Kabinet versterkt coronavangnet

Het kabinet breidt het steun- en herstelpakket voor banen en de economie op delen verder uit. Ook ziet de regering af van de geplande versoberingen van de steunmaatregelen aan bedrijven die door de coronamaatregelen worden getroffen. LTO Nederland noemt dit 'een verstandig besluit'.

Kabinet+versterkt+coronavangnet
© DIRK HOL

Het kabinet kiest voor een breed pakket in plaats van steun voor specifieke sectoren. Er komt extra tegemoetkoming voor bedrijven met hoge omzetverliezen, bijvoorbeeld omdat zij door de coronamaatregelen gesloten zijn.Met deze uitbreiding en versterking van het vangnet wil het kabinet zoveel mogelijk voorkomen dat Nederlanders hun baan of bedrijf verliezen, nu het virus langdurig impact heeft op delen van de economie.


Met deze versterking is een bedrag van 3,7 miljard euro gemoeid. Dat komt bovenop de 33,7 miljard euro die de steun- en herstelpakketten tot nu toe hebben gekost. Hoewel het kabinet verwacht dat volgend jaar verder herstel plaatsvindt, verwacht het ook dat de werkloosheid in eerste instantie verder oploopt. Faillissementen en ontslagen nemen onvermijdelijk toe. Daarom zet het kabinet de steun voort.


Aangedrongen op voortzetting

LTO Nederland vindt de voortzetting een verstandig besluit, omdat nog steeds ondernemers in onder andere de glastuinbouw, akkerbouw en kalverhouderij het zwaar hebben. Ondernemers in de land- en tuinbouw kunnen in het eerste kwartaal van 2021 dus een beroep blijven doen op steunmaatregelen van het kabinet. LTO heeft in de onderhandelingen met het kabinet aangedrongen op voortzetting en uitbreiding van het huidige steunpakket.


Vooral boeren en tuinders die hun producten leveren aan de foodserviceketen hebben het zwaar door de horecasluiting. Veel aardappeltelers kunnen hun oogst fritesaardappelen van deze zomer opnieuw niet of nauwelijks kwijt. Hetzelfde geldt voor kalverhouders, eendenhouders en een grote groep bedrijven in de voedingstuinbouw. Om deze ondernemers te helpen, heeft LTO Nederland, in samenwerking met Greenports Nederland, de afgelopen weken bij het kabinet concrete voorstellen neergelegd.


Positief over verlening TVL

LTO Nederland is positief over het besluit van het kabinet om de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) te verruimen voor bedrijven met grote omzetverliezen. Dat was een van de voorstellen van LTO Nederland. Vanaf het vierde kwartaal van 2020 loopt de subsidie op de vaste lasten op met het omzetverlies. Met deze aanpassing van de regeling worden meer bedrijven beter geholpen, maar blijft het voor de zwaarst getroffen bedrijven nog steeds moeilijk.LTO spreekt voorts met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over nader maatwerk binnen de TVL-regeling voor ondernemers in de tuinbouw, akkerbouw en kalverhouderij. LTO Nederland heeft voorgesteld om het vaste lasten-percentage substantieel te verhogen en een specifieke module 'Compensatie Voorraad Agrarisch Product', analoog aan de huidige module voor de horecasector in de regeling TVL, te introduceren. Het ministerie studeert nog op deze voorstellen en komt binnen enkele weken met een reactie.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

De steunmaatregelen beteken in de praktijk dat de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in het eerste kwartaal van 2021 gelijk blijft aan het vierde kwartaal van 2020. De TVL krijgt een nieuw subsidiepercentage: afhankelijk van het omzetverlies bedraagt deze tussen de 50 en 70 procent. Hierdoor krijgen ondernemingen met de grootste omzetverliezen meer subsidie. Denk bijvoorbeeld aan cafés die zijn gesloten op last van de overheid.

Het kabinet voert deze verruiming in voor het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021. De verbreding van het aantal branches (SBI-codes) voor de TVL blijft ook in het eerste kwartaal van 2021. Dat betekent dat ook bijvoorbeeld toeleveranciers van restaurants in aanmerking komen voor de TVL.

TONK en TOZO

Via de gemeenten wordt extra hulp geboden door Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) als deze door inkomensterugval niet meer betaald kunnen worden. Het kan gaan om zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen of werknemers die vanwege de quarantaineregels inkomsten mislopen. Het kabinet reserveert hiervoor 130 miljoen euro in het eerste half jaar van 2021 en verwacht 1 februari 2021 klaar te zijn met de uitwerking met gemeenten.

Al eerder is aangekondigd dat de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) in de huidige vorm tot 1 april 2021 loopt. Bovendien gaat het kabinet per 1 januari zelfstandige ondernemers helpen om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, bijvoorbeeld via coaching of bijscholing.

Belastingmaatregelen

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 april 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 april 2021.

Ook vijf andere belastingmaatregelen worden verlengd tot die datum, zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen. Daarnaast treft het kabinet twee nieuwe maatregelen. Allereerst geldt tot 1 april 2021 een btw-tarief van 0 procent op covid-19-vaccins en - testkits. Ten tweede stelt het kabinet de opslag voor voorraad- en aanpassingskosten horeca vrij van inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  18° / 12°
  80 %
 • Maandag
  20° / 11°
  50 %
 • Dinsdag
  21° / 11°
  70 %
Meer weer