Ilona Lesscher

Ilona Lesscher

Ilona Lesscher is redacteur Veehouderij. Zij volgt vooral de varkenshouderij.

Contact

Artikelen door Ilona Lesscher

Lokaal geurbeleid nekt varkensboeren

Veehouderij

Een van de speerpunten van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) in 2021 is het geurbeleid. 'Varkenshouders worden steeds vaker geconfronteerd met lokale willekeur', zegt POV-voorzitter Linda Janssen.

Biggen uitdagen om vast voer op te nemen

Veehouderij

Biggen die in de kraamstal al vast voer en water opnemen groeien harder en hebben minder problemen door een speendip. In het innovatieproject 'Familie voeren' werd onderzocht hoe een varkenshouder een big het best aan het eten kan krijgen.

Coronacrisis werkt door in varkenscontracten

Veehouderij

Door de coronacrisis verandert het consumptiepatroon. Dat heeft invloed op de eisen van slachterijen en hun afnemers van varkensvlees en leidt naar verwachting tot andere contracten. 'Wat historisch werd beloond, is in de toekomst niet per se het...

Arla Foods wil online retail uitbreiden

Veehouderij

De Europese zuivelcoöperatie Arla Foods gaat de online aanwezigheid van haar eigen producten vergroten. Sinds de coronapandemie is het aantal online boodschappen toegenomen.

AgruniekRijnvallei zet 3 procent meer diervoeders af

Veehouderij

AgruniekRijnvallei zette in 2020 bijna 675.000 ton diervoeders af. Dit is ruim 3 procent meer dan het jaar ervoor. Alle diersectoren hebben bijgedragen aan de toename. In biologische voeders werd voor het eerst meer dan 100.000 ton afgezet.

Laurens Hoedemaker voorzitter Nederlandse vlees- en vleeswarensector

Veehouderij

Laurens Hoedemaker volgt Jos Goebbels op als voorzitter van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) en de Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV). Goebbels, die deze zomer met pensioen gaat, draagt vanaf mei zijn...

Vogelgriep vastgesteld in Hongarije, tweede R&O verplicht

Veehouderij

Bij gehouden pluimvee in Hongarije is vogelgriep vastgesteld. Vervoersmiddelen voor pluimvee of broedeieren die leeg terugkeren of uit Hongarije komen, moeten daarom onmiddellijk na aankomst in Nederland een tweede reiniging en ontsmetting (R&O)...

Afrikaanse varkenspest jaagt consumptie van kip aan

Veehouderij

Afrikaanse varkenspest zwengelt wereldwijd de consumptie van pluimveevlees verder aan. De populariteit van kip laat al jaren een stijgende lijn zien. In 2021 zet die lijn onverminderd voort.

Countus: 'TVL-regeling moeite van overwegen voor varkenshouder waard'

Veehouderij

Regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) werd 25 november 2020 opengesteld. Mark Klein Breteler van Countus noemt de regeling voor varkenshouders de moeite van het overwegen waard.

René Veldman: 'KeurMest onmisbaar voor transparante mestmarkt'

Veehouderij

Eenvoud moet het belangrijkste kenmerk worden van het nieuwe mestbeleid. Daarover verschillen landbouwminister Carola Schouten en Rabobank niet van mening. Over de rol van KeurMest en Mineralen Manager wel. 'In onze ogen een onmisbaar instrument',...

Duitsland met 403 besmette wilde zwijnen nieuwe jaar in

Veehouderij

Honderd dagen nadat het eerste geval van Afrikaanse varkenspest (AVP) officieel werd bevestigd in Duitsland, staat de teller eind 2020 op 403 besmette dieren. 386 daarvan werden vastgesteld in Brandenburg en zeventien in Saksen.

50 procent meer varkens in Rusland tegen 2025

Veehouderij

Rusland wil de varkensstapel de komende vijf jaar fors uitbreiden. De Russische viceminister van Landbouw Jumbulat Khatuov rekent op een varkensstapel die in 2025 de helft groter is dan nu, meldt PigProgress. De productie moet plaatsvinden in...

Gecombineerde fosfaatindicator per 1 januari 2021 van start

Algemeen

Per 1 januari gaat, zoals aangekondigd in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn, de gecombineerde fosfaatindicator in werking. Via deze aangepaste indicator kunnen agrariërs beter bepalen hoeveel fosfaat (meststoffen) hun bodem nodig heeft en...

Medos medicijndosering wint Beste Idee 2020

Veehouderij

Medos medicijndosering wint het Beste Idee voor de kalverhouderij 2020. Van de in totaal 818 uitgebrachte stemmen wist Medos medicijndosering er 379 in de wacht te slepen (46,3 procent). Op de tweede plaats, met 37,3 procent van de stemmen, eindigde...

Sensormetingen als basis voor emissiefactoren van stallen

Veehouderij

Het beoordelen van nieuwe stalsystemen en het bepalen van emissiefactoren van deze stallen kan beter worden opgezet. In een onlangs uitgebracht onderzoeksrapport van het bureau Rebel wordt gepleit voor een systeem dat gebruikmaakt van meetsensoren....

CO2-uitstoot melkveehouders ForFarmers 10 procent lager

Veehouderij

Melkveehouders die veevoer van ForFarmers gebruiken, hebben in 2020 in vergelijking met 2019 een 10 procent lagere CO2-uitstoot per kilo melk gerealiseerd. Het bedrijf schrijft dat toe aan de combinatie van voer en bedrijfsspecifieke adviezen.

Saldo melkvee onder druk door duurder voer en lagere prijzen

Veehouderij

Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf kwam in november 2020 uit op 12.500 euro. Dit saldo ligt door hogere voerkosten, een lagere melkprijs en veeprijzen 13 procent lager dan dezelfde maand van het voorgaande jaar, meldt Wageningen...

Groot bereik kippromotiecampagne Nepluvi

Veehouderij

De pluimveesector startte in 2020 met hulp van Europese subsidies een promotiecampagne voor kip. Gezien het bereik is die succesvol, stelt de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (Nepluvi) aan.

Verbod pelsdierhouderij 8 januari van kracht

Veehouderij

Het verbod op de pelsdierhouderij gaat op 8 januari in, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Vanaf die datum is het verboden om in Nederland pelsdieren te houden voor de bontproductie.

Ook solidariteitsbonus voor leveranciers Tönnies en Vion

Veehouderij

De Duitse varkenshouderij zit in zwaar weer. De detailhandel komt de sector tegemoet met een bonus van 2,50 euro per varken. Na Westfleisch krijgen nu ook varkenshouders die leveren aan Tönnies en Vion die toeslag, meldt TopAgrar.

Ruim honderd pluimveehouders investeren in emissiebeperking

Veehouderij

107 pluimveehouders hebben in 2020 subsidie aangevraagd om te investeren in nieuwe staltechnieken die de emissie beperken. Hiervoor was een budget van 7,5 miljoen euro beschikbaar, waarvan 4,1 miljoen euro is uitgekeerd.

Biggenprijs plust met 2 euro

Veehouderij

Een iets vriendelijker markt zet door in een voor de derde week op rij hogere biggennotering. De DCA Best Piglet Price pluste maandag 2 euro. De biggennotering komt daarmee op 25 euro.

Varkenshouder Egelmeers: '0,45 kilo ammoniakreductie lijkt haalbaar'

Veehouderij

In Wanroij heeft de familie Egelmeers een gemengd bedrijf met akkerbouw en vleesvarkens. In een van de stallen wordt ervaring opgedaan met onderdelen uit het integrale stalconcept van Agrifirm. 'Wij willen bijdragen aan een duurzamere...

Agrifirm: 'Luchtwasser speelt rol in integraal stalconcept'

Veehouderij

Agrifirm ontwikkelt een integraal stalconcept. Aan de basis daarvan staat een snelle afvoer van verse mest die is verdund met een ammoniakarme vloeistof. Een ammoniakstripper, warmtewisselaar, chemische luchtwasser en mestbewerking maken er ook deel...

Varkensstapel werd in 2019 meer waard

Veehouderij

De gemiddelde balanswaarde van de varkensbedrijven steeg in 2019 tot bijna 3 miljoen euro. De stijging was vooral te danken aan de waarde toename van de varkensstapel, blijkt uit cijfers van Wageningen Economic Research.

Covid-19 en AVP trekken wissel op inkomsten varkenshouder

Veehouderij

De opbrengstprijzen van vleesvarkens zijn in 2020 8 procent gedaald. De prijsdaling van de aangekochte biggen was met 12 procent nog sterker. Gemiddeld zijn de prijzen van vleesvarkensvoer 1 procent lager dan in 2019, met een stijgende trend aan het...

Varkenshouders registreren te laat in I&R-systeem

Veehouderij

Veel varkenshouders registreren de aan- en afvoer van varkens te laat in het I&R-systeem. Dat blijkt uit administratieve inspecties die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 2020 uitvoerde.

'Supervarken' lijkt geschikt voor transplantatie

Veehouderij

De Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit FDA heeft een genetisch gemanipuleerd varken voor zowel consumptie als biomedische doeleinden toegelaten op de markt. Dat is voor het eerst, meldt de Volkskrant. De handelsnaam is GalSafe-varken.

Biggen lopen iets vlotter weg en plussen 2,50 euro

Veehouderij

De DCA Best Piglet Price noteerde maandag aan het eind van de dag + 2,50 euro. Met de 50 cent van vorige week, komt de biggennotering deze week op 23 euro. Het resultaat van een iets vriendelijker markt.

Vogelgriep bij vermeerderingsbedrijf in Buitenpost

Veehouderij

In het Friese Buitenpost is bij een vermeerderingsbedrijf met 28.000 kippen vogelgriep (H5) vastgesteld. Omdat het waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep gaat, wordt het bedrijf geruimd.

Biggen drie dagen langer bij de zeug

Veehouderij

Bij de renovatie van hun stallen kozen varkenshouders Evert en Betsie Liefting voor een alternerend vierwekensysteem. Daardoor hoefden ze nog maar in veertig kraamhokken te investeren, in plaats van in zestig. En de biggen blijven drie dagen langer...

Renovatie stal vaker met gebruikte materialen

Veehouderij

Nieuwbouw en renovatie is in de varkenshouderij van alle tijden. Afhankelijk van het economische tij in de sector het ene jaar wat meer dan het andere. Veel aandacht en oog is er voor een professionele uitstraling van het bedrijf. Stalinrichting...

Zonvarken wint Het beste idee van Varkensland

Veehouderij

De vijfde editie van Het Beste Idee van Varkensland (HBIVV) is gewonnen door Zonvarken. Een 3-sterren beter leven concept waarbij het varkensvlees klimaatneutraal wordt geproduceerd. Deelnemers aan de coöperatie houden maximaal 50 zeugen.

Rabobank verwacht dit voorjaar herstel varkensmarkt

Veehouderij

De varkensmarkt heeft op dit moment te maken met uitdagingen op meerdere vlakken. Varkenshouders hebben lagere inkomsten en hogere kosten. Toch is er zicht op verbetering, schrijft Rabobank in het kwartaalbericht.

Por-k-taal online-café voor varkenshouders

Veehouderij

In navolging van het maandelijkse online-café voor rundveehouders, houdt kennisontwikkelaar VKON in Den Ham op 17 december een online-café voor varkenshouders. In het eerste Por-k-taal staat de welzijnscheck centraal.

POV: 'Welzijnscheck moet nog ingebed raken'

Veehouderij

'Probeer de welzijnscheck zo te bekijken dat hij bedrijfseffectief is. Er zijn altijd wel zaken op je bedrijf die beter kunnnen en het resultaat daarvan merk je direct in de pocket', zegt Mark Vossen, portefeuillehouder diergezondheid bij de POV....

Vion houdt notering vleesvarkens gelijk

Veehouderij

De vleesvarkensnotering van Vion blijft voor week 50 gehandhaafd op 1,32 euro. Vion geeft aan dat het aanbod onverminderd groot blijft, maar dat de vleesafzet richting retail vlotter loopt met het oog op de feestdagen.

Uitstelgedrag door twijfel nut welzijnscheck

Veehouderij

Varkenshouders zijn kritisch over de welzijnscheck die per 1 januari 2021 moet zijn ingevuld. Nieuwe Oogst en Varkens.nl voerden eind november een steekproef uit waaraan 151 varkenshouders deelnamen. Daaruit blijkt dat 40 procent de welzijnscheck...

Juiste zuurgraad speenvoer verlaagt kans op ziekteverwerkers

Veehouderij

Een speenvoerrantsoen met een zuurbindend vermogen lager dan 250 tot 300 milli-equivalent per kilo, zorgt ervoor dat de zuurgraad (pH) in de maag voldoende laag is. Die juiste pH-waarde wekt als een natuurlijke barrière. Dat verkleint de kans dat...

Duitse zeugenhouders staan met rug tegen de muur

Veehouderij

Duitse zeugenhouders staan met de rug tegen de muur. Niet eerder was hun situatie zo nijpend. Voor het voortbestaan van de vermeerderingssector wordt gevreesd.

Gespreksstarter geeft varkenshouder tools en tips

Veehouderij

Hoe kan een varkenshouder de kloof tussen hem en de burgermaatschappij dichten. Met die opdracht gingen vijf deelnemers aan de SFYN Academie aan de slag. Hun bevindingen vertaalden ze naar de Gespreksstarter. Dat is een kaartenset met dilemma's aan...

Varkensproductie China herstelt sneller dan verwacht

Veehouderij

De varkensproductie in China zal sneller herstellen dan verwacht. Het Chinese ministerie van Landbouw verwacht dat de productie al in 2022 weer op het niveau van voor de Afrikaanse varkenspest (AVP) zit.

DCA handhaaft beursprijs

Veehouderij

Vorige week vrijdag daalde de DCA-notering nog met 5 cent. Op 27 november handhaafde DCA de beursnotering exclusief btw op respectievelijk 0,90 euro per kilo levend gewicht en 1,20 euro per kilo geslacht gewicht.

Structuur zorgt voor lager antibioticagebruik in varkenshouderij

Veehouderij

Een gestructureerde aanpak helpt varkenshouders die te hoog scoren op de benchmark om het antibioticagebruik te verlagen. Tot die conclusie komt ZLTO-specialist diergezondheid Heleen Prinsen.

Van Loon Group: 'Wij willen klaar zijn voor de toekomst'

Veehouderij

De Van Loon Group startte op 1 oktober officieel met een nieuw ketenconcept: Varken op z'n best. 'Wij willen klaar zijn op de toekomst', zegt commercieel directeur Stan Quinten van Best Star Meat, dat bij de Van Loon Group hoort.

Van Loon Group start Varken op z'n best

Veehouderij

De Nederlandse varkenshouderij heeft er een nieuw ketenconcept bij: Varken op z'n Best. Dat is een initiatief van vleesbedrijf Van Loon Group uit Son waaraan zestien varkenshouders deelnemen en is sinds 1 oktober 2020 operationeel. De uitrol vindt...

Aanpak antibiotica varkenshouderij per 1 januari 2021 in IKB's

Veehouderij

Een plan van aanpak om het antibioticagebruik op rode bedrijven te verlagen, wordt per 1 januari 2021 opgenomen in de IKB's. Groene bedrijven worden op deze manier 'met rust gelaten' en rode bedrijven krijgen handvatten om aan de slag te gaan,...

Vion-notering daalt in twee weken tijd met 15 cent

Veehouderij

De notering van Vion daalt deze week met 0,07 euro naar 1,32 euro (inclusief btw) per kilo geslacht gewicht. Met de 0,08 euro die er vorige week al afging, is dat een daling van de notering met 0,15 euro in twee weken tijd.

DCA-beursprijs 5 cent omlaag

Veehouderij

In navolging van de prijsdaling in Duitsland woensdag noteerde de DCA-beursprijs vrijdagavond voor zowel levend als geslacht 5 cent lager. De prijzen exclusief btw komen daarmee op respectievelijk 0,90 euro en 1,20 euro per kilo.

Stortelder: 'Vraaggestuurd naar eerlijke vleesprijs'

Veehouderij

Frans Stortelder is bij Vion de man die zich al jarenlang hard maakt voor vraaggestuurde ketens. Alleen langs die weg kan een eerlijke prijs onstaan, zegt Stortelder in een intervieuw met Varkens.nl.

Ruim 15 procent varkenshouders wil investeren in nieuwbouw

Veehouderij

Ruim 15 procent van de varkenshouders in Nederland wil investeren in een nieuwe varkensstal. Daarnaast heeft bijna 16 procent plannen om de stal te renoveren of te verduurzamen.

Varkensmarkt schudt op grondvesten na Duitse verlaging

Veehouderij

De Europese varkensmarkt schudt op zijn grondvesten nadat Duitsland woensdag de VEZG-notering met 8 cent verlaagde. De verwachting is dat de andere Duitse noteringen volgen.

Chinese varkenspopulatie groeit naar 371 miljoen dieren

Veehouderij

In China werden eind september 2020 bijna 21 procent meer varkens gehouden dan in dezelfde maand vorig jaar. Maar de vleesproductie bleef wel achter. Dit laat het Chinese nationale statistiekbureau weten.

Meer rendement varkenshouders door aanpak PRRS

Veehouderij

Varkenshouders die kans zien de activiteit van PRRS op een laag peil te houden, verdienen daar geld mee. Voor een bedrijf met 600 zeugen gaat het om plus van 1,13 gespeende biggen per zeug per jaar en de biggenuitval voor spenen ligt 0,22 big lager.

Duitse varkensslachterijen krijgen veeg uit de pan

Veehouderij

Duitsland worstelt met de grote hoeveelheid slachtrijpe varkens die boven de markt hangt. Versoepeling van de corona-eisen kan helpen. Maar de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen wil daaraan maar beperkt meewerken. Deelstaatminister Karl-Josef...

Bron- en contactonderzoek PRRS bij varkens

Veehouderij

De aanpak van het PRRS-virus in de varkenshouderij verschuift van onderzoek bij uitbraken naar monitoring. Kennis over de de genetische code van PRRS speelt daarin een belangrijke rol. Voor onderzoek daarnaar ontving de Gezondheidsdienst voor Dieren...

POV: 'Meer slachten heeft topprioriteit'

Veehouderij

Het aanbod vleesvarkens is hoog en blijft dat de komende maanden ook. Om de slachtcapaciteit optimaal te benutten, roept Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) op tot flexibiliteit bij de keuringsinstanties. 'Meer slachten heeft...

PvdD: 'Huizen op het platteland in plaats van vleesproductie'

Algemeen

De veestapel met 75 procent krimpen en op de vrijkomende ruimte op het platteland, een miljoen huizen bouwen. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren dat 15 november wordt gepresenteerd.

Tönnies kan extra varkens gaan slachten

Veehouderij

Met ingang van volgende week neemt slachterij Tönnies in het Duitse Rheda een nieuwe snijafdeling in gebruik. Daardoor ontstaat ruimte om extra varkens te slachten. Het concern spreekt over een plus van tot 40.000 dieren per week.

Sensoren in meterkast moeten brand in varkensstal voorkomen

Veehouderij

Een nieuwe toepassing van slimme sensoren is Stal Elektra Alert. Sensoren in de meterkast waarschuwen een varkenshouder vroegtijdig bij een te hoge temperatuur.

POV: 'Tijd rijp voor Beter Leven-varkensnotering'

Veehouderij

Alle Nederlandse slachterijen verlaagden deze week hun notering. En daarmee daalde ook die van Beter Leven. Onterecht, meent voorzitter Linda Janssen van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Zij noemt het de hoogste tijd dat de Beter...

Duitsland richt zwijnvrije zone in Brandenburg in

Veehouderij

Een wijziging in de Duitse varkenspestverordening maakt het mogelijk om een wildezwijnenvrije zone aan te leggen rond het kerngebied met Afrikaanse varkenspest in de deelstaat Brandenburg. De verordening is sinds dinsdag 10 november van kracht.

Vion kort notering vleesvarkens met 8 cent

Veehouderij

De Vion vleesvarkensnotering voor week 46 is vastgesteld op 1,39 euro. 8 cent lager dan vorige week toen de notering nog 1,47 euro was. Als reden noemt Vion de situatie op diverse vleesafzetmarkten. Die is ingrijpend verslechterd.

Miljoen slachtrijpe Duitse varkens met kerst

Veehouderij

Het stuwmeer aan slachtrijpe varkens stroomt in Duitsland verder vol tot 1 miljoen rond kerst. Daar houdt de Duitse koepel van varkenshouders ISN rekening mee. Nu wachten al ongeveer 570.000 varkens om te worden geslacht.

DCA houdt notering onveranderd

Veehouderij

Waar insiders bang voor waren, gebeurde vrijdagavond niet. DCA hield de beursprijs 2.0 varkens onveranderd op 1,04 euro per kilo levend gewicht en 1,34 euro per kilo geslacht gewicht. Het is nu afwachten wat de slachterijen volgende week doen en of...

Finalisten Beste idee varkensland 2020 bekend

Veehouderij

De vijf finalisten die het tegen elkaar opnemen tijdens de finale van Het Beste Idee van Varkensland zijn bekend. Marc van de Meent, Daan Smits, Ivo van Dijk, August Offenberg en het duo Mieke van Hersel en Mieke Vlemminx maken op 10 december kans...

Tweede legbedrijf met vogelgriep in Puiflijk

Veehouderij

Bij een bedrijf met 100.000 leghennen in het Gelderse Puiflijk is vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf ligt één ander bedrijf.

Nederlands kostprijsnadeel bij varkens wordt kleiner

Veehouderij

De Nederlandse varkenshouderij produceert duurder dan die in omringende landen. Maar het kostprijsnadeel is niet verder opgelopen, blijkt uit de InterPig-cijfers over 2019. De verwachting is dat het kostprijsnadeel eerder kleiner dan groter wordt.

Familie Brummelhuis tevreden over vrijloopkraamopfokhok

Veehouderij

Er is veel belangstelling voor het vrijloopkraamopfokhok van de familie Brummelhuis. Zij werkt er nu vier jaar naar volle tevredenheid mee. 'Maar het succes hangt van meer af dan alleen de hokinrichting', zegt Jarno Brummelhuis.

OIE: 'AVP is belangrijkste dierziekte van onze generatie'

Veehouderij

Geen enkel land is veilig voor Afrikaanse varkenspest (AVP). De werelddiergezondheidsorganisatie OIE noemt het 'de belangrijkste dierziekte van onze generatie'. Samen met de wereldvoedselorganisatie FAO start de OIE een initiatief om verdere...

België wil AVP-vrij status terug

Veehouderij

De Belgische regering heeft bij de Werelddiergezondheidorganisatie OIE een verzoek ingediend om de AVP-vrij status terug te krijgen.

Staop biedt 50.000 euro voor kennisvergroting

Veehouderij

Stichting stimulering agrarisch onderwijs en praktijk (Staop) stelt jaarlijks 50.000 euro beschikbaar voor projecten op het raakvlak van praktijk en onderwijs. Staop roept ondernemers, bedrijven en onderwijsinstellingen op daarvan gebruik te maken,...

Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Altforst

Veehouderij

Op een pluimveehouderij met zo'n 35.700 vleeskuikenouderdieren in het Gelderse Altforst is vogelgriep vastgesteld. Het gaat om de hoogpathogene variant H5.

Voerprijzen vergelijken met MijnVoer.nl

Veehouderij

De nieuwe 'Scan & Vergelijk Service' van het onlineplatform MijnVoer biedt melkvee- en varkenshouders de mogelijkheid om de prijs van op maat gemaakt diervoeder te vergelijken met het aanbod van meer dan twintig mengvoerbedrijven.

Mobiele dodingsunit krijgt bestaansrecht

Veehouderij

Het gebruik van een mobiele dodingsunit (MDU) wordt in Nederland mogelijk. Dat schrijft minister Carola Schouten van LNV aan de Tweede Kamer.

Varkenskas op laagste niveau 2020, vooruitzichten positief

Veehouderij

Op varkensbedrijven daalde het niveau van de rekening-courant in het derde kwartaal met ruim 21.000 euro. Dit kwam eind september uit op 115.000 euro. Dat is het laagste niveau van dit jaar, maar nog altijd 54.000 euro hoger dan in september vorig...

POV: 'Er is geen ideaal systeem voor castratie biggen'

Veehouderij

Er is geen ideaal systeem voor de castratie van biggen, zegt voorzitter Linda Janssen van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) in een interview met het Duitse vakblad TopAgrar. Zij wil dat het Duitse ketenkwaliteitssysteem QS de in...

Schouten zet zich in tegen oneigenlijke handelsbarrières

Veehouderij

Landbouwminister Carola Schouten zet zich in om grenzen open te houden of te krijgen wanneer er sprake is van oneigenlijke handelsbarrières. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een internationaal overleg over Afrikaanse...

De Elsenpas realiseert 1.063 gram groei per dag

Veehouderij

Mengvoerbedrijf De Heus heeft de eerste officiële voederproeven uitgevoerd op het centrum voor praktijkonderzoek De Elsenpas in het Gelderse Beuningen. Ingezet werden drie standaard voersoorten uit de Topreeks, waarmee in het traject van 25 tot 117...

Sluiting VIC Sterksel vertrekpunt nieuw begin

Veehouderij

Het Varkens Innovatie Centrum in Sterksel sluit eind dit jaar. Een alternatief voor het fundamentele onderzoek dat er plaatsvindt, is er nog niet, maar daaraan wordt gewerkt. Het 'varken als kringloopdier' biedt daarbij een uitgelezen kans om de...

Tachtig Afrikaanse varkenspestbesmettingen Duitsland

Veehouderij

Het Friedrick Loeffler Instituut heeft het tachtigste geval van Afrikaanse varkenspest (AVP) in Duitsland bevestigd. Negen van de tien besmette dieren die er deze week bijkwamen, komen uit het eerste kerngebied bij Neuzelle in gemeente Oder-Spree.

Vogelgriep vastgesteld bij wilde zwanen in Kockengen

Veehouderij

In het Utrechtse Kockengen is bij twee wilde knobbelzwanen vogelgriep vastgesteld. Het gaat om de hoogpathogene variant van het serotype H5N8.

EU produceert 4,3 procent meer biologische melk

Veehouderij

Zes landen in de Europese Unie (EU) hebben tussen januari en juli 2020 gemiddeld 4,3 procent meer biologisch geproduceerde melk aan zuivelbedrijven geleverd dan in dezelfde periode vorig jaar. Grootste stijger met ruim 10 procent is Frankrijk.

Minder varkensvlees in EU in 2021

Veehouderij

De Europese varkensvleesproductie zal met 22,7 miljoen ton in 2020 plusminus het niveau van 2019 evenaren. De Europese Commissie (EC) houdt echter rekening met een daling in 2020.

Duitse varkenshouders ontevreden over aanpak Afrikaanse Varkenspest

Veehouderij

Duitse varkenshouders zijn ontevreden over de wijze waarop deelstaat Brandenburg Afrikaanse varkenspest (AVP) aanpakt. Had de deelstaat actiever ingespeeld op de dreiging die er al langer was vanuit Polen, dan was de huidige situatie (nog) niet aan...

Duitse varkenshouders vragen verruiming slachtcapaciteit

Veehouderij

Steeds meer varkenshouders in Duitsland komen in de problemen, omdat zij hun slachtrijpe varkens niet kwijt kunnen. De Duitse koepel van varkenshouders (ISN) pleit voor verruiming van de slachtcapaciteit.

Termijn voor sloop varkensbedrijf met tien maanden verruimd

Veehouderij

Ondernemers die meedoen aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen krijgen langer de tijd om hun bedrijf te slopen. De termijn is verlengd van zes maanden naar zestien maanden.

5 vragen over staartbijten en de welzijnscoach

Veehouderij

Producenten Organisatie Varkenshouderij zoekt erfbetreders of varkenshouders die naast hun dagelijkse werk opgeleid willen worden tot welzijnscoach. De welzijnscoach gaat samen met de varkenshouder de uitkomst van de welzijnscheck vertalen naar de...

Voorstel 'Beste idee van Varkensland' indienen voor 1 november

Veehouderij

Twintig varkenshouders, dierenartsen en adviseurs dienden al een voorstel in voor 'Het beste idee van varkensland' (HBIVV) 2020. Mensen die nog willen meedingen naar de trofee kunnen hun voorstel tot 1 november indienen.

Vion houdt varkensnotering gelijk

Veehouderij

Duitse slachterijen kampen met te weinig slachtcapaciteit. Dat wordt versterkt door nieuwe coronagevallen. De vrees dat dit effect zou hebben op de Duitse varkensnotering, met als gevolg dat ook de Nederlandse zou dalen, was onterecht. Vion...

Varkenshouders roepen oktober uit tot Porktober

Veehouderij

In navolging van hun collega's in Engeland en de Verenigde Staten roepen Nederlandse varkenshouders de maand oktober uit tot Porktober. De maand waarin varkens van oudsher naar de markt werden gebracht, wordt nu de maand waarin veehouders de...

AVP-hotspot ontdekt op eiland in de Oder

Veehouderij

Op een eiland in de rivier de Oder in het tweede kerngebied is afgelopen weekend een hotspot van door Afrikaanse varkenspest (AVP) zieke en dode wilde zwijnen gevonden. De dieren zijn met een drone ontdekt.

Jonge biggen succesvoller vaccineren

Veehouderij

Sandra Vreman van Wageningen University & Research heeft onderzocht hoe de effectiviteit van vaccinatie bij jonge biggen is te verbeteren. Vorige week promoveerde zij daarop.

Meer varkens levend afgekeurd

Veehouderij

In de eerste acht maanden van 2020 kwamen 1.052 varkens bij de slachterij niet door de levende keuring. Met nog vier maanden te gaan, zijn dat er 46 meer dan de 1.006 die over heel 2019 bij de poort werden afgekeurd.

Corona zet varkensmarkt onder druk

Veehouderij

Uitbraken van corona bij medewerkers van Duitse slachterijen zorgen opnieuw voor druk op de varkensmarkt. De afgelopen weken bleven in Nederland en Duitsland de vleesprijzen nog stabiel. Als de Duitse noteringen dalen is de kans reëel dat volgende...

Corona dwingt Tönnies tot sluiting slachthuis Weidemark

Veehouderij

Het Duitse slachtbedrijf Tönnies moet op last van Landkreis Emsland slachthuis Weidemark in Sögel sluiten. De vestiging gaat vanaf zondag voor 22 dagen dicht. Tönnies wil juridische stappen tegen dat besluit nemen.

De Hoeve en Westfort starten project 'Verlichte varkens'

Veehouderij

Varkenshouderijbedrijf De Hoeve en slachterij Westfort zijn onlangs het project 'Verlichte varkens' gestart. Bij het project wordt licht geïntegreerd in een diervriendelijke, duurzame veehouderij zoals de Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) die...

Vion Duitsland neemt 3.300 flexwerkers in vaste dienst

Veehouderij

De Vion Food Group neemt per 1 januari 2021 3.300 werknemers in vaste dienst in Duitse vestigingen en beëindigt daarmee flexcontracten via bureaus.

ABZ Diervoeding: productieproces van invloed op varkensvoer

Veehouderij

ABZ Diervoeding heeft een aantal aanpassingen doorgevoerd in de varkensvoerfabrieken in Markelo en Eindhoven die erop gericht zijn de darmgezondheid van zowel biggen, jonge vleesvarkens als zeugen te optimaliseren. Naast de grondstofsamenstelling...

Milieubelasting omlaag door precisievoeding varkens

Veehouderij

Door het aanbod van nutriënten uit varkensvoer beter af te stemmen op de werkelijke behoefte van de dieren, daalt de milieubelasting. Dat blijkt uit onderzoek in het kader van het EU-project 'Feed-a-Gene' van Wageningen Livestock Research dat het...

Aantal besmette wilde zwijnen in Brandenburg stijgt naar 49

Veehouderij

Het Friedrich-Loeffler-Institut meldt nieuwe besmettingen met Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen in de Duitse deelstaat Brandenburg. Het aantal besmettingen stijgt daarmee naar 49.

POV: 'ThePigStory.nl doet niet aan kindermarketing'

Veehouderij

De varkenshouderij ligt weer onder vuur. Varkens in Nood klaagt de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) aan bij de Reclame Code Commissie. POV wordt kindermarketing verweten. En Tikkie bediende zich deze week van een...

POV slaat niet-leden aan voor onderzoek en innovatie

Veehouderij

Varkenshouders die geen lid zijn van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) of LTO en zich nog niet hebben geregistreerd voor de algemeenverbindendverklaring (AVV), hebben een tweede brief ontvangen met het verzoek dit alsnog te doen. Ook...

Saldo zeugenhouderij daalt door fors lage biggenprijs

Veehouderij

Het maandsaldo van de zeugenhouderij is in augustus met 85 procent gedaald ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Dit is het gevolg sterk gedaalde biggenprijzen. Dat meldt Agrimatie van Wageningen Economic Research.

Kritiek Varkens in Nood op onderwijspakket The Pig Story

Veehouderij

Varkens in Nood stapt naar de Reclame Code Commissie vanwege het onderwijspakket dat The Pig Story naar alle basisscholen stuurde.

Afrikaanse varkenspest buiten Duitse kernzone

Veehouderij

In Duitsland zijn twee nieuwe gevallen van Afrikaanse varkenspest bevestigd. Het totaal komt daarmee op 38. Omdat een van de twee besmette dieren werd geschoten buiten het kerngebied, past deelstaat Brandenburg de beschermingszones en - maatregelen...

Ontwikkeling Keurmest en Mineralenmanager op laag pitje

Veehouderij

De partijen die werken aan de ontwikkeling van Keurmest en de Mineralenmanager, zetten beide initiatieven op een laag pitje. De ontwikkeling wordt pas voortgezet als landbouwminister Carola Schouten toezegt dat bedrijven die meedoen, niet te maken...

Aantal gevallen Afrikaanse varkenspest loopt op naar 35

Veehouderij

Het aantal bevestigde gevallen van Afrikaanse varkenspest in de Duitse deelstaat Brandenburg is dit weekend opgelopen naar 35. Het besmette karkas van een wild zwijn werd gevonden in het kerngebied ten zuidoosten van Brandenburg.

SecurEggFarmer klaar voor uitrol

Veehouderij

Na twee jaar van ontwikkeling is SecurEggFarmer klaar om te worden uitgerold in de praktijk. 'Als ondernemer moet je zelf verantwoordelijkheid nemen en voedselveiligheid waarborgen. Dat heeft de fipronilcrisis wel duidelijk gemaakt', zegt...

Varkenswinkel Oijnk een droom die uitkomt

Veehouderij

Een langgekoesterde droom van varkenshouders Marcel en Miriam Berkvens uit Mariahout komt uit. Op 1 oktober opent hun winkel Oijnk in het centrum van Veghel de deuren. Ze verkopen er allerlei producten waarin het varken een rol speelt.

Forse exportstijging Amerikaans varkensvlees naar China

Veehouderij

De varkensvleesexport van de Verenigde Staten naar China laat een forse stijging zien. De export overstijgt het niveau van voor de handelsoorlog, meldt Panjiva. Dat is de onderzoekseenheid van S&P Global Market Intelligence.

Optimaal vervangingspercentage zeugen 50 procent

Veehouderij

Vanuit het perspectief van een optimaal bedrijfsrendement, ligt op dit moment het optimale vervangingspercentage op 50 procent. Dat schrijft Ron Hovenier van Topigs Norsvin in zijn blog.

Varkenshouder Neijmeijer: 'Beter milieu is iets van ons allemaal'

Veehouderij

IJs en weder dienende is de Biobeurs in 2021 energieneutraal. De beurs koopt daarvoor koolstof in bij twee biologische melkveehouders en bij de biologische varkenshouders Nieske en Jeroen Neimeijer in Heino.

Teller Duitse varkenspest loopt op naar 29

Veehouderij

Het Duitse Friedrich Loeffler Instituut (FLI) bevestigde vandaag negen nieuwe gevallen van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen. Het officiële aantal bevestigde besmettingen komt daarmee uit op 29 in twee weken tijd.

Duitse overheid zegt varkenshouders steun toe

Veehouderij

Mocht de marktontwikkeling door Afrikaanse varkenspest verslechteren, dan biedt de Duitse minister van Landbouw Julia Klöckner hulp. Genoemd worden particuliere opslag- en liquiditeitsprogramma's.

Zes nieuwe gevallen Afrikaanse varkenspest Duitsland

Veehouderij

De Duitse autoriteiten hebben zaterdag zes nieuwe gevallen van Afrikaanse varkenspest bevestigd in het zuidoosten van de deelstaat Brandenburg. De kernzone is daarop aanzienlijk uitgebreid en er is een nieuwe bufferzone ingesteld.

Biggenafzet zorgt voor kopzorgen

Veehouderij

Afrikaanse varkenspest (AVP) in Duitsland zorgt voor veel afbestellingen van Nederlandse biggen. In normale omstandigheden had de eigen markt die wel kunnen opnemen, maar door de saneringsregeling zorgen stoppers voor extra druk.

Varkensprijs weer terug bij af

Veehouderij

De varkensmarkt reageert heftig op de Afrikaanse varkenspest. De Duitse noteringen klapten in een week tijd met 20 cent onderuit. Die in Nederland met 5 tot 8 cent. Maar de verwachting is dat de Nederlandse prijs stabiliseert.

Vijf nieuwe Duitse verdenkingen Afrikaanse varkenspest

Veehouderij

In de omgeving van het Duitse dorp Neuzelle in de regio Oder-Spree zijn woensdag mogelijk vijf nieuwe gevallen van Afrikaanse varkenspest (AVP) gevonden. Het Friedrich Loeffler Instituut moet deze officieel nog bevestigen.

Vion mag weer leveren aan China

Veehouderij

Vion mag weer varkensvlees exporteren naar China. Alle vier de Nederlandse slachterijen, waarvan de exportvergunning voor China werd ingetrokken, mogen weer aan dat land leveren.

Nederland brengt Argentijnse varkenshouderij stap verder

Veehouderij

Een cluster van tien Nederlandse bedrijven gaat samenwerken met stakeholders in Argentinië om de lokale varkensketen te optimaliseren. De rijksoverheid ondersteunt ze daarbij. Het publiek-private partnerschap richt zich op kennisuitwisseling,...

Frisser stalklimaat geen invloed op geboortegewicht big

Veehouderij

Een frisser stalklimaat in de stal voor dragende zeugen heeft geen invloed op het geboortegewicht van de big. Dat blijkt uit een pilotonderzoek van student Bart Geijsel van Aeres Hogeschool Dronten in samenwerking met Connecting Agri & Food....

Nog vijf wilde zwijnen positief in Brandenburg

Veehouderij

In de Duitse deelstaat Brandenburg zijn nog vier karkassen van wilde zwijnen gevonden die besmet zijn met Afrikaanse varkenspest. Daarnaast werd een ziek wild zwijn afgeschoten, melden de Duitse autoriteiten.

DLV Advies: 'Schakel bij brand altijd contra-expertise in'

Veehouderij

Niemand hoopt met brand te worden geconfronteerd, maar als dat wel zo is, zegt Geertniek Schonewille, adviseur Schade Expertise bij DLV Advies, dan kan een aantal do's-and-don'ts een groot verschil maken. De belangrijkste daarvan is: maak gebruik...

DLV Advies: 'Sanering varkenshouderij gaat over geur'

Veehouderij

Het aantal deelnemers aan Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) komt waarschijnlijk uit rond de 250. 'De stikstof die daarmee uit de markt wordt gehaald, is bijvangst. Primair is de Srv bedoeld voor het wegnemen van geuroverlast', stelt...

Piggy's Palace mag geen vegetarisch varkensgehakt verkopen

Veehouderij

Gehakt gemaakt van varkens die een plantaardig rantsoen hebben gehad, mag niet vegetarisch heten. 'Dat is volgens Stichting Reclame Code strafbaar', meldt Erik Stegink van Piggy's Palace uit Bathmen. De ludieke actie die hij eind juli startte, is...

Duitse melding Afrikaanse varkenspest zorgt voor onrust

Veehouderij

Wekelijks worden er 280 biggen aangevoerd bij Erwin Jansen in Veendam. De melding van Afrikaanse varkenspest (AVP) in de Duitse deelstaat Brandenburg maakte hem deze week wel wat onrustig. 'We moeten er met elkaar voor waken dat we het hier niet...

COV: impact AVP hangt af van regeling met China

Veehouderij

De impact van Afrikaanse varkenspest (AVP) in de Duitse deelstaat Brandenburg staat of valt met het erkennen van regionalisering door China, Japan en Korea. Directeur Frans van Dongen van COV, de koepel van vleesverwerkende bedrijven, is...

Grootste zorg Afrikaanse varkenspest betreft de markt

Veehouderij

De Duitse overheid heeft donderdag de vondst van Afrikaanse varkenspest bevestigd bij een wild zwijn in de deelstaat Brandenburg. De Nederlandse varkenssector vreest vooral de gevolgen voor de markt.

POV: 'Mestbeleid ondoordacht en te beperkt'

Veehouderij

Het mestbeleid houdt te weinig rekening met de praktische uitvoerbaarheid. 'Het is ondoordacht en beperkt tot hoofdlijnen', vindt Producenten Organisatie Varkenshouderij. Dat laat de POV weten als reactie op de plannen voor het toekomstig...

Afrikaanse varkenspest vastgesteld in Brandenburg

Veehouderij

In het zuidoosten van Brandenburg is de vondst van een met Afrikaanse varkenspest besmet wild zwijn bevestigd. Het virus lijkt daarmee de Pools-Duitse grens te zijn overgestoken. Daar werd voor gevreesd sinds het virus in november 2019 een sprong...

Duits verbod op doden eendagskuikens per 2022

Veehouderij

De Duitse minister van Landbouw Julia Klöckner heeft een wetsontwerp ingediend om het doden van kuikens per 2022 te beëindigen. Een verdere aanscherping volgt in 2024. Dan wordt ook het doden van embryo's na de zesde incubatiedag verboden.

POV: 'Extern salderen maakt stikstofchaos nog groter'

Veehouderij

Extern salderen maakt de stikstofchaos nog groter. Die zorg spreekt de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) uit in de wekelijkse nieuwsbrief aan de achterban. De POV staat op het standpunt dat wanneer binnenkort wordt overgegaan tot extern...

POV onderzoekt toename afgekeurde slachtvarkens

Veehouderij

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) stelt een onderzoek in naar het aantal varkens dat bij aankomst op de slachterij wordt afgekeurd. Volgens de POV vervaagt het onderscheid tussen transportwaardigheid en slachtwaardigheid.

Stichting KPV: 'Werknemers worstelen met imago varkenssector'

Veehouderij

Er zijn werknemers in de varkenssector die op een feestje liever niet vertellen over hun werk. Bang om daarover de discussie aan te moeten gaan. 'Daar worstelen we allemaal mee, terwijl we een sector hebben om trots op te zijn', reageert voorzitter...

Zorgen over wegvloeien medewerkers varkenshouderij

Veehouderij

Als een bedrijf met varkens stopt, eindigt ook het werk voor de medewerkers. Arbeidsbemiddelaars vragen daar aandacht voor. Er is volop werk in de varkenshouderij en zij vinden het jammer wanneer medewerkers in vaste dienst of zij die worden...

Meer besmettingen Afrikaanse varkenspest in Polen dan in 2019

Veehouderij

Sinds het begin van dit jaar zijn in Polen 55 besmettingen met Afrikaanse varkenspest geregistreerd. Dat aantal ligt nu al boven het niveau van vorig jaar.

Duitse landbouwminister wil reclameverbod vlees

Veehouderij

De Duitse minister van Landbouw Julia Klöckner wil een reclameverbod op vlees. Juristen van haar ministerie hebben daar onderzoek naar gedaan. Op grond daarvan acht Klöckner een verbod afdwingbaar. Een voorstel daarvoor stuurde ze naar haar collega...

Danish Crown hervat slachten in Ringsted

Veehouderij

Varkensvleesverwerker Danish Crown heeft op 21 augustus het slachtproces op de vestiging in het Deense Ringsted hervat. De werkzaamheden lagen sinds 10 augustus stil, nadat zestien medewerkers positief testten op het coronavirus.

Winkelprijs rundvlees relatief hoog, prijsdruk in keten

Veehouderij

De consumentenprijsindex van rundvlees kwam in mei 2020 met 113 punten (2015 = 100) uit op een relatief hoog niveau, een procent hoger dan in maart. De rundvleesprijs van de verwerkende industrie is in april en mei juist gezakt naar 99 punten, een...

Linda Janssen: Goocheltruc met stikstof klopt van geen kanten

Veehouderij

Het intrekken van de voermaatregel is een papieren hocus pocus om woningbouw mogelijk te maken, was woensdag de reactie van Linda Janssen, voorzitter Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Op Facebook legt zij uit waarom 'de goocheltruc met...

POV ziet bedreiging in Green Deal en boer-tot-bordstrategie

Veehouderij

EU-landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski pleitte deze week voor inkrimping van de varkenshouderij. POV noemt dat geen reden tot zorg. In de Green Deal en boer-tot-bordstrategie zitten eerder de bedreigingen.

Danish Crown beëindigt de samenwerking met Alibaba

Veehouderij

Het slachtbedrijf Danish Crown heeft de samenwerking met het Chinese online platform Alibaba beëindigd. Zoals het Deense online magazine Effektivt Landbrug meldt, had WinChain (het voedselplatform van Alibaba) niet de afgesproken hoeveelheden...

Schouten: Beter Leven Keurmerk inschalen in EU-dierenwelzijnslabel

Algemeen

Privaatrechtelijke labels zoals het Beter Leven Keurmerk moeten een plaats krijgen binnen het Europees dierenwelzijnslabel. Minister Schouten van Landbouw brengt dat 1 september in tijdens de informele Landbouwraad van de EU-landbouwministers.

Chinaschorsing slachterij Westfort opgeheven

Veehouderij

De Chinaschorsing van slachterij Westfort in het Utrechtse IJsselstein is opgeheven. Van drie Nederlandse slachterijen is de exportvergunning op China ingetrokken. Daarvan is nog niet bekend wanneer de schorsing wordt opgeheven.

Pr-platform The Pig Story in de lucht

Veehouderij

De pr-website voor de varkenshouderij, The Pig Story, is online. Daarop brengt de varkenshouderij de maatschappelijke waarde van de varkenshouderij voor Nederland in beeld.

Nog een coronabesmetting bij nertsen in De Rips

Veehouderij

In het Brabantse De Rips is op een bedrijf met nertsen een besmetting met SARS-CoV-2 vastgesteld. In totaal zijn nu 37 nertsenbedrijven in Nederland besmet verklaard.

Retailmarge op varkensvlees vergroot

Veehouderij

De coronacrisis zorgt voor forse turbulentie in de afzetmogelijkheden van varkensvlees en sterke prijsdalingen. De consumentprijs daalde tussen 1 maart en 1 mei met 2 procent. De industrieprijs liet zelfs een daling zien van 8 procent. Dat betekent...

POV: 'Voermaatregel van tafel met papieren hocus pocus'

Veehouderij

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is teleurgesteld over de wijze waarop landbouwminister Carola Schouten de voermaatregel intrekt. Voorzitter Linda Janssen spreekt van 'een papieren hocus pocus om woningbouw mogelijk te maken'.

Pluimveevleesproductie China plust 18 procent in 2020

Veehouderij

Chinese producenten van pluimveevlees voeren op grote schaal uitbreidingsplannen uit. Gerekend wordt op een stijging van de productie met 18 procent in 2020.

Emoties laaien torenhoog op door Vegagehakt

Veehouderij

Vleesvervangers die in hun naam refereren aan vlees. Dat is veehouders al jaren een doorn in het oog. De naamgeving van vleesvervangers levert In Nederland en overig Europa stof tot discussie. Dat is niet erg. Wel het feit dat de discussie tussen...

Sanerende varkenshouder stopt met inseminaties

Veehouderij

Harde cijfers zijn er nog niet, maar het merendeel van de veehouders dat het bedrijf aanmeldde voor Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) heeft inmiddels een besluit genomen: deelnemen of niet. De eerste vermeerderaars die 'ja' zeiden,...

WH Group voorspelt lagere Amerikaanse varkensvleesexport

Veehouderij

's Werelds grootste producent van varkensvlees, de Chinese WH Group, rekent met een lagere export van varkensvlees uit de Verenigde Staten in de tweede helft van 2020. Vleesverwerkers kampen daar aanhoudend met corona, wat de prijzen opdrijft.

The PigStory focust op belang sector

Veehouderij

De nieuwe informatieve website over de varkenshouderij, The PigStory, is zo goed als klaar. Op de binnen enkele weken te lanceren website brengt de varkenshouderij de maatschappelijke waarde van de varkenshouderij voor Nederland in beeld.

In biggenmarkt lijkt het dal te zijn bereikt

Veehouderij

Het dal in de biggenmarkt lijkt te zijn bereikt. Voor de derde week op rij wordt de prijs van de voorgaande week gehandhaafd. Wanneer in Duitsland het eind van de graanoogst in zicht komt, is de verwachting dat de biggenprijzen gaan stijgen.

Het Beste Idee Van Varkensland wil input kinderen

Veehouderij

Het Beste Idee Van Varkensland (HBIVV) wil kinderen betrekken bij haar activiteiten. Kinderen zijn creatief en hebben vaak een eigen kijk op de dingen, motiveert Ellen de Lange van HBIVV die keuze.

Vegagehakt, varkensvlees met een knipoog

Veehouderij

Erik en Paula Stegink van Piggy's Palace in het Overijsselse Bathmen verkopen vanaf zaterdag vegagehakt. Geen vleesvervanger, maar gehakt gemaakt van vlees van varkens die een volledig plantaardig rantsoen hebben gehad.

Extra ophaaldag Rendac zaterdag 1 augustus

Veehouderij

In verband met het warme weer dat komend weekend wordt verwacht, last Rendac zaterdag een extra ophaaldag in.

Spanje geeft Ibérico-fokkers financiële injectie

Veehouderij

De Spaanse regering gaat veehouders met Ibérico-varkens financieel steunen. Uit de steunbetalingen maakt ze 10 miljoen euro vrij om de Ibérico-stapel te verkleinen.

Verbod op uitzendkrachten in Duitse slachterijen

Veehouderij

De Duitse regering heeft op 29 juli een wetsontwerp goedgekeurd om de handhaving op het gebied van arbeidsveiligheid te verbeteren. Daarin is onder meer bepaald dat per 1 januari 2021 geen uitzendkrachten meer mogen worden ingezet voor het slachten...

Rabobank: dit najaar langzaam herstel varkensprijs

Veehouderij

De Nederlandse varkensprijzen daalden vanaf begin juni sterk door een kleinere slachtcapaciteit en het stilleggen van de export naar China. Rabobank verwacht dat de prijzen in het najaar maar langzaam zullen herstellen.

Liquiditeit varkenshouderij ruim 30.000 euro gedaald

Veehouderij

De rekening-courantpositie van varkensbedrijven daalde in het tweede kwartaal van 2020 met ruim 30.000 euro en kwam eind juni uit op gemiddeld 134.000 euro. Dat blijkt uit de liquiditeitsmonitor die wordt opgesteld door Wageningen Economic Research,...

'Rondje kavelpad' vraagt om vervolg

Algemeen

'Rondje kavelpad' dat Team Agro NL organiseerde van 13 tot en met 26 juli was een succes. In totaal namen een tweehonderd bezoekers deel. De werkgroep 'jaarkalender' gaat onderzoeken of en wanneer deze avonden vaker op de agenda kunnen komen.

10 procent minder varkens en kalveren geslacht in tweede kwartaal

Veehouderij

Slachthuizen verwerkten het afgelopen kwartaal ruim 10 procent minder varkens en kalveren, vanwege de uitbraak van het coronavirus. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bedrijfsspecifiek hitteprotocol levert varkensboer veel op

Veehouderij

De varkenshouderij heeft een bedrijfsspecifiek hitteprotocol, ontwikkeld door Wageningen University & Research als onderdeel van het project 'Een beter klimaat in varkensstallen'. Varkenshouder Eric Stiphout vulde hem samen met Marieke van Beers...

Varkenshouders houden zorg over sloop in Srv

Veehouderij

Varkenshouders die al een beschikking ontvingen in het kader van Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) noemen de slooptermijn van zes maanden nog steeds te krap. De sloopcapaciteit is daarvoor te beperkt.

Next Genetix en PIC-NL gaan voor 25 procent marktaandeel bij zeugen

Veehouderij

Next Genetix en PIC-NL gaan per 1 juli samen de zeugenlijnen Danic en Camborough in de markt zetten. Die samenwerking moet bij de zeugen leiden tot een groei van het marktaandeel van nu 11 naar 25 procent in de komende jaren.

CoViVa: 'Vernieuwing voor blijvers belangrijker'

Veehouderij

In de varkenshouderij lijkt het op dit moment alleen te gaan over saneren. Maar dat is maar één onderdeel uit het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij. Ook in de andere elementen uit dat plan komt beweging. Nieuwe Oogst in gesprek met voorzitter...

POV: 'Aantal knelpunten omgezet in goede afspraken'

Veehouderij

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is tevreden over de eerste nieuwe afspraken die zijn gemaakt door de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij (CoViVa) met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de uitvoering van...

Eerste varkens bevolken nieuwe Livar-stallen

Veehouderij

De eerste 80 varkens voor de nieuwe Livar-stallen in Meerlo arriveerden maandagmorgen in alle vroegte. Elke drie weken komen er twee groepen bij. In de stallen is ruimte voor 1.100 vleesvarkens.

Vion: 'Zonder maatregelen gaat coronavirus snel rond'

Veehouderij

Wat test slachterij Vion nu precies bij de vestiging in Boxtel? Die vraag komt op na het lezen van het persbericht dat de Brabantse slachterij vrijdag 19 juni verstuurde. Specialist veterinaire volksgezondheid Derk Oorburg bij Vion licht dat toe.

Varkenshouder krijgt meer lucht voor sloop bedrijf

Veehouderij

Varkenshouders krijgen meer lucht van Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) om hun bedrijf te slopen. Toezeggingen van het ministerie van landbouw hebben betrekking op de sloop van de inrichting binnen zes maanden en de controle door de...

Welzijnschecks helpen boeren anders naar varkens te kijken

Veehouderij

Sinds half juni zijn op www.welzijnscheckvarkens.nl welzijnschecks beschikbaar voor zuigende biggen, gespeende biggen, vleesvarkens en opfokzeugen. Die brengen de risico's op welzijnsproblemen op het bedrijf per diercategorie in beeld.

Omwonenden eisen voorlopige sluiting Vion Boxtel

Veehouderij

Omwonenden en verschillende organisaties willen vrijdagmiddag demonstreren bij de Vion-slachterij in Boxtel. De actievoerders zijn bezorgd over de situatie met betrekking tot corona in het bedrijf en willen dat Vion Boxtel voorlopig dichtgaat, meldt...

Dierenarts Lintjeshof: 'Pijnstilling is de moeite waard'

Veehouderij

Voor varkenshouders die produceren voor de Duitse markt is het per 1 juli 2019 verplicht om pijnstilling toe te dienen bij het castreren van biggen. In Nederland spreken de IKB-systemen er ook over om dat op te nemen in hun voorwaarden. 'Het is een...

Urgentie ketensamenwerking varkenshouderij groeit

Veehouderij

Covid-19 maakt meer samenwerking in de keten urgenter. Dat geldt voor de discussie met politiek en maatschappij, maar ook om te kunnen blijven bieden waar afzetmarkten om vragen.

Sector pakt hittestress aan met strak advies

Veehouderij

Drie hittegolven en een hitterecord dat in juli werd gebroken kenmerkten de zomer van 2019. Klimaatomstandigheden die, zo is de verwachting, eerder regel dan uitzondering worden. Het antwoord van de veehouderij daarop is de temperature humidity...

Rabobank: impact Afrikaanse varkenspest groter dan corona

Veehouderij

De varkensvleesketen raakte door de coronacrisis weliswaar verstoord en dat had gevolgen voor de biggen- en vleesprijs. Maar de impact van Afrikaanse varkenspest in China is groter, stelt René Veldman van Rabobank.

Slachterij Tönnies dicht; 80 procent medewerkers besmet

Veehouderij

Slachterij Tönnies in het Duitse Rheda-Wiedenbrück is woensdag voor onbepaalde tijd gesloten. Uit coronatesten onder medewerkers bleken 400 van de 500 uitslagen positief.

Verenigde Staten slachten weer meer varkens

Veehouderij

De Amerikaanse varkensslachterijen herstellen van de coronacrisis. De bezettingsgraad lag volgens het Amerikaanse departement van Landbouw (USDA) op 7 juni op 95 procent.

Varkens in Nood wil verbod op mestkelders

Veehouderij

Varkens in Nood wil een verbod op mestkelders. De gassen uit de putten zijn schadelijk voor mens en dier en vormen brand- en explosiegevaar, schrijft de organisatie in het rapport 'Dieren in de put'.

