Goed voorbereid het seizoen in met bemestingsplan op maat

Een gedetailleerd bemestingsplan resulteert bij negen van de tien telers direct in een besparing op de bemestingskosten. Jaarlijks maakt Agrifirm, samen met telers, bemestingsplannen op maat. ‘Telers met dergelijke plannen zijn toekomstgericht, houden rekening met wettelijke normen én halen de hoogste opbrengst met de beste kwaliteit’, stelt akkerbouwspecialist Erik Simons van Agrifirm.

Goed+voorbereid+het+seizoen+in+met+bemestingsplan+op+maat
Agrifirm

Erik Simons, Specialist Akkerbouw bij Agrifirm, adviseert over bemesting en gewasverzorging. ‘Een teler zonder bemestingsplan bemest vaak niet op perceels- en rasniveau. Als er voldoende bodemvoorraad aanwezig is, kan een deel van de bemesting bespaard worden. Met een goed plan weet je precies welke bemesting, waar en in welke hoeveelheid nodig is.’

Erik: ‘In het najaar en vroege voorjaar maak ik samen met telers bemestingsplannen. Hiervoor gaan we eerst samen in gesprek. Wat zijn de plannen voor komend jaar? Wat ging afgelopen jaar goed en wat kon beter? Telers weten in grote lijnen hoe het gesteld is met hun grond. Ik ben van de finetuning en houd rekening met alle hoofd- en sporenelementen en geldende normen. Samen met de teler maak ik een plan dat gedurende het hele seizoen als basis dient.’

‘Als ik met de teler een plan opstel, dan nemen we het bouwplan voor het nieuwe seizoen door’, vervolgt hij. ‘Eerst tekenen we de percelen in. Als er grondmonsters zijn, nemen we die mee in het plan. Zo weet je hoe je bodem ervoor staat. Ieder gewas heeft een andere bemesting nodig, ook qua regelgeving. De data van grondmonsters analyseer ik en verwerk ik in het advies. Ik houd daarbij rekening met de voorvrucht, groenbemester en de uitgevoerde bemestingen in het afgelopen najaar. Mocht bijvoorbeeld blijken dat de pH-waarde te laag is, dan adviseer ik welke kalksoort het meest geschikt is om de pH op het gewenste niveau te krijgen. Dit soort aanbevelingen verwerken we in het bemestingsplan.’

Precies weten waar je alert op moet zijn draagt enorm bij aan je teeltrendement

Robert Peters, akkerbouwer in Landgraaf
Om aan de gewasbehoefte te voldoen wordt elk perceel afzonderlijk bemest. Foto: Agrifirm
Om aan de gewasbehoefte te voldoen wordt elk perceel afzonderlijk bemest. Foto: Agrifirm © Kennispartner

‘De wensen van de teler staan voorop’, vertelt Erik verder. ‘Bijvoorbeeld een voorkeur voor bepaalde bemestingssoorten. Als een andere soort bemesting beter blijkt, dan geef ik dat aan. Uiteraard bepaalt de teler, ik adviseer. Het bemestingsplan houdt ook rekening met de wettelijke gebruiksnormen voor zowel stikstof als fosfaat. Met de huidige strenge normen is dat voor elk perceel echt passen en meten. Daar ligt mijn toegevoegde waarde. De teler krijgt per gewas en perceel inzicht in hoe alles er voorstaat en welke bemesting nodig is.’

‘Elk seizoen is anders dus je moet voortdurend bijsturen’, stelt Erik. ‘Als het heel droog is geweest, moet je dan wel bijmesten? Door regelmatig met de teler te sparren over de voortgang sturen we bij. En als er zich in de hele regio een probleem voordoet, dan lichten we telers hierover in.’


Aan de keukentafel bij Robert Peters

Robert Peters is een teler die Erik al jaren adviseert. Robert heeft met zijn broer en vader een loon-, akkerbouw- en vleesveebedrijf in Landgraaf, met gewassen als aardappelen, suikerbieten, wintertarwe en snijmaïs.

Robert: ‘We zijn al jaren vaste klant bij Agrifirm. Het fijne is dat zij op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen, wetenschappelijke inzichten en wetgeving. Agrifirm geeft ons een steuntje in de rug met hun gespecialiseerde kennis. Ook adviseren zij ons goed wanneer het een gunstig moment is om kunstmest aan te kopen.’

