Tienke Wouda

Tienke Wouda

Tienke Wouda is coördinerend redacteur Regio. Ze schrijft over Friesland en Groningen en de verbrede landbouw.

Contact

Artikelen door Tienke Wouda

Zo kijken de twaalf provincies naar de stikstofregels

Algemeen

Duizenden boeren protesteerden vrijdag, maandag en dinsdag bij de provinciehuizen tegen het provinciale stikstofbeleid. Vijf provincies lieten daarna weten vast te houden aan de stikstofregels, bij de andere provincies is beweging zichtbaar.

Optreden Gedeputeerde Staten van Groningen leidt tot kritiek

Regio Noord

Een democratie binnen de muren. Met dat verwijt komt LTO Noord-bestuurder Alma den Hertog richting Gedeputeerde Staten (GS) van provincie Groningen. Dat uit ze nadat maandag tijdens het protest op sommige momenten een grimmige sfeer ontstond.

Peter Drenth (IPO): platteland moet geen Wilde Westen worden

Algemeen

De provincies verwachten binnen twee maanden meer duidelijkheid te verschaffen over de vrijwillige opkoop van agrarische bedrijven bij Natura 2000-gebieden. Dat zegt Peter Drenth, voorzitter van de kopgroep stikstof in het Interprovinciaal Overleg...

Groningen blijft bij stikstofbeleid na spoeddebat

Regio Noord

Provincie Groningen gaat de provinciale beleidsregels over stikstof niet intrekken. Oppositiepartijen Groninger Belang, FvD, PVV, Partij voor het Noorden en 50 Plus vroegen dit woensdag tijdens een spoeddebat.

Kramer burgemeester in Noardeast-Fryslân

Regio Noord

De Friese landbouwgedeputeerde Johannes Kramer (52) wordt hoogstwaarschijnlijk de nieuwe burgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân. Hij is woensdagavond door de gemeenteraad voorgedragen.

Politie houdt drie mannen aan na boerenprotest

Algemeen

Politie Groningen heeft drie mannen aangehouden na incidenten tijdens het boerenprotest in Groningen maandag.

Commissaris van de Koning en LTO veroordelen boerengeweld

Algemeen

Een aantal boeren ging maandag echt over een grens tijdens de demonstratie in Groningen. Dat stelt commissaris van de Koning René Paas in een persconferentie. 'Het is een groot misverstand dat je door geweld, door dreiging met geweld, je zin...

Gelderland houdt vast aan stikstofregels

Regio Oost

Provincie Gelderland veegt niet zoals provincie Fryslân vrijdagmiddag deed, de beleidsregels van de provincie over stikstof van tafel. 'Ik ga op een vrijdagmiddag niet zulke besluiten nemen', zei gedeputeerde Peter Drenth tijdens het boerendebat op...

Friesland neemt latente ruimte niet in

Regio Noord

Friesland neemt de latente stikstofruimte niet in. Gedeputeerde Johannes Kramer deed die toezegging aan Friese boeren die vrijdag met de trekker naar het provinciehuis in Leeuwarden trokken.

Leeuwarder boer vraagt aandacht voor inkomen

Regio Noord

Boeren in gemeente Leeuwarden moeten een goed inkomen kunnen blijven halen uit hun bedrijf. Dat moet de gemeente niet vergeten. Die hartenkreet deden melkveehouders donderdagavond tijdens het debat over de gemeentelijke omgevingsvisie in De...

Friese VVD wil gans in stikstofberekening

Regio Noord

Ganzen moeten worden meegenomen in de stikstofberekeningen. Dat vindt VVD-Statenlid en biologisch melkveehouder Marten Dijkstra.

LTO wil onderzoek naar kabels door landbouwgrond

Algemeen

Onderzoek naar de gevolgen voor de landbouw is nodig als de hoogspanningskabels van windmolens op zee door agrarische grond in Noord-Groningen of Noord-Friesland komen. Dat stelt LTO Noord regio Noord.

Koopmans gaat verder in Partij voor de Boeren

Regio Noord

Melkveehouder Nynke Koopmans uit Tytsjerk gaat in de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel verder als eenmansfractie, die de naam Partij voor de Boeren draagt.

Schoner erf voor akkerbouwers in Westerwolde

Regio Noord

Akkerbouwers en loonwerkers in Westerwolde en in het Groningse deel van de Veenkoloniën kunnen aan de slag met het verminderen van erfafspoeling van gewasbeschermingsmiddelen.

Hunze en Aa's oefent dijkbewaking

Regio Noord

Waterschap Hunze en Aa's oefent donderdagavond een dijkbewaking. Dat gebeurt op de 28 kilometer lange zeedijk tussen Nieuwe Statenzijl en Delfzijl.

Extra inzet natuurinclusief in Noorden

Regio Noord

Noord-Nederland kan natuurinclusieve landbouw verder uitbouwen. Op de Natuurtop zetten de gedeputeerden van de drie noordelijke provincies en het ministerie van Landbouw woensdag hun handtekening onder de Regiodeal Deal Natuurinclusieve Landbouw.

Koeien blazen kwelders nieuw leven in

Regio Noord

Met grazende koeien op de kwelders bij Holwerd blazen boeren het gebied weer nieuw leven in. Zij zochten hiervoor de samenwerking op met Staatsbosbeheer en een slager die het vlees onder de naam Weiderij verkoopt.

Friesland trekt miljoen uit voor stikstofdossier

Regio Noord

Provincie Fryslân trekt 1 miljoen euro uit voor een team dat zich gaat bezighouden met het stikstofdossier op het provinciehuis. Dat hebben Gedeputeerde Staten dinsdag besloten.

Boeren delen broodjes uit op hoofdstation Groningen

Regio Noord

Tientallen boeren uit Groningen hebben dinsdagmiddag honderden broodjes met kaas en handjes boerderijdrop uitgedeeld op het hoofdstation van Groningen. 'We krijgen zoveel begrip. Automobilisten toeteren, buschauffeurs zwaaien en reizigers zijn...

Dierenarts steunt actie met verloskundige hulp

Regio Noord

Dierenartspraktijk It Griene Hert in Wommels biedt vandaag gratis verloskundige hulp aan op bedrijven waarvan de eigenaar naar Den Haag is. Hiermee laten de artsen zien dat ze de actie van de boeren steunen, stelt dierenarts Susan van Eck.

Groningse boeren voeren thuis protest

Regio Noord

Boeren in het Westerkwartier in Groningen zijn vandaag niet naar Den Haag afgereisd. Ze zien meer in een regionaal protest. 'We moeten ervoor zorgen dat mensen op elke honderd meter opnieuw geconfronteerd worden met de boodschap.'

Boeren Leeuwarden attenderen automobilist

Regio Noord

Boeren hebben maandagmiddag negen spandoeken geplaatst rond de toegangswegen in Leeuwarden. 'Iedereen die erlangs rijdt, steekt de hand op. Dat is een goed teken', zegt voorzitter Jan Hemeltjen van LTO Noord-afdeling Ljouwert.

Boeren bieden arme gezinnen speelgoedtrekker aan

Algemeen

Boeren zamelen dinsdag tijdens het protest in Den Haag miniatuurtrekkers voor kinderen in armoedegezinnen in. Initiatiefnemer van de boerenactie is Boeren van Nederland. De teller staat inmiddels op ruim 550 speelgoedtrekkers.

'Houd boerenprotest publieksvriendelijk'

Regio Noord

Het bestuur van de Agrarische Schouw staat achter het boerenprotest dinsdag in Den Haag. 'Maar houd het publieksvriendelijk, dat is mijn grote oproep', zei plaatsvervangend voorzitter Geart Benedictus woensdagavond tijdens de opening van de...

Overijsselse politici mee naar Den Haag

Regio Oost

De Overijsselse landbouwwoordvoerders van CDA, FVD, VVD, PVV, SGP en 50Plus reizen dinsdag mee met de boeren uit de provincie naar het protest in Den Haag. Dat stellen zij in een gezamenlijke verklaring.

'Bodemverdichting groot probleem in Noord-Nederland'

Regio Noord

Bodemverdichting is een van de grootste problemen onder het maaiveld. Dat stelt bodemkundige Everhard van Essen van Aequator Groen & Ruimte. Hij was een van de sprekers op een demo over bodemverdichting en mais in strokenteelt in It Heidenskip.

Ganzenschade in Friesland daalt opnieuw

Veehouderij

De schade die ganzen aanrichten op grasland in Friesland, is afgelopen winter met 7 procent gedaald ten opzichte van de twee voorgaande winters. Het is voor het tweede jaar op rij dat de overlast door de vogels afneemt.

Flevolandse teler: 'Wijnbeleving neemt toe'

Regio Noord

Op een duurzame wijze hoogkwalitatieve wijn leveren. Dat is de insteek van teler Geert Horlings. Hij opende zaterdag zijn Wijngoed Wilgenhorst aan de rand van Zeewolde, vlakbij het Wolderwijd, een van de Veluwerandmeren.

Boert Bewust breidt uit naar Noord-Nederland

Algemeen

Boert Bewust breidt uit naar Noord-Nederland. Volgens LTO Noord is onder boeren in Groningen, Friesland en Drenthe animo voor dit boer-burgerconcept.

Modderactie moet zorgen voor minder middelvingers

Algemeen

Op het loonbedrijf van Philippus en Linda Dijkstra in Morra is woensdagmiddag de Friese moddercampagne afgetrapt. Doel is om de verkeersveiligheid te vergroten en meer begrip te kweken tussen weggebruikers.

Boeren eisen onderbouwing beregeningsverbod

Regio Noord

Waterschap Hunze en Aa's moet met feiten komen waar en hoeveel het grondwater in het Drentsche Aa-gebied zakt. Wanneer dit niet gebeurt, dient LTO Noord een Wob-verzoek in om alsnog helderheid te krijgen. 'Een briefje naar de provincie is zo...

CDA: mobiel bereik platteland moet beter

Algemeen

CDA Friesland wil een beter bereik van mobiele telefoons op het platteland. Volgens de fractie laat de ontvangst te wensen over.

Boerendochter Sterre volgt Schouten op Prinsjesdag

Algemeen

Boerendochter Sterre de Jong (9) uit Odoorn mocht dinsdag tijdens Prinsjesdag meelopen met landbouwminister Carola Schouten. Ondertussen maakte ze een vlog. 'Ik heb haar gevraagd wat haar lievelingseten is.'

WDODelta zaait kale plekken dijken in

Regio Oost

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zaait plekken op de dijken langs de Overijsselse Vecht opnieuw in. Dit is nodig, omdat door de droge en warme zomer op diverse locaties de grasmat onvoldoende is hersteld.

'Nederland is al veel verder met afremmen van verzilting'

Algemeen

Onderzoeker Jeroen De Waegemaeker van het Vlaamse Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) is initiatiefnemer van het farmerscafé tijdens het internationale congres over verzilting. De conferentie was vorige week in Leeuwarden.

VVD Groningen vraagt helderheid rond stikstof

Regio Noord

De Statenfractie van de VVD in Groningen eist duidelijkheid voor boeren in het stikstofdossier. De partij stelt vragen over het onderwerp aan Gedeputeerde Staten.

LTO Noord betreurt visie veen It Fryske Gea

Regio Noord

LTO Noord is niet blij met de visie op het veen 'Stean foar it fean!' van It Fryske Gea. Volgens bestuurder Peet Sterkenburgh bevordert deze de samenwerking tussen de partijen niet.

'Herstel aardbevingsschade nog hele klus'

Regio Noord

Boeren reageren terughoudend op het terugdraaien van de gaswinning in Groningen. Naar verwachting zal de gaswinning media 2022 op nul uitkomen, stelde minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat dinsdag in een brief naar de Tweede Kamer....

Droogtesituatie blijft kwetsbaar op hoge gronden

Regio Noord

Ondanks enige neerslag de afgelopen weken, blijft de droogtesituatie kwetsbaar in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

LTO vindt toename verzilting 'verontrustend'

Algemeen

Vanuit de Waddenzee stroomt jaarlijks ongeveer 47 miljoen kuub zout grondwater onder de zeedijk naar het zeekleigebied van Friesland. Door stijging van de zeespiegel neemt de verzilting in 2085 met zo'n 20 procent toe.

Akker van de Toekomst opent in Ens

Regio Noord

Boeren laten zien dat via onbereden beddenteelt en strokenteelt forse reducties van gewasbeschermingsmiddelen, energie, fosfaat, kalium, stikstof en water zijn te behalen, zonder een grote kostprijsverhoging. Dat is een van de doelen die stichting...

Posters met knipoog vragen aandacht voor biodiversiteit

Regio Noord

Bierdrinkende mannen, een vrijend stel en een juichende voetballer. Biodiversiteit gaat iedereen aan. Dat is de boodschap van zo'n dertig natuurorganisaties, gemeenten, provincie Fryslân, onderwijsinstellingen en landbouworganisaties waaronder LTO...

Toch ganzenvergoeding voor boeren Schier

Regio Noord

Boeren op Schiermonnikoog krijgen een vergoeding voor ganzenschade in de kwelder Hok die ze van Natuurmonumenten pachten. Provincie Fryslân voegt de 9 hectare waarop boeren hun jongvee weiden toe aan het ganzenfoerageergebied.

Boeren vinden beregeningsverbod 'waardeloos'

Akker- & Tuinbouw

Dat boeren volgend jaar in het Drentsche Aa-gebied hun laagsalderende gewassen niet meer mogen beregenen, stuit akkerbouwers tegen de borst. 'Dit is waardeloos. Willen ze dan dat we massaal bloemen, penen en uien telen?', reageert Johan Emmens uit...

Friesland steekt geld in leefgebied insecten

Regio Noord

Provincie Fryslân voert het komende jaar drie projecten uit die bijdragen aan bewustwording van de teruglopende insectenstand en het creëren van een beter leefgebied voor insecten. De provincie steekt hierin 150.000 euro.

Rijk steunt Drentse Monden met 2 miljoen euro extra

Algemeen

Het gebiedsfonds van het windmolenpark in de Drentse Monden/Oostermoer krijgt 2,1 miljoen euro extra. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verdubbelt de provinciale bijdrage bij wijze van uitzondering. Dat gebeurt omdat het windpark tot...

