LTO%3A+%27Botsgevaar+dubbele+opkoopregeling+dreigt%27
Nieuws
© Léonie Vaarhorst

LTO: 'Botsgevaar dubbele opkoopregeling dreigt'

LTO Nederland spreekt de zorg uit dat de nieuwe landelijke en reeds bestaande provinciale opkoopregeling voor boeren rondom Natura 2000-gebieden elkaar weleens in de weg kunnen gaan zitten.

De vrees bestaat dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de nieuwe landelijke aanpak, die naar verluidt in het laatste kwartaal van dit jaar in zal gaan, vooral gaat gebruiken om piekbelasters op allerlei plekken met voorrang op te kopen.

Door deze intensieve bedrijven te verplaatsen of beëindigen, valt de grootste stikstofwinst te behalen, is de aanname van het landbouwministerie. Min of meer dwars daardoorheen werken de provincies sinds dit voorjaar met hun eigen budget van 300 miljoen euro om hetzelfde voor elkaar te krijgen.


Gevolgen voor boer en omgeving

'Uiteraard is er onderling overleg, maar als landbouwkoepel waarschuwen we dat de ene regeling de andere niet moet bijten. Dat heeft slechte gevolgen voor de boer en omgeving', zegt Trienke Elshof, LTO-portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving.


In plaats van boeren simpelweg uit te kopen, zou in een groter gebied moeten worden gekeken naar een vorm van ruilverkaveling waarbij weilanden naast natuurgebieden nog wel extensief worden gebruikt. Elshof: 'Die grond blijft dan beschikbaar voor de sector.'


Extensief doorboeren

LTO Nederland pleit ervoor om gronden rond Natura 2000-gebieden zo goed mogelijk over te dragen aan de boeren die er wel op door willen. Zo kunnen zij dit op een extensieve manier doen.

De aanpak zoals die eerder werd gebruikt bij landinrichtingen kan daarvoor wellicht bruikbaar zijn. 'Dit betekent wel dat meer boeren rondom natuurgebieden hiermee te maken krijgen', laat de LTO-portefeuillehouder weten.

Een gebiedsgerichte aanpak in overleg met de brede regio levert echter de grootste duurzame meerwaarde op, duidt LTO Nederland.

Weer

 • Vrijdag
  13° / -1°
  10 %
 • Zaterdag
  13° / -1°
  10 %
 • Zondag
  12° / 1°
  10 %
Meer weer