'Steun stikstofwet in belang van PAS-melders'

De SGP twijfelt vanwege haar eigen politieke belang aan het steunen van de stikstofwet in de Eerste Kamer. Zij doet dit ruim een maand na het sluiten van een deal met minister Carola Schouten van LNV om de wet door de Tweede Kamer te loodsen. Deze terugtrekkende beweging in combinatie met de uitspraak van de Raad van State maakt de onzekere situatie van met de name de 3.600 PAS-melders nog groter.

%27Steun+stikstofwet+in+belang+van+PAS%2Dmelders%27
© Dirk Hol

Deze week oordeelde de opperrechter dat de gegevens van die boeren die konden volstaan met een stikstofmelding, nu dus openbaar moeten worden. Inclusief hun bedrijfslocatie. Een regelrechte nachtmerrie voor deze ondernemers die hebben gehandeld volgens de regels van toen. Ze zijn slechts verantwoordelijk voor een kleine toename van de stikstofneerslag op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Klein genoeg om geen vergunning nodig te hebben.

De melders werden op slag illegaal na het tenietdoen van de stikstofregels in mei 2019 en verkeren sindsdien in onzekerheid. En dat nu bijna twee jaar. Landbouwminister Schouten zegt zich hard te maken voor legalisering van deze groep boeren. Het begint met het in kaart brengen van de bedrijven, hun activiteiten, kerngegevens en emissieuitstoot. En dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan.

Naar verluid heeft circa een zesde deel van de groep PAS-melders gehoor gegeven aan het verzoek om de gegevens te overleggen aan de overheid. Dat is opmerkelijk weinig en een direct gevolg van de grote onzekerheid die er is. Het is daarom zaak dat de overheid nu alles op alles zet om deze boeren zo snel mogelijk te helpen, hun vertrouwen terug te winnen en hen te legaliseren, of beter gezegd: legaal te houden.

PAS-melders moeten zo snel mogelijk worden geholpen

Esther de Snoo, hoofdredacteur van Nieuwe Oogst

Het is zeer belangrijk dat de omstreden stikstofwet ondanks het aangekondigde uitstel door de Eerste Kamer wordt aangenomen. Zo niet, dan wordt de grote onzekerheid nog groter en blijft de sector en zeker de PAS-melder in het ongewis. En dat nu juist de SGP twijfelt over het steunen van de wet en zodoende nog meer twijfel zaait, kan gerust worden bestempeld als onbehoorlijk bestuur.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  12° / 10°
  80 %
 • Woensdag
  14° / 7°
  70 %
 • Donderdag
  14° / 6°
  70 %
Meer weer