‘We sturen vooral op een goed eindresultaat, niet op de laagste prijs. Elke winter deel ik onze bouwplannen en de grondmonsters met Agrifirm. Erik komt vervolgens met een gedetailleerd plan hoe we de percelen het beste kunnen bemesten. Op basis van zijn advies bepalen we onze aanpak. En in het voorjaar kijken we dan samen hoe het erbij staat’, legt Robert uit.

‘Om aan de gewasbehoefte te voldoen kunnen we elk perceel afzonderlijk bemesten. Sommige fosfaatbemestingen waren bijvoorbeeld te laag. Dit hebben we aangepast. Zo zijn er op aardappelpercelen extra fosfaatbemestingen uitgevoerd.’ Robert vertelt enthousiast dat hij hierdoor een hoger knolaantal en een hogere kilo-opbrengst heeft.

Robert krijgt per gewas en perceel inzicht in welke bemesting nodig is. Foto: Agrifirm
Robert krijgt per gewas en perceel inzicht in welke bemesting nodig is. Foto: Agrifirm © Kennispartner

Een lage pH bij bieten leidt al snel tot 30 procent minder opbrengst. Robert: ‘We letten ook op pH-waardes. Op enkele percelen waren die waardes te laag. Met de plannen van Agrifirm halen we nu het maximale uit onze grond.’

Erik legt uit dat je heel efficiënt met meststoffen moet omgaan. ‘Zoveel ruimte heb je niet. Ik kijk hierbij ook naar de mineralenbalans en de organische stofbalans. Voer je niet meer af dan dat je aanvoert? Ik kijk zowel naar hoofd- als sporenelementen. Die moet je goed in evenwicht houden voor je bedrijf.’


Toekomst

De bemestingsadviezen van Agrifirm worden steeds nauwkeuriger. Erik: ‘Gedurende het hele seizoen doen we talloze proeven waarvan we de resultaten verwerken in onze adviezen. En met behulp van onze digitale taakkaarten kunnen machines meststoffen variabel toedienen. Hierdoor strooit de machine per plek precies de hoeveelheid die nodig is.’

Teler Robert raadt alle akkerbouwers aan om met Agrifirm een bemestingsplan op te stellen. ‘Ik kan me niet voorstellen dat je als teler zelf over alle kennis beschikt. Erik adviseert ondertussen, op ons verzoek, ook de klanten van ons loonbedrijf. Hij weet precies waar je alert op moet zijn als teler en dat draagt beduidend bij aan je teeltrendement.‘


Goed voorbereid van start?

Wil jij aankomend seizoen ook goed voorbereid van start? Plan dan meteen een afspraak in met jouw Agrifirm Specialist voor het maken van een bemestingsplan. Nog geen klant? Bel dan met onze klantenservice op 088-488 12 10.


R&D tilt bemestingsplannen naar hoger niveau

Met geavanceerde bemestingsplannen ondersteunt Agrifirm haar telers bij de gewasgroei en het optimaliseren van de bodemstructuur. Uniek in deze aanpak zijn de proeven naar meststoffen en plantversterkers, uitgevoerd door Agrifirm Research & Development (R&D). De resultaten van deze proeven worden verwerkt in een eigen softwareprogramma waarin vervolgens de plannen worden berekend. Hierin komen kennis, onderzoek en wettelijke regelgeving samen. De resultaten in het veld zijn zeer positief. Het bemestingsplan zorgt veelal voor een hogere kwaliteit van het gewas met een maximale opbrengst. Daarnaast resulteert een zorgvuldige en gedetailleerde inzet van meststoffen bij negen van de tien telers in een besparing op de bemestingskosten. Dubbele winst dus en - niet minder belangrijk - rust.

Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner Agrifirm

Agrifirm

Agrifirm is een coöperatie waarin meer dan 10.000 Nederlandse veehouders en telers hun krachten hebben gebundeld. Zo behalen we maximaal inkoopvoordeel op...

Lees verder »

Meer van Agrifirm

Lees ook

Meer artikelen van Agrifirm »

Artikelen over Agrifirm