Gebiedsaanpak biedt kansen voor boomteelt

Topambtenaar Johan Osinga van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vindt dat het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) voor de boomteeltsector grote kansen biedt. Hij adviseert kwekers dan ook om actief deel te nemen aan de gebiedsprocessen.

Gebiedsaanpak+biedt+kansen+voor+boomteelt
© Dirk Hol

'Eigen toekomstplannen maken en die voorleggen aan de overheid is beter dan passief afwachten', stelt Osinga. Hij is als directeur-generaal betrokken bij de reorganisatie en transitie van het landelijk gebied.

Osinga was vorige week uitgenodigd op de Relatiedag van LTO-vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen om iets te vertellen over het NPLG. Met zijn opmerking over zelf de regie nemen reageerde hij op inleidingen van vertegenwoordigers van regionale kwekerijregio's over hun eigen regionale uitdagingen en mogelijke oplossingen.


Provincies

Uitgangspunt van het NPLG is om de uitdagingen voor de landbouw op thema's als stikstof, waterkwaliteit, natuur en klimaatdoelen gebiedsgericht op te pakken. De provincies zorgen daarbij voor de aansturing. Op regionaal niveau worden gebiedsplannen gemaakt en bij de uitvoering staat ook het perspectief voor de boer centraal.

Het gaat om de juiste boom voor het juiste doel

Johan Osinga, directeur-generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voor de gebiedsgerichte aanpak is in het coalitieakkoord een transitiefonds van in totaal 24,3 miljard euro vastgelegd voor de periode tot 2035.

Voor de kansen van de boomteelt verwijst Osinga naar het overheidsrapport 'Planten voor de toekomst'. Hierin staat dat voor het realiseren van de NPLG-ambities 160 miljoen bomen en struiken in Nederland nodig zijn. De ambities sluiten aan op de Bossenstrategie waarbij er tot 2030 37.000 hectare bos bij moet komen en ook nog eens 26.000 hectare bomen voor agroforestry.


Staatsbosbeheer

Het benutten van de kansen vraagt volgens Osinga goed overleg tussen onder meer Staatsbosbeheer en de kwekers. Hij erkent dat de contacten tussen LTO en Staatsbosbeheer niet soepel verlopen en dat daarvoor strakkere afspraken nodig zijn. 'Via Staatsbosbeheer moeten sectoren inzicht krijgen in de plannen van provincies voor aanplant van bossen. Kwekers kunnen daarop hun bedrijfsstrategie afstemmen.'


Het is volgens Osinga nodig dat de boomteeltsector in staat is om snel op te schalen en dat er voldoende kweekmateriaal beschikbaar is. 'Verder zijn er steeds aanvullende eisen voor de kwaliteit van bosaanplant en de soorten die daarvoor worden gebruikt. Ook voert Wageningen University & Research een onderzoek uit naar klimaatslim bosbeheer. Het gaat om de juiste boom voor het juiste doel en het is aan de sector om daarop te anticiperen.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  27° / 13°
  10 %
 • Woensdag
  28° / 15°
  10 %
 • Donderdag
  29° / 16°
  20 %
Meer weer