Corona%2Dupdates%3A+EU%2Dfondsen+maximaal+open+voor+landbouw
Nieuws
© Europese Unie 2020

Corona-updates: EU-fondsen maximaal open voor landbouw

De Europese Commissie wil bestaande EU-fondsen maximaal inzetten om de gevolgen van de coronacrisis voor boeren en vissers op te vangen. Bekijk hier de voor de land- en tuinbouw relevante nieuwsupdates over de coronacrisis.

Brussel stelt EU-fondsen maximaal open voor landbouw

2 april 14.52 - De Europese Commissie wil bestaande EU-fondsen maximaal inzetten om de gevolgen van de coronacrisis voor boeren en vissers op te vangen. Voorschotten op de directe betalingen uit het GLB worden verhoogd en vervroegd uitbetaald. Daarnaast worden de eisen en deadlines voor bepaalde regelingen versoepeld en verlengd. De steunplannen van de Europese Commissie zijn in lijn met de zienswijze die onlangs door landbouwminister Carola Schouten werd gegeven. Ook andere lidstaten vroegen om verruiming van de Brusselse steunmogelijkheden.

• Bekijk alle artikelen over het coronavirus

Landbouwpensioenen onder druk door corona

1 april 16:20 - Het coronavirus heeft financiële consequenties voor de het pensioenfonds voor de landbouw, BPL Pensioen. De dekkingsgraad van het fonds is gedaald. BPL Pensioen zegt zich zorgen te maken. De dekkingsgraad van vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland is de afgelopen maand fors gedaald. De dekkingsgraad van BPL daalde van 93,3 procent eind januari naar 88,1 procent eind februari. De verwachting is dat de dekkingsgraad in maart verder is gezakt, doordat de financiële markten ook in maart zeer negatief zijn, maar daarover heeft BPL nog geen mededeling gedaan. De dekkingsgraad in december 2020 is bepalend voor eventuele maatregelen, meldt BPL.

Wojciechowski zegt meer coronamaatregelen toe

1 april 13:45 - De Europese Commissie werkt aan de uitvoering van vier maatregelen op korte termijn om de agrarische sector tegemoet te komen. Dat heeft Eurocommissaris Janusz Wojciechowski bekendgemaakt. Het gaat om een verlenging van de termijn tot 15 juni voor het indienen van aanvragen voor rechtstreekse betalingen. Hij wil het ook mogelijk maken dat de rechtstreekse betalingen eerder worden uitbetaald. Verder wil de Eurocommissaris flexibel omgaan met voorwaarden voor betalingen uit de tweede pijler, met onder meer plattelandsontwikkeling, van het Europese landbouwbeleid om door de coronacrisis getroffen boeren en tuinders te helpen. Tot slot werkt Wojciechowski aan vereenvoudiging van de controleprocedures.

Europese sierteelthandel vraagt EU om noodsteun

1 april 10:28 - De vereniging voor de Europese sierteelthandel Union Fleurs vraagt dat Europa de sierteelt op korte en lange termijn helpt. Ze wijst naar het grote economische belang van de sector. De sierteeltsector – snijbloemen, sierplanten, bomen en bollen – is volgens Union Fleurs de landbouwsector die het meest is getroffen door de coronacrisis. Sinds half maart is er een dramatische en directe ineenstorting van de vraag en het verbruik in de meeste EU-lidstaten. Er is spraken van een grootschalige sluiting van winkels, uitval van verkoopkanalen en verstoring van de distributie.

Goedkope aardappelen interessant voor vleesvee

31 maart 15:07 - Door de coronacrisis zijn aardappelen ineens weer interessant als voer voor vleesvee. Bij Agrifirm ziet adviseur Toine Heijmans dat de interesse voor het product toeneemt, vanwege de lage kostprijs. De laatste jaren was er volgens de Agrifirm-adviseur amper interesse voor aardappelen in de vleesveesector. Het kon kostentechnisch niet uit. 'Daarvoor was het voeren van aardappelen eigenlijk best gangbaar. Voor vleesvee is het een nutritioneel goed en smakelijk product.'