Ten Have ontvangt geld voor onderzoek vrijloopkraamhokken

Veehouderij

Hamletz 'Boerderijvlees van Annechien' vroeg bij het Barth-Misset Fonds geld aan voor onderzoek naar vrijloopkraamhokken. Recent werd bekend dat zij daarvoor 25.000 euro krijgen. Varkenshouder Annechien ten Have uit Beerta ligt de aanvraag toe.

Van Paassen investeert in varkensstalkoeling

Veehouderij

Het wordt warmer in Europa en als ondernemer moet je daar wat mee, vindt varkenshouder John van Paassen van de Paashof in het Brabantse Deurne. In 2019 investeerde hij in hogedruknevelkoeling. Van Paassen is samen met varkenshouder Doreen van den...

Varkenshouder vreest bankroet door saneringstijdpad

Veehouderij

Het tijdpad van Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) is praktisch onuitvoerbaar. Met name de zes maanden waarin het bedrijf gesloopt moet worden, noemen varkenshouders te krap. In sommige gevallen wordt hierdoor zelfs een bankroet...

Van den Berkmortel promoot varkenshouderij met passie

Veehouderij

De Brabantse varkenshouders Doreen van den Berkmortel en John van Paassen zijn door de EU PiG Innovation Group uitgeroepen tot ambassadeurs met 'best practices'. De eerste in de challenge hoe je varkens promoot en de tweede met zijn oplossing om...

Saneringspot varkenshouderij naar 455 miljoen euro

Veehouderij

Minister Carola Schouten van LNV verhoogt het subsidieplafond voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) met 275 miljoen euro tot 455 miljoen euro. De verhoging is goedgekeurd door de Europese Commissie.

Elke varkenshouder voelt pijn van coronacrisis

Veehouderij

De vestiging van Vion in Groenlo is weer open. Die van Van Rooi Meat in Helmond blijft dicht tot half juni. Bij de slachterijen is de capaciteit beperkt door de maatregelen die zij troffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Elke...

S. equi zooepidemicus nieuwe oorzaak dood zeugen

Veehouderij

Plotselinge sterfte van meerdere, dragende zeugen op het bedrijf kan worden veroorzaakt door Streptococcus equi zooepedemicus. Een nieuwe doodsoorzaak die sinds vorig jaar slachtoffers maakt in Nederland, meldt dierenarts Leon Reijmer van De Oosthof.

Agroscoop: groei en saldo bio-varkenshouder verbeterd

Veehouderij

Biologische vleesvarkenshouders die voeren van Reudink realiseerden in 2019 ruim 40 gram meer groei per dag en een 0,02 scherpere EW-conversie in vergelijking met 2018. Dat levert een saldoverbetering op van 3,63 euro per afgeleverd vleesvarken,...

Varkensvoerproducenten zoeken aansluiting CoViVa

Veehouderij

Circa 75 procent van de bij Nevedi aangesloten producenten van varkensvoer wil zich aansluiten bij de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij (CoViVa). Die producenten ondertekenden hiervoor een intentieverklaring.

Iedere varkenshouder betaalt voor onderzoek en innovatie

Veehouderij

Iedere varkenshouder moet meebetalen aan onderzoek en innovatie. Het ministerie van landbouw verleende vorige week de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor de onderzoek- en innovatieagenda van de POV.

Corona legt gevoelig punt vleessector bloot

Veehouderij

Na de sluiting van de varkensslachterij van Vion in Groenlo werd op woensdag 27 mei ook de vestiging in Apeldoorn een dag gesloten. Vrijdag 29 mei moest Van Rooi in Helmond de deuren sluiten. Corona legt een gevoelig punt bloot. Concurreren op...

Roadmap AVP: biosecurity op varkensbedrijven kan beter

Veehouderij

Voor het einde van het jaar wordt een hygiënescan ontwikkeld die ondernemers moet helpen met de hygiëne op hun bedrijf. Dat staat in de roadmap 'preventie introductie Afrikaanse varkenspest' die woensdag door POV-voorzitter Linda Janssen digitaal...

Vion neemt extra maatregelen om corona in te dammen

Veehouderij

Vion Food Group neemt aanvullende maatregelen om de coronabesmettingen in te dammen. Daarnaast roept het bedrijf op om alle medewerkers van vleesbedrijven preventief meermaals te testen op corona.

Varkenshandelaar: 'Slachtproces Vion Groenlo had moeten worden afgemaakt'

Veehouderij

Bij Vion Groenlo werd op 20 mei het slachtproces gestaakt. Het moment waarop irriteert Jan Vernooij, voorzitter van de noteringscommissie van de varkenshandel. Hij vraagt zich af of de aanvoer van die dag niet eerst had kunnen worden weggewerkt.

Bij Vion Groenlo dragers coronavirus zonder klachten

Veehouderij

Vion Food geeft aan geschrokken en verrast te zijn dat ruim een vijfde van de medewerkers van de vestiging in Groenlo besmet is met het coronavirus. Van de 657 medewerkers is 22 procent besmet zonder dat er bij hen sprake is van klachten.

Varkensmarkt zit op een keerpunt

Veehouderij

De varkensmarkt bevindt zich op een keerpunt. Signalen uit de markt duiden erop dat het dieptepunt is bereikt en een prijsstijging gerechtvaardigd. De sluiting van Vion Groenlo woensdag zal daarop, naar het zich laat aanzien, weinig invloed hebben.

POV strijdt tegen illegaal houden van varkens

Veehouderij

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) wil het illegaal houden van varkens terugdringen. Tegen de achtergrond van de dreiging van Afrikaanse varkenspest (AVP) dringt de POV erop aan om actief informatie te verstrekken aan hobbyhouders over de...

Westfleisch hervat de activiteiten in Coesfeld

Veehouderij

Westfleisch heeft de slachtactiviteiten in de vestiging in Coesfeld hervat. In verband met coronabesmettingen onder het personeel stopte de slachterij 8 mei de slachtactiviteiten.

PRRS-diagnostiek verschuift naar monitoring

Veehouderij

De focus in de diagnostiek naar het PRRS-virus verschuift van onderzoek bij uitbraken naar monitoring. 'Zo kan vroegtijdig worden ontdekt of er een nieuw virus op het bedrijf of op buurbedrijven rondwaart', schrijft Manon Houben, sectorhoofd Varkens...

Vion slachterij Groenlo per direct dicht

Veehouderij

De slachterij van Vion in Groenlo is per direct gesloten. Een kwart van het personeel blijkt besmet met het coronavirus. Wat de consequenties zijn van de sluiting is nog onduidelijk. Vion is niet bereikbaar voor commentaar.

Focus op de toekomst bij Agroscoopbokaal 2020

Veehouderij

De winnaars van de Agroscoopbokaal 2020 zijn bekend. De Agroscoopbokaal is de jaarlijkse prijs die ForFarmers en dochteronderneming Reudink in acht sectoren uitreiken aan klanten die het afgelopen jaar een bijzondere prestatie hebben geleverd.

Vion wijzigt raad van commissarissen

Veehouderij

De samenstelling van de raad van commissarissen van Vion wijzigt. Per 19 maart is Martine Snels toegetreden en per 3 juli treedt Tom Heidman terug. Dat maakte Vion op 18 mei bekend.

Corona frustreert voortgang Srv

Veehouderij

Nog slechts een enkele varkenshouder die het bedrijf aanmeldde voor de Subsidieregeling Sanering varkenshouderij (Srv) heeft een beschikking in huis. Binnenkort wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang.

Reinigen voor behoud van zonnepanelen

Veehouderij

Harde wind hield Roel Zoer van Clean Profit maandag aan de grond. Maar dinsdag kon hij in Bergentheim toch met de hoogwerker de lucht in om van daaruit de robot te besturen die de zonnepanelen op een pluimveestal reinigt.

Dierenbescherming gaat voor korte keten en robuuste dieren

Veehouderij

De Dierenbescherming zet de komende dertig jaar in op een veehouderij die zich richt op kwaliteitsproductie voor binenlandse consumptie en een markt in Noordwest-Europa. Dat moet gebeuren in korte ketens met sterke en robuuste dieren die beter...

Eerste resultaten Filterfloor: veilig, droog en hufterproof

Veehouderij

De Filterfloor is hufterproof en het vloeroppervlak blijft droog, meldt Yke Roelevink die het concept voor de nieuwe vloer ontwierp. De volgende stap is het meten van de emissiereductie.

Hokverrijking leidt tot extra groei en meer weerstand

Veehouderij

Varkens die worden gehouden in een verrijkte omgeving, een groter hok met bijvoorbeeld stro en zaagsel, groeien sneller en zijn weerbaarder. Dit concludeert Lu Luo. Zij promoveerde op 24 april aan Wageningen University & Research.

Varkensafzet verschuift door sluiting Westfleisch Coesfeld

Veehouderij

Door het sluiten van de vestiging van Westfleisch in het Duitse Coesfeld verschuift de afzet van vleesvarkens naar andere locaties van de Duitse slachterij en naar andere slachterijen. De afzet van Nederlandse varkens wordt daardoor wat lastiger,...

Handelshuis Schuttert investeert in voeradvies

Veehouderij

Handelshuis Schuttert breidt de activiteiten uit met voeradvies. Per 1 juli stapt het bedrijf daarin samen met Jan Kippers, melden Jan en Johan Schuttert in een brief aan klanten.

Stef Boer switcht van koeien naar varkens

Veehouderij

Stef Boer uit het Groningse Oostwold maakte de switch van koeien naar varkens. Hij volgde een cursus van tien lessen en haalde de certificeerbare eenheid (CE). Hij is nu een gediplomeerd medewerker bij varkenshouderijbedrijf Van den Aker Oostwold.

RDA: zet het dier voorop in kringlooplandbouw

Veehouderij

Zet dierenwelzijn en diergezondheid voorop bij de omschakeling naar kringlooplandbouw en bouw verder aan een dierwaardige veehouderij. Deze aanbevelingen doet de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) in zijn nieuwe zienswijze Dierenwelzijn in de...

Online Varkenslandjournaal Het Beste Idee van Varkensland

Veehouderij

Het Beste Idee van Varkensland verzorgt op woensdag 13 mei een online Varkenslandjournaal. Dit is een mogelijkheid om elkaar digitaal te ontmoeten omdat de geplande finale van Het Beste Idee van Varkensland op die dag niet doorgaat vanwege het...

Coronavirus legt runderslachterij Vion Bad Bramstedt stil

Veehouderij

In de runderslachterij van Vion in het Noord-Duitse Bad Bramstedt zijn 51 van 115 medewerkers positief getest op corona. De slachterij is daarom gesloten, maar wordt maandag 11 mei weer opgestart, meldt Vion.

Coronabesmetting treft medewerkers Vion

Veehouderij

Tijdens onderzoek van de GGD in een woonunit van arbeidsmigranten in Velp zijn 28 arbeidsmigranten positief getest op het coronavirus en vervolgens geïsoleerd. Een aantal van hen is gedetacheerd bij vleesverwerker Vion in Scherpenzeel. Voor de...

Eerste kwartaal meer uitbraken Afrikaanse varkenspest EU

Veehouderij

In de eerste drie maanden van dit jaar zijn in de Europese Unie (EU) 4.476 uitbraken van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen gemeld. Dat blijkt uit de statistieken van het EU-meldingssysteem voor dierziekten ADNS. Dat is 70 procent van de 6.407...

Vleesproducent JBS helpt Amerikaanse varkenshouder

Veehouderij

Vleesproducent JBS gaat Amerikaanse varkenshouders met overvolle stallen helpen. Doordat de slachtcapaciteit in dat land vanwege de coronacrisis zwaar onder druk staat, kampen veel veehouders met een overbezetting en te zware dieren.

Meer kiloknallers door stuntprijzen kip

Veehouderij

Het aantal kiloknallers steeg in het eerste kwartaal van dit jaar 6 procent, meldt Wakker Dier. Die toename wordt vooral veroorzaakt door meer aanbiedingen met keurmerkloze kip: een stijging van 21 procent ten opzichte van vorig jaar.

Topigs Norsvin boekt 21 procent omzetgroei

Veehouderij

De omzet van Topigs Norsvin is over 2019 verbeterd met ruim 21 procent tot 165 miljoen euro. De winst nam in dezelfde periode toe met 64 procent tot ruim 11 miljoen euro.

Adem kraamzeugen geeft informatie over energiebalans

Veehouderij

Zeugen in de kraamstal zijn topsporters. De lucht die zij uitademen, geeft informatie over de energiebalans in het dier. Pascalle Evers van kennisinstelling VKON doet daar samen met technologiebedrijf Relitech onderzoek naar.

Werkgemak met lichtgewicht opdrijfschot voor varkens

Veehouderij

Zes studenten van de Aeres Hogeschool in Dronten ontwikkelden met hun studentenonderneming de EazySort. Dat is een lichtgewicht opdrijfschot waarvan nu de eerste exemplaren zijn verkocht. Daarnaast heeft het bedrijfsleven belangstelling voor hun...

Dit zijn belangrijkste stikstofmaatregelen van kabinet

Algemeen

Het kabinet trekt maar liefst 5 miljard euro uit voor de komende tien jaar om uit de stikstofimpasse te komen. Dat maakte landbouwminister Carola Schouten vrijdag in een Kamerbrief bekend. Een groot deel van het bedrag gaat uit naar...

MS Schippers: 'Met betere hygiëne minder stram varken'

Veehouderij

Over de oorzaak van stramme vleesvarkens doen verschillende theorieën de ronde. Paul Verhoeven van MS Schippers komt het vooral tegen op bedrijven met brijvoer. Hij wijt stramme varkens met name aan tekortschietende hygiëne bij de voerinstallatie en...

Amerikaanse verwerkingscapaciteit varkensvlees verder onder druk

Veehouderij

Tyson Foods Inc sluit in de Verenigde Staten meerdere productielocaties van varkensvlees, waaronder de grootste. Daarmee wil het de verspreiding van het coronavirus indammen.

Meer Spaans varkensvlees naar China

Veehouderij

Steeds meer Spaanse exporteurs leveren vlees aan China. Onlangs kregen nog eens acht bedrijven goedkeuring van de Chinese autoriteiten om varkensvlees te exporteren naar de Volksrepubliek.

450 bedrijven in Groot-Polen op slot voor AVP-beperkingen

Veehouderij

450 bedrijven met in totaal 30.000 dieren in de gemeente Wieckowice in de Poolse regio Groot-Polen zitten op slot. Begin april werd een vleesvarkensbedrijf in die regio getroffen door Afrikaanse varkenspest (AVP).

Scenariostudie klimaat rekent met krimp veestapel tot 42 procent

Algemeen

De scenariostudie naar de langetermijneffecten van een duurzamere landbouw in termen van klimaat, grondgebondenheid en het sluiten van kringlopen is afgerond. Vrijdag stuurde landbouwminister Carola Schouten die naar de Tweede Kamer. De krimp van de...

Biggentong gebruikt voor PRRS-monitoring

Veehouderij

Waar in Nederland bloedmonsters en kauwtouwen voor worden ingezet, maken Spaanse wetenschappers voor het monitoren op PRRS en circovirussen sinds kort gebruik van de tong van dode of doodgeboren biggen.

Miljarden voor Amerikaanse landbouw

Algemeen

De Amerikaanse regering trekt 17,5 miljard euro uit voor steun aan boeren die worden getroffen door de coronacrisis. Daarvan wordt ongeveer 15 miljard euro direct uitgekeerd aan ondernemers. Met 2,5 miljard euro koopt de regering onder andere zuivel...

Oproep verpachters voor maatwerk betaling pachtprijs

Algemeen

De Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers (BLHB) roept verpachters op tot maatwerk tijdens de coronacrisis. Als de pachter dat nodig heeft, vraagt BLHB verpachters om in overleg te treden over een regeling voor de pachtprijs.

CoViVa pleit voor verlenging slooptermijn Srv

Veehouderij

De slooptermijn waarbinnen een bedrijf in het kader van de Regeling Sanering Varkenshouderijen (Srv) moet zijn gesloopt, moet worden verlengd. De Coalitie Vitalisering Varkenshouderij (CoViVa) pleit daar samen met de Vereniging van Nederlandse...

Breder kijken dan kengetallen zelf

Veehouderij

De gemiddelde financiële cijfers uit de Kengetallenspiegel kunnen niet zonder meer op elk varkensbedrijf worden losgelaten. Gebruik ervan vraagt om kennis van de specifieke bedrijfssituatie, geeft DLV Advies aan.

Maarten Ruys interim inspecteur-generaal NVWA

Algemeen

Maarten Ruys wordt per 1 mei interim inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Hij volgt Rob van Lint op die begin maart aangaf bij gebrek aan vertrouwen de NVWA te zullen verlaten.

BFVW: Poes tussen half april en juni 's nachts binnen

Regio Noord

Natuurorganisaties en agrarische collectieven in Fryslân roepen kattenbezitters op hun huisdier van half april tot en met juni ’s nachts binnen te houden. Daarvoor startten ze 17 april de campagne 'Kuikens in het land, poes in de mand' met in de...

Schouten: uitbreiding Knorhof ondernemersbeslissing

Veehouderij

Minister Carola Schouten van Landbouw ziet geen wettelijke bezwaren in de herbouw en uitbreiding van de in 2017 afgebrande Knorhof van Adriaan Straathof in Erichem. In reactie op Kamervragen van Frank Futselaar (SP) spreekt ze van een...

GD adviseert inventarisatie knelpunten varkenspest

Veehouderij

In Polen is het Afrikaanse varkenspestvirus (AVP) verder opschoven naar de Duitse grens. Dit betekent niet direct een groter risico dat AVP in Nederland opduikt, zegt Manon Houben, sectormanager varkens bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Ze...

Janssen: 'Gissen naar gevolgen sanering voor varkenshouderij'

Veehouderij

In de tweede helft van april worden de eerste beschikkingen verstuurd in het kader van Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). POV-voorzitter Linda Janssen noemt het nog te vroeg om uitspraken te doen over de gevolgen daarvan op de...

Sanering varkenshouderij wordt race tegen de klok

Veehouderij

De eerste beschikkingen voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) vallen volgende week in de brievenbus. Voor ondernemers die daar 'ja' tegen zeggen, begint dan de klok te tikken. Veertien maanden later moeten alle sporen van het...

Afwikkeling saneringsregeling varkens vertraagd

Veehouderij

De afwikkeling van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen i(Srv) s vertraagd. Volgende week wordt een uitstelbrief verstuurd.

Elsenpas levert eerste ronde vleesvarkens af

Veehouderij

De eerste ronde vleesvarkens van het centrum voor praktijkonderzoek van De Heus Voeders 'De Elsenpas' is afgeleverd. De 766 dieren, verdeeld over twee koppels, realiseerden een groei van ruim 1 kilo per dag.

Vrienden van de POV houdt oud-varkenshouder betrokken

Veehouderij

Producenten Organisatie Varkenshouderij heeft stichting Vrienden van de POV opgericht. Die is speciaal bedoeld voor oud-varkenshouders, erfbetreders en sympathisanten van de varkenshouderij.

Dutch Pork Expo verplaatst naar januari 2021

Veehouderij

De tweede editie van het vakevent Dutch Pork Expo in Venray wordt verplaatst vanwege het coronavirus. In plaats van op 21 en 22 april vindt de beurs op 26 en 27 januari 2021 plaats.

AgriSyst breidt activiteiten uit in Spanje

Veehouderij

Leverancier van automatiseringsdiensten in de varkenshouderij AgriSyst in Weert richt een vestiging op in Spanje. Daarvoor is een intentieovereenkomst getekend met Plataforma Kompass.

Veetransport ligt opnieuw onder vuur

Veehouderij

Ruim dertig dierenwelzijnsorganisaties grepen deze week de coronacrisis aan om het transport van vee op de kaart te zetten. In de EU-raadpleging over de te volgen strategie voor meer dierenwelzijn is veetransport ook een belangrijk onderwerp.

Chinese varkensvleesketen weer op gang

Veehouderij

De Chinese varkensvleesketen komt weer op gang. Sinds de herfst van 2019 groeit de zeugenstapel. De productie van toeleverende en verwerkende bedrijven loopt op naar het oude niveau.

Fors meer coronatests dankzij veterinaire labs

Algemeen

Overal in Europa bieden veterinaire laboratoria de helpende hand door humane monsters op corona te testen. In Nederland werken onder andere Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) en Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) mee.

Frederieke Schouten volgt Hans Baaij op bij Varkens in Nood

Veehouderij

Frederieke Schouten is de nieuwe directeur van Stichting Varkens in Nood en Stichting Dier&Recht. Zij volgt Hans Baaij op, die samen met schrijver J.J. Voskuil Varkens in Nood oprichtte tijdens de varkenspestcrisis van 1997.

Meer oog voor varken helpt intacte staart

Veehouderij

Stoppen met couperen klinkt simpel, maar de werkelijkheid is complex. Europese onderzoekers concluderen dat gezonde varkens en de varkenshouder het verschil maken.

POV: 'Stel in heel Europa integraal dierenwelzijnsplan op'

Veehouderij

De roep om meer dierenwelzijn groeit. Niet alleen in Nederland, het geldt voor de hele EU. Als het aan de POV ligt, stellen de varkensvleesproducerende landen in Europa een integraal plan op naar voorbeeld van het Beter Leven-keurmerk. Ngo's draaien...

Twaalfde editie BIG Challenge verzet naar 2021

Algemeen

De jubileumeditie van Alpe d'HuZes is verplaatst naar juni 2021. Daarmee verhuist ook de twaalfde editie van de BIG Challenge, farmers against cancer naar 2021. BIG Challenge behoort al jaren al jarenlang tot de grootste teams bij Alpe d'HuZes.

Het Beste Idee van Varkensland uitgesteld naar het najaar

Veehouderij

De vijfde editie van Het Beste Idee van Varkensland wordt verplaatst. De finale van de innovatiewedstrijd wordt nu gehouden op 18 november in Ede. Ideeën voor de lustrumeditie kunnen tot 1 oktober worden ingezonden.

Plan voor Floating Eggfarm in Rotterdamse haven

Veehouderij

De huidige Floating Farm is het eerste onderdeel van een foodstrip die in de Rotterdamse haven moet komen te liggen. De volgende fase is de Floating Eggfarm, zegt Albert Hoekerswever, initiatiefnemer van het innovatieplatform Kip van Oranje.

Vion koerst op stabiliteit en rust in de markt

Veehouderij

Afrikaanse varkenspest zorgde voor een topjaar in de varkensdivisie van Vion Food. Topman Ronald Lotgerink spreekt bij de presentatie van de jaarcijfers van een 'prima jaar'. De start van het lopende jaar noemt hij volatiel. Stabiliteit en rust...

Prima 2019 met goede cijfers voor Vion

Veehouderij

Vion kijkt terug op een financieel goed 2019. 'Een jaar met goede cijfers en een sterke balans', zegt Vion-topman Ronald Lotgerink tijdens de presentatie van de jaarcijfers. Vion Pork profiteerde van de stijgende vraag naar Europees varkensvlees...

Exportwaarde varkensvlees in 2019 ruim 10 miljard euro

Veehouderij

Nog niet eerder werd binnen de EU zoveel varkensvlees als in 2019, blijkt uit de meest recente Agridata van de EU. In 2019 werd 4.735.626 ton karkasgewicht geëxporteerd, tegen 3.93. 535 ton in 2018. De export vertegenwoordigde in 2019 een waarde van...

Afrikaanse varkenspest op Pools bedrijf

Veehouderij

Op een varkensbedrijf in Polen is Afrikaanse varkenspest vastgesteld. Het gaat om een bedrijf op 65 kilometer van de grens met Duitsland.

Axiom Genetics levert tienduizend fokvarkens aan China

Veehouderij

De Franse varkensfokkerijorganisatie Axiom Genetics exporteert tienduizend fokvarkens naar China. Op 10 en 11 maart zijn de eerste vliegtuigen vanuit Brest richting China vertrokken.

Nederland exporteert meer mest in 2019

Veehouderij

De export van dierlijke mest vanuit Nederland is in 2019 met ruim 2 procent toegenomen ten opzichte van 2018. Er werd iets meer dan 3 miljoen ton mest uitgevoerd.

Verkoop Duitse bedrijf Straathof afgerond

Veehouderij

De verkoop van LFD Holding, de grootste producent van biggen in Duitsland, is afgerond. Het in Zwitserland gevestigde Terra Grundwerte heeft het bedrijf met 55.000 zeugen, 250.000 biggenopfokplaatsen en 15.000 vleesvarkenplaatsen overgenomen.

Energie opwekken door nieuwsgierigheid varkens

Veehouderij

De natuurlijke nieuwsgierigheid van een varken bracht Fleur Bartels van Projecten LTO Noord op het idee van Pick-Up-Power (PUP). Twee jaar nadat ze daarmee Het Beste Idee van Varkensland won, is de proefopstelling die ook energie oplevert, in...

Correct ontsmetten voorkomt resistentie

Veehouderij

Ontsmettingsmiddelen die correct worden toegepast, veroorzaken geen antimicrobiële resistentie. Dat concludeert Helder Maertens van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) en de Universiteit Gent.

Minder varkensbedrijven en varkens in 2019

Veehouderij

In Nederland daalde het aantal bedrijven met varkens van 4.185 in 2018 naar 4.056 in 2019. Bovendien kromp de totale varkensstapel met 300.000 dieren naar 12,1 miljoen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van Agrimatie van Wageningen Economic Research.

Welzijnscheck staartbijten in de loop van 2020 uitgerold

Veehouderij

Om het risico op staartbijten te beoordelen, ontwikkelde Nederland de welzijnscheck. Deze wordt in de loop van dit jaar ingevoerd.

POV: 'Coronavirus raakt ook varkenshouderij'

Veehouderij

Het coronavirus zorgt in de varkenshouderij niet voor acute problemen, maar raakt de sector wel. De varkensprijzen staan onder druk en de ontwikkelingen voor de komende weken zijn onzeker, meldt de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV).

NVWA: geen veetransporten meer naar en via Polen

Veehouderij

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) roept de veesector op per direct geen veetransporten meer naar of via Polen uit te voeren. Bij alle Poolse grensovergangen worden sanitaire coronavirus controles uitgevoerd die zorgen voor veel...

Aanslag van 8 miljoen euro voor Diergezondheidsfonds

Veehouderij

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verstuurt deze week de facturen voor het Diergezondheidsfonds (DGF). Het gaat in totaal om bijna 8 miljoen euro. De aanslag is gebaseerd op het aantal varkens dat in 2019 is afgevoerd. Bij elke factuur zit...

Schouten: geen aanwijzing fraude dieraantallen

Veehouderij

Er zijn geen aanwijzingen dat er in de Nederlandse varkens- en pluimveehouderij sprake is van grootschalige fraude met dieraantallen. Dat zei landbouwminister Carola Schouten donderdag in reactie op vragen in het dertigledendebat.

Groei Russische varkensintegraties zet door

Veehouderij

Rusland is van ooit het grootste importland gegroeid naar netto-exporteur van varkensvlees. De Russische National Union of Swine Breeders (NSS) schat de totale Russische productie in 2019 op 4,42 miljoen ton levend gewicht. Dat is een stijging van...

Vleesvarkenshouder kan zich meten met Spaanse collega

Veehouderij

Nederlandse vleesvarkenshouders die goed draaien, hebben een vergelijkbare kostprijs als hun Spaanse collega's. Dat stelt directeur Paul Bens van DLV Advies. De marges zijn doorgaans constant en voldoende voor de vakman die goed rekent en grip heeft...

Agrifirm: 'Prestatie speenbiggen op veel bedrijven black box'

Veehouderij

Agrifirm maakte in januari bekend dat de door MS Schippers ontwikkelde HyCare-methode onderdeel wordt van de TOP-aanpak biggen. De aftrap van de samenwerking was op het bedrijf van de familie Hannen in Heibloem. Salesmanager varkens Ron Coppens...

Janssen bespreekt met leden aan keukentafel de varkenshouderij

Veehouderij

Bij wie mag POV-voorzitter Linda Janssen komen meewerken? Die vraag eind januari in de Nieuwsflits van Producenten Organisatie Varkenshouderij leverde een stroom aan reacties op. De aftrap was maandag bij familie Krabben-Pondes in Mariënvelde.

Varkenshouder betaalt liever 1 euro meer voor HyCare

Veehouderij

De vleesvarkens van de familie Hannen groeien bovengemiddeld goed. Maar met minder inspanning moet dat nog beter kunnen. Reden om te investeren in HyCare bij de speenbiggen.

Vruchten HyCare plukken bij vleesvarkens

Veehouderij

Op het kraam-/varkenshotel Hannen-Mevissen in het Limburgse Heibloem vond donderdag de feestelijke aftrap plaats van de samenwerking tussen Agrifirm en MS Schippers. Agrifirm maakt namelijk de HyCare-methode onderdeel van de TOP-aanpak.

POV: niet meer varkens dan rechten

Veehouderij

Het aantal varkens in Nederland wordt begrensd door dierrechten en niet door cijfers van bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat schrijft de POV als reactie op een gepland Tweede Kamerdebat over dieraantallen.

Forse saldoverbetering in varkenshouderij

Veehouderij

Het saldo van een bedrijf met 2.300 vleesvarkens is in januari 2020 10.000 euro hoger uitgekomen dan in dezelfde maand vorig jaar. De opbrengsten stegen sterker dan de kosten en het saldo is ruim voldoende voor een positief inkomen. Dit blijkt uit...

Alfred van Lenthe directeur Vitalisering Varkenshouderij

Veehouderij

Alfred van Lenthe is per 1 maart benoemd als programmadirecteur Coalitie Vitalisering Varkenshouderij (CoViVa). Van Lenthe is nu nog bestuurslid bij de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), een van de partners van CoViVa. Hij legt die...

VS ontwikkelt sneltest Afrikaanse varkenspest

Veehouderij

Het Amerikaanse bedrijf Silver Lake Research Corporation heeft een sneltest ontwikkeld voor Afrikaanse varkenspest: de Pencheck. Het is de eerste snelle en goedkope test om het virus te detecteren, aldus The Pig Site.

Bert Pappot: 'Binnen tien jaar spenen op vijf weken'

Veehouderij

'Binnen vijf tot tien jaar spenen de meeste zeugenhouders hun biggen op vijf weken.' Door biggen later te spenen, zijn ze beter voorbereid op het speenproces, motiveert biggenspecialist Bert Pappot in een bericht op de website van Trouw Nutrition.

Vijf vragen over het varkenstoilet

Veehouderij

VIC Sterksel deed van 2011 tot 2015 samen met partners uit het bedrijfsleven en varkenshouders onderzoek naar het varkenstoilet. Ondanks de voordelen maakt dit systeem niet echt opgang. Het wachten is op een erkenning volgens de Regeling ammoniak en...

Duitse stal van toekomst heeft buitenklimaat

Veehouderij

Het Duitse onderzoekscentrum Haus Düsse in Bad Sassendorf bouwt twee nieuwe vleesvarkensstallen. Daarin worden emissies bij de bron aangepakt, krijgen de varkens meer ruimte en wordt er geventileerd met het dak open.

Overijssel steekt ton in mobiele varkensslachterij

Veehouderij

Provincie Overijssel kent 100.000 euro subsidie toe aan de Coöperatie Mobiel Slachten voor de ontwikkeling van de eerste mobiele slachterij voor varkens in Nederland. Voor de bouw is 400.000 euro nodig. De helft van dat bedrag is nu binnen, zegt...

Duits bedrijf Straathof in handen van Zwitserse belegger

Veehouderij

LFD Holding, de grootste producent van biggen in Duitsland, komt in Zwitserse handen. Het is niet bekend voor welke prijs Terra Grundwerte de onderneming overneemt.

Mestverwerker met Fertigarant voor kwaliteit

Veehouderij

Nederland heeft een productcertificaat voor de dikke fractie van mest: Fertigarant. Vier mestverwerkers hebben het certificaat inmiddels behaald. Nog eens vijf zitten in de pijplijn.

Afrikaanse varkenspest maakt in 2020 het verschil

Veehouderij

De Chinese situatie rond Afrikaanse varkenspest (AVP) biedt zicht op een meer dan verdienstelijk 2020. AVP gaat in 2020 het verschil maken. Voorwaarde is dat de Duitse varkenshouderij vrij blijft van het virus.

Keurmest in november van start

Veehouderij

Wanneer alles volgens plan verloopt, worden medio november de eerste Keurmest-certificaten uitgegeven. Met Keurmest wordt de hele keten gecertificeerd. Het is een product van de samenwerking 'Eerlijke mestketen', waarin verschillende organisaties...

Miljoenen voor Brabantse stalinnovatie

Veehouderij

Provincie Noord-Brabant trekt 4,4 miljoen euro uit voor het realiseren van het Total Circulair Farmconcept bij drie Brabantse varkenshouders. Dit nieuwe stalsysteem voorkomt grotendeels de vorming van methaan, ammoniak en geur.

Dierenarts: 'Varkens moeten gezonder worden'

Veehouderij

Het is geen grap, maar op 1 april legt Rudolf Raymakers na 36 jaar zijn werk neer. Hij is een autoriteit als het gaat om varkensgezondheid en stond onder meer aan de wieg van het kengetal dierdagdosering. 'Mijn drive zijn robuuste, gezonde varkens...

POV voor CETA, maar wel onder voorwaarden

Veehouderij

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is een groot voorstander van handelsverdragen als CETA. Voorwaarde is dat producten uit het buitenland niet onder lagere standaarden mogen zijn geproduceerd dan producten in Europa.

Liquiditeit varkenshouderij sterk verbeterd in 2019

Veehouderij

De liquiditeit van varkensbedrijven is in 2019 sterk verbeterd. De rekening-courant van het gemiddelde bedrijf bereikte in december een top van 81.000 euro. Dat blijkt uit de liquiditeitsmonitor varkens. Dat is aanzienlijk hoger dan december 2018...

Markt rundvee- en varkensmest is beheerst

Veehouderij

Over ruim een week mag er officieel weer mest worden uitgereden. Distributeurs spreken van een 'beheerste markt'. De mestmarkt zit in rustig vaarwater. Naar verwachting zet die trend door en resulteert deze aan het eind van het jaar in...

POV lid van datacoöperatie JoinData

Veehouderij

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is lid geworden van non-profit datacoöperatie JoinData.

Janssen: 'Landbouw Collectief komt er telkens sterker uit'

Veehouderij

POV-voorzitter Linda Janssen is blij dat het Landbouw Collectief weer aan tafel kan met premier Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten. 'We houden met elkaar steeds beter de focus op de bal. We komen er telkens sterker uit.'

HyCare onderdeel biggenconcept Agrifirm

Veehouderij

Agrifirm integreert de door MS Schippers ontwikkelde HyCare-methode in het biggenconcept. Het streven is zo snel mogelijk honderdduizend biggenplaatsen op HyCare-niveau te hebben. Met de data die daar worden verzameld, wordt een data-platform...

Steviger relatie tussen varkenshouder en dierenarts

Veehouderij

Een integrale benadering van varkensgezondheid en -welzijn, inclusief een benchmark. Dat is de ambitie van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). 'Om dat te kunnen realiseren, is structurele samenwerking met dierenartsen een voorwaarde',...

Denemarken kampt met lege slachthaken

Veehouderij

Deense slachterijen kampen met lege slachthaken. Volgens de voorlopige cijfers van de Deense overkoepelende organisatie voor landbouw en voedselindustrie L&F werden in 2019 17 miljoen varkens geslacht. Dat zijn ruim 1,3 miljoen dieren minder dan...

81 procent aanmeldingen sanering varkenshouderij komt uit Zuid

Veehouderij

Van de 503 varkensboeren die zich meldden voor Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) komt 81 procent uit concentratiegebied Zuid. Dat maakte het landbouwministerie bekend.

Niet zwijn maar mens speelt hoofdrol bij Afrikaanse varkenspest

Veehouderij

Duitsland krijgt te maken met Afrikaanse varkenspest. Deze week kwam het virus weer een stap dichter bij onze Oosterburen. Die verkeren inmiddels in opperste staat van paraatheid. Een van de maatregelen is extra zwijnen schieten. Nederlandse jagers...

Eerste lustrum voor Het Beste Idee van Varkensland

Veehouderij

Het Beste Idee van Varkensland beleeft dit jaar het eerste lustrum. De winnaar van de vijfde editie wordt 13 mei bekendgemaakt tijdens de finale in Ede. Ideeën om mee te dingen naar de prijs kunnen tot 30 maart worden ingediend.

Berengeur nu volautomatisch te detecteren

Veehouderij

Berengeur aan de slachtlijn niet langer opsnuiven, maar geautomatiseerd detecteren. Het Deense Research Meat Institute DTI ontwikkelde een automatisch systeem dat de afwijking vaststelt op basis metingen van skatol en androstenon.

Saksen bouwt 128 kilometer lang hek op grens

Veehouderij

De Duitse deelstaat Saksen bouwt op de grens met Polen een hek van 128 kilometer lang. De vondst van een met Afrikaanse varkenspest besmet zwijn op 12 kilometer van de Duits-Poolse grens gaf de doorslag.

Antibioticavrij varkensvlees Nederland gewild in Italië

Veehouderij

Het aantal bedrijven dat varkensvlees met de Antibioticavrij Leven Garantie (ALG) verkoopt, is in 2019 gegroeid. Vooral in Italië neemt het aantal klanten snel toe, meldt Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV), waarvan ALG onderdeel is.

Afrikaanse varkenspest weer dichter bij Duitse grens

Veehouderij

Poolse autoriteiten meldden de vondst van een zwijn dat met Afrikaanse varkenspest (AVP) is geïnfecteerd op 12 kilometer van de Duits-Poolse grens.

Afrikaanse varkenspest Duitsland geeft tijdelijk druk op prijs

Veehouderij

Sinds het Afrikaanse varkenspestvirus in Polen een sprong van 300 kilometer westwaarts maakte, zijn onze oosterburen in opperste staat van paraatheid. Worden besmette wilde zwijnen gevonden in Duitsland, dan is een sterke daling van de prijzen voor...

Data stalklimaat bevestigen relatie met diergezondheid

Veehouderij

Inzicht in de relatie tussen stalklimaat en gezondheid helpt veehouders hun stalklimaat te optimaliseren. Dat is de conclusie van het project 'Meten is Weten' van Connecting Agri&Food, Vion Food Group en Good Farming Star.

Nieuwe kansen met nieuw koppel hennen

Veehouderij

Maatschap Van Os in het Groningse Uithuizermeeden heeft dinsdag een nieuw koppel Dekalb-hennen ontvangen. 'Nieuwe ronde, nieuwe kansen', reageert Dirk van Os.

503 aanmeldingen voor warme sanering

Veehouderij

In totaal 503 varkenshouders meldden zich tussen 25 november en 15 januari voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) die op 15 januari is gesloten. Dit is boven verwachting. Het ministerie van LNV had gerekend op zo'n 300...

Vion-inventaris van Leeuwarden naar slachterij Altenburg

Veehouderij

De inventaris van de runderslachterij van Vion in Leeuwarden is overgeplaatst naar de vestiging in het Duitse Altenburg. Vion maakte in november bekend dat die vestiging in de Duitse deelstaat Thüringen zich helemaal gaat toeleggen op het slachten...

Saneringsregeling varkenshouderij overtekend

Veehouderij

Vandaag 15 januari sluit de Regeling Sanering Varkenshouderij. Een woordvoerder van het ministerie gaf 14 januari bij NOS aan dat gerekend was op een 300 aanmeldingen, maar dat zich fors meer varkenshouders hebben gemeld voor de SRV.

Vion lanceert begin 2020 zes vleesvervangers

Veehouderij

Vion speelt in 2020 nadrukkelijk in op consumententrends. Zo worden de eerste zes plantaardige vleesvervangers begin 2020 gelanceerd en ketenconcepten worden verder uitgebouwd. Topman Ronald Lotgerink verwacht dat de transitie van aanbod- naar...

Over maand eerste Vion vega's

Veehouderij

Vion investeert een kleine 35 miljoen euro in de ombouw van de runderslachterij in Leeuwarden naar een locatie voor het produceren van plantaardige vleesvervangers. Over ruim een maand rollen de eerste producten van de band.

Consumententrends sturen Vion

Veehouderij

Consumententrends sturen de strategie van Vion. Begin 2020 introduceert Vion in Nederland geproduceerde plantaardige vleesvervangers en bouwt de slachterij verder aan ketenconcepten. De transitie van een aanbod- naar een vraaggestuurde keten, neemt...

Tönnies jaagt stalverduurzaming aan

Veehouderij

Slachterij Tönnies wil de ontwikkeling van toekomstbestendige vleesvarkensstallen een boost geven. De Duitse slachterij schreef daarvoor een aanbesteding uit onder stallenbouwers.

DLV Advies: onderzoek fiscaliteit varkensbedrijf

Veehouderij

Varkensbedrijven worden groter en de financiële vooruitzichten voor de komende jaren zijn goed. Daarom roept DLV Advies-directeur Paul Bens varkenshouders op hun ondernemingsvorm eens kritisch tegen het licht te houden.

Europees Parlement wil betere bescherming bijen

Algemeen

Leden van het Europees Parlement willen dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt verlaagd om bestuivende insecten zoals bijen te beschermen. Zij namen een resolutie aan die gerichte maatregelen mogelijk moeten maken.

NPM Capital neemt belang in Agro Care

Akker- & Tuinbouw

Investeringsmaatschappij NPM Capital heeft overeenstemming bereikt met de aandeelhouders van Agro Care over het verstrekken van groeikapitaal aan het Nederlandse tomatenteeltbedrijf. De afronding van de transactie zal naar verwachting begin 2020...

Een op drie voedselinfecties door salmonella

Algemeen

Ongeveer een op de drie voedselinfecties die zich in 2018 in de Europese Unie voordeden, werd veroorzaakt door een salmonellabacterie. Dat is een van de conclusies uit het jaarlijkse rapport over trends en bronnen van zoönosen van de Europese...

Komende nachten kans op vorst

Akker- & Tuinbouw

Weerplaza voorspelt voor komende nacht en de nacht van zaterdag op zondag in de oostelijke helft van Nederland temperaturen van rond het vriespunt. Het IRS laat daarom het advies uitgaan om bieten die nog geleverd moeten worden, aanvullend te...

In 2020 extra inzet NVWA op mestcontroles

Algemeen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat in 2020 extra capaciteit inzetten voor het toezicht op mestcontroles en productveiligheid. Ook zet de NVWA extra mensen in om meldingen op het gebied van voedselveiligheid sneller op te kunnen...

SRV vergoedt jonge varkensstal wel

Veehouderij

Ook een varkensstal die korter dan vijf jaar in gebruik is, kan worden aangemeld voor sanering. Dat meldt het ministerie van Landbouw. Over dit punt bleek verschil van interpretatie tussen het ministerie en de Producenten Organisatie Varkenshouderij...

Frankrijk breidt zone AVP uit

Veehouderij

Frankrijk heeft vrijdag de observatiezone voor Afrikaanse varkenspest (AVP) uitgebreid tot aan de Belgische grens in de Ardennen. Aanleiding is de vondst van met AVP besmette kadaverresten een kilometer of twee buiten het kerngebied op 18 kilometer...

René Coppens voorzitter Vitale Varkens

Veehouderij

René Coppens neemt per 1 januari het voorzitterschap van de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij (CoViVa) over van Uri Rosenthal. Het actieprogramma Vitale Varkenshouderij is onlangs vastgesteld en wordt de komende jaren uitgevoerd. Rosenthal noemt...

Salmonella onder controle door te vaccineren

Veehouderij

Vaccineren met een levend verzwakt Salmonella typhimurium-vaccin kan helpen om de bacterie onder controle te houden. De werking van een probiotisch voederadditief is minder duidelijk en vraagt om aanvullend onderzoek.

Groeivertraging door fotosensibiliteit bij schapen

Veehouderij

GD Veekijker is in het najaar van 2019 verschillende keren benaderd in verband met fotosensibiliteit. Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) roept schapenhouders en hun dierenarts op gevallen te melden.

Toekomst vraagt wendbare varkenshouders

Veehouderij

De komende tien jaar verandert de wereld drastisch en dus ook de varkenshouderij. Verduurzamen, circulaire landbouw, de energietransitie, ketengericht werken en het consumentendenken over landbouw en voedsel. Het is maar een greep uit wat nu actueel...

POV overweegt juridische stappen tegen LNV

Veehouderij

Update - Er is onduidelijkheid over waar de ammoniak blijft van varkenshouders die stoppen per 2020 of die meedoen met de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Een advocaat boog zich in opdracht van de POV over de kwestie. Die overweegt...

POV wil ruimte voor dunne fractie in derogatie

Veehouderij

Wanneer Nederland de derogatie behoudt, is het ook de hoogste tijd dat daarbinnen ruimte komt voor de dunne fractie van varkensmest. Dat verzoek ligt er al jaren, geeft POV-voorzitter Linda Janssen aan.

Gelijke beleving smaak TN70 en Topigs20

Veehouderij

Of het vlees nu komt van een nakomeling van de TN70 of de iets vettere Topigs 20, de consument proeft geen verschil. Dat is de uitkomst van het smaakpanel dat Topigs Norsvin inzette.

Westfort: kwaliteit van vlees niet meetbaar in smaaktest

Veehouderij

De kwaliteit van vlees is niet meetbaar in een smaaktest. Dat is een van de conclusies uit onderzoek naar de rol van genetica op de kwaliteit van het varkensvlees dat Westfort samen met The Pig Improvement Company (PIC) onlangs presenteerde.

Duitse proef met algen in vleesvarkensvoer

Veehouderij

De Duitse landbouwcoöperatie AlgaPork uit Naundorf start een proef met het voeren van microalgen aan vleesvarkens.

PIVV wordt Holland Swine Group

Veehouderij

De PIVV verandert de naam in Holland Swine Group. Dat past beter bij de doelstellingen van de stichting, zegt voorzitter Dick Kroot. Aan het ontwikkelen van innovatie voor de varkenshouderij is namelijk exportbevordering toegevoegd.

Prijsdaling Van Rooi slaat in als bom

Veehouderij

De prijsdaling van Van Rooi Meat met 20 cent per kilo naar 1,70 euro sloeg afgelopen vrijdag in als een bom. De varkenssector hield al langer rekening met een prijsdaling van het varkensvlees. Een daling met 20 cent was echter het dubbele van wat...

Europese dierenartsen pleiten voor stoppen couperen

Veehouderij

De Europese koepel van dierenartsen (FVE) en de Europese organisatie voor varkens gezondheidsmanagement (EAPMH) noemen het de hoogste tijd om te stoppen met het couperen van varkensstaarten.

China bouwt ki-station voor duizend beren

Veehouderij

China zet alles op alles om de varkensvleesproductie weer te kunnen op bouwen en veilig te stellen. De zeven belangrijkste varkensproducenten in provincie Guangdong bouwen daarom een hypermodern ki-station met ruimte voor duizend ki-beren.

Leeftijd stal obstakel in regeling warme sanering

Veehouderij

Gaat het bij de subsidieregeling sanering varkenshouderijen (SRV) om de leeftijd van de locatie of om de individuele leeftijd van gebouwen. De POV zegt dat eerste. RVO rekent met het tweede.

Driekantrooster maakt 85 procent ammoniakreductie mogelijk

Veehouderij

Een van de veelbelovende systemen waarmee in bestaande stallen emissies brongericht kunnen worden aangepakt, is dat van Kamplan. Jan de Groot, DLV Advies-specialist vergunningen, licht toe.

Aantal zieke mensen door zoönosen stabiel

Veehouderij

Het aantal mensen dat in 2018 door een zoönose is besmet, bleef in Nederland in vergelijking met voorgaande jaren stabiel. Een zoönose is een infectieziekte waarbij mensen door dieren worden besmet.

Varkensmest zo snel mogelijk de stal uit

Veehouderij

Voor een goed stalklimaat en minimale emissies moet varkensmest zo snel mogelijk de stal uit. En 85 procent reductie realiseren, zoals de provincie Brabant wil, wordt nog een enorme uitdaging. Die conclusies worden getrokken in het rapport...

'Biest is veel meer dan energie en antistoffen'

Veehouderij

Voor biggen is biest een essentiële bron van energie en antistoffen. Maar biest is nog zoveel meer dan dat, schetst Patricia Beckers van ForFarmers tijdens de regiotaps. Zo bevat deze melk ook groeifactoren die de ontwikkeling van het...

Elke varkenshouder betaalt in 2020 mee aan onderzoek

Veehouderij

De Algemeen Verbindend Verklaring die de POV in juli aanvroeg bij het ministerie van LNV voor de financiering van onderzoek en innovatie is goedgekeurd. Vanaf 2020 betalen alle Nederlandse varkenshouders daaraan mee.

Afrikaanse varkenspest rukt verder op naar Duitse oostgrens

Veehouderij

In Polen zijn begin deze week weer nieuwe gevallen van Afrikaanse varkenspest (AVP) gevonden. Dit keer op 40 kilometer van de Pools-Duitse grens.

De Heus neemt Spaans mengvoerbedrijf over

Veehouderij

De Heus neemt de Spaanse mengvoerfabriek Evialis Galicia over van het Amerikaanse bedrijf Archer Daniels Midland Company.

HyCare landt bij Spaanse integratie Coren

Veehouderij

In Spanje zijn de eerste varkensbedrijven van integratie Coren geselecteerd voor het toepassen van HyCare.

Studenten winnen met 'Leef bewust, draag varken'

Veehouderij

'Leef bewust, draag varken.' Dat is de slogan waarmee vier studenten varkenshouderij de kloof tussen varkenshouder en consument willen overbruggen. Ze wonnen er een wildcard mee voor 'Het beste idee van varkensland'.

Houben volgt Holleman op bij POV

Veehouderij

José Houben volgt Eric Holleman op in het dagelijks bestuur van Producenten Oorganisatie Varkenshouderij (POV). De leden stemden daarmee maandag tijdens de jaarvergadering in.

Veel animo voor varkenssanering verwacht

Veehouderij

De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) kan volgens adviseurs rekenen op een forse intekening. Maandag gaat de regeling open. Donderdag maakte RVO.nl de bedragen bekend waarvoor varkensrechten uit de markt worden genomen.

Al twintig teams voor Big Challenge 2020

Algemeen

Voor de Big Challenge 2020 hebben zich al zo'n 20 teams gemeld. Zaterdag 23 november is in Wageningen om 12 uur in het Forum-gebouw de officiële aftrap van Big Challenge, Farmers against cancer.

Vergoeding varkensrecht Srv vastgesteld

Veehouderij

De prijzen waarvoor binnen de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) rechten uit de markt worden gehaald, staan vast. In concentratiegebied Oost komt de prijs op 52 euro per recht; in Zuid 151 euro.

Openheid helpt schade PED in te dammen

Veehouderij

Porcine Epidemic Diarrhea (PED), is niet meldingsplichtig. Het is een bedrijfsgebonden aandoening die niet besmettelijk is voor mens of andere dieren. Openheid van zaken is niet noodzakelijk, maar is wel erg gewenst, zeggen verschillende...

'PED rondrijden kost de varkenshouderij veel geld'

Veehouderij

Nadat Erik van Asten in Helvoirt in november 2018 werd geconfronteerd met een ernstige uitbraak van Porcine Epidemic Diarrhea (PED), koos hij ervoor zijn zakenpartners en buren daarover te informeren. Tot Van Asten's verbazing kreeg hij daarop veel...

Meer zwijnen besmet met AVP in westen van Polen

Veehouderij

In het westen van Polen, zo'n 80 kilometer van de grens met Duitsland, zijn meer dode zwijnen gevonden met het Afrikaanse varkenspest (AVP). Poolse veterinairen bevestigen dat het virus bij nog eens 18 dieren is vastgesteld. Het totaal komt daarmee...

Italiaanse televisie filmt Beter Leven in Nederland

Veehouderij

Nederlandse deelnemers aan het Beter Leven-keurmerk verschijnen binnenkort op de Italiaanse televisie. Afgelopen weekend filmde de Italiaanse cameraploeg van journalist Sabrina Giannini daarvoor in de Achterhoek.

Biggen duwen neus direct in zaagsel strooiselstal

Veehouderij

Als de gespeende biggen de strooiselstal in komen, gaan ze direct wroeten in het zaagsel. Het laat zien dat het nieuwe concept, ontwikkeld door maatschap Bruns uit Saasveld en maatschap Tijink uit Almelo een schot in de roos is.

Afrikaanse varkenspest maakt sprong naar Duitse oostgrens

Veehouderij

Wat iedereen vreest, wordt steeds meer bewaarheid: Afrikaanse varkenspest rukt op vanuit het Oosten. In november maakte het virus een sprong van 300 kilometer westwaarts en bevind zich nu nog maar 85 kilometer van de Duitse oostgrens.

LTO: vleestaks draagt niet bij aan verduurzaming

Veehouderij

Een vleestaks die de True Animal Protein Price Coalition (TAPP Coalitie) wil, draagt wat LTO Nederland betreft niet bij aan het verduurzamen van de veehouderij en een eerlijk inkomen voor boerengezinnen.

Wereldwijde vleesproductie daalt 1 procent

Veehouderij

De wereldwijde vleesproductie zal in 2019 met 1 procent licht dalen. Dat voorspelt de Wereldvoedselorganisatie op basis van statistieken van de vleesproductie. Belangrijkste oorzaak van de daling ligt in China, waar Afrikaanse varkenspest kaalslag...

Gemeente Heeze-Leende gaat voor sanering VIC Sterksel

Veehouderij

Na de sluiting eind 2020 van het Varkenshouderij Innovatie Centrum (VIC) in Sterksel mag er geen intensief veehouderijbedrijf meer worden gevestigd op deze locatie. Dat heeft de gemeenteraad van Heeze-Leende bepaald in een motie van het CDA die op 4...

Krimp dwingt veevoerbranche tot maatwerk

Veehouderij

De diervoederindustrie moet sterker in ketens gaan samenwerken. De afname van het aantal veehouders dwingt de sector om maatwerk in voeders en specialistische ondersteuning te leveren.

Boost voor Duitse beervaccinatie

Veehouderij

In Duitsland is het gebruik van Improvac toegestaan om berengeur tegen te gaan. Producent Zoetis streeft naar een marktaandeel van 10 procent halverwege 2020.

Steeds meer boodschappen duurzaam gekocht

Veehouderij

Eén op de vijf euro's aan boodschappen in de supermarkt wordt besteed aan voeding met een keurmerk. Dit blijkt uit de laatste cijfers van de Monitor Keurmerken Retail van onderzoeksbureau IRI.

POV waarschuwt voor dierenactivisten

Veehouderij

De rechtszaak tegen de dierenactivisten, die 13 mei de stal in Boxtel bezetten, dient komende woensdag. Producenten Organisatie Varkenshouderij verwacht dat dit extra activisten op de been brengt. De POV sluit niet uit dat de rechtszaak wordt...

POV werkt online aan imago

Veehouderij

De schoonouders van social marketeer Silvy Verberne van marketingbureau Afdeling Online zijn varkenshouders. Met hen sprak zij over de onrust in de sector en hoe je daar via social media op kunt inspelen. Toen ontstond het idee van Facebookcampagnes.

POV wil vechten voor ontwikkelruimte blijver

Veehouderij

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) verbrak alle contact met LNV. Dat is ruim twee weken geleden. De maat was vol voor voorzitter Linda Janssen. Alle energie wordt gestoken in de uitvoering van het herijkte actieplan Vitale...

Schone vloer aan basis van emissiearme stal

Veehouderij

Een schone vloer is het uitgangspunt voor brongerichte, emissiearme stallen. Dat stellen onderzoekers van Wageningen Livestock Research en DLV Advies.

Vaker mest verwijderen verlaagt varkensstalemissie

Veehouderij

Om emissie te beperken, is het belangrijk varkensmest vaak en volledig uit de stal te verwijderen en de urine het liefst apart. Dat stellen onderzoekers van Wageningen Livestock Research.

Nieuw geval Afrikaanse varkenspest in België

Veehouderij

In Belgisch Luxemburg is 21 oktober een nieuw positief geval van Afrikaanse varkenspest ontdekt bij een wild zwijn in het kamp Lagland in Aarlen. Het gebied maakt deel uit van de besmette zone die is ingesteld.

Varkensstal tijdelijk leeg om door te kunnen

Veehouderij

De hoge prijzen voor varkensvlees en het marktperspectief zetten een groep ondernemers opnieuw voor het dilemma: stoppen of toch doorgaan. Enkele varkenshouders die zich als stopper meldden in het kader van de Regeling ammoniak en veehouderij,...

Zonder problemen naar lager kopergehalte

Veehouderij

Het aantal milligrammen koper in varkensvoer is verlaagd. Alle diergroepen krijgen minder, maar de verlaging van 170 naar 100 milligram per kilo voer is voor biggen tussen de vier en zeven weken na spenen significant. Net als de verlaging daarna...

