Tienke Wouda

Tienke Wouda

Tienke Wouda is coördinerend redacteur Regio. Ze schrijft over Friesland en Groningen en de verbrede landbouw.

Contact

Artikelen door Tienke Wouda

Omstreden rietproef Lauwersmeer start zaterdag

Regio Noord

De rietproef in het Lauwersmeer gaat zaterdag van start. De proef is meerdere keren uitgesteld, onder andere door verzet van boeren rond het Lauwersmeergebied. Zij vrezen onder meer voor verzilting als het waterpeil wordt verhoogd.

2 miljoen euro voor vitale landbouw Zuid-Holland

Regio West

Voor een vitale landbouw en een betere verbinding tussen stad en platteland in Zuid-Holland wordt 2 miljoen euro uitgetrokken. Dat meldt provincie Zuid-Holland.

CDA bezorgd over veenweideboeren

Regio Noord

Het veenweidedossier kan weleens groter zijn dan het aardbevingsdossier in Groningen, zeker als het gaat om de economische waarde. Dat betoogde CDA-Tweede Kamerlid Jaco Geurts maandag tijdens de online CDA-verkiezingsbijeenkomst van gemeente De...

Slot dreigt voor boerenbedrijven in veenweide bij Leeuwarden

Regio Noord

Leeuwarden dreigt de melkveehouderij in het veenweidegebied in zijn gemeente op slot te zetten. Dat blijkt uit het conceptomgevingsplan Leeuwarden - Buitengebied Zuid. De gemeente moet terug naar de tekentafel en met de 24 boeren in gesprek gaan,...

Provinciebestuur staat achter zonnepark van boeren Schiphol

Regio West

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland willen ruimte bieden voor een zonnepark ten zuidoosten van Zwanenburg bij Schiphol. Het zonnepark 'De Groene Energie Corridor' is een lokaal initiatief van een aantal boeren in overleg met gemeente...

Friese veehouders melden zich voor stikstofaankoop

Regio Noord

Zeven Friese veehouderijen met een relatief hoge stikstofuitstoot bij Natura 2000-gebieden willen meedoen aan de aankoopregeling van het Rijk.

LTO Noord in beroep tegen vergunning datacenter Wieringermeer

Regio West

LTO Noord-afdeling Hollands Kroon gaat in beroep tegen de omgevingsvergunning die gemeente Hollandse Kroon begin januari heeft verleend aan Microsoft voor de bouw van een datacenter op het bedrijventerrein Agriport A7 in Middenmeer.

Veehouders voeren pilot uit met Fries wolvenhek

Regio Noord

Stichting Wolvenhek Fryslân gaat aan de slag met een pilot voor het wolvenhek rond het weidegebied in Friesland.

Natuurmonumenten krijgt 5 miljoen euro voor korte keten Rotterdam

Regio West

Natuurmonumenten wil de transitie naar een natuurinclusieve landbouw en een regionale voedselketen in en rond Rotterdam versnellen. De Nationale Postcode Loterij steunt het zesjarige programma 'Rotterdam de boer op!' van de natuurorganisatie met 5...

19 miljoen euro voor Groningse boeren met aardbevingsschade

Regio Noord

Voor boeren in Groningen met aardbevingsproblematiek komt 19 miljoen euro beschikbaar via het agroprogramma. Het meerjarenprogramma is woensdag gestart. De agrarische sector, provincie Groningen, gemeenten en het Rijk werken in het project samen.

Agrotafel verwacht perspectief voor boer met aardbevingsschade

Regio Noord

Voor Groningse boeren met mijnbouwschade komt meer perspectief. De agrotafel ontwikkelde samen met de provincie en het Rijk een meerjarenplan om boeren ook bedrijfseconomisch te helpen. 'Boeren aarzelen over investeringen', stelt voorzitter Koos...

Friese CDA en ChristenUnie bezorgd over weidevogelregels

Regio Noord

De Friese Statenfracties van CDA en ChristenUnie maken zich zorgen over het draagvlak voor weidevogelbeheer. Zij stellen vragen aan Gedeputeerde Staten.

Fryslân maakt weidevogelregels

Regio Noord

Provincie Fryslân maakt weidevogelsregels voor boeren in weidevogel- en akkervogelkerngebieden. Volgens de provincie zijn regels nodig omdat tegenover de zorgplicht ook een vergoeding staat.

Friesland zet pool van landbouwadviseurs op

Regio Noord

Provincie Fryslân zet een pool van landbouwadviseurs op. Die specialisten gaan boeren adviseren over natuurinclusieve en kringlooplandbouw. De pool gaat in de loop van deze maand van start.

Voorbereidingen rietproef Lauwersmeer gestart

Regio Noord

Provincie Groningen is maandag 1 februari samen met waterschap Noorderzijlvest en wetterskip Fryslân gestart met de voorbereidingen voor de rietproef in het Lauwersmeer. Op vijf locaties worden pompen geplaatst en komen er twee vispassages.

Noardeast-Fryslân ondertekent Waddenagenda voorlopig niet

Regio Noord

Het college van gemeente Noardeast-Fryslân gaat woensdag de Waddenagenda 2050 niet ondertekenen tijdens het online Waddencongres. Dat deelde wethouder Jelle Boerema (VVD) dinsdagavond de raadsleden mee in een spoedvergadering op het gemeentehuis in...

Boeren demonstreren in Dokkum tegen waddenplannen

Regio Noord

Boeren rond Dokkum demonstreren maandagochtend bij het gemeentehuis in Dokkum tegen de ondertekening van de intentieverklaring Waddenagenda 2050.

Senn en Jill winnaars winterkleurplaatwedstrijd

Algemeen

De driejarige Senn en zijn vijfjarige zus Jill de Wit uit het Noord-Brabantse Gemert zijn de winnaars van de Steyr- en Nieuwe Oogst-winterkleurplaatwedstrijd. Zij ontvangen een Steyr-traptrekker.

Zuid-Holland komt uiterlijk april met stikstofregels Nieuwkoop

Regio West

Provincie Zuid-Holland komt uiterlijk in april met aparte beleidsregels voor boeren bij de Nieuwkoopse Plassen. Dat antwoordde gedeputeerde Jeannette Baljeu (VVD) deze week op vragen van VVD-Statenlid Mirjam Nelisse.

LNV trekt 300.000 euro uit voor Nieuwkoopse stikstofpilot

Regio West

Het ministerie van LNV steunt het stikstofinitiatief van de boeren rond de Nieuwkoopse Plassen met 300.000 euro. Dat zegde landbouwminister Carola Schouten de agrarisch ondernemers maandag toe tijdens een bedrijfsbezoek in Bodegraven.

Zussen gaan voor grotere schapentak

Regio Noord

Sietske en Jantsje Elgersma willen van de melkschapenhouderij op het ouderlijk melkveebedrijf in Oudebildtzijl de hoofdtak maken. Ze leveren sinds dit jaar aan Rouveen Kaasspecialiteiten.

Interesse voor vervolgproject 'Vruchtbare Kringloop' neemt toe

Regio Noord

60 procent van de boeren in Friesland wil meedoen aan een vervolg van het project 'Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland' als dat financieel voordeel oplevert. Dat blijkt uit onderzoek van Marja Leenstra, student Dier- en Veehouderij aan Hogeschool...

Westland gaat strenger controleren op waterzuiveringsplicht

Regio West

Gemeente Westland gaat strenger controleren op de waterzuiveringsplicht. Ze brengt in kaart wat de nullozers zijn, welke bedrijven zelf zuiveren en een mobiele installatie hebben en welke ondernemers de mazen in de wet opzoeken.

Boeren halen in eerste week 10.000 euro op voor wolvenhek

Regio Noord

Friese boeren hebben in een week tijd ruim 10.000 euro opgehaald voor een wolvenhek om Friesland.

LTO Noord teleurgesteld over aanlandingskeuze windmolenpark

Regio Noord

LTO Noord is teleurgesteld in de keuze van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om Eemshaven-West als voorkeurstracé aan te wijzen bij de aanlanding van het windmolenpark op de Noordzee. Dat geeft de Groningse LTO-regiobestuurder Lammert...

