Tienke Wouda

Tienke Wouda

Tienke Wouda is coördinerend redacteur Regio. Ze schrijft over Friesland en Groningen en de verbrede landbouw.

Contact

Artikelen door Tienke Wouda

Groningen onderzoekt tiny houses op boerenland

Regio Noord

Provincie Groningen gaat onderzoeken of er behoefte is aan het realiseren van tiny houses op boerenland. Dat zegde gedeputeerde Mirjam Wulfse (VVD) vorige maand toe in de Provinciale Statenvergadering. Wulfse wil het meenemen in de verkenning die ze...

Boeren Westerkwartier zetten eerste natuurinclusieve stappen

Regio Noord

Melkveehouders in het Westerkwartier gaan samen met andere partijen op zoek naar natuurinclusieve verdienmodellen. Voor het programma 'Westerkwartier Natuurinclusief' van regionale overheden, natuurorganisaties, ministerie van LNV en LTO Noord is...

Loonbedrijf pompt nog steeds water weg in Noordoost-Friesland

Regio Noord

Loonbedrijf Luimstra uit Surhuizum pompt sinds zondag 24 uur per dag water weg na de hoosbuien van afgelopen weekend in Noordoost-Friesland. Ook wetterskip Fryslân pompt door. 'Met man en macht wordt er gewerkt.'

Hoogheemraadschap van Rijnland intensiveert dijkinspecties

Regio West

Hoogheemraadschap van Rijnland inventariseert de controles van dijken nadat in de nacht van zondag op maandag een gat ontstond in de dijk in de Tempelpolder bij Reeuwijk.

VVD-Tweede Kamerleden vragen naar rivierkreeft bij dijk

Regio West

VVD-Tweede Kamerleden Peter Valstar en Rudmer Heerema pleiten voor onderzoek naar de aanwezigheid van de Amerikaanse rivierkreeft, de gevolgen voor veiligheid achter de dijken en bestrijding van de invasieve soort. Dat blijkt uit vragen die het...

Proef aanpak Amerikaanse rivierkreeft begonnen

Regio West

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is gestart met een proef rond de aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Het gaat om een meerjarige pilot waarin de mogelijkheden, effectiviteit en haalbaarheid van het wegvangen van de...

Grasland Noordoost-Friesland blank na hoosbui

Regio Noord

Meer dan 100 millimeter regen is in de nacht van zaterdag op zondag in delen van Friesland gevallen. Ruim 100 hectare grasland staat blank.

Boeren over gat in dijk Reeuwijk: dijk is zo lek als een mandje

Regio West

Bij het Zuid-Hollandse Reeuwijk is maandagochtend een gat in de dijk ontstaan waarbij een deel van de Middelburg-Tempelpolder is ondergelopen. Over de vermoedelijke oorzaak is discussie ontstaan tussen boeren en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Unie van Waterschappen: 'Water moet sturend worden voor ruimtelijke inrichting'

Politiek

Het steeds extremere weer maakt dat het huidige waterbeheer tegen grenzen aanloopt. Om de schade zoveel mogelijk te beperken, moet water sturend worden voor de ruimtelijke inrichting. Dat stelt portefeuillehouder Klimaatadaptatie Dirk-Siert...

Landbouwmuseumdirecteur schrijft boek over Friese mechanisatie

Regio Noord

Friesland liep in vergelijking met andere provincies achter bij de ontwikkeling van mechanisatie. Toch werden er in die provincie twee belangrijke uitvindingen gedaan: de melkrobot en de snarenbedpootmachine.

Limburgse overheden willen versneld actieplan tegen wateroverlast

Politiek

Een Limburgs actieplan is nodig om inwoners, woningen, horecabedrijven, winkels, landbouwpercelen en infrastructuur te beschermen tegen de gevolgen van de extreme aanvoer van water. Daarvoor pleiten provincie Limburg, gemeenten en waterschap...

Verzekeraar fruittelers krijgt twintig claims binnen

Regio Zuid

Bij Bos Fruit Aardappelen Onderlinge verzekeringen, de vroegere OFH, zijn twintig schadeclaims binnengekomen van fruittelers uit Limburg. Eerder al meldde verzekeraar Vereinigte Hagel eenzelfde aantal schademeldingen.

Achmea keert overstromingsschade gebouwen bij kleine rivieren uit

Algemeen

De grote verzekeraars Interpolis, Centraal Beheer Achmea en Avéro Achmea gaan waterschade aan bedrijfsgebouwen en inventaris vergoeden die is veroorzaakt door het bezwijken van een secundaire waterkering. Denk aan dijken en overstromingen van kleine...

Omgevingsjurist: 'Met stikstofbank millimeteren we weer met stikstof'

Algemeen

Provincies openen in oktober een microdepositiebank. Omgevingsjurist Lambert Polinder van Exlan Advies zet hier vraagtekens bij. 'We gaan weer millimeteren met stikstof. Zo graven we ons steeds dieper in het juridisch moeras dat we hebben gecreëerd.'

CDA wil rampenregeling Rijk ook voor Noord-Brabant

Regio Zuid

Gedupeerden van waterschade buiten Limburg moeten ook aanspraak kunnen maken op de Wet tegemoetkoming schade bij rampen. Dat stellen CDA-Tweede Kamerleden Derk Boswijk, Inge van Dijk en Mustafa Amhaouch.

Limburgse akkerbouwer: 'Vergoed ook buitendijkse schade'

Regio Zuid

Het Rijk moet ook boeren met buitendijkse waterschade compenseren. Daarop drong akkerbouwer, tuinder en vleesveehouder Wim van den Eertwegh uit het Limburgse Kessel dinsdag aan bij CDA-Tweede Kamerlid Derk Boswijk. 'Wanneer dit niet gebeurt, dan zie...

LLTB schat waterschade op honderden miljoenen euro's

Regio Zuid

Boeren en tuinders in Limburg hebben voor honderden miljoenen euro's schade geleden door de wateroverlast. Dat geeft LLTB-voorzitter Léon Faassen aan. 'Mais, bieten, aardappelen en grasland in de retentiegebieden zijn gewoon weg. Boeren moeten nieuw...

Inbrekers slaan toe na evacuatie melkveehouderij Roermond

Regio Zuid

De koeien moesten worden geëvacueerd, zijn ouders moesten de boerderij verlaten en toen iedereen weg was, roofden inbrekers de kluis met sieraden van zijn moeder leeg. Melkveehouder Ruud Hamans en zijn familie uit Roermond beleefden heftige dagen.

Gewassen Noord-Limburgse boeren onder water

Regio Zuid

De wateroverlast heeft zich uitgebreid naar Noord-Limburg. Uiterwaarden van de Maas, waarop onder andere aardappelen, bieten en koolzaad worden geteeld, lopen onder. 'Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Ik durf niet meer te kijken', zegt akkerbouwer...

Eerste kleine windmolen draait bij Friese boer

Regio Noord

Op het melkveebedrijf van familie De Boer in het Friese Menaam draait sinds kort de eerste kleine windmolen van de provincie. Wethouder Jan Dijkstra van gemeente Waadhoeke drukte onlangs in het bijzijn van Ele Jan de Boer van FrieslandCampina op de...

Twintig Limburgse boeren en telers melden schade na wateroverlast

Regio Zuid

Verzekeraar Vereinigte Hagel heeft ruim twintig schademeldingen ontvangen van boeren en telers uit Limburg na het noodweer van de afgelopen dagen. Uit Belgisch Limburg kwam een zelfde aantal schademeldingen binnen.

Aantal Flevolandse educatieboeren verdubbeld

Regio Noord

Provincie Flevoland heeft er weer nieuwe educatieboeren bij. Zestien boeren hebben onlangs hun trainingscertificaat ontvangen. Dit zet de teller op dertig getrainde educatieboeren. Hiermee wordt het voor Flevolandse basisscholen mogelijk om in de...

Zuid-Limburgse suikerbieten per schip naar Cosun in Dinteloord

Regio Zuid

Zuid-Limburgse suikerbieten worden de komende bietencampagne per schip vervoerd naar de suikerfabriek van Cosun Beet Company in het West-Brabantse Dinteloord. Het afgelopen jaar deed de bietenfabriek met provincie Limburg, Noord-Brabant, haven...

