Tienke Wouda

Tienke Wouda

Tienke Wouda is coördinerend redacteur Regio. Ze schrijft over Friesland en Groningen en de verbrede landbouw.

Contact

Artikelen door Tienke Wouda

Staghouwer wil met maatwerk stalbranden tegengaan

Veehouderij

Compartimentering om stalbranden te voorkomen is voor sommige veehouderijen onhaalbaar of ineffectief. Dat blijkt uit eerste bevindingen van Wageningen University and Research. Landbouwminister Henk Staghouwer (ChristenUnie) wil daarom kijken of...

CBS: ruw eiwitgehalte in rantsoen melkvee daalt verder

Veehouderij

Het ruw eiwitgehalte in het melkveevoerrantsoen zal aan het einde van dit jaar naar verwachting uitkomen op 162 gram per kilo droge stof. Dit is een daling van 3 gram ten opzichte van het gemiddelde ruw eiwitgehalte in 2021.

Beregeningsverbod in Land van Heusden en Altena

Regio Zuid

Voor het Land van Heusden en Altena geldt sinds vrijdag een onttrekkings- en beregeningsverbod.

Waterschap Drents Overijsselse Delta verwacht beregeningsverbod

Regio Noord

Hoewel het op verschillende plekken in Noord- en Midden-Nederland heeft geregend, blijft het droog. Waterschap Drents Overijsselse Delta verwacht binnenkort met beregeningsverboden te komen als de droogte aanhoudt. 'De grens van wat we kunnen, is...

Achterhoekse boeren beteugelen droogte

Regio Oost

Voor de vierde keer in vijf jaar tijd kampen melkveehouders in de Achterhoek met droogte. Meer en meer boeren nemen met onder andere stuwen, peilgestuurde drainage en beregenen maatregelen om deze droogte enigszins te beteugelen.

Waterschap De Dommel roept op om zo weinig mogelijk te beregenen

Regio Zuid

Waterschap De Dommel doet een dringende oproep om zo weinig mogelijk te beregenen met grondwater. Het Dommelgebied lijdt onder de droogte en hoge temperaturen met veel verdamping, meldt het waterschap.

GreenInclusive oogst biologische vezelhennep in Nagele

Akker- & Tuinbouw

GreenInclusive is deze maand begonnen met de oogst van vezelhennep. Het bedrijf maaide vrijdagmiddag in het Flevolandse Nagele een perceel van Aeres Warmonderhof. De vezelhennep wordt gebruikt als isolatiemateriaal in de bouw.

ZLTO, LLTB en veevoerbedrijven starten radiocommercial over bestaansrecht boer

Economie

ZLTO, LLTB en veevoerbedrijven Voergroep Zuid, Vitelia en Fransen Gerrits starten volgende week met een reclame op de landelijke radio. In de commercial vragen ze aandacht voor het bedreigde bestaansrecht van boeren en tuinders.

Zeewolde: stikstofbeleid vormt 'ernstige bedreiging' voor Flevoland

Politiek

Het gemeentebestuur van Zeewolde dringt er bij de provincie Flevoland op aan om een pas op de plaats te maken in de gebiedsgerichte aanpak. Volgens het college van burgemeester en wethouders vormt het stikstofbeleid van het kabinet een 'ernstige...

Melkveehouders draaien 'heel goed' eerste halfjaar met hooiberghutten

Regio West

Een twintiger met rolkoffer is een opvallende verschijning op de smalle plattelandsweg in de polder bij Zoetermeer. Hij heeft met vrienden overnacht in een van de hooiberghutten van Arjan en Yvonne Berg. 'Het loopt boven verwachting goed.'

Zomerpeilen Overijssel extra verhoogd vanwege droogte

Regio Oost

Waterschap Drents Overijsselse Delta verhoogt de waterpeilen extra in sloten in Zuid- Overijssel. Hiermee wil het een buffer opbouwen in de grond- en oppervlaktewatervoorraad.

Gier in waterput belemmert blussen bermbranden bij Ureterp

Regio Noord

De brandweer in Friesland is zaterdagmiddag gehinderd bij het blussen van bermbranden bij de N381 bij het Friese Ureterp, doordat er gier in een waterput zat. Politie Fryslân noemt het onacceptabel dat het werk van hulpdiensten op deze manier wordt...

Meerdere aanhoudingen voor afvaldumpingen A7

Regio Noord

De politie heeft opnieuw twee mannen opgepakt voor de afvaldumpingen op de A7 tussen Drachten en Groningen. De dumpingen vonden plaats tijdens de boerenprotesten eind juli en begin augustus.

Beregeningsverbod in Midden- en West-Brabant

Regio Zuid

In Midden- en West-Brabant geldt vanaf dinsdag een verbod om overdag te beregenen vanuit oppervlaktewater. Waterschap Brabantse Delta neemt deze maatregel vanwege de droogte.

Nepbericht over LTO Noord en stikstofcrisis

Politiek

Het pdf-document met een 'statement' over de stikstofcrisis dat van negen LTO Noord-regioafdelingen zou zijn, is nep. Het is niet afkomstig van LTO Noord, meldt de organisatie.

Rutte krijgt advies over gebiedsgerichte aanpak

Regio Noord

Premier Mark Rutte heeft zich donderdagmiddag tijdens een bezoek aan Friesland laten informeren over de knelpunten in de gebiedsgerichte aanpak. De Drentse gebiedsmakelaar Albert van Burgsteden was een van de specialisten die met hem sprak.

Man uit Westerkwartier aangehouden voor afvaldumpingen bij A7

Politiek

Een 32-jarige man uit de Groningse gemeente Westerkwartier is donderdagavond opgepakt voor de nachtelijke afvaldumpingen op de A7 bij Marum en Frieschepalen. De man wordt ook verdacht van brandstichting en het blokkeren van de de snelweg.

Schapenhouder terug na trekkerrit van 9.000 kilometer: 'Noordkaap was magisch'

Algemeen

Schapen- en pensionstalhouder Paul Fontaine is na een trekkerrit van 9.000 kilometer naar en van de Noordkaap weer thuis op zijn boerderij in het Utrechtse De Bilt. Hij ondernam de zes wekend durende reis om geld op te halen voor onderzoek naar...

50.000 euro voor innovatieve Utrechtse veenweideboeren

Regio West

Veenweideboeren in Utrecht die de bodemdaling willen remmen, kunnen dit jaar in totaal 50.000 euro subsidie krijgen voor een nog te ontwikkelingen apparaat of machine. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt de nieuwe innovatieregeling half...

Verdachte valse bommelding provinciehuis Leeuwarden aangehouden

Regio Noord

Een 23-jarige man uit Leeuwarden is woensdag aangehouden voor een valse bommelding op het provinciehuis in zijn woonplaats. Hij wordt ervan verdacht dat hij 13 juli tijdens een demonstratie voor het provinciehuis melding heeft gedaan dat er een bom...

LTO Noord bezorgd over Natura 2000-gebied Groote Wielen

Regio Noord

LTO Noord maakt zich ernstige zorgen over de ontwikkeling van Natura 2000-gebied Groote Wielen onder de rook van Leeuwarden. Volgens de organisatie moet worden voorkomen dat stikstofgevoelige habitats, bijvoorbeeld blauwgrasland, ontstaan. Dat...

LTO Noord-afdeling Westerkwartier neemt afstand van afvaldump

Regio Noord

Voorzitter Henk Hulshoff van LTO Noord-afdeling Westerkwartier neemt 'met klem' afstand van het dumpen van afval op een van de toe- en afritten van de snelweg A7 bij het Groningse Marum. Dat gebeurde de afgelopen tijd meerdere keren.

Tientallen melkveehouders zien kans in koolstofvastlegging bodem

Veehouderij

Agrarische natuur- en milieuverenigingen in Friesland en Overijssel willen het vastleggen van koolstof in grasland door melkveehouders gaan waarderen. Zij kunnen dat doen door niet meer te ploegen, scheuren of bespuiten. Ruim dertig boeren hebben...

Fryslân handhaaft niet bij bollen, LTO en KAVB verheugd

Regio Noord

Provincie Fryslân gaat niet handhaven op de teelt van bloembollen bij Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold en Leggelderveld. Ze heeft het handhavingsverzoek van burgerinitiatief Meten = Weten afgewezen. LTO Nederland en KAVB reageren verheugd op...

Jagersvereniging vecht inperking jacht op konijn en haas aan

Politiek

De Koninklijke Jagersvereniging vecht de inperking op de jacht van konijn en haas aan via een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat. Ook spant ze een kort geding aan waarin wordt gevorderd dat het besluit van natuurminister Christianne van der...

