Landbouwportaal+zorgt+voor+meer+waterbewustzijn
Nieuws
© Loeks Fotografie

Landbouwportaal zorgt voor meer waterbewustzijn

Met één symbolische druk op de knop is maandag het Landbouwportaal Noord-Holland geopend. De website biedt agrariërs toegang tot informatie en subsidies om hun bedrijven, en daarmee de bodem en het watersysteem in Noord-Holland, gezonder en veerkrachtiger te maken.

De officiële handeling werd verricht door bestuurders van de betrokken organisaties: Pieter Kruiswijk van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Sjaak Hoogendoorn van Water, Land & Dijken, Kees Stoop van LTO Noord, Siem Jan Schenk van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Ad Stavenuiter van provincie Noord-Holland.

Grote opgaven

Noord-Holland staat, net als de andere provincies in Nederland, voor grote wateropgaven. Zo voldoet de waterkwaliteit nog niet overal aan de doelstelling van de Kaderrichtlijn Water. De klimaatverandering zorgt voor extremere neerslag en periode van droogte en heeft, net als bodemdaling, een steeds groter effect op het watersysteem.

Door deze elementen kan plaatselijk droogte, verzilting en wateroverlast optreden, waar ook de agrarische sector last van krijgt. Voldoende en schoon zoet water is van levensbelang voor de land- en tuinbouw, zo zijn de initiatiefnemers zich terdege bewust.

Urgentie

Tijdens de openingsbijeenkomst in Het Ruiterhuys in Castricum benadrukten meteoroloog Helga van Leur en algemeen directeur Martin Scholten van de Animal Sciences Group van Wageningen University & Research de urgentie. Extremere weersomstandigheden en veel regen in korte periodes zijn een probleem voor de landbouw.

LTO Noord, de vier agrarische collectieven, de provincie en de drie waterschappen in Noord-Holland hebben zich daarom verenigd in het programma 'Samenwerken aan Bodem & Water'. De kern van het programma is kennisdeling en het ondersteunen van maatregelen op het agrarische bedrijf.

Klimaatbewust watersysteem

Door samen te werken ontstaat er meer waterbewustzijn in de agrarische sector, wat leidt tot een duurzamere bedrijfsvoering bij de ondernemer. Dat draagt uiteindelijk bij aan een betere bodem en een meer klimaatrobuust watersysteem.

Het Landbouwportaal Noord-Holland helpt om een omslag te maken naar 'klimaatslimme' landbouw. Het biedt boeren en tuinders toegang tot informatie en subsidie voor erf- en bodemgerelateerde thema's in relatie tot het watersysteem.

Erfcoach

Thema's die centraal staan, zijn erfafspoeling, duurzame bodem, gewasbeschermingsmiddelen, inrichting en beheer en zoetwatermaatregelen. Via het portaal kunnen agrariërs zich oriënteren, onlinescans doorlopen, een bezoek van een erfcoach plannen en subsidie aanvragen voor bepaalde maatregelen.

Weer

 • Donderdag
  6° / 4°
  60 %
 • Vrijdag
  6° / 3°
  70 %
 • Zaterdag
  5° / 1°
  20 %
Meer weer