Overheid steekt miljoenen in Aanvalsplan Grutto

Algemeen

Demissionair minister Carola Schouten (LNV) stelt 5 miljoen euro beschikbaar voor het Aanvalsplan Grutto, zodat kan worden gestart met de uitvoering van het plan. De provincies dragen hetzelfde bedrag bij. Voor de periode tussen 2023 en 2027 is de...

Rijksoverheid mag onbewaakte spoorwegovergangen opheffen

Algemeen

De rijksoverheid krijgt de bevoegdheid om onbewaakte spoorwegovergangen op te heffen of te kunnen opleggen dat ze moeten worden aangepast. De Spoorwegwet wordt hiervoor gewijzigd. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vrijdag...

Provincies openen gezamenlijke stikstofbank

Algemeen

Provincies hebben gezamenlijk een stikstofbank ontwikkeld. Dit registratiesysteem biedt een extra mogelijkheid om natuurvergunningen te verlenen voor initiatieven waarbij stikstof wordt uitgestoten. Een voorwaarde is dat er vanuit de provincies...

Grutto en tureluur brengen meer jongen groot in West-Groningen

Regio Noord

De grutto en tureluur hebben dit weidevogelseizoen meer jongen grootgebracht op agrarisch natuurbeheerland in West-Groningen dan de voorgaande drie jaar. Collectief Groningen West spreekt van een goed weidevogelseizoen.

Noord-Nederlandse boeren gaan verzilting te lijf met Zoet op Zout

Algemeen

Deltacommissaris Peter Glas gaf dinsdagmiddag het startsein voor project Zoet op Zout Lauwersmeer. Dat gebeurde op proefboerderij Kollumerwaard in het Friese Munnekezijl.

Plan waterinjectie verontrust Drentse boeren

Regio Noord

Boeren rond Dalen maken zich grote zorgen over plannen van de NAM om afvalwater afkomstig van de oliewinning in Schoonebeek te injecteren in voormalige gasputten rond het Drentse dorp. 'Niemand zit hierop te wachten', stelt melkveehouder Berjan Rood.

Stef van Barneveld: 'Demonstreren vind ik prachtig, maar werk gaat voor'

Regio West

Het was wikken en wegen voor melkvee- en pluimveehouder Stef van Barneveld (22) uit het Utrechtse Woudenberg of hij woensdag naar het Malieveld zou gaan. 'Demonstreren vind ik prachtig. Maar de veearts komt voor een bedrijfsbezoek. Het werk op de...

Hoogheemraadschap vergoedt pompkosten boeren en loonwerkers

Regio West

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat de kosten vergoeden die boeren en loonwerkers hebben gemaakt tijdens het pompen na de hevige regenval op 18 juni. Deze pompen zijn waardevol geweest bij de aanpak van de wateroverlast. Dat zei...

Jan Tjeerdsma: 'Protesteren past niet bij mij, ik overleg liever'

Regio Noord

Melkveehouder Jan Tjeerdsma (40) uit het Friese De Veenhoop stapt woensdag niet op de trekker om te demonstreren. 'Protesteren past niet bij mij. Met overleg kom je verder.'

LTO Noord wil agrarisch kenniscentrum op Texel

Regio West

LTO Noord ziet kansen voor een agrarisch kenniscentrum op Texel waar educatie- en onderzoekstrajecten worden opgestart. Boeren willen hierin samenwerken met bijvoorbeeld Wageningen University & Research en het Koninklijk Nederlands Instituut...

Drone vervoert streekproducten van platteland naar stad

Regio West

Coöperatie Heerlijk van Dichtbij, Rabobank en gemeente Midden-Delfland vragen aandacht van de consument voor de kwaliteit van streekproducten. Maar ook voor het belang van duurzame distributie van het platteland naar de stad. Een drone vervoerde...

Friese CDA en CU: gedeputeerde moet in gesprek met MOB

Regio Noord

De Friese Statenfracties van het CDA en ChristenUnie (CU) vragen landbouwgedeputeerde Klaas Fokkinga (FNP) in gesprek te gaan met de indieners van handhavingsverzoeken voor de PAS-melders. Dit om te voorkomen dat de betreffende bedrijven onnodig met...

Ruim miljoen euro voor verbetering oppervlaktewater Groningen

Regio Noord

Provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest stellen ruim 1 miljoen euro beschikbaar voor boeren, zodat ze kunnen investeren in de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater en in het vasthouden van regenwater op landbouwgrond.

Hans Wiegel slaat eerste paal voor Fries wolvenhek

Regio Noord

Oud-commissaris van de Koningin van Friesland Hans Wiegel (VVD) heeft dinsdagochtend de eerste paal geslagen voor een wolvenhek op gras- en akkerbouwland langs het natuurgebied Drents-Friese Wold. Vijf boeren rond Boijl stellen hun land beschikbaar...

Hoogheemraad: 'Waterberging is niet het ei van Columbus'

Regio West

Noodweer zorgde afgelopen weekend voor een miljoenenschade bij fruittelers in de Betuwe en boeren in Noord-Holland. Rond Schagen brak paniek uit toen in korte tijd 150 millimeter regen viel dat het watersysteem niet kon opvangen.

Boeren en telers verwachten miljoenenschade na noodweer

Algemeen

Noodweer zorgde afgelopen weekend voor een miljoenenschade bij fruittelers in de Betuwe en boeren in Noord-Holland. Rond Schagen brak paniek uit toen in korte tijd 150 millimeter regen viel. Het watersysteem kon dat niet opvangen.

LTO Noord wil meer woningen in Oosterwold

Regio Noord

LTO Noord Zuidelijk Flevoland dringt bij de gemeenten Almere en Zeewolde, provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland aan op de bouw van meer woningen per vierkante kilometer in Oosterwold tussen Almere en Zeewolde. Anders is het zonde van de...

Brede steun voor motie tegen Friese wisselpolder

Regio Noord

Vruchtbare Friese akkergrond mag niet worden opgeofferd voor natuur, zoals bij wisselpolders en andere dijkdoorbraken. Een meerderheid van Provinciale Staten steunde een motie van Maarten Goudzwaard die daartoe oproept.

Bollenteler: 'Dat de tulpen 48 uur onder water stonden, was te voorkomen'

Regio West

Akkerbouwer en bollenteler Richard Kramer (47) uit het Noord-Hollandse Burgerbrug vreest voor het voortbestaan van zijn bedrijf na het noodweer eind vorige week. 'Mijn tulpen stonden 48 uur lang onder water. Dat dit voorkomen had kunnen worden, is...

Hoogheemraadschap: wateroverlastsituatie onder controle

Regio West

De wateroverlastsituatie in de regio Alkmaar en Schagen is onder controle. Dat meldt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Het schap is afgeschaald van de 'alarmfase' naar de 'beheerfase'.

Flevoland lanceert alliantie korte keten

Regio Noord

De Regionale Alliantie Korte Keten Flevoland is van start gegaan. Het doel is om Flevolanders meer voedsel van dichtbij te leveren.

LTO waarschuwt voor nieuwe juridische fuik na middelenuitspraak

Algemeen

De uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland in een zaak van Milieudefensie tegen provincie Drenthe is onuitvoerbaar, stelt LTO Nederland. De belangenbehartiger waarschuwt voor een nieuwe juridische fuik. De provincie weigerde handhavend op te...

NFO schat storm- en hagelschade op 5 miljoen euro

Akker- & Tuinbouw

De hevige storm en hagel in de Betuwe hebben afgelopen weekend rond de 5 miljoen euro schade aangericht bij zeven fruittelers. Dat schat de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). Het bedrag valt hoger uit als boomgaarden moeten worden vervangen...

Onderzoek naar locaties arbeidsmigranten levert veertien voorkeursgebieden op

Regio West

Provincie Noord-Holland en de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen hebben onderzoek laten doen naar geschikte, permanente huisvestingslocaties met minimaal honderd plekken voor in totaal drieduizend buitenlandse werknemers. Dit heeft...

