Koen van Wijk

Koen van Wijk

Koen van Wijk is redacteur West. Hij schrijft over de westelijke provincies en de tuinbouwsector.

Contact

Artikelen door Koen van Wijk

Tuinders Zuidplas gezocht voor flexibel energienet

Akker- & Tuinbouw

Netbeheerder Stedin start een tijdelijke 'flexibiliteitsmarkt' in de Zuidplaspolder. Het idee van zo'n markt is dat de piekbelasting op het elektriciteitsnet over de dag wordt uitgesmeerd. Daarvoor worden glastuinbouwbedrijven gezocht.

Zonnepark ongewenst om vele redenen

Regio West

LTO Noord regio West en afdeling Duin- en Bollenstreek hebben moeite met het verstrekken van een omgevingsvergunning voor aanleg van een Zonnepark in gemeente Noordwijk.

Noord-Holland experimenteert met natuurnetwerk

Regio West

In Noord-Holland wordt komende jaren in drie polders geëxperimenteerd met diverse oplossingen om het Natuurnetwerk Nederland af te maken.

Goed weidevogelseizoen Utrechtse Venen

Regio West

De inzet van ruim 140 veehouders in de Utrechtse Venen voor het weidevogelbeheer leverde dit seizoen een goed resultaat op.

Marijn Vermeulen LTO Noord regiomanager West

Regio West

Marijn Vermeulen is aangesteld als regiomanager voor LTO Noord regio West. Zij volgt Andries Middag op die de overstap maakt naar Greenport Duin- en Bollenstreek als programmamanager. Hij blijft daarnaast actief als projectmanager bij LTO Noord.

Veel boeren willen kleine windmolen

Algemeen

Onder boeren is veel animo voor het bouwen van kleine windmolens in eigen beheer. Dat blijkt uit een ledenraadpleging van LTO Noord regio West waarop vierhonderd boeren en tuinders reageerden.

PAS-lijst Utrecht telt 51 agrarische projecten

Regio West

In provincie Utrecht zijn er in totaal 1.848 ontwikkelingsprojecten die mogelijk in de knel komen door het Programma Aanpak Stikstof (PAS) uitspraak van de Raad van State. Daarvan hebben er 51 een agrarisch karakter.

Risico's plasdras in kustregio's Noord-Holland

Regio West

In de weidevogelleefgebieden in de kustregio's van Noord-Holland geeft plasdras zetten het hoogste risico voor de waterkwaliteit. Plasdras zetten van percelen kan leiden tot extra fosfaatbelasting.

Nieuwe manager Greenport Duin- en Bollenstreek

Regio West

Andries Middag verruilde deze maand zijn baan als regiomanager bij LTO Noord voor die van programmamanager Greenport Duin- en Bollenstreek. Hij ziet vele uitdagingen bij het overeind houden van de bloemen- en bollenteelt in de streek.

Waterpark kan boeren Ouddorp aan water helpen

Regio West

Vier mogelijke oplossingen zijn er voor het watertekort dat dreigt voor de land- en tuinbouw in Ouddorp. Ze passeerden de revue bij een bijeenkomst in het kader van het project Waterpark van (Projecten) LTO Noord. Dat alle gebiedspartijen zich over...

Gasunie legt warmteleiding in Zuid-Holland

Regio West

Gasunie gaat de eerste fase van de 'warmterotonde' in Zuid-Holland verder ontwikkelen. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken maandag bekendgemaakt.

Gemeenten schieten tekort bij natuurtaken

Regio West

Meer dan de helft van de Zuid-Hollandse gemeenten schiet te kort in de uitvoering van wettelijke natuurtaken, zoals bij het verlenen van omgevingsvergunningen.

Kas bouwen van reststromen mogelijk

Akker- & Tuinbouw

Het is mogelijk om een kas te bouwen van tuinbouwreststromen. Een voorbeeldproject zou de tuinbouw verder helpen in biobased bouwen.

Tandje bijgezet in sluiten kringloop

Regio West

In programma Duurzaam Boer Blijven in Midden-Delfland komt meer aandacht voor individuele begeleiding. Met kleine groepen en intensieve vergelijking van bedrijfscijfers wordt gewerkt aan het beter sluiten van hun kringloop.

Project 'Zon op dak' levert al besparing op

Regio West

De persoonlijke energiescans in het project Zon op dak in Kaag en Braassem kan voor boeren en tuinders een besparing van duizenden euro's opleveren. Soms levert de scan kennis op waarmee netbeheerder het netwerk plaatselijk kan aanpassen.

Boskoop werkt aan nieuwe strategische visie

Regio West

Greenport regio Boskoop werkt aan herziening van de Economische Strategische Visie die in 2015 is opgesteld. Na ondernemersinterviews volgt binnenkort een netwerkbijeenkomst hierover.

Reststromen uit tuinbouw benutten kan vlucht nemen

Regio West

Biobased Greenport West-Holland verwacht dat de bouwsector in toenemende mate afnemer wordt van reststromen uit de tuinbouw.

Coalitie is landbouw goedgezind

Regio West

LTO Noord is over het algemeen niet ontevreden over het nieuwe coalitieakkoord van provincie Zuid-Holland. Wel zijn er zorgen over de toenemende ruimtelijke druk in de al volle provincie.

Waterkwaliteit polder Berkel aangepakt

Regio West

Het Hoogheemraadschap van Delfland start haar Gebiedsgerichte Aanpak voor een betere waterkwaliteit ook in het glastuinbouwgebied van Polder Berkel.

Oplossingen gezocht voor verzilting Goeree

Regio West

In het kader van het LTO Noord project Waterpark verschenen woensdagavond in Ouddorp een viertal oplossingsrichtingen op tafel voor de lokale verziltingsproblematiek.

LTO vreest nog meer ruimtedruk Zuid-Holland

Regio West

LTO Noord is over het algemeen niet ontevreden over het nieuwe coalitieakkoord van provincie Zuid-Holland. Wel zijn er zorgen over de toenemende ruimtelijke druk.

Extra toezicht Delfland na emissies tuinders

Regio West

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft deze maand in het water van de Noordpolder van Delfgauw forse overschrijdingen vastgesteld van stikstof, fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen.

Samenwerking goed voor biodiversiteit Haarlemmermeer

Regio West

Meer nuttige biodiversiteit, dat is de inzet van het project GreenBASE. Het in 2017 gestarte biodiversiteitsproject in de Haarlemmermeer is verlengd tot en met 2020. De gebiedsaanpak werkt, maar vraagt wel continuïteit voor de toekomst, stelt CLM...

Ergernis over dichtgroeiende sloten door exoten

Regio West

De invasieve exoot grote waternavel is een bedreiging voor de waterafvoer en -kwaliteit in sloten en vaarten. Waterschappen gaan verschillend met het probleem om. In de polder bij Santpoort-Zuid loopt de ergernis over de waterplant hoog op.

Ledenenquête windmolens loopt storm

Regio West

De ledenraadpleging van LTO Noord regio West naar de animo voor kleine windmolens krijgt veel respons. Binnen twee dagen na opening hebben al honderden boeren gereageerd.

'Wij praten graag mee over de inrichting van onze polder'

Regio West

Vier melkveehouders in de Middelburg-Tempelpolder in Reeuwijk waren een jaar geleden gedupeerde van wateroverlast in het naastgelegen kwekerijgebied van Boskoop. Dit was de aanleiding om met LTO Noord een gebiedsvisie voor hun polder te schrijven,...

Volg lisdoddenproef Marickenland via blog

Regio West

Projectleider Leon de Rouw houdt op de website van Gebiedscommissie Utrecht-West een blog bij over het experiment met lisdoddenteelt in Marickenland in Mijdrecht.

Natuurlijke geluidswal moet bijen plezieren

Algemeen

In Oudenhoorn (Voorne Putten) wordt dit najaar een natuurvriendelijke geluidswal aangelegd die een impuls moet geven aan de bijenstand.

Schaduwen boven Noord-Holland

Regio West

Provincie Noord-Holland werkt aan de begrenzing van Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). LTO Noord vreest beperkingen voor de land- en tuinbouw door deze nieuwe categorie in het ruimtelijk beleid.

Akkerbouwers Haarlemmermeer gaan voor biodiversiteit

Regio West

Het in 2017 gestarte agrarische biodiversiteitsproject GreenBASE in de Haarlemmermeer is verlengd tot en met 2020. De gebiedsaanpak werkt, maar vraagt wel continuïteit voor de toekomst, meldt projectcoördinator CLM Onderzoek en Advies.

Brugverbod trekkers: boeren rijden 13,5 kilometer om

Algemeen

Boeren uit regio Uithoorn moeten voortaan 13,5 kilometer omrijden om de Amstel te passeren. Dat is het gevolg van de afsluiting van de Prinses Irenebrug in Uithoorn voor landbouwverkeer. De brug wordt niet fysiek afgesloten. Er komt een verbodsbord.

Waterplantexplosie slecht voor koe en afwatering

Regio West

LTO Nederland-bestuurder en vleesveehouder Wouter Hartendorf is ontstemd over de explosie van de exotische waterplant grote waternavel in zijn polder .

Collegeakkoord Zuid-Holland in zicht

Regio West

De coalitieonderhandelaars van VVD, ChristenUnie/SGP, GroenLinks, PvdA en CDA in Zuid-Holland hebben afspraken gemaakt voor een nieuw akkoord voor 2019 - 2023.

Hoogheemraadschap: cijfers waterkwaliteit Bleiswijk positief

Regio West

Door het terugdringen van lozingen zorgen glastuinders in het noordelijk deel van Bleiswijk voor minder meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater.

Minder weidevogels in Noord-Holland

Regio West

Volgens een eerste voorzichtige schatting na afloop van het broedseizoen daalde het aantal weidevogels in Noord-Holland.

1,6 miljoen euro voor klimaatslimme boeren

Regio West

Vanuit project 'Klimaatslim boeren op veen' stelt provincie Utrecht 1,6 miljoen euro beschikbaar voor boeren in het beheergebied van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Felle hagelbui leidt tot forse schade in Zuid-Holland

Regio West

Een korte en zeer felle hagelbui leidde zaterdagmiddag tot grote schade op de Zuid-Hollandse eilanden en in de regio Rotterdam. Een aantal akkerbouwers en groentetelers is zwaar getroffen.

Westland werkt samen met Chinese agri-stad

Regio West

Gemeente Westland en de Chinese 'agri-stad' Yangling hebben vrijdag 19 juli een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Toekomst Tempelpolder in kaart gebracht

Regio West

Vier melkveehouders uit Reeuwijk, LTO Noord Bodegraven-Reeuwijk en agrarische natuurvereniging Weide- en Waterpracht hebben een gebiedsvisie gemaakt voor het gebied Gouwe Wiericke West.

Rechtbank vernietigt twaalf PAS-vergunningen

Algemeen

Rechtbank Midden-Nederland heeft twaalf Programma Aanpak Stikstof (PAS) zaken zonder zitting afgehandeld en vernietigd. Het betreft verleende vergunningen in de provincies Utrecht, Gelderland en Flevoland.

'Zet boer aan het roer met Regio Deal'

Regio West

'Ik vind het slim om het budget van de Regio Deal in te zetten om dingen te gaan leren door te doen. Denk bijvoorbeeld aan het beheer van het grondwater door boeren zelf. Door dit goed te reguleren, beperk je bodemdaling en CO2-uitstoot.'

Steun voor verkaveling Midden-Delfland

Regio West

Gemeente Midden-Delfland trekt de beurs voor eigenaren en pachters van agrarische grond in het kader van 'Verkavelen voor een landschap van kwaliteit 2019-2021'.

Tuinbouwweg Harmelerwaard veel duurder

Regio West

De ontsluitingsweg voor glastuinbouwgebied de Harmelerwaard pakt mogelijk 1,3 miljoen euro duurder uit voor gemeente Woerden.

Van Schie zoekt kansen in energietransitie

Regio West

Ton van Schie uit Nieuw-Vennep zag de vacature voor portefeuillehouder Energie van LTO Noord regio West en wist meteen: dit moet ik doen van mezelf. Hij ziet een missie in een goed verloop van de energietransitie, met behoud van een sterke...

Gebruik Groene Hart moet veelzijdiger

Regio West

Maak van het Groene Hart een gevarieerd landschap en stel de ondergrond centraal, waarbij het type veenbodem het waterpeil bepaalt en het soort landgebruik.

GOM: sleuteljaren in herstructurering

Regio West

De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) heeft vorig jaar 25 herstructureringscontracten gesloten voor evenzoveel locaties. Zo'n 10 hectare buitengebied in de Duin- en Bollenstreek is daardoor gemoderniseerd.

Project van Pachter naar Partner verlengd

Regio West

Project van Pachter naar Partner blijkt succesvol en wordt vier jaar verlengd. Dat vormt een samenwerking tussen Natuurmonumenten, Wij.land en acht pachtboeren in de Vechtplassen.

LTO: kansen buiten Groene Contour

Regio West

Provincie Utrecht heeft in het nieuwe coalitieakkoord 12 miljoen euro gereserveerd om 400 hectare nieuwe natuur te ontwikkelen in de Groene Contour. LTO Noord denkt dat voor de biodiversiteit ook buiten de contouren kansen liggen.

Noordwijkerhout heeft beste bollengrond

Akker- & Tuinbouw

Uit onderzoek van bloembollentelers naar de bodemkwaliteit blijkt dat de beste bollengrond van Nederland in Noordwijkerhout ligt.

LTO wil boer in Groene Contour Utrecht

Regio West

LTO Noord vraagt om inbreng van boeren voor de invulling van ontwikkelingsscenario’s binnen het project Groene Contour Utrecht.

Klei vermengt goed met veen

Regio West

Een half jaar na het aanbrengen van een laagje klei op de veengrond van Marinus de Vries zagen belangstellenden donderdagmiddag hoe dit heeft uitgepakt. De pilot 'Klei in veen' bij de melkveehouder in Stolwijk heeft al veel nieuwe kennis opgeleverd.

Oostland is te verwarmen met lokale duurzame bron

Regio West

De glastuinbouw en de gebouwde omgeving in Oostland zijn grotendeels CO2-emissievrij te maken met warmte uit lokale bronnen en restwarmte uit de Rotterdamse haven.

Extra water nodig voor onderwaterdrainage

Regio West

Het toepassen van onderwaterdrainage vraagt 4 tot 18 procent extra water in een droge zomerperiode.

Greenport en HOT samen in vernieuwing glas

Regio West

Greenport West-Holland en Ontwikkelingsbedrijf HOT gaan samenwerken aan de herstructurering van glastuinbouwgebieden. Daarvoor hebben de organisaties maandag een overeenkomst gesloten.

Nelisse enige agrarische Statenlid Zuid-Holland

Regio West

VVD-Statenlid Mirjam Nelisse (41) benadert politiek als wetenschap. 'Liever baseer ik me op de feiten dan op de onderbuik.' Als het moet, gaat ze zelf op onderzoek uit om die feiten boven water te halen. Nelisse is het enige agrarische Statenlid in...

Regio weer aan zet na PAS-debacle

Algemeen

LTO Noord-regio West beraadt zich op stappen die in het PAS-dossier kunnen worden gezet op afdelings- en provinciaal niveau. Zodra LTO Nederland met een strategie komt, wil LTO West in de benen. Reparatiewerk zal mede op de provincies neerkomen.

Afrikaanse atleten krijgen boerenles

Regio Oost

Veertien Afrikaanse atleten die vandaag meedoen aan de Scania Zwolse Halve Marathon, krijgen na afloop een driedaagse opleiding natuurlijke veehouderij aangeboden.

Wie is beste kringloopboer van Utrecht?

Regio West

Adviesbureau Boerenverstand heeft de verkiezing van de beste Kringloopboer van provincie Utrecht in het leven geroepen. De uitreiking van de prijs vindt plaats tijdens een demonstratiebijeenkomst in september in Utrecht-Oost.

Interpolis herkent glasschade met drones

Algemeen

Schadeverzekeraar Interpolis heeft drones ingezet om de schade door storm en windhozen aan kassen nauwkeurig te inventariseren.

ABN Amro: sector is op weg naar Paris Proof

Algemeen

De ABN Amro bank is aangehaakt bij de PPS 'De echte en eerlijke prijs duurzame producten'.

Hoop gloort voor herstructurering

Regio West

De herstructurering van glastuinbouwlocaties kan mogelijk met toepassing van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) worden vlotgetrokken. Het ministerie van LNV heeft de sector om cases gevraagd waar deze aanpak kan worden getest.

Explosies van stikstof en zwavel in bodems

Akker- & Tuinbouw

Warmte en neerslag zorgen deze dagen voor een explosie aan plantbeschikbare stikstof (N-min) en zwavel (S-min) in de bodem. Het bodemleven wordt actief, met veel mineralisatie als gevolg. Een controlemoment is daarom aan te bevelen, volgens Eurofins...

Ook verliezen bij roterend weiden en stripgrazen

Veehouderij

Ondanks het feit dat beweidingssystemen waarbij koeien dagelijks vers gras krijgen aangeboden speciaal zijn ontwikkeld om de graslandbenutting te verbeteren, en daarmee beweidingsverliezen te verlagen, zijn de beweidingsverliezen nog altijd...

Goeree-Overflakkee heeft groter bouwvlak nodig

Regio West

LTO Noord wil dat boeren op Goeree-Overflakkee over een bouwvlak kunnen beschikken van meer dan 2 hectare, zonder dat zij daarvoor twee bestaande bouwblokken hoeven op te kopen. Dat schrijft de organisatie aan gemeente Goeree-Overflakkee.

Coalitiebespreking Zuid-Holland gestaakt

Regio West

De coalitievorming in provincie Zuid-Holland is vandaag stukgelopen. CDA, VVD en Forum voor Democratie hadden al een strategisch akkoord en spraken met de fractie van ChristenUnie/SGP als vierde benodigde partij.

Rijnland in actie tegen wateroverlast

Regio West

Hoogheemraadschap van Rijnland werkt aan verbetering van de waterafvoercapaciteit in de Gouwepolder. Dat doet het schap om te voorkomen dat bij hevige neerslag het kwekerijgebied in Boskoop blank komt te staan. Dat gebeurde de afgelopen jaren een...

Geitenstop Noord-Holland van kracht

Veehouderij

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben nieuwe regels voor de geitenhouderijen in Noord-Holland vastgesteld. De geitenstop is ingesteld vanwege een mogelijke relatie tussen gezondheidsklachten en de nabijheid van geitenbedrijven.

Bruins Slot nieuwe gedeputeerde Utrecht

Regio West

Hanke Bruins Slot (CDA) is de nieuwe gedeputeerde voor Landbouw, Natuur, Bodem en Water in het kersverse provinciebestuur van provincie Utrecht. Het college wordt gevormd door CDA, GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie.

Meer geld voor waterkwaliteit Noord-Holland

Regio West

Boeren en tuinders boven het Noordzeekanaal in Noord-Holland, die de water- en bodemkwaliteit op hun bedrijf willen verbeteren, kunnen weer aanspraak maken op subsidie. Die wordt beschikbaar gesteld door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier...

LTO: grijp kans op netverzwaring

Regio West

Boeren en tuinders met plannen voor zonnepanelen, lopen het risico achter het net te vissen door een gebrek aan netcapaciteit. In Kaag en Braassem kunnen zij hun capaciteitsbehoefte laten doorlichten, maar het loopt nog niet storm.

Impuls voor Noord-Hollands voedingsonderwijs

Regio West

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ruim 1,2 miljoen euro toegekend aan NH Food. Dat zet zich in voor onderwijs en kennisdeling in de Foodsector van Noord-Holland.

Veel animo voor waterpark

Regio West

Een flinke groep boeren en tuinders heeft interesse om met het concept Waterpark aan de slag te gaan in hun polders. Dat blijkt de uitkomst van twee door LTO Noord regio West gehouden startbijeenkomsten in Warmond en Ouddorp.

Utrecht start lisdoddeproef in Marickenland

Regio West

Provincie Utrecht treft voorbereidingen om in polder Marickenland een proef te houden met de teelt van lisdodde.

Herenboeren Rotterdam voeden tweehonderd families

Regio West

Natuurmonumenten start een samenwerking met Herenboeren Rotterdam voor voedselproductie en natuurbeheer in de Schiebroekse Polder tussen Berkel & Rodenrijs en Rotterdam. In 2020 komt de polder in beheer bij Natuurmonumenten.

Noodgreep huisvesting migrant

Akker- & Tuinbouw

Om het nijpende tekort aan huisvesting van arbeidsmigranten te lijf te gaan, mogen Westlandse tuinbouwbedrijven arbeiders tijdelijk huisvesten op tuinbouwgrond.

Westland huisvest migrant op tuinbouwgrond

Regio West

Het Westlandse gemeentebestuur heeft dinsdag besloten dat tuinders onder voorwaarden tijdelijke huisvesting mogen realiseren op glastuinbouwgrond.

Utrecht steekt extra geld in Groene Contour

Regio West

Het nieuwe provinciebestuur van Utrecht wil extra investeren in natuurontwikkeling in Groene Contour. Dat meldt coalitieonderhandelaar Karin Boelhouwer van GroenLinks.

Dirksland krijgt innovatiecentrum akkerbouw

Regio West

Herstel van het bodemleven, de waterkwaliteit, de omgevingskwaliteit en de biodiversiteit op Goeree-Overflakkee. Dat zijn enkele doelen van het Agrarisch Innovatie- en Kenniscentrum (AIKC).

Boeren zien natuurboerderij niet als voorbeeld

Regio West

Het model van natuurboerderij Hoeve Stein in Oukoop zit bedrijfseconomisch en ecologisch goed in elkaar. Toch zien boeren het niet als voorbeeld, meldt Nature Today.

Gouden Grutto voor Wes Korrel uit Amstelland

Veehouderij

Melkveehouder Wes Korrel uit Ouderkerk aan den Amstel is maandag onderscheiden met de Gouden Grutto 2019. Hij ontving die waardering voor zijn inspanning om de weidevogels van het Amstelland te beschermen.

Oostland staat voor keuzes in glas

Akker- & Tuinbouw

De tuinbouwregio Oostland maakt zich op voor keuzes in het doorontwikkelen van diverse glaslocaties. Waar blijft glastuinbouw en waar komt in de toekomst wellicht woningbouw?

Noord-Holland telt insecten met cameraval

Regio West

Provincie Noord-Holland is de eerste afnemer van een door Naturalis gelanceerde automatische insectenherkenning. Deze cameravallen staan 24 uur per dag aan om in beeld te brengen hoeveel en welke insecten er in bepaalde gebieden leven.

Zuid-Holland en Utrecht mogen gans bestrijden

Regio West

De Faunabeheereenheden van provincie Utrecht en Zuid-Holland mogen van 15 mei tot en met 31 juli ganzen doden. Dat besliste de Raad van State woensdag in hoger beroep.

Centrumlinkse coalitie Utrecht volgende week rond

Regio West

De coalitievorming in provincie Utrecht bevindt zich in een vergevorderd stadium. Mede-formateur Jan Jacob van Dijk verwacht dat er volgende week een definitief akkoord op tafel ligt.

300 hectare onderwaterdrainage in Meijepolder

Regio West

Twaalf grondeigenaren in de Meijepolder Laag in Bodegraven-Reeuwijk slaan de handen ineen om de veenweidepolder klimaatbestendig te maken.

LTO: aanlandpunt windenergie op Maasvlakte

Regio West

Bouw de aanlanding van de hoogspanningskabels van windmolens op zee op de Maasvlakte en niet op agrarische grond in Voorne Putten.

Weber stapt op als gedeputeerde Zuid-Holland

Regio West

Gedeputeerde Han Weber heeft donderdag per brief zijn ontslag aangeboden aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland, commissaris van de Koning Jaap Smit.

Verdubbeling grutto's in weidevogelkerngebied

Regio West

Uit tellingen van Vogelwerkgroep Midden-Delfland in de Commandeurspolder bij Maasland blijkt dat het aantal grutto's ten opzichte van vorig jaar is verdubbeld.

Toerist ook volgend jaar uit bollenveld geweerd

Algemeen

'Enjoy the Flowers, Respect our Pride', de pilotcampagne om toeristen uit de bollenvelden in de Duin- en Bollenstreek te houden, was een succes en wordt volgend jaar verder uitgebouwd.

Coalitiepartners Zuid-Holland geven landbouw ruimte

Regio West

De agrarische sector heeft in sommige gevallen schaalvergroting nodig om te kunnen overleven. Daarbij speelt innovatie een grote rol en uitbreiding van stallen moet mede ten goede komen aan dierenwelzijn.

Telers strijden voor patrijs in Bollenstreek

Akker- & Tuinbouw

Agrarische natuur- en landschapsvereniging Geestgrond is een samenwerking gestart met drie bollentelers om de kwetsbare patrijzenpopulatie te redden.

Samenwerking voor emissieloze kas krijgt vervolg

Regio West

Overheden in Westland en Oostland en LTO Noord Glaskracht hebben deze week besloten de samenwerking in het Afsprakenkader Waterkwaliteit en Glastuinbouw te vervolgen.

Nieuwe keur De Stichtse Rijnlanden

Regio West

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de keur en de legger oppervlaktewateren aangepast. Deze is per 1 mei in werking getreden.

Ervaringen natuurinclusieve landbouw online

Regio West

Met de lancering van natuurlijkboeren.nl wil Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) aandacht vragen voor natuurinclusieve landbouw en kennisontwikkeling stimuleren.

Hollandse Delta wil melding beregening

Regio West

Waterschap Hollandse Delta roept akkerbouwers op plannen voor beregening bij het waterschap te melden. Als alle boeren dit doen, kunnen de peilbeheerders het beste inschatten waar en wanneer water nodig is.

Utrecht brengt biodiversiteit natuurgebieden in beeld

Regio West

Om te bepalen hoe het met de biodiversiteit in provincie Utrecht gaat, brengen veldwerkers vanaf 1 mei in kaart welke bijzondere planten en dieren er leven in agrarische en natuurgebieden.

Meer geld voor jonge boeren in Noord-Holland

Regio West

Jonge boeren onder 41 jaar in Noord-Holland dienden massaal subsidieaanvragen in bij de provincie voor het duurzaam moderniseren van hun boerenbedrijf. De provincie trekt nu meer geld uit.

Zuid-Holland werkt aan bloeiende bermen

Algemeen

Provincie Zuid-Holland is gestart met project 'De berm komt tot bloei'. Doel is een bloemrijke en gezonde berm te creëren als leefgebied voor insecten. Het aantal insecten daalde in dertig jaar met 75 procent, stelt de provincie.

Aanleg onderwaterdrainage Groene Hart krijgt de vaart erin

Regio West

Binnen een week tekenden zowel een groep boeren in Kockengen als rond De Vlist voor de aanleg van onderwaterdrainage. Daarmee blijkt dat er vaart komt in de strijd tegen bodemdaling in het gebied van de Stichtse Rijnlanden.

'Cluster maakt duurzame bron zinvol'

Algemeen

Met de aansluiting van twee biomassacentrales op het bestaande warmtenet in Lansingerland is er in 2018 nog meer duurzame warmte beschikbaar gekomen voor de glastuinbouw.

Zeven startups helpen LTO in strijd bodemdaling

Regio West

LTO Noord-regio West heeft zeven innovatieve startups gevonden die hulp willen bieden bij het bestrijden van bodemdaling in veenweidegebieden.

Wegverbreding A4 hindert tuinbouwbedrijven

Regio West

Door de beoogde aanpassing van de A4 tussen knooppunt Burgerveen en Leidschendam komen aangrenzende glastuinbouwbedrijven langs het bestaande tracé bij Roelofarendsveen in de knel.

Noord-Holland jaagt op tulpentoerist

Regio West

Met een kick-off in de tulpenkas van Siem Munster in Slootdorp start vandaag de campagne ‘Tulpen boven Amsterdam’.

Warmtenet gebaat bij optelsom gebruikers

Akker- & Tuinbouw

Warmtenetten worden momenteel op veel plaatsen voorbereid en hier en daar aangelegd. Samenwerking tussen glastuinbouw en gebouwde omgeving biedt veel kansen. Het wordt maatwerk per regio. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals restwarmte,...

Boeren Kockengen gaan voor onderwaterdrainage

Regio West

Tien melkveehouders rond Kockengen gaan gezamenlijk 230 hectare onderwaterdrainage aanleggen in de polders Kortrijk en Portengen.

Boeren De Vlist gaan voor 350 hectare drainage

Regio West

Met de aanleg van 450 kilometer onderwaterdrainage in 350 hectare willen melkveehouders samen met andere partijen de bodemdaling in het Groene Hart afremmen.

Oostland wil meer capaciteit restwarmteleiding

Regio West

De vier glastuinbouwgemeenten in Oostland en gemeente Zoetermeer hebben bij provincie Zuid-Holland aangedrongen op vergroting van de capaciteit van de beoogde restwarmteleiding uit de Rotterdamse haven. Dat is nodig om grote kansen in verduurzaming...

Bodemmeter bevalt bij West-Utrechtse boeren

Regio West

Na een jaar deelname in de proef Bodemmeter constateert melkveehouder Jan Graveland uit Oudewater dat de proef doet wat Jan ervan had gehoopt.

CO2-credits en grand cru-kaas uit het Groene Hart

Regio West

Zuivelfabriek De Graafstroom, zuivelcoöperatie DeltaMilk, Waterschap Rivierenland, Wageningen University & Research, Rabobank en provincie Zuid-Holland maken werk van een goed inkomen voor de melkveehouderij en duurzame waterhuishouding in de...

Utrecht wil boeren aan windmolens

Regio West

Utrechtse boeren en tuinders worden gestimuleerd om zich te verdiepen in het investeren in een kleine windmolen op hun bedrijf. De inzet op kleine windmolens tot twintig meter is onderdeel van het traject Energieneutrale Melkveehouderij in Utrecht.

Kwaliteit landschap voorop bij energietransitie

Regio West

De kernkwaliteiten van de Zuid-Hollandse landschappen moeten bij de uitvoering van provinciale duurzame energieprogramma's en –projecten centraal staan.

Pand exporteur maakt plaats voor open bollenlandschap

Regio West

Het voormalige bollenexportcomplex aan de Torenlaan in Voorhout maakt komend seizoen plaats voor de bollenteelt. Daarover hebben de firma Molenaar en Van Ginhoven (M&G) en de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij een overeenkomst gesloten.

Watervraag land-en tuinbouw Zuid-Holland stijgt

Regio West

De watervraag in de Zuid-Hollandse land- en tuinbouw stijgt. Dit wordt meer veroorzaakt door ruimtelijke veranderingen zoals stijgende grondprijzen, verstedelijking en natuurontwikkeling dan door klimaatverandering. Dat stelt Harm Hospes van LTO...

Akkerbouwer ziet obstakels natuurinclusieve landbouw

Akker- & Tuinbouw

Maatregelen voor natuurinclusieve landbouw worden onvoldoende beloond. Ook zien akkerbouwers veel obstakels op de weg om deze door te voeren in het bedrijf.

Discussie over wateroverlast Rijnland

Regio West

Viel Rijnland te verwijten dat er wateroverlast ontstond na de hevige regenbuien in september? Dat was maandag de inzet tijdens een evaluatiegesprek. Er is nog discussie over de schadeafwikkeling en eventuele aanpassingen in het watersysteem.

Straathof boegbeeld veenweidenoffensief

Veehouderij

Met Aad Straathof als bestuurlijk themahouder Veenweiden heeft het veenweidenoffensief van LTO Noord in regio West een boegbeeld gekregen. Straathof maakt zich sterk voor behoud van de veehouderij in de veenweiden.

'Westland heeft geen concurrentie van andere regio's'

Regio West

'Wij zien geen concurrentie, maar juist complementariteit tussen de nieuw te ontwikkelen gebieden buiten Westland en Westland zelf.' Dat schrijft wethouder Karin Zwinkels van gemeente Westland.

Natuurmaatregelen gunstig voor weidevogel

Regio West

De natuurontwikkeling in de Berkenwoudse Driehoek en De Nesse in de Krimpenerwaard geeft positieve resultaten voor de weidevogelstand. Dat blijkt uit onderzoek 'Effect natuurmaatregelen in Polder Berkenwoude en de Nesse'.

Vijf vragen over herstructurering Westlands glas

Akker- & Tuinbouw

Hoewel de herstructurering van de glastuinbouw in het Westland moeizaam verloopt, is het areaal stabiel gebleven en zelfs licht gestegen. Dit blijkt uit cijfers die de gemeenteraad van het gemeentebestuur en coalitie HOT kreeg te horen.

'Akkernatuur maken vraagt veel experimenteren'

Regio West

Het eerste seizoen in het Buijtenland van Rhoon zit erop. De Gebiedscoöperatie heeft deze week een gedetailleerd jaarplan gepresenteerd. Volgens akkerbouwer Adjan Vos weet echter nog niemand precies hoe het moet.

LTO: landbouwagenda Utrecht schrikt jonge boer af

Regio West

In de concept Samenwerkingsagenda bij de landbouwvisie van provincie Utrecht wordt te veel gevraagd van boeren. Zoveel zelfs dat dit jonge boeren afschrikt om het bedrijf van hun ouders over te nemen.

Zuid-Holland investeert in verduurzaming landbouw

Regio West

Provincie Zuid-Holland wil zich de komende jaren met haar partners focussen op het verduurzamen van de landbouw, het groener en waterrijker maken van het stedelijk landschap en het vergroten van de biodiversiteit.

Warmtesysteem Zuid-Holland komt dichterbij

Regio West

Gedeputeerde Staten van provincie Zuid-Holland hebben Provinciale Staten gevraagd in te stemmen met het voornemen een overeenkomst aan te gaan met gemeente Rotterdam over de aanleg van een warmtesysteem in de provincie.

'We willen een inspirerend verhaal voor jonge boeren'

Regio West

In provincie Utrecht wordt gewerkt aan de Samenwerkingsagenda van de nieuwe landbouwvisie. LTO Noord-bestuurslid Gerda Kool zet in op een betere landbouwstructuur. Ze zit aan tafel als portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening Utrecht-West.

Strijd tegen bodemdaling moet regiokaas opleveren

Regio West

Een regionale kaas kan het eindproduct zijn van project Groene Cirkel 'Kaas en bodemdaling'. Daarin willen diverse partners in Zuid-Holland maatregelen tegen bodemdaling en CO2-emissie koppelen aan een regionaal compensatiesysteem voor veehouders.

Twee waterbergingen in Westland in voorbereiding

Regio West

Gemeente Westland en Hoogheemraadschap van Delfland leggen samen twee waterbergingen aan om extreme regenval in de toekomst beter op te vangen. Met deze bergingen kan bij hoge waterstanden zeker 50.000 kubieke meter aan water worden opgevangen in...

Straathof gestart als LTO themahouder veenweiden

Regio West

Aad Straathof uit Leimuiden vervult per 1 januari de rol van bestuurlijk themahouder Veenweiden voor LTO Noord West-Nederland. Het aanstellen van deze themahouder is onderdeel van het 'Veenweidenoffensief' van LTO Noord regio West.

Schouders eronder in Buijtenland van Rhoon

Regio West

Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon heeft 8 januari het eerste jaarplan bekendgemaakt. Dat is leidraad voor de eerste stappen voor het realiseren van het Streefbeeld Buijtenland van Rhoon.

Stichting pleit voor rijksbemoeienis met Groene Hart

Regio West

'Maak van het Groene Hart een van de perspectiefgebieden binnen de Nationale Omgevingsvisie', vraagt stichting Groene Hart in een brief aan minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Komt het ooit nog goed met het Westland?

Regio West

Het doel om jaarlijks 50 hectare kassen op te kopen voor vervanging door nieuwbouw is niet gehaald. In het huidige tempo duurt de vernieuwing van de Westlandse tuinbouw vijftig jaar. Met die conclusie luidt Cees Veerman van Coalitie HOT de noodklok...

Kas afgebrand tijdens jaarwisseling in Hazerswoude

Regio West

Een kas en schuur in Hazerswoude-Dorp zijn tijdens de jaarwisseling volledig verwoest door brand. De brand brak rond 1.30 uur uit.

Warmte Samenwerking Oostland is van start

Regio West

Warmte Samenwerking Oostland is van start gegaan. Hierin wordt de mogelijkheid van een gebiedsdekkend warmtenet voor glastuinbouw en een deel van de stedelijke omgeving in de Zuid-Hollandse regio Oostland onderzocht.

HVC mag naar aardwarmte boren rond Velsen

Regio West

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft een opsporingsvergunning voor aardwarmte verleend voor het 'gebied Velsen' aan afvalverwerkingsbedrijf HVC. Dat is 31 december gepubliceerd in de Staatscourant.

Barendregt toont zonnedaken aan collega's

Regio West

Met maar liefst 1.451 zonnepanelen op de bedrijfsgebouwen kunnen akkerbouwers Johan en Arie Barendregt een maximaal vermogen van 443 kilowattuur opwekken.

Start Warmterotonde Zuid-Holland in zicht

Regio West

De colleges van gemeente Rotterdam en provincie Zuid-Holland hebben dinsdag een principeakkoord bereikt over de voorgenomen verdere ontwikkeling van een open warmtetransportnet in Zuid-Holland.

WUR ontzenuwt twijfel aan onderwaterdrainage

Regio West

De twijfel over de effectiviteit van onderwaterdrainage, die het Greifswald Mire Centre in Duitsland onlangs zaaide, is weerlegd in een tegenonderzoek van Wageningen UR (WUR).

Zuid-Holland wil landbouw voorbereiden op klimaat

Regio West

Provincie Zuid-Holland gaat vanaf 2019 het beleid en werkzaamheden klimaatadaptief inrichten om beter voorbereid te zijn op weersextremen en bodemdaling.

Klei op veen moet bodemdaling afremmen

Regio West

Met het aanbrengen van een laagje klei op veengrond valt mogelijk veenafbraak en bodemdaling in de Krimpenerwaard af te remmen. Het eerste transport van 20 kuub vond dinsdag plaats.

LTO onderzoekt kans voor zonnepaneel op dak

Regio West

Een onderzoek naar de mogelijkheden van zonnepanelen op agrarische bedrijfsgebouwen, leverde ruim vijfhonderd reacties van LTO Noord-leden op. De uitkomst van de enquête wordt begin januari verwacht.

Eerste kwekerij aangesloten op warmtenet HVC

Akker- & Tuinbouw

Paprikakwekerij NH Paprika in Heerhugowaard is het eerste glastuinbouwbedrijf in tuinbouwgebied Alton dat aangesloten wordt op het warmtenet van energiebedrijf HVC. De officiële aansluiting vindt 10 januari plaats.

Gouden Mispel voor Sjaak Hoogendoorn

Regio West

Voorzitter Sjaak Hoogendoorn van Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken heeft afgelopen week de Gouden Mispel ontvangen. Die kreeg hij voor zijn onnavolgbare inzet om landbouw en natuur samen op te laten gaan.

Jong stel flyert voor eigen boerderij

Regio West

'Bent u van plan u prachtige stek te verlaten? Dan zou u ons kunnen helpen met onze droom.' Dat staat op de flyers die Pieter Druijf en Monique Spruit verspreiden. Het jonge stel is naarstig opzoek naar een boerderij in West-Friesland.

Megakerstboom klaar voor transport naar de Dam

Regio West

Vannacht kreeg ook Amsterdam zijn kerstpronkstuk op de Dam. De hoofdstad werd als een van de laatste klanten bediend door handelsbedrijf Groen-Direct Boskoop te Hazerwoude.

CDA Noord-Holland: zet geitenhouders niet op slot

Regio West

CDA-Statenlid Willemien Koning wil voorkomen dat de hele geitenhouderij in Noord-Holland voor langere tijd onnodig op slot gaat. Daarvoor heeft ze in de Provinciale Staten gepleit.

20 hectare glas erbij op Het Grootslag

Regio West

Glastuinbouwgebied Het Grootslag bij Wervershoof groeide dit jaar met twintig hectare. Er is nog ruimte voor ongeveer 35 hectare nieuw glas op de locatie in West-Friesland.

Warmtecoöperatie Wippolderlaan opgericht

Regio West

In Wateringen is deze week Warmtecoöperatie Wippolderlaan formeel opgericht. Inmiddels hebben ondernemers met een gezamenlijk oppervlakte van 100 hectare glas zich aangesloten.

Utrecht wil bodemdaling sneller aanpakken

Regio West

Provinciale Staten van Utrecht willen dat de bodemdaling in de provincie snel wordt aangepakt. De plannen en ambities uit de bodemdalingsvisie moeten daarom eerder worden ingezet dan nu gepland.

Nieuwe schaderegeling tuinders en Tata Steel

Regio West

Tuinbouwbedrijven in Heemskerk en omgeving kunnen op 17 december een nieuwe schadeovereenkomst tekenen met staalfabrikant Tata Steel in IJmuiden.

LTO wil snel in gesprek over geitenstop Noord-Holland

Veehouderij

Voorzitter Rona Uitentuis van LTO Noord Noord-Holland verzekert dat 'LTO zich inzet om de bestaande ontwikkelingsmogelijkheden van de reeds gevestigde geitenbedrijven in Noord-Holland te borgen'.

LTO zet vol in op drainage veen

Regio West

LTO Noord West vindt dat het tempo bij de uitrol van onderwaterdrainage veel te laag ligt en wil dat er snel meer grote projecten starten. Deze inzet maakt deel uit van het Veenweidenoffensief, een brede aanpak die de organisatie vanaf 1 januari...

Melkveehouder eigenaar natuurgebied Achterdijk

Regio West

Melkveebedrijf Verburg-De Groot is de nieuwe eigenaar en beheerder van natuurgebied Achterdijk in Giessenlanden.

Van veld wuivende sigaren kan boer niet eten

Regio West

Veel veenweidenboeren zijn allergisch voor de term natte teelten. Overheden noemen dit geregeld als alternatief voor behoud van hun bedrijf, maar boeren en gebiedspartijen zien er nog geen brood in. LTO Noord regio West betitelt de huidige...

LTO start Veenweidenoffensief West-Nederland

Algemeen

LTO Noord regio West vindt dat het tempo bij de uitrol van onderwaterdrainage veel te laag ligt en wil dat er snel meer grote projecten starten. Het liefst met hele polders tegelijk.

