Oplossingen voor structuurproblemen op het perceel

De combinatie van een nat najaar en de frequente regenbuien in het voorjaar van 2024 hebben op veel plaatsen geleid tot percelen die niet opdrogen en waar de structuur niet al te best is. Daarnaast zijn er nog steeds percelen waar het afgelopen najaar zijn sporen heeft achtergelaten. Hierdoor zijn veldwerkzaamheden nog niet of slecht uitgevoerd. Dit alles heeft zijn weerslag op de bodem. Ook voor de zaai- en plantwerkzaamheden waren de bodemcondities niet goed. Veel percelen kunnen nu of komend najaar wel wat extra aandacht gebruiken. Wat zijn de mogelijke oplossingen?

Oplossingen+voor+structuurproblemen+op+het+perceel
DSV zaden Nederland
© Kennispartner

Jan-Hendrik Schulz is bodemspecialist bij Deutsche Saatveredelung. 'De impact van zware regenval en andere weersextremen kan op lange termijn verminderd worden door vergroening en gerichte opbouw van bodemvruchtbaarheid', zegt hij. 'De nieuwste onderzoeken tonen aan dat bodemaggregaten hierbij een cruciale rol spelen.'

De geleidelijke integratie van groenbemesters in de gewasrotatie kan worden gebruikt om de aggregaatstabiliteit in landbouwgrond te verbeteren, stelt het onderzoek Gentsch et al (2024). 'Dat betekent dat stabiele bodemaggregaten zorgen voor betere berijdbaarheid onder moeilijke omstandigheden dankzij een verhoogde waterinfiltratie', zegt Schulz.

'De integratie van diverse groenbemestermengsels in de gewasrotatie draagt hieraan bij. In het 9-jarige project CATCHY werd hier onderzoek naar gedaan; ook mengsels van Terralife werden hierbij meegenomen. In vergelijking met braakliggende grond verhoogde een uitgebalanceerd mengsel met 12 componenten de diameter van waterstabiele bodemaggregaten (MWD) met 19%.' (zie figuur 1).

'Groenbemestermengsels verbeteren de bodemstructuur'

Jos Deckers, bodemspecialist DSV zaden


Figuur 1: Effecten op de bodemstructuur

Invloed van vanggewassen op de gemiddelde diameter van waterstabiele aggregaten (MWD) in de bodem. Verschillende kleine letters duiden op significante verschillen. De rode waarden geven de verhoging van de MWD in procenten aan in vergelijking met braakliggend land. Bron: naar Gentsch et al. (2024)
Invloed van vanggewassen op de gemiddelde diameter van waterstabiele aggregaten (MWD) in de bodem. Verschillende kleine letters duiden op significante verschillen. De rode waarden geven de verhoging van de MWD in procenten aan in vergelijking met braakliggend land. Bron: naar Gentsch et al. (2024) © KennispartnerPerceel met goede bodemstructuur door consequent gebruik vanggewas. Foto gemaakt na een zware hoosbui, mei 2024. Foto: DSV zaden
Perceel met goede bodemstructuur door consequent gebruik vanggewas. Foto gemaakt na een zware hoosbui, mei 2024. Foto: DSV zaden © Kennispartner


Hetzelfde perceel 24 uur later, het water is al grotendeels in de bodem geïnfiltreerd. Foto: DSV zaden
Hetzelfde perceel 24 uur later, het water is al grotendeels in de bodem ge├»nfiltreerd. Foto: DSV zaden © Kennispartner

Oplossingen voor opbouw bodemaggregaten en verbeteren bodemstructuur

Bodemspecialist bij DSV Zaden Jos Deckers: 'Wij zien dat de groenbemester steeds vaker wordt toegepast in het bouwplan. De bodem kan significant verbeterd worden met het consequent gebruik van een groenbemestermengsel.'

'Een van onze meest gekozen mengsels is TerraLife Solarigol TR', zegt hij. 'Het is een uiterst veelzijdig mengsel, waarmee door de intense wortelgroei waterstabiele bodemaggregaten worden opgebouwd. Solarigol bevat veel diepwortelende soorten, deze zijn door hun specifieke wortelgroei in staat bodemlagen te doorgronden en verbeteren de infiltratiecapaciteit.'

Op dit perceel is gekozen voor TerraLife SolaRigol. Een mengsel met veel diepwortelende soorten. Foto: DSV zaden
Op dit perceel is gekozen voor TerraLife SolaRigol. Een mengsel met veel diepwortelende soorten. Foto: DSV zaden © Kennispartner

Onderzaai voor betere bodemstructuur

Een andere mogelijkheid is het toepassen van onderzaai. Deckers: 'De mengsels Humus Plus en TerraLife Landsberger Gemenge zijn mengsels die veel toegepast worden voor onderzaai, waardoor ze bijdragen aan een verbeterde bodemstructuur.'

'Naast het gebruik van groenbemesters, heeft een bouwplan met een voldoende ruime vruchtwisseling en de nodige rustgewassen een positief effect op de bodemgesteldheid', zegt Deckers. 'Het telen van tagetes, bijvoorbeeld Proud Mary, kan ook een manier zijn om een perceel rust te geven. Tagetes doorwortelt de bodem, bouwt organische stof op en reduceert een aantal schadelijke aaltjes.'

Een perceel met het rustgewas tagetes ProudMary. Foto: DSV zaden
Een perceel met het rustgewas tagetes ProudMary. Foto: DSV zaden © Kennispartner

Samenvattend

De integratie van groenbemesters, onderzaai en rustgewassen in het bouwplan zijn effectieve strategieën om de bodemstructuur te verbeteren. Deze methoden zorgen voor stabiele bodemaggregaten, betere waterinfiltratie en verhogen de bodemvruchtbaarheid, wat cruciaal is voor de lange termijn-duurzaamheid en productiviteit van landbouwpercelen.


Meer weten over TerraLife groenbemestermengsels?

Heeft u advies nodig over groenbemesters? Neem dan contact op. Download de TerraLife brochure voor meer informatie.


Over het DSV TerraLife programma: complexe groenbemestermengsels

Met het TerraLife programma bieden wij soortenrijke groenbemesters die stikstof kunnen binden en de nutriënten in de bodem beter benutten. De positieve werking van de soortenrijke mengsels is wetenschappelijk bewezen. Hier ligt een groot potentieel dat de landbouw kan benutten om een hoogwaardige opbrengst te halen en de bodemvruchtbaarheid te bevorderen. Met complexe groenbemestermengsels verbinden we de hoofdteelten en kunnen we kringlopen sluiten.

Download hier de Teelthandleiding voor TerraLife groenbemesters.


Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner DSV Zaden

DSV zaden Nederland

DSV zaden Nederland werkt onder de vlag van het internationale zaadbedrijf ‘Deutsche Saatveredelung AG’ met het hoofdkantoor in Duitsland. DSV AG...

Lees verder »

Meer van DSV zaden Nederland

Lees ook

Meer artikelen van DSV zaden Nederland »

Artikelen over DSV zaden Nederland