Brussel wil vrij verkeer voor seizoensarbeiders

31 maart 12:31 - Seizoensarbeiders moeten, ondanks dat sommige grenzen gesloten zijn vanwege het coronavirus, kunnen werken in de land- en tuinbouw in andere lidstaten. Dat stelt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. 'We hebben mensen nodig die planten en oogsten', zegt Von der Leyen. Ze vraagt de lidstaten snelle procedures in te voeren zodat bijvoorbeeld aspergestekers en aardbeienplukkers zonder vertragingen de grens over kunnen. Sommige EU-lidstaten leggen beperkingen op aan grensverkeer, vanwege het coronavirus.

Dit zijn de voorwaarden voor steunregeling loonkosten

31 maart 12:02 - Bedrijven kunnen vanaf 6 april bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten van hun personeel, als zij omzetverlies lijden door de uitbraak van het coronavirus. De voorwaarden van deze 'Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid' (NOW) zijn bekendgemaakt. Bedrijven die gedurende drie maanden tenminste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen hiermee vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100 procent is dat 90 procent. Bij bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies wordt dat dan 45 procent van de totale loonsom.

Aangebroken Grolsch-bier gaat naar boeren

31 maart 10:57 - Handelsbedrijf Van Triest Veevoeders koopt restpartijen aangebroken Grolsch-bier op en verkoopt het door aan boeren. Op varkensbedrijven wordt het bier gemengd met andere ingrediënten en aan de dieren gevoerd. Door het coronavirus ligt de horeca stil. Grolsch haalt al het aangebroken bier terug naar de brouwerij, voordat het over datum raakt, schrijft RTLZ. 'Om de kwaliteit te waarborgen, kunnen we het niet opnieuw bottelen', zegt woordvoerder Koert van 't Hof van Grolsch. 'Dus halen we het bier terug en wordt er veevoer van gemaakt.'

Handhavers gaan controleren bij aspergeteelt

31 maart 9.15 - De gemeente Horst aan de Maas gaat controleren of boeren zich wel aan de coronaregels houden. Er zijn zorgen over het vervoer van onder meer aspergestekers die te veel mensen in een busje worden vervoerd. Volgens Omroep Horst aan de Maas gaan handhavers controleren of er bij de oogst rekening wordt gehouden met de coronamaatregelen van het kabinet.

Ceo Rabobank pleit voor aanpassingen coronasteunregeling

30 maart 9.52 - Naar een belangrijke steunregeling voor ondernemers zou nog eens gekeken moeten worden, om deze effectiever te maken bij het door de coronacrisis helpen van bedrijven. Dat heeft Rabobank-topman Wiebe Draijer aangegeven in televisieprogramma Buitenhof. De bankdirecteur doelde op de verruimde BMKB-regeling, waarbij de overheid borg staat voor kredieten aan ondernemers, zodat die makkelijker geld kunnen lenen. Volgens Draijer zou het helpen als bedrijven voortaan in groepen beoordeeld kunnen worden.

'Deel zorgen met elkaar, zoek een luisterend oor'

28 maart 12.44 - Ze vond het spannend om een online video te maken over de impact die de corona-epidemie heeft op het boerenbedrijf. Maar melkveehouder Heleen Lansink is gezien de positieve reacties blij dat ze het gedaan heeft. 'Het geeft veel onzekerheid. Normaal deel je je verhaal met erfbetreders, nu moet je actief de telefoon pakken. Mijn oproep is eigenlijk dat we die zorgen met elkaar moeten delen.'

Nederland is het laatste land waar lege schappen ontstaan'

28 maart 13:45 - LTO-voorzitter Marc Calon voert in deze crisistijd dagelijks overleggen met het kabinet, de Stichting van de Arbeid, de SER, ketenpartijen en LTO-bestuurders over maatregelen. De onderhandelingen over andere prangende dossiers gaan ook gewoon door. Calon, werkt hij bij voorkeur achter de schermen en zijn de sectorvoorzitters en portefeuillehouders aan zet, maar tijdens de coronacrisis is dat anders.

