ZLTO gaat natuurdoelanalyses aankaarten

'ZLTO gaat niet centraal in beroep tegen het Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden, ook wel veegbesluit genoemd, omdat de kans op succes gering is', zegt ZLTO-bestuurder Hendrik Hoeksema.

ZLTO+gaat+natuurdoelanalyses+aankaarten
© Twan Wiermans

'Tegen de aanwijzingsbesluiten zijn al veel procedures door landbouworganisaties, waaronder LTO-afdelingen, gevoerd bij de Raad van State. Al deze zaken zijn kansloos verloren, omdat niet kon worden onderbouwd dat de natuur er niet zat of de potentie er niet was dat de natuur er kon komen', legt Hoeksema uit.

Tussen 2009 en 2013 zijn er aanwijzingsbesluiten voor alle Natura 2000-gebieden genomen met alle habitattypen en soorten die beschermd moeten worden. Daarbij is de overheid een aantal typen en soorten vergeten. Ook is er een aantal niet aangetroffen. Dat wordt met dit besluit hersteld. Het gaat dus niet om nieuwe waarden.


Geen directe gevolgen

De ZLTO-bestuurder meent dat het veegbesluit voor veel gebieden geen directe gevolgen heeft. 'Er komen geen stikstofgevoelige kritische depositiewaarden bij of er zijn al andere kritische depositiewaarden die veel lager zijn en die het meest beperkend zijn', zegt hij.

'Voor een aantal gebieden heeft het voor de gebiedsgerichte aanpak waarschijnlijk wel gevolgen, maar dat zal vooral afhangen van de vraag hoe het ministerie en de provincies uiteindelijk met de kritische depositiewaarden omgaan', licht Hoeksema toe.


Oneindig plan

Beleidsmatig is (Z)LTO met de materie aan de slag om te komen tot een flexibeler en beter Natura 2000-beleid. Zo reageert LTO op het Beleidskader Doelwijziging Natura 2000 dat ingaat op de systematiek van het aanpassen en wijzigen van de doelen. Het belangrijkste kritiekpunt is dat Natura 2000 een oneindig plan lijkt te worden. Nieuwe waarden moeten weer worden beschermd, terwijl die juist aantonen dat het goed gaat met de natuur.

Hoeksema wijst op de natuurdoelanalyses die in de provincies worden opgesteld. 'Die worden bepalend voor wat er straks rondom de Natura 2000-gebieden kan en niet kan. ZLTO volgt dat proces kritisch, omdat wij en andere belanghebbenden daar niet bij worden betrokken. Wij gaan daar echt onze energie in steken, want als we niet attent zijn, dan lijkt dat stiekempjes over onze hoofden te worden doorgevoerd', zegt hij.

'We gaan in elk geval in Noord-Brabant een verzoek op basis van de Wet open overheid indienen om alle informatie boven tafel te krijgen. Voorheen heette dat een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur, maar die naam is veranderd', zegt de ZLTO-bestuurder.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  8° / 7°
  30 %
 • Zondag
  8° / 5°
  20 %
 • Maandag
  7° / 1°
  10 %
Meer weer