Friese melkschapenhouders in zee met Rouveen Kaasspecialiteiten

Regio Noord

Vijf Friese schapenhouders leveren sinds dit jaar hun gangbare schapenmelk aan Rouveen Kaasspecialiteiten. Het gaat vooralsnog om een kleine miljoen kilo schapenmelk op jaarbasis.

If Fryske Gea: 'Wildcamera legt wolf in de Alde Feanen vast'

Regio Noord

Een wildcamera van natuurorganisatie It Fryske Gea heeft in de nacht van dinsdag op woensdag met grote waarschijnlijkheid een wolf geregistreerd bij nationaal park de Alde Feanen in Earnewâld. De organisatie heeft pachters met schapen in het gebied...

Schapenhouders starten actie voor wolvenhek om Friesland

Regio Noord

Vijf schapenhouders in Friesland willen met een hek om de provincie de wolf weren. Ze zijn hiervoor een crowdfundingsactie begonnen. Donderdagmiddag lichtten zij hun plannen toe in Nieuwspoort in Den Haag.

Friese landbouwagenda moet langetermijnbeleid bieden

Regio Noord

Boeren moet een langetermijnbeleid worden geboden in de landbouwtransitie. Dat benadrukte LTO Noord-bestuurder Trienke Elshof donderdagochtend tijdens de online aftrap van de landbouwagenda 2030 van provincie Fryslân.

Zuid-Holland komt met aparte beleidsregels voor Nieuwkoop

Regio West

Provincie Zuid-Holland stelt 18 januari het extern salderen en verleasen van stikstof open, met uitzondering van het gebied rond de Nieuwkoopse Plassen. Voor dit gebied worden nog gesprekken gevoerd over speciale beleidsregels om een pilot mogelijk...

Provinciebestuur vraagt 700.000 euro voor Holwerd aan Zee

Regio Noord

Het provinciebestuur van Friesland wil 700.000 euro uit de regiodealmiddelen uittrekken voor onder andere een onderzoek naar slib en sedimentatie bij Holwerd. Het geld is bedoeld om de fase tot de samenwerkingsovereenkomst voor het project Holwerd...

LTO Noord: 'We kunnen dit jaar natuurnetwerk op Texel afronden'

Regio West

LTO Noord-afdeling Texel heeft het initiatief genomen voor afronding van het Natuurnetwerk Nederland op het eiland. Deze maand praat voorzitter Arnold Langeveld hierover met de provincie. 'Zolang het Natuurnetwerk Nederland niet is afgerond, hebben...

Eline Kranenburg: 'Ik wil nog meer leren over mechanisatie'

Veehouderij

De ogen van Eline Kranenburg (16) beginnen te stralen als ze vertelt over het werk dat ze doet op het akkerbouwbedrijf en de schapenhouderij in de Wolvenpolder in Spijkenisse. 'Ik moet veel leren voor toetsen. Maar als mijn vader vraagt of ik mee...

Prentenboek moet gesprek over veenweide op gang brengen

Algemeen

Niet alleen de boer, ook de burger is aan zet om verandering in het veenweidelandschap te brengen, betogen Eddy Wymenga en Ysbrand Galama in hun prentenboek Waterland, land van de toekomst.

Minder muizenschade, meer droogte op Overijsselse dijken

Regio Oost

De graafschade door muizen en honden op dijken in Overijssel en Drenthe is sterk verminderd. Dat blijkt uit de dijkinspectie van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta).

Friese drone observeert illegale en niet-vergunde activiteiten

Regio Noord

De Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO) heeft onlangs een drone in gebruik genomen. De omgevingsdienst gaat de drone een jaar lang uittesten bij het toezicht op de naleving van natuur- en milieuwetgeving in Friesland.

Ethische vraagstukken over terugkeer van de wolf

Algemeen

Hoe gaan we om met dieren als de wolf? Daarover buigt hoofddocent milieufilosofie Martin Drenthen zich in het boek Hek, de ethiek van de grens tussen boerenland en natuurgebied.

Simone Uijttewaal: 'Ik leer de boerderij nu opnieuw kennen'

Veehouderij

'De boerderij overnemen, dat is misschien iets wat ik wil', deelde Simone Uijttewaal (28) haar moeder en twee jongere zussen een klein jaar geleden voorzichtig mee op de melkveehouderij in Horssen. Het kwam voor de familie als totale verrassing.

LTO wil verplaatsing intensieve veebedrijven Groningen

Regio Noord

LTO Noord wil dat provincie Groningen verplaatsing van intensieve veehouderijbedrijven en het overstappen op een andere diercategorie mogelijk maakt. Hier is sinds 1 januari vorig jaar een verbod op in de provincie, evenals voor uitbreiding van...

LTO en KAVB willen plan voor compensatie bollengrond

Regio West

LTO Noord en KAVB roepen provincie Noord-Holland en gemeente Bergen op om het verlies aan bloembollengrond in Noord-Kennemerland te compenseren en de omvang van het bollenconcentratiegebied intact te houden. Zij willen hiervoor samen met de...

Sam Fianen: 'Twee blonde vrouwen, dat valt op'

Akker- & Tuinbouw

Sam Fianen (20) wist het vorig jaar tijdens een tussenjaar zeker. Zij wil het kweekbedrijf in Reeuwijk van haar moeder en oom overnemen. De jonge tuinder heeft zich helemaal op het veredelen van de hortensia's gestort. Dat zorgt voor verraste, maar...

Iris Huisman: 'Bedrijf met meer takken heeft meer toekomst'

Veehouderij

Bij de familie Huisman in Wieringerwerf dromen twee van de vier dochters ervan de melkveehouderij over te nemen. Iris (23) is de oudste. Ze zit sinds dit jaar bij haar ouders in maatschap. Haar toekomstideaal is een melkvee- en tulpenbedrijf runnen...

Herstructeringsproject Bommelerwaard wint prijs

Regio Oost

Het project 'Herstructurering Tuinbouw Bommelwaard' heeft de Gelderse prijs 'Brede blik op de ruimte' voor ruimtelijke kwaliteit gewonnen. Het krijgt 10.000 euro voor het glastuinbouwgebied.

Overijssel stelt opkoopregeling veehouderijen in januari open

Regio Oost

Provincie Overijssel stelt de opkoopregeling van veehouderijen bij Natura 2000-gebieden volgende maand open. Hiervoor stelt de provincie 7,5 miljoen euro beschikbaar.

Schouten juicht aanvalsplan grutto toe

Algemeen

Landbouwminister Carola Schouten juicht het aanvalsplan grutto toe dat onlangs door oud-minister Pieter Winsemius werd gepresenteerd.

'Haagse slimheid: betaal de helft'

Regio Noord

Door het beperken van veenoxidatie moet in 2030 de CO2-uitstoot in ons land met 1 megaton zijn verminderd. Provincie Fryslân gaat 40 procent van die landelijke opgave invullen, maar haalt slechts 22 procent uit de landelijke geldpot.

Groningen stelt stikstofcommissie in voor Lieftinghsbroek

Regio Noord

Provincie Groningen heeft een adviescommissie ingesteld voor stikstofvermindering van Natura 2000-gebied Lieftinghsbroek. Oud-burgemeester Rika Pot wordt voorzitter.

Extern salderen ook in Friesland mogelijk

Regio Noord

Extern salderen met bedrijven met dier- of fosfaatrechten is vanaf zaterdag 19 december ook in Friesland mogelijk. Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten dinsdag besloten.

Jan Heijkoop voorzitter Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard

Regio West

Oud-LTO Noord-voorzitter Jan Heijkoop wordt voorzitter van Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard. Het beheercollectief werd begin oktober opgericht.

Werklozen aan het werk in de kas

Akker- & Tuinbouw

Gemeenten Den Haag en Westland willen langdurige werklozen laten werken in de glastuinbouw. Ze zijn hiervoor een samenwerking aangegaan met Glastuinbouw Westland, Greenport West-Holland, werkgeversorganisaties en opleidingsinstituten.

