CBS-enquête gewasbescherming boervriendelijker

Telers ontvangen de vernieuwde enquête gewasbeschermingsmiddelen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze is op verzoek van landbouworganisaties als LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland en KAVB boervriendelijker gemaakt dan voorgaande enquêtes.

CBS%2Denqu%C3%AAte+gewasbescherming+boervriendelijker
© Han Reindsen

Het invullen van de enquête gewasbeschermingsmiddelen wordt door veel telers als een flinke klus ervaren. Daarom heeft het CBS besloten de enquête aan te passen om de administratieve druk te verminderen. Zo wordt de vragenlijst nu aan het eind van het seizoen verstuurd en niet gedurende het seizoen.

De vragenlijst is volgens de nieuwste ontwerpeisen van het CBS samengesteld en geheel elektronisch. Elke enquête begint met een algemene vraag op basis waarvan wordt bepaald of de teler het beoogde gewas teelt en welke oppervlakte hiermee is gemoeid. In de glastuinbouw wordt niet alleen gevraagd naar de gewasbeschermingsmiddelen, maar ook naar de inzet van biologische bestrijders.


Verbeterpunt

Een belangrijke verbeterpunt in de vragenlijst van 2020 is dat telers het gewasbeschermingsmiddel dat ze gebruiken kunnen opzoeken in een lijst, op middelnaam en toelatingsnummer.

Ook hoeven telers het gebruik niet per maand, maar per jaar op te geven. Zo zijn er tal van aanpassingen geweest, meldt het CBS. De landbouworganisaties hebben de vragenlijst beoordeeld en getest. De feedback op de vragenlijst heeft tot verdere verbeteringen geleid.


Digitaal is pluspunt

Dirk Jan Beuling, die namens LTO Nederland met het CBS in gesprek is geweest, spreekt van een hele grote verbetering. 'Het is bijvoorbeeld een pluspunt dat de enquête nu digitaal kan worden ingevuld. Een ander pluspunt is dat we de enquête aan het eind van het teeltseizoen kunnen invullen. Dat levert de meest betrouwbare gegevens op.'

Toch ziet hij nog wel verbeterpunten. 'Het is jammer dat er geen koppeling is met je bedrijfsmanagementsysteem. Dat had nog meer werk uit handen genomen. Zo'n aanpassing kost geld en dat had men er niet voor over. Bij bijvoorbeeld Aviko, Agrifirm of Avebe hebben ze dat wel gedaan en kan ik de teeltregistratie koppelen. Voor de volgende ronde, over vier jaar, gaan we proberen dat erin te krijgen.'


Belang van de sector

Onder boeren ontstaat nog al eens discussie over het nut van zo'n middelenregistratie. Beuling vindt de enquête wel degelijk zinvol. 'Het is in het belang van de sector dat het middelengebruik goed wordt geregistreerd. Als we uit de gegevens kunnen afleiden dat we opschuiven naar groenere middelen, is dat goed. Dat kan ook motivatie geven om door te gaan.'

'Men is bang dat de gegevens tegen je worden gebruikt', zegt Beuling. 'Maar je kunt het ook omdraaien. We kunnen hiermee laten zien dat we stappen maken en stappen hebben gemaakt.'


Eens in de vier jaar

Eens in de vier jaar publiceert het CBS cijfers over gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw. Deze cijfers helpen de landbouwsector, onderzoekers en de overheid om inzicht te krijgen in het gebruik van deze middelen. In november krijgt een aantal telers het verzoek om een nieuwe vragenlijst over één gewas in te vullen.

De enquête gewasbeschermingsmiddelen is een verplichting vanuit Eurostat, het statistiekbureau van Europa. Europa en Nederland hebben doelen gesteld om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen duurzamer te maken. Deze statistiek is een instrument om de voortgang van die doelen te meten. Telers die in de steekproef vallen, ontvangen de aanschrijving voor de enquête in november.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  18° / 12°
  70 %
 • Zaterdag
  18° / 13°
  60 %
 • Zondag
  19° / 12°
  75 %
Meer weer