Jasper Schel

Jasper Schel

Jasper Schel is redacteur Zuid. Hij volgt Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland en het verenigingsnieuws bij ZLTO.

Contact

Artikelen door Jasper Schel

Nieuwe ronde Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij Brabant

Regio Zuid

145 melkveehouders kunnen zich aanmelden voor de Biodiversiteitsmonitor melkveehouderij Brabant. De regeling wordt in juni van dit jaar opengezet.

ZLTO en LLTB vinden weinige opvolgers 'zorgelijk'

Regio Zuid

Limburg en Brabant tellen met 65,7 en 63,9 procent het minste aantal opvolgers. 'Zorgwekkend', vinden ZLTO-bestuurder Arno van Son en LLTB-voorzitter Léon Faassen.

Geen nieuwe gevallen van vogelgriep in Moergestel

Veehouderij

In het 3 kilometergebied rond het met vogelgriep besmette bedrijf in Moergestel zijn de pluimveebedrijven bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. De uitslagen uit deze screening zijn negatief.

Brabantse Boerschappen zoekt heil in hoofdstad

Algemeen

Maaltijdboxenbedrijf Boerschappen uit Breda neemt per direct alle activiteiten over van Support Your Locals Amsterdam. De twee bedrijven willen samen de lokale en korte voedselketens in en rondom de hoofdstad versterken.

'De lagere fosfaatnorm is een soort sluipmoordenaar'

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwer Tonco Padmos in het Zeeuwse Scharendijke heeft uitgerekend wat de nieuwe fosfaatnormering betekent voor zijn eigen bedrijf. De uitkomst zorgt voor de nodige hoofdbrekens, want hij kan in 2021 ruim 22 procent minder fosfaat toedienen.

Zeeuwse zorgen om gebruiksnorm fosfaat

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwers in Zuidwest-Nederland houden hun hart vast voor wat het komend jaar brengen gaat. Reden is de aanpassing van de gebruiksnorm voor fosfaat die vooral in Zeeland voor veel kopzorgen zorgt, weet ook Hendrik Jan ten Cate van LTO-vakgroep...

Walnotenboom als icoon van Zeeuwse koolstofboer

Algemeen

Bij vijftien boeren en tuinders die extra inspanningen leveren om koolstof vast te leggen in de bodem rondom het Windpark Krammer in Zeeland zijn vandaag walnotenbomen geplant.

ZLTO pleit voor gebiedsaanwijzing voor wolf

Regio Zuid

ZLTO vindt dat provincies gebieden moeten aanwijzen die al dan niet geschikt zijn als leefgebied voor de wolf. Aanleiding is de golf van doodgebeten en verwonde schapen in de polder tussen Oss en Den Bosch.

Nieuw spuitsysteem voor schoner water in Noord-Brabant

Regio Zuid

Via het project 'Schoon Water voor Brabant' kunnen boeren en tuinders gebruikmaken van een innovatiebijdrage voor schoner grond- en oppervlaktewater. Vollegrondsgroenteteler Martijn Hendrickx en akkerbouwer Jan Straver maakten gebruik van deze...

Waarschijnlijk wolf op jacht rond Oss

Algemeen

Er is mogelijk een wolf actief rondom Oss. De laatste dagen zijn veel meldingen binnengekomen van gewonde en doodgebeten schapen in Berghem en Macharen. De teller staat inmiddels op veertien dode schapen.

Zaak ZLTO-bezetting Animal Rebellion aangehouden

Regio Zuid

De rechtszaak tegen de twaalf leden van Animal Rebellion, die op 21 september 2020 het ZLTO-kantoor in Den Bosch bezetten, is aangehouden. Volgens de rechter was er onvoldoende tijd voor een inhoudelijke behandeling, mede door aanvullende...

Politie wil lijntjes kort houden in strijd tegen drugscriminaliteit

Regio Zuid

Dianne van Gammeren, sectorhoofd district 's-Hertogenbosch en portefeuillehouder ondermijning bij de politie Oost-Brabant, wil in de strijd tegen drugscriminaliteit op het platteland zo kort mogelijke lijntjes met belangenbehartigers in de...

Mace mag mest verwerken in Oss

Algemeen

Mineralenafzetcoöperatie Elsendorp, kortweg Mace, mag op industrieterrein Elzenburg in Oss mest gaan verwerken. De Raad van State heeft in een eindoordeel definitief het licht op groen gezet. Hiermee komt een einde aan jarenlang juridisch getouwtrek...

Druk van drugscriminelen op boeren neemt toe

Algemeen

ZLTO en het Aanjaagteam Ondermijning (ATO) lieten onderzoek doen naar de weerbaarheid van boeren inzake drugscriminaliteit. Leegstand is een doorn in het oog van de opsporingsdiensten. 'Als we dit niet tackelen, is dit probleem over tien jaar...

Sloop belangrijkste wapen tegen drugscrimineel

Regio Zuid

Er moet veel meer ingezet worden op sloopregelingen voor leegstaande agrarische gebouwen om drugscriminaliteit op het platteland de kop in te drukken. Dat is een van de aanbevelingen in onderzoeksrapport Weerbare boeren in een kwetsbaar gebied.

Mogelijk ruimte voor solitair glas in Brabant

Akker- & Tuinbouw

Mogelijk komt er meer ruimte voor solitair glas en teeltondersteunende kassen in Noord-Brabant. Zoveel is op te maken uit de conceptomgevingsverordening van provincie Noord-Brabant.

Dierenactivisten afgevoerd bij bezetting ZLTO-kantoor

Regio Zuid

De politie heeft de actievoerders van Animal Rebellion zojuist een voor een gearresteerd en de bezetting van het ZLTO-kantoor in Den Bosch beëindigd. Sommige actievoerders waren aan elkaar vastgeketend.

Animal Rebellion bezet kantoor ZLTO

Algemeen

Dieractivisten van Animal Rebellion bezetten momenteel Agrifood Plaza, het kantoor in Den Bosch waar ook ZLTO zijn thuisbasis heeft. Ze eisen een gesprek met ZLTO-voorzitter Wim Bens en 'gaan niet weg voor het gesprek een bevredigende uitkomst...

Schouten alsnog in Zeeland voor droogte-update

Politiek

Landbouwminister Carola Schouten sprak maandag met Zeeuwse ondernemers en bestuurders van ZLTO over de droogteproblematiek in de provincie. De focus lag op de akkerbouw- en fruitteeltsector.

ZLTO schiet op interim-omgevingsverordening Brabant

Regio Zuid

Veehouders die op tijd hun vergunningaanvraag indienen, voor 1 januari 2023, moeten worden vrijgesteld voor het betalen van leges voor de NB-wetvergunning. En de provincie moet geen leges heffen voor bedrijven die hun vergunning in laten trekken.

Brandschade varkensstal beperkt door snel ingrijpen brandweer

Veehouderij

Zes varkens zijn omgekomen bij een stalbrand op een vleesvarkensbedrijf in het Zeeuwse Poortvliet. Door snel ingrijpen van medewerkers en de brandweer bleef de schade beperkt. Tot grote opluchting van de varkenshouder. 'De brandweer heeft echt...

Van de Ven: 'Zwijnen schieten in mais vraagt goede voorbereiding'

Regio Zuid

Het hakselen van mais is voor jagers een goed moment om wilde zwijnen te schieten, maar dat vraagt wel de nodige afstemming tussen boer, loonwerker en jager. Jeannette van de Ven, portefeuillehouder Faunabeheer bij ZLTO, roept de betrokken partijen...

Waterschap Aa en Maas: '35 huishoudens ondervinden gevolgen van vernatting'

Regio Zuid

Het landbouwgebied Leegveld moet via vernatting flinke offers brengen voor het hoogveenherstel bij buurman Deurnsche Peel. Omgevingsmanager Sjors Hoek van waterschap Aa en Maas houdt het overzicht over het uitvoeringsproject en onderhoudt het...

Boerenhart onder riem van vakbondsbestuurder politie

Regio Zuid

Hans Schoones uit Schijndel, vicevoorzitter van politievakbond ANPV, ontving vrijdagmiddag uit handen van ZLTO-bestuurder Jeannette van de Ven een pakket vol met boerenstreekproducten. Het is bedoeld als hart onder de riem vanwege vele intimiderende...

Waterschap vergroot tijdelijk zoetwaterbereik bij Rilland

Regio Zuid

Waterschap Scheldestromen stelt tijdelijk een overschot van zoetwater uit de Reigerbergsche Polder en Eerste Bathpolder bij Rilland kosteloos beschikbaar aan agrariërs die aangrenzende percelen hebben buiten dit gebied. Mede op verzoek van ZLTO...

BodemUP leidt tot minder nitraat in grondwater

Regio Zuid

De bodemmaatregelen die Brabantse boeren volgens de BodemUP-aanpak nemen om de uitspoeling van nutriënten naar grondwater te verminderen, hebben effect. Dat blijkt uit een landelijke voortgangsrapportage over de aanpak grondwaterbeschermingsgebieden.

Toch gladiolen aan de man in Nijmegen

Regio Oost

ZLTO Rijk van Nijmegen zorgde 21 juli toch nog voor een Vierdaagsesfeer in de binnenstad van Nijmegen. Tweeduizend gladiolen werden daar verkocht. De opbrengst gaat naar het Marikenhuis in Nijmegen.

Alle ogen gericht op De Groote Peel bij stikstofaanpak

Algemeen

De Peelvenen, met Natura 2000-gebieden De Groote Peel en Deurnsche Peel & Mariapeel op de grens van Noord-Brabant en Limburg, is een belangrijk natuurgebied vanwege het hoogveen. Daarnaast zijn alle ogen gericht op De Groote Peel dat is...

Faunaschade Zeeland blijft heet hangijzer

Regio Zuid

De beperkingen bij het bejagen en de complexiteit van het aanvragen van een tegemoetkoming in faunaschade zijn al jaren een doorn in het oog van veel Zeeuwse ondernemers en ZLTO. Maandag lieten de Zeeuwse gedeputeerden Jo-Annes De Bat (Landbouw) en...

Bestuur Brabantse Delta botst

Regio Zuid

Het rommelt in het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta. Aanleiding is een motie van Water Natuurlijk, Natuurterreinen en de Partij voor de Dieren om meer te doen aan droogtebestrijding. 'Dit is opgevat als een uiting van wantrouwen in...

Rechter: streng Brabants veehouderijbeleid was legitiem

Regio Zuid

Provincie Noord-Brabant mocht de eisen voor stalsystemen aanscherpen om de stikstofemissie versneld terug te dringen. Wel moet er beter worden gekeken naar de gevolgen voor bedrijven op grotere afstand van Natura 2000-gebieden. Dat is het oordeel...

Oude knelpunten faunaschade opnieuw in Zeeuws vizier

Regio Zuid

De complexiteit van het aanvragen van een tegemoetkoming in faunaschade is al jaren een doorn in het oog van veel Zeeuwse ondernemers. Maandag lieten de Zeeuwse gedeputeerden Jo-Annes De Bat (Landbouw) en Anita Pijpelink (Natuur) zich hierover...

Van Nieuwenhuizen peilt droogtestress in Groesbeek

Regio Oost

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft maandag poolshoogte genomen op het bedrijf van pompoenkwekers Chris en Laura Poelen in het Gelderse Groesbeek. Aanleiding is de toenemende droogteproblematiek in het oosten van...

Brabantse gedeputeerde denkt na over steun Boert Bewust

Algemeen

De Brabantse landbouwgedeputeerde Elies Lemkes wil de mogelijkheden bekijken voor provinciale steun aan Boert Bewust Land van Cuijk. Dat zei ze bij de onthulling van het Boert Bewust-bord bij De Zaanpeel, het bedrijf van akkerbouwer en varkenshouder...

Zienswijze boeren op plan Waterpark Veerse Meer

Regio Zuid

Zorg van tevoren voor een goede en veilige verkeersinfrastructuur bij de planontwikkeling van Waterpark Veerse Meer 2020. Die oproep doen de ZLTO-afdelingen Borsele, Goes en Walcheren aan het gemeentebestuur van Middelburg.

Nieuwe deadline en meer keus voor Brabantse veehouders

Regio Zuid

Brabantse veehouders moeten uiterlijk op 1 januari 2024 hun stallen aanpassen aan de nieuwste emissie-eisen voor stikstof. Ze krijgen van de provincie meer mogelijkheden om aan die eisen te voldoen. ZLTO is 'gematigd tevreden' over de aanpassingen...

Brabant wil tijdelijk verbod zonnepark op landbouwgrond

Algemeen

Een tijdelijk verbod op het realiseren van zonneparken op goede landbouwgrond totdat de zonneladder in werking treedt. Een meerderheid van Provinciale Staten van Noord-Brabant heeft woensdag dat verzoek ingediend bij Gedeputeerde Staten.

Zeeland buigt zich over coronaproof wonen tijdens fruitpluk

Algemeen

Hoe kunnen fruittelers er tijdens de fruitpluk voor zorgen dat hun personeel is gehuisvest volgens de coronaprotocollen? Over die vraag buigen bestuurders van ZLTO, NFO, provincie Zeeland en gemeenten zich.

Brabant krijgt platform wolvenschade

Algemeen

Provincie Noord-Brabant richt samen met betrokken partners een platform wolvenschade in om zich beter voor te bereiden op de komst van zwervende wolven. Het platform wordt geleid door Pieter van Geel, voorzitter van de wolvencommissie in Gelderland.

Statenlid: 'Brabant lapt stikstofregels aan haar laars'

Regio Zuid

Provincie Noord-Brabant goochelde met stikstofcijfers om Logistiek Park Moerdijk mogelijk te maken. Dat stelt het Brabantse Statenlid Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie/SGP) in een opinie op het onlineplatform Foodlog.

Provincie moet aan de bak om wolf te verjagen

Regio Zuid

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant moeten samen met het rijk en het IPO in overleg hoe moet worden omgegaan met de aanwezigheid van wolven. Statenleden van de coalitiepartijen VVD, CDA en Forum voor Democratie roepen hun...

