Zuid-Holland vraagt 9 miljard euro voor landelijk gebied

Provincie Zuid-Holland vraagt 9 miljard euro van het Rijk voor het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied. Dat staat in het voorontwerp van het plan. Volgens de provincie gaat het om een grove indicatie.

Zuid%2DHolland+vraagt+9+miljard+euro+voor+landelijk+gebied
© René Faas

Zuid-Holland is de provincie die tot nu toe uit het transitiefonds het meest geld vraagt. Ze verwacht 4 miljard euro nodig te hebben voor landschaps- en natuurversterking en verbetering van waterkwaliteit. Eenzelfde bedrag denkt Zuid-Holland te besteden aan verduurzaming van de land- en (glas)tuinbouw. Het resterende bedrag van 1 miljoen euro wordt beraamd voor ingrepen in een toekomstbestendig water- en bodemsysteem.

In de kostenraming gaat de provincie ervan uit dat praktisch elke hectare in het landelijk gebied van Zuid-Holland te maken krijgt met aanpassingen vanwege een of meerdere opgaven. Door de schaarse ruimte liggen grondprijzen gemiddeld hoger dan in de rest van Nederland. De maatregelen die nodig zijn, zullen daarom vaak plaatsvinden op relatief dure grond. Daarnaast betreft het voornamelijk wijzigingen in kapitaalintensieve bedrijfsvoeringen van land- en (glas)tuinbouw.


Natuurgebieden

Voor natuurherstel wil de provincie inzetten op het op het versterken van de biodiversiteit binnen en buiten de Natuurnetwerk Nederland-gebieden en Natura 2000-gebieden. Buiten de natuurgebieden wil de provincie vooral, in samenwerking met agrarisch ondernemers en andere gebiedspartners, werken aan natuurinclusieve inrichting van het Zuid-Hollands landschap.

Om de stikstofuitstoot en uitstoot van broeikasgassen te verminderen, wil de provincie agrarisch ondernemers zelf de keuze laten maken hoe zij hun bedrijf verduurzamen. Samen met boeren en tuinders, overheden en de markt gaat Zuid-Holland monitoringssystematiek ontwikkelen om de duurzaamheidsprestaties van agrarische bedrijven te monitoren. Om de doelen voor de industrie en mobiliteit te behalen, zijn landelijke afspraken gemaakt, waarmee onder andere de haven en de industrie in Zuid-Holland aan de slag moeten.


Waterkwaliteit verbeteren

Voor het verbeteren van de waterkwaliteit maakt Zuid-Holland met boeren en tuinders afspraken over reductie van emissies in het watersysteem. Dit gaat bijvoorbeeld over nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Ook andere sectoren dragen bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit.

Voor een robuust toekomstbestendig regionaal watersysteem initieert Zuid-Holland met gebiedspartners projecten die bijdragen aan waterbeschikbaarheid, omgaan met watertekort, het voorkomen van wateroverlast en het beperken van schade door extreem weer.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  18° / 12°
  50 %
 • Zondag
  18° / 12°
  80 %
 • Maandag
  20° / 13°
  70 %
Meer weer