Campagne 'zorgen voor groente en fruit'

28 maart 10.55 - Met de campagne 'Zorgt u voor elkaar? Zorgen wij voor uw groenten en fruit', vraagt het GroentenFruit Huis aandacht voor de inzet van de medewerkers in de groente- en fruitketen: van telers, verpakkers en handelaren tot chauffeurs, vakkenvullers en de groente- en fruitspecialist. Bedrijven in de groente- en fruitsector voorzien Nederland iedere dag van verse producten. De uitdagingen in de keten zijn groot. De sector zet alles op alles om een uitgebreid assortiment te kunnen blijven leveren.

Europese Volkspartij vraagt om uitstel Green Deal

28 maart 7.55 - De Europese Volkspartij (EVP/CDA) in het Europees Parlement vraagt de Europese Commissie haar Farm to Fork-strategie - onderdeel van de Green Deal – uit te stellen tot na de zomer. Dit in verband met de coronacrisis. De Commissie heeft de goedkeuring van de Farm to Fork-strategie, die oorspronkelijk voor 25 maart gepland stond, al met meer dan een maand uitgesteld. Vrijdag stelt Europarlementariër Herbert Dorfmann, landbouwcoördinator van de EVP, dat dit nog tekort dag is.

KoopOnzeOogst: boeren en consumenten helpen elkaar

27 maart 17.00 - ZLTO, LTO Noord en LLTB willen via de gezamenlijke campagne KoopOnzeOogst overschotten van verse producten via onder meer voedingsboxen toch aan de man brengen. Oftewel een helpende hand voor boeren en tuinders die getroffen worden door de coronacrisis. De coronamaatregelen leiden tot een acute verstoring van de productie, handel en verkoop van verse producten. Door sluiting van horeca en het afgelasten van beurzen, festival en andere evenementen, valt voor boeren een groot deel van hun vertrouwde afzet weg.

40.000 Fransen melden zich voor oogst

27 maart 16.12 - In Frankrijk hebben zich al 40.000 mensen gemeld om boeren te komen helpen met de oogst. Dat meldt de Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FNSEA) aan het Franse vakblad La France Agricole. Net als in Nederland had de Nationale Federatie van Boerenbonden een oproep gedaan aan mensen om zich aan te melden om te komen werken op boerenbedrijven. Door de coronacrisis kunnen veel seizoensarbeiders niet naar Frankrijk komen.

Schouten opnieuw naar Brussel voor steun sierteeltsector

27 maart 15.13 - Er komt voorlopig geen extra Europese steun voor de Nederlandse sierteelt. Maar volgens Glastuinbouw Nederland-voorzitter Sjaak van der Tak is er zeker geen sprake van afstel. 'Schouten mag terugkomen met meer bewijslast over de schade.' Nederland heeft deze week tijdens een speciale vergadering van de EU-landbouwministers gevraagd om financiële compensatie voor de bloemenhandel en aardappeltelers. Volgens de Europese Commissie is het nu echter nog te vroeg voor crisismaatregelen.

Copa-Cogeca: 'Coronacrisis treft platteland hard'

27 maart 14.47 - De coronacrisis heeft dramatische gevolgen voor de zwaarst getroffen plattelandsgebieden van de Europese Unie. Dat zegt secretaris-generaal Pekka Pesonen van de Europese boerenorganisatie Copa-Cogeca. Volgens hem leidt dit tot verstoorde markten en verlies van banen en de voedselzekerheid en heeft het 'dramatische gevolgen in de zwaarst getroffen plattelandsgebieden van de unie'.

Flinke afname luchtvervuiling boven Nederland

27 maart 14.30 - Door de maatregelen om het coronavirus te bestrijden is de concentratie van vervuilende stoffen in de lucht boven Nederland naar schatting met 20 tot 60 procent afgenomen.
Dat meldt het KNMI op basis van een analyse van satellietmetingen uit 2019 en 2020 die gemaakt zijn met het Nederlandse satellietinstrument Tropomi. Dankzij het zonnige en onbewolkte weer van de afgelopen week kon deze apparatuur goede metingen verrichten. Om de schattingen van afnames nauwkeuriger te maken gaat het KNMI de satellietmetingen combineren met metingen aan de grond en met modellen rekening houden met de chemie in de atmosfeer en de meteorologische variaties.