Zeeuwse boeren smeken om snelle oplossing watertekort

Regio Zuid

Een leiding waarin zoetwater uit het Volkerak-Zoommeer naar Schouwen-Duiveland wordt gepompt, zodat boeren daarmee hun gewassen kunnen beregenen. Volgend voorjaar kan het al een feit zijn, stelt Kees Hanse, akkerbouwer uit Zierikzee en namens de...

Waterschap De Dommel bestrijdt droogte samen met boeren

Regio Zuid

Waterschap De Dommel inventariseert samen met grondgebruikers welke maatregelen per direct zijn te treffen om meer water vast te houden. Het is het eerste wapenfeit van de nieuwe tactiek van het waterschap om droogte te bestrijden.

Waterschap De Dommel wil meer water vasthouden

Regio Zuid

Waterschap De Dommel presenteerde begin mei zijn Watertransitie; een koerswijziging om meer water vast te kunnen houden om de toenemende droogte het hoofd te bieden. Martijn Tholen, akkerbouwer en schapenhouder in Oerle en lid van het dagelijks...

Minicampings Veere mogen deze winter open

Regio Zuid

Ondernemers met een minicamping in de Zeeuwse gemeente Veere mogen komende winter open blijven om hun misgelopen omzet van dit voorjaar door de coronacrisis deels te compenseren. Dat heeft de gemeenteraad van Veere donderdagavond besloten.

Brabant wil zwervende wolf buiten de deur houden

Veehouderij

Provincie Brabant onderzoekt samen met ZLTO, de Zoogdiervereniging en gemeente Heusden de mogelijkheden om te voorkomen dat de zwervende wolf zich blijvend vestigt in het gebied. Preventie blijft daarvoor de basis, meldt de provincie.

Aftredend voorzitter BAJK kiest voor bedrijfsovername

Regio Zuid

Melkveehouder Henri van den Boomen uit Westerhoven was drie jaar voorzitter van BAJK. Twee weken geleden gaf hij het stokje door aan zijn opvolger Robert Maas.

Nieuwe voorzitter BAJK zegt wat hij denkt

Regio Zuid

Melkveehouder Robert Maas (27) uit Moerstraten is de nieuwe voorzitter van BAJK. Hij volgt Henri van den Boomen op. 'Ik ben een uitgesproken type die zegt wat hij denkt. Dat kan een valkuil zijn, dus die druk voel ik wel.'

Veere wil praten over winteropenstelling minicampings

Regio Zuid

Het gemeentebestuur van Veere wil nadenken over een eenmalige winteropenstelling voor minicampings. Maar het moet niet worden gezien als opmaat naar een permanente status. Dat zegt CDA-raadslid Johan Sanderse.

Boerenoverschotten voortaan op anti-verspillingsapp

Algemeen

Anti-verspillingsapp Too good to go is nu ook opengesteld voor boeren en tuinders. Op het platform worden overschotten van etenswaren te koop aangeboden.

De Oude Boerderij ook gesloten bij 1,5 metersamenleving

Regio Zuid

Ook ondernemers met kampeerboerderijen ontkomen niet aan de coronacrisis. De boekingen verdwenen als sneeuw voor de volop schijnende voorjaarszon. Wim en Diana van Dijk van De Oude Boerderij in Moergestel berusten in hun lot. 'Het hoogseizoen is dit...

Elies Lemkes wordt landbouwgedeputeerde Brabant

Algemeen

Oud-directeur Elies Lemkes van ZLTO wordt de nieuwe gedeputeerde voor Landbouw, Voedsel en Natuur in Noord-Brabant. De provincie heeft woensdagochtend de namen van het nieuwe provinciebestuur bekendgemaakt.

Koolstof binden in de bodem rond Windpark Krammer

Algemeen

Vijftien boeren in Zuidwest-Nederland gaan koolstof binden in hun landbouwgrond en krijgen daarvoor een vergoeding vanuit de opbrengsten van het Windpark Krammer. Dat is een notendop de samenwerking tussen Zeeuwind, Deltawind en ZLTO die woensdag...

Romeo en Julia

Algemeen

Voor de derde keer in een uur telefoon van een eenzame oudere, mijn vader luistert naar het verhaal. Vader (89) zet altijd de telefoon op de speaker. Niet dat hij doof is, maar dan krijgt hij geen last van zijn arm.

Geen paniek boeren na brand Deurnsche Peel

Algemeen

De grote brand in natuurgebied Deurnsche Peel zorgt voorlopig niet voor ongerustheid onder boeren en tuinders. Dat zegt Mario Berkers, voorzitter van ZLTO Deurne.

Ook streep door Open dag CZAV/Rusthoeve

Algemeen

De Open dag CZAV/Rusthoeve gaat dit jaar definitief niet door. Dat heeft de organisatie van het jaarlijkse akkerbouwevenement in Colijnsplaat woensdagmiddag bekend gemaakt.

Teller duurzame stalconcepten staat op 51

Veehouderij

Er zijn momenteel 51 nieuwe duurzame stalconcepten in ontwikkeling voor varkens, melkvee, kalveren en pluimvee. Alle concepten reduceren de uitstoot van stikstofverbindingen, geur en CO2 bij de bron. Dat melden Gedeputeerde Staten van provincie...

Boerenpartijen Brabant weigeren overleg met Grashoff

Algemeen

De zes Brabantse boerenpartijen hebben een uitnodiging van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant voor een stikstofoverleg geweigerd. De belangrijkste reden voor de afzegging is de aankoop van stikstof van de provincie om het Logistiek Park Moerdijk...

Grasland beregenen Brabant mag

Regio Zuid

Er komt definitief geen voorjaarsverbod voor het beregenen van grasland met grondwater in Noord-Brabant. De drie Brabantse waterschappen hebben dat donderdag bekendgemaakt.

Brabant diep door stof voor hamsteren stikstof

Algemeen

Provincie Noord-Brabant gaat diep door het stof voor het aankopen van stikstofruimte van veehouderijen buiten de eigen provinciegrens. Dat gebeurde voor de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk (LPM).

KoopOnzeOogst: boeren en consumenten helpen elkaar

Algemeen

ZLTO, LTO Noord en LLTB willen via de gezamenlijke campagne KoopOnzeOogst overschotten van verse producten via onder meer voedingsboxen toch aan de man brengen. Oftewel een helpende hand voor boeren en tuinders die getroffen worden door de...

Raad van State: stalderen geen optie voor nertsenhouders

Regio Zuid

De provincie Noord-Brabant mag stalopstanden van nerstenhouders uitsluiten bij het stalderen, zo luidt het oordeel van de Raad van State.

Plantenkweker: 'Of we financieel overleven zien we straks wel weer'

Regio Zuid

ZLTO-directeur Kathleen Goense bezocht woensdag bloemen- en plantenkwekers Gert-Jan en Aariejo Hooijman uit Vught om te horen hoe zij om gaan met de coronacrisis. 'Voor ons is de financiële onzekerheid eigenlijk bijzaak.'

Bloemengroet boeren in door coronavirus getroffen Erp

Algemeen

ZLTO-afdeling De Meierij heeft 'namens het hele dorp' meer dan duizend rode rozen voor de Sint Servatiuskerk in Erp gelegd. Dat gebeurt als steunbetuiging aan de door het coronavirus getroffen gemeenschap.

Boer over het hoofd gezien bij Regionale Energie Strategie

Regio Zuid

In de plannen voor de opwekking van duurzame energie in de Regionale Energie Strategie (RES)-regio's wordt te weinig rekening gehouden met de landbouw en het sociale karakter. Dat zegt ZLTO-bestuurder Hendrik Hoeksema.

ZLTO: doneer mondkapjes en witte wegwerpoveralls

Algemeen

Ziekenhuizen, huisartsen, brandweer en andere zorgverleners hebben vanwege de coronacrisis een nijpend tekort aan beschermingsmaterialen. ZLTO roept haar leden daarom op om gesloten verpakkingen van bijvoorbeeld mondkapjes, spatbrillen of...

Nieuwe injectie voor water bufferen in Noord-Brabant

Regio Zuid

ZLTO dient een aanvraag in bij provincie Noord-Brabant voor het project 'Wel goed water BLIJVEN geven' dat boeren ondersteunt bij waterbesparende maatregelen. Voor de komende twee jaar vraagt ZLTO ruim 600.000 euro voor zo'n honderd boeren. Zij...

Concept Regionale Energiestrategie Brabant bekend

Regio Zuid

26 windturbines of vierduizend voetbalvelden aan zonnepanelen. Dat is de opgave waar de zestien gemeenten in Noordoost-Brabant voor 2030 aan moeten voldoen, zo is te lezen in het concept Regionale Energiestrategie (RES) voor de regio...

Ook bufferzones in stikstofaanpak Zeeland

Regio Zuid

Gedeputeerde Staten (GS) van provincie Zeeland hebben deze week de strategische aanpak stikstof vastgesteld. De ZLTO Raad Zeeland is blij dat er geen gedwongen onteigening van veehouderijen zal plaatsvinden, maar kijkt met argusogen naar het plan...

Wilms: 'Eerder meer dan minder innovatie Brabants platteland'

Regio Zuid

Dat er relatief weinig Brabantse boeren en tuinders met innovaties bezig zijn volgens de barometer Duurzame Landbouw in Noord-Brabant, uitgevoerd door Wageningen Economic Research, is volgens Geert Wilms van de Stuurgroep Landbouw Innovatie...

De stand van het Brabantse platteland

Regio Zuid

Minder biologische boeren, minder natuurbeheer, minder verbredingsactiviteiten, minder inkomen en minder innovatieve bedrijven. De Brabantse land- en tuinbouw loopt op een aantal gebieden achter bij het Nederlandse gemiddelde. Dat blijkt uit de...

Over maand nieuw coalitieakkoord Brabant

Regio Zuid

VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant hebben met acht zogenoemde 'principes van samenwerking' een klein schot voor de boeg gegeven voor het coalitieakkoord. De vier partijen presenteren binnen een maand hun plannen.

Lokaal Brabant sluit aan bij coalitiepartijen

Regio Zuid

Lokaal Brabant gaat met VVD, Forum voor Democratie en CDA in gesprek over een coalitievorming voor de provincie Noord-Brabant. De partijen hebben voldoende gezamenlijke basis gevonden om verder te spreken over een akkoord op hoofdlijnen, zo staat in...

Grondwaterstanden weer op peil in Noord-Brabant

Algemeen

De grondwaterstanden in Noord-Brabant zijn op de meeste plekken hoger dan gemiddeld in deze tijd van het jaar. De combinatie van veel neerslag en de inzet van waterschappen en boeren om zoveel mogelijk water vast te houden, lijkt de jaarlijkse...

Trekkers ook dit jaar over Zeelandbrug

Regio Zuid

Landbouwverkeer mag onder begeleiding ook dit jaar weer in colonne over de Zeelandbrug. Deze toezegging deed de provincie Zeeland deze week in een overleg met een ZLTO delegatie. In de nabije toekomst neemt waarschijnlijk de Oosterscheldekering de...

Haarense boeren sluiten pachtdeal

Regio Zuid

Kruidenrijk grasland en bloemrijke akkerranden inzaaien op pachtgronden in natuurgebied De Margriet. In ruil daarvoor een flinke korting op het pachtcontract. Dat is de deal die zestien boeren woensdag sloten met de gemeenten Haaren en Vught.

Ruis op lijn tussen boeren en waterschap Aa en Maas

Regio Zuid

De liefde tussen waterschap Aa en Maas en ZLTO Asten is behoorlijk bekoeld. Reden voor de vertrouwensbreuk is de onduidelijkheid over het maaibeleid in en om ecologische verbindingszone Astense Aa en het uitblijven van een nadeelcompensatie na de...

Negen maanden uitstel stikstofdeadlines Brabant

Algemeen

Een meerderheid van de Brabantse Statenfracties heeft vrijdag ingestemd met negen maanden uitstel van de stikstofdeadlines voor vergunningaanvraag en realisatie van emissiearme stalsystemen.

Hartenkreet Brabantse boeren voor Statenleden

Algemeen

Ruim negenhonderd kaarten met hartenkreten van Brabantse boeren liggen vrijdag in de postvakjes van Statenleden. Het is naast Valentijnsdag namelijk ook de dag dat Provinciale Staten een besluit nemen over de deadlines voor stikstofemissie.

Brabantse boeren zijn 'toe aan duidelijkheid en rust'

Algemeen

'Kies voor een evenwichtige stikstofaanpak, negen maanden uitstel van de deadlines en een toekomst met perspectief voor jonge boeren.' Die oproep deed Annemarie de Ceuster van het BAJK vrijdagochtend aan Provinciale Staten. 'Als landbouwsector zijn...

Brabantse boerencoalitie komt met stikstofplan

Regio Zuid

Sluit aan bij het landelijke stikstofbeleid en draai de Brabantse deadlines terug naar 1 januari 2028. Dat is de rode draad van een notitie die zeven boerenpartijen, waaronder ZLTO en BAJK, vandaag overhandigden aan het provinciebestuur.

ZLTO en provincie Zeeland 'puzzelen om veehouderij toekomst te bieden'

Regio Zuid

ZLTO hoefde in de hete stikstofherfst in Zeeland geen protestacties te organiseren. Door snel in overleg te treden, werden de stikstofplooien gladgestreken. Toch moeten er nog moeilijke puzzels gelegd worden. Gedeputeerden Jo-Annes de Bat (Landbouw,...

ZLTO ziet heil in Brabants plan natuurinclusief boeren

Algemeen

ZLTO vindt de stimuleringsmaatregel van provincie Noord-Brabant voor natuurinclusief boeren 'een stap voorwaarts'. Volgens ZLTO bestuurder Hendrik Hoeksema biedt dit kansen voor boeren die volledig willen omschakelen naar natuurinclusief.

VVD wil met FvD en CDA over rechts in Brabant

Algemeen

De Brabantse VVD-fractie wil een tweede gesprek met Forum voor Democratie (FvD) en het CDA over de te vormen coalitie.

