Gebiedsplan voor toekomst Veenkoloniën gepresenteerd

Stichting Innovatie Veenkoloniën heeft vorige week tijdens een symposium in het Drentse Valthermond het gebiedsplan 'Een haalbare kaart' gepresenteerd. Directeur-generaal Renze Portengen van het ministerie van LVVN, gedeputeerde Henk Emmens (BBB) namens de provincies Drenthe en Groningen en Wilbert Siebring en Anja Woortman als dagelijks bestuurders van de waterschappen Vechtstromen en Hunze & Aa's namen het plan in ontvangst.

Gebiedsplan+voor+toekomst+Veenkoloni%C3%ABn+gepresenteerd
© Wageningen University en Research

Het gebiedsplan is gericht op agrarische bedrijven die werken met een veenkoloniaal bouwplan, dus ook buiten het gebied de Veenkoloniën. De kern van het plan is de balans zoeken tussen bestaande veenkoloniale gewassen, nieuwe teelten, meer agrarisch natuur- en landschapsbeheer, met een passend verdienvermogen en antwoorden geven op veranderende omstandigheden, zoals door klimaat en beleidsaanpassingen.

Met het realiseren van het gebiedsplan 'Een haalbare kaart' kunnen volgens stichting Innovatie Veenkoloniën belangrijke stappen worden gezet richting het realiseren van de doelen van de Provinciale Programma's Landelijk Gebied in Drenthe en Groningen. In het gebiedsplan dragen de betrokken organisaties oplossingen en maatregelen aan om de doelen die er liggen voor de transitieprogramma's van deze provincies te gaan halen, op een manier die past bij de landbouwpraktijk. 'Essentieel daarbij is om oog te hebben en te houden voor het verdienvermogen van de boeren en de agrifoodsector in het gebied', benadrukken de samenstellers.

Voor het plan is eerst goed gekeken wat de opgaven en doelen zijn voor de waterkwaliteit en -kwantiteit, de bodem, biodiversiteit en het bouwplan. Uit deze inventarisatie bleek dat het bereiken van de doelen en opgaven een haalbare kaart is.


Zes thema's

In het plan staan zes thema's omschreven waar de komende tijd de nadruk op zal liggen om het gebied een duurzame toekomst te kunnen bieden. Het gaat dan om grondwaterkwaliteit, oppervlaktewaterkwaliteit, waterkwantiteit, stikstof, klimaat en natuur.

'Met de maatregelen uit het plan kunnen boeren voorkomen dat zij alsnog moeten voldoen aan generieke maatregelen zoals die uit het zevende en achtste actieprogramma Nitraatrichtlijn', stelt programmamanager Tanja Beuling van stichting Innovatie Veenkoloniën.

'Eigenlijk hoeft er niet zo veel meer te veranderen in het gebied. We zijn er bijna. De aangesloten coöperaties bieden hun leden de mogelijkheid om die laatste stappen te zetten in de vorm van ondersteunende projecten. Boeren kunnen dan zelf kiezen', licht Beuling toe.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  22° / 14°
  5 %
 • Donderdag
  24° / 12°
  20 %
 • Vrijdag
  22° / 17°
  80 %
Meer weer