Duitsland laat Poolse oogstarbeiders toch door

27 maart 10.48 - Poolse seizoensarbeiders kunnen via Duitsland naar Nederland reizen. De coronaregels aan de Duitse grenzen gelden niet voor deze mensen. De grenzen van Duitsland zijn sinds woensdagmiddag gesloten voor bepaalde groepen seizoensarbeiders. De Bondsrepubliek tracht met de maatregel verspreiding van het coronavirus te verminderen.

Coronacrisis maakt belang boer en tuinder duidelijk

27 maart 10.48 - De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de agrarische sector in ons land en geen enkele tak blijft buiten schot. Volgens voorzitter Niels Zuurbier van LTO-vakgroep Vollegrondsgroenten maakt de huidige situatie wel duidelijk wat de rol van boeren en telers is in onze samenleving.

Ministers steken boeren hart onder de riem

26 maart 17.38 - Ministers Carola Schouten (LNV) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) hebben boeren een hart onder de riem gestoken. Schouten deed dat in een filmpje en Van Nieuwenhuizen via de maandelijkse nieuwsbrief van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Bio-omschakelaars in wachtkamer door coronacrisis

26 maart 16.28 - Boeren die bezig zijn met omschakelen naar biologisch of nieuw beginnen, kunnen voorlopig niet aan de slag. Als gevolg van de coronacrisis is Skal Biocontrole gestopt met fysieke inspecties. Deze zijn noodzakelijk om het predicaat biologisch te krijgen. 'We hopen hier snel een oplossing voor te vinden', stelt Michaël Wilde, directeur Bionext.

Meer steun voor exporterende bedrijven

26 maart 13.28 - Voor exporterende wordt de exportkredietverzekering verruimd. Hierdoor worden meer risico's van bedrijven afgedekt door de overheid. Het kabinet hoopt zo de internationale handel op gang te houden. Dat hebben minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) besloten na overleg met werkgeversorganisatie VNO-NCW. Kortlopende exportkredieten (korter dan twee jaar) worden door de nieuwe regels nu ook gedekt. Verder wordt de procedure voor de kredietexportverzekering verruimd en versneld. Ook gaan meer landen onder de regeling vallen.

Voorlopig geen extra steun EU voor bloementelers

26 maart 13.00 - Extra Europese steun, specifiek voor Nederlandse bloementelers vanwege de coronacrisis, laat nog even op zich wachten. Landbouwminister Carola Schouten heeft gister wel om steun gevraagd tijdens een overleg met Europese landbouwministers. Zij wil sierteelt onder de GMO-regeling laten vallen, zodat telers een vergoeding kunnen krijgen voor het uit de markt nemen van bloemen en planten. De Europese Commissie beraadt zich op crisismaatregelen en komt daar binnenkort op terug. Ondertussen kan de sierteelt wel gebruik maken van de Nederlandse steunmaatregelen.

Speciaal gezant voor de coronacrisis

26 maart 12.58 - Het kabinet heeft Feike Sijbesma, voormalig CEO van biochemie-concern DSM, gevraagd om tijdelijk als speciaal gezant op te treden voor diverse aspecten rondom de coronacrisis. Hij zal zich nu in eerste instantie richten op de opties die Nederland heeft ten behoeve van coronatests en de beschikbaarheid ervan. Hij zal hiertoe samen werken met de door VWS ingestelde Taskforce Diagnostiek. Sijbesma start per direct.

Europa verruimt mogelijkheden voor staatssteun

26 maart 12.46 - De Europese Commissie staat meer staatssteun toe aan de primaire sector om te voorkomen dat deze bedrijven bankroet gaan als gevolg van de coronacrisis. Boeren en tuinders ontvangen volgens landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski maximaal 100.000 euro steun per bedrijf. Het gaat daarbij om steunmaatregelen waarvoor geen goedkeuring van Europa is vereist. Wojciechowski maakte dit woensdag bekend tijdens een video-overleg met de Europese landbouwministers. Diverse lidstaten hadden om ruimere mogelijkheden voor staatssteun gevraagd.

