John Lamers

John Lamers

John Lamers is redacteur Veehouderij. Hij volgt vooral de pluimvee- en varkenshouderij.

Contact

Artikelen door John Lamers

Arla houdt omzet en winst gelijk, leveranciers krijgen nabetaling

Veehouderij

De combinatie van prijsherstel in de tweede helft van het jaar en een hogere productie bij leden/leveranciers heeft ervoor gezorgd dat de omzet van 13,7 miljard euro van zuivelcoöperatie Arla vrijwel gelijk is aan een jaar eerder (13,8 miljard...

Voorstel LTO aan minister om KDW uit de wet de halen

Politiek

LTO heeft een eigen voorstel uitgewerkt waardoor de kritische depositiewaarde (KDW) uit de wet en de vergunningverlening gehaald kan worden. In een webinar lichten LTO-portefeuillehouder Platteland & Omgeving Bert Zandman en themaspecialisten...

Energieaanbod LTO uitgebreid met Audax Renewables

Economie

Het aanbod van duurzame energie door LTO Ledenvoordeel is uitgebreid door een samenwerking met Audax Renewables. Het biedt de leden korting en vaste contracten.

Kenniscoöperatie voor alle innovatieve agrarisch ondernemers

Economie

Akkerbouwers, tuinders, veehouders; alle agrarisch ondernemers die bereid zijn om kennis te delen om zo hun bedrijven verder te kunnen ontwikkelen. Daartoe is Vagabond Growers opgericht, meldt de organisatie op de 16 februari gelanceerde website....

Verdienmodel voor duurzame intiatieven boeren en tuinders

Economie

Zorgen dat boeren en tuinders een beloning krijgen voor hun waardevolle rol in de klimaatopgave met duurzame teelten en bijvoorbeeld hun investeringen in zonne- en windenergie. Dat is het doel van Carbon Farmers een initiatief van LTO Bedrijven en...

Optimaal gebruik bijproducten door zelfmengende varkenshouder

Veehouderij

Varkenshouders die zelf hun voer samenstellen met droge en natte bijproducten zijn gebaat bij een optimaal aanvullend voer. Daarmee benutten ze de circulaire grondstoffen optimaal en dat draagt bij aan het bedrijfsresultaat enn het verlagen van de...

Studenten melkveehouderij Yuverta showmasters in de dop

Veehouderij

De studenten van Yuverta mbo houden ieder jaar een videoveekeuring. Meerdere studenten vielen dit jaar in verschillende categorieën in de prijzen en toonden zich ware showmasters in de dop.

Fosfaat- en stikstofexcretie melkvee dalen in vierde kwartaal

Veehouderij

Zowel de fosfaat- als de stikstofexcretie van de melkveesector is in het vierde kwartaal van 2023 gedaald. De uitscheiding van fosfaat en stikstof door de andere sectoren is vrijwel stabiel. Dat blijkt uit voorlopige kwartaalcijfers van het Centraal...

Natte percelen noodzaken melkveehouders tot schipperen met drijfmest

Veehouderij

De weersomstandigheden en daarmee de draagkracht van vrijwel al het grasland zijn verre van optimaal voor het toedienen van drijfmest. 'Het wordt voor veel melkveehouders schipperen met de drijfmest', verwacht senior projectmanager Wim Bussink van...

Aantal PRRS-vrije varkenshouderijen in Denemarken groeit

Veehouderij

De PRRS-status van 95 procent van de Deense varkenshouderijen is bekend. Op 62 procent van de vleesvarkensbedrijven en 67 procent van de zeugenbedrijven zijn geen antilichamen tegen PRRS gevonden, blijkt uit gegevens over januari. Dat is een...

Methaanemissie in melkveestal kan betrouwbaar worden gemeten met sensor

Veehouderij

Wageningen Livestock Research heeft een sensor getest voor het meten van de lage methaanconcentratie in een melkveestal. De onderzoekers concluderen dat deze betrouwbaar is. Daarmee is het de eerste betaalbare sensor die geschikt is voor dit doel.

ACM wijst bezwaren eiproductfabrikanten af, claim tegen hen blijft sterk

Veehouderij

De bezwaren van eiproductfabrikanten Global, Interovo en Wulro zijn door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) grotendeels ongegrond verklaard. Daardoor blijft de claim van de Stichting Eierkartelschade sterk staan, vindt bestuurder Jan Willem...

Dier&Recht procedeert tegen transport Ierse kalveren

Veehouderij

Als het aan Dier&Recht ligt komt er een einde aan het transport van kalveren vanuit Ierland. De organisatie vindt de jongste voorstellen voor de transportduur vanuit de Europese Unie niet ver genoeg gaan en start daarom een rechtszaak tegen de...

Genetica belangrijk onderdeel van varkens houden met krulstaart

Veehouderij

De genetische aanleg van varkens heeft invloed op hun bijtgedrag en daarmee de mogelijkheid om varkens met een krulstaart te houden. Wel hebben die genetische aanleg en het tot uiting komen van bijtgedrag altijd een wisselwerking met de...

Lage temperatuur nodig voor opsporen PRRS met speekselmonsters

Veehouderij

Het is belangrijk om bloed- en speekselmonsters koel te bewaren om meer zekerheid te krijgen over het al dan niet aanwezig zijn van PRRS in een varkensstapel. Vooral speekselmonsters blijken gevoelig zijn voor temperatuurwisselingen, blijkt uit...

Leghen steeds duurzamer naar 120 weken

Veehouderij

De productie van eieren door leghennen wordt steeds duurzamer. Door de betere genetische aanleg, de goede opfok en een gericht voedingspatroon in de gehele legperiode komt een leeftijd van 120 weken inmiddels in beeld.

'Bereidheid tot 28 dagen aanhouden van de kalveren'

Veehouderij

Zijn melkveehouders bereid om te voldoen aan hogere welzijnseisen voor de kalveren? Voor haar afstudeerstage bij Topcalf heeft student Elcke Nusselder van Hogeschool Van Hall Larenstein dit onderzocht.

Voerafzet Voergroep Zuid groeit

Veehouderij

Terwijl de markt krimpt heeft Voergroep Zuid vorig jaar 7 procent meer voer afgezet. Ongeveer 2,5 procent van die groei komt door de overname van de activiteiten van Veevoeder Van der Steijn. De rest is autonome groei in alle sectoren.

Intensivering preventie vogelgriep raakt ook varkens

Veehouderij

Om risico's van de verspreiding van vogelgriep verder te beperken, is er een Intensiveringsplan preventie vogelgriep opgesteld. Daarin staan alle maatregelen, zoals het vaccineren van mensen en pluimvee en het verplichten van een bioveiligheidsplan....

'Blijf rekenen aan hoogte krachtvoergift'

Veehouderij

Een hogere melkproductie per koe door een hogere krachtvoergift kan lang niet altijd uit. Dat blijkt uit de vergelijking van de voersaldo's, krachtvoergift en melkproductie bij de deelnemers van Home Made Eiwit. 'Blijf daarom rekenen', adviseert...

Zuid-Afrikaans vaccin tegen blauwtong lijkt veilig

Veehouderij

Het Blu-Vax-vaccin uit Zuid-Afrika lijkt veilig te zijn, blijkt uit onderzoek door het Belgische Sciensano. De uitkomst van het onderzoek is nog lang niet voldoende om inzet van het vaccin mogelijk te maken. Het Bureau Diergeneesmiddelen gaat het...

Grote uitbraak blauwtongvirus type 8 in Italië

Veehouderij

Op het Italiaanse eiland Sardinië zijn meerdere uitbraken bij geiten, runderen en schapen van blauwtongvirus (BTV)-type 8 vastgesteld. De eerste uitbraak was al in oktober, maar is pas op 26 januari bij de Wereldorganisatie voor Diergezondheid...

Laag eiwitniveau rundveerantsoen borgen

Veehouderij

Vlaamse melkveehouders en vleesveehouders moeten hun stikstofemissie in 2030 gezamenlijk met 15 procent hebben verlaagd. Dat kan via een laag eiwitniveau in het rantsoen. Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) werkt aan...

340 varkenshouders melden zich voor tweede uitkoopregeling in Vlaanderen

Veehouderij

Voor de tweede uitkoopregeling voor varkenshouders in Vlaanderen hebben zich 340 ondernemers gemeld. Vooral op het laatste moment schreven varkenshouders zich nog in voor de regeling die op vrijdag 19 januari sloot. Vlak voor de sluitingsdatum...