Rechtbank: lelieteler heeft Wnb-vergunning nodig bij middelengebruik

Akker- & Tuinbouw

Een lelieteler uit het Drentse Vledder met grond bij Natura 2000-gebied Het Holtingerveld moet een vergunning Wet natuurbescherming (Wnb) aanvragen als hij gewasbeschermingsmiddelen wil gebruiken of het land wil draineren. Rechtbank Noord-Nederland...

Betuwse fruitteler loopt tonnen schade op na noodweer

Regio Oost

Fruittelers rond het Gelderse Tiel hebben flinke schade opgelopen nadat een windhoos en hagelbui vrijdag over hun boomgaarden trokken. Kersen- en appelteler Arie van Ojen uit Zoelen gaat uit van een schadepost van 250.000 tot 300.000 euro.

Bram Timmers: 'Nieuw label Vekabo moet jonge gezinnen trekken'

Multifunctionele landbouw

Vereniging Kampeerboeren (Vekabo) lanceert een nieuw label 'In het Groen'. De vereniging hoopt hiermee meer jonge gezinnen naar de plattelandsaccommodaties te trekken, stelt marketing- en communicatiemanager Bram Timmers.

'Withete boeren' bespreken aanpak wateroverlast met hoogheemraad

Algemeen

Naar aanleiding van de wateroverlast overleggen boeren met hoogheemraad Siem Jan Schenk van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Ze spreken met hem over de aanpak van de wateroverlast na de hevige regenval afgelopen weekend in grote...

Hoe houdt Noord-Limburg het buitengebied leefbaar?

Algemeen

Voor het Plattelandsdocument dompelt Nieuwe Oogst zich onder in een boerengemeenschap waar een specifiek thema erg leeft. We reisden af naar Noord-Limburg en spraken met boeren, gemeenten, natuurorganisaties en erfbetreders over de gevolgen van de...

LTO Noord eist waarborgfonds gedupeerden zonnepanelenbrand

Algemeen

LTO Noord dringt samen met vier Friese gemeenten en Veiligheidsregio Fryslân aan op de oprichting van een waarborgfonds. Dat moet er komen voor grondeigenaren en anderen die onevenredig zwaar worden getroffen door gevolgschade van een...

Bouw afvalwaterinstallatie Hoek van Holland uitgesteld

Regio West

De bouw van een collectieve afvalwaterinstallatie op AWZI Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland loopt vertraging op. Het is nog onduidelijk welke norm Nederland gaat hanteren voor bromaat dat vrijkomt bij het zuiveren van afvalwater. Dat schrijft...

Onderzoek naar teelt zouttolerant pootgoed bij dubbele dijk Bierum

Regio Noord

Onderzoekers van Rijksuniversiteit Groningen hebben vrijdagmiddag zouttolerant pootgoed gepoot bij de dubbele dijk in het Groningse Bierum, op steenworpafstand van de Eemshaven. Met de zes verschillende rassen, afkomstig van handelshuis HZPC, voeren...

Krijgt Groningse boer compensatie voor waardedaling na aardbevingen?

Regio Noord

Het is nog onzeker of boeren in Groningen met onverkochte boerderijen een vergoeding krijgen voor waardedaling van hun agrarische bedrijven door aardbevingen. Onderzoek moet dit uitwijzen. 'Het is ontzettend complex', stelt woordvoerder Jouke...

CDA roept op tot aanpassing ganzenbeleid Noord-Holland

Regio West

CDA Noord-Holland roept natuurgedeputeerde Esther Rommel (VVD) op om het ganzenbeleid aan te passen en winterust te heroverwegen. Daarmee kan de miljoenenschade aan het voorjaarsgras beperkt worden.

Noord-Nederlandse boeren halen zware eerste snee binnen

Veehouderij

Een zware eerste snee haalden melkveehouders in Noord-Nederland de afgelopen periode binnen. Sommigen staan in de startblokken voor de tweede snee. 'Ik ben verbaasd hoe hard het gras groeit.'

Groen licht voor veenweideplan

Regio Noord

De Friese Provinciale Staten en het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân hebben dinsdag en woensdag na urenlange debatten groen licht geven voor het veenweideprogramma 2021-2030.

LTO Noord: geen waterput op boerenland

Regio West

Drinkwaterbedrijf Oasen wil een waterwinlocatie realiseren met een capaciteit van 8 miljoen kuub per jaar. LTO Noord is erop tegen dat er een waterwinput op landbouwgrond komt en vraagt het drinkwaterbedrijf op zoek te gaan naar alternatieven.

Stikstofpilot rond Nieuwkoopse Plassen van start

Veehouderij

Melkveehouders bij de Nieuwkoopse Plassen starten samen met de provincies Zuid-Holland en Utrecht en natuurorganisaties een tweejarige stikstofpilot. Dat gebeurt volgens de aanpak: innoveren, reduceren en verleasen. Provincies Zuid-Holland en...

Deltares trekt verzilting veenweide in twijfel

Regio Noord

Het is sterk de vraag of het Friese veenweidegebied in de toekomst verzilt. Dat blijkt uit een review op de Brede Grondwaterstudie Fryslân die kennisinstituut Deltares liet uitvoeren in opdracht van LTO Noord.

Loont investeren in camperplek of safaritent?

Multifunctionele landbouw

Een eenvoudige campingplek bij een agrarisch bedrijf is voor veel boeren geen vetpot. Steeds meer boeren en tuinders investeren daarom in camperplekken of gaan in zee met tentverhuurders. De coronacrisis is hier mede een oorzaak van. Levert dat een...

Roep om landgoedpilots in Friese veenweide

Regio Noord

Er moet meer onderzoek komen naar landgoederen als verdienmodel voor de Friese veenweide. Hiervoor pleit Albert van Zadelhoff, senior manager bij de Triodos Bank. Hij is voorzitter van het Inspiratieteam Toekomst Veenweide. 'Ik ben ervan overtuigd...

Gedeputeerde wil snel onderzoek naar grondhandel Eemshaven

Regio Noord

Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol (CDA) wil dat er zo snel mogelijk onderzoek komt naar de aankoop van landbouwgrond door Groningen Seaports voor de bouw van Google in de Eemshaven. 'Ik zal mij tot het uiterste daarvoor inzetten', zei de gedeputeerde,...

Groenendijk: 'Archeoloog moet zich meer inleven in boerenveld'

Regio Noord

Ambtenaren, marktpartijen en archeologen moeten boeren veel meer betrekken bij hun cultuurhistorisch werk. Dat verkleint de kloof tussen landbouw en archeologie, stelt emeritus hoogleraar Archeologie en maatschappij Henny Groenendijk uit het...

Hoogheemraadschap start onderzoek bestrijding rivierkreeft

Regio West

Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard start onderzoek naar de bestrijding van de Amerikaanse rode rivierkreeft. Volgens voorzitter van Deltaprogramma Agrarisch Water Zuid-Holland en waterschapsbestuurder Aart de Zeeuw loopt het aantal...

Weidevogels weer terug bij Andreae uit Jellum

Regio Noord

De weidevogels zijn weer terug bij melkveehouder Minno Andreae uit Jellum. Samen met de vogelwacht Leeuwarden richtte hij plasdrasgebied in. 'Het is heel succesvol, er zit de wereld aan weidevogels', zei de boer woensdag tijdens een bijeenkomst van...

LTO Noord eist onderzoek naar grondhandel voor Google Eemshaven

Regio Noord

LTO Noord eist onderzoek naar de grondverwerving rond de bouw van datacentrum Google bij de Eemshaven in provincie Groningen. Het lijkt erop dat over de rug van boeren miljoenen euro's zijn verdiend, stelt afdelingsvoorzitter Lammert Westerhuis van...

Boerenzoon Tim strikt YouTuber Gio voor vlog over koeiendans

Regio West

De 22-jarige YouTuber en acteur Gio filmde zaterdag dat de zeshonderd koeien van Jaap Schep en Rianne de Wit uit het Zuid-Hollandse Bergambacht voor het eerst dit seizoen naar buiten gingen. Ook maakte hij beelden van zijn Ferrari en de trekker, ...

Agrarische Jongeren Friesland: 'Veenweideplan remt extensivering'

Regio Noord

Het Friese veenweideprogramma remt agrarische bedrijven die willen extensiveren. Dat stelde bestuurslid Jaap Formsma van de Agrarische Jongeren Friesland (AJF) tijdens de hoorzitting over het veenweidebeleid. Dertig mensen spraken onlangs in.