Boost voor eiwittransitie Groningen

Regio Noord

Cosun, Avebe, FrieslandCampina, Agrifirm, provincie Groningen, de noordelijke proefbedrijven, UMCG, LTO Noord en agrarische natuurverenigingen gaan samenwerken in de eiwittransitie.

Provincie Fryslân stelt stikstofhandhaving teler uit

Akker- & Tuinbouw

Provincie Fryslân geeft paprikateler Jaap Vink uit Bitgum meer tijd om zijn biomassainstallatie te legaliseren. Dat heeft het provinciebestuur donderdag besloten.

Paprikateler stapt naar rechter om stikstofhandhaving

Regio Noord

Paprikateler Jaap Vink uit Bitgum stapt naar de rechter nu hij van provincie Fryslân zijn biomassainstallatie moet legaliseren voor vrijdag 11 december. Als hij hiervoor geen oplossing vindt, moet hij een dwangsom betalen.

Friesland inventariseert animo opkoopregeling stikstof

Regio Noord

Provincie Fryslân gaat de animo onder veehouders bij Natura 2000-gebieden inventariseren voor de opkoop van bedrijven. Het Rijk heeft hiervoor 350 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Wetterskip, Staatsbosbeheer en boeren starten waterbergingsproef

Regio Noord

Wetterskip Fryslân start half december 2020 samen met Staatsbosbeheer en vier boeren die land van de natuurorganisatie pachten een waterbergingsproef in gebied de Himpensermar onder Leeuwarden. Doel van deze proef is te kijken of het 82 hectare...

FNP-Statenlid: 'Als er carbid-ongeluk gebeurt, is traditie over'

Regio Noord

Statenlid Sijbe Knol van de Fryske Nasjonale Partij (FNP) waarschuwt samen met Aant-Jelle Soepboer (FNP-raadslid Noordeast-Fryslân) in een open brief voor de gevaren rond carbidschieten.

Vogelgriep treft pluimveebedrijf in Maasland

Veehouderij

In het Zuid-Hollandse Maasland is bij een kleinschalig pluimveebedrijf met kippen vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedelkwaliteit.

Vleesverwerkende industrie: laat prijsvorming over aan de markt

Veehouderij

Leden van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) zijn niet principieel tegen een verhoging van de vleesprijs. Zij vinden dat de markt hier bepalend moet zijn en dat deze niet door middel van een heffing of belasting tot stand moet komen....

POV verwacht volgend jaar wekelijks 25.000 minder varkens

Veehouderij

Het biggenaanbod gaat in februari 2021 structureel met minimaal 25.000 biggen omlaag. Drie maanden erna vindt eenzelfde verlaging plaats bij vleesvarkens. Dat blijkt uit de Productiemonitor Varkenshouderij van de POV.

Boerenwindmolen verrijst in gemeente Woerden

Regio West

De eerste kleine windmolen in de gemeente Woerden is deze week geplaatst bij melkveehouders Spruit in Zegveld. De gemeente Woerden verleende onlangs een vergunning hiervoor.

Jolanda van Haarlem nieuwe directeur Hendrix Genetics

Veehouderij

Jolanda van Haarlem wordt de nieuwe directeur van Hendrix Genetics. Zij volgt Antoon van den Berg op die zestien jaar de fokkerijorganisatie leidde.

Stikstofclaim sommeert Gelderland over bijplussen stikstofgevoelige natuur

Regio Oost

Stichting Stikstofclaim maant de provincie Gelderland aan aansprakelijkheid te erkennen over het bijplussen van stikstofgevoelige natuur en boeren die hierdoor schade lijden schadeloos te stelllen. De stichting vindt dat de provincie boeren had...

Ruim 1 miljoen euro voor waterprojecten Groningse boeren

Regio Noord

Provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest stellen ruim 1 miljoen euro subsidie beschikbaar voor het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater en het vasthouden van regenwater op landbouwgrond.

Ganzenschade stijgt, Friesland verhoogt eigen risico niet

Regio Noord

Ganzen in Friesland hebben de afgelopen winter 10 procent meer schade aan grasland aangericht ten opzichte van de twee voorgaande winters. De schade komt uit op ruim 10 miljoen euro. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van BIJ12-Faunazaken.

Hivos lanceert True Price-roos

Akker- & Tuinbouw

Hivos en True Price lanceerden vrijdag een roos waarvoor 1,3 cent per steel meer wordt betaald. Hierdoor krijgen de bloemenpluksters bij de Keniaanse kweker Equinox een hoger en eerlijk salaris. Dat melden het Humanistisch Instituut voor...

Landbouwagenda Friesland stap dichterbij

Regio Noord

De Friese landbouwagenda wordt voor de zomer van 2021 aan Provinciale Staten van Friesland voorgelegd. Dat deelde landbouwgedeputeerde Klaas Fokkinga (FNP) deze week mee in Provinciale Staten.

Cosun: 38 procent van bieten nog te rooien

Akker- & Tuinbouw

Zo'n 38 procent van de bieten moest begin deze week nog worden gerooid. Een hoog percentage voor de tijd van het jaar, geeft Cosun Beet Company aan.

GroentenFruithuis lanceert decemberkalender

Akker- & Tuinbouw

GroentenFruithuis heeft een decemberkalender geïntroduceerd om consumenten te inspireren meer groenten en fruit te eten.

Tom ten Kate nieuwe voorzitter DAJK

Regio Noord

Melkveehouder Tom ten Kate uit Koekange is woensdagavond verkozen tot nieuwe voorzitter van het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK). Ten Kate neemt het stokje over van Roy Meijer.

VVD vraagt om impactanalyse voor Waddengebied

Regio Noord

VVD-Tweede Kamerleden Aukje de Vries, Arne Weverling en Helma Lodders roepen ministers Cora van Nieuwenhuizen (I&W) en Carola Schouten (LNV) op een impactanalyse te maken voor het Waddengebied met de gevolgen voor de keten en voor de...

Utrecht trekt 400.000 euro uit voor jonge boeren

Regio West

Voor jonge Utrechtse boeren en tuinders is 400.000 euro beschikbaar om hun bedrijf te verduurzamen. Ondernemers tot en met veertig jaar kunnen hiermee investeren in onder andere klimaatbestendigheid en biodiversiteit, bijvoorbeeld met zonnepanelen...

Groningen stelt extern salderen en verleasen open

Regio Noord

Provincie Groningen heeft dinsdag 24 november het extern salderen en verleasen van stikstofruimte opengesteld. Het provinciebestuur heeft hiervoor de beleidsregel salderen stikstof gewijzigd.

Politie brengt deel van driehonderd gestolen kazen terug bij boer

Veehouderij

Wijkagenten hebben een klein deel van de kazen die bij kaasboerderij Weenink in Lievelde zijn gestolen teruggebracht naar de Achterhoekse melkveehouders. De politie kwam de kazen op het spoor na een tip van de Bond van Boerderijzuivelbereiders dat...

Onrust bij pachters van buitendijks land achter Waddenzeedijk

Regio Noord

De onzekerheid knaagt aan veehouders die land pachten achter de Waddenzeedijk. Wat gaat er gebeuren als er naast versterking van de zeedijk meer ruimte komt voor natuurontwikkeling? Ze weten het niet.

Friese veenweideboeren vragen ruimte

Regio Noord

Stap af van generiek beleid, zorg voor draagvlak en maak het veenweideplan kleiner. Dat waren donderdagavond de boodschappen van boeren aan provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân tijdens het webinar landbouw over het ontwerpveenweideprogramma...

Teler Mansholt uitgeroepen tot veiligheidsheld

Regio Noord

De Groningse pootaardappelteler Jochum Mansholt uit Vierhuizen is uitgeroepen tot een van de twaalf veiligheidshelden. Dat gebeurde in het kader van de campagne Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen van het ministerie van Sociale Zaken en...

