Ilona Lesscher

Ilona Lesscher

Ilona Lesscher is redacteur Veehouderij. Zij volgt vooral de varkenshouderij.

Contact

Artikelen door Ilona Lesscher

Minister stuurt voorstel totaalverbod veeprikkers naar parlement

Veehouderij

Demissionair landbouwminister Piet Adema wil een totaalverbod op het gebruik van stroomstootapparatuur. Het voorstel daarvoor wordt aan de Tweede en Eerste Kamer voorgelegd.

RDA: transitie naar diergericht ontworpen houderijsystemen moet sneller

Veehouderij

De transitie naar diergericht ontworpen veehouderijsystemen moet worden versneld. De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) oordeelt dat de overheid hier meer dan nu een leidende rol in moet nemen en de samenleving daarover goed moet informeren.

Buitenlandstage: op Crocs en zonder handschoenen de pluimveestal in

Veehouderij

De een gaat voor de taal, de ander om wat van de wereld te zien. Wat de reden ook is, een buitenlandstage staat goed op het curriculum vitae. Veel studenten van agrarische hogescholen gaan werken bij bedrijven die ook over de landsgrens actief zijn....

'Weiden doe je pas echt als koeien zich in het gras lekker volvreten'

Veehouderij

De eerste snede ligt aan de bult en de mais zit erin. Het wachten was op een paar dagen stabiel weer, maar 8 juni kon 12 hectare van de tweede snede worden binnengehaald. Willem en Hendry Hegeman, nieuwe deelnemers aan het Maismeetnet van Nieuwe...

Hittestress planmatig te lijf

Economie

Hittestress bij dieren. Een onderwerp dat met het oog op het welzijn van dieren in het brandpunt van de maatschappelijke belangstelling staat. Politiek Den Haag reageert met een klimaatadaptatieplan per 2026.

'Accu's worden op de onbalansmarkt pas echt interessant'

Veehouderij

Varkensbedrijf Buut'n Gewoon van maatschap Mijnheer-Post in het Overijsselse Rouveen investeerde in drie accu's voor de opslag van energie. Varkenshouder Pieter Post ligt de achtergronden van de investering toe.

Vion heroriënteert zich op Duitse markt met verdere verkoop bedrijfsonderdelen

Veehouderij

De Brabantse slachterij Vion gaat zich richten op de productie en inkoop in de Benelux. Voor de Duitse onderdelen van het bedrijf is belangstelling vanuit andere marktpartijen. Om welke onderdelen het gaat en of Vion zich helemaal terugtrekt van de...

Pluimvee mag niet meer worden opgetild aan de poten

Veehouderij

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft vandaag bepaald dat kippen niet aan de poten mogen worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen. 'Dit doet geen recht aan de professionele Nederlandse pluimveeketen', reageert...

Voor de Lbv-regeling meldden zich 447 veehouders

Veehouderij

De Lbv-regeling, die per 1 juni sloot, telde eind mei 447 veehouders. Dit aantal kan verder stijgen omdat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland nog 144 aanvragen moet beoordelen. In totaal meldden zich 1.417 veehouders voor de Lbv- of Lbv-plus.

Amerikaanse varkenshouders vrezen invasie hybride wilde varkens uit Canada

Veehouderij

Varkenshouders in Amerika aan de grens met Canada vrezen een invasie van hybride wilde varkens uit Canada. Onderzoekers in de Verenigde Staten delen de zorg. Zij noemen de kruislingen tussen gedomesticeerde en wilde varkens een milieuramp.

'Zorgen over groeiende onbalans tussen zeugen en vleesvarkens'

Veehouderij

Het zijn gouden tijden voor de varkenssector. De verdiensten zijn goed en de verwachting is dat dat nog even zo blijft. Varkenshouders zijn optimistisch en zien kansen, maar kunnen door het uitblijven van vergunningverlening geen kant op....

'Bij vertraging Wet dieren is niemand geholpen, tenzij je daarop uit bent'

Politiek

De wijziging van de Wet dieren die de Tweede Kamer 19 maart aannam, ligt nu voor in de Eerste Kamer. Dinsdag 21 mei is het plenaire debat en voor 1 juli moet er gestemd zijn over de wetswijziging. Een precair dossier waarop veel druk staat....

Vee&Logistiek Nederland: trek verordening diertransport recht binnen Europa

Veehouderij

De revisie van de transportverordening zoals die eind 2023 werd gepresenteerd, stemt Vee&Logistiek Nederland niet tevreden. Volgens de branchevereniging is het effectiever om binnen Europa eerst een uniforme interpretatie en handhaving van de...

Praktische folder helpt varkenshouder met Beter Leven-eisen voor 2025

Veehouderij

Bij varkenshouders die deelnemen aan het Beter Leven-keurmerk met 1 ster valt woensdag 22 mei een set folders met praktische tips in de brievenbus. Die moeten hen helpen de benodigde hokaanpassingen te doen voor 2025. Beleidsmedewerker Rosan de...

Maatschap Hoekstra-Heidstra wint Agroscoopbokaal Vleesvee 2024

Veehouderij

Maatschap Hoekstra-Heidstra uit het Friese Burum wint de ForFarmers Agroscoopbokaal Vleesvee 2024 omdat zij uitblinken in ondernemerschap in de vleesveesector. De maatschap werkt kostenefficiënt en de switch van mesten op contract naar vrije mester...

Focus en discipline bezorgen familie Langevoort Agroscoopbokaal Geiten

Veehouderij

Hun ondernemerschap, technische resultaten en continuïteit leveren de familie Langevoort uit Epe de Agroscoopbokaal 2024 op. De Gelderse geitenhouders bereiken dit door eenvoud in hun bedrijfsvoering, vakmanschap en discipline.

Prognose: melkveesector komt in 2024 boven fosfaatplafond uit

Veehouderij

Het CBS verwacht dat de Nederlandse melkveestapel dit jaar 76,6 miljoen kilo fosfaat produceert. Dat is 4,1 procent boven het excretieplafond. Als een van de oorzaken wordt het fosforgehalte in de graskuilen van 2023 genoemd. Die zijn hoger dan in...

5 vragen over Afrikaanse varkenspest en de gevolgen voor grondgebruikers

Veehouderij

In Nederland is geen Afrikaanse varkenspest (AVP). Maar stel dat een besmet wild zwijn wordt gevonden, wat dan? Een besmetting heeft gevolgen voor iedere grondgebruiker in de betreffende regio.

Langetermijnaanpak tegen resistentie antibiotica

Veehouderij

Een nieuwe langetermijnaanpak moet de risico's van antimicrobiële resistentie te beperken. Het Actieplan Antimicrobiële Resistentie 2024 - 2030 bevat een breed scala aan acties. Niet alleen binnen de landsgrenzen, maar ook internationaal.

Drijfmest beluchten en vitaliseren heeft meerwaarde voor grasopbrengst

Veehouderij

De eerste resultaten van een proef met het beluchten en vitaliseren van mest met een Grander zijn perspectiefvol. Volgens projectbegeleider Wouter Zunneberg van De Priorij Advies heeft deze methode meerwaarde voor de grasopbrengst.

‘Met overal tegenaan schoppen, help je dier en veehouder niet’

Veehouderij

De mens heeft de neiging om dieren te vermenselijken. 'We moeten dieren niet hetzelfde benaderen als mensen. Laat het dier gewoon dier zijn', zegt Franck Meijboom, hoogleraar Sustainable Animal Stewardship aan Universiteit Utrecht.

Varkenshouders gaan met voederconversie sturen op CO2-voetafdruk

Veehouderij

De CO2-voetafdruk van varkens wordt een kengetal waarop varkenshouders gaan sturen. Dat kan op verschillende manieren. Het meeste rendement is te behalen door de voederconversie te verbeteren.

'Als varkens niet naar buiten kunnen, moet de natuur naar binnen'

Veehouderij

Het Duitse onderzoeks- en leerbedrijf Haus Düsse bouwde nieuw voor vleesvarkens. De twee stallen met buitenklimaat zijn gebouwd met oog voor dierenwelzijn en emissies. 'We hopen dat de ontwerpen bijdragen aan een hogere acceptatie van de...

Rabobank: Europese varkensmarkt blijft in evenwicht

Veehouderij

De Europese varkensmarkt ziet er rustig uit en lijkt in evenwicht. Dat stelt Rabobank in de nieuwste kwartaalupdate. Het productieniveau is stabiel. Alleen Spanje en Polen houden rekening met een toename van de productie als gevolg van de hogere...