Groningse akkerbouwer filmt goudjakhals

Regio Noord

Akkerbouwer Jan Kolhorn uit het Groningse Uithuizermeeden filmde vorige week woensdag tijdens het aardappelpoten een goudjakhals. Het is voor het eerst dat het dier in het wild op camera is vastgelegd in Nederland. 'Heel bijzonder', vindt de...

Veenweideboer blijft cruciale rol spelen

Algemeen

De boer blijft als beheerder van het veen ook in de toekomst een cruciale rol spelen in het veenweidegebied. Het vinden van goede verdienmodellen is hierbij van wezenlijk belang. Dat was een van de conclusies tijdens het webinar 'Perspectief voor...

Meer variatie in waterpeil Friese boezem

Regio Noord

Er komt meer variatie in het waterpeil van de Friese boezem. Dat blijkt uit het ontwerp-peilbesluit voor de Friese boezem.

Boeren Krimpenerwaard leggen natuur aan

Regio West

Boeren in de Krimpenerwaard gaan meer natuur aanleggen en beheren. Zij hebben hiervoor met de provincie Zuid-Holland afspraken gemaakt.

Texelse boer lonkt naar Randstedelijke toerist

Regio West

Boeren op Texel gaan met steun van het korteketenbedrijf Local2Local hun producten vermarkten naar de Texel-liefhebber in de Randstad. Met de plus die het initiatief Dapper. oplevert, willen ze zowel hun agrarische bedrijven als het landschap op het...

Friese Staten houden vast aan gruttoambitie

Regio Noord

Een meerderheid van de Friese Provinciale Staten (PS) wil de weidevogelstand opkrikken naar 10.000 gruttobroedparen in 2030. Hiermee zetten de partijen in op continuering van het huidige weidevogelbeleid. Dat bleek woensdagavond uit de behandeling...

Natuurorganisaties roepen op katten 's nachts binnen te houden

Regio Noord

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en Bond Friese Vogelwachten (BFVW) roepen kattenbezitters op hun kat 's nachts binnen te houden tijdens het weidevogelseizoen.

Opvolger zit vol plannen voor zorgboerderij in Blessum

Regio Noord

Marten Hoekstra en Griet Bloem begonnen vanuit het niets met een jongveeopfok en zorgboerderij in het Friese Blessum. En met succes. Dochter Anna Hoekstra (29) staat klaar voor overname van De Buorren.

LTO: geen grond opofferen voor industrie Eemshaven

Regio Noord

Provincie Groningen en gemeente Het Hogeland zijn van plan om de Eemshaven uit te breiden met 600 hectare door een bedrijventerrein met bufferzone te ontwikkelen in de Oostpolder. LTO Noord is tegen onteigenen van landbouwgrond voor deze...

Bestuurders hoogheemraadschap: 'Veel politieke scoringsdrift rond veenweide'

Regio West

Vanuit de provinciehuizen wil de politiek ingrijpen om de CO2-uitstoot te verminderen en de bodemdaling te vertragen in de veenweidegebieden. Algemeen bestuurders Simon Ruiter en Jan-Dirk Rooker (ongebouwd) van Hoogheemraadschap Hollands...

Afschotverbod smienten Zuid-Holland blijft van kracht

Regio West

De Raad van State heeft Faunabeheereenheid Zuid-Holland en het provinciebestuur in hoger beroep in het ongelijk gesteld over de afschot van smienten. Hiermee blijft het afschotverbod voor de eendensoort overeind in Zuid-Holland.

Vogelbescherming dringt aan op uitvoering Aanvalsplan Grutto

Algemeen

Vogelbescherming Nederland vindt dat het te lang duurt voordat Aanvalsplan Grutto wordt verwezenlijkt. Samen met andere natuurorganisaties is zij een petitie gestart om het reddingsplan voor de weidevogels in het regeerakkoord op te nemen.

Boer kan waterafstotendheid van veen voorkomen

Regio Noord

Het risico op waterafstotendheid van veen kan worden voorspeld aan de hand van chemische eigenschappen van de bodem en monitoring van het bodemvocht. Dit kan boeren helpen gericht maatregelen te nemen, zoals beregenen of bevloeien, om het probleem...

Provincie Fryslân wil distelregels wijzigen

Regio Noord

Boeren vrezen overlast van distels wanneer voor de speerdistel en kale jonker geen bestrijdingsplicht meer geldt op niet-landbouwgronden. Provincie Fryslân wil deze distelsoorten uit de distelverordening halen.

Predatie aanpakken met weidevogelcoördinator

Regio Noord

Met de inzet van weidevogelcoördinatoren kan predatie beter worden aangepakt. Dat concludeert Bart Jansen in zijn onder-zoek 'In het geweer tegen de achteruitgang van de weidevogels in Friesland?' Jansen, nu flora- en faunaspecialist bij LTO Noord,...

Grondkamer tegen glyfosaatverbod pachtgrond Noord-Holland

Regio West

Provincie Noord-Holland mag het gebruik van glyfosaat op provinciale pachtgronden in meerjarige contracten niet verbieden. Dat heeft Grondkamer Noordwest bepaald.

Jarno Rietema nieuwe voorzitter GrAJK

Regio Noord

Akkerbouwer Jarno Rietema uit Oudeschip is gekozen tot nieuwe voorzitter van het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK). Dat gebeurde woensdagavond tijdens de online algemene ledenvergadering. Hij volgt akkerbouwer Willem Dinkla uit...

Hoogheemraadschap start toezicht op teeltvrije zones

Regio West

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) controleert de komende maanden op naleving van teeltvrije zones. Hiermee wil het hoogheemraadschap gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terugdringen en de waterkwaliteit verbeteren.

Pieter Deinum is melkveehouder en uitvaartverzorger

Regio Noord

Het was even slikken voor Pieter Deinum, toen er geen opvolger was voor zijn melkveehouderij in Oudemirdum. Maar hij ziet ook kansen. Zo gaat hij meer op pad als uitvaartverzorger.

Waddenfonds steekt geld in karakteristieke boerderijen Waddengebied

Regio Noord

Het Waddenfonds investeert 400.000 euro in het behoud van karakteristieke boerderijen in het Waddengebied. De boerderijen zijn belangrijke cultuurhistorische en landschappelijke elementen in de streek en worden gezien als iconen van de...

Friese overheid halveert gebied voor veenweideopgaven

Regio Noord

De Friese overheden verkleinen het gebied voor veenweideopgaven van 59.000 naar 28.000 hectare. Alleen in gebieden met een veenpakket dikker dan 80 centimeter willen Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân maatregelen nemen om bodemdaling in het...

Projectgroep wolvenschade van start in Friesland

Regio Noord

Een projectgroep gaat zich buigen over de preventie van wolvenschade in Friesland. Gedeputeerde Staten stemden woensdag in in met het instellen van de Projectgroep Preventie Wolvenschade Fryslân (PPWF) per half april.

Waddenfonds zet sein op groen voor 'Zoet op zout'

Regio Noord

Het project 'Zoet op zout' kan van start. Het Waddenfonds heeft daarvoor de seinen op groen gezet.

CDA-gedeputeerden Limburg stappen op na tumult over subsidie

Regio Zuid

De twee Limburgse CDA-gedeputeerden Hubert Mackus (Landbouw, Landschap en Mobiliteit) en Ger Koopmans (Cultuur, Financiën en Integratie) zijn vrijdagmorgen opgestapt.

Grote zorgen over komst zwervende wolven naar Friesland

Regio Noord

Schapenhouders Gijsbert Six en Saskia Duives-Cahuzak zien het somber in voor schapen en ander vee als er zwervende wolven naar Friesland komen.

Meindert Stolk voorgedragen als landbouwgedeputeerde Zuid-Holland

Regio West

Communicatieadviseur Meindert Stolk uit Wassenaar is voorgedragen als landbouwgedeputeerde voor Zuid-Holland. De CDA'er volgt Adri Bom-Lemstra op die in mei start als voorzitter van Glastuinbouw Nederland.