Kritische vragen aan partijen in rechtszaak rond vangen pluimvee

Veehouderij

Alle betrokken partijen kregen donderdag 25 januari tijdens de zitting van de meervoudige kamer van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) gerichte, kritische vragen over het vangen van pluimvee. Duidelijk werd dat de rapporten over de...

‘Veel factoren bepalen veiligheid van dieren bij stalbrand’

Veehouderij

Het aantal dierlijke slachtoffers verminderen bij een stalbrand is niet zomaar met een enkele maatregel te realiseren. Meerdere factoren zijn van invloed, weten onderzoekers Hilko Ellen en Emma van Boxmeer van Wageningen University & Research....

Tot Pasen blijft vraag naar eieren hoger dan aanbod

Veehouderij

Wereldwijd is de productie van eieren gedaald door met name vogelgriep, waardoor vraag en aanbod dicht bij elkaar liggen. Voor de productie van OKT- en biologische eieren zijn minder hennen opgezet en nu is er een tekort.

'Oprekken beslistermijnen voor Lbv-regelingen nodig'

Veehouderij

Veehouders die een beschikking voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties-plus (Lbv-plus) binnen hebben, moeten binnen zes maanden beslissen of ze meedoen. 'Voor veehouders die mogelijk willen verplaatsen of innoveren, is die...

Welzijnseisen koeien in Nederland laag vergeleken met andere landen

Veehouderij

Een onderzoek naar de dierenwelzijnseisen in vijf Noordwest-Europese landen laat grote verschillen zien. Denemarken en Zweden zijn koplopers. Het Verenigd Koninkrijk is de middenmotor, Duitsland en Nederland zijn de achterblijvers.

Adema: 'Diergerichte aanpak nodig rond brandveiligheid'

Veehouderij

Het beperken van dierlijke slachtoffers bij stalbranden moet uitgangspunt worden bij de renovatie en nieuwbouw van stallen. Dat stelt demissionair minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een Kamerbrief over de aanpak van...

Bovengronds runderdrijfmest uitrijden dit jaar gedoogd

Veehouderij

Het onder voorwaarden bovengronds uitrijden van runderdrijfmest wordt dit seizoen gedoogd. Demissionair minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geeft aan dat het op dit moment niet lukt om de vrijstellingsregeling te verlengen.

Dalende trend zuivelnoteringen zet door

Veehouderij

De dalende trend in de zuivelnoteringen van ZuivelNL die op woensdag 10 januari is ingezet, zet door. Alleen de notering van mageremelkpoeder voor diervoerders blijft gelijk aan die van 24 januari.

Blauwtongvirus serotype 3 veroorzaakt extra hoge sterfte

Veehouderij

Het huidige blauwtongvirus serotype 3 (BTV3) dat in Nederland rondwaart, veroorzaakt een veel hogere sterfte dan andere types blauwtong. Dat blijkt uit een vergelijking van de cijfers over de huidige uitbraak met die van drie eerdere uitbraken van...

Varkenssector kan 22 procent lagere CO2-voetafdruk bereiken in 2030

Veehouderij

Met innovaties op het gebied van voeding en mestmanagement kan de varkenshouderij in West-Europa de CO2-voetafdruk met minimaal 22 procent hebben verlaagd in 2030. Dat blijkt uit een rapport van Rabobank.

Weinig animo voor stoppersregeling onder Vlaamse varkenshouders

Veehouderij

Nog maar 7 van de 236 Vlaamse varkenshouders die zich hebben aangemeld voor de vrijwillige stoppersregeling hebben het aanbod definitief geaccepteerd, meldt dagblad De Tijd. Er zijn meerdere redenen waarom de ondernemers twijfelen.

Bij PRRS schiet antibioticagebruik omhoog

Veehouderij

Een PRRS-uitbraak op een varkensbedrijf zorgt voor een signifcant hoger antibioticagebruik. De noodzaak om op dit middel terug te grijpen wordt 2,28 tot 3,79 keer groter, blijkt uit Amerikaans onderzoek.

Geen PFAS in consumptie-eieren

Veehouderij

Eieren die pluimveehouders leveren aan supermarkten zijn vrij van PFAS. Dat blijkt uit de risicogerichte monitoring van consumptie-eieren die Avined uitvoert.

AgruniekRijnvallei eist driedubbele zekerheid dat dierlijke eiwitten bacterievrij zijn

Veehouderij

Dierlijke eiwitten bieden veel voordelen voor leghennen. Om er zeker van te zijn dat ze geen ziektekiemen met zich meebrengen, eist AgruniekRijnvallei een driedubbele zekerheid van de grondstofleverancier voordat ze aan de voerfabriek mogen worden...

Kwaliteit eendagskuikens begint al bij de ouderdieren

Veehouderij

Een goede kwaliteit eendagskuikens verbetert de resultaten. De kwaliteit begint al bij de voeding van de ouderdieren, de temperatuur in de broederij en een al dan niet vroege voeding of uitkomst op het vleeskuikenbedrijf. Ten slotte is een goede...

Lichte stijging zichtbaar in gemiddelde Europese melkprijs

Veehouderij

De gemiddelde melkprijs in Europa is in november 2023 met 0,31 euro gestegen. Dit blijkt uit de Internationale Melkprijsvergelijking van EDF en ZuivelNL. De gemiddelde berekende voorschotmelkprijs komt daarmee uit op 41,32 euro per 100 kilo...

Meeste perspectief voor kleine clusters met monomestvergisting

Veehouderij

De lokale warmtebehoefte van de gemeente Deurne is niet op te lossen met mestvergisting. Volgens een rapport van Royal HaskoningDHV kleven er bezwaren aan grootschalige installaties en co-vergisting. Wel is er perspectief voor een coöperatieve...

Minder ammoniak en betere prestaties bij vleesvarkens via voer

Veehouderij

De ammoniakuitstoot van vleesvarkens met 20 procent verlagen en tegelijkertijd de prestaties verbeteren. Voer met een geoptimaliseerd laag eiwitgehalte en twee toevoegmiddelen die de eiwitbenutting flink verbeteren, moet dit mogelijk maken. Dat...

Jaco Geurts nieuwe bestuursvoorzitter van COKZ

Veehouderij

Zuivel- en eiertoezichthouder Controle Orgaan Kwaliteits Zaken (COKZ) heeft met ingang van 1 januari 2024 een nieuwe voorzitter. Jaco Geurts (53) volgt Dirk Duijzer op, die de functie de afgelopen zestien jaar bekleedde.

Stikstofefficiëntie melkvee kan beter met diverse voerstrategieën

Veehouderij

Door om te schakelen naar grasklaver, aanpassingen te doen bij de voederwinning en de combinatie van minder ruw eiwit in het rantsoen met voeradditieven toe te passen, kan de stikstofefficiëntie van de melkproductie verbeteren. Dat blijkt uit het...

Geitenhouders weer een stapje duurzamer

Veehouderij

De geitensector is in 2022 op alle thema's (dierenwelzijn, diergezondheid, energie en klimaat en sectortransparantie) duurzamer geworden. Zo is de levensduur licht gestegen, is het antibioticagebruik gedaald en hebben steeds meer bedrijven de bokjes...

ForFarmers rondt overname Poolse pluimveevoerproducent af

Veehouderij

De overname van het Poolse mengvoerbedrijf Piast Pasze door het eveneens Poolse Tasomix, waarin ForFarmers deelneemt, is afgerond. Daarmee groeit For Farmers/Tasomix met 410.000 ton vooral in de vleeskuikenvoeders.

Aanbod varkens geen reden voor prijsdaling

Veehouderij

De Vion-vleesvarkensnotering in de eerste week van 2024 is 2,01 euro exclusief btw. Dat is onveranderd ten opzichte van de 2,19 euro inclusief btw in de laatste week van 2023. Wel meldt Vion een ruim aanbod aan vleesvarkens met oplopende gewichten.

In 2024 meer tijd voor opstellen bemestingsplan derogatie

Veehouderij

Veehouders die derogatie willen aanvragen, hebben vanaf komend seizoen een maand langer de tijd om hun bemestingsplan op te stellen. Het plan moet nu voor 1 maart zijn ingediend. Eerder was dit 1 februari.

Iets minder volledige weidegang dit jaar

Veehouderij

Het aandeel melkveebedrijven dat volledige weidegang toepast, is dit jaar met 1,1 procent gedaald naar 77 procent. Het aandeel bedrijven dat deelweidegang toepast, is met 5,8 procent gelijk gebleven.