'Imago van vlees uit Nederland in buitenland is onze kracht'

Veehouderij

'De kracht van de vleessector zit in het imago dat vlees uit Nederlands in het buitenland heeft', stelt Frans van Dongen, tot 1 april directeur internationale zaken bij de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV). Die positie van de...

Goede resultaten met restproducten uit bakkerij in biggenvoer

Veehouderij

Biggenvoer dat voor de helft bestaat uit restproducten uit de bakkerij, biedt veel voordelen voor jonge biggen. Dat blijkt uit de pilot 'Biggenbanket' op twee varkensbedrijven in Gelderland. De pilot maakt deel uit van het promotieonderzoek van...

Oxidatie zet methaan uit mestopslag effectief om in CO2

Veehouderij

Methaanoxidatie is een effectieve manier om methaan uit externe mestopslagen om te zetten in CO2. Zonder stimulerende maatregelen gaan voorlopig niet veel melkveehouders investeren in deze techniek, verwacht Rik Maasdam van Wageningen University...

KBC Bank: vooruitzichten voor varkenshouderij in België zijn gunstig

Veehouderij

Financieel zit het wel goed in de Vlaamse varkenshouderij, blijkt uit de conjunctuurbarometer van KBC Bank. Ook over toekomstige ontwikkelingen is de Belgische bank positief. 'Er is een schaarste aan varkens en door milieumaatregelen in een aantal...

Duits autovaccin tegen blauwtong per direct van markt

Veehouderij

In Duitsland is het autovaccin tegen blauwtong per direct van de markt gehaald. Na de eerste testvaccinaties zijn enkele dieren toch ziek geworden. Aanvullend onderzoek wijst uit dat de dieren besmet zijn met blauwtong.

Gros rundveedierenartsen gebruikt info uit koemonitoringsystemen

Veehouderij

Ruim 90 procent van de Nederlandse rundveedierenartsen maakt tijdens een bedrijfsbezoek weleens gebruik van informatie uit het koemonitoringsysteem. Dat blijkt uit onderzoek van Geelen Consultancy onder 135 Nederlandse en 84 Belgische...

Milcobel gaat reorganiseren na verlies in 2023

Veehouderij

Het verlies van 11,6 miljoen euro in 2023 dwingt de Belgische zuivelcoöperatie Milcobel om de structuur van het bedrijf te herzien. Verschillende zuivelunits worden geïntegreerd en de poederactiviteiten worden deels teruggeschroefd.

Vion stelt notering uit tot tweede helft van de week

Veehouderij

Vion is maandag 22 april niet met een notering gekomen. Het slachtconcern geeft aan pas in de tweede helft van de week een notering naar buiten te brengen om zo 'een zorgvuldige afweging te kunnen maken'.

Provinciale politiek biedt Den Haag twaalf keer manifest aan

Politiek

Door de mestcrisis staat het water veel veehouders tot aan de lippen. Op initiatief van BoerBurgerBeweging (BBB) en medeondertekend door veel andere partijen is maandag 22 april vanuit elk van de twaalf provincies het manifest 'Bied boeren toekomst'...

Chinese varkensstapel opnieuw kleiner

Veehouderij

In China werden eind maart 5 procent minder varkens gehouden dan in dezelfde periode een jaar eerder. Forse verliezen door lage prijzen zijn een reden voor de dalende varkenspopulatie in de volksrepubliek.

Lactalis boekt hogere omzet en winst in 2023

Veehouderij

De omzet van Lactalis is vorig jaar met 4,3 procent gestegen tot 29,5 miljard euro. Het Franse zuivelconcern realiseerde een nettoresultaat van 428 miljoen euro. Uit de jaarcijfers blijkt dat dit een marge van 1,45 procent betekent op de...

Vakbond voor Dieren maakt dertien video's over koeientaal

Veehouderij

De Vakbond voor Dieren kreeg vorig jaar 50.000 euro vanuit het Barth-Misset Fonds voor het project Koeientaal in Beeld. Met het geld zijn dertien instructievideo's gemaakt die op maandag 22 april zijn gelanceerd. Voorzitter Marjolein de Rooij van de...

'Fermenteren past bij een duurzame manier van voeren'

Veehouderij

Veehouders staan voor nieuwe uitdagingen als het gaat om voeren. Emissies moeten omlaag en voor de retail wordt de CO2-voetafdruk een issue. In beide gevallen kan fermentatie een rol spelen, zegt Ronald Scholten. Hij spreekt van een 'relatief...

Meer vraag naar biologisch varkensvlees

Veehouderij

De markt voor biologisch varkensvlees trekt aan, nadat deze in 2022 werd verstoord door overproductie in Denemarken. Daar is de productie nu verkleind, terwijl anderzijds de vraag naar biologisch varkensvlees in Europa groeit.

Lichtere varkens moeten leveren vraagt om compensatie

Veehouderij

Wie een nieuw contract krijgt voorgelegd, doet er verstandig aan de consequenties eerst goed door te rekenen en daarna pas te tekenen. 'Varkens 5 kilo lichter leveren kost nu 3 cent per kilo opbrengst', rekent Kasper Bekker van Saldo Advies...

Verspreiding van hepatitis E bij varkens is goed in te dammen

Veehouderij

Varkenshouders kunnen de verspreiding van het hepatitis E-virus effectief beperken door hygiënemaatregelen toe te passen. Dat blijkt uit onderzoek van dierenarts en epidemioloog Marina Meester aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit...

Britse schapenpopulatie daalt 5,1 procent in 2023

Veehouderij

Groot-Brittannië telde op 1 december vorig jaar 5,1 procent, oftewel 1,14 miljoen, schapen minder dan een jaar eerder. Deze daling van 4,3 procent betreft vooral fokooien (- 600.000 dieren). Dat blijkt uit tellingen van de Britse afdeling voor...

Aldi Süd stapt vervroegd over op welzijnsvriendelijker rundvlees

Veehouderij

Supermarktketen Aldi Süd verkoopt met ingang van april alleen nog maar vers Duits rundvlees van dieren uit houderijsysteem 3 (stal met buitenklimaat) en 4 (biologisch). De overgang naar systemen met meer dierenwelzijn vindt zes jaar eerder plaats...

Britse boeren eisen een basisinkomen

Algemeen

Boeren in Groot-Brittannië hebben er genoeg van. De geplande compensatiegelden voor GLB-betalingen die Britse boeren door de Brexit kwijtraakten, zijn onvoldoende en bereiken hen niet. Zij eisen daarom nu een basisinkomen.

Vleesprijzen EU stijgen in een jaar tijd 3,3 procent

Veehouderij

De prijs van vlees lag in Europa in februari 3,3 procent boven die in dezelfde periode vorig jaar. In Nederland steeg de vleesprijs die maand met krap 0,6 procent. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat.

Risico dat mens ziek wordt van vogelgriep bij koe is klein

Veehouderij

In Texas is begin april vogelgriep aangetoond bij iemand die direct contact heeft gehad met koeien die mogelijk besmet waren met vogelgriep. Het risico voor mensen in Amerika wordt door het Centers for Disease Control and Prevention nog steeds als...

NAJK: 'Mestaanpak kabinet biedt jonge boeren onvoldoende perspectief'

Veehouderij

Het plan waarmee het kabinet de mestproblemen wil aanpakken, biedt jonge boeren onvoldoende houvast. Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) vraagt om concrete afspraken die jonge boeren verder helpen. 'Komen die er niet, dan geeft dit plan...

Beter biologisch varkensvoer met mengkuil

Veehouderij

Mengkuilen passen bij het opwaarderen van grondstoffen en bieden een mogelijkheid om de voederconversie bij varkens te verlagen, geeft Erik Salemink van ForFarmers aan. Hij zei dat bij BIG-event van ForFarmers op 27 maart .

'Politieke discussie over dierenwelzijn zet aan tot polarisatie'

Veehouderij

De stemming op 19 maart door de Tweede Kamer over de wijziging van de Wet dieren bleef tot het allerlaatste moment spannend. LTO Nederland is opgelucht over de uitslag. 'Het slechtste scenario is afgewend', reageert Jeannette van de Ven,...

Duitse deelstaten zetten autovaccin in tegen blauwtong serotype 3

Veehouderij

De Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen zetten een bedrijfsspecifiek vaccin in om schapen, runderen en geiten te enten tegen blauwtong serotype 3. Het autogeen vaccin is vanaf half april klaar voor gebruik, meldt het ministerie van...