'Lagere stikstofnormen vragen om brede belangenafweging'

Algemeen

De eendimensionale manier waarop in politiek Den Haag met de stikstofnormen wordt omgegaan, verstikt iedere normale belangenafweging. Dat schrijft Steven van Westreenen van het gelijknamige adviesbureau uit Barneveld in een reactie naar Nieuwe...

Consumentenprijs varkensvlees hoger na Afrikaanse varkenspest

Veehouderij

De consumentenprijs voor varkensvlees steeg in juli en augustus. Een effect van de Afrikaanse varkenspest (AVP) dat leidde tot hogere inkoopprijzen, melden Wageningen Economic Research en het CBS.

Investeringen vervroegen na goed varkensjaar

Veehouderij

Veel varkensbedrijven zullen in 2019 een positief bedrijfsresultaat halen en moeten daar mogelijk belasting over afgedragen. DLV Advies roept varkenshouders op de balans op te maken en te kijken of het naar voren halen van investeringen interessant...

Speeddaten over innovaties varkenshouderij

Veehouderij

Coalitie Vitale Varkenshouderij houdt donderdag 31 oktober speeddates. Het programma bestaat uit een reeks informele speeddates, waarbij varkenshouders die met innovaties in brongerichte reductie van stalemissies aan de slag willen, worden gekoppeld...

Bedenktijd kopen bij aanmelding voor sanering varkens

Veehouderij

De stikstofproblematiek plaatst varkenshouders die hun bedrijf willen aanmelden voor de regeling warme sanering (Srv) voor een immens dilemma: meedoen of wachten tot er meer duidelijk is over hoe de overheid het stikstofoverschot gaat beteugelen....

Kip gaat bij heet weer liever niet naar buiten

Veehouderij

Kippen blijven bij heet weer liever binnen dan dat ze in de uitloop gaan. Dat blijkt uit een studie van Wageningen University & Research.

ABZ en De Samenwerking samen in varkensvoeding

Veehouderij

ABZ Diervoeding en De Samenwerking gaan samenwerken op het gebied van varkensvoeding.

DCA publiceert prijsmutaties varkensvleesonderdelen

Veehouderij

DCA-Markets publiceert vanaf 14 oktober wekelijks de prijsmutaties van onderdelen van varkensvlees. DCA wil daarmee meer transparantie aan brengen in de vleesketen.

Warmtebeeldcamera hulpmiddel in kraamstal

Veehouderij

Hij noemt het een handig hulpmiddel dat met name in de kraamstal zijn functionaliteit bewijst. Dierenarts Leon Reijmer van de Oosthof Varkensdierenartsen meet met de warmtebeeldcamera op zijn telefoon ook de temperatuur van het biggennest mee. En...

Saneringsregeling 25 november open voor varkenshouder

Veehouderij

De Saneringsregeling varkenshouderij (Srv) is goed gekeurd door de Europese Commissie. De regeling wordt opengesteld op 25 november en sluit op 15 januari 2020.

POV staakt alle overleg met LNV

Veehouderij

Voor de varkenshouderij is de maat vol. De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft per direct alle overleg met het ministerie van LNV opgeschort.

POV: veel open eindjes in stikstofbrief Schouten

Veehouderij

Met het actieplan Vitalisering Varkenshouderij en de saneringsregeling (SRV) levert de varkenshouderij een forse bijdrage aan het verbeteren van de leefomgeving. In de stikstofbrief verwijst landbouwminister Carola Schouten daar wel naar, maar zij...

Hokverrijking heeft effect na spenen

Veehouderij

Biggen die al vroeg voer opnemen, zijn beter voorbereid op de periode na het spenen. 'Het vergemakkelijkt het speenproces', geeft Bas Kemp van Wageningen University & Research aan. Het effect van hokverrijking bij zuigende biggen wordt zichtbaar...

Sensoren maken mens niet onmisbaar

Veehouderij

Om er zeker van te zijn dat ‘precisie veehouderij’ het welzijn van de dieren ook echt verbetert, blijft de mens nodig. Die moet reageren op de meldingen, checken of alles nog werkt en letten op uitzonderingen, aldus Frank Tuyttens, onderzoeker bij...

POV maakt speerpunt van promotie sector

Veehouderij

In een tijd waarin het harder nodig is dan ooit, krijgt pr bij de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) weer vorm. Afgelopen voorjaar zaten alle betrokkenen met elkaar om tafel. De eerste initiatieven komen goed van de grond.

Japan vaccineert tegen klassieke varkenspest

Veehouderij

Om verdere verspreiding van klassieke varkenspest tegen te gaan, geeft de Japanse regering groen licht om weer te vaccineren tegen het virus. Het lukt Japan niet om de uitbraken onder controle te krijgen, meldt de wereldorganisatie voor...

Deens dierenwelzijnslabel verder uitgebouwd

Veehouderij

Als het aan de Deense landbouwminister Mogens Jensen ligt, wordt het Deense dierenwelzijnslabel verder uitgebouwd. Na varkens- en pluimveevlees moet het keurmerk in 2020 ook gelden voor kalfs- en rundvlees.

Waterverbruik indicator voor gezondheid varkens

Veehouderij

Uit het waterverbruik van kraamzeugen, biggen en vleesvarkens is al dagen voor een dier ziek wordt, dat signaal op te pikken. Tot die conclusie komt Angela van der Sanden van Connecting Agri & Food. Samen Monique van der Gaag analyseerde zij de...

Varkenshouder moet niet weer dokken voor stikstof

Veehouderij

Varkenshouders moeten niet weer dokken voor stikstof. Ze hebben volgens de POV hun aandeel geleverd in het reduceren van de uitstoot. Voor daar aan kan worden getornd, moet er eerst een deugdelijk alternatief zijn voor Programma Aanpak Stikstof...

Afrikaanse varkenspest in Zuid-Korea vastgesteld

Veehouderij

In het uiterste noordwesten van Zuid-Korea is op maandag 16 september op een varkensbedrijf met 2.450 dieren Afrikaanse varkenspest vastgesteld. Ook twee andere locaties van dezelfde eigenaar met respectievelijk duizend en vijfhonderd varkens zijn...

Topturn Special Products deelnemer SecureFeed

Veehouderij

Topturn Special Products is sinds augustus deelnemer aan SecureFeed. 'Een veehouder moet erop kunnen vertrouwen dat veevoer en drinkwater 100 procent veilig zijn. Dat is niet alleen voor de dieren belangrijk, maar ook voor de eieren, het vlees en de...

Nedap kraamstalvoeren nu op basis van behoefte

Veehouderij

Nedap kraamstalvoeren kan nu ook op basis van behoefte. De firma uit Groenlo introduceert daarvoor de Nedap Activator. Die geeft automatisch een dosis voer af wanneer een zeug met de snuit een elektronische sensor aanraakt.

Landbouw sabelt halveringsplan D66 neer

Veehouderij

De hele landbouwsector viel deze week over Tjeerd de Groot heen. De D66-politicus wil dat de Nederlandse veestapel halveert. Door zo'n 50 miljoen minder kippen en 6 miljoen minder varkens te houden, neemt de uitstoot van stikstof drastisch af en...

Dutch Food Week daagt boeren voor de klas

Veehouderij

Heel Nederland krijgt van 5 tot en met 16 oktober tijdens de Dutch Food Week in Ede de kans om meer te leren over lekker, veilig en gezond voedsel. Onderdeel daarvan is een masterclass van boeren voor de klas.

Basishygiëne varkensbedrijf vaak niet op orde

Veehouderij

De basishygiëne is op veel varkensbedrijven niet op orde, oordeelt programmamaker Bert van den Berg van de Dierenbescherming. Omdat daar nog veel te winnen is, komt daarop in het nieuwe pakket voorwaarden voor het Beter Leven-keurmerk meer nadruk te...

Star-Farmers leveren varkensvlees aan Plus

Veehouderij

Plus start een eigen gesloten keten voor varkensvlees. De supermarkt doet dat met veertien Star-Farmes en Vion. Medio oktober start de verkoop van het eigen varkensvlees van Plus.

Negen leveranciers Van Loon Group over op HyCare

Veehouderij

Negen leveranciers van de Van Loon Group houden hun vleesvarkens volgens de principes van HyCare. Nog eens vijf zitten in de pijplijn. Roland van Loon rekent ermee dat eind 2020 veertig van hun leveranciers de overstap hebben gemaakt.

Nederlands varkensvlees in hoger segment

Veehouderij

Het Actieprogramma Vitalisering Varkenshouderij is herzien en woensdag naar de Tweede Kamer gestuurd. De partners van de Coalitie Vitale Varkenshouderij (CoViVa) stellen 80 miljoen euro extra beschikbaar om de positie van de Nederlandse...

Exit voor routinematig couperen in 2030

Veehouderij

Het routinematig couperen van staarten moet in 2030 zijn beëindigd. Dat hebben landbouwminister Carola Schouten en de varkenssector met elkaar vastgelegd in het Actieprogramma Vitalisering Varkenshouderij dat 4 september naar de Tweede Kamer ging.

Programma Vitale Varkenshouderij herzien

Veehouderij

Coalitie Vitale Varkenshouderij (CoViVa) heeft Programma Vitale Varkenshouderij herzien en aangeboden aan landbouwminister Carola Schouten. Zij bracht dit programma via haar brief over Programma Duurzame Veehouderij op 4 september onder de aandacht...

'Vleessector is niet blij als conflict VS en China verhardt'

Veehouderij

De Verenigde Staten (VS) kondigden vorige week aan de importtarieven voor China weer te verhogen. Onverdeeld blij is de Nederlandse vleessector daarmee niet, zegt directeur Internationale Zaken Frans van Dongen van de Centrale Organisatie voor de...

'Varkens op juiste moment voor juiste deal bij elkaar brengen'

Veehouderij

Partijen bij elkaar brengen zodat op het juiste tijdstip de juiste deal kan worden gemaakt. Dat is de inzet van Onlinepigtrade.com, zegt initiatiefnemer varkenshouder Theo Rovers. Op 19 september gaat de site officieel online.

Forse verhoging Russische importen zuivel

Veehouderij

Rusland heeft in de eerste helft van 2019 de importen van zuivel fors verhoogd. Volgens het Russische vakblad milknews.eu steeg de invoer met 15 procent tot 3,3 miljoen ton melkequivalenten boven die van dezelfde periode in 2018.

China koopt Braziliaanse sojamarkt leeg

Veehouderij

Als gevolg van de handelsoorlog met de Verenigde Staten heeft China de aankoop van soja uit dat land helemaal stilgelegd. Het land koopt nu massaal Braziliaanse soja in. Particuliere en overheidsondernemingen kochten midden augustus tussen de 1,5 en...

Nevedi: weinig kennis over import en gebruik soja

Veehouderij

Veehouders krijgen de schuld van de branden in de Amazone. Onterecht, meent koepelorganisatie voor de veevoerbranche Nevedi. Gebrek aan kennis ligt aan dat oordeel ten grondslag, aldus Nevedi.

Cumela: gestolen gps op eBay

Algemeen

Ondernemers zien hun gestolen gps-apparatuur steeds vaker opduiken op eBay, meldt Cumela. Daar wordt apparatuur te koop aangeboden en zijn zelfs serienummers te herkennen. Wie zijn spullen digitaal terugvindt, kan dat melden bij de politie.

Groot Zevert overgenomen door Dijk en Schuttert

Veehouderij

Groot Zevert Internationaal Transport uit Eibergen is per 26 augustus overgenomen door Hendrie Dijk en Jan Schuttert. Matthy en Marijke Groot Zevert moesten om gezondheidsredenen hun bedrijf beëndigen.

Lastig om passie voor varkens vast te houden

Veehouderij

Voor veel varkenshouders is het lastig de passie voor het bedrijf vast te houden. Dat geldt ook voor jongeren die op de springplank staan om het bedrijf over te nemen. Van de varkenshouders die in 2025 nog ondernemer zijn, zegt 27 procent geen...

Varkenshouders focussen op duurzaamheid

Veehouderij

Een keer per jaar komen de leden van de European Pig Producers (EPP) vanuit alle windstreken in de EU bijeen voor het jaarcongres. Dit jaar lag de plek van ontmoeting in de Duitse deelstaat Beieren. De congresgangers bogen zich over een duurzame...

Herstel varkensmarkt zet door

Veehouderij

Het herstel van de varkensmarkt zet in de tweede helft van 2019 door. In China is de Afrikaanse varkenspest nog lang niet onder controle. Dat leidt tot krapte in het aanbod van varkensvlees en dat wordt naar alle waarschijnlijkheid binnenkort...

'Onrust ondermijnt slagkracht varkenshouder'

Veehouderij

'Voor een gezonde en duurzame sector is het essentieel dat de varkenshouder aan het stuur staat van zijn eigen onderneming. Jammer genoeg lukt dat niet iedere varkenshouder altijd', zegt Paulien Hogenkamp van Hogenkamp Agrarische Coaching. De POV...

Afrikaanse varkenpest op bedrijf met 40.000 dieren in Bulgarije

Veehouderij

In Noordoost-Bulgarije is Afrikaanse varkenspest vastgesteld op een bedrijf met meer dan 40.0000 varkens in Brashlen. Eerder deze maand werd het virus in dezelfde regio aangetroffen op een bedrijf waar 17.000 varkens worden gehouden.

'Nadruk in discussies varkenshouderij ligt te sterk op krimp'

Veehouderij

'We hebben tijd en aangepaste regelgeving nodig om te kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de toekomstige varkenshouderij.' Dit zegt POV-voorzitter Linda Janssen in reactie op het Nieuwe Oogst Opiniepanel.

Minder varkensboeren, blijver investeert volop

Veehouderij

Ondanks de voortgaande krimp van het aantal varkensbedrijven in Nederland is er weinig sprake van chagrijn in de sector. 72 procent van de varkenshouders in het Nieuwe Oogst Opiniepanel heeft vertrouwen in de toekomst van de varkenshouderij. Slechts...

1.500 varkenshouders staken bedrijf voor 2025

Veehouderij

Het aantal varkensbedrijven daalt van 4.135 naar circa 2.200 in 2025. Uit onderzoek van het Nieuwe Oogst Opiniepanel onder varkenshouders blijkt dat 37 procent van de bedrijven de komende vijf jaar stopt, 10 procent twijfelt.

Warme saneringsregeling later opengesteld

Veehouderij

De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) wordt niet 15 augustus, maar later dit najaar opengesteld. De regeling waarvoor 180 miljoen euro beschikbaar is, bevindt zich nog in het goedkeuringstraject van staatssteun van de Europese...

Kans op insleep Afrikaanse varkenspest blijft gelijk

Veehouderij

De risico's op insleep van Afrikaanse varkenspest naar Nederland zijn niet toegenomen. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten aan de Tweede Kamer in een reactie op vragen van het CDA.

'Varken zelf is je belangrijkste werknemer'

Veehouderij

Het welzijnsaspect verbeteren door het individuele gedrag van varkens in een groep te monitoren. 'Aan de grote dataflow die dat oplevert, proberen wij fokwaarden voor sociaal gedrag te koppelen', zegt Lisette van der Zande, onderzoeker bij Topigs...

Tuenter kijkt met ondernemer naar biggenuitval

Veehouderij

De biggenuitval kan omlaag. Daarvan is Lisette Tuenter van Varkenszorg Advies en Begeleiding uit Doetinchem overtuigd. Niet met grote investeringen, maar met gewoon gezond boerenverstand. 'Voor een goede kraamperiode en bigoverleving is aandacht een...

POV stelt voorwaarden aan krimp varkenssector

Veehouderij

De Nederlandse varkenshouderij accepteert krimp van het aantal varkensplaatsen met 1 tot 1,5 miljoen. 'Maar in ruil daarvoor willen wij meer toekomst voor bedrijven die doorgaan', zegt POV-voorzitter Linda Janssen.

'Op zoek naar innovatief alternatief voor VIC Sterksel'

Veehouderij

In 2012 ontstonden ze als 'Vrienden van Sterksel'. Bedrijven uit de periferie die elkaar vonden op het onderwerp innovatie. Donderdag richtten zij er een officiële stichting voor op, de Partnership Innovators Varkenshouderij en Varkensvleesketen...

Schoon drinkwater varken zorgt voor betere melkgift en groei

Veehouderij

Het belang van schoon drinkwater wordt steeds meer onderkend. Bij Karel van Deursen uit Asten heeft dat een positief effect op de melkgift van de zeugen en de groei van de vleesvarkens. 'Het draait nu gewoon makkelijker', zegt de varkenshouder.

Opfokzeug twaalf weken in de wacht

Veehouderij

De quarantaine en adaptatie van opfokzeugen is in de praktijk meestal min of meer wel geregeld. Maar aansluitend een coolingdown van nog eens zes weken is nog lang geen gemeengoed, terwijl die periode zeker zo belangrijk is. Dat zeggen varkensartsen...

POV: Varkens in Nood onbetrouwbare gesprekspartner

Veehouderij

Er is geen reden om aan te nemen dat de berekeningen van Varkens in Nood, dat Nederland twee miljoen illegale varkens telt, kloppen. Landbouwminister Carola Schouten bevestigde dat woensdag. 'De gang van zaken geeft maar weer eens aan dat Varkens in...

Nederland telt geen twee miljoen illegale varkens

Veehouderij

Er zijn geen twee miljoen illegale varkens in ons land, geeft landbouwminister Carola Schouten aan. Daarmee weerlegt ze de suggestie van Varkens in Nood dat dit wel het geval is.

Voerwinst zeugen stijgt; kosten ook

Veehouderij

De lange termijnprognose die onlangs weer is vastgesteld, gaat uit van een hoger saldo voor zeugen. Die voor vleesvarkens blijft ongewijzigd.

12,5 jaar Beter Leven Keurmerk

Veehouderij

Het Beter Leven Keurmerk bestaat 12,5 jaar. Dierenbescherming claimt dat in die tijd 150 miljoen dieren een beter leven hebben gehad.

Overlastaanpak vraagt maatwerk bij geurbeleid

Veehouderij

LTO Nederland en de POV hebben bij staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat nogmaals aan de bel getrokken over haar geurbeleid voor de veehouderij. Zij pleiten voor een geurbeleid dat overlast aanpakt. Dat vraagt...

Export varkensvlees Europese Unie naar China plust 37 procent

Veehouderij

De export van varkensvlees vanuit de Europese Unie naar China steeg in de eerste vier maanden van dit jaar 36,6 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2018.

Sectoroverstijgende mestaanpak meest optimaal

Veehouderij

Een sectoroverstijgende aanpak van varkens- en koeienmest is economisch het meest optimaal. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research (WER) in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Varkenshouders bezorgd over leefbaarheid platteland

Veehouderij

Nederland moet zorgen dat het platteland leefbaar blijft. Dat zegt POV-voorzitter Linda Janssen in reactie op de 60 miljoen euro die het kabinet extra beschikbaar wil stellen voor de warme sanering van de varkenshouderij.

Insleep Afrikaanse varkenspest uit China onwaarschijnlijk

Veehouderij

De kans is zeer klein dat Nederland vanuit de epidemie in China wordt getroffen door Afrikaanse varkenspest. De uitbraken in Oost-Europa zijn een veel groter risico, meldt Wageningen Bioveterinary Research.

Minder fijnstof met ander strooisel in kippenstal

Veehouderij

Legpluimveehouders popelen om ervaring op te doen met innovaties die het vrijkomen van fijnstof in de stal tegengaan. Dat bleek vorige week tijdens een door Wageningen UR georganiseerde bijeenkomst om pluimveehouders te laten meedenken over de...

Etherische oliën kunnen gedrag van varkens sturen

Veehouderij

De neus van een varken is supersensitief. 'Maak daar meer gebruik van bij onderzoek naar natuurlijk gedrag', is de oproep van herborist Bianca Beckers. Zij pleit voor onderzoek naar etherische oliën om het gedrag van varkens te sturen.

Film over staartbijten bij varkens wint prijs

Veehouderij

Een Duitse film over maatregelen om staartbijten bij varkens te voorkomen, is op het Franse milieufestival Deauville Green Awards in de prijzen gevallen. De film van het Duitse informatiebureau voor landbouw werd gekozen uit vierhonderd inzendingen.

Insecteneiwit op menu komt dichterbij

Veehouderij

Diermeel van insecten in het rantsoen van varkens en kippen. Nevedi-directeur Henk Flipsen verwacht dat dat tussen nu en een paar jaar werkelijkheid is. 'Europees groeit de voedingsbodem ervoor.'

Grotere toom kan economisch uit

Veehouderij

Grotere tomen biggen blijven economisch interessant. Een 10 tot 20 procent hogere productiviteit blijkt altijd rendabel op voorwaarde dat er voldoende biggenplaatsen zijn of worden bijgebouwd.

Vogelgriepvergoeding voor Belgische pluimveehouders

Veehouderij

Ruim zestig Belgische pluimveehouders krijgen een schadevergoeding omdat ze zijn gedupeerd door het laagpathogene vogelgriepvirus H3N1. De Europese Commissie heeft hier groen licht voor gegeven.

Met strakke structuur biggenuitval beperken

Veehouderij

Theo Vernooij uit Nijkerk en de Van Asten Group uit Sterksel zijn onlangs in de EU PiG Grand Prix uitgeroepen tot ambassadeurs met 'best practices'. Vernooij viel de eer te beurt in de categorie precisieproductie. Door te werken met een strakke...

30 procent ferment: meer groei met minder voer

Veehouderij

Van Asten Group is tijdens de EU PiG Grand Prix uitgeroepen tot ambassadeur diergezondheid. Het varkensbedrijf doet al geruime tijd mee aan proeven met het fermenteren van voer. Uit een van die proeven blijkt bijvoorbeeld dat zeugen met 30 procent...

DLV Advies komt met rekentool voor varkenshouders

Veehouderij

DLV Advies heeft een rekentool ontwikkeld om de waarde te bepalen van bedrijfsgebouwen van varkenshouders. 'Het bedrag dat daaruit komt, geeft een goede indicatie', zegt Harm van der Zanden van DLV Advies.

Mobiele slachterij is Het Beste Idee van Varkensland

Veehouderij

Het Beste Idee van Varkensland (HBIVV) 2019 is een mobiele slachterij. 'Dat heeft veel impact voor het varken, de ondernemer en het concept. Het is een initiatief dat nieuwe perspectieven biedt', klonk dinsdag het oordeel van de jury in Ede.

Vleesverwerker JBS lanceert plantaardige burger

Veehouderij

's Werelds grootste vleesverwerker, het Braziliaanse JBS, lanceert een plantaardige burger. Eerder dit jaar maakte ook Vion bekend in plantaardig te gaan investeren. Tyson Foods, een van Amerika's grootste vleesverwerkers, volgde.

'Blockchain wordt gamechanger'

Veehouderij

Blockchain werkt binnen de Frievar-keten. De proef die in november startte en nu is afgerond, is aanleiding om het project verder uit te rollen binnen de keten van Frievar. 'Blockchain wordt een gamechanger', voorspelt John Lorist van ketenconcept...

Europese prijs voor Nederlandse varkenshouders

Veehouderij

De Van Asten Group in Sterksel en varkenshouder Theo Vernooij uit Nijkerk zijn in de EU Pig Grand Prix uitgeroepen tot ambassadeurs met 'best practices'. Nederland was dit jaar goed voor twee van de acht prijzen die de EU Pig Innovation Group...

Dreigbrieven voor Gelderse veehouders

Veehouderij

Er zijn dreigbrieven van buitenlandse activisten bezorgd op melkvee- en varkensbedrijven in Gelderland. Bij de politie kwamen tot nu toe drie meldingen binnen, waarvan twee uit de buurt van Lochem.

Afmaken antibioticakuur slachtkuiken niet nodig

Veehouderij

Antibioticumkuren bij slachtkuikens hoeven niet volledig te worden afgemaakt. Dat adviseert Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Ruim half miljoen varkens minder in Denemarken

Veehouderij

Uit de voorjaarstelling blijkt dat de Deense varkensstapel kromp met meer dan een half miljoen dieren. Dat gebeurde bij alle diergroepen, maar met 8,5 procent bij vleesvarkens het meest.

Frievar-varken krijgt digitaal paspoort

Veehouderij

De proef met een digitaal paspoort in de Frievar-varkensketen is succesvol afgerond. Bij deze gegevensvastlegging in een blockchain zijn naast Frievar, ForFarmers, Topigs Norsvin, De Varkenspraktijk, MS Schippers en slachterijen betrokken.

Eerste geval Afrikaanse varkenspest in Hongkong

Veehouderij

De Afrikaanse varkenspest breidt zich in China nog steeds uit. Het virus is nu ook aangetroffen in een slachthuis in de regio Hongkong. Een groot aantal aanleverende bedrijven is daardoor geblokkeerd.

Nulmeting Duitsland intacte staart

Veehouderij

Duitse varkenshouders moeten voor 1 juli een risico-inventarisatie invullen en een verklaring ondertekenen waarin zij aangeven te couperen. Ook moeten zij de mate waarin oor- en staartbeschadigingen voorkomen documenteren.

De Valk Wekerom zet meer om

Veehouderij

Coöperatie De Valk Wekerom sluit 2018 af met positieve cijfers. De omzet in tonnen vanuit eigen verkoop steeg in 2018 met 3,2 procent. De jaaromzet ging van 78 miljoen euro in 2017 naar ruim 81 miljoen euro in 2018. Dat is een stijging van 4 procent.

Gebruik van pre- en probiotica bij vee neemt toe

Veehouderij

Het gebruik van antibiotica wordt verder afgebouwd. Tegelijkertijd neemt het gebruik van pro- en prebiotica in de veehouderij toe. Een logische ontwikkeling, zegt dierenarts Johanna Fink-Gremmels. 'We willen dieren gezond houden, zodat ze met stress...

Wilde zwijnen oraal vaccineren tegen Afrikaanse varkenspest

Veehouderij

Orale vaccinatie van wilde zwijnen kan een goede oplossing zijn om Afrikaanse varkenspest in Europa te bestrijden. Spaans onderzoek toont aan dat everzwijnen immuun worden tegen het virus door een nieuw vaccin dat via voer wordt toegediend.

Wakker Dier hekelt stalbezetting Boxtel

Veehouderij

De Dierenbescherming en Wakker Dier distantiëren zich van de actie van de internationale dierenrechtenbeweging Meat the Victims maandag bij een varkenshouderij in Boxtel.

Nieuwe normen voor bedrijfsbegroting varkenshouderij

Veehouderij

Het overleg Lange termijnprognoses varkenshouderij heeft de nieuwe uitgangspunten en normen voor de bedrijfsbegrotingen voor de lange termijn vastgesteld. Deze worden gebruikt bij bedrijfsbegrotingen voor een periode van 5 tot 10 jaar en bij...

Rogier Jacobs lid raad van commissarissen Vion

Veehouderij

Rogier Jacobs is per 15 mei lid van de raad van commissarissen van vleesverwerker Vion. Voorzitter Theo Koekkoek noemt de uitgebreide internationale ervaring en het netwerk op het gebied van IT van Jacobs van toegevoegde waarde voor de toekomst van...

ForFarmers centraliseert biologische voederproductie

Veehouderij

ForFarmers centraliseert per 1 juli de productie van biologische voeders in Lochem. De productieactiviteiten van Van Gorp Bio in Schalkwijk worden overgeheveld naar Gelderland. Daar zit de fabriek van dochteronderneming in biologische voeders...

Politici veroordelen dierenactivisten Boxtel

Veehouderij

De politiek veroordeelt nagenoeg eensgezind de dierenactivisten die maandag in Boxtel een varkensbedrijf bezetten. 'Als je de wet overtreedt, ben je gewoon een misdadiger en dat is wat er in Boxtel is gebeurd', zegt SP-Kamerlid Frank Futselaer.

Napijnbestrijding bij castratie verplicht voor leveranciers QS

Veehouderij

In Europa is afgesproken om te stoppen met het castreren van beerbiggen. Op dit moment geldt een overgangstermijn en mogen biggen nog wel worden gecastreerd, mits pijnbestrijding wordt toegepast. Duitsland stelt nu napijnbestrijding verplicht.

'Nog een jaar goed verdienen en dan stoppen'

Veehouderij

Anderhalf jaar is erop gewacht en deze week kwam het: meer duidelijkheid over de sanerings- en beëindigingsregeling voor varkenshouders in de regio's Zuid en Oost. De reacties erop zijn wisselend. 'Nog een jaar goed verdienen en dan stoppen.'

Tönnies neemt Engelse slachterij C&K Meats over

Veehouderij

De Duitse slachterij Tönnies heeft het Britse C&K Meats overgenomen. Die overname past in de strategie van Tönnies Fleisch die de positie op de Britse markt wil versterken.

Scheurverbod blijft van kracht in Natura 2000-gebieden

Veehouderij

De Europese Commissie blokkeert de opheffing van het scheurverbod van blijvend grasland in Natura 2000-gebieden. De commissie stelt dat de gevraagde flexibilisering niet verenigbaar is met de doelen van de Habitatrichtlijn.

Kwekers kamerhortensia's De Bonfut en Dijk van Dijk fuseren

Akker- & Tuinbouw

De kwekerijen De Bonfut in Honselerdijk en Dijk van Dijk in De Lier runden al een gezamenlijke onderneming op het gebied van jonge planten. Na 6 jaar samenwerking besluiten de twee bedrijven tot een volledige fusie. Samen beschikken de kwekerijen...

CEO Martin Bijl verlaat Topigs Norsvin

Veehouderij

Algemeen directeur Martin Bijl verlaat Topigs Norsvin eind augustus en start per 1 september bij Royal Barenbrug Groep geaccepteerd. Royal Barenbrug. Hij treedt toe tot de raad van bestuur van het veredelingsbedrijf in gazongrassen en voedergewassen.

'Napijn bestrijden moet geen punt zijn'

Veehouderij

Varkenshouders die leveren op Duitsland moeten per 1 juli verplicht napijn bestrijden bij biggen die worden gecastreerd. Vanuit maatschappelijke organisaties komt steeds vaker de vraag waarom dat in Nederland ook niet verplicht is.

Consument legt met BBQ Star premium vlees op barbecue

Veehouderij

Vion introduceerde deze week een nieuw barbecue-assortiment: BBQ Star. Dat is ontwikkeld door Jord Althuizen en bevat vlees met bijpassende kruidenrubs en marinade.

WUR geeft advies over prijs varkensrechten

Veehouderij

Wageningen University & Research adviseert het ministerie van LNV in het kader van de sanerings- en beëindigingsregeling in de regio Zuid een richtprijs van 70 euro per recht te betalen. In de regio Oost 40 euro per recht. Het gaat om een...

POV steunt conceptplan 'warme sanering varkenshouderij'

Veehouderij

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is blij met de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv) die dinsdag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Nu de conceptregeling openbaar is, hebben alle betrokkenen de mogelijkheid om hierop via een...

Dier&Recht daagt staat vanwege roostervloer vleeskalveren

Veehouderij

Stichting Dier&Recht start een rechtszaak tegen de Nederlandse staat. De stichting wil dat er een einde komt aan het gebruik van roostervloeren voor vleeskalveren.

Update actieplan Vitalisering Varkenshouderij

Veehouderij

Actieplan Vitalisering Varkenshouderij (ViVa) heeft een update gehad. Coalitie Vitalisering Varkenshouderij heeft vijf ambities vastgelegd: werken aan nieuwe verdienmodellen, versnellen van mestverwaarding, innovaties in stallen, investeren in...

Geen aanwijzing voor H3N1 bij Nederlands pluimvee

Veehouderij

Er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van H3N1 bij Nederlands pluimvee, meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Dat laagpathogene vogelgriepvirus werd onlangs in België vastgesteld.

POV en LNV 'snijden' fors in wilde zwijnenpopulatie

Veehouderij

De wilde zwijnenstapel wordt fors kleiner. Dat is nodig om zo de risico's van insleep van Afrikaanse varkenspest in Nederland te minimaliseren. Dat is het resultaat van onderhandelingen die de POV afgelopen weken voerde met het ministerie van LNV.

Anette van der Aa wint prijs met beslisondersteuner euthanasie

Veehouderij

Anoxia-dierenarts Anette van der Aa heeft de dierenwelzijnsprijs 2019 van de World Veterinary Association gewonnen. Ze krijgt de onderscheiding voor het ontwikkelen van de 'beslisondersteuner euthanasie'. Dat is een tool die varkenshouders gebruiken...

Rabobank: varkenspest zorg of zegen

Veehouderij

Optimisme en onzekerheid vieren hoogtij op de varkensmarkt. De wereldwijde toegenomen vraag naar varkensvlees zorgt voor oplopende prijzen. Dit terwijl het aantal uitbraken van Afrikaanse varkenspest nog altijd toeneemt, wat zorgt voor enorme...

Varkens wroetend door het land met de Varkenstractor

Veehouderij

Sjef Meijman ontwikkelde de Varkenstractor. Een mobiele varkensstal met uitloop. Zijn idee is om varkens in te zetten om een beperkt stukje grond om te woelen en te bemesten. Pas als daar de planten en oogstresten opgegeten zijn, rijdt de...

Twee bacteriën spelen rol bij maagzweren bij varkens

Veehouderij

De bacteriën Helicobacter suis en Fusobacterium gastrosuis spelen een rol bij het ontstaan van maagzweren bij varkens. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Chloë De Witte bij de Universiteit Gent.

POV vraagt uitstel vergunningsaanvraag

Veehouderij

De termijn waarop een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd om te voldoen aan de Verordening natuurbescherming (Vnb) moet worden opgeschort. Dat verzoek heeft de POV voorgelegd aan de formateur van de Gedeputeerde Staten van Brabant.

Krimp Russische varkensstapel stopt

Veehouderij

Aan de krimp van de Russische varkensstapel lijkt vooreerst een eind te zijn gekomen. De teruggang in het aantal runderen zette echter door en de pluimveestapel groeide.

Pilot met Slimme Stal in Duitsland

Veehouderij

Het Duitse dierenwelzijnslabel Initiative Tierwohl start drie pilots met de Slimme Stal van Connecting Agri & Food. Directeur Gé Backus ontving 153.945 euro voor de volledige financiering van de pilot.

Een op de drie zeugen niet in optimale conditie

Veehouderij

Te mager of te vet. Uit onderzoek van Nedap Livestockmanagement blijkt dat minstens 33 procent van de zeugen niet in optimale conditie verkeert. Op een bedrijf met duizend zeugen loopt het financiële nadeel daarvan al snel op naar ruim 23.000 euro.

Chinese varkensvleesproductie kwart lager

Veehouderij

RaboResearch verwacht dat de varkensvleesproductie in China dit jaar 25 tot 35 procent afneemt als gevolg van de uitbraken van Afrikaanse varkenspest. De ziekte heeft zich verspreid naar alle provincies op het Chinese platteland en treft 150 tot 200...

POV eist bestrijding wilde zwijnen via gezondheidsfonds

Veehouderij

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) tekent niet voor het Diergezondheidsfonds (DGF) 2020-2025 als er geen actie wordt ondernomen tegen de uitdijende wilde zwijnenstapel. Het handhaven van de nulstand wordt door een aantal provincies niet...

Vion opent in Boxtel Meat Master Center

Veehouderij

Vion heeft sinds begin deze maand een Meat Master Center. In deze speciale ruimte op het hoofdkantoor in Boxtel staat het creëren van beleving centraal. Klanten, leveranciers en andere stakeholders kunnen er op een interactieve manier kennis maken...

'Varkens inzetten tegen voedselverspilling'

Veehouderij

'Varkens moeten worden ingezet om het verspilde voedsel in de stad een nuttige bestemming te geven. Dat zorgt nu voor een onnodige belasting van de aarde', vindt algemeen directeur Martin Scholten van Animal Sciences Group, Wageningen University &...

'Verdeeldheid EU speelt Chinese expansiedrift in kaart'

Algemeen

China gaat investeren in de Italiaanse infrastructuur. In havens, het spoor- en wegennet en de luchtvaart. Nevedi-directeur Henk Flipsen noemt infrastructureel eigendom van China in Europa strategisch een sterke zet. 'Maar ik vraag me af of het...

'Vion zet in 2021 CO2-footprint op verpakking vlees'

Veehouderij

Vion bracht van 3 procent van de varkensaanvoer in Nederland de carbon footprint in beeld. Geef ons tot 2021 en het staat op de verpakking, stelt Bert Urlings, directeur kwaliteit bij Vion. 'De keus is dan aan de consument.'

Vion helpt klant weloverwogen keuze maken

Veehouderij

Vion gaat productkenmerken als de CO2-footprint communiceren met klanten en consumenten. 'Hierdoor kunnen die weloverwogen keuzes maken', zegt Vion-topman Ronald Lotgerink in het derde rapport Maatschappelijk Verantwoord ondernemen (MVO).

'Waarde toevoegen antwoord op krimpende varkensstapel'

Veehouderij

Vraaggestuurd denken, de samenwerking in de keten verdiepen en de keten digitaliseren. Met als doel waarde toevoegen aan het vlees dat Vion produceert. Meer met minder is het adagium van Vion voor de komende jaren.

E-coli bij varkens bestrijden met eetbare antilichamen

Veehouderij

Wetenschappers van Universiteit Gent hebben een nieuwe antilichaamtechnologie ontwikkeld. Die combineert de voordelen van antilichaam-gebaseerde behandelingen met het gemak van orale inname van geneesmiddelen. De technologie was effectief bij jonge...

Veehouderij werkt aan sluiting regionale kringloop

Algemeen

Een consortium van bedrijven uit de Nederlandse veehouderij start een onderzoek naar het beter sluiten van regionale kringlopen. Maar ook het gebruik van Europese eiwitbronnen.

Voederbiet zorgt voor smakelijke afleiding

Veehouderij

Gert van den Brink uit Harskamp voert zijn biologische vleesvarkens al vanaf augustus voederbieten. 'Je moet het zien als een snoepje', zegt hij.

Stoppende varkenshouder heeft behoefte aan overzicht

Veehouderij

Zowel voorafgaand als na het stoppen ervaren varkenshouders een gebrek aan overzicht van allerlei zaken waarmee zij te maken krijgen. Dat blijkt uit onderzoek onder twintig varkenshouders.

Gedragsverandering aan basis van antibioticareductie

Veehouderij

Project 'Optimaliseren Diergezondheid' gaat van start. In april stappen de eerste vijftien deelnemers in. 'De basis om het antibioticagebruik te verlagen is gedragsverandering. Dat is het moeilijkste wat er is', zegt ondernemerscoach Antoon Sanders...

Uitwerking warme sanering varkenshouderij in afrondende fase

Veehouderij

De discussie over de uitwerking van de warme sanering van de varkenshouderij bevindt zich in een afrondende fase. Het is op dit moment echter nog te vroeg om daarover concrete informatie naar buiten te brengen, zegt POV-voorzitter zegt Linda Janssen.

Start crowdfunding mobiele varkensslachterij

Veehouderij

Bionext en Innohow starten een crowdfunding campagne voor de eerste mobiele slachterij van Nederland. Daarmee kunnen varkensboeren hun dieren op eigen erf slachten.

Steun provincies bepaalt animo sanering

Veehouderij

Het is nog zeer de vraag hoeveel en welke varkenshouders kunnen deelnemen aan de Saneringsregeling Varkenshouderij (SRV). Bedrijven moeten in sterke mate geuroverlast geven om in aanmerking te komen. Voor de varkenshouder zelf geldt dat provincie en...

Karbonade net zo duurzaam als vleesvervanger tofu

Veehouderij

Varkensvlees van Nederlandse varkenshouders blijkt net zo duurzaam als de plantaardige vleesvervanger tofu, melden Vion en ZLTO.

Theo Duteweerd directeur POV

Veehouderij

Theo Duteweerd (50) wordt per 1 april directeur van Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Het betreft een nieuwe functie. Met de komst van de directeur is de opbouw van een professionele werkorganisatie voltooid.

GD zoekt oplossing voor gezondheidsproblemen varkens

Veehouderij

De sector varkens van GD is in transitie. Kerntaak blijft het monitoren van dierziekten, maar daarnaast zet Manon Houben, hoofd sector varkens, met haar team in op het vinden van oplossingen die de varkenshouder ondersteunen in zijn management....

'Luchtwasser geen oplossing voor Brabants probleem'

Veehouderij

Luchtwassers zijn niet de oplossing voor de knelpunten die de veehouderij in Brabant veroorzaakt. Dat schrijft Bert van den Berg, programmamanager Veehouderij bij de Dierenbescherming deze week in zijn blog.

Test dunne varkensmest als kunstmestvervanger

Veehouderij

In Twente komt een driejarige proeftuin om de dunne fractie van varkensmest in te zetten als kunstmestvervanger. Het project start dit jaar op maisland. Komt de financiering rond, dan volgt er in 2020 een tweede maisperceel en twee percelen grasland.

POV-proeftuin met dunne fractie varkensmest valt in de prijzen

Veehouderij

Gedeputeerde Hester Maij overhandigde donderdag de wisselbokaal van Mineral Valley Twente aan de trekkers van proeftuin 'Dunne fractie varkensmest'. Daarnaast overhandigde Maij hen een cheque ter waarde van 19.600 euro.

Crisissteun voor Vlaamse varkenshouders

Veehouderij

Vlaamse varkenshouders die in geldnood verkeren, kunnen een beroep doen op een tijdelijke waarborgregeling. Dat maakte het Vlaamse departement Landbouw en Visserij donderdag bekend.

Commerciële directie ForFarmers op sterkte

Veehouderij

Bij ForFarmers vindt per 1 april een aantal directiewisselingen plaats. Richard Dijkstra wordt benoemd tot directeur Varkens en Michiel Schreurs tot directeur Pluimvee.

Uitspraak CBb biedt ruimte voor verweer tegen mestboetes

Veehouderij

Veehouders die procederen tegen een mestboete, kunnen een nieuw verweer inbrengen. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) deed op 18 december 2018 in hoger beroep drie belangrijke uitspraken en vernietigde daarmee de opgelegde boetes.

Vion moderniseert productielocatie Boxtel

Veehouderij

Vion moderniseert haar productielocatie in Boxtel. Met de voorgenomen investering van 35 miljoen euro wil Vion een kortere keten realiseren. Die moet leiden tot met meer waarde voor de vleesafzet in de markt, betere efficiency en een duurzamere...

Duitse varkenshouderij krimpt ook dit jaar

Veehouderij

Het Duitse Thünen Instituut voorspelt ook in 2019 een krimp van de Duitse varkenshouderij. In 2018 kromp de Duitse varkenshouderij tot november 4,1 procent naar 26,44 miljoen varkens.

Sleeswijk-Holstein verbiedt export vee naar derde landen

Veehouderij

Het ministerie van landbouw in Sleeswijk-Holstein heeft de export van vee naar derde landen gedurende vier weken verboden. De boerenbond in Sleeswijk-Holstein uit scherpe kritiek op die beslissing, meldt TopAgrar.

COV haalt banden met China aan rond Afrikaanse varkenspest

Veehouderij

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) trekt samen met de Chinese zusterorganisatie CMA op. Doel daarvan is dat de export van varkensvlees naar China mogelijk blijft bij een uitbraak van Afrikaanse Varkenspest (AVP).

Franse Ynsect investeert 110 miljoen euro in insecten

Algemeen

De Franse producent van insecteneiwit Ynsect wil wereldleider worden in alternatieve eiwitten. Het bedrijf investeert daarom 110 miljoen euro om de productie op te schalen.

Aardappelen een vijfde duurder dan eind 2017

Akker- & Tuinbouw

De consumentenprijzen van aardappelen zijn in de laatste twee maanden van 2018 verder opgelopen (+4 procent) en daarmee 20 procent uitgekomen boven het niveau van december 2017. Dit blijkt uit de tweemaandelijkse toelichting op de...

Colruyt wil vaste melkprijs voor vijf jaar

Veehouderij

De Belgische supermarkt Colruyt wil melkveehouders voor maximaal 30 procent van hun productie een vaste prijs betalen voor een periode van vijf jaar. Melkveehouders die aangesloten bij Inex kregen op 21 februari het voorstel om in te tekenen voor...

Veel animo voor kleine windmolens

Regio West

Onder melkveehouders is veel interesse voor windenergie. Dat bleek uit de grote opkomst bij de informatiebijeenkomst over kleine windmolens op 21 februari in boerderij Fortzicht in Groenekan. Daar werden de voor- en nadelen van kleine windmolens op...

Boer in crisis mag meer staatssteun krijgen

Algemeen

EU-landen mogen in tijden van crisis landbouwbedrijven meer financiële steun geven zonder dat ze vooraf toestemming aan de Europese Commissie hoeven te vragen. Het toegestane maximumbedrag per bedrijf wordt vanaf half maart verhoogd van 15.000 naar...

Biologisch groeit door in Europa

Algemeen

Het aandeel biologisch in Europa groeit. Zowel in hectares als in omzet. Het areaal groeide met 1,8 miljoen hectare, de omzet met 11 procent naar 37,3 miljard euro.

Jong gras in 2018 beter bestand tegen droogte dan oud gras

Veehouderij

Een jonge graszode kan beter tegen droogte dan een oude. Dat is een van de opmerkelijkste conclusies van onderzoekers in het rapport 'Droogte op Koeien & Kansen-bedrijven in 2018'.

Bordeskeuring scheelt tot 1 euro per varken

Veehouderij

Een bordeskeuring is per geëxporteerd varken goedkoper dan een klepkeuring. Vee & Logistiek Nederland raamt het voordeel aan keuringskosten op 50 cent per vleesvarken. Aan logistiek en planning kan nog eens tot wel 50 cent per varken worden...

'Eén lamp voor vijftien biggen is te weinig'

Veehouderij

Bigvitaliteit gaat over uitval, maar ook over de kwaliteit van de pasgeboren en gespeende biggen. Dit zegt Anita Hoofs van Wageningen Livestock Research. Gaat het over uitval, dan is ze vooral kritisch op de breedte-afstelling van de zeugenbox en...

'Met big data kun je iets zeggen over welzijn varkens'

Veehouderij

Een van de partners in het Jaar van de opfokzeug is Farmresult. Het bedrijf verzamelt en vertaalt staldata. Met big data kun je iets zeggen over het welzijn van een varken, zegt Richard ten Cate van Farmresult.

Eigen aanfok in innovatief kraamsysteem

Veehouderij

Het begin van het Chinese jaar van het varken op 5 februari valt op VIC Sterksel samen met de geboorte van de eerste tomen uit gelten voor eigen aanfok. Een deel daarvan is geboren en getogen in het innovatieve groepskraamsysteem.

Landbouwraad wil dat lidstaten populatie wilde zwijnen indammen

Veehouderij

België meldt nog steeds nieuwe gevallen van Afrikaanse varkenspest (AVP). Vorige week riep EU-commissaris Vytenis Andriukaitis lidstaten op de populatie wilde zwijnen in te dammen. Nederland is blij met die oproep.

POV tilt varkensgezondheid naar hoger plan

Veehouderij

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) gaat zaken als bigvitaliteit en intacte staarten oppakken via een integraal programma hogere varkensgezondheid. De gezondheidsladder is het antwoord van de sector op kritiek van politiek en...

In actie voor steun aan Nederlandse boer

Veehouderij

'De Nederlandse veehouderij krijgt veel shit over zich heen. Onterecht', vindt Hans Ubbink uit Winterswijk. Op 25 januari startte hij samen met Chantal Michielsen-Kaijen een petitie-actie die moet leiden tot een betere bescherming van boeren tegen...

Kennis van dierenarts nuttig bij biggenuitval

Veehouderij

De uitval van biggen heeft de aandacht van de varkenshouderij. Gezondheid, voeding, fokkerij, huisvesting en management zijn daarop van invloed en deze factoren grijpen bovendien ook nog eens op elkaar in. Dit is het eerste artikel uit een serie van...

Ledlicht dimmen in pluimveestal zonder storingen

Veehouderij

Steeds meer pluimveehouders schakelen over op ledlicht. De energiekosten gaan erdoor omlaag en de lichtsterkte kan worden gedimd zonder haperingen in de frequentie.

Familie Overesch wint Ekoland Innovatieprijs 2019

Veehouderij

Overesch Ecologische Landbouw van familie Overesch uit Raalte is onderscheiden met de Ekoland Innovatieprijs biologische landbouw 2019. Dat werd donderdag bekendgemaakt op de Biobeurs.

Varkens in Nood beticht varkenshouderij van fraude

Veehouderij

In Nederland zijn meer varkens dan blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Varkens in Nood zegt dat het twee tot drie miljoen dieren betreft. In een rapport dat de organisatie dinsdag publiceerde wordt gesproken over...

Hogere groei in HyCare stal vraagt om aangepaste ventilatie

Veehouderij

Vleesvarkens in een HyCare stal hebben een aangepast ventilatiepatroon nodig, concludeert het klimaatteam van De Heus Voeders. 'Door een betere gezondheid groeien de dieren sneller, produceren ze meer warmte en CO2. De standaard ventilatie is dan...

POV waarschuwt voor nieuwe actie Varkens in Nood

Veehouderij

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) waarschuwt varkenshouders voor een nieuwe campagne die Varkens in Nood binnenkort start. Op basis van eigen van berekeningen, concludeert Varkens in Nood dat Nederland veel illegale varkens telt. De POV...

Data zorgen voor revolutie in varkenshouderij

Veehouderij

In de varkenshouderij worden enorm veel data verzameld. De toegevoegde waarde moet komen uit het betrouwbaar koppelen van al die cijfers. Die ontwikkeling komt in een stroomversnelling.

Dierenbescherming wil verbod op koloniekooien

Veehouderij

De Dierenbescherming roept landbouwminister Carola Schouten op om alle kooisystemen voor leghennen in Nederland te verbieden.

Nieuw concept Tönnies met lagere N-uitstoot

Veehouderij

In Duitsland is een voerconcept ontwikkeld, waarbij het aandeel soja in het voer is gehalveerd en vleesvarkens 30 procent minder stikstof uitstoten.Minder mest

Duitse varkenshouder biedt hulp bij staartbijten

Veehouderij

Wat te doen wanneer het bij vleesvarkens tot staartbijten komt? De Duitse varkenshouder Albrecht Brandes toont in een video op het YouTube-kanaal van het Duits Agrarisch Informatiecentrum BZL welke maatregelen hij met succes inzet.

Biggensterfte Europees regelen

Veehouderij

Wanneer de Nederlandse overheid de toomgrootte begrenst, stelt dat de Nederlandse varkenshouderij op achterstand. POV-voorzitter Linda Janssen is van mening dat biggensterfte Europees moet worden geregeld.

Kadaver aangespoeld in Taiwan met Afrikaanse varkenspest

Veehouderij

Een met Afrikaanse Varkenspest besmet varkenskadaver is aangespoeld in Taiwan. De autoriteiten denken dat het aangespoelde dier komt van het Chinese vasteland.

Hendrix Genetics fokt leghen voor Afrika

Veehouderij

Dierveredelingsbedrijf Hendrix Genetics probeert een leghen te fokken die geschikt is voor Afrikaanse landen onder de Sahel. Het bedrijf ontving daarvoor bijna 8 miljoen euro van de Bill & Melinda Gates Foundation op voorwaarde dat de...

Pluimvee- en varkenshouderij onder vuur

Veehouderij

Animal Rights zette deze week weer beelden online van misstanden in pluimveestallen, terwijl Nieuwsuur en Dit is de Dag zendtijd wijdden aan biggensterfte. Alle publiciteit over de veehouderij maakt veel reacties los.

Varkens in Nood stelt toomgrootte opnieuw ter discussie

Veehouderij

Als het aan Varkens in Nood ligt, wordt de toomgrootte begrensd. Dat zei Frederieke Schouten van de dierenwelzijnsorganisatie dinsdag in televisieprogramma Nieuwsuur en radioprogramma Dit is de Dag.

Flynth: Goede toekomst voor Nederlandse melkveehouderij

Veehouderij

Er zijn volop kansen voor melkveehouders om een goed inkomen te halen door duurzaam melk te produceren, ondanks de toenemende regelgeving in Nederland. Dit was één van de conclusies uit een workshop met Koeien & Kansen-veehouders en Jan...

In 2018 verdere antibioticareductie in HyCare-stal

Veehouderij

In 2018 is het antibioticagebruik in de HyCare-stal van MS Schippers in Bladel verder teruggebracht. Bij de biggen ligt het gebruik in 2018 met 1,71 ddd per big 92 procent onder het landelijk gemiddelde van 2017. Bij de vleesvarkens is dat met 0,62...

Nog acht bedrijven volledig geblokkeerd om fipronil

Veehouderij

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in totaal 363 bedrijven met 808 stallen geblokkeerd in verband met fipronil. Op dit moment zijn van de 363 bedrijven nog 8 bedrijven volledig geblokkeerd. 29 bedrijven zijn nog gedeeltelijk...

Lichte big heeft slechter geheugen

Veehouderij

Een laag geboortegewicht van biggen resulteert in een slechter geheugen. Dat concludeert Sanne Roefs op basis van haar onderzoek aan de faculteit Diergeneeskunde waarop ze 19 december promoveerde.

Nieuw gebruiksmerk zeugen maakt slachtblik overbodig

Veehouderij

Zeugen, die na 31 december 2018 worden toegevoegd aan de zeugenstapel, mogen alleen nog gemerkt worden met een gebruiksmerk dat is erkend door het ministerie van LNV. Het nieuwe gebruiksmerk maakt het slachtblik overbodig.

Afname fijnstof stagneert in 2017

Veehouderij

De gemiddelde concentratie fijnstof in Nederland is in 2017 nagenoeg gelijk aan die van 2016, meldt het RIVM. De afname van de afgelopen jaren stagneert momenteel.

HyCare rekent ook af met salmonella

Veehouderij

De HyCare-aanpak in varkensstallen blijkt ook effectief als het gaat om de bestrijding van salmonella. Dat blijkt uit metingen in de HyCare-stal, zegt MS Schippers in Bladel.

'Varkensgezondheid moet beter'

Veehouderij

Er komt een nationaal gezondheidsplan voor de varkenshouderij. Opdrachtgever is Coalitie Vitalisering Varkenshouderij. Topigs Norsvin wordt de trekker van het plan. Maart 2019 moet het er liggen, laat directeur Jean Marie van Oort van Topigs Norsvin...

Op sloffen salmonella opsporen bij varkens

Veehouderij

Salmonella opsporen via slofjes is effectief en diervriendelijker dan bloedtappen. Sinds juni levert de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) deze dienst. ‘Deze methode geeft inzicht en dat is de eerste stap in aanpak’, reageert GD-varkensdierenarts...

'Meedoen met BIG Challenge? Absoluut doen!'

Veehouderij

Als Jan van Gorp uit Udenhout door zijn vrouw Henriëtte wordt gevraagd met BIG Challenge mee te doen aan Alpe d'HuZes, staat hij voor een dilemma. Een druk agrarisch bedrijf met melkkoeien en varkens, een druk gezin, maar ook de drive zich in te...

Kunstwerk Vliegend Varken om te kappen met kooien

Veehouderij

Na het Westerpark in Amsterdam doet het Vliegend Varken van dierenwelzijnsorganisatie CWIF nu Nijmegen aan. Het kunstwerk is onderdeel van de campagne tegen het houden van dieren in kooien.

Aandeel duurzaam keurmerk in super vaak eenderde of meer

Algemeen

In meerdere productcategorieën is het omzetaandeel in de supermarkt van producten met een keurmerk al 30 procent of meer. Het betreft voeding, die voldoet aan strengere eisen voor duurzaamheid, transparantie en controle in de hele keten. Dit blijkt...

Nedap stapt in big data met Chinese partners

Veehouderij

Stalautomatiseerder Nedap en de Chinese varkensproducent Yangxiang en IT-specialist Yingzi stappen samen in big data'.

Afrikaanse varkenspest treft regio grootste Chinese bedrijven

Veehouderij

China heeft de Afrikaanse Varkenspest niet onder controle. Het Chinese ministerie van Landbouw meldt dit keer zieke varkens uit de regio waar de grootste varkensboeren actief zijn.

Markt biologisch varkensvlees in onbalans

Veehouderij

De markt voor biologisch varkensvlees is in onbalans. Nieuwe producenten worden daarom nu niet toegelaten. Zorgelijk noemen ingewijden de situatie allerminst. In het biologische segment is nog volop ruimte voor groei.

ForFarmers partner in blockchain voor varkensvlees

Veehouderij

Veevoerconcern ForFarmers werkt samen met de Frievar-varkensketen en agri-tech-bedrijf AgOS aan het realiseren van een blockchain-pilotproject. ForFarmers ziet kansen in het gebruik van deze nieuwe technologie om de samenwerking in de keten te...

Eerste Good Farming Balance-varkens voor Vion Duitsland

Veehouderij

Het vraaggestuurde concept Good Farming Balance van Vion kan nu ook in Duitsland van start. Dinsdag tijdens EuroTier in Hannover tekenden de eerste Noord-Duitse varkenshouders een leveringscontract.

