Minister neemt ZLTO-plan in strijd tegen drugsafval in overweging

Minister Dilan Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid neemt het idee van ZLTO in overweging om een 'vliegende brigade' op te richten, waarbij er één aanspreekpunt is van samenwerkende organisaties en overheden waar gedupeerden terechtkunnen als zij te maken krijgen met dumpingen van drugsafval op hun grond.

Minister+neemt+ZLTO%2Dplan+in+strijd+tegen+drugsafval+in+overweging
© William Hoogteyling

'Dit is een interessante suggestie die in overleg met betrokken partners wordt besproken', meldt Yesilgöz. 'We gaan met de betrokken partijen bespreken of de suggestie van ZLTO een goede aanvulling kan zijn op de rollen die nu door de politie en medeoverheden worden vervuld.' Over de uitkomst van de gesprekken met de betrokken partijen zal de minister in mei uitsluitsel geven.

Yesilgöz schreef dit in een antwoord op Kamervragen van CDA-Kamerlid Anne Kuik. Zij had de Kamervragen gesteld nadat zij samen met ZLTO-medewerker Femke van de Plas deelnam aan een radioprogramma van WNL over criminaliteit in het buitengebied. Daar deed Van de Plas de suggestie voor een vliegende brigade.


Van de Plas en Kuik stellen dat boeren die gedumpt drugsafval op hun land vinden en dit melden bij de overheid, worden geconfronteerd met veel regelwerk en hoge kosten die komen kijken bij het melden en laten opruimen van gedumpt drugsafval. Op die manier worden gedupeerden ontmoedigd om dumpingen te melden. Een vliegende brigade die het regelwerk en de kosten overneemt, kan uitkomst bieden, vinden Kuik en Van de Plas.


Tegemoetkoming kosten

De regel is nu dat 'de vervuiler betaalt' voor het opruimen van het drugsafval. Maar in de praktijk zijn de kosten vaak niet te verhalen op de vervuilers omdat deze onvindbaar zijn. In dat geval blijven gedupeerde particulieren achter met de hoge opruimkosten. Hiervoor is een compensatieregeling. Onlangs verhoogde het Rijk de maximale compensatievergoeding voor particulieren en overheden van 25.000 euro naar respectievelijk 200.000 en 175.000 euro. Gedupeerden kunnen zich hiervoor melden bij BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van de twaalf provincies.

'Drugsafval is vaak chemisch afval', legt de minister uit. 'Voor de verwerking, het vervoer en vernietiging van chemisch afval gelden, om goede redenen, strenge regels. Juist ook om milieuschade te voorkomen of te beperken. Het Rijk springt bij om gedupeerden financieel te ontlasten. Het subsidiestelsel is zo ingericht dat aanvragen worden getoetst aan de hand van facturen. Dit om fraude te voorkomen en gemaakte kosten te verantwoorden.'

Yesilgöz stelt dat in de opzet van een nieuwe Rijksregeling ter vervanging van de huidige provinciale regeling ook wordt bekeken hoe de regie over bodemsanering van druggerelateerde stoffen meer kan worden gecentraliseerd. 'Het voorstel van de ZLTO wordt in het verlengde hiervan verder onderzocht.'


Niet verplaatsen

Het komt voor dat boeren drugsafval verplaatsen, zodat ze er niet voor hoeven opdraaien. Yesilgöz is hier kritisch op. 'Het verplaatsen van drugsafval is een kwalijke zaak en keur ik ten zeerste af. Sporenonderzoek wordt hierdoor gehinderd en er kunnen additionele risico's voor mens en milieu ontstaan. Mensen die drugsafval verplaatsen, kunnen hiermee zelf een strafbaar feit begaan. Ook kunnen zij worden gezien als de oorspronkelijke vervuiler.'

De minister benadrukt dat perceeleigenaren van het terrein waar een drugsdumping heeft plaatsgevonden, op grond van de Wet bodembescherming ook verplicht zijn dit te melden bij de overheid.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  23° / 8°
  10 %
 • Donderdag
  17° / 9°
  10 %
 • Vrijdag
  20° / 8°
  0 %
Meer weer