Tienke Wouda

Tienke Wouda

Tienke Wouda is coördinerend redacteur Regio. Ze schrijft over Friesland en Groningen en de verbrede landbouw.

Contact

Artikelen door Tienke Wouda

Roep om landgoedpilots in Friese veenweide

Regio Noord

Er moet meer onderzoek komen naar landgoederen als verdienmodel voor de Friese veenweide. Hiervoor pleit Albert van Zadelhoff, senior manager bij de Triodos Bank. Hij is voorzitter van het Inspiratieteam Toekomst Veenweide. 'Ik ben ervan overtuigd...

Gedeputeerde wil snel onderzoek naar grondhandel Eemshaven

Regio Noord

Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol (CDA) wil dat er zo snel mogelijk onderzoek komt naar de aankoop van landbouwgrond door Groningen Seaports voor de bouw van Google in de Eemshaven. 'Ik zal mij tot het uiterste daarvoor inzetten', zei de gedeputeerde,...

Groenendijk: 'Archeoloog moet zich meer inleven in boerenveld'

Regio Noord

Ambtenaren, marktpartijen en archeologen moeten boeren veel meer betrekken bij hun cultuurhistorisch werk. Dat verkleint de kloof tussen landbouw en archeologie, stelt emeritus hoogleraar Archeologie en maatschappij Henny Groenendijk uit het...

Hoogheemraadschap start onderzoek bestrijding rivierkreeft

Regio West

Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard start onderzoek naar de bestrijding van de Amerikaanse rode rivierkreeft. Volgens voorzitter van Deltaprogramma Agrarisch Water Zuid-Holland en waterschapsbestuurder Aart de Zeeuw loopt het aantal...

Weidevogels weer terug bij Andreae uit Jellum

Regio Noord

De weidevogels zijn weer terug bij melkveehouder Minno Andreae uit Jellum. Samen met de vogelwacht Leeuwarden richtte hij plasdrasgebied in. 'Het is heel succesvol, er zit de wereld aan weidevogels', zei de boer woensdag tijdens een bijeenkomst van...

LTO Noord eist onderzoek naar grondhandel voor Google Eemshaven

Regio Noord

LTO Noord eist onderzoek naar de grondverwerving rond de bouw van datacentrum Google bij de Eemshaven in provincie Groningen. Het lijkt erop dat over de rug van boeren miljoenen euro's zijn verdiend, stelt afdelingsvoorzitter Lammert Westerhuis van...

Boerenzoon Tim strikt YouTuber Gio voor vlog over koeiendans

Regio West

De 22-jarige YouTuber en acteur Gio filmde zaterdag dat de zeshonderd koeien van Jaap Schep en Rianne de Wit uit het Zuid-Hollandse Bergambacht voor het eerst dit seizoen naar buiten gingen. Ook maakte hij beelden van zijn Ferrari en de trekker, ...

Agrarische Jongeren Friesland: 'Veenweideplan remt extensivering'

Regio Noord

Het Friese veenweideprogramma remt agrarische bedrijven die willen extensiveren. Dat stelde bestuurslid Jaap Formsma van de Agrarische Jongeren Friesland (AJF) tijdens de hoorzitting over het veenweidebeleid. Dertig mensen spraken onlangs in.

Groningse akkerbouwer filmt goudjakhals

Regio Noord

Akkerbouwer Jan Kolhorn uit het Groningse Uithuizermeeden filmde vorige week woensdag tijdens het aardappelpoten een goudjakhals. Het is voor het eerst dat het dier in het wild op camera is vastgelegd in Nederland. 'Heel bijzonder', vindt de...

Veenweideboer blijft cruciale rol spelen

Algemeen

De boer blijft als beheerder van het veen ook in de toekomst een cruciale rol spelen in het veenweidegebied. Het vinden van goede verdienmodellen is hierbij van wezenlijk belang. Dat was een van de conclusies tijdens het webinar 'Perspectief voor...

Meer variatie in waterpeil Friese boezem

Regio Noord

Er komt meer variatie in het waterpeil van de Friese boezem. Dat blijkt uit het ontwerp-peilbesluit voor de Friese boezem.

Boeren Krimpenerwaard leggen natuur aan

Regio West

Boeren in de Krimpenerwaard gaan meer natuur aanleggen en beheren. Zij hebben hiervoor met de provincie Zuid-Holland afspraken gemaakt.

Texelse boer lonkt naar Randstedelijke toerist

Regio West

Boeren op Texel gaan met steun van het korteketenbedrijf Local2Local hun producten vermarkten naar de Texel-liefhebber in de Randstad. Met de plus die het initiatief Dapper. oplevert, willen ze zowel hun agrarische bedrijven als het landschap op het...

Friese Staten houden vast aan gruttoambitie

Regio Noord

Een meerderheid van de Friese Provinciale Staten (PS) wil de weidevogelstand opkrikken naar 10.000 gruttobroedparen in 2030. Hiermee zetten de partijen in op continuering van het huidige weidevogelbeleid. Dat bleek woensdagavond uit de behandeling...

Natuurorganisaties roepen op katten 's nachts binnen te houden

Regio Noord

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en Bond Friese Vogelwachten (BFVW) roepen kattenbezitters op hun kat 's nachts binnen te houden tijdens het weidevogelseizoen.

Opvolger zit vol plannen voor zorgboerderij in Blessum

Regio Noord

Marten Hoekstra en Griet Bloem begonnen vanuit het niets met een jongveeopfok en zorgboerderij in het Friese Blessum. En met succes. Dochter Anna Hoekstra (29) staat klaar voor overname van De Buorren.

LTO: geen grond opofferen voor industrie Eemshaven

Regio Noord

Provincie Groningen en gemeente Het Hogeland zijn van plan om de Eemshaven uit te breiden met 600 hectare door een bedrijventerrein met bufferzone te ontwikkelen in de Oostpolder. LTO Noord is tegen onteigenen van landbouwgrond voor deze...

Bestuurders hoogheemraadschap: 'Veel politieke scoringsdrift rond veenweide'

Regio West

Vanuit de provinciehuizen wil de politiek ingrijpen om de CO2-uitstoot te verminderen en de bodemdaling te vertragen in de veenweidegebieden. Algemeen bestuurders Simon Ruiter en Jan-Dirk Rooker (ongebouwd) van Hoogheemraadschap Hollands...

Afschotverbod smienten Zuid-Holland blijft van kracht

Regio West

De Raad van State heeft Faunabeheereenheid Zuid-Holland en het provinciebestuur in hoger beroep in het ongelijk gesteld over de afschot van smienten. Hiermee blijft het afschotverbod voor de eendensoort overeind in Zuid-Holland.

Vogelbescherming dringt aan op uitvoering Aanvalsplan Grutto

Algemeen

Vogelbescherming Nederland vindt dat het te lang duurt voordat Aanvalsplan Grutto wordt verwezenlijkt. Samen met andere natuurorganisaties is zij een petitie gestart om het reddingsplan voor de weidevogels in het regeerakkoord op te nemen.

Boer kan waterafstotendheid van veen voorkomen

Regio Noord

Het risico op waterafstotendheid van veen kan worden voorspeld aan de hand van chemische eigenschappen van de bodem en monitoring van het bodemvocht. Dit kan boeren helpen gericht maatregelen te nemen, zoals beregenen of bevloeien, om het probleem...

Provincie Fryslân wil distelregels wijzigen

Regio Noord

Boeren vrezen overlast van distels wanneer voor de speerdistel en kale jonker geen bestrijdingsplicht meer geldt op niet-landbouwgronden. Provincie Fryslân wil deze distelsoorten uit de distelverordening halen.

Predatie aanpakken met weidevogelcoördinator

Regio Noord

Met de inzet van weidevogelcoördinatoren kan predatie beter worden aangepakt. Dat concludeert Bart Jansen in zijn onder-zoek 'In het geweer tegen de achteruitgang van de weidevogels in Friesland?' Jansen, nu flora- en faunaspecialist bij LTO Noord,...