Strengere controle beregening Drentsche Aa-gebied

Regio Noord

Waterschap Hunze en Aa's handhaaft volgend jaar strenger en consequenter op grondwaterberegening in het Drentsche Aa-gebied. Ook brengt het waterschap de regelgeving opnieuw bestuurlijk aan de orde.

Zeeuwse kampeerboerinnen willen meer Duitsers

Multifunctionele landbouw

Zeventien Zeeuwse kampeerboerinnen willen meer Duitse toeristen naar hun minicampings trekken. Hiermee hopen ze hun bezettingsgraad te verhogen met 15 procent.

Boerderijwinkel in Menaldum werkt korte keten

Regio Noord

Jelmar en Grietje Lautenbach zetten Fries-Hollands rundvlees af in hun boerderijwinkel in Menaldum. Hiervoor hebben ze een korte keten opgezet met een slager en een melkveehouder.

Kampeerboerinnen lonken naar Duitse toeristen

Regio Zuid

Zeventien Zeeuwse kampeerboerinnen willen meer Duitse toeristen naar hun minicampings trekken. Hiermee hopen ze hun bezettingsgraad te verhogen met 15 procent.

'Muizenplaag is nog lang niet voorbij'

Regio Noord

Fikse regenbuien zetten te weinig zoden aan de dijk om de muizen in de Friese veenweide weg te krijgen. Er moet volgens muizenexpert Niek Bosma van Wetterskip Fryslan en loonwerker Arjen Rijpma uit Woudsend eerst ziekte in de populatie komen.

Oude kalverskeletten gevonden bij Winsum

Regio Noord

In de oever van het Oude Diepje bij het Groningse Winsum zijn tijdens archeologisch onderzoek oude beenderen van kalveren gevonden. Het onderzoek maakt deel uit van werkzaamheden voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers.

Muis zorgt ook voor schade op Friese klei

Algemeen

Niet alleen in de veenweide, ook op de klei rond Bolsward en Leeuwarden zijn muizen actief. Dat zorgt voor schade op kleigrond.

Akkerbouwer laat burger zonnebloemen plukken

Regio Noord

Akkerbouwer Hendrik Luth uit Wedde heeft 30 are zonnebloemen ingezaaid. De bloemen staan nu volop in bloei. Buurtbewoners mogen de bloemen gratis plukken. Dat vindt massaal gehoor.

Te weinig waterputten gemeld bij waterschap

Regio Noord

Boeren bij het Drents Friese Wold gebruiken meer putten voor het onttrekken van grondwater dan ze hebben gemeld bij Wetterskip Fryslân. Dat blijkt uit een inventarisatie van het waterschap in het gebied. Het melden is verplicht.

Familie Van der Vis blij met koeienoversteekplaats

Regio Noord

Met een koeienoversteekplaats hopen melkveehouders Kor en Thijs van der Vis uit Aduard meer weidegras in de koe te krijgen. De oversteek in de Gaaikemadijk is onlangs geopend.

Regels voor overdag beregenen Drentsche Aa-gebied

Regio Noord

Boeren in het Drentse Aa-gebied mogen vanaf maandag overdag beregenen als het 's avonds en 's nachts niet lukt. Zij moeten per beregeningsinstallatie wel melden op welk perceel zij dit gaan doen met begin- en eindtijd. Bovendien moet de betreffende...

Drone checkt grondwatergebruik boeren

Regio Noord

Wetterskip Fryslân controleert met onder meer een drone hoeveel grondwater boeren onttrekken. Dat gebeurt donderdag en vrijdag rond Natura 2000-gebied Drents Friese Wold. Volgens een woordvoerder van het waterschap 'zijn er geluiden dat er daar meer...

Machine stapelt 250 strobalen per uur

Regio Noord

Loonbedrijf Boven uit het Groningse Finsterwolde gebruikt sinds een week de balenverzamelaar Arcusin ForStack om strobalen mee te stapelen. Volgens eigenaar Arnold Boven gaat de capaciteit van het laden hiermee 30 procent omhoog.

Verdachte brand pluimveehouderij langer vast

Veehouderij

De 27-jarige verdachte van brandstichting bij een pluimveehouderij in Kiel-Windeweer blijft negentig dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van rechtbank Noord-Nederland woensdag besloten.

Waterschap inspecteert dijken Zuidwest-Friesland

Regio Noord

Wetterskip Fryslân controleert vanaf volgende week de polderdijken in Zuidwest-Friesland. Door weinig regen is het neerslagtekort in dit deel van Friesland het grootst.

'Overstappen op geiten niet gemakkelijk'

Regio Noord

Gemeente Westerwolde voerde onlangs een geitenstop door. Een van de twee geitenhouders die de gemeente telt is Heinie Alting uit Sellingen.

Boerin wijst jeugd op gevaar lachgaspatroon koeienpens

Veehouderij

Melkveehouder Bianca Straathof uit het Drentse Echten roept jongeren op geen lachgaspatronen meer in het grasland te gooien. Ze vreest scherp in de maag bij hun melkkoeien. 'Gooi je zooi in een afvalbak, deze staat op 3 meter van de picknicktafel',...

Boer trekt burger naar bloeiende akkerrand

Regio Noord

Boeren in Noordoost-Friesland hebben als eerste in die provincie in collectief verband kruidenrijke akkerranden en vogelakkers aangelegd om het aantal insecten en vogels te vergroten. Tijdens vier excursies vertellen ze dorpsinwoners over het nut...

Onrust over beregeningsverbod Drentsche Aa

Algemeen

Waterschap Hunze en Aa's heroverweegt het beleid voor beregenen eind dit jaar. Dat meldt het dagelijks bestuur deze week in een brief aan boeren.

Hunze en Aa's stelt beregeningsverbod in

Regio Noord

Hunze en Aa's stelt vanaf woensdag 31 juli voor overdag een beregeningsverbod in voor het Drentse Aa-gebied, de Veenmarken en het Groningse Duurswold.

Akkerbouwers nodigen burgers op vogelakker uit

Akker- & Tuinbouw

Agrarisch Collectief Waadrâne en vier boeren uit Marrum, Nes, Holwerd en Engiwerum nodigen burgers uit op de vogelakkers van de akkerbouwers.

FNP bezorgd over jakobskruiskruid

Regio Noord

De Fryske Nasjonale Partij (FNP) wil dat provincie Friesland de bestrijding van jakobskruiskruid en distels opnieuw tegen het licht houdt.

Boer krijgt ruimte voor sloop karakteristieke schuur

Algemeen

Boeren in de voormalige gemeente Bedum mogen hun karakteristieke schuren slopen. Voorwaarde is wel dat ze aantonen dat de schuur niet meer voor landbouwkundig gebruik kan dienen. Dat bepaalde de Raad van State maandag.

LTO start muizenactie: boer zoekt pomp

Veehouderij

LTO Noord regio Noord is op haar Facebookpagina de actie 'boer zoekt pomp' begonnen om zoveel mogelijk boeren aan het bevloeien te krijgen tegen de muizen. Het idee komt van beleidsmedewerker Roel Visser.

Boeren blussen twee akkerbranden

Akker- & Tuinbouw

Boeren en loonwerkers hebben dit weekend de brandweer geholpen bij het blussen van twee grote akkerbranden in Drenthe en Groningen. Zondagmiddag brandde een groot deel van een perceel gerst in Oranje af. Zaterdag brak brand uit op een graanstoppel...

Schatting expert: muizenschade op 20.000 hectare

Algemeen

Een kwart van het grasland in het Friese veenweidegebied, ruim 20.000 hectare, heeft muizenschade. Tot die schatting komt muizenexpert Niek Bosma van Wetterkip Fryslân na bestudering van onder meer satellietbeelden. Bij een boer met 50 hectare land...

Driftreducerend spuiten, moet je leren

Regio Noord

Hoe kun je emissie terugdringen terwijl de bespuiting wel effectief blijft? Deze vraag stond woensdagavond centraal tijdens de demonstratie driftreducerende spuittechniek en emissiebeperking van Projecten LTO Noord en Delphy.

Muizenschade zichtbaar op satellietbeelden

Regio Noord

De kans is groot dat dit jaar meer schade door muizen ontstaat dan vijf jaar geleden. Dat stelt onderzoeker Gerbert Roerink van Wageningen Environmental Research. Die muizenschade is sinds 19 juli te zien op satellietbeelden.

Hunze en Aa's vraagt boeren in de avond en nacht te beregenen

Regio Noord

Boeren in het werkgebied van Hunze en Aa's wordt gevraagd om zoveel mogelijk in de avond en nacht te beregenen. Ook krijgen ze het advies om met collega's te overleggen.

Aardbevingsschade maakt bedrijfsovername complex

Regio Noord

Een bedrijf overnemen is al geen sinecure. Maar voor jonge boeren in Groningen maken de aardbevingen een overname nog complexer. 'Bied deze ondernemers zekerheid en perspectief, want ze wachten al te lang.'

Veemarkt Leeuwarden dicht vanwege hitte

Regio Noord

De veemarkt in Leeuwarden gaat woensdagavond niet door vanwege de verwachte hitte. Het is de eerste keer dat het om die reden gebeurt, stelt voorzitter Andries Kingma. In Bunnik wordt het tijdstip aangepast.

Waterschap tipt vijfduizend boeren over watertekort

Regio Noord

Wetterskip Fryslân stuurt vijfduizend boeren in Friesland en het Groningse Zuidelijk Westerkwartier deze week een folder. Die staat vol tips wat te doen bij een dreigend watertekort vanwege droogte.

Steppekiekendieven vliegen uit in wintergerst

Regio Noord

Zes jonge steppekiekendieven zijn deze maand uitgevlogen in een perceel wintergerst in Groningen. 'Het is het enige broedgeval in West-Europa voor zover wij weten', stelt Bauke Koole van het collectief Midden-Groningen.

Rechter verbiedt deel zonnepark Lelystad

Regio Noord

De initiatiefnemers van een nieuw zonnepark aan de Meerkoetenweg in Lelystad mogen geen zonnepanelen plaatsen op grond van het Rijksvastgoedbedrijf. De rechtbank in Den Haag heeft dit in kort geding bepaald, meldt Omroep Flevoland.

Einde voor datingsite Farmers4Love

Algemeen

De datingsite Farmers4Love stopt. De concurrentie met andere datingsites als Tinder en Lexa is te groot, stellen de initiatiefnemers in dagblad de Stentor. Ook de man-vrouwverhouding is te scheef, vinden zij.

VVD tegen belastingverhoging Hollandse Delta

Regio West

VVD is tegen de belastingverhoging van waterschap Hollandse Delta. Volgens de liberalen wil het waterschap de belasting volgend jaar met 15 procent verhogen.

Boer aan het roer bij Regio Deal FoodValley

Regio Oost

De Regio Deal FoodValley is rond. Boeren, onderwijs, overheid en andere partijen in de Foodvalley kunnen aan de slag met de versnelde transitie van de primaire sector, gezonde voeding en versterking kennis- en innovatiecluster.

Telers leveren bijna 8.000 kilo middelen in

Regio Zuid

Zeeuwse telers, loonwerkers en hoeveniers hebben sinds december 2018 bijna 8.000 kilo gewasbeschermingsmiddelen ingeleverd tijdens de actie Bezem door de middelenkast. De actie werd gecoördineerd door CLM en ondersteund door adviseurs van CZAV en...

Minder middelen in water Bleiswijk

Regio West

Glastuinders in Bleiswijk zorgen voor minder meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater door het terugdringen van lozingen. Dat stelt Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard.

Verdachte brand pluimveestal meldt zich

Veehouderij

De verdachte van de brand bij een pluimveehouderij in Kiel-Windeweer heeft zich donderdagmiddag gemeld bij de politie in Hoogezand.

Universiteiten duiken in noordelijke landbouw

Regio Noord

Wageningen University & Research (WUR) en Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaan nauwer samenwerken in onderzoek naar natuurinclusieve en kringlooplandbouw en de plattelandsontwikkeling in Noord-Nederland. Hiervoor hebben RUG-bestuursvoorzitter...

Gemeente Westerwolde voert geitenstop in

Veehouderij

Gemeente Westerwolde voert een geitenstop in. Een meerderheid van de raad van de Groningse gemeente stemde onlangs voor een verbod op uitbreiding en nieuwvestiging van geitenhouderijen.

Site Friese veenweide gelanceerd

Regio Noord

Provincie Friesland heeft een website over de Friese veenweide gelanceerd. Hierop staat onder meer informatie over onderzoeken naar maisteelt, boeren meten water en valuta voor veen.

Fries waterschap inspecteert dijken vanwege droogte

Algemeen

Wetterskip Fryslân is deze week begonnen met de inspectie van 97 kilometer droogtegevoelige polderdijken. Die liggen in het veengebied en in het gebied rondom de Friese meren. De medewerkers kijken of er scheuren, lekkages of schade aan de grasmat...

Flevolandse boeren willen camera's in buitengebied

Regio Noord

Boeren in Flevoland willen beveiligingscamera's in elke straat in het buitengebied om diefstallen bij agrarische bedrijven zo veel mogelijk te voorkomen. LTO Noord-voorzitter Flevoland Arnold Michielsen bespreekt dit idee binnenkort met voorzitter...

Raad wil meer biodiversiteit op pachtgrond Leeuwarden

Regio Noord

Boeren in gemeente Leeuwarden moeten natuurinclusiever werken. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde onlangs voor een motie hierover. Alleen VVD en Lijst058 waren tegen.

Stichting neemt 'weidevogelparel' Friesland over

Regio Noord

Weidevogelparels in Friesland beschermen voor de komende dertig, veertig jaar. Met dat doel is Stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân opgericht. De eerste aankoop wordt de plasdras van weidevogelboer Murk Nijdam uit Wommels. 'Dit is goed naar de...

Boeren Groningen gaan verder met kringloop

Regio Noord

Project Vruchtbare Kringloop krijgt na een pilot in 2017 een tweejarig vervolg in provincie Groningen. Dankzij een POP-subsidie krijgen honderd melkveehouders opnieuw de gelegenheid kennis en ervaring op te doen met kringlooplandbouw.

Nieuw Boeren zorgt voor gefronste wenkbrauwen

Algemeen

In zijn boek Nieuw Boeren - Je leent het land van je kinderen heeft Kees Kooman een boodschap voor de lezers: de landbouw kan en moet anders. Hij portretteerde hiervoor tien boerenfamilies.