Mestverwerking renderend krijgen vraagt veel aandacht

Veehouderij

Mestverwerking past bij uitstek binnen de kringloopgedachte, zegt het bestuur van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Het biedt de mogelijkheid om mest op maat te maken. Die is daardoor beter te verwaarden. Vijf vragen voor het bestuur.

Samenwerking Agrifirm en insectenproducent Protix

Veehouderij

Agrifirm gaat samenwerken met Protix. Dat resulteert in het op de markt brengen van diverse nieuwe producten met door Protix geleverde ingrediënten uit insecten. De initiatieven variëren van het ontwikkelen van concepten voor vleeskuikens, leghennen...

Topigs Norsvin halveert berengeur in tien jaar

Veehouderij

Topigs Norsvin heeft in de afgelopen tien jaar de berengeur met meer dan 50 procent gereduceerd. Tegenwoordig scoort, afhankelijk van de omstandigheden, slechts 2 tot 3 procent van de vleesvarkens te hoog op de schaal van Human Nose Scoring (HNS)....

POV tevreden over naleving welzijnsregels

Veehouderij

Op 82 procent van de varkensbedrijven stelde de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) geen tekortkominingen vast tijdens aselecte inspecties. De POV zegt in een reactie tevreden te zijn over de hoge mate van naleving van de wet- en...

POV pleit voor betere wetenschappelijke onderbouwing PAS

Algemeen

De POV pleit voor een betere wetenschappelijke onderbouwing van de Programma Aanpak Stikstof (PAS). De belangenbehartiger van de varkenshouderij benadrukt het belang daarvan al langer, maar brengt dat nu nogmaals met klem naar voren in reactie op de...

Geurreductienorm zet ruim honderd aanvragen klem

Veehouderij

Van de globaal tweehonderd lopende aanvragen van veehouderijbedrijven kan ongeveer de helft wel worden vergund al zijn de geurreductiepercentages van combiluchtwassers aangepast. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Interprovinciaal Overleg en...

Berensperma beter en sneller ter plaatse

Veehouderij

Topigs Norsvin gaat de distributie van berensperma veranderen. Daarnaast wordt de houdbaarheid verlengd. De veranderingen zorgen voor meer rust in het productieproces. Volgens Jean-Marie van Oort van Topigs Norsvin is daardoor een kwaliteitsslag...

'Endemische AVP bij wild zwijn kwestie van tijd'

Veehouderij

Gezien de wildgroei in aantal en verspreiding is het een kwestie van tijd voor Afrikaanse varkenspest (AVP) endemisch wordt in de wildezwijnenpopulatie. 'Ik maak mij grote zorgen', zegt Jean-Marie van Oort van Topigs Norsvin.

BIG Challenge zoekt deelnemers voor Alpe d’HuZes

Algemeen

In 2019 doet opnieuw een grote groep agrariërs en werkers uit de periferie mee aan Alpe d'HuZes. Zaterdag 10 november is de lanceringsbijeenkomst voor de 11e editie in Wageningen. Nieuwe deelnemers en geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Menselijke kant bij stoppen onderbelicht

Veehouderij

Bij het beëindigen van een bedrijf is er te weinig aandacht voor de persoonlijke emoties die daarbij horen. Tot die conclusie komt student Ginet Schultz van Aeres Hogeschool Dronten. In opdracht van advies- en accountantskantoor Countus deed zij...

Europees Parlement wil extra geld Afrikaanse varkenspest

Veehouderij

Het Europees Parlement dringt er bij de Europese Unie op aan om in de begroting van 2019 50 miljoen euro extra op te nemen voor de bestrijding van Afrikaanse varkenspest (AVP).

'Eveal maakt van kalverhouder volwaardiger sparringpartner'

Veehouderij

Dierenartsenpraktijk Thewi in Tilburg is gespecialiseerd in kalvergezondheid. De praktijk ontwikkelde in samenwerking met de Universiteit Utrecht en LTO vakgroep Kalverhouderij de online cursus Eveal, vertelt dierenarts Maarten Verstraeten.

Koen van Bergen van Rabobank naar Vion

Veehouderij

Koen van Bergen, sectormanager varkenshouderij bij Rabobank treedt per 1 januari in dienst bij Vion Pork. Hij wordt directeur Livestock and Supply Chains en krijgt de operationele leiding over de afdeling Farming.

Vion wint prijs voor handel met Korea

Veehouderij

Vion won 17 oktober tijdens het Nederland-Korea Business Gala in Seoul de Hamel Business Award 2018. Voor het toekennen van de prijs bleek Vion's strategie ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen doorslaggevend.

POV houdt vast aan één varkensgeluid

Veehouderij

Het POV-bestuur houdt vast aan de ingezette koers: één varkensgeluid met de boer aan het roer. Donderdagavond 18 oktober was er een extra overleg.

Kringloopvarken boegbeeld sectorpromotie

Veehouderij

Het varken past als kringloopdier in een circulaire economie. Daardoor kan vlees in de toekomst duurzaam worden geproduceerd. 'Die gedachte moet de rode draad worden in het plan van aanpak voor de sector-pr van de POV.'

POV-bestuurders Jansen en Douma leggen per direct functie neer

Veehouderij

POV-voorzitter Ingrid Jansen en vicevoorzitter Eric Douma hebben per direct hun functie neergelegd. Aanleiding is de strijd om de macht in de achterban. Die ontstond nadat de twee bestuursleden eind augustus aangaven te stoppen.

De Heus neem Indonesische voerfirma over

Veehouderij

Het Indonesische diervoederbedrijf Universal Agri Bisnisindo komt volledig in handen van De Heus voeders. Het bedrijf was in handen van een consortium van private aandeelhouders.

Eerste Nederlandse kalfsvlees naar China

Veehouderij

Als eerste Europese kalverslachterij levert VanDrie-dochter Ekro deze week kalfsvleesproducten aan China. Aan de levering gaat een 17-jarig onderhandelingstraject vooraf.

John van Paassen wil met varkensteam Alpe d'HuZes doen

Veehouderij

Varkenshouder John van Paassen gaat voor de derde keer met BIG Challenge, farmers against cancer, de Alpe d'HuZes beklimmen. Zijn ambitie is om dat in 2019 te doen met een compleet team van varkenshouders.

'Warme sanering moet problemen oplossen'

Veehouderij

Varkenshouders zijn positief over de bijdrage die de warme sanering levert aan een structureel gezondere sector. Zij plaatsen echter ook kanttekeningen.

'Minder weerstand is ons doel'

Veehouderij

Maatschappelijke weerstand wegnemen is voor de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) een belangrijke drijfveer om mee te werken aan de warme sanering van de varkenshouderij. Dit zegt POV-voorzitter Ingrid Jansen.

Zeug houdt nog lang last van zomer

Veehouderij

De warme zomer zorgt al sinds juli voor meer verwerpers bij zeugen dan normaal. De verwachting is dat het effect van het weer nog zeker drie maanden merkbaar blijft.

In 2019 eerste gouden trekker Team Agro NL

Algemeen

Team Agro NL wil meer burgers betrekken bij de agrarische sector. Vanaf 2019 reikt ze daarom jaarlijks de award De Gouden Trekker uit.

Kipster wil bedrijf in België opzetten

Veehouderij

Kipster wil volgend jaar ook een legpluimveebedrijf openen in België. Dat meldt de Belgische krant Het laatste nieuws.

Eieren van mmmEggies voor voedselbank

Veehouderij

Op Wereldeidag schenken de mmmEggies, kippenboerinnen die het Nederlandse ei promoten, eieren aan lokale voedselbanken. Duizenden eieren vinden de komende week via voedselpakketten hun weg naar gezinnen die onder de armoedegrens leven.

Anti-berengeurvoer bijna praktijkrijp

Veehouderij

Voer dat berengeur voorkomt is bijna rijp voor de praktijk. Connecting Agri & Food, Vitelia en VOF Michiels toonden in 2016 het effect van voer op berengeur aan. In 2017 is gekeken naar de kosteneffectiviteit ervan en nu in 2018 is het zo goed...

Antibioticagebruik omlaag met hulp coach

Veehouderij

Soms lukt het je als mens of als ondernemer niet om een bepaald doel te halen. In zo'n geval kan een coach uitkomst bieden. Die formule wordt nu ook ingezet om bedrijven die worstelen met het antibioticagebruik een helpende hand te bieden.

Reistijd bom onder export fokvee

Veehouderij

Minister Carola Schouten (LNV) wil dat in Europa de transportduur van vee wordt beperkt tot acht uur. Dat treft de export van fokvaarzen in het bijzonder. Voorzitter Henk Bleker van Vee&Logistiek is woedend.

Schouten wil Europees veetransport beperken tot 8 uur

Veehouderij

Landbouwminister Carola Schouten wil dat in Europa de transportduur van vee wordt beperkt tot 8 uur. Nu is dat nog 24 uur. In een brief, die de minister schreef in het kader van Dierendag, kondigt zij verschillende maatregelen af voor beter...

Bij Delta Canada eerste beren gescand

Veehouderij

Topigs Norsvin verstuurd de komende weken de eerste bij Delta Canada CT gescande beren naar klanten in Noord-Amerika en de rest van de wereld.

Ruim baan voor varken als kringloopdier

Veehouderij

Net voor het zomerreces, op 7 juli, maakte Schouten de uitwerking bekend van de warme sanering van de varkenshouderij. Het Rijk reserveert 120 miljoen euro voor het opkopen van varkensrechten en stelt 40 miljoen euro beschikbaar voor brongerichte...

Mestfraude bestrijden met betere samenwerking en technologie

Algemeen

Slimmer samenwerken en slimmer gebruik van moderne technologie om mestfraude te bestrijden. Dat zijn de kernelementen uit de handhavingsstrategie voor de mestwetgeving van landbouwminister Carola Schouten. Ze heeft de Tweede Kamer daarover...

Eindbedrag BIG Challenge ruim 1 miljoen euro

Algemeen

De deelnemers de aan BIG Challenge hebben dit jaar meer dan 1 miljoen euro bij elkaar gebracht in de strijd tegen kanker. Met een eindbedrag van 1.049.917 euro op de teller leverde BIG Challenge in 2018 opnieuw een belangrijke bijdrage (ruim 9...

Zes nieuwe gevallen van Afrikaanse varkenspest in België

Veehouderij

In België is bij nog zes wilde zwijnen Afrikaanse varkenspest geconstateerd. Dat heeft het kabinet van Waalse ministerie van Landbouw, Natuur en Bos bevestigd.

68 bedrijven hadden in 2017 meer dieren dan rechten

Veehouderij

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) rondde vorig jaar 186 inspecties af op de bedrijven die zijn gecontroleerd op dierrechten. Op 68 varkens- en pluimveebedrijven is vastgesteld dat er meer dieren werden gehouden dan de beschikbare...

Vion benoemt Frans Stortelder op strategische projecten

Veehouderij

Topman Frans Stortelder van Vion Pork krijgt binnen het bedrijf een nieuwe functie. Hij wordt per 1 januari benoemd als Chief Strategic Projects.

Risico op invoer varkenspest uit België erg klein

Veehouderij

Deskundigen noemen het risico dat Afrikaanse varkenspest (AVP) via België naar Nederland komt verwaarloosbaar klein. Alertheid blijft geboden.

Denen goedkoper uit met Nederlands nertsenvoer

Veehouderij

Nertsenfokkers in Denemarken kunnen veel geld besparen door het voer voor de nertsen in Nederland te kopen. Volgens eigen zeggen bespaart nertsenfokker Peter Ølgaard meer dan 800 euro op voer en 200 euro op belastingen per dag.

POV niet akkoord met verscherpt toezicht I&R

Veehouderij

Ook varkenshouders zullen worden geconfronteerd met een verscherpt toezicht op de identificatie en registratie (I&R) van dieren en een verzwaring van het boetestelsel. De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) gaat niet akkoord met het...

POV vraagt regie overheid bij mestverwerking

Veehouderij

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) vraagt de overheid om verantwoording te nemen in mestverwerking. Innovaties raken te vaak verstrikt in procedures.

Rhinovirus vastgesteld in Sint Jacobiparochie

Veehouderij

Bij een paardenhouderij in Sint Jacobiparochie is het voor paarden besmettelijke rhinovirus aangetroffen. Twee dieren zijn geëuthanaseerd, meldt de Leeuwarder Courant.

Vion rolt Good Farming Balance uit in Duitsland

Veehouderij

Vion rolt Good Farming Balance (GFB) uit in Duitsland. 'In de loop der jaren is het varken steeds uniformer geworden. We hebben echter meer keus in slachtvarkens nodig om onze klanten wereldwijd van dienst te zijn', zegt topman Frans Stortelder van...

Camerabewaking vergroot transparantie Duitse slachterij

Veehouderij

De Vion vestiging in het Duitse Emstek heeft een nieuw camerabewakingssysteem gekregen voor het gedeelte van de levende dieren. Bestuursvoorzitter Ronald Lotgerink van Vion benadrukte bij de feestelijke ingebruikname het belang van transparantie en...

'Big Brother' dreigt bij gebruik slachterijcamera's

Veehouderij

Het beschikbaar stellen van camerabeelden uit slachterijen voor wettelijk toezicht moet meerwaarde hebben. De gerechtvaardigde roep om transparantie mag bij dit alles niet doorslaan naar een Big Brother-situatie, vindt COV.

POV-voorzitter Ingrid Jansen directeur Stimuland

Veehouderij

POV-voorzitter Ingrid Jansen volgt Wilco Pasman op als directeur van Stimuland. Dat is een onafhankelijke stichting die projecten op het platteland stimuleert, initieert en begeleidt.

Voedselveiligheid moet meer prioriteit krijgen

Algemeen

Voedselveiligheid moet meer prioriteit krijgen. Dat was eind juni een belangrijke conclusie uit het rapport 'Onderzoek fipronil in eieren' van de commissie Sorgdrager. Woensdag in het gesprek van de commissie met de Kamercommissie voerde dat de...

Kieskeurige das houdt van vroege maisras

Veehouderij

De das is dol op het ene maisperceel, terwijl het perceel ernaast wordt gepasseerd. Onderzoeksbureau Bij12 onderzocht dit jaar de voorkeuren van de das. Met name vroege rassen blijken populair.

'Varkenshouders spreken weer met één mond'

Veehouderij

Ingrid Jansen en Eric Douma stoppen in november als respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Eind vorige week maakten ze dat bekend. Jansen geeft een toelichting.

Seizoen en stress oorzaken van najaarsverwerpen

Veehouderij

Een zeug registreert feilloos het korter worden van de dagen en reageert daarop met veranderingen in de hormoonhuishouding. De gevoeligheid voor najaarsverwerpen neemt daardoor toe. Een andere risicofactor is stress, stelt de Gezondheidsdienst voor...

Biologisch groeit in Nederland naar 1,5 miljard euro

Biologische landbouw

De totale omzet van biologische producten in Nederland is in 2017 met 5 procent gestegen tot ruim 1,5 miljard euro. Maar het marktaandeel blijft nog sterk achter bij landen als Denemarken, Zweden, Duitsland en de VS. Dat meldt het Bionext...

In Engeland nog steeds fraude met bijmengen vlees

Algemeen

Uit een test op 665 vleesmonsters die de Britse Food Standard Agency (FSA) heeft gedaan, blijkt dat 146 daarvan DNA bevatte van dieren die niet op het etiket gespecificeerd stonden. Dat meldt Foodlog.

Studiebeurs bedrijfsleven voor studenten diervoeding

Algemeen

Negen studenten diervoeding hebben deze week in Wageningen een studie beurs ontvangen uit handen van voorzitter Henk Flipsen van de Stichting Bevordering Studie Diervoeding (BSD). Sinds 2009 is in de diervoedersector de Stichting BSD actief. De...

POV adviseert in beroep tegen afwijzing bezwaarschrift POR

Veehouderij

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) adviseert POR-ontheffinghouders in beroep te gaan tegen de afwijzing verlenging Regeling ontheffing productierechten (POR) die zij onlangs hebben ontvangen van het ministerie van Landbouw. Hiervoor is...

Opbrengst brouwgerst in 2018 lager

Akker- & Tuinbouw

Door de droge zomer ligt de opbrengst van brouwgerst in Centraal Europa, het Baltische gebied en Scandinavië tussen de 30 en 40 procent onder het niveau van andere jaren. Ook de Nederlandse cijfers laten een daling zien.

Geef koe de ruimte om tochtigheid te tonen

Veehouderij

Om koeien tijdig en bij de eerste inseminatie drachtig te krijgen, is het van belang dat ze hun tochtigheid kunnen laten zien. Als de koe in een omgeving staat die fysieke uitingen van tochtigheid, zoals bespringen, kinrusten en snuffelen, in de weg...

Wilbert Flier technisch directeur HLB

Akker- & Tuinbouw

Wilbert Flier is per 1 september benoemd tot technisch directeur bij het HLB in Wijster. Flier is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van alle onderzoek.

Afzet vochtrijke diervoeders in 2017 constant

Veehouderij

In 2017 zijn in Nederland 5,5 miljoen ton vochtrijke veevoeders geleverd. Dat is iets minder dan vorig jaar, maar het droge stof gehalte van de vochtrijke diervoeders is gestegen naar 20,4 procent. Omgerekend is de afzet van tonnen droge stof...

Export varkensvlees haalt iets aan

Veehouderij

De EU-exporteurs van varkensvlees verkochten in de eerste helft van 2018 0,6 procent meer naar derde landen dan in dezelfde periode in 2017. Uit voorlopige cijfers van de Europese Commissie blijkt dat de totale export inclusief bijproducten 1,94...

Biggen zijn hele leven drager van trilbigvirus

Veehouderij

Gerbert Oosterlaken uit Beers bouwde in 2013 een zeugenstal met vrijloopkraamhokken voor zeshonderd zeugen. Eerst ging het supergoed in de nieuwbouw, tot hij problemen kreeg met trilbiggen.

Screening maakt kans op trilbiggen kleiner

Veehouderij

Het fenomeen trilbiggen komt wereldwijd voor en kost varkenshouders veel geld. MSD Animal Health ontdekte het virus dat trilbiggen veroorzaakt en ontwikkelde een methode waarmee de problemen worden verkleind. Een echte oplossing in de vorm van en...

EKO-code jaagt professionaliteit biologische varkenshouder aan

Veehouderij

Bas Antonissen zet biologische varkens af via De Groene Weg. Voor hem geldt sinds 1 januari, net als voor zijn negentig collega's, de EKO-code. 'Duurzaam produceren zit in de genen van de biologische sector en dat maken we nu meetbaar.'

Ontwikkelingen buiten EU gaan gewoon door

Veehouderij

Niet alleen in de plantaardige sector is met teleurstelling gereageerd op het besluit van het Europese Hof van Justitie dat gene editing onder de gmo-wetgeving valt. De fokkerijorganisaties noemen de beslissing van het Hof een gemiste kans voor...

Risicoanalyse staartbijten klaar

Veehouderij

De on farm-risicobeoordeling om te kunnen stoppen met het couperen van varkensstaarten is klaar. Dit najaar komt die beschikbaar. De vijftien deelnemers aan het praktijknetwerk Staarten hadden de primeur.

Risicoanalyse 'stoppen met couperen' dit najaar beschikbaar

Veehouderij

De risicobeoordeling of op bedrijfsniveau kan worden gestopt met couperen van staarten komt dit najaar beschikbaar voor de varkenshouderij. De vijftien deelnemers aan het praktijknetwerk hebben de primeur.

Vijf vragen over sociale varkens en erfelijkheid

Veehouderij

Over de invloed van erfelijke aanleg op de sociale vaardigheden van een varken is weinig bekend. Topigs Norsvin doet daar nu samen met de universiteit van Alberta onderzoek naar. Zij willen ontdekken welke biologische processen en genen aan de basis...

'Meer regionaal voer leidt tot grotere volatiliteit van de prijs'

Veehouderij

Een marktgedreven transitie naar een duurzame keten. Bij pluimvee en zuivel is dat al langer in volle gang. Nu barst die ook los in de varkenshouderij. Nieuwe Oogst sprak met Ruud Tijssens, director Public & Cooporative Affairs bij Agrifirm,...

KDV op zoek naar smakelijkste beer

Veehouderij

Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) startte in juli van dit jaar samen met fokkerijorganisatie PIC een geneticaproject. De belangrijkste vraag waar KDV antwoord op wil is: wat is de lekkerste berenlijn?

Opnieuw Afrikaanse varkenspest bij Rusagro Group

Veehouderij

De Russische varkenshouderijintegratie Rusagro Group meldt dat op 16 juli Afrikaanse varkenspest is vastgesteld op een van de zes zeugenbedrijven die het concern exploiteert in de regio Belgorod. Hoe groot het bedrijf is, meldt Rusagro niet.

Crisisreserve Diergezondheidsfonds in 2019 aangevuld

Veehouderij

Vanaf 2019 wordt in het Diergezondheidsfonds ook een heffing opgenomen voor hoogpathogene vogelgriep. Op dit moment is er geen crisisreserve meer. In twee jaar tijd moet daarvoor 7 miljoen euro worden opgehaald.

POV strijdt door voor rechten uit POR

Veehouderij

De Producenten Organisatie Varkenshouderij roept varkenshouders met rechten verkregen uit de Regeling Ontheffing Productierechten Meststoffenwet (POR) op zich niet neer te leggen bij de afwijzingsbrief die zij ontvingen. De POV noemt de...

Financiele positie varkensbedrijven onder druk

Veehouderij

De rekening-courantpositie van varkensbedrijven is in het tweede kwartaal van 2018 verslechterd ten opzichte van het eerste kwartaal. De oorzaak ligt in hogere voer- en mestafzetkosten en lagere opbrengsten.

Afdracht pluimvee aan gezondheidsfonds fors omhoog

Veehouderij

De afdracht van pluimveehouders aan het Diergezondheidsfonds is dit jaar ruim twee keer zo hoog als vorig jaar. Dat blijkt uit de beschikking die pluimveehouders 20 juli ontvingen, meldt Pluimveeweb.

Handvatten voor verantwoord transport pluimvee

Veehouderij

De koepel van pluimveeorganisaties Avined stelde dit voorjaar een protocol op voor het transport van pluimvee bij tropische temperaturen. Het is geen wet, maar geeft handvatten om transport bij hoge en lage temperaturen verantwoord uit te voeren,...

Koppeling tussen gebruik antibiotica en niveau resistentie

Veehouderij

Het niveau van antibioticumresistentie in de darmen van varkens en vleeskuikens is gerelateerd aan het antibioticumgebruik. Dat stelt een internationaal team van wetenschappers in een publicatie van het wetenschappelijk tijdschrift Nature...

Flyer NVWA informeert over Afrikaanse varkenspest

Veehouderij

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vraagt deze zomer extra aandacht voor Afrikaanse varkenspest (AVP). Er is onder andere een flyer gemaakt met informatie, tips en een waarschuwing voor toeristen, vrachtwagenchauffeurs, zakelijke...

VS zegt boeren ruim 10 miljard euro steun toe

Algemeen

Amerikaanse boeren krijgen omgerekend 10 miljard euro noodsteun. Dat heeft de regering Trump hen toegezegd. Aanleiding voor de steun is de escalerende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten (VS) en China.

Nog 175 stallen geblokkeerd vanwege fipronil

Veehouderij

Momenteel zijn er nog 27 stallen van negen pluimveebedrijven volledig geblokkeerd vanwege gevonden waarden van het middel fipronil. Daarnaast zijn er nog 148 stallen van 87 bedrijven gedeeltelijk geblokkeerd.

CVB introduceert nieuw aminozuursysteem voor pluimvee

Veehouderij

Het Centraal Veevoederbureau (CVB) heeft proeven geanalyseerd waarin de behoefte aan aminozuren bij leghennen en vleeskuikens is onderzocht. Dit heeft geresulteerd in een nieuw aminozuursysteem dat is opgenomen in de zojuist verschenen CVB...

POV: onderzoek naar speeltjes niet te controleren

Veehouderij

Varkens in Nood vraagt minister Carola Schouten van Landbouw ervoor te zorgen dat varkens geschikt afleidingsmateriaal krijgen. Het onderzoek waarop dit is gebaseerd, wil Varkens in Nood niet openbaar maken. De Producenten Organisatie...

Ziekte NCD weren met enten en hygiëne

Veehouderij

In België zijn sinds 26 april 16 uitbraken van New Castle Disease (NCD) gemeld. Wil Landman en Teun Fabri, beiden dierenarts bij de GD, noemen de introductie naar Nederland reëel. Naast enten is hygiëne het sleutelwoord om NCD buiten de landsgrenzen...

Hogere kosten brengt traag groeiend kuiken tot stilstand

Veehouderij

De opmars van traag groeiende kuikens in de pluimveesector lijkt ondanks draagvlak bij pluimveehouders tot stilstand gekomen. Dat constateert ABN Amro in haar nieuwste rapport 'Ruimte voor kip'.

Verkoop Hamletz-varkensvlees naar SuperUnie

Veehouderij

Retailorganisatie Superunie gaat het 2-sterrenvarkensvlees Hamletz verkopen. Rond week 41 wordt het naast het reguliere assortiment gevoerd in een aantal winkels van vijf Superunie-leden: Boon, Deen, Hoogvliet, Plus en Poiesz.

Vleespluimveehouder profiteert van gunstige markt

Veehouderij

De marktomstandigheden zijn in 2018 gunstig voor de pluimveevleesindustrie en Nederlandse pluimveehouders. De verwachting is dat de financiële prestaties boven het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar uitkomen. Dat meldt Rabobank in een marktupdate.

Roze eieren voor wandelaars Vierdaagse

Veehouderij

De mmmEggies-kippenboerinnen die het Nederlandse ei promoten, delen gekookte, roze gekleurde eieren uit aan de wandelaars van de Internationale Vierdaagse Nijmegen.

'Varkensrechten niet lukraak opkopen'

Veehouderij

'Het lukraak opkopen van varkensrechten zal het draagvlak in de sector niet vergroten. Op dat punt moet het plan nog veel preciezer worden ingevuld.' Ingrid Jansen, voorzitter van POV is kritisch over het hoofdlijnenakkoord.

Komende weken cruciaal voor sojaprijs

Veehouderij

De groeiomstandigheden voor sojabonen en mais zijn momenteel optimaal in de Verenigde Staten. In Argentinië daarentegen speelt droogte de sojateelt parten. De komende weken worden cruciaal voor de oogst en prijsvorming.

Dartelstal laatste schakel tot Hamletz

Veehouderij

De Dartelstal van maatschap Ten Have-Mellema uit Beerta is zo goed als klaar, de laatste grote schakel die nodig was om het concept ‘Hamletz’ in de markt te kunnen zetten. Hamletz wordt het eerste 2-sterrenvlees van Nederlandse bodem.

Rusland binnen tien jaar in top 5 varkensexporteurs

Veehouderij

Rusland wil binnen de komende tien jaar in de top 5 van 's werelds grootste varkensexporteurs staan. Directeur-generaal Jurij Kovalev van de Nationale Unie van Russische varkensproducenten (NSS) noemde dat doel tijdens de jaarvergadering van zijn...

Coalitie ViVa welwillend over plan Schouten

Veehouderij

De Coalitie Vitalisering Varkenshouderij (ViVa) staat welwillend tegenover het Hoofdlijnenakkoord Warme Sanering Varkenshouderij. Zaterdag 7 juli bood landbouwminister Carola Schouten het akkoord aan de Tweede Kamer aan.

Drukke dagen voor vliegenbestrijders

Veehouderij

Het zijn drukke dagen voor Joan Rooijakkers en zijn mannen van Agro Pest Control (APC). Het warme weer zorgt op veel bedrijven voor overlast door vliegen. Wie in 2019 vliegen duurzaam wil weren, start daar nu al mee, zegt Rooijakkers.

Frievar start blockchainpilotproject

Veehouderij

Het ketenconcept Frievar, producent van Friberne-varkensvlees, en het agritechbedrijf AgOS starten een pilot met blockchain. Doel is de volledige varkensketen in beeld te brengen om een hogere kwaliteit en voedselveiligheid te waarborgen.

EU Pig 2018 kent twee Nederlandse ambassadeurs

Veehouderij

Nederland levert dit jaar twee ambassadeurs aan het project EU Pig: familie Verhoeven uit Valkenswaard en familie Bosgoed-Brink uit Wilp. Zij passen technieken toe die gelden als 'best practice'. Een voorbeeld voor anderen.

'Huisvesting en management gelten vaak niet optimaal’

Veehouderij

Hoe de quarantaine- en adaptiestal het best kan worden ingericht, verschilt per bedrijf en moet ook per bedrijf worden beoordeeld. Dat zegt onafhankelijk adviseur Jan Essens van Varkess. De praktijksituatie is volgens hem vaak niet optimaal.

Verschil kostprijs big tussen bedrijven groeit

Veehouderij

De verschillen in kostprijs per big tussen bedrijven ligt op 20 cent per kilo vlees. Per vleesvarkenplaats resulteert dat in een verschil van 50 euro. Veruit het grootste deel van die verschillen wordt verklaard door de voerkosten, zo blijkt uit een...

'Subsidieregeling kalverhouderij: doe wat past in je visie'

Veehouderij

Kalverhouders krijgen 15 miljoen euro subsidie voor investeringen in welzijnsvriendelijke vloeren en maatregelen die de ammoniakemissie van kalverstallen reduceren. 'Subsidie binnenhalen is geen doel. Doe wat past in je toekomstvisie', zegt Wim...

Ergonomische facelift voor naaldloos injecteren

Veehouderij

De IDAL van MSD Animal Health waarmee naaldloos wordt geïnjecteerd, heeft een ergonomische facelift ondergaan. Ook de spuitkop en accu zijn aangepast. Meer arbeidsgemak is daarvan de resultante, volgens het bedrijf.

Zeugen die meer drinken werpen zwaardere biggen

Veehouderij

Zeugen die meer drinken tijdens de dracht, werpen zwaardere biggen. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw Nutrition.

POV ziet toegevoegde waarde drogestofgehalte mest

Veehouderij

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) roept varkenshouders op om meer data te verzamelen over de samenstelling van mest. Varkenshouders laten mest nu analyseren op stikstof en fosfaat. POV vindt dat onderzoek naar het drogestofgehalte een...

Gelt basiskans om gezondheid te verbeteren

Veehouderij

In de opfok wordt de basis gelegd voor een succesvolle zeug. En toch krijgt dat niet altijd de aandacht die het verdiend. Het 'Jaar van de opfokzeug' wil daar verandering in brengen. Dit is het tweede artikel dat daarover verschijnt. Met dierenarts...

Eerst geboren biggen Varkenshoff hebben geworpen

Veehouderij

De eerste biggen die vorig jaar zijn geboren op de Varkenshoff in Lemelerveld hebben geworpen. Ze doen het boven verwachting goed, zegt Annemarie Noordman.

Onderzoek microbiota voor efficiënter verterend varken

Veehouderij

Topigs Norsvin onderzoekt de relatie tussen microbiota en voerefficiëntie. Daaruit blijkt dat minimaal 30 procent van de verschillen in voederconversie te maken heeft met verschillen in microbiota. De resultaten kunnen een opmars zijn naar een...

Kalverhouders ontvangen 15 miljoen euro subsidie

Veehouderij

Kalverhouders krijgen 15 miljoen euro subsidie voor investeringen in welzijnsvriendelijke vloeren en maatregelen die de ammoniakemissie van kalverstallen reduceren.

Nertsenhouders op zoek naar een inkomen

Veehouderij

Vol goede moed begon familie Blanken uit Rinsumageest anderhalf jaar geleden de zoektocht naar een alternatief voor haar nertsenhouderij. Tot nu toe zonder succes. Elke andere sector heeft zijn eigen beperkingen, zo blijkt.

Bedrijfshygiëne varkenshouder moet beter

Veehouderij

'Iedere week biggen aanvoeren en vleesvarkens afvoeren, levert te veel risico's op', stelt directeur Paul Bens van DLV Advies.

Piggy Palace kroont 'worstenkoningin'

Veehouderij

Varkensbedrijf Piggy's Palace uit Bathmen heeft zaterdag 9 juni een nieuw ketenconcept gelanceerd. Naast de Piggy's Palace-buitenvarkens en biologische varkens is er nu ook vlees van binnenvarkens. Het heugelijke feit werd luister bijgezet door het...

Vlieg speelt rol in verspreiden PED

Veehouderij

Vliegen spelen een belangrijke rol in de verspreiding van het PED-virus. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek. Zij vonden dat al een paar vliegen het PED-virus kunnen overdragen.

Export varkensmest daalt 17,7 procent

Veehouderij

De export van varkensmest naar Duitsland daalde het eerste kwartaal met 17,7 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Nationaal Hitte protocol varkenshouderij in werking

Veehouderij

De weersverwachting voorspelt een temperatuur van 27 graden of meer in De Bilt. Dat houdt in dat het Nationaal Hitte protocol voor de varkenshouderijsector in werking treedt.

Big Challenge tussenstand: 1 miljoen euro

Veehouderij

De tussenstand van de Big Challenge is de 1 miljoen euro gepasseerd. Dat bedrag maakten de 220 deelnemers en hun aanhang dinsdag bekend tijdens de bijeenkomst op de top van de Franse berg Alpe d'Huez. Daar herdachten ze samen hun aan kanker...

Geld verdienen mét in plaats van in varkensketen

Veehouderij

Geld verdienen mét de keten, in plaats van in de keten. Dat moet het credo worden van de Nederlandse varkenshouderij. Die boodschap was maandag te horen bij Topigs Norsvin en een week eerder bij de cursus 'Geld verdienen met varkensproductie'.

Eerste Koreaanse varkenshouders op cursus

Veehouderij

Zeven Koreaanse varkenshouders, drie adviseurs en een onderzoeker hebben deze week een vijfdaagse training gevolgd in Nederland. Doel daarvan is hen kennis te laten maken met het integrale management zoals dat in Nederland wordt toegepast.

Gevaar celwandresten uit stal blijft moeilijk in te schatten

Veehouderij

Er is nog veel onduidelijkheid over de verspreiding van celwandresten van bacteriën door de veehouderij en de gevolgen voor de gezondheid van omwonenden. 'Een toetsingskader opstellen voor deze endotoxinen is voorlopig een brug te ver', concludeert...

Ingrid Jansen niet herkiesbaar als voorzitter NVV

Veehouderij

Ingrid Jansen heeft besloten om zich niet meer verkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn als voorzitter van de NVV. Zij gaat zich volledig richten op de verdere ontwikkeling van de Producenten Organisatie Varkenshouderij.

Intacte staart door goede vertering

Veehouderij

Er komt druk op het houden van varkens met lange staarten. Varkenshouder Martin van der Peut uit Marknesse heeft daar vier jaar ervaring mee. Een optimale vertering blijkt een belangrijke succesfactor.

Hygiënespecialist straks belangrijkste erfbetreder

Veehouderij

Volgens Mart Smolders van MS Schippers worden hygiënespecialisten de belangrijkste adviseur van de Europese varkenshouder. Hij zei dat tijdens de sectorbijeenkomst Varkens van Vee & Logistiek.

Doden zorgdieren wordt transparanter

Veehouderij

Is een big levensvatbaar, of toch niet? Een vraag die vermeerderaars zich regelmatig stellen. De beslisondersteuner die dierenarts Anette van der Aa-Kuppler hiervoor ontwikkelde, is praktijkrijp en helpt om een afgewogen, transparant oordeel te...

Holland Varken sleutel verandering

Veehouderij

De varkenshouderij moet veranderen. En de sleutel daarvoor zit in het normenkader Holland Varken. Dat zei Tjeerd de Groot (D66) tijdens het debat dat donderdag in de Tweede Kamer werd gevoerd over dierenwelzijn.

Wroetenergie levert Fleur Bartels prijs op

Veehouderij

Het wroetgedrag van varkens benutten om energie op te wekken. Een idee van Fleur Bartels dat haar woensdagavond 'Het beste idee van Varkensland' 2018 opleverde.

5.000 euro voor warmtewisselaar van glas

Veehouderij

Varkenshouder Bart Keustermans uit Alphen ontvangt 5.000 euro uit het Boerderij ForFarmers Innovatiefonds. Hij ontvangt de prijs voor zijn idee van warmterugwinning via een glazen kanaal in het centrale luchtkanaal van de biggenstal.

Mineral Valley Twente legt eerste proefvelden aan

Veehouderij

Hoe doet de dunne fractie van vleesvarkensmest het, wanneer die wordt toegepast in rijenbemesting bij mais? Om antwoord te krijgen op die vraag, werd in het kader van Mineral Valley Twente het eerste proefveld aangelegd bij de familie Gersen in...

'Slachtlijndata waardevol voor managen gezondheid'

Veehouderij

Voedselveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn zijn een integraal onderdeel van de keten. Slachtinformatie wordt teruggekoppeld, zodat de varkenshouder die kan gebruiken in zijn diergezondheidsmanagement. Derk Oorburg, directeur kwaliteit bij...

ForFarmers zet eerste kwartaal meer diervoeders af

Veehouderij

ForFarmers meldt een stijging van het volume Total Feed in de clusters Nederland en Duitsland/België in het eerste kwartaal van 2018. In het Verenigd Koninkrijk daalde het volume Total Feed in vergelijking met het eerste kwartaal van 2017.

POV wil handhaving nulstand wilde zwijnen

Veehouderij

Het landelijk bestuur van de POV vindt dat het risicobeheer voor wilde zwijnen moet worden aangescherpt. De inzet moet zijn: handhaving van de nulstand.

Vlees eten leidt niet tot meer ESBL-bacteriën

Veehouderij

Mensen die regelmatig vlees eten dragen niet vaker ESBL-bacteriën bij zich dan vegetariërs. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. ESBL- bacteriën zijn bacteriën die stoffen maken die sommige antibiotica uitschakelen. Hierdoor werken deze...

Pleuritis kan ruim vijf euro per varken kosten

Veehouderij

Borstvliesontsteking (pleuritis) kan wel ruim 5 euro per varken kosten. Dat blijkt een analyse van de RFID-oormerken van vleesvarkens die worden gehouden voor Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV).

Nieuwe leerstoelen Faculteit Diergeneeskunde

Veehouderij

Faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht wil zich als opinieleider op het gebied van dierenwelzijn profileren, zowel nationaal als internationaal. Ze heeft daarvoor twee nieuwe leerstoelen ingesteld: Diergedrag en Dierenwelzijn.

Rapport Dierenbescherming '25 jaar worstelen met ingrepen'

Algemeen

Landbouwminister Carola Schouten ontving maandag uit handen van Gemma Willemsen, manager Programma's & Lobby bij de Dierenbescherming, het rapport '25 jaar worstelen met ingrepen, hoe te stoppen met betwiste ingrepen in de veehouderij?'.

Geen compensatie Schouten voor fipronilgedupeerden

Veehouderij

Landbouwminister Carola Schouten houdt vast aan haar standpunt niet te voelen voor compensatie van fipronilgedupeerden. Ze zegt dat in een reactie op Kamervragen van de SGP over de steun die België geeft aan gedupeerde pluimveehouders.

Co'tje Admiraal directeur Dierenbescherming

Algemeen

Co'tje Admiraal wordt per 22 mei de nieuwe directeur van de Dierenbescherming.

'Kalversector heeft baat bij transparantie in keten'

Veehouderij

Toen Wim Thus aantrad als voorzitter van de vakgroep Kalverhouderij was het creëren van meer transparantie in de keten een van zijn ambities. 'Op de lange termijn heeft de sector daar baat bij', zegt hij. Aan hem het woord in deze aflevering van de...

Eerste geval Afrikaanse Varkenspest in Hongarije

Veehouderij

In Hongarije is bij een wild zwijn Afrikaanse Varkenspest (AVP) vastgesteld. Dat maakten de Hongaarse autoriteiten dit weekend bekend. Het is het eerste bekende geval van AVP in Hongarije.

Professor noemt longen zwakke punt van een varken

Veehouderij

'Een varken heeft in zijn gezondheid één zwak punt: de longen. En het ergst voor een varken zijn een stoffige omgeving, ammoniak en endotoxinen, het afbraakproduct van bacteriën', stelt professor Johanna Finck Gremmel.

Veehouders reageren vol ongeloof op erkenning illegale beelden

Veehouderij

De veehouderijsector reageert met ongeloof en verbijstering op de beslissing van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) dat minister Carola Schouten (LNV) filmbeelden moet meewegen bij een beslissing. Ook al zijn die illegaal bij...

Systeem beperkt stof en ammoniak

Veehouderij

Vier varkensbedrijven in Salland gaan een installatie testen waarmee stof en ammoniak worden gereduceerd. Marco Kunstman uit Bruchterveld werkt al ruim een jaar met het microbalanssysteem.

Marktaandeel Beter Leven-varkensvlees stijgt

Veehouderij

Het marktaandeel van varkensvlees met een Beter Leven-keurmerk steeg in het eerste kwartaal van dit jaar naar 71 procent. Albert Heijn deelt de eerste plaats inmiddels met Hoogvliet.

Omzet Tönnies Fleisch stijgt in 2017

Veehouderij

De omzet van Tönnies Fleisch steeg in 2017 wereldwijd naar 6,9 miljard euro. Dat was het jaar ervoor 6,35 miljard euro. Verder werden in 2017 meer varkens geslacht: 20,6 miljoen varkens tegen 20,4 miljoen in 2016.

Vion introduceert Robusto-ham op Spaanse markt

Veehouderij

Na de introductie van Robusto-ham op de Italiaanse markt, biedt Vion zijn premium-ham nu ook aan in Spanje.

Loonwerker legt wolf vast op film

Regio Noord

Sanne Graafstra van De Maden in Appelscha zag zaterdagmorgen toen zij de hond uitliet aan De Maden een wolf. Ze belde meteen haar vader Anne die de wolf met beeld vastlegde.

Nieuwe fabriek van CNC Grondstoffen officieel geopend

Algemeen

De nieuwe Indoor Verse Compost fabriek van CNC Grondstoffen in het Limburgse Milsbeek is vrijdag officieel geopend. Koning Willem Alexander verrichtte de openingshandeling.

Snijrozenkwekerij op slot door bruinrot

Akker- & Tuinbouw

Een Nederlandse snijrozenkwekerij is sinds begin week 15 op slot door de vondst van de bacterie Ralstonia solanacearum (Rsol; bruinrot), meldt het vakblad Bloemisterij. Waarschijnlijk wordt het bedrijf geruimd.

Opnieuw tonnen schade door GPS diefstal

Algemeen

Afgelopen week is opnieuw een groot aantal GPS systemen ontvreemd op een Cumela-bedrijf. De gedupeerde loonwerker uit Alphen schat de schade op minimaal twee ton aan apparatuur en stilstand. Het is geen specifiek Nederlands probleem. In heel...

Schade aan gezaaid zaad door muizenvraat

Akker- & Tuinbouw

Muizen doen zich graag tegoed aan gezaaid zaad. Per nacht kan het gaan om honderden ongekiemde zaden van bijvoorbeeld biet of chichorei. Sensus adviseert een combinatie van preventieve maatregelen om muizenvraat te verminderen.

POV ontwikkelt rekentool voor contributie

Veehouderij

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) ontwikkelde een rekentool waarmee de contributie kan worden berekend. Die is te vinden op MijnPOV.nl.

Minder doodliggers door innovatie

Veehouderij

Een beweegbare vloer in een vrijloopkraamhok zorgt voor minder doodliggers. Met name wanneer wordt gewerkt er met sterk wisselend personeel. De systeeminnovatie vloeit voort uit onderzoek van drie studentes van de HAS in Den Bosch in opdracht van...

HyCare-stal heeft invloed op PRRS-druk

Veehouderij

De PRRS-druk in HyCare-stallen lijkt lager dan die in conventionele stallen op de dezelfde locatie. Dat blijkt uit gezondheidsonderzoek dat MS Schippers deed op verschillende varkensbedrijven met zowel HyCare als conventionele stallen.

Verlaging antibioticagebruik eist andere aanpak S. suis

Veehouderij

ForFarmers, Trouw en Boehringer Ingelheim kondigden deze week een grootschalig onderzoek aan naar Streptococcus suis (S. suis), bacteriën die vooral bij gespeende biggen schade aanrichten en worden bestreden met antibiotica. Vijf vragen over...

Ongewis of handelsvete VS en China kans biedt

Veehouderij

In reactie op de staalheffingen van de VS heeft China de importheffingen met 25 procent verhoogd, waaronder die op varkensvlees. Het is nog maar de vraag of de handelsoorlog extra kansen biedt voor Europees varkensvlees.

Next Genetix kiest voor Danish Genetics en Danic

Veehouderij

Next Genetix gaat een samenwerking aan met de fokkerijorganisaties Danish Genetics en Danic. De twee partijen beschikken over de helft van het oorspronkelijke DanAvl-fokprogramma.

ABN Amro verwacht druk op varkensprijs

Veehouderij

De stijgende productie in Europa, gecombineerd met een stabiele tot dalende Europese vraag, zorgt volgens ABN Amro in 2018 voor druk op de varkensprijzen. De aantrekkende markt buiten Europa kan dat niet zo maar goed maken.

Sector pakt streptokokken bij biggen aan

Veehouderij

ForFarmers, Trouw Nutrition en Boehringer Ingelheim pakken streptokokken bij biggen aan. Dat doen ze samen in een driejarig onderzoeksproject met Wageningen University & Research (WUR).

'POV werkt nauw samen met LTO, maar blijft luis in de pels'

Veehouderij

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) slaat de handen ineen met LTO. De POV-leden gaven daar maandag akkoord op, net als op de contributiesystematiek en de tarieven voor 2018.

Maatregelen fijnstof gericht op regionale knelpunten

Veehouderij

De directe gevolgen van de extra maatregelen die staatssecretaris Stientje van Veldhoven deze week aankondigde om de luchtkwaliteit te verbeteren lijken beperkt. In Someren (Brabant) en Nederweert (Limburg) is actie nodig om knelpunten op te lossen....

Inspectie controleert arbeidsomstandigheden varkensbedrijf

Veehouderij

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat de arbeidsomstandigheden in de varkenshouderij controleren. Ook varkenshouders zonder personeel moeten volgens Inspectie SZW maatregelen treffen om onveilige situaties in hun bedrijf op de...

Groen licht POV voor samenwerking met LTO

Veehouderij

Leden van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) hebben maandagavond groen licht gegeven voor de samenwerking met de LTO-organisaties. Ook voor de andere punten zoals de jaarstukken en de contributie gaf de aanwezige achterban van de POV...

StarFarmers aan de slag met SlimmeStal

Veehouderij

Leveranciersvereniging StarFarmers meet het klimaat in 22 stallen. Ze maakt daarbij gebruik van de door Connecting Agri & Food ontwikkelde SlimmeStal. Meetapparatuur die continue realtime de temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, luchtdruk en...

Gene editing staat nog in kinderschoenen

Veehouderij

Gene editing of precisiefokkerij is hot. De verwachtingen zijn zelfs zo hooggespannen dat het kabinet in de regeringsverklaring liet opnemen zich in Brussel sterk te willen maken voor de toelating van deze techniek. Deskundigen beamen de potentie,...

Uitgifte aangekochte varkensrechten laat op zich wachten

Veehouderij

Met de aankoop van 43.000 varkensrechten van 27 bedrijven is de eerste fase van de Regeling Omgevingskwaliteit (ROK) afgerond. De tweede fase waarin de rechten weer worden uitgegeven laat nog op zich wachten.

Kipster wint duurzaamheidsprijs Rabobank

Veehouderij

Kipster in Oirlo won woensdag in de categorie Food & Agri de Rabo Duurzame Innovatieprijs. Met de prijs gaat een bedrag gemoeid van 20.000 euro om de innovatie verder te ontwikkelen.

Holland Varken groeimodel naar één kwaliteitssysteem

Veehouderij

'Holland Varken' is een eerste aanzet om op termijn naar één kwaliteitssysteem te groeien, dat het huidige IKB Varken en IKB Nederland Varken gaat vervangen. Het hebben van twee IKB-systemen is in het buitenland echt niet uit te leggen, zegt Jos...

Overheid wil partner zijn van varkenshouderij

Veehouderij

De Nederlandse varkenshouderij moet vasthouden aan de ambities uit het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij en het Concept voor Duurzaam Varkensvlees. Is dat het geval dan maakt de overheid zich als partner sterk voor de sector.

Te lichte zeug kost varkenshouder geld

Veehouderij

Een zeug die op het moment van inseminatie, werpen of lactatie niet het juiste gewicht heeft, kost de ondernemer geld. Een te lichte zeug heeft minder levend geboren biggen, een lager afbigpercentage en een kortere levensduur.

Vleeskuikenhouderij blijft basis PHW-groep

Veehouderij

De PHW-groep, eigenaar van het Duitse merk Wiesenhof, investeert in de Israëlische start-up Supermeat. Die gaat in vitro vlees kweken uit pluimveecellen. De traditionele pluimveehouderij blijft echter de basis', zegt directeur Peter Wesjohann.

Kalf Volg Systeem verbetert samenwerking keten

Veehouderij

Met het Kalf Volg Systeem binnen het project Vitaal Kalf is een stap gezet naar een betere samenwerking in de keten. Die samenwerking kan en zal de komende jaren verder worden uitgebouwd.

E-learning Varkens past bij leven lang leren

Veehouderij

Een paar honderd varkenshouders meldden zich deze week tijdens de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV) in Venray aan voor E-learning Varkens. Dat is een digitaal platform om thuis kennis op te halen en te verfrissen.

Schouten hoopt ophokplicht voor 30 maart in te trekken

Veehouderij

Landbouwminister Carola Schouten hoopt dat de ophokplicht voor 30 maart 2018 kan worden ingetrokken. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Varkenssector kan leren van pluimveehouderij

Veehouderij

Het is de hoogste tijd dat de Nederlandse varkenshouderij gaat nadenken over haar toekomstige structuur, vindt varkensdierenarts Sven Cooremans van dierenartsenpraktijk Lintjeshof. Als het aan hem ligt, wordt de pluimveehouderij het grote voorbeeld.

Vaste prijs Vion: ontginning braakliggend terrein

Veehouderij

Vion presenteerde deze week de langetermijnprijs (LTP). Een prijs die voor drie maanden vaststaat en in die periode voor zowel de varkenshouder als Vion schommelingen in de prijs dempt. Het is braakliggend terrein waarop Vion zich begeeft, maar...

Topigs Norsvin neemt PRRS-resistentie op in fokwaarde

Veehouderij

Topigs Norsvin heeft natuurlijke resistentie tegen PRRS in haar fokwaardeschatting geïmplementeerd. Ze maakt daarvoor gebruik van de WUR SNP. Dat is een genetische marker voor een belangrijk gen dat wordt geassocieerd met natuurlijke resistentie...

Investeren maakt varkenssector meer circulair

Veehouderij

Varkenshouders lijken weer ruimte te hebben om te investeren. Het verschilt per bedrijf welke investering het meeste rendement oplevert. Besparen op energie, secuurder voeren of drogen van mest; het houden van varkens wordt meer circulair.

Rechter velt geen oordeel over productierechtenontheffing

Veehouderij

De kortgedingrechter is donderdag niet tot een inhoudelijk oordeel gekomen over de Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet (POR). Hij verwijst door naar de bestuursrechter.

E-learning Varkenshouderij gelanceerd op LIV Venray

Veehouderij

Op een eenvoudige en interactieve manier uw kennis over de varkenshouderij vergroten, opfrissen en bijhouden. Dat is het doel van de E-learning Varkenshouderij. Tijdens de LIV van 6 tot en met 8 maart in Venray, kunnen belangstellenden zich al...

Vion start proef met Lange Termijn Prijs

Veehouderij

Vion Pork start in maart een proef met een Lange Termijn Prijs (LTP). Het is een systematiek om de voerwinst te stabiliseren en het prijsrisico te minimaliseren, geeft topman Frans Stortelder van Vion Pork aan.

Schouten bespreekt einddatum staartcouperen met varkenshouders

Veehouderij

Landbouwminister Carola Schouten wil begin volgend jaar met de varkenshouderij om tafel. Onderwerp van gesprek wordt een einddatum om te stoppen met routinematig couperen van biggenstaarten. Om dat verantwoord te kunnen, vond deze week de aftrap...

Staartcouperen tast integriteit big aan

Veehouderij

Biggen mogen niet standaard van hun staart worden ontdaan. Toch is dat op veel bedrijven alledaagse praktijk. Staartbijten is een onvoorspelbaar probleem en zorgt voor economische schade en een verminderd dierenwelzijn. Vijf vragen over stoppen met...

Duitsers roepen ook om stabielere varkensprijzen

Veehouderij

Varkenshouders en slachterijen in Duitsland hebben ook behoefte aan stabielere varkensprijzen. Tijdens de jaarvergadering van de vereniging van varkenshouders ISN/ISW pleitte directeur Andreas Stärk de fluctuaties te beperken tot 2 tot 3 cent per...

Anders leren kijken naar opfokzeugen

Veehouderij

Een goede opfok legt de basis voor een duurzame, productieve zeug. Toch krijgt de jonge zeug niet altijd de aandacht en behandeling die ze nodig heeft om dat waar te maken. In het 'Jaar van de opfokzeug' duikt Wageningen Livestock Research samen met...

Digitalisering kan boer en consument verbinden

Algemeen

Big data en blockchain helpen in de toekomst om boer en consument met elkaar te verbinden en de transparantie in de keten te vergroten. Er zijn grote veranderingen op komst, voorspelt Gé Backus van Connecting Agri & Food in een interview met ABN...

Uitspraak productierechten pluimvee en varkens op 1 maart

Veehouderij

Of pluimvee- en varkenshouders hun 1,6 miljoen kilo fosfaatrechten in de vorm van Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet (POR) mogen houden blijft onzeker. De rechter doet over twee weken op 1 maart uitspraak.

Valentijnsdag 2018 dag van verbinding

Algemeen

Massaal greep de agrarische sector dit jaar Valentijnsdag aan om de verbinding te zoeken met de omgeving. Twitter barste uit zijn voegen van de 'Let's date'- uitnodigingen die Boeren van Nederland verstuurden.

Studenten ontwerpen 'verrassend' afleidingsmateriaal

Veehouderij

Ruim honderd tweedejaars van het Johannes Fonanus College uit Barneveld bogen zich over nieuw afleidingsmateriaal voor varkens. Hun ontwerpen noemt varkenshouder Dirk Dekker uit Nijkerk 'verrassend'. 'Sommige ontwerpen kunnen morgen in een stal...

Varkensmarkt langzaam weer in balans

Veehouderij

Er lijkt een einde te komen aan een lange periode van duwen en trekken om maar zoveel mogelijk zware varkens geplaatst te krijgen. Langzaamaan herstelt de markt en komt het aantal gevraagde en aangeboden varkens weer in balans.

Meer besmettelijke diarree-uitbraken varkenshouderij

Veehouderij

Het aantal uitbraken van besmettelijke Porcine epidemische diarree (PED) in Nederland loopt op. Sinds 8 november 2017 zijn acht uitbraken vastgesteld, waarvan twee in januari 2018.

Duitse Lidl komt met dierenwelzijnsetiket

Veehouderij

Lidl Duitsland voorziet vanaf 1 april het vers verpakte vlees van een dierenwelzijnsetiket. Klanten worden daarmee geïnformeerd hoe de dieren werden gehouden.

Welzijn kalveren maar beperkt beter met alternatieve vloeren

Veehouderij

De klus van rosékalverhouder Hans Lammers en collega witvleesproducent Fije Visscher zit erop. Acht jaar zaten zij namens de LTO Vakgroep Kalverhouderij in de projectgroep die het onderzoek begeleidde naar welzijnsvloeren. Het onderzoek is afgerond,...

'Voerkosten belangrijker dan groei'

Veehouderij

Zeventig procent van de vleesvarkenhouders haalt de kritische voerwinst niet. Om dat te veranderen adviseert Paul Bens van DLV Intensief Advies allereerst de overwinst te verbeteren. Dat is zoeken naar een optimum dat per bedrijf verschilt.

Deelnemers netwerk 'varken met lange staart' gezocht

Veehouderij

De Producenten Organisatie Varkenshouderij zoekt deelnemers voor twee netwerken die ervaring gaan opdoen met varkens met lange staarten. De netwerken moeten in april draaien. Op 19 februari is er een informatiebijeenkomst.

Meer slingerzieke en 'speendiarree' in najaar bij vleesvarkens

Veehouderij

Van alle diagnoses die varkensdierenartsen stellen gaat het in drie tot zes procent van de gevallen over slingerziekte en 'speendiarree'. Opvallend is dat bij vleesvarkens van beide ziekten het aantal meldingen in zowel het najaar van 2016 als dat...

Afzet CAV Den Ham groeit boven 100.000 ton

Algemeen

De totale mengvoerafzet van CAV Den Ham groeide in 2017 naar 104.000 ton. Het bedrijf behaalde qua volume 10 procent autonome groei.

Vijftig varkenshouders via Smart Farming naar duurzamer vlees

Veehouderij

Het Smart Farming-project van Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) is gegroeid naar nu vijftig varkenshouderijbedrijven. Deze deelnemers leveren veel data op, op grond waarvan in de bedrijfsvoering kan worden gestuurd en verbeterd.