Fruittelers aan de slag met wilde bestuivers

Akker- & Tuinbouw

Met project 'Bestuivingsmix Fruitteelt' gaan fruittelers in Utrecht aan de slag met de inzet van wilde bijen en andere bestuivers.

550.000 euro voor jonge boeren in Noord-Holland

Regio West

Provincie Noord-Holland stelt voor de vierde keer subsidie beschikbaar voor jonge landbouwers die hun bedrijf duurzaam moderniseren. In totaal is er 550.000 euro beschikbaar.

Waterinnovatieprijs voor drukdrainage Spengen

Regio West

In de categorie Voldoende water heeft project 'Boeren aan het roer' van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de Waterinnovatieprijs 2018 gewonnen.

Groot boerenprotest bij provinciehuis Haarlem

Algemeen

Tientallen boeren uit Noord-Holland hebben zich rond het middaguur verzameld rond het provinciehuis in Haarlem. Ze zijn woedend over de provinciale aanpak van bodemdaling in het veenweidengebied.

Zuid-Hollands buitengebied moet anders gebruikt

Regio West

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) pleit samen met meer dan twintig andere natuurorganisaties voor een multifunctioneel buitengebied in de provincie.

'Boeren zonder natuur kan niet meer in Nederland'

Regio West

Volgens adviseur Bart Krol van bureau Commoneye is boeren zonder natuur in de toekomst niet meer mogelijk. Hij deed die uitspraak tijdens de conferentie 'Landschap in de transities' in Bodegraven.

Krimpenerwaard wil ook onderwaterdrainage

Regio West

Gebiedspartijen in de Krimpenerwaard willen dat er grootschalig wordt ingezet op onderwaterdrainage. Dat als maatregel tegen bodemdaling en vermindering van de uitstoot van CO2 in het veenweidengebied.

Project voor fossielvrije glastuinbouw op komst

Akker- & Tuinbouw

In gemeente Lansingerland wordt momenteel gebouwd aan proefkassen voor het project 'Fossielvrije Glastuinbouw' op het Horti Science Parc Oostland in Bleiswijk.

Maximaal twee Polenhotels in Maasdijk

Regio West

Op bedrijventerrein Honderdland in Maasdijk komt mogelijk een tweede 'Polenhotel', maar daar blijft het volgens het gemeentebestuur bij.

LTO West: kaart bodemdaling is wake-upcall

Regio West

'Hopelijk werkt het bericht over versnelde bodemdaling na afgelopen zomer voor overheden als een wake-upcall uit een droge droom', stelt regiomanager Andries Middag van LTO Noord regio West.

Groene Hart blij met regiodeal bodemdaling

Regio West

Overheden in de Groene Hart-regio zijn zeer verheugd over het sluiten van de regiodeal voor de aanpak van bodemdaling.

Herstructurering helpt tuinders FES-gebied

Regio West

De herstructurering van het tuinbouwgebied tussen Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland moet op korte termijn starten.

Geen overtredingen bij teeltwisseling in Delfland

Regio West

Bij de waterkwaliteitscontroles van het Hoogheemraadschap van Delfland in Westland en Pijnacker-Nootdorp op 13 november zijn in geen van de gecontroleerde polders overtredingen geconstateerd. LTO Glaskracht Nederland is zeer tevreden met dit...

Opleving wilde bij door bijenlandschap Leiden

Regio West

De Groene Cirkels Bijenlandschap in de regio Leiden, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn hebben gezorgd voor een grote opleving in de wilde bijenstand.

Vruchtbare Kringlopen moet sectoren binden

Regio West

LTO Noord regio West zoekt boeren en tuinders uit alle sectoren om deel te nemen aan de Proeftuin Vruchtbare Kringlopen Zuid-Holland. Nu ook het ministerie van LNV volmondig inzet op circulaire landbouw en het sluiten van kringlopen, is de tijd hier...

Nieuwe openstelling niet-productieve investeringen water

Regio West

Provincie Utrecht stelt van 3 december 2018 tot en met 15 februari 2019 de regeling niet-productieve investeringen water open in drie beheersgebieden van de waterschappen. Deze regeling is ook beschikbaar voor agrariërs.

Geld voor Utrechtse Jonge Boeren

Regio West

Provincie Utrecht stelt de POP3-subsidieregeling voor 'Jonge Landbouwers' weer open. Via deze regeling kunnen jonge agrariërs investeren in modernere voorzieningen, installaties en machines op hun bedrijf.

Warmtesysteem Westland knoopt bronnen aaneen

Akker- & Tuinbouw

Met een warmtesysteem voor rest- en aardwarmte kan de Westlandse glastuinbouw 650 miljoen kuub aardgas besparen. Dat blijkt uit een deze week gepresenteerd haalbaarheidsonderzoek naar het beoogde Warmtesysteem Westland. Voorzitter Jacco Vooijs van...

Water rond kassen Bleiswijk onder de loep

Regio West

Waterschap Schieland en de Krimpenerwaard, LTO Glaskracht en gemeente Lansingerland gaan op zoek naar oorzaken van vervuiling van het oppervlaktewater in de Polder van Bleiswijk.

Boeren Rijnland werken aan schone sloten

Regio West

Op het melkveebedrijf van Quno Onderwater in Zoeterwoude werd op 5 november de eerste veegmachine van project Bewust Boeren Rijnland in gebruik genomen.

Schatrijken van de agribusiness in Quote 500

Algemeen

Voor boeren en tuinders is het vaak hard bikkelen om een redelijk inkomen binnen te halen, maar schatrijk worden aan agrarische (neven)producten kan wel degelijk. Dat blijkt uit de nieuwste Quote 500, die deze week is verschenen.

Boer Delfland heeft grond nodig

Regio West

Als niet wordt ingezet op een betere landbouwstructuur, zal het landbouwareaal in Midden-Delfland de kritische ondergrens bereiken. Daarvoor waarschuwt LTO Noord. Grond moet beschikbaar komen en blijven voor boeren die willen doorontwikkelen.

Najaarsschouw in Stichtse Rijnlanden

Regio West

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is deze week begonnen met de najaarsschouw. Daarbij controleert het waterschap of het onderhoud van de schouwsloten goed is uitgevoerd.

Nog meer doden door Q-koorts

Veehouderij

Het aantal mensen dat aan Q-koorts is overleden, is naar boven bijgesteld tot 95 slachtoffers. In twee jaar tijd zijn er officieel ruim twintig doden bij gekomen.

Grote krimp CO2-uitstoot kassen Westland

Regio West

Door de veranderingen in de sectorstructuur in het Westland, energievraag en energievoorziening daalt de CO2-emissie in 2030 ten opzichte van 2015 met circa twee derde.

LTO houdt ledenraadpleging onderwaterdrainage

Regio West

LTO Noord regio West is op zoek naar de mening van haar leden over onderwaterdrainage. Dit is een vervolg op de visie Bodemdaling die de organisatie afgelopen voorjaar heeft gepresenteerd.

Jonge tuinbouwprofs willen telen op Mars

Akker- & Tuinbouw

Als het aan de young professionals in de Nederlandse tuinbouwsector ligt, gaan zij meehelpen om een circulaire voedselproductie op de planeet Mars te ontwikkelen.

Anthos onderzoekt systeem boldompeling

Akker- & Tuinbouw

Anthos gaat in samenwerking met stichting Certificatie Distributie in Gewasbeschermingsmiddelen (CDG) de mogelijkheid onderzoeken voor een sluitend systeem voor boldompeling van bollen bestemd voor afbroei in kassen na 19 december.

Voeradvies moet naar minder ruw eiwit

Veehouderij

LTO Noord, PPP-Agro Advies en VIC Zegveld zijn op zoek naar mengvoerbedrijven en -adviseurs die willen inzetten op voeradviezen met minder ruw eiwit.

Westlandse tuinbouw klaar voor warmtenet

Algemeen

Westlandse glastuinbouwondernemers onderschrijven het belang van een Warmtesysteem Westland (WSW). Hierbij worden lokale warmtebronnen aan elkaar gekoppeld door een open en onafhankelijk beheerd warmtenetwerk. Een haalbaarheidsonderzoek werd op 1...

Rijnland start handhaving op teeltvrije zones

Regio West

Hoogheemraadschap van Rijnland gaat in de komende maanden handhaven bij akkerbouwers en kwekers op het naleven van teeltvrije zones in de open teelt.

Zuid-Hollands manifest voor duurzaam voedsel

Regio West

'Op Zuid-Hollandse grond doen we aan eerlijke prijzen, eten we zoveel mogelijk van eigen bodem en staat een regenererende landbouw centraal.'

Waterberging in baggerdepot melkveehouder vangt pieken op

Veehouderij

Melkveehouder Harold Vlooswijk uit Papekop heeft een voormalig baggerdepot op zijn perceel ingericht als piekwaterberging. De verwachting is dat de berging een tot twee keer per tien jaar nodig is voor de duur van ongeveer een week.

Zuid-Holland mag van rechter roeken afschieten

Regio West

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben correct een ontheffing verleend voor het afschieten van veertig roeken in fruitboomgaarden en in maispercelen in delen van de provincie. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald.

Kruidenrijk grasland is kwestie van finetuning

Regio West

Ook zonder toediening van kunstmest en drijfmest bleven de percelen met kruidenmengsels bij melkveehouder Matté Eikelenboom deze zomer goed groen. Kruidenrijke graslanden blijken een kwestie van finetuning.

Verbreding relatief onbekend bij tuinder

Regio West

Zo ingeburgerd als nevenactiviteiten zijn in de landbouw, zo onbekend lijkt dit nog in de (glas)tuinbouw. LTO Noord wil tuinbouwbedrijven die nieuwe verdienmodellen zoeken, graag helpen bij verbreding van hun bedrijf.

Utrechtse politiek krijgt oog voor boerenrealiteit

Regio West

De Utrechtse Landbouwvisie zet in op een transitie naar een landbouwsector die zoveel mogelijk circulair, natuurinclusief en klimaatneutraal is. Om dat te bereiken, stemde een meerderheid in Provinciale Staten voor een realistische route.

LTO Delflands Groen mist balans weidevogelbeheer

Regio West

LTO Noord Delflands Groen betwijfelt of doorgaan met het Weidevogelpact Midden-Delfland zinvol is. Dat stelt de organisatie in haar toekomstvisie 'Voor een agrarisch Midden-Delfland!'. De visie is vandaag gepresenteerd aan raadsleden en wethouders.

Eten van eigen bodem is creatieve uitdaging

Regio West

Met de hashtag #IkeetZuidHollands laten veel Zuid-Hollanders tussen 5 en 15 oktober op social media weten hoe het ze vergaat in de 80/20-challenge. Onder de noemer Zet je tanden in Zuid-Holland is dat een uitdaging om 80 procent van je eten en...

LTO Westland wil impuls herstructurering glas

Regio West

Om herstructurering in de bestaande duurzame glastuinbouwgebieden een nieuwe impuls te geven, is het weghalen van obstakels belangrijk. Daarvoor pleit LTO Glaskracht Westland.

H-Wodka betreurt nadelen van POP3-traject

Regio West

Aan POP3 kleven drie gevaren, waardoor de risico's voor vernieuwende ondernemers eerder groter dan kleiner worden. Dat vindt stichting Hoeksche Waard op de Kaart (H-Wodka).

Tuinders kunnen middelenkast opschonen

Regio West

Glastuinbouwbedrijven in de gemeentes Westland, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Waddinxveen en Zuidplas kunnen overtollige gewasbeschermingsmiddelen gratis af laten te voeren.

LTO wil geen peilverhoging noordrand Krimpenerwaard

Regio West

Het is onduidelijk of er nog kan worden geboerd in de noordrand van de Krimpenerwaard na peilverhoging. Dat stelt LTO Noord ten aanzien van de voorgestelde peilverhoging in het gebied. Er is te veel onzekerheid voor een peilbesluit, vindt LTO.

Minimale gezondheidsrisico's na brand Molenaarsgraaf

Regio West

Uit de metingen van het RIVM, die zijn gedaan tijdens de brand op 27 september bij Montapacking in Molenaarsgraaf, blijkt dat de gezondheidsrisico's verwaarloosbaar klein zijn. Dat meldt LTO Noord donderdag op haar site.

Vrijwilligers verjagen ganzen bij Zuid-Hollandse boeren

Algemeen

Vrijwilligers van de Dierenbescherming gaan komende winter en voorjaar ganzen verjagen op het land van twee Zuid-Hollandse boeren. Het gaat om een proef met het verjagen van ganzen zonder de dieren te hoeven doden.

Zuid-Hollandse voedselketen moet op de schop

Regio West

Provincie Zuid-Holland heeft de ambitie om de voedselketen op de schop te nemen en in de provincie veel meer korte voedselketens te realiseren. De provincie probeert nieuwe voedselketens op te bouwen met proeftuinen.

Extra wateraanvoer bewijst waarde tijdens droogte

Algemeen

De aanvoer van extra zoetwater via de Kleinschalige Wateraanvoervoorziening (KWA) tijdens de droogte naar West-Nederland wordt gestopt. 'De KWA heeft zijn waarde bewezen', stelt dijkgraaf Rogier van der Sande.

Utrechtse fruittelers krijgen oude pikschade vergoed

Regio West

Utrechtse fruittelers krijgen vogelvraatschade met terugwerkende kracht ook over 2016 en 2017 voor 60 procent vergoed.

Vijf vragen over Landbouwvisie Utrecht

Regio West

De Landbouwvisie Utrecht schetst een gedroomd toekomstbeeld voor de Utrechtse land- en tuinbouw in 2050. Natuurinclusief, circulair, maatschappelijk gewaard en klimaatneutraal zijn de kernwoorden. Concreet wordt het nog nauwelijks.

Landbouwvisie Utrecht nog vrijblijvend

Regio West

De Landbouwvisie van provincie Utrecht ontving van Provinciale Staten deze week zowel lof als kritiek. Het is mooi dat alles erin staat, maar hoe doelen worden bereikt en welke keuzes daarvoor nodig zijn, ontbreken in het verhaal.

Gevaar verzilting Bollenstreek geweken

Regio West

Omdat het gevaar van verzilting is geweken, heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland de stremming van de Leidsevaart en de beperkte stremming van de Grote Sluis in Spaarndam op 26 september opgeheven.

Zuid-Hollanders uitgedaagd van eigen bodem te eten

Regio West

De 'Zuid-Hollandse Voedselfamilie' daagt inwoners van de provincie uit om tien dagen zoveel mogelijk voedsel van Zuid-Hollandse bodem te eten.

Universiteiten en glastuinders gaan voor duurzaam voedsel

Algemeen

De Zuid-Hollandse glastuinbouw en de universiteiten Leiden, Delft en Rotterdam starten een studentenonderzoeksprogramma rond duurzame voedselproductie in Zuid-Holland.

'Jongeren moeten tuinbouw leren kennen'

Regio West

Voldoende personeel is een van de grootste zorgen van de tuinbouw. Daarom wil de sector jongeren interesseren voor een loopbaan in de tuinbouwketen. Onder meer met het project Green Unplugged dat afgelopen week van start ging.

Utrecht wil tij keren met actieplan weidevogels

Regio West

Een andere inrichting van weidegebied, beter waterbeheer, creëren van schuilplekken tegen roofdieren, betere lokalisering en bescherming van nesten en meer boeren die meedoen aan het weidevogelbeheer.

Onderzoek naar warmtenet in Pijnacker

Regio West

Gemeente Pijnacker-Nootdorp en Greenport West-Holland onderzoeken komende drie maanden de haalbaarheid van een warmtenet in Pijnacker-West. Met dit warmtenet kunnen leveranciers en afnemers van warmte met elkaar worden verbonden.

Boeren: Rijnland faalt tijdens wateroverlast

Regio West

Boeren in de Middelburg-Tempelpolder in Reeuwijk vinden dat het hoogheemraadschap van Rijnland heeft gefaald tijdens de wateroverlast op 5 september. Om boomkwekerijen te sparen, werd een deel van het water in hun polder gepompt.

Deelnemer 'van pachter naar partner' hoopt op meer grond

Regio West

Melkveehouder Wilco van der Vaart is een van de deelnemers aan het project 'van pachter naar partner'. Hij pacht nu 35 hectare land van Natuurmonumenten en heeft voor ogen om natuurinclusief te boeren.

Waterschap: nadenken over zeespiegelstijging

Regio West

Een snellere en hogere zeespiegelstijging heeft voor het waterbeheer en het landgebruik in Rijnland de nodige gevolgen. Dat zei dijkgraaf Rogier van der Sande van het hoogheemraadschap van Rijnland vandaag in een reactie op het onderzoek van...

Utrecht steekt geld in vernieuwing sector

Regio West

Provincie Utrecht stelt twee POP3-subsidieregelingen open die gericht zijn op fysieke investeringen door agrarische ondernemingen.

Transformeren van pachter naar partner

Algemeen

Natuurmonumenten wil pachtende boeren benaderen als partner om zo langdurige relaties op te bouwen. Goed voor de natuurwaarden en voor het perspectief van de boerenbedrijven. In het traject 'van pachter naar partner' werken boer en natuurbeheerder...

Roep om actie na overstroming Boskoop

Regio West

Welke lessen zijn te leren uit de wateroverlast door de extreme hoosbuien op 5 september? In elk geval moeten er aanpassingen komen in het watersysteem van Boskoop, vindt de sector.

Utrecht vergoedt pikschade fruit toch

Regio West

Provincie Utrecht gaat pikschade in fruit door mezen en andere zangvogels met terugwerkende kracht vergoeden aan fruittelers.

Glastuinders verkopen kavel en kassen aan ontwikkelingsbedrijf

Regio West

Vier glastuinders in Monster hebben hun kavels en kassen verkocht aan Ontwikkelingsbedrijf HOT (Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouw). In juli vond de aktepassering bij de notaris plaats.

Westland pakt misstanden arbeidsmigrant harder aan

Regio West

Gemeente Westland wil de uitbuiting van arbeidsmigranten harder aanpakken. Dat moet onder meer gebeuren door een betere benutting van het bestaande meldpunt voor misstanden, meldt AD Westland.

Zwaar landbouwverkeer smalle wegen vraagt oplossing

Regio West

Provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gemeente Woerden en gebruikers en bewoners van het veenweidengebied zijn een zoektocht gestart naar oplossingen voor het probleem van bodemdaling en zwaar landbouwverkeer op de vaak smalle...

Kijkje bij getroffen kwekers na wateroverlast

Regio West

Een delegatie van de gemeente Alphen aan den Rijn, het hoogheemraadschap van Rijnland en de stichting Greenport Boskoop heeft donderdag een bezoek gebracht aan een aantal kwekerijen in Boskoop, die kampen met wateroverlast door de hevige regen op 5...

Veel belangstelling voor drains Lange Weide

Regio West

Meer dan tweehonderd belangstellenden zagen donderdag in polder Lange Weide hoe de eerste biodrains de bodem in gingen voor het grootste onderwaterdrainageproject van Nederland.

Miljoenen voor bollenlandschap van de toekomst

Regio West

De Hogeveensepolder in Noordwijkerhout moet de proeftuin worden voor een 'Toekomstbestendig bollenlandschap' in de Duin- en Bollenstreek.

Veel animo voor uitbreiding KTC Zegveld

Regio West

KTC Zegveld heeft sinds eind juli ruim tachtig toezeggingen binnen voor nieuwe participaties in de proefboerderij. Daarmee komt de aankoop van het aangrenzende melkveebedrijf heel dichtbij.

Peilverhoging nodig voor natuur Krimpenerwaard

Regio West

Het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard heeft een reeks aanpassingen van het waterpeil aangekondigd in verband met toekomstige natuurontwikkeling voor het Nationaal Natuur Netwerk (NNN).

Vraagtekens bij gaswinning Midden-Delfland

Regio West

De Midden-Delfland Vereniging (MDV) zet grote vraagtekens bij de plannen om meer gas te gaan winnen uit het veld Gaag-Monster dat deels onder het landelijk gebied van Midden-Delfland ligt. Dat blijkt uit een bericht op haar site.

Eerste HOT-bijdrage in Boskoop

Akker- & Tuinbouw

In de Greenport regio Boskoop heeft de samenwerking met het Ontwikkelingsbedrijf HOT het eerste resultaat opgeleverd voor de herstructurering van het gebied.

Vijf vragen over landschapsvisie Zuid-Holland

Regio West

Provincie Zuid-Holland heeft met de visie 'Rijke Groenblauwe Leefomgeving' wensen op een rij gezet voor de ontwikkeling van het landschap in de provincie. LTO Noord mist daarin waardering voor de huidige landschappelijke kwaliteit van het agrarisch...

Dagje boerderij leuker dan de Efteling

Regio West

Petra Commijs (21) droomt ervan het ouderlijk bedrijf in Maasdam om te vormen tot belevenisboerderij. De eerste stap is gezet met de eigen zuivellijn Hoeksche Zuivel, met (karne)melk, yoghurt, vla en ijs. Recreanten zijn er gek op.

Vee en publiek weerstonden hitte in Opmeer

Regio West

Op een snikhete editie van de Landbouwshow Opmeer draaide het niet alleen om koeien-, kalveren- en schapenkeuringen. Ook paarden passeerden de revue. Een daarvan, Veron, werd bereden door realityster Britt Dekker.

Extra maatregelen Rijnland tegen verzilting

Regio West

Het hoogheemraadschap van Rijnland neemt extra maatregelen om de verdere verzilting in het verzorgingsgebied zoveel mogelijk te beperken. Dat heeft het waterschap vandaag bekendgemaakt.

Utrecht weert intensieve veehouderij niet

Veehouderij

Provincie Utrecht laat via een woordvoerder weten dat zij de huidige intensieve veebedrijven, groot of klein, niet actief wil weren of wegwerken.

Rijnland sluit Grote Sluis vanwege droogte

Regio West

Het Hoogheemraadschap van Rijnland sluit vanaf vrijdagochtend 3 augustus de Grote Sluis in Spaarndam voor alle recreatievaart. Rijnland neemt dit besluit als gevolg van de aanhoudende droogte en de effecten op het watersysteem.

Maatregelen Hollands Noorderkwartier tegen droogte

Regio West

Vanwege de aanhoudende droogte neemt het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier extra maatregelen tegen indringing van zout water en verlies van zoetwater.

Beregeningsverbod Rijnland afgewend

Regio West

Dankzij de bijmenging van zoetwater dat via de Kleinschalige Wateraanvoer naar West-Nederland wordt geleid, is beregening van gewassen in Rijnland voorlopig gewoon mogelijk.

Rijk pakt verzilting Amsterdam-Rijnkanaal aan

Regio West

Rijkswaterstaat zet een bellenscherm in om zout water in het Noordzeekanaal terug te voeren naar zee. Zo wordt toenemende verzilting door de droogte van het Amsterdam-Rijnkanaal voorkomen.

Broedresultaat weidevogels stabiel in Zuid-Holland

Regio West

De broedresultaten van weidevogels in de Zuid-Hollandse gebieden waar agrarisch natuurbeheer plaats vindt zijn dit jaar vrij stabiel in vergelijking met 2017. Predatie door de vos is sterk toegenomen.

Rijnland formeert denktank droogteproblemen

Regio West

Het hoogheemraadschap van Rijnland formeert komende week een 'droogtedenktank' met vertegenwoordigers uit alle land- en tuinbouwsectoren, natuurorganisaties en andere betrokkenen.

Extra water voor West-Nederland op komst

Regio West

Vanwege de aanhoudende droogte gaan het Rijk en een aantal waterschappen vandaag maatregelen nemen om de dreiging van verzilting in West-Nederland het hoofd te bieden.

Vee van dijk vanwege droogte

Veehouderij

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft boeren vandaag verzocht om hun vee tijdelijk van de dijken te halen om schade aan dijken te voorkomen.

Fruitschade door vogels 60 procent vergoed

Akker- & Tuinbouw

Provincie Noord-Holland gaat 60 procent vergoeden van de getaxeerde schade die vogels veroorzaken aan zacht fruit en pit- en steenvruchten. Dat geldt ook voor de jaren 2016 en 2017.

Rijnland praat kwekers bij over droogte

Regio West

Het Hoogheemraadschap van Rijnland informeert boeren en tuinders aanstaande donderdagmiddag in Leiden over de maatregelen rond de extreme droogte.

LTO: beregeningsverbod funest kwetsbaar gewas

Algemeen

LTO Noord West heeft Hoogheemraadschap van Rijnland met klem verzocht een beregeningsverbod zo lang mogelijk uit te stellen en maatwerk te bieden aan de meest kwetsbare gebieden.

Landbouwvisie Utrecht mag van LTO uitdagender

Regio West

Op de onderwerpen Stad & plattelandsverbinding en Landbouw met Natuur had de Landbouwvisie van provincie Utrecht wel ambitieuzer gemogen. Verder is LTO Noord Utrecht vooral positief over de Landbouwvisie.

LTO presenteert Toekomstvisie voor Bollenstreek

Regio West

Tijdens een rondtocht door de streek op 7 juli heeft het bestuur van LTO Noord Duin- en Bollenstreek de agrarische Toekomstvisie Duin- en Bollenstreek gepresenteerd.

Extreme droogte bewijst noodzaak wateraanvoer

Regio West

2018 hoort bij de droogste jaren ooit. Toch heeft de land- en tuinbouw in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland nog weinig schade geleden door de goede zoetwatervoorziening.

LTO vindt geitenstop Utrecht voorbarig

Veehouderij

Onnodig, onterecht en onverwacht. Zo typeert LTO Noord het besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht om met ingang van 11 juli een voorlopige uitbreidingsstop voor de geitenhouderij in te stellen.

Rijnland controleert kades op scheurvorming

Algemeen

Vanwege de aanhoudende droogte is Hoogheemraadschap van Rijnland gestart met inspecties van droogtegevoelige kades. Vooruitlopend op de dijkinspecties verrichtte Rijnland op meerdere locaties grondboringen.

Utrecht start natuurcompensatiebank

Regio West

Provincie Utrecht gaat een natuurcompensatiebank opzetten met beschikbare gronden voor natuurcompensatie.

'Brede discussie' locaties zonneveld in Hoeksche Waard

Regio West

Hoeksche Waard - Hoe gaat de nieuwe fusiegemeente om met de agrarische structuur, verduurzaming in de land- en tuinbouw en de komst van windmolens en zonneakkers? Op die vragen geeft LTO Noord in haar Toekomstvisie voor 2030 een voorzet. Ze wil een...

Bollenstrekers vragen maatwerk bij groei

Regio West

Duin- en Bollenstreek - De Bollenstreek is wereldwijd befaamd om zijn hoogwaardige bloembollenteelt en bij toeristen geliefd om zijn mooie kleurenpracht in de lente. Om vitaal te blijven heeft de sector wel grotere bouwblokken en planologische...

Minder afplaggen voor natuur Bodegraven Noord

Regio West

'Naar een breed gedragen invulling van het natuurnetwerk in Bodengraven Noord'. Dat is de titel van het inrichtingsplan dat LTO Noord en Agrarische Natuurvereniging Parmey in samenspraak met Natuurmonumenten hebben geschreven en dat vandaag in Meije...

Scouting Rhenova winnaar Nestenbattle

Algemeen

De landelijke Nestenbattle van 'Slimme Vogels' is gewonnen door scouting Rhenova. Zaterdag 30 juni ontvingen de scoutingleden in De Meern de prijs en bijbehorende geldprijs.

'Juiste cijfers zijn nodig om wateraanpak te bepalen'

Regio West

De Deltaplan Agrarische Waterbeheer (DAW)-impuls moet afspraken opleveren tussen landbouw en waterschappen. In de veenweiden ontbreekt het echter aan juiste feiten over de waterkwaliteit, vindt LTO Noord. 'We moeten anders meten', stelt Gijs Stigter...

Hoeksche Waard wil proeftuinen circulaire landbouw

Regio West

Onder de naam 'De Hoeksche Waard Rond' willen Delphy, Topsurf Nederland, Mts Kooyman en Cirkellab dertig proeftuinen opzetten waarbij met inzet van reststromen de bodemkwaliteit wordt verbeterd.

Provincies kiezen andere variant Duinpolderweg

Regio West

Gedeputeerde Staten van Zuid- en Noord-Holland hebben een definitief Voorkeursalternatief voor de nieuwe verbindingsweg Duinpolderweg vastgesteld. Daarmee wijken ze af van het voorlopige alternatief dat begin dit jaar was gekozen.

Zuid-Hollandse bollentelers dringen emissie terug

Regio West

Twaalf bloembollenbedrijven in Zuid-Holland hebben binnen project 'Schoon erf, schone sloot' de erfafspoeling van gewasbeschermingsmiddelen met succes teruggedrongen.

Erfafspoeling bollentelers 70 procent gedaald

Regio West

Een groep van dertig bloembollentelers in Noord-Holland heeft de erfafspoeling met bijna zeventig procent weten te verlagen door maatregelen in het kader van het project 'Schoon erf, schone sloot.'

Provincie zoekt balans tussen landbouw en natuur

Algemeen

Provincie Zuid-Holland wil dat de balans tussen landbouw, natuur en landschap wordt hersteld. Het agrarisch landschap moet aantrekkelijker, biodiverser en schoner worden.

Zuid-Holland wil dat voedsel van eigen bodem komt

Regio West

Provincie Zuid-Holland wil dat in 2030 80 procent van het verse voedsel dat de inwoners nuttigen, daar ook is verbouwd. Voor het werken aan die local-for-local-ambitie is ook een rol voor LTO Noord weggelegd. Gedeputeerde Han Weber en Eveline...

Polder Achttienhoven krijgt hydrologische bufferzone

Regio West

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden legt een hydrologische bufferzone aan tussen polder Achttienhoven en het aangrenzend natuurgebied De Haeck & Nieuwkoopse Plassen.

Natuurorganisaties weer tegen smientenafschot

Regio West

Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland heeft samen met achttien lokale natuurverenigingen beroep aangetekend bij de rechtbank tegen een ontheffing voor het afschieten van smienten in Zuid-Holland.

Geld voor kennisoverdracht Utrechtse boeren

Regio West

Provincie Utrecht heeft de subsidieregeling voor kennisoverdracht aan agrarische ondernemers opengesteld. Deze subsidie is bedoeld voor aanbieders (organisatoren) van kennisoverdracht. In totaal is 600.000 euro beschikbaar.

Glastuinder loost afvalwater in bergingspolder

Regio West

Tijdens een handhavingsactie van Hoogheemraadschap van Delfland is in de Woudse Droogmakerij een bewuste lozing vanuit de glastuinbouw aangetroffen. De Woudse Droogmakerij is een polder voor piekwaterberging.

Plantenkwekers kopen samen kavel voor groei

Akker- & Tuinbouw

Plantenkwekerij P. van Geest en Westlandse Plantenkwekerij (WPK) hebben samen twee bestaande tuinbouwbedrijven in Naaldwijk gekocht om uit te kunnen breiden.

GreenBase vergroot biodiversiteit Haarlemmermeer

Regio West

In de Haarlemmermeer hebben zeven partijen donderdag het startsein gegeven voor het project GreenBase dat natuurwaarden in landbouw en landelijk gebied moet versterken.

2.500 hectare onderwaterdrainage Groene Hart

Regio West

Om bodemdaling af te remmen, wil Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) 2.500 hectare onderwaterdrainage aanleggen in het Groene Hart.

Woerden weert zonneakkers van agrarische grond

Regio West

Het nieuwe college van B&W in gemeente Woerden heeft zich uitgesproken tegen zonneakkers op agrarische grond. Dat blijkt uit het nieuwe coalitieakkoord dat afgelopen week is vastgesteld.

Vijf boerderijen genomineerd voor Utrechtse prijs

Regio West

Boerderijenstichting Utrecht heeft de vijf genomineerde historische boerderijen voor de verkiezing 'Boerderij van het jaar' bekendgemaakt. Boerderij 'Rumelaer' van Utrechts LTO Noord-voorzitter Bert van Donselaar is er één van.

Waterschap helpt boer daling van bodem af te remmen

Algemeen

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht stelt in 2018 350.000 euro beschikbaar aan boeren die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit of afremmen van bodemdaling.

Groen licht natuurdoelen Buijtenland van Rhoon

Regio West

Ondernemers, natuur- en recreatieorganisaties en overheden hebben vrijdag 8 juni samen een toekomstbeeld vastgesteld voor het Buijtenland van Rhoon.

Verkenningen Restveen Moordrecht gestart

Regio West

Namens provincie Zuid-Holland starten deze week twee gebiedsadviseurs van CLM (Centrum Landbouw en Milieu) met verkenningen in het restveengebied bij Moordrecht.

Kringloopboer scoort met lage broeikasemissie

Veehouderij

De broeikasgasemissie per kilo meetmelk van kringloopboeren uit Midden-Delfland lag in 2017 per kilo meetmelk gemiddeld 13 procent lager dan het landelijk gemiddelde op veengrond.

'Intensieve veehouderij nodig voor circulaire sector'

Regio West

'De intensieve, niet-grondgebonden veehouderij maakt onderdeel uit van het voedselproductiesysteem en is daarmee onmisbaar voor de ontwikkeling van een circulaire landbouw.'

'Ontwikkeling glaslocatie Zuidplas duurde te lang'

Akker- & Tuinbouw

De door Koos Hoogendoorn (voormalig bestuurslid LTO Noord Zuid-Holland) geïnitieerde Stichting Glastuinbouw Zuidplaspolder en Tuindersvereniging Zuidplaspolder hielden onlangs op te bestaan. De formele doelen waren bereikt, maar een derde grote...

Fruitteler kan met spuiwater veel kanten op

Regio West

Restvloeistof uit chemische luchtwassers van varkenshouders kan nuttig worden toegepast in de fruitteelt. Wim van Wijk werkt er al jaren mee. Dit voorjaar start een uitgebreide proef onder begeleiding van Delphy en Wageningen University &...

Utrechtse melkveehouder bespaart op energie

Veehouderij

Utrechtse melkveebedrijven laten zien dat energieneutraliteit mogelijk is. Dat blijkt uit traject Energie Neutrale Melkveehouderij in provincie Utrecht.

Delfland zet bergingen in vanwege hevige regenval

Regio West

Hoogheemraadschap van Delfland heeft dinsdagavond de calamiteitenbergingen Woudse polder en Wollebrand ingeschakeld om de hevige regenval te kunnen verwerken.

Nieuwe raad Goeree maakt kennis met landbouw

Regio West

De kersverse gemeenteraad en College van B en W van Goeree Overflakkee heeft tijdens een werkbezoek aan Loonbedrijf Moyses in Stellendam een beeld gekregen van de belangrijkste agrarische issues op het eiland.

Utrechts Landschap wil 500 hectare natuur erbij

Regio West

Natuurbeschermingsorganisatie Utrechts Landschap wil in de periode 2018-2023 het eigen natuur- en erfgoednetwerk uitbreiden met 500 hectare. Daarvoor zoekt de organisatie onder meer in de Groene Contouren.

LTO wil oplossing voor schaap op dijk

Veehouderij

LTO-vakgroep Schapenhouderij doet een oproep aan schapenhouders, die hun dieren op dijken weiden, om zich te melden. De LTO-vakgroep wil graag overleg over een oplossing voor het gebruik van dijkgronden.

Pachtnormen 2018 fors omlaag bijgesteld

Algemeen

De berekende regionormen 2018 zijn voor los bouw- en grasland gemiddeld fors naar beneden bijgesteld. Dat meldt de Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers Nederland (BLHB).

Nog 41 bedrijven geblokkeerd vanwege I&R-affaire

Veehouderij

Van de circa 2.200 initieel geblokkeerde bedrijven inzake de I&R-registratie zijn op dit moment nog 41 bedrijven geblokkeerd.

Limagrain: 3 procent minder mais dit jaar

Veehouderij

Naar verwachting is het maisareaal in Nederland dit jaar opnieuw licht gedaald en zo'n 3 procent kleiner dan vorig jaar.

Dümmen Orange bouwt centrum veredeling De Lier

Akker- & Tuinbouw

Dümmen Orange, veredelaar en producent van uitgangsmateriaal, heeft een start gemaakt met de bouw van het nieuwe Breeding Technology Centre (BTC) voor onderzoek in de sierteelt.

Hoe haalt de melkveehouder op veen 2030?

Veehouderij

Wat is de juist marsroute voor melkveehouders in de veenweiden om in het jaar 2030 een gezond bedrijf te hebben? Daarover houden Proeftuin Veenweiden in samenwerking met FrieslandCampina en De Samenwerking drie regioavonden.

Aantal slachtingen oud rosékalf daalt

Veehouderij

Ondanks de relatief hoge opbrengstprijzen van oude rosékalveren blijft het aantal slachtingen dalen. In twee jaar tijd is het aantal slachtingen teruggelopen van 178.800 naar 142.600, blijkt uit cijfers van het CBS.

POV-leden ontvangen Nieuwe Oogst in de bus

Veehouderij

Als onderdeel van één Varkensgeluid is het voor de POV-leden vanaf 2 juni mogelijk om de Nieuwe Oogst te ontvangen.

Varkenssector tegen normen combiluchtwassers

Veehouderij

'Het is prematuur, onzorgvuldig en onevenredig om de geurreductiepercentages van combiluchtwassers gelijk te stellen met enkelvoudige luchtwassers.'

Eerste Slimme Vogels-bordje is voor Robert Peek

Regio West

Melkveehouder Robert Peek uit Wilnis kreeg woensdag als eerste deelnemer het bordje van project Slimme Vogels uitgereikt.

Utrecht wil grote zonneakkers op weilanden A2-A12

Regio West

Gemeente Utrecht heeft stevige plannen voor een energielandschap in de polders Reijerscop en Rijnenburg langs het knooppunt A2-A12.

Zuid-Holland steekt 5,9 miljoen in duurzame landbouw

Regio West

Provincie Zuid-Holland opent binnenkort de subsidiemaatregel Samenwerking duurzame innovaties landbouw Zuid-Holland 2018. Hiervoor is in totaal 5,9 miljoen euro beschikbaar.

Innovatie houdt zoet water op voorraad

Regio West

Met de ontwikkeling van 'Coastar' komt grootschalige zoetwatervoorziening in Laag-Nederland een stap dichterbij. Coastar is een innovatieve oplossing om zoet water tijdelijk in de diepere ondergrond op te slaan en later te benutten.

Waterkwaliteit in tuinbouw Delfland licht verbeterd

Regio West

De waterkwaliteitsrapportage over 2017 laat zien dat de chemische waterkwaliteit vooral in de glastuinbouwgebieden in Delfland licht is verbeterd. In 2017 is het laagste aantal bestrijdingsmiddelen gemeten sinds deze door Delfland worden gemeten.

Tuinder biedt dak aan voor panelen energiecoöperatie

Regio West

Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp heeft met Harry Wubben een intentieovereenkomst getekend voor de opwekking van zonne-energie. De wens is om de schuur van Harry Wubben Flowers aan het einde van dit jaar te voorzien van duizend zonnepanelen.

Provincie koopt boeren Rhoon uit

Regio West

Provincie Zuid-Holland heeft 60 hectare grond verworven in het Buijtenland van Rhoon. Daardoor komt er meer ruimte voor de ontwikkeling van natuur en recreatie.

Kavelruil Krimpenerwaard rond

Regio West

In polder Den Hoek in de Krimpenerwaard is een grote en bijzondere kavelruil van agrarische grond en grond voor natuur rond gekomen.

Drone ziet grasgroei beter dan mensenoog

Regio West

In het project Bewust Boeren in Gouwe Wiericke draait een pilot met drones in graslandmeting. Bij twaalf deelnemers van de themagroep bodem en gewas is de grasopbrengst gemeten.

Subsidie voor Deltaplan Waterkwaliteit tulpenbedrijf

Regio West

Provincie Zuid-Holland heeft een POP3-subsidie verstrekt voor het project 'Deltaplan Waterkwaliteit Van der Baan' van tulpenteelt- en broeierijbedrijf Van der Baan in Dirksland.

Coalitie HOT herstructureert Boskoop

Regio West

Ontwikkelingsbedrijf HOT (Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouw) gaat de herverkaveling van boomkwekerijgebieden in regio Boskoop uitvoeren.

Organisaties Glastuinbouw Zuidplas opgeheven

Regio West

Stichting Glastuinbouw Zuidplaspolder en Tuinders Vereniging Zuidplaspolder (TVZ) houden op te bestaan.

Positie lelie in winkelschap kan nog beter

Akker- & Tuinbouw

'Veredelaars hebben de laatste jaren fantastisch werk geleverd. Maar de leliesector moet dat nog veel meer uitdragen in de markt.'

Groningse boeren willen melkgeldkorting van tafel

Veehouderij

Een groep ontevreden Groningse boeren wil dat het plan van zuivelcoöperatie FrieslandCampina om melkgeld in te houden als boeren meer melk leveren dan afgesproken zo snel mogelijk van tafel gaat.

Geld voor kavelruil met natuur in Noord-Brabant

Regio Zuid

Grondeigenaren in Noord-Brabant die vrijwillig grond willen ruilen, maken kans op een financiële bijdrage van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Agrariërs intensiveren aanpak bodemdaling in veen

Regio West

LTO Noord gaat samen met de boeren en tuinders in West-Nederland steviger inzetten op het tegengaan van de bodemdaling in veengebieden. Het doel is om in 2050 deze daling voor 50 procent te hebben opgelost.

Voorraad bemonstering fipronil mest

Veehouderij

Pluimveehouders die nog een voorraad met fipronil vervuilde mest hebben, kunnen via een ambtelijke monstername door de NVWA het fipronilgehalte opnieuw laten bepalen.

Utrechtse burger wil natuur

Regio West

Natuur, duurzaamheid en leefbaarheid zijn volgens Utrechtse burgers de belangrijkste kwaliteiten van de omgeving. Dat blijkt uit een enquête over de Omgevingsvisie van de provincie Utrecht.

Beloning voor duurzaam agrarisch waterbeheer

Regio West

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een nieuwe subsidieregeling voor boeren die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen.

Meer weidevogelbeheer in Utrecht in 2019

Regio West

Het Natuurbeheerplan 2019 van provincie Utrecht bevat meer mogelijkheden voor weidevogelbeheer rond bestaande weidevogelkerngebieden dan dit seizoen.