Grondkamer tegen glyfosaatverbod pachtgrond Noord-Holland

Regio West

Provincie Noord-Holland mag het gebruik van glyfosaat op provinciale pachtgronden in meerjarige contracten niet verbieden. Dat heeft Grondkamer Noordwest bepaald.

Jarno Rietema nieuwe voorzitter GrAJK

Regio Noord

Akkerbouwer Jarno Rietema uit Oudeschip is gekozen tot nieuwe voorzitter van het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK). Dat gebeurde woensdagavond tijdens de online algemene ledenvergadering. Hij volgt akkerbouwer Willem Dinkla uit...

Hoogheemraadschap start toezicht op teeltvrije zones

Regio West

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) controleert de komende maanden op naleving van teeltvrije zones. Hiermee wil het hoogheemraadschap gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terugdringen en de waterkwaliteit verbeteren.

Pieter Deinum is melkveehouder en uitvaartverzorger

Regio Noord

Het was even slikken voor Pieter Deinum, toen er geen opvolger was voor zijn melkveehouderij in Oudemirdum. Maar hij ziet ook kansen. Zo gaat hij meer op pad als uitvaartverzorger.

Waddenfonds steekt geld in karakteristieke boerderijen Waddengebied

Regio Noord

Het Waddenfonds investeert 400.000 euro in het behoud van karakteristieke boerderijen in het Waddengebied. De boerderijen zijn belangrijke cultuurhistorische en landschappelijke elementen in de streek en worden gezien als iconen van de...

Friese overheid halveert gebied voor veenweideopgaven

Regio Noord

De Friese overheden verkleinen het gebied voor veenweideopgaven van 59.000 naar 28.000 hectare. Alleen in gebieden met een veenpakket dikker dan 80 centimeter willen Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân maatregelen nemen om bodemdaling in het...

Projectgroep wolvenschade van start in Friesland

Regio Noord

Een projectgroep gaat zich buigen over de preventie van wolvenschade in Friesland. Gedeputeerde Staten stemden woensdag in in met het instellen van de Projectgroep Preventie Wolvenschade Fryslân (PPWF) per half april.

Waddenfonds zet sein op groen voor 'Zoet op zout'

Regio Noord

Het project 'Zoet op zout' kan van start. Het Waddenfonds heeft daarvoor de seinen op groen gezet.

CDA-gedeputeerden Limburg stappen op na tumult over subsidie

Regio Zuid

De twee Limburgse CDA-gedeputeerden Hubert Mackus (Landbouw, Landschap en Mobiliteit) en Ger Koopmans (Cultuur, Financiën en Integratie) zijn vrijdagmorgen opgestapt.

Grote zorgen over komst zwervende wolven naar Friesland

Regio Noord

Schapenhouders Gijsbert Six en Saskia Duives-Cahuzak zien het somber in voor schapen en ander vee als er zwervende wolven naar Friesland komen.

Meindert Stolk voorgedragen als landbouwgedeputeerde Zuid-Holland

Regio West

Communicatieadviseur Meindert Stolk uit Wassenaar is voorgedragen als landbouwgedeputeerde voor Zuid-Holland. De CDA'er volgt Adri Bom-Lemstra op die in mei start als voorzitter van Glastuinbouw Nederland.

Excuses Fries provinciebestuur aan boerenvertegenwoordigers

Regio Noord

Natuurgedeputeerde Douwe Hoogland (PvdA) heeft woensdag excuses gemaakt over het proces rond de afstemming van de zorgplicht voor weidevogels. Dat gebeurde in het spoeddebat van Provinciale Staten dat ChristenUnie, PVV en Forum voor Democratie (FvD)...

Provincie Fryslân steekt geld in onderzoek verzilting

Regio Noord

Provincie Fryslân ondersteunt de agrarische sector in de noordelijke kleischil met 250.000 euro in het onderzoek naar het op peil houden van de landbouw bij verzilting. Het project Zoet op Zout van onder andere landbouworganisaties en waterschappen...

Friese natuurinclusieve kaas in schap Albert Heijn

Regio Noord

Kaasbedrijf De Fryske levert zijn kaas sinds deze week aan Albert Heijn. Het is voor het eerst dat de natuurinclusieve regiokaas, waarvoor vier melkveehouders uit Zuid-Friesland de melk leveren, op deze schaal buiten Friesland wordt afgezet.

Dijkgraaf Wetterskip: 'Wij moeten als waterschap ons gezicht laten zien'

Regio Noord

De boer op om te luisteren en uitleg te geven over waarom het waterschap bepaalde keuzes moet maken. Dat is voor dijkgraaf Luzette Kroon van Wetterkip Fryslân van essentieel belang. 'We moeten ons gezicht laten zien en met elkaar het gesprek...

Friese CDA bezorgd over verlenen natuurwetvergunning

Regio Noord

De Friese CDA-Statenfractie wil weten hoe het provinciebestuur van Friesland omgaat met het verlenen van een natuurwetvergunning nu de rechtbank in Noord-Nederland de natuurwetvergunning van een veehouder in Ee heeft vernietigd. Dat blijkt uit...

NAJK 'onthutst' over afschieten natuurwetvergunning

Veehouderij

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) wil deze week overleg met landbouwminister Carola Schouten over het vernietigen van de natuurwetvergunning voor uitbreiding van een melkveebedrijf in het Friese Ee. De uitspraak van de rechter heeft...

Kamervragen CDA over vernietigen Friese vergunning

Politiek

Het CDA wil van landbouwminister Carola Schouten en staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat weten wat de gevolgen zijn van het vernietigen van een natuurvergunning van een melkveehouderijbedrijf in het Friese Ee. Dat...

Rechtbank vernietigt vergunning voor uitbreiding Friese melkveehouderij

Veehouderij

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland heeft het besluit van provincie Fryslân om een vergunning te verlenen voor uitbreiding van een melkveehouderij in het Friese Ee vernietigd. Volgens de rechter is de vergunning voor een...

Politie rolt drugslab op in leegstaande boerderij Ter Apel

Regio Noord

Politie Groningen heeft in een loods bij een leegstaande boederij in Ter Apel vrijdagmiddag een compleet ingericht en werkend drugslab aangetroffen. Drie mannen, die bezig waren met de productie van amfetamine, zijn aangehouden.

Noord-Brabant kent ruim zeshonderd adviesvouchers toe

Regio Zuid

Provincie Noord-Brabant heeft de afgelopen drie jaar ruim zeshonderd adviesvouchers toegekend om agrarisch ondernemers te steunen die zijn gestopt, gaan stoppen of willen omschakelen.

LTO Nederland roept op om te gaan stemmen op 17 maart

Politiek

LTO Nederland roept mensen via Twitter op om te gaan stemmen voor de Tweede Kamer op woensdag 17 maart.

Roompot duikt in luxe kamperen bij boer

Multifunctionele landbouw

Vakantieparkenketen Roompot breidt zijn accommodatieaanbod uit naar 27 boerderijen in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk. Het bedrijf gaat een samenwerking aan met BoerenBed dat al jarenlang luxe kamperen aanbiedt op agrarische bedrijven.

Overheden corrigeren rekenmodel Aerius

Algemeen

Percelen met regulier agrarisch gebruik worden verwijderd uit het rekenprogramma Aerius. Op die percelen hoeft niet te worden getoetst op de aanwezigheid van stikstofgevoelige natuur. Dat melden de provincies via het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Glastuinders luiden noodklok over voortbestaan Westland

Akker- & Tuinbouw

Glastuinders in het Westland luiden de noodklok over het voortbestaan van het glastuinbouwgebied. 'Verontruste Duurzame Glastuinders' en 'Behoud de Klok=Behoud de Coöperatie' uiten hun zorgen in een open brief aan adviesraden van de regering.

ABN Amro: 'Bestedingen boerderijwinkels blijven hoog'

Economie

Boeren en tuinders die via speciaalzaken als boerderijwinkels aan consumenten leveren, profiteren van de veranderde consumentenbesteding door de coronacrisis. Die nam bij voedingsspeciaalzaken begin dit jaar zo'n 30 procent toe. Dat blijkt uit...