Aardbevingsschades boeren verdubbeld

Algemeen

Het aantal meldingen van aardbevingsschades door boeren is sinds maart 2018 bijna verdubbeld van 331 dossiers naar 644 dossiers. Dat meldt de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG).

Run op pompen voor muizenbestrijding

Regio Noord

Steeds meer boeren in Zuidwest-Friesland schaffen pompen en worteldoeken aan, zodat ze hun land onder water kunnen zetten tegen muizen. Dat melden plaatselijke mechanisatie- en loonbedrijven.

Friesland stemt tegen verlenging geitenstop

Veehouderij

Een meerderheid van de Friese Staten is tegen een verlenging van het slot op de geitenhouderij tot 1 augustus volgend jaar. CDA, VVD, ChristenUnie, Forum voor Democratie en PVV stemden woensdagmiddag tegen het collegevoorstel.

LTO roept natuurorganisaties op muizen te bestrijden

Algemeen

Niet alleen boeren, ook gemeenten en terreinbeherende organisaties als It Fryske Gea moeten inzetten op muizenbestrijding. Dat vindt LTO Noord, die gemeenten en natuurorganisaties oproept hun maaibeheer aan te passen.

Groningse akkerbouwers promoten sector en Wadden

Regio Noord

Akkerbouwers Ron Claassen en Siegrid Hekma uit Wehe-den Hoorn halen sinds enkele jaren duizenden burgers naar hun bedrijf. 'We willen de sector en het gebied promoten.'

Staten dringen aan op herstel biomonitoring Wijster

Regio Noord

Attero Wijster moet de biomonitoring opnieuw instellen. Dat vinden VVD, CDA, PvdA, FvD, Sterk Lokaal, D66 en OpDrenthe in de Drentse Provinciale Staten.

Flevoland sluit coalitieakkoord

Regio Noord

Onder de noemer 'Flevoland: ruimte voor de toekomst' hebben VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie en D66 in Flevoland een coalitieakkoord voor de periode 2019-2023 gesloten.

Ruilverkaveling in Waadhoeke in het slop

Regio Noord

LTO Noord, boeren en de grondcommissie maken zich grote zorgen over of de herverkaveling in Noordwest-Friesland gaat slagen. Inmiddels zijn er onder de ongeveer 150 boeren die meedoen aan de herverkaveling, veertig knelgevallen bekend.

Fries waterschap verhoogt peil in poldersloten

Regio Noord

Wetterskip Fryslân verhoogt de waterpeilen in poldersloten en -vaarten zoveel mogelijk. Het dagelijks bestuur heeft hiervoor een vergunning verlengd tot 1 juli 2020.

Hunze en Aa's verbiedt onttrekken water rond Assen

Regio Noord

Waterschap Hunze en Aa's verbiedt om water te onttrekken uit oppervlaktewater in bepaalde gebieden in Drenthe en Groningen. Het gaat vooral om het gebied rond en ten zuidoosten van Assen.

Boeren Terschelling beboet tijdens Oerol

Regio Noord

Boeren en loonwerkers op Terschelling zijn tijdens het culturele festival Oerol massaal op de bon geslingerd. De frustratie is groot. 'Wij moeten al heel erg op onze hoede zijn. Tijdens de drukste periode van het jaar moeten we met groot materieel...

Land nu blank zetten, want anders wint de muis

Algemeen

Het is code rood wat betreft muizen in Friesland. LTO Noord en Wetterskip Fryslân roepen boeren op massaal hun land onder water te zetten. Dinsdagmiddag toonden beide organisaties verschillende bevloeiingstechnieken op een perceel grasland in...

Friese Statenleden betwisten geitenstop

Veehouderij

Bij steeds meer Statenleden in Friesland rijst de vraag of een geitenstop in de provincie nodig is. Dat werd onlangs duidelijk tijdens de commissievergadering over de stop op de geitenhouderij.

Fries waterschap herziet beregeningsverbod

Regio Noord

Wetterskip Fryslân gaat bij droogte niet meer een algeheel beregeningsverbod instellen. Alleen waar de nood hoog is, wordt een verbod ingesteld.

Burgemeester ijvert voor opslag op zuivel

Veehouderij

Als iedere burger in Friesland 2,5 cent meer betaalt voor de zuivel, kan de biodiversiteit worden vergroot. Dat stelt burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden. Hij lanceerde zijn plan voor een biodiversiteitsfonds tijdens zijn afscheidssymposium...

FrieslandCampina richt weidevogelfonds op

Veehouderij

Boeren kunnen straks met steun van FrieslandCampina, BoerenNatuur en Vogelbescherming Nederland geld krijgen voor de bescherming van weidevogels. De drie partijen hebben hiervoor een stichting opgericht: Stichting Versterking Weidevogelgebieden.

Verbod op vossenjacht bij Drentse pluimveehouders

Regio Noord

Twee bedrijven met Freilandkippen in Drenthe mogen 's nachts met hulp van lichtbakken geen vossen afschieten om de kippen te beschermen. Het provinciebestuur heeft de ontheffing hiervoor ingetrokken.

Sovon en boeren brengen velduilen in kaart

Regio Noord

Als gevolg van de vele muizen op boerenland broeden er in Friesland tegen de zestig velduilen. Sovon brengt samen met boeren, uilenringers en weidevogelbeschermers de vogels in kaart.

Boeren Holwerd plaatsen alternatieve peilbuis

Regio Noord

Boeren bij Holwerd gaan de verzilting rond de Friese Waddenkust in kaart brengen. Hiervoor werd de alternatieve peilbuis Aqua Pin ontwikkeld die woensdagmorgen werd geplaatst tussen de Bintje-poters van akkerbouwer Syds Miedema in Holwerd.

Bodemstructuur belangrijk bij verminderen stikstof

Regio Noord

Bodemstructuur en -vruchtbaarheid van landbouwgrond spelen een belangrijke rol bij het sturen op de vermindering van stikstof en fosfaat in sloten en vaarten. Dat blijkt uit onderzoek van NMI Agro in Wageningen in opdracht van Wetterskip Fryslân en...

'Rol overheid moet groter bij architectuur'

Regio Noord

Bij de bouw van boerderijen, schuren en stallen onder (landschaps)architectuur moeten provincie en gemeente een grotere rol spelen. Dat vindt de werkgroep Agrarisch Landschappelijk Bouwen van Wierde & Dijk, de vereniging voor agrarisch natuur-...

Boeren strijden voor behoud natuur Ameland

Regio Noord

Al eeuwenlang onderhouden boeren en burgers op Ameland een groot gedeelte buitendijks natuurgebied. Om het ook in de toekomst te behouden, denken de veehouders na over een betere afzet van het vee dat er graast.

VVD wil af van Friese geitenstop

Regio Noord

VVD Friesland wil dat de geitenstop er in die provincie vanaf gaat. Dat geeft Statenlid Marten Dijkstra aan na de expertmeeting over de geitenhouderij.

Humsternet waarschuwt voor snel internet

Regio Noord

Bewonersinitiatief Humsternet wil dat alle boeren in de gemeente Westerkwartier worden aangesloten op glasvezel. Ze roept de ondernemers daarom op geen overhaaste beslissingen te nemen bij het kiezen van een aanbieder van snel internet.

Multifunctionele landbouwsector rekent af met calimerocomplex

Multifunctionele landbouw

De omzet in de multifunctionele landbouw is de afgelopen jaren verdubbeld naar bijna 900 miljoen euro. Boerderijverkoop, zorglandbouw en recreatie komen alle drie boven de 220 miljoen euro uit. Agrarische kinderopvang (78 miljoen), agrarisch...

'Boeren worstelen met goed ondernemersplan'

Multifunctionele landbouw

Boeren die een neventak willen beginnen, hebben moeite om de financiering rond te krijgen bij de bank. Dat stelt marktmanager Food & Agri Hans de Bie van Alfa Accountants en Adviseurs. Hij zit namens de Verenging van Accountants- en...

Friese grutto floreert, kievit loopt sterk terug

Algemeen

Het gaat bovengemiddeld goed met de grutto in Friesland. Dat constateren boeren, ecologisch onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga en de Friese collectieven. De kievit laat een ander beeld zien. Die populatie loopt sterk terug.

Albert van der Ploeg voorzitter Friese collectieven

Regio Noord

Albert van der Ploeg is de nieuwe voorzitter van Kollektivenberied Fryslân (KBF). Dat is de koepel van zeven collectieven en LTO Noord. Hij volgt daarmee Wilco de Jong op die begin dit jaar te kennen gaf te stoppen als voorzitter.

Glasvezeloorlog woedt op Fries platteland

Algemeen

Een glasvezeloorlog woedt op het Friese platteland. Dat stelt LTO Noord-regiobestuurder Tineke de Vries. 'Verschillende partijen werven in gemeenten, zoals Kabelnoord en Glasvezel Buitenaf. Het gaat hard om hard. Ze gooien met modder.'

Dilemma veenweideboer: pompen of wachten op regen

Veehouderij

Wees niet te bang om percelen te bevloeien. En begin er op tijd mee, voordat de grond te droog is. Die boodschap kregen dertig veenweideboeren rond Scherpenzeel maandagavond mee tijdens de 'Bodem bij de buren dag' van Agrarische Natuurvereniging...

Boer daagt consument uit met verhaal

Algemeen

Hoe bereik je de consument, zodat je meerwaarde kunt halen uit je product? Dat was de grote vraag voor elf Foodvalley-boeren tijdens de masterclass Produceren in de Korte Keten. 'Iedereen levert een strijd', stelt pluimveehouder Gert-Jan van Beek...

Veearts uit Loppersum heeft hoofdrol in film

Regio Noord

Veearts Maaike van den Berg (40) werd gefilmd vanuit de praktijk in Loppersum voor de film Veearts Maaike. Drie jaar zat ze met de cameraman en geluidstechnicus in de auto en bezocht ze samen met hen Noord-Groningse boeren. 'Ik wil het vak van...

Subsidie muizenpomp voor Friese veenweideboer

Regio Noord

Voor het eerst kunnen boeren op Friese veengrond subsidie aanvragen voor pompen en slangen om een eventuele muizenplaag te voorkomen.

'Hennepteelt in schuur is keiharde criminaliteit'

Regio Noord

LTO Noord, politie en gemeente Dronten werken nauwer samen om criminaliteit in het buitengebied van gemeente Dronten te voorkomen. Naast adviezen om diefstal op het erf tegen te gaan, gaf de politie dinsdagavond tijdens een bijeenkomst in De...

Friese VVD vraagt om zoetwateropvang

Regio Noord

De Friese VVD-fractie vraagt de provincie in gesprek te gaan met het waterschap over zoetwateropvang. Aanleiding voor de Statenvragen is dat ZLTO onlangs in een uitzending van BNR pleitte voor een zoetwaterdelta in Zeeland.

Boer en Statenlid mist lef boeren bij innovatie

Regio Noord

Biologisch melkveehouder Marten Dijkstra (37) uit Aldeboarn zit kersvers voor de VVD in de Provinciale Staten van Friesland. Het veenweidebeleid en ganzen zijn hete hangijzers, en hij wil de regelgeving voor innovaties vereenvoudigen. 'Boeren zijn...

Glasvezel voor boeren in Flevoland

Regio Noord

Boeren in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland krijgen glasvezel. Meer dan de helft van de inwoners (53 procent) doet mee. Om groen licht te krijgen, was het nodig dat 50 procent van de inwoners voor de aanleg zou kiezen.

LTO verlangt actie Attero na weer een brand

Regio Noord

LTO Noord eist actie van afvalverwerker Attero in Wijster om branden te voorkomen. Er woedde zondagochtend voor de vijfde keer dit jaar een brand bij de afvalverwerker.

Veehouder vindt spijkers in grasbalen

Regio Noord

In grasbalen van biologische melkveehouders Hans en Klaartje van Wijk uit Bakkeveen zijn enkele dagen geleden spijkers geslagen. Andere balen werden vernield.

Tijdelijk sloopverbod karakteristieke schuren Bedum

Regio Noord

De Raad van State steekt tijdelijk een stokje voor het slopen van karakteristieke schuren in Bedum. Dat blijkt uit een spoeduitspraak van de raad.

Rabo kent eerste impactlening biodiversiteit toe

Regio Noord

Rabobank heeft deze week de eerste impactlening toegekend aan Drentse boeren die de biodiversiteit in Nederland helpen herstellen.

Boeren zijn te moe om bevingsschade te melden

Regio Noord

Een dikke honderd boeren protesteerden woensdag op het land van melkveehouder Kevin Eurlings bij Westerwijtwerd tegen de trage afhandeling van aardbevingsschade. 'Ik ben zo moe dat ik de schade niet eens meer meld', stelt akkerbouwer en bollenteler...

Boeren hangen vlag halfstok na aardbeving

Algemeen

Groningse boeren reageren emotioneel op de aardbeving woensdagmorgen bij Westerwijtwerd. Ze hangen vlaggen halfstok. De Whatsapp van LTO Noord-regiobestuurder Alma den Hertog stroomde over met berichtjes. 'Dat was er weer eentje Alma. Doe er wat...

Friese geitenstop versoepeld

Regio Noord

De geitenstop in Friesland geldt voorlopig nog zeker een jaar. Mede op aandringen van LTO Noord versoepelde de provincie het verbod wel op enkele punten.

LTO ziet uitdagingen voor coalitie Groningen

Regio Noord

Acht weken na de verkiezingen zijn ze eruit in Groningen. GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, VVD, CDA en D66 presenteerden maandag het coalitieakkoord. LTO Noord ziet uitdagingen voor de nieuwe coalitie.

LTO positief over nieuwe coalitie Drenthe

Regio Noord

PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie vormen het nieuwe college van provincie Drenthe. De partijen presenteerden maandagmiddag hun akkoord. Henk Jumelet van het CDA wordt opnieuw landbouwgedeputeerde.

Dairy Campus schotelt koeien zeewier voor

Veehouderij

Dairy Campus in Leeuwarden voert vanaf 8 juli zeewier aan de koeien. De dieren krijgen drie soorten geserveerd die in kleine doseringen bij het voer gaan. Dat gebeurt om de effecten op de methaanproductie te meten per wiersoort. Het onderzoek maakt...

Wormenonderzoeker wint wetenschapsprijs

Regio Noord

Onderzoeker Jeroen Onrust heeft de Wetenschapsprijs Campus Fryslân 2019 gewonnen. Onrust onderzocht voor zijn promotieonderzoek het belang van regenwormen op de vruchtbaarheid van agrarisch land en voor de voedselvoorziening van weidevogels.