Proefschuur wint Gezonde Korte Keten Award

Regio West

Streekproductencoöperatie De Proefschuur uit Voorne-Putten ontving afgelopen week de Gezonde Korte Keten Award voor de meest innovatieve presentatie.

Start voor natuurzuivelfabriek Amstelland

Regio West

Melkveehouders in Amstelland brengen nog dit jaar hun melk op de lokale markt, vanuit de nieuwe melkfabriek Amstelland Natuurzuivel.

LTO nog scherper op zonneakkers

Regio West

LTO Noord en Greenport Noord-Holland Noord (NHN) roepen provincie en gemeenten in de kop van Noord-Holland op om een goede afweging te maken tussen energietransitie en het gebruik van land- en tuinbouwbouwgrond. Vanwege de urgentie doen zij dit met...

Noord-Holland investeert in aanpak bodemdaling

Regio West

Om bodemdaling tegen te gaan, zet provincie Noord-Holland een onderzoeksprogramma op. Provinciale Staten van Noord-Holland hebben daarom deze week 1 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor 'Innovatieprogramma Veen'.

LTO: bestemming Korendijk belemmert boerenbedrijf

Regio West

Het bestemmingsplan Cultuurhistorie Korendijk van de gelijknamige gemeente in de Hoeksche Waard vormt een belemmering voor de bedrijfsvoering van agrarische ondernemers met oude boerderijen.

Geld voor Zuid-Hollandse landbouwpioniers

Regio West

Provincie Zuid-Holland heeft deze week de subsidieregeling 'Stimulering maatschappelijke initiatieven op Duurzame Landbouw' opengesteld voor pioniers in duurzame landbouw.

Kavelruil is in Zuid-Holland actueler dan ooit

Regio West

Door ontwikkelingen als doorlopende schaalvergroting en vertrekkende boeren vraagt de verkaveling voortdurend aanpassing, stelt Jaap Schep, sinds maart voorzitter van Stichting Kavelruil Zuid-Holland. 'Het zijn precaire processen, want grond is...

Eerste bollenkweker aan de slag met ijzerzand

Regio West

JUB Holland is de eerste bloembollenkwekerij in de Duin- en Bollenstreek die een bollenperceel heeft laten inrichten met ijzerzand. Dit gebeurde op dinsdag 17 april.

Boer Midden-Delfland scoort met kringlooplandbouw

Regio West

Tien jaar kringlooplandbouw in Midden-Delfland heeft de melkveehouderij in het gebied fors duurzamer gemaakt. De CO2-uitstoot per kilo melk is in tien jaar met 15 procent gedaald. De melkproductie per koe steeg juist.

Aftrap voor Warmte Samenwerking Oostland

Regio West

Om glastuinbouw, woningen en bedrijven in het Oostland te verduurzamen, is vandaag initiatief Warmte Samenwerking Oostland (WSO) gestart door LTO Glaskracht Nederland en de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp.

Boeren pitchen producten voor zorginstellingen

Regio West

Meer dan twintig boeren, tuinders en andere agri-food ondernemers in de regio Hoeksche Waard en Goeree Overflakkee draaien mee met het programma 'Gezonde Korte Ketens' van Diverzio.

Meetnetwerk stuurt waterpeil Hoeksche Waard

Regio West

Stichting Hoeksche Waard op de Kaart (HWodKa) wil dit jaar een watermeetnetwerk voor grond- en oppervlaktewaterbeheer aanleggen.

Ganzenafschot Zuid-Holland blijft overeind

Regio West

De bestrijding van ganzen in Zuid-Holland blijft mogelijk. De ontheffing die provincie Zuid-Holland daarvoor tot 1 maart 2020 heeft, is door de Raad van State in stand gehouden.

Stortbuien verzuipen akkers Hoeksche Waard

Akker- & Tuinbouw

De plaatselijk hevige regenval in de nacht van dinsdag op woensdag heeft in de Hoeksche Waard voor nog onbekende schade gezorgd aan tien tot twintig akkerbouwpercelen.

Utrecht haalt meningen op voor landbouwvisie

Regio West

Richt je ook op de hele agribusinessketen, verhoog de toeristenbelasting en hevel de opbrengst over naar het landelijk gebied, ga uit van optimale productie in plaats van maximale productie en zorg voor agrarische structuurversterking.

Reageren op natuurzone Krimpenerwaard mogelijk

Regio West

Gemeente Krimpenerwaard heeft woensdag het voorontwerp bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard ter inzage gelegd. Tot en met 22 mei kan er op worden gereageerd.

Greenport West-Holland lanceert waterambitie

Regio West

Greenport West-Holland wil de verschillende partners binnen de Greenport - ondernemers, onderzoeksinstellingen, onderwijs en overheden - laten samenwerken aan het verbeteren van de waterkwaliteit en -kwantiteit.

Agrarisch waterbeheerders wisselen kennis uit

Regio West

De excursie van boeren uit DAW-project Bewust Boeren in Gouwe Wiericke naar collega's in Schipluiden leverde donderdag een geslaagde kennisuitwisseling op.

Zuid-Holland wil rendabele landbouw met weidevogel

Regio West

Provincie Zuid-Holland laat onderzoeken hoe een rendabele landbouw samen kan gaan met kansen voor weidevogels. Hiervoor is deze week 1,5 miljoen euro uitgetrokken.

Contract onderwaterdrainage Lange Weide getekend

Regio West

Het agrarisch collectief Lange Ruige Weide en Barth Drainage ondertekenden afgelopen week het contract voor de aanleg van onderwaterdrainage op ruim 300 hectare in de polder Lange Weide.

Boeren Krimpenerwaard werken aan waterkwaliteit

Regio West

LTO Noord Krimpenerwaard, DWLK, Collectief Krimpenerwaard, ANV Weidehof Krimpenerwaard en A.J.K. Krimpenerwaard hebben de handen ineen geslagen om actief te werken aan schoner water.

Oostland zet stap naar klimaatneutrale tuinbouw

Regio West

LTO Noord Glaskracht Midden Zuid-Holland en gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp gaan de mogelijkheden voor een robuust en gebiedsdekkend warmte- en CO2-net verkennen voor Oostland.

LTO West: maak probleem bodemdaling niet te groot

Regio West

Bodemdaling geeft veel boeren in West-Nederland steeds grotere uitdagingen, maar het is slechts één van de knelpunten in het landelijk gebied. Dat stelt LTO Noord West in de vandaag gepresenteerde 'Visie Bodemdaling'.

HWodKa wil verder met watermeetnetwerk

Regio West

De stichting Hoeksche Waard op de Kaart (HWodKa) heeft in samenwerking met acht partners, waaronder Wageningen Universiteit en AcaciaWater, een plan ontworpen voor de inrichting van een watermeetnetwerk voor grond- en oppervlaktewaterbeheer.

Onderzoek naar Foodlab in Hoeksche Waard

Algemeen

Er komt een onderzoek naar de haalbaarheid van het 'Foodlab' in de Hoeksche Waard, dat een educatief kenniscentrum moet worden voor de innovatieve land en tuinbouw.

Regio blijkt vruchtbaar als kennismotor

Regio West

Met de campagne 'Opgrondvanmorgen' zetten de partners van project Proeftuin Veenweiden de landbouw aan om proactief te werken aan ingrijpende ammoniakreductie. De regionale opzet van de Proeftuin hielp bij het ontwikkelen van know-how om dit doel te...

Tuindersvrouw laat CDA Westland winnen

Regio West

In de plattelandsgemeenten van West-Nederland komen de lokale partijen het meest als grootste uit de bus, gevolgd door het CDA en de VVD. Tuindersvrouw Karin Zwinkels zorgde met het CDA in Westland voor een verrassing.

Utrecht mag geen ganzen vergassen

Regio West

Provincie Utrecht mag van de rechter niet doorgaan met het vergassen van Grauwe ganzen, Canadese ganzen en verwilderde gedomesticeerde ganzen met behulp van CO2.

Samen investeren in onderwaterdrainage

Algemeen

Hoe stimuleer je landeigenaren of hele polders in de Westelijke Veenweiden om in onderwaterdrainage te investeren? Een gezamenlijk ontwerpproces met alle lokale stakeholders geeft de beste gebiedsinrichting.

Investeringen 'Bewust Boeren Rijnland' van start

Regio West

De eerste ronde van het project 'Investeringen Bewust Boeren Rijnland' kan van start. Afgelopen week zijn subsidies toebedeeld aan tientallen veehouders en akkerbouwers in het beheergebied van Hoogheemraadschap van Rijnland.

Veenafbraak afremmen met laag klei op veen

Algemeen

Door het jaarlijks aanbrengen van een dun laagje klei op veenweidenpercelen zou de mineralisatie van het veen kunnen vertragen en de bodemdaling worden afgeremd. Ook beperkt dit de CO2-uitstoot.

Startschot toekomstvisie tuinbouw Oostland

Akker- & Tuinbouw

Provincie Zuid-Holland en gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Zuidplas en Waddinxveen gaan aan de slag om een ruimtelijk-economische visie te ontwikkelen voor het tuinbouwgebied Oostland.

Lange Weide bewijst dat lokaal initiatief werkt

Algemeen

Nog even en de aanleg van 450 kilometer drainage op 310 hectare veenweiden in polder Lange Weide gaat van start. De schaalgrootte van de pilot is uniek. Geldt hier de regel hoe groter, hoe beter?

Vogelpopulatie Duin- en Bollenstreek stabiel

Regio West

Weide- en akkervogels die graag broeden in de Duin- en Bollenstreek lijken stabiele populaties te hebben. De patrijs staat vrij zwak en daarom start daarvoor dit seizoen in samenwerking met boeren een beschermingsproject.

Water in kassengebieden Delfland fors schoner

Regio West

De waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden van het Westland en Midden-Delfland is in 2017 aanzienlijk verbeterd ten opzichte van 2016.

Bollensector en Rijnland werken aan waterkwaliteit

Akker- & Tuinbouw

Hoogheemraadschap van Rijnland en de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) willen samenwerken aan de herinrichting van de Duin- en Bollenstreek.

Zuid-Holland richt vizier weer op ganzen

Regio West

De komende maanden mag weer op ganzen worden gejaagd in provincie Zuid-Holland. De provincie streeft het herstellen van de balans in de ganzenpopulatie na.

Aardwarmtebron Trias Westland minder diep en warm

Regio West

Aardwarmteproject 'Trias Westland' wordt geen ultradiepe bron op vier kilometer maar gaat geothermie winnen op 2,3 kilometer diepte. De opbrengst wordt daardoor lager dan verwacht.

Zuid-Holland laat jonge boer niet zakken

Regio West

Provincie Zuid-Holland heeft de subsidieregeling voor jonge landbouwers verruimd. Hierdoor kunnen alle 54 ingediende aanvragen worden gehonoreerd.

Provincie gaat weg Midden-Delfland verzwaren

Regio West

De N468 (Oostgaag/Molenweg) in Midden-Delfland wordt ingericht als een lokale weg die niet meer aantrekkelijk is voor sluipverkeer. Ook wordt de draagkracht van de weg verhoogd, zodat aanliggende melkveebedrijven weer voor zwaar verkeer bereikbaar...

Zonnepomp maakt land nat voor weidevogel

Regio West

De laatst geïnstalleerde zonnepomp van het Agrarisch Collectief Midden-Delfland is dinsdagmiddag aangezet. Deze pompen zorgen voor nat land voor weidevogels.

OCAP-leiding Haarlemmermeer komt dit jaar

Akker- & Tuinbouw

In de Haarlemmermeer, in het PrimA4a-gebied tussen de Westeinderplassen en de A4, gaat OCAP in de loop van 2018 de basisleiding aanleggen voor de levering van CO2 aan de glastuinbouw.

Rijk onderzoekt aanpak bodemdaling Groene Hart

Regio West

De Groene Hart-regio, het Rijk en de provincie gaan onderzoeken hoe ze de bodemdaling in het Groene Hart kunnen aanpakken. Daarvoor willen de partijen tot een regiodeal komen en daarin landelijke, regionale en lokale inspanningen bundelen.

Aanleg glasvezel buitengebied Oost Utrecht gestart

Regio West

De wethouders van gemeenten Renswoude, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen en Woudenberg hebben op vrijdag 9 februari samen met Gerard van Santen, directeur Gebiedscoöperatie O-gen en Piet Grootenboer, directeur Glasvezel de starthandeling verricht voor...

Glastuinders De Lier willen van aardgas af

Akker- & Tuinbouw

Glastuinders in de Kralingerpolder in De Lier gaan gezamenlijk aan de slag om de 117 hectare glastuinbouw in het gebied te voorzien van duurzame warmte tegen een concurrerende prijs.

Vijftig Rotterdamse studenten actief op Fruit Logistica

Akker- & Tuinbouw

Vijftig studenten van onderwijsinstellingen uit de Rotterdamse regio zijn deze week actief voor foodbedrijven op de Fruit Logistica in Berlijn.

Valentijnsdag met Boeren van Nederland

Algemeen

De initiatiefnemers van de socialemediabeweging Boeren van Nederland willen boeren aanzetten om met Valentijnsdag te daten met iemand uit de samenleving.

GD introduceert Pakket Diarree Vleesvarkens

Veehouderij

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) brengt het Pakket Diarree Vleesvarkens op de markt, naast het Pakket Diarree BIG dat al beschikbaar is voor zuigende of gespeende biggen.

Zuid-Holland zet streep onder bouwen in groen

Regio West

In Zuid-Holland staan twee grote bouwlocaties in het groen op de agenda, in Zuidplas en voormalig vliegveld Valkenburg. 'Maar daarmee zetten we ook een streep.'

Geld Groene Uitweg voor verbetering boerenbedrijf

Regio West

Boeren in het zuiden van Noord-Holland kunnen vanaf 1 maart weer aankloppen voor de subsidieregeling Groene Uitweg van provincie Noord-Holland. Daarmee kunnen zij hun bedrijf versterken en verduurzamen en hun weilanden beter toegankelijk maken voor...

Van Ruiten Programmaregisseur Energieakkoord

Akker- & Tuinbouw

Voormalig LTO Glaskracht-voorzitter Nico van Ruiten is per 1 maart aangesteld als Programmaregisseur Energieakkoord van de Greenport West-Holland.

Miljoenen euro's voor sloop van huizen tussen kassen

Regio West

Provincie Zuid-Holland en gemeente Westland trekken samen 7,05 miljoen euro uit voor de herstructurering en modernisering van de Westlandse glastuinbouw.

Innovatiepact moet Zuid-Hollandse tuinbouw versterken

Regio West

39 ondernemers, organisaties, overheden en onderwijs- en onderzoeksinstellingen hebben op 2 februari in Naaldwijk het Innovatiepact van Greenport West-Holland ondertekend.

LTO Utrecht presenteert Landbouwvisie

Regio West

In 2030 zorgt de overwegend grondgebonden landbouw in provincie Utrecht voor meer toegevoegde waarde en is de voedselveiligheid en transparantie groter dan ooit. Ook is dan de leefbaarheid op het platteland verbeterd.

Krimpenerwaard gaat voor adaptieve landbouw

Regio West

De gemeenteraad van Krimpenerwaard heeft dinsdagavond ingestemd met uitgangspuntennotitie Adaptieve Landbouw. Daarmee kan project Proeftuin Krimpenerwaard als leer- en experimenteeromgeving worden ingericht.

Lopikerwaard staat voor aanpassing watersysteem

Regio West

Om West-Nederland van voldoende zoetwater te voorzien tijdens droogte bereidt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de capaciteitsuitbreiding van de Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA) Midden Nederland voor.

Kringloop en bodem thema Utrechtse melkveeavond

Regio West

Met een thema-avond over bodem en kringlooplandbouw kunnen Utrechtse en Gelderse boeren hun kennis verdiepen over het sluiten van de mineralenkringloop op hun bedrijf.

LTO verkent provinciale asbestsanering

Algemeen

LTO Noord Regio West verkent de mogelijkheden om op provinciaal niveau asbestsanering mogelijk te maken voor de landbouw.

Centrale gietwatervoorziening Westland onderzocht

Regio West

Warmtebedrijf Westland en Evides Industriewater verkennen samen de mogelijkheden om gietwater beschikbaar te maken voor Westlandse glastuinbouw.

Zonnepanelen in Groene Hart met behoud openheid

Algemeen

Tweederde van de respondenten op een poll over zonnepanelen vindt dat zonneakkers in het Groene Hart mogelijk moet zijn. Maar dat wel met behoud van het open landschap als voorwaarde.

Utrechtse fruitteelt tekent voor schoon werken

Regio West

De Utrechtse fruitteeltsector blijft zich inspannen voor een schone werkwijze ten goede van de waterkwaliteit. Woensdagmiddag 17 januari werd daartoe convenant 'Schoon water Utrechtse fruitteelt 2.0' ondertekend.

Utrechtse veehouders ruilen zelf kavels

Regio West

Vijf (melk)veehouders in de polders Ruige Weide en Hekendorp in Oudewater hebben zelf een kavelruil georganiseerd. Op 5 januari is de akte gepasseerd.

Subsidie Groene Uitweg weer open

Regio West

Boeren in de regio Gooi, Vecht en Amstelstreek kunnen vanaf maart weer aankloppen voor subsidie in het kader van de Groene Uitweg.

Grondhonger stijgt door Zonnepark Distriport

Regio West

Provincie Noord-Holland wil op de grond, die ooit is aangekocht voor de ontwikkeling van het logistiek bedrijventerrein Distriport bij Berkhout, ruimte bieden aan een zonnepark van maximaal 66 hectare.

Utrechtse melkveehouder meet bodemtemperatuur

Veehouderij

In West-Utrecht is afgelopen vrijdag het startsein gegeven voor een proef met meters voor de bodemtemperatuur en bodemvocht bij achttien boeren.

Greenport Aalsmeer en HOT vernieuwen tuinbouw

Akker- & Tuinbouw

Greenport Aalsmeer en Ontwikkelingsbedrijf HOT hebben woensdag 10 januari een overeenkomst getekend voor de herstructurering van de regionale glastuinbouw.

Bollentelers verbeteren waterkwaliteit met ijzerzand

Regio West

Vijf bollentelers in Rijnland krijgen subsidie om ijzerzand toe te passen voor de waterkwaliteitverbetering. De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) ontving daarvoor een POP-3 subsidie.

Aanleg piekberging in Haarlemmermeer dichterbij

Regio West

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft 13,8 hectare grond aangekocht voor de aanleg van een piekberging in de zuidpunt van de Haarlemmermeer. Met de grondeigenaar is een overeenkomst tot koop overeengekomen.

Gratis verkeersles voor Utrechtse trekkerchauffeur

Algemeen

Zo'n 250 jonge Utrechtse trekkerchauffeurs en bestuurders van andere landbouwvoertuigen gaan dit voorjaar op cursus. In twee dagen worden ze op kosten van provincie Utrecht getraind om veiliger met landbouwvoertuigen op de openbare weg te rijden.

Impact Duinpolderweg voor landbouw beperkt

Regio West

Het voorlopige voorkeursalternatief van de Duinpolderweg is niet ongunstig voor de land- en tuinbouw, maar raakt de sector op sommige locaties wel. LTO Noord heeft met instemming gereageerd.

Alle hens aan dek voor de weidevogel

Regio West

Provincie Noord-Holland investeert de komende jaren extra geld in het verbeteren van de leefgebieden voor weidevogels.

Zuiveringsplicht: tijd tikt voor teler klein glas

Akker- & Tuinbouw

De tijd dringt voor telers met ondersteunend glas om hun bedrijf gereed te maken voor de zuiveringsplicht. Lang niet alle telers hebben dit op orde, terwijl waterschappen vanaf 1 januari beginnen met handhaven.

Onderzoek effect akkerranden Hoeksche Waard

Regio West

Waterschap Hollandse Delta onderzoekt samen met andere partijen het effect van akkerranden op het ecosysteem. Het onderzoek duurt tot en met 2018.

Nieuwe groene cirkel in Hoeksche Waard

Regio West

In de Hoeksche Waard is een Groene Cirkel-project gestart voor het ontwikkelen van duurzame en innovatieve landbouw en voedselketens in de Hoekse Waard en op Goeree Overflakkee.

Subsidie onderwaterdrainage Lange Weide

Regio West

De vereniging voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer 'Lange Ruige Weide' kan aan de slag met de aanleg van onderwaterdrainage in de polder Lange Weide in gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Aanleg natuur in Utrecht op schema

Regio West

In provincie Utrecht ligt de realisatie van nieuwe natuur op schema en laat de kwaliteit van de natuur een licht herstel zien.

Spengen lichtpunt in aanpak bodemdaling

Regio West

Bodemdaling wordt in de veenweiden een steeds nijpender probleem. In project 'Sturen met grondwater' in de polder Spengen bij Kockengen zoeken het waterschap en zeven boeren hoe ze dit met behulp van onderwaterdrainage kunnen bestrijden.

LTO Noord informeert telers over zuiveringsplicht

Akker- & Tuinbouw

LTO Noord verzorgt vier bijeenkomsten over de zuiveringsplicht voor telers met ondersteunend glas. Vanaf 1 januari 2018 zijn teeltbedrijven met ondersteunend glas verplicht om water uit de kas te zuiveren voor lozing.

LTO start inkoopcollectief mobiele waterzuivering

Akker- & Tuinbouw

LTO Glaskracht Nederland en LTO Ledenvoordeel starten een inkoopcollectief voor leden met als doel een ledenvoordeel te behalen op de mobiele zuivering. Samen, met meerdere glastuinders, willen de partijen het beste aanbod uit de markt halen.

Documentaire over bodemdaling op tv

Regio West

Diverse waterschappen, provincies en gemeenten financierden samen de documentaire 'het zinkende land', waarin gevolgen van de dalende veenbodem in grote delen van West- en Noord-Nederland belicht wordt.

Proeftuinboeren verdunnen drijfmest massaal

Regio West

Meer dan tachtig procent van de melkveehouders heeft in 2017 de drijfmest met veel meer water verdund. Dit blijkt uit een enquête die dit najaar is gehouden onder de honderd deelnemers aan de studiegroepen van Proeftuin Veenweiden.

Zuid-Hollandse veehouders willen stappen zetten

Regio West

Dankzij een deal met het provinciebestuur hopen intensieve veehouders in Zuid-Holland eindelijk weer te kunnen investeren in hun bedrijven. Met duurzaamheid en dierenwelzijn in ruil voor ruimte komt de sector uit een impasse die al jaren duurt.

Nieuwe Alliantie rond Geothermie in Zuid-Holland

Regio West

Provincie Zuid-Holland, DAGO (Dutch Association Geothermal Operators), EBN B.V., Eneco, HVC, Hydreco GeoMEC B.V. en Gemeente Westland hebben de Geothermie Alliantie Zuid-Holland gesloten.

Waddinxveen bezorgd over aardwarmteboringen

Regio West

Gemeente Waddinxveen heeft via een brief aan provincie Zuid-Holland haar zorgen geuit over toekomstige aardwarmteboringen in de Zuidplaspolder.

Margriet 53 levert melk voor beste Groene Hart product

Regio West

Marrit Schakel en Bas van Rijn van Boerderij Buitenverwachting in Hoogmade hebben met hun 'koespecifieke standyoghurt' de verkiezing Groene Hart Streekproduct 2017 gewonnen. De melk daarvoor kwam van Margriet 53.

PvdD wil halvering veehouderij Noord-Holland

Regio West

De Noord-Hollandse statenfractie van de Partij voor de Dieren wil dat de veehouderij in de provincie gehalveerd wordt, ten gunste van de productie van plantaardige eiwitten. Dat zou in de Omgevingswet geregeld moeten worden.

HOT maakt slag in herstructurering Westland

Regio West

Door samenvoeging van een bestaand potplantenbedrijf in 's-Gravenzande met een perceel tuinbouwgrond van het Ontwikkelingsbedrijf HOT Westland ontstaat een perceel van 10 hectare met een grootschalig en innovatief glastuinbouwbedrijf.

LTO-afdelingen Rijnland: meld schade aan dijken

Regio West

LTO Noord roept haar leden binnen het beheergebied van het hoogheemraadschap van Rijnland op zich te melden als ze schade hebben aan kades en dijken die op hun percelen liggen, waarvan zij vinden dat deze niet door vertrapping of achterstallig...

Ruimte in ruil voor verduurzaming stap dichterbij

Regio West

Intensieve veehouders in Zuid-Holland willen maximale stappen zetten in duurzaamheid en dierenwelzijn. Dat dan wel met de voorwaarde dat zij ruimte voor bedrijfsontwikkeling krijgen.

Warmtenet rond Leiden krijgt vorm

Regio West

Warmtebedrijf Rotterdam en Nuon hebben een overeenkomst getekend voor de levering van restwarmte uit de Rotterdamse haven aan de Leidse regio, ook bekend als de Warmtelevering Leidse Regio (WLR).

Boskoop krijgt voldoende zoet water

Regio West

Hoogheemraadschap van Rijnland, provincie Zuid-Holland en diverse gebiedspartners hebben vandaag een intentieovereenkomst afgesloten over de beschikbaarheid van zoet water in Greenport Boskoop.

Weidevogelstand Midden-Delfland stabiel

Regio West

De stand van de belangrijkste weidevogelsoorten in Midden-Delfland is dit jaar stabiel gebleven ten opzichte van 2015 en 2016. Dat blijkt uit de tellingen van weidevogelwerkgroep Midden-Delfland.

A.H. Verweijweg een halve eeuw tuindersweg

Regio West

'Complimenten voor de organisatie van Kom in de Kas!' Gemeente Lansingerland plaatste in april een advertentie in de lokale krant met deze tekst om de ondernemers aan de Berkelse tuindersweg te bedanken voor hun organisatie van Kom in de Kas. Want...

Ministerie steunt uitbreiding Masterclasses

Regio West

Het ministerie van Economische Zaken ondersteunt de doorontwikkeling van de Masterclasses Korte ketens.

Zuiveringsplicht: tijd dringt voor telers klein glas

Algemeen

Ook telers met kleine kassen, ondersteunend glas of tunnels vallen onder de zuiveringsplicht. De tijd dringt voor deze bedrijven. Op 1 januari gaat de regelgeving in en veel ondernemers hebben nog vragen over hun situatie.

Utrecht bouwt aan landbouwvisie

Regio West

De nieuwe landbouwvisie van provincie Utrecht krijgt vorm. Uit een brede dialoog is een wensbeeld gerold dat gevoed is door veel kennis, maar wel erg ambitieus is, vindt LTO Noord. Voor LTO Noord draait het om landbouwstructuurverbetering,...

Natuurnetwerk Krimpenerwaard krijgt miljoenen steun

Regio West

Provincie Zuid-Holland doet een extra investering van 24,4 miljoen euro voor de realisatie van het Natuurnetwerk Krimpenerwaard.

LTO wil geen arbeidsmigranten in voormalig boerenbedrijf

Algemeen

LTO Noord vindt het geen goed idee van gemeente Schagen om voormalige agrarische bedrijfslocaties te gebruiken voor de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. Dat blijkt uit een reactie op het nieuwe beleidskader van de gemeente.

Meer Noord-Hollands oktobergras met vergoeding

Regio West

Het aantal Noord-Hollandse Natura 2000-gebieden, waarbinnen de schade aan blijvend grasland in oktober voor een tegemoetkoming in aanmerking komt, is uitgebreid op verzoek van LTO Noord. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland besloten.

Kavelruil Wieringer randmeer uitgesteld

Regio West

De grote kavelruil in het voormalige Wieringerrandmeer gebied is tot nader order uitgesteld. Vorige week kondigde provincie Noord-Holland aan dat tien agrariërs, de provincie, het Rijk en Nuon een kavelruilovereenkomst zouden ondertekenen op 18...

Grote kavelruil Wieringerrandmeergebied

Regio West

Met een ruil van 310 hectare grond tussen tien boeren, provincie Noord-Holland, het Rijk en Nuon staat komende week de grootste kavelruil in het voormalige Wieringerrandmeergebied op de agenda.

Ruimte in ruil voor verduurzaming

Regio West

Een grote meerderheid van de intensieve veehouders in Zuid-Holland wil zich maximaal inspannen voor nog meer duurzaamheid en dierenwelzijn. Deze extra verduurzaming willen zij verbinden aan ruimte voor bedrijfsontwikkeling.

Grote kavelruil Wieringer randmeergebied

Regio West

Een ruil van 310 hectare grond wordt komende week gesloten tussen tien boeren, provincie Noord-Holland, het Rijk en Nuon. Het is de grootste kavelruil in het voormalige Wieringerrandmeergebied.

Zuid-Holland wil transformeren in proefveld van duurzaamheid

Regio West

Provincie Zuid-Holland wil de komende jaren veranderen in een groot proefveld op het gebied van Duurzame Landbouw.

Alton Heerhugowaard stopt ermee na halve eeuw

Regio West

De stichting Algemene Land- en Tuinbouwontwikkeling (Alton) bestaat dit jaar een halve eeuw. Dat wordt op vrijdag 13 oktober gevierd in café Bleeker in Heerhugowaard.

Novi-Pluim keert 4,2 cent kwaliteitsbonus uit

Veehouderij

Pluimveevermeerderaars ontvangen gemiddeld 4,2 cent kwaliteitstoeslag per kilo moederdier boven op de Novi-Pluimprijs.

Wageningen opent onderzoeksruimte kwaliteitsbeheer

Algemeen

Wageningen Food & Biobased Research heeft vrijdag haar vernieuwde onderzoeksfaciliteit voor kwaliteitsbeheersing in de groente-, fruit- en bloemensector geopend.

Energieopslag op melkveebedrijf onderzocht

Regio West

Energieopslag op een agrarisch bedrijf kan rendabel zijn, maar alleen als de opslag gecombineerd wordt met een geoptimaliseerd verbruik op het bedrijf. Daarnaast is een koppeling tussen de opslag en de energiemarkt nodig.

Noord-Holland vergoedt schade oktobergras

Regio West

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten om faunaschade aan blijvend grasland in oktober voor tegemoetkoming in aanmerking te laten komen.

FrieslandCampina wil geen grupstallen meer

Veehouderij

FrieslandCampina wil per 1 januari 2018 een verbod instellen voor het bouwen of uitbreiden van een grupstal of aanbindstal. Dat meldt Melkvee.nl.

Syngenta: stop gebruik Reflect in paprika's

Akker- & Tuinbouw

Syngenta maant telers om het gewasbeschermingsmiddel Reflect per direct niet meer toe te passen op paprika, snack- en puntpaprika, Spaanse en cayennepeper.

Zonnepark op voormalige proefboerderij

Regio Noord

Gemeente Lelystad heeft een omgevingsvergunning afgegeven aan Solarvation voor de realisatie van een zonne-energiepark aan de Wisentweg in Lelystad.

CO2-emissie glastuinbouw in 2016 weer gedaald

Akker- & Tuinbouw

De totale CO2-emissie van de Nederlandse glastuinbouw is in 2016 met 0,2 megaton gedaald naar 5,6 megaton. Daarmee ligt de uitstoot 0,6 megaton onder het oorspronkelijke doel voor 2020.

Veehouders en Zuid-Holland willen verduurzamen

Regio West

De overgrote meerderheid van de intensieve veehouders in Zuid-Holland wil zich maximaal inspannen voor nog meer duurzaamheid en dierenwelzijn. Deze extra verduurzaming willen zij verbinden aan ruimte voor bedrijfsontwikkeling.

Energieakkoord Westland-Oostland bindt 35 partijen

Regio West

Maar liefst 35 partijen in Zuid-Holland hebben donderdagochtend 5 oktober in Delft het Energieakkoord van de Greenport Westland-Oostland ondertekend.

Varkenshouders West-Nederland bundelen krachten

Veehouderij

Varkenshouders in West-Nederland, die zijn aangesloten bij de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), bundelen de krachten. Per 4 oktober vormen zij een eigen POV-regiobestuur.

Klein glas moet aan de slag met zuiveringsplicht

Akker- & Tuinbouw

Telers met kleine kassen, ondersteunend glas of blijvende tunnels moeten direct aan de slag met hun voorbereiding op de zuiveringsplicht die per 1 januari 2018 in gaat voor het lozen van kaswater met gewasbeschermingsmiddelen.

Subsidie om verduurzaming te belichten

Regio West

Partijen die zich in Zuid-Holland inzetten voor het leren over Duurzame Landbouw kunnen in de periode van 2 oktober tot en met 29 november subsidie hiervoor aanvragen.

Boeren Amstelland richten zuivelcoöperatie op

Regio West

Een groep melkveehouders in Amstelland, ten zuiden van Amsterdam, hebben eind vorige week zuivelcoöperatie 'Amstelgoed NatuurZuivel' opgericht. Dat meldt het Agrarisch Collectief Noord-Holland Zuid.

Protocol voor handhaving zuiveringsplicht

Akker- & Tuinbouw

LTO Glaskracht Nederland werkt met diverse overheden en de NVWA aan een protocol voor handhaving van de zuiveringsplicht. 'Net als bij ondernemers is er ook bij handhavers nog veel onduidelijk', aldus Guus Meis van LTO Glaskracht.

Marktpositie WKK in glastuinbouw verbetert iets

Akker- & Tuinbouw

De marktpositie van netleverende WKK-installaties in de glastuinbouw is verbeterd. Daarbij spelen vooral twee effecten een rol: een afnemende overcapaciteit op de elektriciteitsmarkt in binnen- en buitenland in combinatie met een stijgende CO2- en...

Utrecht zet geen stop op geitenhouderijen

Regio West

Provincie Utrecht zet voorlopig geen stop op geitenhouderijen. De motie 'Voorlopig geen nieuwvestiging en uitbreiding geitenhouderijen' van PvdA werd maandagavond breed verworpen in de Provinciale Staten.

Lichtuitstoot kassen na windhoos gedoogd

Regio West

Omgevingsdienst Haaglanden komt de door een windhoos getroffen tuinders in het Westland tegemoet door coulant op te treden bij lichtuitstoot.

Vijfhonderd leerlingen op bezoek bij de tuinbouw

Regio West

Met bijna honderd scholieren maakte de eerste groep van Green Unplugged 21 september kennis met de tuinbouw bij de bedrijven Bunnik Vriesea, GreenBalanz en Waterdrinker.

Niet de robot maar de sensingtechniek maakt het verschil

Akker- & Tuinbouw

Robotisering in de glasgroenteteelt kan een succes worden, maar tuinders moeten zich niet blindstaren op oogstrobots. Het gaat vooral om sensingtechniek in de kas, die op vele manieren toegevoegde waarde kan brengen. Dat was de les van de...

Sense technologie belangrijkste troef robotisering tuinbouw

Akker- & Tuinbouw

Sense, het waarnemen voordat robots een handeling kunnen uitvoeren, is nog belangrijker dan de ontwikkeling van robots zelf. Dat was de les uit tweedaagse workshop van het programma Glas 4.0, georganiseerd in opdracht van vier telersverenigingen.

Delflanders verwaarden vlees oudere melkkoe

Veehouderij

Zeven jonge boeren in Midden-Delfland hebben de coöperatie Delflandse Vleesmeesters opgericht. Deze groep verwaardt het vlees van oudere melkkoeien.

20 miljoen schadevergoeding boeren Botlekbrand

Regio West

ExxonMobil vergoedt de schade die boeren en tuinders in gemeente Nissewaard leden na de Botlekbrand op 21 augustus. De totale compensatie komt neer op zo'n 20 miljoen euro.

Nico van Ruiten neemt afscheid van LTO Glaskracht

Akker- & Tuinbouw

Voorzitter Nico van Ruiten is vandaag tijdens zijn feestelijke afscheidsreceptie bij de Tuinderij in De Lier benoemd tot Erelid van de vereniging LTO Glaskracht Nederland.

Koning opent beleefcentrum Koppert

Akker- & Tuinbouw

Koning Willem-Alexander heeft donderdag in Berkel en Rodenrijs het Experience Centre van Koppert Biological Systems geopend.

Koppert lanceert lespakket 'Hulptroepen uit de natuur'

Akker- & Tuinbouw

Met het nieuwe lespakket 'Hulptroepen uit de natuur' kunnen basisschoolleerlingen uit groep 4, 5 en 6 alles leren over hoe groenten en fruit gezond groeien, welke insecten hierbij kunnen helpen en hoe belangrijk hommels zijn voor de bestuiving.

Bollensector geeft startschot voor vitale teelt

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse bollensector wil via Vitale Teelt 2030 toewerken naar een groene en stevige toekomst. Vier partijen gaven donderdag het startschot voor een onderzoeks- en uitvoeringsprogramma die dat mogelijk moet maken.

Zuid-Holland pakt agrarische leegstand aan

Regio West

Provincie Zuid-Holland verwacht dat er de komende jaren enorm veel agrarische leegstand ontstaat. De provincie wil daarom met regionale partijen aan de slag om deze bebouwing voor andere doeleinden te gebruiken.

Combinatie Zegenpolder mag aan de slag in Rhoon

Regio West

Combinatie Zegenpolder B.V. voert de komende drie jaar het experiment uit rond het realiseren van hoogwaardige akkernatuur in de Zegenpolder in het Buijtenland van Rhoon.

Zonneakker Haarlemmermeer mag van provincie

Akker- & Tuinbouw

In gemeente Haarlemmermeer kan een omvangrijk zonnepark worden gerealiseerd. Gedeputeerde Staten (GS) van provincie Noord-Holland hebben 'de Groene Hoek' daarvoor aangewezen als stimuleringsgebied voor zonne-energie.

Proef Natte Teelten Krimpenerwaard van start

Regio West

Een proefveld met natte teelten zoals lisdodde, riet, duck patato en wilg laat melkveehouders in de Krimpenerwaard zien wat deze alternatieve teelten voor de veenweiden kunnen betekenen.

Bollentelers op eilanden werken aan schoon water

Regio West

In navolging van andere regio's is vrijdag 25 augustus ook op de Zuid-Hollandse eilanden het project 'Schoon erf, schone sloot' van start gegaan.

Schaderegeling voor agrariërs Nissewaard na brand

Regio West

LTO Noord en ExxonMobil zijn in nauw overleg over een schaderegeling voor de vergoeding van de directe en indirecte schade door de brand bij ExxonMobil in de Botlek. Getroffen agrariërs in de gemeente Nissewaard (Voorne Putten) worden hierover...

Weide aangepast aan wens weidevogel Zuid-Holland

Regio West

Meer kruidenrijk grasland, meer plas-draslocaties en weidevogelpompen. Collectieven, vrijwilligers en natuurorganisaties zetten gezamenlijk hun extra beheermaatregelen op een rij voor het Zuid-Hollandse verbeterplan 'Brede aanpak weidevogels'.

Minder overtredingen door gezamenlijke controles

Regio West

De jaarlijkse controles op de opslag van agrarisch afval, mest- en composthopen staan weer voor de deur. Sinds 2015 voert Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier deze uit met de Regionale Uitvoeringsdienst NHN en de milieupolitie. Dat helpt.

Koning opent Experience Centre Koppert

Akker- & Tuinbouw

Koning Willem-Alexander is donderdagochtend 14 september aanwezig bij de viering van het 50-jarig jubileum van Koppert Biological Systems in Berkel en Rodenrijs. Ter gelegenheid van het jubileum opent de Koning het nieuw ontwikkelde 'Experience...

Subsidie voor verduurzamende boeren Utrecht

Regio West

Boeren en tuinders in provincie Utrecht kunnen vanaf 21 augustus tot 20 oktober 2017 bij de provincie subsidieaanvragen indienen voor de regeling 'Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering'.

LTO Noord wil proef met trekkers op N227 en N229

Algemeen

Om levensgevaarlijke verkeerssituaties met landbouwvoertuigen en fietsende scholieren te vermijden, willen gemeente Wijk bij Duurstede en LTO Noord een proef met trekkers op de provinciale weg. Provincie Utrecht moet nog een besluit nemen.

LTO West-Friesland in de benen tegen zonneakker

Regio West

De mogelijke komst van een zonneakker van 12 hectare op tuinbouwgrond in Andijk heeft het bestuur van LTO Noord West-Friesland op scherp gezet. De afdeling gaat bekijken hoe zonneakkers in landelijk gebied zijn te voorkomen.

Grootste zonnepark Randstad rekt de regels niet op

Regio West

De komst van een zonnepark van 26 hectare bij Hoofddorp leidt niet tot verruiming van de beleidsregels voor zonnepanelen op boerenland. Dat heeft gemeente Haarlemmermeer onlangs aan LTO Noord laten weten.

Hollands Noorderkwartier scherpt waterdoelen aan

Regio West

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) scherpt de doelen van Kaderrichtlijn Water (KRW) voor het derde Stroomgebiedbeheerplan aan.

Hollandse Delta plaatst noodpompen vanwege blauwalg

Regio West

Waterschap Hollandse Delta heeft twee noodpompen geplaatst in Oude-Tonge. Zij voorzien de polders ten zuiden van Oude-Tonge van zoet water uit het Haringvliet.

'Reststromen voor circulaire economie regio Schiphol'

Regio West

Met het programma Westas willen gemeenten rond Schiphol, Greenport Aalsmeer, haven van Amsterdam, provincie en rijk initiatieven tot een circulaire economie stimuleren. Nico Verduin, voorzitter LTO Noord regio West, duidt de kansen voor de...

Rijnland eist dijkherstel door boeren

Regio West

Meer dan zestig melkveehouders en andere grondgebruikers met percelen langs boezemwateren in Kaag en Braassem zijn door Hoogheemraadschap van Rijnland gesommeerd de schade aan walkanten te herstellen.

Brand bij Shell Pernis ook drama voor glastuinders

Akker- & Tuinbouw

Door de brand die vorig weekend uitbrak bij Shell in Pernis is de levering van CO2 als restproduct aan de glastuinbouw ernstig getroffen. Sommige glastuinbouwbedrijven krijgen slechts een derde van de gewenste hoeveelheid geleverd.

Delfland wil melding Amerikaanse rivierkreeften

Regio West

Hoogheemraadschap van Delfland roept iedereen in het beheergebied op om waarnemingen van de rode Amerikaanse rivierkreeft te melden. Het waterschap wil in kaart brengen waar de schadelijke invasieve soort leeft.