Nederlands varkensvlees via één methode maat genomen

Veehouderij

Er komt één kwaliteitsmaatstaf voor Nederlands varkensvlees: het Normenkader Holland Varken. Het normenkader wordt in februari gepubliceerd.

Dierenbeschermers willen verbod op alle kooisystemen

Veehouderij

Dierenbeschermingsorganisatie CIWF wil een verbod van alle kooisystemen in de legpluimveehouderij. De organisatie vindt de leefomstandigheden strijdig met Nederlandse en Europese regelgeving.

Meer varkenshouders stappen over op SPF

Veehouderij

In de zeugen- en vleesvarkenshouderij groeit het aantal bedrijven dat vrij is van specifieke ziektekiemen (SPF). Nieuwbouw, verbouw of uitbreiding wordt vaak aangegrepen om die stap te maken.

Varkensdierenartsen willen snel stoppen met couperen

Veehouderij

Varkensdierenartsen willen dat het couperen van varkensstaarten zo snel mogelijk tot het verleden behoort. Dat standpunt namen zij eind vorig jaar tijdens de najaarvergadering. De dierenartsen willen meer druk op dit dossier.

Eerste varkensrechten via Regeling Omgevingskwaliteit aangekocht

Veehouderij

VOF Steenbreker uit Wehl wordt het eerste bedrijf dat gebruik maakt van de Regeling Omgevingskwaliteit (ROK) en op korte termijn stopt. De ondernemer, Tennet, Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij en gemeente Doetinchem bereikten hierover een...

Varkensstaartprojecten wachten op financiering

Veehouderij

Wanneer de financiering rond is, starten onder leiding van de POV begin 2018 drie nieuwe netwerken in het kader van project 'Varkens met een intacte staart'. Dat startte in 2013, maar lag in 2017 door het ontbreken van gelden nagenoeg stil.

PHW Gruppe investeert in gekweekt pluimveevlees

Veehouderij

De Duitse pluimveegigant PHW Gruppe investeert op basis van een strategisch partnerschap 3 miljoen dollar in de Israëlische start-up in voedings- en biotechnologie SuperMeat. Het bedrijf werkt aan de kunstmatige productie van vlees op basis van...

Nieuwbouw voor vijftienduizend biologische leghennen

Veehouderij

Hans en Rozemarijn Brinke uit Orvelte bouwen een nieuwe serrestal voor vijftienduizend biologische leghennen.

Varken basis voor 125 liter snert per week

Veehouderij

Voor slager Eric Konermann uit Gouda is vrijdag snertdag. In de wintermaanden maakt hij wekelijks minimaal 125 liter erwtensoep. Basis voor het recept dat het bedrijf al 50 jaar hanteert, is been, vlees en zwoerd.

Mestfraude zit trotse varkenshouder dwars

Veehouderij

Landbouwminister Carola Schouten wil trots zijn op de Nederlandse varkenshouderij. Varkenshouders zijn trots op hun sector, maar willen ook waardering voor hun werk. Voor een gezonde ontwikkeling van hun ondernemerschap en bedrijf is dat pure...

Smit-Hazenberg test windbreekgaas om vogelgriep buiten te houden

Veehouderij

Maatschap Smit-Hazenberg uit Abbega heeft windbreekgaas om haar stallen geplaatst om vogelgriep buiten de stal te houden. 'We zijn benieuwd of het ook echt helpt.'

Mestverwerkingspercentages ongewijzigd in 2018

Veehouderij

Minister Carola Schouten (LNV) houdt in 2018 de percentages van verplichte mestverwerking gelijk aan die van 2017. Voor de regio Oost betekent dat 52 procent verplicht moet worden verwerkt. Voor regio Zuid 59 procent en 10 procent voor regio Overig.

Schouten voelt niets voor extra varkenspestcontroles

Veehouderij

Minister Carola Schouten (LNV) is niet van plan om aan de grens extra hygiënecontroles in te voeren om de insleep van Afrikaanse varkenspest (AVP) uit Polen te voorkomen.

Serotineniveau varken goede voorspeller staartbijten

Veehouderij

Staartbijten bij varkens is niet gekoppeld aan agressief gedrag. Het is meer verkennend gedrag, zegt Lisette van der Zande van Topigs Norsvin. Dat inzicht leidde tot een nieuwe focus in het onderzoek naar staartbijten. Het serotineniveau blijkt nu...

NVV-leden maken vereniging 'slapend'

Veehouderij

De algemene ledenvergadering van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) stemde maandag 18 december in met de keuze om de vereniging NVV 'slapend' te maken.

Schouten vindt mestfraude varkenshouderijprobleem

Veehouderij

Mestfraude is niet een probleem van de overheid, maar van de varkenshouderij. Minister Carola Schouten (LNV) roept varkenshouders op daar samen verantwoordelijkheid in te nemen. 'Het is voor de sector een van de weinige overlevingskansen die er...

Zes bedrijven buiten toezichtsgebied vogelgriep

Veehouderij

Het toezichtsgebied dat eind vorige week werd ingesteld na de vondst van het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N6 bij Biddinghuizen is verfijnd. Zes bedrijven die eerder wel in het toezichtsgebied vielen, vallen er daardoor nu buiten.

Onderzoek naar diergezondheid bij Belgen op één

Veehouderij

Onderzoek naar diergezondheid heeft bij Belgische varkenshouders de hoogste prioriteit. Dat blijkt uit een enquête waar 404 varkenshouders op reageerden door het Varkensloket.

Nederlanders jagen Zuid-Koreaanse varkenshouderij aan

Veehouderij

Onder leiding van Wageningen Economic Research draait sinds januari in de Zuid-Koreaanse varkenshouderij een vierjarig project gericht op kennisoverdracht en het delen ervan. Beide moeten de varkenshouderij ter plaatse vooruithelpen in efficiëntie...

Hazenberg wint Innovatieprijs met vogelgriep-preventie

Veehouderij

Pluimveehouder Hans Hazenberg in Abbega (Friesland) is gisteren in Arnhem uitgeroepen tot de Agrarisch Innovator van 2017.

KalfVolgSysteem draait vanaf 1 januari op volle toeren

Veehouderij

Het KalfVolgSysteem (KVS) draait vanaf 1 januari op volle toeren. KVS is al sinds 1 juli actief, maar nog niet iedereen was aangesloten en het systeem vertoonde nog haperingen. Beide zijn nu bijna opgelost.

POV steekt bijna miljoen euro in ketenconcepten

Veehouderij

Negentien ketenconcepten in de varkenshouderij krijgen financiële steun van de POV. In totaal is daar een bedrag mee gemoeid van 919.501 euro.

Pas volgend jaar duidelijkheid sanering varkenshouderij

Veehouderij

Er komt pas in de eerste helft van 2018 meer duidelijkheid over de besteding van de 200 miljoen euro uit het regeerakkoord voor een warme sanering van de varkenshouderij.

'Neem dierenwelzijn op in ketenkwaliteitssystemen'

Veehouderij

Maak dierenwelzijn onderdeel van de ketenkwaliteitssystemen. Dat zei Arjan Stegeman, hoogleraar gezondheidszorg landbouwhuisdieren aan de faculteit diergeneeskunde in Utrecht tijdens het rondetafelgesprek met Tweede Kamerleden over dierenwelzijn.

Biologische varkenshouders De Groene Weg sturen op Eko-code

Veehouderij

Biologische varkenshouders, die leveren aan De Groene Weg-slagerij van Vion, gaan per 1 januari 2018 werken volgens een Eko-code. Zij zijn de eersten die op deze manier hun productie verder verduurzamen.

'Elk lid gaat voor POV dezelfde contributie betalen'

Veehouderij

LTO Varkenshouderij en NVV zijn officieel gefuseerd tot de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Maandagavond gaven de leden tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) in Westervoort groen licht voor het jaarprogramma en de contributie....

Pleidooi voor integrale aanpak dierenwelzijn

Veehouderij

Dierenwelzijn integraal aanpakken. Daarvoor pleitte Arjan Stegeman van de Universiteit Utrecht dinsdag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over dit onderwerp.

Vion wint Kristalprijs voor transparantie

Veehouderij

Vion heeft de Kristalprijs 2017 gewonnen. Op de Transparantiebenchmark van Nederland is Vion met het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) verslag 2016 de snelste stijger.

Eén varkensgeluid definitief een feit

Veehouderij

De leden van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) hebben maandagavond 20 november tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) 'één varkensgeluid' geformaliseerd.

'Varkenshouders hebben baat bij rust in prijs'

Veehouderij

Varkenshouders zouden zich moeten organiseren in productiekolommen, die onderling concurreren, intern coöpereren en zich aanbieden aan retailers. Dat is het ideaal dat Robert Hoste, econoom varkensproductie bij Wageningen Economic Research, voor...

'Veehouder zet zorg voor dieren altijd op voorop'

Algemeen

Veehouders doen er alles aan om te voorkomen dat dieren voortijdig sterven. 'Zij zijn intrinsiek gemotiveerd om dat te doen', zegt Jeanette van de Ven, LTO Nederland portefeuillehouder Gezonde dieren in reactie op een rapport dat Wakker Dier maandag...

POV roept varkenshouders op planschade te melden

Veehouderij

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) roept Brabantse varkenshouders op om een verzoek tot planschade bij hun eigen gemeente in te dienen.

Nertsenhouderij bloedt met lege handen dood

Veehouderij

De nertsenhouderij in Nederland stopt definitief per 2024. Er komt geen fatsoenlijke schadeloosstelling. Het Europese Hof van Justitie stelde de Hoge Raad daarover in het gelijk.

'Imago bio-varkensvlees is goed, maar kan beter'

Veehouderij

Het imago van de biologische varkenshouderij en de groei van de sector waren woensdag twee grote items tijdens het stakeholdersoverleg van de Vereniging van Biologische Varkenshouders (VBV). Voorzitter Jeroen Neimeijer licht toe.

57 varkensbedrijven melden zich voor omgevingsregeling

Veehouderij

57 varkenshouders hebben zich aangemeld voor de Regeling Omgevingskwaliteit (ROK). Die is daarmee ruim overtekend, geeft directeur Paul Jansen van het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij (OVB) aan.

Hogere eiproductie met splitfeeding

Veehouderij

Leghennen kunnen langer in productie worden gehouden mits de voeding, het management en de raskeuze goed op elkaar worden afgestemd. Wordt splitfeeding toegepast dan stijgt de ei-opbrengst met bijna 40 procent.

'Nog stappen zetten bij preventief antibioticagebruik'

Veehouderij

Er wordt in Nederland al jaren geen antibiotica meer preventief ingezet, toch zijn er nog zeker stappen te maken. Dat zegt eigenaar Mark Schippers van MS Schippers in reactie op het rapport van de wereld gezondheidsorganisatie WHO.

'Laarzenhygiëne vooral kwestie van bewustwording'

Veehouderij

Er valt nog veel winst te boeken met laarzenhygiëne. Dat is vooral een kwestie van bewustwording, zegt hygiënespecialist Arjan Wermink van MS Schippers.

Van Drie wil afzet kalfvlees Midden-Oosten vergroten

Veehouderij

VanDrie Group wil de afzet van kalfsvlees in het Midden-Oosten vergroten. De kalfsvleesproducent is met Eurocommissaris Phil Hogan mee op een handelsmissie naar Saudi Arabië.

Ten Have bouwt Dartelstal met innovatief krediet

Veehouderij

Familie Ten Have Mellema in Beerta ontvangt als eerste landbouwondernemer een innovatief borgstellingskrediet (BL Plus Landbouwinnovatie). Dat gebruiken ze hun nieuw te bouwen Dartelstal.

Tijd rijp voor andere varkensnotering

Veehouderij

Binnen de Nederlandse varkenshouderij lijkt de tijd rijp om anders om te gaan met de varkensnotering. Steeds meer varkenshouders maken prijsafspraken voor de langere termijn en kiezen voor continuïteit en structuur.

Betere gezondheid levert tot 10 euro extra per varken op

Veehouderij

Een vleesvarkenhouder die een betere bedrijfshygiëne realiseert en de ziektedruk onder controle heeft, kan tot wel 10 euro per varken extra verdienen. Dat stelt directeur Jean-Marie van Oort van Topigs Norsvin Nederland.

Vion vindt varkensnotering eerder bedreiging dan zegen

Veehouderij

Als het aan topman Frans Stortelder van Vion Pork ligt, verdwijnt de varkensnotering nog vandaag. Tijdens het event van Topigs Norsvin in Nijmegen noemde hij de notering eerder een bedreiging dan een zegen.

ROK-regeling aangepast en met week verlengd

Veehouderij

Regeling Omgevingskwaliteit (ROK) voor de varkenshouders is op twee punten aangepast. De vergoeding van de varkensrechten wordt gebaseerd op de prijs in december. Daarnaast is de regeling met één week verlengd tot en met 7 november.

POV zoekt Dagelijks Bestuur-leden

Veehouderij

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) zoekt Dagelijks Bestuur-leden. Sollicitanten kunnen zich aanmelden voor deze functie tot en met 3 november.

Minder fosfaat bij ontsloten graan in varkensvoer

Veehouderij

Door ontsloten graan te voeren kan de fosfaataanvoer van een varkensbedrijf verminderen. Voorwaarde is dat de fosfaatvastlegging in varkens gelijk blijft en het fosfaatgehalte in de mest afneemt. Vervolgonderzoek is nodig.

'Denken in de varkenshouderij is gekanteld'

Veehouderij

Good Farming Balance loopt boven verwachting goed, geeft topman Frans Stortelder van Vion Pork aan. Hij verwacht dat tegen het eind van het jaar 50 procent van de aanvoer in Nederland valt onder een langetermijnovereenkomst binnen Good Farming...

Biotech biedt oplossing biggendiarree

Veehouderij

Een mogelijk alternatief voor antibiotica bij biggendiarree is het voeren van zaden die hiertegen antilichamen bevatten. Onderzoekers van de Universiteit Gent testen dit nu in de praktijk. In het gunstigste geval komt de technologie binnen drie tot...

Alle regiobesturen POV benoemd

Veehouderij

Ook varkenshouders in Limburg, die zijn aangesloten bij de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), hebben de krachten gebundeld. Woensdagavond is het regiobestuur benoemd. Daarmee is een nieuwe mijlpaal bereikt in de fusie tussen NVV en LTO...

POV inventariseert POR-rechten voor juridische procedure

Veehouderij

De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) gaat inventariseren op welke bedrijven rechten in het kader van de Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet (POR) in gebruik zijn. Dat moet inzicht geven in de individuele consequenties van...

Kans groot dat vogelgriep van binnen Europa komt

Veehouderij

De vogeltrek is begonnen. Bijna tegelijkertijd is er een melding van vogelgriep in Zeeland. Een milde variant weliswaar, maar hoogpathogene vogelgriep ligt op de loer. In Europa, maar ook in de rest van de wereld, waren H5-varianten rond.

Twee vrouwen nemen zitting in POV-regiobestuur Overijssel

Veehouderij

Wouter Oude Voshaar (32) uit het Twentse Geesteren werd dinsdagavond gekozen tot voorzitter van POV-regio Overijssel. Uniek is ook de benoeming van twee vrouwen in het regiobestuur: zeugenhoudster Els Bruns uit Saasveld en biologisch varkenshoudster...

Criteria Beter Leven-keurmerk varkens aangescherpt

Veehouderij

Varkenshouders die vlees produceren voor het Beter Leven Keurmerk krijgen met ingang van 1 januari 2018 te maken met aangescherpte criteria.

LTO vecht afschaffing mestregeling aan

Veehouderij

LTO-NOP, Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) vechten het besluit om de POR-regeling definitief af te schaffen aan.

Vernieuwing zit pluimveehouderij in de genen

Veehouderij

De Nederlandse pluimveesector wordt geroemd om haar efficiënte innovatieve vermogen en managementkwaliteiten. De drang naar vernieuwing zit sterk in de genen. Anderzijds is er forse druk uit politiek en maatschappij om te vernieuwen.

COV haalt banden met Chinese vleesindustrie aan

Veehouderij

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) haalt de banden met de Chinese vleesindustrie aan. Doel daarvan is meer kennis en informatie uitwisselen, in het bijzonder rond integrale ketenkwaliteitszorg.

Supermarkt moet werk maken van keurmerkkip

Veehouderij

Supermarkten zouden te weinig doen om het aanbod van kip met een keurmerk te verhogen. Dat meldt Wakker Dier naar aanleiding van een steekproef bij de twaalf grootste supermarktketens.

De Heus zet meer biologisch varkensvoer af

Veehouderij

De Heus zette in de eerste negen maanden van dit jaar 30 procent meer biologisch varkensvoer af. Het bedrijf schrijft dit toe aan de gestegen vraag naar biologisch varkensvlees in 2015 en 2016.

Robusto eerste Vion-ham Good Farming Balance

Veehouderij

Tijdens de Duitse foodbeurs Anuga lanceert Vion Food 'Robusto'. Een geselecteerde ham uit het Good Farming Balance-programma voor het topsegment van de Italiaanse drooghamindustrie.

Dierenbescherming wil erkenning relatie kalf en melk

Veehouderij

Kalveren zijn een bijproduct van de melkveehouderij en kalverhouders zorgen voor een optimale verwaardering daarvan. Die onderlinge afhankelijkheid - zonder kalf geen melk- verdient meer erkenning, stelt de Dierenbescherming.

Goede prijzen door gecontroleerde groei

Veehouderij

Nederland telt zo'n 1.800 biologische agrarische bedrijven. Daarvan hebben er 120 biologische varkens en voor ruim tachtig van hen is de biologische varkenshouderij de hoofdtak. In de praktijk betekent dit dat zij een gesloten bedrijf hebben met...

'Kalf als bijproduct optimaal verwaard'

Veehouderij

Het kalf is een bijproduct van de melkveehouderij dat door Nederlandse kalverhouders optimaal wordt verwaard, zegt Rabo-directeur Food & Agri Ruud Huinre.

'Kalf als bijproduct optimaal verwaard'

Veehouderij

Het kalf is een bijproduct van de melkveehouderij dat door Nederlandse kalverhouders optimaal wordt verwaard, zegt Rabo-directeur Food & Agri Ruud Huinre.

Wiebe in 't Hout POV-voorman regio Noord

Veehouderij

Vleesvarkenhouder Wiebe in 't Hout (35) uit Veendam is maandagavond in Drachten gekozen tot voorzitter van POV-regio Noord.

Omschakelen naar biologisch biedt perspectief

Veehouderij

Investeren of stoppen. Voor die keuze stonden André Boerrigter en Frieda de Weerd. Tot een van hun kinderen hen op het spoor van de biologische varkenshouderij zette. Vrijdag werd het gesloten bedrijf met 80 fokzeugen feestelijk geopend.

Varkenshoff doet crowdfunding er niet even bij

Veehouderij

Familie Noordman uit Lemelerveld nam eind mei op hun gangbare varkensbedrijf de Varkenshoff in gebruik. Via crowdfunding hoopte de familie 22.500 euro op te halen voor extra investeringen. Dat is nog niet gelukt.

POV start regiovergaderingen

Veehouderij

De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) start volgende week met regiobijeenkomsten. De eerste is 2 oktober in Drachten. De laatste 25 oktober in Nederweert Eind. De POV telt in totaal zeven regio's

Hoe krijg ik fipronil echt mijn stal?

Veehouderij

Bij GD komen nog steeds veel vragen binnen over fipronil. Met name over de effectiviteit van de verschillende maatregelen om een stal daarvan weer vrij te krijgen. Dr. Guillaume Counotte, dr. Ruth Bouwstra en drs. Christiaan ter Veen schreven een...

Financiële meevaller voor POV

Veehouderij

De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) en de belastingdienst hebben overeenstemming bereikt over de nog benodigde btw-betaling. POV verwacht dat een aanzienlijk deel van de gereserveerde 231.000 euro daardoor vrijvalt.

Tweede slagerij met Beter Leven keurmerk in Friesland

Algemeen

Slager Lieuwe Nicolaï in het Friese Oosterwolde ontving het Beter Leven keurmerk met 3 sterren voor zijn varkensvlees en rundvlees. Hij is de tweede slager in Nederland die met dit keurmerk werkt. Het varkensvlees is van Livar en het rundvlees is...

Rol GD moet in de tijd veranderen

Veehouderij

De rol van de Gezondheidsdienst voor Dieren verandert in de veehouderij. Jeanette van der Ven, portefieullehouder LTO Diergezondheid en Christiane Bruschke van het ministerie van Economische Zaken dagen GD uit daarin een leidende rol te blijven...

Ledlicht beïnvloedt gedrag en stress varkens

Veehouderij

Licht heeft grote invloed op de gesteldheid en gezondheid van mensen. Het effect van ledlicht op het gedrag en de stress van varkens staat centraal in een onderzoek op VIC Sterksel. Jan Pijnenburg van DLV Advies verwacht de eerste resultaten in de...

Rabobank positief over markt voor vleeskuikens

Veehouderij

De Rabobank is positief over de vooruitzichten voor de tweede helft van 2017 voor de Europese vleeskuikenhouderij. Onzekere factoren zijn de groeiambities van de pluimveehouderij specifiek in Oost-Europa en de vogelgriepdreiging die vanaf oktober...

'Star+-stal biedt oplossing om emissies aan te pakken'

Veehouderij

Vijf jaar nadat VIC Sterksel, Wopereis Staalbouw, Kempfarm en HoSt de Star+-stal ontwikkelden, zijn elementen daaruit actueler dan ooit. Reden voor VIC Sterksel om de stal aan te melden voor de innovatieprijs van de Agrarische Dagen Someren. Vijf...

POV sleept Noord-Brabant voor de rechter

Veehouderij

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) start een rechtszaak tegen provincie Noord-Brabant. De wettelijke grondslagen van de Brabantse veehouderijplannen zijn volgens de POV onrechtmatig.

Brussel steunt Poolse varkenshouder met miljoenen

Veehouderij

De Europese Commissie stelt 9,3 miljoen euro beschikbaar voor de opkoop van biggen en varkens van Poolse varkenshouders.

Boeren bedankt? Dierenbescherming bedankt!

Veehouderij

Tijdens de Beter Leven-week van 23 tot en met 29 oktober bedankt de Dierenbescherming boeren voor hun deelname aan het keurmerk. Omgekeerd zou een dankjewel ook niet misstaan. Want de Dierenbescherming fungeert als smeerolie voor een...

Sectorpromotie via contributienota POV betaald

Veehouderij

Sectorpromotie wordt volgend jaar waarschijnlijk via de contributienota van Producentenorganisatie Varkenshouder betaald. POV-voorzitter Ingrid Jansen stelt dat de pr anders moet worden georganiseerd.

'Weekend van het Varken is al het werk waard'

Veehouderij

Volop reuring dit weekend bij Van den Berkmortel Breeding in Sint-Oedenrode en de familie Lodewijks in Dongen-Vaart. 'Het weekend van het Varken is al het werk waard', verzekert Doreen van den Berkmortel.

Praten om staande te blijven in alle hectiek

Veehouderij

Je bedrijf en je leven staan te trillen op hun grondvesten. Het eerste biedt je het hoofd met crisismanagement. Het tweede verdring je in eerste instantie en misschien wel blijvend. Hanneke Meester en Peter Greijmans vragen aandacht voor de sociale...

POV vindt rechtenuitwisseling doodsteek varkenshouderij

Veehouderij

Varkensrechten uitwisselbaar maken met de melkvee- of pluimveehouderij is de doodsteek voor de sector. Dat vindt voorzitter Ingrid Jansen van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV).

Afbreektijd van fipronil in mest onderzocht

Veehouderij

Onderzoek door de Gezondheidsdienst voor Dieren naar de afbreektijd van fipronil in mest, moet uitwijzen hoe lang het duurt voor kippenmest weer schoon is.

Geld voor herstructurering varkensbedrijven

Veehouderij

Varkenshouderijbedrijven met in de nabije omgeving burgerwoningen en die niet meedoen aan de Stoppersregeling 2020 kunnen inschrijven voor de Regeling Omgevingskwaliteit. Voor de regeling die 1 september open ging, is 8 miljoen euro beschikbaar.

Vaste mest vanaf 1 oktober onafhankelijk bemonsterd

Algemeen

Vaste mest mag vanaf 1 oktober niet meer bemonsterd worden door de vervoerder. Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft besloten dat met ingang van die datum de dikke fractie alleen een onafhankelijke monsternemer dat mag doen. Van Dam...

Danish Crown verkoopt online in China

Veehouderij

Het Deense varkensvleesconcern Danish Crown wil Chinese klanten rechtstreeks online bedienen. Ze is daarvoor een samenwerking aangegaan met Tmall, een dochteronderneming van het Chinese internetplatform Alibaba.

McDonald's bant antibiotica uit kip

Veehouderij

McDonald's faseert vanaf januari 2018 het gebruik van antibiotica bij kip voor onder meer kipnuggets en -burgers uit. De fastfoodketen begint met het uitbannen van antibiotica in de VS, Europa, Brazilië, Japan en Zuid-Korea.

'Boeren bedankt' thema BL-campagne

Algemeen

'Boeren Bedankt' is het thema van de Beter Leven-campagne 2017 van Dierenbescherming. De Beter Leven week loopt dit jaar van 23 tot en met 29 oktober.

Meer uitbraken met ILT in midden Nederland

Veehouderij

In het midden van het land neemt de GD de afgelopen twee weken een toename van ILT-uitbraken waar. Hierbij zijn tot nu toe voornamelijk opfoklegkoppels en een vleeskuikenkoppel betrokken.

DLV maakt benchmarken binnen concept mogelijk

Veehouderij

DLV Advies introduceert een dienst voor varkenshouders waarmee binnen een marktconcept gebenchmarkt kan worden. Een vergelijking van het eigen bedrijf op het gebied van voerwinst, saldo en kostprijs in vergelijking tot andere bedrijven die voor...

'Splitfeeding is voersysteem dat moet je leren'

Veehouderij

Harry van den Berg uit Elsloo schakelde eind 2016 over op splitfeeding. Zijn ervaringen zijn zo positief, dat het nieuwe koppel leghennen op 50 weken ook overgaat op deze voerstrategie.

FrieslandCampina vijfde grootste zuivelonderneming

Veehouderij

FrieslandCampina staat qua omzet op de vijfde plaats in de ranking die Rabobank jaarlijks maakt van de twintig grootste zuivelondernemingen in de wereld. In de ranking van 2016 heeft FrieslandCampina stuivertje gewisseld met het Nieuw-Zeelandse...

Zonnepark van 38 hectare in Emmen

Regio Noord

Er komt definitief een zonnepark langs de weg van Emmen naar Klazienaveen. De aanvraag van de SDE+-subsidie voor het 38 hectare grote park is gehonoreerd. Initiatiefnemer voor het park is energiebedrijf GroenLeven in Heerenveen.

Octrooi voor drietrapsfermentatie De Heus

Veehouderij

De Heus heeft octrooi verkregen op CombiFerm drietrapsfermentatie voor varkensvoeders. CombiFerm onderscheidt zich van andere fermentatieprocedés doordat het in drie fases plaatsvindt.

PPA Group en Eriva zetten PPA Potato op

Akker- & Tuinbouw

PPA Group en Eriva zijn op basis van gelijkwaardigheid een samenwerking aangegaan in PPA Potato. Beide partijen zijn daarin voor de helft aandeelhouder. De intentie is om met ingang van de oogst 2018 de activiteiten van Eriva onder te brengen in PPA...

Rechtszaak van 2 Sisters Storteboom tegen NVWA aangehouden

Veehouderij

De rechtszaak die het bedrijf 2 Sisters Storteboom had aangespannen tegen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is aangehouden. Beide partijen hebben besloten met elkaar in gesprek te gaan, meldt Omroep Gelderland.

Advies tegen Ramularia verfijnd

Akker- & Tuinbouw

Agrifirm heeft in samenwerking met fabrikanten een fungicidenproef tegen Ramularia aangelegd in het Drentse Buinerveen. De duidelijke resultaten leiden tot een verfijning van het advies.

Topigs Norsvin: meer samenwerken in de keten

Veehouderij

Om uit varkensgenetica te halen wat erin zit, moet meer worden samengewerkt in de keten. Voor Topigs Norsvin zijn dat leveranciers van veevoer in het bijzonder, geeft Jean-Marie van Oort, directeur van Topigs Norsvin Nederland en Varkens KI...

Afrikaanse Varkenspest baart EU-Landbouwraad zorgen

Veehouderij

Er moet meer duidelijkheid komen over hoe Afrikaanse Varkenspest (AVP) zich verspreid. Dat vindt de EU-landbouwraad in reactie op de vondst van AVP in Tsjechië.

Kernfokkerij Z-lijn Topigs Norsvin naar Canada

Veehouderij

Topigs Norsvin verhuist de kernfokkerij van de Z-lijn beren naar Canada. Het kernfokmateriaal van de L-lijn komt uit Noorwegen. Topigs Norsvin wil wereldwijd zijn klanten kunnen blijven bedienen met SPF-kernfokmateriaal.

POV geeft ketenconcepten duw in de rug

Veehouderij

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) gaat ketenconcepten ondersteunen. Regeling ondersteuning Ketenconcepten Varkenshouderij is 17 juli opengesteld en aanmelden kan tot en met 18 augustus.

Onrust over nieuwe betalingsregeling Tönnies

Veehouderij

Onder Duitse varkenshouders is onrust over de nieuwe betalingsregeling die Tönnies hanteert vanaf 10 juli.

Schippers komt met HyCare biggen en Academy

Veehouderij

Schippers in Bladel breidt de HyCare-aanpak uit naar biggen en start een HyCare Academy. Proefstal De Raamloop heeft daarvoor een educatieve centrale gang gekregen. Net als een HyCare- en referentieafdeling waar biggen van 23 kilo worden opgelegd.

Consument waardeert Nederlands vlees

Veehouderij

Consumenten zijn positief over de kwaliteit van Nederlands vlees. Dat blijkt uit de Vion Consumer Monitor. Ruim 65 procent van de 2500 ondervraagde consumenten beoordeelt Nederlands vlees als 'uitstekend'.

Zoektocht naar goedkopere mestafzet

Veehouderij

Hoe kan mest goedkoper worden afgezet? 'Een prangende vraag die zowel varkenshouders als melkveehouders bezighoudt', zegt Jan Pijnenburg van DLV Advies. Tijdens de Boer on Tour 'Mestverwerking op locatie' konden zij zich woensdag oriënteren op vijf...

POV: systeem afvoeren mest moet op de schop

Veehouderij

Het systeem van mestafvoer is zo complex dat er in de praktijk niet mee valt te werken. Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) vindt daarom dat het systeem van mestafvoer op de schop moet. Donderdag bracht ze dat naar voren tijdens het...

Nader onderzoek naar salmonella bij geiten

Veehouderij

In het voorjaar van 2017 is Salmonella Typhimurium opnieuw aangetoond in mest van geitenlammeren en geitenlammeren. Die dieren werden aangeboden voor pathologisch onderzoek.

Sedumdak voor natuurlijke isolatie op varkensstal

Veehouderij

Op de vleesvarkensstal van Livar bij abdij Lilbosch in het Limburgse Echt ligt sinds kort een sedumdak. De natuurlijke vegetatie zorgt voor een natuurlijke isolatie van het dak en extra biodiversiteit.

POV mist gegevens om AVV-bijdrage op te leggen

Algemeen

Het is vanaf 1 juli mogelijk een algemeen verbindend verklaring (AVV) te krijgen voor heffingen voor onderzoek en innovatie. Volgens de POV biedt een AVV geen oplossing zolang het de organisatie ontbreekt aan gegevens om ook daadwerkelijk heffingen...

POV wil onafhankelijk onderzoek naar volksgezondheid

Veehouderij

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) overweegt opdracht te geven voor onafhankelijk onderzoek naar ziekteverwekkers en aantoonbare relaties tussen volksgezondheid en de varkenshouderij.

Kip verteert beter met structuur in voer

Veehouderij

Een goed ontwikkelde spiermaag maakt zowel bij leghennen als bij vleeskuikens het verschil. 'Daarmee leg je de basis voor goede resultaten op het boerenerf', stelt Albert Dijkslag, manager nutritie en innovatie bij ForFarmers.

POV is sterker dan ooit

Veehouderij

Het was crisis in de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), toen Ingrid Jansen en Eric Douma in maart het bijltje erbij neergooiden. Drie maanden later is de POV sterker dan ooit. Er zijn geen verschillende bloedgroepen meer, alleen nog de...

Varkenshouderij met POV op sneltreinvaart

Veehouderij

Gaan we elkaars vliegen afvangen of samenwerken? Die vraag stelden Ingrid Jansen en Eric Douma elkaar na de furazolidon-crisis in 2014. Het werd het laatste. 'We zijn op een rijdende trein gestapt en hebben er een Thalys van gemaakt.'

Onderzoek naar doden kuikens bij broederij in Tielt

Veehouderij

Het Vlaamse ministerie van Dierenwelzijn stelt een onderzoek in naar het doden van kuikens in een broederij in het Belgische Tielt. Aanleiding zijn undercoverbeelden die de dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft gemaakt.

POV daagt Brabant voor rechter als stalderen doorgaat

Veehouderij

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) stapt naar de rechter als de plannen van Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Brabant door gaan. Via strengere stikstofregels en een systeem van 'stalderen' willen de staten de veehouderij...

Nog geen oplossing voor vrije uitloopei

Veehouderij

Er is nog geen oplossing voor de afzet van vrije-uitloopeieren bij een ophokplicht langer dan twaalf weken. Dat laat staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) de Tweede Kamer weten.

Raam goedkoopste daglichtoptie varkensstal

Veehouderij

Over het algemeen zijn ramen de goedkoopste optie om daglicht in een varkensstal te krijgen. Gevolgd door lichtplaten en de lichtstraat. Een solartube is het duurste, stelt projectleider Intensief Theo Mulders bij DLV Advies.

Caroline van der Plas verrast met Sarah

Algemeen

Het overkomt Caroline van der Plas niet vaak dat ze flabbergasted is, maar maandagavond was dat wel het geval. De initiatiefneemster van de Boerburgertweet werd door twittervrienden- en vriendinnen verrast met een Sarah.

Vervolg op sectorcampagne 'Kip in Nederland'

Veehouderij

Er is een nieuwe editie van de sectorcampage 'Kip in Nederland, we doen ons best om nog beter te worden'. De campagne is sinds vorige week online te vinden en vanaf 31 mei in Het Financiële Daglad, Trouw, AD, NRC en Volkskrant.

Pluimveesector bundelt emissiearme initiatieven

Veehouderij

De pluimveesector heeft een Regiegroep Emissiearme Pluimveehouderij gevormd. Met dit initiatief willen LTO/NOP, ZLTO, LLTB, LTO Noord en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) regie voeren op emissiearme initiatieven en projecten.

BIG Challenge op bijna 1,2 miljoen euro

Algemeen

Nederlandse boeren en betrokkenen uit aanverwante sectoren zamelden dit jaar al1.192.567 miljoen euro in voor BIG Challenge. Dinsdag op de Alpe d'Huez werd dat bedrag bekend gemaakt.

Vogelgriep bij wilde ganzen

Veehouderij

In gemeente Utrecht zijn twee dode wilde ganzen gevonden met vogelgriep van het hoogpathogene H5N5-type. De overheid roept pluimveehouders op alert te blijven. Het virus is nog niet helemaal weg.

Varkenshoff toont in stal alle levenstadia varken

Veehouderij

Na een aanloop periode van drie jaar nam familie Noordman uit Lemelerveld deze week de Varkenshoff in gebruik. Een innovatieve stal met alle levensstadia van een varken in één open, groene ruimte.

Regeling fosfaatreductie varkens vanaf 29 mei open

Veehouderij

De Regeling fosfaatreductie varkenshouderij 2017 gaat maandag 29 mei open. De regeling is bedoeld om volgend jaar als sector eenmalig via het mengvoer 1 miljoen kilo fosfaat te reduceren.

'Kansen voor verwerkte mest die aansluit bij plantbehoefte'

Veehouderij

Verwerkte mest kan 30 tot 60 euro per kuub opbrengen wanneer dit gericht wordt afgezet. De keten moet in transitie van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd, zegt Angela van der Sanden van Connecting Agri&Food.

Opwaarderen verwerkte varkensmest heeft potentie

Veehouderij

Varkensmest verwerken en dat gericht afzetten biedt potentie. Opbrengsten van 30 tot 60 euro per kuub zijn mogelijk. Dat blijkt uit een businesscase die Connecting Agri & Food uitvoerde in opdracht van Wageningen Livestock Research.

Vleesvarken gaat bij VIC Sterksel de hoogte in

Veehouderij

Varkensinnovatiecentrum VIC Sterksel opende woensdag een plateauafdeling voor vleesvarkens. Dat is een van de manieren om het varkenswelzijn te verbeteren en het leefoppervlak te vergroten.

Structuur leidt tot winst Agroscoopbokaal

Algemeen

Acht families ontvingen dinsdag de ForFarmers Agroscoopbokaal en een cheque van 500 euro voor hun bedrijfsprestaties. Gestructureerd werken blijkt bij alle acht een belangrijk kenmerk om tot die prestaties te komen.

Structuur leidt tot winst Agroscoopbokaal

Algemeen

Acht families ontvingen dinsdag de ForFarmers Agroscoopbokaal en een cheque van 500 euro voor hun bedrijfsprestaties. Gestructureerd werken blijkt bij alle acht een belangrijk kenmerk om tot die prestaties te komen.

Camera spoort onruststoker in varkensstal op

Veehouderij

Topigs Norsvin gaat camera's inzetten om diergedrag vast te leggen. De beelden moeten leiden tot criteria waarmee onruststokers kunnen worden geïdentificeerd en geselecteerd.

Epidemische diarree op veertig varkensbedrijven

Veehouderij

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) testte van januari tot eind april veertig varkenshouderijbedrijven positief op het Porcine Epidemische Diarree (PED).

Fransen Gerrits komt met nieuwe biggenvoerlijn

Veehouderij

Mengvoederbedrijf Fransen Gerrits introduceert de 4Q biggenvoerlijn. Praktijkproeven laten bij 33.350 biggen een positief effect zien op de groei, voederconversie en gezondheid, zoals minder uitval, medicijngebruik en oornecrose.

POV nu dé belangenbehartiger voor varkenshouder

Veehouderij

De leden van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) gaven maandagavond tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) groen licht aan het wijzigingen van de statuten van de POV.

Rusland belooft varkensvlees weer toe te laten

Veehouderij

Rusland belooft de importban op Europees varkensvlees op heffen. Het land voerde die in, omdat er Afrikaanse varkenspest in enkele lidstaten van de Europese Unie (EU) was.

Vogelgriep op leghennenbedrijf in Zweden

Veehouderij

Overal in Europa loopt de dreiging van vogelgriep terug. In de omgeving van de Zweedse stad Nykoping werd eind vorige week echter nog een bedrijf met leghennen getroffen.

Geitensector scherpt visie aan

Algemeen

LTO-vakgroep Geitenhouderij gaat de toekomstvisie Geitenhouderij herijken. Het is tijd om de visie met de hele keten te herijken, geeft vakgroepvoorzitter Jeannette van de Ven aan.

Geen schadevergoeding pluimveehouder met vrije-uitloop

Veehouderij

Pluimveehouders met vrije-uitloophennen krijgen geen schadevergoeding van de overheid vanwege de handhaving van de ophokplicht. Die eis is maandag 24 april afgewezen door de rechtbank in Den Haag.

Klacht ingediend tegen video slachtproces Vion

Veehouderij

Varkens in Nood heeft een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie tegen een video op de website van Vion over het slachtproces.

POV-leden kiezen op 1 mei overgangsbestuur

Veehouderij

Leden van Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) kiezen op 1 mei tijdens de Algemene Ledenvergadering hun overgangsbestuur. Dat blijft aan tot 6 november.

Mengvoerleveranciers zetten zelfde hoeveelheid af

Algemeen

Een nagenoeg gelijke totale afzet, maar een zeer wisselend beeld per diercategorie. Dat is samengevat de Nederlandse mengvoederafzet in 2016 vergeleken met een jaar eerder.

AH Buitendag trekt zo'n 80.000 bezoekers

Algemeen

Tweede Paasdag was het verspreid over het land een drukte van belang bij zo'n 70 boeren, telers en leveranciers van Albert Heijn.

'Wet veedichte gebieden' in Jip en Janneke-taal

Veehouderij

LTO Varkenshouderij en Nederlandse Vakbond Varkenshouders hebben een Jip en Janneke-versie gemaakt van de Wet veedichte gebieden. Dat kan veehouders helpen om inspraakreactie te geven op deze wet.

Varkens in Nood opent aanval op Vion

Algemeen

Varkens in Nood heeft kritiek op de video van het hele slachtproces die Vion deze week op haar website plaatste. De beelden laten niet de 'volledige waarheid' zien, is de kritiek van Varkens in Nood.

Aardappeloogst Japan mislukt: chipscrisis

Akker- & Tuinbouw

In Japan is de oogst in het voor aardappelen belangrijke productiegebied Hokkaido voor een groot deel mislukt. Japan gaat nu gebukt onder een heuse chipscrisis.

Rundveekliniek Wolvega verkoopt ijs en kaas

Regio Noord

De Agroshop bij de nieuwe rundveekliniek aan de Grindweg in Wolvega verkoopt behalve medicijnen en voeradditieven ijs en kaas. Vrijdag opende Erben Wennemars het complex.

Chronische Q-koorts oorzaak andere gezondheidsklachten

Algemeen

60 procent van de mensen met bewezen chronische Q-koorts krijgt vroeg of laat te maken met ernstige klachten. Dat blijkt uit de eerste analyses uitgevoerd in de nationale Q-koortsdatabase. 'Zorgelijk', zegt voorzitter Jeannette van de Ven van...

Paaskuikens knuffelen in Pluimveemuseum Barneveld

Regio Oost

Paaskuikens knuffelen in het Pluimveemuseum in Barneveld. Dat kan tweede paasdag in het enige pluimveemuseum ter wereld.

Weefselkweek geeft slachtafval Smithfield meer waarde

Veehouderij

Het Amerikaanse Smithfield Corporation gaat slachtafval van varkens gebruiken om weefsel en organen te kweken. Het richt daarvoor de biomedische divisie Smithfield Bioscience op.

Pluimveeslachterij in het Noorden gesloten

Veehouderij

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een pluimveeslachter in het Noorden van het land gesloten. Het slachthuis leefde de regels voor dierenwelzijn onvoldoende na. Volgens het RTV Noord zou het gaan om Gebr. Heijs in Leek.

Lidl gaat vlees van haantjes van legrassen verkopen

Veehouderij

Lidl gaat als eerste supermarkt hanenvlees verkopen van legrassen. Het hanenvlees ligt vanaf oktober in het schap bij de Lidl en wordt net als de eieren verkocht onder het merk Kipster.

Vrijloopkraamhok heeft duwtje in rug nodig

Veehouderij

De vraag is niet of maar op welke termijn vrijloopkraamhokken voor zeugen de norm worden. De techniek is er bijna klaar voor, maar heeft onder andere behoefte aan meer ervaring op praktijkschaal. Het systeem heeft een duwtje in de rug nodig.

Kippen nog langer binnen is desastreus

Veehouderij

Het is de hoogste tijd om de ophokplicht op te heffen. De virusdruk daalt en langer wachten leidt tot onherstelbaar verlies van afzetmarkten. Op dat standpunt staan Anevei en de leghennenhouders van LTO Pluimveehouderij/NOP.

Anevei wil vrije-uitloopei voor Pasen terug

Veehouderij

Anevei luidt de noodklok. De branchevereniging raamt de directe schade voor pluimveehouders door het statusverval van vrije uitloopeieren op 2 februari al op ruim 10 miljoen euro schade. De middellange en lange termijnschade voor de hele Nederlandse...

Rondeelstal voor 30.000 kippen in Ewijk te koop

Veehouderij

De Rondeelstal van pluimveehouder Willy Derks uit het Gelderse Ewijk voor dertigduizend leghennen staat al sinds oktober vorig jaar leeg en is te koop. In een artikel van Youth Food Movement geeft Derks aan dat de stal voor hem nooit rendabel is...

Gelato van geitenmelk in vriesvak Albert Heijn

Veehouderij

Nieuw in het vriesvak bij Albert Heijn is Goats Goodness. Een biologisch, ambachtelijke gelato gemaakt van geitenmelk van boerderij 't Groenewout in Dirksland.

ForFarmers-legpluimveehouder raapt gemiddeld zes eieren meer

Veehouderij

Legpluimveehouders die voeren van ForFarmers raapten in 2016 gemiddeld ruim 6 eieren meer per opgehokte hen op 80 weken leeftijd dan hun collega's. Dat blijkt uit de gegevens van Agroscoop Legmanager.

Veel animo voor stimuleringsregeling mestverwerking

Veehouderij

Er zijn al vijftig aanvragen voor de Regeling Stimulering Mestverwerking binnen. Eind vorige week werd de regeling met twee weken verlengd. Aanvragen moeten nu voor 3 april binnen zijn.

Jansen en Douma leiden POV tijdens time-out

Veehouderij

Ingrid Jansen en Eric Douma blijven de kar trekken van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Maandagavond tijdens de algemene ledenvergadering van de POV in Westervoort kregen zij daarvoor bijna eensgezind de stemmen.

'Meldingsgrenzen vogelgriep werken niet goed'

Veehouderij

Hoe eerder een pluimveehouder een verdenking van vogelgriep meldt, des te sneller kan worden ingegrepen. Epidemioloog Armin Elbers van Wageningen Bioveterinary Research lichtte donderdag op de LIV Venray de evaluatie van de meldingsgrenzen toe.

Gesteggel over 5 euro per kalverplaats

Veehouderij

De ledenbijeenkomsten over 'Toekomst Kalverhouderij' trokken vier keer een volle zaal. De thema's knelgevallen fosfaat en de nieuwe kwaliteitsregeling stonden centraal. Kritiek van kalverhouders was er op de verdeling van de ondersteunende...

Advies aan boer: blijf dicht bij jezelf

Algemeen

Veel agrarische ondernemers worstelen met het feit dat ze geen erkenning krijgen. 'Erkenning krijg je vooral als je authentiek bent', zegt ondernemerscoach Paulien Hogenkamp. Haar advies is daarom: blijf dicht bij jezelf.

Sabine Grobbink wint Agrafiek Award

Algemeen

Varkenshoudster Sabine Grobbink uit Barger-Compascuum is winnaar van de Agrafiek Award 2017. Ze kreeg de 'Oscar' in het bijzonder voor haar maatschappij gerichte openheid en de manier waarop ze het bedrijf positioneert in de samenleving.

Keuken verbindt vee aan logies bij Erfgoed Bossem

Multifunctionele landbouw

Erfgoed Bossem is de onderneming van Dennis Rerink en Annette van Gaalen in het Twentse Lattrop-Breklenkamp. Hun bedrijf rust op twee pijlers: zoogkoeien en logies.

Jansen en Douma maken plaats bij POV

Veehouderij

Ingrid Jansen en Eric Douma treden per direct terug als voorzitter respectievelijk vicevoorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Volgende week vergadert de NVV over de onstane situatie.

Vion sluit Duitse vestiging Zeven

Veehouderij

Vion sluit de Duitse vestiging in Zeven. De bedrijfsactiviteiten worden verplaatst naar Emstek. Die locatie biedt meer mogelijkheden voor export, motiveert Vion de sluiting van Zeven.

Opschorting Verordening stikstof geëist

Veehouderij

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) nemen afstand van de Brabantse Verordening Stikstof. Die wordt vrijdag besproken door Provinciale Staten in...

Hoger rendement door marktaanpak Vion

Algemeen

Het concept Good Farming Balance dat Vion deze week introduceerde, moet de slachterij én varkenshouders geld opleveren. Voor die laatste mogelijk tussen 2,50 en 5 euro per varken door een betere afstemming van vraag en aanbod en lagere kosten rond...

Plus 2,50 euro per varken mogelijk met nieuw Vion-concept

Veehouderij

Vion introduceert deze week een nieuw vraaggestuurd ketenconcept voor de internationale markt: Good Farming Balance. Dat kan de varkenshouders uiteindelijk 2,5 tot 5 euro per varken opleveren, verwacht Frans Stortelder, verantwoordelijke voor de...

Aandeel soja in rantsoen bepaalt fosfaatreductie

Veehouderij

Voeradviseurs krijgen veel vragen over de mogelijkheden om mee te doen aan het voerspoor. Varkenshouders kunnen daar vanaf april vrijwillig voor intekenen. Doel is de fosfaatproductie in 2017 met een miljoen kilo te verlagen. De mogelijkheden...

Vion investeert 8 miljoen euro in locatie Apeldoorn

Veehouderij

Vion investeert 8 miljoen euro in de slachterij in Apeldoorn. Vion moderniseert en breidt de locatie uit. Het bedrijf wil inspelen op de groeimarkt voor varkensvlees in Azië.

Snelle touwtest toont antibiotica aan

Veehouderij

Het Belgische onderzoeksinstituut ILVO ontwikkelde voor de Belgische vleesverwerkende industrie een snelle touwtest. Die kan antibioticaresiduen in speeksel van varkens aantonen.

Rabobank gematigd positief over pluimveesector

Veehouderij

De verwachtingen voor de Nederlandse vleeskuikenhouderij voor de eerste helft van 2017 zijn gematigd positief. Er is druk op de afzet van pluimveevlees, maar de gunstige koers van de euro zorgt voor een competitief aanbod op kostprijsniveau.

Onderzoek naar relatie olifantsgras en fijnstof

Veehouderij

Olifantsgras vangt net als alle andere organische massa fijnstof. 'De vraag is alleen hoeveel. Dat willen wij graag weten', zegt Gert-Jan Petrie van de coöperatie Miscanthusgroep Haarlemmermeer.

Big Challenge fietst van Amsterdam naar Berlijn

Veehouderij

Van 12 mei tot en met 21 mei gaat BIG Challenge on Tour. Tijdens een tiendaagse tocht gaat het op de fiets van Amsterdam (KWF-kantoor) naar Berlijn (kantoor Krebs Hilfe).

Besluit regeling productierechten pas dit najaar

Veehouderij

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken ziet geen ruimte om de Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet (POR) te verlengen, maar wil dit najaar het gesprek hierover opnieuw aangaan.

Topman Danish Crown naar Westfleisch

Veehouderij

De Deen Steen Sönnichsen (50) gaat de top van Westfleisch versterken. Steen werkt sinds 1999 bij Danish Crown en treedt per 1 december 2017 in dienst bij Westfleisch.

'Wij maken alleen voer waar varkenshouder zelf om vraagt'

Veehouderij

De varkenshouderij heeft aangegeven de fosfaatproductie in 2017 met een miljoen kilo te willen beperken. De koepel van veevoerproducenten Nevedi faciliteert dat. Niet meer en niet minder, geeft Nevedi-directeur Henk Flipsen met klem aan.

Varkenssector eist dierrechten op

Veehouderij

LTO Varkenshouderij en NVV koppelen de invoering van het vrijwillige voerspoor aan handhaving van de regeling voor extra dierrechten (POR-regeling).

Verba Pigletfeeder krijgt uitneembare trog

Veehouderij

De Verba Pigletfeeder krijgt een gemakkelijk uitneembare trog zodat die makkelijker te reinigen is. Verbakel bv presenteert het nieuwe model van pigletfeeder tijdens de LIV in Venray van 14 tot en met 16 maart.

Duitse slachterij Tönnies mag niet leveren aan China

Veehouderij

Het gerucht deed al langer de ronde, maar Tönnies heeft op dit moment in Duitsland geen vestigingen meer die varkensvlees mag leveren op China. De Duitse slachterij heeft dat bevestigd.

POR op oneigenlijke gronden beëindigd

Veehouderij

De Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet (POR) wordt op oneigenlijke gronden beëindigd. Tot die conclusie komt Franca Damen, advocaat Agri& Food bij advocatenkantoor Kneppelhout & Korthals.

'Met Vitaal Kalf zijn schakels in de keten sterker verbonden'

Veehouderij

Het nieuwe kwaliteitssysteem Vitaal Kalf heeft groen licht gekregen. Woensdag ontving Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) de bevestiging van het ministerie van Economische Zaken. 'Ik ben blij dat we dit geregeld hebben', zegt voorzitter...

Pluimveesector verbaasd over conclusies NVWA

Veehouderij

De pluimveesector is verbaasd over de handhavingsresulaten van de NVWA. 'Wij herkennen ons niet in het geschetste beeld dat op de helft van de vleeskuikenbedrijven het welzijn niet op orde zou zijn', zegt Eric Hubers van LTO Pluimveehouderij/NOP.

DLV: Einde POR-regeling drijft prijs dierrechten op

Veehouderij

Deelnemers aan de POR-regeling die in 2018 een gelijk aan tal dieren willen houden als in 2017 moeten dierrechten kopen of huren.

'Ken je borsten' met citroenen en eieren

Veehouderij

Het Alexander Monro ziekenhuis deelde op de Nationale Gezondheidsbeurs in Utrecht eieren uit. Samen met legpluimveehoudster Marian Claessens kwam oncologisch chirurg Marjolein de Jong op het idee om voor de campagne 'Ken je borsten' eieren uit te...

Woede over eenzijdig opheffen POR door Van Dam

Algemeen

Nederlandse belangenbehartigers in de varkens- en pluimveehouderij zijn woest omdat staatssecretaris Martijn van Dam de POR-regeling na 31 december niet meer verlengt.

Nieuwe kruimel voor eerste 10 dagen

Veehouderij

ForFarmers heeft een nieuwe kruimel voor de opfok van leghennen geïntroduceerd: de Opfok Pre Start. Deze kruimel wordt gelijk vanaf het prille begin tot circa tien dagen ingezet.

Prijs voor beslismodel dat biggenleed helpt voorkomen

Veehouderij

Een beslismodel dat varkenshouders helpt om onderbouwd en verantwoord afscheid te nemen van biggen. Dierenarts Anette van der Aa-Kuppler ontwikkelde dat en ontving daarvoor woensdagavond de onderscheiding 'Het beste idee van varkensland 2017'.

Wat een varkenshouder kan leren van voetbal

Veehouderij

Je ben zo flexibel als een deur en toch word je afgeserveerd. Dat overkwam Benno Schildkamp, directeur van Food Connect, een maaltijdenservice uit Almelo. Het zette hem aan zijn bedrijf op een andere leest te schoeien.

Jaar begint goed voor varkenshouder

Veehouderij

De verwachtingen van Rabobank voor de Nederlandse varkenssector voor het eerste deel van 2017 zijn positief. Het kleinere aanbod van biggen en vleesvarkens in de Europese Unie zal de prijzen positief ondersteunen.

Rekenen aan mestverwerking en alternatieven

Veehouderij

DLV Advies ontwikkelde een rekenmodel dat snel antwoord geeft op de vraag of mestbewerking interessant is en ook voor welk type de ondernemer dan het beste kan kiezen, zegt Harm Wientjes, projectmanager bij DLV Advies.

Nieuwe lespakketten Blij met een Ei

Veehouderij

Stichting Blij met een Ei heeft nieuwe lespakketten ontwikkeld. Blij met een Ei heeft de laatste jaren flink geïnvesteerd in een herkenbare uitstraling. Het lespakket is te downloaden op de site of te bestellen bij de stichting.

Beter berengedrag door inuline in voer

Veehouderij

Berengeur te lijf gaan via met inuline verrijkt voer. Dat kan, maakten Vitelia, VOF Michiels, Connecting Agri & Food en Sensus eind vorige week bekend. Nieuw daarbij is dat het voer ook invloed blijkt te hebben op het gedrag van beren.

Vitelia ontwikkelt voer voor geurloze beer

Veehouderij

Vitelia heeft in samenwerking met VOF Michiels, Connecting Agri & Food en Sensus een voer ontwikkeld dat berengeur helpt voorkomen.

Epidemische diarree varkensbedrijven Brabant en Limburg

Veehouderij

In januari zijn in het GD-laboratorium opnieuw enkele gevallen van een besmetting met het Porcine Epidemische Diarree (PED)-virus bevestigd. Daarbij gaat het om varkensbedrijven in Oost-Brabant en Noord-Limburg.

Preventie sleutelwoord bij weren Afrikaanse Varkenspest

Veehouderij

De dreiging van Afrikaanse Varkenspest (AVP) vanuit Polen is onverminderd groot. Toch lijkt het erop dat de Poolse autoriteiten AVP beter onder controle hebben. Preventie is het sleutelwoord.

Vliegangst verdwijnt wanneer varken Lilou verschijnt

Veehouderij

Op het vliegveld van San Francisco ontstrest het minivarken Lilou passagiers. Die liggen aan haar voeten en vergeten hun vliegangst wanneer ze een pirouette maakt of met haar roodgelakte nagels pingelt op een piano.