Horecamensen, schipper en theaterbouwer helpen bij kooloogst

Regio Noord

Mensen uit de horeca, een schipper en een theaterbouwer hebben kool geoogst bij biologisch akkerbouwer Gert Noordhoff in Bellingwolde. 'Deze mensen hebben nu geen werk vanwege corona. Sommigen studeren nog. Zij kunnen het geld heel goed gebruiken.'

Geertje en Bart Berga zien zuiveltak als verrijking van bedrijf

Regio Noord

Geertje en Bart Berga uit het Friese Terwispel begonnen met het maken van yoghurt in een steelpannetje. Vorig jaar openden ze hun boerderijwinkel. 'We zijn gegroeid als ondernemers.'

Aardappelveredelaar HZPC wil beurs anders organiseren

Akker- & Tuinbouw

Het bestuur van aardappelhuis HZPC kijkt naar mogelijkheden om de beurs waarop aandelencertificaten worden verhandeld, anders te organiseren. Dat gaf directeur Gerard Backx vrijdag aan tijdens de halfjaarlijkse beursdag.

Kwekers delen chrysanten uit aan GGD-medewerkers

Akker- & Tuinbouw

GGD-medewerkers van coronatestlocaties ontvangen vrijdag een boeket chrysanten. Stichting Chryson, het collectief van de Nederlandse chrysantenkwekers en veredelaars, deelt ruim 3.400 boeketten uit.

B en W Kampen positief over huisvesting in Koekoekspolder

Regio Oost

Het stadsbestuur van Kampen wil huisvesting van maximaal 120 arbeidsmigranten aan de Tuindersweg in de Koekoekspolder mogelijk maken. Het is van plan een omgevingsvergunning te verstrekken voor maximaal vijftien jaar. Als de procedure snel kan...

Extra hectares natuur roepen vragen op bij Friese CDA

Regio Noord

CDA Friesland wil weten of in Friesland ook meer hectares stikstofgevoelige natuur zijn, als gerekend wordt met de nieuwste versie van het rekenprogramma voor stikstofemissie. De partij heeft hierover vragen gesteld aan landbouw- en...

Landbouw Utrecht eist aanpassing gebiedsproces

Regio West

Utrechtse boeren praten niet mee over de gebiedsgerichte aanpak stikstof in de provincie zolang er geen goede randvoorwaarden liggen. Met deze boodschap kwam voorzitter Bert van Donselaar van het stikstofcollectief Landbouw donderdag tijdens de...

340.000 euro voor jonge boeren in Flevoland

Regio Noord

Voor jonge boeren in Flevoland is 340.000 euro POP3-steun beschikbaar. Met het geld kunnen de agrarisch ondernemers hun bedrijf verduurzamen.

Arjan Monteny: 'MFL volwaardige economische sector platteland'

Multifunctionele landbouw

Hoewel de coronapandemie bij veel boeren met een multifunctionele tak leidt tot financiële schade en zorgen, is voorzitter Arjan Monteny van het Platform Multifunctionele Landbouw (MFL) van LTO hoopvol gestemd over de toekomst van de sector. Hij...

Kansen voor meer eilander zuivel

Regio Noord

De helft van de melk die op Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog wordt geproduceerd, kan duurzaam worden verwerkt tot eilander producten.

Fries veen moet natter, plan schiet voor landbouw tekort

Regio Noord

Het Friese veen moet natter om de bodemdaling en CO2-uitstoot te verminderen. Hiervoor moet het grondwaterpeil naar gemiddeld 40 centimeter onder het maaiveld voor gebieden met dik veen. Dat blijkt uit het ontwerp-Veenweideplan 2021-2030 dat...

Benedictus: 'Veenweideboer niet aan ketting met peilmaatregelen'

Regio Noord

De landbouw in Friesland gaat veenweideboeren niet aan de ketting leggen met heftige peilmaatregelen als er geen geld is voor goede compensatie van grond en maatregelen voor de landbouw. Hiermee reageert voorzitter Geart Benedictus namens zeven...

1 miljoen euro voor landbouw in Veenkoloniën

Regio Noord

Voor de toekomstbestendige landbouw in de Veenkoloniën is 1 miljoen euro beschikbaar vanuit het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma POP3. Dat meldt provincie Drenthe.

Waddenglas vindt koper voor 50 hectare grond

Regio Noord

Waddenglas heeft een koper gevonden voor de 50 hectare grond ten zuiden van Sexbierum. Friss Holding heeft inmiddels een omgevingsvergunning aangevraagd.

Groningen gaat niet handhaven op PAS-melders

Regio Noord

Provincie Groningen gaat niet handhaven op de PAS-melders nadat het provinciebestuur het extern salderen heeft opengesteld. Dit zegde gedeputeerde Henk Staghouwer van de ChristenUnie toe in de commissievergadering over de Groninger Aanpak Stikstof....

NMV stapt uit Landbouw Collectief Groningen

Regio Noord

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) is dinsdag 27 oktober uit het Landbouw Collectief Groningen gestapt uit onvrede over de stikstofaanpak van de provincie Groningen.

Streekboeren & Co duikt 'op verzoek' in zakelijke markt

Regio Noord

Boeren leveren via het korteketeninitiatief Streekboeren & Co sinds kort ook aan ziekenhuizen, gemeenten en scholen. 'Wij willen hectare voor hectare veroveren', stelt initiatiefnemer Janco Heida.

Tytstjerksteradiel wil kleine windmolens toestaan

Regio Noord

Gemeente Tytsjerksteradiel wil kleine windmolens op boerenerven toestaan via het verlenen van een omgevingsvergunning. De gemeente is hiermee een van de eerste gemeenten in Friesland die hierover een besluit neemt.

Friese PvdA zoekt kansen in ecoregelingen GLB

Regio Noord

PvdA Friesland is benieuwd welke bijdrage het EU-akkoord over veranderingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kan leveren aan de omslag naar een duurzame natuurinclusieve landbouw in Friesland.

VVD vraagt naar vergoedingen schade mestkelders Groningen

Regio Noord

Wanneer komt het Instituut Mijnbouwschade Groningen met beleid over vergoedingen van aardbevingsschade bij agrarische bedrijven in Groningen? Dit willen Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Helma Lodders van de VVD weten van ministers Kajsa Ollongren...

Historisch slecht jaar voor weidevogels in Friesland

Regio Noord

Het was een historisch slecht jaar voor het broedsucces van de weidevogels in Friesland. Dat concluderen zes (natuur)organisaties. Zij maakten vrijdagmiddag op het provinciehuis in Leeuwarden de telgegevens van 2020 bekend.

Groningen wil stikstofpilot in Westerkwartier starten

Regio Noord

Provincie Groningen wil een stikstofpilot in het Westerkwartier starten. Ongeveer veertig melkveehouders worden hierbij betrokken. Ook haken gemeenten, het waterschap, Staatsbosbeheer en Het Groninger Landschap aan.

Groningen wil landelijke aanpak extern salderen voor industrie

Regio Noord

Het provinciebestuur in Groningen wil voor het ontwikkelen van de industrie in de Eemshaven en Delfzijl een aantal emissiebronnen in heel Nederland opkopen. Het bestuur pleit ervoor om deze externe saldering landelijk op te pakken. Dit blijkt uit de...

Groningen stelt besluit over extern salderen uit

Regio Noord

Provincie Groningen stelt het openstellen van het extern salderen uit. Oppositiepartijen Groninger Belang, Forum voor Democratie, Partij voor het Noorden, 50Plus, PVV en Partij voor de Dieren eisen meer duidelijkheid over de gevolgen van extern...

VVD en Partij voor de Boeren tegen aanleg zonneparken

Regio Noord

De fracties van de VVD en de Partij voor de Boeren in de Friese gemeente Tytsjerksteradiel willen geen zonneparken op agrarische gronden in hun gemeente. Zij dienen donderdag tijdens de raadsvergadering een motie in.

Utrecht wil pilot aanpak verwilderde kat

Regio West

Provincie Utrecht wil een pilot starten om verwilderde katten bij boerderijen en natuurgebieden te vangen, castreren en eventueel te herplaatsen. Dat zegde landbouw- en natuurgedeputeerde Hanke Bruins Slot (CDA) woensdag toe in de...