Provincie Zuid-Holland roept op protestvlaggen te verwijderen

Regio West

Provincie Zuid-Holland roept mensen op die protestvlaggen en spandoeken hebben opgehangen op een plek die niet van hem of haar is, deze voor 5 augustus te verwijderen. Volgens de provincie komt de verkeersveiligheid in het geding. Onlangs is een...

Johan Remkes wil open bemiddelingsgesprek zonder 'taboes'

Politiek

Onafhankelijk gespreksleider Johan Remkes wil vanaf augustus in gesprek met landbouw- en natuurorganisaties en de ministers om uit de impasse over de voorgenomen stikstofmaatregelen te komen. Ook is hij van plan met enkele individuele boeren te...

Grondprijs daalt met 3,6 procent in tweede kwartaal

Economie

De gemiddelde agrarische grondprijs is in het tweede kwartaal van 2022 met 3,6 procent gedaald naar 69.000 euro per hectare. De prijs is vrijwel gelijk aan de grondprijs over heel 2021 van 69.400 euro per hectare. Dat blijkt uit cijfers van...

Pootgoedteler Noord-Groningen verwacht hogere opbrengst met verduurzaming

Regio Noord

Akkerbouwers in Noord-Groningen doen proeven in de pootaardappelen om de teelt te verduurzamen. Adviseur Louw Hoekstra van Agro Advies Hoekstra lichtte maandag de eerste bevindingen toe van een pilot met biostimulanten op het akkerbouw- en...

Onderzoek: steun voor boerenprotesten daalt licht

Politiek

De steun voor boerenprotesten tegen het stikstofbeleid van het Rijk neemt licht af. Vier op de tien Nederlanders staan nog achter de acties van boeren. Wel heeft een ruime meerderheid (71 procent) begrip voor de onvrede in de sector. Dat blijkt uit...

Hollands Noorderkwartier controleert dijken met drones

Regio West

Meerdere waterschappen controleren hun dijken op scheuren, verzakkingen en andere schades. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier doet dat met drones om zo vanuit de lucht mogelijke scheuren en andere zwakheden te detecteren.

Ruim kwart werkenden staat open voor baan in land- en tuinbouw

Economie

Ruim een kwart (28 procent) van de werkende Nederlanders staat open voor een baan in de land- en tuinbouw. Vooral het buiten kunnen werken, verbinding met de natuur en dieren, de maatschappelijke betekenis van de sector en de afwisseling in het werk...

Wetterskip Fryslân verhoogt waterpeil

Regio Noord

Wetterskip Fryslân heeft het waterpeil in de Friese boezem met 2 centimeter verhoogd naar 50 centimeter onder NAP. Dat is nodig om de polders van voldoende water te blijven voorzien. Ook kan zo door doorspoeling met zoetwater verzilting tegen worden...

Rivierkreeft plaagt boeren, waterschap doet onderzoek

Regio West

Nadat drie melkveehouders in het Utrechtse Zegveld aan de bel trokken, is hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een onderzoek begonnen naar de overlast van de Amerikaanse rivierkreeft in boerensloten.

Klaas Oevering: 'De overheid heeft er een bende van gemaakt'

Regio Noord

De bouw van een stal met emissiearme vloer bij biologisch melkveehouder Klaas Oevering uit Idzega is onzeker geworden nadat de stikstofplannen van het kabinet bekend werden. 'Wij willen meewerken aan een duurzame oplossing, maar worden tegengewerkt.'

Veenweideboeren willen verder, maar hoe?

Regio Noord

De aanpak in het Friese veenweidegebied staat op losse schroeven. Dat bleek onlangs tijdens een bijeenkomst van veenweideboeren met VVD-Tweede Kamerleden Thom van Campen en Harry Bevers. 'Wanneer de overheid het beleid doorvoert, trekken we echt een...

Eerste boeren Alblasserwaard verkopen CO2-credits

Regio West

Twee veenweideboeren in de Zuid-Hollandse Alblasserwaard mogen de CO2-uitstoot verkopen die zij hebben voorkomen met onderwaterfiltratie. Stichting Nationale Koolstofmarkt heeft hun projectplannen goedgekeurd.

Zoeken naar kievitseieren Immaterieel Erfgoed

Regio Noord

De Friese traditie van het zoeken en rapen van kievitseieren, het 'aaisyke', is Immaterieel Erfgoed geworden. Eerder gebeurde dat al bij het Skûtsjesile en de bloemencorso's.

Noord-Holland pakt stikstofuitstoot Tata Steel aan

Regio West

Tata Steel in IJmuiden moet minder stikstof uitstoten. Provincie Noord-Holland en Omgevingsdienst Noord-Holland Noord scherpen de natuurvergunning aan. Het staalbedrijf behoudt wel zijn vergunning.

Frank Jorna in dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân

Regio Noord

Manager van Dairy Campus en melkveehouder Frank Jorna uit Easterwierrum is dinsdagavond benoemd als lid van het dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân. Hij volgt Jan van Weperen op, die wethouder is geworden in de gemeente Ooststelingwerf.

Politie ontruimt Fries provinciehuis na dreiging demonstranten

Regio Noord

UPDATE: De politie heeft het provinciehuis in Leeuwarden gesloten na een serieuze dreiging van demonstranten bij het provinciehuis. Op dat moment vergaderden Provinciale Staten in het pand aan de Tweebaksmarkt. Rond 14.15 heeft de politie het gebied...

Hoofd politie over incident Heerenveen: agent maakte verkeerde inschatting

Politiek

De hoogste politiebaas van Noord-Nederland Gery Veldhuis vermoedt dat de agent die dinsdag bij de A32 in Heerenveen schoot op de trekker waarin boerenzoon Jouke zat, een verkeerde inschatting heeft gemaakt. Dat zegt hij in een interview met NRC.

Friese CDA: terug naar tekentafel met stikstofbeleid

Regio Noord

Friese CDA-politici hebben er bij de landelijke partijtop op aangedrongen om terug naar de tekentafel te gaan vanwege het stikstofbeleid. CDA Fryslân eist 'dat alle betrokkenen in dit dossier alles in het werk gaan stellen om onze boeren een stevig...

SGP'er die wilgen kapte uit onvrede, stapt op als raadslid

Regio West

SGP'er Floor de Jong, die zijn eigen knotwilgen kapte uit onvrede met het stikstofbeleid, is dinsdagavond opgestapt als raadslid van de Zuid-Hollandse gemeente Krimpenerwaard. Dat gebeurde tijdens een debat dat PvdA, GroenLinks, Leefbaarheid...

Univé gaat boer ruimer verzekeren voor brand zonnepanelen

Politiek

Univé gaat ondernemers ruimer verzekeren voor de gevolgen van brandrisico's door zonnepanelen. Dat gebeurt enkele weken nadat het Verbond van Verzekeraars concludeerde dat Nederland onvoldoende is voorbereid op brand met zonnepanelen.

Friese overheden pakken samen ondermijnende criminaliteit op

Regio Noord

Friese overheden gaan samen ondermijnende criminaliteit aanpakken. Ze gaan onderling meer expertise en beleid afstemmen en de eigen organisaties weerbaarder maken tegen invloed van criminelen. Ook zetten ze in op toezicht en handhaving.

Politie schiet gericht op trekker bij A32 Heerenveen

Algemeen

De politie heeft dinsdagavond gericht geschoten nadat trekkerbestuurders zouden hebben geprobeerd in te rijden op agenten en dienstvoertuigen. Ook werden waarschuwingsschoten gelost. Een trekker is geraakt. Dat meldt politie Fryslân op Twitter.

Boeren in Friesland zaaien 100 hectare kruidenrijk grasland in

Regio Noord

Dertig boeren hebben de afgelopen maanden in totaal 100 hectare kruidenrijk grasland ingezaaid in Friesland. Zij kregen korting op het zaaigoed, omdat de provincie Fryslân 15.000 euro doneerde aan de landelijke crowdfundingscampagne 1001ha van LTO...

Boeren, vissers en burgers roepen 'Vrije Republiek Tessel' uit

Regio West

Boeren, vissers en burgers roepen vrijdag de 'onafhankelijkheid' uit van Texel bij het gemeentehuis in Den Burg op het eiland. Volgens LTO Noord-afdelingsvoorzitter Arnold Langeveld gaat het om een actie met een knipoog tegen het landelijke...