Fryslân wil overleg over breder gedragen weidevogelregels

Regio Noord

Provincie Fryslân gaat op korte termijn met verschillende vertegenwoordigers van de agrarische sector in overleg om tot een breder gedragen en werkbaar voorstel rond de zorgplicht van weidevogels te komen.

Friese boeren voeren actie tegen verscherpt weidevogelplan

Regio Noord

Boeren voeren woensdagochtend actie in Leeuwarden tegen de plannen van het provinciebestuur om de zorgplicht voor weide- en akkervogels te intensiveren. Daarbij gaan boerenvertegenwoordigers in gesprek met gedeputeerden Klaas Fokkinga (FNP) en Douwe...

Weide Weelde-boeren stappen over naar huismerk Poiesz

Regio Noord

Weide Weelde-boeren gaan hun producten onder het huismerk Noordertrots van Poiesz Supermarkten leveren. Het merk Weide Weelde Boerenzuivel van zuivelcoöperatie NoorderlandMelk blijft als melkstroom bestaan, maar zal voorlopig uit de schappen van...

Aantal opgerolde drugslabs in Noord-Nederland verdubbeld

Regio Noord

Het aantal opgerolde drugslabs in Noord-Nederland is vorig jaar bijna verdubbeld. In 2020 werden elf drugslabs ontdekt. In 2019 waren dit er zes. Dat blijkt uit cijfers van de politie. Door meer leegstand van schuren neemt het risico op ondermijning...

Omstreden rietproef Lauwersmeer start zaterdag

Regio Noord

De rietproef in het Lauwersmeer gaat zaterdag van start. De proef is meerdere keren uitgesteld, onder andere door verzet van boeren rond het Lauwersmeergebied. Zij vrezen onder meer voor verzilting als het waterpeil wordt verhoogd.

2 miljoen euro voor vitale landbouw Zuid-Holland

Regio West

Voor een vitale landbouw en een betere verbinding tussen stad en platteland in Zuid-Holland wordt 2 miljoen euro uitgetrokken. Dat meldt provincie Zuid-Holland.

CDA bezorgd over veenweideboeren

Regio Noord

Het veenweidedossier kan weleens groter zijn dan het aardbevingsdossier in Groningen, zeker als het gaat om de economische waarde. Dat betoogde CDA-Tweede Kamerlid Jaco Geurts maandag tijdens de online CDA-verkiezingsbijeenkomst van gemeente De...

Slot dreigt voor boerenbedrijven in veenweide bij Leeuwarden

Regio Noord

Leeuwarden dreigt de melkveehouderij in het veenweidegebied in zijn gemeente op slot te zetten. Dat blijkt uit het conceptomgevingsplan Leeuwarden - Buitengebied Zuid. De gemeente moet terug naar de tekentafel en met de 24 boeren in gesprek gaan,...

Provinciebestuur staat achter zonnepark van boeren Schiphol

Regio West

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland willen ruimte bieden voor een zonnepark ten zuidoosten van Zwanenburg bij Schiphol. Het zonnepark 'De Groene Energie Corridor' is een lokaal initiatief van een aantal boeren in overleg met gemeente...

Friese veehouders melden zich voor stikstofaankoop

Regio Noord

Zeven Friese veehouderijen met een relatief hoge stikstofuitstoot bij Natura 2000-gebieden willen meedoen aan de aankoopregeling van het Rijk.

LTO Noord in beroep tegen vergunning datacenter Wieringermeer

Regio West

LTO Noord-afdeling Hollands Kroon gaat in beroep tegen de omgevingsvergunning die gemeente Hollandse Kroon begin januari heeft verleend aan Microsoft voor de bouw van een datacenter op het bedrijventerrein Agriport A7 in Middenmeer.

Veehouders voeren pilot uit met Fries wolvenhek

Regio Noord

Stichting Wolvenhek Fryslân gaat aan de slag met een pilot voor het wolvenhek rond het weidegebied in Friesland.

Natuurmonumenten krijgt 5 miljoen euro voor korte keten Rotterdam

Regio West

Natuurmonumenten wil de transitie naar een natuurinclusieve landbouw en een regionale voedselketen in en rond Rotterdam versnellen. De Nationale Postcode Loterij steunt het zesjarige programma 'Rotterdam de boer op!' van de natuurorganisatie met 5...

19 miljoen euro voor Groningse boeren met aardbevingsschade

Regio Noord

Voor boeren in Groningen met aardbevingsproblematiek komt 19 miljoen euro beschikbaar via het agroprogramma. Het meerjarenprogramma is woensdag gestart. De agrarische sector, provincie Groningen, gemeenten en het Rijk werken in het project samen.

Agrotafel verwacht perspectief voor boer met aardbevingsschade

Regio Noord

Voor Groningse boeren met mijnbouwschade komt meer perspectief. De agrotafel ontwikkelde samen met de provincie en het Rijk een meerjarenplan om boeren ook bedrijfseconomisch te helpen. 'Boeren aarzelen over investeringen', stelt voorzitter Koos...

Friese CDA en ChristenUnie bezorgd over weidevogelregels

Regio Noord

De Friese Statenfracties van CDA en ChristenUnie maken zich zorgen over het draagvlak voor weidevogelbeheer. Zij stellen vragen aan Gedeputeerde Staten.

Fryslân maakt weidevogelregels

Regio Noord

Provincie Fryslân maakt weidevogelsregels voor boeren in weidevogel- en akkervogelkerngebieden. Volgens de provincie zijn regels nodig omdat tegenover de zorgplicht ook een vergoeding staat.

Friesland zet pool van landbouwadviseurs op

Regio Noord

Provincie Fryslân zet een pool van landbouwadviseurs op. Die specialisten gaan boeren adviseren over natuurinclusieve en kringlooplandbouw. De pool gaat in de loop van deze maand van start.

Voorbereidingen rietproef Lauwersmeer gestart

Regio Noord

Provincie Groningen is maandag 1 februari samen met waterschap Noorderzijlvest en wetterskip Fryslân gestart met de voorbereidingen voor de rietproef in het Lauwersmeer. Op vijf locaties worden pompen geplaatst en komen er twee vispassages.

Noardeast-Fryslân ondertekent Waddenagenda voorlopig niet

Regio Noord

Het college van gemeente Noardeast-Fryslân gaat woensdag de Waddenagenda 2050 niet ondertekenen tijdens het online Waddencongres. Dat deelde wethouder Jelle Boerema (VVD) dinsdagavond de raadsleden mee in een spoedvergadering op het gemeentehuis in...

Boeren demonstreren in Dokkum tegen waddenplannen

Regio Noord

Boeren rond Dokkum demonstreren maandagochtend bij het gemeentehuis in Dokkum tegen de ondertekening van de intentieverklaring Waddenagenda 2050.

Senn en Jill winnaars winterkleurplaatwedstrijd

Algemeen

De driejarige Senn en zijn vijfjarige zus Jill de Wit uit het Noord-Brabantse Gemert zijn de winnaars van de Steyr- en Nieuwe Oogst-winterkleurplaatwedstrijd. Zij ontvangen een Steyr-traptrekker.

Zuid-Holland komt uiterlijk april met stikstofregels Nieuwkoop

Regio West

Provincie Zuid-Holland komt uiterlijk in april met aparte beleidsregels voor boeren bij de Nieuwkoopse Plassen. Dat antwoordde gedeputeerde Jeannette Baljeu (VVD) deze week op vragen van VVD-Statenlid Mirjam Nelisse.

LNV trekt 300.000 euro uit voor Nieuwkoopse stikstofpilot

Regio West

Het ministerie van LNV steunt het stikstofinitiatief van de boeren rond de Nieuwkoopse Plassen met 300.000 euro. Dat zegde landbouwminister Carola Schouten de agrarisch ondernemers maandag toe tijdens een bedrijfsbezoek in Bodegraven.

Zussen gaan voor grotere schapentak

Regio Noord

Sietske en Jantsje Elgersma willen van de melkschapenhouderij op het ouderlijk melkveebedrijf in Oudebildtzijl de hoofdtak maken. Ze leveren sinds dit jaar aan Rouveen Kaasspecialiteiten.