Veel stoppende rundvee- en varkenshouders in Duitsland

Veehouderij

In Duitsland is het aantal veehouderijen tussen maart 2020 en maart 2023 met 4 procent gedaald. Omgerekend gaat het om een afname van 7.100 bedrijven. Volgens statistiekbureau Destatis waren er vorig jaar op 1 maart nog ongeveer 161.700...

Italiaanse varkenshouders willen aanpak AVP intensiveren

Veehouderij

De Italiaanse vereniging van landbouwproducenten Copagri is ontevreden over de vooruitgang in de bestrijding van Afrikaanse varkenspest (AVP). De vereniging roept daarom op tot het intensiveren van de aanpak, zodat de verspreiding van het virus tot...

Gecombineerd dataplatform helpt pluimveeproductie verduurzamen

Veehouderij

DSM-Firmenich en Agrifirm gaan samenwerken in een platform gericht op het optimaliseren van de gezondheid en duurzaamheid bij pluimvee. Achterliggend doel is om de pluimveevleesproductie te optimaliseren door het verkleinen van emissies en het...

Student ontwikkelt routekaart voor potentiële varkenshouder

Veehouderij

Bart Stegink heeft voor zijn afstudeeropdracht aan Aeres Hogeschool Dronten een routekaart ontwikkeld voor jonge varkenshouders. In twaalf stappen voert deze kaart langs alle thema's die een rol spelen bij de vraag of je varkenshouder wil worden of...

CLM ziet potentie in samenwerking akkerbouwer en melkveehouder

Veehouderij

Samenwerkingsverbanden tussen melkveehouders en akkerbouwers kunnen beide partijen voordelen opleveren. Dat meldt CLM Onderzoek & Advies in een rapport waarin de effecten van nieuwe regelgeving op de samenwerking tussen melkveehouders en...

Meer eieren komen uit door aanpassing broedproces

Veehouderij

Wanneer een broedproces geen 21 dagen, maar 24 dagen duurt komen 3 procent meer eieren uit. Ook zijn de kuikens sterker. Deze bevindingen gaat de Nederlandse fabrikant van broedmachines HatchTech uit Veenendaal toepassen in de broedmachinelijn...

Biologische melkprijs FrieslandCampina levert in april in

Veehouderij

Royal FrieslandCampina meldt dat de garantieprijs voor biologische melk in april met 1,50 euro per 100 kilo daalt. De daling volgt op een stijging van 2,50 euro in maart. De garantieprijs voor boerderijmelk stijgt wel, met 0,25 euro naar 46,75 euro...

Brandstichting vermoedelijk oorzaak stalbrand in Boekel

Veehouderij

Bij een stalbrand in het Brabantse Boekel zijn waarschijnlijk 4.000 biggen omgekomen. De politie vermoedt dat het gaat om brandstichting en heeft een verdachte aangehouden. ANP meldt dat het om een 30-jarige man uit Venhorst gaat.

'Onze uitdaging: groeipotentie van vleesvarken optimaal benutten'

Veehouderij

In het buitengebied van Hoge Hexel ligt 'n Stol. Een royaal opgezet vleesvarkensbedrijf met monovergister. De bestaande locatie met 3.960 varkens werd uitgebreid met een stal voor 1.440 dieren. Op 22 en 23 maart is er een open dag.

LTO: slechtste scenario dierwaardige veehouderij is afgewend

Politiek

LTO Nederland reageert opgelucht. De Tweede Kamer stemde dinsdag in met de wijziging van de Wet dieren. Met de wetswijziging en de aangenomen amendementen kunnen stappen worden gezet naar een meer dierwaardige veehouderij, stelt LTO. Het...

Tweede Kamer stemt voor wijziging Wet dieren

Politiek

De Tweede Kamer heeft dinsdag voor een wijziging van de Wet dieren gestemd. Het amendement-Vestering van de Partij voor de Dieren is daarmee voorlopig van tafel. De uitslag biedt de partijen die met elkaar werken aan het Convenant dierwaardige...

Meer ruimte voor natuurlijk gedrag van vee gaat veel geld kosten

Veehouderij

De veehouderij moet dierwaardiger. Een aanpassing in de Wet dieren moet dat borgen. De politiek vindt dat sectoren tijd genoeg hebben gehad om afspraken, die al jaren geleden zijn gemaakt, na te komen. Politici dulden geen uitstel meer.

'Techniek gaat ons helpen varkens met lange staarten te houden'

Veehouderij

Varkens houden met een intacte staart. In 2030 is het een feit. Ook de PigFarm, het onderzoeksbedrijf van Denkavit, ontkomt er niet aan. Ruim een half jaar geleden startte bedrijfsleider Arnold Groot Wassink daarmee. De ervaringen zijn dusdanig, dat...

Deelstaat Brandenburg schaalt AVP-beperkingsgebieden af

Veehouderij

De Duitse deelstaat Brandenburg verkleint de beperkingsgebieden die waren ingesteld omdat er Afrikaanse varkenspest (AVP) was vastgesteld. Zo'n negentig varkenshouders mogen hun varkens weer zonder beperkingen verplaatsen in Duitsland.

Rabobank schetst aandachtspunten voor succes monovergisting

Veehouderij

De belangstelling onder veehouders voor monovergisting groeit. Om als ondernemer de potentie optimaal te benutten, moet aan tien voorwaarden worden voldaan, geven Barend Bekamp en Hans van den Boom van Rabobank aan. Het begint met een minimaal...

Compaxo mag varkensvleesactiviteiten Pali Groep overnemen

Veehouderij

Compaxo in Zevenaar mag de varkensvleesactiviteiten van Pali Geldrop overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt vrijdag 1 maart besloten. Dit betekent dat de vleesvarkens van Pali Group vanaf 1 april 2024 bij Compaxo worden geslacht,...

Duitse consumenten eten vaker eieren

Veehouderij

De consumptie van eieren in Duitsland is met zes stuks gestegen naar 236 eieren per hoofd van de bevolking. Daartegenover staat een daling van de binnenlandse productie van tafeleieren van 119 miljoen stuks. Hierdoor steeg de import van eieren en...

Melkprijs van Lactalis Leerdammer stijgt ook in maart

Veehouderij

De melkprijs van Royal Lactalis Leerdammer stijgt in maart met 44 cent. Daarmee komt de prijs voor gangbare melk uit op 45,59 euro per 100 kilo, exclusief btw en na aftrek van de bijdrage aan ZuivelNL.

Minder varkens geslacht in Europese Unie in 2023

Veehouderij

Het aantal varkensslachtingen in de Europese Unie is vorig jaar met 7,3 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Omdat de dieren iets zwaarder waren, is de varkensvleesproductie minder hard gedaald. Het betreft een min van 6,6 procent tot...

POV vindt dat Adema overleg aan convenanttafel doorkruist

Veehouderij

Met de brief over de wijziging van de Wet dieren die demissionair minister Piet Adema voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vrijdag 1 maart naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, doorkruist hij de gesprekken die over het Convenant dierwaardige...

Vleesvarkensnotering Vion stijgt met 3 cent

Veehouderij

De vleesvarkensnotering van Vion stijgt voor week 10 met 3 cent naar 2,02 euro. Vion spreekt over een ruim voldoende aanbod en een zwakke vraag. Marktexperts zien echter wel 'een betere stemming' op de vleesvarkensmarkt, wat de stijging...

Kamer verdeeld over plan Adema voor meer dierenwelzijn

Veehouderij

De Tweede Kamer heeft verdeeld gereageerd op het plan van demissionair minister Piet Adema voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de verbetering van het dierenwelzijn in stallen. Rechtse partijen zijn veelal positief, terwijl linkse partijen...

NAJK: reparatiewet moet door, maar met inhoud van convenant

Veehouderij

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) is blij met het wijzigingsvoorstel van de Wet dieren. Wel vindt de organisatie dat de inhoud van die wijziging niet bepaald moet worden door de politiek, maar via een maatschappelijk akkoord tussen...

Voor 2026 stopt 5 procent van de zeugenhouders in Noordrijn-Westfalen

Veehouderij

De komende twee jaar stopt 5 procent van de bedrijven in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen met het houden van zeugen. Dat blijkt uit een verplichte inventarisatie naar de plannen voor het ombouwen van de dekafdeling.