VVD Brabant: 'Bestuursakkoord niet meer heilig'

Regio Zuid

De Brabantse VVD-fractie wil op zeer korte termijn gesprekken voeren met mogelijke huwelijkspartners voor de resterende bestuursperiode. Een ding is duidelijk: of de SP komt erbij, of de liberalen halen Forum voor Democratie (FvD) en CDA aan boord.

Rechtszaak ZLTO en POV tegen Brabants milieubeleid

Regio Zuid

De civiele rechter van de rechtbank in Den Haag boog zich vandaag over de bodemprocedure van ZLTO en POV tegen de provincie Noord-Brabant. De vraag is of ook de rechter het provinciale milieubeleid voor stikstofreductie in de veehouderij te ver...

Minderheidscoalitie Brabant wil door

Regio Zuid

Peter van der Velden en Alfred Arbouw gaan aan de slag als rapporteur om te onderzoeken hoe de minderheidscoalitie van provincie Noord-Brabant de komende drie jaar verder kan.

Stal schoner met dagontmesting

Veehouderij

Hoewel de officiële metingen nog niet zijn afgerond, zorgt dagontmesting in de stal voor een substantieel beter stalklimaat. Dat concludeert Mark van den Eijnden van De Hoeve Innovatie uit een proef binnen het project Testfaciliteit Gezonde...

Milieu-investeringen renderen niet

Veehouderij

78 procent van de 322 ondervraagde Brabantse veehouders heeft de afgelopen tien jaar geïnvesteerd in vermindering van de milieueffecten van het bedrijf. Bij 60 procent ging het om een investering van meer dan 50.000 euro. Dat blijkt uit een enquête...

CDA trekt stekker uit Brabantse coalitie

Algemeen

Het CDA heeft vrijdagavond de stekker uit de coalitie van provincie Noord-Brabant getrokken. Het is nog niet helemaal duidelijk wat de gevolgen van deze coalitiebreuk zijn.

Stikstofstrop voor Brabantse veehouders

Veehouderij

62 procent van de geënquêteerde Brabantse veehouders die verwacht te moeten stoppen met het bedrijf vanwege de provinciale stikstofregels, geeft aan met een restschuld te blijven zitten. Voor de helft van die groep is dat 3 ton of meer. Dat blijkt...

Vrijdag erop of eronder voor Brabantse veehouders

Veehouderij

Het is erop of eronder voor Brabantse veehouders, vrijdagmiddag. Provinciale Staten buigen zich dan in Den Bosch over de voorstellen voor de Brabantse Aanpak Stikstof. ZLTO en Farmers Defence Force (FDF) houden daarom bij het provinciehuis een...

ZLTO blij met beweging in Brabants stikstofplan

Algemeen

Uitstel van de deadlines voor vergunningaanvraag, realisatie van nieuwe emissiearme stalsystemen en focus op gebiedsgerichte aanpak van de stikstofemissie. ZLTO-voorzitter Wim Bens is blij met de beweging van, maar gematigd tevreden over deze...

CDA: eisen rond stikstofaanpak staan nog overeind

Regio Zuid

Geen onomkeerbare investeringen eisen, 1 april van tafel en een gebiedsgerichte aanpak. De Brabantse CDA-fractie staat een week voor het laatste en allesbepalende Statendebat over de Brabantse stikstofaanpak nog achter haar 'harde' eisen.

Veehouder roept op te stemmen voor Top 2000

Algemeen

Stem vanaf 1 december voor de Top 2000 van Radio 2 op het nummer 'De boer dat is de keerl' van Normaal. Deze actie van Team AgroNL, als ode aan de boer en boerin, gaat razendsnel rond op social media. Varkens- en melkveehouder Bas Roefs (53) uit...

Investeringsbank emissiearme stal lijkt kansloos

Regio Zuid

Brabantse veehouders nu geld laten storten op een geblokkeerde rekening om daarmee op termijn te investeren in een emissiearm stalsysteem. En als ze dat niet doen, krijgen ze maar de helft van het gestorte bedrag terug. Dit plan krijgt de handen...

Stikstofaandeel industrie Brabant blijft vraagteken

Regio Zuid

De provincie Noord-Brabant heeft het aandeel van de stikstofemissie van de Brabantse industrie niet goed in beeld. Dat blijkt volgens Statenlid Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie-SGP) uit de cijfers van de controles op natuurbeschermingsvergunningen...

Boomkweker wint zaak woningen Gassel

Akker- & Tuinbouw

Gemeente Grave kan definitief een streep zetten door het plan om zeven woningen te realiseren aan de Torenstraat in Gassel. De Raad van State stelde bezwaarmaker Martien van de Lockant in het gelijk dat de geplande woningen te dicht bij de...

Stikstof splijt coalitie in Brabant: CDA stapt op

Algemeen

De twee CDA-gedeputeerden in het Brabantse provinciebestuur zijn vannacht afgetreden. Breekpunt was de deadline voor vergunningaanvragen voor milieuvriendelijke stallen op 1 april 2020.

Deadline 1 april lijkt niet meer heilig voor provinciebestuur

Regio Zuid

Milieugedeputeerde Rik Grashoff (GroenLinks) sluit niet langer uit dat de deadline voor vergunningsaanvragen, 1 april 2020, alsnog van tafel gaat. Dat blijkt tijdens het begrotingsdebat van de provincie Noord-Brabant.

CDA-motie moet deadline vergunningaanvraag schrappen

Regio Zuid

De CDA-fractie in de Provinciale Staten van Noord-Brabant dient vrijdagmiddag een motie in om de deadline voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor veehouderijen nog voor het einde van dit jaar van tafel te halen. Die sluitingsdatum is nu...

Gemeente Bergeijk is pro weidegang

Regio Zuid

Gemeente Bergeijk wil weidegang mogelijk blijven maken. Dat zegt de gemeente als reactie op de ontwikkelingen in de rechtszaak die natuurorganisaties hebben aangespannen tegen het vigerende bestemmingsplan buitengebied.

'Maas en Waal' op een dag twee energiecoöperaties rijker

Regio Oost

Het Land van Maas en Waal is sinds donderdag twee energiecoöperaties rijker. Een coöperatie in gemeente West Maas en Waal en een in gemeente Druten in het oosten van het gebied.

CDA Brabant wil deadline emissiearme stal toch van tafel

Veehouderij

De Brabantse CDA fractie wil alsnog dat de deadline van 1 april 2020, voor het aanvragen van een vergunning voor emissiearme stalsystemen, van tafel gaat. 'We zijn tot de conclusie gekomen dat we duidelijker moeten zijn over onze inzet', verklaart...

Brabants stikstofbeleid blijft voorlopig in stand

Algemeen

Provinciale Staten van provincie Noord-Brabant houden voorlopig vast aan het huidige veehouderijbeleid om de stikstofemissie per 2022 te reduceren. Wel krijgen veehouders die voor 1 april 2020 een innovatief stalsysteem willen realiseren, uitstel...

Deadline voor innovatieve huisvestingssystemen vervalt

Algemeen

Brabantse veehouders die een innovatief stalsysteem willen realiseren dat nu nog geen RAV-code heeft, krijgen uitstel voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. De provinciale deadline van 1 april komt voor deze groep te vervallen.

Provinciale Staten Brabant nemen motie coalitie aan

Algemeen

De motie van de VVD en alle andere Brabantse coalitiepartijen om zo snel mogelijk na 1 december 2019 de uitwerking van het Brabantse stikstofbeleid bekend te maken, is door een meerderheid aangenomen. Landbouwminister Carola Schouten komt op 1...

ZLTO: motie coalitie bizar toneelstukje over rug van boer

Algemeen

De Brabantse coalitiepartijen willen alleen uitstel aan veehouders verlenen voor het aanvragen van een natuurbeschermingswetvergunning (NB-vergunning) als zij voor 1 april 2020 aangeven dat ze een innovatief stalsysteem willen realiseren. Dat staat...

Mark van den Oever (FDF): niet goedschiks, dan kwaadschiks

Algemeen

Mark van den Oever van Farmers Defence Force (FDF) sprak vrijdag harde woorden bij het inspreekmoment in de Statenzaal van provincie Noord-Brabant. 'We accepteren geen ambtelijke plannetjes. We pikken het niet meer. Niet goedschiks dan maar...

Zeeland volgt stikstofbeleid Rijk

Algemeen

Het ZLTO-bestuur staat achter de voorstellen van het Zeeuwse provinciebestuur om bij het stikstofbeleid de landelijke maatregelen af te wachten en te volgen. Belangrijk punt daarbij is dat Gedeputeerde Staten geen gedwongen uitplaatsing van...

Coalitie versus veehouders op vierde dag estafetteprotest

Algemeen

Het provinciehuis als hol van de leeuw. Niet alleen voor de veehouders op deze vierde dag van het estafetteprotest van ZLTO, maar ditmaal ook voor landbouwgedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66) en haar collega Renze Bergsma (CDA).

Grashoff houdt vast aan Brabants stikstofbeleid

Regio Zuid

Milieugedeputeerde Rik Grashoff zwaait sinds maart de stikstofscepter van Noord-Brabant. Daarmee heeft de GroenLinks-bestuurder een hete aardappel in handen. 'Als je geen regels stelt, komt innovatie niet tot stand, want dan is er geen noodzaak toe....

Traptrekkers en Friese volkslied op derde actiedag

Algemeen

Het Friese volkslied klonk, zij het nog wat voorzichtig, woensdag op het Brabantse provinciehuis. En wel uit de mond van akkerbouwer Piet Hermus, tijdens het protest van de West-Brabantse boeren.

Midden-Brabant neemt estafettestokje boerenprotest over

Algemeen

Zelfde tijd, zelfde plaats, zelfde boodschap en dezelfde noodklok, maar andere boeren. Op de tweede dag van het estafetteprotest van ZLTO waren de boeren uit Midden-Brabant aan de beurt om hun ongenoegen te uiten over het Brabantse veehouderijbeleid.

Luide en massale aftrap estafetteprotest Brabantse boeren

Algemeen

Ongeveer tweehonderd boeren en tuinders uit Noordoost-Brabant trapten maandag het estafetteprotest van ZLTO tegen het Brabantse veehouderijbeleid af. Vrijdag krijgt het protest een climax als Provinciale Staten besluiten of het huidige beleid al dan...

Coalitiepartij CDA eist ander stikstofbeleid Brabant

Algemeen

De Brabantse CDA-fractie wil het eigen veehouderijbeleid, inclusief de deadlines voor het aanvragen van vergunningen, rigoureus aanpassen. Kern van het nieuwe CDA-standpunt is dat het landbouwbeleid in Noord-Brabant zo snel mogelijk in lijn moet...

ZLTO: week lang acties op stapel

Algemeen

ZLTO voert samen met veehouders vanaf maandag elke dag actie bij het provinciehuis in Den Bosch. 'We luiden nogmaals letterlijk en figuurlijk de noodklok', zegt ZLTO-voorzitter Wim Bens.

Provincie Brabant beweegt in veebeleid

Veehouderij

Het provinciebestuur wil de overlap van de voorgestelde landelijke maatregelen voor stikstofreductie en het huidige Brabantse veehouderijbeleid gladstrijken. Gedeputeerde Rik Grashoff wil zo nodig de deadline voor het aanvragen van...

Provinciebestuur Brabant wil sleutelen aan veebeleid

Regio Zuid

Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Brabant willen maatwerk leveren als het gaat om de reductie van stikstofemissie. Het provinciebestuur legde vandaag weliswaar verschillende moties van de oppositie voor uitstel van de deadlines naast zich...

Brabantse boeren protesteren bij provinciehuis

Regio Zuid

Honderden Brabantse boeren, voornamelijk veehouders, reizen vrijdag per trekker of auto af naar het provinciehuis in Den Bosch. Daar vindt vanochtend de commissievergadering natuur van Provinciale Staten en vanmiddag het extra Statendebat over de...

Ook actie van boeren langs Zuid-Willemsvaart

Regio Zuid

Een groep van dertig boeren en tuinders toog vandaag met trekkers langs de Zuid-Willemsvaart in de richting van Den Bosch als sympathiserende actie voor het grote protest in Den Haag. 'Het is genoeg geweest.'

Grashoff wijkt niet af van harde lijn

Regio Zuid

De voorgestelde stikstofaanpak van de commissie Remkes sluit naadloos aan bij het huidige Brabantse veehouderijbeleid . Dat zegt Rik Grashoff, gedeputeerde Natuur en Milieu van de provincie Noord-Brabant.

Zeeuwse kift over zonneparken

Regio Zuid

De plannen voor een groot zonnepark in Zeeland doen bestuurlijke stof opwaaien. De provincie is mordicus tegen. Gemeente Borsele is voorlopig milder in haar reactie op de plannen van Solarfields en IB Vogt om in de Quarlespolder 60 hectare aan...

Visie glastuinbouw Brabant in handen van provinciebestuur

Regio Zuid

Ontwikkelmogelijkheden voor solitaire glastuinbouwbedrijven, herstructurering van glastuinbouwgebieden en meer mogelijkheden voor teeltondersteunende voorzieningen op afstand van het bedrijf. Dat zijn de wensen van ZLTO en Glastuinbouw Nederland...

Koning vol lof over 'dappere' Herenboeren

Algemeen

Koning Willem-Alexander is onder de indruk van coöperatie Herenboeren Wilhelminapark. Dat bleek woensdag tijdens zijn bezoek. 'In zeer korte tijd is al heel veel bereikt. Burgerinitiatieven als deze zijn ontzettend belangrijk.'

Fonds spekt verwaardingsproject Maasdriel

Regio Oost

Het Maasdrielse project 'Meerwaarde met minderwaardig voedsel' is een van de zeven nieuwe initiatieven die door een jury van het investeringsfonds FruitDelta Rivierenland geselecteerd zijn. Dit betekent dat het project gesteund wordt met geld,...

