Titia Tilma

Titia Tilma

Titia Tilma is eindredacteur en planner bij Nieuwe Oogst.

Contact

Artikelen door Titia Tilma

Scoor makkelijk met onkruidbestrijding in grasland

Veehouderij

Haal een hogere ruwvoeropbrengst in grasland en bespaar op de kosten voor krachtvoer. Een onkruidbestrijding in grasland levert meer ruwvoer op van een betere kwaliteit.

Laat uw SDE+-subsidie niet verlopen

Algemeen

Een agrariƫr die SDE+ subsidie toegekend heeft gekregen, heeft goud in handen. Met een SDE+-subsidie verdient hij drie keer geld. Een investering in zonnepanelen kan vijftien jaar lang gemakkelijk 109 procent rendement per jaar opleveren. Dat...

Gezondheidsproblemen bij lactatie voorkomen?

Veehouderij

Wist u dat 80% van de problemen in lactatie voortkomen uit een suboptimale droogstand? Droogstand is de belangrijkste periode voor een goede start van de lactatie. In de droogstand herstelt het uierweefsel en het is een kans om een bestaande...

Nederland: nog zestig keer oogsten

Algemeen

Het is evident dat we landbouwgrond minder intensief moeten gebruiken, maar boeren kunnen door hun hoge investeringen bijna niet anders. Tijd om innovatie alternatief te financieren, schrijft Coen van Dedem.

Nieuwe regels voor oproepkrachten in 2020

Algemeen

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) leidt per 1 januari 2020 tot veel veranderingen voor werkgevers. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw adviseert alle agrarische werkgevers zich goed voor te bereiden op de veranderingen en nu al actie te...

Meer en beter ruwvoer door betere onkruidbestrijding

Veehouderij

Melkveehouders besteden veel zorg aan de gezondheid en het welzijn van de veestapel. Alles wordt in het werk gesteld voor een gezond bedrijfsresultaat. Het zou goed zijn als diezelfde aandacht ook uitgaat naar de graslandpercelen. Deze vormen immers...

Minister Schouten laat buren eigen stoepje vegen

Algemeen

De land- en tuinbouw wint aan kracht qua landelijke beleidsbepaling en belangenbehartiging. Een nieuw landbouwministerie en een versterkt LTO Nederland symboliseren het hernieuwde zelfvertrouwen van de sector.

'Samenwerkende Zorgboeren Zuid is geen McDonald's'

Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid zoekt de samenwerking met jeugdpsychologen, maatschappelijk werkers en andere zorgaanbieders. Hiermee wil de stichting de sector professionaliseren en de mantelzorger ontlasten, geeft directeur-bestuurder...