LTO wil versoepeling archeologiebeleid Delfzijl

Regio Noord

LTO Noord vraagt om een versoepeling van het archeologiebeleid in de Groningse gemeente Delfzijl. Dat blijkt uit de zienswijze op het conceptfacetbestemmingsplan cultuurhistorie van de gemeente.

Joep wint kleurwedstrijd

Algemeen

POAH! Wat een prachtige kleurplaten en zomerse foto's ontving de redactie van Nieuwe Oogst deze zomer. De 'kleur-in-en-winactie' was een samenwerking tussen Nieuwe Oogst en trekkerfabrikant New Holland.

Boerderij beter exploiteren met B&B

Regio Noord

De boerderij beter exploiteren. Dat is voor melkveehouder Dieuwke Visser uit Gaastmeer de reden om een bed and breakfast (B&B) te runnen. Ze gebruikt de inkomsten voor onderhoud en verduurzaming van de boerderij.

De spanning loopt op rond Nieuwkoopse Plassen

Biologische landbouw

Midden in de Randstad ligt het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen en De Haeck. Boeren en natuurbeheerders staan er voor flink wat uitdagingen. Niet alleen zijn zij aan zet om de bodemdaling te vertragen en de uitstoot van CO2 te reduceren, ze...

Koningspaar praat met jonge Friese boeren

Regio Noord

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezochten donderdag Zuidoost-Friesland. Ze lieten zich over de landbouwsector bijpraten door Agrarische Jongeren Friesland op Kaasboerderij De Deelen in Tijnje.

Overijssel maakt extern salderen en verleasen mogelijk

Regio Oost

Provincie Overijssel maakt vanaf 15 oktober het extern salderen en verleasen van stikstofruimte van veehouderijen met stikstof- en fosfaatrechten mogelijk.

VVD vraagt ministers om overleg Waddenagenda

Regio Noord

VVD-Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Helma Lodders vragen de ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) in gesprek te gaan met de landbouwsector over de Waddenagenda....

LTO voorziet chaos zonder regels extern salderen

Veehouderij

Boerengezinnen komen nog verder in onzekerheid nu het verhandelen van stikstofruimte in meerdere provincies wordt overwogen. LTO Noord roept provincies op eerst de basisvoorwaarden op orde te brengen. Anders dreigt een chaos door extern salderen,...

Laatste kans om je POAH!-kleurplaat in te zenden

Algemeen

Alleen vandaag nog kunnen POAH!-kleurplaten worden ingezonden. Ruim duizend kinderen en een handjevol volwassenen zonden hun meesterwerken al in.

LTO wil met Groningen om tafel over klimaatbeleid

Regio Noord

LTO Noord en het Gronings Agrarisch Jongerenkontakt (GrAJK) dringen er bij de provincie Groningen op aan dat ze mee kunnen praten over het klimaatbeleid van de provincie. 'Er moet niet over ons, maar met ons worden gepraat.'

Partijen eisen duidelijkheid extern salderen Friesland

Regio Noord

CDA en ChristenUnie willen van provincie Fryslân horen hoe zei extern salderen met veehouderijen invult. Dat blijkt uit Statenvragen aan het provinciebestuur.

Zuiderzeeland en LTO pakken nutriëntenuitspoeling aan

Regio Noord

Waterschap Zuiderzeeland onderzoekt met LTO Noord hoe de uit- en afspoeling van nutriënten vanaf landbouwgronden is te verminderen. Dat doen zij door samen met boeren in het gebied te bekijken welke maatregelen daartoe kunnen bijdragen.

LNV onderzoekt haalbaarheid stikstofplan Nieuwkoopse boeren

Algemeen

Minister Carola Schouten van LNV gaat de haalbaarheid van het stikstofplan van de Nieuwkoopse boeren onderzoeken. Dat zegde ze woensdag 9 september toe tijdens een gesprek met de melkveehouders op het ministerie.

CDA Overijssel roept op verleasen stikstof mogelijk te maken

Regio Oost

CDA Overijssel roept het provinciebestuur op om het verleasen van stikstofrechten van boeren aan bouwbedrijven mogelijk te maken. Het liefst samen met andere provincies. De coalitiepartij stelt hierover Statenvragen aan Gedeputeerde Staten.

Hoge verwachtingen van stikstofplan boeren

Veehouderij

Melkveehouders rond het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen hebben een sleutel in handen voor het stikstofprobleem. Door het verleasen van stikstofruimte willen zij een nieuw verdienmodel creëren om hun stallen maximaal te innoveren. De kans dat...

Zuid-Holland onderzoekt stikstofplan boeren

Veehouderij

Provincie Zuid-Holland onderzoekt of ze het verleasen van stikstofrechten van boeren aan bedrijven die stikstofruimte nodig hebben mogelijk kan maken via de provinciale beleidsregels. De melkveehouders lanceerden donderdagmiddag hun plannen.

LTO Noord steunt 'creatief' verleaseplan stikstofruimte

Veehouderij

Een creatief plan waar iedere partij haar voordeel mee kan behalen, noemt LTO Noord-voorzitter Zuid-Holland Arie Verhorst het idee van de boeren bij Nieuwkoop. Hij zat meerdere malen met de groep melkveehouders om tafel.

Haven Rotterdam juicht verleaseplan boeren toe

Algemeen

Havenbedrijf Rotterdam is niet alleen geïnteresseerd in stikstofrechten van de Nieuwkoopse boeren. Ook voor melkveehouders bij andere Natura 2000-gebieden biedt de verhuur van de stikstofruimte aan de grootse haven van Europa kansen. Dat stelt...

Boeren Nieuwkoopse Plassen willen stikstofruimte verleasen

Veehouderij

Melkveehouders rond het Zuid-Hollandse Nieuwkoop willen stikstofruimte verleasen aan bedrijven die tijdelijk stikstofruimte nodig hebben, zoals bouwbedrijven, de Rotterdamse Haven en Schiphol. Met de opbrengsten kunnen zij innovatieve,...

Flevoboeren onderzoeken machinepark in stikstofdiscussie

Regio Noord

Boeren in Flevoland gaan de provincie adviseren over het versneld vernieuwen van hun machinepark om de stikstofuitstoot te reduceren. Melkveehouder Maarten Burgmans uit Dronten laat weten dat de agrarische ondernemers met een voorstel komen.

Onrust over nationale parken Westerveld

Regio Noord

In gemeente Westerveld is onrust ontstaan over verdere ontwikkeling van de nationale parken Dwingelderveld en het Drents-Friese Wold. Gemeenteraadsfracties zijn tegen een subsidieaanvraag van 800.000 euro bij het Rijk.

Plan zouter Lauwersmeer van tafel

Regio Noord

Het plan om het Lauwersmeer zouter te maken en de verbinding met de Waddenzee te herstellen, is voorlopig van tafel. Een amendement van onder andere het CDA om eerst met de landbouw in gesprek te gaan, werd woensdag met een krappe meerderheid in het...

Allerlaatste adviesbezoek 'Schoon Erf, Schoon Water'

Regio Noord

Bijna 1.600 melkveehouders – driekwart van alle melkveehouders – in Friesland hebben meegedaan aan het project 'Schoon Erf, Schoon Water' van LTO Noord en Wetterskip Fryslân. Dinsdag vond het allerlaatste bedrijfsadviesbezoek plaats bij het...

LTO: 'Verduurzamingsbeleid Zuid-Holland niet realistisch'

Regio West

Wees realistisch over het versnellen en opschalen van de verduurzaming van de landbouw in provincie Zuid-Holland. Daartoe roept LTO Noord de provincie Zuid-Holland op in een reactie op haar plannen voor vitale landbouw.

SFYN-directeur: 'We kunnen niet tegenover elkaar blijven staan'

Algemeen

Opvolgers en zij-instromers worden veel kansen ontnomen om een gezond agrarisch bedrijf te runnen. Daarom moet het landbouwbeleid op de schop. We moeten naar een langetermijnvisie, naar een stip op de horizon, naar een duurzamer verdienmodel. Voor...