Vruchtbare Kringloop onder druk door fosfaatwet

Akker- & Tuinbouw

Project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland heeft een klein jaar na de start meerdere samenwerkingsverbanden opgeleverd, maar staat nu onder druk door de nieuwe fosfaatwetgeving.

Kassenbouw trekt weer aan

Akker- & Tuinbouw

Sinds de opleving in de glasgroenteteelt in 2015 en 2016 worden er weer volop nieuwe kassen gebouwd. Zoals hier in Berkel en Rodenrijs (Oostland) door tomatenkwekerij Solyco van Gert-Jan van der Spek.

Aardwarmte moet veilig volwassen worden

Akker- & Tuinbouw

De geothermiesector staat op de drempel van volwassenheid, maar worstelt zich nog door de onstuimige, risicovolle puberteit. Dat beeld schetst het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in een kritische sectorbeschrijving. Met aanbevelingen wil ze een...

Aboutaleb weer even teler onder telers

Regio West

Lang voordat hij politicus werd in Nederland, was burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam zelf aardappelteler in zijn geboorteland Marokko.

Sportclubs ingezet bij werving glasvezel

Regio West

De kans dat er glasvezel wordt aangelegd in het buitengebied van gemeente Schagen wordt steeds groter. Dit is mede te danken aan het wervingswerk van vrijwilligers van de lokale sportverenigingen.

Hinder voor verkeer rond Hazerswoude-Dorp

Regio West

Provincie Zuid-Holland voert voor het verbeteren van de verkeersveiligheid de komende maand groot onderhoud uit aan de wegen rond Hazerswoude-Dorp. Het onderhoud duurt van 31 juli tot en met 3 september. Voor het landbouwverkeer zijn voorzieningen...

Provincie de boot in tijdens Varend Corso

Regio West

Provincie Zuid-Holland vaart op 4, 5 en 6 augustus voor het eerst mee in het Varend Corso in het Westland.

Partij voor de Dieren bezorgd over geothermie

Akker- & Tuinbouw

De Partij voor de Dieren (PvdD) in Zuid-Holland maakt zich zorgen over de veiligheidsrisico's bij de winning van aardwarmte.

Nieuwe GMO-regels stuk strenger

Akker- & Tuinbouw

De regels ten aanzien van de uitvoering van gemeenschappelijke marktordening groenten en fruit (GMO) zijn ingrijpend gewijzigd en aangescherpt. 'Duidelijkheid is goed, maar de mogelijkheden voor afzetorganisaties worden behoorlijk minder', aldus...

Warmte-koudeopslag doet het in kas beter dan op kantoor

Akker- & Tuinbouw

Installaties voor warmte-koudeopslag in de glastuinbouw functioneren gemiddeld beter dan die in kantoren. Dat blijkt uit een onderzoek van Omgevingsdienst Haaglanden.

CO2-doelen glastuinbouw aangescherpt

Algemeen

De CO2-doelstelling 2020 voor de glastuinbouwsector wordt aangescherpt van 6,2 naar 4,6 Megaton. Dat is een CO2-reductie van 26 procent.

Sensing-techniek ook voor fruitteler in zicht

Akker- & Tuinbouw

Wat heeft een fruitteler aan de high sensing-technieken waarmee veel akkerbouwers al hun voordeel doen? Adviesbureau Delphy doet onderzoek naar de mogelijkheden, specifiek voor de fruitteelt. Het systeem Intelligent Fruit Vision was de noviteit op...

Maatregelen erfafspoeling helpen milieu

Veehouderij

De maatregelen die boeren nemen om erfafspoeling tegen te gaan, hebben 'een effect' op het milieu. Dat toont Bonnie Vis aan in haar afstudeeronderzoek naar de resultaten van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Utrecht opent pacht voor 2018

Regio West

Provincie Utrecht heeft de belangstellingsregistratie voor de verpachting van overtollige grond in 2018 geopend. Belangstellenden kunnen zich melden tot 1 september 2017.

Veenweide Innovatiecentrum krijgt jaarlijks 60.000 euro

Regio West

Het Veenweiden Innovatiecentrum in Zegveld ontvang tot en met 2019 jaarlijks 60.000 euro van provincies Utrecht en Zuid-Holland.

310 hectare onderwaterdrainage in Lage Weide

Regio West

In polder Lange Weide nabij Driebruggen wordt begin 2018 in totaal 450 kilometer onderwaterdrainage (OWD) aangelegd.

Zuid-Holland vergoedt alsnog schade zomerganzen

Regio West

Provincie Zuid-Holland gaat de schade door zomerganzen alsnog vergoeden. Dat blijkt uit een motie die Provinciale Staten van Zuid-Holland afgelopen week hebben aangenomen. Het gaat om een vergoeding voor de schade die zomerganzen op agrarische...

Conferentie: duurzame teelt goed bewaard geheim

Akker- & Tuinbouw

De land- en tuinbouw bieden de oplossingen voor de uitdagingen van de toekomst: voldoende voedsel voor de groeiende wereldbevolking en duurzame productiemethoden met minder gebruik van grondstoffen en minder uitstoot.

Tuinbouw zoekt met academies nieuw doel

Akker- & Tuinbouw

De Greenport Hub moet matches maken tussen academische kennis van drie Zuid-Hollandse universiteiten en de tuinbouwsector. Voldoende en gezonde voeding en biobased producten zijn grote kansen voor de tuinbouw, die vragen om gericht onderzoek.

Veldproef Midden-Delfland druk bezocht

Regio West

Hoe blijf je productief boeren in combinatie met een uitgestelde maaidatum voor weidevogels? Dat is de vraag waar een van de Midden-Delflandse kringlooplandbouwgroepen zich dit seizoen over buigt.

Appeldag toont mogelijkheden high sensing

Akker- & Tuinbouw

Tijdens de tweejaarlijkse Appeldag afgelopen donderdag in Neerijnen, werden fruittelers bijgepraat over de mogelijkheden van high sensing-techniek. De door de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) en adviesbureau Delphy georganiseerde kennisdag...

Tuinbouw kan bijdragen aan betere volksgezondheid

Algemeen

Volgens kinderarts-intensivist Koen Joosten van Erasmus MC kan de tuinbouw bijdragen aan een betere volksgezondheid door groenten en fruit aantrekkelijker te maken voor ouders en kinderen.

Eerste Nederlandse paprika's naar China

Akker- & Tuinbouw

De verkoop van Nederlandse paprika's in China is sinds donderdag een feit. Dutch Valley is het Nederlandse paprikamerk waaronder de vruchtgroenten aan China worden geleverd.

Melkveehouder zoekt met innovatienetwerk de stad

Veehouderij

Met de start van innovatienetwerk Midden IN Delfland zet de regionale melkveesector van Midden-Delfland zich in om koploper te blijven in vernieuwing. 'Na het succes van onze kringlooplandbouw willen we nieuwe stappen zetten', verklaart voorzitter...

Waterschap besproeit dijken tegen droogte

Regio West

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden start deze week met het beregenen van de dijken langs de Grecht, de Wierickes en de Geer. Dat gebeurt preventief om te voorkomen dat mogelijke schade ontstaat door het uitdrogen van dijken of de schade...

Uittocht ZON-tuinders naar Belgische veilingen

Akker- & Tuinbouw

Van de ongeveer 460 leden in 2008 heeft veiling ZON in Venlo er nog minder dan de helft over. Dat komt vooral door de overstap naar Belgische groenten en fruitveilingen waar de prijsvorming beter zou zijn.

Landbouwprojecten Utrecht ontvangen 2 miljoen euro

Regio West

Provincie Utrecht heeft drie subsidieregelingen in het kader van plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 opengesteld. Er is in totaal ruim 2 miljoen euro beschikbaar voor kavelruil, bedrijfsverplaatsing, kennisoverdracht en samenwerking.

Brakke polder Westzaan komt dichterbij

Regio West

De verbrakking van polder Westzaan is deze week een stukje dichterbij gekomen. Provincie Noord-Holland en HHNK onderzoeken de twee laatste opties.

Geld voor verduurzaming landbouw Zuid-Holland

Regio West

Partijen in Zuid-Holland die zich inzetten voor duurzame innovaties in de grondgebonden landbouw kunnen vanaf 12 juni 2017 subsidie aanvragen voor duurzame proeftuinen.

Naaldwijkse school wint Gouden Bloembol 2017

Akker- & Tuinbouw

De Rooms-Katholieke Basisschool Bernadette (groep 6) uit Naaldwijk heeft de Gouden Bloembol Award 2017 gewonnen. Ook klassen in Canada, Duitsland en Engeland ontvingen deze prijs.

Tuinders kunnen student op de tuin inhuren

Akker- & Tuinbouw

Na nauwe samenwerking met Lentiz MBO Westland Horti introduceert LetsGrow.com een nieuw fenomeen in de glastuinbouw: de 'Tuinbouwstudent op de tuin'.

'Club van 100 is ijzersterke formule'

Akker- & Tuinbouw

66 leden telt de Club van 100 voor het glastuinbouwonderzoek inmiddels. De helft van het ingelegde geld is precompetitief, de helft voor eigen kennisvragen. 'Een ijzersterke formule', aldus Jan Willem de Vries van Wageningen University &...

Subsidie voor natuurbeheer karakteristiek landschap

Regio West

Provincie Noord-Holland stelt vanaf 2018 subsidie beschikbaar voor het natuurbeheer van een aantal karakteristieke landschapselementen in de provincie.

Terugvordering GMO-geld FresQ onderzocht

Akker- & Tuinbouw

Oud-leden van de telersvereniging FresQ moeten mogelijk een bedrag van 48 miljoen euro aan subsidie terugbetalen, nu de telersvereniging failliet is verklaard.

AATerra ME inzetbaar voor komkommerteelt

Akker- & Tuinbouw

Op verzoek van LTO Glaskracht Nederland is een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor AATerra ME. Het middel is inzetbaar ter bescherming van de bedekte komkommerteelt tegen schade door pythium spp.

Grote stalbrand in Overijssel

Regio Oost

In het Overijsselse Wierden is zaterdagmiddag aan de Ypeloweg een grote brand uitgebroken. Volgens dagblad Tubantia is de brand inmiddels onder controle.

Minder controles waterschap door samenwerking

Regio West

De directeuren van waterschap Hollandse Delta, waterschap Rivierenland en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid tekenden deze week de samenwerkingsovereenkomst indirecte lozingen.

Greenport zoekt ideeën voor duurzame dinsdag

Akker- & Tuinbouw

De eerste dinsdag van september staat bekend als Duurzame Dinsdag. Op deze dag krijgen duurzame ideeën en initiatieven een podium in politiek Den Haag.

Boerenfrustratie over actieplan nitraat

Veehouderij

LTO maakt zich zorgen over de invulling zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. De betrokken ministeries hebben te weinig aandacht voor het vakmanschap van de boeren. Verdere aanscherping en invoering van nieuwe regels dreigt, waarschuwt bestuurder...

The Greenery nu ook Milieukeur

Akker- & Tuinbouw

Handelsorganisatie The Greenery in Barendrecht is sinds afgelopen week ook Milieukeur gecertificeerd.

Agrarische akkerranden Drenthe in kaart gebracht

Regio Noord

Agrarische Natuur Drenthe heeft de bloemrijke akkers en bloemenranden in Drenthe op een interactieve kaart gezet.

Internationale bio handelshuis OPTA opgericht

Biologische landbouw

In Milaan is deze week onder de naam Opta een nieuwe Europese organisatie opgericht door vijftien bedrijven die actief zijn in de biologische verwerking en handel.

Kersenseizoen feestelijk geopend in Cothen

Regio West

Met de uitreiking van het eerste mandje kersen in de hoogstamboomgaard van FruitMasters-telers familie Vernooij in Cothen is het kersenseizoen feestelijk geopend.

Energieneutrale voorbeeldboer opent deuren

Regio West

Gedeputeerde Mirjam Maasdam van provincie Utrecht sprak woensdag haar bewondering uit voor het melkveebedrijf van Jan en Lisanne Oskam in Leusden. Dat is een van de bedrijven uit project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij.

Handhaving Haarlemmermeer baart LTO zorgen

Regio West

De handhaving op oneigenlijk gebruik van kassen in enkele glastuinbouwlocaties in Rijsenhout bij Aalsmeer is ondermaats, vindt LTO Noord.

Steenwolmat op maat voor tomaat en paprika

Akker- & Tuinbouw

Grodan heeft twee gewasspecifieke steenwolmatten op de markt gebracht. De nieuwe Grodan Supreme paprikamat en de verlengde Grodan Elite mat voor tomaat.

Polderkennis op Peil werkt aan waterkwaliteit

Regio West

Veehouders in Utrecht-West kunnen na deze zomer in studiegroepen aan de slag met water gerelateerde problemen in hun eigen polders. Door middel van studiegroepen gaan veehouders in het project Polderkennis op Peil hun kennis delen met buren en met...

College Utrecht vraagt scenario's energielandschap

Regio West

Het gemeentebestuur van de stad Utrecht heeft de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met de startnotitie Energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop.

Nijpels op regionale klimaattop

Regio West

De regio Midden-Holland wil tot 2050 een hoeveelheid energie besparen of duurzaam gaan opwekken die overeenkomt met het verbruik van 338.381 huishoudens. Tijdens een regionale klimaattop wordt de aanpak daarvoor gepresenteerd.

Winterlichtkas levert leermomenten op

Akker- & Tuinbouw

De winterlichtkas bij Wageningen University & Research Glastuinbouw in Bleiswijk levert de nodige lichtwinst op, vooral vanwege het gebruikte diffuse glas.

Netwerk bundelt kennis over zoet en zout water

Regio West

Door de oprichting van het expertisenetwerk 'Zoet Zout Knooppunt' willen Noord-Hollandse overheden de beschikbare kennis over verzilting bundelen en het onderzoek meer op de praktijk afstemmen.

Open landschap Groene Hart moet soms wijken

Regio West

Het Groene Hart als centraal gelegen gebied in de Randstad is in 2040 is nog steeds het ontspannen bindmiddel tussen de drukke steden. Maar het kenmerkende open landschap zal op sommige plekken wijken.

Zuid-Hollandse landschapstafels te onbekend

Regio West

Slechts 40 procent van de betrokken professionals in groen en landschap is bekend met de Zuid-Hollandse landschapstafels.

Kleinere tuinder heeft hulp nodig bij gasbesparing

Akker- & Tuinbouw

Door fors minder aardgas te gebruiken kan de glastuinbouw Groningen helpen en tevens hun eigen toekomst veilig stellen. Daarom moeten de overheid en de sector werk maken van de toekomst van de sector en van energiebesparing.

Proefpolder kringlooplandbouw veenweiden gestart

Regio West

Project Proefpolder Kringlooplandbouw is woensdag gestart. Dat gebeurde door het nemen van bodemmonsters en meten van de waterkwaliteit door waterschapsbestuurders Guus Beugelink (De Stichtse Rijnlanden) en Pieter Kruiswijk (Amstel Gooi en Vecht).

Milieukeur wordt PlanetProof

Akker- & Tuinbouw

Stichting Milieukeur (SMK) heeft de nieuwe naam 'on the way to PlanetProof' geïntroduceerd. Met de nieuwe naam wil SMK ook internationale toepassing van het keurmerk Milieukeur voor plantaardige producten mogelijk maken.

Rijnland vraagt bollenteler inundatie te melden

Akker- & Tuinbouw

Hoogheemraadschap van Rijnland vraagt bollen- en vaste plantentelers om uiterlijk twee weken voor het inunderen van hun percelen dit te melden. Dan maakt Rijnland samen met telers afspraken over de onttrekking van water.

Stuurgroep wil desnoods grond onteigenen voor natuur

Regio West

Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard bepleit bij provincie Zuid-Holland dat de vorming van het Natuurnetwerk Nederland in de Krimpenerwaard desnoods door grondverwerving of onteigening plaats vindt.

Zuid-Holland zoekt 'voedselvernieuwers'

Regio West

Provincie Zuid-Holland zoekt landbouwpioniers die verder willen gaan dan wat nu in de traditionele landbouw gebeurt en andere wegen dan de gangbare willen bewandelen. Ze zijn welkom tijdens het Voedselvernieuwersfeest op donderdag 11 mei bij Koppert...

Provincie zoekt boeren voor akkernatuur

Regio West

Voor een driejarig experiment met akkernatuur in de Zegenpolder bij Rhoon nodigt provincie Zuid-Holland agrarische ondernemers uit om zich in te schrijven.

Tomatenkwekerij Breugem vastgelegd met drone

Akker- & Tuinbouw

Dick Breugem van Tomatenkwekerij Breugem in Bleiswijk won onlangs een prijsvraag van LetsGrow.com over Het Nieuwe Telen.

Utrechtse boer zoekt dieselbesparing

Regio West

De mogelijke besparingen op het dieselverbruik zijn binnen de melkveehouderij nog relatief onbekend. Om hierin een stap te zetten, hebben drie voorbeeldbedrijven in Utrecht hun dieselverbruik over 2016 gemeten per bedrijfsactiviteit. Een gerichte...

Waterkwaliteit Delfland blijft uitdaging tuinbouw

Regio West

De waterkwaliteitsverbetering van de afgelopen jaren in glastuinbouwgebieden in het Hoogheemraadschap van Delfland stagneert. Dat is de belangrijkste conclusie die Delfland heeft getrokken uit de Waterkwaliteitsrapportage over 2016.

Scherper toezicht Rijnland op gedrag bij slootkant

Regio West

Hoogheemraadschap van Rijnland verscherpt vanwege de aanvang van het teeltseizoen de controles op het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen langs de slootkant.

Visiontechnologie brengt oogstrobot dichterbij

Akker- & Tuinbouw

De oogstrobot in de tuinbouw legt het nog ruimschoots af tegen de mens vanwege de cruciale oog-handcoördinatie die nodig is bij het oogsten van groenten en bloemen. Maar een omslag lijkt op komst, met de visiontechnologie die door Delft Robotics is...

Onderzoeker verwacht snel duidelijkheid sleepvoet

Regio West

'Wij hopen dat de ombouwcriteria voor de sleepvoetbemester komende week bekend worden gemaakt tijdens de bijeenkomst mesttoediening voor melkveehouders en loonwerkers.' Dat zegt Gerard Migchels van Wageningen University & Research over de...

Valse start voor boerennatuur Rhoon

Regio West

Met het vergunnen van de eerste klus in het Buijtenland van Rhoon aan een loonwerker van buiten het eiland heeft provincie Zuid-Holland een valse start gemaakt. Dat lieten burgers en boeren van Rhoon woensdag op een informatieavond weten.

The Greenery investeert via fonds in tuinbouw

Akker- & Tuinbouw

Afzetorganisatie The Greenery werkt met een aantal kapitaalverschaffers aan de oprichting van een investeringsfonds waarmee tuinbouwbedrijven kunnen investeren in herstructurering, innovatie en verduurzaming. Het fonds wordt ongeveer 150 miljoen...

'Goed voedsel van de buren zegen voor de stad'

Regio West

'Het is een zegen voor deze stad om buren te hebben die goed voedsel produceren', zei burgemeester Ahmed Aboutaleb dinsdag bij de opening van de pop-upstore 'Gersvers' in de Markthal in Rotterdam.

Deltaplan agrarisch Waterbeheer in Zuid-Holland

Regio West

Er staan drie Deltaplan Agrarisch Waterbeheer-projecten in de steigers in Zuid-Holland. Het gaat om DAW's Krimpenerwaard, Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en Westelijk Rijnland met Gouwe Wiericke.

Subsidie voor natuurvriendelijke oevers

Regio West

Oevereigenaren in Rijnland kunnen subsidie aanvragen om hun oever te veranderen in een natuurvriendelijke oever. Het hoogheemraadschap van Rijnland stelt hiervoor een financiële bijdrage beschikbaar, tot 65 euro per meter.

Zuid-Holland wil boeren op kruidenrijk gras

Regio West

Provincie Zuid-Holland wil gangbare melkveehouders stimuleren om bloem- en kruidenrijk grasland in te voeren in hun bedrijfsvoering. Zij ziet dit als een stapje in de richting naar meer biodiversiteit.

Verhuissubsidie helpt boer natuur uit

Regio West

Boeren die geen mogelijkheden zien voor natuurbeheer en hun bedrijf uit een natuurgebied willen verplaatsen, kunnen daarbij hulp krijgen van de provincie Noord-Holland.

Experiment akkernatuur in Buijtenland van Rhoon

Regio West

Provincie Zuid-Holland zoekt boeren voor deelname aan een driejarig experiment met akkernatuur in het plangebied Buijtenland van Rhoon. Het doel is ervaring op te doen met akkernatuur.

Boeren Zeevang: vergoed oktoberschade gans

Regio West

Een groep van zeventien melkveehouders uit de Noord-Hollandse polder Zeevang maakt bezwaar bij het Faunafonds tegen het niet vergoeden van oktoberschade door ganzen op blijvend grasland.

Boeren en tuinders: natuurlijk onmisbaar

Regio West

Voor boeren en tuinders zijn ruimte en perspectief om te ondernemen onmisbaar. Goed en gezond voedsel en een mooie en veilige omgeving zijn voor iederéén onmisbaar. Als geen ander zijn Nederlandse boeren en tuinders in staat deze te produceren....

Ganzenakkoord Noord-Holland voortgezet

Regio West

Noord-Holland gaat het provinciale ganzenakkoord voortzetten. Dit betekent dat de provincie instemt met continueren van de winterrust en dat er geen plafond voor zomerschade wordt ingesteld tot en met 2019.

Wat doet de politiek voor het platteland?

Regio West

'Zorg dat uw stem bij de Tweede Kamerverkiezingen bijdraagt aan ruimere beleidskaders voor de leefbaarheid op het platteland inclusief ontwikkelruimte voor de agrarische sector.'

Boer als waterbeheerder goed voor natuur

Regio West

Het project 'Boeren als Waterbeheerders' van waterschap Amstel, Gooi en Vecht zorgt voor versterking van de natuurwaarden in het beheergebied.

Zuid-Holland: Te vroeg voor conclusie natuurbeheer

Regio West

Provincie Zuid-Holland vindt het veel te vroeg om nu al definitief een uitspraak te doen over de effectiviteit van het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer.

GroentenFruit Huis tegen wietteelt in kas

Akker- & Tuinbouw

GroentenFruit Huis vindt het onwenselijk om wietteelt te combineren met de productie van groenten en fruit in één en dezelfde productieomgeving.

Tuinbouw vreest wegblijven Poolse arbeidsmigrant

Akker- & Tuinbouw

'Volgend jaar komen we niet meer.' Nederlandse tuinders horen dit steeds vaker van hun Poolse krachten. De tuinbouw vreest de terugloop van Poolse arbeidsmigranten en moet nadenken over alternatieven. Zijn dat Roemenen, werklozen, robots of is het...

Areaal glasgroenten op weg naar record

Akker- & Tuinbouw

Het areaal glasgroenten is in 2016 gestegen tot 4920 hectare en nadert daarmee het areaalrecord van 4990 hectare in 2010. Dat was sinds 2000 de hoogste omvang van de glasgroenteteelt in Nederland.

Boeren Wassenaar boos om pachteisen

Regio West

Zo'n tien melkveehouders uit Wassenaar, Voorschoten en Den Haag zijn boos over het plan van Staatsbosbeheer om het waterpeil te verhogen in de polder waar zij al jaren grond pachten van de natuurbeheerder.

Overzichtsboek over archeologie Bollenstreek

Regio West

'Het Verleden van de Velden' is een nieuw publieksboek over de archeologie van de Duin- en Bollenstreek. Het onthult de lange tijd onderbelichte archeologische rijkdom van dit gebied.

Boerennatuur vindt kritiek natuurclubs op beheer 'onhandig'

Regio West

Vier natuurorganisaties in Zuid-Holland vinden het huidige stelsel van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer onvoldoende effectief voor de weide- en akkervogelstand. 'Buitengewoon onhandig', reageert koepel Boerennatuur Zuid-Holland

Breed collectief voor emissieloze kas

Regio West

Een breed collectief van LTO Glaskracht en Zuid-Hollandse overheden hebben de een plan gemaakt dat toewerkt naar een emissieloze kas. In 2021 moeten alle glastuinbouwgebieden in de regio betrokken zijn.

LTO wijst gemeente op afspraken Kierbesluit

Regio West

LTO Noord Hoeksche Waard is blij dat gemeente Korendijk een omgevingsvisie heeft gemaakt, maar plaatst wel kanttekeningen bij de teksten over het Kierbesluit en de ontwikkeling van de sector.

LTO betwist omvang leegstand

Regio West

Grote leegstand van agrarische bebouwing in Utrecht is te voorkomen als agrariërs meer perspectief krijgen via bijvoorbeeld verbreding. Ook kunnen bestaande instrumenten als het ruimte voor ruimte-beleid effectiever ingezet worden.

Lansingerland leidt handelsdelegatie China

Akker- & Tuinbouw

Veel bedrijven uit de Greenport Westland-Oostland hebben zich aangemeld voor een handelsdelegatie naar China. De reis vindt plaats tijdens de grootste Agribeurs van China in de gemeente Shouguang, aanstaande april.

Alleen Nederlandse tomaat profiteert van groei

Akker- & Tuinbouw

Alleen de Nederlandse tomaat profiteert van de groeiende markt in de EU. Paprika, komkommer en aubergine blijven achter. Dat blijkt uit een concurrentieanalyse van Nederlandse vruchtgroenten door GroentenFruit Huis.

Populaties bollenvogels in Bollenstreek stabiel

Regio West

Het gaat goed met de gele kwikstaart en de veldleeuwerik op de bloembollenvelden in de Duin- en Bollenstreek. Het aantal overlevende jongen per nest voor deze akkervogels ligt hoog in dit gebied.

Archeologiekaart Bollenstreek moet aangepast

Regio West

Uit inventarisatie van bureau AM en LTO Noord Duin- en Bollenstreek blijkt dat vele honderden hectares grond ten onrechte zijn aangemerkt met een archeologische verwachting.

Hoe houden we de Pool als pilaar van het Westland?

Algemeen

Polen zijn een pilaar van de Westlandse economie, maar blijft dat zo? Gemeente Westland hield woensdag een conferentie in Naaldwijk over de krimpende arbeidsmigratie uit Polen.

Energietransitie kassen krijgt vaart

Akker- & Tuinbouw

In de Greenport Westland-Oostland worden komende maand minimaal twee nieuwe warmtecoöperaties opgericht. Ze krijgen steun van LTO Glaskracht Nederland. Samen met de ontwikkelingen in Greenport Aalsmeer komt de clusteraanpak warmte daarmee op stoom.

Teams Proeftuin Veenweiden zijn compleet

Regio West

De teams rond de tien pilotboeren van het project Proeftuin Veenweiden zijn rond. Met 99 aanmeldingen staat het totale aantal proeftuindeelnemers nu op 109.

Kavels ruilen in Oost Alblasserwaard

Regio West

De Stichting Kavelruil Zuid-Holland (SKVR) wil van start met een grote kavelruil in het oosten van de Alblasserwaard. Bij de provincie Zuid-Holland is hiervoor inmiddels een bijdrage gevraagd.

Alles draait om licht in Winterlichtkas

Akker- & Tuinbouw

'Geef de tuinder licht en hij wordt blij', is een tuinbouwgezegde. Het demonstratieproject Winterlichtkas in Bleiswijk speelt daarop in en is zo gebouwd dat er 's winters 10 procent meer licht op het gewas valt. Dat moet de productie met 10 procent...

Postcoderegeling helpt boer bij duurzame energie

Algemeen

De postcoderoosregeling, of de Regeling Verlaagd Tarief, helpt agrariërs en bewoners om collectief te investeren in duurzame energieopwekking. Utrechtse boeren worden 2 februari bijgepraat over de regeling.

Aanleg zoetwaterkanaal Goeree in volle gang

Regio West

Waterschap Hollandse Delta is afgelopen week begonnen met de eerste werkzaamheden voor het project Goeree-Overflakkee Midden als onderdeel van de Compenserende Maatregelen Kierbesluit.

Kaasboerderij Schep pakt Ondernemersprijs

Regio West

Melkvee- en kaasboerderij Schep uit Bergambacht heeft maandagavond in Gouda de Ondernemersprijs Midden Holland 2017 in de categorie MKB gewonnen.

Ook 'Schoon erf, schone sloot' in Noord-Holland

Regio West

Het project Schoon erf, schone sloot wordt opgeschaald naar provincie Noord-Holland. Vrijdag wordt het startschot gegeven bij bloembollenbedrijf Gebr. Hulsebosch B.V. in Schagerbrug.

Tweede teeltronde in Winterlichtkas Bleiswijk

Akker- & Tuinbouw

De komende maanden moet blijken of de Winterlichtkas daadwerkelijk meer productie oplevert, zoals van het project verwacht wordt. Het doel is meer productie behalen doordat meer natuurlijk licht voor de plant beschikbaar komt.

Boerenplan voor Bodegraven Noord

Regio West

LTO Noord en agrarische natuurvereniging De Parmey hebben een bemiddelaar en een ecoloog in de arm genomen om een eigen plan te schrijven voor de inrichting van de polder Bodegraven Noord. Op de polder ligt een claim voor de aanleg van een...

Streekzuivel Delflandshof breekt door in retail

Regio West

'De zuivel van Delflandshof is goed ontvangen door onze klanten. De mensen zijn blij dat de melk en yoghurt van hun boeren nu elke dag verkrijgbaar zijn in het dorp.'

JUB Holland wint Tuinbouw Ondernemersprijs

Akker- & Tuinbouw

De 31e editie van de Tuinbouw Ondernemersprijs is woensdag gewonnen door het bollenbedrijf JUB Holland van de familie Uittenboogaard uit Noordwijkerhout. Dit bedrijf mag zich een jaar lang ambassadeur van de tuinbouwsector noemen.

Tuinders Hoek van Holland willen collectieve zuivering

Akker- & Tuinbouw

LTO Glaskracht Westland heeft een businessplan ingediend voor centrale collectieve zuivering van gewasbeschermingsmiddelen bij de afvalwaterzuivering (RWZI) in Hoek van Holland.

The Greenery sluit nieuwe lening af bij banken

Akker- & Tuinbouw

De hoofddirectie van The Greenery heeft een nieuwe financieringsovereenkomst gesloten met Deutsche Bank, Rabobank en DLL.

3,3 miljoen voor verkaveling Noord-Holland

Regio West

Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur (Stivas) heeft van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een POP3 toezegging van 3,3 miljoen euro ontvangen.

Coforta maakt lidmaatschap aantrekkelijker

Regio Noord

De ledenraad van Coöperatie Coforta U.A. (eigenaar van The Greenery) heeft kort voor kerst ingestemd met een aantal maatregelen en wijzigingen die de transparantie, inspraak en het ondernemerschap van de leden moet vergroten.

Beheerplannen natuur Laag Holland vastgesteld

Regio Noord

Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland hebben de beheerplannen voor vier Natura 2000 gebieden in Laag Holland definitief vastgesteld.

Almere wil bioteelt in meer kassen

Regio Noord

Een aantal glastuinders in Almere Buitenvaart oriënteert zich op de mogelijkheid om aan te haken bij het biologische glasgroenteconcept van kwekerij Efibia. Het idee is om als 'Voedselfabriek Almere' op zo'n 20 hectare een breed assortiment onder de...

Protest tegen natte natuur Horstermeer loont voor boeren

Regio West

Het nieuwe inrichtingsplan dat provincie Noord-Holland voor de Horstermeerpolder heeft laten maken ziet er voor boeren een stuk redelijker uit dan het oude plan. Plasdrasnatuur wordt vervangen door ganzenweiland.

Poetsbeurt voor Milieukeur sierteelt

Akker- & Tuinbouw

LTO Glaskracht Nederland en Stichting Milieukeur willen het label Milieukeur actualiseren en aanpassen voor de internationale markt. Donderdag vond in Zoetermeer de aftrap plaats voor een pilot met zes sierteeltbedrijven.

Stichtse Rijnlanden maakt strategie bodemdaling

Regio West

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de ambitie om de bodemdaling in 2050 minimaal 25 procent vertraagd te hebben. Daarbij verwacht ze hulp van de veenweideboer. Een peilindexatie van 75 procent moet hen tot maatregelen stimuleren.

Bollensector start met schoon erf, schone sloot

Regio West

Met het nemen van een watermonster bij bloembollenbedrijf Gebr. J. en W. van der Slot en Zonen in Noordwijkerhout is maandagmorgen het startschot gegeven voor het project 'Schoon erf, schone sloot' in Zuid-Holland.

Alphen schrapt rioolheffing voor boeren

Regio West

Agrarische bedrijven in het landelijk gebied van de gemeente Alphen aan den Rijn die niet lozen op het riool hoeven vanaf 2017 geen rioolheffing meer te betalen.

Utrechtse intensieve boer houdt ruimte

Regio West

Niet-grondgebonden veehouderijen in het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) in Oost-Utrecht houden hun recht om hun bouwblok te vergroten tot 2,5 hectare. Een voorstel van Gedeputeerde Staten om dit in te perken tot 1,5 hectare sneuvelde maandag op...

Goede kansen circulaire landbouw Groene Hart

Regio West

Er zijn volop kansen voor een circulaire economie met een belangrijke rol voor de landbouw in het Groene Hart. Dat blijkt uit onderzoek van Metabolic Consulting in opdracht van de Rabobank en Groene Cirkels.

Pilot met Milieukeur in sierteelt van start

Akker- & Tuinbouw

LTO Glaskracht Nederland start in samenwerking met Stichting Milieukeur (SMK) een pilot Milieukeur in de sierteelt onder glas. Supermarkten stellen nieuwe duurzaamheidseisen aan groenten- en sierteeltleveranciers. Milieukeur is daarvoor een van de...

Samenwerking in Gouwe Wiericke getekend

Regio West

De overheden in Gouwe Wiericke gaan intensiever samenwerken aan de toekomst van deze regio rond de Nieuwkoopse en Reeuwijkse Plassen. Regionale partijen krijgen meer grip op het beheer van het gebied.

LTO en vakbonden eens over cao Dierhouderij

Algemeen

Na een cao-loze periode van bijna drie jaar hebben LTO Nederland, FNV Agrarisch en Groen en CNV Vakmensen deze week een principe akkoord bereikt voor de collectieve arbeidsovereenkomst 'Productiegerichte dierhouderij'.

Man aangevallen door losgebroken stier

Regio West

Aan de Veertweg in het Noord-Hollandse Noord-Scharwoude is vrijdagmiddag een man op de horens genomen door een losgebroken stier. Dat meldde het Noord-Hollands Dagblad.

NAK wil flexibeler inspelen op calamiteiten

Akker- & Tuinbouw

De discussie rond groeischeuren is voor de NAK aanleiding voor een versnelde uitwerking van een NAK-plus systeem. Hiermee kan de land- en tuinbouw flexibeler inspelen op calamiteiten, zoals groeischeuren of rooibeschadigingen.

Hollandse Delta rond dijkversterking af

Regio West

De noordrand van de Hoeksche Waard is weer vijftig jaar veilig tegen hoogwater uit de Oude Maas nu de dijkversterking tussen Puttershoek en 's-Gravendeel is afgerond.

Westland Event: maak verbinding

Akker- & Tuinbouw

'Gebruik de nieuwe technologie om verbinding met de markt te maken en ga de verbinding en samenwerking aan.'

Plantversterkers geven weinig verschil

Akker- & Tuinbouw

Behandeling met plantversterkende producten geven over het algemeen weinig verschillen te zien tussen de behandelde objecten en het onbehandeld object.

Kabinet moderniseert biotechnologiebeleid

Algemeen

De ministerraad heeft vandaag ingestemd met modernisering van het biotechnologiebeleid en wil de Nederlandse regelgeving hier de komende jaren op in gaan richten.

Proeftuinen Zuid-Holland stap verder

Regio West

Vier kennisinstellingen gaan met provincie Zuid-Holland de kennis uit de Zuid-Hollandse proeftuinen voor duurzame landbouw verder ontwikkelen en verspreiden.

Nieuw natuurplan voor de Horstermeerpolder

Regio West

Provincie Noord-Holland heeft voor de inrichting van de Horstermeerpolder bij Nederhorst den Berg een nieuw plan laten maken. De Horstermeer krijgt daarin een gevarieerd landschap met open polder, coulisselandschap, laagveenbos en rietlanden.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag zet economisch pad uit

Regio West

Met de Roadmap Next Economy (RNE) heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag een vervolg gegeven op de City Deal die een jaar geleden is gesloten over de economische ontwikkeling van de regio Rotterdam - Den Haag.

Veltenaar zet wereld op zijn kop bij LTO Utrecht

Regio West

'Beseft u dat u in de gezondheidzorg werkt, in plaats van in de landbouw?' Wie heeft dat door? Bijna niemand. Welke kant gaat dat op vanavond, zie ik u denken.'

Het 'reputatievet' van de glastuinbouw is nog onvoldoende

Akker- & Tuinbouw

'Reputatievet', 'Be good and prove it', het wensbeeld van de sector en de knuffelbaarheid van de koe waren termen die het Glastuinbouw event in Dordrecht woensdagmiddag domineerden.

CDA wil waterschapsheffing landbouw aanpassen

Regio West

CDA Noord-Holland pleit voor een nieuwe systematiek voor de watersysteemheffing in de Waterschapswet om te voorkomen dat het tarief voor categorie Ongebouwd steeds verder omhoog gaat.

Verver Export bouwt kas in Alton

Regio West

Groenhandelaar Verver Export is gestart met de bouw van een vestiging op glaslocatie Alton in Heerhugowaard. Dat heeft het bedrijf vandaag bekend gemaakt.

Duurzame investeringen voor jonge boer Utrecht

Regio West

Voor de tweede keer dit jaar is voor jonge boeren in provincie Utrecht subsidie beschikbaar voor duurzame investeringen in hun bedrijf.

Stadslandbouw in container met klimaatsysteem

Akker- & Tuinbouw

De eerste Leafy Green Machine is vanaf december 2016 te bewonderen bij zorgcentrum Humanitas in Deventer. Patrick Stoffer, student aan de Saxion hogeschool en bewoner van Humanitas, gaat als eerste 'Europese Freight Farmer' zijn oogst gaan aanbieden.

Subsidie voor Noord-Hollands water verlengd

Regio West

De subsidieregeling voor bovenwettelijke maatregelen voor de waterkwaliteit van provincie Noord-Holland is verlengd tot en met 21 december 2016.Niet productief

Tuinders Baan en Sotaweg willen groeien

Regio West

De vraag om uitbreidingsruimte onder glastuinders in Kaag en Braassem is groter dan het aanbod aan locaties. Dat blijkt uit de ondernemersverkenningen door Greenport Aalsmeer.

'Biomassa in glastuinbouw vervijfvoudigd'

Akker- & Tuinbouw

Het gebruik van energie uit biomassa in de glastuinbouw gaat de komende jaren vervijfvoudigen. De conclusie trekt Energy Matters uit een analyse van van reeds beschikte en nieuwe SDE+ aanvragen binnen de glastuinbouw voor het gebruik van houtstook...

Samenwerken beter dan eisen van retailers

Akker- & Tuinbouw

Zijn extra eisen van retailers aan gewasbeschermingsmiddelen een zegen of een vloek voor vergroening? Meer samenwerking, positieve communicatie en snellere toelatingsprocedures zijn zinvoller, volgens veel partijen in de tuinbouw.

Boeren verplicht tot onderhoud

Regio West

Een brief aan honderden boeren over verplicht onderhoud van kleine landschapselementen is bij LTO Noord Utrecht in het verkeerde keelgat geschoten. Bij een onderhoudsplicht hoort ook een financiële vergoeding, vindt LTO.

Zuid-Holland wil helpen met snel internet

Regio West

Provincie Zuid-Holland wil gemeenten die kampen met slechte toegang tot internet helpen deze toegang te verbeteren.

Extra eisen retailers voor gewasbescherming ongewenst

Akker- & Tuinbouw

Het opleggen van extra gewasbeschermingseisen door retailers is een ongewenste ontwikkeling, vonden veel deelnemers aan het Regionale KNPV-debat rond groene gewasbescherming.

Lansingerland lid van businessclub glastuinbouw

Regio West

Gemeente Lansingerland heeft zich op 8 november aangesloten bij de Business Unit Glastuinbouw van Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk.

Delfland wil kaswater tegen betaling zuiveren

Akker- & Tuinbouw

Het Hoogheemraadschap van Delfland wil glastuinders in het Westland de mogelijkheid geven om hun afvalwater collectief te zuiveren bij afvalwaterzuivering De Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland.

Oud gewas snel en schoon ruimen

Akker- & Tuinbouw

De teeltwisseling in de glasgroenten is momenteel in volle gang. Maandag werd bij Paprikakwekerij Vijverberg in Berkel en Rodenrijs 4 hectare gewas geruimd door machinaal loonbedrijf Van Veldhoven uit De Lier.

Zonder ingreep 400.000 ganzen in Zuid-Holland

Regio West

Zonder ingrijpen stijgt het aantal ganzen in Zuid-Holland in 2021 naar zo'n 400.000 exemplaren. Door het afschot blijft het aantal in In 2016 nog beperkt tot 125.511 ganzen.

The Greenery blikt bij feestje liever vooruit dan terug

Akker- & Tuinbouw

Het twintigjarig bestaan van The Greenery is deze week gevierd met een bescheiden feestje voor de aangesloten leden. Het jubileum komt op een goed moment. Er valt weer iets te vieren in Barendrecht, waar liever wordt vooruitgekeken dan teruggeblikt.

Kas op 77 meter hoogte in Amsterdam

Akker- & Tuinbouw

Bovenop het nieuwe Hotel Amstel Kwartier in Amsterdam Zuidoost bouwt het Bleiswijkse kassenbouwbedrijf Havecon & Partners momenteel een hypermoderne tuinbouwkas.

Enza zaden prijkt bovenaan Hillenraad 100

Akker- & Tuinbouw

Zaadveredelaar Enza zaden uit Enkhuizen voert dit jaar de Hillenraad 100 aan. De ranking van de honderd meest toonaangevende bedrijven in de Nederlandse glastuinbouwsector werd vrijdagavond in Rotterdam gepresenteerd.