Vervoersverbod Hiaure ingetrokken

Veehouderij

Het vervoersverbod dat recent werd ingesteld na een vogelgriepuitbraak in Hiaure wordt ingetrokken. Het getroffen Friese bedrijf is na de ruiming gereinigd en ontsmet.

Gezonde varkens bezorgen Frank van de Pavert werkplezier

Veehouderij

De wisselbokaal 'Hogere Varkensgezondheid' is dit jaar voor Frank van de Pavert uit Wehl. Samen met Hans Verhoeven (Keten Duurzaam Varkensvlees) en Mart Smolders (MS Schippers) was Van de Pavert hiervoor genomineerd.

Van Dam praat in Brussel over status vrije uitloopeieren

Veehouderij

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken is in gesprek met de Europese Commissie om de handelsstatus van vrije uitloopeieren te behouden mits de ophokplicht nog eens met 12 weken wordt verlengd. In 2014 werd dat verzoek niet...

'Wakker Dier slaat plank mis'

Algemeen

Het rapport 'Grenzeloos gesleutel aan dieren' dat Wakker Dier deze week presenteerde, is eenzijdig en bezijden de waarheid. Dat blijkt uit een belronde van Nieuwe Oogst langs fokkerijorganisaties.

Bestrijdingskosten bloedluis kunnen fors omlaag

Veehouderij

Bloedluis kost de Nederlandse pluimveesector zo'n 35 cent per hen per jaar aan productiederving en bestrijdingskosten. Door een geïntegreerde plaagbeheersing kunnen die kosten fors omlaag, zegt Monique Mul.

Aeres Hogeschool Dronten bouwt nieuwe pluimveestal

Veehouderij

Studenten van Aeres Hogeschool Dronten doen dit voorjaar onderzoek in een nieuwe pluimveestal. Die is ontworpen volgens de richtlijnen Beter Leven Keurmerk 3 sterren. In de loop van maart worden de eerste leghennen opgezet.

'Wakker Dier moet ophouden met onzin'

Veehouderij

Wakker Dier wil regelgeving om dieren te beschermen tegen te ver doorfokken. Uit onderzoek van Wakker Dier zou blijken dat grote fokbedrijven de komende jaren met behulp van DNA-technieken inzetten op verdere productieverhoging per dier.

Belgen pakken berengeur aan via voer

Veehouderij

Dumoulin (Groep Aveve) gaat berengeur aanpakken via het voer. Tijdens de beurs Agriflanders presenteert de voerfirma Taintstop.

Kennissessies voor varkenshouderij in Zuid-Nederland

Veehouderij

AB Brabant en kennisplatform Varkens.nl bieden in 2017 kennissessies aan voor medewerkers, bedrijfsleiders en varkenshouders. In januari gaan de eerste kennissessies over Dekmanagement van start.

Gespreidde inning pacht voor boeren Stadserven

Regio Oost

Pachters van Stadserven (Kampereiland eo) mogen in 2017 hun pacht gespreid betalen. Een gespreidde inning van de pacht moet boeren meer lucht geven, motiveert Stadserven.

Vleessector vreest nieuwe importbeperkingen VS

Algemeen

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) maakt zich grote zorgen over nieuwe importbeperkingen voor rund- en kalfsvlees naar Amerika. Eerste stappen daarvoor zette de Amerikaanse overheid daarvoor deze week.

Arno Brok volgt in Friesland John Jorritsma op als commissaris Koning

Algemeen

Arno Brok wordt per 1 maart Commissaris van de Koning in Friesland. Hij volgt John Jorrtisma op die per 13 september burgemeester is van Eindhoven.

Vogelgriep vraagt creativiteit export

Veehouderij

De uitbraken met vogelgriep hebben een behoorlijke impact op de export van broedeieren, pluimveevlees en hoogwaardig fokmateriaal.

'Vogelgriep is natuurramp waarop nog geen antwoord is'

Veehouderij

Elk nieuw geval van vogelgriep in Nederland is koren op de molen van tegenstanders van de professionele pluimveehouderij en roept de vraag op of pluimveehouderij in Nederland wel kan. 'Ik zie dat er discussie ontstaat, maar we moeten die wel...

Vogelgriep bij dierenhandel in Stolwijk

Veehouderij

Bij dierenhandel Hoogendoorn aan de Benedenkerkseweg in Stolwijk is vogelgriep geconstateerd. Het is niet bekend of het gaat om het hoogpathogene H5N8 gaat.

Plukon neemt Franse pluimveevleesproducent DUC over

Veehouderij

De Plukon Food Group neemt de Franse pluimveevleesproducent DUC over. Het bedrijf is in Frankrijk een belangrijke speler op het gebied van gecertificeerd gevogelte.

Intentieovereenkomst 1 varkensgeluid getekend

Veehouderij

De intentieovereenkomst om te komen tot 1 varkensgeluid is dinsdagmiddag ondertekend. In 2017 moet dat leiden tot één gezamenlijke POV Belangenbehartiging voor alle varkenshouders in Nederland.

Epidemische diarree op varkensbedrijf Brabant

Veehouderij

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) meldt Porcine Epidemische Diarree (PED) op een varkensbedrijf in Brabant.

Nu ook vogelgriep bij kalkoenen in Engeland

Veehouderij

Eind vorige week was ook de eerste uitbraak van vogelgriep in Engeland. Het betrof een bedrijf met kalkoenen vlakbij de plaats Louth in de graafschap Lincolnshire.

Consument wil beer met ballen

Veehouderij

De Europese consument wil een stop op het castreren van biggen. 'De samenleving stelt eisen die niet meer kunnen worden genegeerd', stelt Gé Backus van Connecting Agri and Food.

Zeugen krijgen ruimte in vrijloophok

Veehouderij

Drie jaar werkte maatschap Brummelhuis uit het Overijsselse Hoge Hexel aan de ontwikkeling van een eigen vrijloopkraamopfokhok. Volgende week komen de eerste Topigs 50-zeugen in de stal met de 242 vrijloophokken.

Zet Van Dam de humane gezondheid op het spel?

Veehouderij

Niets baart een mens zoveel zorgen als zijn gezondheid. Dat bleek andermaal tijdens het algemeen overleg in de Tweede Kamer over dierenwelzijn. Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) verwees daar een verzoek voor verbieden colistine voor de...

Brief frankeren met kippenpostzegel

Veehouderij

Speciaal voor liefhebbers van kippen brengt PostNL op 2 januari een zegelvel uit met daarop tien Nederlandse kippenrassen.

Webinar over vogelgriep voor erfbetreders

Veehouderij

GD organiseert vrijdag om 14 uur een webinar. Ruth Bouwstra, sectormanager pluimvee bij GD gaat dan in op het thema 'Blijf alert op vogelgriep. Hygiëne is belangrijk!'.

Dreiging vogelgriepbesmetting door wilde vogels blijft groot

Veehouderij

De dreiging van het hoogpathogene H5N8 vogelgriepvirus blijft onverminderd groot. Texel is woensdag in zijn geheel besmet verklaard. Ook in Noord-Friesland zijn dode vogels als gevolg van vogelgriep gevonden.

Duitsers slachten minder vleesvarkens

Veehouderij

Het aantal slachtingen in Duitsland loopt terug. In de eerste drie kwartalen werden 43,92 miljoen vleesvarkens geslacht. Ruim 0,6 procent minder dan in dezelfde tijd in 2015. Dat blijkt uit de jongste cijfers van het Duitse bureau voor statistiek...

Kalverhouderij spijkert aan hygiënebewustzijn

Veehouderij

27 kalverhouders kwamen dinsdagmiddag naar het bedrijf van collega Jansen in Ulicoten voor de LTO/VVK-bijeenkomst Hygiëne. Het was de eerste van een serie van tien bijeenkomsten. Doel daarvan is het vergroten van het hygiënebewustzijn bij de...

Oproep aan pluimveehouder om hygiënisch te werken

Veehouderij

Loslopende kippen en ongedierte. Overlegplatform Avined krijgt daarvan signalen. 'Absoluut onacceptabel in tijden van hoge vogelgriepdreiging.'

Voorlopig geen milieucriteria in Beter Leven-keurmerk

Veehouderij

Er worden voorlopig geen milieumaatregelen opgenomen in het Beter Leven-keurmerk. De financiering van het onderzoek dat daarvoor nodig is komt niet rond.

H5N8: zelfde naam, maar ander vogelgriepvirus dan in 2014

Veehouderij

Na een paar dagen van relatieve rust waren daar dan donderdag nieuwe uitbraken met H5N8. De naam suggereert dat het om hetzelfde virus gaat dat in 2014/2015 vijf pluimveebedrijven trof. Het tegendeel is het geval.

GD-film over vogelgriep

Veehouderij

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft een filmpje, waarin sectormanager Pluimvee Ruth Bouwstra uitlegt wat pluimveehouders kunnen doen om insleep te voorkomen.

Achterban positief over 1-varkensgeluid

Veehouderij

Positief en constructief. Zo kwalificeert Eric Douma, voorman van LTO Varkenshouderij de ledenraadpleegavonden over 1-varkensgeluid. Maandag werd de laatste gehouden in het Limburgse Nederweert.

Corridor voor pluimvee door vogelgriepgebied naar slachterij

Veehouderij

Eendenslachterij Tomassen Duck-To in Ermelo en Pluimveeslachterij GPS in Nunspeet mogen onder voorwaarden hun bedrijf weer opstarten. Het ministerie van Economische Zaken heeft daarvoor een corridor ingesteld.

LTO en NVV: bestel jute zak niet via Varkens in Nood

Veehouderij

LTO Varkenshouderij en NVV raden hun leden af om jutezakken te bestellen via Varkens in Nood. Met zo'n bestelling geven varkenshouders namelijk privégegevens en inhoudelijke informatie over de eigen bedrijfsvoering vrij aan derden.

KDV+ varkens binnenkort allemaal gechipt

Veehouderij

Alle vleesvarkens binnen het Antibioticavrij Leven-concept van Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV+) zijn binnenkort individueel herkenbaar via een chip in het oormerk.

BIG Challenge trapt editie 2017 af

Veehouderij

BIG Challenge doet op 31 mei en 1 juni 2017 met 160 deelnemer verdeeld over 18 teams met fietsers, runners en wandelaars mee aan de Alpe d'HuZes. De aftrap van het nieuwe seizoen was 19 november bij de Universiteit van Wageningen.

Kakelsessies pluimveegezondheid gaan niet door

Veehouderij

De Kakelsessies over pluimveegezondheid en hygiëne die vanaf maandag 21 november op de rol stonden, gaan niet door.

Van Hall Larenstein start studie Biologische Melkveehouderij

Biologische landbouw

Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden start schooljaar 2017/2018 een studie Biologische Melkveehouderij. HVHL is de eerste hogeschool die dit aanbiedt.

MS Schippers viert gouden jubileum op Eurotier

Veehouderij

Drie ondernemende broers die het 50-jarige bestaan van hun familiebedrijf vieren op bij Eurotier in Hannover. Dat doen Harrie, Guus en Mark Schippers van toeleverancier van bedrijfsbenodigdheden MS Schippers.

Duurzaam voedsel wint markt

Veehouderij

'Steeds vaker geeft de Nederlander niet alleen als burger maar ook als consument de voorkeur aan voedsel dat op een duurzamere wijze geproduceerd is.' Dat stelt staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) deze week in een brief aan de Tweede Kamer waarin...

Vijftien levende biggen in eerste worp

Veehouderij

Wil een opfokgelt kunnen uitgroeien tot een superzeug, dan moet ze hoogproductief zijn in de eerste worp. 'Op de 10 procent beste bedrijven in Nederland werpen zeugen in de eerste worp vijftien vitale biggen of meer', geeft dierenarts Arno Joosten,...

Woningen op plek oude stallen Varkensproefbedrijf Raalte

Veehouderij

De 5400 vierkante meter aan oude stallen van het voormalig varkensproefbedrijf in Raalte worden gesloopt en maken plaats voor drie woningen. Dat is het plan van projectontwikkelaar Jan van Doornik die het proefbedrijf kocht van de Wageningen...

DCA Beursprijs 2.0 maakt varkensnotering transparanter

Veehouderij

De DCA Beursprijs voor varkens gaat op de schop. De aanpassingen moeten zorgen voor meer transparantie en speelt in op het afschaffen van de btw-landbouwregeling in 2018.

Danish Crown betaalt 10 cent meer dan concurrent

Veehouderij

Slachterij Danish Crown werkt aan een forse verbetering van de uitbetalingsprijs voor vleesvarkens.

Varkenshoudster schittert in reclamespot Albert Heijn

Algemeen

Annemarie Noordman-Damman uit Lemelerveld was eind oktober het gezicht van de varkenshouderij in een reclamespotje van Albert Heijn. Een varkenshoudster die trots is op de sector en dat wil uitdragen.

Varkens belasten milieu minder met koper

Veehouderij

Van de varkenshouders met meer dan 1250 vleesvarkens houdt 92 procent zich aan de norm voor koper in varkensvoer. In 2014 was dat nog maar 67 procent. De milieubelasting is met circa 50 procent terug gelopen dankzij de aanpassingen in de...

Denen steken 2,5 miljoen euro in hygiënisch transport

Veehouderij

Denemarken investeert bijna 2,5 miljoen euro in het wassen van vrachtwagens en verplichte quarantaine om te voorkomen dat het Afrikaanse Varkens Pest binnen de landsgrenzen krijgt.

Uitvoeringsfase Vitale Varkenshouderij begonnen

Veehouderij

De uitvoering van het actieplan Vitale varkenshouderij kan van start. Vanmorgen tekenden de regiepartners op het ministerie van Economische Zaken de coalitieovereenkomst.

Varkens in Nood richt vizier op staartcouperen

Veehouderij

Varkens in Nood start morgen een campagne tegen het couperen van staarten bij biggen. Dinsdagavond keilt RTL Nieuws om 19.30 uur het item aan. LTO Varkenshoudeij en NVV verwerpen de actie.

Meer pluimvee- en varkenshouders breiden uit

Veehouderij

Voor het eerst sinds 2012 is er sprake van een lichte toename in uitbreidingsplannen in de pluimvee- en varkenshouderij. Uit de HokdierScanner blijkt dat 16,4 procent van de Nederlandse varkens- en pluimveebedrijven denkt aan uitbreiding.

Varkenshouder worstelt na 25 jaar nog met PRRS-virus

Veehouderij

Het is op de kop af 25 jaar geleden dat de virusziekte PRRS voor het eerst huishield op Nederlandse varkenshouderij bedrijven. Anno 2016 waart PRRS bijna het hele jaar rond, maar een effectieve aanpak komt in zicht.

Limburgs Kloostervarken viert driesterren-feestje

Veehouderij

Net voordat de Beter Leven Week maandag van start ging, kreeg het Limburgs Kloostervarken (Livar) officieel de drie sterren van het Beter Leven-keurmerk.

Varkentje tik zonder modderklodders met Varkensgame

Veehouderij

Connecting Agri & Food zet een Varkensgame in de markt. Het gaat nog om een prototype van de app voor smartphone en tablet. Vandaag schuift de DLV-dochter daarmee aan bij de 'De wereld wordt bont-tafel' van de Dutch Design Week in Eindhoven.

NVV wil herziening geurnorm en meetmethode

Veehouderij

Geurhinder in de nabijheid van varkensbedrijven wordt door omwonenden niet of nauwelijks ervaren. Dat blijkt uit een onafhankelijk en wetenschappelijk onderzoek, dat de afgelopen anderhalf jaar in Nederland is gehouden.

3 Beter Leven-sterren voor Limburgs Kloostervarken

Veehouderij

Het varkensvlees van het Limburgs Kloostervarken (Livar) draagt sinds vrijdag officieel drie sterren van het Beter Leven keurmerk. De officiele erkenning kwam tijdens de heropening van de vleesvarkenstal en de opening van de kraamstal.

Dierenbescherming wil zuivel met één ster

Veehouderij

De Dierenbescherming heeft een nieuwe directeur: Peter Verdaasdonk. In juni volgde hij Frank Dales op. Met Verdaasdonk waait er een frisse wind door de organisatie. De werkwijze blijft echter gelijk: via het harmoniemodel werken aan een beter leven...

Varkenshouder Beulink wil 1.000 gram groei

Veehouderij

Genetisch hebben de varkens het in zich en toch komt 1.000 gram groei per dag of meer er niet uit. Frustrerend vindt Bennie Beulink uit Zelhem. Hij daagde zichzelf en zijn zonen Rudy en Remco uit dat doel te halen voor hij met pensioen gaat.

26 miljoen dieren onder Beter Leven Keurmerk

Algemeen

Het aantal varkens, runderen en kippen dat wordt gehouden onder het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming stijgt dit jaar explosief met 27 procent. De groei zit met name bij varkens ( +40 procent) en pluimvee (+28 procent).

'Wintergarten voor vleeskuikens, zoals die bedoeld is'

Veehouderij

Albert en Wendy Koekoek uit het Drentse Kerkenveld investeerden in wintergartens met een lichtdoorlatend dak. In de zomer van 2016 namen zij die in gebruik. Het bedrijf kon daardoor groeien naar 64.000 kuikens.

Helft varkenshouders Bronkhorst wil stoppen

Veehouderij

Bijna de helft van de varkenshouders in de gemeente Bronkhorst die een coach op bezoek hebben gehad, wil stoppen met het bedrijf. Dat blijkt uit een uitzending van Regio8.

'Wat zou jij doen als je in onze schoenen stond'

Veehouderij

Vaak zitten we vast in onze eigen meningen en ideeën. Volgens Ruud Zanders zou het goed zijn als iedereen zich eens wat vaker probeert te verplaatsen in de inzichten, meningen en ideeën van een ander. Ook al lijkt dat lijnrecht tegenover de eigen...

Huidige stal van de scharrelkip vermindert de luchtkwaliteit

Veehouderij

Bij alle diersoorten in de veehouderij nam de fijnstofuitstoot de afgelopen jaren af, terwijl die bij legkippen toenam. 'Met de omschakeling van legbatterij naar scharrelstal heeft de maatschappij een dierenwelzijnsprobleem ingeruild voor een...

Zorgen geitenhouder door moeilijk beheersbare ziektes

Veehouderij

Een aantal melkgeitenbedrijven met CAE- en CL-certificering hebben de ziektes toch opgelopen. LTO is bezorgd over deze ontwikkeling.

BIG Challenge rijdt bijna 1,1 miljoen euro bij elkaar

Algemeen

BIG Challenge levert in 2016 bijna 10 procent van de opbrengst van Alpe d'HuZes. Het eindbedrag van deelnemers uit de agrarische sector bedroeg 1.094.043 euro, terwijl de totale opbrengst van de Alpe d'HuZes 11,1 miljoen euro uitkwam.

Vion ontwikkelt door op smaak en smaakbeleving

Veehouderij

Vion investeert verder in nieuwe concepten varkensvlees, waarmee de slag van bulk naar kwaliteit wordt gemaakt. De valorisatie van een concept als Good Farming Star (GFS) moet komen uit een vraaggestuurde, ketenaanpak die verder gaat dan alleen het...

Vion start met varkenshouders dialoog over nieuw prijsmodel

Veehouderij

Vion wil varkenshouders uitbetalen volgens nieuwe prijsmodellen. In november gaat het bedrijf daarover de dialoog aan met leveranciers.

300.000 varkens kunnen de wereld voeden

Veehouderij

Laat een trendwatcher als Adjiedj Bakas kijken naar de voedingsketens van de toekomst en je krijgt een verrassend beeld voorgeschoteld. Als het aan hem ligt, wordt het platteland in Nederland kleurrijker met architectonische hoogstandjes. Must do's...

Toekomst varkenshouderij ligt in productieketen

Veehouderij

Om als varkenshouder toekomst te houden is het aansluiten bij een productieketen broodnodig. 'Voedingsketens zullen zich op termijn gaan sluiten en wie zich daar nu niet bij aansluit, mist de boot.'

Eikels rapen voor varkens gaat vlot met een wals

Veehouderij

De varkens van Willem Hempen en Claudia van der Laan uit Valthermond krijgen onder meer eikels als voer. Vanaf 8 oktober kunnen die weer worden ingeleverd. Speciaal voor het rapen van de eikels investeerden beide in de eikelraapwals.

'Vaak wegen waardevol hulpmiddel bij opfok van zeugen'

Veehouderij

Tijdens de opfokperiode van zeugen wordt de basis gelegd voor een goede reproductie. Regelmatig wegen is daarbij een belangrijk hulpmiddel, zegt Anita Hoofs van WUR Animal Science tijdens de kennissessie 'Meer halen uit fokmateriaal'.

Nieuwe gevallen Afrikaanse varkenspest

Veehouderij

Na een periode van betrekkelijke rust zijn deze week weer nieuwe gevallen van Afrikaanse varkenspest (AVP) gemeld bij wilde zwijnen en commerciële bedrijven in Rusland en Litouwen. Voor de Duitse regering is AVP reden om een monitoringssysteem voor...

Van Dam: export agro-kennis en innovatie stimuleren

Algemeen

De export van agro-kennis en innovatie moet meer worden gestimuleerd. Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) in een brief aan de Tweede Kamer over de toekomst van de agrarische export. Hij stuurt de brief mede namens Lilianne Ploumen,...

Adoptie big verbetert relatie met burger

Veehouderij

Piggy's Palace heeft een nieuwe loot aan de stam: pipAdoptie, de mogelijkheid om een big te adopteren. 'Een manier om de relatie met de burger te verbeteren', motiveert eigenaar Erik Stegink uit Bathmen.

Melktaks goed voor boer en imago van melk

Veehouderij

Door het invoeren van een melktaks van 10 cent per liter, gaan Nederlanders meer melk drinken. Tenminste, zo denkt Sijas Akkerman, directeur van Oliithe (denktank en innovaties voor gezond en duurzaam voedsel) erover.

PvdD wil geen uitbreiding varkensbedrijf in Groene Hart

Veehouderij

Provincie Zuid-Holland wil een ontheffing verlenen voor de bouw van een varkensstal in het open landschap van het Groene Hart in Woubrugge, gemeente Kaag en Braassem. De Partij voor de Dieren (PvdD) is hier fel op tegen en heeft het onderwerp op de...

Adoptie big verbetert relatie met burger

Piggy’s Palace heeft een nieuwe loot aan de stam: pipAdoptie, de mogelijkheid om een big te adopteren. ‘Een manier om de relatie met de burger te verbeteren’, motiveert eigenaar Erik Stegink.

Varkenshouders steken boer David hart onder de riem

Veehouderij

LTO Varkenshouderij en NVV willen boer David uit Boer Zoekt Vrouw een hart onder de riem steken. De organisaties stelden een brief op, gericht aan directeur Hans Baaij van Varkens in Nood, waarmee varkenshouders op ludieke wijze hun steun kunnen...

Omroep Max neemt temperatuur op

Veehouderij

Omroep Max dook dinsdag, met 31,1 graad Celsius de warmste dag ooit gemeten in De Bilt, de varkensstal in bij Elly Michiels-Fleuren in Melderslo. 'Best spannend', reageert Elly Michiels. Positieve aandacht kan de varkenshouderij altijd gebruiken.

LTO Varkenshouderij blijft tegen uitwisselen rechten

Veehouderij

Het wetsvoorstel fosfaatrechten dat vorige week door staatssecretaris Martijn van Dam naar de Tweede Kamer is gestuurd, verandert voor de varkenshouderij op korte termijn niets. LTO Varkenshouderij en NVV blijven daarom tegen het uitwisselen van...

Toekomstvisie pluimveesector bijna gereed

Veehouderij

De Toekomstvisie pluimveesector is bijna gereed. LTO/NOP en NVP streven er naar om de visie uiterlijk begin oktober aan staatssecretaris Martijn van Dam van EZ, te kunnen aanbieden.

Rabobank: 'Kip van Morgen' legt geen windeieren

Veehouderij

De vooruitzichten voor de Europese vleeskuikensector zijn positief. Nederlandse pluimveehouders behalen goede rendementen door een lager aanbod en stabiele voerprijzen. Ook is de omschakeling naar concepten voor de Nederlandse markt nagenoeg...

Nieuw varkensvleesconcept zaak van lange adem

Veehouderij

Het werk van de Truffelcoalitie zit erop. Gedurende tweeënhalf jaar werkten drie ondernemers nauw samen bij de realisatie van hun nieuwe duurzame varkensvleesconcept. Hun advies: blijf in kleine stappen denken en neem niet te veel hooi op de vork.

'Kwalitatief slecht kalf met geen malus goed te maken'

Veehouderij

De helft van de circa 1,5 miljoen kalveren die jaarlijks in Nederland worden opgezet staan op contract voor de VanDrie Group. Een gesprek met Henny Swinkels, directeur Corporate affairs, over zaken rondom het Kalf Volg Systeem.

LTO Varkenshouderij wil keuringskosten terugvorderen

Veehouderij

LTO Varkenshouderij en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) overwegen nadere stappen om het teveel betaalde aan keuringskosten voor de varkenshouderij terug te vorderen.

Consument vraagt extra informatie varkenssector

Veehouderij

Elk varken moet zo snel als mogelijk worden voorzien van een elektronische I&R. Henk Bleker, voorzitter van Vee & Logistiek Nederland pleit daarvoor. Het maakt verschillen tussen varkens zichtbaar en zorgt voor de extra informatie waar de...

Arnon Grunberg schrijft varkensslacht van zich af

Veehouderij

Schrijver/Columnist Arnon Grunberg heeft een paar dagen meegelopen bij slachterij Westfort in IJsselstein. Hij is begonnen op de boerderij en heeft vervolgens het hele traject van slachten tot uitbenen van dichtbij beleefd.

Voederwaarde zomerkuil doet flinke stap terug

Veehouderij

De voederwaarde van de zomerkuilen 2016 is het laagst sinds jaren. Met een VEM-gehalte van 870 vallen de zomerkuilen gemiddeld een stuk lager uit dan de kuilen van vorig jaar met 905.

Nederlandse aanpak campylobacter succesvol

Veehouderij

Door maatregelen van de Nederlandse pluimveeslachterijen is het percentage kipproducten dat de slachterij verlaat met relatief hoge Campylobacterwaarden in enkele jaren tijd gehalveerd. Dit meldde Nepluvi tijdens het Campylobactercongres op 31...

Met eentjes en nulletjes meer euro's in varkensketen

Veehouderij

De varkenshouderij moet niet meer produceren, maar geld verdienen door dat beter te doen. Beter inspelen op wensen van de verwerkende industrie, retailer en consument, luidt het devies. En alles wijst erop dat digitalisering daarbij gaat helpen.

DEP heeft tonnen mest rond tot 2030

Veehouderij

DEP heeft 290.000 ton met gecontracteerd voor de periode van 2018 - 2030. Voor BMC betekent dit dat de centrale die pluimveemest verwerkt ook na 2018 doordraait.

Jan Vogels koelde met warmtewisselaar

Veehouderij

Varkenshouder Jan Vogels uit Erp heeft bijna de renovatie van zijn biggenstallen achter de rug. Hierbij is ook centrale afzuiging met nieuwe bio-wasser van Prismafilter geplaatst met daarop een warmtewisselaar van ITB. Daarmee werd de afgelopen...

Jan Vogels koelt met biologische warmtewisselaar

Veehouderij

Varkenshouder Jan Vogels uit Erp heeft bijna de renovatie van zijn biggenstallen achter de rug. Hierbij is ook centrale afzuiging met nieuwe biowasser van Prismafilter geplaatst met daarop een warmtewisselaar van ITB. Daarmee werd de afgelopen weken...

Eerste Zerostal draait in 2017

Veehouderij

Sweco en Agrifirm Exlan lanceerden onlangs de Zerostal. Het gaat om een stal zonder emissies, die energieneutraal is, reststromen hergebruikt, en zorgt voor een optimaal stalklimaat en dierenwelzijn. In 2017 draait de eerste demostal op...

‘Zerostal maakt sector toekomstbestendig en rendabel’

Veehouderij

Twee weken na de lancering van de Zerostal maken de ontwerpers Agrifirm Exlan en Sweco bekend dat er in 2017 een demo-exemplaar op praktijkschaal wordt gebouwd. Peter Schepers, adviseur Milieu bij Agrifirm Exlan, licht de stal toe.

Warmtewisselaar geeft verkoeling

Veehouderij

Bij varkenshouder Jan Vogels uit Erp is de renovatie van de biggenstallen bijna achter de rug. Er werd onder andere centrale afzuiging met een bio-wasser van Prismafilter geplaatst met daarop een warmtewisselaar van ITB. Die zorgde de afgelopen...

Eerste Zerostal draait in 2017

Veehouderij

Sweco en Agrifirm Exlan lanceerden onlangs de Zerostal. Het gaat om een stal zonder emissies, die energieneutraal is, reststromen hergebruikt, en zorgt voor een optimaal stalklimaat en dierenwelzijn. In 2017 draait de eerste demostal op...

Tönnies werkt niet aan integraties

Veehouderij

Ook al wijzen alle signalen erop dat Tönnies werkt aan het opzetten van een integratie, in een interview met TopAgrar ontkent Clemens Tönnies dat. Ook in de toekomst komen de varkens van Tönnies van moderne, goed toegeruste familiebedrijven.

'Zerostal maakt sector toekomstbestendig en rendabel'

Veehouderij

Twee weken na de lancering van de Zerostal maken de ontwerpers Agrifirm Exlan en Sweco bekend dat er in 2017 een demo-exemplaar op praktijkschaal wordt gebouwd. Peter Schepers, adviseur Milieu bij Agrifirm Exlan, licht de stal toe.

Pluimveehouder blijft bij Avipol verzekerd

Veehouderij

Onderlinge Waarborgmaatschappij Avipol voldoet aan de eisen van toezicht die De Nederlandsche Bank (DNB) stelt aan een verzekeringsmaatschappij. Dit betekent dat Avipol ook in de toekomst haar activiteiten voor de pluimveesector kan blijven...

Pluimveehouder blijft goed bij Avipol verzekerd

Veehouderij

Onderlinge Waarborgmaatschappij Avipol voldoet aan de eisen van toezicht die De Nederlandsche Bank (DNB) stelt aan een verzekeringsmaatschappij. Dit betekent dat Avipol ook in de toekomst haar activiteiten voor de pluimveesector kan blijven...

Vion verlengt vierweekse prijspilot

De vierweekse prijspilot die slachterij Vion begin 2016 startte, wordt verlengd tot eind dit jaar. De verlenging moet een completer beeld opleveren. De pilot telt twaalf varkenshouders uit het Good Farming Star-concept.

Varkens Vandaag wint Wien van den Brinkprijs

Veehouderij

De PR- en promotieorganisatie Varkens Vandaag kreeg maandagavond de Wien van den Brinkprijs. De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan een of meerdere personen, of een organisatie die zich inzet voor draagvlak en maatschappelijke acceptatie van...

De Raamloop ontvangt 1000e bezoeker Hy-Care

Binnen een half jaar na de opening ontving proefstal De Raamloop de 1000ste bezoeker. In de proefstal laat MS Schippers het Hy-Care concept voor de vleesvarkenstal zien.

Topigs kan verlies 'slecht verteren'

Veehouderij

De omzet van coöperatie Topigs groeide in 2015 ruim 10 miljoen euro naar 119,8 miljoen euro. De brutomarge steeg met 3,6 miljoen euro naar 60,4 miljoen euro. Topigs sloot 2015 echter af met een verlies van 1,7 miljoen euro.

Minder geur Noblesse Proteins door biobed

De proef die plaatsvindt bij de verwerkingsfabriek van pluimveeslachtafval Noblesse Proteins in Wijster om de geuruitstoot te beperken is tot nu toe een succes. Sinds de pilot zijn 80 procent minder klachten van omwonenden binnengekomen, meldt het...

LTO op bres voor 'Beter Leven' varkensboer

Veehouderij

Als actiegroepen en de Partij voor de Dieren varkenshouders afschilderen als 'kampbeulen' en 'slavendrijvers' werkt dat averechts. Dat schrijven Eric Douma van LTO Varkenshouderij en Ingrid Jansen van de NVV in een opinie in NRC Handelsblad van 30...

Activisten kondigen inbraak in stallen aan

Dierenactivisten van '269life Netherlands' hebben aangekondigd in de nacht van vrijdag op zaterdag in te breken in Nederlandse stallen. LTO Varkenshouderij en NVV zijn bezorgd en waarschuwen leden.

'Kalverhouderij verhoogt aaibaarheid melkvee'

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) stelt volgens vakgroepvoorzitter Wim Thus van LTO Vleeskalverhouderij onterecht vraagtekens bij het belang van de kalverhouderij. Terwijl die juist de aaibaarheid van de melkveehouderij verhoogt.

Niet meer Beter Leven varkensvlees in schap

Veehouderij

Nederlandse supermarkten hebben geen vooruitgang geboekt in de verkoop van varkensvlees met het Beter Leven Keurmerk. Dat zou blijken uit de nieuwste VarkensvleesMonitor van Varkens in Nood.

Varkensprijs stuiver omhoog

Veehouderij

De beursnotering voor varkens plust morgen met 5 à 6 cent. De stijging van de Duitse NW-notering gisteren met 6 cent rechtvaardigt die verwachting.

Beter zien door glas ei-zuiveldrank

Veehouderij

Zuiveldrank op basis van speciale eierdooiers verbetert het zicht. Dat meldt het wetenschappelijk tijdschrift voor de oogheelkunde, Journal of Ophthalmology.

Beter kalf alleen door samenwerking (video)

Veehouderij

De kwaliteit van kalveren moet omhoog. In de mesterij moet dat leiden tot een lager antibioticagebruik. Voor de melkveehouder tot een hogere kalverprijs. Dat kan alleen door samen te werken.

Deens varkensvlees krijgt Stjernekød-label

Veehouderij

Met het sterrenvleeslabel Stjernekød wil de Deense regering consumenten stimuleren door hun koopkeuze bij te dragen aan meer dierenwelzijn bij varkens.

Zeven Agroscoopbokalen uitgereikt

Zeven ondernemers uit verschillende sectoren ontvingen woensdag de Agroscoopbokaal. ForFarmers boegbeeld Yvon Jaspers reikte ze uit.

Greendal Vergisting verwerkt pluimveemest

Maatschap Huisman uit Dalfsen heeft naast een pluimveebedrijf een biogasinstallatie gebouwd met een capaciteit van circa 52.000 ton biomassa per jaar. Onder de naam Greendal Vergisting gaat de biogasinstallatie jaarlijks 11,5 miljoen kilowattuur...

Top PI scoort best op AutoFOM

Veehouderij

Nakomelingen van de Top Pi eindbeer van Topigs Norsvin scoren het beste op AutoFOM. Dit is de uitkomst van de Warentest Mastferkel van Landwirtschaftskammer NRW in Duitsland.

Denen halen Nitraatrichtlijn niet

Denemarken moet zich net als Duitsland verantwoorden voor het Europees Hof van Justitie voor een te laks mestbeleid. Dat dreigt te leiden tot het niet naleven van de Nitraatrichtlijn. Denemarken komt er voorlopig met een waarschuwing van af.

Wim Hendrickx vermeerderaar pur sang

Veehouderij

Wim Hendrickx uit Ossendrecht is vermeerderaar in hart en nieren. Rendabel vleesvarkens houden, vraagt een te grote investering. Maar belangrijker is dat zijn ambitie daar ook niet ligt. 'Als mens moet je dingen doen waar je goed in bent.’

Agrovision stopt publicatie technische cijfers

Agrovision verspreidt dit jaar via de media geen informatie over de ontwikkeling van de technische kengetallen in de melkvee- en varkenshouderij. Aanleiding voor het besluit is de ophef die ontstond over de ontwikkeling van de biggensterfte.

'Oog van de meester' bepaalt vitaliteit biggen

De biggensterft moet omlaag. Die opdracht heeft de varkenshouderij gekregen van staatssecretaris Martijn van Dam (EZ). Een stevige uitdaging, want bigvitaliteit wordt bepaald door een complex aan factoren.

Jansen Poultry Equipment wil uitbreiden

Veehouderij

Jansen Poultry Equipment uit Barneveld wil uitbreiden, meldt de Barneveldse krant. De afgelopen maanden nam het bedrijf van drie nabijgelegen bedrijven grond over met het doel grond om alle activiteiten onder één dak te brengen.

Frievar fokt met eigen zeugenlijn

Veehouderij

Frievar fokt en werkt met een eigen zeugenlijn: de Friverdi-zeug. 'Met de introductie van de Friverdi-zeug zet Frievar een volgende stap in de toegevoegde waarde van haar keten', aldus het persbericht.

Invoer Oekraïne 0,3 procent EU-productie

Veehouderij

Het heffingsvrije quotum dat Oekraïne mag uitvoeren naar de Europese Unie bedraagt 36.000 ton (0,3 procent). Dat schrijft minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan de Tweede Kamer.

Rusland blijft dicht voor varkensvlees

Voorlopig komt er nog geen einde aan het importverbod van Rusland op varkensvlees uit de Europese Unie (EU), terwijl daar wel markt is voor slachtbijproducten en vette delen.

Vlaamse zeugenhouder krijgt juni crisistoeslag

Veehouderij

In de loop van juni ontvangen Vlaamse zeugenhouders hun eerste crisistoeslag. De Vlaamse brancheorganisaties voor de voedingsindustrie en supermarkten Fevia en Comeos gaven daarvoor groen licht.

Rabobank: tekenen herstel varkenssector

Veehouderij

De Europese varkenssector krijgt in het tweede kwartaal van 2016 te maken met de eerste tekenen van herstel. De opleving van de vleesvarkensprijzen zet pas echt door als de eerste volumes uit de private EU-opslagregeling zijn verkocht.

Weer uitbraak vogelgriep in Frankrijk

In Zuidwest-Frankrijk is een nieuw geval van hoogpathogene vogelgriep vastgesteld, meldt Pluimveeweb. Het aantal gevallen sinds het begin van de uitbraak in Frankrijk stijgt hiermee naar 77.

Vion boekt 22 miljoen euro nettowinst

Veehouderij

Vion Food heeft in 2015 een nettowinst van 22 miljoen euro gerealiseerd, tegenover een nettoverlies van 21 euro miljoen in 2014. Dat heeft Vion donderdag bekendgemaakt.

Manifest LTO Varkenshouderij tegen TTIP

Op 26 april is er in de Tweede Kamer in Den Haag een algemeen overleg van de Handelsraad over TTIP. Daarvoor bieden LTO Varkenshouderij en NVV en een aantal andere organisaties aan de Kamerleden een manifest tegen TTIP en CETA aan.

Teller donaties sector-pr POV: 50.000 euro

Veehouderij

Een maand na de aftrap van de donatiecampagne voor sector-pr van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) staat de teller op 50.000 euro.

Productiekosten van Nederlandse melk hoog

Veehouderij

Met ongeveer 43 euro per 100 kilo melk zijn de productiekosten van melk in Nederland hoog in vergelijking met andere zuivelexporterende landen.

Westfleish schrijft rode cijfers over 2015

Veehouderij

De Duitse slachterij Westfleish boekt over 2015 een negatief resultaat van 4,1 miljoen euro. Dat was in 2014 nog 12,1 miljoen euro in de plus. De omzet van het concern daalde met 3,9 procent naar 2,42 miljard euro.

Ruim 10.000 gasten AH-varkenshouders

Vijf Good Farming Star varkenshouders en drie biologische van De Groene Weg kregen op Tweede Paasdag samen ruim tienduizend belangstellenden over de vloer. 'Openheid is belangrijk voor de sector', zegt Jaap Kreuger van de vereniging Star Farmers.

Minder Deense varkens naar Duitsland

Veehouderij

Denemarken exporteerde vorig jaar 12,6 miljoen varkens (+6,5 procent). De Deense export naar Duitsland daalde met 173.00 varkens (-2,5 procent). Die van fokzeugen naar Polen en biggen naar Italië steeg daarentegen.

Verplichte enting NCD blijft

Veehouderij

De verplichting om te enten tegen Newcastle Disease (NCD) blijft van kracht. Staatssecretaris Martijn van Dam vindt dat nodig voor bescherming van diergezondheid en exportpositie.

Hy-Care varkenstal doet het goed

Veehouderij

Tijdens de laatste ronde haalden vleesvarkens in de Hy-Carestal van MS Schippers een extra rendement van 28,63 euro per vleesvarkenplaats, meldt de Brabantse onderneming. Dat is boven verwachting, aldus divisiemanager Mart Smolders.

Duurzamer ei ruim 20 procent duurder

ABN Amro verwacht dat de marktsegmenten vrije uitloop- en biologische eieren in de komende jaren met respectievelijk 5 en 7 procent groeien. Een prijsstijging van ruim 20 procent per ei zal nodig zijn, om aan de kostenstijging die dit met zich...

Ruim negentig veehouders op AH Lentefeest

Veehouderij

Op Tweede Paasdag zetten ruim negentig veehouders de deuren van hun bedrijf open voor de AH Lentefeesten. Melkvee-, varkens- en pluimveehouders bieden bezoekers dan de gelegenheid vragen te stellen over de oorsprong van veel versproducten.

Nederland Proeft op herhaling (video)

Veehouderij

Voor wie zondag 13 maart de uitzending heeft gemist, de uitzending van Nederland Proeft over eieren voor de Paasbrunch wordt zaterdag 19 maart om 14.30 uur herhaald.

Luchtkussen als dak voor rosé kalverstal

De nieuwe kalverstal voor zeshonderd rosé kalveren van familie Fluitman in Radewijk krijgt een luchtkussen als dak. Het dak is lichtdoorlatend. 'De stal is licht zonder dat hij opwarmt', zegt Marco Noordman van ID Agro.

Mijlpaal gefermenteerd varkensvoer

Iets meer dan een jaar na de marktintroductie, produceerde Ferment+ op 7 maart de één miljoenste liter Basis-Ferment. Deze hoeveelheid is goed voor de aanmaak van 200 miljoen liter gefermenteerd varkensvoer.

Inno+ overgenomen door Big Dutchman

Inno+ is overgenomen door Big Dutchman uit het Duitse Vechta-Calveslage. Big Dutchman nam alle aandelen over. Inno+-oprichter Maurice Ortmans blijft directeur en werkzaam in dezelfde functie.

Schreijer: Crisisgeld naar varkenshouderij

Veehouderij

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik wil dat geld uit de crisisreserve van de Europese landbouwbegroting wordt gebruikt om de financiële problemen in de varkenshouderij aan te pakken. Dit zei de Twentse Europarlementariër tijdens een debat...

DLV: Houten spant ten onrechte uitgesloten

Houten spanten en gordingen hebben geen negatief effect op de brandveiligheid van stallen. Onderzoek van DLV Advies in opdracht van De Groot Vroomshoop toont aan dat het nieuwe Bouwbesluit hout ten onrechte uitsluit als constructiemateriaal in...

Meer transparantie bij dierziektes

Het Europees Parlement ging deze week in Straatsburg akkoord met nieuwe regels om dierziektes te voorkomen. De nieuwe Europese wet benadrukt het verantwoordelijk gebruik van antibiotica en vervangt ongeveer veertig bestaande regels.

Meer duurzame kip bij AH en Jumbo

Voor het einde van het jaar wordt in alle huismerkkipvleeswaren en verse kipmaaltijden van de supermarktketens Albert Heijn (AH) en Jumbo geen gangbaar geproduceerd pluimveevlees meer verwerkt.

LLTB, iSTEP en Blij met een Ei samen op LIV

LLTB, Stichting Blij met een Ei en vereniging iSTEP delen tijdens de LIV een stand. LIV Venray wordt gehouden op 1, 2 en 3 maart. LLTB, iSTep en Blij met een Ei zijn te vinden in stand 142a.

Chinese export belangrijk voor varkenssector

Veehouderij

Export naar China is van essentieel belang voor de vierkantsverwaarding, zeggen LTO Varkenshouderij en NVV in reactie op de sluiting van Hilckmann en slachterij Nijmegen. Belangrijkste reden om te stoppen is dat China de bedrijven geen...

Export nekt Hilckmann en slachthuis Nijmegen

Veehouderij

Vleesverwerker Hilckmann en slachthuis Nijmegen sluiten met ingang van volgende week de deuren. De voornaamste reden is dat China aan Hilckmann geen exportvergunning verstrekt.

HyCare-stallen gebouwd over de grens

De HyCare-aanpak van MS Schippers op proefbedrijf de Raamloop geniet internationale belangstelling. Inmiddels zijn in het Verenigd Koninkrijk en in Spanje HyCare stallen gebouwd, geeft Mart Smolders, divisiemanager varkens bij MS Schippers, aan.

Varkenshouders gaan vliegen kweken

Drie varkensboeren stappen nog dit jaar over op het opkweken van vliegenlarven. Ze doen dit in samenwerking met Protix BioSystems uit Dongen, meldt het Brabants Dagblad.

Digestarom Grow verbetert groei vleesvarken

Een 4,2 procent betere groei en een 5,9 procent betere Feed Conversion Ratio (FCR). Dat is het effect van +0,3 procent Digestarom Grow op het standaardvoer, blijkt uit een proef van Speerstra Feed Ingredients.

Nieuwe generatie LED helft zuiniger

Veehouderij

Het verbruik van de derde generatie VetSite LED-armaturen is met 88 Watt ruim 50 procent lager. Op de Rundvee en Mechanisatie Vakdagen in Venray introduceert Opti-Cow de VetSite GEN3.

Licht herstel gloort voor pluimveevlees

Veehouderij

Herstel voor de pluimveevleessector ligt in het voorjaar in het verschiet, stelt Rabobank in het kwartaalbericht Pluimveevlees. Al daalden de marges in het vierde kwartaal van 2015 met 15 procent naar het break-evenpunt.

67.124 handtekeningen tegen varkenshouderij

Varkens in Nood overhandigt staatssecretaris Martijn van Dam morgen een petitie met 67.124 handtekeningen voor verandering in de varkenshouderij. Daarnaast pleit de organisatie voor een accijns op vlees.

Chip analyseert eetgedrag varkens

Gezondheid en welzijnsproblemen opsporen met een chip. Onderzoek van de Belgische Jarissa Maselyne van het Belgische instituut ILVO en KU Leuven wijst uit dat door eetgedrag permanent te monitoren problemen eerder worden gesignaleerd.

Roofvogels kapen kippen in uitloop

Veehouderij

Voor het eerst is in beelden vastgelegd hoe roofvogels te werk gaan in een kippenuitloop.

LTO Noord: kennis ophalen kost geld

Veehouderij

Varkenshouders moeten leren dat kennis ophalen geld kost. 'Wordt kennis gratis aangeboden, dan zit er altijd een belang achter', zegt Gerdien Kleijer van Projecten LTO Noord.

Belgische varkenshouderij aan de differentiatie

De Belgische varkenshouderij is anders georganiseerd dan de Nederlandse. De problemen waarmee varkenshouders in beide landen worstelen zijn echter dezelfde. Het Vlaams departement van Landbouw en Visserij pleit voor differentiatie.

Weer nieuwe gevallen PED

Vorige week is op een aantal bedrijven de diagnose PED gesteld, meldt de Gezondheids Dienst. Het gaat om zowel vermeerderingsbedrijven als vleesvarkensbedrijven.

Innovaties stranden op geld

Veehouderij

De varkenshouderij komt met genoeg innovaties die inspelen op maatschappelijke wensen, maar die worden onvoldoende nagevolgd. Dat komt vooral omdat kosten van innovaties onvoldoende worden terugverdiend uit de markt.

Groei Hy-Care vleesvarkens 950 gram

Hy-Care vleesvarkens groeien in de rendementsstal 950 gram dag. Er wordt de helft minder antibiotica gebruikt en de voederconversie verbetert met bijna 10 procent. Dat blijkt uit de eerste resultaten op proefbedrijf de Raamloop van MS Schippers.

Veehouderij gebruikt minder 2e keus middelen

Zowel het totale gebruik van 2e keus diergeneesmiddelen als het aantal bedrijven dat deze middelen gebruikte is in 2014 gedaald. Dat schrijft staatssecretaris Van Dam in aanloop naar het Kamerdebat morgen over het gebruik van antibiotica in de...

Tönnies slacht meer in Denemarken

Veehouderij

Tönnies Groep slachte in 2015 9 procent meer varkens in Denemarken dan in het jaar 2014. In totaal werden in de Deense vestiging Slagteriet Brørup A/S van Tönnies 1,73 miljoen varkens geslacht.

BTW-vrij Duitsland irriteert Fransen

Een groep Bretonse varkenshouders heeft bij de Europese Commissie klacht ingediend tegen de Duitse staat. De Fransen kunnen niet verkroppen dat hun Duitse collega's vrijgesteld zijn van BTW, meldt VILT.be.

Rijnlandse boeren starten charmeoffensief

Algemeen

Boeren uit de Duitse deelstaat Rijnland-Palts starten een charmeoffensief. Met humor willen zij een impuls geven aan de dialoog met de bevolking en zo hun sympathie terugwinnen.

Hogan zegt vereenvoudiging GLB toe

EU-commissaris Phil Hogan wil het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) vereenvoudigen. Copa Cogeca is blij met het toegezegde pakket maatregelen dat daartoe moet leiden.

Hamletz eerste winnaar Agro Dragons' Den

De familie Ten Have uit Beerta is met het driesterren varkensvleesmerk Hamletz winnaar van de eerste Agro Dragons' Den. Die werd 21 januari gehouden tijdens de Bio-Beurs in Zwolle.

Zorg VBV om groei biologische varkens

Veehouderij

De Vereniging Biologische Varkenshouders (VBV) stuurde deze week een brief naar haar ketenpartners. Daarin deed ze een oproep aan alle partijen om verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan een gelijkmatige, verantwoorde groei van de sector.

VS geeft fiat aan gg-aardappel Innate

Akker- & Tuinbouw

De Amerikaanse voedselautoriteit FDA heeft een genetisch gemodificeerde (gg) aardappel veilig verklaard voor mens en milieu. Het gaat om een aardappel die resistent is gemaakt tegen phytophthora en minder acrylamide produceert, meldt het Vlaams...

LTO: laag antibioticagebruik belonen

LTO Nederland vindt dat veehouders die weinig diergeneesmiddelen gebruiken, moeten worden beloond. Dit kan onder andere door meer soepelheid ten aanzien van het gebruik en de opslag van antibiotica.

Vion streeft gelijkmatige prijs na

Veehouderij

Vion ging deze week niet mee in de prijsverhogingen die Van Rooi en Compaxo doorvoerden. De slachterij geeft aan een gelijkmatige prijs na te streven.

Ranman Top tegen phytophthora in tomaat

Akker- & Tuinbouw

Op verzoek van LTO Glaskracht Nederland is een tijdelijke vrijstelling afgegeven van Ranman Top ter beheersing van Phytophthora infestans in de bedekte teelt van tomaat. Deze vrijstelling is op 22 januari op grond van artikel 38 in de Staatcourant...

Koen Wouters wint Innovatie Award HVG

Koen Wouters uit Bergeijk won dinsdagavond de Innovatie Award. Die werd uitgereikt tijdens het symposium Hogere Varkens Gezondheid (HVG). Met in totaal 43 procent van de stemmen was de bokaal voor de Brabander.

Pyrogenium effectief bij Mycoplasma artritis

Pyrogenium compositum in combinatie met Promotion is effectief tegen Mycoplas artritis bij vleeskalveren. Dat blijkt uit een onderzoek van Ecostyle in samenwerking met vier dierenartsenpraktijken en de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

Opleiding middenkader varkenshouderij

Helicon Opleidingen start in februari een opleiding speciaal voor middenkaderfuncties in de varkenshouderij. De opleiding is voor mensen die het vak van varkenshouden in de vingers hebben, maar zich door willen ontwikkelen.

Sinds november geen nieuwe PED-besmetting

Er zijn sinds eind november geen PED-besmettingen meer bijgekomen. Dat komt door naleving van de hygiëneprotocollen, in combinatie met een zachte winter.

Valio heft glas op Motörhead-zanger (video)

De Finse zuivelonderneming Valio heft het glas op de eind vorig jaar overleden frontman Lemmy Kilmister van de Speed-rockband Motörhead. Een maand voor zijn dood draaide hij een reclamespot met Valio.

Landvarken biggen geboren via genenbank

De eerste toom Nederlands Landvarken biggen, verwekt met diepvriessperma van de genenbank, is geboren bij Kijk- Speelboerderij & Varkensmuseum 't Rundal. De Fokkersclub Nederlands Landvarken is daar de motor achter.

Colistineresistentie ook in Duitsland

Het onlangs in China gevonden overdraagbare gen mcr-1 komt ook voor bij landbouwhuisdieren in Duitsland. Eerste analyses van het Duitse Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) wijzen dat uit.

Twee nieuwe HPAI-uitbraken in Frankrijk

Het Franse Ministerie van Landbouw heeft donderdag twee nieuwe uitbraken gemeld. Daarmee is het totaal aantal HPAI uitbraken op 67 gekomen.

Nedap opent trainingscentrum in VS

Nedap heeft een nieuw trainingscentrum in de Verenigde Staten (VS) in gebruik genomen. Het trainingscentrum, waarin Nedap samenwerkt met Carthage Veterinary Service, bevindt zich in Carthage, Illinois.

Winstdeling voor trouwe leden Topigs

Veehouderij

Coöperatie Topigs versterkt in 2016 de band met haar leden. In zijn blog op Varkens.nl kondigt voorzitter John Lorist onder meer winstdeling aan. Nieuwe coöperatiemanager

Twee nieuwe gevallen HPAI in Frankrijk

Op 30 december en 5 januari zijn twee nieuwe gevallen van hoog pathogene vogelgriep (HPAI) gemeld in Frankrijk. Het totale aantal komt daarmee op 65.

Winterstorm VS kost al 20.000 koeien leven

Veehouderij

Winterstorm 'Goliath' heeft in het zuidwesten van de Verenigde Staten (VS) meer dan twintigduizend koeien en jongvee het leven gekost. Goliath geldt als de strengste winterstorm sinds de start van de weersmetingen.

Weer vraagt om extra waakzaamheid op AI

Weerdeskundigen zeggen dat er koude op komst is. En dat heeft invloed op de trekroutes van onder andere watervogels. Voorzitter Eric Hubers van NOP/LTO Pluimveehouderij roept daarom op tot extra waakzaamheid.

5.000 bedrijven aan Kringloopwijzer

De Centrale Database Kringloopwijzer heeft op 22 december de vijfduizendste melkveehouder verwelkomd op www.dekringloopwijzer.nl. Daarmee is ongeveer de helft van het aantal melkveehouders, die op 1 maart 2016 hun Kringloopwijzer ingediend moeten...

Pinokkio Award voor Wakker Dier (video)

Veehouderij

Wakker Dier is de winnaar van de Pinokkio 2015 Award. De dierenorganisatie in Amsterdam is hiermee volgens de stemmers de organisatie die het minst vaak de waarheid vertelt over de Nederlandse veehouderij en vleesindustrie.

Twee alternatieve sporen CO2-bedwelming

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken gaat langs twee sporen uitvoering geven aan de motie die begin december werd aangenomen om CO2-bedwelming uit te faseren.

Frankrijk verscherpt aanpak vogelgriep

Frankrijk heeft in een groot gebied in het zuidwesten van het land strikte maatregelen ingevoerd in een poging de vogelgriepuitbraak onder controle te krijgen. Het aantal besmette bedrijven is ondertussen opgelopen tot 53.

LEI: voer fors duurder door niet gg-soja

Niet gg-soja gebruiken heeft ingrijpende gevolgen. Er is onvoldoende niet gg-soja om aan alle vraag te voldoen. En de meerkosten voor het gebruik van uitsluitend niet gg-soja en andere eiwitgrondstoffen worden voor de veehouderij geraamd op 60 tot...

Colistine resistentie ook in Nederland

Het Centraal Veterinair Instituut (CVI) heeft het recent in China beschreven overdraagbare colistine resistentiegen mcr-1 ook in Nederland aangetroffen. Colistine wordt bij de mens gebruikt als een van de laatste middelen bij infecties met...

Succesvolle proef met larven in legvoer

De eerste fase van de proef met levende larven als voer voor leghennen is succesvol verlopen. De eiproductie lag hoger, de voederconversie was gunstiger en de uitval in de proefgroep lager dan in de controlegroep.

GGO-mais splijt parlement en commissie EU

Het Europees Parlement (EP) heeft zich gekeerd tegen de beslissing van de Europese Commissie (EC) om de import van de ggo-mais NK603xT25 in de Europese Unie toe te laten.

CVI controleert pluimvee in uitloop klokrond

Op een legpluimveebedrijf met uitloop gaat het Centraal Veterinair Instituut (CVI) volgend jaar continue cameratoezicht houden. De informatie die dat oplevert, wordt gebruikt om het risico op infectie met vogelgriep op uitloopbedrijven te verkleinen.

