Noordelijke Rekenkamer ziet ruimte voor rem op Drentse bollen

De Noordelijke Rekenkamer stelt vast dat provincie Drenthe en de Drentse gemeenten nog aanvullende maatregelen kunnen treffen om het risico op gezondheidsschade bij omwonenden van bollenpercelen te verminderen. Vooral de nieuwe Omgevingswet schept daar mogelijkheden voor.

Noordelijke+Rekenkamer+ziet+ruimte+voor+rem+op+Drentse+bollen
© Marcel Berendsen

De Noordelijke Rekenkamer concludeert dat provincie Drenthe tot nu toe nagenoeg onbeperkt ruimte biedt aan bollentelers. 'Ondanks dat onzeker is of het intensieve gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij die teelt veilig is voor mens, water en natuur.'

Provincie Drenthe maakt niettemin niet of nauwelijks gebruik van mogelijkheden waarover zij op grond van de Omgevingswet beschikt, stelt de Noordelijke Rekenkamer. Daarmee laat de provincie kansen liggen om risico's van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen en zorgen van omwonenden weg te nemen.


Onrust

De terughoudendheid houdt de huidige onrust onder omwonenden in stand. Dat is niet in het belang van het openbaar bestuur, maar uiteindelijk ook niet van de telers, stelt de Noordelijke Rekenkamer. De telers hebben namelijk ook behoefte aan duidelijkheid, benadrukt Rekenkamerbestuurder Marko Bos. Dat tot nog toe geen gebruik is gemaakt van het beschikbare instrumentarium, is volgens hem een politieke keuze. 'Het is niet alleen een zaak van kunnen, maar ook van willen.'

Ook de diverse pogingen tot het opzetten van de brede dialoog tussen de verschillende partijen rond de Drentse bollenteelt hebben tot nu toe weinig succes, stelt de Noordelijke Rekenkamer vast. 'De provincie voert weinig regie op de bollenteelt, ondanks een advies uit 2019 dat overheden – en dus ook de provincie – een rol moeten spelen in het oplossen van die maatschappelijke discussie. Zo nodigde de provincie omwonenden niet uit om deel te nemen aan het programma 'Duurzame Bollenteelt Drenthe'. Terwijl dat programma mede het doel heeft een dialoog tot stand te brengen.'

Dat het opleggen van extra beperkingen, zoals het instellen van verplichte bufferstroken of lokale teeltverboden, ingaat tegen de vrijheid van ondernemen, noemt Bos acceptabel. 'Die vrijheid is belangrijk, maar is niet absoluut. De grens kan zijn de maatschappelijke schade die een economische activiteit toebrengt. Het is de taak van de overheid om daarin te sturen.'


Raad van State

Voorzitter Jaap Bont van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur neemt de aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer voor kennisgeving aan. Een recente uitspraak van de Raad van State geeft volgens hem aan dat zonering van bollenpercelen niet nodig is, mits gebruik wordt gemaakt van correcte spuittechnieken en eventueel maissingels rond de percelen.

Een lokaal teeltverbod gaat Bond dan wel erg ver. 'Dan wil ik wel eens zien wat een rechter daarover zegt. Je begeeft je dan namelijk op glad ijs. Want wat is dan nog mogelijk voor bijvoorbeeld een teelt als aardappelen?'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  18° / 14°
  70 %
 • Donderdag
  17° / 11°
  70 %
 • Vrijdag
  17° / 11°
  80 %
Meer weer