Agrifacts+en+Stikstofclaim+blazen+gesprek+met+LNV+over+voermaatregel+af
Nieuws
© Johan Wissink

Agrifacts en Stikstofclaim blazen gesprek met LNV over voermaatregel af

Het gesprek van het ministerie van LNV met de stichtingen Agrifacts en Stikstofclaim over de narekening van de voermaatregel gaat niet door. Het zou op woensdag 12 augustus plaatsvinden. De partijen konden het niet eens worden over de voorwaarden voor dit gesprek. In de ogen van de stichtingen stelt het ministerie van LNV te strenge eisen. Het ministerie zelf vindt de voorwaarden redelijk.

De beide stichtingen werden maandag verrast, doordat landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer aankondigde dat het gesprek op 12 augustus zou plaatsvinden. Hoewel de agenda's eerder al waren getrokken om deze datum vast te leggen, wist de minister volgens de stichtingen heel goed dat er bij het verschijnen van de brief nog geen overeenstemming was om het gesprek te laten doorgaan.

De stichtingen vinden de randvoorwaarden die het ministerie van LNV aan dit gesprek heeft gesteld te stellig.


Het ministerie wil in het gesprek een toelichting geven over hoe de normen in de ontwerpregeling tot stand zijn gekomen. Ook wordt aangegeven hoe de 155 gram ruw eiwit als minimumeis in het totale rantsoen is vastgesteld. Het gesprek is volgens het ministerie niet bedoeld om de juistheid van de gegevens van het CBS en Wageningen Economic Research en de rekenmethoden aan de orde te stellen.

Daarnaast gaat het gesprek volgens LNV niet over de wenselijkheid, de effecten of de rechtmatigheid van de ontwerpregeling als zodanig. Verder maakt het ministerie van het gesprek een verslag, waarin op navolgbare wijze de berekeningen worden weergegeven. Enkel dit verslag kan, nadat het door beide kanten is vastgesteld, worden gebruikt voor communicatie. Verder wordt er niet gecommuniceerd over de bijeenkomst.


'Deze voorstellen zijn in onze ogen alleszins redelijk in het licht van het doel van dit gesprek. Dat is namelijk het verschaffen van helderheid over de totstandkoming van de berekening. Het voerspoor in het stikstofdossier is uiterst complex en vergt daarom grote zorgvuldigheid. Daarom heeft het ministerie van LNV voorgesteld het gesprek in een verslag vast te laten stellen voor de verdere communicatie', laat een woordvoerder van het ministerie weten.


Hoorcollege

Dat laatste steekt Geesje Rotgers van stichting Agrifacts. 'Het wordt letterlijk een hoorcollege van het ministerie van LNV. Over wat er ten gehore wordt gebracht, mag vervolgens niet op eigen wijze worden gecommuniceerd door de stichtingen. Wij zien niets in een gesprek waarbij we in feite monddood worden gemaakt.'


Volgens Rotgers zouden de stichtingen wel akkoord zijn gegaan met een gesprek waarbij enkel over de inhoud wordt gecommuniceerd, en niet over de betrokken ambtenaren en hun posities. 'Ondanks onze inzet hiervoor blijft het ministerie vasthouden aan de eis van de eigen verslaglegging. Onder deze voorwaarde vinden wij het gesprek weinig zinvol.'

Weer

 • Vrijdag
  13° / -1°
  10 %
 • Zaterdag
  13° / -1°
  10 %
 • Zondag
  12° / 1°
  10 %
Meer weer