Verwachte melkprijs Eko-Holland stijgt licht in maart

Veehouderij

De te verwachten melkprijs voor de leden van Eko-Holland Melk op Maat komt voor maart 0,50 euro hoger uit dan die van februari. De prijs voor biologische melk stijgt daarmee naar 60,50 euro per 100 kilo, exclusief btw. De biologisch-dynamische...

Duitsland discussieert over vaste prijsmodellen voor varkens

Veehouderij

Duitse slachterijen hebben behoefte aan meer rust en stabiliteit in de notering en daaraan gekoppeld de aanvoer van varkens. Tönnies en Westfleisch zien daarin verschillende voordelen.

CoViVa lanceert 'Maart de maand van de staart'

Veehouderij

De Coalitie Vitale Varkenshouderij (CoViVa) roept maart uit tot 'Maart de maand van de staart'. Vanaf 2030 mogen biggenstaarten niet langer worden gecoupeerd. Met nog een zeventien rondes vleesvarkens te gaan, komt dat moment snel dichterbij.

Nooddoden blijft een ongemakkelijk thema

Veehouderij

Afscheid nemen van zorgbehoevende dieren hoort bij het houden van dieren. Maar nooddoden is en blijft een ongemakkelijk thema. Het bespreekbaar maken en duidelijke afwegingskaders kunnen veehouders helpen.

Resultaten FrieslandCampina over 2023 in een vrije val

Veehouderij

Moeilijke marktomstandigheden en eenmalige herstructureringskosten drukken de resultaten van zuivelcoöperatie FrieslandCampina. Het bedrijfsresultaat komt over 2023 uit op 75 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 471 miljoen euro. Het...

Met extensiever melkveebedrijf is boterham te verdienen

Veehouderij

Met een meer extensieve bedrijfsvoering is een boterham te verdienen. Dat is een harde conclusie uit het rapport 'Onder de streep 23'. Maar ook dat de diversiteit tussen bedrijven groot is en extensiveren maatwerk vergt per bedrijf en per gebied.

Groei zichtbaar in Deense zeugenstapel

Veehouderij

Deense veehouders hielden op 1 januari 2024 in totaal 11,37 miljoen varkens. Dat is een daling van 1,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het aandeel biggen en drachtige zeugen is in deze periode wel gestegen.

Risicofactoren Streptococcus suis moeilijk in beeld te brengen

Veehouderij

Streptococcus suis is in de varkenshouderij wijd verspreid. Het blijkt moeilijk om concrete risicofactoren aan te wijzen die van invloed zijn op de aanwezigheid van de ziekteverwekkende bacterie. Dat is de uitkomst van een onderzoek van Wageningen...

'Waarnemen als een varken zorgt voor een frisse blik'

Veehouderij

Ondernemers die zich bewust zijn van hoe de zintuigen van een varken werken, kunnen daarmee hun voordeel doen in de stal. Dat stelt Johan Zonderland van De Heus Animal Nutrition.

'45 procent mest vergisten tot groen gas is onrealistisch'

Veehouderij

Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie gaat ervan uit dat in 2030 45 procent van de mest in Nederland wordt vergist tot groen gas. Dit schrijft hij in zijn Kamerbrief 'Aanpassingen bijmengverplichting groen gas' van 9 februari. DLV Advies &...

Innovatieve veehouders kunnen zich nog aanmelden voor Deltaplan Veehouderij Awards

Veehouderij

De Dierenbescherming reikt ook dit jaar de Deltaplan Veehouderij Awards uit. Met de aanmeldingen loopt het volgens de organisatie nog geen storm. Ze roept daarom bedenkers van vernieuwende initiatieven op zich aan te melden.

Zuivelmarkt doorbreekt wekenlange daling

Veehouderij

De noteringen op de zuivelmarkt doorbreken de dalende teneur van de afgelopen weken. Ze laten allemaal een plus zien. Uitzondering vormt weipoeder, die stabiel blijft op 73 euro per 100 kilo.

Schapensector start garantiefonds voor blauwtongvaccin

Veehouderij

De schapensector maakt zich zorgen over of een blauwtongvaccin op tijd en dan ook met voldoende doses beschikbaar is voor Nederlandse schapenhouders. Daarom is een garantiefonds in het leven geroepen. Dat moet farmaceuten zekerheid geven over het...

Europese Commissie houdt deur dicht voor schadecompensatie blauwtong

Veehouderij

De Europese Commissie komt niet over de brug met geld uit de landbouwcrisisreserve voor veehouders die zijn gedupeerd door het blauwtongvirus. Compensatie van de geleden schade is aan de nationale overheden, geeft Stella Kyriakides namens de...

Europese melkveehouders ontvingen 6,4 procent minder melkgeld

Veehouderij

Europese melkveehouders in de 27 EU-landen ontvingen in 2023 gemiddeld 3,2 eurocent per kilo minder voor hun melk dan in 2022. Dat is een daling van 6,4 procent.

Vion: Duitse prijsverhoging vleesvarkens niet in lijn met afzet varkensvlees

Veehouderij

De Vion-vleesvarkensnotering steeg maandag met 6 eurocent naar 1,94 euro exclusief btw. Duitsland noteerde woensdag 7 februari nog een plus van 10 cent. Vion noemt dat 'absoluut niet in lijn met de Europese en wereldwijde varkensvleesafzet'.

Deense zeugen hebben in de toekomst vrije uitloop in kraamhok

Veehouderij

Een brede coalitie tekende vorige week in Denemarken voor een nieuw dierenwelzijnsakkoord. Dat houdt onder andere in dat in de toekomst Deense zeugen vrije uitloop in het kraamhok hebben. Het akkoord kent ook nieuwe regels voor kalveren en pluimvee.

Kaas maken met caseïne van schimmels

Veehouderij

Het is nog niet zover, maar met onderzoek van Arthur Ram is het in de toekomst wellicht mogelijk om kaas te maken met caseïne geproduceerd uit schimmels. Ram sprak hierover tijdens de inaugurele rede bij zijn benoeming tot hoogleraar...

Varkensgriep vaker jaarrond op een bedrijf

Veehouderij

Griep is van oorsprong een seizoensgebonden ziekte die hoort bij de herfst en winter. Nu waart het virus ook steeds vaker het hele jaar rond op een bedrijf met varkens. Het manifesteert zich ook meer bij zogende en gespeende biggen.

Voeradditief voor varkens zorgt voor minder mest en lagere kosten

Veehouderij

ABZ De Samenwerking introduceert het voeradditief ABZ@Green. Dat kan de voederconversie van varkens met gemiddeld 2 procent verlagen, blijkt uit eigen onderzoek. Daarnaast zou het gebruik resulteren in minder mest.

Nieuw stalsysteem voor hennen heeft mestschuifel en stofbadhuis

Veehouderij

Onderzoekers van Wageningen Livestock Research hebben een nieuw stalontwerp voor legpluimveestallen ontwikkeld. Het ontwerp is gebaseerd op een mestschuifel en stofbadhuis.

Nieuw-Zeeland melkt weer minder koeien, maar exporteert meer

Veehouderij

In Nieuw-Zeeland zijn in 2023 een miljoen melkkoeien (2,2 procent) meer geslacht dan in 2022. De kleinere veestapel stond een groeiende export niet in de weg.

Antibioticagebruik Duitse melkveehouders wordt openbaar

Veehouderij

Het gebruik van antibiotica op Duitse vleesvee- en kalverbedrijven wordt al sinds 2014 gemonitord. Met ingang van dit jaar moeten Duitse melkveehouders er ook aan geloven. De data worden medio februari openbaar gemaakt.

Schimmels in krachtvoersilo zwaar onderschat probleem

Veehouderij

Schimmelvorming in de voersilo. Rein Gerlofs van AB Texel en Joost Kruiger van Agrarische Service Kruiger noemen het een zwaar onderschat probleem waarvoor ondernemers te weinig aandacht hebben. 'Bij een veestapel met vage gezondheidsproblemen komt...

Melkveehouderij extensiveren vereist maatwerk per bedrijf

Veehouderij

Met een extensievere bedrijfsvoering is met melkvee een inkomen te halen. De uitdaging ligt in de weg ernaartoe. 'Er is behoefte aan maatwerk, want er is niet één verdienmodel', zei projectleider Jan Maarten Dros van Wij-land woensdag tijdens het...

'Nieuwe wereld' zorgt voor onzekerheid bij vleesvarkenshouders

Veehouderij

Europa is in disbalans. De vraag naar biggen is groter dan het aanbod en de verwachting is dat daar voorlopig geen verandering in komt. De actuele biggenprijs van 73 euro roept bij vleesvarkenshouders de vraag op of die biggen over drie maanden hun...