Tuinders Zuidplas gaan elektriciteitsnet ontlasten

Regio West

Tuinders in de Zuidplaspolder gaan het elektriciteitsnet op piekmomenten ontlasten, geeft netbeheerder Stedin aan. De drie tuinders krijgen hiervoor een vergoeding.

Zilte landbouw beproefd bij Groningse kust

Akker- & Tuinbouw

Boeren gaan in samenwerking met kennisinstellingen, loonwerkers en provincie Groningen pootgoedaardappelen, graan en groenten verbouwen op de zilte grond bij de dubbele dijk bij Bierum. Daar werd woensdag een begin mee gemaakt door 5 hectare...

FNP: Friesland laks bij bestrijding jakobskruiskruid

Regio Noord

De Fryske Nasjonale Partij (FNP) wil dat provincie Fryslân schadelijke planten beter bestrijdt. Dat blijkt uit Statenvragen die de partij stelt.

Glastuinders Westland gaan collectief afvalwater zuiveren

Regio West

Glastuinders in het Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland gaan in het najaar van 2022 collectief hun afvalwater zuiveren. Hiervoor werd onlangs Waterzuiveringscoöperatie Westland UA opgericht.

LTO: geitenverbod Hogeland en Westerwolde onrechtmatig

Veehouderij

Het verbod op uitbreiding en vestiging van geitenhouderijen van gemeente Hogeland en Westerwolde is onrechtmatig. Dat stelt advocaat Paul Bodden die namens LTO Noord de gemeenten oproept het bestemmingsplan niet vast te stellen.

Gemeente overlegt over slechte staat Oldambtster boerderijen

Regio Noord

Gemeente Oldambt gaat gesprekken met eigenaren van Oldambtster boerderijen voeren over de slechte staat van de gebouwen. Volgens de gemeente is zo'n 30 tot 40 procent van de ongeveer 350 boerderijen er slecht aan toe. 'Het is zonde als ze straks...

Instanties beproeven aanvoerstop Volkeraksluizen

Regio West

Rijkswaterstaat en waterschappen Hollandse Delta, Scheldestromen en Brabantse Delta voeren dit najaar de Praktijkproef Droogte bij het Volkerak-Zoommeer uit. De instanties gaan na wat het effect is van de aanvoerstop bij de Volkeraksluizen als...

Waadrâne experimenteert met nostalgische graanakker

Regio Noord

Met de nostalgische graanakker onderzoekt agrarisch collectief Waadrâne of de biodiversiteit in het gebied kan worden vergroot. Het is een van de zes nieuwe maatregelen die het collectief treft in de GLB-pilot Akkerbelt.

Eerste oogst blauwe bessen bij zonnepark Vlagtwedde

Regio Noord

Om het zicht op het 100 hectare grote zonnepark van Powerfield bij Vlagtwedde te beperken, plantte Bernard Hazenberg vorig voorjaar 24 hectare blauwe bessen. Samen met twintig Poolse uitzendkrachten en scholieren is hij deze weken druk bezig met de...

Landbouw pleit voor noodplan mijnbouwschade

Algemeen

Er moet een noodplan komen voor de invulling van schade en versterking in het aardbevingsgebied in Groningen. Hiertoe roepen landbouwpartijen minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op. 'Er zijn heel schrijnende gevallen in Groningen....

Koos Wiersma voorzitter agrotafel mijnbouw

Regio Noord

Koos Wiersma, waarnemend burgemeester van gemeente Appingedam en oud-melkveehouder, is de nieuwe voorzitter van de agrotafel mijnbouwschade. Hij neemt het stokje over van Henk Jan Bolding, burgemeester van het Hogeland.

Noord-Hollandse landbouworganisaties tegen ganzenplan

Regio West

Boerenorganisaties in Noord-Holland zijn tegen het concept-faunabeheerplan 'Ganzen Noord-Holland 2020-2026' van de Faunabeheereenheid (FBE) Noord-Holland. Ze dringen er bij de FBE op aan om met een grote koerswijziging te komen.

Fotograaf Ketelaar: 'Ik wil boeren positief in beeld brengen'

Regio Noord

De dit jaar afgestudeerde fotograaf Martina Ketelaar heeft een fascinatie voor het maken van foto's van het boerenleven. Haar afstudeeropdracht maakte ze op agrarische bedrijven en ze exposeert met Us Keet, onze keet, in het Fries Landbouwmuseum.

Theaterregisseur: 'Boeren worden klemgezet, dat wil ik voelbaar maken'

Regio West

Theaterorganisatie Karavaan komt in september met de voorstelling Kiem, een boerendrama over de maakbaarheid van het leven. Het stuk wordt gespeeld tussen de aardappelen op een akkerbouwbedrijf in Schermerhorn. Jos van Kan is de regisseur.

Melkveehouders: 'Zonder coronacrisis geen boerderijwinkel'

Regio West

Op het melkveebedrijf van Harm en Maaike Terra in Uitgeest verrees in een maand tijd een boerderijwinkel, midden in de coronacrisis. 'Het loopt storm. Iedereen is enthousiast; de bank, boekhouder, klanten. Zonder corona waren we geen winkel...

Boeren Eemshaven vragen om onafhankelijk verziltingsonderzoek

Regio Noord

Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de mogelijke verziltingsrisico's op akkerbouwland rond de Eemshaven voordat Tennet kabels door boerenland gaat leggen voor een windmolenpark op zee. Deze oproep deden meerdere boeren maandagavond in...

Bladluizen en trips onder controle in Noord-Hollandse proef

Akker- & Tuinbouw

Het aantal bladluizen en natuurlijke vijanden in aardappelen zijn ver onder de schadedrempel gebleven bij Noord-Hollandse boeren die meedoen aan een proef met natuurlijke plaagbestrijdingen. In zaaiuien is de trips onder controle. Dat blijkt uit de...

Extra steun voor zonnepanelen op dak in Zuid-Holland

Regio West

Boeren in Zuid-Holland krijgen meer steun voor het leggen van zonnepanelen op daken. Provincie Zuid-Holland maakte onlangs zo'n 4 miljoen euro vrij voor de regeling Zonnig Zuid-Holland. LTO Noord ziet kansen voor ruim honderd boeren om van de...

Carola Schouten houdt tiende Rede van Fryslân

Regio Noord

Minister Carola Schouten van LNV houdt 8 oktober de tiende Rede van Fryslân. Schouten zal haar visie geven op de ontwikkelingen in de landbouw en de betekenis voor Fryslân als landbouwprovincie. Dat meldt provincie Fryslân.

Hooipakjes laden bij Leeuwarden gaat 'machtig'

Regio Noord

Melkveehouder Tjerk Wartena uit Warten laadde dinsdagmiddag 21 juli samen met familie, vrienden en collega's zeshonderd hooipakjes bij Leeuwarden. 'Dit is machtig. Eigenlijk zouden we het grootste gedeelte van het gras in ronde balen persen. Maar...

Verbod op trekkerprotest in meer veiligheidsregio's

Algemeen

In meerdere delen van het land geldt woensdag een verbod om met landbouwvoertuigen te demonstreren. Veiligheidsregio's Groningen, Flevoland en de Gooi- en Vechtstreek hebben in de nacht van 21 op 22 juli een verbod ingesteld. Veiligheidsregio...

Actie in Friese weide, tientallen boeren bekeurd

Regio Noord

Vierhonderd boeren creëerden maandagavond met hun trekkers op een perceel grasland bij Scharnegoutum de tekst Fryslân en een pompeblêd. Het lichtspektakel was georganiseerd door Team Agro NL en Agractie. Na afloop deelde de politie 34 bekeuringen...

'Bouwvlak voor boerenbedrijven Midden-Groningen groter'

Regio Noord

LTO Noord regio Noord wil dat de bouwvlakken voor alle agrarische bedrijven in de gemeente Midden-Groningen worden vergroot naar 1,5 hectare. Dat blijkt uit de zienswijze op het voorontwerpbestemmmingsplan buitengebied Midden-Groningen.