Minder varkens mengen en goed stalklimaat verminderen pleuritis

Veehouderij

Minder mengen van varkens en een goed stalklimaat verminderen het aantal gevallen van pleuritis of afwijkingen van de longen. Dat meldt varkensdierenarts Tijs Tobias van Royal GD.

5 vragen over blauwtongvirus in de winter

Veehouderij

De kans dat het blauwtongvirus (BTV-3) deze winter op de een of andere manier overwintert is aanwezig. Het is volgens de deskundigen Armin Elbers, Melle Holwerda en Piet van Rijn van Wageningen Bioveterinary Research echter gigantisch lastig aan te...

40 procent meer lysine levert 44 procent meer uierweefsel bij zeugen

Veehouderij

Gelten die vanaf dag 90 van de dracht een rantsoen krijgen met 40 procent meer verteerbaar lysine, ontwikkelen 44 procent meer klierweefsel in de uier. Dat blijkt uit onderzoek onder leiding van Chantal Farmer van het Sherbrooke Research and...

Luchtwegziekten bij varkens raak je niet zomaar kwijt

Veehouderij

Het is lastig om af te komen van griep en het PRRS-virus bij varkens. Een zwak punt is het varkenstransport. Dat bleek uit een studiereis die varkensarts Arjan Schuttert van De Oosthof naar Minnesota en South Dakota in de VS maakte.

Goede vooruitzichten voor varkenshouderij

Veehouderij

De prognose van ABN Amro voor de varkenshouderij is gunstig. De varkensprijzen zijn nog steeds hoog, de varkensstapel in Nederland en Europa wordt steeds kleiner en Nederlandse boeren profiteren van de groeiende vraag naar milieu- en...

Britten willen luchtwegziekten opsporen in ademhalingslucht kalveren

Veehouderij

Met een dagelijse analyse van de ademhalingslucht willen Britse onderzoekers vroegtijdig luchtwegziekten bij kalveren opsporen. Ze gaan hiertoe sensoren installeren op zes grote melkveebedrijven.

Slepende melkziekte is te voorspellen via melkmonster

Veehouderij

Door in een melkmonster makkelijk meetbare verklikkercomponenten te bepalen, is snel inzicht te krijgen in de energiehuishouding van een melkkoe en daarmee in de kans op het optreden van slepende melkziekte. Dat stelt onderzoeker Stijn Heirbaut op...

Meer onderzoek nodig naar rechtop vangen pluimvee

Veehouderij

Het rechtop vangen van leghennen en vleeskuikens lijkt enkele kleine voordelen te hebben voor het pluimvee. Althans bij het vangen van 5.000 dieren, zoals dat is gebeurd in onderzoek door Femke Delanglez en een team van onderzoekers van het Vlaamse...

Gezondheid en welzijn hebben hoge prioriteit in fokdoel

Veehouderij

Gebalanceerd fokken, gericht op gezondheid en dierenwelzijn en zeker niet alleen op productieverhoging. Dat is al jarenlang hét thema van de bekende fokkerijorganisaties van zowel melkvee, pluimvee als varkens.

Klein beetje voerverlies per dag kost varkenshouder al snel veel geld

Veehouderij

Onderzoeker Sander Palmans het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw waarschuwt voor voerverspilling op varkenshouderijen. Een handjevol vermorsing kan zomaar zorgen voor jaarlijks een vrachtwagen vol voer in de put. Palmans gaf tijdens de...

5 vragen over de bronaanpak van de ammoniakemissie

Veehouderij

Voor het verlagen van de methaanuitstoot is dagelijkse mestverwijdering ideaal met 90 procent minder emissie. De ammoniakuitstoot daalt hooguit 51 tot 70 procent. Dichte vloer en waterkanaal zijn breekpunten, blijkt uit onderzoek door Wageningen...

Minder campylobacter bij traaggroeiende vleeskuikens

Veehouderij

Ondanks de langere groeiperiode zijn traaggroeiende kuikens minder vaak besmet met campylobacter dan reguliere kuikens. Een opvallend resultaat van langjarig onderzoek naar beheersing van campylobacter op vleeskuikenbedrijven.

Afrikaanse varkenspest op de Balkan vooral bij backyardvarkens

Veehouderij

Meer dan 1.400 uitbraken van Afrikaanse varkenspest zijn de afgelopen vijf maanden gemeld in Bosnië en Herzegovina, vooral bij backyardvarkens. In buurland Kroatië zijn backyardvarkens verantwoordelijk voor 1.113 uitbraken in vijf maanden tijd.

Dagelijks mest verwijderen uit varkensstal verlaagt methaanuitstoot

Veehouderij

Dagelijks mest verwijderen uit de varkensstal verlaagt de methaanuitstoot met zo'n 90 procent. Het effect op ammoniak ligt tussen de 51 en 70 procent. Daarbij zijn de dichte vloer en het waterkanaal breekpunten. Dat blijkt uit onderzoek door...

CowToilet verlaagt emissie van alle stikstofgassen uit de stal

Veehouderij

Niet alleen de emissie van ammoniak, maar ook de uitstoot van lachgas en zuiver stikstofgas daalt aanzienlijk bij gebruik van een CowToilet van Hanskamp Agrotech. Een jaar lang onderzoek door Wageningen Livestock Research in de Milieumeetstal op de...

Nieuwe variant H5N1-vogelgriepvirus oorzaak besmetting Renswoude

Veehouderij

De uitbraak van vogelgriep in het Utrechtse Renswoude is een nieuwe variant van het hoogpathogene H5N1-virus dat sinds 2021 aanwezig is in Nederland en grote delen van de wereld. Dat blijkt uit genetische analyse van het virus door Wageningen...

NVWA houdt verdachten aan vanwege mogelijke fraude met varkensvlees

Veehouderij

De opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) heeft drie verdachten aangehouden vanwege vermoedelijke fraude bij de tracering van varkensvlees. Het gaat om leidinggevenden/medewerkers van een slachthuis en een...

Webinar over rol van hokverrijking bij behoud van krulstaart

Veehouderij

Voor het behoud van krulstaarten van varkens is hokverrijking een van de essentiële dagelijkse onderdelen. Tijdens het vierde webinar van 'Verdien samen die krul' van de Coalitie Vitale Varkenshouderij staan hokverrijking en management centraal.

Dick Wermink wint Het Beste Idee van Varkensland met voedselplaat

Veehouderij

Zeugenhouder Dick Wermink uit het Overijsselse Witharen is de winnaar van Het Beste Idee van Varkensland 2023. Hij won de innovatiewedstrijd met zijn idee voor een betonnen voedselplaat voor gespeende biggen.

'Afschaffen ophokplicht was niet onlogisch'

Veehouderij

Het afschaffen van de ophokplicht in de laatste twee regio's op 3 november was niet onlogisch. Dat vindt voorzitter Kees de Jong van de vakgroep pluimveehouderij LTO/NOP. 'De Gelderse Vallei kenmerkt zich niet als regio met veel water en daarmee is...

Tweede uitbraak vogelgriep leidt tot landelijke ophokplicht

Veehouderij

Op een zorgboerderij met 180 kippen in het Noord-Hollandse Middelie is vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding te voorkomen, worden de kippen geruimd door de NVWA. Vanwege deze tweede uitbraak in korte tijd voert demissionair landbouwminister Piet...

Herziening Maatlat Duurzame Veehouderij uitgesteld

Veehouderij

De geldigheid van het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) wordt verlengd tot na 1 januari 2024. Het College van Deskundigen heeft besloten de herziening van dit certificatieschema uit te stellen, in afwachting van duidelijkheid...

Brazilië kent laagste productiekosten voor varkensvlees

Veehouderij

De lage kosten voor voer en arbeid in Brazilië zorgen ervoor dat dit land veruit het goedkoopst varkensvlees kan produceren. Dit blijkt uit de jaarlijkse vergelijking van Interpig tussen EU-lidstaten, Brazilië, het Verenigd Koninkrijk en de...

Jumbo stelt krulstaarten en vrijloopkraamhokken op de proef

Veehouderij

Jumbo start twee proefprojecten: een met varkens met krulstaarten en een met zeugen en biggen in vrijloopkraamhokken. De supermarktketen werkt hierin samen met tien varkenshouders, Wageningen University & Research, Best Star Meat Pork en de...

SolarMilk gaat effect verticale zonnepanelen op grasproductie testen

Veehouderij

Het vierjarige project SolarMilk gaat de praktische haalbaarheid onderzoeken van een combinatie van gras- en stroomproductie. Door de partners in het project worden vier testvelden van elk 1,3 hectare opgezet op zand- en kleigrond. Daar komen...