Feiten en mist op eerste zitting 'Boxtel'

Algemeen

Alleen videobeelden van de stal van varkenshouder Jeroen van Sleuwen worden toegevoegd aan het dossier in de zaak tegen de 67 verdachten. Alle andere verzoeken van de vier advocaten van de dierenactivisten werden door de politierechter als 'niet...

Verdediging 'activisten Boxtel' focust op fouten bij aanhouding

Algemeen

Er zijn fouten gemaakt tijdens de aanhouding van de 67 dierenactivisten na de bezetting van de varkenshouderij in Boxtel op 13 mei. Dat beweert de verdediging van de verdachten in hun poging om hun cliënten vrij te spreken.

Mogelijk toch camera's in buitengebied

Regio Zuid

Het provinciebestuur van Noord-Brabant heeft de deur voor camerasurveillance in het buitengebied, om onder meer afvaldumpingen tegen te gaan, op een kier gezet. Dat blijkt uit antwoorden van de Gedeputeerde Staten op vragen van de Brabantse...

Plan in maak voor fruitteelt Zeeland

Regio Zuid

De NFO en ZLTO gaan, samen met de provincie Zeeland, een plan van aanpak opstellen voor een meer robuuste fruitteeltsector. Ze zoeken daarvoor de samenwerking met afzetorganisaties en toeleveranciers.

Brabant geeft uitstel aanvraag omgevingsvergunning stikstof

Regio Zuid

De deadline voor het aanvragen van een omgevingsvergunning of een melding Activiteitenbesluit wordt met drie maanden uitgesteld tot 1 april 2020. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben dat vrijdag besloten.

Leges fauna Zeeland vervallen

Regio Zuid

Boeren en tuinders in Zeeland hoeven geen leges meer te betalen voor het aanvragen van ontheffingen voor soortenbescherming die gaan over het bestrijden van landbouwschade. Het is een van de wijzigingen van de Legesverordening 2018 van provincie...

Urenverbod graslandberegening Brabant tijdelijk opgeheven

Veehouderij

Waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel heffen van 9 tot en met 18 juli het urenverbod op voor het beregenen van grasland met grondwater.

Roep om lichtbakjacht op Zeeuwse vossen

Algemeen

ZLTO Agrarisch West Zeeuws Vlaanderen pleit voor privileges bij de vossenjacht rondom biologische pluimveehouderijen in de vorm van vrijstelling voor het gebruik van lichtbakken. Ook roept de afdeling op om schade door vossen direct te melden bij de...

Brabant Water en bedrijven betalen droogteschade

Algemeen

Drinkwaterbedrijf Brabant Water werkt mee aan het uitbetalen van schadevergoedingen aan boeren die in de afgelopen twintig jaar aantoonbaar droogteschade leden. Dat vanwege wateronttrekking rond de pompstations Gilzerbaan in Tilburg en die in Gilze....

Zusters proosten op brouwgerstoogst

Akker- & Tuinbouw

Enkele nieuwsgierige zusters van het nabijgelegen Missieklooster Heilig Bloed dronken dinsdag in Aarle-Rixtel gezellig een pilsje mee bij de oogst van de eerste brouwgerst van het jaar voor Bavaria.

Door PAS-uitspraak van 180 koeien naar 50

Regio Zuid

Het is alweer een maand geleden dat de Raad van State (RvS) het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeschikt achtte als basis voor vergunningverlening. ZLTO-adviseur Paul Balemans ziet om zich heen dat veel veehouders nog steeds in grote onzekerheid...

Spierings licht nieuw Brabants landbouwbeleid toe

Regio Zuid

Anne-Marie Spierings (D66) zwaait als gedeputeerde Agrarische ontwikkeling ook de komende vier jaar de scepter over de Brabantse land- en tuinbouw. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, al vindt ZLTO het vooral een gemiste kans dat het veehouderijbeleid niet...

Máxima Medisch Centrum mild voor MRSA-patiënt

Regio Zuid

Het Máxima Medisch Centrum (MMC), met locaties in Eindhoven en Veldhoven, hanteert per 1 juli een milder opnameprotocol voor patiënten die mogelijk besmet zijn met de veegerelateerde MRSA-bacterie.

Aanvulling Brabants veebeleid doekje voor het bloeden

Veehouderij

'De teleurstelling is alleen nog maar groter geworden.' Met deze woorden reageert ZLTO-bestuurder Janus Scheepers op de elf aanvullende maatregelen van het veehouderijbeleid die provincie Noord-Brabant deze week presenteerde.

Actie #hetezomeroogst gaat gewoon door

Algemeen

Als er grote partijen producten te veel worden aangetast door de hitte van volgende week, roept LTO ondernemers op om die niet te dumpen. De actie #hetezomeroogst loopt namelijk nog steeds door.

Elf aanpassingen Brabants veehouderijbeleid

Regio Zuid

Het huidige veehouderijbeleid in Noord-Brabant wordt op elf punten aangepast. Dat werd zojuist bekend gemaakt bij de presentatie van het nieuwe bestuursakkoord 'Kiezen voor kwaliteit'.

Brabants veehouderijbeleid 'koude douche'

Veehouderij

Het huidige veehouderijbeleid in Brabant wordt op elf punten gewijzigd. Volgens het nieuwe provinciebestuur komt er meer maatwerk voor de verschillende sectoren. Dat maakte de kandidaat-landbouwgedeputeerde Anne-Marie Spierings bekend tijdens de...

Spierings blijft aan Brabants landbouwroer staan

Regio Zuid

Anne-Marie Spierings (D66) behoudt haar portefeuille landbouw in het Brabantse provinciebestuur. Zoveel is deze week duidelijk geworden. Het provinciebestuur presenteert vrijdagmiddag het nieuwe coalitieakkoord.

Gemeente mist draaiboek voor aanpak bezettingsactie Boxtel

Veehouderij

Gemeente Boxtel wilde, in overleg met de politie en justitie, heel zorgvuldig handelen om escalatie van de bezettingsactie van de varkenshouderij te voorkomen. Daarom is pas laat ingegrepen om de bezetting te beëindigen, zegt wethouder Peter van de...

Veel politie op de been in Boxtel

Algemeen

Voor aanvang van de raadsvergadering van gemeente Boxtel zijn alle toehoorders met een scanner gecontroleerd. Ook is er veel politie op de been om elke mogelijke vorm van onrust direct de kop in te kunnen drukken.

Boeren weer oog in oog met dierenactivisten in Boxtel

Algemeen

Boeren staan dinsdagavond in Boxtel weer oog in oog met dierenactivisten. Ditmaal in het gemeentehuis waar vertegenwoordigers van beide groepen hun zegje mogen doen over de bezettingsactie bij een varkenshouder.

Natuurplannen Westelijke Langstraat zijn bekend

Regio Zuid

Houd rekening met boeren en tuinders in de Westelijke Langstraat. Dat is de gezamenlijke boodschap van ZLTO en ANV Slagenland voor provincie Noord-Brabant.

Jennissen en Hoetink kijken terug op actie Boxtel

Regio Zuid

Voorzitter Wim Jennissen van ZLTO Dommel en Aa en ZLTO-relatiebeheerder Hidde Hoetink blikken na de bezettingsactie in Boxtel terug op de gebeurtenissen en wat er zich achter de schermen zoal afspeelde.

Dierenactivisten actief bij kalverslachterij Vitelco

Veehouderij

Bij kalverslachterij Vitelco in Den Bosch vond woensdag een demonstratie plaats. Een kleine groep dierenactivisten protesteerde vreedzaam bij de poort.

Gps-diefstal Zeeland is prio voor politie

Regio Zuid

Het hoge aantal diefstallen van gps-systemen bij boeren en loonbedrijven heeft de hoogste aandacht van de politie. Dat bleek uit een gesprek tussen bestuurders van de plaatselijke ZLTO-afdeling met de burgemeester en het politieteam van...

Eyecatcher voor boeren met Nijmeegse Vierdaagse

Regio Oost

Studenten van de Avans-opleiding Innovative Studio brengen in opdracht van ZLTO de kringloop van de landbouw in beeld tijdens de Vierdaagse van Nijmegen. Met een eyecatcher moeten de duizenden bezoekers in de binnenstad daar attent op worden gemaakt.

Gemert-Bakel brengt boerenvraagstukken in beeld

Regio Zuid

Steeds meer Brabantse gemeenten proberen toekomstvraagstukken van boeren op tafel te krijgen en op te lossen. Gemeente Gemert-Bakel heeft samen met ZLTO en de Rabobank een ondersteuningsteam samengesteld. Relatiebeheerder Anke de Brouwer van ZLTO is...

Landbouwleiding Evides kan watervraag niet aan

Algemeen

De langdurige droogte in 2018 maakt ook duidelijk dat er grenzen zijn aan het volume van de Evides-landbouwwaterleiding die zoetwater vanuit De Biesbosch naar Zeeland transporteert. De capaciteit van 19.000 kuub per dag bleek niet voldoende om aan...

'Peil stuwen in winter hoger zetten dan in zomer'

Regio Zuid

Het waterschap Aa en Maas besloot recent om flink in de buidel te tasten voor het plaatsen van knijp- en LOP-stuwtjes in het buitengebied. Peter van Dijk heeft zich daar als lid van het dagelijks bestuur hard voor gemaakt.

Renovatie groen onderwijs Zeeland van start

Regio Zuid

Het groene onderwijs in Zeeland gaat grondig op de schop. Met financiële steun van de provincie willen FoodDelta Zeeland, ZLTO, Scalda en Scholengroep Pontes de opleidingen beter laten aansluiten op het bedrijfsleven. Dit alles onder de naam...

Geen voorjaarsverbod beregenen grasland

Veehouderij

Uitgezonderd het gebied Boven-Dommel kunnen Brabantse boeren hun grasland in het voorjaar gewoon beregenen met grondwater. Althans als ze een goedgekeurd Bedrijfswaterplan hebben. Volgens ZLTO portefeuillehouder Water Gerard Nabuurs spande het erom.

Huijbers heeft 'er alles aan gedaan om het tij te keren'

Algemeen

Hij nam in 2009 de voorzittershamer ter hand omdat hij niet tevreden was over ZLTO en vond dat het anders moest. Deze week geeft hij het stokje door aan zijn opvolger Wim Bens. In zijn laatste interview als voorzitter blikt Hans Huijbers terug op...

'Wereldse wonderen' in Dongen en Oosteind

Regio Zuid

Van de tweehonderd glastuinbouwbedrijven die volgend weekend hun deuren openen tijdens Kom in de Kas, komen er acht uit de regio Dongen en Oosteind. Deze ondernemers nemen voor de eerste keer deel aan dit grote publieksevenement.

Nieuwe zoetwaterregeling Tholen landt goed

Regio Zuid

Het onderhandelingsresultaat van waterschap Scheldestromen, de gebruikersraad – die namens de boeren overleg voert met overheden – en ZLTO over een aangepaste regeling voor de zoetwatervoorziening op Tholen en Sint Philipsland is goed ontvangen door...

Zoektocht naar beter stalsysteem

Veehouderij

Met welk stalsysteem kan ik voldoen aan de strengere emissie-eisen van de provincie Noord-Brabant en welk systeem is ook nog beter voor het dierenwelzijn? Enkele Brabantse varkenshouders staken hierover hun licht op tijdens de integrale stallentour...

Droogte dirigeert verziltingsbal naar landbouw

Algemeen

Het gortdroge groeiseizoen van vorig jaar liet zien dat de Nederlandse land- en tuinbouw zuinig moet omspringen met zoetwater. Boeren doen er goed aan om meer zelfvoorzienend te worden met wateropslag. Dit stelt directeur en specialist watersystemen...

Boeren en brouwers te gast in België

Regio Zuid

Boeren, beleidsmakers en bedrijfsleven (Bavaria) die verbonden zijn aan het project 'Boer Bier Water' zijn deze donderdag te gast bij vriesgroentenbedrijf Ardo in het Belgische Ardooie.

Filmmaker maakt documentarie over Herenboeren

Regio Zuid

Filmmaker Barend Hazeleger uit Ede wil op Wereldvoedseldag, op 16 oktober, de documentaire 'Eten van eigen Hof' in première laten gaan. Centraal in de documentaire staat het concept van de Herenboeren.

Jonge boeren prominent in schap

Regio Zuid

Drie jonge boeren uit Brabant beschikken vanaf maandag een maand lang over een prominent plaatsje in de schappen van plaatselijke filialen van supermarktketen Albert Heijn.

Boerenlunch met boodschap voor politiek Kempen

Regio Zuid

Met een kruiwagen vol boerenproducten om de maag te vullen en een dik onderzoeksrapport onder de arm als voer voor het brein, togen jonge boeren en tuinders dinsdag naar het gemeentehuis van Reusel-De Mierden.

Geen geld voor drugsaanpak Brabant en Gelderland

Regio Zuid

61 procent van de Brabantse gemeenten en 48 procent van de Gelderse gemeenten geeft geen extra geld uit aan de bestrijding van drugscriminaliteit en ondermijning. Dat blijkt uit een onderzoek van ChristenUnie-SGP Noord-Brabant en ChristenUnie...

Drugsdumpingen nemen alleen maar toe

Regio Zuid

Uit onderzoek van ChristenUnie Gelderland en ChristenUnie-SGP Brabant blijkt dat meer dan de helft (54 procent) van de ondervraagde Brabantse gemeenten geen extra geld vrijmaakt voor bestrijding van georganiseerde misdaad. In Gelderland is dat 48...

Midden-BrabantGlas rondt aanleg glasvezel af

Regio Zuid

De operatie van Midden-BrabantGlas om het buitengebied tussen Den Bosch en Breda van glasvezel te voorzien, is vorige week officieel afgerond. 'Het was hectisch', blikt initiatiefnemer Jo van de Pas terug op de afgelopen twee jaar.

Nieuw besluit nodig over beregening de Peel

Regio Zuid

Provincie Noord-Brabant moet een nieuw besluit nemen over verleende vergunningen voor beregening met grondwater nabij Natura 2000-gebied De Peel. Dat heeft de rechtbank besloten.