CPB: economie krijgt harde dreun door coronavirus

26 maart 10.24 - De Nederlandse economie krijgt een harde dreun door de maatregelen om het coronavirus een halt toe te roepen. Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB) . Een economische terugval en een oplopende werkloosheid zijn onvermijdelijk, zelfs met de ongekende steunmaatregelen die de overheid heeft aangekondigd voor bedrijven.

Het Centraal Planbureau heeft vier uiteenlopende scenario's doorgerekend. Ook in het beste geval, waarin de beperkende maatregelen na drie maanden worden opgeheven, krimpt dit jaar de economie. De neergang kan dan beperkt blijven tot 1,2 procent, gevolgd door een groei van 3,8 procent in 2021.

EU-leiders staan voor ambitieuze aanpak coronacrisis

26 maart 10.15 - De staatshoofden en regeringsleiders van de EU steken overleggen voor de derde keer in 16 dagen de over de de aanpak van de coronacrisis. Donderdagmiddag start het video-overleg onder leiding van EU-president Charles Michel. ‘Eenheid en solidariteit zullen onze acties leiden’, twitterde Michel woensdagavond.

Onder druk van de oplopende besmettingsgevallen en het stijgend aantal doden, de grote economische gevolgen en de binnenlandse maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn de 27 leiders in de praktijk vooral met de sores in eigen land bezig. Zo heeft een aantal landen controles aan de grenzen ingevoerd of de poorten helemaal gesloten. Daardoor is de essentiële aanvoer van voedsel, mondkapjes en beademingsapparatuur niet gegarandeerd. Premier Mark Rutte zal volgens ingewijden nadrukkelijk aandacht vragen voor het belang van vrij verkeer van goederen.

Kamer debatteert over noodpakket kabinet

25 maart 11.25 - De Tweede Kamer debatteert woensdagmiddag 25 maart met minister Wopke Hoekstra van Financiën over het steunpakket voor bedrijven en zelfstandigen dat het kabinet vorige week aankondigde. Het pakket werd positief ontvangen. Wel zijn er veel vragen over de keuzes die de regering maakt.

Verspreiding coronavirus stabiliseert, stelt RIVM

25 maart 11.00 - Volgens RIVM-directeur Jaap van Dissel stabiliseert de verspreiding van het coronavirus over Nederland. De maatregelen die het kabinet eerder instelde remmen het virus af, zo is terug te zien in de laatste cijfers. Daardoor is er momenteel geen sprake meer van een ongecontroleerde uitbraak, zegt Van Dissel, die de Tweede Kamer woensdagmorgen bijpraatte.

Toch is het zeer belangrijk dat het kabinet recent extra ingrepen heeft afgekondigd, benadrukt het RIVM. De IC-capaciteit in de ziekenhuizen raakt volgens de modellen de komende weken anders alsnog overbelast. Ook het aantal ziekenhuisopnames met coronapatiënten daalt de afgelopen dagen. De voorman benadrukt wel dat de huidige afname nog niet direct staat voor een trend. Het volhouden van de beperkende maatregelen is dan ook van essentieel belang, aldus het RIVM.

CPB noemt recessie onvermijdelijk

25 maart 10.41 - De Nederlandse economie zal door de coronacrisis vrijwel zeker in een recessie terechtkomen. Dat zegt Pieter Hasekamp, directeur van het Centraal Planbureau (CPB) in De Telegraaf. Volgens de directeur zal de diepte en lengte van de recessie afhangen van hoelang het kabinet het dagelijks leven stil moet leggen. Donderdag publiceert het CPB scenario's waarin de impact van het coronavirus op de economie in 2020 en 2021 worden geschetst. Met exacte voorspellingen komt het CPB niet, daarvoor zijn de onzekerheden te 'fundamenteel'. 'Het gaat niet zozeer om economische, maar epidemiologische factoren. Daarom komen we niet met nieuwe ramingen.'