16 wekentermijn voor vrije uitloop geldt niet meer bij vogelgriep

Veehouderij

Als er bij een uitbraak van een besmettelijke ziekte als vogelgriep een ophokplicht geldt, mogen de eieren toch als vrije-uitloopeieren in de handel worden gebracht. Dat heeft de Europese Commissie op 8 november besloten bij de herziening van de...

Blauwtong bij koe ontdekt tijdens routinecontrole in Engeland

Veehouderij

Bij een koe in Kent is blauwtong ontdekt tijdens het jaarlijkse surveillanceprogramma in Groot-Brittannië. De koe is gedood en er is een beperkingsgebied van 10 kilometer ingesteld.

Zeugen tijdens dracht vaccineren tegen vlekziekte

Veehouderij

Boehringer Ingelheim heeft een nieuw vlekziektevaccin ontwikkeld. Als dit wordt toegediend bij zeugen tijdens de dracht, krijgen biggen bescherming via antistoffen in de biest. Nu vindt vaccinatie meestal plaats tijdens de lactatie in het kraamhok,...

Herinvoering ophokplicht door vogelgriep Renswoude

Veehouderij

Op een bedrijf met 65.000 vrije-uitloophennen is zaterdag 11 november vogelgriep vastgesteld. In de regio's 7 en 10 geldt per direct weer een ophok- en afschermplicht die per 3 november was opgeheven.

Recordaantal uitbraken Afrikaanse varkenspest bij gehouden varkens

Veehouderij

Met 4.096 uitbraken van Afrikaanse varkenspest (AVP) bij gehouden varkens ligt het totale aantal uitbraken dit jaar hoger dan ooit sinds de introductie van virusziekte in Europa in 2014. Vooral in Bosnië en Herzegovina en Kroatië is AVP de laatste...

Waarschuwing voor niet goed geteste Afrikaanse varkenspestvaccins

Veehouderij

De Wereldorganisatie voor Diergezondheid (Woah) waarschuwt voor het inzetten van vaccins tegen Afrikaanse varkenspest die niet goed werkzaam en getest zijn. Vaccins die aan alle normen van de Woah voldoen zijn er nog niet.

Oude varkensrassen niet de oplossing in strijd tegen staartbijten

Veehouderij

Rassenkeuze speelt wel een rol bij staartbijten, maar alleen de inzet van oude varkensrassen maakt geen verschil. Dat concluderen twee Duitse universiteiten in Kassel en Kiel na onderzoek. Duidelijk is dat bijtgedrag een probleem is waar veel...

Ruim 5 procent minder varkens geslacht

Veehouderij

5,3 procent minder vleesvarkens zijn geslacht in de eerste 42 weken van 2023. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Wel zijn er meer varkens geëxporteerd, maar dat compenseert de daling van het aantal slachtingen niet.

Besmet hondenvoer bron van Afrikaanse varkenspest in Sardinië

Veehouderij

Via slachafval dat aan honden is gevoerd is genotype 2 van Afrikaanse varkenspest op het Italiaanse eiland Sardinië terecht gekomen. Door het slachtafval dat afkomstig was van Noord-Italië is een klein varkensbedrijf besmet geraakt.

EHD in Zwitserland vals alarm

Veehouderij

De op blauwtong lijkende ziekte EHD die vooral runderen treft, is niet uitgebroken in Zwitserland. Hertesten bij de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (Woah), hebben het virus niet gevonden, melden de Zwitserse veterinaire autoriteiten.

Hoedemaker president Europese en wereldwijde vee- en vleessector

Veehouderij

Voorzitter Laurens Hoedemaker van de Centrale Organisatie voor Vleessector, is gekozen tot president van de Europese organisatie en als bestuursvoorzitter wereldwijde organisatie voor de vlees en veehouderijsector.

Tweede uitbraak blauwtong in Duitsland

Veehouderij

in Duitsland is op een tweede locatie blauwtong bij schapen vastgesteld. Het bedrijf ligt in de gemeente Ammerland, op hemelsbreed zo'n 50 kilometer van de grens met Groningen.

Kleine daling kalverimport tot en met week 41

Veehouderij

Nederland heeft tot en met week 41, eindigend op 16 oktober, 12.631 minder kalveren geïmporteerd. Dat is een daling met bijna 2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het totale aantal komt nu uit op 630.325 kalveren, blijkt uit de...

Export van varkensvlees naar China laat flinke daling zien

Veehouderij

De export van varkensvlees naar China is in het derde kwartaal van 2023 fors gedaald. Dat melden de marktanalisten van de Duitse vereniging van varkenshouders ISN. Zij baseren zich op de cijfers van de Chinese autoriteiten.

Poultry Expertise Centre speelt rol bij circulaire landbouw

Veehouderij

Het Poultry Expertise Centre (PEC) in het Gelderse Barneveld speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling naar een circulaire landbouw. Dat stelde businessunitmanager Gert van Duinkerken van Wageningen Livestock Research onlangs tijdens zijn lezing...

Nauwelijks effect Chinese importban vanwege blauwtong

Veehouderij

Het importverbod van de Chinese overheid op producten van herkauwers vanwege blauwtong heeft voor wat betreft vlees nu geen enkel effect. Voor sperma is het effect nog klein. Maar mocht blauwtong zich in Duitsland verder uitbreiden, dan kan dat nog...

Regels voor transport, slachten bij hitte en doden eendagshaantjes

Veehouderij

Naar verwachting komen er in de zomer van 2024 nieuwe regels voor veetransport bij hitte. Ook naar de slachttijden wordt gekeken. Afspraken over de transportduur vergen Europese afstemming, antwoordt demissionair landbouwminister Piet Adema op...

Adema staat achter aanpak Convenant dierwaardige veehouderij

Veehouderij

De huidige werkwijze om via een Convenant dierwaardige veehouderij het dierenwelzijn van gehouden dieren te verbeteren, is volgens demissionair landbouwministers Piet Adema de juiste aanpak. Dat blijkt uit zijn antwoorden op een groot aantal...

Blauwtong in iedere provincie, bijna 3.200 uitbraken

Veehouderij

Ondanks de koelere weersomstandigheden neemt het aantal besmettingen met blauwtong niet af. Volgens de gegevens van 25 oktober zijn er 3.158 besmettingen in totaal. In Zeeland is voor het eerst een besmetting. Daar is het virus met een PCR-test...

Trac-systeem moet ammoniakuitstoot met 70 procent reduceren

Veehouderij

Met de directe scheiding van urine en een snelle afvoer van vaste mest met het Trac Reno-systeem moet zeugenhouder Barend van Santvoort in het Brabantse Nuland een ammoniakreductie van 70 procent kunnen halen. Dat werd dinsdag duidelijk tijdens de...

Elke betonvloer bevat enzym dat voor ammoniakuitstoot zorgt

Veehouderij

Nadat er mest op een roostervloer of dichte vloer in een varkensstal is gekomen, zitten de bacteriën die urease produceren op de betonvloer. Ook als de mest weg is, blijven die bacteriën urease produceren.

Zuivelnoteringen stijgen stevig door

Veehouderij

De stijgende lijn van alle zuivelnoteringen zet deze week stevig door. Boter en vollemelkpoeder noteren beide een plus van 12 euro.

Vroege voeding lijkt beste voor traaggroeiende vleeskuikens

Veehouderij

Traaggroeiende vleeskuikens lijken het meest profijt te hebben van vroege voeding. Het effect lijkt bij reguliere kuikens veel minder. Dat blijkt uit voorlopige resultaten van een onderzoek door Niamh Cleiren van de Universiteit Gent.

Minder varkensvlees en meer pluimveevlees in Europa

Veehouderij

De productie van varkensvlees in de Europese Unie (EU) is in het eerste halfjaar van 2023 met 8,6 procent gedaald. Het aantal slachtingen bij pluimveevlees en daarmee de productie stijgt daarentegen juist met 3,1 procent volgens de cijfers van het...

Productie en consumptie pluimveevlees en eieren groeien

Veehouderij

De productie en consumptie van eieren en pluimveevlees blijven de komende jaren groeien. De productie zal verplaatsen naar de groeimarkten en Nederland blijft een grote rol houden in de export van eendagskuikens en vooral broedeieren.

Blauwtong komt niet met de trein uit Italië

Veehouderij

Het blauwtongvirus zou met een trein die huisvuil vanuit Italië naar Amsterdam vervoert naar Nederland zijn gekomen. Dat oppert Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force. Het virustype dat in Nederland heerst, is echter niet dezelfde als het...