Storop zoekt opslagruimte op boerenerven

Regio West

Projecten LTO Noord en opslagbedrijf Storop zoeken boeren in West-Nederland die willen meewerken aan een proef met het verhuren van opslagruimte op hun bedrijf.

'In regio West moeten we vechten voor grond en imago'

Regio West

'Dankzij de regiovorming is de bestuursstructuur weer stevig verankerd voor jaren. Het regiobestuur kan nu investeren in themakennis, en de netwerken opbouwen die daarbij horen', zegt Nico Verduin, vanaf 1 januari regiovoorzitter van LTO Noord West.

Pilotbedrijven energieneutrale melkveehouderij gepresenteerd

Veehouderij

Tijdens de Avond van de Utrechtse Melkveehouderij zijn donderdagavond de drie pilotbedrijven van het project Energie Neutrale Melkveehouderij gepresenteerd.

Samenwerking moet CO2-uitstoot verlagen

Akker- & Tuinbouw

Een groep van ruim 25 bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, overheden en onderzoeksinstellingen heeft woensdag 26 oktober een overeenkomst getekend voor meer onderzoek naar projecten voor de verlaging van CO2-uitstoot.

Laarzenactie gaat door na bod Van Dam

Veehouderij

De 23 miljoen euro die staatssecretaris Van Dam (EZ) heeft toegezegd aan de melkveesector, is nog steeds onvoldoende. Dat zei melkveehouder en actievoerder Geert Stevens zaterdag tegen RTV Oost.

Reddingsactie voor bloemkolen

Biologische landbouw

Verkooporganisatie De Streekboer zet zaterdag een grote actie op touw voor het redden van zestigduizend bloemkolen met een vlekje van biologische groenteteler Reinder de Jong in Pietersbierum. Dat meldt de Leeuwarder Courant.

Apart riool kassen Bommelerwaard

Regio Oost

In de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel wordt onderzocht of er een aparte rioolleiding voor de tuinbouw kan worden aangelegd. Daarmee moet het afvalwater van ruim 300 hectare aan kassen in de Bommelerwaard centraal worden gezuiverd.

Schmallenberg-virus actief in Nederland

Veehouderij

Het Schmallenberg-virus is weer actief in Nederland. De Veekijker krijgt de laatste weken meer vragen over koorts en diarree bij koeien. Daarnaast worden er bloedmonsters voor zowel gepaard onderzoek op afweerstoffen als voor onderzoek op virus naar...

Hoogleraar hekelt inruilen melk voor frisdrank

Algemeen

'De consumptie van melk daalt in de westerse landen al meer dan een halve eeuw. In de zelfde periode heeft frisdrank een enorme vlucht genomen.'

Tools voor uitvoering Wet natuurbescherming

Algemeen

Voor ambtenaren van provincies, omgevingsdiensten en gemeenten is een aantal tools ontwikkeld die hen helpen bij de uitvoering van de Wet natuurbescherming.

Glaskracht helpt bij keuze waterzuivering

Akker- & Tuinbouw

LTO Glaskracht Nederland houdt woensdag 26 oktober een onlinespreekuur voor glastuinders met vragen over de waterzuiveringsplicht.

228 melkveehouders bereid tot productievermindering

Veehouderij

In Nederland zijn 228 verzoeken tot deelname ingediend voor de regeling tegemoetkoming vermindering melkproductie. Er is meer aangevraagd dan het beschikbare budget van 1,7 miljoen euro in de tweede aanvraagperiode.

Hillenraad100 telt sterke nieuwkomers

Akker- & Tuinbouw

De lijst van Nederlands meest toonaangevende tuinbouwondernemingen, de Hillenraad100, telt dit jaar zeven nieuwkomers.

Albert Heijn maakt versafdeling op maat

Algemeen

Albert Heijn gaat het assortiment groente en fruit per winkel afstemmen op de wensen van de lokale bevolking.

Drenthe krijgt Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Regio Noord

Provincie Drenthe en de Drentse waterschappen en LTO Noord ondertekenen maandag de bestuursovereenkomst Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Streekplatform Kromme Rijn zoekt waterideeën

Regio West

De wintereditie van het Streekplatform Kromme Rijnstreek op 17 november staat in het teken van initiatieven van onderaf.

Gefacelift Tomatoworld toont wereldthema's

Akker- & Tuinbouw

Het informatie- en educatiecentrum Tomatoworld in Honselersdijk is in een nieuw jasje gestoken. Acht jaar na de opening vonden de initiatiefnemers het tijd voor een facelift voor het centrum dat de kracht van de Nederlandse glastuinbouw verbeeldt.

Apollo Plus ook op lijst zuiveringsinstallaties

Akker- & Tuinbouw

De Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) heeft op basis van het uitgevoerde onderzoek door Enthoven Techniek uit Maasdijk ook de zuiveringsinstallaties Apollo Plus goedgekeurd.

Utrechtse streekverkoop ook bij Makro

Regio West

Makro Nieuwegein gaat samenwerken met agrarische coöperatie Local2Local uit de Kromme Rijnstreek, waarbij zo'n vijftig regionale producenten zijn aangesloten.

Nieuwkoop dwingt tot weidegang

Regio West

LTO Noord Alphen-Nieuwkoop is ontstemd over een nieuwe definitie van Niet-grondgebonden bedrijven in het nieuwe bestemmingsplan van gemeente Nieuwkoop voor het hele buitengebied van de gemeente.

Zuid-Holland: 33 miljoen voor natuurbeheer

Regio West

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland willen voor in 2017 ruim 33 miljoen euro subsidie beschikbaar stellen voor het beheer en verbeteren van natuur en landschap. Provinciale Staten behandelen het voorstel in december.

Dogterom heeft primeur met brede bollenplanter

Regio West

Tulpenteler en akkerbouwer Ivan Dogterom uit Oude Tonge stapte donderdag met zijn medefirmanten met extra plezier op de trekker. Die dag nam het familiebedrijf Dogterom Flower Bulbs bv een bollenplantmachine van 2,25 meter breed in gebruik.

Green Unplugged afgesloten met kasbezoek

Regio West

Met bezoek aan vier glastuinbouwbedrijven door 85 leerlingen van middelbare scholen heeft het Groen onderwijscentrum op donderdag 13 oktober Green Unplugged 2016 succesvol afgesloten.

Ondernemersverkenningen in Greenport Aalsmeer

Regio West

Gebiedspartners in de Greenport Aalsmeer beginnen in november met ondernemersverkenningen. Zo'n 450 tot 500 glastuinbouwondernemers in de greenport wordt gevraagd naar hun toekomstplannen.

Ondernemers Oostland praten over biobased

Regio West

Tijdens de Oostlanddag namen woensdag 12 oktober zo'n 320 regionale ondernemers deel aan workshops en bedrijfsbezoeken. Zij bezochten onder meer de onderzoeklocatie van Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk.

Gemeente Westland geeft gas in tuinbouwtransitie

Regio West

'Als overheid moet je niet in de weg lopen, maar faciliteren. Dat doen wij met fondsvorming en het voortdurend verbeteren van onze vestigingsfactoren', zegt wethouder Theo Duijvestijn.

Warmtevraag in Greenport Aalsmeer verkend

Regio West

LTO Glaskracht Nederland is deze maand gestart met een inventarisatie van de behoefte aan warmtevoorzieningen onder glastuinbouwondernemers in Greenport Aalsmeer.

'Feeding megacities' aan Chinezen uitgelegd

Regio West

Het verhaal Feeding the megacities slaat aan in China, waar het traditionele boeren niet meer lukt de behoefte van snelgroeiende metropolen op te vangen.

'Onze glastuinbouw kan toekomstige megacities voeden'

Akker- & Tuinbouw

Als de Nederlandse glastuinbouw zich verenigt, kan zij alle megasteden voeden. 'Bring in the Dutch' moet een begrip worden voor voedsel en gezondheid, vindt Martin van Gogh van de Economische Programmaraad Zuidvleugel.

FVO Vruchtgroentefestival in teken van samenwerking

Akker- & Tuinbouw

Tijdens de ledenbijeenkomst van de Federatie Vruchtgroenten Organisaties (FVO) woensdag in Rijswijk sprak Michiel van Ginkel van veiling ZON zijn zorgen uit over de nieuwe exportstrategie van het kabinet. 'Staatssecretaris Martijn van Dam richt zich...

Voorbeelden energieneutrale melkveehouderij gepresenteerd

Regio West

Voor het project Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht zijn drie voorbeeldbedrijven geselecteerd die de ambitie hebben om energieneutraal te worden en aan andere Utrechtse melkveehouders laten zien hoe dat kan.

Zuid-Holland lanceert Chinees-Engelse website

Regio West

Provincie Zuid-Holland heeft een Chinese-Engelse versie van haar website gelanceerd tijdens een officiële ontmoeting met het bestuur van de Chinese provincie Hebei.

Boeren gezocht voor Proeftuin Veenweiden

Regio West

Programma Proeftuin Veenweiden zoekt negentig melkveehouders die samen met de tien pilotbedrijven nieuwe maatregelen onderzoeken en uittesten op hun bedrijf.

Waterzuivering voor teler lastige opdracht

Akker- & Tuinbouw

LTO Glaskracht Nederland moedigt glastuinders aan tot samenwerking bij het voldoen aan de waterzuiveringsplicht. In de praktijk zitten er nog veel haken en ogen aan de zuiveringsplicht, ook voor collec-tieven. Haast is geboden, want uiterlijk 31...

Nieuwkomer Aleia Roses teelt 40 miljoen rozen

Akker- & Tuinbouw

Het Spaans-Nederlandse project Aleia Roses gaat op 14,3 hectare jaarlijks 40 miljoen Red Naomi-rozen telen in Noord-Spanje. De afzet gebeurt voorlopig via Flora Holland in Aalsmeer.

Aanleg natuurverbinding Groot Wilnis gestart

Regio West

In de polder Groot Wilnis-Vinkeveen ontwikkelen momenteel twaalf boerenbedrijven een natuurverbinding in Peilvak 9 en Oukoop Noord. De werkzaamheden op de eerste bedrijven zijn vorige week gestart.

Rijnland wil vaart in DAW project

Regio West

Het Hoogheemraadschap van Rijnland probeert de impasse te doorbreken waarin de voortgang van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) verkeert.

Eerste installatie voor waterzuivering

Akker- & Tuinbouw

De Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) heeft deze maand de eerste waterzuiveringsinstallatie gecertificeerd en geplaatst op de ‘BZG-lijst zuiveringsinstallaties glastuinbouw’.

Escalatieladder voor schade

Regio West

Het provinciebestuur van Zuid-Holland heeft in de nieuwe Wet natuurbescherming een escalatieladder opgenomen voor situaties waarin dieren schade veroorzaken.

Bestemming Buijtenland agrarisch noch natuur

Regio West

Volgens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zitten er juridische risico’s aan het terug bestemmen van het hele gebied Buijtenland van Rhoon naar agrarisch.

'GS moet uitleggen hoe er zo valt te werken'

Regio West

'Het wordt wel een soap nu', zegt Adjan Vos, bestuurder van Vereniging Agrarische Belangen IJsselmonde (VABIJ).

'Nieuwe zorgboer moet vooral in zichzelf investeren'

Multifunctionele landbouw

Stichting Zorgboeren Zuid-Holland ziet het aantal cliënten zo hard groeien dat ze niet aan alle zorgaanvragen kan voldoen. 'Vooral rond Rotterdam komen we zorgboeren tekort', vertelt directeur Daan Iken.

Bouw kennis- en innovatiecentrum Naaldwijk van start

Regio West

De bouw van World of Westland (WOW) in Naaldwijk is woensdag gestart. Dit moet een internationaal kennis- en innovatiecentrum worden voor de glastuinbouw.

Stichtse Rijnlanden verpacht grond aan boeren

Regio West

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) biedt overbodige stukken grond en objecten te koop en te pacht aan. Onder meer boeren kunnen reageren.

Imidacloprid alleen in kas met zuiveringsinstallatie

Akker- & Tuinbouw

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) legt als tijdelijke maatregel een verbod op voor imidacloprid in bedekte teelten. Dat meldt het ctbg op haar website.

Bollenacademie lanceert 'De broei van tulpen'

Akker- & Tuinbouw

Het eerste exemplaar van de teelthandleiding 'De broei van tulpen' is vrijdag in ontvangst genomen door burgemeester Lies Spruit van Lisse uit handen van André Hoogendijk, voorzitter van Stichting Bollenacademie.

Westland bezoekt China, Australië en Japan

Regio West

Burgemeester Sjaak van der Tak en wethouder Arne Weverling nemen de komende maanden, samen met Westlandse bedrijven, deel aan handelsmissies naar China, Japan en mogelijk Australië.

Masterclass Stad en Platteland is gestart

Regio West

Zo'n twintig boeren en tuinders en andere voedselondernemers uit Zuid-Holland zijn vrijdag gestart met de masterclass Stad en Platteland bij Boerderij Op Aarde in Brielle.

Perspectief glastuinbouw Mijdrecht onderzocht

Akker- & Tuinbouw

Het Landbouw Economisch Instituut start deze maand een structuuronderzoek naar het perspectief van de glastuinbouw in Mijdrecht. Voor de verouderde locatie Tuinderslaan heeft gemeente De Ronde Venen drie opties voor ogen.

Provincie Utrecht stelt POP3 beschikbaar

Regio West

Provincie Utrecht stelt deze maand twee subsidieregelingen open voor kennisontwikkeling en innovatie in de landbouw.

Bollenstreek zet stap in herstructurering

Regio West

Het hoogheemraadschap van Rijnland en zes bollenstreekgemeenten hebben 6 september de overeenkomst Wateropgave en bollengrondcompensatie Duin- en Bollenstreek ondertekend.

Scholier maakt kennis met tuinbouw

Regio West

Leerlingen van middelbare scholen in de regio's Aalsmeer en Rijnsburg maken vanaf 15 september kennis met de groene sector in het project Green Unplugged van Groen Onderwijscentrum.

Tuinbouw in de schijnwerper op World Food Day

Akker- & Tuinbouw

Greenport Westland-Oostland is medeorganisator en partner van World Food Day, dat op 16 oktober plaatsvindt in Rotterdam en omgeving.

Eerste duurzame schoollunch voor Bond

Regio West

Het Clusius College in Grootebroek start als eerste school in Nederland met een gezonde en duurzame schoolkantine. Op donderdag 8 september krijgt gedeputeerde Jaap Bond een gezonde en duurzame lunch geserveerd, die gemaakt is door leerlingen van...

TuinbouwAlert voor groente- en fruit gelanceerd

Akker- & Tuinbouw

Zes organisaties uit de groente- en fruitketen lanceren vandaag www.TuinbouwAlert.nl. Hiermee wordt samengewerkt bij crises met voedselveiligheid en plantgezondheid.

Kansen voor Nederlandse tomatenteler in Noord-Europa

Akker- & Tuinbouw

Er liggen mogelijkheden voor Nederlandse tomatentelers in Noord-Europese landen om ter plaatse voor de lokale markt te telen. Die conclusie trekt het LEI in haar onderzoek naar mogelijkheden voor tomatentelers in Europa.

Ruimte voor eigen peilbeheer Bollenstreek

Regio West

Het hoogheemraadschap van Rijnland wil grondeigenaren en ondernemers de kans geven een lager peil (onderbemaling) of een hoger peil (hoogwatervoorziening) te hanteren als dit nodig is.

Samen met Chinezen tomaten telen

Akker- & Tuinbouw

De Westlandse telersvereniging Prominent heeft vrijdag een alliantie gesloten met een Chinese delegatie uit de provincie Hainan. Samen met de Chinezen gaat Prominent ter plaatse tomaten telen.

Deelnemers WK KassieBouwen bekend

Akker- & Tuinbouw

Twaalf bedrijven hebben zich aangemeld voor het Van der Ende KassieBouwen, dat op zaterdag 8 oktober plaats vindt in het pand van AGC in Maasdijk.

Suzuki-proef in blauwe bes hoopgevend

Akker- & Tuinbouw

De suzuki-fruitvlieg laat zich weer gelden. Eerst was het raak in de vroege kersenrassen, toen de vrijgestelde middelen nog niet inzetbaar waren. In de loop van de zomer nam de populatie sterk toe in de late kersen en pruimen. De komende tijd moeten...

Ongewisheid bestemmingsplan Meijegraslanden

Regio West

Nog steeds is het niet duidelijk hoeveel hectare in de Meije graslanden tot natuur bestemd wordt in het nieuwe bestemmingsplan van gemeente Nieuwkoop, net zo min als welke hectares dat worden.

Zuid-Holland maakt natuurkansenkaart

Regio West

Provincie Zuid-Holland en Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) gaan de meest kansrijke gebieden voor tijdelijke natuur in kaart brengen.

Promotie voor nieuwe oogst hardfruit

Akker- & Tuinbouw

GroentenFruitHuis, Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) en diverse afzetorganisaties werken aan een landelijke promotieactie voor de nieuwe oogst van appels en peren.

Kwekers organiseren Voornse PlantenDag

Regio West

Vijf grote bloemen- en plantenkwekerijen op Voorne-Putten houden op 15 september een open dag voor hun relaties. De dag staat in het teken van kennisuitwisseling, waarbij de eindgebruiker centraal staat.

Leges archeologie Zuid-Holland fors lager

Regio West

De kosten voor archeologisch onderzoek bij voorgenomen bodemingrepen die Zuid-Hollandse gemeenten berekenen aan agrariërs zijn in 2016 11 procent lager dan in 2015. Vorig jaar nog stegen deze leges gemiddeld met 3,6 procent.

Suzukifruitvlieg lijkt dit jaar beheersbaar

Akker- & Tuinbouw

Dit teeltseizoen lijken er geen grote problemen met suzukifruitvliegjen in klein- en steenfruit, al sprak PPO Fruit begin juli nog van een hogere populatiedruk dan vorig jaar.

Arne van Aalst verlaat Prominent

Akker- & Tuinbouw

Directeur Arne van Aalst verlaat per 1 november de telersvereniging Prominent Tomatoes. Hij was dertien jaar verbonden aan de telersvereniging.

Aardwarmteproject Vogelaer Poeldijk gestart

Akker- & Tuinbouw

Het aardwarmteproject Vogelaer in Poeldijk start op woensdag 17 augustus met het boren naar aardwarmte. Vrijdag werd de start van het boorproces al feestelijk gevierd.

Grana's Pie 2 mooiste koe in Hellevoetsluis

Veehouderij

Grana's Pie 2 is zaterdag 13 augustus tijdens de Fokveedag Hellevoetsluis verkozen tot de mooiste koe van de Zuid-Hollandse Eilanden.

'Dooradering' is kans voor Noorderpark

Regio West

Een groenblauwe dooradering van enkele weidegebieden in het Noorderpark kan de natuurwinst opleveren waar de agrarische natuurvereniging Noorderpark naar zoekt. De omliggende moerasnatuur profiteert van gezonde boerensloten.

LTO wil hogere vergoeding mezenschade

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Fruittelersorganisatie (NFO) en LTO Noord hebben zich deze week sterk gemaakt voor een betere vergoeding van pikschade door mezen in de fruitteelt. Het Faunafonds bouwt de vergoeding af.

LTO wil hogere vergoeding mezenschade

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Fruittelersorganisatie (NFO) en LTO Noord hebben zich deze week sterk gemaakt voor een betere vergoeding van pikschade door mezen in de fruitteelt. Het Faunafonds bouwt de vergoeding af.

Vijf natuurgebieden Zuid-Holland vergund

Regio West

Provincie Zuid-Holland heeft vijf natuurgebieden vergund, waaronder drie weidevogelgebieden aan lokale melkveehouders.

Goed perspectief landbouw Zuid-Holland

Regio West

De Zuid-Hollandse grondgebonden landbouw kent veel kansen voor innovatie en structuurversterking en heeft een goed perspectief, stelt het Landbouw Economisch Instituut (LEI).

Goed perspectief landbouw Zuid-Holland

Regio West

De Zuid-Hollandse grondgebonden landbouw kent veel kansen voor innovatie en structuurversterking en heeft een goed perspectief, stelt het Landbouw Economisch Instituut (LEI).

Jonge boeren lezen grasmeter af

Regio West

Schipluiden - Hoewel de opkomst tegenviel door het mooie kuil- en maaiweer, kan de organisatie spreken van een geslaagde leerzame innovatiedag van het Netwerk Jonge Boeren in Midden-Delfland.

Jonge boeren lezen grasmeter af

Regio West

Tijdens het buitenprogramma van de dinsdag gehouden 'Innovatiedag bodem en gewas' van het Jonge Boerennetwerk in Midden Delfland gingen de deelnemers op pad met Niels Kooij van De Heus Diervoeders.

Juridisch onderzoek bestemming Buijtenland

Regio West

Provincie Zuid-Holland heeft in samenspraak met de betrokken boeren een extern advocatenkantoor ingehuurd om juridisch onderzoek te doen naar het beste bestemmingsplan voor het Buijtenland van Rhoon.

Goeree-Overflakkee zet agrarische koers uit

Regio West

Niet reactief, maar proactief. Dat is de reden dat LTO Noord Goeree-Overflakkee zelf een nieuwe agrarische visie voor het eiland liet maken, in nauwe samenwerking met overheden, agribusiness en maatschappelijke organisaties.

Koppert wint prijs Financieel Dagblad

Akker- & Tuinbouw

Het Financieele Dagblad heeft Koppert Biological Systems gekozen tot de 'Nieuwe Kampioen' van 2016. De krant organiseerde de competitie voor de tweede maal. Negen bedrijven werden genomineerd.

Westland-Oostland strijdt voor schoon water

Akker- & Tuinbouw

De kwaliteit van het oppervlaktewater in veel glastuinbouwpolders blijft onder de maat. Tot teleurstelling van Hoogheemraadschap Delfland en LTO Glaskracht sorteren de huidige maatregelen voor glastuinders onvoldoende effect.

Nieuw innovatiecentrum Avebe in Groningen

Akker- & Tuinbouw

Avebe, de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en projectontwikkelaar Triade hebben vrijdag besloten een nieuw innovatiecentrum bouwen op het Zernikecomplex in Groningen.

Strengere eisen water glastuinbouw

Akker- & Tuinbouw

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu ingestemd dat glastuinders vanaf 2018 tenminste 95 procent van alle middelen uit hun afvalwater moeten zuiveren voordat ze het mogen lozen.

Nefyto: ‘Het gaat goed met de bijen’

Het gaat weer goed met de bijen. Toch blijven sommige organisaties een beeld schetsen over dode bijen door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dat zorgt voor verwarring.

Goeree Overflakkee kan hightech agro zijn

Regio West

Onder grote belangstelling is vanmorgen in Melissant het Agrarische Ontwikkelingsprogramma (AOP) voor Goeree Overflakkee gepresenteerd aan Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland.

LTO: campagne Greenpeace ‘onnodig’

Algemeen

De campagne ‘Red de bijen, stop het gif’ van Greenpeace is onnodig en voorbarig, stelt LTO Nederland vandaag in een reactie.

Zuid-Holland start duurzame landbouw

Regio West

Met de vaststelling van het Ambitiedocument 'Samen voor een flink Sprong in Duurzame Landbouw' door de provinciale staten heeft provincie Zuid-Holland een klap gegeven op verduurzaming van de landbouw.

Pachtaanvragen Noord-Holland blijven achter

Regio West

Het aantal pachtaanvragen bij provincie Noord-Holland blijft achter bij voorgaande jaren. Dat komt mede door de onduidelijkheid over de nieuwe spelregels rond de toewijzing van percelen.

Zoeken per sector op site Naktuinbouw

Akker- & Tuinbouw

Naktuinbouw lanceert dinsdag 5 juli een nieuwe website. De website is sectoraal ingedeeld, gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en heeft een verbeterde zoekmachine.

Seed meets Technology breidt uit

Akker- & Tuinbouw

De derde editie van Seed meets Technology bij Proeftuin Zwaagdijk wordt groter dan voorgaande jaren. Buiten de Nederlandse wordt dit jaar ook de internationale zaadmarkt betrokken op de beurs die eind september plaats vindt.

Gelderse ondernemer profiteert van proeftuin

Regio Oost

Op het Innovatie- & Demonstratie Centrum in Randwijk zijn vandaag de resultaten van het programma ‘Proeftuinen voor agro-food marktintroducties’ aangeboden aan Gelders gedeputeerde Michiel Scheffer.

Natuurbeheerplan Utrecht ligt ter inzage

Regio West

Het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2017 ligt voor het onderdeel natuurbeheer met bijbehorende digitale kaarten sinds afgelopen week opnieuw ter inzage.

Texel neemt initiatief met Landbouwvisie

Regio West

De boerenstand op Texel heeft met de visie 'Nu verbinden is de toekomst van morgen' een voorschot genomen op alle ontwikkelingen op het eiland van de komende tien jaar.

Ganzen vangen rond Schiphol mag niet

Regio West

De ontheffing voor het bejagen van ganzen tijdens de ruiperiode met een vangkraal en C02 in een straal van 10 kilometer rondom Schiphol is de rest van dit jaar niet mogelijk.

Natte teelten kans voor Laag Holland

Regio West

Natte teelten als lisdodden, veenmos en kroosvaren kunnen een aanvulling vormen of een alternatief bieden voor melkveehouders in Laag Holland en de bodemdaling in veenweidengebieden tegengaan.

Aanleg 500 hectare in Krimpenerwaard

Regio West

De aanleg van 500 hectare natuur in de Krimpenerwaard gaat op vrijdag 3 juni van start. Het natuurplan is een verkleinde uitvoering van het voormalige veenweidenpact.

Boeren niet achter advies Buijtenland Rhoon

Regio West

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben woensdag het advies van de kwartiermakers over het Buijtenland van Rhoon vastgesteld. De boeren zien nog twee knelpunten.

15 miljoen euro voor proeftuinen

Regio West

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben vrijdag voorgesteld om 15 miljoen euro te steken in een duurzamere landbouw, te bereiken via diverse proeftuinen.

Herstructurering Bollenstreek op koers

Regio West

De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) ligt op schema met de herstructurering van de Duin- en Bollenstreek.

Zuid-Holland zet natuur in de etalage

Regio West

Provincie Zuid-Holland heeft in de regio's rond Delft en Spijkenisse vijf natuurgebieden te koop gezet. Het gaat om drie weidevogelgebieden in Midden-Delfland, de Berkelse Zweth in Pijnacker-Nootdorp en de Wolvenpolder in Nissewaard.

Delfland doet water bij wijn Dorppolder

Regio West

Het hoogheemraadschap Delfland wil het tijdelijke gemaal aan de Dorppolderweg vervangen door een permanent gemaal, zodat wateroverlast in de Dorppolder bij hevige neerslag wordt beperkt.

Waterkwaliteit tuinbouw Delfland ondermaats

Regio West

De waterkwaliteit in het beheergebied van Hoogheemraadschap van Delfland is nog steeds niet schoon genoeg en de verbetering ervan stagneert.

Tuinders sneller dan verwacht weer aan C02

Akker- & Tuinbouw

Dankzij extra inspanningen van Shell is er sinds enkele dagen, een week eerder dan verwacht, weer CO2 beschikbaar voor tuinders die gebruik maken van het OCAP-leidingnet in Zuid- en Noord-Holland.

Zuid-Holland zoekt weg naar verduurzaming

Regio West

Provincie Zuid-Holland wil haar land- en tuinbouw fors verduurzamen via het investeren in diverse proeftuinen. Het provinciebestuur denkt aan in totaal ruim 8 miljoen euro als co-financiering.

Natuurbeheerplan voor Oudeland van Strijen

Regio West

Om de bijzondere natuur van Oudeland van Strijen zo goed mogelijk in stand te houden, heeft provincie Zuid-Holland een beheerplan opgesteld. Het ontwerp hiervan staat open voor inspraak van 23 mei tot en met 1 juli 2016.

Noord-Holland zoekt boeren voor pacht

Regio West

Provincie Noord-Holland heeft een groot aantal agrarische percelen in eigendom. De provincie wil de percelen die niet direct nodig zijn, voor het jaar 2017 in pacht uitgeven aan belangstellenden met het hoofdberoep in de landbouw.

Studenten op zaadveredelingsreis

Regio West

Studenten van het Clusius College maken deze week een driedaagse veredelingsreis door Noord-Holland Noord en logeren in het hart van Seed Valley.

Onderzoek locaties windturbines Zuid-Holland

Regio West

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland starten een milieueffectonderzoek naar alternatieve locaties voor windenergie in de voormalige stadsregio Rotterdam en regio Haaglanden.

Utrechtse samenwerking voor schoner water

Regio West

Gezamenlijk optrekken is een goede basis om met kringlooplandbouw voor schoner water te zorgen in Oostelijk Utrecht. Dat bleek tijdens de themamiddag kringlooplandbouw en water waar diverse partijen over de mogelijkheden daarvoor spraken.

Tuinbouw Battle Noord-Holland trapt af

Regio West

De vierde Noord-Hollandse Tuinbouw Battle gaat donderdag van start. Tulpenteler Niels Kreuk is te gast bij Daltonschool de Tweemaster in Hoorn om de groepen 6 en 7 wegwijs te maken in de tulpenteelt.

Te weinig ruimte kassen Roelofarendsveen

Regio West

Tuinders in Roelofarendsveen krijgen te weinig ruimte om bij herbouw hun kassen uit te breiden. Dat stelt LTO Noord in een reactie op het ontwerpbestemmingsplan Roelofarendsveen-Zuid.

Zuid-Holland werkt samen met Chinezen

Regio West

Provincie Zuid-Holland en de Chinese provincie Hebei hebben opnieuw een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Boer vrij van omgevingsvergunning bij 150kV

Regio West

Boeren in gemeente Nissewaard hoeven geen omgevingsvergunning aan te vragen voor het aanleggen van drainage nabij de ondergrondse 150 kV-leiding tussen Geervliet en Middelharnis.

Kringloopboer Midden-Delfland gaat vooruit

Regio West

Melkveehouders in Midden-Delfland hebben de afgelopen acht jaar door de kringlooplandbouwmethode zowel vooruitgang geboekt in milieubelasting als in melkproductie.

Utrecht inventariseert natuur buitengebied

Regio West

Veldwerkers gaan in opdracht van provincie Utrecht vanaf deze week tot eind september op pad. Ze inventariseren welke planten en dieren er leven in de provincie.

Waterschap: onderzoek Nieuwe Waterweg

Regio West

Waterschap Hollandse Delta wil dat er op korte termijn uitgebreider onderzoek wordt gestart naar de verschillende effecten van het plan Sluizen Nieuwe Waterweg.

Pascal Piepers directeur Retail bij Greenery

Akker- & Tuinbouw

The Greenery heeft Pascal Piepers benoemd als Directeur Retail. Hij start per 1 juni 2016 en gaat invulling geven aan de commerciële strategie in de kernmarkten Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Weidevogelpact Midden Delfland gestart

Regio West

Het weidevogelpact Midden-Delfland is dit seizoen gestart met een symposium en het aanbieden van 20 hectare voor weidevogelnatuur.

Beheerplan Natura 2000 Botshol ter inzage

Regio West

Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht hebben voor Natura 2000-gebied Botshol in De Ronde Venen het ontwerp-beheerplan vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.

Samenwerking Wageningen en Hortivation

Akker- & Tuinbouw

Stichting Hortivation en Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk hebben dinsdag een overeenkomst getekend voor strategische samenwerking.

Greenport Westland-Oostland terug aan top

Regio West

'Greenport Westland-Oostland moet weer de nummer 1 van de wereld worden op het gebied van tuinbouwkennis', dat was de kern van de boodschap die Martin van Gogh vrijdagavond bracht tijdens het jaarevent van Greenport WO in Bleiswijk.

Trekkerprotest nieuwe natuur Bodegraven

Regio West

Met 26 trekkers en kiepwagens vol grond erachter reed een grote groep boze veehouders uit polder Bodegraven-Noord donderdagavond naar het gemeentehuis in Bodegraven.

Boerenprotest Bodegraven tegen plaggen

Regio West

Leden van LTO Noord Bodegraven en agrarische natuurvereniging De Parmey rukken vanavond uit in een protestoptocht naar het gemeentehuis van Bodegraven met twintig tractoren en kiepers erachter.

BBL-grond Goeree-Overflakkee voor boer

Regio West

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft ingestemd met de vaststellingsovereenkomst voormalige BBL-gronden Noordrand Goeree-Overflakkee. Een deel van de aan te kopen grond is bestemd voor boeren.

Aandacht voor landbouwverkeer Zuid-Holland

Regio West

Bestuurders van het Provinciaal Verkeer- en Vervoerberaad (PVVB), Cumela en LTO Noord brachten gisteren een werkbezoek aan de Krimpenerwaard.

Rijnland wil Oosteinderpolder delen

Regio West

Hoogheemraadschap van Rijnland heeft het voornemen om de Oosteinderpolder in Hillegom te scheiden in een hoog en laag deel. Ook wordt het peil deels verhoogd.

Boeren mogen bieden op beheer Groenzoom

Regio West

Het nieuw ontwikkelde natuur- en recreatiegebied De Groenzoom tussen Pijnacker en Berkel en Rodenrijs wordt deze maand in losse percelen in pacht uitgegeven. Lokale veehouders krijgen de mogelijkheid percelen te weiden en maaien.

CBS-cijfers glasareaal geven vertekend beeld

Regio West

De cijfers die het CBS vorige week publiceerde over de ontwikkeling van het areaal glastuinbouw per Nederlandse gemeente blijken veel ‘vervuiling’ in zich te hebben.

Zuid-Holland wil kennis over bodemdaling

Regio West

Kennisprogramma veenbodemdaling moet oplossingen vinden tegen bodemdaling. Provincie Zuid-Holland zet langs die weg in op kennisontwikkeling en uitwisseling.

Ambitieverklaring restwarmte Leidse regio

Regio West

Nuon, Heineken Nederland, de gemeentes Rotterdam en Leiden, Warmtebedrijf Rotterdam en provincie Zuid-Holland hebben 5 april een ambitieverklaring getekend tot aanleg van een warmtetransportsysteem.

The Greenery: minder volume, meer omzet

Akker- & Tuinbouw

The Greenery heeft over 2015 positieve resultaten geboekt. De omzet steeg met 2 procent tot 1,1 miljard euro. Het nettoresultaat steeg naar 4,2 miljoen euro ten opzichte van 2 miljoen euro in 2014.

Nieuwe techniek versterkt dijk Bleskensgraaf

Regio West

De nieuwe techniek vacuümconsolidatie kan dijkversterking beter, sneller en goedkoper maken. Vanaf deze maand past Waterschap Rivierenland deze techniek toe bij Bleskensgraaf in de Alblasserwaard.

The Greenery ziet nettowinst stijgen

Akker- & Tuinbouw

Groenten- en fruitafzetorganisatie The Greenery lijkt afgelopen jaar wat uit het dal te zijn geklauterd. Het nettoresultaat van 2015 komt met ruim 4 miljoen euro hoger uit dan voorgaande jaren.

205.000 bezoekers Kom in de Kas (video)

Akker- & Tuinbouw

Met 205.000 bezoekers trok het publieksevenement Kom in de Kas dit jaar meer bezoekers dan afgelopen jaren. De organisatie is tevreden met dit resultaat dat volgens hen mede te danken is aan het goede weer.

Avontuurlijke opening Kom in de Kas (video)

Akker- & Tuinbouw

Avonturier Bamboo Bill heeft vanmiddag bij Bunnik Vriesea's in Kudelstaart het startsein gegeven voor Kom in de Kas 2016. Samen met 135 basisschoolleerlingen ging hij op avontuur in de Nederlandse jungle.

Prijs project linten bijenlandschap

Regio West

Het project 'Groene linten bijenlandschap' dat tot doel heeft de leefomgeving van de bij in het agrarisch gebied rond Leiden te verbeteren is beloond met de Teunis Jacob Slob Inspiratieprijs 2016.

Meer grond weidevogels Krimpenerwaard

Regio West

Natuurorganisatie het Zuid-Hollands Landschap voegt na slim samenspel met grondbedrijf AW Groep in Lisse in één keer bijna 3 hectare toe aan het beschermde weidevogelgebied in de Krimpenerwaard.

Landschapstafel Voorne Putten ziet boer

Regio West

De recent ingestelde 'Landschapstafel Voorne Putten' kijkt nadrukkelijk naar boeren en tuinders als het gaat om nieuwe plannen voor het toerisme op het eiland.

Schenkeveld tomaten naar PrimaViera

Akker- & Tuinbouw

Tomatenkwekerij Schenkeveld uit het Zuid-Hollandse Den Hoorn is voornemens een nieuw bedrijf te bouwen op glastuinbouwlocatie PrimaViera in Rijsenhout.

Ontwikkelingsbedrijf HOT opgericht

Akker- & Tuinbouw

Stichting HOT richt Ontwikkelingsbedrijf HOT Nederland op. Dit is de eerste mijlpaal in de satelliet herstructurering van de Coalitie HOT (Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouwsector).

LTO Noord wil geen Duinpolderweg

Regio West

LTO Noord is geen voorstander van de komst van de Duinpolderweg. Voor de organisatie moeten huidige onderzoeken hiernaar definitief duidelijkheid verschaffen om voorlopig van de plannen af te zien.

Analyse Duinpolderweg toont drukte aan

Regio West

De regio Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer is slechter bereikbaar dan andere delen van het land. Dat heeft provincie Zuid-Holland woensdag bekendgemaakt.

Subsidie Rijnland natuurvriendelijke oevers

Regio West

Oevereigenaren met een hart voor ‘beter’ water én een mooie oever, kunnen bij Hoogheemraadschap van Rijnland subsidie aanvragen om hun oever te veranderen in een natuurvriendelijke oever.

Rotterdam wil werklozen alsnog in kas

Regio West

De Rotterdamse wethouder Maarten Struijvenberg (werkgelegenheid) wil het werklozenplan van zijn voorganger Marco Florijn doorzetten.

Milieufederatie tegen afschot ganzen

Regio West

Als het aan de provincie Zuid-Holland ligt, zijn grauwe ganzen en kolganzen niet veilig voor jagers in Zuid-Holland. Dat stelt Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) in een persbericht.

Hollands Lamsvleesseizoen geopend

Veehouderij

Het Hollands Lamsvleesseizoen 2016 is donderdag in Zuilichem officieel geopend.

Boomkweeksector wil marktcijfers

Akker- & Tuinbouw

De Raad voor de Boomkwekerij werkt aan een nieuw systeem voor marktstatistieken en doet een oproep aan boomkwekers om hiervoor hun handelsinformatie te delen.

Appelras Maribelle via Service2Fruit

Akker- & Tuinbouw

Jabema, de varietymanager van het appelras Maribelle, gaat de appels van dit ras exclusief via het digitale handelsplatform Service2Fruit verkopen. Dat maakte de Fruitteeltkrant vrijdag bekend.

Dialoog landbouwverkeer Haarlemmermeer

Regio West

Een verhelderende rit. Zo noemt Peter Könst van LTO Noord Haarlemmermeer de trekkertocht die zijn afdeling recent maakte met verkeersambtenaren aan boord. 'Donderdag praten we verder.'

Fosformetabolisme melkvee kan beter

Veehouderij

De fosfaatproductie van de Nederlandse melkveehouderij moet met 4 tot 8 procent omlaag. Zowel door het aantal dieren te verlagen als door de fosfaatefficiëntie op boerderijniveau te verhogen.

Veel te zien op PlantgezondheidEvent

Akker- & Tuinbouw

Er was donderdag veel te zien op het goedbezochte PlantgezondheidEvent bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk, met LTO Glaskracht Nederland als medeorganisator.

Noord-Holland laat zonnepark toe

Regio Zuid

Provincie Noord-Holland wil ruimte geven aan zonneparken die duurzame energie opwekken.

Grote groentetelers bouwen weer

Akker- & Tuinbouw

Na een reeks bedroevende jaren voor de Nederlandse glastuinbouw hebben sommige kassenbouwers weer reden tot optimisme. Er worden weer kassen gebouwd in Nederland en Vlaanderen.

Veel animo voor bijenlinten rond Leiden

Regio West

Zo'n 46 agrariërs gaan een bijdrage leveren aan de bloemrijke bijenlinten rondom Leiden. Het project Groene Linten Bijenlandschap is een project van coöperatie Groene Klaver.

Opsteker verkaveling Streefkerk

Regio West

Twaalf grondeigenaren en -gebruikers in Streefkerk en omgeving hebben gisteren de overeenkomst getekend voor kavelruil 'Streefkerk-Benneveld'. In totaal wisselt 78 hectare grond van eigenaar.

Rijnland verscherpt toezicht slootkant

Regio West

Nu het nieuwe teeltseizoen aanbreekt, verscherpt het hoogheemraadschap van Rijnland het toezicht op het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen langs de kant van de sloot.

Cum Laude-kaasprijzen uitgereikt

Veehouderij

De Goudse boerenkaas van melkveehouders Jos en Ronald van der Plas uit Sassenheim is donderdag in Kamerik tijdens de jaarlijkse Cum Laude-verkiezing voor boerderijzuivel verkozen tot 'lekkerste boerenkaas van 2016'.

Veiling ZON bij federatie vruchtgroenten

Akker- & Tuinbouw

Veiling ZON in Grubbenvorst wordt de zesde afzetorganisatie die deel uitmaakt van de Federatie Vruchtgroente Organisaties (FVO), die vorig najaar werd opgericht.

Boeren openen pop-up winkel Farm I See

Regio West

Familie De Vette van Hoeve Bouwlust in Schipluiden start half maart een pop-up winkel in een voormalige apotheek aan de Keenenburgweg, onder de naam Farm I See.

Stop Zuid-Holland op intensieve veehouderij

Regio West

Intensieve veehouderijbedrijven krijgen in Zuid-Holland geen mogelijkheden om onder bepaalde voorwaarden uit te breiden zoals het provinciebestuur zich had voorgenomen.

Waterkringloop sluiten in tulpenbroeierij

Akker- & Tuinbouw

De resultaten van het project 'Waterkringloop in de tulpenbroeierij' van GreenPort NHN zijn samengevat in de factsheet Waterkringloopsluiting Broeierij.

NLG Holland dealer lavasteenmeel

Akker- & Tuinbouw

Bollentelerscoöperatie NLG Holland uit Noord-Holland Noord is dealer geworden van lavasteenmeel dat geleverd wordt door Poortershaven in Rotterdam. Lavasteenmeel wordt gewonnen in de Eifel in Duitsland.

