Agractie stopt stikstofgesprekken met ministerie

Agractie stop per direct de gesprekken met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over de stikstofaanpak. De belangenorganisatie vindt het niet acceptabel dat boeren voor extra kosten moeten opdraaien die moeten worden genomen om stikstof te besparen in de landbouw. Voor Agractie is 'kostenneutraliteit' de minimumvoorwaarde.

Agractie+stopt+stikstofgesprekken+met+ministerie
© Peter Smit

Agractie roept andere landbouwpartijen op om hetzelfde te doen. 'Inmiddels worden de contouren duidelijk van een convenant dat LNV met de sector wil sluiten over reducerende maatregelen als 'water bij de mest', 'meer weidegang', en 'verlaging van het ruweiwitgehalte in het totaalrantsoen van melkvee', schrijft de organisatie in een persverklaring. 'Wij erkennen dat op deze drie sporen op een relatief eenvoudige manier stikstofreductie is te behalen om Nederland (op korte termijn) uit deze gecreëerde stikstofcrisis te halen. Maar nadat we hier vele malen op hebben gewezen, is kostenneutraliteit tot op heden volstrekt niet gewaarborgd. Laat staat dat boeren er ook nog iets aan overhouden.'

Volgens Agractie zou het meer dan redelijk zijn als boeren wat verdienen aan stikstofbesparende maatregelen. 'Boeren leveren door middel van deze reductie een maatschappelijke dienst ten gunste van onder meer de bouwsector. Daarom vinden wij het niet langer verantwoord mee te werken aan deze afspraken. Wij dienen eerst de garantie te krijgen dat de kosten die boeren moeten maken voor deze maatregelen worden vergoed. De portemonnee van melkveehouders is leeg. Nog meer lastenverzwaringen zijn niet acceptabel in deze situatie.'


Brief aan Schouten

Agractie heeft demissionair landbouwminister Carola Schouten door middel van een brief laten weten niet langer deel te nemen aan de stikstofgesprekken. Daarnaast roept de organisatie politieke partijen in de Eerste Kamer opnieuw op om de stikstofwet controversieel te verklaren of op zijn minst de verhoogde reductiedoelstelling van 24 procent tussen 2030 en 2035 te schrappen uit de wet. De laatste oproep deed LTO Nederland onlangs ook.


Andere punten die voor Agractie zwaarwegend zijn, zijn een goed registratiesysteem voor de provincies en de legalisatie van PAS-melders. Een flink aantal provincies heeft extern salderen opengesteld, maar er is nog niet een eenduidig registratiesysteem. 'Tot nu toe heerst er willekeur in de provincies en Mobilisation for the Environment (MOB) maakt zich op om toekomstige transacties juridisch aan te vechten.'


Toeslagenaffaire

De situatie van de PAS-melders vergelijkt Agractie met de toeslagenaffaire. 'Ondertussen blijven PAS-melders en andere bedrijven zonder vergunning nog jaren in onzekerheid en zijn ze nog meer vogelvrij geworden nu ook hun adressen moeten worden gepubliceerd. Wij roepen de overheid met klem op schoon schip te maken en tot realistisch en haalbaar beleid te komen. Herziening van Natura 2000-gebieden en door metingen gevalideerde berekeningen zijn daarin een basis.'

LTO Nederland overweegt op het moment niet om de gesprekken met het ministerie van LNV stop te zetten. 'De implementatie van politieke keuzes wordt er niet beter op als er geen boeren en tuinders aan tafel zitten', stelt LTO-bestuurder Trienke Elshof. 'Onze 35.000 leden verwachten daarom van ons dat we niet overal weglopen. Dit dossier is te belangrijk om aan de Haagse tekentafels over te laten.'


Onmogelijke verplichting

Elshof is het helemaal eens met Agractie dat de stikstofreductiedoelstelling van 50 procent in 2035 onhaalbaar is. LTO Nederland voert volgens haar intensieve gesprekken met Eerste Kamerleden 'om deze onmogelijke verplichting uit de wetgeving te houden'.

Ook wil de LTO-bestuurder de problemen van de PAS-melders oplossen. 'Door de stikstofuitspraak van de Raad van State zitten duizenden boeren, die altijd te goeder trouw en volgens de regels hebben gehandeld, zonder passende vergunning, met de hete adem van procederende natuuractivisten in hun nek. De onzekerheid is groot en juridisch houdbare oplossingen voor deze boeren moeten in wetgeving worden geborgd.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  17° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  18° / 10°
  50 %
 • Zondag
  20° / 9°
  10 %
Meer weer