Wateraanpak Zuidoost-Drenthe van start

Boeren in het werkgebied van Waterschap Vechtstromen in Zuidoost- Drenthe kunnen de komende twee jaar subsidie krijgen om de waterkwaliteit en -kwantiteit op hun bedrijf te verbeteren. Maar het gaat ook om bewustwording, legt gebiedsmakelaar Janke Kloosterman uit.

Wateraanpak+Zuidoost%2DDrenthe+van+start
© Joost de la Court

Ruim tachtig boeren hebben zich al voor het project aangemeld. Zij krijgen in de komende weken een intakegesprek met Kloosterman. Zij inventariseert de ondernemerswensen en maakt afspraken over de verdere uitvoering.

Het kan gaan om een waterbedrijfsadvies, maar ook om verbetering van de bodemkwaliteit en aanleg van peilgestuurde drainage. Apparatuur voor precisielandbouw en aanpassingen op het erf om afspoeling tegen te gaan komen eveneens voor subsidie in aanmerking.

Intakegesprek

Melkveehouder Harrie Lubbers uit Stieltjeskanaal is een van de geïnteresseerden. Tijdens zijn intakegesprek met Kloosterman krijgt hij een 'menukaart' voorgelegd met de mogelijkheden. Wat valt wel onder het subsidieregime, wat niet.

Het gaat niet alleen om geld, vooral ook om bewustwording

Janke Kloosterman, gebiedsmakelaar

Stuwtjes, drainage, aanleg van natuurvriendelijke slootkanten, maar ook investeringen in niet-kerende grondbewerking kunnen onder de regeling vallen. Dat betekent in de meeste gevallen dat tot 40 procent van de kosten wordt vergoed tot een maximum van 10.000 euro per deelnemer.

Eerste stap

'Maar het gaat niet alleen om geld, vooral ook om bewustwording', benadrukt Kloosterman. 'Dat is de eerste stap. De oplossingen komen daarna wel.' Deelnemers kunnen daarvoor niet alleen bedrijfsadvies krijgen, maar worden daarom ook aangespoord deel te nemen aan kennis- en demonstratiebijeenkomsten.

Dat laatste lijkt Lubbers zeker een goed idee. 'Ik denk over de aanschaf van een gps-systeem voor het preciezer uitrijden van kunstmest. Maar dan wil ik mij wel eerst goed oriënteren, zodat later niet blijkt dat ik de verkeerde apparatuur heb gekocht. Dan komt zo'n demonstratiebijeenkomst goed van pas.'

De veehouder zegt graag aan te haken bij het project, ook omdat hij al plannen heeft voor het aanpassen van zijn erf. 'Dit jaar wil ik zowel platen aanleggen voor rijkuilen als het kavelpad verbeteren. Het zou mooi zijn als dat via het project kan worden gesubsidieerd.' Extra maatregelen voor schone en vuile waterstromen kunnen voor subsidie in aanmerking komen.

Controle

Kloosterman neemt daarop de mogelijkheden door. Daarbij moeten de maatregelen wel aan bepaalde regels voldoen en wordt na voltooiing gekeken of ze correct zijn uitgevoerd, legt zij uit.

De gebiedsmakelaar benadrukt dat de projectorganisatie of het waterschap niet aangeven wat de boer wel of niet moet doen. Dat blijft aan de ondernemer. 'We laten het over aan de zorgplicht van de veehouder.'

In het project in Zuidoost-Drenthe is nog ruimte voor enkele deelnemers.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  23° / 8°
  0 %
 • Zondag
  22° / 9°
  0 %
 • Maandag
  22° / 8°
  0 %
Meer weer