Excuses Fries provinciebestuur aan boerenvertegenwoordigers

Regio Noord

Natuurgedeputeerde Douwe Hoogland (PvdA) heeft woensdag excuses gemaakt over het proces rond de afstemming van de zorgplicht voor weidevogels. Dat gebeurde in het spoeddebat van Provinciale Staten dat ChristenUnie, PVV en Forum voor Democratie (FvD)...

Provincie Fryslân steekt geld in onderzoek verzilting

Regio Noord

Provincie Fryslân ondersteunt de agrarische sector in de noordelijke kleischil met 250.000 euro in het onderzoek naar het op peil houden van de landbouw bij verzilting. Het project Zoet op Zout van onder andere landbouworganisaties en waterschappen...

Friese natuurinclusieve kaas in schap Albert Heijn

Regio Noord

Kaasbedrijf De Fryske levert zijn kaas sinds deze week aan Albert Heijn. Het is voor het eerst dat de natuurinclusieve regiokaas, waarvoor vier melkveehouders uit Zuid-Friesland de melk leveren, op deze schaal buiten Friesland wordt afgezet.

Dijkgraaf Wetterskip: 'Wij moeten als waterschap ons gezicht laten zien'

Regio Noord

De boer op om te luisteren en uitleg te geven over waarom het waterschap bepaalde keuzes moet maken. Dat is voor dijkgraaf Luzette Kroon van Wetterkip Fryslân van essentieel belang. 'We moeten ons gezicht laten zien en met elkaar het gesprek...

Friese CDA bezorgd over verlenen natuurwetvergunning

Regio Noord

De Friese CDA-Statenfractie wil weten hoe het provinciebestuur van Friesland omgaat met het verlenen van een natuurwetvergunning nu de rechtbank in Noord-Nederland de natuurwetvergunning van een veehouder in Ee heeft vernietigd. Dat blijkt uit...

NAJK 'onthutst' over afschieten natuurwetvergunning

Veehouderij

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) wil deze week overleg met landbouwminister Carola Schouten over het vernietigen van de natuurwetvergunning voor uitbreiding van een melkveebedrijf in het Friese Ee. De uitspraak van de rechter heeft...

Kamervragen CDA over vernietigen Friese vergunning

Politiek

Het CDA wil van landbouwminister Carola Schouten en staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat weten wat de gevolgen zijn van het vernietigen van een natuurvergunning van een melkveehouderijbedrijf in het Friese Ee. Dat...

Rechtbank vernietigt vergunning voor uitbreiding Friese melkveehouderij

Veehouderij

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland heeft het besluit van provincie Fryslân om een vergunning te verlenen voor uitbreiding van een melkveehouderij in het Friese Ee vernietigd. Volgens de rechter is de vergunning voor een...

Politie rolt drugslab op in leegstaande boerderij Ter Apel

Regio Noord

Politie Groningen heeft in een loods bij een leegstaande boederij in Ter Apel vrijdagmiddag een compleet ingericht en werkend drugslab aangetroffen. Drie mannen, die bezig waren met de productie van amfetamine, zijn aangehouden.

Noord-Brabant kent ruim zeshonderd adviesvouchers toe

Regio Zuid

Provincie Noord-Brabant heeft de afgelopen drie jaar ruim zeshonderd adviesvouchers toegekend om agrarisch ondernemers te steunen die zijn gestopt, gaan stoppen of willen omschakelen.

LTO Nederland roept op om te gaan stemmen op 17 maart

Politiek

LTO Nederland roept mensen via Twitter op om te gaan stemmen voor de Tweede Kamer op woensdag 17 maart.

Roompot duikt in luxe kamperen bij boer

Multifunctionele landbouw

Vakantieparkenketen Roompot breidt zijn accommodatieaanbod uit naar 27 boerderijen in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk. Het bedrijf gaat een samenwerking aan met BoerenBed dat al jarenlang luxe kamperen aanbiedt op agrarische bedrijven.

Overheden corrigeren rekenmodel Aerius

Algemeen

Percelen met regulier agrarisch gebruik worden verwijderd uit het rekenprogramma Aerius. Op die percelen hoeft niet te worden getoetst op de aanwezigheid van stikstofgevoelige natuur. Dat melden de provincies via het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Glastuinders luiden noodklok over voortbestaan Westland

Akker- & Tuinbouw

Glastuinders in het Westland luiden de noodklok over het voortbestaan van het glastuinbouwgebied. 'Verontruste Duurzame Glastuinders' en 'Behoud de Klok=Behoud de Coöperatie' uiten hun zorgen in een open brief aan adviesraden van de regering.

ABN Amro: 'Bestedingen boerderijwinkels blijven hoog'

Economie

Boeren en tuinders die via speciaalzaken als boerderijwinkels aan consumenten leveren, profiteren van de veranderde consumentenbesteding door de coronacrisis. Die nam bij voedingsspeciaalzaken begin dit jaar zo'n 30 procent toe. Dat blijkt uit...

Fryslân wil overleg over breder gedragen weidevogelregels

Regio Noord

Provincie Fryslân gaat op korte termijn met verschillende vertegenwoordigers van de agrarische sector in overleg om tot een breder gedragen en werkbaar voorstel rond de zorgplicht van weidevogels te komen.

Friese boeren voeren actie tegen verscherpt weidevogelplan

Regio Noord

Boeren voeren woensdagochtend actie in Leeuwarden tegen de plannen van het provinciebestuur om de zorgplicht voor weide- en akkervogels te intensiveren. Daarbij gaan boerenvertegenwoordigers in gesprek met gedeputeerden Klaas Fokkinga (FNP) en Douwe...

Weide Weelde-boeren stappen over naar huismerk Poiesz

Regio Noord

Weide Weelde-boeren gaan hun producten onder het huismerk Noordertrots van Poiesz Supermarkten leveren. Het merk Weide Weelde Boerenzuivel van zuivelcoöperatie NoorderlandMelk blijft als melkstroom bestaan, maar zal voorlopig uit de schappen van...

Aantal opgerolde drugslabs in Noord-Nederland verdubbeld

Regio Noord

Het aantal opgerolde drugslabs in Noord-Nederland is vorig jaar bijna verdubbeld. In 2020 werden elf drugslabs ontdekt. In 2019 waren dit er zes. Dat blijkt uit cijfers van de politie. Door meer leegstand van schuren neemt het risico op ondermijning...

Omstreden rietproef Lauwersmeer start zaterdag

Regio Noord

De rietproef in het Lauwersmeer gaat zaterdag van start. De proef is meerdere keren uitgesteld, onder andere door verzet van boeren rond het Lauwersmeergebied. Zij vrezen onder meer voor verzilting als het waterpeil wordt verhoogd.

2 miljoen euro voor vitale landbouw Zuid-Holland

Regio West

Voor een vitale landbouw en een betere verbinding tussen stad en platteland in Zuid-Holland wordt 2 miljoen euro uitgetrokken. Dat meldt provincie Zuid-Holland.

CDA bezorgd over veenweideboeren

Regio Noord

Het veenweidedossier kan weleens groter zijn dan het aardbevingsdossier in Groningen, zeker als het gaat om de economische waarde. Dat betoogde CDA-Tweede Kamerlid Jaco Geurts maandag tijdens de online CDA-verkiezingsbijeenkomst van gemeente De...

Slot dreigt voor boerenbedrijven in veenweide bij Leeuwarden

Regio Noord

Leeuwarden dreigt de melkveehouderij in het veenweidegebied in zijn gemeente op slot te zetten. Dat blijkt uit het conceptomgevingsplan Leeuwarden - Buitengebied Zuid. De gemeente moet terug naar de tekentafel en met de 24 boeren in gesprek gaan,...

Provinciebestuur staat achter zonnepark van boeren Schiphol

Regio West

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland willen ruimte bieden voor een zonnepark ten zuidoosten van Zwanenburg bij Schiphol. Het zonnepark 'De Groene Energie Corridor' is een lokaal initiatief van een aantal boeren in overleg met gemeente...

Friese veehouders melden zich voor stikstofaankoop

Regio Noord

Zeven Friese veehouderijen met een relatief hoge stikstofuitstoot bij Natura 2000-gebieden willen meedoen aan de aankoopregeling van het Rijk.