Interesse voor vervolgproject 'Vruchtbare Kringloop' neemt toe

Regio Noord

60 procent van de boeren in Friesland wil meedoen aan een vervolg van het project 'Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland' als dat financieel voordeel oplevert. Dat blijkt uit onderzoek van Marja Leenstra, student Dier- en Veehouderij aan Hogeschool...

Westland gaat strenger controleren op waterzuiveringsplicht

Regio West

Gemeente Westland gaat strenger controleren op de waterzuiveringsplicht. Ze brengt in kaart wat de nullozers zijn, welke bedrijven zelf zuiveren en een mobiele installatie hebben en welke ondernemers de mazen in de wet opzoeken.

Boeren halen in eerste week 10.000 euro op voor wolvenhek

Regio Noord

Friese boeren hebben in een week tijd ruim 10.000 euro opgehaald voor een wolvenhek om Friesland.

LTO Noord teleurgesteld over aanlandingskeuze windmolenpark

Regio Noord

LTO Noord is teleurgesteld in de keuze van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om Eemshaven-West als voorkeurstracé aan te wijzen bij de aanlanding van het windmolenpark op de Noordzee. Dat geeft de Groningse LTO-regiobestuurder Lammert...

Friese melkschapenhouders in zee met Rouveen Kaasspecialiteiten

Regio Noord

Vijf Friese schapenhouders leveren sinds dit jaar hun gangbare schapenmelk aan Rouveen Kaasspecialiteiten. Het gaat vooralsnog om een kleine miljoen kilo schapenmelk op jaarbasis.

If Fryske Gea: 'Wildcamera legt wolf in de Alde Feanen vast'

Regio Noord

Een wildcamera van natuurorganisatie It Fryske Gea heeft in de nacht van dinsdag op woensdag met grote waarschijnlijkheid een wolf geregistreerd bij nationaal park de Alde Feanen in Earnewâld. De organisatie heeft pachters met schapen in het gebied...

Schapenhouders starten actie voor wolvenhek om Friesland

Regio Noord

Vijf schapenhouders in Friesland willen met een hek om de provincie de wolf weren. Ze zijn hiervoor een crowdfundingsactie begonnen. Donderdagmiddag lichtten zij hun plannen toe in Nieuwspoort in Den Haag.

Friese landbouwagenda moet langetermijnbeleid bieden

Regio Noord

Boeren moet een langetermijnbeleid worden geboden in de landbouwtransitie. Dat benadrukte LTO Noord-bestuurder Trienke Elshof donderdagochtend tijdens de online aftrap van de landbouwagenda 2030 van provincie Fryslân.

Zuid-Holland komt met aparte beleidsregels voor Nieuwkoop

Regio West

Provincie Zuid-Holland stelt 18 januari het extern salderen en verleasen van stikstof open, met uitzondering van het gebied rond de Nieuwkoopse Plassen. Voor dit gebied worden nog gesprekken gevoerd over speciale beleidsregels om een pilot mogelijk...

Provinciebestuur vraagt 700.000 euro voor Holwerd aan Zee

Regio Noord

Het provinciebestuur van Friesland wil 700.000 euro uit de regiodealmiddelen uittrekken voor onder andere een onderzoek naar slib en sedimentatie bij Holwerd. Het geld is bedoeld om de fase tot de samenwerkingsovereenkomst voor het project Holwerd...

LTO Noord: 'We kunnen dit jaar natuurnetwerk op Texel afronden'

Regio West

LTO Noord-afdeling Texel heeft het initiatief genomen voor afronding van het Natuurnetwerk Nederland op het eiland. Deze maand praat voorzitter Arnold Langeveld hierover met de provincie. 'Zolang het Natuurnetwerk Nederland niet is afgerond, hebben...

Eline Kranenburg: 'Ik wil nog meer leren over mechanisatie'

Veehouderij

De ogen van Eline Kranenburg (16) beginnen te stralen als ze vertelt over het werk dat ze doet op het akkerbouwbedrijf en de schapenhouderij in de Wolvenpolder in Spijkenisse. 'Ik moet veel leren voor toetsen. Maar als mijn vader vraagt of ik mee...

Prentenboek moet gesprek over veenweide op gang brengen

Algemeen

Niet alleen de boer, ook de burger is aan zet om verandering in het veenweidelandschap te brengen, betogen Eddy Wymenga en Ysbrand Galama in hun prentenboek Waterland, land van de toekomst.

Minder muizenschade, meer droogte op Overijsselse dijken

Regio Oost

De graafschade door muizen en honden op dijken in Overijssel en Drenthe is sterk verminderd. Dat blijkt uit de dijkinspectie van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta).

Friese drone observeert illegale en niet-vergunde activiteiten

Regio Noord

De Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO) heeft onlangs een drone in gebruik genomen. De omgevingsdienst gaat de drone een jaar lang uittesten bij het toezicht op de naleving van natuur- en milieuwetgeving in Friesland.

Ethische vraagstukken over terugkeer van de wolf

Algemeen

Hoe gaan we om met dieren als de wolf? Daarover buigt hoofddocent milieufilosofie Martin Drenthen zich in het boek Hek, de ethiek van de grens tussen boerenland en natuurgebied.

Simone Uijttewaal: 'Ik leer de boerderij nu opnieuw kennen'

Veehouderij

'De boerderij overnemen, dat is misschien iets wat ik wil', deelde Simone Uijttewaal (28) haar moeder en twee jongere zussen een klein jaar geleden voorzichtig mee op de melkveehouderij in Horssen. Het kwam voor de familie als totale verrassing.

LTO wil verplaatsing intensieve veebedrijven Groningen

Regio Noord

LTO Noord wil dat provincie Groningen verplaatsing van intensieve veehouderijbedrijven en het overstappen op een andere diercategorie mogelijk maakt. Hier is sinds 1 januari vorig jaar een verbod op in de provincie, evenals voor uitbreiding van...

LTO en KAVB willen plan voor compensatie bollengrond

Regio West

LTO Noord en KAVB roepen provincie Noord-Holland en gemeente Bergen op om het verlies aan bloembollengrond in Noord-Kennemerland te compenseren en de omvang van het bollenconcentratiegebied intact te houden. Zij willen hiervoor samen met de...

Sam Fianen: 'Twee blonde vrouwen, dat valt op'

Akker- & Tuinbouw

Sam Fianen (20) wist het vorig jaar tijdens een tussenjaar zeker. Zij wil het kweekbedrijf in Reeuwijk van haar moeder en oom overnemen. De jonge tuinder heeft zich helemaal op het veredelen van de hortensia's gestort. Dat zorgt voor verraste, maar...

Iris Huisman: 'Bedrijf met meer takken heeft meer toekomst'

Veehouderij

Bij de familie Huisman in Wieringerwerf dromen twee van de vier dochters ervan de melkveehouderij over te nemen. Iris (23) is de oudste. Ze zit sinds dit jaar bij haar ouders in maatschap. Haar toekomstideaal is een melkvee- en tulpenbedrijf runnen...

Herstructeringsproject Bommelerwaard wint prijs

Regio Oost

Het project 'Herstructurering Tuinbouw Bommelwaard' heeft de Gelderse prijs 'Brede blik op de ruimte' voor ruimtelijke kwaliteit gewonnen. Het krijgt 10.000 euro voor het glastuinbouwgebied.

Overijssel stelt opkoopregeling veehouderijen in januari open

Regio Oost

Provincie Overijssel stelt de opkoopregeling van veehouderijen bij Natura 2000-gebieden volgende maand open. Hiervoor stelt de provincie 7,5 miljoen euro beschikbaar.

Schouten juicht aanvalsplan grutto toe

Algemeen

Landbouwminister Carola Schouten juicht het aanvalsplan grutto toe dat onlangs door oud-minister Pieter Winsemius werd gepresenteerd.

'Haagse slimheid: betaal de helft'

Regio Noord

Door het beperken van veenoxidatie moet in 2030 de CO2-uitstoot in ons land met 1 megaton zijn verminderd. Provincie Fryslân gaat 40 procent van die landelijke opgave invullen, maar haalt slechts 22 procent uit de landelijke geldpot.