Brabant wacht met regeling opruimen drugs

Regio Zuid

De radiostilte rondom een vergoeding voor grondeigenaren voor het opruimen van drugsafval duurt voort in Brabant. Reden voor CDA en CU-SGP om Gedeputeerde Staten (GS) opnieuw te vragen hoe de vlag erbij hangt.

Brabantse boomkwekers bundelen beurzen

Akker- & Tuinbouw

'Op inkoop in het zuiden.' Met deze slogan presenteerden Brabantse boomkwekers deze week gelijktijdig hun assortiment op drie beurzen. Een daarvan is Groenbeurs Brabant, die een doorstart maakt op een nieuwe locatie.

Erkenning voor rol Brabantse boeren in manifest

Algemeen

De acht Brabantse manifestpartners (MFP), waaronder ZLTO, hebben donderdag het manifest voor het Brabantse buitengebied aangeboden aan Provinciale Staten.

Van 't Westeinde stopt als voorzitter Vekabo

Regio Zuid

Rinus van 't Westeinde (64) is, volgens afspraak bij de fusieplannen, gestopt als (vice)voorzitter van Vekabo Nederland en van de Regio Zeeland. De Zeeuwse bestuurder pleit ervoor om de samenwerking met ZLTO in de regio in ere te herstellen. 'We...

Machtigingsverzoek CRV voor JoinData is foutje

Veehouderij

Veel melkveehouders hebben de afgelopen dagen een mail van CRV ontvangen waarin wordt gevraagd om het afgeven van een machtiging voor JoinData. Dit leidt tot veel vragen en verwarring bij de betreffende ondernemers.

Tol isoleert 'eiland' Zeeuws-Vlaanderen

Regio Zuid

De drie ZLTO-afdelingen in Zeeuws-Vlaanderen willen dat de politiek iets doet aan de hoge tolkosten voor transportbedrijven. Het kost een agrarische ondernemer in Zeeuws-Vlaanderen gemiddeld 10.000 euro per jaar extra aan aan- en afvoerkosten.

Wim Bens volgt Hans Huijbers op als ZLTO-voorzitter

Algemeen

De Algemene Vergadering van ZLTO heeft deze week ingestemd met de voordracht van Wim Bens als nieuwe voorzitter van het bestuur van ZLTO en NCB. Met ingang van 1 april volgt hij Hans Huijbers op.

ZLTO wil uitbreiding flexibele beregening

Regio Zuid

ZLTO pleit bij Provinciale Staten van Noord-Brabant voor uitbreiding van het flexibele beregeningsbeleid op gronden rondom natte natuurgebieden.

'Infuus' Roode Vaart moet voller

Regio Zuid

Waterschap Brabantse Delta staat samen met andere overheden voor de keuze om de inlaatcapaciteit bij de Roode Vaart vanuit het Hollands Diep te verdriedubbelen tot tien kubieke meter water per seconde. Aanleiding is het extreem droge 2018.

Bodemkwaliteit aandachtspunt bij grondruil

Regio Zuid

Akkerbouwers en melkveehouders werken vaak samen met uitwisseling van grond en voor mestafzet. Binnen het project 'Circulaire Landbouw Sint Tunnis Boxmeer' worden de voor- en nadelen onder de loep genomen en doorgerekend. Komende dinsdag worden de...

Osse boeren blijven fel op plan Meandere Maas

Regio Zuid

De Osse boeren blijven ageren tegen het plan Meanderende Maas. Niet tegen het doel ervan: meer waterberging als de Maas het niet meer kan verwerken. Wel tegen het feit dat daarvoor 300 hectare landbouwgrond wordt opgeofferd.

Zeeuwse boeren strijden tegen natuurplannen

Regio Zuid

De eerste storm over de plannen voor natuurontwikkeling op boerengrond in Baarland is gaan liggen. Maar de akkerbouwers blijven waakzaam.

Ontsluiten MRSA-kennis ziekenhuis kan veel beter

Regio Zuid

Er valt nog een wereld te winnen als het gaat om voorlichting over de behandeling van MRSA-patiënten bij een ziekenhuisopname. Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg probeert daarin een slag te maken via het ZLTO-project 'Samenwerking...

PAS-beleid jaagt provincie op kosten

Regio Zuid

Provincie Noord-Brabant moet diep in de buidel tasten om 150 hectare grond, bedoeld voor de ontwikkeling van een glastuinbouwgebied, tegen kostprijs over te nemen van gemeente Deurne.

Proeftuin VAB Elsendorp krijgt vorm

Regio Zuid

Voor de eerste elf initiatieven in de Proeftuin VAB Elsendorp tekenen de betreffende indieners zaterdag een intentieovereenkomst met gemeente Gemert-Bakel en provincie Noord-Brabant.

3 miljoen euro voor verplaatsen Gelders glas

Akker- & Tuinbouw

Gedeputeerde Staten van Gelderland stellen vanaf 29 oktober tot en met 14 december de regeling 'Verplaatsing glastuinbouwbedrijven Gelderland' open.

Ook ophef over Biomineralen 2.0

Regio Zuid

De inkt van het nieuwe plan voor de Biomineralenfabriek bij afvalverwerker Suez ReEnergy in Roosendaal is nog niet droog, of het zorgt alweer voor veel discussie, ondanks het feit dat de nieuwe opzet minder overlast veroorzaakt voor omwonenden.

Provincie zet Oss te kijk met komst mestverwerker Mace

Regio Zuid

Provincie Noord-Brabant ligt op ramkoers met gemeente Oss over de vestiging van mestverwerker Mace op bedrijventerrein Elzenburg-De Geer.

'Nominatie Women's Innovation Award kroon op werk'

Algemeen

Judy Kerkhofs van ontwikkelboerderij De Laarhoeve in Diessen mocht maandag bij het Europees Parlement in Brussel haar bedrijf presenteren, in het kader van de finale van de Women's Innovation Award. Een initiatief van de Europese koepelorganisatie...

GENiaal wil kennis delen en initiatieven starten

Regio Zuid

ZLTO Waalwijk-Geertruidenberg is een van de partners van het samenwerkingsverband GENiaal, waar de kapitalen staan voor Geertruidenberg Energie Neutraal. Bestuurslid Sander van den Heijkant geeft tekst en uitleg.

Palmbomen staan tussen het perkgoed in Best

Regio Zuid

Voor perkgoed, vaste planten en bomen kon je al vijftien jaar terecht bij Groencentrum De Mortelen in Best. Maar het bedrijf van Henk de Bresser biedt sinds een jaar ook onderdak aan palmbomen en ander mediterrane soortgenoten.

Hans Huijbers zwaait af bij ZLTO

Algemeen

Hans Huijbers heeft vrijdag zijn vertrek als voorzitter van het ZLTO-bestuur aangekondigd. Hij neemt in het voorjaar van 2019 afscheid na bijna tien jaar voorzitterschap.

ZLTO begeleidt stoppende boeren

ZLTO heeft samen met Leren en Werken en provincie Noord-Brabant het programma 'Een nieuw toekomstperspectief voor stoppende agrarische ondernemers' ontwikkeld. Veehouders en hun personeel worden begeleid naar een nieuwe toekomst op de arbeidsmarkt.

'Maatwerk nodig voor aanpak leegstand in Zundert'

Regio Zuid

Gemeente Zundert werkt samen met provincie, waterschap Brabantse Delta, Treeport en dorpsraden aan een omgevingsvisie buitengebied. Ook de toenemende leegstand op het platteland wordt aangepakt. Namens ZLTO Zundert-Rijsbergen haakt voorzitter Christ...

Tunnis gaat voor zonneparken

Regio Zuid

De gemeente Sint Anthonis zet de deuren open voor de komst van drie grote commerciële zonneparken. Ook is er ruimte voor kleinere projecten van lokale coöperaties. De gemeenteraad nam dit voorstel donderdagavond unaniem aan.

Gemeente Bladel biedt veehouderijen meer ruimte

Regio Zuid

'We zijn buitengewoon gelukkig met deze koerswijziging, want stilstand is achteruitgang.' Zo reageert voorzitter Toos Mijs van ZLTO Kempengrens op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Bladel om meer ontwikkelingsruimte te...

Beschikbaarheid water prioriteit door droge zomer

Regio Zuid

Van strategische zoetwatervoorraden in het zoute Zuidwesten tot extreem lage grondwaterpeilen op de oostelijke zandgronden. De droogtestress van deze zomer heeft de waterbeschikbaarheid met stip boven aan de agrarische agenda gezet....

Boeren kansloos in zaak 380 kV

Algemeen

De vrijbrief die de Raad van State ruim een week geleden aan netbeheerder TenneT gaf voor de aanleg van de 380 kV-hoogspanningslijn tussen Rilland en Borssele kwam hard aan bij de procederende boeren en ZLTO.

'Stimuleren doe je met honing, niet met azijn'

Regio Zuid

Met een megafoon sprak ZLTO-bestuurder Janus Scheepers de honderden boeren en sympathisanten op 7 juli 2017 toe, voor de ingang van het provinciehuis. Het was de laatste in een serie van vele pogingen om de ramkoers van het provinciebestuur te...

ZLTO: strijd én overleg met provincie

Regio Zuid

ZLTO verzet zich tegen het naar voren halen van de Verordening Natuurbescherming van 2028 naar 2022 en het afschaffen van de interne saldering van ammoniak. Tegelijkertijd werkt ze samen met de provincie om stalsystemen te ontwikkelen die aan de...

Geen subsidie voor biogas

Regio Zuid

OCI Nitrogen en Re-N Technology krijgen geen SDE+ (Stimulering Duurzame Energie)-subsidie voor de bouw van een grote biogascentrale op chemiepark Chemelot tussen Stein en Geleen.

'Voorzitterschap ZAJK betekent mooie uitdaging'

Regio Zuid

Matthijs Bartels is de kersverse voorzitter van het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt (ZAJK). Hij wil de koers van de Zeeuwse jonge boeren en tuinders niet radicaal wijzigen.

CLTV pleit voor meer coulance gmo

Regio Zuid

Bijna elke aanvraag voor een gmo-subsidie van Veiling Hoogstraten wordt gehonoreerd, terwijl er in Nederland weinig mogelijk is. Dat is in een notendop de kritiek van Coöperatieve Land- en Tuinbouwvereniging (CLTV) Zundert op de Europese...

Cleanergy met goed rapport vast in wachtruimte

Regio Zuid

Cleanergy Biomassa in Wanroij voldoet aan alle geurnormen en andere verplichtingen die gelden voor mestverwerking. Toch wacht deze oude pionier al jaren op een vergunning voor uitbreiding van de capaciteit.

Schop kan grond in bij SMV mestbewerking

Regio Zuid

Grote opluchting en blijdschap bij de broers Nort en Gos Denissen uit Moergestel. Na bijna twaalf jaar zijn alle bezwaren tegen Servennen Mineralen Verwerking (SMV) deze week door de Raad van State ongegrond verklaard.

Weer gunstige uitspraak Biomineralen

Veehouderij

De bezwaren tegen de plannen voor de mestverwerking van Biomineralen in Roosendaal zijn wederom door de rechter ongegrond verklaard.

Sleuven frezen richting sloot mag vanaf 2021 niet meer

Regio Zuid

De hoosbuien van de afgelopen weken leidden niet alleen tot de nodige schade bij aardappeltelers, maar ook voor discussie onderling. Het frezen van sleuven om water versneld af te voeren, staat op losse schroeven. Of toch niet? Projectleider Karola...

Altena onder indruk van reizende 'Koning'

Regio Zuid

De reizende voorstelling Koning van het Grasland van toneelgroep Jan Vos hield deze week halt in een wei van familie Straver in Babyloniënbroek. Vijf avonden op een rij maakte het stuk, dat zich afspeelt ten tijde van de MKZ-crisis in 2001, de...

'Grote gevolgen door nieuwe RAV'

Veehouderij

ZLTO heeft haar zorgen geuit richting het ministerie van Infrastructuur en Milieu over de voorgestelde wijziging van de emissiefactoren van combiluchtwassers voor geur en ammoniak. 'De gevolgen van de aanpassing zijn groot en niet alleen voor...

Misverstand gemeente Meierijstad en boeren

Regio Zuid

Gemeente Meierijstad gaat boeren en tuinders ondersteunen bij het verhuren van leegstaande gebouwen en bij het opstellen van huurcontracten. Dit om criminele activiteiten in de VAB's te voorkomen. Maar de boeren en tuinders weten nog van niets.

BAJK: geld JOLA-regeling hard nodig

Regio Zuid

Het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK) is blij met het feit dat provincie Noord-Brabant geld bijlegt om meer jonge boeren en tuinders financieel te ondersteunen bij duurzame investeringen voor hun bedrijf.

Uitkering mezenschade voorlopig nog onduidelijk

Algemeen

De provincies moeten de mezenschade bij fruittelers voor het seizoen 2015 voor 60 procent vergoeden. Dat heeft de Raad van State bepaald. Over de vergoeding van de schade van de jaren erna bestaat nog onduidelijkheid.

GS Brabant: geen belang bij betere metingen ammoniak

Regio Zuid

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant blijven uitgaan van de aangeleverde gegevens van het RIVM als het gaat om ammoniakmetingen. Zoveel werd duidelijk tijdens het vragenuurtje voorafgaande aan de Statenvergadering deze middag.

Zeeuws voorstel faunaschadevergoeding 'waanzin'

Algemeen

Provincie Zeeland wil differentiatie aanbrengen in de hoogte van faunaschadevergoedingen om daarmee boeren te stimuleren om schade te voorkomen. ZLTO vindt dit voorstel uit de kadernota Natuurwetgeving 'waanzin'.

Mestic wil raffinaderij voor rundveemest bouwen

Regio Zuid

Onder de naam Chivas Venture houdt de Schotse whiskyproducent Chivas elk jaar een competitie met geldprijzen voor start-ups die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Mestic, het Eindhovense bedrijf van Jalila Essaïdi dat textiel van mest maakt, is...