LTO Noord in beroep tegen vergunning datacenter Wieringermeer

Regio West

LTO Noord-afdeling Hollands Kroon gaat in beroep tegen de omgevingsvergunning die gemeente Hollandse Kroon begin januari heeft verleend aan Microsoft voor de bouw van een datacenter op het bedrijventerrein Agriport A7 in Middenmeer.

Veehouders voeren pilot uit met Fries wolvenhek

Regio Noord

Stichting Wolvenhek Fryslân gaat aan de slag met een pilot voor het wolvenhek rond het weidegebied in Friesland.

Natuurmonumenten krijgt 5 miljoen euro voor korte keten Rotterdam

Regio West

Natuurmonumenten wil de transitie naar een natuurinclusieve landbouw en een regionale voedselketen in en rond Rotterdam versnellen. De Nationale Postcode Loterij steunt het zesjarige programma 'Rotterdam de boer op!' van de natuurorganisatie met 5...

19 miljoen euro voor Groningse boeren met aardbevingsschade

Regio Noord

Voor boeren in Groningen met aardbevingsproblematiek komt 19 miljoen euro beschikbaar via het agroprogramma. Het meerjarenprogramma is woensdag gestart. De agrarische sector, provincie Groningen, gemeenten en het Rijk werken in het project samen.

Agrotafel verwacht perspectief voor boer met aardbevingsschade

Regio Noord

Voor Groningse boeren met mijnbouwschade komt meer perspectief. De agrotafel ontwikkelde samen met de provincie en het Rijk een meerjarenplan om boeren ook bedrijfseconomisch te helpen. 'Boeren aarzelen over investeringen', stelt voorzitter Koos...

Friese CDA en ChristenUnie bezorgd over weidevogelregels

Regio Noord

De Friese Statenfracties van CDA en ChristenUnie maken zich zorgen over het draagvlak voor weidevogelbeheer. Zij stellen vragen aan Gedeputeerde Staten.

Fryslân maakt weidevogelregels

Regio Noord

Provincie Fryslân maakt weidevogelsregels voor boeren in weidevogel- en akkervogelkerngebieden. Volgens de provincie zijn regels nodig omdat tegenover de zorgplicht ook een vergoeding staat.

Friesland zet pool van landbouwadviseurs op

Regio Noord

Provincie Fryslân zet een pool van landbouwadviseurs op. Die specialisten gaan boeren adviseren over natuurinclusieve en kringlooplandbouw. De pool gaat in de loop van deze maand van start.

Voorbereidingen rietproef Lauwersmeer gestart

Regio Noord

Provincie Groningen is maandag 1 februari samen met waterschap Noorderzijlvest en wetterskip Fryslân gestart met de voorbereidingen voor de rietproef in het Lauwersmeer. Op vijf locaties worden pompen geplaatst en komen er twee vispassages.

Noardeast-Fryslân ondertekent Waddenagenda voorlopig niet

Regio Noord

Het college van gemeente Noardeast-Fryslân gaat woensdag de Waddenagenda 2050 niet ondertekenen tijdens het online Waddencongres. Dat deelde wethouder Jelle Boerema (VVD) dinsdagavond de raadsleden mee in een spoedvergadering op het gemeentehuis in...

Boeren demonstreren in Dokkum tegen waddenplannen

Regio Noord

Boeren rond Dokkum demonstreren maandagochtend bij het gemeentehuis in Dokkum tegen de ondertekening van de intentieverklaring Waddenagenda 2050.

Senn en Jill winnaars winterkleurplaatwedstrijd

Algemeen

De driejarige Senn en zijn vijfjarige zus Jill de Wit uit het Noord-Brabantse Gemert zijn de winnaars van de Steyr- en Nieuwe Oogst-winterkleurplaatwedstrijd. Zij ontvangen een Steyr-traptrekker.

Zuid-Holland komt uiterlijk april met stikstofregels Nieuwkoop

Regio West

Provincie Zuid-Holland komt uiterlijk in april met aparte beleidsregels voor boeren bij de Nieuwkoopse Plassen. Dat antwoordde gedeputeerde Jeannette Baljeu (VVD) deze week op vragen van VVD-Statenlid Mirjam Nelisse.

LNV trekt 300.000 euro uit voor Nieuwkoopse stikstofpilot

Regio West

Het ministerie van LNV steunt het stikstofinitiatief van de boeren rond de Nieuwkoopse Plassen met 300.000 euro. Dat zegde landbouwminister Carola Schouten de agrarisch ondernemers maandag toe tijdens een bedrijfsbezoek in Bodegraven.

Zussen gaan voor grotere schapentak

Regio Noord

Sietske en Jantsje Elgersma willen van de melkschapenhouderij op het ouderlijk melkveebedrijf in Oudebildtzijl de hoofdtak maken. Ze leveren sinds dit jaar aan Rouveen Kaasspecialiteiten.

Interesse voor vervolgproject 'Vruchtbare Kringloop' neemt toe

Regio Noord

60 procent van de boeren in Friesland wil meedoen aan een vervolg van het project 'Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland' als dat financieel voordeel oplevert. Dat blijkt uit onderzoek van Marja Leenstra, student Dier- en Veehouderij aan Hogeschool...

Westland gaat strenger controleren op waterzuiveringsplicht

Regio West

Gemeente Westland gaat strenger controleren op de waterzuiveringsplicht. Ze brengt in kaart wat de nullozers zijn, welke bedrijven zelf zuiveren en een mobiele installatie hebben en welke ondernemers de mazen in de wet opzoeken.

Boeren halen in eerste week 10.000 euro op voor wolvenhek

Regio Noord

Friese boeren hebben in een week tijd ruim 10.000 euro opgehaald voor een wolvenhek om Friesland.

LTO Noord teleurgesteld over aanlandingskeuze windmolenpark

Regio Noord

LTO Noord is teleurgesteld in de keuze van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om Eemshaven-West als voorkeurstracé aan te wijzen bij de aanlanding van het windmolenpark op de Noordzee. Dat geeft de Groningse LTO-regiobestuurder Lammert...

Friese melkschapenhouders in zee met Rouveen Kaasspecialiteiten

Regio Noord

Vijf Friese schapenhouders leveren sinds dit jaar hun gangbare schapenmelk aan Rouveen Kaasspecialiteiten. Het gaat vooralsnog om een kleine miljoen kilo schapenmelk op jaarbasis.

If Fryske Gea: 'Wildcamera legt wolf in de Alde Feanen vast'

Regio Noord

Een wildcamera van natuurorganisatie It Fryske Gea heeft in de nacht van dinsdag op woensdag met grote waarschijnlijkheid een wolf geregistreerd bij nationaal park de Alde Feanen in Earnewâld. De organisatie heeft pachters met schapen in het gebied...

Schapenhouders starten actie voor wolvenhek om Friesland

Regio Noord

Vijf schapenhouders in Friesland willen met een hek om de provincie de wolf weren. Ze zijn hiervoor een crowdfundingsactie begonnen. Donderdagmiddag lichtten zij hun plannen toe in Nieuwspoort in Den Haag.

Friese landbouwagenda moet langetermijnbeleid bieden

Regio Noord

Boeren moet een langetermijnbeleid worden geboden in de landbouwtransitie. Dat benadrukte LTO Noord-bestuurder Trienke Elshof donderdagochtend tijdens de online aftrap van de landbouwagenda 2030 van provincie Fryslân.

Zuid-Holland komt met aparte beleidsregels voor Nieuwkoop

Regio West

Provincie Zuid-Holland stelt 18 januari het extern salderen en verleasen van stikstof open, met uitzondering van het gebied rond de Nieuwkoopse Plassen. Voor dit gebied worden nog gesprekken gevoerd over speciale beleidsregels om een pilot mogelijk...

Provinciebestuur vraagt 700.000 euro voor Holwerd aan Zee

Regio Noord

Het provinciebestuur van Friesland wil 700.000 euro uit de regiodealmiddelen uittrekken voor onder andere een onderzoek naar slib en sedimentatie bij Holwerd. Het geld is bedoeld om de fase tot de samenwerkingsovereenkomst voor het project Holwerd...