Groningen stelt stikstofcommissie in voor Lieftinghsbroek

Regio Noord

Provincie Groningen heeft een adviescommissie ingesteld voor stikstofvermindering van Natura 2000-gebied Lieftinghsbroek. Oud-burgemeester Rika Pot wordt voorzitter.

Extern salderen ook in Friesland mogelijk

Regio Noord

Extern salderen met bedrijven met dier- of fosfaatrechten is vanaf zaterdag 19 december ook in Friesland mogelijk. Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten dinsdag besloten.

Jan Heijkoop voorzitter Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard

Regio West

Oud-LTO Noord-voorzitter Jan Heijkoop wordt voorzitter van Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard. Het beheercollectief werd begin oktober opgericht.

Werklozen aan het werk in de kas

Akker- & Tuinbouw

Gemeenten Den Haag en Westland willen langdurige werklozen laten werken in de glastuinbouw. Ze zijn hiervoor een samenwerking aangegaan met Glastuinbouw Westland, Greenport West-Holland, werkgeversorganisaties en opleidingsinstituten.

Boost voor eiwittransitie Groningen

Regio Noord

Cosun, Avebe, FrieslandCampina, Agrifirm, provincie Groningen, de noordelijke proefbedrijven, UMCG, LTO Noord en agrarische natuurverenigingen gaan samenwerken in de eiwittransitie.

Provincie Fryslân stelt stikstofhandhaving teler uit

Akker- & Tuinbouw

Provincie Fryslân geeft paprikateler Jaap Vink uit Bitgum meer tijd om zijn biomassainstallatie te legaliseren. Dat heeft het provinciebestuur donderdag besloten.

Paprikateler stapt naar rechter om stikstofhandhaving

Regio Noord

Paprikateler Jaap Vink uit Bitgum stapt naar de rechter nu hij van provincie Fryslân zijn biomassainstallatie moet legaliseren voor vrijdag 11 december. Als hij hiervoor geen oplossing vindt, moet hij een dwangsom betalen.

Friesland inventariseert animo opkoopregeling stikstof

Regio Noord

Provincie Fryslân gaat de animo onder veehouders bij Natura 2000-gebieden inventariseren voor de opkoop van bedrijven. Het Rijk heeft hiervoor 350 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Wetterskip, Staatsbosbeheer en boeren starten waterbergingsproef

Regio Noord

Wetterskip Fryslân start half december 2020 samen met Staatsbosbeheer en vier boeren die land van de natuurorganisatie pachten een waterbergingsproef in gebied de Himpensermar onder Leeuwarden. Doel van deze proef is te kijken of het 82 hectare...

FNP-Statenlid: 'Als er carbid-ongeluk gebeurt, is traditie over'

Regio Noord

Statenlid Sijbe Knol van de Fryske Nasjonale Partij (FNP) waarschuwt samen met Aant-Jelle Soepboer (FNP-raadslid Noordeast-Fryslân) in een open brief voor de gevaren rond carbidschieten.

Vogelgriep treft pluimveebedrijf in Maasland

Veehouderij

In het Zuid-Hollandse Maasland is bij een kleinschalig pluimveebedrijf met kippen vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedelkwaliteit.

Vleesverwerkende industrie: laat prijsvorming over aan de markt

Veehouderij

Leden van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) zijn niet principieel tegen een verhoging van de vleesprijs. Zij vinden dat de markt hier bepalend moet zijn en dat deze niet door middel van een heffing of belasting tot stand moet komen....

POV verwacht volgend jaar wekelijks 25.000 minder varkens

Veehouderij

Het biggenaanbod gaat in februari 2021 structureel met minimaal 25.000 biggen omlaag. Drie maanden erna vindt eenzelfde verlaging plaats bij vleesvarkens. Dat blijkt uit de Productiemonitor Varkenshouderij van de POV.

Boerenwindmolen verrijst in gemeente Woerden

Regio West

De eerste kleine windmolen in de gemeente Woerden is deze week geplaatst bij melkveehouders Spruit in Zegveld. De gemeente Woerden verleende onlangs een vergunning hiervoor.

Jolanda van Haarlem nieuwe directeur Hendrix Genetics

Veehouderij

Jolanda van Haarlem wordt de nieuwe directeur van Hendrix Genetics. Zij volgt Antoon van den Berg op die zestien jaar de fokkerijorganisatie leidde.

Stikstofclaim sommeert Gelderland over bijplussen stikstofgevoelige natuur

Regio Oost

Stichting Stikstofclaim maant de provincie Gelderland aan aansprakelijkheid te erkennen over het bijplussen van stikstofgevoelige natuur en boeren die hierdoor schade lijden schadeloos te stelllen. De stichting vindt dat de provincie boeren had...

Ruim 1 miljoen euro voor waterprojecten Groningse boeren

Regio Noord

Provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest stellen ruim 1 miljoen euro subsidie beschikbaar voor het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater en het vasthouden van regenwater op landbouwgrond.

Ganzenschade stijgt, Friesland verhoogt eigen risico niet

Regio Noord

Ganzen in Friesland hebben de afgelopen winter 10 procent meer schade aan grasland aangericht ten opzichte van de twee voorgaande winters. De schade komt uit op ruim 10 miljoen euro. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van BIJ12-Faunazaken.

Hivos lanceert True Price-roos

Akker- & Tuinbouw

Hivos en True Price lanceerden vrijdag een roos waarvoor 1,3 cent per steel meer wordt betaald. Hierdoor krijgen de bloemenpluksters bij de Keniaanse kweker Equinox een hoger en eerlijk salaris. Dat melden het Humanistisch Instituut voor...

Landbouwagenda Friesland stap dichterbij

Regio Noord

De Friese landbouwagenda wordt voor de zomer van 2021 aan Provinciale Staten van Friesland voorgelegd. Dat deelde landbouwgedeputeerde Klaas Fokkinga (FNP) deze week mee in Provinciale Staten.

Cosun: 38 procent van bieten nog te rooien

Akker- & Tuinbouw

Zo'n 38 procent van de bieten moest begin deze week nog worden gerooid. Een hoog percentage voor de tijd van het jaar, geeft Cosun Beet Company aan.

GroentenFruithuis lanceert decemberkalender

Akker- & Tuinbouw

GroentenFruithuis heeft een decemberkalender geïntroduceerd om consumenten te inspireren meer groenten en fruit te eten.

Tom ten Kate nieuwe voorzitter DAJK

Regio Noord

Melkveehouder Tom ten Kate uit Koekange is woensdagavond verkozen tot nieuwe voorzitter van het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK). Ten Kate neemt het stokje over van Roy Meijer.

VVD vraagt om impactanalyse voor Waddengebied

Regio Noord

VVD-Tweede Kamerleden Aukje de Vries, Arne Weverling en Helma Lodders roepen ministers Cora van Nieuwenhuizen (I&W) en Carola Schouten (LNV) op een impactanalyse te maken voor het Waddengebied met de gevolgen voor de keten en voor de...

Utrecht trekt 400.000 euro uit voor jonge boeren

Regio West

Voor jonge Utrechtse boeren en tuinders is 400.000 euro beschikbaar om hun bedrijf te verduurzamen. Ondernemers tot en met veertig jaar kunnen hiermee investeren in onder andere klimaatbestendigheid en biodiversiteit, bijvoorbeeld met zonnepanelen...

Groningen stelt extern salderen en verleasen open

Regio Noord

Provincie Groningen heeft dinsdag 24 november het extern salderen en verleasen van stikstofruimte opengesteld. Het provinciebestuur heeft hiervoor de beleidsregel salderen stikstof gewijzigd.

Politie brengt deel van driehonderd gestolen kazen terug bij boer

Veehouderij

Wijkagenten hebben een klein deel van de kazen die bij kaasboerderij Weenink in Lievelde zijn gestolen teruggebracht naar de Achterhoekse melkveehouders. De politie kwam de kazen op het spoor na een tip van de Bond van Boerderijzuivelbereiders dat...

