Stikstofwet niet controversieel in Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft dinsdag de behandeling van het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering niet controversieel verklaard. Dat betekent dat de plannen van minister Carola Schouten van LNV waarschijnlijk nog voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart kunnen worden behandeld.

Stikstofwet+niet+controversieel+in+Eerste+Kamer
© Dirk Hol

In de Eerste Kamer hadden de fracties van PVV, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, SGP en Fractie-Van Pareren voorgesteld de stikstofwet controversieel te verklaren. Dit voorstel werd ondersteund door de Fractie-Otten. Bij elkaar hebben deze fracties 22 zetels in de senaat. Dat is lang niet voldoende voor een meerderheid.

Onder landbouwbelangenorganisaties wordt verschillend gedacht over de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer. Farmers Defence Force en Agractie zagen het liefst dat de wet controversieel zou worden verklaard. LTO Nederland en NAJK zijn juist voor een spoedige behandeling, zodat er meer zekerheid komt voor de sector en met name dat de legalisering van de Programma Aanpak Stikstof (PAS)-melders geen vertraging oploopt. Bovendien wijzen zij op een aantal verbeteringen voor boeren en tuinders in het wetsvoorstel door aangenomen amendementen.

LTO heeft wel een brief geschreven aan de fracties in de Eerste Kamer met het verzoek om het emissiereductiedoel voor 2035 van 50 procent uit de wet te schrappen. Dat doel is volgens de belangenbehartiger niet haalbaar.


Minister Schouten kan in principe op steun rekenen voor haar wetsvoorstel in de Eerste Kamer. Zij sloot een akkoord met de coalitie en oppositiepartijen SP, SGP en 50Plus. In de Tweede Kamer werd haar wetsvoorstel aangenomen op 17 december. In de Eerste Kamer heeft de behandeling vertraging opgelopen, maar zal de wet na beantwoording van schriftelijke vragen alsnog worden behandeld.

De wet Stikstofreductie en natuurverbetering moet ervoor zorgen dat in 2035 bijna driekwart van de stikstofgevoelige natuur niet meer wordt beschadigd door stikstofneerslag. Daarvoor moet de stikstofuitstoot worden gehalveerd. Er zijn ook tussendoelen geformuleerd: in 2025 moet 40 procent van het stikstofgevoelige Natura 2000-areaal onder de kritische depositiewaarde liggen, in 2030 de helft.


PAS-melders legaliseren

In een amendement is geregeld dat de PAS-melders voor 2023 moeten zijn gelegaliseerd. En er is vastgelegd dat rekening moet worden gehouden met stikstofdepositie vanuit het buitenland en de sociale en economische gevolgen van stikstofwetgeving.

De senaat heeft ook de behandeling van het CETA-verdrag niet controversieel verklaard. Dit handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada is zowel in de politiek als in de landbouw niet onomstreden. Vorig jaar februari werd het met een kleine meerderheid in de Tweede Kamer goedgekeurd.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  24° / 11°
  20 %
 • Vrijdag
  22° / 16°
  80 %
 • Zaterdag
  21° / 15°
  80 %
Meer weer