Tweede platform om personeel te matchen

25 maart 9.49 uur - Er is opnieuw een website gestart die moet bijdragen om het personeelsprobleem in de land- en tuinbouwsector op te lossen. Door de uitbraak van corona zijn er bedrijven die plotseling minder mensen nodig hebben. Aan de andere kant zijn er ook bedrijven die een tekort hebben doordat seizoensarbeiders niet naar Nederland komen.

PPP Agro Advies: 'Melkveehouders, duik de cijfers in'

25 maart 8.50 uur - Banken treffen maatregelen om melkveehouders tegemoet te komen in de coronacrisis. Het is nu aan de boeren of ze er gebruik van willen maken. Maar hoe beslis je dat? 'Goede melkveehouders hebben een liquiditeitsprognose en sturen niet alleen op hun gevoel', zegt adviseur Pietjan de Jong van PPP Agro Advies.

Kookplatform helpt bij afzet voedseloverschotten

24 maart 17.15 - Online kookplatform Home Made Chefs en boodschappenbezorger Boerschappen hebben de handen ineengeslagen om boeren te helpen bij het vermarkten van producten die ze door de coronacrisis niet kunnen verkopen. Ze introduceren daarvoor de Home Made Chefs maaltijdbox. De opgekochte overschotten worden verwerkt in vier verschillende maaltijdboxen met culinaire recepten. Voor de verkoop va de dozen met versproducten is een speciaal online platform ingericht.

Vooral langbewaarders getroffen door crisis fritesketen

24 maart 16.25 - De huidige crisis bij de afzet van fritesaardappelen treft vooral de aardappeltelers die het gewend zijn om hun product tot laat in het seizoen te bewaren. 'Sommige van deze ondernemers hebben hun hele oogst van 2019 nog in de bewaring zitten. Voor dit seizoen verwachtten zij tot voor kort een goede prijs te kunnen ontvangen en nu zitten ze vanwege de coronaperikelen met de onzekerheid in hoeverre gemaakte afspraken worden nageleefd', zegt LTO-bestuurder Hendrik Jan ten Cate.

Bezorgde Schouten doet beroep op Europese steun

24 maart 13.51 - De situatie in de Nederlandse land- en tuinbouw is zorgelijk, zegt landbouwminister Carola Schouten. Ze wil voor getroffen sectoren een beroep doen op Europese steungelden. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. De landbouwministers van de Europese lidstaten hebben vanmiddag een videoconferentie over de gevolgen van de coronacrisis voor de Europese boeren en tuinders.

Fritesindustrie zoekt oplossingen voor crisissituatie

24 maart 13.32 - De Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie wil dat de aardappelen van oogst 2019 een zo goed mogelijke bestemming krijgen. Waar mogelijk worden diepgevroren aardappelproducten opgeslagen in vriesruimten, maar die opslagcapaciteit loopt snel vol.

Stigas komt met coronaposters in vijf talen

24 maart 12.58 - Kennisinstituut Stigas stelt posters beschikbaar die werknemers in vijf talen wijzen op cornonamaatregelen. Onder invloed van de corona-epidemie zullen er volgens Stigas (tijdelijk) verschuivingen plaatsvinden op de agrarische en groene arbeidsmarkt. Zo gaan werknemers uit bijvoorbeeld de sierteelt in de glastuinbouw in de groenten- of vollegrondsteelt aan de slag. Daar zijn nu tekorten, omdat veel medewerkers uit Oost-Europa naar huis zijn gegaan of ons land niet meer in kunnen. Ook mensen die nog nooit in de agrarische en groene sector hebben gewerkt, stromen mogelijk nu in. Aandacht voor gezond en veilig werken is daarbij nu meer dan ooit van levensbelang, aldus Stigas.

Eén klant per 10 vierkante meter

24 maart 12.43 - Het gebruik van een winkelwagen wordt verplicht in supermarkten en het aantal klanten per winkel wordt beperkt. Die maatregelen heeft het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Supermarkten mogen per 10 vierkante meter verkoopvloeroppervlak één klant toelaten.