POV komt met lespakket over varkenshouderij

Veehouderij

Varkenshouders kunnen vanaf dit najaar boerderijspellen gebruiken in hun les aan basisscholieren. De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft samen met pabostudent Pleun Leeijen een lespakket ontwikkeld.

FDF protesteert woensdag bij RIVM

Algemeen

Farmers Defence Force (FDF) gaat woensdag 22 juli actievoeren tegen de voermaatregel bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven. Dat laat het FDF-bestuur weten.

CDA Overijssel vraagt actie van Schouten

Regio Oost

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit moet de veevoermaatregelen sneller doorrekenen of uitstellen. Hiertoe roept de CDA-Statenfractie van provincie Overijssel op.

Een op de vijf boeren in korte keten Zuid-Hollandse Delta

Regio West

Een op de vijf boeren in de Zuid-Hollandse Delta neemt in 2025 deel aan korte ketens. Dat is het streven van rijk en regio.

MOB roept Schouten op voermaatregel niet door te voeren

Algemeen

Milieuorganisatie MOB roept minister Carola Schouten van LNV op om de ad-hocvoermaatregel op dit moment niet door te voeren. 'Dit is een tijdelijke rotmaatregel die weinig zoden aan de dijk zet. Dit ad-hocbeleid kent alleen maar verliezers, zowel de...

Brabantse PVV wil gelijke datum stalaanpassingen

Regio Zuid

De Noord-Brabantse Partij voor de Vrijheid (PVV) wil voor alle veehouders dezelfde deadline voor stalaanpassingen. Dat blijkt uit Statenvragen van de partij aan het provinciebestuur.

Kersen maken wat los in Groningen

Regio Noord

Het is een drukte van belang bij de noordelijkste kersenteler van Nederland. Ruim een halve eeuw zet het bedrijf Oudebosch Fruit in Niehove zijn producten zoveel mogelijk af in de regio, met de boerderijwinkels als kroonjuwelen.

Kleine meerderheid Nederlanders tegen acties

Algemeen

Een kleine meerderheid (55 procent) van de Nederlanders wil dat de protestacties van boeren stoppen. Vier van de tien ondervraagden vindt dat de boeren mogen blijven protesteren. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 25.000 leden van het...

Dieven rooien 100 kilo Frieslanders in Heerhugowaard

Regio West

Op een perceel consumptieaardappelen in Heerhugowaard hebben dieven 100 kilo aardappelen uit de grond gehaald, vermoedelijk in de nacht van zaterdag op zondag. De teler ontdekte de diefstal zondagmorgen 12 juli.

Eerst ontbijten bij de teler, dan kool oogsten

Regio West

Twaalf jongeren helpen vollegrondsgroenteler Patrick Borst in Heerhugowaard de hele zomervakantie met de oogst van witte en rode kool. Voordat ze beginnen, schuiven ze altijd eerst aan voor het ontbijt in de kantine.

Hartenkreet tuinder: pak ook lastige zaken Oostland op

Regio West

Kijk bij de ontwikkeling van glastuinbouwgebied Oostland ook naar de minder duurzame gebieden. Die oproep deed orchideeënteler Dico Bac richting gemeenten en provincie tijdens het webinar over de toekomst van het Oostland, op 13 juli. 'Pak niet...

Noord-Nederland staat trekkerprotesten weer toe

Algemeen

Het verbod om met trekkers te demonstreren wordt in de veiligheidsregio's Groningen, Drenthe en Fryslân niet verlengd. Het verbod liep maandagochtend om 7 uur af.

Noardlike Fryske Wâlden zet Plattelands Energiebedrijf op

Regio Noord

Agrarisch natuurcollectief Noardlike Fryske Wâlden zet een Plattelands Energiebedrijf op. Hiermee kunnen op termijn boeren met zonnepanelen op het dak in vijf gemeenten hun opgewekte groene energie verkopen aan inwoners van de regio. Het bedrijf...

Noord-Holland doet eerste stikstofaankoop

Regio West

Provincie Noord-Holland heeft de grond en driekwart van de bijbehorende stikstofvergunning gekocht van een melkveehouderij in Burgerbrug, bij de Schoorlse Duinen. De grond stond bijna twee jaar te koop. Het is de eerste stikstofaankoop van de...

Fries Landbouwmuseum vreest voor voortbestaan

Regio Noord

Het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden vreest voor zijn voortbestaan nu het museum provinciale subsidie voor de komende vier jaar misloopt. Het roept Provinciale Staten van Friesland in een verklaring op om mee te werken om de toekomst veilig te...

Verbod op trekkerprotesten in Noord-Nederland

Algemeen

Protesten met landbouwvoertuigen in Noord-Nederland zijn tot volgende week maandag 13 juli verboden. Veiligheidsregio's Groningen en Drenthe stelden maandag 6 juli een verbod in. Veiligheidsregio Fryslân volgde dinsdagochtend.

Verbod op demonstraties met trekkers in Groningen

Regio Noord

Veiligheidsregio Groningen verbiedt per direct het demonstreren met landbouwvoertuigen in alle gemeenten in Groningen. Het verbod geldt tot maandag 13 juli 7 uur.

Groen licht voor zoetwateropslag Texel in de winter

Regio West

Boeren op Texel gaan op twee locaties zoetwater opslaan in de winter. Dat regenwater willen ze in de zomer gebruiken om 50 tot 100 hectare te irrigeren. Het Waddenfonds gaf maandag groen licht voor het project 'Zoete Toekomst Texel' van LTO Noord,...

Campinghouder: 'In plaats van wintersport naar Zoutelande'

Multifunctionele landbouw

Minicampings in de gemeente Veere mogen voor het eerst komende winter open zijn. De gemeenteraad ging akkoord met een pilot na aandringen van brancheorganisaties, VVD en campingondernemers. Boerencampingeigenaar Adrie Boogaard uit Zoutelande is een...

Corona zorgt voor run op boerencampings

Multifunctionele landbouw

Eigenaren van boerencampings maken zich op voor een drukke periode nu veel mensen in Nederland blijven vanwege corona. Aan het begin van de zomer moeten boeren uit heel het land al nee verkopen, sommigen zelfs tientallen keren per dag. De gemiste...

Mais beregenen op veengrond? Dat is de vraag

Veehouderij

Boeren op veengrond buigen zich na drie droge voorjaren over de vraag of ze hun maisland op veen moeten beregenen, bevloeien of geen vocht moeten toedienen.

Raadsfracties roeren zich in ganzendiscussie Noord-Holland

Regio West

CDA- en VVD-fracties van een kleine dertig Noord-Hollandse gemeenten en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dringen er bij provincie Noord-Holland op aan de verhoging van het eigen risico van ganzenschade voor boeren af te schaffen. Dat...

Aanpak droogte vraagt kanteling van denken

Algemeen

Water vasthouden is de afgelopen jaren het antwoord geweest van de waterschappen op langdurig droge perioden. Dat is niet langer afdoende. Hydrologen en waterschapsbestuurders pleiten voor een structurele aanpak per gebied, waarbij heilige huisjes...

Pleidooi voor structurele aanpak van droogte

Algemeen

Waterschappen en hydrologen pleiten voor een structurele aanpak van de droogte. Zij willen daarbij ook kijken naar de inrichting van gebieden en meer inzet van nieuwe technologieën, zoals onderwaterdrainage. Dat blijkt uit een rondgang langs...

Rijen voor fritesaardappelen in steden

Regio Noord

Akkerbouwer Peter de Regt uit Dronten leverde zaterdag fritesaardappelen voor de aardappelenbergen in Utrecht en Leeuwarden. De animo hiervoor is groot, merkte De Regt. 'Er staan rijen mensen voor de aardappelen in Utrecht, niet meer normaal.'

Melkveehouder Jansen: 'Horeca moet wel beetje boers blijven'

Regio West

Harm en Maartje Jansen van de Meentboerderij in Hilversum moesten de deuren sluiten van hun multifunctionele bedrijf toen de coronacrisis uitbrak. Nu ontvangen ze weer zorgdeelnemers en bezoekers op 1,5 meter afstand.

