Titia Tilma

Titia Tilma

Titia Tilma is eindredacteur en planner bij Nieuwe Oogst.

Contact

Artikelen door Titia Tilma

Live debat: toekomst van de varkenshouderij in Nederland

Veehouderij

Waar staat de Nederlandse varkenshouderij in 2030? Hoe de sector er in de toekomst uit gaat zien is het onderwerp voor het openingsdebat op 12 oktober tijdens de Dutch Pork Expo in de Brabanthallen in Den Bosch.

Webinar: Carbon farming, is dat iets voor u?

Algemeen

De hele wereld en met name Europa is op zoek naar nieuwe manieren om koolstof te binden. Carbon farming kan een nieuw verdienmodel opleveren voor boeren, de bodem versterken en de CO2 reduceren. Maar is dit ook interessant voor u?

Bij BlueN verzorgen bacteriën deel stikstofvoorziening gewas

Akker- & Tuinbouw

Bacteriën kunnen stikstof uit de lucht beschikbaar maken voor de plant. Van een aantal bodembacteriën was dat al bekend. Holland Fyto komt nu met een product dat bacteriën die stikstof binden, in de groene delen van de plant brengt. Met BlueN is het...

Meer en beter ruwvoer door betere onkruidbestrijding

Veehouderij

Melkveehouders besteden veel zorg aan de gezondheid en het welzijn van de veestapel. Alles wordt in het werk gesteld voor een gezond bedrijfsresultaat. Het zou goed zijn als diezelfde aandacht ook uitgaat naar de graslandpercelen. Deze vormen immers...

Minister Schouten laat buren eigen stoepje vegen

Algemeen

De land- en tuinbouw wint aan kracht qua landelijke beleidsbepaling en belangenbehartiging. Een nieuw landbouwministerie en een versterkt LTO Nederland symboliseren het hernieuwde zelfvertrouwen van de sector.

'Samenwerkende Zorgboeren Zuid is geen McDonald's'

Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid zoekt de samenwerking met jeugdpsychologen, maatschappelijk werkers en andere zorgaanbieders. Hiermee wil de stichting de sector professionaliseren en de mantelzorger ontlasten, geeft directeur-bestuurder...