Bron+van+middelen+in+Drentse+natuur+onduidelijk
Nieuws
© Peter Smit

Bron van middelen in Drentse natuur onduidelijk

De hoeveelheid chemische middelen die afgelopen zomer in enkele Drentse natuurgebieden is aangetroffen, is zo klein dat die onschadelijk is voor de omgeving. Bovendien is de herkomst van de middelen niet te herleiden, bijvoorbeeld of die uit de directe omgeving komt.

Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren). De actiegroep Meten=Weten liet afgelopen zomer diverse monsters uit onder andere het Dwingelderveld, Leggelderveld en Holtingerveld onderzoeken.

Die monsters bleken stoffen te bevatten die vallen onder het toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen. De vondst van de residuen in juni van dit jaar strookt volgens de actiegroep niet met het Europese natuurbeschermingsprogramma.


Advies

De actiegroep, een burgerinitiatief van verontruste bewoners in gemeente Westerveld, trok vervolgens aan de bel bij de Tweede Kamer. De Partij voor de Dieren vroeg daarop minister Schouten om opheldering. Die schakelde het RIVM en het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb) in voor advies.


Volgens het Ctgb is er geen verband aan te tonen tussen de gevonden stoffen en nabijgelegen landbouwpercelen waarop gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast. Zo neemt het gehalte aan stoffen niet toe in de monsters die dichter bij landbouwgebieden zijn genomen. Daarbij liggen de gevonden gehaltes onder de drempelwaarden die het college hanteert bij het beoordelen van risico's van gewasbeschermingsmiddelen.


Drempelwaarden

Het RIVM stelt vast dat de sporen van de chemische middelen die zijn aangetroffen niet alleen uit de landbouw afkomstig hoeven te zijn, maar ook van andere bronnen, zoals de industrie. Ze worden gebruikt in biociden, gewasbeschermingsmiddelen, (dier)geneesmiddelen en industriële stoffen. Omdat de herkomst van de stoffen onduidelijk is, ze waarschijnlijk via de lucht zijn aangevoerd en er geen drempelwaarden worden overschreden, ziet Schouten geen reden om in te grijpen.

LTO-portefeuillehouder Joris Baecke (Gezonde Planten) reageerde bij het uitbrengen van het rapport dat meten één ding is, maar dat het dan nog veel belangrijker is ook de oorzaken te achterhalen. 'Het is hoog tijd dat hier betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek naar komt. Dan kunnen we actie ondernemen. De productie van voedsel, planten en biodiversiteit is te belangrijk om alleen te beschermen op basis van veronderstellingen.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 8°
  20 %
Meer weer