Weststellingwerf unaniem voor verlenging geitenstop

Regio Noord

De raad van gemeente Weststellingwerf is unaniem voor een verlenging van de geitenstop. Dat bleek maandagmiddag tijdens de raadsvergadering. Weststellingwerf is hiermee de eerste gemeente in Friesland die een facetbestemmingsplan voor...

Sita Poelman: 'We zijn blij dat we het bedrijf kunnen overdragen'

Regio Noord

Met uitbreiding van het aspergeareaal en het opnemen van medewerker Robin Siersema in de vof is Poelman in Zevenhuizen klaar voor de toekomst. 'Met vier man in een klein bedrijf is geen vetpot, maar we zijn blij dat we het kunnen overdragen.'

ChristenUnie Overijssel uit zorgen over gebiedsgerichte aanpak

Regio Oost

ChristenUnie Overijssel vindt dat het Rijk de focus te eenzijdig op de landbouw legt in de stikstofaanpak. De fractie in Provinciale Staten vreest dat dit een negatief effect kan hebben op de samenwerking in de gebiedsgerichte aanpak. De partij...

Staghouwer: emissiekaartje is indicatief

Regio Noord

Het kaartje met de emissiereductiedoelen voor 2030 dat het ministerie van LNV vrijdag met de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied meestuurde, is indicatief. Dat beklemtoonde landbouwminister Henk Staghouwer woensdagavond tijdens een...

Gebiedscommissie wil snel aan de slag met metingen Lieftinghsbroek

Regio Noord

Landbouwminister Henk Staghouwer bezocht woensdag het bedrijf van melkveehouder en LTO Noord-regiobestuurder Wietse Duursma in het Groninger Bellingwolde. Daar sprak hij de gebiedscommissie Lieftinghsbroek en vertegenwoordigers van LTO.

Provincie Fryslân keert zich tegen hogere stikstofdoelen Rijk

Regio Noord

Provincie Fryslân wil niet meewerken aan de hogere richtinggevende emissiereductiedoelen van minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof en blijft vasthouden aan de Friese aanpak. Dat blijkt uit een brief die het college van...

Coalitie Friese Staten: stikstofplannen onuitvoerbaar

Regio Noord

'De stikstofplannen van het kabinet zijn onuitvoerbaar.' Hiermee reageren coalitiepartijen CDA, VVD, PvdA en FNP van de Friese Provinciale Staten op de brieven van de ministers Henk Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Christianne...

Friese CDA roept minister op af te zien van extra stikstofgevoelige natuur

Regio Noord

Friese CDA-fracties in Provinciale Staten en gemeenten roepen stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) op af te zien van het aanwijzen van extra stikstofgevoelige natuur en de uitbreiding van Natura 2000-gebieden.

Friesland wil herbestemming boerderij stimuleren met prijzengeld

Regio Noord

Provincie Fryslân gaat herbestemming van boerderijen in enkele gemeenten stimuleren met prijzengeld. Ook boerderijen die voor een deel nog een agrarische functie hebben, kunnen deelnemen.

1 miljoen euro voor verplaatsers Nieuwkoopse Plassen

Regio West

Het provinciebestuur van Zuid-Holland wil dit jaar 1 miljoen euro beschikbaar stellen om boeren rond de Nieuwkoopse Plassen te ondersteunen die willen verplaatsen. Volgens de provincie hebben enkele boeren hier plannen voor.

Mirjam Nelisse: 'Ongekend dat VVD-stikstofmotie zo vaak is ondertekend'

Politiek

Het Zuid-Hollandse VVD-Statenlid Mirjam Nelisse heeft samen met partijgenoten Willemien Meeuwissen (Statenlid in Drenthe) en Mirjam Pauwels (wethouder van gemeente Assen) een motie ingediend tegen de landelijke stikstofplannen. Op het...

Stichting ijvert voor betere aanpak schadevergoeding waterwinning

Economie

Stichting Droogteschade Waterwinning laat een methode ontwikkelen voor een snellere vaststelling en afwikkeling van niet-vergoede droogteschade. Ze hoopt hiermee dat boeren meer droogteschade vergoed krijgen.

Boeren Ooststellingwerf stappen op tijdens stikstofbijeenkomst provincie

Regio Noord

Ruim tweehonderd boeren zijn dinsdagavond opgestapt tijdens een stikstofbijeenkomst georganiseerd door provincie Fryslân in het Zuidoost-Friese Elsloo. 'De provincie maakt fout op fout.'

Ron Methorst: 'Met inspiratiegids student ondersteunen bij overname'

Economie

Aeres Hogeschool ontwikkelt een inspiratiegids 'vieren en waarderen' om studenten te ondersteunen in de communicatie rond bedrijfsovername. Wanneer boerenfamilies meer stilstaan bij wat goed gaat, helpt dat om vroegtijdig het gesprek over hun...

Jagersvereniging: groeiende interesse in jacht

Economie

Het aantal cursisten dat de jachtopleiding volgt, groeit. Waar de afgelopen jaren gemiddeld negenhonderd mensen aan de cursus deelnamen, was de opleiding afgelopen jaar met 1.150 deelnemers volgeboekt. Dat meldt de Koninklijke Jagersvereniging.

Boer met neventak loopt tegen steeds meer regeldruk aan

Multifunctionele landbouw

De multifunctionele landbouw loopt tegen steeds meer regeldruk aan. Daardoor is het voor veel agrarische bedrijven met een neventak lastig om nieuwe activiteiten op te zetten. Vooral sommige kleinere bedrijven zien zich hierdoor genoodzaakt om te...

Boer schudt Zwollenaren wakker met geitenbokjesvlees

Regio Oost

Driehonderd mensen schoven zaterdag in het centrum van Zwolle aan voor een ragout van geitenbokjesvlees of een salade van speltpasta. Ondertussen hoorden ze via een koptelefoon de verhalen van de geitenhouder en akkerbouwer. 'De boeren schudden ons...

Maarten Fischer: 'Dat een zorgboer maar wat aanklooit klopt niet'

Multifunctionele landbouw

De zorglandbouw kampt met een imagoprobleem. Dat stelt directeur Maarten Fischer van de Federatie Landbouw en Zorg. 'Er is een beeld ontstaan dat er vooral konijnen worden geknuffeld. Dat de boer maar wat aanklooit en er medewerkers lopen zonder...

Toerist herontdekt recreatie op platteland

Multifunctionele landbouw

Door de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de inflatie heroverwegen Nederlanders hun vakantiebestemming. Dat biedt ontzettend veel mogelijkheden voor plattelandsondernemers, schetst vrijetijdskundespecialist Goof Lukken.

Staghouwer stelt verwachtingen Nationale Eiwitstrategie bij

Politiek

Het gaat niet lukken om in 2030 100.000 hectare aan vlinderbloemigen te telen. De verwachting uit de Nationale Eiwitstrategie uit 2020 moet worden bijgesteld. Dat blijkt uit een brief van landbouwminister Henk Staghouwer aan de Tweede Kamer.

Land- en tuinbouw wil snel actie van Rijk bij halen klimaatdoelen

Politiek

De land- en tuinbouwsector dringt bij het Rijk aan op het snel openstellen van het klimaatfonds en vraagt meer geld vrij te maken voor innovatie in het klimaat- en transitiefonds. Hiermee kan volgens LTO Nederland, NAJK, POV, Nevedi, COV,...

'Stikstofuitstoot in enkele gebieden met 70 tot 80 procent omlaag'

Politiek

Rond Natura 2000-gebieden als Gelderse Vallei en de Peel in Noord-Brabant moet de stikstofuitstoot met 70 tot 80 procent omlaag. Dat zou blijken uit berekeningen van het kabinet over het reduceren van de stikstofuitstoot. Het is de meest concrete...

Staatsbosbeheer werkt voor het eerst samen met boerencollectief

Regio West

Leden van Gebiedscoöperatie Groot Wilnis-Vinkeveen gaan grond pachten van Staatsbosbeheer in het Utrechtse Vinkeveen. Het is voor het eerst dat de natuurorganisatie een samenwerking met een gebiedscoöperatie aangaat. De terreinbeherende organisatie...

Fryslân wil geen extra stikstofgevoelig Natura 2000-gebied

Regio Noord

Provincie Fryslân wil voorkomen dat in Friesland een extra stikstofgevoelig Natura 2000-gebied wordt toegewezen. In een brief vraagt het provinciebestuur minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof af te zien van het toevoegen van extra...