Niet elke innovatie voor emissiereductie heeft draagvlak

Veehouderij

Voor lang niet alle innovatieve technieken voor de emissiereductie is draagvlak. Voor sommige technieken is draagvlak onder veehouders, veehouderijstudenten, financiers en retail, sectororganisaties en adviseurs. Milieu- en welzijnorganisaties zjin...

Vergunningverlening België ligt volledig stil

Veehouderij

De vergunningverlening aan veehouders voor nieuwbouw of verbouw van stallen ligt in België volledig stil. Dat geldt ook voor industriële activiteiten met stikstofemissies. Het is niet bekend aan welke normen de emissies vanuit de stallen of...

Blauwtong op ruim 2.400 locaties

Veehouderij

Update - Het aantal locaties waarop blauwtong bij schapen en/of runderen is geconstateerd, is gestegen tot 2.428. Dat blijkt uit de meest recente gegevens van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).

Beter Leven vereist meer ruimte bij kleine groepen varkens

Veehouderij

Voor varkens onder het keurmerk Beter Leven is het streven om per 1 januari 2025 naar minimaal twintig vleesvarkens of zeugen per groep te gaan. Kleinere groepen houden is toegestaan, mits er per varken meer oppervlakte is. Dit blijkt uit een...

Prijs reguliere kuikens zal dalen

Veehouderij

De prijzen voor zowel vleeskuikens in concepten als reguliere kuikens liggen op een goed niveau. Bij de reguliere kuikens is wel een prijsdaling te verwachten door de hoge import uit Oekraïne.

Gelderland blijft achter met aanvragen opkoopregeling

Veehouderij

644 veehouders hebben sinds de openstelling van de stoppersregelingen Lbv en Lbv-plus op 1 juli een aanvraag ingediend. Gelderland telt met 212 aanvragers het hoogste aantal, maar dat is gezien de 1.797 piekbelasters onder de veehouderijbedrijven...

Structuur in voer noodzaak voor vleesvarken

Veehouderij

Vleesvarkens kunnen forse hoeveelheden voer opnemen. Om een te snelle opname te voorkomen en de darmen gezond te houden is voldoende structuur in het voer noodzaak.

Duitsers introduceren lesmateriaal over varkens met krulstaarten

Veehouderij

In Duitsland is lesmateriaal ontwikkeld over het houden van varkens met krulstaarten. Het is bedoeld voor de beroepsopleidingen van varkenshouders en medewerkers, maar ook beschikbaar voor boeren die hiermee aan het oefenen zijn.

5 vragen over bezettingsgraad vleeskuikens

Veehouderij

Een bezettingsgraad tot 42 kilo per vierkante meter mag bij vleeskuikens mits uitval en voetzoollaesies onder de norm blijven. Wakker Dier vraagt de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) te handhaven op de uitval omdat uit opgevraagde...

Veel data nodig voor nieuwe aanpak wormen bij leghennen

Veehouderij

Voor de aanpak van wormen bij leghennen zijn maar twee werkzame stoffen beschikbaar, flubendazol en fenbendazole. Resistentie tegen de middelen is in de Verenigde Staten aangetoond en in Europa is er een verdenking van resistentie. Het risico op...

Minder kans op ziekteoverdracht bij minder, maar grotere bedrijven

Veehouderij

Minder maar grotere bedrijven in een gebied leiden tot een lagere ziekteoverdracht tussen bedrijven dan in een gebied met meer en kleinere bedrijven. Dat kwam naar voren tijdens een workshop tijdens het symposium Veehouderij van de toekomst en onze...

Hoge voeropname in week voor werpen is beter voor zeug

Veehouderij

Een energietekort op de dag van werpen heeft een negatief effect op een goed verloop van het werpproces van zeugen. In de week voor werpen tot en met de dag van werpen is het nodig om dagelijks te voldoen aan de energiebehoefte van de zeug. Dat...

Vleeskalveren zijn dragers van zoönosen maar risico is beperkt

Veehouderij

Op vleeskalverbedrijven komen verschillende bacteriën voor die via consumptie van niet goed verhit vlees, direct contact of indirect via de omgeving kunnen worden overgedragen op de mens. Dat blijkt uit een onderzoek op 180 bedrijven. Omdat er in...

RAV upgraden voor verlenen stalvergunningen

Veehouderij

Landbouworganisaties leggen zich niet neer bij de uitspraak van LNV dat de RAV-systematiek failliet is. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moet inzetten op oplossingen om op basis van de Regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV)...

Dier krijgt kleine maar belangrijke rol in circulaire landbouw

Veehouderij

Kringlooplandbouw begint met zuinig omgaan met de natuurlijke bronnen water, bodem, lucht en fosfaat. Daarmee moeten veel plantaardige eiwitten direct voor mensen worden geproduceerd. Dieren komen eraan te pas om gras en alle bijproducten van de...

Topambtenaar spreekt van failliete RAV-systematiek

Veehouderij

De Regeling ammoniak en veehouderij (RAV) is failliet. Op basis hiervan kunnen geen vergunningen voor stalsystemen meer worden afgegeven. Dat stelt Hugo van Kasteel als directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn van het ministerie van Landbouw,...

Toename peesschedeontstekingen bij vleeskuikens

Veehouderij

Bij vleeskuikens komt vaker een peesschedeontsteking veroorzaakt door het reovirus voor. Dat meldt het overzicht van het tweede kwartaal van Veekijker van Royal GD. Er lijkt een verband met de vaccinatie van de moederdieren.

Convenant dierwaardige veehouderij klaar voor volgend kabinet

Veehouderij

De sector en de overheid werken hard aan Convenant dierwaardige veehouderij. 'Doel is dat dit klaar is voor het volgende kabinet, zodat het niet om de uitkomst heen kan', zegt Hugo van Kasteel als directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn van...

Melkprijzen Royal A-ware blijven gelijk in oktober

Veehouderij

De melkprijzen die Royal A-ware in oktober aan de melkveehouders uitbetaald, blijven gelijk. Voor alle gangbare melksoorten bedraagt de gewogen werkelijke A-ware-melkprijs 43 euro per 100 kilo. Die voor biologische melk komt op 55,39 euro.

'Veiligheid blauwtongvaccin moet snel worden onderzocht'

Veehouderij

Vakgroepvoorzitter Saskia Duives-Cahuzak van LTO Schapenhouderij twijfelt over de inzet van het blauwtongvaccin dat in Zuid-Afrika is ontwikkeld. Lopen we hiermee niet het risico dat we een nieuw virustype binnenhalen? Dat moet je volgens dierenarts...

Afrikaanse varkenspest breidt zich uit in Balkan

Veehouderij

Het aantal uitbraken van Afrikaanse varkenspest op de Balkan neemt snel toe. Er zijn alweer honderden besmette varkensbedrijven gemeld in Bosnië en Herzegovina en Kroatië, waar de ziekte pas afgelopen zomer voor het eerst opdook. Ook in Servië...

Goed en bereikbaar voer en water vereist voor krul in varkensstaart

Veehouderij

Alle vleesvarkens in Nederland hebben uiterlijk in 2030 een krulstaart. Om dat binnen de ongeveer achttien rondes die tot die tijd nog resteren te bereiken, is het onder andere nodig dat de varkens onbeperkt en goed verteerbaar voer met de juiste...

Kuiken went aan slechter verteerbaar eiwit

Veehouderij

Vleeskuikens hebben er even tijd voor nodig, maar ze kunnen dan toch efficiënt presteren op slechter verteerbaar eiwit. Dat toont Miranda Elling-Staats aan in haar promotieonderzoek.

Versnellingsaanpak uitstoot en mestverwerking in zandprovincies

Veehouderij

Een geborgde emissiereductie tot en met de mestverwerking en aanwending, die haalbaar en betaalbaar is. Dat moet de versnellingsaanpak mest, stallen en emissies van de zes zandprovincies opleveren. Dat zijn Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht,...

Houdverbod backyardvarkens Noord-Italië door Afrikaanse varkenspest

Veehouderij

Een verbod op het houden van backyardvarkens is vanwege Afrikaanse varkenspest ingesteld in Noord-Italië. Het gaat om vier provincies in de regio Emilia-Romagna. In Lombardije zijn alle varkensbedrijven binnen de 10 kilometerzone van de besmette...

Veldproef met twee vogelgriepvaccins en twee methodes gestart

Veehouderij

De veldproef met vaccineren tegen vogelgriep bij leghennen in Nederland is vrijdag 15 september gestart. Er zijn 1.800 eendagskuikens gevaccineerd met de twee vaccins die zich in de laboratoriumproef hebben bewezen. Later krijgt een deel van de...