Brussel wil vrij baan voor vrachtwagens

24 maart 11.54 - De Europese lidstaten moeten de grenscontroles op vrachtverkeer versoepelen. De wachttijden mogen niet langer zijn dan een kwartier. Met dat voorstel wil de Europese Commissie (EC) voorkomen dat de logistieke keten voor voedsel en medicijnen vastloopt.

Door de grenscontroles ontstonden dit weekeinde lange files bij grensovergangen. De speciale 'groene rijbanen' voor vrachtverkeer moeten gelden voor alle vrachtwagens met goederen, zegt EC-voorzitter Ursula von der Leyen die ook wil dat de chauffeurs 's nachts en in het weekeinde mogen doorrijden.

Steunplan voor Europese landbouw

24 maart 11.00 - De landbouwcommissie van het Europees Parlement (EP) eist dringende maatregelen om de Europese landbouw door de coronacrisis te helpen. Het EP wil onder meer een aanpassing van de GLB-voorwaarden tot eind 2020. Het vervoer van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen moet een even hoge prioriteit krijgen als voedsel en medicijnen.

Versoepeling Europese mededingingsregels tijdens coronacrisis

24 maart 9.30 - De gezamenlijke Europese Mededingingsautoriteiten gaan tijdens de coronacrisis soepeler om met mededingingsregels. Voor het bestrijden van de pandemie is het soms noodzakelijk dat bedrijven intensief samenwerken, aldus de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

De uitzonderlijke situatie kan ertoe leiden dat bedrijven moeten samenwerken om de levering en eerlijke verdeling van schaarse producten te waarborgen. De mededingingsautoriteiten gaan wel optreden tegen bedrijven die misbruik maken van de situatie door woekerprijzen te rekenen voor schaarse producten als mondkapjes en ontsmettingsgel.

Minister vraagt dierenartsen ademapparatuur te leveren

23 maart 11.18 - Landbouwminister Carola Schouten heeft alle dierenartsen en leveranciers opgeroepen beademingsapparatuur te leveren aan de zorg. Wegens het coronavirus kampen ziekenhuizen met tekorten. Sommige beademingsapparaten van dierenartsen kunnen daar worden gebruikt. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) inventariseert het aanbod. Er staat een 'realistische vergoeding' tegenover, meldt Schouten.

Koop lokaal, nu en straks!

23 maart 17.23 - De coronacrisis leidt tot veel lokale initiatieven om boeren en tuinders in de regio onder de aandacht te brengen van consumenten. Zo roepen wethouder Paul Boogaard van de Gemeente Hoeksche Waard, voorzitter Bas Blok van LTO Noord-afdeling Hoeksche Waard en voorzitter Steven Corijn van de Ondernemersvereniging Hoeksche Waard consumenten in die regio op om vooral Nederlandse producten te kopen.

'Denkt u in het vervolg ook eens aan de Nederlandse boeren die hun producten langs de weg, op het erf of gewoon via het handelskanaal in de supermarkt verkopen. Voorraad genoeg, verser kan haast niet en u krijgt gegarandeerd een gezond en veilig product. Op deze manier steunt u de lokale ondernemer en is het aantal transportkilometers nihil, wat weer goed is voor het milieu. Ga zodra het kan weer uit eten bij uw favoriete lokale restaurant en koop uw bloemen bij de bloemenzaak in uw dorp', aldus de initiatiefnemers.

Ga eens vaker naar groenteboer en slager

22 maart 11.29 - Minister Carola Schouten van LNV roept Nederlanders op om de komende dagen eens wat vaker naar de groenteboer, notenboer, visboer, bakker of slager te gaan. 'Dat zijn allemaal mensen die heel hard aan het werk zijn om ons van voedsel te voorzien', zegt ze.

• Bekijk ook deze vijf vragen over het coronavirus

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  10° / 0°
  10 %
 • Vrijdag
  11° / -2°
  10 %
 • Zaterdag
  12° / 0°
  10 %
Meer weer