Boeren en overheden creëren weidevogelgebied bij Delfgauw

Regio West

Overheden, natuurbeheerders en boeren hebben afspraken gemaakt voor een robuust weidevogelgebied in de Zuidpolder van Delfgauw in het Zuid-Hollandse Pijnacker-Nootdorp. De komende twee jaar worden de ideale omstandigheden gecreëerd voor weidevogels:...

Campina Open Boerderijdag trekt 50.000 bezoekers

Veehouderij

Zo'n 50.000 bezoekers hebben vrijdag de eerste Campina Open Boerderijdag van 2022 bezocht. Dat zijn er 7.000 meer dan op de dag na Hemelvaart in 2019. Een kleine dertig melkveebedrijven door heel het land openden hun staldeuren voor publiek.

Verkeersbord in plasdras moet predator tegenhouden

Regio Noord

Dertig oude verkeersborden van gemeenten Het Hogeland en Groningen functioneren sinds kort als broedplaats voor vogels in boerenland in de omgeving van het Groningse Winsum.

Polderparcours bij boomgaard trekt vijfhonderd mensen

Regio West

Zo'n vijfhonderd kinderen en volwassenen lieten zich op Hemelvaartsdag van hun sportiefste kant zien. Ze namen deel aan het poldersportparcours op akkerbouw- en fruitteeltbedrijf De Kikkershoek in het Zuid-Hollandse Mijnsheerenland.

Staten willen analyse over opkoop bedrijven uit Fries stikstofplan

Regio Noord

Een meerderheid van Provinciale Staten staat achter het Fries Uitvoeringsprogramma Stikstof 2030. In dit plan vraagt provincie Fryslân boeren in het Zuidoost-Friesland hun stikstofuitstoot met driekwart te verminderen. In andere gebieden kan de...

Areaal vezelhennep GreenInclusive groeit

Regio Noord

Het areaal vezelhennep onder contract van vezelhennepproducent GreenInclusive uit het Friese Drachten is dit jaar uitgebreid van 60 naar 225 hectare in Friesland en Groningen. Het bedrijf zaaide afgelopen weken het gewas in. Vezelhennep wordt onder...

Stikstofgroep Ooststellingwerf: onverantwoord om besluit te nemen

Regio Noord

Het is onverantwoord om nu al een besluit te nemen over het Friese Uitvoeringsprogramma Stikstof. Volgens Werkgroep Stikstof Ooststellingwerf ontbreekt nog veel informatie over de uitwerking, stelt de werkgroep in een brandbrief aan de Provinciale...

Sjoerd Sterkenburgh boert met hulp van investeerder extensief

Regio Noord

De kans om de grond van zijn buurman te kopen, wilde Sjoerd Sterkenburgh uit het Friese Ferwoude niet laten schieten. Maar hoe zou hij die grond gebruiken en financieren? Samen met een investeerder, een gepensioneerde ondernemer uit Amsterdam met...

Provincies vragen Van der Wal nogmaals om oplossing PAS-melders

Politiek

Twaalf stikstofgedeputeerden hebben bij minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof nogmaals aangedrongen op een oplossing voor de PAS-melders. Dit obstakel moet volgens de Friese gedeputeerde Klaas Fokkinga (FNP) eerst worden...

Rond 2050 meer droge periodes in Flevoland

Regio Noord

Eens per twintig jaar zullen naar verwachting rond 2050 watertekorten ontstaan in het oppervlaktewatersysteem in Flevoland. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van waterschap Zuiderzeeland is uitgevoerd.

800.000 euro voor natuurboeren Krimpenerwaard

Regio West

Vijf boeren in de Zuid-Hollandse Krimpenerwaard, die via Natuurnetwerk Nederland hun agrarisch bedrijf met natuurbeheer combineren, krijgen de komende twee jaar in totaal 800.000 euro. Hiermee kunnen ze investeren in onder andere (pot)stallen,...

Twee op drie mensen weten verschil niet tussen wilde bij en honingbij

Algemeen

Twee op de drie Nederlanders weten het verschil niet tussen een wilde bij en een honingbij. Dat blijkt uit onderzoek van de Bijenstichting onder ruim tweeduizend respondenten. Nog geen 40 procent helpt wilde bijen door zaden, bloembollen en planten...

MOB start vijftig procedures tegen PAS-melders Drenthe

Regio Noord

Mobilisation for the Environment (MOB) en Vereniging Leefmilieu (VL) starten vijftig procedures tegen PAS-melders in Drenthe die volgens de milieuactiegroep onterecht een natuurvergunning kregen. Drenthe is de zesde provincie waar deze...

Boerin bezorgd over toekomst bedrijf op ijsbaan Wergea

Regio Noord

Worstelingen rond de verkoop van grond, het voortbestaan van het boerenbedrijf en bedrijfsovername worden deze dagen verbeeld op de ijsbaan in Wergea. Het is het decor van het theaterstuk Under Wetter (Onder Water) van Tryater waarin een boerin en...

Boer mist landbouwanalyse in gebiedsproces Fochteloërveen

Regio Noord

Landbouwgedeputeerde Klaas Fokkinga (FNP) gaat na waarom voor het lopende gebiedsproces bij het Friese Fochteloërveen geen landbouwanalyse is uitgevoerd, terwijl er wel een natuuranalyse kwam. Dat doet hij op aandringen van CDA-Statenlid Anne...

Texelse akkerbouwer kijkt uit naar 'dikke buien'

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwer en melkveehouder Mark Slot uit De Cocksdorp op Texel hoopt de komende jaren bij droogte vocht voor zijn gewassen uit de ondergrond te halen. Een eerste proef met zoetwaterinfiltratie is succesvol verlopen. 'Het ging om zo'n 100 tot 200...

Rechtbank vernietigt natuurvergunningen provincie Overijssel

Politiek

Provincie Overijssel heeft onterecht natuurvergunningen aan veehouders afgegeven. De bestuursrechter van rechtbank Overijssel verklaarde woensdag 29 beroepen in de stikstofzaken van Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) en Vereniging...

Unie van Waterschappen: effecten droogte steeds zichtbaarder

Algemeen

De effecten van een zeer droog voorjaar worden steeds zichtbaarder, melden Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen. In diverse gebieden wordt extra water vastgehouden en worden waterpeilen verhoogd. Onttrekkingsverboden voor grond- en...

Uitgekeerde faunaschade stijgt naar bijna 37 miljoen euro

Economie

Provincies hebben vorig jaar bijna 37 miljoen euro aan tegemoetkomingen in faunaschade uitgekeerd. Dat is ruim 5 miljoen euro meer dan in 2020. Een belangrijke oorzaak hiervan is de prijsstijging van grasland dat ganzen vreten. Ook het aantal...

Oproep om land te vernatten voor weidevogels vanwege droogte

Regio Noord

Landbouw- en natuurpartijen, overheden en onderwijsinstellingen in Friesland roepen boeren op hun land te vernatten voor de weidevogels vanwege de droogte.

Friesland trekt 600.000 euro uit voor herstel boerderijdaken

Regio Noord

Provincie Fryslân trekt 600.000 euro uit voor het herstel van monumentale en karakteristieke boerderijdaken. Met de regeling Daken Fryske Pleatsen (Daken Friese Boerderijen) hoopt het provinciebestuur dat meer boeren en andere boerderijeigenaren hun...

Agrarische Jongeren Friesland groeit tegen de stroom in

Regio Noord

Agrarische Jongeren Friesland (AJF) is de grens gepasseerd van duizend leden. Voorzitter Hendrik Galema schat dat zo'n 70 tot 80 procent van de ruim 1.050 leden potentieel bedrijfsopvolger is.

Fokke de Jong aardt 'als een speer' Bildstars aan

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwer Fokke de Jong in het Noordoost-Friese Ternaard aardde deze week onder ideale omstandigheden consumptieaardappelen aan.

Gelderse teler oogst pioenrozen voor Moederdag

Regio Oost

Glastuinder Cor Neijenhuis uit het Gelderse Huissen kwam woensdag handen tekort bij de oogst van zijn pioenrozen voor Moederdag.

LTO Noord: besluit geborgde zetels schiet ernstig tekort

Regio West

Het besluit van provincie Zuid-Holland, om de geborgde zetels van de waterschappen te verlagen van negen naar het wettelijk minimum van zeven, schiet volgens LTO Noord ernstig tekort.

Hoogheemraadschap inspecteert dijken Midden-Delfland vanwege droogte

Regio West

Hoogheemraadschap Delfland start half mei met het inspecteren van de meest droogtegevoelige dijken in Midden-Delfland. Het gaat om ongeveer 20 kilometer. Hiervoor moet het gras vervroegd worden gemaaid.