Graskruidenmengsels werken slim samen met natuur

Veehouderij

Een correct samengesteld graskruidenmengsel werkt slim samen met de natuur. Door een goede beworteling en rijk bodemleven zijn deze percelen minder gevoelig voor droogte. In het kort komt daar de inleiding van eigenaar Ado Bloemendal van Pure Graze...

AgruniekRijnvallei weet voeromzet op peil te houden in 2023

Veehouderij

AgruniekRijnvallei heeft over het afgelopen jaar in totaal 719.000 ton voer afgezet. Dat is 1,4 procent minder dan een jaar eerder. De volumedaling komt vooral doordat de coöperatie minder voer in loonproductie heeft geproduceerd.

NCM lanceert wiki over mest en mestverwaarding

Veehouderij

Het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) lanceert voor iedereen die meer wil weten over mest en mestverwaarding het platform Wikimest. Deze website bevat factsheets met informatie over verschillende bemestingsproducten,...

Onderzoek ILVO: biofilm wordt gevormd door geraffineerd ecosysteem

Veehouderij

Een biofilm bestaat niet uit één bacterie, maar uit een geraffineerd ecosysteem waarbinnen bacteriën samenwerken. Zogenoemde sleutelbacteriën vormen de hoeksteen van zo'n ecosysteem. Dat blijkt uit onderzoek van het Belgische Instituut voor...

Nieuwe podcast 'Of Je Worst Lust' van Nederland Vleesland

Veehouderij

Het platform Nederland Vleesland lanceert een nieuwe serie podcasts. Onder de titel 'Of Je Worst Lust' worden meningen, feiten en fabels over het eten van vlees tegen het licht gehouden. De eerste aflevering is gemaakt met Isabel Boerdam van de...

Ketenorganisatie Schapenhouderij lanceert website BlijSchaap

Veehouderij

Per 1 januari 2024 is de website BlijSchaap.nl van de Ketenorganisatie Schapenhouderij live. Deze website wil schapenhouders, liefhebbers en consumenten informeren over alle facetten van de schapenhouderij.

USDA rekent op daling wereldwijde varkensvleesproductie

Veehouderij

Het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) houdt voor dit jaar rekening met een mondiale daling van de varkensvleesproductie van 0,9 procent. Aan de vraagzijde wordt een daling van 0,6 procent verwacht. Dat blijkt uit de laatste kwartaalraming...

EIB leent Protix 37 miljoen euro voor nieuwe fabriek in Polen

Veehouderij

Insectenkweekbedrijf Protix krijgt van de Europese Investeringsbank (EIB) een lening van 37 miljoen euro om de productie uit te breiden. Het bedrijf heeft plannen om in Polen een nieuwe fabriek te realiseren.

Dierenbescherming dringt aan op spoed in aanpak stalbranden

Veehouderij

Hoewel de Dierenbescherming blij is met het voorstel voor brandveiligheidskeuringen dat demissionair minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) begin januari naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, dringt de organisatie wel aan op meer...

Plukon versterkt positie in Spanje door overname Redondo

Veehouderij

Plukon Food Group versterkt de positie in Spanje door de overname van het in Madrid gevestigde Redondo. Dit is een geïntegreerd pluimveebedrijf dat kipproducten levert aan klanten in de regio van de Spaanse hoofdstad.

Duitse invoer van kuikens stijgt met 11 procent

Veehouderij

De Duitse aanpak die het doden van eendagshaantjes verbiedt, heeft verstrekkende gevolgen. Zo verdwijnen broederijen en worden meer kuikens geïmporteerd. In de eerste elf maanden van 2023 steeg de import met 11 procent ten opzichte van dezelfde...

Koeien & Kansen: afbouwen derogatie kost pilotbedrijven minstens 30.000 euro

Veehouderij

Binnen het project Koeien & Kansen zijn in het afgelopen jaar als pilot al twee bedrijven gestopt met derogatie. Dit blijkt een behoorlijke economische impact te hebben. Het inkomen op deze bedrijven is met meer dan 29.000 euro gedaald.

Harmonisatie in Europa kan vleesafzet impuls geven

Veehouderij

In het Nederlandse paviljoen op de Grüne Woche in Berlijn legt Vion met enkele partners dit jaar het accent op ketensamenwerking en keurmerken. De vleesverwerker laat zien wat de Nederlandse aanpak is en probeert de discussie over meer harmonisatie...

5 vragen over stoppen met couperen van staarten

Veehouderij

De staartenregeling ging begin november open en bleek eind december met 1 miljoen euro te zijn overtekend. De Dierenbescherming vraagt demissionair minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om extra geld vrij te maken voor de...

Prijsdaling Chinees varkensvlees zet verder door

Veehouderij

Slachtvarkens brengen in China op dit moment nauwelijks meer op dan in West-Europa. In de tweede week van januari lag de prijs op 1,76 euro per kilo levend gewicht. Dat is 10 procent onder het niveau van januari 2023.

Met krachtvoer sturen op 155 gram ruw eiwit per kilo droge stof

Veehouderij

Weten wat het streefgetal is voor het ruw eiwitgehalte in krachtvoer, op basis van de bestaande rantsoensituatie, helpt melkveehouders richting een rantsoen van 155 gram per kilo droge stof op bedrijfsniveau. Daarvoor ontwikkelde de pilot Koe en...

Veiling Rhein-Maas: lagere aanvoer maar 3 procent hogere productomzet

Akker- & Tuinbouw

De productenomzet van Veiling Rhein-Maas steeg in het boekjaar 2023 met 3 procent 424 miljoen euro. Deze toename komt vooral door een goede ontwikkeling van de vraag en hoge gemiddelde prijzen. De aanvoervolumes waren lager dan in 2022.

CATB Wierden vindt financiering voor agrarisch natuurbeheer

Regio Oost

De Coöperatie Agrarisch Terreinbeheer (CATB) in Wierden heeft zowel vanuit de gemeente Wierden als van het Rabobank Coöperatiefonds een financiële bijdrage gekregen om de organisatie verder in te richten. Volgens voorzitter Gerrit Lammers is er...

China heft importverbod Belgisch varkensvlees op

Veehouderij

Ruim 5 jaar na de uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) in België, staat China de import van varkensvlees uit het land weer toe. Dat maakte het Chinese ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling 12 januari bekend.

Recordaantal nieuwe Blaarkop KI-stieren toegelaten in 2023

Veehouderij

In 2023 is een recordaantal nieuwe blaarkopstieren voor KI ingezet. 'Daarvan zijn maar liefst zes van de zeven 100 procent Blaarkop', zegt voorzitter Zwanet Faber van de Blaarkopstichting.

Melkprijs Eko-Holland daalt voor het eerst in maanden

Veehouderij

Zuivelcoöperatie Eko-Holland rekent voor de maand januari met een daling van de melkprijs. De leden van de coöperatie ontvingen sinds juni 61,50 euro per 100 kilo voor biologische melk en 66,50 euro voor biologisch-dynamische melk. De verwachting is...

Dierenbescherming: extra geld nodig voor staartenregeling

Veehouderij

De subsidieregeling voor samenwerkingsverbanden die willen stoppen met couperen is met 1 miljoen euro overtekend. De Dierenbescherming roept demissionair minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) op om op zoek te gaan naar extra...

'In strooiselstal kunnen we varkens met intacte staarten houden'

Veehouderij

In de strooiselstal van familie Tijink in het Overijsselse Almelo zijn minder rangordegevechten dan in een reguliere stal. Dit blijkt uit recent onderzoek naar het sociale gedrag en het welzijn van de gespeende biggen. 'Ik ben ervan overtuigd dat we...

Denkavit neemt activiteiten in melkvervangers over van Volac

Veehouderij

Denkavit Groep in het Gelderse Voorthuizen neemt de activiteiten in melkvervangers van het Britse Volac International over. Het betekent dat Denkavit eigenaar wordt van de commerciële organisatie Volac Milk Replacer en van de Volac...

Zuivelnoteringen beginnen rustig aan een nieuw jaar

Veehouderij

De zuivelnoteringen van ZuivelNL rollen rustig het nieuwe jaar in. Wel zijn er plussen voor verse boter en magere melkpoeder voor consumptiedoeleinden. Respectievelijk gaat het om stijgingen van 2 euro en 1 euro.

