Provincies openen gezamenlijke stikstofbank

Provincies hebben gezamenlijk een stikstofbank ontwikkeld. Dit registratiesysteem biedt een extra mogelijkheid om natuurvergunningen te verlenen voor initiatieven waarbij stikstof wordt uitgestoten. Een voorwaarde is dat er vanuit de provincies voldoende vulling komt en dat de initiatieven niet leiden tot verslechtering van de natuur. Dat meldt het Interprovinciaal Overleg.

Provincies+openen+gezamenlijke+stikstofbank
© APA

In de micorodepositiebank registeren de provincies stikstofruimte die 'vrijvalt' bij extern salderen. Extern salderen houdt in dat een bedrijf dat (deels) stopt, stikstofruimte uit zijn vergunning overdraagt aan een partij die juist stikstof nodig heeft.

De stikstofruimte die is overgedragen, is gebonden aan een specifieke locatie. Het gaat om stikstofneerslag op specifieke locaties in Natura 2000-gebieden, die om het (deels) stoppende bedrijf heen liggen. De ontvangende partij bevindt zich niet op exact dezelfde locatie als de stoppende partij. Hierdoor kan niet alle overgedragen stikstofruimte worden benut door de ontvangende partij. Deze ruimte valt vrij en wordt vervolgens opgenomen en geregistreerd in de microdepositiebank.

Partijen die stikstofruimte nodig hebben voor een project, kunnen via deze bank kleine porties opnemen. Het gaat om maximaal 0,05 mol stikstofneerslag per hectare.


Doelenbanken

Provincies kunnen ook afzonderlijk een beperkt aantal 'doelenbanken' oprichten voor een specifiek doel. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld doelen met een groot maatschappelijk belang, waarmee bijvoorbeeld banen worden gecreëerd. De ruimte hiervoor moet komen van maatregelen die de uitstoot van stikstof ergens anders beperken. Dit zijn geen bronmaatregelen die nodig zijn voor het verbeteren van de natuur.

Zo opent provincie Noord-Holland twee doelenbanken: een stikstofbank voor woningbouw en een voor energietransitie, circulaire economie en verduurzaming van de industrie.


De provincies hebben nu deze eerste stap gezet. Het Rijk doet later dit jaar ook mee. Op zijn vroegst eind dit jaar wordt duidelijk of er ruimte is en of er al maatschappelijke doelen kunnen worden gerealiseerd.


Drenthe en Noord-Holland

Naar aanleiding van het openen van de microdepositiebank hebben provincie Drenthe en provincie Noord-Holland extern salderen opengesteld.

'Drenthe heeft in tegenstelling tot een aantal andere provincies gewacht met het openstellen van extern salderen met veehouderij, totdat aan een aantal randvoorwaarden is voldaan', zegt landbouwgedeputeerde Henk Jumelet (CDA).

'Een van de voorwaarden is een goedwerkend systeem om vrijgekomen stikstofruimte van bedrijven die hun activiteiten beëindigen, goed op te vangen en te registreren. Met de komst van de stikstofbank zijn de inname en uitgifte van stikstof nu wettelijk geregeld. Dit is belangrijk om maatschappelijke en economische ontwikkelingen mogelijk te maken, onwenselijke situaties te voorkomen en het platteland leefbaar te houden.'


PAS-melders

Een andere belangrijke voorwaarde was legalisatie voor de PAS-melders. Dit is nu gewaarborgd in de landelijke stikstofwet, stelt de Drentse gedeputeerde.

Provincie Drenthe past ook de regels voor intern salderen aan. Projecten die met intern salderen niet tot een toename van stikstofdepositie leiden, hebben niet langer een vergunning voor de Wet natuurbescherming nodig.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  9° / 2°
  70 %
 • Donderdag
  10° / 3°
  70 %
 • Vrijdag
  11° / 2°
  50 %
Meer weer