LTO Noord regio Noord gaat niet in gesprek over bossenplan

Regio Noord

LTO Noord regio Noord gaat niet meedenken over de uitvoering van de Bossenstrategie in de noordelijke provincies. Dat blijkt uit een brief die de organisatie heeft gestuurd naar de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Onderhoud pachthoeves wordt structureel

Algemeen

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat pachthoeves structureel onderhouden. Dat blijkt uit een brief van het Rijksvastgoedbedrijf aan pachters over het onderhoud en herstelwerkzaamheden van pachtboerderijen.

Friese Provinciale Staten dringen aan op weren wolf

Regio Noord

Provinciale Staten van Friesland hebben woensdagavond met een krappe meerderheid de motie 'wolven niet welkom in Friesland' van CDA, VVD, FvD en PVV aangenomen. De partijen vragen in de motie het provinciebestuur met een plan van aanpak te komen om...

Structurele verhoging Fries slootpeil bij droogte in zicht

Regio Noord

De fracties binnen Wetterskip Fryslân zien het structureel verhogen van zomerpeilen in droge perioden als goede oplossing om grondwaterstanden versneld te herstellen. Het voorstel van het dagelijks bestuur gaat als hamerstuk naar het algemeen...

Wetterskip handhaaft meer op wateronttrekking

Regio Noord

Wetterskip Fryslân handhaaft meer op het beregenen met grond- en oppervlaktewater. De controles op het onttrekken van grondwater vinden vooral plaats op hoge zandgronden tijdens droge perioden. Met deze verscherping wil het waterschap beter zicht...

LTO: sluit windpark Noordzee aan via Eemshaven-Oost

Regio Noord

Sluit de windmolens op de Noordzee via Eemshaven-Oost aan op de hoogspanningsverbinding en trek de kabel door via het haventerrein naar het hoogspanningsstation. Dat verzoekt LTO Noord het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Collectief herstelt 75 kilometer singel in Zuidelijk Westerkwartier

Regio Noord

Landschapsbeheer Groningen en Collectief Groningen West willen voor 2022 75 kilometer elzen- en houtsingel herstellen in het Zuidelijk Westerkwartier. Ze zoeken hiervoor eigenaren die een singel willen laten herstellen.

Friese CDA vraagt opheldering over glasvezel buitengebied

Regio Noord

De CDA-Statenfractie in Friesland wil opheldering van Gedeputeerde Staten waarom een aantal adressen in het buitengebied niet kan worden aangesloten op glasvezel. De fractie heeft hierover Statenvragen gesteld.

VVD en CDA vragen steun voor Potato Valley

Regio Noord

CDA en VVD willen dat provincie Friesland Potato Valley blijft ondersteunen. Het innovatieplatform werd in 2016 opgericht. Het heeft als doel om via onderzoek, innovatie en onderwijs te komen tot een duurzaam pootaardappel- en akkerbouwsysteem in...

Friese landbouw en natuur willen onderzoek extern salderen

Regio Noord

Friese natuur- en landbouworganisaties vragen de provincie Friesland het extern salderen voorlopig niet open te stellen. Volgens de partijen kan de provincie niet ingrijpen wanneer te veel stikstofrechten uit een gebied of sector wegvloeien. Daarom...

Harold Zoet benoemd tot bestuurder LTO Noord regio Oost

Regio Oost

Harold Zoet is benoemd tot regiobestuurder bij LTO Noord regio Oost. De 48-jarige Zoet woont in het Gelderse Wezep, waar hij samen met zijn vrouw Yvette een hippisch bedrijf heeft. Hij volgt melkveehouder Henk Jolink uit Drempt op.

Eemshaven in beeld voor aansluiting windpark Noordzee

Regio Noord

De Eemshaven heeft de voorkeur van Groningse en Friese overheden als aansluitpunt voor het toekomstige windpark op de Noordzee. Een van de voorwaarden die de regiopartijen stellen, is dat de Noord-Groningse kuststrook als hoogwaardig landbouwgebied...

Maatschap Witteveen tackelt droogte

Regio Noord

Melkveehouders Anno en Erik Witteveen uit het Zuidoost-Friese Oldetrijne hebben maatregelen getroffen om de 'droogte te tackelen'. Ze investeerden in een elektrische beregeningsinstallatie, legden drains aan en plaatsten stuwen in de sloot om de...

Coronaproof op vakantie bij Utrechtse boeren

Regio West

Voorbereiden op de 1,5 metereconomie, hoe doe je dat als boer met een groepsaccommodatie, bed and breakfast en camping? Clara van Ravenhorst uit Woudenberg bedacht 'vakantie apart together'. Haar collega Marianne Hoekstra uit Kockengen biedt...

Bestuurder Wetterskip: 'Droogte in Friesland serieuze zorg'

Regio Noord

Hoewel er nog voldoende water in het IJsselmeer zit, is de droogte in Friesland een serieuze zorg. Dat stelt Jan van Weperen, bestuurder bij Wetterskip Fryslân.

Familie Bokma runt kaaswinkel in oude school in Workum

Regio Noord

Jersey-houder Otto-Jan Bokma uit It Heidenskip zag zijn klantenkring de afgelopen tijd verdubbelen. Sinds begin mei runt hij een kaaswinkel in Versmarkt De 3 Ambachten in Workum.

Terschellinger melkveehouder wint Gouden Grutto

Multifunctionele landbouw

Biologisch melkveehouder Egbert Zorgdrager uit Formerum op Terschelling heeft de Gouden Grutto van de Vogelbescherming gewonnen. Het is de natuurprijs voor boeren die zich inzetten voor het beschermen en behouden van weidevogels.

Rijnland inspecteert droogtegevoelige keringen

Regio West

Het Hoogheemraadschap van Rijnland voert proefboringen uit op zeer droogtegevoelige keringen. Dit doet het hoogheemraadschap om te kijken of de inspectie moet worden uitgebreid. Het werkgebied van het schap telt 1.220 kilometer keringen.

LTO verbaasd over glyfosaatverbod Noord-Holland

Regio West

'Heel onverstandig', noemt LTO Noord Noord-Holland-voorzitter Nico Verduin het verbod op het gebruik van glyfosaat op provinciale pachtgronden. 'De provincie gaat voorbij aan de wetenschappelijke adviezen van gerenommeerde instituties als het Ctgb....

Boeren woedend over Twitterfoto Noord-Holland

Akker- & Tuinbouw

Provincie Noord-Holland heeft met een Twitterfoto de woede van boeren op de hals gehaald. Ze plaatste woensdag bij een bericht over het verbod op glyfosaat op pachtgrond een foto van het beregenen van tulpen. Een suggestieve foto, stellen enkele...

Noord-Holland verbiedt glyfosaat op pachtgrond

Regio West

Provincie Noord-Holland verbiedt het gebruik van glyfosaat op provinciale agrarische grond. Het verbod gaat per 1 november in voor de nieuwe pachtcontracten.

Subsidie voor loonwerkers in Friese veenweide

Regio Noord

Loonbedrijven in de Friese veenweide kunnen subsidie krijgen voor de aanschaf van machines voor niet-kerende grondbewerking. Hiermee wil het bestuurlijk overleg veenweide het gebruik van deze machines stimuleren. Strokenfrezen zijn op dit moment nog...

Friese partijen dringen aan op provinciale regie extern salderen

Regio Noord

FNP, CDA en VVD willen dat provincie Fryslân een belangrijke regierol krijgt bij het extern salderen. Zij willen dat het College van Gedeputeerde Staten hierop aandringt bij minister Carola Schouten van LNV. Deze oproep doen ze 27 mei in een motie...

LTO roept op tot vakantie vieren bij de boer

Multifunctionele landbouw

Vier vakantie bij de boer. Die oproep doet voorzitter Arjan Monteny van LTO Multifunctionele Landbouw nu de vakantieplannen van Nederlanders naar het buitenland in de ijskast staan vanwege de coronacrisis.

POAH! Fendt 610 LS Mechanisatie