HPG: zonnepanelen boerengrond noodzaak

Regio West

Het Hollands Particulier Grondbezit (HPG) roept Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op om de grondeigenaren in het agrarisch gebied de mogelijkheid te bieden om zonnepanelen op hun grond te plaatsen.

Toeslag vaarboeren Noord-Holland blijft

Regio West

Boeren die in gebieden die alleen via water bereikbaar zijn aan agrarisch natuurbeheer doen, krijgen daar met terugwerkende kracht vanaf 2015 een vaartoeslag voor van de provincie.

Poll: bijt TTIP de Nederlandse landbouw?

Regio West

In voorbereiding op de dag van LTO Noord in Zuid-Holland op dinsdag 1 maart, stellen Nieuwe Oogst en Foodlog hun lezers wekelijks een vraag. Deze week gaat het over de gevolgen van TTIP voor de Nederlandse landbouw.

Vissen in drijvende groenteteelt kan

Akker- & Tuinbouw

De combinatie van visproductie met het teelt op watersysteem is mogelijk. Dat blijkt uit een proef bij Proeftuin Zwaagdijk.

LTO wil verduurzamen via langere pacht

Regio West

Provincie Noord-Holland denkt er over na om in het nieuwe Grondbeleid de pachtvoorwaarden voor 2017 aan te passen en te voorzien van duurzaamheidseisen. LTO Noord wijst op de nodige knelpunten.

LTO: zonnepanelen op het dak houden

Regio West

LTO Noord-Holland heeft een duidelijke voorkeur voor het toepassen van zonne-energie op daken en/of binnen het agrarisch bouwperceel. Handhaving van de agrarische bestemming is echter een vereiste.

Droge voeten door waterberging Spoelwijk

Regio West

In peilvak Spoelwijk in boomkwekerijcentrum Boskoop is een waterberging van 2,5 hectare oppervlakte geopend. De waterberging is door Hoogheemraadschap Rijnland aangelegd in het kader van de kerntaak 'droge voeten'.

Evergreen versterkt agribusiness in de kop

Regio West

Project Evergreen van Greenport Noord-Holland-Noord heeft groen licht gekregen via een beschikking van het overheidsprogramma Kansen voor West. Dat moet de agribusiness in de kop van Noord Holland verder ontwikkelen.

Aalsmeer kan aan slag met glas

Regio West

De stuurgroep Greenport Aalsmeer stelt dit voorjaar een Ruimtecoördinator aan om de uitvoeringsagenda van de Ruimtelijke Visie 2015-2030 concreet te maken. Deze draait voor een belangrijk deel om herstructurering van glaslocaties.

Wethouder: protest tegen hoge snelheid A2

Regio West

Wethouder David Moolenburgh (CDA) van gemeente Ronde Venen roept inwoners van zijn gemeente op om net als in Maarssen te protesteren tegen de snelheidsverhogingen op de A2.

Boerenbedrijf nog financierbaar in 2030?

Regio West

In voorbereiding op de ledendag van LTO Noord Zuid-Holland op 1 maart leggen Nieuwe Oogst en Foodlog wekelijks een stelling voor aan hun lezers. Dit keer gaat het over de financierbaarheid van het grondgebonden boerenbedrijf.

'Ruim zestig polders Groene Hart verdwijnen'

Regio West

Volgens Stichting Groene Hart zullen in de komende tien jaar in het Groene Hart meer dan zestig polders verdwijnen of ernstig worden aangetast door onder meer woningbouw, bedrijventerreinen en nieuwe wegen.

Definitief toestemming afschot damherten

Regio West

Om de balans in het duingebied te herstellen wordt de populatie damherten teruggebracht tot ongeveer 1000 dieren. 9 februari hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland besloten de beschikkingen daarvoor af te geven.

Project duurzame buxusteelt in Hazerswoude

Akker- & Tuinbouw

Buxuskwekerij Maarten Graafland Buxus uit Hazerswoude-Dorp is samen met adviesbureau Delphy het innovatieproject Duurzame Buxusteelt gestart.

Greenery en Greenco leveren snacktomaat

Akker- & Tuinbouw

The Greenery en Greenco leveren voor een periode van drie jaar snacktomaten voor het Misch-bar concept van de Duitse supermarktketen Edeka.

Keukenhof geïnspireerd door Gouden Eeuw

Regio West

Het Keukenhof-thema voor 2016 is 'De Gouden Eeuw', de periode waarin Nederland rijk werd door de wereldwijde handel. Nederland maakte een bloeiperiode door op het gebied van handel, wetenschap en kunst.

LTO: Noordwijkerhout kan beter wachten

Regio West

Gemeente Noordwijkerhout loopt het risico beleid te maken dat achterhaald is, voordat het wordt ingevoerd. Dat blijkt uit een zienswijze van LTO Noord op het Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2015.

Gemeenten willen Groene Hart beter op kaart

Regio West

Met het 'Investeringsprogramma Groene Hart, naar een iconenaanpak' willen zeventien gemeenten het 'merk' Groene Hart in Nederland beter op de kaart zetten. Dat heeft gemeente Alphen aan den Rijn bekendgemaakt.

Herinrichting glaslocaties Westland verkent

Regio West

Tijdens een raadsinformatieavond op woensdag 10 februari zullen B&W van gemeente Westland de contouren schetsen voor het nieuwe bestemmingsplan van de glastuinbouwgebieden in de gemeente.

Gevarieerd beeld enquête zonnepanelen

Regio West

De ledenraadpleging door LTO Nood Noord-Holland voor een nieuw zonneakkerstandpunt heeft een gevarieerd beeld opgeleverd. Uit de hoge respons lijkt een meerderheid een voorkeur te hebben voor zonnepanelen alleen binnen het bouwblok.

Poll: Hoe verdienen boeren in 2030 hun geld?

Regio West

In aanloop naar de Dag van LTO Noord Zuid-Holland op 1 maart, vindt op online platform Foodlog discussie plaats over de vraag waar Nederlandse boeren, tuinders en telers in 2030 hun geld mee verdienen.

Hollands Noorderkwartier let op erfinrichting

Regio West

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier controleert tussen februari en april steekproefsgewijs meer dan 1.700 veeteeltbedrijven op hun maatregelen ter voorkoming dat mest of veevoer het oppervlaktewater verontreinigt.

Brede samenwerking in Noord-Holland Noord

Regio West

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) en Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur (Stivas) werken de komende jaren intensief samen aan verduurzaming van de glastuinbouw en landbouw in de regio.

Koepel Veelzijdig Boerenland opgeheven

Veelzijdig Boerenland, de koepelorganisatie voor de westelijke Agrarische natuurverenigingen, heeft besloten zichzelf op te heffen.

Weber bepleit grondgebonden fosfaatrechten

Regio West

Gedeputeerde Han Weber van provincie Zuid-Holland bepleitte deze week nogmaals voor koppeling van de nieuwe fosfaatregels aan grondgebondenheid.

Kringlooplandbouw kans oppervlaktewater

Regio West

De maatregelen uit de kringlooplandbouw en onderwaterdrainage kunnen een forse bijdrage leveren aan schoner oppervlaktewater in de veenweiden.

Noord-Holland: zonneakker Rijsenhout mag

Regio West

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland stopt de procedure bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over het plaatsen van zonnepanelen in Rijsenhout, gemeente Haarlemmermeer.

Natuurland Zuid-Holland naar boeren

Regio West

Provincie Zuid-Holland heeft twee natuurpercelen verkocht aan twee agrariërs. De natuurgebieden zijn vorig jaar zomer via openbare verkoop aangeboden aan geïnteresseerde partijen.

LTO vraagt ruimte voor landbouw Schagen

Regio West

Geen woningen in het buitengebied, geen verkeersdrempels en het ruimtelijk faciliteren van schaalvergroting en verbredingsactiviteiten van de land- en tuinbouw.

Westland: in 3 jaar 200 hectare vernieuwen

Regio West

Tot en met 2018 moeten er voor glastuinbouwbedrijven in het Westland, die zich willen ontwikkelen circa 200 hectare, nieuwe glaskavels worden gecreëerd door middel van herstructurering.

Martien Zandwijkprijs voor NLG Holland

Akker- & Tuinbouw

De negen leden van coöperatie NLG Holland (Natural Living and Growth) hebben tijdens de KAVB Ledendag op donderdag 21 januari de eerste Martien Zandwijkprijs in ontvangst mogen nemen.

'Jacht heeft geen effect op smienten'

Regio West

LTO Noord Zuid-Holland betreurt het opnemen van dynamische zones voor beheer en schadebestrijding ter bescherming van smienten rond Natura 2000-gebied De Wilck in Hazerswoude.

Noord-Holland keurt clubs op bollengrond af

Regio West

Provincie Noord-Holland is voorstander van de fusie van drie Egmondse voetbalclubs, maar is niet gelukkig met de gekozen locatie: het bollenconcentratiegebied aan de Egmonderstraatweg-Tijdverdrijfslaan.

Aanzet tot revitalisering Floraweg-Geestweg

Regio West

Een grondbank voor verouderde kassen, een kassenbank, een waterbank en een zonneakker waarmee voor meerdere tuinders energie kan worden opgewekt. Dat en nog meer staat in de toekomstverkenning voor tuinbouwgebied Floraweg-Geestweg.

Inrichting Oostelijke Vechtplassen toegelicht

Regio West

Het Definitief Ontwerp voor de inrichting van Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen is in december goedgekeurd door Gebiedscommissie Utrecht-West en wordt nu toegelicht aan belangstellenden.

Polder Bijleveld duurzaam groen inrichten

Regio West

Polder Bijleveld moet een groene buffer blijven tussen Groot-Utrecht en Woerden, vindt Stichting Groene Hart.

Robert Kos wint Tukke Tuinder Trofee

Akker- & Tuinbouw

De Noord-Hollandse koolteler Robert Kos heeft zaterdagmiddag de Tukke Tuinder Trofee 2016 in de wacht gesleept tijdens de RoDeKo-beurs in Warmenhuizen.

Coöperatie van Noord-Hollandse bollentelers

Regio West

Negen Noord-Hollandse bloembollentelers hebben een coöperatie opgericht om hun weg naar verduurzaming gestalte te geven onder de naam NLG Holland.

Schap controleert tuinders Lansingerland

Regio West

Na een uitgebreide voorlichtingscampagne in 2015 controleren Milieudienst Rijnmond en hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard dit jaar op de rioolaansluiting van glastuinbouwbedrijven in Lansingerland.

Gemeente Vijfheerenlanden in de maak

Regio West

Provincies Utrecht en Zuid-Holland willen gezamenlijk een herindelingsprocedure starten. Doel: de vorming van een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden per 1 januari 2018.

Bollenspreekuren op Mechanisatiebeurs

Akker- & Tuinbouw

Experts van Groen onderwijscentrum, de Tulperij, GOM en Rabobank houden woensdag spreekuur op de Bloembollen Mechanisatiebeurs in Vijfhuizen.

Rechter verbiedt afschot smienten

Regio West

De rechtbank heeft een afgegeven vergunning voor de afschot van smienten in Noord-Holland geschorst op verzoek van Vogelbescherming Nederland.

Jaap Bond opent RoDeKo beurs

Akker- & Tuinbouw

De RoDeKo beurs 2016 wordt zaterdag aanstaande in Warmenhuizen geopend door gedeputeerde Jaap Bond van provincie Noord-Holland.

Schelling wint Gouden Spruit 2016

Akker- & Tuinbouw

Spruitenteler Jos Schelling uit Mijnsherenland heeft zaterdag tijdens de Vollegrondsgroentedagen in Rockanje de Gouden Spruit gewonnen.

Energieagenda Zuid-Holland: verduurzaming

Regio West

Provincie Zuid-Holland wil snel meer energie besparen en de overgang naar schone energie slimmer en sneller realiseren.

Pachtvoordeel Hollands Kroon belicht

Regio West

LTO Noord Hollands Kroon heeft voor haar leden doorgerekend wat de verandering van pachtregio tot gevolg heeft in de portemonnee van ondernemers.

2015: één van betere jaren groenten en fruit

Akker- & Tuinbouw

2015 was een bijzonder jaar voor de groenten- en fruit sector, met lagere volumes en hogere prijzen. Dat blijkt uit gepubliceerde cijfers van GroentenFruit Huis.

Watergebiedsplannen Amstel, Gooi en Vecht

Regio West

Het bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft de watergebiedsplannen Noorderpark en Aetsveldse Polder West definitief vastgesteld. Ze zijn sinds 5 januari te downloaden op de website van het waterschap.

LTO Noord-Holland: scenario's zonneakker

Regio West

Het bestuur van LTO Noord Noord-Holland legt deze week vier scenario's voor nieuw zonne-energie beleid voor aan haar leden. Het bestuur wil daarmee een richting kiezen voor het provinciale beleid.

Compensatie ganzengebieden Noord-Holland

Regio West

Boeren en tuinders in Noord-Holland, met percelen die in ganzenrust- of foerageergebieden liggen, kunnen vanaf winterseizoen 2015-2016 naast de 100 procent tegemoetkoming in schade een compensatievergoeding aanvragen.

Provincie Zuid-Holland zet in op bodemenergie

Regio West

Provincie Zuid-Holland streeft naar een verhoging van het percentage hernieuwbare energie van 4 naar 10 procent, inclusief fossiele restwarmte en zet fors in op aardwarmte.

'Communicatieprobleem bij herbestemming'

Alterra voorspelt dat de komende jaren een derde van het agrarisch vastgoed leeg komt te staan. Voor planologiestudent Pim Verhoef de reden om tijdens zijn stage bij het Programmabureau Groene Hart in het herbestemmen van agrarisch vastgoed te...

Certificatie voor diervoeders Ovocom

Veehouderij

De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) heeft aangekondigd dat alle door het Belgische Ovocom FCA-gecertificeerde bedrijven voldoen aan de criteria voor leveranciers van diervoeders.

Grote brand leliekwekerij De Lier

Regio West

Ondanks grote brandschade door een brand op oudejaarsavond lijkt leliekweker Jaap Moerman uit De Lier de teelt redelijk ongestoord te kunnen voortzetten.

Van Ruiten: verandering afzet vruchtgroenten

Akker- & Tuinbouw

'In 2015 zie we gelukkig een voorzichtig herstel van de rendementen op glastuinbouwbedrijven.' Dat zegt voorzitter Nico van Ruiten van LTO Glaskracht Nederland in een videoboodschap op de website van de organisatie.

Nieuw peilbesluit polder Bleiswijk

Regio West

Voor het nieuw vast te stellen peilbeheer in de Polder Bleiswijk heeft Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard de 3769 hectare grote polder verdeeld in 17 peilvakken.

'Duurzame energietransitie verder versnellen'

Akker- & Tuinbouw

'Het is belangrijk om de transitie naar duurzame energie verder te versnellen.' Dat was woensdag de boodschap tijdens een drukbezochte Meet & Greet van Greenport Westland-Oostland in Pijnacker.

Klimaatbestendig Noorderkwartier feit

Regio West

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft samen met zeventig organisaties, waaronder LTO Noord, het Waterprogramma 2016-2021 ontwikkeld. Dat is gisteren definitief vastgesteld door het algemeen bestuur.

Kavelruil polder Waard-Nieuwland getekend

Regio West

Met de beklinking van een kavelruilovereenkomst in polder Waard-Nieuwland bij Den Oever krijgt deze een sterk verbeterde inrichting. Het kavelruilproces is begeleid door Stivas.

Noord-Holland investeert in kavelstructuur

Regio West

Provincie Noord-Holland stelt 3.500.000 euro beschikbaar voor het verbeteren van de kavelstructuur van landbouwbedrijven. De helft van dit bedrag komt van de Europese Unie.

Aanpak fruittelers succesvol (video)

Regio West

De maatregelen die Utrechtse fruittelers nemen om vervuiling van water in sloten en kanalen te voorkomen, blijken succesvol.

Delfland laat meer grondwater wegpompen

Regio West

Hoogheemraadschap van Delfland heeft een gewijzigde vergunning aan Rijkswaterstaat verleend om meer grondwater uit de verdiepte delen van de nieuwe snelweg A4 tussen Delft en Schiedam weg te pompen.

Nieuwe natuur weidevogels Midden-Delfland

Regio West

De laatste 9 hectare nieuwe natuur in Midden-Delfland is overgedragen aan Natuurmonumenten.

'Noord-Holland moet internationaal spil zijn'

Regio West

Dankzij miljardeninvesteringen de afgelopen jaren geldt provincie Noord-Holland internationaal tot een van de meest innovatieve, economische regio's ter wereld, stelt Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

Ondernemersvereniging Alton opgericht

Regio West

De glastuinbouwbedrijven op glastuinbouwlocatie Alton in Heerhugowaard richten donderdag ondernemersvereniging Alton op. Het is een belangrijke stap in de herstructurering en revitalisering van het gebied.

Westland-Oostland stelt prioriteiten Greenport

Regio West

Provincie Zuid-Holland kiest vijf prioriteiten om de concurrentiepositie van Greenport Westland-Oostland te behouden en versterken. Dat staat in het 'strategisch handelingsperspectief' dat Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld.

Kansen voor duurzame landbouw in Utrecht

Regio West

Met een programma van zes voorbeelden van verduurzaming in de land- en tuinbouw, geeft de Utrechtse Natuur en Milieufederatie gevolg aan haar campagne 'Op zoek naar de duurzame boer'.

Jonge boerennetwerk Midden-Delfland gestart

Regio West

In Midden-Delfland is een netwerk voor jonge boeren opgericht. Het netwerk werkt als een kennisacademie.

Kavelruil Zegveld succesvol afgerond

Regio West

Een grote kavelruil in Zegveld is deze week feestelijk afgerond. Vijftien grondeigenaren waaronder provincie Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtste Rijnlanden waren erbij betrokken.

Lager peil Brielse Meer door zoutindringing

Regio West

De combinatie van een lage rivierafvoer van Rijn en Maas met de storm van 13 en 14 november hebben gezorgd voor zoutindringing via de Nieuwe Waterweg in de Zuidwestelijke Delta.

Tuinders Alton willen fossielvrij telen

Regio West

De ondernemers van tuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard hebben de ambitie om in 2030 geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken voor hun teelten. Dat blijkt uit de Toekomstvisie Alton.

Rodenburghoeve wint IJmond Duurzaamprijs

Regio West

VOF De Rodenburghoeve in Uitgeest heeft afgelopen week de IJmond Duurzaam Award 2015 gewonnen.

Twee kopstukken The Greenery stappen op

Akker- & Tuinbouw

Bert Jansen (voorzitter) en Mieke Bello (lid) hebben hun commissariaat bij The Greenery neergelegd.

GLB-panel Zeeland: ‘iedereen vergroenen’

Tijdens het vijfde GLB-panel van LTO dat vrijdag plaatsvond in Colijnsplaat (Zeeland) was er veel eenheid over vergroening van het GLB.

Melkveebedrijven vergeleken op melksysteem

Veehouderij

Onderzoek toont aan dat melkveehouders met een Lely Astronaut-melkrobot de beste resultaten behalen op het gebied van melkproductie, levensproductie en uiergezondheid.

Weidevogel Wellness Montfoort keert uit

Regio West

Het rendement van de Weidevogel Wellness op Blokland in Montfoort is uitgekeerd aan de aandeelhouders vanwege de uitgevlogen jonge vogels.

Boek over Bollenstreek gepubliceerd

Regio West

Het eerste exemplaar van het boek 'De Bollenstreek, landschap en erfgoed van de bloembollencultuur' is deze week verschenen aan de bestuurders van de gemeenten in de Bollenstreek.

Green Deal regionaal warmtenet Amsterdam

Regio West

Metropoolregio Amsterdam moet een groot regionaal warmtenet krijgen, dat loopt van IJmuiden tot Almere en van Purmerend tot Aalsmeer.

Voorkeursalternatief ontsluiting regio Boskoop

Regio West

Provincie Zuid-Holland en de colleges van Alphen aan den Rijn en Waddinxveen kiezen voor de Verlengde Bentwoudlaan als een eerste maatregel voor een meer robuuste infrastructuur in regio Greenport Boskoop.

Arbeidsmigranten bollentelers in portokabins

Regio West

LTO Noord Duin- en Bollenstreek gaat aan de slag met het convenant huisvesting arbeidsmigranten dat per 1 januari 2016 ingaat.

LTO Noord wijst Utrechtse Heuvelrug terecht

Regio West

LTO Noord heeft gemeente Utrechtse Heuvelrug verzocht het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Driebergen aan te passen. Dat blijkt uit haar zienswijze.

Ganzenakkoord Noord-Holland mogelijk door

Regio West

Het ganzenakkoord Noord-Holland, dat in 2014 is afgesloten, levert goede resultaten op. De totale populatie zomerganzen is 4 procent gedaald en de winterrust naar behoren beschermd.

Noord-Holland: geen wildgroei zonneparken

Regio West

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zijn voorstander van initiatieven voor zonne-energie, zeker in de bebouwde omgeving. Daarbuiten zijn zonneparken kansrijk, maar wildgroei moet worden voorkomen.

LTO: geen sportcomplex bollengrond Egmond

Regio West

LTO Noord en KAVB hebben het provinciebestuur van Noord-Holland verzocht om niet in te stemmen met een sportcomplex op bollengrond in Egmond aan den Hoef.

Extra geld overgang biobased Zuid-Holland

Regio West

Provincie Zuid-Holland wil de overgang naar een biobased economie versnellen en stelt daarom twee netwerksubsidies van elk 300.000 euro beschikbaar.

Aanleg gelijkspanning demolocatie Rijsenhout

Met de overhandiging van een bosje duurzame bouvardia’s aan wethouder John Nederstigt van gemeente Haarlemmermeer werd maandagmiddag de demolocatie gelijkspanning in Rijsenhout gestart.

'Realiteit bij aanpak Groene Hart'

Regio West

Er is een realistische en slagvaardige aanpak nodig voor het Groene Hart. Dat stelt de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) van Zuid-Holland in haar agenderende advies dat vrijdag bekend gemaakt werd.

Westland start Gebiedsverkenning

Regio West

Onder leiding van provincie Zuid-Holland en gemeente Westland is donderdag de aftrap gegeven voor een brede Gebiedsverkenning voor het Westland.

39e Kom in de Kas start in Kudelstaart

De 39e editie van het jaarlijkse publieksevenement Kom in de Kas start op 31 maart 2016 bij Bunnik Vriesea's in Kudelstaart. Dat heeft de organisatie van het evenement bekend gemaakt.

Noord-Holland: hotbed for growth

Regio West

Regio Noord-Holland Noord staat deze maand centraal in een special van het internationale fDi magazine, een digitale uitgave van Financial Times.

N-H: snel beleid vaststellen over zonneakkers

Provincie Noord-Holland wil begin 2016 een nieuw ruimtelijk beleid vaststellen voor zonneakkers. Dat liet de provincie woensdag weten tijdens een verkennende bijeenkomst met een aantal organisaties, waaronder LTO Noord.

Noord-Holland verkent duurzame energie

Regio West

Noord-Holland kan volledig duurzaam worden in energie. Dat blijkt uit een eerste verkenning over duurzame energieopwekking binnen de provincie.

Delfland wil sluizen in Nieuwe Waterweg

Voor de Nieuwe Waterweg wacht mogelijk een inrichtingsaanpassing met de komst van sluizen. Deze variant heeft de voorkeur van Hoogheemraadschap Delfland.

Site voor duurzame communicatie tuinbouw

De communicatie over duurzaamheid in de tuinbouw kan een stuk beter. Dat vinden de initiatiefnemers van de nieuwe website Tuinbouwverhalen.

Perceel stengelaaltjes vrij na Bodem Resetten

Akker- & Tuinbouw

Een met stengelaaltjes besmet tulpenperceel waarop begin september de aanpak Bodem Resetten is toegepast, is deze week officieel vrij verklaard van een stengelaaltjesbesmetting.

Sanering windturbines in Noord-Holland

Regio West

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten dat voortijdige sanering van windturbines mogelijk wordt.

Aantal teeltverboden door knolcyperus stijgt

Akker- & Tuinbouw

Vanwege de aanwezigheid van knolcyperus zijn er dit jaar meer nieuwe teeltverboden opgelegd in vergelijking met voorgaande jaren, meldt de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK).

10 miljoen euro voor Rotterdam Cool Port

Regio West

Provincie Zuid-Holland steekt 10 miljoen euro in de Rotterdam Cool Port, een te realiseren koel- en vriescluster in de Waal-Eemhaven. Dat heeft de provincie deze week besloten.

Nacontrole pootaardappelen op schema

Akker- & Tuinbouw

De bemonstering van knollen voor de nacontrole van pootaardappelen verloopt voorspoedig. Afgelopen week zijn er bijna een half miljoen knollen bemonsterd.

Finalisten Tuinbouw Ondernemersprijs

Akker- & Tuinbouw

De finalisten voor de Tuinbouw Ondernemersprijs 2016 zijn vrijdag bekendgemaakt.

Natuurmonumenten vergast geen ganzen

Natuurmonumenten weerspreekt vrijdag op haar eigen website dat de organisatie ganzen wil vergassen in het Naardermeer.

Nieuwe manier hakselen voor meer melk

Veehouderij

AgruniekRijnvallei introduceert in samenwerking met Claas-importeur Kamp de Wild een nieuwe manier van mais hakselen in Nederland, het Shredlage-hakselen. Volgens Amerikaans onderzoek neemt hierdoor de melkproductie toe

NVWA stelt bacterie vast in rozenteelt

Akker- & Tuinbouw

In het uitgebreide onderzoek naar de uitbraak van de bacterie Ralstonia solanacearum heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) inmiddels besmetting vastgesteld bij drie rozentelers.

Nederlandse agri maakt masterplan Peking

Het samenwerkingsverband Holland Center biedt tijdens het aankomende staatsbezoek van het koninklijk paar aan China een masterplan aan voor de hoofdstad Peking.

Agri & Food groot in handelsmissie China

Tijdens de Nederlandse handelsmissie naar China zijn de agribusiness en tuinbouw met ruim vijftig bedrijven en organisaties goed vertegenwoordigd, meldt de Topsector Agri & Food.

16.000 zonnepanelen op ABC Westland

Met de installatie van 16.000 zonnepanelen op daken van het bedrijventerrein ABC Westland Agri & Food in Poeldijk, wordt het terrein in 2016 de grootste producent van zonne-energie in Zuid-Holland.

Kringlooplandbouw Noord-Holland op komst

Regio West

Een groep boeren en tuinders in Noord-Holland heeft het initiatief genomen om ook in Noord-Holland tot een project voor kringlooplandbouw te komen.

LTO Noord-Holland: minder ruimte door PAS

Regio West

Voor maar liefst zes Natura 2000-gebieden in Noord-Holland is de ontwikkelingsruimte fors kleiner geworden na recente actualisatie van de Programma Aanpak Stikstof (PAS). LTO Noord wil graag de eerder toegekende ruimte terug.

Gelijkstroom netwerk op glaslocatie

Akker- & Tuinbouw

De ontwikkeling van een netwerk voor gelijkspanning op glastuinbouwgebied PrimAviera komt in een volgende fase met het project Demonstratie Ontwikkeling Energie-infrastructuur DC.

Zuiveringssloot reinigt water melkinstallatie

Op het melkveebedrijf Die Barle Farms in Zoeterwoude is recent de sloot van de toekomst geopend. Deze multifunctionele zuiveringssloot is een testobject van samenwerkingsgroep Groene Cirkels.

Afschotontheffing vossen Noord-Holland

Regio West

In 26 weidevogelgebieden in Noord-Holland mag ook in de avond en nacht met geweer en kunstlicht op vossen worden gejaagd.

Extra wateraanvoer via Lopikerwaard

Regio West

In tijden van extreme droogte voert Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden extra zoetwater aan naar West Nederland om verzilting tegen te gaan. Maatregelen in de Lopikerwaard zijn nodig om de aanvoerroute te waarborgen.

Kansen Warmterotonde in Zuid-Holland

Een warmterotonde waarmee warmte tussen verschillende warmtebronnen en afnemers wordt uitgewisseld is haalbaar in regio Den Haag, Rotterdam, Delft en het Westland.

Noord-Holland steekt €173 miljoen in groen

Regio West

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland investeren in 2016-2020 ruim 173 miljoen euro in groene projecten. Het gaat om 114 projecten en tien subsidieregelingen, meldt provincie Noord-Holland.

24-uurs van Midden-Delfland

Regio West

Wat is nodig om het groene Midden-Delflandgebied de komende tien jaar aantrekkelijk en vitaal te houden? In de werksessie 'De 24 uur van Midden-Delfland' op 30 en 31 oktober moeten 100 belanghebbenden hierover afspraken maken.

Dijkbezwijkproef Rijnland geslaagd

De dijkbezwijkproef van Hoogheemraadschap Rijnland in de Leendert de Boerspolder is vanmorgen geslaagd. Geheel volgens plan brak de dijk in de Haarlemmermeer door, nadat deze afgelopen weken stukje bij beetje opzettelijk was verzwakt.

Westvoorne saneert verspreid glas

Gemeente Westvoorne op Voorne-Putten heeft zes exploitatieovereenkomsten getekend waarmee 1,71 hectare fysiek en vergund glas en 5,28 hectare 'papieren glas' wordt gesaneerd. Hierbij zijn zes tuinders en een projectontwikkelaar betrokken.

Nog 7 miljoen bloembollen te gaan (video)

Akker- & Tuinbouw

Tuinmannen van de Keukenhof in Lisse hebben donderdag de eerste bollen geplant voor een spectaculair bloemenmozaïek. Het is de start van het planten van 7 miljoen bloembollen voor komend seizoen.

Waardering van het veenweidegebied gepeild

Gemeente Woerden en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) werken aan een structurele aanpak van de bodemdalingsproblematiek in de veenweiden.

Zeven collectieven beheren natuur Utrecht

Provincie Utrecht heeft afspraken gemaakt met zeven collectieven die natuur in agrarisch gebied gaan beheren. Het is daarmee een van de eerste provincies die dat regelt.

Nieuw plan zonneakker in Abcoude

Het gemeentebestuur van De Ronde Venen wil een zonneakker toestaan naast een melkveebedrijf aan de Oudedijk in Abcoude. Het gaat om een zonneveld van 400 vierkante meter met daarop 250 zonnepanelen.

Ganzen zijn te verjagen met licht Agrilasers

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie een proef gaat doen met vier volautomatische lasers om ganzen van boerenland te verjagen.

Polders de Ronde Venen rijp voor de bühne

De herinrichting van diverse polders in gemeente De Ronde Venen is inmiddels zo ver gevorderd dat de Gebiedscommissie Utrecht-West er woensdag een informatieavond aan besteedde. Trots op het resultaat overheerst. LTO Noord ziet nog wat open...

Met DAW pakt Boskoop waterproblemen aan

Met een eigen invulling voor het Deltaplan Agrarisch Water (DAW) wil de regio Boskoop de waterproblematiek in het landelijk gebied oplossen. De ondernemers stemden al in met het plan van aanpak, dat mede gedragen wordt door de Greenport en het...

Amsterdam: afschot damherten duingebied

De gemeenteraad van Amsterdam heeft op 30 september ingestemd met het plan om 2.400 van de drieduizend damherten, die nu nog in de Amsterdamse Waterleidingduinen leven, af te schieten.

Nieuwe Driemanspolder wordt onteigend

Via een Koninklijk Besluit wordt de Nieuwe Driemanspolder nabij Zoetermeer onteigend. Dit is recent gepubliceerd in de Staatscourant. Hoogheemraaschap van Rijnland gaat de polder opnieuw inrichten.

Dijkbezwijkproef Rijnland van start

Hoogheemraadschap van Rijnland laat als proef een dijk met opzet bezwijken zodat de achterliggende polder vol water stroomt. Het gaat om de Leendert de Boerspolder en de proef start maandag.

Vijfheerenlanden beter bij provincie Utrecht

Een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden zal het best tot zijn recht komen in provincie Utrecht. Dat schrijft onderzoeksbureau Code Samen, dat het afgelopen half jaar onderzoek deed naar het samengaan van gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik.

Melkkoeienvlees wint prijs streekproduct

Ferry Lempers, ambachtelijke slager uit Linschoten, heeft met zijn Strivali de verkiezing van het Groene Hart Streekproduct gewonnen. Top-kok Pierre Wind koos zaterdag in het Archeon in Alphen aan den Rijn het flinterdun gesneden, gedroogde...

'Vicieuze cirkel in glasgroenten doorbroken'

Met de vorming van een brede coalitie van afzetorganisaties, overheid en Rabobank is de vicieuze cirkel van wachten op elkaar in de glasgroentesector doorbroken.

Noorderkwartier promoot natuurlijke oever

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil boeren en tuinders bewegen om minder slootonderhoud te plegen, zodat er meer natuurlijke oevervegetatie ontstaat.

Aanleg Ecopassage Schie gestart

Met een graafmachine startte gedeputeerde Floor Vermeulen van provincie Zuid-Holland op dinsdag de aanleg van de Ecopassage Schie. Deze houdt verband met de aanleg van de rijksweg A4 tussen Delft en Schiedam.

RVO verkoopt voor het eerst landbouwgrond

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verkoopt voor het eerst landbouwgrond. Het gaat om ongeveer 60 hectare in Zuid-Holland en Utrecht.

Weidevogelbeheer in Ronde Hoep effectief

Het agrarisch natuurbeheer van boeren in polder Ronde Hoep bij Ouderkerk aan den Amstel is bijzonder effectief. Zeker ook vergeleken met andere regio's in het land, meldt provincie Noord-Holland.

Fashion op Bloemencorso Bollenstreek

Flowers & Fashion is het thema van het 69ste Bloemencorso van de Bollenstreek dat op zaterdag 23 april 2016 van Noordwijk naar Haarlem rijdt en de avond ervoor door Noordwijkerhout.

Premier Rutte bezoekt zaadveredelaar Enza

Minister-president Mark Rutte brengt maandag een werkbezoek aan provincie Noord-Holland. Hij spreekt hier met het provinciebestuur en bezoekt groenteveredelingsbedrijf Enza Zaden in Enkhuizen.

Leges boer en tuinder Zuid-Holland vlakken af

De gemiddelde stijging van de diverse leges voor boeren en tuinders in Zuid-Hollandse gemeenten is in 2015 iets afgevlakt ten opzicht van de twee voorgaande jaren.

LTO en Veelzijdig Boerenland leggen basis

LTO Noord en de koepel voor agrarisch natuurbeheer Veelzijdig Boerenland hebben een nieuwe basis gelegd voor afstemming van belangenbehartiging in West-Nederland.

Boskoop verbetert leefomgeving voor bijen

Hoogheemraadschap van Rijnland, Bureau Watersnip, gemeente Alphen aan den Rijn en Greenport Boskoop namens de boomkwekers sloten recent de Bee Deal.

600.000 euro voor boomkwekers Boskoop

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland stellen 600.000 euro beschikbaar voor het verplaatsen van sierteeltbedrijven naar het concentratiegebied in de Greenport Boskoop.

Aanleg Wilnisse Bovenlanden (video)

De Wilnisse Bovenlanden is een onderdeel van het Nationaal Natuur Netwerk (Ecologische Hoofdstructuur) en wordt momenteel omgevormd tot een verbindingszone van 330 hectare tussen de Vinkeveense en de Nieuwkoopse Plassen.

Eerste perceel Bodem Resetten Breezand

Agrifirm Plant heeft in samenwerking met Thatchtec BV het eerste praktijkperceel met Bodem Resetten aangelegd in de bollenteelt in Breezand.

LTO: aandacht Remkes voor bollenvelden

Namens LTO Noord Kennemerland heeft Piet Apeldoorn maandag commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes om aandacht gevraagd voor de bedreiging van het bollengebied Tijdverdrijfslaan in Egmond Binnen.

BASF staat klaar voor overname Syngenta

De Duitse chemiegroep BASF heeft een pakket leningen van grote multinationale banken klaarstaan voor een potentiële overname van het Zwiterse collega-bedrijf Syngenta. Dat laten bronnen aan Reuters weten.

Monitor: Paardensport verandert

Hippische ondernemers moeten klanten geven wat zij nodig hebben en dat is niet altijd datgene waar zij om vragen. Inzicht in ruitergedrag is daarbij noodzakelijk.

Zuid-Hollandse tuinbouw op World Expo

Op de World Expo in Milaan die nog tot en met 31 oktober duurt, laat in september een aantal Westlandse tuinbouwbedrijven zich zien.

Toch ganzenpiek waargenomen rond Schiphol

Hoewel de onderwerkregeling van graanresten op akkers rond Schiphol succesvol blijkt tegen ganzen, is er dit jaar toch een piek te zien in het aantal ganzen op en rondom de luchthaven. De oorzaak is vooralsnog onbekend.

Nu ook Seed Valley in India

In de Indiase deelstaat Gujarat is deze week de Gujarat Seed Valley opgericht. Incotec India bekleedt met hulp van de Nederlandse Business Support Office en in samenwerking met de landbouwautoriteiten van de deelstaat Gujarat een belangrijke rol bij...

Topoogst Europese biologisch fruit verwacht

Voor biologische appels wordt dit jaar een oogst van 136.000 ton appels verwacht, de tweede grootste ooit na het topjaar 2014. Dat meldt het Belgische Bioforum.

Eerste afzetcluster voor glasgroenten

De telersverenigingen Best of Four en Van Nature hebben deze week besloten een verregaande samenwerking aan te gaan.

Weber: extra fosfaatrechten nodig

Gedeputeerde Han Weber van Zuid-Holland wil een oplossing voor extensieve, grondgebonden melkveehouders die nadeel ondervinden van de productiebegrenzing via fosfaatrechten.

Provincie Utrecht verpacht landbouwgrond

Provincie Utrecht verpacht per 1 november weer een areaal landbouwgrond. Via een formulier kunnen boeren belangstelling tonen voor het pachten van percelen.

17.099 handtekeningen afschot damherten

17.099 mensen hebben de petitie van de Dierenbescherming tegen het afschieten van 2.400 damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen ondertekend. De petitie wordt morgen aangeboden aan wethouder Udo Kock van Amsterdam.

Nieuwe visie Groene Hart nodig

Stuurgroep Groene Hart heeft een visie nodig, volgens Jan Helder, voorzitter van de Provinciale Adviescommissie voor de Leefomgevingskwaliteit Zuid-Holland (PAL).

Innovatieve dijknagels maken Lekdijk veilig

Door het aanbrengen van 273 dijknagels is de Lekdijk bij Vianen voldoende verstevigd voor de komende vijftig jaar. Afgelopen week is dit werk afgerond. Een maand eerder dan gepland, meldt waterschap Rivierenland.

Zuid-Holland gaat in gesprek over fosfaat

Provincie Zuid-Holland gaat binnenkort in gesprek met het ministerie van Economische Zaken om bij de fosfaatrechten verlichting te vinden voor drie typen situaties in de melkveehouderij. Ze wil samen optrekken met Noord-Holland en Utrecht.

Tevredenheid vernieuwing Bollenstreek

De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollengrond functioneert effectief als instrument voor de Bollengrondcompensatie en ruimtelijke vernieuwing van de Duin- en Bollenstreek.

Boerenplan Buijtenland Rhoon kansrijk

Regio West

Het alternatieve inrichtingsplan voor het Buijtenland van Rhoon biedt kansen voor een landschap met hoogwaardige akkernatuur en aantrekkingskracht op recreanten.

Onderzoek waterkringloopsluiting

Zes tulpenbroeiers uit Westfriesland onderzoeken hoe zij met een gesloten watersysteem voor het voedingswater van de tulpen kunnen voldoen aan de emissie eisen.

LTO betreurt bestemmingsplan Berkenwoude

Het bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard, deelgebied Berkenwoudse Driehoek is volgens LTO Noord maatschappelijk, financieel en milieukundig niet uitvoerbaar.

Convenant driftreductie fruitteelt in Houten

De gemeente Houten heeft zaterdag in Cothen samen met regionale vertegenwoordigers van LTO Noord en NFO het convenant driftreductie ondertekend.

Veel bezoekers Zomerbloemententoonstelling

De organisatie van de Nationale Zomerbloemententoonstelling is meer dan tevreden met het bezoekersaantal van de 30e Nationale Zomerbloemententoonstelling die afgelopen week plaats vond in de Oude Kerk in Naaldwijk.

Greenery experimenteert met bezorgdienst

Nederland lijkt in de ban van de maaltijdbox. Na het snelgroeiende Hellofresh stappen ook Albert Heijn en mogelijk Jumbo in de bezorgmarkt van maaltijdboxen. The Greenery wil de boot niet missen en experimenteert met directe levering aan...

Delfland beboet beweiding natuuroevers

Melkveehouders in Midden-Delfland krijgen boetes van Hoogheemraadschap Delfland voor het laten beweiden van natuurvriendelijke oevers.

Voorlopig geen zonneakker Vianen

De Utrechtse Rechtbank heeft deze week een gemeentelijke vergunning voor het zonneweide-project Sunny Eggs in Hagestein vernietigd.

Bij Rivierenland geen paniek om rivierkreeft

Waterschap Rivierenland ziet de wijde verspreiding van de Amerikaanse rivierkreeft nog niet als reden tot paniek. Het waterschap vertrouwt vooral op natuurlijke regulering.

Waterschap schort droogtemaatregelen op

Vanwege de neerslag van de afgelopen dagen zijn de voor deze week geplande maatregelen opgeschort. Er viel sinds donderdag ruim 30 millimeter neerslag in het gebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Rusland in gesprek over snijbloemenimport

Er komen mogelijk deze week nog onderhandelingen over de import van Nederlandse bloemen in Rusland. Dat meldt het NOS nieuws.

The Greenery heeft weg omhoog gevonden

Bij afzetorganisatie The Greenery heerst weer een positieve stemming, voor het eerst na jaren van krimp en reorganisatie. De focus op de retailstrategie begint zijn vruchten af te werpen, volgens het bedrijf.

