Stikstofclaim: houd omgevingsvisies in de gaten

Stichting Stikstofclaim roept veehouders op om de omgevingsvisies en (bestemmings)plannen van provincies en gemeenten goed in de gaten te houden. Volgens de stichting zit er veel aan te komen met als doel om vanaf 2023 zones te creëren rondom Natura 2000-gebieden en voor uitbreiding van het Natuur Netwerk Nederland (NNN).

Stikstofclaim%3A+houd+omgevingsvisies+in+de+gaten
© Ruud Ploeg

De stichting weet dat de lokale en provinciale overheden overgangsgebieden willen creëren. Soms heten het overgangsgebieden en dan weer landschapsgronden. De regels in de gebieden gaan volgens Stichting Stikstofclaim in belangrijke mate bepalen of er nog ruimte is voor veehouderijbedrijven en welke maatregelen veehouders moeten nemen om te mogen blijven boeren.

'Veehouders let dus op uw zaak!', schrijft de stichting. 'Houd de omgevingsvisies en (bestemmings)plannen goed in de gaten en kom tijdig op voor uw rechten.'


De stichting ziet dat het stikstofdossier muurvast zit. 'Juridisch wordt de situatie steeds wankeler', staat in een persverklaring. 'Veel bedrijven buiten de landbouw hebben geen deugdelijke vergunning voor de uitstoot van stikstof. De kritische depositiewaarden (KDW's) zijn onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd, Aerius is niet doelgeschikt met onnauwkeurigheden van meer dan 100 procent en de wet stelt onhaalbare niet-doelmatige doelen.'


25 miljard euro aan belastinggeld

Niemand kan volgens Stichting Stikstofclaim onderbouwen welke natuurwinst 25 miljard euro aan belastinggeld voor stikstofreductie gaat opleveren. 'Rijk en provincies gooien het daarom over een andere boeg. Ze kiezen voor het spoor van ruimtelijke ordening via bestemmingsplannen, op basis van integrale opgaven en bijbehorende omgevingsvisies.'

De stichting bereidt zich naar eigen zeggen voor op een jarenlange juridische strijd. Het is volgens de organisatie belangrijk dat veehouders zich goed voorbereiden en zorgen dat ze tijdig hun rechtspositie veiligstellen door zienswijzen in te dienen. Dat kan soms ook samen met collega's. 'Daarmee kunnen veehouders een poging doen om gelegaliseerde grondroof te verhinderen en onnodige maatregelen te voorkomen die de bedrijfsvoering frustreren.'


Stichting Stikstofclaim ziet dat provincies ter onderbouwing van de omgevingsvisies werken aan gebiedsanalyses. Dat gebeurt op basis van een ecologisch assessment van de Natura 2000-gebieden. De stichting vindt dat op zich een goed plan, maar ziet een belangrijk bezwaar. 'In de ecologische assessments worden stikstof en bodemmonsters buiten beschouwing gelaten. Op dat punt houden de provincies vast aan een gemodelleerde werkelijkheid, gebaseerd op het ongeschikte Aerius en de slecht onderbouwde KDW's.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  11° / 1°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 6°
  70 %
 • Zaterdag
  10° / 5°
  30 %
Meer weer