Boeren blokkeren natuurgebied Wierdense Veld

Tientallen boeren hebben donderdagochtend natuurgebied Wierdense Veld geblokkeerd. Ze wachten de juridische procedure niet af die Stichting Stikstofclaim voorbereidt tegen provincie Overijssel. Inzet zijn de voorgenomen maatregelen tot natuurherstel in het Wierdense Veld. Die zijn mogelijk in strijd met Europese wet- en regelgeving.

Boeren+blokkeren+natuurgebied+Wierdense+Veld
© Emiel Muijderman

Stikstofclaim baseert zich op onderzoek door Stichting Agrifacts (Staf) en twee voormalige terreinbeheerders van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Zij controleerden de onderbouwing van de provincie voor de maatregelen die op tafel liggen.Bij het onderzoek is Staf gestuit op een aantal zaken die wellicht in strijd zijn met Europese wet- en regelgeving. Stikstofclaim heeft deze zaken voorgelegd aan een gespecialiseerde advocaat, die voldoende reden ziet voor een juridische procedure.


Hoogveen

Overijssel wil 40 miljoen euro besteden om 384 hectare verdwenen hoogveen te herstellen in het Natura 2000-gebied. Daarvoor is volgens de provincie 180 hectare aan omringende landbouwgrond nodig. Het proces om deze gronden te verwerven, loopt inmiddels weer. Dat gebeurde nadat het gebiedsproces eerder twee jaar stil lag.


De helft van de 40 miljoen euro is bestemd voor de aankoop van grond. Uit het onderzoek blijkt echter dat er een goedkopere optie was geweest met dezelfde effectiviteit en met minder impact voor de omgeving. Dat betreft de plaatsing van een foliescherm. Echter wees de provincie deze optie bij voorbaat af, stelt Staf. Dat deed ze terwijl dit volgens de organisatie conform artikel 2 van de Habitatrichtlijn juist onderzocht had moeten worden.


Hoogveen

Een ander aspect is de bestemming die de grond in het Wierdense Veld heeft in rekentool Aerius. Volgens de actuele natuurkaart telt Wierdense veld 384 hectare (herstellend) hoogveen. Hiervan blijkt echter ruim 250 hectare de bestemming 'droge heide' en 'vochtige heide' te hebben. Deze grond wordt ook als zodanig beheerd door Overijssels Landschap en er wordt beheersubsidie aangevraagd voor heide.


Hoogveen heeft een veel lagere kritische depositiewaarde dan heide. Voor de landelijke stikstofdoelstellingen is het aantal hectares met een normoverschrijding leidend. Het maakt dus nogal uit of er hoogveen of heide op de kaart staat, stelt Stikstofclaim in de toelichting op de juridische stappen.


Stikfstofclaim

Bovendien heeft de Europese Commissie een termijn van dertig jaar gesteld aan hoogveenherstel, een termijn die Nederland niet hanteert. Deze termijn is voor veel aangewezen 'herstellend hoogveen' vrijwel verstreken, terwijl er van enige hoogveenvorming volgens Stikstofclaim geen sprake is.

Stichting Stikstofclaim heeft zichzelf tot doel gesteld de stikstofmaatregelen van de overheid een halt toe te roepen. De stichting stelt dat de maatregelen die getroffen worden miljarden euro's aan economische waarde van de agrarische sector afneemt. Volgens Stikstofclaim worden maatregelen genomen op basis van uitkomsten van rekenmodel Aerius die nooit gevalideerd zijn met metingen.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 0°
  20 %
 • Dinsdag
  10° / -1°
  20 %
 • Woensdag
  10° / 3°
  55 %
Meer weer