Raad van State blijft bij 20 procent eigen risico ganzenschade

Regio Noord

Provincie Fryslân mag boeren een eigen risico opleggen van 20 procent van de ganzenschade buiten foerageergebieden. Dat blijkt uit een einduitspraak die de Raad van State woensdag deed.

Gerard Doornbos: 'Sleutel natuurinclusief ligt bij pachtprijs'

Regio West

Met drie grootschalige extensieve akkerbouwbedrijven in het Buijtenland van Rhoon hoopt de gelijknamige gebiedscoöperatie natuurinclusieve landbouw een impuls te geven. Voorzitter van de gebiedscoöperatie en oud-LTO-voorzitter Gerard Doornbos ziet...

Honden gaan schaapskuddes Nunspeet beschermen tegen wolf

Regio Oost

De schaapskuddes in de Gelderse gemeente Nunspeet zetten vanaf volgende week kuddebeschermingshonden in. Deze gaan de schapen beschermen tegen mogelijke aanvallen van een wolf.

Agrarische grondprijs daalt 1 procent

Economie

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland daalde in het eerste kwartaal van dit jaar 1 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021. De prijs kwam uit op 71.600 euro per hectare. Dat bedrag is 3,2 procent hoger dan de gemiddelde...

Friese landbouwgedeputeerde afwezig bij stikstofkar Metslawier

Politiek

De Friese landbouwgedeputeerde Klaas Fokkinga (FNP) gaat vrijdagmiddag niet in gesprek met melkveehouder Irene van Marel. Die boerin rijdt met haar stikstofkar door het land en bezoekt daarmee diverse provincies.

Bond Friese VogelWachten tevreden over start weidevogelseizoen

Regio Noord

De start van het weidevogelseizoen in Friesland is positief. Dat blijkt uit navraag bij de Bond FrieseVogelwachten en Kollektivenberied Fryslân.

Gronings loonbedrijf Boven test nieuwe Big M 450-maaier

Regio Noord

Medewerker Rolf van Dijk van loonbedrijf Boven in het Oost-Groningse Finsterwolde maait de eerste hectares grasland met de nieuwe Krone Big M 450 zelfrijdende maaier die dinsdag op het bedrijf werd afgeleverd.

Pieter van der Valk: 'Boer en investeerder waarderen samen grond op'

Regio Noord

Burger en boer draaien in Friesland ieder voor de helft van de grondprijs op en maken onder leiding van een ecoloog samen een inrichtingsplan. Met Grondcoöperatie Rijkdom wil melkveehouder Pieter van der Valk extensieve grond veiligstellen voor de...

Friesland trekt 50.000 euro uit voor bescherming weidevogels

Regio Noord

Voor Friese boeren is dit jaar 50.000 euro beschikbaar voor bescherming van weidevogelnesten en -kuikens. Per nest krijgt een grondeigenaar 60 euro om maatregelen te treffen, meldt provincie Fryslân.

Wetterskip verhoogt slootwaterpeil vanwege droogte

Regio Noord

Wetterskip Fryslân verhoogt het waterpeil in verschillende sloten vanwege de aanhoudend droge periode. De afgelopen weken is er weinig tot geen neerslag gevallen en ook de komende weken wordt weinig regen voorspeld. Met de hogere slootpeilen...

Verbetering waterkwaliteit stagneert, Delfland wil stevigere sancties

Regio West

De verbetering van de waterkwaliteit in het gebied van Hoogheemraadschap van Delfland stagneert. Dat blijkt uit de waterkwaliteitsrapportage over 2021. Het Zuid-Hollandse hoogheemraadschap gaat onderzoeken of het glastuinbouwbedrijven stevigere...

HAS Hogeschool onderzoekt positie moeder tijdens overname

Regio Zuid

Vierdejaarsstudenten aan HAS Hogeschool in Den Bosch doen onderzoek naar de positie van de moeder tijdens de overname van een agrarisch familiebedrijf.

Eerste levering groen gas uit mestvergister Twence

Regio Oost

Het eerste groene gas afkomstig uit de mestvergister van afvalverwerkingsbedrijf Twence in het Overijsselse Zenderen is op het aardgasnet van Cogas ingevoerd. Jaarlijks zal 5 miljoen kuub groen gas worden geleverd, waarmee drieduizend huishoudens...

Aandacht vergroten voor gevaren tijdens spelen op boerenerf

Multifunctionele landbouw

Stigas, LTO Noord Vrouw & Bedrijf en Boerderijeducatie Nederland willen ouders en kinderen meer bewustmaken van de gevaren tijdens het spelen op de boerderij. Ze lanceerden vrijdagochtend een animatie, een stappenplan met tips en een...

Friese en Drentse gedeputeerden praten boeren bij over stikstof

Regio Noord

Provincie Fryslân wil in het stikstofdossier vooral insteken op boeren die verder willen. Dat zei gedeputeerde Klaas Fokkinga (FNP) woensdagavond op een bijeenkomst van LTO Noord-afdeling Opsterland in Ureterp.

Organisatie Tulpenroute Flevoland verwacht topdrukte

Regio Noord

De start van de achtste editie van de Tulpenroute Flevoland heeft deze week minder bezoekers naar de tulpenvelden in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland getrokken dan anders. Dat zegt Herman Vermeer, voorzitter van de Tulpenroute Flevoland en...

Ramon Klaassens: 'Jonge boer inspireren om het anders te doen'

Regio Noord

Leden van het Agrarisch Jongeren Kontakt Groningen (GrAJK) gaan onderzoeken hoe ze hun bedrijven toekomstbestendiger kunnen maken. Voor het onlangs afgetrapte project 'Route 2040' krijgen ze 2 ton vanuit het Nationale Programma Groningen. Ramon...

Groningen en Drenthe luiden ook stikstofnoodklok

Politiek

In navolging van veel andere provinciale landbouwcollectieven uiten ook de landbouwpartijen in Groningen en Drenthe hun frustraties richting beide provincies over de stikstofaanpak.

Fries ganzenbeleid verbeterd en aangescherpt

Regio Noord

Friesland ontwikkelt nieuw ganzenbeleid. Het provinciebestuur stelt Provinciale Staten voor om om vanaf oktober 2024 het huidige ganzenbeleid te verbeteren en aan te scherpen.

Becker poot aardappelen op hoge percelen in Oude Pekela

Regio Noord

Medewerker Anton de Wit van Loon- en akkerbouwbedrijf Becker in het Groningse Nieuwe Pekela pootte woensdag consumptieaardappelen voor Rixona in Warffum op een perceel van 20 hectare langs de Raadhuisweg in Oude Pekela.

Utrecht trekt bij Rijk aan de bel over gebiedsgerichte aanpak

Politiek

Provincie Utrecht maakt zich zorgen over de gebiedsgerichte aanpak, met name die gebiedsprocessen die al in gang zijn gezet. In een brief aan minister Christianne van der Wal (VVD) vraagt de provincie flexibel om te gaan met de snelheid van de...

Staghouwer: hele keten moet kostenstijgingen opvangen

Politiek

Minister Henk Staghouwer van LNV wil dat de hele keten de lasten en risico's van de energiecrisis draagt. Dat blijkt uit antwoorden van de landbouwminister op vragen van Tweede Kamerlid Caroline van der Plas (BBB) over het bericht 'Olie, gas, graan...

Wiebe Goodijk: 'Hier wil niets meer groeien door zoute kwel'

Regio Noord

Het biedt een treurige aanblik, het perceel van Firma Goodijk in Sexbierum waar tientallen beleidsmedewerkers van waterschappen, provincies, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), LTO Noord en verziltingsspecialisten met de...

Fries Landbouw Collectief dreigt met stoppen medewerking stikstofaanpak

Regio Noord

Het Fries Landbouw Collectief dreigt met het stoppen van de medewerking rond de stikstofaanpak. Dat blijkt uit een brandbrief die acht landbouwpartijen vrijdag hebben gestuurd naar de provincie.

Windhoos treft drie tuinbouwbedrijven in Erica

Regio Noord

Een windhoos heeft donderdagochtend drie tuinbouwbedrijven in het Drentse Erica getroffen. Bij komkommerbedrijf Polman liepen vijf mensen kleine snijwonden op door het vallende glas. De ravage is enorm, stelt bedrijfsleider Jurjen van Dijken. Ook...

Wolf loopt door bebouwde kom Amersfoort

Regio West

Een wolf is deze week gespot in de bebouwde kom van Amersfoort. Het is de eerste keer sinds de terugkeer van de wolf in 2015 dat er één in een stad is gesignaleerd, meldt provincie Utrecht.