ForFarmers beloont Farmsuit met 5.000 euro

De Farmsuit van Anne Groot Severt uit Beltrum ontvangt 5.000 euro uit het Innovatiefonds van ForFarmers. Geld krijgen ook de automatische robot voor het reinigen van krachtvoersilo’s van Joost Kruiger en een rekentool voor optimale mestaanwending...

Geen steun LTO en NVV voor blokkade Vion

Veehouderij

Actiegroep Eerlijke Prijs Agra heeft aangekondigd slachterijen van Vion in Apeldoorn en Boxtel te blokkeren, vanwege de blijvende lage varkensprijzen. LTO Varkenshouderij en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) sluiten zich niet bij deze...

De Heus neemt Spaans-Portugese Nuter over

Veevoederbedrijf De Heus neemt het Spaans-Portugese mengvoerbedrijf Nuter over. Het bedrijf wordt overgenomen van een consortium van financiële investeerders.

Rik Verweij nieuwe eigenaar Plumex

Veehouderij

Rik Verweij nam op 8 december de aandelen van Jacques de Lange van de exporteur van broedeieren Plumex over. Hij is hiermee volledig eigenaar van Plumex geworden.

Topklas bereidt voor op ondernemerschap

Talentvolle leerlingen veehouderij gaan samen met topmensen uit het bedrijfsleven op zoek naar nieuwe vormen van agrarisch onderwijs.

Afname ESBL in pluimveevlees

Het aantal multiresistente bacteriën dat wordt gevonden op pluimveevlees in de Nederlandse supermarkten is gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van professor Jan Kluytmans van het Amphia Ziekenhuis in Breda, meldt de NOS.

Theo Duteweerd manager VIC Sterksel

Vleesvarkenshouder Theo Duteweerd wordt per 1 januari 2016 de nieuwe manager van het Varkens Innovatie Centrum (VIC).

Vogelgriep in Italië

Na drie gevallen van vogelgriep in de Franse Dordogne, meldt nu ook Italië vogelgriep. Op 30 november is een laag pathogene H5N2-besmetting vastgesteld op een kalkoenbedrijf in het Noord-Italiaanse Meldola.

Groen licht tweede fase Vitale Varkenshouderij

Veehouderij

Leden van Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) gaven maandagavond groen licht voor de uitwerking en uitvoering van de tweede fase van traject Vitale Varkenshouderij.

Nieuwe vogelgriepgevallen in Frankrijk

Frankrijk meldt nieuwe vogelgriepbesmettingen in de Dordogne. Het gaat om een bedrijf met eenden en een met ganzen.

POV-leden achter Vitale Varkenshouderij

Veehouderij

De leden van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) staan achter de koers die de POV vaart in het traject Vitale Varkenshouderij. De algemene ledenvergadering gaf het POV-bestuur maandagavond mandaat voor uitwerking en uitvoering van de...

PEC bouwt educatieve pluimveestal

Het Poultry Education Centre (PEC) bouwt een innovatieve en educatieve pluimveestal: het Poultry Innovation Lab (PIL). Burgemeester Asje van Dijk legde daarvoor gisteren de eerste steen.

Streven BIG Challenge 2016: 1 miljoen euro

Algemeen

BIG Challenge wil in 2016 met 23 teams van maximaal tien personen minimaal 1 miljoen euro inzamelen voor KWF Kankerbestrijding. Dat zei voorzitter Toine van Toor onlangs tijdens de aftrapbijeenkomst in Wageningen.

Deens afzuigsysteem kan niet in varkenstal

Veehouderij

Nederlandse varkensstallen zijn vaak niet geschikt voor het toepassen van gedeeltelijke onderafzuiging zoals in Denemarken wordt toegepast. De oorzaak wordt gezocht in de manier van ventileren (grondkanaalventilatie) en het grote aandeel dichte...

Meeste varkensslachtingen door WH-groep

Veehouderij

Onbetwiste leider bij de varkensslachterijen is Smithfield-eigenaar WH-groep. In 2014 slachtte het internationaal opererende bedrijf met vestigingen in Amerika, China, Mexico, Polen en Roemenie in totaal 47,2 miljoen varkens.

Forse toename vleesproductie VS

Veehouderij

Experts verwachten in 2016 een nog hardere strijd om de exportmarkten van varkensvlees. De VS heeft de problemen met PED overwonnen en de varkensvleesproductie groeit met sprongen.

Miniaturenbeurs feest voor jong en oud

Mechanisatie

De landbouwminiaturenbeurs in Zwolle is een feest voor jong en oud. De 26ste editie dit weekend in de IJsselhallen in Zwolle werd bezocht door 9.699 bezoekers. Verwoede verzamelaars, maar vooral ook heel veel liefhebbers.

Plus op broedei door export (video)

Veehouderij

Voor een gezonde vleeskuikenhouderij is export noodzakelijk. Wanneer er om welke reden dan ook 10 procent minder wordt geëxporteerd, ontwricht dat de hele vleeskuikensector, zegt Jacques de Lange van Plumex uit Goor.

Aldi verkoopt Nederlands parkkonijn

Aldi Nederland verkoopt als een van de eerste supermarktketens Nederlands konijn gehouden in parkhuisvesting. Sjef Lavrijsen van LTO Konijnenhouderij is blij met de overstap.

AVP breidt zich uit in Oekraïne

Veehouderij

Afrikaanse varkenspest (AVP) blijft zich roeren in de Oekraïne. De wereldgezondheidsorganisatie (OIE) meldt nieuwe uitbraken in de regio's Tschernihiw, Kiew, Odessa en Mykolajiw. De laatste twee regio's waren tot voor kort vrij van AVP.

Waalkens: uitspraak nertsen niet gekleurd

Harm Evert Waalkens, oud Tweede Kamerlid PvdA, is verbaast over de reactie van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders. Die noemde de uitspraak van de rechtbank van vorige week 'politiek gekleurd en ingegeven door de standpunten van de...

Novi-Pluim reikt 75e NoviPlus certificaat uit

Erik van Drie, vermeerderaar in Noordwolde, is de 75e deelnemer aan NoviPlus. Het meerwaarde concept van Novi-Pluim. Op de jaarvergadering in Barneveld werd bekend dat Novi-Pluim voor het vierde opeenvolgende jaar een nabetaling uitkeert van 5 cent...

Meer zeugen in Denemarken

Veehouderij

Het aantal vermeerderingszeugen in Denemarken groeit. Op 1 oktober van dit jaar telde de populatie zeugen 1,25 miljoen dieren. Ten opzichte van 1 oktober 2014 een stijging van 0,8 procent.

NVV reikt Pinokkio 2015 uit

De NVV reikt in december de Pinokkio 2015 uit. Deze prijs is bedoeld voor de organisatie of (tv)programma die het hardst liegt over de veehouderij. De NVV heeft Pinokkio ingesteld als tegenhanger van de Liegebeest 2015 verkiezing van Wakker Dier.

'Individueel voeren zeug toekomst' (video)

Veehouderij

Zeugen in groepen houden kan op verschillende manieren. Bij een daarvan worden voerstations gebruikt. Dat biedt de mogelijkheid om zeugen individueel en meerdere voeders te voeren.

LTO en NVV willen uitstel dataloggers

LTO Varkenshouderij en NVV hebben van staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) nog steeds geen antwoord op het verzoek om uitstel voor het verplicht elektronisch monitoren van luchtwassers (dataloggers).

Friberne verbaasd over nominatie Liegebeest

De producenten van Friberne-varkensvlees zijn verbaasd over hun nominatie voor de Liegebeest 2015-prijs. In al de communicatie-uitingen van Friberne is te zien dat de dieren op beton worden gehouden.

Topigs Norsvin lanceert in Duitsland TWI

Topigs Norsvin lanceert in Duitsland de Topigs Norsvin Welfare Index (TWI). Die wordt daar eerst alleen gebruikt voor SNW Pietrain Select (Top Pi eindberen).

Kippenslachterijen Tweede Kerstdag open

Veehouderij

Pluimveeslachterijen draaien op Tweede Kerstdag. Om dat mogelijk te maken, mogen ze aanvragen voor keuringen op zaterdag 26 december - Eerste Kerstdag - indienen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Russische vleesproductie in de lift

De Russische vleesindustrie zit in de lift. Russisch statistisch bureau Rosstat meldt dat in de eerste negen maanden van 2015 9 miljoen ton (+4,9 procent) meer levend gewicht (inclusief pluimvee) is geproduceerd dan in dezelfde periode in 2014.

Aujeszky bij wild zwijn in Saksen-Anhalt

Bij een wild varken, geschoten in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt, zijn antistoffen tegen de ziekte van Aujeszky aangetroffen, zo werd deze week bekend.

Groen licht begroting VIC Sterksel 2016

Het Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel heeft groen licht voor de begroting 2016. Net als in 2015 ligt de omzet uit publiek-privaat onderzoek op een kleine 1,5 miljoen euro, laat manager Han Swinkels weten.

Mogelijk vervolg PIT in 2016

De eerste Pigs Innovation Tour (PIT) loopt op zijn eind. Eind november verschijnt het laatste magazine en worden de laatste bijeenkomsten gehouden. Er is subsidie aangevraagd om aan PIT een vervolg te geven.

Forse kritiek AOC's op onderbekostiging

De Agrarische Opleidingscentra (AOC) zijn verontwaardigd over uitspraken van minister Jet Bussemaker van OCW. Zij stelde afgelopen week dat de voorgenomen bezuiniging bij het ministerie van EZ niet leidt tot onderbekostiging van het mbo-groen.

Tönnies neemt Tican over

Veehouderij

De Duitse slachterij Tönnies AG neemt de Deense slachterij Tican over. Tönnies en Tican hebben daarover een raamovereenkomst getroffen, meldt Tican.

Fusie Danish Crown en Tican afgeblazen

Veehouderij

De voorgenomen fusie tussen de Deense vleesconcerns Danish Crown en Tican is afgeblazen. De mededingsautoriteiten vrezen dat het fusiebedrijf te veel macht op de Deense markt krijgt.

CowVision gekoppeld aan SensOor

AgroVision heeft CowVision gekoppeld aan Cowmanager SensOor van Agis Automatisering. Hiermee komen de koegegevens uit CowVision volledig automatisch in SensOor.

Biologisch varken centraal op Groenhorst

Studenten varkenshouderij van verschillende agrarische opleidingscentra en CAH Vilentum verdiepten zich vorige week op het Groenhorst College in Barneveld in de biologische varkenshouderij.

Rosenthal: varkenshouders sluit rijen (video)

Veehouderij

Er is een groeiend besef dat de varkenshouderij de gelederen moet sluiten. Dat is het belangrijkste signaal dat Uri Rosenthal, voorzitter van de regiegroep Vitale Varkenshouderij, oppikte in de eerste twee raadplegingen van varkenshouders.

In Ovo start geslachtstest kuiken

In Ovo uit Delft start vanaf begin 2017 met het testen in een broederij van een machine die het geslacht van een kuiken in een ei kan bepalen. Voor de testen verwacht het bedrijf een half jaar nodig te hebben.

Nominaties Uiergezondheidsaward bekend

De genomineerden voor de Uiergezondheid Awards 2015 zijn bekend. De winnaars van de UGA Awards worden 10 november bekend gemaakt tijdens het congres Gezonde Melkveehouderij in Zwolle.

Rosenthal: focus op varkensketen en export

Veehouderij

De Nederlandse varkenshouderij heeft nog te veel de focus op Noordwest-Europa en er is ketenstructuur nodig om betere prestaties uit de markt te halen. Dat constateert voorzitter Uri Rosenthal van regiegroep Vitale Varkenshouderij.

GD-workshops PED-aanpak

De afgelopen weken heeft de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) circa tien PED-besmettingen vastgesteld, met name in Oost-Nederland. Reden waarom GD Academy workshops organiseert over de aanpak van PED.

Tien nieuwe gevallen van PED

Sinds half oktober zijn er tien nieuwe gevallen van PED geconstateerd op varkensbedrijven. Sinds juni waren er geen meldingen meer binnengekomen bij de GD.

COV: 'Naar 10 procent minder varkens'

Om de Europese varkensketen weer gezond te krijgen moet de hoeveelheid varkens met 10 procent omlaag, zegt Jos Goebbels, voorzitter van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV). Anders dreigt overproductie en veel te lage prijzen.

Omzet diergeneesmiddelen groeit in EU

De Europese markt voor diergeneesmiddelen is booming. Ten opzichte van 2013 werd in 2014 in euro's 10,7 procent meer omgezet tot een bedrag van ruim 5 miljard euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de koepel van de diergeneesmiddelenindustrie IFAH.

COV mist kalfsvlees in afspraken met Canada

De Centrale Organisatie voor de Vleessector COV is teleurgesteld dat de EU en Canada geen afspraken hebben gemaakt over kalfsvlees. Naast het rundvlees is het potentiële belang van Nederlands kalfsvleesproductie forser, stelt de COV.

GD monitoorde antistoffen vogelgriepvirus

In de eerste twee kwartalen van dit jaar monitoorde enkele pluimveebedrijven positief op vogelgriep. Er werden antistoffen aangetoond, meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

Voer 10 procent duurder door GM-vrije soja

Wanneer alle lidstaten van de Europese Unie de import van genetisch gemodificeerde soja uitsluiten, kan dit dit de veehouderijsector in de Europese Unie jaarlijks 2,8 miljard euro gaan kosten. Een stijging van 10 procent.

Meer dierenwelzijn varkens in Iowa

Varkenshouders in de Amerikaanse staat Iowa pakken met elkaar Pork Quality Assurance op. PQA is een programma van de National Pork Board en wordt door de Iowa Pork Producers Association (IPPA) als een van de eersten breed opgepakt.

Verdrievoudiging Beter Leven-producten

Veehouderij

Het aantal producten met het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming is de afgelopen twee jaar verdrievoudigd, meldt directeur Frank Dales.

'Beter Leven' voor ruim 20 miljoen dieren

Het aantal dieren dat valt onder het Beter Leven keurmerk stijgt dit jaar met zo'n 3 miljoen naar ruim 20 miljoen dieren. Dat is een groei van 17 procent ten opzichte van 2014.

Yvon Jaspers ontvangt eerste Eggazine

Veehouderij

Televisiepresentator Yvon Jaspers nam gisteren tijdens de Ladiesday van ForFarmers het eerste Eggazine in ontvangst. Eggazine is een magazine met informatie over kippen en eieren.

'FarmWalk met grashoogtemeter ontzorgt'

Veehouderij

Zes studenten van Van Hall Larenstein (VHL) namen een weideseizoen lang iedere week het gras de maat. Deze FarmWalk met een grashoogtemeter noemen zij een hulpmiddel dat ontzorgt.

Straathof koopt varkensbedrijf in Mariënheem

Veehouderij

Varkenshouder Adriaan Straathof, eigenaar van verschillende grote varkenshouderijbedrijven in Nederland en Duitsland, heeft via zijn bedrijf Sebava een varkensbedrijf in Mariënheem gekocht dat vorig jaar failliet ging.

Kalverhouders gezocht voor Big Challenge

De kalverhouderij wil in 2016 meedoen aan de Big Challenge. Willem Jorissen, directeur van de Pali Group fietste zel in 2012 en 2013 de Alpe dHuZes en zet nu een team op.

AgruniekRijnvallei investeert in Barneveld

AgruniekRijnvallei investeert in de pluimveevoerfabriek in Barneveld. De investeringen zijn gericht op de productie van uniform structuurvoer.

Duits verbod per 2025 voor kooihuisvesting

Per 2025 komt er in Duitsland een houderijverbod voor leghennen in een koloniehuisvestingssysteem. Dat zijn de Duitse minister van Landbouw en de landbouwministers van de verschillende deelstaten met elkaar overeengekomen, meldt Top Agrar.

Manon Houben hoofd sector varkens GD

Dierenarts Manon Houben is per 1 oktober hoofd sector varkens bij De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Voor die datum was ze onafhankelijk diergeneeskundig adviseur voor de varkenshouderij bij PorQ.

PRRS-truck on tour (video)

PRRS drijft de productiekosten op. Om dat bewustzijn te voeden, richtte Boehringer Ingelheim de PRRS-truck in. Relaties van DAP Haaksbergen en Varkensteam De Oosthof hadden gisteren de primeur.

Eerste notering Best Piglet Price

De eerste Best Piglet Price (BPP) wordt maandag om 18 uur bekend. De nieuwe notering vervangt de beursprijs biggen. De prijs wordt exclusief gepubliceerd op Boerenbusiness en verspreidt per sms.

Krapte aan pluimveerechten

In de pluimveehouderij heerst een gevoel dat er te weinig pluimveerechten zijn. Het gevolg is dat de prijs van lease- en kooprechten van pluimvee ongeveer twee keer zo hoog zijn als in dezelfde periode van vorig jaar.

Duitse varkensvoeders in trek

Naar schatting enkele tientallen varkenshouders uit de grensstreek zijn het afgelopen jaar omgeschakeld naar voer van Duitse leveranciers. Met name biggenvoeders zijn in trek.

Varkensvoeders met laag mycotoxinegehalte

Voor het mycotoxinegehalte in varkensvoer gelden wettelijke normen. Daarnaast hanteren voerfabrikanten een bedrijfsnorm die lager ligt dan deze normen.

POV I&R/VVL op 4 oktober life

Op 4 oktober gaat het POV I&R/VVL life. I&R/VVL is het alternatief dat de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) biedt. Door het aanspreken van financiële reserves kost het varkenshouders voorlopig niets.

Big Challenge 2015 brengt 630.000 euro op

De 16 teams Big Challenge teams fietsten afgelopen jaar 630.000 euro bijeen voor de strijd tegen kanker. Dat is 5,2 procent van het totale bedrag dat Alpe d'HuZes dit jaar opbracht.

CBL ziet niets in Initiative Tierwohl

Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) ziet niets in de wens van LTO voor een aanpak in de Nederlandse varkensvleesketen die lijkt op het Duitse Initiative Tierwohl.

Imagocampagne voor vleeskuikenhouderij

De vleeskuikensector heeft een nieuwe imagocampagne. Daarin staat het verhaal achter het 'meest veelzijdige stukje vlees' centraal. Nepluvi initieerde de campagne.

Eind 2015 nieuw prijssysteem Vion

Vion wil naar een evenwichtiger prijssysteem met stabielere varkensprijzen voor vaste leveranciers. Tegen het eind van het jaar verwacht het bedrijf daarin de eerste stappen te zetten. De Brabantse slachterij maakte dat donderdag bekend.

Drogestofgehalte maïs nog erg laag (video)

De meeste maïs is melk-deegrijp. Hierdoor vallen de drogestofgehaltes nog tegen. Tijdens waarnemingen op het demoveld in Drentse Marwijksoord vorige week en gisteren op de Dairy Campus bij Leeuwarden komt de droge stof niet boven de 24 procent.

Wisselend effect Smartgrass in 2015

Grasgroeibevorderaar Smartgrass mag in groeiseizoen 2015 voor het eerst in Nederland worden gebruikt. De resultaten zijn wisselend. Vooral de start van groeiseizoen 2015 was te koud. 'Er zat veel stress in het gras', zegt Patrick Piessens van...

'Met liquiditeitsprognose meer bedrijfsinzicht'

John van Paassen van Varkenshouderij Paashof ontwikkeld zelf in excel een liquiditeitsprognose. Die geven hem actueel inzicht in de geldstromen van het bedrijf. Daarmee kan hij bijsturen op feiten en niet alleen op gevoel. Het vertelt daarover in de...

Eén rekenmethode voor antibiotica pluimvee

Momenteel zijn er in de pluimveesector twee rekenmethodes voor het antibioticumgebruik in gebruik. De insteek is nu dat de sector overgaat op één rekenmethode. Het doel is om per 1 januari 2016 duidelijkheid te hebben over de rekenmethode en deze...

LTO: concurrentie prima mits speelveld gelijk

LTO Pluimveehouderij/NOP maakt zich ernstig zorgen over de financiering van het Oekraïense pluimveeverwerkingsbedrijf MHP. 'Van een level playing field is geen sprake', stelt LTO-voorzitter Albert Jan Maat.

Eiwit versnelt 'reset' aaltjes besmette bodem

Nieuw in de aanpak van schadelijke aaltjes is het 'voeden' van de aaltjes met eiwit. Dat versnelt de anaerobe grondontsmetting. Leendert Molendijk, bodemexpert bij Wageningen UR, en zijn projectpartners doen daar onderzoek naar.

Adviesbureau PwC: Koe niet efficiënt genoeg

Een koe is als bron van proteïnen, eiwitten, vitamines en mineralen blijven gebruiken, niet efficiënt is. Dat concludeert adviesbureau PwC in het onderzoek 'From sun to glass' .

Waterschap werkt sneller met drone

In de Noordelijke IJsselvallei vliegt als proef een drone diverse keren boven de Terwoldse Wetering en Nijbroekse Wetering om beeldopnamen te maken. Door de inzet van een drone kan waterschap Vallei en Veluwe een deel van zijn werk tien keer zo snel...

Dierenwelzijnswedstrijd in deelstaat Hessen

De Hessische landsregering schrijft voor het eerst de wedstrijd 'Dierenwelzijn in de landbouw' uit. Met de wedstrijd wil de Duitse deelstaat innovatieve ideeën en geslaagde toepassingen die het dierenwelzijn verhogen voor het voetlicht brengen.

Drents Collectief erkend natuurbeheerder

Het Drents Collectief, de koepelorganisatie voor agrarisch natuurbeheer in Drenthe, is als eerste agrarisch collectief in Nederland officieel gecertificeerd door de overheid. Met het certificaat erkent de provincie het collectief als uitvoerende...

Uitrij- en inzaaiperiode verlengd tot 1 oktober

De uitrijtermijn voor mest en de inzaaiperiode voor groenbemesters wordt verlengd dan wel weer opengesteld tot 1 oktober 2015. LTO Nederland vroeg eind augustus al om verlenging tot 15 september, maar toen stond staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ)...

Groter aanbod drukt graanprijs

Enorme graanvoorraden hangen boven de internationale graanmarkten en staan elke prijsverhoging in de weg. Nieuwe productieverwach-tingen komen steeds weer wat hoger uit en dat geeft een blijvende druk op de prijzen.

LTO: 30 miljoen euro voor vitalere veehouderij

De 30 miljoen euro uit Brussel moet worden ingezet voor mestverwerking, een meer vitale varkenshouderij en een duurzamer zuivelketen. Met die boodschap nam LTO Nederland vanmiddag deel aan het overleg op het ministerie van Economische Zaken.

Vogelgriep: onduidelijk wat te verwachten

Het vogeltrekseizoen staat voor de deur en daarmee de dreiging om weer hoogpathogene vogelgriep (AI) te krijgen. 'Het is volslagen onduidelijk wat we de komende maanden mogen verwachten', zegt voorzitter Eric Hubers van LTO-vakgroep...

POV op I&R/VVL tournee

Het nieuwe POV-systeem voor I&R/VVL meldingen gaat op 4 oktober van start. Om varkenshouders goed te informeren over het nieuwe systeem en de nieuwe regelgeving, gaat de POV op tournee door het land.

Nepluvi: overheid meet met twee maten

De overheid meet met twee maten, zegt voorzitter Gert-Jan Oplaat van brancheorganisatie Nepluvi. 'De overheid is er goed in producten vanuit het buitenland te accepteren en voor de Nederlandse ondernemers veel strengere eisen te stellen.'

Nieuwe bestuursleden coöperatie Topigs

Topigs heeft drie nieuwe bestuurders: Loes van de Pas (25, Eersel), Bart van Kerkhof (35, Wintelre) en Mark Tijssen (43, Roggel). Zij zijn begin september door de Ledenraad benoemd tot bestuurslid van de coöperatie.

De Heus investeert in nieuwe premixfabrieken

Koninklijke De Heus breidt haar activiteiten in premixen verder uit door de bouw van twee nieuwe fabrieken in Nederland en in Polen. Met de nieuwbouw speelt De Heus in op de groeiende vraag naar premixen.

Kansen voor mest in Europa

Verschraling van de Europese bodem biedt kansen voor Nederlandse mest. Tot die conclusie komt Wilbert Hilkens, sector manager dierlijke productie bij ABN Amro, in rapport 'Met mest meer mogelijk' dat dinsdag wordt gepresenteerd.

Banken financieren kippenbedrijf Oekraïne

Nederlandse banken en bedrijven spelen een rol bij de uitbreiding van de grootste kippenproducent in Oekraïne: Myronivsky Hliboproduct (MHP).

Hygiëne sleutel in ziekte-uitbraken pluimvee

Avined roept pluimveehouders met klem op alert te zijn op een goede bedrijfshygiëne om insleep en versleep van ziektekiemen te voorkomen. Aanleiding voor die oproep zijn NCD in Roemenië, de naderende vogeltrek en een groeiend aantal...

Rabo: 2015 goed jaar voor pluimveesector

Voor de vleeskuikenhouderij wordt 2015 naar verwachting een bovengemiddeld jaar, meldt Rabobank in het vierde kwartaalbericht. In Europa en Nederland zijn vraag en aanbod goed in balans, wat leidt tot goede marges die worden gesteund door stabiele...

'De varkensboer wil minder varkens'

De varkensboer wil minder varkens, kopt Jutta Chorus gisteren in haar column in NRC Handelsblad. Chorus trekt die conclusie nadat zij varkensboer en - handelaar Jan Schuttert uit Ommen hoorde en sprak tijdens een symposium van Denkavit.

Groen licht fusie Covalis en Westvlees

De fusie tussen Covalis en Westvlees heeft groen licht gekregen van de Belgische Mededingingsautoriteit. Eind maart maakten Westvlees en Covalis bekend hun varkensvleesactiviteiten samen te brengen in de Belgian Pork Group.

I&R Varken en varkensleveringen aangepast

Per 4 oktober 2015 wijzigt I&R Varken en de registratie van varkensleveringen. Databanken die RVO aanwijst, nemen de taken van het I&RVL-bureau over. Daaronder het POV-datasysteem I&R/VVL.

NCD in Roemenië

In het noordoosten van Roemenië vlak bij de stad Suceava is New Castle Disease (NCD) uitgebroken. Het gaat om twee uitbraken waarbij in totaal 53.610 dieren zijn betrokken.

Spanje exporteert meer varkensvlees

De export van Spaans varkensvlees steeg vorig jaar 7 procent. Dit jaar zet die stijging door.

Helft Britse melkveehouders wil stoppen

Bijna de helft van de Britse melkveehouders overweegt om te stoppen. Dat blijkt uit een enquete onder 200 melkveehouders die van de Koninklijke Vereniging van Britse Dairy Farmers (RABDF) de zomer afnam. Groot Brittannië telt ongeveer 5.000...

Werkgroep Antibiotica verder onder POV-vlag

Werkgroep Antibiotica Varkens van Taskforce Antibioticaresistentie valt met ingang van 7 september onder de verantwoordelijkheid van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV).

Gumboro-uitbraken houden aan

VMP - het samenwerkingsverband - tussen pluimveedierenartsen en GD, meldt dat het aantal Gumboro-uitbraken blijft aanhouden. Tot nu toe is uit de monsters die hiervoor zijn opgestuurd naar GD steeds veldvirus DV86 gevonden.

Hoeveelheid gangbare kip verschilt per super

Er ligt steeds minder gangbare kip in het vleesschap, maar die daling is niet aan alle supermarkten te danken, meldt Wakker Dier.

DLV VoerwinstMonitor voor varkenshouderij

Keuzes maken op basis van cijfers en rendement. Dat is de enige remedie in tijden van lage prijzen en hoge kosten.

Tien vragen en antwoorden over de melkprijs

Op de site van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), de brancheorganisatie van de Nederlandse zuivelindustrie, staan tien vragen en NZO-antwoorden over de melkprijs.

Vleesvarkenbedrijven Arkansas begrensd

De bedrijfsgrootte van nieuw te stichten vleesvarkenbedrijven in het waterwingebied van de Buffulo-rivier in de Amerikaanse staat Arkansas wordt begrensd.

Amerikaanse rundveestapel groeit

Voor het eerst sinds 2006 groeide in de Verenigde Staten (VS) het aantal dieren dat wordt gehouden voor de productie van rundvlees. Op 1 juli telde de VS zo'n 98,4 miljoen runderen, 2 procent meer dan in 2015. Toename was er bij alle...

Frisian Egg wil eierschalen beter benutten

Wekelijks voert eiverwerkingsbedrijf Frisian Egg in Drachten 45.000 kilo eierschalen af die wordt verwerkt in diervoer. Dat kost Frisian Egg geld. Het bedrijf onderzoekt mogelijkheden hoe eierschalen kunnen worden aangewend als waardevol bijproduct.

'Wil om sector tegemoet te komen mist nog'

'Teleurgesteld. Ik miste bij de staatssecretaris de politieke wil om zich in te zetten voor de varkenshouderij', reageert Henk Flipsen, directeur van Nevedi (koepel van de veevoerindustrie). Woensdag woonde ook hij het sectoroverleg met...

CDA: Kostprijsreductie dringend nodig

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken moet maatregelen nemen om de kostprijs voor varkenshouders op korte termijn terug te dringen. Dat vindt CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik.

19 procent heeft mestafzet niet rond

Ruim 19 procent van de Nederlandse varkenshouders heeft de afzet van varkensmest niet geregeld. De meest gangbare manier om de mest te verwerken is middels een mestafzetovereenkomst met een externe partij.

Twitterchat met kalverhouder Mandersloot

Kalverhouder en pluimveetransporteur Frank Mandersloot uit Renswoude houdt vanavond tussen 19 en 20 uur een twitterchat via het account @Boerburgertweet.

In Duitsland droogteschade maïs en gras

In veel Duitse regio's is niet alleen bij maïs, sprake van ernstige droogteschade, maar ook bij gras. De hergroei was fors minder dan waarmee in het voorjaar werd gerekend. In sommige regio's mist zelfs een hele snede.

Nederland weer vrij van vogelgriep

Nederland is sinds 18 augustus officieel weer vrij van vogelgriep. Drie maanden na de laatste reiniging en ontsmetting bij een uitbraak verklaart de wereldorganisatie voor diergezondheid OIE een land weer vogelgriepvrij, meldt Avined.

Extreme droogte teistert Californië

Het is al vier jaar na elkaar veel droger dan normaal in het westen van de Verenigde Staten. Zo droog dat het de landbouweconomie dit jaar 1,84 miljard dollar - zo'n 1,6 miljard euro - en 10.100 arbeidsplaatsen voor seizoenarbeiders kost.

Hitte legt smaakstof tomaten vast

Wanneer tomaten na het plukken even worden verwarmd door ze circa 5 minuten in water van 125 graden Fahrenheit (circa 52 graden Celsius) te dompelen, blijft de smaak beter bewaard. Dat stellen onderzoekers verbonden aan het Amerikaanse ministerie...

Nederlandse 'culinaire' bloemengroet

Met een bloemengroet van Nederlandse gerbera's is in het Duitse Premnitz 'The WunderKüche' officieel geopend. De Nederlandse 'culinaire' bloemengroet werd aangeboden door de Vereniging van Groothandelaren in Bloemisterijproducten (VGB).

Nieuw-Zeelandse zuivel naar Rusland

Sinds afgelopen week mag er weer Nieuw-Zeelandse zuivel naar Rusland. Dat bericht AIZ.info. De voedsel- en warenautoriteit Rosslkhoznadzor heeft 29 Nieuw-Zeelandse bedrijven toestemming gegeven hun producten aan Rusland te leveren.

Vion investeert 15 miljoen in Bayern

Vion investeert 15 miljoen euro in de varkensslachterijen in Landshut en Vilshofen (deelstaat Bayern). De Nederlands-Duitse slachterij wil regionaal de positie versterken.

Boerburgertweet in week tijd al groot succes

Nederlandse boeren twitteren sinds deze week collectief over hun dagelijkse werk en leven. De eerste week heeft @Boerburgertweet op Twitter al 1.700 volgers. Op Facebook haalde Boerburgertweet binnen vijf dagen al ruim 500 volgers binnen.

Britten starten 'milk bucket challenge' (video)

In Groot-Brittannië neemt het boerenprotest tegen de aanhoudend lage melkprijzen ludieke vormen aan. Enkele jonge Britse boeren startten een 'milk bucket challenge'.

Varkenskaas proeven bij Piggy's Palace

Ruim zestig belangstellenden, waaronder veel media, viel gistervanavond de eer te beurt om varkenskaas te proeven. Dat gebeurde tijdens de zomeravondexcursie bij Piggy's Palace in Bathmen.

Varkenskaas van Piggy's Palace

Kaas van varkensmelk. Een primeur van Piggy Palace in Bathmen en kaasmakerij Kloas in 't Hof. Erik Stegink van Piggy's Palace kondigde vorige week de primeur aan. Gisteravond bleek het om PiPa-varkenskaas te gaan.

Initiative Tierwohl zoekt nieuwe partners

Initiative Tierwohl wil haar financieringsgrondslag verbreden zodat varkenshouders die nu nog op de wachtlijst staan, van het systeem gebruik kunnen maken.

EC staat open voor lichter slachten

De Europese Commissie vindt het een goed idee om het slachtgewicht van varkens te verlagen. Dat heeft Joost Korte, directeur-generaal van DG Landbouw, gezegd in het Europees Parlement. Vorig jaar liet de Commissie nog weten weinig heil te zien in...

Rol E.coli bij hoge kuikenuitval eerste week

Bij pluimveekoppels met veel uitval in de eerste levensweek is altijd E.coli in het spel. Dat blijkt uit onderzoek van de GD dat augustus 2014 startte en waarvan in mei het eindrapport is opgeleverd.

Financieringsfaciliteit Vion naar €125 miljoen

Het bankensyndicaat waar Vion een lening heeft lopen, wordt uitgebreid met de Bank of America Merrill Lynch . Daarnaast wordt de financieringsfaciliteit van 100 miljoen euro uitgebreid met 25 miljoen euro.

China voert meer varkensvlees in

Om in de groeiende binnenlandse vraag te voorzien, voert China dit jaar 1 miljoen ton varkensvlees in. Dat is met name afkomstig uit Duitsland. Amerika en Canada volgen op een tweede en derde plaats.

Delhaize betaalt varkenshouder crisisbijdrage

Warenhuisketen Delhaize betaalt varkenshouders vanaf vrijdag een crisisbijdrage van twee euro per dier. Het betreft 53 ondernemers waarmee Delhaize samenwerkt.

AVP-resistente varkens gefokt in Engeland

Onderzoekers van de Universiteit van Edinburg hebben varkens gefokt met een gen van het wrattenzwijn, waardoor ze resistent zijn tegen Afrikaanse Varkenspest (AVP). Ook hebben deze dieren een betere immuniteit tegen varkensgriep en PRRS.

China gebruikt helft alle antibiotica

Van alle antibiotica die wereldwijd wordt ingezet, gebruikt China de helft. Dat meldde onlangs de krant South China Morning Post.

Nieuwe sneltest ontwikkeld voor Salmonella

Deense onderzoekers hebben een nieuwe sneltest ontwikkeld om Salmonella op varkensvlees te detecteren. Met name in geval van export kan dat zorgen voor een snellere afwikkeling van het handelsverkeer.

Agro-ecologie in landbouwonderzoek

Agro-ecologie krijgt, zo het zich laat aanzien, een prominentere plaats in het onderzoek. Tijdens de Wereldtentoonstelling in Milaan discussieerde de Europese Commissie over de toekomst van het landbouwonderzoek. Begin volgend jaar presenteert de EC...

Vleesexport naar Griekenland onderuit

Jaren van economische crisis hebben de Griekse middenklasse gedecimeerd, en dat heeft zo zijn gevolgen voor de import van buitenlands vlees. Zowel de uitvoer van rundvlees als van varkensvlees naar Griekenland vanuit de 27 andere lidstaten viel...

Sector-pr in 'Varkens horen bij Nederland'

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Varkens Vandaag, Varkens in Zicht/Stap in de Stal, BIG Challenge en Het Kleine Loo hebben de krachten voor de sector-pr gebundeld. Dat maakten zij gisteren bekend tijdens de presentatie van het pr-plan...

POV-datasysteem 4 oktober operationeel

Leden van Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) willen zelf baas zijn en blijven over de data van de sector. Ze roepen alle varkenshouders daarom op vanaf 4 oktober te kiezen voor het nieuwe POV-datasysteem I&R/VVL. Voor POV-leden geldt...

Mengvoerproductie 2014 min 4,5 procent

De mengvoederproductie in de Europese Unie is in 2014 met 0,5 procent gedaald tot 153,36 miljoen ton. De Nederlandse mengvoerproductie daalde dat jaar 4,5 procent naar 12,84 miljoen ton.

Pr- en promotiemateriaal via POV

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) voert sinds dit jaar de sector-pr uit. Daarom is besloten het beheer en de uitgifte van de pr-materialen definitief onder te brengen in het POV-kantoor in Zeist.

CVB herziet energiewaardering varkens

Het varken van nu heeft een hogere voeropname dan het varken in vroeger. Daarom introduceert het CVB binnenkort een herzien netto energiewaarderingssysteem voor varkens (NEv).

Meer marktinfo voor Belgische varkensboer

De Belgische provincie West-Vlaanderen bundelt de krachten met agrarisch dienstverlener DLV om meer marktinformatie bij de varkenshouder te krijgen. Meer marktkennis moet leiden tot een betere risicobeheersing en meer inkomenszekerheid.

Nederlands eiproduct weer naar VS

Gepasteuriseerde eiproducten uit Nederland mogen weer naar de VS worden geëxporteerd. Het Amerikaanse ministerie van Landbouw gaf daarvoor deze week groen licht.

Uri Rosenthal leidt 'vitale varkenshouderij'

Oud-minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken gaat de regiegroep 'Vitale varkenshouderij' leiden. In de regiegroep participeren POV, Rabobank en het ministerie van Economische Zaken.

H7N7 in Duitse Herzlake

In de Duitse plaats Herzlake stelde het Friedrich-Loeffler Instituut donderdag laagpathogene vogelgriep H7N7 vast op een legbedrijf met 36.000 Freilandhennen.

Big Challenge verbreedt basis

Big Challenge verbreedt de basis. 'Veehouderij tegen kanker' maakt plaats voor 'Farmers against cancer' en biedt ruimte aan teams uit de hele agrosector om mee te doen aan de Alpe d'HuZes.

Morele motieven drijfveer vegetariër

Vegetariëers eten bewust geen vlees omwille van morele motieven. Verder blijkt dat vegetaries en flexitariërs meer zorg hebben om dierenwelzijn dan vleeseters.

Bestrijding teken met nematoden

Onderzoekers van de Wageningen Universiteit hebben een veelbelovende en milieuvriendelijke methode gevonden om teken te bestrijden. Uit proeven is gebleken dat nematoden, minuscule wormpjes, de teek binnen tien dagen kunnen doden.

Gecombineerde opgave invullen voor 15 juni

LTO-vakgroep Varkenshouderij, NVV, NVP en NMV adviseren hun achterban zo snel mogelijk de Gecombineerde Opgave (GO) in te vullen. Voor 15 juni moet die binnen zijn.

Inge van Schip jongste bij BIG Challenge

Inge van Schip (13 jaar) uit het Gelderse Alphen aan de Maas is de jongste deelnemer van BIG Challenge. Inge fietst met haar vader en moeder, beide kankerpatiënt, mee tijdens Alpe d'HuZes.

Helft Nederlanders wil geen gangbare kip

51 procent van de Nederlanders wil dat de gangbare kip verdwijnt. 15 procent wil deze 'plofkip' behouden. Dat blijkt uit een onderzoek van Natuur & Milieu dat werd uitgevoerd door Motivaction.

Varkenshandel Arts wordt PALI Logistics

Varkenshandel A.G. Arts gaat verder onder de naam PALI Logistics. De nieuwe naam sluit beter aan bij de actuele activiteiten van de vennootschap, met name het vervoer van levend vee en het transport van vlees in koelwagens.

LTO Varkenshouderij wil reactie stalregistratie

LTO Varkenshouderij, NVV, NVP en NMV wachten nog steeds op antwoord van staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) over de bezwaren tegen verplichte stalregistratie in de Gecombineerde Opgave (GO).

'Dien gecombineerde opgave nog niet in'

LTO Varkenshouderij en NVV adviseren hun leden de Gecombineerde Opgave (GO) nog niet in te dienen bij RVO. Er moeten eerst meer duidelijkheid en garanties komen van het ministerie van Economische Zaken.

SecureFeed eerste kwartaal 355 meldingen

SecureFeed kreeg in de eerste vier maanden van 2015 in totaal 355 meldingen binnen. In geen van de situaties leidden de waargenomen bijzonderheden tot gevaar voor de voeder- en voedselveiligheid.

Varkensvlees lokaal voer milieuvriendelijker

De productie van varkensvlees op basis van (deels) lokaal geteeld voer, zoals tarwe en lupine, scoort beter op broeikasgasemissies en energiegebruik dan gangbare varkensvleesproductie. Dat blijkt uit een studie van CLM.

LTO/NOP houdt vast aan Kip van Morgen

LTO Pluimveehouderij/NOP houdt vast aan de uitgangspunten om te verduurzamen zoals die zijn geformuleerd voor de Kip van Morgen. Dat zegt LTO/NOP-voorzitter Eric Hubers.

Herkomst Friberne geborgd met DNA

Als eerste wordt varkensvlees uit het concept Friberne met behulp van DNA-tracering geborgd. Van zaadje tot karbonaadje wordt nu aangetoond dat het vlees ook daadwerkelijk komt van Friberne varkens.

POV wil gesprek over loslaten nulstand

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) gaat zo snel mogelijk in gesprek met provincie Noord-Brabant en het ministerie van Economische Zaken (EZ) over het Brabantse voornemen om de nulstand voor wilde zwijnen los te laten.

Verschillen energieverbruik varkensbedrijven

Uit metingen van DLV blijkt dat er varkensbedrijven zijn die eenderde meer energie of gas verbruiken. Op een bedrijf met 2000 vleesvarkens en 300 zeugen gaat het dan om 6000 euro.

Daling gebruik antibiotica stagneert

De daling in het antibioticagebruik over alle diersectoren stagneert. Gerekend in dierdagdosering is het gebruik in 2014 gelijk aan het gebruik in 2013.

Lange termijn begroting varkenshouderij

Er zijn nieuwe uitgangspunten en normen voor bedrijfsbegrotingen van varkenshouderijen voor de lange termijn vastgesteld. De technische kengetallen zijn aangepast op basis van de Kengetallenspiegel van Agrovision.

Innovatieprijs voor mmmEggies

Met 61 procent van de stemmen sleepten de mmmEggies gisteren de Innovatieprijs van het symposium Hogere Pluimveegezondheid Leg in de wacht.

Varkenscyslus 'springlevend'

De zeugenhouderij duikt in het dal van de varkenscyclus. De eerste signalen daarvan kwamen eerder dit voorjaar, toen de biggenprijs zijn top niet haalde.

Arbeidsgemak met kadavertunnel

Tom Diepman, Erwin Martens, Robert Oudendorp, Jan Roozendaal en Laura Vernooij bedachten een systeem om dode kippen eenvoudig uit een stal te verwijderen. Met elkaar vormen zij de mini-onderneming KAT-SC.

In EU meer oog voor welzijn varkens

Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) en de ministers van Landbouw van Duitsland en Denemarken zetten dierenwelzijn steviger op de EU-agenda. Samen met Zweden ondertekenden zij op de internationale top ‘Improving pig welfare - what are the ways...

Groeipotentie big niet volledig benut

Uit het onderzoek op VIC Sterksel blijkt dat 40 procent van de biggen niet eet voor het spenen. Het verschil in groei tussen de eters en niet-eters is dan ook groot. In de eerste vijf weken groeiden 'eters' 456 gram per dag en 'niet-eters' 404 gram...

Brandpunt over Hepatitis E

Brandpunt besteedde vanavond aandacht aan Hepatitus E. Volgens bronnen bij de bloedbanken komt Hepatitis E voor in bloed van 1 op de 800 donoren. Brandpunt heeft ook LTO Nederland en NVV benaderd, omdat ongeveer de helft van de varkens drager van...

Zeug gek op gras en kuilvoer

Zeugen aan het ruwvoer en weidegang. Dat is een wezenlijk onderdeel van de biologische varkenshouderij. Een besparing van 50 euro aan voerkosten per zeug per jaar is haalbaar als het systeem goed wordt toegepast.

'De Kastanjeboom' ontwikkelt scoontjesroom

Marijke en John van Middelaar van 'De Kastanjeboom' uit Bunschoten hebben hun eigen streekproduct: scoontjesroom. De officiële erkenning van Nederlands Streekproduct kwam net voor Pasen.

VHL verzamelt data via Farmwalk

Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) gaat deze zomer data verzamelen over grasgroei op Dairy Campus en op vijf melkveebedrijven in Friesland en Groningen. Arjan Hulsman van Opdegrashoogte.nl leverde daarvoor de benodigde Jenquip...

Boer + Buur verbindt twee werelden

Vijf varkenshouders wilden een avond organiseren voor beroepsgenoten, maar het wordt een avond voor vakbroeders en hun buren. Donderdag 9 april is de eerste Boer + Buur-avond in kulturhus Veluvine in Nunspeet.

Open dag vleeskuikenhouderij

Vleeskuikenhouders houden maandag 6 april weer de landelijke open dag. Op deze dag nodigen de negen bedrijven, die verspreid liggen over Nederland, iedereen uit om een kijkje te komen nemen op hun bedrijf.

Westvlees en Covalis samen in Belgian Pork

Westvlees en Covalis willen hun varkensvleesactiviteiten laten samensmelten tot Belgian Pork Group. Daartoe ondertekenden aandeelhouders Westvlees Group, Covavee en het Agri Investment Fund van Boerenbond een kaderovereenkomst.

Ontheffing vierdageneis mogelijk

De 346 bedrijven die hebben aangegeven problemen te hebben met de 4-dageneis, kunnen, onder voorwaarden, voor een jaar ontheffing krijgen. Dat heeft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken besloten.

Start pilot veetransport kalverhouderij

De kalverhouderij start morgen een praktijktest die inzicht moet geven in de praktische bezwaren van een nieuw kwaliteitssysteem voor veetransport. In de varkenshouderij is die test al gestart.

LTO/NVV op pad met Rudmer Heerema

LTO en NVV ontvingen maandag Tweede Kamerlid Rudmer Heerema (VVD) op het bedrijf Het Beemsterlant’s Varken van Arie-Jan, Yvonne en Tim van der Mark. Heerema wilde graag van de varkenssector horen welke duurzame ambities er zijn voor de toekomst.

LTO: Welzijnskraamhok wordt al toegepast

Varkens in Nood dringt aan op invoering van welzijnsvriendelijke kraamhokken. Die oproep is volgens vicevoorzitter Eric Douma van LTO Varkenshouderij en voorzitter Ingrid Jansen van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) volstrekt overbodig.

Met One Health sturen op gezondheid

Een brede vertegenwoordiging van het landbouwbedrijfsleven, de diersectoren, onderzoekers, ziekenhuizen en universiteiten brainstormden deze week in Den Bosch over 1Health4Food (1H4F). Doel van de bijeenkomst was onderzoeksvragen voor 2016 boven...

Teller donatie-actie POV op 90.000 euro

De teller van de donatie-actie van de Producenten Organisatie Varkenshouder (POV) staat inmiddels op 90.000 euro. De actie startte in januari en het geld is bestemd voor promotie van de sector.

VIC Sterksel: Summerschool 2015

Voor het zesde achtereenvolgende jaar organiseert VIC Sterksel de Summerschool. Tijdens deze cursus komen van 6 tot en met 17 juli alle aspecten van de varkenshouderij voorbij.

Denen pakken MRSA aan

Met een significante verlaging van het antibioticagebruik en een breed screeningsprogramma, wil de Deense regering de aanwezigheid van de MRSA-bacterie in de Deense varkenshouderij terugdringen.

Ruud Zanders lector Pluimveehouderij

Nederland heeft voor het eerst sinds dertig jaar weer een lector Pluimveehouderij. Donderdag werd Ruud Zanders geïnstalleerd als lector Gezonde Pluimveehouderij aan CAH Vilentum in Dronten.

Bedrijfsfusie DOC Kaas en DMK in de maak

DOC Kaas bv en Deutches Milchkontor Group (DMK) hebben het voornemen tot bedrijfsfusie. Dit voorstel wordt de komende maanden besproken met de circa 1.200 leden-melkveehouders van DOC Kaas. Stemming moet nog voor de zomer uitsluitsel geven.

Nieuwe analysemethode coccidiose

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en De Heus hebben de afgelopen maanden een groot praktijkonderzoek uitgevoerd met een nieuwe PCR-methode. Deze methode draagt bij aan een snelle en nauwkeurige analyse van de coccidiose in de pluimveehouderij.

Frans zuivelkartel loopt tegen de lamp

De Franse mededingingsautoriteit legt een groep zuivelverwerkers een boete op van 192,7 miljoen euro voor illegale prijs- en marktafspraken. Dat meldt Vlaams informatiecentrum voor de land- en tuinbouw.

Milcobel: zuivelprijs daalt niet verder

Het ziet er naar uit dat de zuivelprijzen nu op hun dieptepunt zijn gekomen en vermoedelijk niet verder zullen dalen. Dat zegt de Eddy de Mûelenaere, CEO van Milcobel, in het ledenblad van de Belgische zuivelcoöperatie.

Dijksma: Liberalisatie treft pluimvee beperkt

De concurrentiepositie van Nederlandse pluimveehouders wordt door de handelsliberalisatie niet onevenredig verslechterd. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma in reactie op Kamervragen.

LTO/NVV: miljoenenstrop door belasting

LTO Varkenshouderij en de NVV willen dat de Belastingdienst de afschaffing van de aftrekbaarheid van investeringen in dierrechten en ammoniakrechten direct terugdraait. De maatregel leidt tot een onverteerbare strop..

Melkveehouder zet natuurlijke middelen in

Bijna de helft (44 procent) van de melkveehouders gebruikt natuurlijke middelen om het gebruik van antibiotica te reduceren. Dit blijkt uit marktonderzoek onder 275 melkveehouders.

Aandeel Fonterra in Chinese babyvoeding

Fonterra koopt een belang in de Chinese fabrikant van zuigelingenvoeding Beingmate Baby & Kind. Het gaat om 192,4 miljoen aandelen waarvoor 18 yuan per stuk - zo'n 2,70 euro - wordt betaald.

Vlaming Peter Broeckx voorzitter CRV

Vlaming Peter Broeckx (51) is benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van CRV. Broeckx heeft een melkveebedrijf in het Belgische Dessel en volgt Kees Gorter uit Makkinga op.

Minder mensen astma rond veehouderijen

COPD-patiënten die in de buurt van veehouderijen wonen, hebben vaker problemen van de luchtwegen dan mensen met COPD die ergens anders wonen. Dat blijkt uit de eerste resultaten van onderzoek 'Veehouderij en gezondheid van omwonenden'.

Vereniging StarFarmers opgericht

Leveranciersvereniging StarFarmers is woensdag 11 maart officieel opgericht. De vereniging vertegenwoordigt alle ruim 150 deelnemers aan het Good Farming Star marktconcept.

'Diervriendelijkheid wroetstal pre'

Het diervriendelijke karakter en het gebruik van zaagsel zijn voor Caroline en Laurens Stevelink uit Saasveld belangrijke pluspunten van de wroetstal. NVV-voorzitter Ingrid Jansen opent zaterdag de nieuwe varkensstal. Dan is er ook een open dag.

WHO: vogelgriepvirus muteert sneller

Vogelgriepvirussen verspreiden en muteren zich meer dan ooit te voren, waarschuwt de World Health Organisation (WHO). Vooral de subtypes H5 en H7 zijn van grootste zorg volgens de organisatie, omdat deze snel kunnen muteren van een mild naar...

Ethicus België: zwakke positie varkenshouder

Zolang we ook voor voedsel in een liberale logica blijven denken, is de crisis in de Vlaamse varkenssector onoplosbaar. Die gedachte zorgt ervoor dat varkensvlees goedkoop blijft, stelt Stef Aerts, landbouwethicus van hogeschool Odisee in...

Groot bereik Pigs Innovation Tour

In de eerste zes maanden van haar bestaan, verwelkomde Pigs Innovation Tour (PIT) 250 varkenshouders in 8 bijeenkomsten. De 12 digitale magazines die verschenen konden rekenen op 7500 bezoekers die in totaal 28.000 pagina's lazen.

Studenten ontwikkelen warme biggenband

Voor biggen die na hun geboorte wel wat extra warmte kunnen gebruiken ontwikkelden zes studenten van Helicon MBO 's in Hertogenbosch de biggenband. Een warmtepad ligt aan de noviteit ten grondslag.

Kwaliteit en prijs reden aankoop varkensvlees

Consumenten in de Europese Unie (EU) kopen en eten varkensvlees vooral om de kwaliteit, prijs en smaak. Dat blijkt uit 11.924 enquêtes uit veertien landen; tien in EU en vier van daarbuiten.

Fusieplannen Danish Crown en Tican

De Deense vleesconcerns Danish Crown en Tican willen fuseren. De twee coöperaties willen hun activiteiten onderbrengen in een gezamenlijke onderneming.

Aeromixsysteem heeft perspectief

Met het Aeromixsysteem van Bos Ecosystems kan de ammoniakuitstoot aanzienlijk worden gereduceerd. De volledige resultaten van het onderzoek dat Dairy Campus uitvoerde, worden vanaf 16 maart openbaar gemaakt, mel

Nieuwe methode tegen muizenplaag

Peter Verhart uit Montfoort introduceert een nieuwe methode gepresenteerd om muizen te bestrijden. Hij maakt daarbij gebruik van een sleepdoek en CO2.

In 2014 5% minder export varkensvlees

In 2014 werd door de Europese Unie 2,94 miljoen ton varkensvlees uitgevoerd. Dat is een daling van 5% ten opzichte van 2013. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, het Europese Bureau voor de Statistiek.

Onzekerheid troef op graanmarkt

Onzekerheid troef op de graanmarkt, meldt Agrifirm. In het begin van de week stegen de tarwenoteringen nog maar later deze week daalden de noteringen omdat de VS een belangrijke tarwe tender van Egypte miste.

Eerste Noorse biggen op Schanshoeve

De eerste zuivere Noorse biggen zijn deze week geboren op de Schanshoeve in Balkbrug. ‘Echte landras-biggen. Ze zijn goed vitaal, mooi bevleesd en liggen goed aan het uier. Het ziet er mooi uit’, zegt bedrijfsleider Gert van der Linde.

Varkenshouder of voedselproducent?

Als je nieuwe mensen ontmoet, stel je je dan voor als varkenshouder of als voedselproducent? Ogenschijnlijk een onbelangrijk dilemma, maar varkenshouders ervaren een wezenlijk verschil, stelt ZLTO-ondernemerscoach Antoon Sanders.

Nederlandse kennis helpt dadelteelt vooruit

Een delegatie van de dadelbranche in Saoedi Arabië bracht deze week een bezoek aan het fruitbedrijf van de familie Verhage in Luttelgeest.

Zorg SGP over zoetwater

De waterplannen van de overheid zullen leiden tot verzilting en bedreigen de beschikbaarheid van zoet water voor de landbouw. SGP-kamerlid Elbert Dijkgraaf sprak zijn zorg daarover uit tijdens een landbouwbijeenkomst in Heinkenszand.

Nieuwe organisatie broedei en kuikens

Leden van de NOP Kringen Fokkers en Kuikenbroeders en de NVE (exporteurs van broedeieren en eendagskuikens) zijn verenigd in de Centrale Organisatie Broedeieren en Kuikens (COBK). Dat werd vanmiddag bekrachtigd.

Kans op vogelgriep blijft

Bedrijven met vrije uitloop liggen meestal niet in gebieden met veel watervogels. De kans op een besmetting met vogelgriep is daardoor waarschijnlijk klein, maar desalniettemin reëel.

'Veehouder beslist te vaak op emotie'

Op veehouderijbedrijven worden vaak te veel beslissingen genomen op basis van emoties in plaats van op feiten. Dat vindt commercieel manager Adrie Klaassen van Boerenbond Deurne.

LTO en NVV werken niet mee aan Radar

LTO, NVV en Varkens Vandaag werken niet mee aan consumentenprogramma Radar van AvroTros. Zij staan op het standpunt dat lage prijzen van vlees in de supermarkt en het stunten met vlees een onderwerp is voor retail en consument en niet voor de...

Innovatiefonds beloont vier boeren

Het Innovatiefonds voor telers heeft vier agrarische ondernemers beloond voor hun innovatie. De toegekende innovaties zijn zowel opbrengstverhogend als kostenbesparend en duurzaam. In toepassing lopen ze sterk uiteen.

Kippen weer naar buiten na vogelgriep

Biologisch hennenhouder Conrad Corts van Egg-tivity in Havelte is een blije boer. Hij straalt wanneer gisteren de uitloop na twaalf weken weer opengaat en zijn hennen naar buiten kunnen. SBS6 wijdde daar gisteravond een nieuwsitem aan.