Kinderen bootcampen op boerenerf

Algemeen

De boerderij is de plek om kinderen te laten bewegen, gezond te laten eten en met de sector in aanraking te laten komen. 'Boeren hebben goud in handen', stelt Judith de Rijk van LekkerBoer.

Zonnepanelendak grote uitdaging voor boer

Regio West

Het bedrijf van Johan en Angelien Vernooij is de enige melkveehouderij in de bebouwde kom van Werkhoven. Via een zonnepanelendak wilde het stel de binding met dorpsgenoten versterken. Dat bleek moeilijker dan gedacht.

SamenZonderAsbest breidt uit met honderd daken

Regio Noord

Honderd extra asbestdaken in provincie Groningen kunnen worden vervangen en voorzien van zonnepanelen, via de pilot SamenZonderAsbest van Ecoop in samenwerking met LTO Noord. Hiervoor is 600.000 euro beschikbaar gesteld vanuit het Nationaal...

Groningse boeren volgen kat in predatieonderzoek

Veehouderij

Boeren in Groningen hebben twintig katten voorzien van een gps-tracker om meer inzicht te krijgen in de predatie van weidevogels.

Gemeentebelangen Lochem bezorgd over inval

Regio Oost

Gemeentebelangen in Lochem wil van het gemeentebestuur weten of het goed voorbereid is op een inval van dierenactivisten bij een agrarisch bedrijf. De partij stelt de vragen naar aanleiding van de actie maandag bij een varkenshouderij in Boxtel.

Strijd om karakteristieke schuren in Bedum

Algemeen

Groningen wil voorkomen dat karakteristieke schuren in de voormalige gemeente Bedum worden gesloopt. De provincie eist dat boeren samen met de gemeente onderzoeken of hergebruik mogelijk is, zoals een bed and breakfast.

Flevolandse telers duiken in verse soja

Regio Noord

Tien akkerbouwers in Flevoland doen op 50 hectare een proef met de teelt van verse soja. De pilot 'FlevoVerseSoja' werd donderdagmiddag afgetrapt door provincie Flevoland en de boeren op Aeres Praktijkcentrum Dronten.

LTO: ganzenproef Houten mislukt

Regio West

De proef om de ganzenpopulatie in Houten te reduceren door varkens in te zetten, is mislukt. Dat stelt LTO Noord Utrecht-bestuurder Anton van Garderen.

Subsidie voor bescherming velduil op grasland

Regio Noord

De velduil broedt sinds jaren weer op graspercelen in Friesland. Om de vogel te beschermen, trof Kollektivenberied Fryslân met de provincie deze week een regeling. Boeren die hieraan deelnemen, ontvangen 1.250 euro per hectare.

Recordaantal bezoekers Tulpenroute Flevoland

Regio Noord

De Tulpenroute Flevoland heeft dit jaar een recordaantal bezoekers getrokken. Op het evenement in het buitengebied van Dronten, Zeeland en Lelystad kwamen zeventigduizend mensen af. Dat zijn er twintigduizend meer dan vorig jaar.

Akkerbouwers Groningen duiken in sloot

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwers in Groningen gaan deze zomer hun sloten monitoren via een app. Project 'Sken je sloot' is een initiatief van agrarische natuurvereniging ANOG, in samenwerking met Waterschap Hunze en Aa's en adviesbureau Tauw.

Melkveehouder ziet niets in muizenalarm

Veehouderij

Boeren in Friesland zien niets in een alarm om plagen van veldmuizen te voorkomen. De kosten zijn te hoog en de meerwaarde van zo'n systeem is onvoldoende, stellen ze. Dat blijkt uit overleg tussen LTO Noord en de melkveehouders.

Twaalfduizend kippen dood door brand in Renswoude

Regio West

Bij een brand op een biologisch pluimveebedrijf in het Utrechtse Renswoude zijn dinsdagmiddag twaalfduizend kippen omgekomen. Zo'n vierduizend dieren hebben het overleefd, meldt het Algemeen Dagblad.

Fries waterschap verhoogt lasten boer 'fors'

Algemeen

Een boer met 60 hectare in Friesland en het Groningse Westerkwartier moet komend jaar zo'n 700 euro extra neerleggen om de rekening van Wetterskip Fryslân te betalen. Het gaat om een lastenstijging van 12,8 procent. Dat is het voorstel van de nieuwe...

Flevolandse boeren voeren 25.000 kilo middelen af

Algemeen

Aan de 'Bezemactie Flevoland' doen in totaal 530 land- en tuinbouwbedrijven mee. Dat is ruim boven de verwachting van Waterschap Zuiderzeeland en Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM).

2,5 miljoen euro subsidie voor Utrechtse boeren

Regio West

Boeren in Utrecht krijgen 2,5 miljoen euro subsidie om te kunnen vernieuwen, verduurzamen en innoveren. Provincie Utrecht stelt eind mei hiervoor drie POP3-subsidieregelingen open.

LTO Noord wil kleine windmolens in De Marren

Regio Noord

De Fryske Marren moet kleine windmolens, met een ashoogte tot en met 15 meter, toestaan. Dat vindt LTO Noord. Het is een van de aanbevelingen van de organisatie voor het college-akkoord.

Problemen met nieuwe hevels Westermeerdijk

Regio Noord

De nieuwe permanente hevels in de Westermeerdijk in de Noordoostpolder vertonen problemen. Zij moeten 3.800 hectare bollenteelt, tuinbouw en akkerbouwteelten rond Espel van zoet en ijzerarm water voorzien.

LTO Noord geeft vogelwachten weidevogeldrone

Regio Noord

De Bond Friese VogelWachten (BFVW) beschikt volgende maand over een drone om weidevogelnesten op te sporen. LTO Noord-bestuurder Peet Sterkenburgh overhandigt de drone volgende week aan het bestuur van de BFVW.

VVD Zuid-Holland vraagt om aanpak sterfte honingbij

Regio West

VVD Zuid-Holland vraagt de provincie om met imkers in overleg te gaan om de bijensterfte onder honingbijen aan te pakken. Dat stelt VVD-Statenlid Mirjam Nelisse in Statenvragen aan het provinciebestuur.

Collectief test zaaien zonder ploegen op vogelakker

Regio Noord

Agrarisch Collectief Waadrâne test een nieuwe zaaimachine op vogelakkers, de OptiSeeder. Het wil het collectief de biodiversiteit verhogen zonder de zode om te ploegen.

Boeren Goeree-Overflakkee trekken tienduizend bezoekers

Regio West

Tienduizend bezoekers kwamen Tweede Paasdag af op zeven agrarische bedrijven en twee molens op Goeree-Overflakkee. De negende editie van Kijk bij de Boer was daarmee een succes.

Noord-Hollandse boeren testen biobestrijding

Regio West

Boeren in Noord-Holland Noord gebruiken in een proef minder chemische bestrijdingsmiddelen. Vanuit teeltvraagstukken willen ze de Functionele AgroBiodiversiteit verbeteren.

Vrees voor massale sterfte kievitkuikens door droogte

Regio Noord

De Bond Friese VogelWachten (BFVW) vreest voor een massale sterfte onder kievitkuikens als de droogte aanhoudt. BFVW kreeg de laatste tijd verschillende meldingen binnen over dode, verhongerde weidevogelkuikens.

Subsidie voor boeren in westelijk veenweidegebied

Algemeen

Boeren die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen in het westelijk veenweidegebied, kunnen subsidie krijgen via Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Noord-Holland verpacht 1.700 hectare landbouwgrond

Regio West

Provincie Noord-Holland verpacht de laatste twee maanden van dit jaar 1.700 hectare agrarische grond. Die wordt tijdelijk verpacht in afwachting van verkoop, het ontwikkelen van natuur of de aanleg van wegen.

Vrouwen van Nu krijgen lintje

Regio Noord

Bij het honderdjarig bestaan van vrouwenvereniging Vrouwen van Nu-afdeling Fryslân kregen Annelies Westerveld en Harma Heeringa-Wiegman een Koninklijke onderscheiding.

Na zomer aan de slag met bodemdaling Groene Hart

Regio West

Na de zomer gaan gemeenten, provincies en hoogheemraadschappen aan de slag met projecten en pilots tegen de effecten van bodemdaling in het Groene Hart. Dat maakt gemeente Alphen aan den Rijn bekend.

LTO wil leidingentracé voor windpark door zee

Regio Noord

LTO Noord wil de ondergrondse hoogspanningsverbinding voor een windpark ten noorden van de Waddeneilanden door zee in plaats van door het land. Ze verzoekt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om met een nieuw voorkeursalternatief te...

Half miljoen euro voor landschapselementen Utrecht

Regio West

Agrarische collectieven in Utrecht krijgen een half miljoen euro van de provincie voor de aanleg van onder meer poelen, lanen, knotwilgen, houtwallen en bosjes.

Veertig camera's houden steenmarter in de gaten

Regio Noord

Zes agrarische collectieven in Friesland zijn gestart met de monitoring van steenmarters. Ze hebben begin deze maand wildcamera's geplaatst bij weidevogelnesten. De collectieven willen onderzoeken wat de invloed van de steenmarters is op de predatie...

Melkveehouder en chef-kok openen zuivelcoöperatie

Regio Noord

Melkveehouder Hessel Jan Sinnige en voormalig chef-kok Sander Wijnstra openden onlangs zuivelcoöperatie Zuco in Dokkum. Met het verzuivelen van melk willen ze aan storytelling en sector-pr doen.

Veel animo voor boerenerven rond Utrecht

Regio West

Burgers staan te popelen om in een voormalig agrarisch bedrijf (VAB) te wonen of een muziekboerderij of klooikeet te beginnen. Toch worden VAB's mondjesmaat verbouwd tot woningen of bedrijven. Dat bleek onlangs tijdens het inspiratiecafé van Leader...

'Boer moet teugels weer in handen krijgen'

Regio Noord

Boeren moeten de teugels weer in handen krijgen. Dat stelde Rob van Brouwershaven, directeur Plantaardige Agroketens bij het ministerie van LNV onlangs tijdens de bijeenkomst van 'Werken aan Top Voedsel uit een Rijk Landschap' van AgroAgenda 2030 in...

Boeren Delfstrahuizen duiken in veenbodem

Regio Noord

Boeren rond Delfstrahuizen gingen vrijdagmiddag met adviseurs van Aequator het land van hun collega Peter Holkema in om meer te weten te komen over de bodem in het veenweidegebied. Het was het eerste veldbezoek in het project Bodem APK in het gebied.

'Promotie van 153 soorten narcissen past bij mij'

Regio West

De social media-activiteiten van bollenteler Rik Pennings uit Noordwijkerhout beginnen zijn vruchten af te werpen . 'We zijn met #Dutch Daffodils (Nederlandse narcissen) vindbaar. Mensen uit Canada en Spanje nemen contact met ons op. Het gaat om...

Brug Houten weer open voor landbouwverkeer

Regio West

De brug aan de Groeneweg in Houten gaat weer open voor al het landbouwverkeer. LTO Noord, Cumela en een melkveehouder hadden bezwaar gemaakt tegen de aslast- en tonnagebeperking voor de monumentale brug uit 1938.

Bromet en Mooij informateurs in Noord-Holland

Regio West

Zowel GroenLinks als de VVD heeft in Noord-Holland een informateur aangesteld om een coalitie te vormen. GroenLinks draagt Laura Bromet voor en bij de VVD is dat Cornelis Mooij.

Duurzame Fruitteelt in Utrecht van start

Regio West

Telers, onderzoekers en adviseurs gaan aan een Duurzame Fruitteelt in Utrecht werken. Delphy voert het driejarige project uit.

Waddenfonds investeert 100.000 euro in biodiversiteit

Regio Noord

Het Waddenfonds ondersteunt met bijna 100.000 twee kleinschalige biodversiteitsprojecten in zes Friese dorpen.

Westerkwartier naar club grote plattelandsgemeenten

Regio Noord

De Groningse gemeente Westerkwartier sluit zich aan bij het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten, de zogenoemde P10-gemeenten. Gemeente Het Hogeland, De Fryske Marren, Twenterand en Horst sloten zich eerder deze maand aan.

Recordgroei voor Belgische aardappelverwerking

Akker- & Tuinbouw

De Belgische aardappelverwerking kende in 2018 een recordgroei van 5 miljoen ton verwerkte aardappelen. Het gaat om de sterkste stijging sinds de jaren negentig, meldt Belgapom, de Belgische aardappelhandel en verwerking.

Natuurpartij blijft grootste in waterschappen

Algemeen

Water Natuurlijk is met 85 zetels opnieuw de grootste partij in de waterschapsbesturen. In ruim een derde van de 21 waterschappen is de partij van GroenLinks, D66 en maatschappelijke organisaties de winnaar. CDA is de grootste verliezer. De partij...

Zorgen onder Groningse boeren over snel internet

Algemeen

Boeren in Groningen zijn bezorgd over de aanleg van snel internet in het buitengebied. Het gaat om meer dan 13.000 aansluitingen.

Friese boer werkt aan terugkeer weidevogels

Regio Noord

Melkveehouder Jan Tjeerdsma uit De Veenhoop hoorde vanochtend, op een van de eerste zonnige dagen sinds enkele weken, de grutto weer roepen. Een mooi moment. 'Ik ben blij dat hij er weer is', stelt hij.

Aardwarmte klaar voor opschaling in Zuid-Holland

Regio West

Aardwarmte kan voorzien in een derde van de warmtebehoefte van Zuid-Holland. Dat zegt de Geothermie Alliantie in een woensdag gepresenteerd visiedocument. Er is voldoende kennis opgedaan om de techniek op te schalen. Hierdoor profiteren behalve...

Hoorn start proef met stadsbegrazing schapen

Regio West

Een kudde van 250 schapen gaat de bermen in Hoorn begrazen. De stadsbegrazing van april tot september in Hoorn betreft een proef.

Sjoerd Galema informateur Fries waterschap

Regio Noord

Oud-bestuurder van FrieslandCampina Sjoerd Galema gaat bij Wetterskip Fryslân aan de slag als informateur van het nieuwe algemeen bestuur. Het CDA heeft hem voorgedragen.