Lisa Beets: 'Met slachterij en worstmakerij alles in eigen beheer'

Regio West

Lisa Beets (22) kocht in 2019 samen met haar vriend Robin Vedder het slachthuis in het Noord-Hollandse Oost-Graftdijk. Nieuwe loot aan hun vleestak is de worstmakerij die het stel binnenkort opent. 'Door alles in eigen beheer te hebben, voorkom je...

Friese boeren staken overleg rond gebiedsgerichte aanpak

Regio Noord

Boeren hebben het overleg met provincie Fryslân over het proces rond de gebiedsgerichte aanpak in het Fochteloërveen en het Drents-Friese Wold gestaakt. Dat zijn twee van de drie gebieden met de grootste stikstofopgave. 'We hebben geen vertrouwen in...

Kleine 2 miljoen euro voor landbouw op zilte grond Waddeneilanden

Regio Noord

Het Waddenfonds trekt een kleine 2 miljoen euro uit voor duurzame landbouw op Terschelling en Texel. Het gaat om de projecten Zeker Zilt op Texel en Klimaatadaptie Landbouw op Terschelling.

Melkveehouder Jan Teade Kooistra met ecoloog Theunis Piersma in glazen huis

Regio Noord

In een glazen huis boven weidevogelland in het Friese Wommels gaan deze week cabaretiers, ecologen, dichters, muzikanten, historici, kunstenaars en boeren met elkaar in gesprek over over het landschap en weidevogelbeheer. Het is een initiatief van...

Zorgboer Joost Stroomer ziet kansen voor beloning biodiversiteit

Regio West

Zorgboer Joost Stroomer (39) uit het Noord-Hollandse Oterleek maakt zijn zorgboerderij zo aaibaar mogelijk. Vanwege het maatschappelijke aspect, maar hij ziet hiermee ook kansen voor een beloningssysteem voor meer biodiversiteit. De ondernemer maakt...

Rogier van der Wal lector Ethiek en landbouw Aeres Hogeschool

Regio Noord

Filosoof, oudheidkundige en bestuurskundige Rogier van der Wal is aangesteld als lector Ethiek en landbouw aan Aeres Hogeschool in het Flevolandse Dronten. Aeres Hogeschool wil hiermee studenten, docenten en onderzoekers trainen om het goede gesprek...

Ook Friese VVD mist realisme in stikstofaanpak Van der Wal

Regio Noord

De brief van minister Christianne van der Wal over de stikstofaanpak zorgt voor veel onrust en onbegrip in Friesland. Dat stelt VVD-Statenlid en biologisch melkveehouder Marten Dijkstra. 'Men mist realisme, empathie en toekomstperspectief.' Eerder...

CDA: betrokkenen overvallen door Fries stikstofprogramma

Regio Noord

De Friese CDA-Statenfractie is ontstemd over de communicatie rond het provinciale uitvoeringsprogramma stikstof dat de provincie donderdag naar buiten bracht.

Andries van der Hoog: 'Met Boert Bewust meer mensen naar bedrijf trekken'

Regio Noord

Boert Bewust breidt zich meer en meer uit naar Noord-Nederland. Acht boeren en tuinders hebben zich aangesloten bij Westerkwartier Boert Bewust. Een van de oprichters is melkveehouder Andries van der Hoog in het Groningse De Wilp. Hij mikt op...

Optreden Van der Wal raakt VVD-Statenleden Noord- en Zuid-Holland

Regio West

VVD-Statenleden uit Noord- en Zuid-Holland hebben kritiek geuit op het optreden van natuur- en stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) bij OP1 over de stikstofaanpak. In een video op YouTube zegt het Zuid-Hollandse VVD-Statenlid Mirjam...

Utrecht trekt 900.000 euro uit voor verduurzaming landbouw

Regio West

Provincie Utrecht stelt 900.000 euro beschikbaar aan agrarisch ondernemers en andere ketenpartijen voor het vergroten van verduurzaming en toekomstbestendigheid van de landbouw.

CDA Noord-Holland trekt bij provincie aan de bel over wolf

Regio West

CDA Noord-Holland vraagt preventieve maatregelen om de wolf uit de provincie te weren. De wolf is in Noord-Holland nog niet gesignaleerd, maar volgens CDA-Statenlid Willemien Koning is het, mede door wolvenaanvallen in andere provincies, belangrijk...

Floor de Jong: 'Door actie tegen onteigening kom ik in de gemeenteraad'

Regio West

Veehouder Floor de Jong (45) uit Bergambacht komt met voorkeurstemmen in de gemeenteraad van Krimpenerwaard. Dat is vooral te danken aan het voortouw dat hij nam tijdens de trekkeractie tegen onteigening in oktober. 'We hebben de politiek en media...

Utrecht in hoger beroep over ontheffingen schadebestrijding

Regio West

Het provinciebestuur van Utrecht gaat in hoger beroep tegen rechterlijke uitspraken over ontheffingen voor schadebestrijding. De provincie wil van de Raad van State definitieve duidelijkheid over de wijze waarop ontheffingsaanvragen voor...

Fryslân trekt geld uit voor schademaatregelen wolf

Regio Noord

Provincie Fryslân trekt 200.000 euro uit voor aanschaf van bijvoorbeeld elektrische rasters om schade door wolven te voorkomen. In Fryslân is geen wolf gevestigd, maar de in Drenthe gevestigde wolf is ook in het zuidoosten van de provincie gezien.

Akkervogel wil meer dan alleen akkerranden

Regio Noord

Akkervogels reageren sterker op het landschap als geheel dan op losse beheermaatregelen. Zestien landbouw- en natuurorganisaties in Groningen pleiten daarom voor vernieuwing van het agrarisch natuurbeheer en akkervogelvriendelijkere sloten, taluds...

Centrale Grondkamer handhaaft glyfosaatverbod Noord-Holland

Regio West

Op landbouwgronden die provincie Noord-Holland voor vier en zes jaar verpacht, mag geen glyfosaat worden gebruikt. Dat heeft de Centrale Grondkamer besloten, nadat eerder een regionale grondkamer oordeelde dat de provincie dit verbod niet mocht...

Friese grondbank opgericht

Regio Noord

De Friese grondbank is donderdag opgericht. Oud-wethouder van Leeuwarden Henk Deinum is als voorzitter aangesteld. Deelnemende partijen zijn onder andere Fries Grondbezit, LTO Noord, Friese milieufederaties, gemeenten, Wetterskip Fryslân, Kadaster...

Van Hall Larenstein ontwikkelt bordspel over bedrijfsovername

Algemeen

Onderzoekers en studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden hebben voor agrarische bedrijfsopvolgers een bordspel ontwikkeld om een beter beeld te krijgen wat er allemaal bij een overname komt kijken.

Jeroen Wolters: 'Ruimtediscussie gaat mij aan het hart'

Regio Noord

De politiek moet zich veel meer richten op de regio en haar ondernemers. Dat stelt agrarisch ondernemer en regiocoördinator van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt Jeroen Wolters (27) uit het Groningse Mensingeweer. Hij staat op de...

Teler Reinder de Jong: 'Transport rode biet naar Oekraïne signaal naar handel'

Akker- & Tuinbouw

Biologische teler en schapenhouder Reinder de Jong uit het Friese Pietersbierum leverde afgelopen week samen met zijn vrouw Inge 23 ton rode bieten aan Oekraïne, uit frustratie vanwege de lage bietenprijs.

Johan van Ruiten: 'Samen kun je veel bereiken in de gemeente'

Regio West

Biologisch melkveehouder en recreatieondernemer Johan van Ruiten (38) uit het Zuid-Hollandse Kaag is sinds enkele maanden politiek actief in zijn gemeente Kaag en Braassem. Hij staat op de kandidatenlijst PRO Kaag en Braassem. 'De gemeentepolitiek...

Utrechtse SGP-Statenfractie stelt vragen over voedselzekerheid

Regio West

De SGP-Statenfractie van provincie Utrecht vraagt de provincie of ze in overleg met gemeenten korteketeninitiatieven in verbinding wil brengen met voedselbanken. Volgens de SGP kan de provincie hierin een bemiddelende en financiële rol spelen.

Fumo wil toezicht zorgplicht weidevogels verscherpen in Friesland

Regio Noord

De Friese omgevingsdienst (Fumo) verscherpt het toezicht op de naleving van de zorgplicht voor weidevogels. De uitvoeringsorganisatie wil 'notoire overtreders' voor het weidevogelseizoen op hun gedrag aanspreken en beboeten wanneer ze weer de fout...