Melkprijs van Lactalis Leerdammer plust opnieuw in januari

Veehouderij

De melkprijs van Royal Lactalis Leerdammer zit al een aantal maanden in de lift. In november steeg de prijs met 0,80 euro en in december kwam daar 0,49 euro bij. Voor januari gaat de melkprijs met nog eens 1,08 euro omhoog. Dat brengt de prijs op...

A-ware gaat het jaar 2024 in met een gelijkblijvende melkprijs

Veehouderij

Zuivelaar Royal A-ware houdt de melkprijs in januari 2024 gelijk aan die van december 2023. De gewogen werkelijke melkprijs, het uitbetaalde melkgeld exclusief biologische melk, ligt op 47,25 euro per 100 kilo. Weliswaar is dat 1,50 euro minder dan...

Bermgras is interessante grondstof voor papier en karton

Veehouderij

Onderzoekers van Wageningen University & Research zetten gras uit wegbermen en natuurgebieden in als grondstof voor papier en karton. Na vier jaar onderzoek start papierfabriek Schut in het Gelderse Heelsum in 2024 waarschijnlijk met het maken...

Pluimveehouder Jaap van Deelen zet geleidelijke overname in gang

Veehouderij

Het idee van Jaap van Deelen in 2020 was nog een jaar of twintig door te boeren. Het liep anders. Met de komst van medewerker Werner van Grootheest werd de bedrijfsovername in gang gezet. De afspraken zoals die zijn gemaakt, noemt Van Deelen een...

Coronavirus vaker wegbereider voor longontsteking bij rund

Veehouderij

Het rundercoronavirus speelt steeds vaker een rol in ademhalingsziekten bij rundvee. En die rol is groter dan tot nu toe werd gedacht, zo blijkt uit nieuw onderzoek in Groot-Brittannië.

Veehouders met interesse in duurmelken gezocht

Veehouderij

In mei 2023 startte het onderzoeksproject OptiLac. Doel van het project is het vinden van de optimale lactatielengte per koe. Voor het project worden nu melkveehouders gezocht die daarover willen meedenken.

Zelf registreren van importmelding paarden niet meer mogelijk

Veehouderij

Importmeldingen van paarden moeten sinds 1 januari 2024 worden gedaan via een instantie die een Nederlands paardenpaspoort uitgeeft (ppi). Het zelf registreren van een importmelding met paspoortgegevens via de website van de Rijksdienst voor...

Afrikaanse varkenspest verspreidt zich als olievlek door Europa

Veehouderij

De verspreiding van Afrikaanse varkenspest breidt zich als een olievlek uit. Het virus waart inmiddels rond in twintig Europese landen en steeds vaker worden bedrijfsmatig gehouden varkens getroffen. Met in totaal 12.121 dieren zijn de aantallen...

'Geen varkensbedrijf hetzelfde; keuzevrijheid is belangrijk'

Veehouderij

Als het gaat om het welzijn van varkens, is Anita Hoofs van Wageningen Livestock Research een expert. Zij pleit voor een integrale benadering waarbij in de beoordeling van het dierenwelzijn meer wordt meegewogen dan alleen dat.

Varkenshouders krijgen meer keuzevrijheid bij Beter Leven

Veehouderij

Nog voor het einde van dit jaar worden binnen het Beter Leven-keurmerk aanvullende besluiten van kracht onder andere de ruimte van de dieren en groepsgrootte. ‘Uitgangspunt blijft meer bewegingsvrijheid voor het dier, maar voor de ondernemer komt er...

CoViVa ontwikkelt methode om CO2-voetafdruk van elk varken uniform te berekenen

Veehouderij

Elke slachterij zijn eigen berekening van de CO2-voetafdruk van varkensvlees. In de ogen van Coalitie Vitale Varkenshouderij (CoViVa) een ongewenste ontwikkeling. Die pakte daarom de handschoen op en ging werken aan een uniforme, breedgedragen...

POV komt met berekening kostprijs voor Beter Leven-varkens 1 ster

Veehouderij

In opdracht van de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) heeft Wageningen Economic Research een kostprijsmethode ontwikkeld voor Beter Leven-varkens 1 ster. POV-directeur Theo Duteweerd is blij met de berekening. 'Het is een objectieve,...

Koeien laten zich 'vergeten groente' goed smaken

Veehouderij

Bij melkveehouderij Hoek-Neihof in het Overijsselse Markelo krijgen de koeien vanaf het moment dat ze worden opgestald stoppelknollen. Voor 1950 was dit een belangrijk veevoer. Nu wordt het gewas vooral verbouwd als groenbemester en nog maar...

InterPIG: landen die zelf grondstoffen telen in het voordeel

Veehouderij

In landen die zelf grondstoffen produceren, stegen de voerkosten minder hard dan in landen die meer afhankelijk zijn van import. Dat blijkt uit de cijfers van InterPIG over 2022.

Grassa krijgt steun van Perspectieffonds Gelderland

Veehouderij

Grassa en Perspectieffonds Gelderland hebben begin december een intentieverklaring getekend om samen stappen te zetten in de ontsluiting van gras en het zoeken van nieuwe toepassingen. Directeur Rieks Smook van Grassa is blij met de ondertekening....

Politiek wil meer dierenwelzijn, ongeacht de coalitie

Veehouderij

Nederland heeft gekozen en de formatie van een nieuw kabinet kan beginnen. Ongeacht hoe de coalitie eruit komt te zien, alle politieke partijen zijn voor meer dierenwelzijn. Wanneer dat er komt, in de vorm van een Convenant dierwaardige veehouderij,...

Niet-gemengde koppels varkens presteren beter

Veehouderij

Varkens mengen kan leiden tot verminderde prestaties, blijkt uit onderzoek op de Elsenpas, het onderzoekscentrum van De Heus. Varkens die niet waren gemengd groeiden harder en wogen 11 weken na opleg 5,6 kilo meer dan dieren die wel waren gemengd.

Toezicht NVWA zorgt voor oponthoud bij lossen varkens

Veehouderij

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet er sinds dit voorjaar extra op toe dat varkens uit verschillende groepen tijdens het lossen bij de slachterij niet worden gemengd. Dat zorgt voor vertraging. Het losproces kost meer tijd en er...

Roadshow over natuurlijker licht in varkensstal

Veehouderij

Het Kennis op Maat-project 'Hokverrijking' krijgt een vervolg in het Kennis op Maat-project 'Roadshow'. In dit project gaan varkenshouders en wetenschappers op locatie met elkaar in gesprek over de optimale omgeving voor het varken.

'Hokverrijking is veel meer dan een speeltje om af te leiden'

Veehouderij

Afleidingsmateriaal werd in het varkenshok geïntroduceerd om bijtgedrag te voorkomen. Tegenwoordig heet afleidingsmateriaal hokverrijking. Want het gebruik of het inzetten ervan gaat veel verder dan alleen afleiden, benadrukt Marko Ruis, onderzoeker...

NVWA start naleefmeting dierenwelzijn varkenshouderij

Veehouderij

Hoe is het gesteld met het dierenwelzijn bij varkenshouderijen? Dat wil de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vanaf 20 november beter in beeld krijgen door inspecties uit te voeren die onderdeel zijn van een naleefmeting. De resultaten...

Europese Commissie beperkt diertransport tot 21 uur

Veehouderij

Het transport van alle groepen dieren wordt in eerste instantie beperkt tot 21 uur. Na 10 uur transport gaat verplicht een uur rust gelden en na 21 uur transport een pauze van 10 uur. Dat blijkt uit onbevestigde berichten van het...

Iers grasgevoerd rundvlees erkend als traditionele specialiteit

Veehouderij

De Europese Commissie erkent grasgevoerd rundvlees uit Ierland als een 'gegarandeerde traditionele specialiteit'. Binnenkort wordt de status formeel aangenomen en geregistreerd.

Avined verwacht minder vogelgriepbesmettingen dan vorig seizoen

Veehouderij

Brancheorganisatie Avined houdt rekening met een kleiner aantal besmettingen door vogelgriep dan in seizoen 2022/2023. Doordat het virus onder watervogels ook veel slachtoffers maakt, daalt de infectiedruk.

Vogelgriep vastgesteld op kinderboerderij in Zaandijk

Veehouderij

Op een kinderboerderij in het Noord-Hollandse Zaandijk is vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden zo'n veertig vogels die een risico vormen voor de verspreiding van het virus geruimd door de NVWA. Het is het derde...