Tasty Tom ook bij gewascoöperatie Tomaat

Telersvereniging Tasty Tom heeft zich deze week aangesloten bij de recent opgerichte gewascoöperatie Tomaat. Met Tasty Tom sluit een areaal van 62 hectare aan, waarmee de coöperatie nu 600 hectare vertegenwoordigt.

Agrial neemt Van Oers over

Teelt- en handelsbedrijf Van Oers United, specialist in verse groenten in Europa en Afrika wordt onderdeel van het Franse Agrial.

Metazet wint Award trilsysteem bestuiving

Tuinbouwtoeleverancier Metazet / FormFlex uit Wateringen won recent de internationale 'PCA Award for Excellence - Best New Product 2015' voor haar nieuwe automatische trilsysteem voor bestuiving.

Dijksma blijft kwekersrecht steunen

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken wil verder acties ondernemen tegen voedselpatenten ten gunste van kwekers.

Dossier glastuinbouw stap verder

LTO Glaskracht Nederland, Hoogheemraadschap Delfland en gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Westland en Lansingerland gaan werken met het Ondernemingsdossier Glastuinbouw.

Chinezen bezoeken tuinbouw Zuid-Holland

Zo'n zestig Chinese ondernemers in de land- en tuinbouw maakten afgelopen week kennis met de glastuinbouwsector in de Greenport Westland-Oostland.

Opties voor waarborgfonds aardwarmte

LTO Glaskracht Nederland onderzoekt samen met andere partijen de mogelijkheden van een waarborgfonds dat risico's bij het boren naar aardwarmte in de glastuinbouw kan verlichten.

'Middelen suzuki-fruitvlieg lijken te helpen'

Net als in Vlaanderen is de suzuki-fruitvlieg in de Nederlandse fruitteelt momenteel goed onder controle. In aardbei komt het dier amper voor en in de vroege kersenrassen wisten telers snel in te grijpen.

Minder transport door klapkrat groente en fruit

De groente- en fruitsector verwacht tot 2018 2,1 miljoen minder transportkilometers te maken door het gebruik van klapkratten, meldt GroentenFruit Huis.

Nauwelijks suzuki-vlieg in Vlaamse aardbei

In een monitoringsproject bij dertien aardbeitelers door Proefcentrum Hoogstraten België zijn nog geen suzuki-fruitvliegjes geteld. Andere soorten fruitvliegen werden wel aangetroffen.

Energiebesparing vooral door Nieuwe Telen

Uit het eindverslag met resultaten over 2013/2014 van de Kas als Energiebron project blijkt dat weinig extra energie is bespaard door de investeringen in installaties.

Zoektocht vernieuwing in Westland-Oostland

Ondernemers, overheden en kennisinstellingen moeten samen werken aan een stevige toekomst van de tuinbouwsector. Dat was de uitkomst van de laatste bijeenkomst van Greenport Westland-Oostland bij Looije Tomaten in Naaldwijk.

Westland krijgt eigen RNI-loket

Arbeidsmigranten in het Westland die niet of korter dan vier maanden in Nederland wonen kunnen vanaf 2016 voor een Burgerservicenummer (BSN) terecht bij het RNI-loket terecht.

Garantstelling Westland voor Triasboring

De gemeenteraad van Westland is donderdag akkoord gegaan met een garantstelling van 6,5 miljoen euro voor de Triasboring. Dat is een project om een ultradiepe aardwarmtebron te realiseren.

Fruitmasters veilt eerste pruimen van 2015

Het pruimenseizoen is begonnen. Vrijdag 3 juli veilde Fruitmasters de eerste pruimen van het seizoen onder het kwaliteitslabel Balance.

'Te weinig meldingen beregening'

Waterschap Hollandse Delta roept agrariërs nogmaals op om het beregenen vooraf te melden. Ze vindt dat er nu te weinig meldingen binnen komen.

Gewascoöperatie tomaat een feit

Onder de vlag van LTO Glaskracht Nederland is gisteren in 's Gravenzande de gewascoöperatie Tomaat opgericht.

Innoveren 2.0 voor tuinbouwtoppers

Op 'Tuinbouwtoppers in de hoogste versnelling' bespraken koplopers uit de Nederlandse tuinbouw en sierteelt maandag in Utrecht hoe je de sector kun versterken en vernieuwen.

GroentenFruit Huis onderzoekt effect boycot

Brancheorganisatie GroentenFruit Huis werkt aan een analyse waarin de effecten van de Russische boycot in kaart worden gebracht.

Koelen met CO2-propaan perspectiefvol

DLV heeft een factsheet gemaakt waarin de voor- en nadelen van een koeling op CO2-propaan worden toegelicht aan akkerbouwers.

Appeldag toont innovaties sector (video)

De tweejaarlijkse Appeldag toonde een compleet beeld van innovaties en nieuwe ontwikkelingen in onkruidbestrijding, vruchtdunning, ziektebestrijding en mechanisatie.

Delfland inspecteert dijken vanwege droogte

Vanwege de geringe regenval in de afgelopen weken heeft het hoogheemraadschap van Delfland 30 kilometer droogtegevoelige dijken preventief geïnspecteerd. Er zijn vooralsnog weinig of geen bijzonderheden geconstateerd.

Duizenden bezoekers op Open Kwekerijdag

De jaarlijkse Open Kwekerijdag in Boskoop trok zaterdag ruim 5.500 tuin- en plantliefhebbers vanuit heel Nederland naar de plaats om te genieten van planten en bloemen en zich te laten infomeren over de boomkwekerijsector.

Natuurleerbedrijf HAS en Natuurmonumenten

HAS Hogeschool den Bosch en Natuurmonumenten hebben deze week een intentieverklaring getekend waarbij Natuurmonumenten natuurgebied de Empelse Waard beschikbaar stelt als praktijkleerbedrijf voor HAS Hogeschool.

Melkpak promoot Kop van Overijssel

De toeristische promotiecampagne 'Wat drijft jou?' is vrijdag in Steenwijk gelanceerd.

'Sloten doorspoelen tegen zout kan beter'

De huidige methode van doorspoelen van sloten in West-Nederlandse polders tegen verzilting is niet effectief genoeg. Veel sloten zijn 's zomers te zout.

Voedselbos en permacultuur in Gelderland

Stichting Leven met de Aarde houdt op dinsdagavond 30 juni in Zaal Köster in Etten een informatieavond over voedselbos en permacultuur. Het thema is 'Samenwerken voor een levende aarde'.

Forse toename duurzame rundveestallen

Het aantal gecertificeerde Nederlandse rundveestallen is in 2014 fors toegenomen. Vooral de melkveehouderij investeert in een duurzame stal. Dat meldt de website Duurzaam Bedrijfsleven.

Rotterdam zoekt agrariërs voor masterclass

Gemeente Rotterdam zoekt boeren en tuinders uit de regio die rechtstreeks voedselproducten willen afzetten in de stad voor een serie masterclasses.

Deltamilk verlaagt voorschotprijs

Zuivelcoöperatie DeltaMilk in Bleskensgraaf verlaagt over de maand juni haar voorschotmelkprijs met 1,50 cent en komt daarmee op 30,57 euro per 100 kilo melk over juni.

Toename muizenschade in hardfruit

Het verschilt per regio, maar de huidige groeiperiode laat zien dat in veel boomgaarden jonge aanplant het loodje legt als gevolg van muizen- en woelrattenschade.

Eerste open dag proefbedrijf akkerbouw

Met praktijkproeven op het gebied van rassen, gewasbescherming en bemesting op het programma vindt op donderdag 9 juli de eerste grote open dag plaats bij Proeftuin Zwaagdijk in de Wieringermeer.

De Hoeksche Boer maakt het Waard gestart

Met de aftrap van pilotproject 'De Hoeksche Boer maakt het Waard' is donderdag een start gemaakt met duurzame akkerbouw in de praktijk op het Zuid-Hollandse eiland.

Provincie Noord-Holland zoekt pachters

Provincie Noord-Holland heeft veel grond in eigendom en wil een aantal agrarische percelen voor het jaar 2016 in pacht uitgeven.

Burgemeester Rodenburg spreekt in Milaan

Burgemeester Arnoud Rodenburg van Midden-Delfland geeft vrijdag een presentatie over de effecten van kringlooplandbouw tijdens de World Expo 2015 in Milaan.

Kringloopboeren Midden-Delfland richting bio

Vanuit programma Duurzaam Boer Blijven in Midden-Delfland wordt in dit najaar een studiegroep biologische melkveehouderij gestart onder begeleiding van het Louis Bolk Instituut.

Alle droogtegevoelige kades Rijnland in orde

Hoogheemraadschap van Rijnland heeft het grootste gedeelte van de 30 kilometer zeer droogtegevoelige kade preventief geïnspecteerd. Vooralsnog zijn er geen bijzonderheden geconstateerd. Ook is er nog voldoende zoet water.

Samenwerking milieutoezicht kassen

Omgevingsdiensten Haaglanden (ODH), Midden-Holland (ODMH) en Rijnmond (DCMR) en hoogheemraadschappen Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard willen meer samenwerken bij toezicht en voorlichting van de milieuvoorschriften richting...

Hollandse Delta: boer meld beregening

Het Waterschap Hollandse Delta vraagt agrariërs die willen beregenen om dit te melden. De afgelopen weken heeft het weinig geregend. Dit gebrek aan neerslag heeft nu nog geen gevolgen voor de waterpeilen in de sloten in het werkgebied van waterschap...

Spaarwater helpt droogte overbruggen

De bollen- en aardappeltelers in Noord-Nederland die deelnemen aan project Spaarwater beschikken over voldoende water om deze periode te overbruggen. Dat ondanks de aanhoudende droogte, meldt de projectbegeleiding Acacia Water.

Nieuwe kennisvragen spuiwaternetwerk

Bij de afronding van het praktijknetwerk 'Toepassing spuiwater in de hardfruitsector' zijn nieuwe kennisvragen geformuleerd. De betrokken fruittelers hopen op een vervolg.

Fruitmasters veilt eerste blauwe bessen

Veiling Fruitmasters veilde gisteren de eerste blauwe bessen van het seizoen onder kwaliteitslabel Prestige.

Pleidooi EU-resolutie tegen octrooirecht

Octrooien van de Europese Unie (EU) op genen remmen de innovatie, zorgen voor duurder plantmateriaal en concentreren steeds meer marktmacht bij enkele multinationals.

Hoogleraar: tuinbouw beweegt te weinig mee

'De glastuinbouw beweegt te weinig mee met de veranderingen die momenteel gaande zijn in de maatschappij en de economie'. Dat zei key-note speaker hoogleraar Jan Jonker tijdens het startevent van Greenport Westland-Oostland.

De Vreeze Directeur Retail the Greenery

Alfred de Vreeze (43) start volgende week als Directeur Retail bij The Greenery bv. Hij geeft in deze functie invulling aan de retailstrategie in de kernmarkten Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Meer blad plukken tomaat bespaart

Meer bladplukken dan gebruikelijk in de tomatenteelt geeft zowel energiebesparing als meerproductie. Dat blijkt uit een onderzoek naar een nieuwe bladplukstrategie van Wageningen UR, in het kader van Kas als Energiebron.

'50 procent groentenverkoop online’

Online verkoop van groenten en fruit is de enige goede weg waar we naartoe moeten, stelt Hein Deprez, bestuursvoorzitter van handelsbedrijf Univeg.

'Zomerkoninkjes superieur'

De kwaliteit van de Nederlandse kasaardbeien is dit voorjaar uitstekend. Dat meldt kwaliteitscontroleur Fred Jacobs van de KCB in zijn column op www.kcb.nl

Fusarium geeft ernstige schade in kropsla

Een flink aantal Nederlandse slatelers kampt met ernstige uitval van hun gewas door fusarium. Uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat het waarschijnlijk om een nieuwe variant van Fusarium oxysporum gaat.

Gezonde cijfers BelOrta ondanks boycot

De groente- en fruitveiling BelOrta uit Sint-Katelijne-Waver (Belgie) heeft in 2014 1,4 miljoen euro winst gemaakt. Er is 4 miljoen euro teruggevloeid naar de leden. Dat blijkt uit de jaarcijfers die donderdag zijn gepresenteerd.

LTO werft telers komkommercoöperatie

In het post Productschap Tuinbouw-tijdperk moeten gewascoöperaties het gat vullen voor het realiseren van praktijkgericht onderzoek. Onder de vlag van LTO Glaskracht worden de eerste coöperaties voorbereid. Komende week start de werving onder...

Mogelijkheden hergebruik paprikazaden

Paprikazaden die bij groentesnijderijen als restproduct overblijven bevatten een breed scala aan waardevolle plantenstoffen die voor vele toepassingen benut kunnen worden.

Fusie exporteurs Greenyard en Univeg

Greenyard Foods zet alles op alles om de grote fusieoperatie met Univeg en Peatinvest zo snel mogelijk te realiseren. Het bedrijf krijgt dan een omvang van 3,7 miljard euro omzet.

Pilots vernieuwing glaslocaties gekozen

LTO Noord Glaskracht start dit voorjaar met enkele Zuid-Hollandse glastuinbouwbedrijven vier voorbeeldprojecten die nieuw licht moeten werpen op de herstructurering.

Waterzuivering Aqua Reuse is geopend

Het innovatieve waterzuiveringssysteem AquaReUse in Bleiswijk is donderdag feestelijk geopend met een bezoek aan de installatie en een watersymposium bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk.

GMO subsidie voor tuinbouw sterk gedaald

In 2014 is er ruim 27 miljoen euro aan steun uitbetaald aan de producentenorganisaties in het kader van de Gemeenschappelijke Marktordening (GMO). Het ministerie van EZ heeft de cijfers woensdag bekend gemaakt.

Drukke opening Hollands aardbeienseizoen

Veiling Fruitmasters heeft zaterdag ruim vijftienduizend doosjes Hollandse aardbeien verkocht tijdens 23ste Rode Kruis Bloesemtocht.

Nieuwe biologische appel Natyra succes

De zoektocht naar een nieuwe biologische appel is met het ontwikkelen van de Natyra met succes bekroond. Dat meldt Fruitpact op haar site.

Lezing Greenportevent over waardecreatie

Hoe kan de tuinbouw door samen te werken aan waardecreatie inspelen op de veranderende, duurzame samenleving?

Call Topsector Tuinbouw weer open

Bedrijven in de tuinbouwsector kunnen hun projectideeën voor kennis en innovatie weer indienen bij Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen(T&U).

Laat voorjaar in vollegrondteelten

Het groeiseizoen voor de vollegrondstuinbouw is traag gestart, vooral door de koude nachten. Veel teelten zullen later dit voorjaar in elkaar schuiven, is de verwachting. Nadelig voor de spreiding van oogst - en ander werk en voor de prijzen.

Kom in de Kas kan nog breder (video)

'Je kunt hier nog wat mooiers van maken', dat zegt Kom in de Kas-voorzitter en gerberateler Aad van der Wilt kort na afloop van de 38ste editie van het evenement.

Gewascoöperatie Tomaat van start

De landelijke commissie Tomaat van LTO Glaskracht Nederland heeft gisteren unaniem besloten om een gewascoöperatie Tomaat op te richten.

Bijvriendelijke Bee Deals maatregelen

Om bijen van voldoende voedsel te voorzien, hebben partners in voedings- en waterketens het initiatief Bee Deals gelanceerd.

Accon: impact Rusland boycot minimaal

Tegen de verwachting in heeft de Russische boycot nauwelijks gevolgen gehad voor de prijzen in de glasgroenteteelt. Dat stelt accountant Accon in een analyse van de groenten- en fruitmarkt.

Combivliet hoort klant op Kom in de Kas

Tomatenkwekerij CombiVliet liet bezoekers van Kom in de Kas op hun vestiging in het Westland allerlei tomatensoorten proeven en verzamelde daarbij veel reacties.

Bundeling radijs bevalt Zwinbrothers (video)

Samen met de telers van het Radijsproject stapten de gebroeders Zwinkels van Zwinbrothers in Monster deze winter over naar Versland Selection voor de afzet van hun radijs.

Gaasdoek moet suzuki-fruitvlieg intomen

De suzuki-fruitvlieg is door het zachte weer de hele winter actief gebleven. Om snelle populatieopbouw in de fruitteelt te voorkomen, hebben telers mede de hoop gevestigd op gaasdoek.

Spaans DC geopend in Westland

De Spaanse tomatencoöperatie CASI start in april een nieuw distributiecentrum in Nederland om de distributie en verkoop nog dichter bij de klanten te krijgen.

Veel overwinterende suzuki-fruitvliegen

Door de zachte winter is de suzuki-fruitvlieg de hele winter actief gebleven in Nederland. Telers in zachtfruit, wijnbouw en sierteelt hebben de hele winter door veel fruitvliegen gevangen en opgestuurd voor analyse.

Komkommerprijs ontploft door paasrun

De eerste weken van het nieuwe glasgroenteseizoen in Nederland en België geven een redelijk optimistisch handelsbeeld, al blijft de aanvoer door het donkere weer wat achter. De komkommerprijs explodeerde daardoor afgelopen week.

The Greenery: herstel na herstructurering

Het jaar 2014 daalde de netto omzet van groenten en fruit afzetorganisatie The Greenery van 1,3 naar 1,1 miljard euro. De netto winst kwam uit op 1 miljoen.

Interpolis: 5 tot 6 miljoen euro stormschade

De storm van gisteren heeft door het hele land veel schade veroorzaakt. Interpolis Agro heeft 370 agrarische meldingen binnen, waarvan 75 uit de glastuinbouw.

Veel tuinbouw in Coöperatie Top 100

In de Nederlandse Coöperatie Top 100 voor 2015 staan de veilingen FloraHolland en The Greenery genoteerd als de grootste coöperaties in de Nederlandse tuinbouw te zijn.

Kromme Rijnstreek maakt omgevingsvisie

Gemeenten Wijk bij Duurstede, Bunnik en Houten maken een gezamenlijke Omgevingsvisie voor het buitengebied van de Kromme Rijnstreek.

Brief milieuorganisaties over glastuinbouw

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten en de Weidevogelpactpartners Midden-Delfland roepen gemeenten, waterschappen en milieudiensten op om de concentratie neonicotinoïden in het oppervlaktewater terug te dringen.

Save Our Soils-fonds al 200.000 euro in kas

Het Nederlandse biologische bedrijf Nature & More heeft samen met partners van de campagne Save Our Soils een fonds opgericht dat boeren gaat ondersteunen bij het in stand houden van vruchtbare bodems.

Definitieve uitslag westelijke waterschappen

De waterschappen in West-Nederland maakten dinsdag de definitieve uitslagen bekend. In veel gevallen was de opkomst bij de verkiezingen vorige week woensdag twee keer zo hoog als in 2011.

Slateelt op water wordt opgeschaald

Firma Pater-Broersen uit Waarland wil dit jaar de teelt op water verder opschalen, met de kennis uit het project 'Schone en duurzame bladgewassen, nu en in de toekomst'.

Vrijstelling voor ProSeed zaadbehandeling

Dankzij inspanningen van Plantum en Certis is er een tijdelijke vrijstelling van ProSeed verkregen voor de zaadbehandeling van bonen en spinazie bestemd voor buiten zaai. Deze is gepubliceerd in de Staatscourant op 4 maart.

Rabobank wil aanpak voedselverspilling

De Europese Food & Agribusiness (F&A) verliest momenteel elk jaar 60 miljard euro door verspilling in de voedselketen. Volgens de Rabobank kunnen Europese voedselproducenten met innovatie jaarlijks 10 miljard besparen.

Rijnland controleert spuiten langs sloot

In het komende teeltseizoen gaat het hoogheemraadschap van Rijnland streng toezien op het gebruik door agrariërs van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen langs slootkanten.

Goedkeuring 9 projecten in glastuinbouw

Het bestuur van het Programmafonds Glastuinbouw heeft 9 aanvragen voor financiering van projecten in het kader van Kas als Energiebron (KaE) gehonoreerd.

Veerman moet Westland herstructureren

Cees Veerman is door het Cluster Agrologistiek Westland en de Rabobank benaderd als trekker van de modernisering van het teeltareaal.

CLM start test Krekel tegen vogels fruit

Het adviesbureau CLM zoekt twee studenten voor een grootschalige test in de fruitteelt met het vogelwerende apparaat Krekel. Dit apparaat is ontwikkeld om de vogelschade in de perenteelt aan te pakken.

Grondmonster voorspelt aaltjes in bollen

Wageningen UR en een groep bollenbedrijven hebben vastgesteld dat het nemen van grondmonsters ook voor bollen een bruikbare methode is die helpt besmetting in de teelt door stengelaaltjes te verminderen.

Onderzoek middelen phytophthora tomaat

Om tot een effectief middelenpakket voor beheersing van phytophthora in tomaat te komen is een screeningonderzoek van diverse middelen gestart.

Patent op milieuvriendelijke nestkast

Koppert Biological Systems heeft voor de Nederlandse markt een patent verworven op de milieuvriendelijke hommelnestkast Natupol Booster.

Nieuwe tomatenkas in Friesland

Het nieuwe glastuinbouwbedrijf van tomatenkwekerij Gardener’s Pride in het Friese Beetgum wordt deze vrijdag officieel geopend.

Pater Broersen vertelt over 'Franse lessen'

Om met groenteteelt in het buitenland succesvol te zijn, moet je daar langdurig gevestigd zijn als bedrijf en minimaal zes maanden per jaar de markt kunnen bedienen.

'Verwerkte glasgroenten redding sector'

Creëer een FrieslandCampina voor de glasgroentensector en zet in op verwaarding van bulkproducten als tomaat en paprika tot hoogwaardige eindproducten.

CDA: maatwerk in Duin- en Bollenstreek

Het CDA vindt dat bij de ruimtelijke inrichting van de Duin- en Bollenstreek maatwerk moet worden geboden. Kandidaat Statenlid voor het CDA Jeroen Ravensbergen wil zich daar sterk voor maken in Provinciale Staten.

'Teler die omgeving begrijpt succesvolst'

De telers met voldoende bewustzijn van hun omgeving, zoals handelspartners, toeleveranciers en consumenten, blijken financieel het best te renderen.

Waterschapsbestuurder fel op glastuinbouw

Hoogheemraad Ingrid ter Woorst van Delfland heeft zich in een ingezonden brief in De Volkskrant donderdag zeer kritisch uitgelaten over de tuinbouw.

Gewasbeschermingsmonitor komt eraan

Er is een definitief besluit genomen over de invoering van de gewasbeschermingsmonitor als vervanging van het het gewasbeschermingsplan. Dit jaar moeten akkerbouwers en tuinders hiermee gaan werken.

Nieuw platform tuinbouwtechniek gestart

Het Nederlandse tuinbouwmarketingbureau HortiLeads.nl lanceert deze week een platform over tuinbouwtechnologie en innovatie.

Koppert lanceert nieuw middel AgriTrap

Met AgriTrap voegt Koppert Biological Systems een nieuw product toe aan de reeks bestaande middelen tegen plaaginsecten.

KCB: let op herkomst glasgroenten

Doordat er in deze periode veel glasgroenten op de markt komen van vele herkomsten, is het bij het verpakken belangrijk om deze goed uit elkaar te houden.

Eerste tomatenpapier voor Dijksma

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken ontving gisteren het eerste pak biobased briefpapier van duurzaamheidscertificeerder MPS. Het papier is deels gemaakt van vezels van tomatenstengels.

Gewascoöperatie zomerbloeiers opgericht

Gewascoöperatie Eenjarige Zomerbloeiers is gisteren opgericht, op initiatief van LTO Glaskracht Nederland. Dit is de achtste gewascoöperatie die onder de LTO vlag is opgericht.

Herstart Greenport Westland/Oostland

Greenport West land-Oostland organiseert op donderdag 21 mei het startevenement 'Samenwerken binnen de mondiale tuinbouwkern.'

Diffuse coating houdt CO2 beter binnen

Een diffuse coating op het kasdek zorgt voor een beter groeiklimaat en heeft een gunstig effect op het CO2-gehalte in de kas. Dat blijkt uit onderzoek dat bureau Plant Lighting deed bij twee paprikatelers.

Boskoopse Innovatieprijs voor Tuinpad

Het project 'Tuinpad Rijneveld' is dinsdagavond in Boskoop uitgeroepen tot winnaar van de Studieclub Innovatieprijs (STIP) 2015 voor de Greenport regio Boskoop.

Spuiwater bestrijdt onkruid in boomgaard

Spuiwater uit luchtwassers van varkenshouderijen kan, mede in combinatie met herbiciden, werken als onkruidbestrijder in de boomgaard. De uitkomst van een experiment in 2014 gaf hierbij een wisselend beeld.

Weer geschil om teeltvrije zones Houten

Gemeente Houten zit opnieuw in de knel met de spuitvrije zone rond fruitboomgaarden. Dat meldt het regionale nieuwsblad 't Groentje.

Training paprikatelers herkennen fruitmot

Om paprika's naar de Verenigde Staten te exporteren, hebben ondernemers een training voor Afrikaanse fruitmot en bijbehorend geldig certificaat nodig. Op dinsdag 7 april is deze training te volgen in Bleiswijk.

Bioboeren Noord-Holland zoeken 900 hectare

Cluster Biovalley zoekt voor haar biologische groentetelers in Noord-Holland Noord naar 150 hectare grond voor uitbreiding van hun vollegrondsgroenteteelten.

Ruimtelijke visie voor Greenport Aalsmeer

Stuurgroep Greenport Aalsmeer heeft donderdag de Ruimtelijke visie voor de sierteeltregio Aalsmeer vastgesteld.

Dijksma spreker op PlantgezondheidEvent

Tijdens het PlantgezondheidEvent van LTO Glaskracht Nederland en Wageningen UR Glastuinbouw is staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Economische Zaken dit jaar gastspreker.

LLTB trekt aan bel over transitievergoeding

LLTB-voorzitter Leon Faassen heeft maandag op het symposium arbeidsmigranten in Venlo minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken aangesproken op de problemen rondom de transitievergoeding in de land- en tuinbouw.

Zestig telers op bezoek bij Chiquita

Een groep van zestig actieve leden van LTO Glaskracht Nederland bracht gisteren een bezoek aan het hoofdkantoor van Chiquita Benelux in Gorinchem.

CDA wil onderwijs en bedrijfsleven verbinden

Om goed te functioneren, is intensief contact tussen het groene onderwijs en het tuinbouwbedrijfsleven hard nodig. Daarover was iedereen het eens tijdens de CDA-bijeenkomst over onderwijs en tuinbouw, afgelopen vrijdag in Honselersdijk.

Railterminal versproducten uit Westland

Het Cluster Agrologistiek Westland, CargoBeamer en Ballast Nedam gaan gezamenlijk onderzoek doen naar de mogelijkheden van een CargoBeamer terminal voor het Westland.

'Meer kilo's middelen, maar wel schoner'

De toename van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw zegt niets over het milieueffect. 'Het gebruik is verschoven naar veiligere middelen, de milieubelasting is sterk gedaald.'

LTO: pas Wet Werk en Zekerheid aan

LTO Nederland doet een dringend beroep op minister Lodewijk Asscher (SZW) en de Tweede Kamer om de terugwerkende kracht in de regeling van de transitievergoeding bij tijdelijke dienstverbanden te wijzigen.

34 nieuwtjes in spotlight Fruit Logistica

De internationale beurs Fruit Logistica voor groenten- en fruitindustrie ging gisteren van start met een overzicht van 34 premières en noviteiten van exposanten.

Vervolg onderzoek paprika oogstrobot

Met 'Sweeper' krijgt het onderzoek voor de ontwikkeling van een first-generation oogstrobot voor paprika een internationaal vervolg.

Huirne erkent rol Rabobank in glascrisis

Rabo-topman Ruud Huirne erkende gisteren in een uitzending van televisieprogramma Brandpunt met enige terughoudendheid de rol van bank in de huidige glastuinbouwcrisis.

Glastuinbouwdag belicht energiezaken

De jaarlijkse Glastuinbouwdag heeft een compleet programma over energiezaken in de glastuinbouw, gericht op glastuinders en energiemanagers.

Lichte stijging gebruik beschermingsmiddel

Het totale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw is van 2000 tot 2012 licht gestegen. Opvallend is dat bij pootaardappelen het gebruik met 70 procent is toegenomen.

Programmafonds glastuinbouw gestart

Stichting programmafonds Glastuinbouw, dat het restant van Productschap Tuinbouw-middelen verdeelt, is met haar werk gestart, heeft LTO Glaskracht Nederland gemeld.

The Greenery haakt aan bij McKinsey

De leden van afzetorganisatie The Greenery gingen vorige week akkoord met deelname aan fase 2 van het afzethersteltraject van consultantybureau McKinsey.

Water glaslocaties Westland nog te vuil

De kwaliteit van het oppervlaktewater in het Westland is nog niet schoon genoeg. Na controles met Gebiedsgericht Meten door hoogheemraadschap Delfland bleek ruim 10 procent van de bedrijven nog illegaal te lozen.

Komkommerafzet Roeselare sterk gegroeid

De aanvoer van verse komkommers op de REO Veiling in Roeselare (West-Vlaanderen) is in zes jaar tijd bijna verdriedubbeld.

Nederlandse tomatentelers lof voor Tunesië

Algemeen directeur Theo van Vliet en operationeel directeur Edwin de la Combé van tomatenkwekerij CombiVliet zijn onder de indruk van de prestaties op het tomatenteeltbedrijf Desert Joy van Agro Care in Tunesië.

Glastuinbouw moet glasvoorraad hebben

Glastuinbouwbedrijven moeten een grotere reservevoorraad glas aanhouden voor het geval zich schade voordoet door zware stormen en windhozen.

Delfland gaat water gebiedsgericht meten

Hoogheemraadschap van Delfland en LTO Glaskracht Nederland willen met glastuinders praten over de herkomst van normoverschrijdingen door lozingen op het oppervlaktewater in het Westland.

Nieuw strategisch plan Greenport Boskoop

Stichting Greenport Regio Boskoop wil de positie van regio Boskoop als centrum voor het boomkwekerijcluster versterken. Daarvoor wordt samen met ondernemers in het cluster een strategisch plan en een uitvoeringsplan gemaakt.

PrimAviera verwelkomt weer bollenbroeier

Met het bedrijf Kébol dat deze week de nieuwbouw startte heeft tuinbouwlocatie PrimAviera in Rijsenhout nu al een derde bloembollenbedrijf in huis.

Teleurstelling over besluit EC glasgroenten

LTO Glaskracht Nederland en Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken zijn teleurgesteld in de afwijzing van een tijdelijke vrijstelling van de mededingingsregels voor de afzet van tomaten en paprika's.

Brazilië opent grenzen voor peren

Brazilië heeft deze week haar grenzen voor in Nederland geteelde peren geopend. GroentenFruit Huis verwacht dat de export binnen enkele dagen van start kan.

Bedreigingen in aardbei vragen onderzoek

Volgens Stichting Aardbei Onderzoek (SAO) zijn de tripsproblematiek, de Erwinia pyrifoliae en de suzuki-fruitvlieg in deze volgorde van prioriteit de grootste bedreigingen voor de aardbeienteelt.

Bestrijding phytophthora in tomaat kan

Op verzoek van LTO Glaskracht Nederland is onlangs een tijdelijke vrijstelling afgegeven van Ranman Top ter beheersing van Phytophthora infestans (aardappelziekte) in tomaat.

Finale Ver(s)koper van het jaar gespeeld

Het team van kweker Roland van der Werf heeft gisteravond de titel Ver(s)koper van het jaar gewonnen. In Naaldwijk streden tien teams van MBO Greenportstudenten mee in deze educatieve marketingwedstrijd.

Komkommerproef in Nieuwe telen

In het Improvement Centre in Bleiswijk zijn DLV Plant en GreenQ recent een demonstratie gestart van een energiezuinige komkommerteelt.

Doorontwikkeling paprika-oogstrobot

De mede door Wageningen UR Glastuinbouw ontwikkelde oogstrobot voor paprika's kan worden doorontwikkeld via een nieuw onderzoeksproject.

Niets blijft onbesproken op aardbeiendag

Op de traditionele aardbeiendag, woensdag en donderdag in de Brabanthallen in Den Bosch, heerst dit jaar onder de circa vijfhonderd bezoekers een overwegend positieve stemming.

Studieclub voor verbreding fruitteelt start

Adviseur Wouter van Teeffelen (WTE Fruitadvies) start deze maand met een netwerkclub van ondernemers in de fruitteelt die actief zijn in verbreding of zich hierop sterk oriënteren.

Geen EU-producten via omweg Rusland in

Wit-Rusland en Kazachstan hebben aan de Russische regering beloofd dat zij voorkomen dat producten uit EU-landen geleverd worden aan Rusland.

Glaskracht start ondernemingsdossier

LTO Glaskracht Nederland start in 2015 een pilot voor het maken van Ondernemingsdossiers, waarbij telers alle vergunningen, registraties en meldingen digitaal kunnen regelen. Dat zorgt voor minder fysieke controles op het bedrijf.

Utrechtse fruitteelt haalt norm water

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft in 2013 slecht vijf normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen door de Utrechtse fruitteelt gemeten.

Extra loket geschillen rentederivaten

LTO Nederland vindt het een goede zaak dat kleine bedrijven die een geschil hebben met hun bank over rentederivaten, hiervoor straks terecht kunnen bij het klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid).

Agrosector op de kaart in nieuwe Bosatlas

Noordhoff Uitgevers heeft in de nieuwe ‘Bosatlas van het voedsel’ de Nederlandse agrosector letterlijk en figuurlijk op de kaart gezet, vindt LTO Nederland. Er staan veel feiten en cijfers in de thematische atlas, ook over de land- en tuinbouw.

LTO: zoek hulp tuinder in sterkere afzet

De bedragen die telers ook komend halfjaar vergoed kunnen krijgen na de Russische boycot zijn dusdanig laag en onder de kostprijs, dat LTO Nederland de ingreep van weinig betekenis acht voor de Nederlandse tuinbouwsector.

Van Zelderen voorzitter vakgroep bio

Kees van Zelderen (57) uit het Brabantse Westerbeek wordt met ingang van 2015 voorzitter van de LTO-vakgroep Biologische land- en tuinbouw.

SAIL komt naar de Westerkoggeflora

De bloemententoonstelling Westerkoggeflora staat de komende editie in het teken van het thema SAIL, het nautische publieksevenement dat elke vijf jaar in Amsterdam plaats vindt.

LTO tevreden over toelating rattenmiddel

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) staat alsnog het buitengebruik toe van rodenticiden vanaf januari 2015. LTO Nederland is tevreden over dit compromis.

Radijstelers van The Greenery naar Versland

Acht Westlandse radijstelers verenigd in het Radijsproject maken per 1 januari 2015 de overstap van The Greenery naar het handelsbedrijf Versland in Poeldijk.

Positie glasgroenten op alle fronten zwak

De positie en het perspectief van het Nederlandse glasgroentecluster zijn volgens de bevindingen van consultancybureau McKinsey op alle punten zwak. Het is 1 voor 12, stelt LTO Glaskracht Nederland.

McKinsey: situatie glasgroenten zorgelijker

Uit de analyse van McKinsey blijkt de situatie in de Nederlandse glasgroenteteelt en afzet nog zorgelijker dan dat LTO Glaskracht had ingeschat.

Presentatie herstelplan glasgroente

Bureau McKinsey & Company presenteert woensdag de bevindingen van fase 1 van het herstelplan voor de Nederlandse glasgroentesector aan telers en telersverenigingen.

Aardwarmteproject Bergschenhoek

Gebiedsontwikkelaar Wayland Developments en energiebedrijf AgroEnergy hebben een overeenkomst gesloten om gezamenlijk 'Warmteproject Bergschenhoek' te ontwikkelen en realiseren.

Glaskracht helpt tuinders bij herstructurering

Glastuinbouwbedrijven op oudere glaslocaties die zoeken naar vernieuwende vormen van ondernemerschap krijgen van LTO Noord Glaskracht het komende jaar een begeleidingstraject aangeboden.

Rendement sierteelt 2014 sterk verbeterd

78 procent van de snijbloemen en potplantentelers sluit 2014 af met een positief resultaat. Dit is een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar.

Eerste boek van tomatenvezels

Het eerste boek dat werd gedrukt op papier van tomatenvezels werd dinsdag feestelijk overhandigd aan Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, en Sjaak van der Tak, burgemeester van gemeente Westland.

Nieuwe site bemesting van Agrifirm

Agrifirm Plant heeft een nieuwe website gelanceerd met informatie over meststoffen om agrariërs te helpen zo uitgekiend mogelijk te bemesten.

Kom in de Kas ook in 2015

In het weekend van 11 en 12 april 2015 vindt de 38e editie van Kom in de Kas plaats. Tijdens Kom in de Kas geven enthousiaste tuinders aan burgers een kijkje achter de schermen van de glastuinbouw.

200 miljoen euro verlies glasgroentesector

In de glasgroenteteelt verwacht slechts 47 procent van de ondernemers dit jaar een positief resultaat te halen. Dat was vorig jaar nog 53 procent, meldt voorzitter Nico van Ruiten van LTO Glaskracht Nederland.

'Glastuinbouw heeft cultuurprobleem'

'De Nederlandse glastuinbouw heeft eerder een cultuurprobleem dan een structuurprobleem.' Dat zei Ruud Huirne, directeur Food&Agri van Rabobank Nederland.

Rapport schetst toekomst Wkk rendement

Naar verwachting draaien in 2020 met name de ‘must-run’- Wkk installaties, eenheden die volcontinue moeten draaien, niet kostendekkend. De marktpositie van flexibele Wkk-installaties is wat beter, maar als ook de benodigde vervangingsinvesteringen...

'Financiering aardwarmte snel oplossen'

'Om te komen tot een versnelling van de energietransitie moeten er zo snel mogelijk oplossingen komen voor de financiering van aardwarmte.'

ABN Amro: kennis in glasgroenten delen

Om de afzet te verbeteren moeten de partijen in de glasgroente-keten, teler, handel en retail, de handen ineenslaan en samen de markt opgaan.

Natyra, biologische appel van de toekomst

Het nieuwe Nederlandse appelras Natyra kreeg veel lof van fruittelers tijdens de Kennisdag Fruitteelt, afgelopen vrijdag in het Hof van Wageningen.

'Cijfers boycot vertellen niet alles'

'Alle Nederlandse glasgroentetelers hebben last van de Russische boycot. Zeker komend voorjaar gaat iedereen het merken, als er grote volumes glasgroenten op de markt komen.'

Vier bekeuringen teeltwisseling Westland

Hoogheemraadschap van Delfland heeft woensdag bij vier glastuinbouwbedrijven proces verbaal opgemaakt tegen het illegaal lozen van restwater uit de teelt op het oppervlaktewater.

Studenten oefenen als verkoper tuinbouw

Zeventig mbo-leerlingen van studierichting Business & Management en Horti Technics bij Lentiz MBO Greenport in Naaldwijk strijden om de titel ver(s)koper van het jaar.

VenLow Energy kas haalt recordbesparing

De VenLow Energy kas op het Innovatie en DemoCentrum Energie in Bleiswijk heeft naar verwachting half november meer dan 70 kilo tomaten voortgebracht. Dat gebeurde met een warmtevraag van slechts 10 kubieke meter aardgas equivalenten.

Perenprijzen Rusland stijgen sterk

De devaluatie van de Russische roebel heeft in Sint-Petersburg geleid tot sterk stijgende perenprijzen. Dat meldt het Oekraïense Fruit Inform vandaag op haar site.

Ovengedroogde Hollandse tomaten

Duijvestijn Tomaten uit Pijnacker heeft een droogmachine ontwikkeld waarmee zelfgekweekte tomaten worden gedroogd tot ovengedroogde tomaten en tomenades.

Precisielandbouw op Spruitkoolboulevard

Spruitkool telen is topsport. Het aantal topsporters neemt echter af. Zaterdag 15 november staan tijdens de Spruitkoolboulevard in Westmaas alle ontwikkelingen op een rij die spruitentelers helpen om te blijven scoren. Daarbij is er veel aandacht...

Strategie moet afzet glasgroente repareren

De nieuwe afzetstrategie waartoe LTO Glaskracht Nederland deze week de aanzet gaf, moet leiden tot betere prijsvorming en afrekenen met een situatie waarbij glasgroentetelers aan het kortste eind trekken.

Nominatie voor waterbergend kasdek

De proef met een waterbergend kasdek bij tomatenteler Frank van der Burg in Berkel en Rodenrijs is genomineerd voor de waterinnovatieprijs 2014 van de Unie van Waterschappen.

Groen licht voor afzetplan glasgroenten

LTO Glaskracht Nederland heeft na overleg met de telersverenigingen consultancybureau McKinsey & Company opdracht gegeven te starten met de nieuwe afzetstrategie voor glasgroenten.

Van Doorn: toekomst in clubrassen fruit

Alle factoren in de fruitafzet spannen momenteel samen tegen de telers: nog onverkochte voorraden op de markt, de pluk was bijna een maand vroeger en de Russische boycot.

Partijen tegen én voor plantenoctrooi

Bij de broccoli-tomatenzaak zijn voorstanders ook weer tegenstanders, bleek deze week bij de Europese hoorzitting.

Tuinders voor energiebesparingsysteem

Ondernemers uit de glastuinbouwsector ondersteunen het initiatief van LTO Glaskracht Nederland om het Energiebesparingsysteem Glastuinbouw (EBG) in te voeren.

Afdeling Midden Zuid-Holland is een feit

Tijdens een gecombineerde bijeenkomst is gisteravond in Zoetermeer de nieuwe LTO Noord Glaskracht afdeling Midden Zuid-Holland opgericht.

Hessing koopt aandelen Greenery terug

The Greenery BV en Hessing BV hebben deze week een akkoord bereikt over de terugkoop door de familie Hessing van de aandelen Hessing Supervers.

Nederlandse tuinbouwpromotie in Californië

Het Smaakteam Bleiswijk van Wageningen UR Glastuinbouw trok vorige week veel aandacht met de presentatie Holland Flavour Lab op de groenten- en fruitbeurs PMA Fresh Summit in Annaheim, Californië.

Ledenvergadering CNB positief gestemd

Na een bewogen boekjaar 2013-2014 kijkt Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (CNB) vol vertrouwen uit naar de toekomst. Dat bleek op de Algemene Ledenvergadering van op 23 oktober.

