Boerinnengroep bij project 'DAW Krimpenerwaard'

Een studiegroep is al lang geen mannelijke aangelegenheid meer, ook boerinnen laten van zich horen. De thema's die de boerinnengroep in de Krimpenerwaard bespreekt, passen goed bij het project 'Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) Krimpenerwaard', dat volgende week start. 'Ik wil nu echt weten hoe het in elkaar zit', zegt een van hen.

Boerinnengroep+bij+project+%27DAW+Krimpenerwaard%27
© Pim Mul

'Straks komt de voerleverancier op het erf en dan zeg jij: 'Ho even, ik denk er heel anders over', zegt Teus Verhoeff van PPP-Agro Advies. Hij heeft net uitgelegd wat het BEX-voordeel inhoudt en dat meer energie en minder eiwit in het rantsoen niet hoeft te betekenen dat de melkgift lager wordt.

Verhoef begeleidt de veertien vrouwen van de boerinnengroep in de Krimpenerwaard. Zij kijken in de laatste versie van hun Kringloopwijzer. Dit instrument is een van de onderwerpen die deze studiegroep heeft gekozen tot thema in het kader van het project 'DAW Krimpenerwaard'.

Begrijpen

'Voor mij is dit onderwerp een reden waarom ik me heb aangesloten bij deze studiegroep', vertelt Manon Broere. In Lekkerkerk heeft ze samen met haar man een melkveebedrijf van 190 melkkoeien en een vee- en foeragehandel. 'Ik wil de Kringloopwijzer beter leren begrijpen.'

De boer wil hier boer blijven, maar de boerin wil ook boerin blijven

Petra de Vos, initiatiefnemer boerengroep Krimpenerwaard

Haar medestudiegenoot Linda Mulder uit Vlist zegt: 'Ik dacht eerder dat de Kringloopwijzer niet zo belangrijk was en twijfelde aan het nut ervan, maar daar moet ik toch van terugkomen. Ik wil nu echt weten hoe het zit.'

Andere grondsoort

Elsbeth van Meijeren heeft samen met haar man een melkveebedrijf van 110 melkkoeien en 14.000 vleeskuikens in Haastrecht. 'Ik ben voor mijn man deze kant opgekomen', vertelt ze.

'Ik kom uit Driebergen en daar hebben we met een andere grondsoort te maken. Dat is echt even schakelen. De bodemsoort zorgt voor een andere bedrijfsvoering. Daarom wil ik meer leren van de bodem in de Krimpenerwaard. Zo'n studiegroep is leerzaam.'

Zorgen

Kennis delen, ervaringen uitwisselen en beter weten waar de man mee bezig is. Het zijn de meest genoemde redenen waarom de veertien vrouwen zich hebben verenigd in deze studiegroep. Maar ook zorgen rondom het voortbestaan van de landbouw in het gebied zorgt voor extra interesse.

'We willen in de toekomst hier ook boerin blijven, dus moeten we mee kunnen praten', zegt Wilma Broere uit Lekkerkerk.

Initiatief

Petra de Vos heeft samen met Martine Meerkerk het initiatief genomen om de boerinnengroep op te richten. 'We merkten dat er onder de vrouwen veel vraag was naar kennis en ze wilden hun ervaringen met andere vrouwen delen. Dat we met een boerinnengroep kunnen aansluiten bij dit project, kwam mooi uit. De boer wil hier boer blijven, maar de boerin wil ook boerin blijven.'

De studiegroep behandelt thema's die goed aansluiten bij de onderwerpen van het DAW-project. LTO Noord heeft hierin het voortouw genomen. 'Het is een feit dat een groot deel van het oppervlaktewater nog steeds niet aan de criteria van de Kaderrichtlijn Water voldoet en de landbouw heeft daar een aandeel in', zegt Marieke van Leeuwen van Projecten LTO Noord.

Boerenslootjes

'Onder andere de boerenslootjes rondom het erf zijn een aandachtspunt. De boer of de boerin kan daar doorgaans verschil in maken door bijvoorbeeld erfafspoeling tegen te gaan.'

Van Leeuwen gaat verder: 'Met dit project hopen we dat boeren bewuster worden van de waterkwaliteit in hun sloten, dat zij door aanpassingen in hun bedrijfsvoering efficiënter kunnen boeren en daarmee ook de waterkwaliteit verbeteren, waardoor er een duurzamere landbouw ontstaat. Het is een win-winsituatie.'

Keukentafel

Dat de vrouwen nu een eigen studiegroep zijn gestart, juicht Verhoeff alleen maar toe. 'Vaak zijn de vrouwen 'vrouw van'. Ze staan naast de ondernemer. Ze horen de verhalen aan de keukentafel en willen weten hoe de vork in de steel zit. Ze willen weten waar hun man mee bezig is.'

Een van de vrouwen heeft inmiddels de Kringloopwijzer op de flap-over getekend. 'Waar verdwijnen de mineralen, waar komen ze erbij?' vraagt Verhoeff. Pijltjes met NH3, P en N (ammoniak, fosfaat en stikstof) worden erbij getekend. De vrouwen bladeren door de stencils, zoeken hun eigen gegevens erbij en vergelijken die met de gegevens van hun buurvrouw.

'Je gaat steeds meer verbanden zien, waardoor we steeds een stapje verder komen', zegt Licelle de Vos.

Uitleg

Dat merkt de begeleider van de groep ook. 'Hoe leg je een fosfaatbenutting van de bodem van 117 procent uit tegenover een BEP-voordeel van -145 kilo? Je zou toch verwachten dat een fosfaatbenutting van boven de 100 ook een positieve BEP op zou leveren?'

Verhoeff bladert wat en denkt na. 'Misschien heeft het te maken met de hoogte van het PAL-getal? Maar dat moet ik uitzoeken', geeft hij toe. 'De Kringloopwijzer heeft voor mij soms ook nog geheimen.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  8° / 3°
  60 %
 • Zondag
  9° / 3°
  60 %
 • Maandag
  9° / 4°
  40 %
Meer weer