Boeren Nieuwkoop: tijd tikt weg om goedschiks uit stikstofcrisis te komen

Regio West

De tijd om goedschiks uit de stikstofcrisis te komen, tikt weg. Dat stellen boeren die aan de wieg stonden van de Nieuwkoopse stikstofaanpak. Coöperatie Boeren met Perspectief roept ministers Henk Staghouwer (ChristenUnie) en Christianne van der Wal...

Boeren steeds meer uit beeld in gemeenteraad

Politiek

Gemeenten staan de komende jaren voor besluiten die direct raken aan het boeren- en tuindersbelang. Daarbij lijkt de betrokkenheid van de agrarische sector bij de lokale besluitvorming minder en minder te worden. Bestuurders maken zich zorgen,...

Overijsselse boeren voeren bijna 7.000 kilo middelen af

Regio Oost

Ruim 160 boeren uit Overijssel hebben samen bijna 7.000 kilo gewasbeschermingsmiddelen afgevoerd tijdens de actie Bezem door de middelenkast. Dat meldt adviesbureau CLM die de actie in opdracht van provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen en...

NAJK start mediacampagne 'Boeren houden van Koeien'

Veehouderij

Jonge melkveehouders van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) trappen maandag mediacampagne 'Boeren houden van Koeien' af. Vanwege de groeiende belangstelling voor dierenwelzijn wil het NAJK via een televisie- en radiocommercial aan een...

Grondemotie voelbaar in groeigemeente Leeuwarden

Algemeen

Waar alle andere Friese gemeente gaan krimpen, blijft Leeuwarden als grootste gemeente van de provincie de komende jaren groeien. De strijd om de grond is voelbaar. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen sprak Nieuwe Oogst met betrokkenen over...

Boeren creëren meer plasdras door groen licht voor inlaat

Regio Noord

Boeren in Friesland kunnen sinds kort een vergunning krijgen voor de aanleg van een inlaat om land te vernatten voor weidevogels. Dat heeft Wetterskip Fryslân besloten. Melkveehouders Hendrik en Sjoerd Galema uit Hartwerd zijn blij met het besluit....

WUR ziet kansen voor reststromen insectenkweek in circulaire landbouw

Algemeen

Reststromen van insectenkweek kunnen de groei, gezondheid, bestuiving en weerstand van planten verbeteren en bevorderen een duurzame gewasteelt. Dat stelt hoogleraar entomologie Marcel Dicke van Wageningen University & Research (WUR).

Regionale overheden onderzoeken ondergrond per helikopter

Regio Noord

Provincies, waterschappen, waterleidingmaatschappijen en twee kennisinstellingen doen via een helikopter onderzoek naar de ondergrond. Volgend jaar vindt een studie plaats in provincie Groningen en de kop van Drenthe.

Historicus André Hoogendijk: 'Onteigening boeren in Krimpen is dramatisch geweest'

Regio West

Landbouwkundige en historicus André Hoogendijk is mede-auteur van het boek 'Land verloren, Krimpen geboren. Het boerenerfgoed van Krimpen aan den IJssel'. In het boek zijn 38 boerderijen beschreven en in beeld gebracht. 'De onteigening in het dorp...

Wetterskip Fryslân staat inlaat voor plasdrasgebieden toe

Regio Noord

Friese boeren die aan weidevogelbeheer doen, krijgen toestemming om een inlaat door de waterkering aan te leggen. Hiermee kunnen ze makkelijker plasdrasgebieden aanleggen voor de vogels.

Ontpoldering Hegewarren stap dichterbij

Regio Noord

Landbouwpolder Hegewarren wordt een water-, moeras- en recreatiegebied als het aan Gedeputeerde Staten van provincie Fryslân, het dagelijks bestuur van Wetterkip Fryslân en het college van gemeente Smallingerland ligt. Hierdoor moeten zes...

Geitenhouders in Abcoude en Mastenbroek krijgen de ruimte

Veehouderij

De huidige wetenschappelijke kennis over het verband tussen longontstekingen en geitenhouderijen is volgens de Raad van State onvoldoende om uitbreidingen en nieuwe vestigingen van de bedrijven tegen te houden. Dit blijkt uit twee uitspraken die de...

LNV: krimp veestapel 30 procent geen doel op zich

Politiek

De krimp van de veestapel met 30 procent is geen doel op zich. Hiermee reageert het ministerie van LNV op berichtgeving in landelijke media dat uit ambtelijke stukken blijkt dat er over een jaar of tien 30 procent minder vee is dan nu.

Steun in de rug voor Friese veenweideboeren

Regio Noord

Boeren die willen experimenteren met natuurinclusieve landbouw in het Friese veenweidegebied kunnen hiervoor maximaal 25.000 euro subsidie krijgen. In totaal is 100.000 euro beschikbaar.

Rijk kijkt naar versnelling gebiedsgerichte aanpak in aantal regio's

Algemeen

Het Rijk wil in een aantal regio's de gebiedsgerichte aanpak versnellen. Hiervoor is een verkenning gestart. Dat zei minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof maandag tijdens een werkbezoek aan Natura 2000-gebied De Nieuwkoopse...

Overheden zien kansen voor ophogen landbouwgrond in Groningen

Regio Noord

Samenwerkende overheden zien kansen om jaarlijks 30 tot 100 hectare Oost-Groningse landbouwgrond op te hogen met slib uit de Eemshaven. Ze zijn hierover met boeren in gesprek en voeren een studie uit naar de haalbaarheid.

CDA stelt vragen over erkenning T-rijbewijs in buurlanden

Politiek

Er moeten afspraken worden gemaakt met Duitsland en België over het erkennen van elkaars T-rijbewijs voor landbouwvoertuigen. Het CDA dringt daarop aan bij ministers Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en Hanke Bruins Slot (Binnenlandse...

Groningen en boeren breiden weidevogelgebied uit

Regio Noord

Provincie Groningen, boeren, Collectief Groningen West en stichting Het Groninger Landschap breiden weidevogelgebied Medenertilsterpolder bij Ezinge uit met 70 hectare. Het totale gebied van 100 hectare wordt onderdeel van Natuurnetwerk Nederland.

Noord-Holland roept Van der Wal op met bronmaatregelen te komen

Regio West

Provincie Noord-Holland wacht met smart op een aanvullend bronmaatregelenpakket waarmee de provincie de stikstofruimte kan creëren die essentieel is voor het uitrollen van de integrale gebiedsprocessen in het landelijk gebied.

Groningen stelt regeling voor biologische boeren open

Regio Noord

Provincie Groningen komt met een speciale subsidieregeling voor biologische boeren die willen experimenteren met duurzame landbouw. Het provinciebestuur heeft hiervoor 150.000 euro beschikbaar gesteld.

Provincie Overijssel schort extern salderen op

Regio Oost

Provincie Overijssel schort de mogelijkheid voor extern salderen op. Volgens de provincie is aanvullende onderbouwing nodig om juridisch houdbare vergunningen te verlenen.

NFO dringt aan op kleinere drinkwaterreserveringsgebieden

Akker- & Tuinbouw

De manier waarop provincie Gelderland potentiële gebieden voor het winnen van drinkwater heeft ingetekend, zal een enorme impact hebben op de fruit- en laanboomteelt. Dat stelt de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). Ze vraagt de provincie de...

'Vertrouwen in lokale overheid daalt sterkst op platteland'

Politiek

Het vertrouwen in de lokale overheid daalt sterk, vooral in plattelandsgebieden. Een kleine 40 procent van de Nederlanders stelt weinig tot zeer weinig vertrouwen te hebben in hun gemeente. Dat blijkt uit een analyse van Kieskompas in opdracht van...

Zuid-Holland bekijkt situatie damherten opnieuw

Regio West

Provincie Zuid-Holland gaat opnieuw kijken naar de situatie van de damherten in de Hoeksche Waard. Aanleiding hiervoor is dat de rechter eind december besloot dat Zuid-Holland de tientallen herten niet mag afschieten.

Vogelgriep treft tweede eendenbedrijf in Gelderse Hierden

Veehouderij

Opnieuw is op een eendenbedrijf in het Gelderse Hierden vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ruimt de circa 53.000 eenden op het bedrijf om...

NVWA beëindigt verscherpt toezicht slachterij Gosschalk

Veehouderij

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) beëindigt maandag het verscherpt toezicht bij slachthuis Gosschalk in Epe. Het Gelderse bedrijf valt dan weer onder regulier, permanent toezicht zoals dit door de NVWA bij alle grote slachthuizen...