Vleesverwerker Van Loon neemt in fases Belgisch Q-group over

Veehouderij

Slachterij, vleesverwerker en leverancier van vleesproducten Van Loon Group bundelt de krachten met de Vlaamse branchegenoot Q-group. In vijf jaar tijd zal Van Loon Group het bedrijf geleidelijk overnemen.

Kipselectienest sorteert niet-leggende hennen uit koppel

Veehouderij

Een legnest dat kippen die geen eieren meer leggen uit het koppel selecteert. Dat zou het Kipselectienest moeten gaan doen. Al is daar volgens Albert Hoekerswever van HubOranje nog wel flink praktijkonderzoek voor nodig.

Vijf nominaties voor Het Beste Idee van Varkensland bekend

Veehouderij

Een oplossing voor meer daglicht in de varkensstal, een voedselplaat voor het gebruik van luzerne als hokverrijking en een geurstof die staartbijten kan verminderen. Dat zijn drie van de vijf ideeën die zijn genomineerd voor de titel van de...

Minder ammoniak met magnesiumchloride kent nog vraagtekens

Veehouderij

Door de toevoeging van magnesiumchloride aan mest kan de ammoniakuitstoot in een melkveestal in de praktijk met zo'n 20 procent dalen. Dat laat onderzoek op de Dairy Campus in Leeuwarden zien. De onderzoekers zetten nog wel wat vraagtekens bij de...

Maisoogst goed moment voor beheer wilde zwijnen

Veehouderij

Er zijn veel wilde zwijnen buiten de aangewezen leefgebieden Veluwe, Meinweg en Meerlebroek. De maisoogst is een goed moment om het aantal wilde zwijnen buiten die leefgebieden terug te brengen. Volgens LTO Noord en de Producentenorganisatie...

Platform Melkgeitenhouderij vraagt om eigen voorzitter

Veehouderij

Het Platform Melkgeitenhouderij is in zes jaar tijd van één naar meer dan tien projecten gegroeid. Reden om op zoek te gaan naar een nieuwe voorzitter. Dat zegt Jos Tolboom, die nu nog het voorzitterschap combineert met voorzitter van LTO-vakgroep...

Risico op nitreuze gassen bij inkuilen onregelmatig gerijpte mais

Veehouderij

De kans dat er dit jaar giftige nitreuze gassen ontstaan in maiskuilen zal zich vooral voordoen bij de oogst van percelen met heterogeen gerijpte mais. Dat verwacht onderzoeker Herman van Schooten van Wageningen University & Research.

Denkavit gaat samenwerken met Duitse producent humuszuren

Veehouderij

Producent van jongdiervoeders en voerbestanddelen Denkavit gaat samenwerken met het Duitse Gites, leverancier van humuszuurproducten voor diervoeders. De humuszuren worden apart geleverd, maar komen volgens businessmanager Oliver Schneider van...

Van kippenwoestijn naar groene weide

Veehouderij

Het eerste deel van de vrije uitloop van de kippen verandert snel in een 'woestijn'. De kippen laten weinig heel van de groene weide. Daar zoekt Maud Tomesen met haar Nuffield Scholarship een oplossing voor. 'Dat levert veel meer op.'

Agrifirm en ReFerm willen veehouderij snel toekomstbestendig maken

Veehouderij

De veehouderij moet sneller toekomstbestendig kunnen worden. Met dat doel treedt Agrifirm Exlan officieel toe tot ReFerm, de samenwerking tussen adviesbureau Ekwadraat en technologiebedrijf Host Group. Samen gaan de drie partijen werken aan het...

Stevige plus voor alle zuivelnoteringen

Veehouderij

Voor het eerst sinds weken zijn alle zuivelnoteringen van ZuivelNL een stuk hoger dan vorige week. Boter kent de grootste stijging met 10 euro per 100 kilo, al is relatief gezien de plus van 4 euro bij weipoeder het grootst.

Veulen geboren via ivf bij paarden op Universiteit Gent

Veehouderij

De faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Gent is er als tweede in de wereld in geslaagd om een veulen te verwekken met in-vitrofertilisatie (ivf), bevruchting van een eicel in het laboratorium. Dat biedt volgens de universiteit veel...

5 vragen over de rol van genen bij Afrikaanse varkenspest

Veehouderij

Onderzoekers van het Duitse Friedrich Loeffler Institut en het Schotse Roslin Institute hebben varkensgenen ontdekt die een belangrijke rol spelen bij de vermeerdering van het Afrikaanse varkenspestvirus. Linda Peeters, hoofd van het nationaal...

Ideeën voor veehouderij van morgen aanmelden bij Innovatie Challenge

Veehouderij

Oplossingen voor een toekomstbestendige veehouderij staan centraal bij de Innovatie Challenge van het Bart-Misset fonds. Studenten of jonge professionals onder de 35 jaar worden uitgedaagd om te komen met concrete win-win-winoplossingen voor milieu,...

Frankrijk zet verbod op vleesnamen voor plantaardige producten door

Veehouderij

Het verbod op het gebruik van vleesnamen voor plantaardige levensmiddelen in Frankrijk gaat door. Minister Marc Fesneau van Landbouw en Voedselsoevereiniteit diende daarvoor een ontwerpbesluit in bij de Europese Commissie.

Zweden meldt eerste geval Afrikaanse varkenspest in Scandinavië

Veehouderij

Voor het eerst is Afrikaanse varkenspest vastgesteld in Scandinavië. Een dood wild zwijn werd in Zweden gevonden dat met het virus besmet bleek. Dat is woensdag gemeld door de Zweedse Diergezondheidsinstituut.

Intensief bemonsteren op vogelgriep in 3 kilometerzone

Veehouderij

Bij een vogelgriepuitbraak werden tot nu toe in principe alle pluimveebedrijven binnen de 1 kilometerzone rond het besmette bedrijf geruimd. Voortaan worden gestorven dieren van alle bedrijven binnen de 3 kilometerzone frequent onderzocht, heeft...

Varkenspest treft grote bedrijven in Italië en Macedonië

Veehouderij

Afrikaanse varkenspest heeft toegeslagen op een bedrijf met ruim negenduizend vleesvarkens in Noord-Macedonië. In het noorden van Italië in de regio Lombardije zijn inmiddels zes bedrijven besmet in Zinasco en eentje in Monteballa, waarvan één...

Meer vochtrijke diervoeders naar runderen en varkens

Veehouderij

De afzet van vochtrijke diervoeders naar de rundveesector is in 2022 met 2 procent gestegen. Varkens kregen 1 procent meer vochtrijke diervoeders in het rantsoen. Dit blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van de Circular Feed association.

Uitbraken van Afrikaanse varkenspest in Noord-Italië

Veehouderij

Afrikaanse varkenspest is vastgesteld op twee vleesvarkensbedrijven buiten het besmette gebied en de bewakingszone in Noord-Italië. Het betreft twee bedrijven in Zinasco Nuovo, een dorp ten zuiden van Milaan in de provincie Pavia, regio Lombardije.

Duitse onderzoekers bekijken krulstaarten in Finland en Zweden

Veehouderij

Duitse onderzoekers hebben varkenshouders in Finland en Zweden bezocht om te kijken hoe hun ervaringen zijn met varkens met krulstaarten. In meerdere video's laten zij zien hoe deze varkenshouders erin slagen om staartbijten zoveel mogelijk te...

Minister Adema tevreden over forse reductie antibioticagebruik

Veehouderij

De verkoop van antibiotica is na opnieuw een verlaging in 2022 in de periode 2009-2022 met 77,4 procent gedaald. Demissionair landbouwminister Piet Adema waardeert de inzet en aanpak van de sectoren en dierenartsen op dit terrein, meldt hij in de...

Ophokplicht rond Biddinghuizen opgeheven

Veehouderij

Alle beperkingen in de 10 kilometerzone rond het met vogelgriep besmette biologische leghennenbedrijf in het Flevolandse Biddinghuizen zijn vanaf vrijdag 25 augustus opgeheven. Dat geldt volgens een woordvoerder van het landbouwministerie ook voor...

Beweging in onderzoek naar longontstekingen rond geitenbedrijven

Veehouderij

Het onderzoek naar de mogelijke relatie tussen longontstekingen en wonen nabij geitenbedrijven heeft de afgelopen jaren forse vertraging opgelopen. Najaar 2024 moet er nu dan toch de nodige duidelijkheid komen voor zowel omwonenden als geitenhouders.