ZLTO op scherp voor rechtsgang stikstofbeleid

Veehouderij

De juridische procedure die ZLTO heeft aangespannen tegen provincie Noord-Brabant over het stikstofbeleid dat op 7 juli 2017 van kracht werd, bevindt zich nog steeds in de opstartfase. De reden is dat ZLTO zeker wil zijn dat ze als ontvankelijke...

Fruitport West-Brabant van start

Akker- & Tuinbouw

Onder de vlag van Fruitport West-Brabant willen CLTV Zundert, ZLTO, Rabobank Zuidelijke Baronie en Rewin de zachtfruitsector beter op de kaart zetten. Daarvoor zoeken de initiatiefnemers onder meer aansluiting met telers, gemeenten Rucphen en...

Rechter: hagel toch stormschade

Algemeen

Een varkenshouder uit Sterksel heeft toch recht op een uitkering van de geleden schade door de ijsstorm van 23 juni 2016. Zo oordeelt de rechtbank in Rotterdam.

Ophef over plastic op asperges

Regio Zuid

De deze week uitgesproken wens van de Brabantse GroenLinks-fractie om het gebruik van plastic in onder meer de aspergeteelt aan banden te leggen, leidt vooral tot ongeloof in de sector.

'Steeds weer nieuwe mensen in huis halen'

Algemeen

In de meeste gemeenten zijn de lijsttrekkers van de grootste partijen druk bezig met het smeden van coalities voor de komende regeerperiode. Mede door de verdere versnippering van het lokale politieke landschap moeten de van oudsher boergezinde...

Wees bij uitrijden alert op drugsafval in mest

Regio Zuid

Meld signalen die wijzen op drugsafval in uitgereden mest. Deze dringende oproep deden de provincie Noord-Brabant en de NVWA eerder deze week aan alle inwoners van Noord-Brabant.

Leegstand geen pijler van plaatselijke politiek

Algemeen

De toenemende leegloop van het platteland en de daaraan klevende gevolgen als verpaupering en criminaliteit is een landelijk probleem. Toch speelt het nauwelijks een rol in de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen. Gemeenten lijken over het...

Kaarten waterberging Noord-Brabant nog steeds vaag

Regio Zuid

ZLTO heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant opnieuw gevraagd om de onduidelijke kaarten van waterbergingsgebieden te repareren. De ontwerpwijziging van de Verordening Water roept, ondanks eerdere verzoeken tot herstel van ZLTO, nog steeds veel...

Boeren beheren 7,5 hectare natuur

Regio Zuid

Vier melkveehouders gaan het beheer van de ecologische verbindingszone De Run in Eersel en Bergeijk op zich nemen. Daarvoor werd donderdag een intentieverklaring getekend met het waterschap De Dommel en de gemeenten Eersel en Bergeijk.

Coalitie houdt rijen gesloten in Brabants stikstofdebat

Regio Zuid

Het Statendebat over het onderzoek naar de stikstofvergunningen van de Brabantse industrie bracht, zoals verwacht, het provinciebestuur niet aan het wankelen. Het gaf wel overduidelijk de koelkastverhouding tussen de coalitie en oppositie weer.

'Industrie en veehouderij aparte dossiers'

Regio Zuid

De Brabantse VVD vindt niet dat gedeputeerde Johan van den Hout (SP) de Provinciale Staten eerder had moeten informeren over het stikstofrapport van het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht. 'Moet elke gedeputeerde dan alle informatie doorsturen die...

Feiten stikstofrapport 'opmerkelijk'

Algemeen

De ChristenUnie-SGP-fractie heeft een feitenrelaas gemaakt over de gang van zaken rond het BPO-onderzoek 'Industrie in de Pas met de Wet natuurbescherming'. Fractievoorzitter Hermen Vreugdenhil lichtte vrijdag een en ander toe.

Stikstofdebat gaat er komen

Algemeen

De oppositiepartijen ChristenUnie-SGP, CDA, Lokaal Brabant, PVV, 50+ en Partij voor de Dieren hebben vorige week een verzoek voor een extra Statendebat ingediend. Onderwerp is het rapport 'Industrie in de pas met de Wet natuurbescherming' en het...

Brabant maakt borst nat voor stikstofdebat

Regio Zuid

De oppositiepartijen in Provinciale Staten van Noord-Brabant nemen geen genoegen met de uitleg van gedeputeerde Johan van den Hout over de vertraagde publicatie van een onderzoek naar de stikstofvergunningen van de Brabantse industriesector. Ze...

Huijbers: 'Breder kijken dan alleen landbouw in stikstofdiscussie'

Algemeen

ZLTO voorzitter Hans Huijbers vindt dat het provinciebestuur breder moet kijken dan alleen naar de landbouw als het gaat om depositie van stikstof op natuurgebieden. Hij reageert daarmee op de discussie die binnen het provinciebestuur is ontstaan...

Brabants plan van aanpak stikstof industrie dateert van juni

Algemeen

Het plan van aanpak dat is gemaakt op basis van de BPO-pilot 'Industrie in de pas met de wet natuurbescherming' was al in juni 2017 gereed. Het provinciebestuur van Noord-Brabant heeft het in november gedeeld met Provinciale Staten. Volgens...

Van den Hout: 'geen verdeeldheid binnen PS'

Algemeen

Volgens gedeputeerde Johan van den Hout (Ecologie en Handhaving) is er geen sprake van verdeeldheid binnen Provinciale Staten van Noord-Brabant over het achterhouden van het rapport BPO-pilot 'Industrie in de PAS met de Wet natuurbescherming.'

Zorgen over lastenstijging Aa en Maas

Regio Zuid

Dagelijks bestuurslid Peter van Dijk voor de categorie ongebouwd van Waterschap Aa en Maas maakt zich grote zorgen over de forse stijgingen van de lasten voor de landbouw.

Stikstofrapport scheurt Brabants pluche

Algemeen

Er lijkt een ernstige vertrouwensbreuk te zijn ontstaan tussen een aantal Statenfracties van provincie Noord-Brabant en gedeputeerde Johan van den Hout. Aanleiding is het achterhouden van een rapport over de stikstofemissie van de industriële sector...

11,5 miljoen euro voor Brabants platteland

Regio Zuid

Provincie Noord-Brabant stelt 11.464.000 euro subsidie beschikbaar in het kader van het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP3) 2014 – 2020.

Schoondijke te krap voor landbouwverkeer

Regio Zuid

Landbouwverkeer moet voortaan over een deel van de rondweg Schoondijke kunnen rijden, en niet door het dorp. Dat bepleiten ZLTO-afdeling Agrarisch West en de dorpsraad in een brief aan de provincie Zeeland.

Graszodenkweker wint ZLTO Initiatiefprijs

Algemeen

Een systeem om water uit te natte gronden op te pompen en dit te gebruiken voor te droge gronden. Daarmee heeft graszodenkweker Léon Steenbergen uit Vinkel de ZLTO Initiatief Juryprijs 2017 gewonnen.

Elies Lemkes stopt als ZLTO-directeur

Algemeen

Algemeen directeur Elies Lemkes-Straver verlaat na zes jaar de ZLTO en NCB. Per 1 februari 2018 vervult ze het lectoraat 'Duurzaam produceren' aan HAS Hogeschool.

'Grondgebruik moet je een monetaire waarde geven'

Regio Zuid

Selçuk Akinci is de nieuwe directeur van de Brabantse Milieufederatie (BMF). De 39-jarige Bredanaar hekelt hokjesdenken en zoekt toenadering tot de agrarische sector. 'We zijn niet een stel hobbyisten die Brabant willen veranderen in één groot...

Brabantse varkenshouders stoten minder uit

Veehouderij

De ammoniakuitstoot en de vergunde fijnstofemissie van Brabantse varkensbedrijven is sinds 2010 gedaald. De ammoniakemissie van melkvee en geiten is de laatste jaren min of meer stabiel gebleven. Dat blijkt uit actuele gegevens van provincie...

Hovenier aan de haal met goud Schoon Water Zeeland

Regio Zuid

De Schoon Water Zeeland innovatieprijzen zijn gisteren uitgereikt tijdens de Bodemdag in Colijnsplaat. De eerste prijs was voor Sinke onkruidbeheersing en groenzorg uit Kruiningen voor onkruidbeheersing met heet regenwater.

29 windmolens langs A16 in Brabant

Regio Zuid

In het gebied langs de A16 tussen Moerdijk en Hazeldonk komen, geconcentreerd rond de verkeersknooppunten, 29 windmolens die samen goed zijn voor ruim 100 megawatt windenergie. Provincie Noord-Brabant heeft het voorkeursalternatief donderdag online...

Geen compensatie groter bouwblok

Regio Oost

Provincie Gelderland heeft besloten dat het niet langer nodig is om bij de uitbreiding van een agrarisch bouwblok in een grondwaterbeschermingsgebied de extra oppervlakte bouwblok te compenseren.

Isolatie, sluis en maskers bij MRSA passé

Regio Zuid

Na het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch en het Bernhoven Ziekenhuis in Uden hanteert nu ook het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond een milder protocol voor patiënten die mogelijk besmet zijn met de vee gerelateerde MRSA-bacterie.

75 miljoen voor ondersteunende maatregelen veebeleid

Regio Zuid

Het provinciebestuur van Noord-Brabant trekt de komende drie jaar 75 miljoen euro uit voor ondersteunende maatregelen (voorheen flankerend beleid) bij het nieuwe veehouderijbeleid. Dat blijkt uit de provinciebegroting voor 2018. ZLTO-bestuurder...

Leercoöperatie TLC zoekt Brabantse runderen

Regio Zuid

Trace your Leather Cooperative (TLC) wil Nederlands leer van biologische runderen en vee dat in natuurgebieden graast in de markt zetten. Het leer moet traceerbaar en duurzaam zijn. De zoektocht naar veehouders is in volle gang.

'Veeg uw onzalige plannen van tafel'

Regio Zuid

En nog maar eens uitten veehouders hun onvrede over het nieuwe Brabantse veehouderijbeleid. 'Zadel mij niet op met luchtwassers of stalvloeren die nog niet eens bestaan.'

Brabant biedt veehouder sigaar uit eigen doos

Veehouderij

De voorstellen uit de '80 procent versie' van de voorstellen van Gedeputeerde Staten voor flankerend beleid voor de veehouderijsector in Noord-Brabant zijn een sigaar uit eigen doos.

Zeeuwse teler houdt adem in

Akker- & Tuinbouw

Wordt het een rampjaar of valt de schade misschien toch mee? Veel Zeeuwse telers wachten in spanning af of de vele regen van de afgelopen weken al dan niet blijvende schade heeft toegebracht aan de gewassen.

Oss sluit deur voor mestverwerking

Veehouderij

In Oss is geen plaats meer voor grootschalige mestverwerking. Dat is gisterenavond besloten tijdens een ingelaste spoedvergadering.

Van Hoof geridderd voor tomeloze inzet

Veehouderij

Toon van Hoof is vrijdagmiddag in Asten benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Verzekeraar vergoedt ijsstormschade niet

Algemeen

ZLTO is teleurgesteld in de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag. De rechter stelt dat melkveehouder Theo Sonnemans uit Someren geen recht heeft op een schade uitkering van verzekeraar Interpolis vanwege de ijsstorm op 23 juni 2016.

Rechter eist reparatie plan Mestverwerking Mace

Veehouderij

Mestafzetcoöperatie Mace moet de vergunningaanvraag voor grootschalige mestverwerking op een industrieterrein in Oss op een paar punten aanpassen. Dat heeft de rechter dinsdag besloten.

Wild zwijn duikt op in Chaam en Breda

Regio Zuid

Medewerkers van Staatsbosbeheer en jagers hebben wilde zwijnen gespot in de grensregio's onder Chaam en in het Mastbos in Breda. Het is de eerste keer dat de dieren daar gezien zijn. Er is nog geen melding gedaan van schade aan gewassen.

'Fusie AB's is gebouwd op vertrouwen, respect en tijd'

Regio Zuid

De fusie tussen uitzendorganisaties AB Brabant en AB Werkt Zuid-Nederland werd op 13 juli officieel beklonken. De kiem voor deze samensmelting werd volgens Eppo Timmer al in 2011 gelegd. Als directeur van AB Brabant gaf hij mede vorm aan het...

NK Hooien tijdens Maas en Waalse oogstdagen

Regio Oost

Tijdens de Maas en Waalse oogstdagen op 12 en 13 augustus, vindt ook dit jaar weer het NK hooien plaats.

Deal glasvezel Land van Cuijk bijna rond

Regio Zuid

De deal met de marktpartij die het glasvezelnetwerk in het Land van Cuijk moet gaan aanleggen en exploiteren, is bijna rond. Dat schrijven de wethouders van de gemeenten in het Land van Cuijk in een brief aan de raadsleden.

Protest tegen Brabants veehouderijplan groeit

Veehouderij

De sleutelacties van de ZLTO-afdelingen als protest tegen de Brabantse plannen voor de veehouderij volgen zich in snel tempo op.

Boze Brabantse boeren uiten frustraties in provinciehuis

Regio Zuid

Honderden boze Brabantse veehouders togen vrijdagochtend naar het provinciehuis om hun ongenoegen te uiten over de voorgestelde maatregelen voor de veehouderij.

Sleutelactie veehouders is schreeuw om hulp

Veehouderij

Tientallen veehouders uit gemeente Laarbeek hebben dinsdagmiddag de sleutels van hun stallen ingeleverd bij de burgemeester. Met deze sleutelactie vragen ze aandacht voor de, in hun ogen, desastreuze plannen van provincie Noord-Brabant.

Flinke duw in rug voor insectenkweker Protix

Regio Zuid

De Utrechtse investeringsmaatschappij Aqua-Spark, de Rabobank, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en private investeerders steken in totaal 45 miljoen euro in insectenkweker Protix in Dongen.