LTO Noord: 'We kunnen dit jaar natuurnetwerk op Texel afronden'

Regio West

LTO Noord-afdeling Texel heeft het initiatief genomen voor afronding van het Natuurnetwerk Nederland op het eiland. Deze maand praat voorzitter Arnold Langeveld hierover met de provincie. 'Zolang het Natuurnetwerk Nederland niet is afgerond, hebben...

Eline Kranenburg: 'Ik wil nog meer leren over mechanisatie'

Veehouderij

De ogen van Eline Kranenburg (16) beginnen te stralen als ze vertelt over het werk dat ze doet op het akkerbouwbedrijf en de schapenhouderij in de Wolvenpolder in Spijkenisse. 'Ik moet veel leren voor toetsen. Maar als mijn vader vraagt of ik mee...

Prentenboek moet gesprek over veenweide op gang brengen

Algemeen

Niet alleen de boer, ook de burger is aan zet om verandering in het veenweidelandschap te brengen, betogen Eddy Wymenga en Ysbrand Galama in hun prentenboek Waterland, land van de toekomst.

Minder muizenschade, meer droogte op Overijsselse dijken

Regio Oost

De graafschade door muizen en honden op dijken in Overijssel en Drenthe is sterk verminderd. Dat blijkt uit de dijkinspectie van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta).

Friese drone observeert illegale en niet-vergunde activiteiten

Regio Noord

De Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO) heeft onlangs een drone in gebruik genomen. De omgevingsdienst gaat de drone een jaar lang uittesten bij het toezicht op de naleving van natuur- en milieuwetgeving in Friesland.

Ethische vraagstukken over terugkeer van de wolf

Algemeen

Hoe gaan we om met dieren als de wolf? Daarover buigt hoofddocent milieufilosofie Martin Drenthen zich in het boek Hek, de ethiek van de grens tussen boerenland en natuurgebied.

Simone Uijttewaal: 'Ik leer de boerderij nu opnieuw kennen'

Veehouderij

'De boerderij overnemen, dat is misschien iets wat ik wil', deelde Simone Uijttewaal (28) haar moeder en twee jongere zussen een klein jaar geleden voorzichtig mee op de melkveehouderij in Horssen. Het kwam voor de familie als totale verrassing.

LTO wil verplaatsing intensieve veebedrijven Groningen

Regio Noord

LTO Noord wil dat provincie Groningen verplaatsing van intensieve veehouderijbedrijven en het overstappen op een andere diercategorie mogelijk maakt. Hier is sinds 1 januari vorig jaar een verbod op in de provincie, evenals voor uitbreiding van...

LTO en KAVB willen plan voor compensatie bollengrond

Regio West

LTO Noord en KAVB roepen provincie Noord-Holland en gemeente Bergen op om het verlies aan bloembollengrond in Noord-Kennemerland te compenseren en de omvang van het bollenconcentratiegebied intact te houden. Zij willen hiervoor samen met de...

Sam Fianen: 'Twee blonde vrouwen, dat valt op'

Akker- & Tuinbouw

Sam Fianen (20) wist het vorig jaar tijdens een tussenjaar zeker. Zij wil het kweekbedrijf in Reeuwijk van haar moeder en oom overnemen. De jonge tuinder heeft zich helemaal op het veredelen van de hortensia's gestort. Dat zorgt voor verraste, maar...

Iris Huisman: 'Bedrijf met meer takken heeft meer toekomst'

Veehouderij

Bij de familie Huisman in Wieringerwerf dromen twee van de vier dochters ervan de melkveehouderij over te nemen. Iris (23) is de oudste. Ze zit sinds dit jaar bij haar ouders in maatschap. Haar toekomstideaal is een melkvee- en tulpenbedrijf runnen...

Herstructeringsproject Bommelerwaard wint prijs

Regio Oost

Het project 'Herstructurering Tuinbouw Bommelwaard' heeft de Gelderse prijs 'Brede blik op de ruimte' voor ruimtelijke kwaliteit gewonnen. Het krijgt 10.000 euro voor het glastuinbouwgebied.

Overijssel stelt opkoopregeling veehouderijen in januari open

Regio Oost

Provincie Overijssel stelt de opkoopregeling van veehouderijen bij Natura 2000-gebieden volgende maand open. Hiervoor stelt de provincie 7,5 miljoen euro beschikbaar.

Schouten juicht aanvalsplan grutto toe

Algemeen

Landbouwminister Carola Schouten juicht het aanvalsplan grutto toe dat onlangs door oud-minister Pieter Winsemius werd gepresenteerd.

'Haagse slimheid: betaal de helft'

Regio Noord

Door het beperken van veenoxidatie moet in 2030 de CO2-uitstoot in ons land met 1 megaton zijn verminderd. Provincie Fryslân gaat 40 procent van die landelijke opgave invullen, maar haalt slechts 22 procent uit de landelijke geldpot.

Groningen stelt stikstofcommissie in voor Lieftinghsbroek

Regio Noord

Provincie Groningen heeft een adviescommissie ingesteld voor stikstofvermindering van Natura 2000-gebied Lieftinghsbroek. Oud-burgemeester Rika Pot wordt voorzitter.

Extern salderen ook in Friesland mogelijk

Regio Noord

Extern salderen met bedrijven met dier- of fosfaatrechten is vanaf zaterdag 19 december ook in Friesland mogelijk. Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten dinsdag besloten.

Jan Heijkoop voorzitter Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard

Regio West

Oud-LTO Noord-voorzitter Jan Heijkoop wordt voorzitter van Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard. Het beheercollectief werd begin oktober opgericht.

Werklozen aan het werk in de kas

Akker- & Tuinbouw

Gemeenten Den Haag en Westland willen langdurige werklozen laten werken in de glastuinbouw. Ze zijn hiervoor een samenwerking aangegaan met Glastuinbouw Westland, Greenport West-Holland, werkgeversorganisaties en opleidingsinstituten.

Boost voor eiwittransitie Groningen

Regio Noord

Cosun, Avebe, FrieslandCampina, Agrifirm, provincie Groningen, de noordelijke proefbedrijven, UMCG, LTO Noord en agrarische natuurverenigingen gaan samenwerken in de eiwittransitie.

Provincie Fryslân stelt stikstofhandhaving teler uit

Akker- & Tuinbouw

Provincie Fryslân geeft paprikateler Jaap Vink uit Bitgum meer tijd om zijn biomassainstallatie te legaliseren. Dat heeft het provinciebestuur donderdag besloten.

Paprikateler stapt naar rechter om stikstofhandhaving

Regio Noord

Paprikateler Jaap Vink uit Bitgum stapt naar de rechter nu hij van provincie Fryslân zijn biomassainstallatie moet legaliseren voor vrijdag 11 december. Als hij hiervoor geen oplossing vindt, moet hij een dwangsom betalen.

Friesland inventariseert animo opkoopregeling stikstof

Regio Noord

Provincie Fryslân gaat de animo onder veehouders bij Natura 2000-gebieden inventariseren voor de opkoop van bedrijven. Het Rijk heeft hiervoor 350 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Wetterskip, Staatsbosbeheer en boeren starten waterbergingsproef

Regio Noord

Wetterskip Fryslân start half december 2020 samen met Staatsbosbeheer en vier boeren die land van de natuurorganisatie pachten een waterbergingsproef in gebied de Himpensermar onder Leeuwarden. Doel van deze proef is te kijken of het 82 hectare...

FNP-Statenlid: 'Als er carbid-ongeluk gebeurt, is traditie over'

Regio Noord

Statenlid Sijbe Knol van de Fryske Nasjonale Partij (FNP) waarschuwt samen met Aant-Jelle Soepboer (FNP-raadslid Noordeast-Fryslân) in een open brief voor de gevaren rond carbidschieten.

Vogelgriep treft pluimveebedrijf in Maasland

Veehouderij

In het Zuid-Hollandse Maasland is bij een kleinschalig pluimveebedrijf met kippen vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedelkwaliteit.

Vleesverwerkende industrie: laat prijsvorming over aan de markt

Veehouderij

Leden van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) zijn niet principieel tegen een verhoging van de vleesprijs. Zij vinden dat de markt hier bepalend moet zijn en dat deze niet door middel van een heffing of belasting tot stand moet komen....