PRRS gaat maar niet weg, geduld en monitoring essentieel

Veehouderij

De virusziekte PRRS wil maar niet verdwijnen uit de varkenshouderij. Directeur Clayton Johnson van Carhage Veterinary Services en professor Daniel Linhares van de Iowa State University benadrukken het belang van geduld en voortdurend monitoren en...

Koningin Máxima opent Amerikaanse Kipster-stal

Veehouderij

De eerste Amerikaanse vestiging van Kipster in North Manchester in de staat Indiana is op 23 augustus geopend door koningin Máxima. Dat gebeurde met een vooraf opgenomen videoboodschap.

Afrikaanse varkenspest op bedrijf in Lombardije

Veehouderij

Afrikaanse varkenspest is uitgebroken op een vleesvarkenshouderij in Lombardije, een van de belangrijkste Italiaanse varkensregio's. De 130 dieren op het bedrijf in Montebello della Battaglia zijn gedood en geruimd.

Afrikaanse varkenspest neemt snel toe in Balkanlanden

Veehouderij

Afrikaanse varkenspest (AVP) breidt zich snel uit in Balkanlanden. In juli steeg het aantal gevonden besmettingen in Bosnië-Herzegovina en Kroatië met meer dan vierhonderd.

Franse landbouwminister wil Europees verbod op doden haantjes en castratie

Veehouderij

In de ogen van de Franse landbouwminister Marc Fesneau moet het verbod op het doden van eendagshaantjes en castratie en andere regels voor dierenwelzijn in de hele Europese Unie gelden. Dat is het standpunt van het Franse ministerie van Landbouw en...

Kicken kiest voor Beter Leven-kuikens, eigen tarwevoer en thuismarkt

Regio Oost

Aandacht voor de dieren staat bij Ben, Gertie en Wendy Kicken uit het Limburgse Bocholtz altijd bovenaan het lijstje. Overstappen van kalkoenen naar 1 ster Beter Leven-vleeskuikens past daar prima bij. Net als de keuze voor het voeren van eigen...

Juiste zwavelaanvulling nodig op grasland komend seizoen

Veehouderij

Grasland krijgt voor de eerste snedes vaak alleen zwavel uit drijfmest. Dat leidt tot een tekort en gaat ten koste van de eiwitkwaliteit en -hoeveelheid, de grasopbrengst en de stikstofbenutting. Een juiste aanvulling is komend seizoen nodig.

Derde berigheid is beste moment om gelten te insemineren

Veehouderij

Gelten kunnen het beste voor het eerst worden geïnsemineerd bij de derde berigheid, concludeert het Amerikaanse informatieplatform MetaFarms na het vergelijken van de data van 40.000 varkens. Dan zijn hun prestaties het best en leven ze het langst.

Eerste Duitse kerngebied helemaal vrij van Afrikaanse varkenspest

Veehouderij

Het allereerste gebied waar in Duitsland in september 2020 een wild zwijn werd gevonden dat was besmet met Afrikaanse varkenspest, is weer officieel vrij verklaard van de ziekte. De beperkende maatregelen in het gebied in deelstaat Brandenburg zijn...

Nieuwe vogelgriepuitbraak betekent flinke klap voor sector

Veehouderij

De uitbraak van vogelgriep op een biologisch leghennenbedrijf in het Flevolandse Biddinghuizen is in de eerste plaats een drama voor de pluimveehouder zelf, stelt voorzitter Kees de Jong van de vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP. 'De komende weken is...

Vogelgriep op biologisch legbedrijf in Biddinghuizen

Veehouderij

Een bedrijf met biologische leghennen in het Flevolandse Biddinghuizen is getroffen door vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 11.000 hennen op het bedrijf geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit...

5 vragen over schade door eierkartels

Veehouderij

Pluimveehouders hebben minimaal 21 tot 92 miljoen euro schade geleden door twee eierkartels. Dat bleek tijdens een webinar van de vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. Damiën Berkhout van advocatenkantoor...

Slachtzeugen gevoeliger voor hittestress tijdens transport

Veehouderij

Een van de welzijnsproblemen die slachtzeugen kunnen ondervinden bij het transport naar de slachterij is hittestress. Vechten door het samenvoegen van elkaar onbekende dieren is een ander aandachtspunt. Er zijn echter nog maar weinig gerichte...

Export rund- en kalfvlees daalt, meer runderen naar Turkije

Veehouderij

In het eerste kwartaal van 2023 is de productie van rundvlees met 3,7 procent gedaald. Ondanks een vijf procent hogere levende export naar Turkije zal de totale export van rund- en kalfvlees dit jaar met vijf procent dalen, blijkt uit de analyse van...

Bezwaar maken tegen openbaar maken emissiegegevens kan nog

Veehouderij

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een Woo-verzoek ontvangen om de GIAB-gegevens van landbouwbedrijven tussen 2013-2021 openbaar te maken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gebruikt die gegevens bij de...

Nedap stoot varkens af en gaat verder met melkvee

Veehouderij

In het eerste half jaar van 2022 is het nettoresultaat van technologiebedrijf Nedap verder gegroeid tot 12,4 miljoen euro. Een van de divisies van het bedrijf, de divisie Livestock Management gaat zich specialiseren naar rundvee. Het Canadese...

EU stelt oogstverwachting graan naar beneden bij

Akker- & Tuinbouw

De totale graanproductie in de Europese Unie (EU) zal in het seizoen 2023/2024 5 procent hoger liggen dan vorig seizoen. Marktanalisten van de EU hebben hiermee hun verwachting van een stijging met 8,4 procent naar beneden bijgesteld. Oorzaak is het...

Lage productie varkensvlees leidt tot hoge prijzen in EU

Veehouderij

De productie van varkensvlees in de Europese Unie (EU) is in het eerste kwartaal van dit jaar met 7,7 procent gedaald. De prijzen liggen mede hierdoor op een historisch hoog niveau, melden marktanalisten van de EU.

Verwachting van lichte daling melkproductie EU blijft

Veehouderij

Ondanks een stijging van de melkproductie met 0,8 procent van januari tot april blijft de prognose van een daling van de productie met 0,2 procent voor het hele jaar 2023 in stand. Dat staat in de kortetermijnverwachting van marktanalisten van de...

NVWA neemt 125 verwaarloosde dieren in bewaring

Veehouderij

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft dinsdag 125 dieren in bewaring genomen bij een Limburgse veehouder. De schapen, geiten en andere dieren kregen niet de nodige zorg. Er waren kreupele dieren en ongeschoren schapen in een hete...

Agrifirm maakt pensbestendig eiwit met 'supermagnetron'

Veehouderij

Veevoerfabrikant Agrifirm heeft een gepatenteerde Greenwave-techniek ontwikkeld die eiwit uit soja- en raapschroot pensbestendiger maakt. De techniek werkt net als een magnetron met radiogolven, maar dan met een hogere golflengte en op grotere...

Vion: duurzame voedselketen is betaalbaar en bereikbaar voor iedereen

Veehouderij

In een duurzame voedselketen draagt iedereen bij aan een eerlijk verdienmodel. En die duurzame keten moet betaalbaar en bereikbaar zijn voor iedereen. Dat stelt algemeen directeur Ronald Lotgerink van vleesverwerker Vion in het maatschappelijk...

Invallen bij mestverwerkende bedrijven Drenthe, Groningen en Overijssel

Veehouderij

Twee woningen en vier mestverwerkende bedrijven in de provincies Drenthe, Overijssel en Groningen heeft de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA-IOD) dinsdag doorzocht. Dat gebeurde in een lopend...

Verificatieonderzoek salmonella bij pluimvee weer mogelijk via veldproef

Veehouderij

Als bij vermeerderingsdieren één positief salmonellamonster wordt gevonden, worden de dieren direct geruimd. Salmonella bij leghennen betekent dat ze geen tafeleieren meer produceren. Dat is sinds de aanpassing van de Europese regels in 2020...

Combinatie van systemen beste voor aangenaam klimaat in varkensstal

Veehouderij

De periodes met hoge temperaturen worden langer en beginnen vroeger. Om het dierenwelzijn van varkens en de prestaties te waarborgen, zijn combinaties van koeltechnieken volgens WUR-onderzoeker André Aarnink de beste optie.

Schade eierkartel minimaal tussen de 21 en 92 miljoen euro

Veehouderij

De twee eierkartels die actief waren tussen april 2015 en augustus 2019, hebben pluimveehouders minimaal 21 tot 92 miljoen euro gekost. Waarschijnlijk is de schade nog hoger. Dat bleek donderdagavond tijdens het webinar over de eierkartels, waarbij...