European Pig Producers: 'Modern ondernemerschap vraagt om delen van ervaringen'

Veehouderij

Wat heeft een Nederlandse varkenshouder te zoeken bij de European Pig Producers (EPP)? De bezoeken van de organisatie aan Spanje en Portugal zijn aanleiding om die vraag te stellen aan voorzitters Gert van Beek van EPP en Rosanne van Genugten-Vos...

Positieve stemming zuivelmarkt terug te zien in noteringen

Veehouderij

De stemming op de internationale zuivelmarkt is positief en dat is terug te zien in de noteringen voor week 46 van ZuivelNL. Met uitzondering van mageremelkpoeder voor veevoerdoeleinden, zetten de verschillende noteringen deze week een plus of...

Extra aminozuren voorkomen ongewenst gedrag bij varkens met eiwitarm rantsoen

Veehouderij

Essentiële aminozuren toevoegen aan een rantsoen met een lager eiwitgehalte kan ongewenst gedrag bij varkens voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) dat is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift...

Analyse: Geruchten over sluitingen in krimpende varkensmarkt

Veehouderij

Geruchten doen de ronde dat Vion in Duitsland slachterijen moet sluiten. De bank zou een ultimatum hebben gesteld, meldt het varkensteam van Farmers Defence Force. Dat vraagt zich af of het niet de Nederlandse leveranciers aan Vion zijn die daarvan...

Varkenseconoom: met kunstmatige intelligentie nog veel te winnen

Veehouderij

Kunstmatige intelligentie gaat de komende jaren een impuls geven aan de efficiëntie van de varkenshouderij. Door verdergaande automatisering kan er worden bespaard op arbeid. Data die worden verzameld door slimme technologie, helpen om faalkosten te...

'Geur? Lagere rechters beginnen te zagen aan poten van wetgever'

Veehouderij

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Een rigoureuze, maar beleidsneutrale vereenvoudiging van de wet- en regelgeving voor ruimtelijke ordening. 'Dat was het doel', zegt advocaat Paul Bodden. Voor geur gaat die vlieger niet op. Een...

Grotere vraag brengt biggen in beweging

Veehouderij

Het landwerk zit erop en het regent. Daardoor stijgt de vraag naar biggen vanuit Duitsland. In Nederland is sprake van een grotere vraag naar Beter Leven-biggen. Beide bewegingen zorgen ervoor dat de Best Piglet Price deze week met 50 cent plust...

'Bij verantwoord antibioticagebruik is de ondernemer in control'

Veehouderij

Er wordt steeds vaker gepleit voor een nultolerantie op het gebruik van antibiotica in de veehouderij. Ingewijden vinden dit een onredelijk uitgangspunt. De gesprekken moeten vooral gaan over verantwoord antibioticagebruik, zegt directeur Hetty...

Coach helpt varkenshouders bij verlagen antibioticagebruik

Veehouderij

Een coach inzetten helpt varkensbedrijven die 'rood' scoren op de benchmark van de Autoriteit Diergeneesmiddelen om het gebruik van antibiotica omlaag te brengen. Van de genomen maatregelen was het effect van aandacht voor biosecurity en vaccineren...

'Rundvee wordt geslachtofferd in discussie over CO2-uitstoot'

Veehouderij

Kosten of dierprestaties bepaalden jarenlang de keuze van het voer dat een dier kreeg. Daar komt CO2 als parameter bij. In de discussies die daardoor ontstaan wordt rundvee onterecht geslachtofferd, zegt Marco de Mik van Schothorst Feed Research....

Eens een piekbelaster, altijd een piekbelaster?

Politiek

De overheid merkt 3.001 Nederlandse bedrijven aan als piekbelaster. Veehouders ervaren die term als een stigma. Emotioneel en zakelijk betekent het nogal wat als je een piekbelaster bent. Maar nog erger noemen ze de zorg of ze ooit nog van dat...

'Het belang van een gestroomlijnde keten wordt groter'

Veehouderij

Op kostprijs kan Nederlands varkensvlees gemiddeld niet concurreren met vlees uit omringende landen. Dat dwingt tot kostenefficiënter werken met partners in de keten en focus op het halen van meer waarde uit de afzetmarkt, zegt Maurits Steverink van...

Ketenconcepten: 'Continuïteit en rendement daar gaat het om'

Veehouderij

Duurzamer produceren kost geld. Om te voorkomen dat de rekening daarvan alleen bij de veehouder komt te liggen, worden ketenconcepten ingericht met langere termijnafspraken over prijzen. Een systeem van stabielere prijzen kan daarnaast de pieken en...

Tyson Foods investeert in insectenkweker Protix

Veehouderij

Het Amerikaanse voedingsmiddelenbedrijf Tyson Foods en insectenkweker Protix gaan samenwerken. Ze willen duurzame eiwitten en vetten produceren die wereldwijd kunnen worden gebruikt in voedselsystemen.

Actie in Brussel voor publicatie herziene wetgeving dierenwelzijn

Veehouderij

Eurogroup for Animals, leden van het Europees Parlement en belangenbehartigers riepen president Von der Leyen op de beloofde voorstellen voor een herziene wetgeving rond dierenwelzijn te publiceren. Ze verzamelden zich voor het Berlaymont, een...

Subsidie voor varkenshouders die willen stoppen met couperen

Veehouderij

Varkenshouders die samen willen stoppen met het couperen van varkensstaarten komen in aanmerking voor subsidie. Projectplannen kunnen tussen 1 november en 13 december worden ingediend.

China opent markt voor varkensvlees uit Rusland

Veehouderij

China heeft de markt voor varkensvlees uit Rusland heropend na vijftien jaar onderhandelen. Rusland mag alleen varkensvlees exporteren vanuit gebieden die bewezen vrij zijn van Afrikaanse varkenspest.

Staartbijten voorkomen is een complex probleem

Veehouderij

De welzijnscheck vul je niet in aan de keukentafel. Wie serieus met langere staarten aan de slag wil, gaat daarmee de stal in. En wie daarbij hulp wil, kan een beroep doen op een van de welzijnsspecialisten.

Europese Commissie schuift kooiverbod op lange baan

Veehouderij

De Europese Commissie komt voorlopig niet met voorstellen tot een kooiverbod, slachtrichtlijnen en etikettering. Eind december ligt er wel een voorstel over het transport van dieren.

Leed door blauwtong draaglijk maken met natuurlijke middelen

Veehouderij

Blauwtong verspreidt zich razendsnel over Nederland, er zijn inmiddels 645 bedrijven besmet. In de zoektocht van schapenhouders om het leed van hun dieren draaglijk te maken, leidde een oproep op LinkedIN tot interessante gesprekken over het gebruik...

Notering verse boter schiet omhoog

Veehouderij

Alle noteringen van ZuivelNL gaan deze week omhoog, maar die van verse boter het meest. Met een plus van 21 euro is de prijsstijging van verse boter in een week tijd bijna net zo hoog als de 22 euro over de hele maand september.

Fonterra waarschuwt voor verdere daling melkprijs in Nieuw-Zeeland

Veehouderij

Over boekjaar 2022-2023 betaalde het Nieuw-Zeelandse Fonterra gemiddeld 11,6 procent minder voor een kilo melk dan in 2021-2022. De zuivelonderneming waarschuwt dat de melkprijzen in Nieuw-Zeeland het lopende boekjaar verder dalen.

Vleesconcern JBS bouwt centrum voor kweekvlees in Brazilië

Veehouderij

Het Braziliaanse vleesconcern JBS bouwt een eerste centrum voor de productie van vlees via celkweek in thuisland Brazilië. De onderzoekslocatie komt in Santa Catarina, de grootste varkensvleesproducerende provincie van het land. De opening is eind...

Broederijen Ter Heerdt en Verbeek voegen productie samen

Veehouderij

De broederijen Ter Heerdt en Verbeek gaan per 1 januari 2024 samenwerken. De productieactiviteiten met betrekking tot broedeieren, eendagskuikens en 17 weekse hennen worden samengevoegd tot Ter Heerdt-Verbeek Productie.

FrieslandCampina wint hoger beroep in Thaise rechtszaak

Veehouderij

Het gerechtshof voor handelszaken in Bangkok oordeelt dat FrieslandCampina Thailand niet aansprakelijk is voor de vermeende schade van 58 miljoen euro die een afnemer zegt te hebben geleden.