POV verwacht volgend jaar wekelijks 25.000 minder varkens

Veehouderij

Het biggenaanbod gaat in februari 2021 structureel met minimaal 25.000 biggen omlaag. Drie maanden erna vindt eenzelfde verlaging plaats bij vleesvarkens. Dat blijkt uit de Productiemonitor Varkenshouderij van de POV.

Boerenwindmolen verrijst in gemeente Woerden

Regio West

De eerste kleine windmolen in de gemeente Woerden is deze week geplaatst bij melkveehouders Spruit in Zegveld. De gemeente Woerden verleende onlangs een vergunning hiervoor.

Jolanda van Haarlem nieuwe directeur Hendrix Genetics

Veehouderij

Jolanda van Haarlem wordt de nieuwe directeur van Hendrix Genetics. Zij volgt Antoon van den Berg op die zestien jaar de fokkerijorganisatie leidde.

Stikstofclaim sommeert Gelderland over bijplussen stikstofgevoelige natuur

Regio Oost

Stichting Stikstofclaim maant de provincie Gelderland aan aansprakelijkheid te erkennen over het bijplussen van stikstofgevoelige natuur en boeren die hierdoor schade lijden schadeloos te stelllen. De stichting vindt dat de provincie boeren had...

Ruim 1 miljoen euro voor waterprojecten Groningse boeren

Regio Noord

Provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest stellen ruim 1 miljoen euro subsidie beschikbaar voor het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater en het vasthouden van regenwater op landbouwgrond.

Ganzenschade stijgt, Friesland verhoogt eigen risico niet

Regio Noord

Ganzen in Friesland hebben de afgelopen winter 10 procent meer schade aan grasland aangericht ten opzichte van de twee voorgaande winters. De schade komt uit op ruim 10 miljoen euro. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van BIJ12-Faunazaken.

Hivos lanceert True Price-roos

Akker- & Tuinbouw

Hivos en True Price lanceerden vrijdag een roos waarvoor 1,3 cent per steel meer wordt betaald. Hierdoor krijgen de bloemenpluksters bij de Keniaanse kweker Equinox een hoger en eerlijk salaris. Dat melden het Humanistisch Instituut voor...

Landbouwagenda Friesland stap dichterbij

Regio Noord

De Friese landbouwagenda wordt voor de zomer van 2021 aan Provinciale Staten van Friesland voorgelegd. Dat deelde landbouwgedeputeerde Klaas Fokkinga (FNP) deze week mee in Provinciale Staten.

Cosun: 38 procent van bieten nog te rooien

Akker- & Tuinbouw

Zo'n 38 procent van de bieten moest begin deze week nog worden gerooid. Een hoog percentage voor de tijd van het jaar, geeft Cosun Beet Company aan.

GroentenFruithuis lanceert decemberkalender

Akker- & Tuinbouw

GroentenFruithuis heeft een decemberkalender geïntroduceerd om consumenten te inspireren meer groenten en fruit te eten.

Tom ten Kate nieuwe voorzitter DAJK

Regio Noord

Melkveehouder Tom ten Kate uit Koekange is woensdagavond verkozen tot nieuwe voorzitter van het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK). Ten Kate neemt het stokje over van Roy Meijer.

VVD vraagt om impactanalyse voor Waddengebied

Regio Noord

VVD-Tweede Kamerleden Aukje de Vries, Arne Weverling en Helma Lodders roepen ministers Cora van Nieuwenhuizen (I&W) en Carola Schouten (LNV) op een impactanalyse te maken voor het Waddengebied met de gevolgen voor de keten en voor de...

Utrecht trekt 400.000 euro uit voor jonge boeren

Regio West

Voor jonge Utrechtse boeren en tuinders is 400.000 euro beschikbaar om hun bedrijf te verduurzamen. Ondernemers tot en met veertig jaar kunnen hiermee investeren in onder andere klimaatbestendigheid en biodiversiteit, bijvoorbeeld met zonnepanelen...

Groningen stelt extern salderen en verleasen open

Regio Noord

Provincie Groningen heeft dinsdag 24 november het extern salderen en verleasen van stikstofruimte opengesteld. Het provinciebestuur heeft hiervoor de beleidsregel salderen stikstof gewijzigd.

Politie brengt deel van driehonderd gestolen kazen terug bij boer

Veehouderij

Wijkagenten hebben een klein deel van de kazen die bij kaasboerderij Weenink in Lievelde zijn gestolen teruggebracht naar de Achterhoekse melkveehouders. De politie kwam de kazen op het spoor na een tip van de Bond van Boerderijzuivelbereiders dat...

Onrust bij pachters van buitendijks land achter Waddenzeedijk

Regio Noord

De onzekerheid knaagt aan veehouders die land pachten achter de Waddenzeedijk. Wat gaat er gebeuren als er naast versterking van de zeedijk meer ruimte komt voor natuurontwikkeling? Ze weten het niet.

Friese veenweideboeren vragen ruimte

Regio Noord

Stap af van generiek beleid, zorg voor draagvlak en maak het veenweideplan kleiner. Dat waren donderdagavond de boodschappen van boeren aan provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân tijdens het webinar landbouw over het ontwerpveenweideprogramma...

Teler Mansholt uitgeroepen tot veiligheidsheld

Regio Noord

De Groningse pootaardappelteler Jochum Mansholt uit Vierhuizen is uitgeroepen tot een van de twaalf veiligheidshelden. Dat gebeurde in het kader van de campagne Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen van het ministerie van Sociale Zaken en...

Horecamensen, schipper en theaterbouwer helpen bij kooloogst

Regio Noord

Mensen uit de horeca, een schipper en een theaterbouwer hebben kool geoogst bij biologisch akkerbouwer Gert Noordhoff in Bellingwolde. 'Deze mensen hebben nu geen werk vanwege corona. Sommigen studeren nog. Zij kunnen het geld heel goed gebruiken.'

Geertje en Bart Berga zien zuiveltak als verrijking van bedrijf

Regio Noord

Geertje en Bart Berga uit het Friese Terwispel begonnen met het maken van yoghurt in een steelpannetje. Vorig jaar openden ze hun boerderijwinkel. 'We zijn gegroeid als ondernemers.'

Aardappelveredelaar HZPC wil beurs anders organiseren

Akker- & Tuinbouw

Het bestuur van aardappelhuis HZPC kijkt naar mogelijkheden om de beurs waarop aandelencertificaten worden verhandeld, anders te organiseren. Dat gaf directeur Gerard Backx vrijdag aan tijdens de halfjaarlijkse beursdag.

Kwekers delen chrysanten uit aan GGD-medewerkers

Akker- & Tuinbouw

GGD-medewerkers van coronatestlocaties ontvangen vrijdag een boeket chrysanten. Stichting Chryson, het collectief van de Nederlandse chrysantenkwekers en veredelaars, deelt ruim 3.400 boeketten uit.

B en W Kampen positief over huisvesting in Koekoekspolder

Regio Oost

Het stadsbestuur van Kampen wil huisvesting van maximaal 120 arbeidsmigranten aan de Tuindersweg in de Koekoekspolder mogelijk maken. Het is van plan een omgevingsvergunning te verstrekken voor maximaal vijftien jaar. Als de procedure snel kan...

Extra hectares natuur roepen vragen op bij Friese CDA

Regio Noord

CDA Friesland wil weten of in Friesland ook meer hectares stikstofgevoelige natuur zijn, als gerekend wordt met de nieuwste versie van het rekenprogramma voor stikstofemissie. De partij heeft hierover vragen gesteld aan landbouw- en...

Landbouw Utrecht eist aanpassing gebiedsproces

Regio West

Utrechtse boeren praten niet mee over de gebiedsgerichte aanpak stikstof in de provincie zolang er geen goede randvoorwaarden liggen. Met deze boodschap kwam voorzitter Bert van Donselaar van het stikstofcollectief Landbouw donderdag tijdens de...

340.000 euro voor jonge boeren in Flevoland

Regio Noord

Voor jonge boeren in Flevoland is 340.000 euro POP3-steun beschikbaar. Met het geld kunnen de agrarisch ondernemers hun bedrijf verduurzamen.