Meer en beter ruwvoer door betere onkruidbestrijding

Melkveehouders besteden veel zorg aan de gezondheid en het welzijn van de veestapel. Alles wordt in het werk gesteld voor een gezond bedrijfsresultaat. Het zou goed zijn als diezelfde aandacht ook uitgaat naar de graslandpercelen. Deze vormen immers een bron van ruwvoer en eiwit dat op het eigen bedrijf wordt gebruikt. Meer aandacht voor grasland betaalt zich letterlijk uit in meer rendement.

Meer+en+beter+ruwvoer+door+betere+onkruidbestrijding
Nufarm

Een maatregel die direct bijdraagt aan een hoger rendement is de bestrijding van onkruiden. Onkruiden nemen de plaats in van goed presterende grassen. Bovendien verspreiden onkruiden zich makkkelijk, via zaden maar ook ondergronds.

Een middelmatige onkruidbezetting levert direct een flinke schadepost op. Daarom is het zo belangrijk dat melkveehouders in het voorjaar echt de graslandpercelen ingaan voor een beoordeling. Wat zijn nu de voordelen van een goede onkruidbestrijding? We zetten ze kort op een rij:

Meer ruwvoer van eigen bedrijf

Door tijdig en met de juiste middelen onkruiden in grasland te bestrijden, wordt een hogere ruwvoeropbrengst behaald. Diverse onderzoeken tonen aan dat dit een extra voordeel kan opleveren, tot wel 460 euro per hectare (exclusief kosten die worden gemaakt voor een onkruidbestrijding).

Ruwvoer van betere kwaliteit

De ruwvoerkwaliteit van hoogwaardige grassen ligt aanzienlijk hoger dan van onkruiden als boterbloem, paardenbloem, distel en zuring. Minder onkruiden levert daarom een smakelijk rantsoen van betere kwaliteit op, waarvan minder restvoer overblijft.

Lagere voerkosten

Grasland is een bron van eiwit. Wie beter ruwvoer wint van het eigen bedrijf, hoeft minder eiwit aan te kopen in de vorm van duur krachtvoer. Minder aankoop van krachtvoer past bovendien uitstekend binnen de Kringloopwijzer.

Meer rendement

Grond is waarschijnlijk het meest kostbare productiemiddel van de melkveehouder. Door een beter rendement uit grasland volgt ook een beter bedrijfsrendement, ongeacht de prijs van de melk.

Proeven in grasland

De afgelopen jaren heeft Nufarm diverse proeven onkruidbestrijding in grasland met verschillende combinaties van middelen uitgevoerd. Een heldere conclusie, zowel op proefvelden als in de praktijk, is dat de onderstaande geadviseerde combinaties het beste presteren en zorgen voor het hoogste rendement uit grasland.

Wanneer een onkruidbestrijding uitvoeren

Een onkruidbestrijding in grasland kan in de periode vanaf het vroege voorjaar (vanaf eind februari) tot het late najaar (eind oktober). Laat het moment altijd afhangen van de onkruidbezetting. In een vroeg stadium ingrijpen is altijd beter. Want hoe hoger de onkruidbezetting, des te hoger de schade.

Meergrasmeermelk.nl met winstcalculator

Wie meer wil weten over onkruidbestrijding in grasland, moet zeker eens de website meergrasmeermelk.nl bezoeken. Deze website biedt informatie over veelvoorkomende onkruiden in grasland en de bestrijding ervan.
Op de website staat daarnaast een brochure over graslandbeheer met bijdragen van specialisten op het terrein van grasland en melkveehouderij. Wie direct wil weten wat een onkruidbestrijding op het eigen bedrijf kan opleveren, kan gebruik maken van de online winstcalculator.

• Klik hier voor meer informatie

Nufarm

Nufarm ontwikkelt en vermarkt gewasbeschermingsmiddelen. Wereldwijd maakt Nufarm deel uit van de top tien van grootste en meest toonaangevende bedrijven in dit...

Lees verder »

Meer van Nufarm

Lees ook

Meer artikelen van Nufarm »

Artikelen over Nufarm