Onrust bij pachters van buitendijks land achter Waddenzeedijk

Regio Noord

De onzekerheid knaagt aan veehouders die land pachten achter de Waddenzeedijk. Wat gaat er gebeuren als er naast versterking van de zeedijk meer ruimte komt voor natuurontwikkeling? Ze weten het niet.

Friese veenweideboeren vragen ruimte

Regio Noord

Stap af van generiek beleid, zorg voor draagvlak en maak het veenweideplan kleiner. Dat waren donderdagavond de boodschappen van boeren aan provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân tijdens het webinar landbouw over het ontwerpveenweideprogramma...

Teler Mansholt uitgeroepen tot veiligheidsheld

Regio Noord

De Groningse pootaardappelteler Jochum Mansholt uit Vierhuizen is uitgeroepen tot een van de twaalf veiligheidshelden. Dat gebeurde in het kader van de campagne Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen van het ministerie van Sociale Zaken en...

Horecamensen, schipper en theaterbouwer helpen bij kooloogst

Regio Noord

Mensen uit de horeca, een schipper en een theaterbouwer hebben kool geoogst bij biologisch akkerbouwer Gert Noordhoff in Bellingwolde. 'Deze mensen hebben nu geen werk vanwege corona. Sommigen studeren nog. Zij kunnen het geld heel goed gebruiken.'

Geertje en Bart Berga zien zuiveltak als verrijking van bedrijf

Regio Noord

Geertje en Bart Berga uit het Friese Terwispel begonnen met het maken van yoghurt in een steelpannetje. Vorig jaar openden ze hun boerderijwinkel. 'We zijn gegroeid als ondernemers.'

Aardappelveredelaar HZPC wil beurs anders organiseren

Akker- & Tuinbouw

Het bestuur van aardappelhuis HZPC kijkt naar mogelijkheden om de beurs waarop aandelencertificaten worden verhandeld, anders te organiseren. Dat gaf directeur Gerard Backx vrijdag aan tijdens de halfjaarlijkse beursdag.

Kwekers delen chrysanten uit aan GGD-medewerkers

Akker- & Tuinbouw

GGD-medewerkers van coronatestlocaties ontvangen vrijdag een boeket chrysanten. Stichting Chryson, het collectief van de Nederlandse chrysantenkwekers en veredelaars, deelt ruim 3.400 boeketten uit.

B en W Kampen positief over huisvesting in Koekoekspolder

Regio Oost

Het stadsbestuur van Kampen wil huisvesting van maximaal 120 arbeidsmigranten aan de Tuindersweg in de Koekoekspolder mogelijk maken. Het is van plan een omgevingsvergunning te verstrekken voor maximaal vijftien jaar. Als de procedure snel kan...

Extra hectares natuur roepen vragen op bij Friese CDA

Regio Noord

CDA Friesland wil weten of in Friesland ook meer hectares stikstofgevoelige natuur zijn, als gerekend wordt met de nieuwste versie van het rekenprogramma voor stikstofemissie. De partij heeft hierover vragen gesteld aan landbouw- en...

Landbouw Utrecht eist aanpassing gebiedsproces

Regio West

Utrechtse boeren praten niet mee over de gebiedsgerichte aanpak stikstof in de provincie zolang er geen goede randvoorwaarden liggen. Met deze boodschap kwam voorzitter Bert van Donselaar van het stikstofcollectief Landbouw donderdag tijdens de...

340.000 euro voor jonge boeren in Flevoland

Regio Noord

Voor jonge boeren in Flevoland is 340.000 euro POP3-steun beschikbaar. Met het geld kunnen de agrarisch ondernemers hun bedrijf verduurzamen.

Arjan Monteny: 'MFL volwaardige economische sector platteland'

Multifunctionele landbouw

Hoewel de coronapandemie bij veel boeren met een multifunctionele tak leidt tot financiële schade en zorgen, is voorzitter Arjan Monteny van het Platform Multifunctionele Landbouw (MFL) van LTO hoopvol gestemd over de toekomst van de sector. Hij...

Kansen voor meer eilander zuivel

Regio Noord

De helft van de melk die op Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog wordt geproduceerd, kan duurzaam worden verwerkt tot eilander producten.

Fries veen moet natter, plan schiet voor landbouw tekort

Regio Noord

Het Friese veen moet natter om de bodemdaling en CO2-uitstoot te verminderen. Hiervoor moet het grondwaterpeil naar gemiddeld 40 centimeter onder het maaiveld voor gebieden met dik veen. Dat blijkt uit het ontwerp-Veenweideplan 2021-2030 dat...

Benedictus: 'Veenweideboer niet aan ketting met peilmaatregelen'

Regio Noord

De landbouw in Friesland gaat veenweideboeren niet aan de ketting leggen met heftige peilmaatregelen als er geen geld is voor goede compensatie van grond en maatregelen voor de landbouw. Hiermee reageert voorzitter Geart Benedictus namens zeven...

1 miljoen euro voor landbouw in Veenkoloniën

Regio Noord

Voor de toekomstbestendige landbouw in de Veenkoloniën is 1 miljoen euro beschikbaar vanuit het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma POP3. Dat meldt provincie Drenthe.

Waddenglas vindt koper voor 50 hectare grond

Regio Noord

Waddenglas heeft een koper gevonden voor de 50 hectare grond ten zuiden van Sexbierum. Friss Holding heeft inmiddels een omgevingsvergunning aangevraagd.

Groningen gaat niet handhaven op PAS-melders

Regio Noord

Provincie Groningen gaat niet handhaven op de PAS-melders nadat het provinciebestuur het extern salderen heeft opengesteld. Dit zegde gedeputeerde Henk Staghouwer van de ChristenUnie toe in de commissievergadering over de Groninger Aanpak Stikstof....

NMV stapt uit Landbouw Collectief Groningen

Regio Noord

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) is dinsdag 27 oktober uit het Landbouw Collectief Groningen gestapt uit onvrede over de stikstofaanpak van de provincie Groningen.

Streekboeren & Co duikt 'op verzoek' in zakelijke markt

Regio Noord

Boeren leveren via het korteketeninitiatief Streekboeren & Co sinds kort ook aan ziekenhuizen, gemeenten en scholen. 'Wij willen hectare voor hectare veroveren', stelt initiatiefnemer Janco Heida.

Tytstjerksteradiel wil kleine windmolens toestaan

Regio Noord

Gemeente Tytsjerksteradiel wil kleine windmolens op boerenerven toestaan via het verlenen van een omgevingsvergunning. De gemeente is hiermee een van de eerste gemeenten in Friesland die hierover een besluit neemt.

Friese PvdA zoekt kansen in ecoregelingen GLB

Regio Noord

PvdA Friesland is benieuwd welke bijdrage het EU-akkoord over veranderingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kan leveren aan de omslag naar een duurzame natuurinclusieve landbouw in Friesland.

VVD vraagt naar vergoedingen schade mestkelders Groningen

Regio Noord

Wanneer komt het Instituut Mijnbouwschade Groningen met beleid over vergoedingen van aardbevingsschade bij agrarische bedrijven in Groningen? Dit willen Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Helma Lodders van de VVD weten van ministers Kajsa Ollongren...

Historisch slecht jaar voor weidevogels in Friesland

Regio Noord

Het was een historisch slecht jaar voor het broedsucces van de weidevogels in Friesland. Dat concluderen zes (natuur)organisaties. Zij maakten vrijdagmiddag op het provinciehuis in Leeuwarden de telgegevens van 2020 bekend.

Groningen wil stikstofpilot in Westerkwartier starten

Regio Noord

Provincie Groningen wil een stikstofpilot in het Westerkwartier starten. Ongeveer veertig melkveehouders worden hierbij betrokken. Ook haken gemeenten, het waterschap, Staatsbosbeheer en Het Groninger Landschap aan.

Groningen wil landelijke aanpak extern salderen voor industrie

Regio Noord

Het provinciebestuur in Groningen wil voor het ontwikkelen van de industrie in de Eemshaven en Delfzijl een aantal emissiebronnen in heel Nederland opkopen. Het bestuur pleit ervoor om deze externe saldering landelijk op te pakken. Dit blijkt uit de...