Boeren veroveren met voorkeurstem Statenzetel

Algemeen

In ieder geval drie boeren uit het LTO Noord-gebied komen met voorkeurstemmen in Provinciale Staten. Het gaat om Eline Vedder uit het Drentse Ruinen, Arjan Tolkamp uit het Gelderse IJzerlo en Karin van der Toorn uit het Overijsselse Wijhe. De drie...

Wouda met voorkeurstemmen in bestuur Noorderzijlvest

Regio Noord

Melkveehouder Joke Wouda uit Middelstum kan met voorkeurstemmen opnieuw plaatsnemen voor het CDA in het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest.

Winst voor VVD, verlies voor CDA in westelijke waterschappen

Algemeen

In West-Nederland blijft VVD de grootste in Waterschap Amstel Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Rijnland. In Noord-Hollands Noorderkwartier is de grootste winst voor Groen, Water & Land. CDA verliest in...

Water Natuurlijk en CDA scoren in Noorden

Regio Noord

Water Natuurlijk komt als winnaar uit de bus na de verkiezingen bij de Groningse waterschappen. CDA wint de verkiezingen van Wetterskip Fryslân.

Ruim 2.000 hectare boerengrond nodig voor natuur

Regio Noord

Ruim 2.000 hectare Friese landbouwgrond moet tot 2027 omgevormd worden voor natuur. Hiervan moet nog ruim 1.100 hectare voedselrijk grasland gerealiseerd worden. Daar liggen kansen voor boeren om deze natuur te beheren.

'Slechte start voor Fries waterschap'

Regio Noord

Een slechte start van een nieuwe bestuursperiode van Wetterskip Fryslân. Zo omschrijft CDA-lijsttrekker Bé de Winter de move van Water Natuurlijk, PvdA en FNP om Germ Gerbrandy aan te stellen als informateur. 'Absurd. Wij zijn de grootste partij.'

Nieuwe wind in provinciehuizen West-Nederland

Regio West

Na de verkiezingen gaat er in West-Nederland een nieuwe wind waaien in de provinciehuizen. Dat verwacht LTO Noord-voorzitter Noord-Holland Rona Uitentuis. In Noord-Holland en Zuid-Holland werd Forum voor Democratie de grootste (FvD), in Utrecht...

LTO Noord-regiovoorzitter Elshof 'benieuwd naar FvD'

Regio Noord

Regiovoorzitter van LTO Noord regio Noord Trienke Elshof sluit een landbouwgedeputeerde van Forum voor Democratie-huize niet uit. 'We willen zo snel mogelijk in contact komen met de partij om te zien hoe die tegen de Nederlandse landbouw aankijkt.'

'FvD zorgt voor politieke chaos in Flevoland'

Algemeen

Een politieke chaos. Zo reageert LTO Noord Flevoland-bestuurder Arnold Michielsen op de verkiezingsuitslag van Provinciale Staten in zijn provincie. Forum voor Democratie (FvD) is met acht zetels de grootste partij in Flevoland geworden. Ook in...

Zuid-Holland verdubbelt plasdrasgebieden

Regio West

Het aantal plasdrasgebieden voor weidevogels in Zuid-Holland wordt verdubbeld naar tweehonderd. Ook creëert de provincie in een aantal polders op eigen graslanden plasdrasgebieden. Dat blijkt uit het Actieplan Boerenlandvogels 2019-2027 dat vorige...

Friese boer moet afwezigheid gans registreren

Regio Noord

Friese boeren moeten sinds kort aangeven dat er geen ganzen op hun land zitten. Ze geven de jager hiermee wat lucht, die hiervoor niet naar de percelen hoeft te komen.

Raad van State geeft groen licht voor rietproef

Regio Noord

De rietproef in het Lauwersmeer mag doorgaan. Dat heeft de Raad van State woensdag besloten. Boeren, maar ook recreatieondernemers verzetten zich al jaren tegen de peilverhoging in het Lauwersmeergebied.

Utrecht komt met brede regeling nieuwe natuur

Regio West

Met een subsidie van 85 procent van de agrarische waarde geeft provincie Utrecht de aanleg van nieuwe natuur een impuls. Voorwaarde is wel dat de grond binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) ligt. Uiteindelijk wil Utrecht nog zo'n 700 hectare...

De VVD kiest voor zoetwater

Regio West

Woensdag 20 maart zijn de waterschapsverkiezingen. In Waterschap Hollandse Delta is er genoeg te kiezen. Wil je zoet of zout water?

FvD-stemmer is 'klimaatgekte' zat

Algemeen

Zo'n 14 procent van de boeren en tuinders zegt op Forum voor Democratie (FvD) te stemmen. Wat maakt voorman Thierry Baudet en zijn partij populair bij menig boer?

Krappe voldoende voor waterschap

Algemeen

De waterschappen krijgen met een 5,5 een krappe voldoende van de boeren en tuinders in het Nieuwe Oogst Opiniepanel. Hiermee scoren ze iets hoger dan de provincies, die een 4,8 krijgen. De grote aandacht voor natuur en de stijgende kosten zijn de...

Boeren openen landingsbaan voor weidevogels

Regio West

Het eerste weidevogelkerngebied in Zuid-Holland is donderdag geopend. Drie boeren die het gebied gaan beheren, rolden samen met voorzitter Dirk van den Berg van het Weidevogelpact, gedeputeerde Floor Vermeulen, wethouder Sonja Smit van...

Raad van State stelt uitspraak rietproef uit

Regio Noord

De Raad van State heeft de uitspraak over de proef met peilverhoging in het Lauwersmeer zes weken uitgesteld. Dat geeft een van de betrokken agrarische ondernemers Wridzer Bakker aan.

Veenweide twistpunt in verkiezingsdebat Alkmaar

Regio West

CDA, VVD, D66, GroenLinks, PvdA en SP worden het niet eens over de toekomst van boeren in de veenweide. Dat bleek donderdag tijdens het verkiezingsdebat van LTO Noord Noord-Holland in het Clusius College in Alkmaar.

Vellinga ziet kansen voor kokkelteelt in kuststreek

Algemeen

Boeren, waterschappen en provincies doen er verstandig aan proeven te doen met een paar honderd hectare zilte landbouw en de teelt van schelpdieren in de kustgebieden van Noord-Holland, Groningen en Friesland. Die oproep deed klimaatwetenschapper...

120 hectare vrij voor particulier natuurbeheer

Regio Noord

In de Twijzelermieden komt 120 hectare grond vrij voor particulier natuurbeheer. De grond komt binnenkort op de markt. Ook Staatsbosbeheer beheert natuurgrond.

Texel lanceert Lammetjesradar

Veehouderij

Enkele schapen op Texel dragen sinds kort een gps-tracker. Toeristen kunnen de schapen en lammeren hierdoor makkelijker vinden en meer te weten te komen over de sector. VVV Texel lanceerde met schapenhouders maandag de Lammetjesrader.

RUG: drijfmest zorgt voor minder wormen voor weidevogel

Algemeen

Op weilanden waar drijfmest in de bodem is geïnjecteerd, zijn minder wormen beschikbaar dan op weilanden waar ruige stalmest is opgebracht. Dat blijkt uit onderzoek van Jeroen Onrust van Rijksuniversiteit Groningen.

VVD en GroenLinks willen zonneparken Flevoland

Regio Noord

Zonneparken zijn een mogelijkheid als boeren in het bodemdalingsgebied in Flevoland niet meer mogelijk is. Dat pleidooi hielden onder andere VVD en GroenLinks donderdagavond tijdens het verkiezingsdebat van LTO Noord Flevoland in Aeres Hogeschool...

Groen licht voor 2.250 hectare natuur Krimpenerwaard

Regio West

De aanleg van 2.250 hectare natuurgebied in de Krimpenerwaard kan beginnen. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan hiervoor goedgekeurd.

Groningen trekt bijna 5 ton uit voor natuurinclusief

Regio Noord

Voor het ontwikkelen van de natuurinclusieve landbouw in Groningen komt 496.500 euro beschikbaar. Het gaat vooral om bijdragen voor projecten op het gebied van kennisuitwisseling en praktijkonderzoek.

Eerste weidevogelkerngebied Zuid-Holland klaar

Veehouderij

Het eerste weidevogelkerngebied in Zuid-Holland wordt half maart geopend. Het 23 hectare grote gebied in de Commandeurspolder is een initiatief van Weidevogelpact Midden-Delfland.

Geen vuurwerk tijdens broedseizoen in Noord-Holland

Regio West

Noord-Holland stelt een vuurwerkverbod in voor vogelrichtlijngebieden tijdens het broedseizoen. Het verbod geldt van 1 maart tot 1 augustus.

Project Startersboerderij moet nieuwkomers steun in rug geven

Regio Oost

Steeds meer burgers hebben de ambitie een agrarisch bedrijf te runnen. Ze zijn innovatief, hebben een frisse blik en zorgen voor bedrijvigheid en werkgelegenheid op het platteland. De weg ernaartoe is er echter een van veel hobbels. Projecten LTO...

Kavelruil Gaastmeer biedt kansen voor grutto

Regio Noord

Door een kavelruil in het Friese Gaastmeer is het areaal weidevogelland uitgebreid. Stichting Rijke Weide Vogelfonds deed voor het eerst mee aan een kavelruil door 27 hectare te kopen.

De Hoge Veluwe kraakt wolvenplan

Algemeen

Nationaal Park De Hoge Veluwe vindt dat vangen of afschieten van wolven mogelijk moet worden, als niet alleen de mens, maar ook vee, wilde faunasoorten en meer algemene natuurdoelen worden bedreigd. Dat stelt het park in een reactie op het...

Verzet tegen uitbreiding vleeskuikenbedrijf Zelhem

Veehouderij

Inwoners van Zelhem verzetten zich tegen uitbreiding van een vleeskuikenbedrijf. De pluimveehouder die 109.000 dieren houdt, wil de oude stallen slopen. In de nieuwe stallen wil hij maximaal 138.500 kippen houden. Dat meldt Omroep Gelderland.

Petitie tegen jacht weidevogels overhandigd

Regio Noord

De petitie van de Bond Friese Vogelwachten (BFVW) tegen de jacht op weidevogels is door 11.405 mensen ondertekend. Dat meldt Omrop Fryslân.

Boer ziet kleine windmolen zitten

Algemeen

Kleine windmolens, met een ashoogte tot 20 meter, passen goed in het traject naar een energieneutrale melkveehouderij in Utrecht. Dat vinden de provincie, Gebiedscoöperatie O-gen en Gebiedscoöperatie West. Inzet van de sector is om in 2020 een kwart...

Zorgen over snel internet in Groningen

Regio Noord

Boeren in Groningen maken zich zorgen of het snelle internet snel wordt aangelegd. Dat moet in het buitengebied van de hele provincie gebeuren. In totaal gaat het om meer dan 13.000 aansluitingen. 'Er is ons veel beloofd, maar of ze het kunnen...

Brabant trekt geld uit voor beheer wild zwijn

Regio Zuid

Provincie Noord-Brabant trekt 150.000 euro uit voor het beheer van wilde zwijnen. Voorwaarde is dat andere partijen als jagers, grondeigenaren en wildbeheereenheden die medeverantwoordelijk zijn, eenzelfde eigen bijdrage bijleggen.

FruitMasters veilt eerste kistje aardbeien

Akker- & Tuinbouw

FruitMasters heeft het eerste kistje Clery-aardbeien van het seizoen geveild. De opbrengst van het eerste kistje is met 192 euro hoger dan vorig jaar. De aardbeien zijn geteeld door Jan van den Elzen uit Uden.

NVWA voert 59 vleeskoeien af bij boer bij Leeuwarden

Regio Noord

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft vrijdag met spoed 59 vleeskoeien af laten voeren bij een veehouder in de buurt Leeuwarden. Een veehandelaar heeft de dieren opgehaald.

Misser PvdD: meer afschot ganzen Friesland

Regio Noord

Door een stemfout van Statenlid Rinie van der Zanden van de Partij voor de Dieren (PvdD) wordt het ganzenbeleid in Friesland tot en met 2023 verlengd. Hierdoor blijven de afschotmogelijkheden vier jaar verruimd.

Eerste kievitsei nog 'nooit zo vroeg'

Regio Noord

Het eerste kievitsei van 2019 is donderdag gevonden bij het Friese Vegelinsoord. Het is volgens de Bond van Friese Vogelwachten voor het eerst dat in februari in Nederland een kievitsei is gevonden.

Boeren gaan muizen te lijf met slang van worteldoeken

Regio Noord

Melkveehouder Jaap Formsma uit Scherpenzeel zet met hulp van zijn vriendin Kimberley Vriesinga, stagiair Joran Rijpkema en neef Bart van Dalen een perceel gras onder water om de muizen te bestrijden. Hiervoor huurden ze een slang van worteldoeken...

LTO Noord laakt verlenging gaswinning Blija

Regio Noord

LTO Noord is tegen verlenging en uitbreiding van de gaswinning in het Noordoost-Friese Blija. Dat stelt de organisatie in een brief aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Uitbreiding Fries onderzoek steenmarters

Algemeen

Het onderzoek naar steenmarters als predator van weidevogels in Friesland wordt uitgebreid. Dat laat gedeputeerde Johannes Kramer weten.

Leeuwarder veemarkt haalt snel geld binnen via obligaties

Regio Noord

Stichting Veehandelcentrum Noord-Nederland heeft inmiddels 750.000 euro opgehaald aan obligaties voor de nieuwe locatie van de Leeuwarder veemarkt.

Minder broedparen kievit en grutto in Friesland

Regio Noord

Het aantal nesten en broedparen van kieviten in Friesland is vorig jaar met 18 procent gedaald ten opzichte van 2017. Het gaat om 2.480 minder nesten en broedparen op 130.000 hectare boerenland. Dat blijkt uit gegevens van de Bond van Friese...

Kritiek op CDA na Friese geitenstop

Regio Noord

CDA-Statenlid en melkveehouder Anne Schelhaas uit Blesdijke stemde vorige week voor de geitenstop in Friesland. Dat komt hem op veel kritiek te staan van zijn collega-boeren.

Fokken was tweede natuur van Anne Oosterbaan

Regio Noord

Fokker Anne Oosterbaan was de Abe Lenstra van de fokkers. Dat stelt journalist en boerenzoon Albert van Keimpema uit Tjerkgaast in zijn boek 'Sa is 't krekt' (Zo is het maar net) over het leven en werk van topfokker en veredelaar Anne Oosterbaan.