Den Bosch krijgt drijvende boerderij

Veehouderij

Na Rotterdam krijgt ook Den Bosch naar alle waarschijnlijkheid een drijvende boerderij. De 'Floating Farm' is volgens de bedenkers een antwoord op het tekort aan landbouwgrond in steden.

'Stikstof is obesitas van de natuur'

Regio Zuid

Provinciale Staten van Noord-Brabant nemen naar verwachting op 7 juli een besluit over het voorstel van Gedeputeerde Staten om de Verordening Stikstof acht jaar naar voren te halen.

Kwekerij Jansen heeft lekkerste asperges

Regio Zuid

De Lekkerste Asperge van 2017 is gekweekt door Jan en Maria Jansen uit Nuenen. Het Brabants Asperge Genootschap maakte bekend na de proeverij van 39 ingestuurde monsters AA-asperges.

Stapeling van regels werkt schaalvergroting in de hand

Regio Zuid

De stapeling van regels leidt ertoe dat de grote groep van middenbedrijven het steeds moeilijker krijgt en het werkt verdere schaalvergroting in de hand. Dat stelt ZLTO in de zienswijze op de ontwerpverordening Ruimte van provincie Noord-Brabant.

Commissaris van de koning sust ruzie ZLTO met gedeputeerde

Regio Zuid

De commissaris van de Koning (cvdK) Wim van de Donk heeft woensdagmiddag een indringend gesprek gevoerd met ZLTO voorzitter Hans Huijbers en gedeputeerde Johan van den Hout.

Gelderse fruittelers zorgen voor 'schoon' bier

Regio Oost

Fruittelers uit de Bommelerwaard waren woensdag op bezoek bij Heineken in Zoeterwoude om meer te leren over het belang van schoon water voor de grootste brouwerij van Europa.

Trekkers in oogstkonvooi over Zeelandbrug

Akker- & Tuinbouw

Trekkers en landbouwmachines mogen, onder begeleiding en in konvooi, in het oogstseizoen over de Zeelandbrug. Boeren en tuinders hoeven dan niet meer kilometers om te rijden om de Oosterschelde over te steken.

Boer fietst naar Frankrijk voor Alpe d'HuZes

Regio Zuid

Melkveehouder Jos Pijs uit Etten-Leur is een van de duizenden Nederlanders die op 1 juni de Alpe d'Huez beklimmen om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Maar Pijs doet er een schepje bovenop: ook de rit naar de voet van de fameuze col...

Voorzitter ZLTO-vakgroep varkenshouderij stapt op

Veehouderij

William Meulendijks heeft afgelopen weekend het voorzitterschap van ZLTO-vakgroep Varkenshouderij neergelegd. Dat heeft Meulendijks laten weten aan het bestuur van de ZLTO.

Patstelling om 'hete aardappel' blijft

Akker- & Tuinbouw

De patstelling tussen Beurs Goes en Beurs Emmeloord (LNCN) over de aardappelnotering duurt voorlopig voort. Inmiddels werkt Emmeloord aan een landelijke notering en benadert het daarvoor informanten uit het zuiden van Nederland. Tot onvrede van...

'Steen in vijver' met spandoeken

Algemeen

Dat het een kwestie is van een lange adem, beseft Piet Hermus als geen ander. 'Maar je moet een keer die steen in de vijver gooien, anders gebeurt er sowieso niets', doelt hij op de vijf spandoeken die deze week langs de A16 zijn geparkeerd voor de...

Eerste effectenmeting PAS Zuidoost-Brabant positief

Veehouderij

De concentratie van ammoniak daalt op enkele plaatsen in Zuidoost-Brabant. Dat blijkt uit de eerste monitoringsrapportage van het RIVM.

Peiling naar animo aardwarmte Deurne

Regio Zuid

Is er animo voor het gebruik van aardwarmte in de glastuinbouwsector in de gemeenten Someren en Asten? Deze vraag ligt voor aan de ondernemers in het gebied. LTO Glaskracht Nederland en provincie Noord-Brabant hebben een gezamenlijk belang.

Wilde zwijnen Olland 'uitgezet'

Regio Zuid

Door snel ingrijpen is het Groene Woud weer vrij van wilde zwijnen. Hidde Hoetink, namens ZLTO contactpersoon van ZLTO Dommelland en zelf fervent jager, stelt dat de dieren daar waren uitgezet.

Brabantse Delta houdt Waterschapskringen

Regio Zuid

Waterschap Brabantse Delta houdt eind januari de jaarlijkse Waterschapskringen. Volgens Kees de Jong, lid van het dagelijks bestuur voor de categorie ongebouwd, zijn deze bijeenkomsten belangrijk voor de verstandhouding tussen het waterschap en...

Inspraak Zeeuwse boeren over zoet en zout water

Regio Zuid

Provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen willen samen met de agrarische sector de zoetwatervoorziening in Zeeland verbeteren. Ze verzamelen input van boeren en tuinders tijdens een serie bijeenkomsten. De eerste is woensdag in Westdorpe.

Fransen uit zorg over'anti-veehouderijbeleid'

Regio Zuid

Huub Fransen, directeur van mengvoerbedrijf Fransen Gerrits uit Erp, maakt zich zorgen over wat hij noemt het 'anti-veehouderijbeleid' van de provincie Noord-Brabant. Daarom schreef hij een brief aan Provinciale Staten.

VVD trapt op rem stikstofplan

Regio Zuid

Het feit dat de VVD in Provinciale Staten pas op de plaats maakt met de stikstofplannen voor Brabant van Gedeputeerde Staten, betekent volgens BAJK-voorzitter Lins Keijzers niet dat boeren achterover kunnen leunen. 'Boeren moeten nu plannen maken...

Zeeuwse telers leveren massaal middelen in

Akker- & Tuinbouw

Bijna vierhonderd telers, loonwerkers en hoveniers leverden afgelopen jaar bijna 13.500 kilo aan gewasbeschermingsmiddelen gratis in. De actie 'bezem door de middelenkast' van Schoon Water Zeeland werpt wederom zijn vruchten af.

Kavelruil Duiveland komt eindelijk los

Regio Zuid

De kop is eraf voor Schouwen-Duiveland. Vrijdag is de eerste vrijwillige kavelruil bij de notaris gepasseerd. Het balletje gaat nu echt rollen, hoopt André Slootmaker van ZLTO Agrarisch Schouwen-Duiveland (ASD).

Noodkreet jonge boeren aan bestuur Brabant

Veehouderij

Vele tientallen jonge boeren verzamelden zich vrijdag bij het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren tegen de nieuwe voorstellen van Gedeputeerde Staten om de ammoniakemissie terug te dringen.

Groen licht voor eerste stap mestverwerking Oss

Regio Zuid

'Een grote stap waar we heel blij mee zijn', reageert Frans Meulenmeesters van Mineralen Afzet Coöperatie Elsendorp (Mace) op het groene licht van Gedeputeerde Staten Noord-Brabant voor vestiging van de mestverwerkingsinstallatie op industrieterrein...

Boeren leveren stroom aan Bernheze

Regio Zuid

De gemeente Bernheze neemt per 1 januari 2017 stroom af van de mestvergistinginstallatie van stichting Duurzaam Landleven Bernheze. Genoeg voor alle straatverlichting in de gemeente.

Nog overal kranen en verreikers in Brabant en Limburg

Regio Zuid

De vele boeren en tuinders in Noord-Brabant en Limburg die schade opliepen aan bedrijfsgebouwen en gewassen door de overvloedige regenval en de supercell in juni, hebben de draad zo goed en zo kwaad als het kan weer opgepakt. Maar de dreun is vijf...

Huijbers roept boer op lef te tonen en trots te zijn

Algemeen

'In de discussies over het verdienmodel hebben wij allemaal heel weinig lef om het te hebben over overproductie.' ZLTO voorzitter Hans Huijbers schuwt gedurfde uitspraken niet tijdens het ZLTO Festival in Veghel.

'Uitspraak stormschade valt slecht bij boeren'

Algemeen

'We hebben altijd gewonnen', zegt ZLTO-voorzitter Hans Huijbers in een reactie op de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam. De rechter heeft in het kort geding van melkveehouder Theo Sonnemans uit Someren geoordeeld dat Achmea/Interpolis geen...

Van Dam vol lof over projecten Foodlab

Algemeen

'Het mooiste moment van de dag'. Staatssecretaris Martijn van Dam is vol lof over het Patécafé van varkenshouders Marcel en Mirjam Berkven uit Mariahout, die vandaag tekst en uitleg gaven aan de politicus op Agri meets Design.

Nog geen uitspraak in zaak 'hagelschade'

Algemeen

De rechter doet volgende week vrijdag uitspraak in het kort geding van melkveehouder Theo Sonnemans tegen verzekeraar Achmea Interpolis. Vandaag was de zitting in Rotterdam.

Nog geen uitspraak in zaak 'hagelschade'

Algemeen

De rechter doet volgende week vrijdag uitspraak in het kort geding van melkveehouder Sonnemans tegen verzekeraar Achmea Interpolis. Vandaag was de zitting in Rotterdam.

Agri meets Design vliegwiel voor verbinding en innovatie

Regio Zuid

De Dutch Design Week gaat over een week van start. De verbinding van designers met boeren en tuinders krijgt dan vorm via Agri meets Design in Eindhoven. Volgens ZLTO-directeur Elies Lemkes is het 'een uitgelezen mogelijkheid voor verbinding,...

Scheldestromen wil gesnoeide emissieschermen

Regio Zuid

Waterschap Scheldestromen en ZLTO roepen fruittelers op om emissieschermen tijdig te snoeien, zodat deze geen beperkingen vormen voor het onderhoud aan aangrenzende watergangen.

LTO verbijsterd over kennisgebrek Van Dam

Algemeen

ZLTO en LLTB vinden het onbegrijpelijk dat staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) donderdag tijdens het Algemeen Overleg Water in Den Haag zei dat geen enkele teelt of weersomstandigheid is uitgesloten in de brede weersverzekering.

‘Dit brengt hele sierteelt in diskrediet’

Algemeen

Het is een heel grote desinvestering als ondernemers bewust gebruikmaken van deze middelen.' Zo luidt de reactie van Henk Raaijmakers, vakgroepvoorzitter ZLTO Bomen en Vaste planten, op het inzetten van een verboden middel in de sierteelt door een...

Grote bedrijven met versnipperde grond kenmerken Zeeland

Regio Zuid

Meer gestructureerde en integrale kavelruilprocessen met behulp van een goed gevulde grondbank van de provincie zijn nodig om de slechte verkaveling van de Zeeuwse akkerbouw- en veeteeltbedrijven aan te pakken.

Fosfaatrecht is meer dan koehandel

Regio Zuid

De handel in fosfaatrechten start officieel op 1 januari. ZLTO wil, naast het afstemmen van vraag en aanbod via het fosfaatloket, de melkveehouders ook helpen met het maken van de juiste keuzes voor de lange termijn. Leden kunnen nu al hun vragen...

Geen toezegging Brabantse schappen over claims wateroverlast

Regio Zuid

Alle schadeclaims na de wateroverlast in juni zijn ingediend bij de waterschappen. Nu is het afwachten voor de gedupeerde boeren en tuinders of ze kunnen rekenen op een schadevergoeding. Dijkgraaf Lambert Verheijen van waterschap Aa en Maas en...

Boer en tuinder zetten vraagtekens bij waterschadeclaims

Regio Zuid

Boeren en tuinders met waterschade door de vele neerslag in mei en juni, staat het water nog steeds aan de lippen. De indruk ontstaat dat waterschappen Aa en Maas en De Dommel minder dan een kwart van de ingediende schadeclaims zullen honoreren....

Rabobank vindt agrarische sector te weinig onderscheidend

Regio Zuid

De agrarische sector heeft te weinig onderscheidend vermogen om goed te kunnen concurreren met de wereldmarkt. Boeren en tuinders moeten zich meer bezig gaan houden met 'extreme klantgerichtheid'. Dat zegt Rien Nagel, lid van de raad van bestuur van...

Circulaire economie voor Hans Huibers een doel

Regio Zuid

'We zullen naar een andere economie toe moeten. De SER en het Planbureau voor de Leefomgeving PBL spreken over een trendbreuk. En die visie deel ik.' Dat zei ZLTO-voorzitter Hans Huijbers vanmiddag tijdens zijn inleiding op de...

Circulaire economie voor Hans Huijbers een doel

Regio Zuid

'We zullen naar een andere economie toe moeten. De SER en het Planbureau voor de Leefomgeving PBL spreken over een trendbreuk. En die visie deel ik.' Dat zei ZLTO-voorzitter Hans Huijbers vanmiddag tijdens zijn inleiding op de...

Drie genomineerden ZLTO Initiatiefprijs 2016

Regio Zuid

Zorgboerderij Giersbergen, coöperatie Beerze Boeren Collectief en Uitbanning BVD (Bovine Virus Diarree) zijn de drie genomineerden voor de ZLTO Initiatiefprijs en ZLTO Publieksprijs 2016. Dat maakte ZLTO-directeur Elies Lemkes vrijdagmiddag bekend...

Son en Breugel remt intensieve veehouderijen

Regio Zuid

Gemeente Son en Breugel behandelt voorlopig geen vergunningen van varkens- en pluimveehouderijen met een verhoogd gezondheidsrisico. Dat heeft het college van Burgemeester en Wethouders (B en W) besloten.

Filmpjes moeten beeldvorming buitenwacht bijstellen

Algemeen

Vijf jonge agrarische ondernemers uit Liempde en Boxtel willen de beeldvorming bij burgers over de veehouderij bijstellen. Dat doen ze met zes filmpjes van één minuut met de titel 'Bij de boer over de vloer' met kalverhouder Stan Verhoeven in de...

‘Alleen positieve reacties’

Boeren en tuinders presenteerden zich samen met ZLTO vorige week vrijdag, zaterdag en zondag op het op festival Fabriek Magnifique in Veghel. ‘De reacties van de bezoekers waren heel positief’, zegt Mirjam Goedkoop, die een van de trekkers was...