Oproep dierenarts: haal nu je koeien naar binnen vanwege blauwtong

Veehouderij

Wie koeien en jongvee buiten heeft, wordt door veearts Liza Dekker van Dierenartsen Amstel, Vecht en Venen opgeroepen ze zo snel mogelijk op te stallen om een besmetting met blauwtong te voorkomen.

'We staan te trappelen om te vaccineren tegen blauwtong'

Veehouderij

Het aantal dode schapen door blauwtong tikte maandag met ruim 1.300 een nieuw dieptepunt aan. Vier vragen voor schapendierenarts Reinard Everts van Diergeneeskundig Centrum Zuid-Oost Drenthe/Schapendokter.nl.

POV-voorzitter verwijt politiek en ngo's scoringsdrift

Veehouderij

De politiek en maatschappelijke organisaties (ngo's) staan op het standpunt dat het in de agrarische sector anders moet. Voorzitter Linda Verriet van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) verwijt hen scoringsdrift.

NVWA-IOD onderzoekt fraude bij export pluimveevlees

Veehouderij

De inlichtingen en opsporingsdienst (IOD) nam op 2 oktober de administratie in beslag van een bedrijf in Noord-Brabant en een in Zeeland. Dat gebeurde in een lopend strafrechtelijk onderzoek naar vermoedelijke fraude met documenten bij de export van...

De Valk Wekerom en ABZ De Samenwerking starten fusieonderzoek

Veehouderij

De samenwerking tussen De Valk Wekerom en ABZ De Samenwerking gaat een volgende fase in. Vanaf november zetten de diervoedercoöperaties verkennende stappen naar een volledige fusie. De Valk Wekerom en ABZ hebben daarvoor groen licht gekregen van hun...

Recordoogsten mais en soja jagen productie Braziliaans varkensvlees aan

Veehouderij

Verschillende bronnen houden voor 2023 rekening met een stijging van de Braziliaanse varkensvleesproductie van 5 tot 7 procent. Dit wordt toegeschreven aan de recordoogsten voor mais en soja.

'Kamerleden frustreren Convenant dierwaardige veehouderij'

Veehouderij

De motie van D66 voor een verbod op ingrepen bij dieren per 1 januari 2025 frustreert het traject naar het Convenant dierwaardige veehouderij, stelt POV-voorzitter Linda Verriet. De motie werd vorige week door de Tweede Kamer aangenomen, terwijl...

Kalverliefde-melk nu ook te koop bij Plus

Veehouderij

Na de biologische supermarkten en Albert Heijn, is melk van het merk Kalverliefde sinds 2 oktober ook te koop bij Plus. Kalverliefde is melk van koeien die hun kalf één tot drie maanden hebben gezoogd.

Vrijwilligers gaan ruim 200 ton appels plukken voor voedselbanken

Akker- & Tuinbouw

Voor het derde jaar op rij gaan er appels geplukt worden voor de voedselbanken. Dat gebeurt eind september en in oktober. Voor de pluk worden vrijwilligers gezocht.

Australië stelt avondklok in voor katten

Economie

Australië stelt een avondklok in voor katten om de biodiversiteit in het land te beschermen. Het land kampt al jaren met grote aantallen verwilderde katten. Die blijken de meest invasieve soort in het land te zijn.

Goede resultaten zwiepen Agro Vertrouwensindex varkenshouders op

Algemeen

Het vertrouwen van boeren en tuinders in hun onderneming daalde in het tweede kwartaal van 2023 met 2 punten ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023. Per sector zijn de verschillen echter groot. Zo steeg de Agro Vertrouwensindex van...

Duitse mengvoerindustie krimpt

Veehouderij

Met de krimp van het aantal dieren in Duirsland, krimpt ook de Duitse mengvoerindustrie. In productiejaar 2022/2023 daalde het aantal mengvoerfabrikanten met vijf en werd een miljoen ton voer minder geproduceerd.

Friese Milieufederatie wil routekaart voor monovergisters

Veehouderij

De Friese Milieufederatie (FDF) roept het provinciaal bestuur op om een routekaart te ontwikkelen voor monovergisting. FMF schrijft niet per definitie tegen monovergisting te zijn, maar de organisatie ziet zeker een aantal nadelen. Van de provincie...

Blauwtong verspreidt zich nog voor de winter over heel Nederland

Veehouderij

Het Blauwtongvirus dat op dit moment door Nederland gaat, betreft Serotype 3 (BTV3). Dat is bevestigd door een Spaans referentielaboratorium. De verwachting is dat veehouders in heel Nederland nog voor de winter rekening moeten houden met een...

Chinese wetenschappers kweken menselijke nieren in varkens

Veehouderij

Wetenschappers in China hebben voor het eerst nieren die voor meer dan de helft uit menselijke cellen bestaan gekweekt in varkens. Het onderzoek is onderdeel van steeds succesvollere pogingen om menselijke organen te kweken in dieren, zodat ze...

Chinese varkensvleesbedrijven lijden grote verliezen

Veehouderij

De twintig grootste beursgenoteerde varkensproducenten van China gaan in 2023 naar schatting een verlies lijden van ruim 2 miljard euro. Als reden worden lage prijzen en hoge kosten genoemd.

Geiten Event reikt innovatietrofee uit aan familie Papen en HyCare

Veehouderij

Voor het eerst zijn innovatietrofeeën uitgereikt tijdens het Nationaal Geiten Event afgelopen zaterdag in Zwolle. De trofee voor de meest innovatieve ondernemer ging naar Melkgeitenhouderij Papen-Olbach in het Gelderse Vragender. De HyCare-methode...

Emissies door vleesvarkens met 46 procent verlaagd in dertig jaar

Veehouderij

De uitstoot van broeikasgassen door de Nederlandse varkenshouderij is in dertig jaar met 46 procent per kilo levend gewicht gedaald. Dat blijkt uit een analyse van Wageningen Livestock Research en Blonk Consultants in het kader van het project...

MSD lanceert nasaal toe te dienen coronavaccin voor kalf

Veehouderij

Diergeneesmiddelenfabrikant MSD Animal Health lanceert een bovien coronavaccin dat nasaal kan worden toegediend aan een pasgeboren kalf. Het vaccin zorgt voor lokale immuniteit en wordt niet geremd door antilichamen uit de biest.

Afrikaanse varkenspest grijpt verder om zich heen in Europa

Veehouderij

Afrikaanse varkenspest grijpt verder om zich heen op verschillende plaatsen in Europa. Nieuwe meldingen van met Afrikaanse varkenspest besmette dieren komen uit Italië, Zweden, Servië, Polen en Rusland.

Meer besmettingen met blauwtong verwacht, ook bij runderen

Veehouderij

De verwachting is dat het aantal besmettingen met blauwtong oploopt. De meeste uit de nabijheid van de eerste besmettingen in Noord-Holland, maar ook uit andere delen van Nederland worden verdenkingen gemeld. In de meeste gevallen gaat het om...

Dierenbescherming: verklaar welzijnsdossiers niet controversieel

Politiek

De Dierenbescherming vraagt aan de Tweede Kamer om dierenwelzijnsonderwerpen als Convenant dierwaardige veehouderij niet controversieel te verklaren. Het kan na de verkiezingen nog maanden duren voor er een nieuw kabinet is, geeft de...

Kraambungalow: buitenhut maar dan overdekt en op dichte vloer met stro

Veehouderij

Biologisch varkenshouders Nieske en Jeroen Neimeijer uit het Overijsselse Heino bouwden een nieuwe kraamopfokstal met futuristisch ogende kraambungalows. Het vervangen van de oude biggenstal valt samen met het verleggen van accenten in de...

Analyse: Europese varkensslachterijen kunnen hun messen gaan slijpen

Veehouderij

De Deense varkensslachter Danish Crown gaat reorganiseren. Ze snijden in de kosten en een slachtlocatie is al gesloten. Door te focussen op duurzaamheid en transparantie wil het vleesbedrijf de afzet op de West-Europese markt versterken en minder...

In Polen stoppen iedere dag 24 varkenshouders

Veehouderij

Zeker 24 varkenshouders per dag stoppen in Polen. Sinds 2019 is het aantal bedrijven met varkens gehalveerd. Belangrijkste redenen daarvoor zijn de druk van Afrikaanse varkenspest, fluctuerende prijzen en de grote afhankelijkheid van geïmporteerde...

Zuivelnoteringen leveren weer iets in

Veehouderij

Net als vorige week leveren de noteringen van ZuivelNL ook deze week in, zij het minder fors. Een uitzondering is weipoeder. De prijs daarvan blijft deze week stabiel op 54 euro.