Groningen stelt besluit over extern salderen uit

Regio Noord

Provincie Groningen stelt het openstellen van het extern salderen uit. Oppositiepartijen Groninger Belang, Forum voor Democratie, Partij voor het Noorden, 50Plus, PVV en Partij voor de Dieren eisen meer duidelijkheid over de gevolgen van extern...

VVD en Partij voor de Boeren tegen aanleg zonneparken

Regio Noord

De fracties van de VVD en de Partij voor de Boeren in de Friese gemeente Tytsjerksteradiel willen geen zonneparken op agrarische gronden in hun gemeente. Zij dienen donderdag tijdens de raadsvergadering een motie in.

Utrecht wil pilot aanpak verwilderde kat

Regio West

Provincie Utrecht wil een pilot starten om verwilderde katten bij boerderijen en natuurgebieden te vangen, castreren en eventueel te herplaatsen. Dat zegde landbouw- en natuurgedeputeerde Hanke Bruins Slot (CDA) woensdag toe in de...

LTO wil versoepeling archeologiebeleid Delfzijl

Regio Noord

LTO Noord vraagt om een versoepeling van het archeologiebeleid in de Groningse gemeente Delfzijl. Dat blijkt uit de zienswijze op het conceptfacetbestemmingsplan cultuurhistorie van de gemeente.

Joep wint kleurwedstrijd

Algemeen

POAH! Wat een prachtige kleurplaten en zomerse foto's ontving de redactie van Nieuwe Oogst deze zomer. De 'kleur-in-en-winactie' was een samenwerking tussen Nieuwe Oogst en trekkerfabrikant New Holland.

Boerderij beter exploiteren met B&B

Regio Noord

De boerderij beter exploiteren. Dat is voor melkveehouder Dieuwke Visser uit Gaastmeer de reden om een bed and breakfast (B&B) te runnen. Ze gebruikt de inkomsten voor onderhoud en verduurzaming van de boerderij.

De spanning loopt op rond Nieuwkoopse Plassen

Biologische landbouw

Midden in de Randstad ligt het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen en De Haeck. Boeren en natuurbeheerders staan er voor flink wat uitdagingen. Niet alleen zijn zij aan zet om de bodemdaling te vertragen en de uitstoot van CO2 te reduceren, ze...

Koningspaar praat met jonge Friese boeren

Regio Noord

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezochten donderdag Zuidoost-Friesland. Ze lieten zich over de landbouwsector bijpraten door Agrarische Jongeren Friesland op Kaasboerderij De Deelen in Tijnje.

Overijssel maakt extern salderen en verleasen mogelijk

Regio Oost

Provincie Overijssel maakt vanaf 15 oktober het extern salderen en verleasen van stikstofruimte van veehouderijen met stikstof- en fosfaatrechten mogelijk.

VVD vraagt ministers om overleg Waddenagenda

Regio Noord

VVD-Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Helma Lodders vragen de ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) in gesprek te gaan met de landbouwsector over de Waddenagenda....

LTO voorziet chaos zonder regels extern salderen

Veehouderij

Boerengezinnen komen nog verder in onzekerheid nu het verhandelen van stikstofruimte in meerdere provincies wordt overwogen. LTO Noord roept provincies op eerst de basisvoorwaarden op orde te brengen. Anders dreigt een chaos door extern salderen,...

Laatste kans om je POAH!-kleurplaat in te zenden

Algemeen

Alleen vandaag nog kunnen POAH!-kleurplaten worden ingezonden. Ruim duizend kinderen en een handjevol volwassenen zonden hun meesterwerken al in.

LTO wil met Groningen om tafel over klimaatbeleid

Regio Noord

LTO Noord en het Gronings Agrarisch Jongerenkontakt (GrAJK) dringen er bij de provincie Groningen op aan dat ze mee kunnen praten over het klimaatbeleid van de provincie. 'Er moet niet over ons, maar met ons worden gepraat.'

Partijen eisen duidelijkheid extern salderen Friesland

Regio Noord

CDA en ChristenUnie willen van provincie Fryslân horen hoe zei extern salderen met veehouderijen invult. Dat blijkt uit Statenvragen aan het provinciebestuur.

Zuiderzeeland en LTO pakken nutriëntenuitspoeling aan

Regio Noord

Waterschap Zuiderzeeland onderzoekt met LTO Noord hoe de uit- en afspoeling van nutriënten vanaf landbouwgronden is te verminderen. Dat doen zij door samen met boeren in het gebied te bekijken welke maatregelen daartoe kunnen bijdragen.

LNV onderzoekt haalbaarheid stikstofplan Nieuwkoopse boeren

Algemeen

Minister Carola Schouten van LNV gaat de haalbaarheid van het stikstofplan van de Nieuwkoopse boeren onderzoeken. Dat zegde ze woensdag 9 september toe tijdens een gesprek met de melkveehouders op het ministerie.

CDA Overijssel roept op verleasen stikstof mogelijk te maken

Regio Oost

CDA Overijssel roept het provinciebestuur op om het verleasen van stikstofrechten van boeren aan bouwbedrijven mogelijk te maken. Het liefst samen met andere provincies. De coalitiepartij stelt hierover Statenvragen aan Gedeputeerde Staten.

Hoge verwachtingen van stikstofplan boeren

Veehouderij

Melkveehouders rond het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen hebben een sleutel in handen voor het stikstofprobleem. Door het verleasen van stikstofruimte willen zij een nieuw verdienmodel creëren om hun stallen maximaal te innoveren. De kans dat...

Zuid-Holland onderzoekt stikstofplan boeren

Veehouderij

Provincie Zuid-Holland onderzoekt of ze het verleasen van stikstofrechten van boeren aan bedrijven die stikstofruimte nodig hebben mogelijk kan maken via de provinciale beleidsregels. De melkveehouders lanceerden donderdagmiddag hun plannen.

LTO Noord steunt 'creatief' verleaseplan stikstofruimte

Veehouderij

Een creatief plan waar iedere partij haar voordeel mee kan behalen, noemt LTO Noord-voorzitter Zuid-Holland Arie Verhorst het idee van de boeren bij Nieuwkoop. Hij zat meerdere malen met de groep melkveehouders om tafel.

Haven Rotterdam juicht verleaseplan boeren toe

Algemeen

Havenbedrijf Rotterdam is niet alleen geïnteresseerd in stikstofrechten van de Nieuwkoopse boeren. Ook voor melkveehouders bij andere Natura 2000-gebieden biedt de verhuur van de stikstofruimte aan de grootse haven van Europa kansen. Dat stelt...

Boeren Nieuwkoopse Plassen willen stikstofruimte verleasen

Veehouderij

Melkveehouders rond het Zuid-Hollandse Nieuwkoop willen stikstofruimte verleasen aan bedrijven die tijdelijk stikstofruimte nodig hebben, zoals bouwbedrijven, de Rotterdamse Haven en Schiphol. Met de opbrengsten kunnen zij innovatieve,...

Flevoboeren onderzoeken machinepark in stikstofdiscussie

Regio Noord

Boeren in Flevoland gaan de provincie adviseren over het versneld vernieuwen van hun machinepark om de stikstofuitstoot te reduceren. Melkveehouder Maarten Burgmans uit Dronten laat weten dat de agrarische ondernemers met een voorstel komen.

Onrust over nationale parken Westerveld

Regio Noord

In gemeente Westerveld is onrust ontstaan over verdere ontwikkeling van de nationale parken Dwingelderveld en het Drents-Friese Wold. Gemeenteraadsfracties zijn tegen een subsidieaanvraag van 800.000 euro bij het Rijk.

Plan zouter Lauwersmeer van tafel

Regio Noord

Het plan om het Lauwersmeer zouter te maken en de verbinding met de Waddenzee te herstellen, is voorlopig van tafel. Een amendement van onder andere het CDA om eerst met de landbouw in gesprek te gaan, werd woensdag met een krappe meerderheid in het...