Broccoli-tomatenzaak voor octrooibureau

De Hoge Kamer van Beroep van het Europees Octrooi Bureau in München houdt vandaag een publieke hoorzitting over het octrooi op eigenschappen van klassiek veredelde broccoli en tomaten.

Partners geïnformeerd over afzetplan glas

Door de aansluiting van Frugiventa en Dutch Produce Association (DPA) krijgt het initiatief voor een nieuw afzetplan van LTO Glaskracht Nederland en de Rabobank meer grondslag in de afzetketen van glasgroenten.

PlantgezondheidEvent bij Naktuinbouw

LT Glaskracht Nederland praat ondernemers in de glastuinbouw en andere betrokkenen tijdens het PlantgezondheidEvent op 12 november bij over de ontwikkelingen in de plantgezondheid.

Koppert bouwt mondiaal R&D-centrum

Koppert Biological Systems is gestart met de bouw van een nieuw, internationaal centrum voor Research & Development (R&D). Het gebouw komt naast het hoofdkantoor in Berkel en Rodenrijs.

Belgische veiling komt met actieplan

Om de problemen in de afzet van fruit het hoofd te bieden lanceerde Veiling Haspengouw (Sint Truiden, Vlaanderen) afgelopen week haar actieplan STAM2020.

Voedselbank maakt soep van overschot

Voedselbanken Nederland gaat gezonde en voedzame maaltijdsoepen laten produceren voor het groeiend aantal klanten. Dit gebeurt op basis van goede groenten die op dit moment worden doorgedraaid.

Studenten voor onderzoek in Bollenstreek

Ondernemers in de Greenport Duin- en bollenstreek kunnen via het IDC Bollen & Vaste planten hun onderzoeksvragen op de goede plek binnen het onderwijs plaatsen.

Bollentelers bespreken precisietechniek

Sensor-based farming is een interessante techniek, maar een haalbare toepassing in de bollen- en vasteplantenteelt is voorlopig nog toekomstmuziek.

Keteninnovatie glas deze maand bekend

Staatsecretaris Sharon Dijksma wil zeer binnenkort het Programma keteninnovatie tuinbouw bekend maken, schrijft zij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Halsbandparkiet rukt op in de landbouw

De halsbandparkiet, een exoot in Nederland, veroorzaakt sinds kort schade in de fruitteelt. Een risicoanalyse van CLM Onderzoek en Advies laat zien dat in fruitteeltgebieden nabij de randstad de schade kan toenemen.

Bouw Aqua ReUse is gestart

De bouw van de installatie van het innovatieve watersysteem Aqua ReUse in Bleiswijk is momenteel in volle gang.

Koppert is Entrepeneur of the year

Paul Koppert van Koppert Beheer B.V. sleepte afgelopen zaterdagavond in Veghel de titel Entrepeneur of the year award 2014 in de wacht voor de categorie accelerating.

Onderzoek meerlagenteelt in Venlo

Provincie Limburg, Philips Horticulture LED Solutions, HAS Hogeschool en Botany tekenden donderdag in Venlo een samenwerkingsovereenkomst voor teelt onder volledig gecontroleerde omstandigheden.

ThermoSeed desinfecteert ook groentezaden

Zaadbehandelingsbedrijf Incotec heeft ThermoSeed doorontwikkeld voor ontsmetting van zaden van uien en spinazie. De techniek bestond al voor graanzaad.

Seed meets Technology trok 1250 bezoekers

De eerste editie van Seed meets Technology bij Proeftuin Zwaagdijk is voor de organisatie boven verwachting goed verlopen met zo'n 1.250 bezoekers uit binnen- en buitenland.

Hollands Bloementuin in Anna Paulowna

Tijdens Bollenplantdag op 27 september is het idee gelanceerd voor aanleg van een Hollands Bloementuin in verkleinde vorm, in samenwerking met Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna.

Dijksma dringt weer aan op crisiskartel

Om het aanbod glasgroenten op de markt te reguleren, zal staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken opnieuw aandringen op de vorming van een crisiskartel tijdens de informele Landbouwraad.

Goede start voor Seed meets Technology

Het nieuwe evenement Seed meets Technology op de locatie van Proeftuin Zwaagdijk is uitstekend van start gegaan. Na twee dagen zijn er al bijna 500 bezoekers geweest, een aantal dat de organisatie pas had verwacht na vier dagen.

70 procent minder glastuinbouwers na 1980

Het aantal glastuinbouwbedrijven nam sinds 1980 met 70 procent af. Er waren toen 15.800 bedrijven met tuinbouw onder glas. Dat is in 2013 afgenomen tot 4.800 bedrijven.

Geen vrijstelling V10 belichte tomaat

Tomatentelers met belichte teelt mogen niet gewasbeschermingsmiddel V10 inzetten tegen schade door het Pepinomozaïekvirus.

Glastuinbouw moet aan waterzuivering

Om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen op het oppervlaktewater te verminderen, is waterzuivering bijna onontkoombaar.

RvS haalt spuitvrije zone Houten onderuit

De Raad van State (RvS) heeft onderdelen van bestemmingsplan Laagraven-Oudwulverbroek van gemeente Houten vernietigd vanwege bezwaren van fruitbedrijf Euro-Cool.

Kassenbouwers verdacht van fraude

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) heeft dinsdag vier verdachten aangehouden in een onderzoek naar subsidiefraude.

'Nationale regie op modernisering glas'

Het is goed dat provincies als Zuid-Holland, Limburg en Noord-Brabant beleid maken voor de herstructurering van de glastuinbouw, maar het ontbreekt nog aan nationale regie en één visie.

'Paprikaprijs niet onder bodemprijs'

De prijzen voor paprika zijn niet onder de bodemprijs gezakt, zegt Wim Rodenburg van Dutch Produce Association (DPA). Hij reageert daarmee op de kamerbrief van staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ).

Paprikaprijs zakt door minimum

De prijzen voor paprika zijn inmiddels onder de interventieprijs van de Europese Unie gedaald. Ook de prijzen voor appels dalen verder.

Utrecht is eind 2014 bij met vergunningen

Provincie Utrecht verwacht dat rond de jaarwisseling de achterstand in de vergunningverlening voor de Natuurbeschermingswet is weggewerkt.

Prijs zoetwater oplossingen Noord-Holland

Provincie Noord-Holland zoekt kandidaten met innovatieve oplossingen om de zoetwatervraag in Noord-Holland terug te dringen.

Kringloopwijzer Utrecht-west bewijst nut

De jaarlijkse bodem-overschotten aan stikstof en fosfaat kunnen in West-Utrecht aanzienlijk omlaag als alle melkveehouders het niveau halen van de beste 20 procent in de studiegroepen Duurzaam Bodembeheer.

PAL advies bodemdaling van het Groene Hart

Breng maatschappelijke kosten van doorboeren completer in beeld, stimuleer onderzoek naar natte landbouw en maak ook kosten-batenanalyses voor andere dan agrarische activiteiten.

EHS Lage Oude Veer in boerenhanden

De 11 hectare begrensde EHS langs het Lage Oude Veer in Anna Paulowna komt waarschijnlijk in bezit van een agrariër.

Zuid-Holland wijzigt norm wateroverlast

Provincie Zuid-Holland heeft in samenwerking met de Zuid-Hollandse waterschappen de richtlijnen voor wateroverlastbestrijding aangepast.

Bestuurswissel Stichting Groene Hart

Chris Kalden uit Gouda volgt per 1 januari 2015 Ron Gast op als voorzitter van de Stichting Groene Hart. Naast een bestuurswissel is er ook een directiewissel.

Bouw Aqua ReUse bijna van start

In de Overbuurtse polder in Bleiswijk gaat binnenkort de bouw van zuiveringsinstallatie Aqua ReUse van start. De installatie zuivert proceswater van een aantal glastuinbouwbedrijven tot schoon gietwater.

Tijdelijke 'Pieperboetiek' in Amsterdam

Op een nog onbekende locatie in Amsterdam wordt vrijdag 26 september de Pieperboetiek geopend. In deze pop-up winkel zullen twee weken lang dertig verschillende, biologische en op Nederlandse bodem verbouwde aardappelsoorten te koop zijn.

'Duidelijkheid over regeling duurt lang'

Fruittelers zitten te springen om duidelijkheid over de interventieregeling in verband met de Russische boycot. Voor glasgroentetelers komt de grootste pijn in 2015.

PvdA wil meer medeleven tuinders

De PvdA-fractie van Lansingerland vindt dat het college van B&W in haar gemeente onvoldoende medeleven toont met de lokale glastuinders.

GreenTech Noord-Holland kan van start

Greenport Noord-Holland Noord (NHN) kan de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs in Noord-Holland Noord verder versterken.

SamenSterk stapje naar eenheid

De campagne van stichting SamenSterk heeft het eerste succes binnen. 'We zijn verrast door de enorme media-aandacht', zegt woordvoerder Rob Bal.

Ruimer beleid spuitvrije zone Houten

Gemeente Houten hanteert de teeltvrije zone voor boomgaarden van 50 meter op een verkeerde manier, vinden LTO Noord en de NFO.

Tuinbouw fietst weer met Greentour

De inmiddels traditionele fietstocht Greentour, voor professionals in de glastuinbouw, vindt ook dit jaar weer plaats.

Utrecht krijgt advies over landelijk gebied

Provincie Utrecht moet haar energie in het landelijk gebied richten op de meeste urgente opgaven, de leegstand van agrarische bedrijfsgebouwen en bodemdaling in veenweidegebieden.

Baggeren Hollandse Delta uitgesteld

Het baggeren op IJsselmonde, Dordrecht en Hoeksche Waard kan nog niet starten omdat er een bezwaar is tegen de voorlopige gunning, meldt waterschap Hollandse Delta.

Groente en fruit voor Bruisend Ginneken

Team Verse Oogst heeft vrijdag en zaterdag in Breda verse Nederlandse groenten en fruit gepromoot tijdens 'Bruisend Ginneken'.

Afzet is thema op Zomerbloemen Event

Tijdens het derde Zomerbloemen Event dat tijdens de jaarlijkse Zomerbloemententoonstelling wordt gehouden, staat het thema 'Ken je klanten' centraal.

Halsbandparkiet rukt op als fruitpikker

De uitheemse vogelsoort de halsbandparkiet is een toenemend probleem voor fruittelers in de westelijke provincies. Vooral nabij grote steden zorgen de vogels voor pikschade in hardfruit.

Nieuw concept gewasbescherming in kas

Het Nederlands-Duitse Gezonde Kas-project presenteert binnenkort een nieuw concept van gewasbescherming voor de moderne glastuinbouw.

Veenoxidatie zorgt voor extra CO2

Als niet wordt ingegrepen zal door bodemdaling op termijn het unieke veenweidelandschap van het Groene Hart verdwijnen, inclusief de bijbehorende bijzondere natuurwaarden.

'Pleidooi voor landgoed Park 21 onterecht'

Het pleidooi om bij de inrichting van Park 21 in de Haarlemmermeer een zone aan te leggen voor nieuwe landgoederen met daarop boerderijen snijdt geen hout.

Noodpompen bij Stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft maandag na de hevige regenval drie noodpompen ingezet bij gemaal De Tol in Kockengen. Gisteravond bleek dat effect te sorteren.

LTO Noord Utrecht niet blij met NMU-enquête

LTO Noord Utrecht is niet blij met de wijze waarop Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) haar enquête over de landbouw heeft gepresenteerd.

Japanners bezoeken Westlandse kassen

Een delegatie uit Japan toonde gisteren veel interesse tijdens een bezoek aan Noordam Plants in 's Gravenzande. Gemeente Westland ontvangt de groep vanwege de tuinbouwvriendschapsrelatie tussen Westland en Kochi.

Delfland spoort illegale lozing op

De nieuwe meetapparatuur die toezichthouders van Hoogheemraadschap van Delfland sinds kort inzetten, heeft de eerste illegale waterlozing opgespoord.

Delft Blue gietwater voor tuinders

Project Delft Blue Water (DWB) is deze zomer uitgebreid naar de praktijk. Twee Westlandse tuinbouwbedrijven maken gebruik van het gietwater uit deze nieuwe waterbron.

NMU peilt mening over landbouw

De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) heeft bewoners van provincie Utrecht opgeroepen om mee te doen aan een grote enquête over de landbouw.

4Evergreen koopt 40 ha in Terneuzen

Glasgroentenbedrijf Grootscholte/4Evergreen is eigenaar geworden van de laatste beschikbare glastuinbouwgrond van ruim 40 hectare in de Smidsschorrepolder in Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen.

Politieonderzoek vernielde melkrobots

Politie Utrecht is een onderzoek gestart naar de vernielingen van melkrobots en schakelkast op een melkveebedrijf in Blokland bij Montfoort, een week geleden.

Proef Agrifirm voor nieuwe tarwerassen

Agrifirm Plant heeft recent twee zomertarweproeven aangelegd om nieuwe geschikte rassen te vinden voor de biologische landbouw.

LTO tegen groot wild in Drenthe

LTO Noord Drenthe is niet blij met het plan van de provincie om groot wild toe te laten. Provincie Drenthe wil dat edelherten, damherten en wilde zwijnen voortaan welkom zijn.

China remt zuivel uit Nederland af

China begint de import van melkproducten af te remmen. China import sinds 1 mei alleen zuivel van zuivelfabrieken die zij heeft erkent met een exportcertificaat.

Meerjarige vergroeningsplicht van de baan

Het nieuws dat de Tweede Kamer de motie van CDA-kamerlid Jaco Geurts over het ecologisch aandachtsgebied heeft aangenomen, is goed gevallen bij het Nederland Agrarische Jongeren Kontakt (NAJK).

Praktijk centraal op Vakdag Zegveld

De eerste 'Veenweiden Vakdag' die donderdag 10 juli plaats vindt in Zegveld draait om de vakexpedities wortelkracht, sporen in grasland en graslandverzorging.

Geen natuur bij Lage Oude Veer

Het natuurplan Lage Oude Veer in Anna Paulowna krijgt geen ruimte van gemeente Hollands Kroon. De raad besloot het bestemmingsplan niet te wijzigen voor natuurontwikkeling door Landschap Noord-Holland.

Open Dag Bollenstreek in Bedrijf

Vijf agrarische bedrijven in de Bollenstreek zetten op zaterdag 9 augustus hun deuren open voor het publiek tijdens de Open Dag ‘Bollenstreek in Bedrijf’.

Utrechtse boeren nodig voor waterdienst

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden roept boeren in West-Utrecht op om mee te doen aan de proef ‘dienst baggeren en slootschonen’.

Utrechtse regels grondverkoop natuur

Provincie Utrecht heeft een update gemaakt van de regels voor het doen van grondverkoop voor natuurontwikkeling. Dat staat in het Handelingskader.

Poldertuin Anna Paulowna blijft

De Poldertuin Anna Paulowna is door een stevige lobby van de poldertuincommissie, LTO Noord Hollands Kroon en KAVB Noordelijk zandgebied gered van een ingrijpende verandering.

€ 15 miljoen voor nieuwe Utrechtse natuur

Provincie Utrecht heeft voor het lopende jaar 15 miljoen euro beschikbaar voor het realiseren van nieuwe natuur door particulieren en grondeigenaren.

Oplossing bedrijven buiten contour Boskoop

In Greenport regio Boskoop is er goede hoop op een oplossing voor sierteeltbedrijven buiten de vastgestelde contour.

Westland wil zeven aardwarmteboringen

Gemeente Westland wil haar energietransitie versnellen en in 2018 zeven aardwarmteprojecten hebben draaien.

Ruilverkaveling Groot Wilnis is rond

Op de ruilverkaveling in Groot Wilnis - Vinkeveen werd vandaag de laatste klap gegeven tijdens de slotsessie in de Willistee in Wilnis.

Zuid-Holland handhaaft geborgde zetels

Een voorstel van een aantal statenfracties in Zuid-Holland om het aantal geborgde zetels bij de Zuid-Hollandse waterschappen te verlagen heeft het niet gehaald.

Eerste aardwarmte geboord in Noord-Holland

Het eerste aardwarmte project in Noord-Holland is deze week in gebruik genomen op Agriport A7, bij Middenmeer.

Delflandse veehouders pakken prijs

Het internationale netwerk Cittaslow heeft de prijs voor het beste praktijkvoorbeeld in de categorie Local Economy toegekend aan project Duurzaam Boer Blijven in Midden-Delfland.

Coöperatie Local2local opgericht

De coöperatie Local2local die gezamenlijk een breed pakket streekproducten uit de Kromme Rijnstreek in de markt moet zetten, wordt vanavond definitief opgericht.

Geld Zuid-Holland voor facelift Greenport

Provincie Zuid-Holland stelt in 2015 een half miljoen euro subsidie beschikbaar voor het moderniseren van de greenports, verdeeld over elk halfjaar de helft.

Commissie wil aandacht verzilting Noordkop

Om problemen als verzilting en waterbeschikbaarheid op de agenda te zetten en aan te pakken is er in het Noordelijk Zandgebied een watercommissie opgericht.

Polder Enge Wormer wordt weidenatuur

In de droogmakerij Enge Wormer bij Wormerveer wordt 140 van de 160 hectare land omgezet van landbouwgrond in natuur, gericht op weidevogels en kruidenrijk gras.

Half miljoen euro extra voor saldering Utrecht

Provincie Utrecht trekt in totaal 500.000 euro extra uit om uitbreiders en interim-uitbreiders op correcte wijze te vergunnen via de provinciale stikstofsalderingsbank.

ID Kas wint GreenTech Innovation award

Het concept ID-kas van Technokas uit De Lier en Duijvestijn Tomaten uit Pijnacker heeft de Greentech Innovation award 2014 gewonnen.

Einde beperkingen Moerdijkbrand

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft gemeld dat alle beperkingen naar aanleiding van de brand bij Shell Moerdijk zijn opgeheven.

GreenTech etalage Hollandse techniek

Via de thema’s water, energie en biobased wil de organisatie van de eerste GreenTech een complete en compacte vakbeurs voor tuinbouwtechniek neerzetten, vanaf morgen in de RAI.

Bodemdaling geen probleem in veenweiden

Bodemdaling hoeft geen probleem te zijn voor het westelijk veenweidegebied. Met maatwerk kan de melkveehouderij nog twee eeuwen vooruit als landschapsdrager.

Rijnland teleurgesteld in boeren

Hoogheemraadschap van Rijnland is teleurgesteld na een opvallend groot aantal geconstateerde overtredingen bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen langs slootkanten.

Waterschap test water na Moerdijkbrand

Waterschap Hollandse Delta heeft gisteren naar aanleiding van de brand bij Shell in Moerdijk een aantal watermonsters genomen in de Hoeksche Waard, op het Eiland van Dordrecht en bij Heerjansdam.

Bioraffinage in Zuid-Holland haalbaar

In provincie Zuid-Holland is ruimte voor de vestiging van twee tot drie bioraffinagefaciliteiten voor de verwerking van reststromen uit de tuinbouw.

GS wil geen nieuwe bollengrond Schagen

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland zijn tegen het voornemen van gemeente Schagen om buiten bollenconcentratiegebieden ook permanente bollengrond te creëren.

Compensatie kierbesluit van start

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft opdracht gegeven aan waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf om de aanleg van compenserende maatregelen voor het kierbesluit te starten.

Herstructurering bollenstreek op gang

De herstructurering van de Duin- en Bollenstreek boekt belangrijke voortgang. Dat heeft de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) vandaag gemeld bij de presentatie van het jaarverslag 2013.

Houten koopt grond voor weidevogels

Gemeente Houten heeft vorige week zo'n 10 hectare landbouwgrond op het Eiland van Schalkwijk aangekocht voor verplichte weidevogelcompensatie.

Impasse Uithoorn landbouwverkeer

LTO Noord beraadt zich nog over volgende stappen nu de Irenebrug over de Amstel in Uithoorn voor landbouwverkeer gesloten dreigt te worden, waardoor boeren kilometers om moeten rijden.

Eerste kersenmuseum opent in Cothen

Het kersendorp Cothen in de Kromme Rijnstreek heeft op 5 juni een primeur met de opening van het eerste kersenmuseum van Nederland.

CNB Bovenkarspel wordt bedrijvenpark

Het oudste gedeelte van het koel- en preparatiebedrijf van de Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (CNB) in Bovenkarspel wordt gesloopt en maakt plaats voor een bedrijventerrein.

Coöperatie Local 2 local voor streekproduct

Met de oprichting van coöperatie Local 2 local start een grote groep aanbieders van streekproducten uit de Kromme Rijnstreek een samenwerkingsverband om een groter publiek te bereiken.

Houten wil convenant met fruitsector

Gemeente Houten wil graag een milieuconvenant met de regionale fruittelers sluiten. Heldere afspraken over driftreductie en teeltvrije zones zijn de inzet.

Bayer opent tomaten demokas

Bayer CropScience Vegetable Seeds heeft deze week in 's-Gravenzande een Tomaten demokas geopend. Op deze proeflocatie groeien honderd tomatenrassen. Afnemers kunnen de rassen zien en proeven.

Rijnland laat dijk met opzet bezwijken

Hoogheemraadschap van Rijnland is deze maand begonnen met de proef 'dijkfalen' in de Leendert de Boerspolder bij Nieuwe Wetering.

Automatisering op Kwekerijdag Boskoop

Zeven Boskoopse boomkwekerijbedrijven geven tijdens de Open Kwekerijdag Greenport Boskoop op 21 juni een breed van de ontwikkelingen in dit teeltgebied.

Smaakplatform geopend in Bleiswijk

Bij Wageningen UR Glastuinbouw aan de Violierenweg in Bleiswijk wordt vrijdag 9 mei het IDC Smaak geopend.

Stoppersregeling helpt bank vullen

Provincie Utrecht maakt het gemeenten en milieudiensten extra makkelijk om stikstofrechten van gestopte boeren binnen te krijgen voor de provinciale salderingsbank.

Boskoop pakt groots uit op Floraliën

Met veertig bedrijven op meer dan 1.400 vierkante meter beursvloer is de boomkwekerijsector uit regio Boskoop sterk vertegenwoordigd op de Floraliën.

Utrechtse veehouders willen schoner erf

De helft van de Utrechtse melkveehouders die afgelopen jaar een erfscan lieten maken, wil binnen een jaar maatregelen nemen tegen erfafspoeling.

Jonge boerenregeling verviervoudigd

Het totale budget voor jonge landbouwers gaat verviervoudigen. Dat heeft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken aan de Tweede Kamer geschreven eind deze week.

Snijbloemenhulde voor koninklijk paar

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima varen vandaag door het Noord-Hollandse De Rijp in een boot die door Lutjebroekers Frank en Karina Timmerman van Flowers Gallery met bloemen is aangekleed.

Goed jaar en hoge melkprijs DeltaMilk

Voor zuivelcoöperatie DeltaMilk, eigenaar van kaasfabriek De Graafstroom in Bleskensgraaf, was 2013 een goed jaar met een hoge melkprijs.

Veilingklok moet dagprijs weer bepalen

De Limburgse veiling ZON fruit & vegetables geeft vanaf deze week weer een prominente rol aan de veilingklok voor het bepalen van de dagprijs van paprika en tomaat.

Provincie past Ruimte voor Ruimte aan

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten een aantal aanpassingen aan te brengen in de Ruimte voor Ruimte-regeling.

'Samen met waterschap doelen stellen'

'Ik denk dat de agrarische sector en het waterschap veel voor elkaar kunnen betekenen. Het is belangrijk dat we onze doelen samen op laten lopen.'

Kas Energie sponsor Corso Westland

Het Westlandse energiebedrijf Kas Energie is de nieuwe hoofdsponsor van het Varend Corso Westland.

Krol: Groene Hart experimenteerstatus

Gedeputeerde Bart Krol van provincie Utrecht pleit ervoor het Groene Hart snel de status van experimenteergebied te geven om gebiedsdoelen van onderaf na te streven.

Moties Utrechtse Heuvelrug sneuvelen

Twee moties die gisteravond ter sprake kwamen tegen uitbreiding van veehouderijen, haalden het niet in een ingelaste raadsvergadering in gemeente Utrechtse Heuvelrug.

D66 boos om varkensstal Heuvelrug

De fractie van D66 in gemeente Utrechtse Heuvelrug wil scherpere milieuregelgeving en aanpassing van bestemmingsplannen om 'grootschalige' uitbreiding van veehouderijen te voorkomen.

Kom in de Kas zoekt nieuwe wegen

Het tuinbouwevenement Kom in de Kas staat onder druk. ‘We moeten nog meer samenwerken met bedrijven', geeft voorzitter Aad van der Wilt aan.

Utrecht vraagt inzet gemeenten stikstof

Er zit nog veel latente stikstofvulling in de markt, die nu niet beschikbaar is voor de salderingsbank, volgens provincie Utrecht.

Project AquaReUse van start

Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard heeft het uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor het AquaReUse project in de Overbuurtse polder in Bleiswijk.

Provincie Utrecht: in april weer salderen

Provincie Utrecht is optimistisch over het vervolg van de salderingsbank en verwacht begin april weer te vergunnen dankzij nieuwe stikstofrechten.

Greenport levert maaltijden senioren

Gezond en duurzaam eten en drinken voor senioren in Den Helder, geleverd door regionale boeren en tuinders.

Nieuwe Dordtse Biesbosch kan door

Gemeente Dordrecht mag doorgaan met de uitvoering van de plannen voor de aanleg van het natuurgebied de Nieuwe Dordtse Biesbosch op het Eiland van Dordrecht.

Vispassage goed voor bollen

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft een vispassage geplaatst in gemaal Balgdijk in de Van Ewijcksluis in de Anna Paulowna Polder.

LTO wil definitief af van penning

LTO Noord Woerden e.o en stichting Dertiende penning Kamerik willen graag een proefproces voeren tegen de Dertiende Penning.

Supermolens langs Amsterdam-Rijnkanaal

Provincie Utrecht moet een groot aantal superwindmolens neerzetten langs het Amsterdam-Rijnkanaal en langs de snelwegen A2 en A12.

Rijnland controleert teeltvrije zone

Hoogheemraadschap van Rijnland controleert vanaf 1 april bij boomkwekerijen in Greenport Boskoop op het handhaven van een teeltvrije zone.

Oproep bundeling aardwarmtekennis

'Kennis en ervaringen op het gebied van aardwarmteboringen moeten beter gebundeld om aardwarmte in de glastuinbouw vooruit te brengen'.

Zonnepark Abcoude van de baan

De Raad van State heeft het bestemmingsplan 'Zonne-energie A2 Abcoude' van gemeente Ronde Venen vandaag vernietigd.

Koeien dansen met Lieke van Lexmond

Lieke van Lexmond, actrice en jurylid bij het televisieprogramma 'Everybody Dance Now', opent op de eerste lentedag 20 maart de staldeuren voor de koeien van melkveehouder René Ebbelaar in Westzaan.

Nieuwe kas voor veredelaar Axia

Axia, veredelingsbedrijf in groentezaden in Naaldwijk, breidt uit met 6.500 vierkante meter. De eerste paal werd gisteren geslagen.

Oostland komt met werkplan voor tuinbouw

In navolging van het Westland lanceert nu ook regio Oostland een plan van aanpak om uitkeringsgerechtigden duurzaam aan het werk te helpen in de glastuinbouw.

Westland van 1.400 naar 550 bedrijven

Westland moet dringend herstructureren om de glastuinbouwsector vitaal te houden en nationaal en internationaal een toonaangevende rol te blijven spelen.

LTO Noord Utrecht wijst plek zonneakker aan

LTO Noord Utrecht wil geen zonneparken in landbouwkerngebieden en in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en liever helemaal niet in het landelijk gebied van provincie Utrecht.

Visie voor Heemskerkerduin hard nodig

Dreigende verrommeling, te veel ruimte voor afwijkingen in het bestemmingsplan en te weinig bekendheid bij burger en de markt zijn problemen waar tuinbouwgebied Heemskerkerduin mee kampt.

Eerste pluimveehouder Vallei Boert Bewust

Bij pluimveehouders Jacco en Renske Wisserhof is afgelopen weekend het bord van de eerste Rhenense deelnemer aan project Vallei Boert Bewust onthuld.

Utrecht komt stikstofrechten halen

Om de stikstof salderingsbank gevuld te houden, stuurt provincie Utrecht haar eigen 'vullingsteam' op pad naar diverse gemeenten en milieudiensten.

Utrecht past salderingsbank aan

Provincie Utrecht gaat haar depositiebank met stikstofrechten anders inrichten. Dat is besloten naar aanleiding van bezwaarschriften tegen verstrekte milieuvergunningen.

Voortgang Groot Wilnis in beweging

Over het deze week gestarte ruilverkavelingsproces in Groot Wilnis-Vinkeveen wil regievoerder provincie Utrecht nog geen mededelingen doen.

Rijnland slaat bagger op in weilanddepot

Hoogheemraadschap van Rijnland heeft bij Reeuwijk weilanddepots aangelegd voor het bergen van een weg te baggeren sliblaag.

Geen archeologisch onderzoek bollenveld

Bollenpercelen moeten worden vrijgesteld van archeologisch onderzoek en een nieuwe archeologische waarden- en verwachtingenkaart is nodig. Dat advies krijgt gemeente Teylingen na onderzoek naar de verstoringsdiepte van bollenpercelen.

Westland maakt groene schakel zelf

Niet projectontwikkelaar ONW, maar gemeente Westland zelf wil de groene schakel realiseren in de toekomstige Poelzone. Het college van B&W wil daarvoor 6 miljoen euro reserveren.

Henk Veldhuizen geëerd met gouden speld

Bij zijn afscheidsbijeenkomst gisterenmiddag in Maarsbergen kreeg Henk Veldhuizen (LTO Noord Utrecht) de gouden LTO-speld opgespeld door LTO Noord-voorzitter Siem Jan Schenk.

Groei aantal verbreders vlakt af

Van de agrarische bedrijven had in 2013 een kwart verbredingsactiviteiten. Sinds 2010 is dit aantal redelijk stabiel. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Siemen Ruiter geëerd met gouden speld

LTO Noord heeft vanmiddag op gepaste wijze afscheid genomen van Siemen Ruiter die per 1 januari 2014 de voorzittershamer overdraagt aan Nico Verduin.

Utrecht heeft slapende emissierechten nodig

Provincie Utrecht doet een dringend beroep op gemeenten en op de collegialiteit van veehouders met slapende stikstofemissierechten om deze beschikbaar te stellen voor de salderingsbank.

Rol zout wellen bij verzilting onderzocht

Aangepast peilbeheer en slim draineren kunnen verziltingsproblemen in de landbouw beperken. Dat blijkt uit het proefschrift van Perry de Louw.

Varkenshouder biedt recreatie Schalkwijk

Familie Uijttewaal, met een varkenshouderij op het eiland van Schalkwijk, gaat een deel van de Hollandse Waterlinie integreren met hun bedrijf. Dat gebeurt in combinatie met twee duurzame nieuwe stallen.

'Academie zet Woerden nog beter op kaaskaart'

'We zijn in gesprek met gemeente Woerden over de oprichting van een soort kaasacademie. We zijn zeker enthousiast, maar het plan is nog heel vers.'

Woerden wil kaasacademie oprichten

'We zijn in gesprek met gemeente Woerden over de oprichting van een soort kaasacademie. We zijn zeker enthousiast, maar het plan is nog heel vers.'

Energie locatiebeleid Utrecht en Heuvelrug

Provincie Utrecht en gemeente Utrechtse Heuvelrug werken samen aan een handzaam beleid voor de opwekking en productie van duurzame energie in het landelijk gebied.

Utrecht neemt natuurbeleid 2.0 aan

Provinciale Staten hebben deze week het nieuwe provinciale 'Natuurbeleid 2.0' en de Bestuursovereenkomst Grond vastgesteld. Het nieuwe beleid is in september door Gedeputeerde Staten voorgelegd.

GroenLinks: eigen jeugd in tuinbouw inzetten

De gemeenteraad van Houten bespreekt in november een voorstel van GroenLinks om meer jongeren in de lokale land- en tuinbouwsector in te zetten. De partij diende onlangs een initiatiefvoorstel in dat kansarme jongeren moet veranderen in 'kansrijke...

Veel boerenthema's bij CDA-bijeenkomst

Zowel Europarlementarier Esther de Lange als Noord-Hollands gedeputeerde Jaap Bond spraken gisteravond tijdens een CDA-bijeenkomst in de Gooi- en Vechtstreek hun onvrede uit over het plan voor een landsdeel.

Wateroverlast Westland valt mee

Dankzij investeringen in extra boezemcapaciteit en grotere gemalen is de waterschade in het Westland na de hevige regenval dit weekend meegevallen. Dat zegt Jos van der Knaap van LTO Glaskracht Westland.

Utrecht wil duurzame energie inpassen

Provincie Utrecht maakt een locatiebeleid voor duurzame energie met het project 'duurzame energie ingepast' als uitwerking van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS).

LTO Utrecht: afstand door provinciefusie

LTO Noord Utrecht is fel tegen de samenvoeging van Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. De organisatie vreest dat hiermee de afstand van provinciaal bestuur tot het landelijk gebied te groot wordt.

Biomassavergasser tuinbouw dichterbij

Gerberakweker Simon Zwarts in Mijdrecht verwacht dat binnenkort de aanleg van een biomassavergasser met WKK op zijn bedrijf van start kan.

Zonneakker Abcoude voorlopig van de baan

Er worden voorlopig geen zonnepanelen geplaatst op weidegrond langs de A2 bij Abcoude. De Raad van State heeft het besluit van gemeente De Ronde Venen over het bestemmingsplan Zonne-energie Abcoude geschorst.

Genoeg geld voor Utrechtse natuur

Provincie Utrecht heeft straks voldoende geld en grond om de natuurdoelen te halen. Dat is het resultaat van het vorige week gesloten Natuurpact tussen Rijk en provincies, meldt provincie Utrecht.

Utrecht komt met nieuw natuurbeleid

Slimme samenwerkingsverbanden, meer focus op natuursystemen, innovatieve manieren om geld te verdienen en de 'gebruiker van de natuur centraal. Dat zijn belangrijke kenmerken van het nieuwe natuurbeleid van provincie Utrecht.

Lasten boeren Stichtse Rijnlanden omlaag

Boeren in het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) betalen vanaf 2014 per hectare 10 euro minder aan waterschapsbelasting.

Veel interimuitbreiders Utrecht vergunbaar

De actie van provincie Utrecht om interimuitbreiders via saldering aan een milieuwetvergunning te helpen, loopt goed. Er staan geen reguliere uitbreidingen meer in de wacht, zodat nu de interimuitbreiders toe zijn aan vergunning.

Van Donselaar voorzitter LTO Utrecht

LTO Noord Utrecht schuift Bert van Donselaar uit Woudenberg naar voren als nieuwe provinciaal voorzitter.

Bodem scheurt bij aanleg persleiding

Bij de aanleg van een persleiding in de Grote Westeindse Polder in Stompwijk is een slootbodem omhooggekomen en zijn er scheuren ontstaan in een landbouwperceel.

LTO Zuid-Holland berekent ‘opbrengst’ inspraken

Inspraken, zienswijzen en beroepen van LTO Noord op gemeentelijke bestemmingsplannen in Zuid-Holland hebben in de afgelopen anderhalf jaar naar schatting 800.000 euro opgebracht.

Nieuwe oogst Berlikumer Geeltje is binnen

De gebroeders Smits van Smits Berlikum hebben deze week de eerste oogst van het historische aardappelras ‘Berltsumer Gieltsje‘ (Berlikumer Geeltje) binnengehaald.

Utrecht wil kringloopboer belonen

Melkveehouders die aan kringlooplandbouw doen, moeten worden beloond voor hun resultaten, vindt Stuurgroep Landbouw Utrecht-West. Een innovatieraad moet een aantal beloningsconstructies ontwikkelen.

Vliegtuigbom op akker vanmiddag ontmanteld

De vliegtuigbom die gisteren in Moerkapelle is ontdekt, wordt vanmiddag verwijderd en op een veilige plek tot ontploffing gebracht. De bom werd ontdekt bij graafwerk voor de nieuwe leiding van Gasunie in een akker bij de A12.

‘Liever niet bouwen in boerenland’

Utrecht - De tijd dat ‘losse’ bouwplannen in het landbouwgebied de ruimte krijgen, is duidelijk voorbij. Dat bleek deze week tijdens de Groene Conferentie van de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU).

Handhaver bezoekt 300 Utrechtse boeren

Handhavers van provincie Utrecht bezoeken de komende weken een kleine driehonderd melkveebedrijven die niet hebben gereageerd op de provinciale brief over interim-uitbreiders.

Afname weidevogels lijkt af te vlakken

Voor het eerst in lange tijd gaat de achteruitgang van de weidevogelstand minder hard. Sommige soorten, zoals de grutto en kievit, laten zelfs een lichte toename zien. Dat blijkt uit de nieuwe Weidevogelbalans.

Programma VIC Zegveld goed op koers

Zegveld - Een jaar na de opening van het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) draait er een breed programma van grote en kleine proeven, bleek vandaag tijdens de bijeenkomst VIC Zegveld draait door.

LTO Utrecht zoekt polders om te verkavelen

Dienst Landelijk Gebied (DLG), het Kadaster en LTO Noord Utrecht zoeken naar regio’s in Utrecht om de verkaveling te verbeteren.

Grootste bloembed in 's-Gravenzande

Plantenkwekerij Combinations uit ’s-Gravenzande onthuld komende vrijdag het grootste bloembed ter wereld. De recordpoging is ingeschreven bij Guinness World Records.

Animo Open Boerderijdag goed ondanks regen

Op Tweede Pinksterdag bezochten ongeveer 33.000 mensen de eerste dag van de Campina Open Boerderijdagen.

Subsidie voor onderwaterdrainage Utrecht

Voor Utrechtse melkveehouders is een subsidieregeling in aantocht die een investering in onderwaterdrainage voor 50 procent vergoedt. De provincie stelt 207.500 euro ter beschikking voor de maatregel tegen bodemdaling.

Gelijkspanning bewijst besparing voor teler

De officiële opening van het gelijkspanningsnetwerk vond gisteravond bij sierteler Jaap Vreeken in Rijsenhout plaats met een druk op de knop van de gelijkrichter. Dit kastje zorgt voor omzetting van wisselspanning naar gelijkstroom.

LTO Utrecht wil publicatiekosten delen

LTO Noord Utrecht hoopt dat de publicatiekosten van de vergunningverlening aan interim-uitbreiders omlaag kunnen door de kosten te delen.

Utrecht helpt boer aan NB-vergunning

'We gaan alle boeren aan een vergunning helpen voor de Natuurbeschermingswet', dat verzekert Utrechtse gedeputeerde Bart Krol.

Ophef Utrechtse boeren over leges

De brief die provincie Utrecht twee weken geleden heeft verstuurd naar interim-uitbreiders zorgt voor veel onrust.

Grasopbrengst verschilt enorm

De grasopbrengst en mineralenbenutting kunnen per perceel 30 tot 40 procent verschillen. Dat blijkt uit een nauwkeurige manier van grasopbrengst meten bij twee Utrechtse melkveehouders.

LTO: ruim dode herten drinkwaterduinen op

LTO Noord Duin- en Bollenstreek heeft het gemeentebestuur van Amsterdam om daadkracht gevraagd bij het hertenprobleem in de drinkwaterduinen.

Uitbreiders Utrecht moeten tijdig reageren

Interim-uitbreiders in Utrecht die niet tijdig reageren op de brief die zij vrijdag van de provincie ontvangen, komen in een handhavingstraject terecht.

Milieucontroles bij Utrechtse veehouderijen

Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) voert vanaf 1 april bij een groot aantal veehouderijbedrijven onaangekondigde milieucontroles uit.

LEI: drie bemiddelaars voor reconstructie glas

Om het herstructureringsproces van verouderde glastuinbouwlocaties vlot te trekken, zijn drie verschillende bemiddelaars nodig, in plaats van een persoon met meerdere rollen.

Kersentelers Kromme Rijn lanceren flyer

Een groep kersentelers uit de Kromme Rijnstreek presenteert op 9 april een nieuwe kersenflyer, ter promotie van de Utrechtse kersenregio.

Koe aan de wandel valt in kelder

In Woudenberg is gisteravond een koe in de technische ruimte onder de stal gevallen.

Windhoos treft kassen Bergschenhoek

Een aantal glastuinbouwbedrijven in Bergschenhoek is dinsdagochtend vroeg door een zware windhoos getroffen. Zeker drie bedrijven hebben grote schade opgelopen.

Gve-eis blijft overeind in Staten Utrecht

Een amendement met een alternatieve normering van grondgebonden veehouderij heeft het gisteravond net niet gehaald in de stemming over de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) in de Provinciale Staten van Utrecht.

Rijnland investeert 50 miljoen euro in dijken

Hoogheemraadschap van Rijnland ondertekende gisteren een contract met zes regionale aannemers voor de verbetering van 100 kilometer aan dijken.

LTO: laatste PRS-oproep Utrechtse Staten

LTO Noord Utrecht heeft provincie Utrecht gevraagd om een kwalitatieve beschrijving op te nemen voor grondgebonden landbouw in de provinciale structuurvisie (PRS). Dat kan naar het voorbeeld van gemeenten Renswoude en Woudenberg.

Besturen en directie HDSR functioneren niet

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) presteert niet optimaal. Dat komt door de bestaande cultuur en het gebrekkige onderlinge functioneren van de directie en verschillende besturen. Dat concludeert adviesbureau BMC.

Beurs Vijfhuizen toont mechanisatienieuwtjes

De organisatie van de 63e mechanisatietentoonstelling is blij met de verhuizing van Lisse naar de Haarlemmermeer Expo in Vijfhuizen. Van 8 tot en met 10 januari toont de beurs alles op techniekgebied in de bollensector.

Utrecht zoekt slapende rechten stikstofbank

Provincie Utrecht heeft alle Utrechtse gemeenten met veehouderijbedrijven opgeroepen om slapende rechten voor bedrijfsuitbreiding onder lokale boeren af te staan aan de provinciale stikstofbank.

CDA bundelt krachten voor glastuinbouw

Het CDA wil haar politieke acties voor de glastuinbouw voortaan verdelen over gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. Dit moet de glastuinbouw een krachtige impuls geven.