Waterschap helpt boer daling van bodem af te remmen

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht stelt in 2018 350.000 euro beschikbaar aan boeren die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit of afremmen van bodemdaling.

Waterschap+helpt+boer+daling+van+bodem+af+te+remmen
© Koen van Wijk

Door klimaatverandering krijgen boeren en tuinders te maken met extreme neerslag, maar ook droogte, verzilting en bodemdaling. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wil in dat licht handvatten bieden aan boeren om samen te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer.

Daarom heeft het waterschap in nauw overleg met de agrarische collectieven, LTO Noord en de buurwaterschappen subsidieregelingen voor Noord-Holland en voor Utrecht/Zuid-Holland opgesteld voor de periode 2018-2021.

Bodemcoach

Agrariërs kunnen subsidie krijgen voor activiteiten in het landelijk gebied die een positief effect hebben op de waterkwaliteit en de bodem. De subsidieregeling is sinds vrijdag 8 juni van kracht.

Agrariërs in Noord-Holland kunnen via het landbouwportaal subsidie aanvragen, maar ook een bodem- of erfcoach op hun bedrijf vragen om advies. Agrariërs in Utrecht/ Zuid-Holland kunnen met hulp van een adviseur van het agrarisch collectief via een agrarisch waterplan subsidie aanvragen.

Oppervlaktewater

Voorwaarde hierbij is dat tenminste twee agrariërs samen gebiedsgericht concrete, fysieke maatregelen nemen om de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren. Gebiedsgericht wil zeggen in een waterhuishoudkundige eenheid, zoals een polder of een watergang.

In aanmerking komen eenmalige en bovenwettelijke maatregelen geselecteerd uit de BOOT-lijst (Besluit Overleg Open Teelten).

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  25° / 11°
  10 %
 • Dinsdag
  27° / 13°
  10 %
 • Woensdag
  28° / 15°
  10 %
Meer weer