'Nederland loopt ver vooruit op EU'

'Nederland loopt in de Europese Unie (EU) veel te ver voorop. Dierenwelzijn is in de EU geen issue. Blijf kritische vragen stellen, ben transparant richting politici en de burger die gaat stemmen.'

SER gaat in hoger beroep in zaak-Aujeszky

De Sociaal-Economische Raad (SER) gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag van 5 november in de Aujeszky-zaak. De zaak gaat om de vraag vanaf welke datum wettelijke rente moet worden berekend.

Twee nieuwe PED-gevallen in België

In België zijn twee nieuwe gevallen van PED vastgesteld. Eind vorige week werd daar het eerste geval gemeld.

Voordeel ander voer vleeskuikenouderdier

Ander voer leidt bij vleeskuikenouderdieren tot een behoorlijk financieel voordeel. Dat vond Rick van Emous heeft in het kader van zijn promotieonderzoek.

'Happy cows' in Kansas op YouTube

De Amerikaanse boer Derek Klingenberg uit Kansas heeft een nieuwe hit op YouTube. Dit keer manoeuvreert hij zijn koeien met voer tot een happy smile.

CAH Vilentum lanceert hbo-studie Intensief

CAH Vilentum start 1 september 2015 de nieuwe studie Varkens- en pluimveehouderij. Het is de eerste hbo-studie op dit vakgebied in Nederland.

'Afwachten wat politiek wil met analyse ACM'

'We moeten afwachten hoe staatssecretaris Dijksma en de Tweede Kamer reageren op de analyse van ACM en hoe breed zij de discussie willen trekken', reageert Thijs Cuijpers, directeur LTO Nederland op de analyse van 'Kip van Morgen'.

Eerste geval PED in België

Begin deze week is een eerste geval van porciene epidemische diarree (PED) ontdekt in België. Het virus werd aangetroffen op een vleesvarkensbedrijf in het zuiden van de provincie Henegouwen, meldt Vilt.

Nepluvi: opschalen 'Kip van morgen' simpel

'Kip van morgen' kan eenvoudig aan de eisen voor mededinging voldoen. Supermarkten mogen er dan wel afspraken over maken. Dat schrijft de koepel van pluimveeverwerkende industrie Nepluvi op het rapport van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

ACM: 'Kip van Morgen' beperkt concurrentie

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vindt dat de afspraken die supermarkten, producenten en verwerkers hebben gemaakt over de verkoop van 'Kip van Morgen' te ver gaan. Vooral het uit de schappen halen van regulier geproduceerde kip.

Hoogpathogene vogelgriep in Anklam

In het Duitse Anklam in landkreis Vorpommers - Greifswald is opnieuw hoogpathogene vogelgriep H5N8 uitgebroken.

Aantal bedrijven met PED stijgt naar 8

Het aantal bedrijven met PED (Porcine Epidemische Diarree) is opgelopen naar 8. Daarvan hebben 5 vleesvarkens, liggen er 7 in Gelderland en 1 in Limburg.

Piggy's Palace wint Innovatieprijs 2015

Varkenshouder Erik Stegink en zijn team van Piggy's Palace zijn de winnaar van de Innovatieprijs 2015. Dat werd bekend gemaakt tijdens het symposium Hogere Varkens Gezondheid van Coppens en PIC in Venray.

Vier nieuwe bedrijven met PED

Op vier nieuwe bedrijven is afgelopen week het Porcine Epidemische Diarree (PED)-virus gevonden. Voor zover de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) na kan gaan, hadden die contact met het varkensbedrijf in de Achterhoek waar de ziekte vorige week werd...

Belgische Boerenbond stickert 6000 trekkers

Tijdens de Vlaamse landbouwbeurs Agriflanders deelde de Belgische Boerenbond (BB) zesduizend stickers uit. Met de slogan 'Voor eerlijke landbouwprijzen' geeft BB aan dat er iets grondig mis is met voedselprijzen.

'Fokzeugenhouders ontevreden over voer'

Van alle veehouders zijn fokzeugenhouders met 6,5 procent relatief gezien het meest ontevreden over hun huidige mengvoerleverancier. De ontevredenheid is het laagst onder de melkveehouders in de klasse 70 – 100 koeien (2,0 procent).

'Varken van Morgen over half jaar geregeld'

'Je mag niet stellen dat Varken van morgen is mislukt, nu het niet op de afgesproken tijd in de supermarkten ligt.

Kunstvarken voor Sharon Dijksma

Het gebouw van het ministerie van Economische Zaken wordt sinds gisteren opgefleurd door een kunstvarken. Het dier werd beschilderd door Ingrid Jansen (NVV) en namens het Platform Varkensketen aangeboden aan staatssecretaris Sharon Dijksma.

Dijksma: kiloknallers moeten uitgebannen

Het stunten met vlees moet worden uitgebannen. Het is een zorgelijke zaak dat het aantal kiloknallers in de supermarkten stijgt. Dat zei staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken woensdag in een reactie op een onderzoek van de stichting...

Tweede geval van PED in Nederland

Op een varkensbedrijf in Nederland is – zeer waarschijnlijk - de milde variant van het PED-virus vastgesteld.

Minder luxe voer voor lichte big

Het kan interessant zijn om vleesvarkens van biggen met een lage genetische aanleg en geboortegewicht onder de 1350 gram een minder luxe voer te verstrekken. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd op Varkens Innovatie Centrum Sterksel.

LTO en NVV bouwen in 2015 verder aan POV

LTO vakgroep Varkenshouderij en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) bouwen in 2015 verder aan de POV. De samenwerking moet leiden tot de vorming van ‘POV belangenbehartiging’.

Belgen willen varkens lichter slachten

In België slaan de Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat de handen ineen. Zij hebben een tot in detail uitgewerkt voorstel voor het lichter slachten van varkens meegegeven aan minister van Landbouw Schauvliege om in te brengen bij de Europese...

Chinezen laten de melk lopen

In de Chinese provincie Qinghai, een van de belangrijkste melkregio's van het land, leiden melkveehouders onder de dramatische prijsval van de melkprijs. Vorig jaar ontvingen zij gemiddeld nog 50 eurocent per liter. Dit jaar ligt dat op omgerekend...

Unoxrookworsten voortaan traceerbaar

Unox maakt rookworsten traceerbaar. Via een code op de verpakking is na te gaan van welk bedrijf het vlees voor de worsten komt.

Biggenprijzenschema weer in de lucht

De Landelijke Biggenprijs is weer in de lucht. Gebruikers kunnen het schema weer wekelijks ontvangen. Daarvoor is een speciaal abonnement in het leven geroepen.

POV wil lagere plafondbedragen DGF

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) wil dat in het nieuwe Diergezondheidsfonds (DGF) lagere plafondbedragen voor de varkenshouderij worden opgenomen.

Geen steun private opslag varkensvlees

Staatssecretaris Dijksma zal een voorstel voor particuliere opslagregeling voor varkensvlees van Denemarken niet actief steunen. Dat maakt het ministerie van Economische zaken bekend.

Steun voor broedeiproducenten

Er komt een financiële tegemoetkoming voor broederijen en vermeerderingsbedrijven. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken vanavond in een brief aan de Tweede Kamer.

Varkensformule Frievar schaalt op

Frievar en het daaraan gekoppelde vleesmerk Friberne gaan opschalen. Vrijdag kwam een groep van zo'n veertig varkenshouders naar Friesland om zich te oriënteren.

Gespeende biggen nieuwe benchmark

Vanaf 1 januari 2015 gelden drie benchmarkindicatoren voor varkens. Tot die datum zijn er twee: zeugen/biggen en vleesvarkens. Vanaf 2015 wordt de eerste groep uitgesplitst naar zeugen (inclusief zogende biggen ) en gespeende biggen.

Maat: sneller resultaat door samenwerking

LTO Nederland-voorzitter Albert Jan Maat is opgelucht en trots na beëindiging van het vervoersverbod voor pluimvee. Opluchting omdat het bij die ene besmetting is gebleven. Trots op de samenwerking tussen ketenpartners en het ministerie van...

Europese varkensmarkt stabiel

In de meeste Europese landen blijft de varkensprijs deze week stabiel. Dat meldt de Duitse beroepsvereniging voor varkenshouders ISN.

Vogelgriep UK ook H5N8

De vogelgriep op een eendenfarm in Yorkshire betreft dezelfde stam als op het pluimveebedrijf in Hekendorp. Het Britse ministerie van Milieu, Voeding en Plattelandszaken (Defra) maakte vanmiddag bekend gemaakt dat het ook daar gaat om H5N8.

Milde variant van PED in Nederland

Op een vleesvarkensbedrijf in Nederland is waarschijnlijk een milde variant van het Porcine Epidemische Diarree (PED) -virus vastgesteld.

Positieve publiciteit helpt varkenshouderij

Steeds meer varkenshouders ervaren dat positieve publiciteit leidt tot positieve reacties uit hun omgeving en een beter beeld van de sector. Dat werkt aanstekelijk. Er is sprake van een sneeuwbaleffect, zegt stichting Varkens Vandaag.

346 bedrijven melden problemen 4-dagen eis

346 varkenshouders meldden zich afgelopen maand bij de NVWA voor een begeleidingstraject in het kader van de 4-dagen eis. De NVWA voert dat samen met Wageningen Universiteit uit.

Eerste gezamenlijke overleg PorCom

Eind oktober vond het eerste overleg van PorCom plaats in Düsseldorf. Belangenbehartigers voor de varkenshouderij uit Denemarken, Duitsland, België en Nederland staken daar de koppen bij elkaar.

Gerald Deetman: 'Eerste 10 dagen is er rust'

Een goede start is essentieel voor een goede gezondheid en goede resultaten, is de overtuiging van varkenshouder Gerald Deetman uit Putten. De eerste 10 dagen na de geboorte laat hij zijn biggen daarom met rust.

Leveranciersvereniging Starfarmers gestart

Producenten die leveren voor het Good Farming Star-concept van Vion richten op korte termijn een leveranciersvereniging. Gisteren gaven de bijna 160 varkenshouders groen licht voor de oprichting van StarFarmers.

Claim ruim 60.000 euro in furazolidonaffaire

Van vijftien varkenshouderijbedrijven die op slot kwamen in de furazolidonaffaire is de schade bekend. Die bedraagt in totaal tussen de 60.000 en 65.000 euro. Dat bedrag is bij Coops Mengvoeders in Halle ingediend.

Slachter Tönnies in farmacie

Slachterij Tönnies stapt in de productie van heparine, een antistollingsmiddel ter preventie en behandeling van trombose en embolie. Deze week werd Pharma Action Werk Aurea (PAWA) geopend. Clemens Tönnies heeft daarin een meerderheidsbelang.

Financiering PRRS-proef 2015 rond

De farmaceutische bedrijven MSD en Boehringer Ingelheim gaan de PRRS-proef in Noord-Nederland ondersteunen. In 2015 stellen ze elk 25.000 euro en expertise beschikbaar om de verzamelde data te analyseren.

NVV wint rechtszaak om rente Aujeszky

De SER moet de Nederlandse Vakbond Varkenshouders ruim 11 miljoen euro aan wettelijke rente betalen in de Aujeszky-procedure. Dit bedrag komt bovenop de 16,1 miljoen die de SER in 2013 al eens uitkeerde aan de NVV.

Van Rooi Meat praat met SMK-leveranciers

Jumbo verkoopt Milieukeur-varkensvlees. Dat is hoofdzakelijk afkomstig van Van Rooi Meat. Die is nu in gesprek met zijn leveranciers hoe in de groeiende vraag naar varkensvlees met 1 ster van het Beter Leven Keurmerk kan worden voorzien.

PIT over datamanagement en antibiotica

De komende maand zijn er twee sessies van de Pig Innovation Tour (PIT). Datamanagement staat op 20 november centraal en op 2 december antibiotica.

2014: 15 miljoen dieren met ster

Er is in 2014 sprake van een forse toename van het aantal dieren dat leefde onder 1 of meer sterren van de Dierenbescherming. De dierenwelzijnsorganisatie verwacht dat dat aantal dit jaar uitkomt op 15 miljoen.

Nedap lanceert 'kraamstal voeren'

Nedap introduceert ‘Kraamstal Voeren’. Een nieuw systeem waarmee de overstap van traditioneel naar volledig geautomatiseerd voeren in de kraamstal zonder problemen verloopt. De noviteit wordt gelanceerd op Eurotier in Hannover.

POV al op ruim tweeduizend leden

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) telt al ruim tweeduizend leden. Dat maakte voorzitter Ingrid Jansen gisteravond bekend in het Friese Wolvega.

GBB wil generieke uitkoopregeling

Groninger Bodem Beweging (GBB) vindt dat bewoners in het aardbevingsgebied moeten worden uitgekocht als zij dat willen. GBB pleit voor een uitkoopregeling van huizen à la Moerdijk.

Find my cow nieuw in SensOor

Met de functie Find my Cow in de CowManager Sensoor zijn eenvoudig en snel attentiekoeien te vinden in de stal. SensOor communiceert direct met de Android smartphone, waardoor er geen extra routers of andere dure apparatuur nodig zijn.

Dijksma wijst Q-koortsclaim af

Stichting Q-koortsclaim stelde op 2 september de staat aansprakelijk voor de schade als gevolg van de Q-koortsepidemie. Deze week wees staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) de aansprakelijkheid van de rijksoverheid af.

DC start pilot antibioticavrije mesterij

Europaas grootste vleesverwerker Danish Crown (DC) start een pilot met antibiotica-vrij vleesvarkens houden. De pilot start op 1 december op vijf bedrijven.

Biest-Score genomineerd voor EuroTier prijs

De Biest-Score is genomineerd voor “Noviteit van het jaar” op het gebied van diergezondheid door het “Deutsche Landwirtschaftsverlag” (DLV). DLV reikt deze prijs jaarlijks uit op EuroTier.

Nieuwe kipcampagne Wakker Dier

'Jumbo hakt Albert Heijn in de pan.' Onder die slogan start Wakker Dier vandaag een campagne in landelijke dagbladen om Albert Heijn (AH) te overtuigen kippenwelzijn serieus te nemen.

Doorbraak duurzamer vlees

Supermarkten maken scherpe keuzes in de verduurzaming van vers vlees. Retailketens durven het voor het eerst aan om gangbaar vlees volledig te vervangen voor vlees dat aan hogere welzijns- en milieueisen voldoet.

Jan Molenaar levert Pure Graze Gra(a)skip

Er waren al Pure Graze runderen, varkens en schapen en sinds vorig jaar ook kippen. Jan Molenaar uit Basse (Overijssel) stapte deze zomer in en leverde op 7 oktober zijn eerste ronde Pure Graze Gra(a)skippen af.

Jumbo: 1 ster voor vers varkensvlees in 2015

Jumbo verkoopt vanaf 1 september 2015 alleen nog vers varkensvlees met 1 ster van het Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming. Dat maakte de supermarkt vandaag bekend tijdens de BLK-stakeholdersdag.

POV zet sterkste man in op LIV

De sterkste man van Nederland - Wout Zijlstra - hielp woensdag de Producenten Organisatie Varkenshouderij om de kar te trekken. Een ludieke actie tijdens de LIV in Hardenberg waarmee de POV zich op de kaart zet.

VVP: Eerst PAS dan pas Besluit huisvesting

LTO en NVV willen dat het vernieuwde Besluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwhuisdieren wordt uitgesteld tot het moment dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) daadwerkelijk in werking treedt.

Oosthof pakt PRRS aan met Noaberbig

Dierenartsenpraktijk De Oosthof uit Eibergen presenteerde gisteravond aan stakeholders op het boerenerf de Noaberbig. Een collectieve aanpak van PRRS die gebaseerd is op het Amerikaanse Area Regional Control (ARC).

Extra aandacht voor veevoer in Nieuwe Oogst

Veevoer wordt de komende jaren steeds vaker onder de loep gelegd. Reden waarom Nieuwe Oogst in de krant van deze week extra aandacht besteedt aan veevoer. Hieronder een greep uit de verhalen.

Bemefa: Prijsverlaging snel doorberekenen

De Belgische beroepsvereniging van mengvoederfabrikanten Bemefa roept haar leden op om solidair te zijn met de varkenshouders. Bijvoorbeeld door lage grondstofprijzen snel door te berekenen.

KWIN-V voor op de tablet

Veehouders kunnen nu met KWIN 2.0 eenvoudig een saldo- en kostprijsberekening maken op de tablet of computer. Het betreft een hulpmiddel om meer inzicht te krijgen in de bedrijfssituatie.

Melkprijs in augustus lager

De berekende voorschotmelkprijzen komen in augustus 2014 uit op gemiddeld 38,50 euro per 100 kilo standaardmelk. Hiermee daalden de melkprijzen net als vorige maand licht, met 0,19 euro per 100 kilo melk.

Wandelnetwerk Bollenstreek geopend

Het Wandelnetwerk Bollenstreek is vrijdag 3 oktober geopend in Lisse. Wandelaars kunnen de Bollenstreek nu ontdekken via in totaal 100 kilometer wandelroute.

Doelstelling duurzame energie niet haalbaar

De doelstelling om in 2020 14 procent van de energie duurzaam op te wekken, is onhaalbaar. Dat blijkt volgens RTLZ uit een rapport dat is opgesteld door onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Ruimtelijk Planbureau.

Verkoop divisie Danone bijna rond

Het Franse zuivel- en voedingsconcern Danone is in vergevorderde gesprekken om zijn medische voedseltak te verkopen aan het Duitse Fresenius. Met de overname zou ongeveer 3 miljard euro gemoeid zijn.

Jan Huitema: Plantum imponeert

De innovatieve kracht van de sector plantaardig uitgangsmateriaal Plantum moet behouden blijven. Daarvoor is het van belang om een open economie te behouden en de regeldruk vanuit Europa tot een minimum te beperken.

Schanshoeve koopt 50 Noorse zeugen

Jan Schuttert kocht ruim een maand met bemiddeling van Topigs Norsvin 50 Noorse zeugen. In 2 jaar tijd vervangt hij de 700 Topigs 20 zeugen op de Schanshoeve in Balkbrug door Noorse zeugen.

'Nederland betrouwbare handelspartner'

Nederland is een betrouwbare handelspartner en Nederlandse groenten en fruit worden vlot afgezet op de Zuid-Duitse markt. 'Dat biedt kansen voor het Nederlandse agro bedrijfsleven', aldus staatssecretaris Sharon Dijksma.

Anevei niet blij met Oekraïense import

De brancheorganisatie voor eierhandelaren Anevei is niet blij met de Oekrainse import van eiproducten. Het Oekraïense bedrijf Improve Food gaat in oktober 3.000 ton eiproducten afzetten in de EU.

Klopmerken per 1 november weer toegestaan

Per 1 november staat staatssecretaris Sharon Dijksma toe dat exportvarkens een klopmerk krijgen.

'Cursus draagt bij aan licence to produce'

Tien cursisten legden met goed gevolg de basiscursus Vleeskuikenhouderij af. Vrijdagmiddag ontvingen zij in Weert op het bedrijf van Jolanda van de Kruijs het certificaat dat hoort bij de 'Regeling houders van dieren'.

Gouden medaille Hy-Care op Eurotier (video)

De jury van Eurotier bekroont het Hy-Care concept van MS Schippers uit Bladel met een gouden medaille. Eurotier wordt van 11 tot en met 14 november gehouden in Hannover.

ABN Amro: extra waarde met 'kalverpaspoort'

Melkveehouderij en kalverhouderij hebben beide baat bij een kalverinformatieplatform. De eerste omdat dat kan leiden tot een hogere kalverprijs. De tweede omdat die beter kan anticiperen op wat hij in de stal krijgt en daardoor zijn rendement kan...

'Veel goede gesprekken' in Weekend Varken

Duizenden belangstellenden, vooral ouders met kinderen, namen 13 en 14 september een kijkje in de stal van een van de 36 deelnemers aan het Weekend van het Varken.

BBQ-vlees verkocht zonder welzijnsetiket

Dierenwelzijnskeurmerken die supermarkten voeren op hun reguliere vlees, worden voor BBQ-vlees aan de kant geschoven, blijkt uit een steekproef van Wakker Dier.

Vion wil meer samenwerking in keten

Meer samenwerking en transparantie in de hele keten van de vleesproductie. Dat is de kernboodschap en het belangrijkste streven van Michiel Herkemij, CEO van Vion Food .'Transparantie is de enige manier om de sector vooruit te helpen.'

'Dansende' koe levert stroom

Op een melkveebedrijf blijft nog veel energie onbenut. Studenten van Van Hall-Larenstein uit Leeuwarden keken in opdracht van Dairy Campus en Livestock Research hoe dat te veranderen. Dat leidde tot onder andere de 'koeiendans'.

Forse maïs door knoflookextract

Op het demoveld van het Demoplaform bij Dairy Campus springt de maïs die is behandeld met worstelstimulator flink uit boven de ander maïsgewassen. De wortelstimulator wordt gemaakt uit een knoflookextract en gebruikt om emelten- en ritnaalden te...

mmmEggies promoten ei

Vijf leghennenhoudsters staken de afgelopen periode de koppen bij elkaar en lanceren nu mmmEggies. Die ondersteunt de bestaande initiatieven zoals Blij met een Ei en Eimago. Elkaar versterken, inspireren en motiveren is de doelstelling.

Start ledenwerving POV

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) start vandaag met een grootscheepse ledenwervingscampagne.

Sector klaar voor Weekend van 't Varken

Varkenshouders en andere ambassadeurs voor de varkenshouderij brachten dit weekend door heel Nederland 750.000 flyers aan de man. Een opmaat naar het Weekend van het Varken van 13 en 14 september.

'Blij met een ei' op nieuwe leest

'Blij met een Ei' wordt op een nieuwe leest geschoeid. Medio oktober ontvangen alle leghennenhouders in Nederland een mailing met de vraag om voor 50 euro per kwartaal 'een ei te leggen'.

Stilte rondom duurzaam varken

Het lijkt erop dat het Varken van Morgen vertraging oploopt, maar door gaat het wel. Daarover bestaat geen twijfel.

Modder-trofee voor poel van familie Neimeijer

Familie Neimeijer uit Heino heeft de Modder-trofee 2014 gewonnen van dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier. De bokaal wordt dit jaar voor de tiende keer uitgereikt.

Pigture Group verkoopt vakblad Varkens

De Pigture Group heeft het vakblad Varkens verkocht aan Janneke Janssens, sinds 2005 hoofdredacteur van het blad. De redactie vestigt zich op De Groene Campus in Helmond.

Financiering aanpak resistente bacteriën

Minister Henk Kamp van Economische Zaken wil de heffingsgrondslag in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren uitbreiden. Dat staat in een Wetsvoorstel dat Kamp naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

SKV breidt importverbod risicogebied uit

De Stichting Kwaliteitsgarantie Kalfsvleessector breidt het risicogebied in Letland en Litouwen uit.

Argentinië stopt export rundvlees

Argentinië heeft afgelopen donderdag de export van rundvlees voor vijftien dagen stilgelegd. De Argentijnse regering wil daarmee een snelle prijsstijging voor rundvlees op de binnenlandse markt tegengaan.

Alex Janssen voorzitter Blij met een Ei

Alex Janssen wordt per 1 september voorzitter van Stichting Blij met een Ei. Hij volgt Roy Tomesen op. Die had op 1 januari het voorzitterschap overgenomen van Jan Knoben.

Kalfsvleesverwerker BKC International failliet

Kalverslachterij en vleesverwerker BKC International uit Olst is 20 augustus door de rechtbank in Zwolle failliet verklaard. BKC International is één van de vijf dochters van BKC Holding.

Jaarverslag 2013 NVWA gepubliceerd

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voerde in 2013 onder meer 2.132 dierenwelzijninspecties en 1.092 inspecties op illegaal gebruik van diergeneesmiddelen uit. Ook trof de NVWA 74 tijgermuggen aan.

Aanmelden Biomeerwaarde ei

Biologische pluimveehouders hebben nog tot 1 september de kans om zich voor een lager instapbedrag in te schrijven voor de coöperatieve Vereniging Biomeerwaarde Ei. Na die datum ligt het inschrijfbedrag hoger.

CBL-varken haalt 1 januari niet

Het 'Varken van Morgen' haalt 1 januari 2015 niet. Er zijn nog geen varkensbedrijven IKB gecertificeerd voor de inkoopvoorwaarden van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), terwijl de cyclus van een vleesvarken zes maanden is.

Leveringscondities voer in IKB

LTO en NVV willen via IKB aan alle varkenshouders de eis stellen dat ze alleen zaken doen met veevoerleveranciers op basis van leveringsvoorwaarden die door LTO en NVV collectief zijn vastgesteld. Komende weken werken beide organisaties dat verder...

Roy Strikkeling marketing manager Topigs

Topigs heeft Roy Strikkeling (40) als marketing manager aangesteld. Hij wordt verantwoordelijk voor de marketing van Topigs producten en dienst. Ook zal hij relaties onderhouden met grote accounts.

'Ik sta achter mijn bedrijf en laat dat zien'

'Ik sta achter mijn bedrijf en laat dat zien', zegt Klaas Damsteegt van boerderij Zon van Gerechtigheid in Nieuw Lekkerland. Voor het eerst doet de familie op 13 september mee aan het Weekend van het Varken.

Vion investeert in Beierse vleesbedrijven

Vion Food investeert miljoenen euro's in de Beierse bedrijven. In Waldkraiburg realiseert Vion zijn grootste runderslachterij. In Landshut verdubbelt de slacht- en verwerkingscapaciteit bijna.

Meer Braziliaans varkensvlees naar Rusland

Rusland heeft opnieuw vier bedrijven in Brazilië goedgekeurd voor de export van varkensvlees en -slachtafval.

Minder uitbraken PED in VS

Afgelopen week werden in de Verenigde Staten 93 nieuwe gevallen van PED gerapporteerd. Sinds half juli laat het aantal nieuwe meldingen weer een dalende lijn zien.

Foodwatch eist helderheid op etiketten

Dierlijke ingrediënten moeten duidelijker worden vermeld op de etiketten van voedingsmiddelen. Dat stelt foodwatch na onderzoek naar tientallen producten.

Heffingen PPE stoppen

In navolging van andere productschappen zijn per 1 augustus ook de meeste heffingen van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) vervallen.

Grens aan antibioticareductie

In 2013 is het antibioticagebruik bij landbouwhuisdieren verder gedaald blijkt uit cijfers van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa). Aan het verder verder reduceren van het gebruik zit echter wel een grens.

Fleckviehvaarzen voor Engeland

Nederland exporteert ruim 2.000 vaarzen per jaar naar Engeland, zo blijkt uit de jongste cijfers van de exportbevorderende organisatie Veepro. Vooral Fleckviehkruislingen zijn in trek.

Bestuur POV nu compleet

Het bestuur van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is compleet. Namens LTO Nederland nemen Johan van Hal (Boxtel), Mark Tijssen (Roggel) en Eric Douma (Oosterwolde) zitting in het bestuur.

NPA vreest komst AVP en PED

De Britse National Pig Association vreest de komst van Afrikaanse varkens pest (AVP) en Porcine epidemic diarrhea virus (PED).

Rosa strijdt voor verplicht etiket pluimveevlees

De boerendochter Tamsin French uit het Engelse Devon reist verkleed als kip Rosa in 39 dagen langs de EU lidstaten.

Waardering voor aanwezigheid NVWA

De aanwezigheid van twee medewerkers van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit vrijdagavond in Heelweg werd door de door furazolidon gedupeerde ondernemers gewaardeerd.

'NVWA moet transparanter werken'

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet meer communiceren en transparanter opereren bij calamiteiten.

Trustfeed en Hisfa gebundeld in Securefeed

Trustfeed (mengvoer) en Hisfa (ruwvoer) komen per 1 januari 2015 in één kwaliteitssysteem: Securefeed. Drijvende kracht achter het nieuwe systeem is de zuivel.

Vijfde kalverbedrijf getraceerd

Naast de vier kalverbedrijven is nog een kalverbedrijf getraceerd dat direct voer afnam van Van Kats Feed & Food.

NVWA geeft varkensbedrijven vrij

De NVWA geeft de 97 varkensbedrijven die nog op slot zaten omdat zij met voer voerden met furazolidon vrij. Dat is zojuist bekend gemaakt.

Subsidie meting ammoniakuitstoot

Er komt een half miljoen euro beschikbaar voor bedrijven die hun ammoniakuitstoot willen meten. De aanvraagperiode loopt van 11 augustus tot 10 september.

Eind 2014 meer duidelijkheid prostaglandine

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) verwacht eind dit jaar de resultaten van het vervolgonderzoek naar vervroegd verwerpen te kunnen presenteren.

'Kosten ruimen en onderzoek niet voor boer'

De kosten voor het ruimen en onderzoeken van vee dat met furazolidon vervuild voer heeft gehad, mogen niet op de veehouders worden verhaald.

Op de koffie bij ForFarmers op Zwarte Cross

Ruim 15.000 bezoekers met wortels in de agrarische sector bezochten afgelopen weekend ForFarmers Hendrix alias 'De Beste Brokkenmakers' op de Zwarte Cross.

'Gras basis voor alle voedsel'

'In de 21e eeuw vormt gras de basis voor de productie van al het voedsel in de wereld.' Dat zei dr. Martin Scholten (directeur Animal Science Groep) tijdens de European Forage Day van Barenbrug.

Samenwerken voor betaalbare mestafzet

Melkveehouders moeten varkenshouders verleiden om meer mest te verwerken dan nodig is. Dat leidt tot een win-winsituatie voor beide sectoren, is de overtuiging van Lambert Schuldink van Countus.

Vleesvarkens uniformer over eindstreep

Een vleesvarkenhouder kan grof geld verdienen door tijdens het opleggen al de zwaarste en lichtste biggen uit de koppel te halen. Die handelswijze vraagt extra arbeid, maar levert ook wat op.

Groen licht voor PO Varkenshouderij

Er wordt een producentenorganisatie varkenshouderij (POV) ingericht. De ledenraad varkenshouderij van LTO Noord steunt de lijn van de vakgroep varkenshouderij van LTO Nederland.

VVP wil vervolgonderzoek prostaglandine

Het Verenigd Varkenshouderij Platform (VVP), waarin LTO en NVV zitting nemen, wil een vervolgonderzoek naar de gezondheid van zeugen bij de 4-dageneis. Het rapport van de expertgroep is volgens het VVP niet wetenschappelijk onderbouwd.

Zonnepanelen promoten melkveehouderij

MMM... MELK. Johan en Patricia Kamphuis uit Ambt Delden promoten via de zonnepanelen op het dak van de nieuwe ligboxenstal hun sector: de melkveehouderij.

Dagelijkse duik goed voor varken

De Changxin Black Pig Breeding Company laat zijn vleesvarkens twee keer per dag een duik nemen. Dat is goed voor de vleeskwaliteit, zeggen de Chinezen.

'Passion for pigs on tour' in Valkenswaard

Passion for Pigs on Tour beleeft zondag de aftrap in Valkenswaard. De tour vindt plaats van 12 tot 18 uur tijdens het evenement 'Uit de Kunst' en neemt de Kleine Markt in beslag.

Aware en Fonterra lanceren Dairy Academy

De Dairy Academy gaat in oktober van start. De voormalige praktijkschool in het Friese Oenkerk moet een plek worden waar wereldwijde kennis over zuivel wordt gedeeld.Brede participatie

'Iedere varkenshouder zijn eigen apotheek'

Als het aan Gerdien Kleijer van VarkensNET ligt, heeft iedere varkenshouder binnenkort een huisapotheek met natuurpreparaten en kruiden. ‘Het is een andere manier van werken, maar je kunt er regelmatig antibioticagebruik mee voorkomen.’

Kwaliteit ondernemer steeds belangrijker

Vroeger kon je je inkomen verdienen met werken in de stal. Anno 2014 komt het vooral aan op je kwaliteiten als ondernemer, zeggen Corrie en Gerard van der Vegte-Lugtenberg. Zij schalen op van 1.000 naar 1.600 zeugen.

Vereniging Biomeerwaarde Ei opgericht

De Coöperatieve Vereniging Biomeerwaarde Ei is vanmiddag opgericht. De vereniging wil een lagere eierproductie in de zomer bewerkstelligen. Wanneer dat gebeurt hoeven geen eieren onder de prijs te worden verkocht, aldus Biomeerwaarde Ei.

Russisch varkensvlees in de lift

De eerste drie maanden van 2013 produceerde Rusland 649.000 ton varkensvlees. Dat is 17 procent meer dan in dezelfde periode in 2013.

Nederland - Spanje: 0 - 0 (video)

De varkens-voorspellingswedstrijd die vanmiddag werd gevoetbald bij Piggy's Palace in Bathmen eindigde in een gelijk spel. 'Een reële uitslag voor de wedstrijd van vrijdag', zegt organisator Erik Stegink.

Inno+ introduceert leaseconcept

Inno+ introduceert een leaseconcept voor warmte terugwin installaties in de varkenshouderij. Het contract heeft een looptijd van zes jaar en is inclusief een serviceovereenkomst.

Prijs voor boeren-innovaties

Een wegwerp onderkruip en een automatische klauwenspray voor zeugen ontvangen dit jaar een prestigeprijs van 2.500 euro. Dat maakte het Innovatiefonds Farmers for Farmers vandaag bekend.

BIG Challenge fietst 824.397 euro bijeen

De tussenstand van de BIG Challenge, Veehouderij tegen kanker staat op 824.397 euro. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst werd dat bekend gemaakt .

Plasmavrije premium biggenvoeders

Trouw Nutrition introduceert een Milkiwean productlijn plasmavrije biggenvoeders. Plasma bevat hoogwaardige eiwitten en draagt bij aan de opbouw van het immuunsysteem.

Voerindustrie scherp op bloedplasma

De extra eisen die de Europese Unie (EU) stelt aan import van bloedplasma hebben geen directe gevolgen voor de productie van varkensvoer. Wel zitten voerfabrikanten op het vinkentouw om risico’s te voorkomen.

Brede steun voor techniek In Ovo

In Ovo krijgt 550.000 euro om de techniek waarmee het doden van eendagshaantjes wordt voorkomen, verder te ontwikkelen. Brancheverenigingen juichen dit toe en ondertekenden 27 mei een intentieverklaring.

Nieuw eindvoer van Agrifirm

Agrifirm Feed introduceert een nieuw vleesvarkensvoer, speciaal voor de eindfase: Robustior. Agrifirm claimt dat voor een gemiddeld bedrijf met 3.500 vleesvarkens dit gemiddeld 16.000 euro per jaar aan extra voerwinst oplevert.

Herkemij breekt lans voor prijsafspraken

Op de jaarvergadering van de Pigture Group brak CEO Michiel Herkemij van Vion een lans voor prijsafspraken over een langere termijn.

EU treft extra maatregelen tegen PED

De EU-lidstaten treffen extra voorzorgsmaatregelen tegen PEDv. De Europese Commissie oordeelde dat vooral voorzichtigheid geboden is bij de invoer van varkensbloed dat bestemd is voor de veevoederindustrie.

Genieten van 'extreem coolste excursie'

'Dit was de extreem coolste excursie die ik ooit heb meegemaakt.' Dat zei een van de deelnemers na het bezoek aan het varkenshouderijbedrijf van Twan Claessens uit het Limburgse Leunen.

'Effect entingen vaak overschat'

Zo snel de afgelopen jaren het gebruik van antibiotica in Nederland is ingedamd, zo'n ongebreidelde groei maakten entingen door. Het effect daarvan wordt vaak overschat, zegt varkensdierenarts Marrina Schuttert van Varkenspraktijk Someren.

LTO Varkenshouderij feliciteert Ingrid Jansen

LTO Varkenshouderij feliciteert Ingrid Jansen. Gisteravond werd zij benoemd als nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV).

Aanpak S. suis ondezocht

Een belangrijk deel van het antibioticumgebruik bij gespeende biggen is voor het bestrijden van Streptococcus suis (S. suis). In 2013 zijn op VIC Sterksel drie onderzoeken uitgevoerd met als doel de S. suis-problematiek te verminderen.

Brugklassers storten zich op varkensspeeltjes

Havo- en VWO-brugklassers van het Johannes van Fontanus College uit Barneveld storten zich op het ontwerpen van varkensspeeltjes. Deze week brachten ze een inspiratie-bezoek aan het bedrijf van Jan Overeem.

Rijksmuseum expositie 'Food' op VIV

De foto-expositie Food van Henk Wildschut is volgende week te zien in de centrale hal van VIV Europe. De expositie was tot nu toe alleen te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam.

Vakantietopper: zwemmen met varkens

Het is weer eens iets heel anders, maar wel erg populair: zwemmen met varkens. Het kan op de Bahama's en is de populairste activiteit die op dit moment op de eilandengroep wordt geboekt.

Vion schroeft productie BLK-vlees op

Vion gaat de productie van vlees met één ster van het Betere Leven kenmerk (BLK) van de Dierenbescherming opvoeren. De vraag naar BLK-vlees groeit. Door de productie uit te breiden verwacht Vion in 2015/2016 aan de vraag van afnemers te kunnen...

Picknicken en varkens kijken voor goed doel

Een boerenpicknick tussen de varkens. Dat kan op zondag 4 mei aanstaande op het biologische varkensbedrijf van Jeroen en Nieske Neimeijer in Heino. De opbrengst van de picknickdag gaat naar BIG Challenge.

NieuwVers zoekt zalige zuivel

Voor winkels, bedrijfskantines en andere verkooppunten zoekt NieuwVers naar alles wat je van melk kunt maken. Aanmelden kan tot 5 mei.

Platform Varkensketen opgericht

De LTO-vakgroep Varkenshouderij, de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) en de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) gaan samenwerken in het Platform Varkensketen.

Kalverhouderij start e-mailactie

Kalverhouders starten een e-mailactie om leden van de Tweede Kamer en staatssecretaris Dijksma op andere gedachten te brengen.

Boete Vion 15.000 euro

De tuchtrechter in Zwolle heeft Vion-dochter Encebe een boete opgelegd van 15.000 euro. Tegen het bedrijf was door toezichthouder Skal Biocontrole 20.000 euro boete geëist.

Staartbijten grensoverschrijdend opgepakt

De marsroute die de Nederlandse varkenshouderij volgt op het dossier 'staartbijten' krijgt waarschijnlijk navolging. De aanpak spreekt de Duitse boerenbonden en overheden aan.

'Innovatie is meer dan alleen nieuwe stal'

Innovatie is meer dan alleen een nieuwe stal. De overheid zou daarom haar budget anders moeten verdelen en ook middelen beschikbaar moeten stellen voor de introductie en het uitrollen van een nieuw concept.

Nieuwe folder: Innovatiepaden

De stichting Natuur & Milieu presenteert een nieuwe folder: Innovatiepaden in de varkenshouderij.

Truffelcoalitie neemt stokje Varkansen over

Na zes jaar zit het werk van het innovatieproject Varkansen erop. Vier deelnemers aan Varkansen namen 10 april het stokje over en zetten het werk voort in de Truffelcoalitie.

Onderzoek dierenwelzijn bij pluimvee

Onderzoekster Mariska van Asselt van Wageningen UR gaat voor haar promotieonderzoek betrokkenen ondervragen over het welzijn van pluimvee en de volksgezondheid.

Infectiepreventie-deskundigen de boer op

Vijftien infectiepreventie-deskundigen uit Brabantse en Limburgse ziekenhuizen gingen de boer op. Ze bezochten een melkvee-, varkens- en pluimveebedrijf.

Integrale aanpak klauwgezondheid

Een integrale aanpak moet de veehouder helpen om de klauwgezondheid op een adequate manier te managen. Tot die conclusie kwamen leden van de Vereniging voor Rundveepedicure vrijdag tijdens de collega-dag.

PED-besmetting buiten de deur houden

Het PED-virus waart sinds april 2013 rond onder varkens in de Verenigde Staten. Het virus heeft zich inmiddels over 27 staten verspreid en heeft, voor zover bekend, bijna vijfduizend varkensbedrijven besmet.

Groei in aantal buitenvarkens

Er zijn steeds meer varkenshouders die buitenvarkens houden. Het afgelopen jaar kwamen er zeker een 25 nieuwe initiatieven bij.

Vlaamse Groenen willen besluit castratie

Er moet een einde komen aan het eindeloze overleg over biggencastratie. Het is tijd voor een politiek besluit, meent de Vlaming Hermes Sanctorum van de Vlaamse Groenen.

Scholieren: energiescan weinig effectief

Van de FrieslandCampina-boeren doet maar 10 procent mee aan de energiescan. Melkveehouders noemen het invullen omslachtig en willen niet gebonden zijn aan adviezen.

Mestavond LTO/NVV voorziet in behoefte

Terwijl overal druk mestkelders worden leeggereden, denken varkenshouders na over hoe de verplichte mestverwerking in te vullen. Dat bleek dinsdag in het Drentse Zeegse tijdens de eerste van drie gezamenlijke avonden van LTO en NVV.

Denen bekijken Nederlands varkensvoer

Deense varkenshouders schrijven het hogere sterftecijfer onder zeugen en biggen in eigen land toe aan een tekort aan vezels in het Deens voer. Bij Coppens Diervoeding in Helmond bogen zij zich over de productie van zeugenvoeders.

LEI: voerprijzen redelijk stabiel

De prijzen van mengvoeders daalden sinds begin 2013. Daar kwam november dat jaar een einde aan. Sinds die tijd zijn de prijzen van mengvoer redelijk stabiel, zo blijkt uit de monitoring van het LEI.

'Pluimveemest verbranden is duurzaam'

Pluimveemest uitrijden op het land belast het milieu meer dan wanneer het wordt verbrand. Onderzoek van de universiteit van Leuven wijst dat uit, zegt Hendrik Bosch, directeur van BMC in Moerdijk.

'Verbranden kippenmest niet duurzaam'

Het verbranden van kippenmest is niet duurzaam. Dat vindt Sijas Akkerman, hoofd Voedsel van Natuur en Milieu. Hij noemt het verbranden van kippenmest slecht voor de economie en het milieu.

Deelnemers PTC wachten af

Een dertigtal Nederlandse varkenshouders wil serieus handelen op de termijnmarkt middels de Pig Trading Companies (PTC). Zij worden actief wanneer de marktomstandigheden daar aanleiding toe geven.

'Geen diarree of longproblemen'

'De eerste ronde draaide lekker. Geen longproblemen of diarree, terwijl dat bij het opstarten van een nieuwe stal wel vaak het geval is.'

Hotze Bosch zelf in verkoop kuilafdekkleed

Hotze Bosch bedenker van het innovatieve kuilafdekkleed pakt zelf de verkoop daarvan op. Jaren lag dat bij Bokano, maar deze naam verdwijnt.

Alternatief varkenshouderij voor dierrechten

LTO Nederland presenteerde woensmorgen samen met NVV, Rabobank, Nevedi, ABN Amro en COV een gezamenlijk alternatief voor dierrechten.

Petitie 4-dageneis 11 februari aangeboden

De petitie tegen de 4-dageneis groepshuisvesting zeugen wordt dinsdag 11 februari aangeboden aan staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ). Teken van de petitie is tot en met maandag mogelijk.

'Minder doodliggers door biggennest'

Twee klimaatzones in de kraamstal en de jute doek. Twee elementen uit het Pro Dromi-concept die varkenshouder Jos Eeltink uit Ambt Delden toepast op zijn bedrijf.

Studenten ontwikkelen mobiel laarzenrek

Zes studenten van de CAH Vilentum in Dronten ontwikkelden een mobiel laarzenrek. Onder de naam MRL brengen zij dat op de markt.

Gezondheidsplan NoorderlandMelk

NoorderlandMelk lanceert een online versie van haar NoorderlandMelk Gezondheids Plan (NGP). NoorderlandMelk maakt daarmee haar diergezondheid en duurzaamheid inzichtelijk. Dat moet de melkafzet ondersteunen.

Nabetaling Boerenbond Deurne € 2,25

Boerenbond Deurne doet over 2013 een nabetaling van € 3,7 miljoen. Bovenop de voorschot-nabetaling die al is verrekend, ontvangen leden/afnemers deze week € 2,25 per ton.

Rudolf Raymakers wint Innovatieprijs 2014

Dierenarts Rudolf Raymakers van De Varkenspraktijk uit Someren is de winnaar van de innovatieprijs 'Varkens gezonder produceren'. Die prijs werd dinsdag uitgereikt tijdens het achtste Praktijksymposium Hogere Varkensgezondheid in Venray.

CBL voelt niets voor duurzaamheidsmodel

De koepelorganisatie van Nederlandse supermarkten CBL voelt niets voor een collectief fonds waaruit duurzaamheidsinvesteringen worden betaald, zoals bij de Duitse aanpak van duurzaam varkensvlees.

Tienduizendste bezoeker VIC Sterksel

Cathy Lindeman uit Twello is de tienduizendste bezoeker van Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel in 2013. Lindeman bracht met de studieclub van stagebieder René de Haan uit Wilp een bezoek aan VIC Sterksel.

René Punt wint drogestalactie Elanco

Vleeskuikenhouder René Punt in Klundert is de winnaar van de Elanco drogestalactie 2013. Zijn tip over de vloertemperatuur bij de opzet van eendagskuikens is door collega's als 'meest waardevol' beoordeeld.

VVP wil vrijwillige P-toets in IKB

Het Verenigd Varkenshouderij Platform (VVP) wil de fosfaattoets als vrijwillige module koppelen aan het IKB-systeem. LTO en NVV vragen Nevedi om een module te ontwikkelen die de P-toets automatisch uitvoert via een koppeling met Infovarken.

Topigs bant berengeur uit in zeugenlijn

Topigs start met de fokkerij van vermeerderingszeugen die nakomelingen geven met minder berengeur. Berengeur wordt onderdeel van het fokdoel binnen de zeugenlijnen. Naar verwachting halveert hierdoor in vijf jaar het aantal vleesvarkens dat...

'Q-koortsclaim patiënten lijkt kansloos'

De kans dat Q-koortspatiënten succesvol schade kunnen claimen bij geitenhouders is 'vrijwel nihil'. Dat zegt Gerard Snijders, specialist in agrarisch recht van Wijn & Stael advocaten in Utrecht. Hij treedt op voor Stichting Geruimde Geiten- en...

Nauwelijks overtredingen bij Offerfeest

De meeste slachtingen voor het Offerfeest zijn verlopen volgens de regels. Bij de meldingen die binnenkwamen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bleek het in bijna alle gevallen om vals alarm te gaan.

Agri meets design: frisse kijk op oplossingen

Vernieuwingen ontstaan door met een andere blik naar problemen en oplossingen te kijken. Tijdens Agri meets Design worden boeren en ontwerpers bij elkaar gebracht om na te denken over creatieve en vernieuwende ideeën in de agrarische sector.

Criteria 'duurzamer varkensvlees'

De koepel van supermarkten CBL bevestigt dat supermarkten volop in gesprek zijn met hun leveranciers over de criteria voor duurzamer varkensvlees. In de bijgesloten pdf een volledig overzicht van de criteria die gaan gelden voor duurzaam...

QLL: Erop of eronder

QLL heeft de afgelopen maanden alle zeilen bijgezet. Vanaf 1 oktober voert de NVWA opnieuw controles uit. Die moeten uitwijzen of de borging van het QLL-systeem nu wel voldoende is.

Zorgen rond Varken van Morgen

Het is stil rond de het Varken van Morgen van het CBL. LTO maakt zich zorgen of alle supermarkten de afspraken op tijd nakomen.

Een derde bio-biggen in Denemarken sterft

In Denemarken wordt op biologische bedrijven een op de drie biggen doodgeboren of sterft voor het spenen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Aarhus. Het Deense ministerie van Landbouw pleit voor een speciaal fokprogramma.

Veel belangstelling voor Vion Ingredients

Vijftien kapitaalkrachtige bedrijven meldden zich afgelopen week in Londen gemeld voor de overname van Vion Ingredients. De vleesverwerker verwacht de verkoop van deze divisie voor het einde van het jaar rond te hebben.

Eiermarkt blijft zwak

Structurele verbetering van de positie van leghennenhouders ligt in het verschiet. De verwachting is echter dat de situatie op de eiermarkt de komende jaren moeizaam blijft.

'Happy-de-kip' promoot Rondeel op 4-daagse

Willy Derks van het Rondeel in Ewijk loopt mee in de Vierdaagse van Nijmegen. Samen met zijn zoons Willem (14) en Jesse (12) promoot hij daar het Rondeel-ei.

Geen hoger beroep Family Farmers

Het college van B&W van de Overijsselse gemeente Twenterand hoeft een beroep van het bedrijf Porc Royal uit Lierop tegen het niet verlenen van een bouwvergunning voor varkensstallen niet in behandeling te nemen. Dat bepaalde Raad van State op 17...

Subsidie voor afdekken buitenuitlopen

Er komt een subsidieregeling voor afdekken van buitenuitlopen van pluimvee. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken maakte dat vandaag bekend.

Pluimveehouder Piel: weten waar je staat

In een tijd dat opbrengsten onder druk staan, wordt technisch goed presteren nog belangrijker. Daarom rekent leghennenhouder Klaas Piel uit Rouveen nog meer dan voorheen aan variabelen die het rendement beïnvloeden.

Experts aan de slag met non-castratie

De Europese Unie (EU) heeft een Expert Group in het leven geroepen. Die is een vervolg op de Declaratie van Brussel. De Expert Group begeleidt het proces om in 2018 in de EU te kunnen stoppen met castreren.

Alpe d'HuZes losgebarsten

In alle vroegte stapten vanmorgen de eerste fietsers op, om vandaag in hun strijd tegen kanker de Alpe d'Huez meerdere keren te bedwingen. Onder hen ook melkveehoudster Annette Mul uit Zuidschermer en varkenshouder Gert van Beek uit Putten.

Nieuwe invulling voor Polder Porque

CAH Vilentum in Dronten produceert varkensvlees. Sinds een half jaar wordt dat onder de naam Polder Porque vermarkt. Student Hans van Ieperen ligt de achtergronden toe.

Aanbod 'Kip van morgen' bundelen

Vleeskuikenhouders willen zelf de regie houden bij 'Kip van morgen'. Ze gaan daarom het aanbod bundelen. Of dat gaat in de vorm van bijvoorbeeld een producentenorganisatie, coöperatie of stichting wordt de komende weken onderzocht.

Varkenssector scoort door productiviteit

De Nederlandse varkenskostprijs bedroeg in 2011 1,60 euro per kilo slachtgewicht. Dat is enkele centen hoger dan directe concurrent Denemarken, maar fors lager dan de kostprijs in Duitsland.

Accon AVM: speel in op cyclische varkensmarkt

Varkenshouders houden vaak te weinig rekening met het cyclische karakter van de varkensmarkt. 'Zij spelen daar op dit moment te weinig op in', zegt Patrick Jansen van Accon avm.

Proeven en kijken in varkensvoerkeuken

Steeds meer varkenshouders maken zelf het voer voor hun dieren. Er kwamen gisteren zo'n 200 belangstellenden naar de avond van FarmFocus in Dalfsen over voeding. Onder meer om te proeven en kijken in de voerkeuken van Johnny Hogenkamp.

Big van Dick van der Vegt heeft krul in staart

Onder het credo 'durf ook eens wat; het mag ook eens mis gaan', experimenteert varkenshouder Dick van der Vegt al acht jaar met minder kort couperen. Zijn biggen hebben een krul in de staart.

'Staartbijten speelt bij iedereen'

De ervaringen van biologische en gangbare varkenshouders met staartbijten lopen niet ver uiteen. Dat concludeert student Adriaan van den Bogert van Wageningen UR.

'Boven-Europese eis hoort in concept'

'Boven-Europese eisen als de vierdagen eis horen thuis in een concept’, vindt zeugenhouder Johnny Hogenkamp in Dalfsen. Houdt Nederland daaraan vast, dan prijst het land zich volledig uit de markt.

Winnaar Agroscoopbokaal speent 13,1 big

Veel biggen spenen is één ding. Maar ze ook nog bijna allemaal door de eigen zeug groot laten brengen, dat is een kunst. Reden voor ForFarmers Hendrix om de Agroscoopbokaal uit te reiken aan zeugenhouder Frans Verhees, die 13,1 biggen per worp bij...

Meeste monsters vrij van paardenvlees

Uit de meeste onderzoeken van de NVWA naar het gebruik van en de handel in paardenvlees blijkt dat er geen paardenvlees is gemengd met rundvlees. Ook zijn er tot nu toe in paardenvlees geen sporen gevonden van verboden medicijnen.

Slecht klimaat varkensstal geeft stress

Het stalklimaat heeft invloed op de gezondheid van varkens, maar beïnvloedt ook hun gedrag. Een slecht klimaat kan leiden tot stress.

Drie gedragstyperingen voor bijters

Uit de literatuur komen drie gedragstyperingen van bijters naar voren: two-stage, sudden-forceful en obsessive. 'Elk type varken heeft een andere motivatie om te bijten', zegt onderzoeker Marion Kluivers van Wageningen UR.

Van Drie introduceert jong-rosé Vitender

Speciaal voor het jong rosé marktsegment ontwikkelde kalfsvleesproducent VanDrie het concept Vitender. 'Een prima aanvulling op het reguliere kalfsvlees', zegt directeur Henny Swinkels.

Ondernemer maakt het verschil bij staartbijten

Hokverrijking is enorm belangrijk om problemen met bijterij op te lossen. Maar één ding is nog belangrijker, zegt onderzoeker Marc Bracke van Wageningen UR: de ondernemer.

Varkenshouderij zwaait 'ambassadeur' uit

De hele varkenskolom was donderdagmiddag vertegenwoordigd in Zeist tijdens het afscheid van Annechien ten Have-Mellema. Tot 1 januari 2013 was zij het boegbeeld van LTO-vakgroep Varkenshouderij.

Nertsenfokker Meijer worstelt met dilemma

Pelsdierenhouder Wim Meijer in Vriezenveen staat voor een duivels dilemma. Per 2024 is het houden van nertsen verboden in Nederland, maar zijn bedrijf is dringend aan renovatie toe.

Eric Douma: 'Duurzaam via eerlijk model'

LTO Noord Varkenshouderij heeft een nieuwe voorzitter: de voorzittershamer is vanaf 1 januari voor Eric Douma uit Oosterwolde.

LTO: gelijk speelveld vierdageneis zeugen

De vierdageneis is niet in samenspraak met LTO en NVV tot stand gekomen. 'Daar is geen sprake van', zegt LTO-vakgroep Varkenshouderijvoorzitter Annechien ten Have met klem.

Pelsdiersector voert actie in Den Haag

Boze werknemers van pelsdierhouderijen en de toeleverende industrie voeren vandaag actie op het Binnenhof in Den Haag. De Eerste Kamer stemt vanmiddag over de toekomst van die sector in Nederland.

16,1 miljoen euro inzake Aujeszky-claim

Het gezamenlijk geleden nadeel van NVV-leden in de zogeheten Aujeszky-zaak van het voormalige Landbouwschap bedraagt 16,1 miljoen euro. Dat concludeert het onafhankelijke onderzoeksbureau RBB Economics in het eindrapport.

Ten Have: 'Gouden inspiratie ligt in jezelf'

Annechien ten Have is begonnen met aftellen. Nog een paar weken en dan is ze na acht jaar voorzitter-af van de vakgroep Varkenshouderij van LTO Nederland.

Topigs-zeug vererft groei en vc

Het fokdoel van Topigs-zeugen bestaat nu voor meer dan 50 procent uit vleesvarkenskenmerken. Dat is het gevolg van de koerswijziging die Topigs in 2009 heeft ingezet.

Ten Have: aftellen is begonnen

December is begonnen en dat betekent dat LTO Varkenshouderij voorzitter Annechien ten Have met de laatste loodjes bezig is. 'Deze week nog een volle agenda, maar de komende tijd zal dat veranderen. Voor mij wordt dat wel even wennen.'

Nieuwe waterdesinfectievorm veehouderij

Het besef dat schoon en veilig drinkwater een cruciale rol speelt in diergezondheid, neemt hand over hand toe. Nieuw daarin voor de veehouderij is de techniek van ontwerpbureau Watter in Assen.

Rood licht voor koe beste in de nacht

Rood licht verstoort het bioritme van een koe het minst. Monochromatisch rood licht is daarom het meest geschikt als nachtverlichting.

Ten Have: 'Met voerspoor tandje erbij'

De varkenshouderij blijft achter bij haar doelstelling van 5 miljoen kilo fosfaat minder. 'We hebben de fosfaatproductie met 1,8 miljoen kilo teruggedrongen, maar we moeten met gemak meer kunnen halen.'

Sociaal gedrag beïnvloedt staartbijten

Dieren met een lage fokwaarde voor sociaal gedrag bijten meer aan staarten dan dieren met een hoge. Ook consumeren ze meer jutezakken. 'Hun behoefte aan orale manipulatie is groter.'