Hunze en Aa's wil heldere afspraken over droogte

Regio Noord

Waterschap Hunze en Aa's gaat in overleg met buurwaterschappen over de communicatie over de droogte. Vooraf moeten heldere afspraken worden gemaakt, vindt het waterschap. Dat is een van de punten uit zijn evaluatie.

Oppervlakte plasdras groeit naar 465 hectare

Regio Noord

De oppervlakte plasdras in grasland is ten opzichte van 2018 met 65 hectare gegroeid naar 465 hectare.

LTO Noord en Wetterskip waarschuwen voor muizen

Regio Noord

LTO Noord en Wetterskip Fryslân waarschuwen boeren voor de 'grote aantallen' veldmuizen op grasland in Zuidwest- en Midden-Friesland. Niek Bosma van het Wetterskip telde donderdag bij een boer in Hommerts honderd muizen op een halve hectare nadat de...

VVD-Statenlid Koopmans: geitenstop uit angst

Veehouderij

Het besluit om geitenhouderijen op slot te zetten in Friesland is uit angst genomen. Dat stelt Nynke Koopmans van de VVD. Ze was maandag een van de twee Statenleden die tegen het voorbereidingsbesluit stemde.

Investeerders voor Food Factory in Westerkwartier

Regio Noord

Een Food Factory met slachterij, afvalverwerkingstak, brouwerij en restaurant moet in 2021 verrijzen in het Westerkwartier. Deze moet op termijn meer dan vijftigduizend maaltijden per dag leveren aan ziekenhuizen, zorginstellingen en scholen in en...

Sterkenburgh vindt geitenstop in Friesland niet nodig

Regio Noord

De geitenstop in Friesland is in de ogen van LTO Noord-regiobestuurder Peet Sterkenburgh onnodig. 'Provinciale Staten hebben op basis van emoties het voorbereidingsbesluit genomen.'

Fryslân voert toch geitenstop in

Veehouderij

Provincie Fryslân heeft donderdagochtend een voorlopige stop op uitbreiding en nieuwvestiging van geitenhouderijen ingevoerd. Dat gebeurde op advies van GGD Fryslân. Friesland is de negende provincie waar een geitenstop geldt.

CDA vraagt om vaart in Friese landbouwdeals

Regio Noord

Er zit weinig schot in de plannen voor verduurzaming van de landbouw in Friesland. Dat vindt de CDA-Statenfractie.

Educatieboeren richten pijlen op pubers

Multifunctionele landbouw

Platform Boerderij Educatie Nederland ziet kansen om naast basisscholieren leerlingen van het voortgezet onderwijs naar boerderijen te trekken. Tegelijkertijd is het ook een 'grote uitdaging', stelt platformvoorzitter Arjan Monteny. 'Pubers zijn het...

Groningen zoekt boeren voor zilte landbouw

Regio Noord

Provincie Groningen zoekt voor het pilotproject c twee of drie ondernemers die aan de slag willen met zilte landbouw en mariene aquacultuur, bijvoorbeeld het telen van schaal- en schelpdieren en waterplanten. Het gaat om een gebied van ongeveer 28...

Fryslân wil verbod op nieuwe intensieve bedrijven

Regio Noord

Provincie Fryslân wil nieuwvestiging van intensieve bedrijven verbieden. Dat blijkt uit de ontwerp-omgevingsvisie 'De Romte Diele' (de ruimte delen).

LTO eist helderheid na Postcodemiljoenen Holwerd

Regio Noord

Het project Holwerd aan Zee krijgt 15 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij. Het project moet de Waddenzee met het achterland verbinden door een opening in de de dijk bij Holwerd. De realisatie vergt zo'n 35 hectare landbouwgrond.

Groningen zoekt alternatieven stroomnet

Regio Noord

Provincie Groningen roept netbeheerders op te kijken naar alternatieven om opgewekte stroom af te zetten. Ze wil hiermee experimenteren rond Stadskanaal.

LTO Noord wil af van verscherpte schaderegeling gans

Regio Noord

LTO Noord en het Collectief Ganzenbeheer verzoeken Provinciale Staten de verscherpte schaderegeling voor boeren uit de Friese ganzenaanpak te halen.

Agrifirm gaat educatieboeren ondersteunen

Multifunctionele landbouw

Agrifirm gaat Platform Boerderij Educatie Nederland ondersteunen. Een samenwerkingsconvenant werd maandag ondertekend tijdens het congres over boerderijeducatie op Aeres Hogeschool Dronten.

'Kramer stoot met bio-uitspraak boeren tegen hoofd'

Regio Noord

Lijsttrekker van de Fryske Nasjonale Partij (FNP) en gedeputeerde Johannes Kramer wil dat de landbouw volledig overschakelt naar biologisch. Zonde, vindt schapenhouder en actief FNP-lid Gabe Schaaf.

Zussen strijden voor nieuwe boerderij na beving

Regio Noord

Karien en Irene Smit hadden net de knoop doorgehakt over overname van het ouderlijk vleesvee- en akkerbouwbedrijf in Oosterwijtwerd, toen in 2012 de aarde flink beefde rond Huizinge. Hun boerderij werd total loss verklaard.

CDA wil meer ruimte voor bejagen wolf

Regio Noord

CDA Friesland wil meer ruimte in Europa om de wolf te bejagen. Dat blijkt uit Statenvragen die de Christendemocraten aan het provinciebestuur stelden.

Akkerbouwers verhuren daken aan energiecoöperatie

Regio Noord

Maatschap Smits-Flipsen in Rottum verhuurt haar daken voor de opwekking van zonne-energie aan Energie Initiatief Kantens e.o.. Het is het eerste coöperatieve SDE+-dak van Nederland. Gedeputeerde Nienke Homan van Groningen opende vorige week...

Miljoenensteun voor Drentse melkveehouder

Regio Noord

Rabobank gaat melkveehouders in Drenthe steunen die verduurzamen. De bank stelt 50 miljoen euro voor (her)financiering beschikbaar. Dat maakte Rabobank-directeur Food en Agri Carin van Huët dinsdagmiddag bekend op het melkveebedrijf van Jappie en...

'Echte verhaal moeten we blijven herhalen'

Regio Noord

Melkveehouder Dieuwke Bakker uit Menaam is sinds enkele maanden de Friese boerenambassadeur van Team Agro NL. Samen met drie andere Friese melkveehouders heeft ze het plan opgevat om bij zoveel mogelijk bijeenkomsten met boeren en burgers van zich...

Vitens verwijdert tip 'eet eens geen vlees' van site

Veehouderij

Waterbedrijf Vitens heeft de tip om water te besparen door 'eens geen vlees te eten' van zijn website verwijderd. Dit gebeurde na kritiek van Stichting Agri Facts (STAF).

Proef met strokenfrees in mais op veen breidt uit

Veehouderij

Het bestuurlijk overleg veenweide heeft het licht op groen gezet om de proef voor niet-kerende grondbewerking voor mais in de Friese veenweide op te schalen. Het verbod op maisteelt op veen in Friesland lijkt hiermee van de baan.

Veerman waarschuwt student: wees onderscheidend

Algemeen

Boeren die alleen denken in productie, verliezen het als boer. Wanneer je de markt opzoekt en onderscheidend bent, dan ga je weer geld verdienen. Dat was de boodschap van Dick Veerman vrijdagmorgen aan studenten veehouderij van Hogeschool Van Van...

Recordafname muskusratten Noordwest-Overijssel

Regio Oost

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft nog nooit zo weinig muskusratten gevangen als in 2018. Vergeleken met 2017 daalden de vangsten van 7.389 naar 5.214. Een daling van 30 procent.

FNP onderzoekt vrijstelling ozb voor bioboer

Regio Noord

De Fryske Nasjonale Partij (FNP) wil via vrijstelling van de onroerendezaakbelasting (ozb) en waterschapsheffingen de omschakeling naar biologisch stimuleren. Dat zei lijsttrekker van de FNP en landbouwgedeputeerde Johannes Kramer vrijdagavond...

Vion Pork betaalt varkenshouders PIG-systeem na

Veehouderij

Vion Pork doet over het boekjaar 2018 een nabetaling van 0,01 euro per kilo geslacht gewicht aan de deelnemers van het Vion prijsindexgarantiesysteem (PIG). Dit systeem is onderdeel van het door Vion Pork geïntroduceerde Good Farming Balance-concept.

Taakstraf voor dierenactivist na inbraak

Veehouderij

De rechtbank in Breda heeft vrijdag 'vegan streaker' Peter Janssen van Stichting Konijn in Nood veroordeeld voor het inbreken bij een konijnenhouderij en meenemen van dieren. Konijnenhouder Zoontjes in Alphen werd in het gelijk gesteld. De familie...

'Verdienmodel voor gangbare landbouw loopt ten einde'

Regio Noord

De Friese landbouw moet op termijn overgaan naar 100 procent biologisch. Dat stelde lijsttrekker Johannes Kramer van de Fryske Nasjonale Partij (FNP) onlangs tijdens een bijeenkomst van de FNP in Bolsward. 'De transitie van de landbouw gaat nog niet...

Dakcheck in Groningse pilot SamenZONderAsbest

Regio Noord

Provincie Groningen heeft donderdag in Eenrum een stimuleringsregeling afgetrapt, waarbij boeren samen met energiecoöperaties asbestdaken saneren en vervangen door zonnepanelen. Om mee te doen, is een dakcheck een vereiste.

Tweede Kamer voor versnelde aanpak bevingsschade boer

Regio Noord

De Tweede Kamer vraagt minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat de aanbevelingen van de agrarische sector, om onder andere versneld tot schadeherstel van agrarische bedrijven te komen in het gaswinningsgebied, zoveel mogelijk over te...

Friesland breidt vossenjacht uit

Regio Noord

Provincie Fryslân vergroot het aantal hectares waar de vos met lichtbak mag worden bejaagd. Het gebied is met 9.500 hectare uitgebreid naar 222.000 hectare. Gedeputeerde Johannes Kramer noemt het op Twitter 'goed nieuws voor de weidevogels'.

PvdA vraagt om geitenstop in Groningen

Veehouderij

PvdA Groningen pleit voor een geitenstop in de provincie. Dat blijkt uit vragen die de partij aan Gedeputeerde Staten stelt.

Boeren eisen inspectie van alle boerderijen in bevingsgebied

Regio Noord

Boerenbelangenorganisaties moeten afdwingen dat alle boerderijen in het bevingsgebied in Groningen worden geïnspecteerd op veiligheid. Deze hartenkreet deed akkerbouwer Egbert de Vries, maandagavond tijdens een bijeenkomst over mijnbouwschade in...

Groningen verlangt sneller herstel bevingsschade

Regio Noord

Schadeherstel in het aardbevingsgebied moet concreet versneld worden. Die dringende oproep doen het Groninger Gasberaad, waarin LTO Noord is vertegenwoordigd en gemeenten, provincie Groningen en Groninger Bodembeweging in een brief richting Tweede...

Glasvezelcampagne van start in Flevoland

Regio Noord

LTO Noord, Greenet en GlasDraad gaan met bewonersgroeperingen, provincie en gemeenten samenwerken om heel Flevoland van glasvezel te voorzien. De aftrap hiervan vond maandag plaats.

'We zijn zorgboerderij met niets begonnen'

Multifunctionele landbouw

Menko Jongeling, zijn ouders en vrouw Elsa hebben met zorgboerderij Hoeve Paradij in Aduard de zorg over zestig deelnemers. Ze bieden daarnaast beschermd wonen aan veertien mensen en hebben vijftien vaste krachten in dienst.

Vee opstallen na brand vuilverbrander

Regio Noord

Bij de brand bij vuilverbrander Attero in Wijster is dioxine vrijgekomen. Dat blijkt uit metingen van het RIVM. Veiligheidsregio Drenthe adviseert boeren in een gebied van zo'n 700 hectare rond Hoogeveen het vee binnen te houden.

Veemarkt start crowdfunding voor nieuwe locatie

Regio Noord

Veemarkt Leeuwarden start een crowdfundingsactie om geld bijeen te krijgen voor de nieuwe locatie op bedrijventerrein De Hemrik in Leeuwarden.

Friesland verpacht 450 hectare grond online

Regio Noord

Provincie Fryslân gaat voor de eerste keer online grond verpachten. Het gaat in totaal om bijna 450 hectare grond.

Veel rommel op boerenkwelders; schade blijft beperkt

Regio Noord

De rommel die op kwelders op de Waddeneilanden en langs de Groninger kust aanspoelde, levert vooralsnog geen schade op voor de boeren. Toch houdt met name de Vereniging van Oevereigenaren en gebruikers de vinger aan de pols nadat een containerschip...

Friesland gaat voor verlenging ganzenbeleid

Regio Noord

Gedeputeerde Staten van Friesland willen de ganzenaanpak verlengen tot en met 2023. Dat stellen ze Provinciale Staten voor.

Vijf boerinnen genomineerd voor Vrouw in de Media Award

Regio Noord

Vijf boerinnen zijn genomineerd voor de regionale Vrouw in de Media Award. Ze komen uit Friesland, Drenthe en Overijssel.

Zomerman wint rammenkeuring Blijham

Veehouderij

Ram 1947-78286 van Jurjen Zomerman in Appingedam werd zaterdag in de manege in Blijham kampioen oude rammen en dagkampioen. Deze 93 kilo wegende ram is een uitlopend kopnummer, heeft een goede bespiering en een mooie kop.

Loonbedrijf harkt strand Terschelling schoon

Regio Noord

Twee trekkers met harken, drie shovels, twee kranen, drie kiepers en tien containers komen er aan te pas om het strand van Terschelling schoon te maken nadat een containerschip op de Noordzee zijn lading verloor. Loonbedrijf Trip-Hek in Formerum is...

LTO Flevoland vindt geitenstop te voorbarig

Regio Noord

LTO Noord Flevoland vindt de geitenstop die Statenfracties D66, PvdA en Partij voor de Dieren voorstellen te voorbarig. Dat stelt LTO Noord Flevoland-bestuurder Arnold Michielsen. 'Er worden te snel conclusies getrokken.'

Peilproef in Lauwersmeer opnieuw afgeblazen

Regio Noord

De proef met de peilverhoging in het Lauwersmeer gaat ook dit jaar niet door. Dat heeft provincie Groningen samen met provincie Fryslân en de waterschappen besloten.

