Titia Tilma

Titia Tilma

Titia Tilma is eindredacteur en planner bij Nieuwe Oogst.

Contact

Artikelen door Titia Tilma

Meer en beter ruwvoer door betere onkruidbestrijding

Veehouderij

Melkveehouders besteden veel zorg aan de gezondheid en het welzijn van de veestapel. Alles wordt in het werk gesteld voor een gezond bedrijfsresultaat. Het zou goed zijn als diezelfde aandacht ook uitgaat naar de graslandpercelen. Deze vormen immers...

Minister Schouten laat buren eigen stoepje vegen

Algemeen

De land- en tuinbouw wint aan kracht qua landelijke beleidsbepaling en belangenbehartiging. Een nieuw landbouwministerie en een versterkt LTO Nederland symboliseren het hernieuwde zelfvertrouwen van de sector.

'Samenwerkende Zorgboeren Zuid is geen McDonald's'

Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid zoekt de samenwerking met jeugdpsychologen, maatschappelijk werkers en andere zorgaanbieders. Hiermee wil de stichting de sector professionaliseren en de mantelzorger ontlasten, geeft directeur-bestuurder...