Partijen zien kansen voor exporteren verzilting

Regio Noord

Wageningen University & Research (WUR), Rijksuniversiteit Groningen, Deltares en Potato Valley willen samen met de provincie Fryslân de kennis van verzilting exporteren. Het is een van de ambities voor het nog op te richten Kenniscluster...

Utrecht wil duidelijkheid van Rijk over gebiedsgerichte aanpak

Regio West

Provincie Utrecht wil snel duidelijkheid van het Rijk over de gebiedsgerichte aanpak. Het Rijk moet de kaders stellen. 'Ga er maar van uit dat provincies Den Haag echt gaan bestormen om zo snel mogelijk die duidelijkheid te krijgen. Anders hebben we...

Stikstofdossier verwondert nieuwe Groningse gedeputeerde

Regio Noord

Als er een dossier is waarover de nieuwe Groningse landbouwgedeputeerde Johan Hamster (ChristenUnie) zich verwondert, dan is dat het stikstofdossier. Dat zei hij woensdag in de Provinciale Statenvergadering.

Amber Laan: 'We moeten er nu bij zijn, anders missen we de boot'

Regio West

Het is de hoogste tijd dat jonge boeren en tuinders meer van zich laten horen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Dat vindt de nieuwbakken voorzitter van het Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt Amber Laan uit het Noord-Hollandse Warder. 'We...

Hoge Veluwe roept op tot bredere discussie over wolf

Politiek

Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe roept op om de discussie over het nieuw te vormen wolvenbeleid breder te voeren en nieuw integraal onderzoek te laten doen door buitenlandse wetenschappers. Ze heeft hierover een brief gestuurd naar onder...

VVD Noord-Holland wil dat meer boeren meedoen aan Landbouwportaal

Regio West

VVD Noord-Holland wil dat meer boeren meedoen aan het Landbouwportaal. Volgens VVD-Statenlid Bas de Wit vraagt de provincie boeren nog meer te stimuleren om maatregelen te nemen. 'We zien dat ongeveer de helft van de ondernemers hiervan...

Fries onderzoek naar natuurinclusieve landbouw

Regio Noord

Provincie Fryslân houdt een onderzoek naar natuurinclusieve landbouw onder boeren. Ze heeft hiervoor een enquête opgesteld met Living Lab Fryslân en Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw.

Jaap Lodders nieuwe voorzitter van Team Agro NL

Algemeen

Akkerbouwer Jaap Lodders uit Dronten is de nieuwe voorzitter van Team Agro NL. Hij was al vicevoorzitter. Lodders volgt melkveehouder Geertjan Kloosterboer uit het Overijsselse Oxe op.

Cosun krijgt 3 miljoen euro voor omzetten bietenpulp

Regio Noord

Provincie Groningen verleent Cosun Beet Company 3 miljoen euro subsidie voor de komst van een bioraffinagefabriek in Delfzijl. Deze fabriek gaat onder andere bietenpulp van de suikerfabriek in Vierverlaten in Hoogkerk omzetten in nieuwe plantaardige...

Zes Friese Statenfracties willen opnieuw geitenstop

Regio Noord

Zes Statenfracties willen opnieuw een geitenstop in de provincie Fryslân. Als reden hiervoor voeren ze aan dat het totaalaantal geiten in de provincie vorig jaar met 10 procent steeg naar 27.003 dieren. Volgens de partijen liggen er diverse plannen...

Storm Corrie veroorzaakt geen schade in land- en tuinbouw

Algemeen

Storm Corrie lijkt geen noemenswaardige schade veroorzaakt te hebben in de land- en tuinbouw. Dat blijkt uit navraag bij verzekeraars. Bij Interpolis en Agriver kwamen geen schademeldingen binnen van boeren en tuinders.

Korteketenexpert: 'Lokaal grootte boerderijwinkel uitvechten'

Regio West

Mag een boerderijwinkel concurreren met supermarkten en het assortiment verbreden? Dat is volgens korteketenexpert Jan Willem van der Schans een belangrijk ruimtelijkeordeningsvraagstuk voor gemeenten. 'Dat moeten jullie lokaal uitvechten', riep hij...

Boeren Tinallinge redden weidevogelkuiken van verdrinkingsdood

Regio Noord

Jaarlijks verdrinken er weidevogelkuikens, reeën en hazen in de Takkebossertocht die door het 500 hectare grote Groninger weidevogelgebied bij Tinallinge stroomt. Samen met zeven melkveehouders hebben Collectief Groningen West en waterschap...

Friesland stevent af op verbod grote datacenters

Regio Noord

Provinciale Staten van Fryslân willen dat energiegedeputeerde Sietske Poepjes (PvdA) vastlegt dat er geen grote datacenters van Meta, Google en Microsoft in de provincie komen. Een motie van SP, Partij voor de Dieren, FNP en GrienLinks werd daartoe...

Groningen praat met boeren over opkoop bij Het Lieftinghsbroek

Regio Noord

Groningen is in overleg met een aantal boeren over opkoop of verplaatsing van hun bedrijf bij Natura 2000-gebied Het Lieftinghsbroek. 'De gesprekken zijn nog niet afgerond, maar lopen wel om te kijken of we meters kunnen maken', zei plaatsvervangend...

Ondernemers krijgen meer tijd voor aanvraag coronasteun

Algemeen

Boeren en tuinders krijgen twee weken langer de tijd om de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het vierde kwartaal van 2021 aan te vragen. Het loket sluit 11 februari. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken bekendgemaakt.

Daling muskusratvangsten zet zich voort

Algemeen

De daling van de muskusratvangsten nam vorig jaar af met 6 procent ten opzichte van 2020. Een kleine 45.000 muskusratten werd in 2021 gevangen. Er zijn regionale grote verschillen in de vangsten, maar de landelijke trend is dat de ingezette daling...

LTO Noord wil boerderijeducatie op agenda provincies

Algemeen

LTO Noord roept provincies op om in gesprek te gaan met scholen en regionale boerderijeducatieorganisaties. Volgens de belangenorganisatie moet voedseleducatie aan kinderen meer op de agenda van de provincies komen.

Friese Statenfracties dringen aan op spuitvrije zones

Regio Noord

Vijf Friese Statenfracties willen dat de provincie bredere spuitvrije zones invoert. Dit doen zij in navolging van Drentse partijen die vorige week het Drentse provinciebestuur opriepen om meer grenzen te stellen aan de bollenteelt.

Provincie Groningen gaat haas beschermen

Regio Noord

Provincie Groningen trekt de vrijstelling voor bescherming van de haas in. Aanleiding hiervoor is dat het met het dier in de provincie niet goed gaat, stelt de provincie.

Profiel: Johan Hamster gaat voor frisse wind zorgen op provinciehuis Groningen

Regio Noord

De 39-jarige wethouder en locoburgemeester Johan Hamster van Stadskanaal zal voor een frisse wind gaan zorgen in het provinciehuis van Groningen. De woorden jong, gedreven, mensenmens en verbinder typeren hem. ChristenUnie droeg hem onlangs voor als...

Oud-melkveehouder uit Marrum ziet toekomst in Black Angus

Regio Noord

Klaas Pieter Osinga uit Marrum had een toekomst voor ogen als melkveehouder. Enkele jaren geleden gooide hij het roer om. Nu houdt de Fries honderd Black Angus-ossen.

Matthijs Post: 'Ziekenhuis wil met fruit personeel gezond houden'

Regio West

ProeVkantoor in Lutjebroek levert vanaf dit jaar wekelijks fruit van West-Friese telers aan het personeel van de twee grootste Noord-Hollandse ziekenhuizen. Eigenaar Matthijs Post ziet een duidelijke groei in deze markt. 'Door de druk op de zorg...

Hans de Haan: 'De Amerikaanse boerderij is een totaal vergeten type'

Regio Noord

Boerenzoon Hans de Haan uit Joure deed de afgelopen vijf jaar samen met Jacob van der Vaart onderzoek naar de modernisering van de landbouw in Friesland in de eerste helft van de twintigste eeuw. Het resulteerde in het boek: Amerikaanse boerderijen...

Onrust bij telers door opslag zoutwater Andijk

Akker- & Tuinbouw

Tuinders rond het West-Friese Andijk zijn bezorgd over het plan van het Noord-Hollandse waterleidingbedrijf PWN om zoute reststromen die ontstaan bij de productie van drinkwater uit het IJsselmeerwater dieper op te slaan in de bodem van Andijk. Zij...

Meest bekeken

Meest gelezen

Kennispartners

Vacatures