Geitenhouderij wil na stop groei reguleren

Veehouderij

De ene na de andere provincie kondigde dit jaar een bouwstop voor de geitenhouderij aan. De geitenhouderijsector zoekt naar een weg om de groei in te dammen als de bouwstop eraf gaat, bijvoorbeeld met dierrechten of vestigingseisen per provincie.

Ondernemer van het jaar Nijeholtpade: 'Het kan ook anders'

Veehouderij

Rinus van der Zijl uit Nijeholtpade melkt met zijn zonen en medewerker 350 koeien. Hij werd vorige week ondernemer van het jaar mede dankzij zijn maatschappelijke betrokkenheid.

Emmen zet licht op groen voor stadsboerderij

Regio Noord

De broers Rick en Gert-Jan Nijhoff zijn een stap dichter bij de realisatie van hun stadsboerderij 't Nijehoff bij het Noordbargerbos. De gemeenteraad van Emmen stemde donderdagavond in met de wijziging in het bestemmingsplan.

Newbie zoekt intreders in landbouw

Algemeen

In Europa moet meer aandacht komen voor intreders en vernieuwing in de landbouw, vinden Europese onderzoekers. Hiervoor is het Newbie-netwerk gestart. 'We willen een slinger aan vernieuwing geven', stelt projectleider Andries Visser.

Nieuw peilbesluit Lange Weide voor onderwaterdrainage

Regio West

De Stichtse Rijnlanden heeft een nieuw peilbesluit voor de polder Lange Weide vastgesteld. Hiermee wil het hoogheemraadschap onderwaterdrainage stimuleren. Het is voor het eerst dat in een veenweidegebied dynamisch peilbeheer wordt uitgevoerd.

Schiermonnikoger kaas in 2020 in schappen

Regio Noord

Het maken van Schiermonnikoger kaas komt een stap dichterbij. Partijen verwachten dat de eerste kazen in 2020 in de schappen liggen.

FNP wil fosfaatvrijstelling voor biologische boer

Regio Noord

De Fryske Nasjonale Partij (FNP) wil fosfaatvrijstelling voor biologische boeren. De partij vraagt of Gedeputeerde Staten voor deze vrijstelling willen pleiten.

Start gesprekken Drentse boeren over nitraatuitspoeling

Regio Noord

Nitraatuitspoeling beperken door in de eigen bedrijfsvoering maatregelen te nemen bij de teelt en bemesting van gewassen. In Drenthe gaan adviseurs hierover in gesprek met akkerbouwers, melkveehouders en vollegrondgroentetelers in vier...

'Zorglandbouw moet zich voortdurend verbeteren'

Algemeen

Marijke Vos neemt na zeven jaar voorzitterschap afscheid van de Federatie Landbouw en Zorg. Ze vertrekt naar de Raad van State. Maandag 10 december vond een afscheidssymposium voor Vos plaats.

't Schop verleidt klanten meer met minder

Regio Zuid

Biologische ondernemers Jan, Cécile en Bart van den Broek pimpten met hulp van onder andere Food Inspiration hun boerderijwinkel 't Schop in Hilvarenbeek op. Ze verwachten met een veranderde presentatie van producten, ruimere openingstijden en een...

Groningse overheden vechten gasbesluit aan

Regio Noord

De Groningse overheden gaan in beroep bij de Raad van State tegen het instemmingsbesluit van minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) voor de gaswinning.

Drentse bollentelers dringen emissie terug

Regio Noord

Vijf bollentelers uit het stroomgebied van de Drentsche Aa gaan verschillende bovenwettelijke maatregelen nemen om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het perceel terug te dringen. Dit doen ze onder andere door spuittechnieken toe te...

Agrotafel eist kordate aanpak bevingsschade boeren

Regio Noord

De afhandeling van aardbevingsschades en het versterken van agrarische bedrijven in Groningen moet soepeler. Wanneer dat in de eerste helft van 2019 niet op de reguliere manier lukt, verlangt de agrarische tafel een 'snellere en kordate aanpak'.

Bedrijfsovername vergt meer coaching

Regio Noord

Het Nederlandse Agrarisch Jongeren Kontakt gaat jonge boeren meer coachen tijdens de bedrijfsovername. Van de 75 miljoen euro die het kabinet onlangs voor jonge boeren beschikbaar stelde, gaat 20 procent naar opleiding en coaching.

Melkveehouder wint ondernemersprijs Weststellingwerf

Regio Noord

Melkveehouder Rinus van der Zijl uit Nijeholtpade is ondernemer van het jaar in gemeente Weststellingwerf geworden. Hij krijgt de titel van Commerciële Club Weststellingwerf, omdat hij veel rekening houdt met zijn omgeving.

'Vogel moet zich op gangbare grond redden'

Regio Noord

In 1990 vond vogelaar Ben Koks het eerste grauwe kiekendiefnest in de luzerne in Oost-Groningen. Het was het begin van bijna dertig jaar grauwe kiekendiefbescherming, waarbij de rol van de boer van doorslaggevende betekenis is.

Kansen voor zorglandbouw in stedelijke gebieden

Multifunctionele landbouw

De zorglandbouw kan nog meer bieden dan nu op de boerderijen gebeurt. Dat stelde Wageningen University and Research-onderzoeker en zorgboer Jan Hassink maandagmiddag op het minisymposium 'Vooruitblikken op de ontwikkelingen in de zorglandbouw in de...

Geen bouwstop Friese geitenhouderijen

Veehouderij

Er komt vooralsnog geen tijdelijke bouwstop voor geitenhouderijen in Friesland. Partij voor de Dieren drong hier onlangs op aan in Provinciale Staten, maar trok de motie in. Dat deed de PvdD na een toezegging van gedeputeerde Johannes Kramer om met...

LTO Noord trakteert Groningse gedeputeerde op taart

Regio Noord

LTO Noord-regiobestuurder Alma den Hertog heeft dinsdagochtend een taart overhandigd aan de Groningse gedeputeerde Fleur Gräper.

LTO Noord vraagt 175 miljoen uit bevingspot Groningen

Regio Noord

LTO Noord-regio Noord vraagt 175 miljoen euro uit het Nationaal Programma Groningen. Het gaat om zo'n 15 procent van het totaalbedrag van 1,15 miljard euro dat de komende tien jaar beschikbaar komt vanuit het rijk om de economie en kwaliteit van de...

Drie miljoen euro voor schoon water Groningen

Regio Noord

Agrarische bedrijven en organisaties in de land- en tuinbouwsector in Groningen kunnen een kleine 3 miljoen euro subsidie ontvangen om de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater te verbeteren.

Drenthe pakt ecologisch bermbeheer op

Regio Noord

Acht Drentse gemeenten, drie waterschappen en provincie Drenthe zetten zich gezamenlijk in voor een grotere biodiversiteit in het landelijk gebied. Ze ondertekenden daar voor donderdag document 'Soortenrijk Drenthe – Samenwerken aan...

Wetterskip Fryslân houdt stuwen in zomerstand

Regio Noord

Wetterskip Fryslân houdt vanwege de lage grondwaterstanden in veel vaarten en sloten de zomerstand nog steeds aan. Dat betekent dat de stuwen omhoog staan,zodat sloten bij regen zoveel mogelijk water vasthouden en het grondwater kan worden...

'Verzilting is geen kans, maar een bedreiging'

Regio Noord

Verzilting is echt een bedreiging voor de landbouw en geen kans. Dat zei LTO Noord-regiobestuurder Tineke de Vries woensdagmiddag tijdens een bijeenkomst over boeren en klimaatverandering in Blija.

Metersgrote portretten lokken burger naar boerenerf

Algemeen

Tien portretten van pootgoedtelers hangen sinds kort bij agrarische bedrijven langs de Noordoost-Friese Waddenkust. Het is een idee van Sense of Place om meer burgers naar het boerenerf te lokken.

Kleindochter zoekt boer die opa hielp in Tweede Wereldoorlog

Regio Noord

De boer of zijn familie die de destijds de zeventienjarige Maurits Wolder in de Tweede Wereldoorlog hielp, heeft kleindochter Mirjam Wolder nog niet gevonden. Ze zet haar zoektocht daarom onverminderd voort .

Friese vogelwachten starten petitie tegen weidevogeljacht

Algemeen

De Bond Friese VogelWachten (BFVW) start een petitie tegen de jacht op weidevogels. Het gaat hierbij om soorten als grutto, wulp en kievit.

Friese akkerbouwer ziet kans voor ecoploegen

Akker- & Tuinbouw

Akkerbouwer Kees van der Bos uit Holwerd ziet ecoploegen als goede tussenvorm tussen traditioneel ploegen en niet-kerende grondbewerking. Dat concludeert hij na een demonstratie op zijn bedrijf.

Hunze en Aa's vangt minder muskusratten

Algemeen

Waterschap Hunze en Aa's verwacht dit jaar bijna zevenhonderd minder muskusratten te vangen dan in 2017. Het aantal komt uit op zo'n 2.500.

Wild zwijn verontrust Drentse varkensboeren

Regio Noord

Een wild zwijn is in de nacht van woensdag op donderdag bij Zwiggelte aangereden. Dat het dier werd aangetroffen, verontrust Drentse varkenshouders.

Brandweer tipt boeren: houd koeien uit rook

Veehouderij

In Friesland waren vorig jaar 27 stalbranden. Een van die branden kostte 110 melkkoeien op een melkveebedrijf in Zandhuizen het leven. Deze brand zit nog vers in het geheugen van veel boeren.

Een op tien werkt in werkt in Friese agrifood

Regio Noord

De agrifoodsector in Friesland schept directe werkgelegenheid voor ruim 28.500 personen. Dat betekent dat een op de tien mensen in Friesland in de sector werkt.

Ruime meerderheid Friezen trots op boer

Regio Noord

Van de burgers in Friesland is 68 procent trots op Friese boeren. De helft vindt het belangrijk dat agrarische bedrijven in de toekomst kunnen groeien. Dat blijkt uit onderzoek van de Fryske Academy en het Fries Sociaal Planbureau.

Steuntje in de rug voor jonge Friese boer

Regio Noord

Jonge boeren in Friesland krijgen 500.000 euro steun voor verduurzaming van hun landbouwbedrijven. De regeling geldt voor jongeren tot veertig jaar.

LTO Noord: zwarte dag voor veehouderij in Groningen

Regio Noord

Intensieve veehouders in Groningen mogen niet uitbreiden in dieraantallen na 1 januari. Provinciale Staten volgen hiermee het besluit van Gedeputeerde Staten. LTO Noord is verbolgen. 'Het vertrouwen in de provincie is enorm geschaad.'

Boer beproeft hergebruik warmte van melk en mest

Regio Noord

Melkveehouders Jan Pieter van Tilburg uit Hellum en Wouter Schep uit Holwierde gaan warmte van melk en mest hergebruiken binnen hun melkveebedrijf.

Boeren en VVD demonstreren tegen op slot zetten veehouderij

Veehouderij

Boeren en VVD Groningen hebben woensdagmorgen voor het provinciehuis in Groningen geprotesteerd tegen het slot op de intensieve veehouderij. Dit gebeurde voor aanvang van de Provinciale Statenvergadering.

Landbouwsector is klaar met 'luchtfietserij' veenweide

Regio Noord

Generieke verhoging van het slootpeil om de bodemdaling in de veenweide te vertragen is een misser. Dat stellen zeven landbouwpartijen in hun alternatieve veenweideplan 'Mei beide fuotten op 'e feangrûn'. Ze willen toe naar maatwerk, een bodem- en...

Frico-verzamelaar lanceert boek over Friese zuivelfabrieken

Regio Noord

De Frico-verzameling van Robert Visser uit Leeuwarden leidde tot het boek Zuivelfabrieken in Friesland. Het werd zaterdag gepresenteerd in het Fries Landbouwmuseum bij Leeuwarden.

Sector komt met alternatief veenweideplan

Veehouderij

De druk vanuit politieke partijen en burgerinitiatieven op de landbouwsector om de bodemdaling in het veenweidegebied te vertragen, is te groot. Dat vinden de zeven Friese landbouwpartijen. Zij hebben een alternatief veenweideplan gemaakt.

Steun bij bouw aardbevingsbestendiger stal

Regio Noord

Boeren in het aardbevingsgebied in Groningen krijgen ondersteuning bij de bouw van een nieuwe aardbevingsbestendiger schuur of stal. Dat gebeurt in de pilot Nije Heerd (nieuwe boerderij) dat deze week is gestart.

Boeren in Groningen ontvangen 2 miljoen euro

Regio Noord

Jonge boeren en biologische boeren krijgen bijna 2 miljoen euro subsidie van provincie Groningen om hun bedrijf te verduurzamen. Voor de biologische landbouw trekt de provincie 1,5 miljoen euro uit, voor jonge boeren 450.000 euro.

LTO eist overgangsregeling ozb Hogeland

Regio Noord

Boeren in de nieuwe gemeente Hogeland gaan na de fusie meer onroerendezaakbelasting (ozb) betalen. LTO Noord eist een overgangsregeling.

Slot veehouderij brengt duurzaamheid in gevaar

Regio Noord

Groningen lijkt voet bij stuk te houden over het op slot zetten van de intensieve veehouderijen per 1 januari 2019. Waar VVD en ChristenUnie proberen de deur op een kier te zetten, gooien coalitiepartijen als GroenLinks, D66 en SP met steun van...

LTO Noord eist meer onderzoek naar veehouderij Groningen

Veehouderij

LTO Noord wil samen met de provincie en andere partijen kijken naar mogelijkheden voor inpassing van de intensieve sector in Groningen. Dat maakte LTO Noord-bestuurder Alma den Hertog woensdagmiddag duidelijk in de commissievergadering waar werd...

Kwart minder ganzenschade in Friesland

Regio Noord

Ganzen hebben afgelopen winter 24 procent minder schade aangericht aan grasland ten opzichte van de twee winters daarvoor. Dat blijkt uit de voorlopige evaluatie van de Friese ganzenaanpak.

Rechter stelt Wetterskip in gelijk over kaden gemaal Vijfhuizen

Regio Noord

Twee boeren in het buitendijks gebied bij Hallum zijn maandag in het ongelijk gesteld door de rechtbank Noord-Nederland. Zij hadden een kort geding aangespannen tegen It Fryske Gea en Wetterskip Fryslân. De boeren betwijfelen of de nieuwe kaden bij...