Allerlaatste adviesbezoek 'Schoon Erf, Schoon Water'

Regio Noord

Bijna 1.600 melkveehouders – driekwart van alle melkveehouders – in Friesland hebben meegedaan aan het project 'Schoon Erf, Schoon Water' van LTO Noord en Wetterskip Fryslân. Dinsdag vond het allerlaatste bedrijfsadviesbezoek plaats bij het...

LTO: 'Verduurzamingsbeleid Zuid-Holland niet realistisch'

Regio West

Wees realistisch over het versnellen en opschalen van de verduurzaming van de landbouw in provincie Zuid-Holland. Daartoe roept LTO Noord de provincie Zuid-Holland op in een reactie op haar plannen voor vitale landbouw.

SFYN-directeur: 'We kunnen niet tegenover elkaar blijven staan'

Algemeen

Opvolgers en zij-instromers worden veel kansen ontnomen om een gezond agrarisch bedrijf te runnen. Daarom moet het landbouwbeleid op de schop. We moeten naar een langetermijnvisie, naar een stip op de horizon, naar een duurzamer verdienmodel. Voor...

Tuinders Zuidplas gaan elektriciteitsnet ontlasten

Regio West

Tuinders in de Zuidplaspolder gaan het elektriciteitsnet op piekmomenten ontlasten, geeft netbeheerder Stedin aan. De drie tuinders krijgen hiervoor een vergoeding.

Zilte landbouw beproefd bij Groningse kust

Akker- & Tuinbouw

Boeren gaan in samenwerking met kennisinstellingen, loonwerkers en provincie Groningen pootgoedaardappelen, graan en groenten verbouwen op de zilte grond bij de dubbele dijk bij Bierum. Daar werd woensdag een begin mee gemaakt door 5 hectare...

FNP: Friesland laks bij bestrijding jakobskruiskruid

Regio Noord

De Fryske Nasjonale Partij (FNP) wil dat provincie Fryslân schadelijke planten beter bestrijdt. Dat blijkt uit Statenvragen die de partij stelt.

Glastuinders Westland gaan collectief afvalwater zuiveren

Regio West

Glastuinders in het Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland gaan in het najaar van 2022 collectief hun afvalwater zuiveren. Hiervoor werd onlangs Waterzuiveringscoöperatie Westland UA opgericht.

LTO: geitenverbod Hogeland en Westerwolde onrechtmatig

Veehouderij

Het verbod op uitbreiding en vestiging van geitenhouderijen van gemeente Hogeland en Westerwolde is onrechtmatig. Dat stelt advocaat Paul Bodden die namens LTO Noord de gemeenten oproept het bestemmingsplan niet vast te stellen.

Gemeente overlegt over slechte staat Oldambtster boerderijen

Regio Noord

Gemeente Oldambt gaat gesprekken met eigenaren van Oldambtster boerderijen voeren over de slechte staat van de gebouwen. Volgens de gemeente is zo'n 30 tot 40 procent van de ongeveer 350 boerderijen er slecht aan toe. 'Het is zonde als ze straks...

Instanties beproeven aanvoerstop Volkeraksluizen

Regio West

Rijkswaterstaat en waterschappen Hollandse Delta, Scheldestromen en Brabantse Delta voeren dit najaar de Praktijkproef Droogte bij het Volkerak-Zoommeer uit. De instanties gaan na wat het effect is van de aanvoerstop bij de Volkeraksluizen als...

Waadrâne experimenteert met nostalgische graanakker

Regio Noord

Met de nostalgische graanakker onderzoekt agrarisch collectief Waadrâne of de biodiversiteit in het gebied kan worden vergroot. Het is een van de zes nieuwe maatregelen die het collectief treft in de GLB-pilot Akkerbelt.

Eerste oogst blauwe bessen bij zonnepark Vlagtwedde

Regio Noord

Om het zicht op het 100 hectare grote zonnepark van Powerfield bij Vlagtwedde te beperken, plantte Bernard Hazenberg vorig voorjaar 24 hectare blauwe bessen. Samen met twintig Poolse uitzendkrachten en scholieren is hij deze weken druk bezig met de...

Landbouw pleit voor noodplan mijnbouwschade

Algemeen

Er moet een noodplan komen voor de invulling van schade en versterking in het aardbevingsgebied in Groningen. Hiertoe roepen landbouwpartijen minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op. 'Er zijn heel schrijnende gevallen in Groningen....

Koos Wiersma voorzitter agrotafel mijnbouw

Regio Noord

Koos Wiersma, waarnemend burgemeester van gemeente Appingedam en oud-melkveehouder, is de nieuwe voorzitter van de agrotafel mijnbouwschade. Hij neemt het stokje over van Henk Jan Bolding, burgemeester van het Hogeland.

Noord-Hollandse landbouworganisaties tegen ganzenplan

Regio West

Boerenorganisaties in Noord-Holland zijn tegen het concept-faunabeheerplan 'Ganzen Noord-Holland 2020-2026' van de Faunabeheereenheid (FBE) Noord-Holland. Ze dringen er bij de FBE op aan om met een grote koerswijziging te komen.

Fotograaf Ketelaar: 'Ik wil boeren positief in beeld brengen'

Regio Noord

De dit jaar afgestudeerde fotograaf Martina Ketelaar heeft een fascinatie voor het maken van foto's van het boerenleven. Haar afstudeeropdracht maakte ze op agrarische bedrijven en ze exposeert met Us Keet, onze keet, in het Fries Landbouwmuseum.

Theaterregisseur: 'Boeren worden klemgezet, dat wil ik voelbaar maken'

Regio West

Theaterorganisatie Karavaan komt in september met de voorstelling Kiem, een boerendrama over de maakbaarheid van het leven. Het stuk wordt gespeeld tussen de aardappelen op een akkerbouwbedrijf in Schermerhorn. Jos van Kan is de regisseur.

Melkveehouders: 'Zonder coronacrisis geen boerderijwinkel'

Regio West

Op het melkveebedrijf van Harm en Maaike Terra in Uitgeest verrees in een maand tijd een boerderijwinkel, midden in de coronacrisis. 'Het loopt storm. Iedereen is enthousiast; de bank, boekhouder, klanten. Zonder corona waren we geen winkel...

Boeren Eemshaven vragen om onafhankelijk verziltingsonderzoek

Regio Noord

Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de mogelijke verziltingsrisico's op akkerbouwland rond de Eemshaven voordat Tennet kabels door boerenland gaat leggen voor een windmolenpark op zee. Deze oproep deden meerdere boeren maandagavond in...

Bladluizen en trips onder controle in Noord-Hollandse proef

Akker- & Tuinbouw

Het aantal bladluizen en natuurlijke vijanden in aardappelen zijn ver onder de schadedrempel gebleven bij Noord-Hollandse boeren die meedoen aan een proef met natuurlijke plaagbestrijdingen. In zaaiuien is de trips onder controle. Dat blijkt uit de...

Extra steun voor zonnepanelen op dak in Zuid-Holland

Regio West

Boeren in Zuid-Holland krijgen meer steun voor het leggen van zonnepanelen op daken. Provincie Zuid-Holland maakte onlangs zo'n 4 miljoen euro vrij voor de regeling Zonnig Zuid-Holland. LTO Noord ziet kansen voor ruim honderd boeren om van de...

Carola Schouten houdt tiende Rede van Fryslân

Regio Noord

Minister Carola Schouten van LNV houdt 8 oktober de tiende Rede van Fryslân. Schouten zal haar visie geven op de ontwikkelingen in de landbouw en de betekenis voor Fryslân als landbouwprovincie. Dat meldt provincie Fryslân.

Hooipakjes laden bij Leeuwarden gaat 'machtig'

Regio Noord

Melkveehouder Tjerk Wartena uit Warten laadde dinsdagmiddag 21 juli samen met familie, vrienden en collega's zeshonderd hooipakjes bij Leeuwarden. 'Dit is machtig. Eigenlijk zouden we het grootste gedeelte van het gras in ronde balen persen. Maar...

POAH! Fiat F115 Mechanisatie