Onderzoek WUR bevestigt stikstofwinst boeren Wijnjewoude

De innovatieve opzet van het Friese project De Drieslag in Wijnjewoude lijkt te werken. Een groep van 26 veehouders uit de gemeente Opsterland laat vanaf 2025 hun rundveemest centraal verwerken, produceert daarmee groen gas en weet door nabewerking de stikstofuitstoot bijna te halveren.

Onderzoek+WUR+bevestigt+stikstofwinst+boeren+Wijnjewoude
© David Hilberink

Onderzoek door Wageningen University & Research (WUR) toont aan dat een stikstofreductie van bijna 50 procent mogelijk is en dat de uitstoot van broeikasgassen met 78 procent afneemt. 'Dit is een grote kans voor het oplossen van de stikstofcrisis in de melkveehouderij en het beperkt de nadelige effecten van de derogatiemaatregelen. Onze deelnemers kunnen zo grondgebonden blijven en hoeven geen vee in te leveren', zegt projectleider Tjerk Sinnema.

Dat lukt met name als de drijfmest na bewerking in een monovergister verder wordt ontleed. 'We houden de organische stof, de overige bestanddelen worden afgezet', licht Sinnema toe. De door de boeren in samenwerking met coöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) ontwikkelde techniek laat volgens hem zien dat er rek zit in de stikstofaanpak. 'Het gaat om het toepassen van bewezen technieken, maar dan als een geheel.'


Rioolwaterzuivering

WEN heeft even buiten het dorp Wijnjewoude een voormalige rioolwaterzuivering gekocht en gaat deze locatie ombouwen tot energiepark met monovergister. Jaarlijks moet er 70.000 ton mest worden omgezet in groen gas en digestaat. De vergiste mest gaat gepasteuriseerd terug naar de veehouders.

De eerdere doelstelling van een reductie van de stikstofuitstoot met 60 procent en 75 procent minder broeikasgas, is door onderzoekers nagenoeg helemaal onderschreven. Wanneer de drijfmest dagelijks wordt verwijderd uit de stal, na een korte opslagtijd wordt vergist en het digestaat gestript, kan een ammoniakemissiereductie van 46 procent worden gehaald over de gehele keten, stellen de onderzoekers uit Wageningen.


Kunstmest

Tot 78 procent minder uitstoot van broeikasgas is sterk afhankelijk van het gekozen emissiearme stalsysteem en hoe snel drijfmest wordt verwijderd uit de stal en verder wordt verwerkt. Als de verwerkte meststoffen worden ingezet als kunstmest, kan een kunstmestbesparing van 160 ton per jaar worden behaald. Daarnaast kan met het centraal vergisten van mest en opwerken naar groen gas zo'n 1.864 ton CO2-emissie worden voorkomen.

Voor het project moet niet alleen een monovergister worden gebouwd, ook zullen de deelnemers hun stallen moeten aanpassen. Roostervloeren moeten bijvoorbeeld worden afgedicht zodat de verse mest direct naar een afstortput kan worden geleid.

'Door de mestverwerking centraal en lokaal op te zetten, wordt die efficiënter en meer flexibel', schetst Sinnema. 'Weidegang blijft mogelijk en boeren kunnen ook aan natuurbeheer blijven doen.' Het rapport is dinsdag 5 december overhandigd aan de Friese gedeputeerde Femke Wiersma en LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  22° / 16°
  20 %
 • Zaterdag
  21° / 15°
  20 %
 • Zondag
  23° / 13°
  25 %
Meer weer