Meld schade ijsstorm bij ZLTO

Veel verzekeraars weigeren een schadebedrag uit te keren na de ijsstorm van 23 juni. Een probleem waar met name leden met een intensief bedrijf tegenaan lopen, is dat zij wel zijn verzekerd voor stormschade, maar niet voor hagelschade. ZLTO vraagt...

Gemeente pleit voor Houbraken

Regio Zuid

Volgens wethouder Mathijs Kuijken van Bergeijk is er in Noord-Brabant te weinig capaciteit voor mestverwerking. Daarom vindt hij dat mestverwerkingsbedrijf Houbraken uiteindelijk op volle toeren moet kunnen draaien.

Nog 5 weken mest aanleveren bij Houbraken

Dit jaar mag mestverwerker Houbraken uit Bergeijk maximaal 75.000 ton innemen. Als deze limiet is bereikt, zal de provincie weer gaan handhaven. 'We kunnen dus nog zo'n vijf weken draaien', reageert Wout Houbraken op de uitspraak van de...

Getroffen bedrijven noodweer in kaart

Regio Zuid

Een werkgroep van GGD, Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE) en ZLTO gaat in kaart brengen hoeveel en welke agrarische bedrijven in Zuidoost-Brabant vrezen voor hun voortbestaan na het noodweer en de vele regen.

De Dommel legt prioriteit bij schadeclaims

Een kleine zeventig boeren en tuinders bezochten dinsdagavond de bijeenkomst bij waterschap De Dommel in Boxtel. Zowel het Dagelijks Bestuur als het Algemeen Bestuur van het waterschap hoorden daar de verhalen aan van de gedupeerde ondernemers.

Provincie wil getroffenen hagelstorm steunen

Regio Zuid

De provincie Noord-Brabant onderzoekt hoe zij op korte termijn getroffenen van de extreme hagelstorm in Zuidoost-Brabant kan bijstaan. Dit hebben Gedeputeerde Staten dinsdag besloten in navolging op een werkbezoek aan de regio door de commissaris...

ZLTO en BMf willen feiten op tafel

Betere monitoring van, al dan niet BZV-, vergunningsaanvragen van Brabantse veehouderijen en de gevolgen voor dieraantallen, ammoniakemissie, fijnstof en geuremissie. Dit gezamenlijke verzoek doen ZLTO en de Brabantse Milieufederatie aan Provinciale...

Aa en Maas informeert over waterschade

Regio Zuid

Waterschap Aa en Maas houdt twee inloopbijeenkomsten vanwege de hevige wateroverlast in de week van 30 mei tot en met 5 juni.

Fruittelers mogen hagelkanon toch laden

Regio Zuid

Grote opluchting bij negen fruittelers in de Zak van Zuid Beveland. Zij mogen van de Raad van State komend seizoen hun anti-hagelkanonnen toch inzetten. Een eerdere uitspraak van de rechtbank is hiermee voorlopig geschorst.

'Snel keuzes aanpak Brabantse leegstand'

Regio Zuid

ZLTO-voorzitter Hans Huijbers kijkt niet op van de leegstandscijfers van Alterra. Hij vindt dat de overheid niet te lang moet wachten met het maken van keuzes om de dreigende verpaupering te voorkomen.

Zeeuws en Brabants geld asbestsanering op

Regio Zuid

Provincies Zeeland en Noord-Brabant hebben de subsidieregeling 'asbest eraf , zonnepanelen erop', gelijktijdig beëindigd. Het beschikbare budget is op.

Brabantse boer attent maken op bij

Regio Zuid

Provincie Noord-Brabant wil met de meerjarige subsidieregeling 'Leefgebied van de bij' de bewustwording over het belang van bijen stimuleren. ZLTO, CLM en de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) gaan deze boodschap verkondigen in de agrarische...

Plantuien rijkelijk laat Zeeuwse klei in

Regio Zuid

Medewerkers van Loonbedrijf Van der Maas in Oosterland plantten woensdag ruim 3 hectare tweedejaarsplantuien van het ras Griffioen voor Ad Stouten in Nieuwerkerk.

Druk bezocht weekend Kom in de Kas Asten

Akker- & Tuinbouw

Duizenden burgers bezochten vorig weekeinde tijdens Kom in de Kas de bedrijven van het kwartet kwekers in de gemeente Asten. Ze vroegen de ondernemers en medewerkers het hemd van het lijf.

Eerste witte goud gevonden in Terheijden

Regio Zuid

De eer van het steken van de eerste asperges uit de koude grond viel dit jaar te beurt aan Antonio van Beek uit Terheijden.

Laat maar waaien, laat maar waaien

Windturbinepark Roosendaalsche Vliet, bestaande uit drie windmolens, is vorige week officieel geopend door burgemeester Jacques Niederer en een dochter van een van de 21 aandeelhouders.

Preitelers op werkbezoek bij 'De Braok'

Akker- & Tuinbouw

Team Vollegrond van ZLTO/LLTB organiseerde een bedrijfsbezoek in Mierlo afgelopen dinsdag. Zo’n 35 preitelers namen een kijkje in de keuken bij collega Jan van Lierop van 'De Braok'.

Huijbers: Brabant spreekt met twee monden

Regio Zuid

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant spreken volgens ZLTO-voorzitter Hans Huijbers in het PAS-debat met twee monden. 'Daar kunnen we niets mee.'

Technologie en data sleutels tot succes

'Jullie worden een kennisintensieve sector en een proeftuin voor de rest van de wereld.' Dat zei Emile Aarts, rector magnificus van de Universiteit van Tilburg, tijdens het ZLTO Congres in Den Bosch.

Winnaars ZLTO Initiatiefprijzen bekend (video)

De samenwerking Boer Bier Water heeft de ZLTO Initiatief Juryprijs gewonnen. De Publieksprijs ging naar Christ en Jacqueline Monden uit Etten-Leur voor het telen van kruiden op water. De prijzen werden donderdag aan het einde van het ZLTO Congres in...

Boomteelt Grave mogelijk op slot

Boomkwekers in gemeente Grave mogen niet meer uitbreiden als het aan de gemeente ligt. Een plan hiervoor ligt in november ter goedkeuring bij de gemeenteraad.

RvS fluit strenge gemeente Oirschot terug

Het stellen van bovenwettelijke eisen aan veehouderijen wat betreft stankreductie wordt aan banden gelegd. Dat blijkt uit een tussenuitspraak van de Raad van State (RvS) in een proefproces dat gemeente Oirschot over haar eigen geurbeleid voert.

Vergoeding voor edelhertschade

Brabants Landschap gaat eventuele schade die edelherten toebrengen aan gewassen zelf vergoeden. Dat stelt directeur Jan Baan van Brabants Landschap in Nieuwe Oogst.

Nog steeds vervuild schuim in Aa

Waterschap Aa en Maas adviseert nog steeds om vee niet te laten drinken van het oppervlaktewater uit rivier de Aa. Op verschillende plekken is donderdag weer schuim aangetroffen.

Van Hoof vicevoorzitter ZLTO

Toon van Hoof wordt in november vicevoorzitter van de ZLTO. Hij zal vanaf dat moment geen voorzitter meer zijn van de ZLTO-vakgroep Melkveehouderij. Voor die functie wordt een opvolger gezocht.

Verbod op onttrekken van oppervlaktewater

Waterschap Brabantse Delta stelt per woensdag 15 juli 2015 nog een onttrekkingsverbod in voor het onttrekken van oppervlaktewater voor het beregenen van grasland.

ZLTO: stikstofregels werken averechts

De aanvullende voorwaarden voor de uitstoot van stikstof die de provincie Noord-Brabant stelt voor veehouderijen dichtbij Natura 2000 gebieden, werken averechts. Dat zegt Hans Huijbers, voorzitter van ZLTO.

Extra regels stikstof veehouderij Brabant

Veehouderijbedrijven in Noord-Brabant krijgen te maken met extra strenge regels tegen stikstofuitstoot. De provincie maakte dit afgelopen nacht bekend.

'Fonds voor wildschade Maashorst'

Er moet een schadefonds komen voor boeren die benadeeld worden door de groei van natuurgebied de Maashorst. De Maashorstboeren reageren daarmee op het nieuwste inrichtings- en beheerplan voor natuurontwikkeling.

Bouw mestverwerker Odiliapeel kan beginnen

Bij loonbedrijf Peters in Odiliapeel start binnen enkele weken de bouw van de mestverwerkingsinstallatie. Onder de naam TerraMass zet de installatie vanaf 1 januari 2016 jaarlijks 200.000 ton varkensdrijfmest om in mestkorrels.

Niet scoren met mest in BZV 1.1

Veehouders die al hun mest laten verwerken en dus bovenwettelijk bezig zijn, krijgen daarvoor nog steeds geen punten in de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV).

Mogelijk Ei van Columbus voor kievit

Het later inzaaien van een maïsperceel in combinatie met een aangrenzende braakstrook, lijkt de ideale mix voor de overlevingskansen van de kievit op Brabants bouwland. Dat blijkt uit project 'Kansen voor de kievit'.

'Ontpolderen kent alleen verliezers'

'Het onvermijdelijke gaat zich nu voltrekken', reageert ZLTO-bestuurder Peter de Koeijer op het nieuws dat de Hedwigepolder definitief onder water wordt gezet.

Les geleerd na waterpeilsores Tholen

Bij het verhogen of verlagen van het waterpeil is maatwerk per gebied nodig. Zo veel is duidelijk na de problemen die akkerbouwers op Tholen in september ondervonden.

Boekel wil geen urgentiegebieden

De gemeente Boekel gaat geen urgentiegebieden aanwijzen. Dat blijkt uit de kadernotitie ‘Naar een verantwoorde veehouderij in Boekel’ die de gemeente dinsdag openbaar maakte.

‘Tegen zoiets ben je machteloos’

Op veel plekken in West-Brabant kon begin deze week het water niet direct weggesluisd worden omdat het gewoonweg te veel was. Getroffen boeren zetten vraagtekens bij de aanpak van waterschap Rivierenland.

Verkiezing Zeeuwse Held van de Smaak

Stichting Lekker Regionaal Product maakt morgenmiddag bekend wie de Zeeuwse Held van de Smaak 2014 wordt.

Onttrekkingsverbod Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas stelt met ingang van vrijdag 27 juni een algemeen verbod in voor beregenen uit oppervlaktewater in grote delen van het district Raam.

Primeur Nova Lignum op Nieuw Prinsenland

Nova Lignum, het nieuwe bedrijf van auberginekwekerij Greenbrothers, vestigt zich als eerste op bedrijventerrein Nieuw Prinsenland in de gemeente Steenbergen.

Gevolgen brand Moerdijk vallen mee

De ontploffingen en de daarop volgende brand bij Shell Moerdijk hebben geen directe gevolgen voor boeren en tuinders in West-Brabant.

Veel boetes voor verkeerd spuiten

Waterschap De Dommel heeft in ruim twee maanden tijd al dertig boeterapporten geschreven voor foutief spuiten nabij slootkanten.

Aardbeien in Tilburgse spotlights

Op verschillende plekken in het centrum van Tilburg staan deze maand aardbeien van kwekerij De Goeije Kroon uit Dongen in de spotlights.

ZLTO tackelt Zeeuwse 'zetelmotie'

Het voorstel van de Zeeuwse Statenfracties D66 en GroenLinks om de geborgde zetels bij de waterschappen af te schaffen, is in de kiem gesmoord. 'Het is gelukkig met een sisser afgelopen', zegt voorzitter Peter de Koeijer van ZLTO Zeeland.

Brabantse Delta controleert op lozingen

Waterschap Brabantse Delta voert samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in het gehele werkgebied controles uit op naleving van milieuwetgeving.

ZLTO wil betrouwbare geurberekening

'Wij zijn er ook bij gebaat als er voor de berekening van geurhinder een methodiek komt die betrouwbaar is en door alle betrokkenen wordt geaccepteerd', verklaart Peter Brouwers, ZLTO-portefeuillehouder Milieu.

7,5 miljoen voor breedband in Brabant

De provincie Noord-Brabant stelt 7,5 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in hoogwaardige breedbandverbindingen in het buitengebied.

Risico's bij nieuwe regels flexarbeid

Nieuwe regels en wetgeving omtrent flexibele arbeid zorgen voor onrust onder tuinders.

Vergoeding later inzaaien maïs

Coördinatiepunt Landschapsbeheer start voor het derde achtereenvolgende jaar met het project ‘Kansen voor de kievit’. Brabantse boeren kunnen tegen een vergoeding maïs later inzaaien of een akker- of braakstrook realiseren op maïspercelen.

Verhoeven is Agrarisch Ondernemer 2014

Maatschap Verhoeven uit Valkenswaard is donderdag uitgeroepen tot Agrarisch Ondernemer van het Jaar 2014.

Kippen Bruchem vandaag geruimd

Medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn vanochtend begonnen met het ruimen van een pluimveebedrijf met ruim tienduizend legkippen in het Gelderse Bruchem.

ZLTO: boeren zijn geen milieucriminelen

ZLTO-afdeling Sint Anthonis wil inzage krijgen in de gegevens van de luchtwassercontroles van de afgelopen drie jaar. Daaruit blijkt dat slechts 5 van de 62 luchtwassers in de gemeente aan alle eisen voldoen.

Geen bouwstop Brabantse veehouderij

Er komt waarschijnlijk geen bouwstop voor veehouderijen in Noord-Brabant. Dat is op te maken uit het debat van Provinciale Staten dat vandaag plaatsvindt.

Saeftinghe Zilt ZLTO Initiatief 2012

Zilteteeltenkweker Jean-Pierre van Wesemael uit Nieuw-Namen heeft de ZLTO Initiatiefprijs 2012 in de wacht gesleept.

ZLTO zet nieuwe koers uit

ZLTO schrapt het komend half jaar circa 30% van het personeelsbestand. Dit is één van de bezuinigingsmaatregelen die gisteren zijn aangekondigd.