Afrikaanse varkenspest gaat als lopend vuurtje door Balkanlanden

Veehouderij

In rap tempo verspreidt het aantal bedrijven met Afrikaanse varkenspest zich in de Balkanlanden. Het virus is gevonden op 45 varkenshouderijen in Bosnië en Herzegovina en op 40 in Kroatië. In het laatste land is ook één besmet wild zwijn gevonden.

Ook Britten concluderen dat kans op verspreiding vogelgriep via ventilatie nihil is

Veehouderij

De kans dat vogelgriep via de ventilatie binnenkomt, is erg klein. Recent Brits onderzoek bevestigt de resultaten van eerder onderzoek door Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), stelt epidemioloog en onderzoeker Armin Elbers.

Wageningse onderzoekers brengen risico op besmetting met vogelgriep in kaart

Veehouderij

Water en grasland in de buurt van een pluimveebedrijf vergroten het risico op een besmetting met vogelgriep, zeker als dit vlak bij het pluimveebedrijf ligt. Dat blijkt uit de analyse die Wageningen Bioveterinary Research heeft gemaakt op basis van...

Aanpassing geurregelgeving heeft grote consequenties voor veehouders

Veehouderij

De normen voor geur gaan omlaag en gaan ook gelden voor bestaande veehouderijen. Dat staat in een Kamerbrief van staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA). Dit heeft volgens ZLTO- en LTO-specialist omgevingsbeleid Herman Litjens flinke consequenties....

'We hadden als Vion Food Group in 2022 te maken met een perfecte storm'

Veehouderij

Bij de Vion Food Group maken ze roerige tijden mee. De Afrikaanse varkenspest, corona en de oorlog in Oekraïne zorgen voor behoorlijke tegenwind. In 2022 veroorzaakte dit onder meer een verlies van 108 miljoen euro. Toch staat het bedrijf er goed...

Ophokplicht pluimvee grotendeels ingetrokken

Veehouderij

De ophok- en afschermplicht voor pluimvee is per direct ingetrokken voor bijna heel Nederland. Dat heeft landbouwminister Piet Adema besloten. De ophok- en afschermplicht blijft voorlopig nog wel van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel...

Saneringsregeling varkenshouderij doeltreffend maar kon beter

Veehouderij

De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) is een doeltreffende en kosteneffectieve maatregel geweest. Dat concludeert onderzoeksbureau CE Delft die de regeling in opdracht van landbouwminister Piet Adema heeft geëvalueerd. Wel hadden de...

Duitse, Franse en Italiaanse grensregio's versterken aanpak varkenspest

Veehouderij

De Duitse deelstaat Saksen pakt wilde zwijnen in het grensgebied met Polen versterkt aan. Frankrijk en Italië gaan intensiever samenwerken om te voorkomen dat Afrikaanse varkenspest Frankrijk bereikt.

Monomestvergisting is interessant voor varkens- en rundveehouders

Veehouderij

Monomestvergisting van verse mest vangt het methaan op dat anders verloren zou gaan. Het biogas dat ontstaat, kunnen varkenshouders gebruiken voor warmte en elektriciteit. Voor rundveehouders is omzetten naar groen gas beter.

Daling gemiddelde melkprijzen vlakt wat af

Veehouderij

De berekende voorschotmelkprijzen komen in mei 2023 uit op gemiddeld 43,73 euro per 100 kilo standaardmelk. Dit blijkt uit de internationale melkprijsvergelijking van ZuivelNL en European Dairy Farmers (EDF). Dit is een daling van 1,60 ten opzichte...

Pluimveesector EU vraagt herinvoering quota pluimveevlees Oekraïne

Veehouderij

De import van pluimveevlees uit Oekraïne moet weer voldoen aan de drempel van 90.000 ton per jaar. Daartoe heeft de Europese koepelorganisatie van pluimveeslachterijen Avec een officieel verzoek ingediend bij voorzitter Ursula von der Leyen van de...

Nu ook vogelgriep bij gehouden vogels in Brazilië

Veehouderij

Op een backyardbedrijf in Brazilië met eenden en andere vogels is hoogpathogene vogelgriep vastgesteld. Het is voor het eerst dat de virusziekte is gevonden bij gehouden pluimvee. Japan heeft de import van pluimveevlees hierop stilgelegd.

Oorlog en herstructurering oorzaken verlies Vion Food Group

Veehouderij

Vleesverwerker Vion Food Group heeft in 2022 een verlies geleden van 108 miljoen euro. Daarin zijn 63,4 miljoen euro aan herstructureringskosten meegenomen. Dat maakte CEO Ronald Lotgerink van Vion bekend bij de presentatie van de jaarcijfers. 'Je...

Antibioticagebruik op Belgische veehouderijen aanzienlijk gedaald

Veehouderij

Belgische veehouders hebben in 2022 24,5 procent minder antibiotica gebruikt in voeders, meldt kenniscentrum Amcra. Dat is een daling van 58,2 procent ten opzichte van referentiejaar 2011. De doelstelling van 65 procent reductie in 2024 komt zo wat...

Varkenshouders met vernieuwende ideeën gezocht

Veehouderij

De ideeënbus van Het Beste Idee van Varkensland is weer open. Varkenshouders kunnen hun innovatieve concepten op het gebied van duurzaamheid, diergezondheid, dierenwelzijn en milieu inzenden tot 1 september. De beste ideeën worden ondersteund bij de...

Afrikaanse varkenspest tast nieuwe delen van Europa aan

Veehouderij

Het oosten van Europa is lang vrij gebleven van Afrikaanse varkenspest. Tot 21 juni, toen een melding werd gedaan bij de Wereldorganisatie voor Diergezondheid van een besmet huisvarken in Bosnië en Herzegovina. In de dagen daarna zijn er in Kroatië...

Alleen prijs van weipoeder stijgt

Veehouderij

De zuivelnoteringen stabiliseren of dalen in week 26. De prijs van weipoeder noteert een klein plusje van 2 euro naar 63 euro per 100 kilo, maar blijft nog flink achter op voorgaande jaren. Dit blijkt uit de noteringen van ZuivelNL.

Nieuwe vrijloopkraamhokken Livar hebben drie Beter Leven-sterren

Veehouderij

De zeugen lopen vrij rond in de nieuwe kraamverblijven van Livar in het Limburgse Echt. Binnen ligt een strobed en zeug en biggen kunnen altijd naar buiten. De twee kraamstallen voldoen aan drie sterren van het Beter Leven-keurmerk van de...

10 tot 31 euro nodig voor varken met intacte krulstaart

Veehouderij

Om alle kosten te vergoeden, is 10 tot 31 euro nodig voor varkens met een intacte krulstaart bij afleveren. In de leerfase komt daar nog 3 euro bij. Dat meldt Wageningen University & Research.

Vier Poolse varkensbedrijven besmet met Afrikaanse varkenspest

Veehouderij

Vier varkensbedrijven in Polen zijn in een paar dagen tijd besmet geraakt met Afrikaanse varkenspest. Daarmee komt het totale aantal dit jaar op vijf besmette bedrijven en op 1.748 uitbraken bij wilde zwijnen.

Rechtszaak mini-moederdieren aangehouden

Veehouderij

Een eerste rechtszaak tegen een pluimveevermeerderaar die volgens de overheid de afgelopen jaren te weinig pluimveerechten had voor de aanwezige minimoederdieren is aangehouden. De rechter vindt dat er meer informatie nodig is om te kunnen bepalen...

Camera meet verschillen in vetkwaliteit varken

Veehouderij

De vetkwaliteit van een varkenskarkas is realtime te meten met een camera aan de slachtlijn en een algoritme dat de beelden vertaalt. Het is onderdeel van het project 'Slimme varkensketen' waarin Fransen Gerrits, Topigs Norsvin en Vion Food Group...

Varianten vogelgriep maken voorspellen uitbraken lastig

Veehouderij

Het voorspellen van het risico op vogelgriep bij pluimveebedrijven is lastig door de verschillende varianten die er nu zijn bij wilde vogels. Dat stelt hoogleraar Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren Arjan Stegeman van de Universiteit Utrecht.

Schothorst krijgt Jan Kamphof als nieuwe directeur

Veehouderij

Jan Kamphof is de nieuwe directeur van Schothorst Feed Research. Op 1 september volgt hij Lieuwe Roosenschoon op, die acht jaar aan de leiding stond bij het kennis- en informatiecentrum voor diervoeding en met pensioen gaat.

Meest bekeken

Meest gelezen

Kennispartners

Vacatures