Waterschappen in gesprek over afstemming droogte

Algemeen

De noordelijke waterschappen zijn met elkaar in gesprek over een betere afstemming rond droogtemaatregelen. Dat deze zomer het ene waterschap wel een beregeningsverbod instelde en het andere niet, werkte 'communicatief voor geen meter' volgens...

Productie schapenmelk verdubbelt in dertig jaar

Regio Noord

Dertig jaar melkt Leo de Vos uit Peize Friese melkschapen. In die tijd ging de gemiddelde melkproductie van zijn schapen van 350 kilo per schaap per jaar naar ruim 700 kilo.

Ganzenschade in Drenthe neemt toe

Regio Noord

De overlast van ganzen in Drenthe op akkerbouw- en grasland neemt toe. LTO Noord roept boeren op de schade te melden. Dat gebeurt nog te weinig, stelt de organisatie.

CDA Ten Boer/Haren wil ook overgangsregeling ozb

Regio Noord

Het CDA van Groningen/Ten Boer/Haren pleit voor een overgangsregeling van vijf jaar voor de onroerendezaakbelasting voor boeren en andere ondernemers.

Wetterskip wil aanpassing beregeningsverbod

Regio Noord

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân wil kijken of het bij extreme droogte voor een kleiner gebied een beregeningsverbod in kan stellen. Dat blijkt uit de evaluatie over de droogteperiode 2018 van het Wetterskip.

Henk Brink gekozen tot lijsttrekker VVD Drenthe

Regio Noord

Henk Brink (60) is maandagavond gekozen tot VVD-lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen in Drenthe.

LTO eist overgangsregeling ozb Haren en Ten Boer

Regio Noord

Boeren in gemeenten Ten Boer en Haren krijgen na de herindeling met gemeente Groningen te maken met een stijging van de onroerendezaakbelasting (ozb). LTO Noord noemt de stijging 'extreem' en is in gesprek met wethouders. Ze eist een...

LTO Noord opent muizenmeldpunt weer

Veehouderij

Melkveehouders rond Joure en Sneek melden meer muizen op hun percelen. LTO Noord heeft daarom het meldpunt voor muizenschade heropend.

Flevolandse kavelruil minstens 750 hectare groot

Regio Noord

Tenminste 750 hectare grond wordt tot eind 2021 geruild in Flevoland, geeft Stivas aan. De totale investering hiervoor bedraagt bijna 3,5 miljoen euro, meldt de onafhankelijke stichting ter verbetering van de agrarische structuur.

Provincie draagt peilbeheer Zuidoost-Drenthe over

Regio Noord

Provincie Drenthe heeft het peilbeheer van de Zuidoost-Drentse kanalen overgedragen aan de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen. Dit bekent dat beide waterschappen verantwoordelijke zijn voor enkele gemalen, aflaatwerken,...

Fryslân vergoedt oktoberschade gans niet

Regio Noord

Provincie Fryslân gaat de oktoberschade van ganzen niet vergoeden. Dat blijkt uit een brief van Gedeputeerde Staten aan LTO Noord-regiobestuurder Peet Sterkenburgh.

Partijen Noordeast-Fryslân zien houten wieken zitten

Regio Noord

Bijna alle politieke partijen in de nieuwe gemeente Noordeast-Fryslân zijn voor de kleine windmolens van EAZ Wind. Dat bleek dinsdagavond tijdens de eerste verkiezingsbijeenkomst voor de gemeenteraad in theater Sense in Dokkum. Die werd...

'Street fight' nodig voor glasvezel op Fries platteland

Regio Noord

De start van de glasvezelaanleg op het Friese platteland had heel wat voeten in de aarde. En nu is het de vraag of gemeenten de 60 procent deelname gaan halen. Gemeente Achtkarspelen redde het net. Ze gaf een bonus van 50 euro om de mensen over te...

Met architectuur een schuur voor boer en buur

Regio Noord

In provincie Groningen verrijzen mondjesmaat schuren en stallen die onder architectuur zijn gebouwd. Veel boeren vrezen vooral voor meerkosten, maar wat is de meerwaarde van een door een architect ontworpen stal voor de ondernemer?

VVD en CDA voor Overijsselse geitenstop, PVV tegen

Regio Oost

VVD en bijna de voltallige CDA-fractie van provincie Overijssel hebben woensdag tijdens een besloten vergadering voor een geitenstop in de provincie gestemd. PVV stemden tegen, evenals een CDA-Statenlid.

LTO vindt slot geitenbedrijven Overijssel onterecht

Regio Oost

De directe stop op uitbreiding van geitenhouderijen in Overijssel is onterecht. Dat stelt LTO-voorzitter melkgeitenhouderij Jos Tolboom.

Waadhoeke bevriest controle huisvesting arbeidsmigrant

Regio Noord

Gemeente Waadhoeke bevriest de controle op huisvesting van arbeidsmigranten, onder wie medewerkers van glastuinders.

Melkveehouder waagt gok met ultravroege biomais

Regio Noord

Biologisch melkveehouder Keimpe Jan van der Kooi uit Gytsjerk zaaide half juni mais in. 'Een impulsactie', zegt hij.

Stofzuigende boer moet Friese houtwal redden

Regio Noord

Noardlike Fryske Wâlden (NFW) wil meer houtwallen en elzensingels beheren tegen een hogere vergoeding. Het agrarisch collectief startte hiervoor onlangs de campagne 'Wat moai!' om donateurs te werven.

Deltacommissaris krijgt erepenning Wetterskip

Algemeen

Deltacommissaris Wim Kuiken heeft donderdagmorgen tijdens de IJsselmeertop in Leeuwarden de erepenning van Wetterskip Fryslân gekregen.

Boer en tuinder moeten meer 'terugmeppen'

Algemeen

Boeren en tuinders moeten meer voor zichzelf opkomen. Dat was de boodschap van enkele sprekers woensdag tijdens de openingsavond van de Agrarische Schouw in Joure. 'Pispaal zijn is ook een keuze, de landbouw moet terugmeppen', vindt Jan Cees...

PvdA Fryslân wil stop op pilot onderwaterdrainage

Regio Noord

De Friese PvdA Statenfractie vraagt provincie Fryslân te stoppen met de proef met onderwaterdrainage in het veenweidegebied als onderzoek uitwijst dat de CO2-uitstoot niet afneemt en de bodem niet daalt. Dat stelt ze in vragen aan het college van...

Roep om meer opslag zoetwater

Algemeen

Het opslaan van zoetwater kan grote voordelen bieden voor de landbouw in het noordelijke kleigebied. Daarom moet het op grote schaal worden uitgevoerd en getest in het Lauwersmeergebied.

Boeren uiten hartenkreet over predatiebeheer

Algemeen

Het predatiebeheer in provincie Groningen moet intensiever. Dat stelde voorzitter Freek Nieuwenhuis van agrarisch collectief West woensdagmiddag in de Statencommissie Ruimte, Natuur en Milieu.

Vitens keert droogtevoorschot uit aan 1.700 boeren

Algemeen

Vitens geeft 1.700 boeren bij waterwinputten een voorschot op de droogteschade. Het waterwinningsbedrijf trekt hiervoor zo'n 1,275 miljoen euro uit. Hiermee stelt het boeren, die door de droogte krap bij kas zitten, in staat ruwvoer bij te kopen.

Stel wil met zorgboerderij onderste uit kan halen

Multifunctionele landbouw

Joost (31) en Annelie (28) Huijbregts uit Riel moesten in korte tijd veel knopen doorhakken, maar zijn trots op het eindresultaat: een fonkelnieuwe zorgboerderij. 'Na heel veel ellende is dit zo gaaf. En ons mam kijkt iedere dag mee.'

Verscherpt toezicht varkensbedrijf Zevenhuizen

Regio Noord

Gemeente Leek laat een varkensbedrijf in Zevenhuizen tweewekelijks controleren door de omgevingsdienst Groningen. Ook heeft de varkenshouder een dwangsom gekregen.

1,8 miljoen euro bevingsschade uitgekeerd

Regio Noord

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen heeft het eerste halfjaar ruim 1,8 miljoen euro aan schadevergoedingen uitgekeerd. Het ging om 650 schademeldingenbesluiten.

CO2-uitstoot in Friese Veenweide ongrijpbaar

Algemeen

Onderwaterdrainage draagt nog niet bij aan verlaging van de CO2-emissie in het Friese veenweidegebied. Dat stelde Niek Bosma van Wetterskip Fryslân dinsdag op de tweede Friese boerenbodem- en waterdag Veenweide. 'Het zal mij verwonderen als de...

PvdD Groningen vraagt om castreren boerderijkatten

Regio Noord

De fractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) in Groningen vindt dat steviger moet worden ingezet op het castreren of steriliseren en chippen van katten. De continue aanwas van boerderijkittens zorgt vooral in het buitengebied voor instandhouding...

Groninger begint met hopteelt

Regio Noord

Fokko Prins uit Zuidbroek is begonnen met het telen van hop. Hij plantte begin dit jaar 1.500 hopplanten op 0,7 hectare. Binnenkort hoopt hij 2 hectare aan zijn areaal toe te voegen.

Boeren gaan droogte en muizen met water te lijf

Algemeen

Melkveehouders in de Haskerveenpolder in Vegelinsoord testen met het onder water zetten van land of ze de droogte kunnen beperken en de muizen kunnen bestrijden. Ze hopen hiermee twee vliegen in een klap te slaan. Maar de wateraanvoer kost de...

'Koe uit mestput halen geen doorsnee taak van brandweer'

Regio Noord

Brandweer Fryslân wil specialistische mestploegen nog beter toerusten wanneer een koe in de mestput valt. Jaarlijks rukt de brandweer hiervoor tientallen keren uit. Ook moet de alarmering eenduidiger, geeft clusterhoofd Zuidwest en Officier van...

Boeren gaan droogte en muizen met water te lijf

Algemeen

Melkveehouders in de Haskerveenpolder in Vegelinsoord testen met het onder water zetten van land of ze de droogte kunnen beperken en de muizen kunnen bestrijden. Ze hopen hiermee twee vliegen in een klap te slaan. Maar de wateraanvoer kost de...

Aanleg hevels voor goed gietwater werd 'hoog tijd'

Regio Noord

Waterschap Zuiderzeeland is begonnen met de aanleg van de hevels op de Westerzeedijk in het westen van de Noordoostpolder. Hierdoor krijgen honderd akkerbouwers, vollegrondgroentetelers en bollentelers op 3.800 hectare achter de dijk de beschikking...

Biologisch akkerbouwer levert aan Lowlands

Regio Noord

Als buurman van het Lowlands-festival leverde biologisch akkerbouwer Carel Bouma uit Biddinghuizen dit jaar rond de 500 kilo uien, knoflook, paarse aardappelen en krieltjes aan restaurant Brasserie 2050 op het festivalterrein. Nog geen grote...

Groningse melkveehouders zien brood in natuurvlees

Regio Noord

Melkveehouders in het Zuidelijk Westerkwartier zijn met Staatsbosbeheer en slagers in gesprek over de oprichting van een natuurvleescoöperatie. Streven is dat de coöperatie jaarlijks duizend Holstein-Belgisch Witblauwe-ossen afzet die in de...

It Fryske Gea aast op boerengrond voor weidevogels

Regio Noord

Natuurorganisatie It Fryske Gea wil meer boerengrond aankopen voor weidevogels. Ze start hiervoor een crowdfunding-actie. Hiermee hoopt de organisatie een impuls aan het weidevogelbeheer te geven.

Ruim duizend mensen oogsten bij Lelystadse Boer

Regio Noord

Ruim 1.200 Lelystedelingen kwamen zaterdag zelf oogsten bij de Lelystadse Boer. Zij staken zelf de handen in de klei om aardappelen, rode biet, suikermais, uien en pompoen te rooien en leerden meteen waar voedsel vandaan komt.

LTO Noord verlangt vergoeding oktoberschade Friese boer

Regio Noord

LTO Noord en het Collectief Ganzenbeheer vinden dat boeren in Friesland dit jaar een volledige vergoeding van de ganzenschade moeten krijgen.

PvdD Groningen wil biologische pachtgronden

Regio Noord

Partij voor de Dieren wil dat alle gronden die opnieuw door provincie Groningen worden verpacht natuurinclusief of biologisch worden. Dat geeft ze aan in Statenvragen.

Dairy Campus snuffelt aan natuurinclusieve landbouw

Regio Noord

Dairy Campus in Goutum heeft met een bloemenveld van 3 hectare dit jaar een voorschot genomen op het onderzoek naar natuurinclusieve landbouw. Dat stelt Dairy Campus-manager Frank Jorna.

Afsluiting Drentse Mondenweg tijdens oogst van de baan

Regio Noord

De afsluiting van de Drentse Mondenweg tijdens de oogstperiode is van de baan voor landbouwverkeer. De provincie verwijdert de geplaatste borden langs de N379.

Zwarte mosterd als streekproduct

Regio Noord

Twee Groningse akkerbouwers blazen de teelt van zwarte mosterd voor consumptie nieuw leven in. André Edens uit Nieuw-Beerta en Ale Havenga uit Kloosterburen zetten hiermee mosterd als streekproduct op de kaart. Volgens hen is er juist ook...

Droogte zorgt voor miljoenenstrop eilander boer

Regio Noord

Melkveehouders op de Friese Waddeneilanden willen compensatie van het ministerie van LNV voor de extra schade die zij hebben door droogte.

Zomerman en Postma winnen schapenkeuring

Regio Noord

Schapenhouders Zomerman en Postma gingen zaterdag tijdens de schapenfokdag in Harkstede met de meeste bekers naar huis.

Mysterie ontrafelen in oude melkput

Multifunctionele landbouw

Al honderden mensen probeerden de afgelopen maand de Vloek van Hof te Langelo op te lossen in de oude melkput van Henk Wesseldijk en Yolanda del Prado in Haaksbergen.

Boeren schijnen Van der Weijden bij tijdens Elfstedenzwemtocht

Algemeen

Meer dan honderd boeren schenen dit weekend zwemmer Maarten van der Weijden bij tijdens zijn Elfstedenzwemtocht. Langs de Hel van het Noorden, tussen Franeker en Bartlehiem stonden afgelopen nacht ruim zestig trekkers, spuiten en hakselaars....

Vleesstierenhouder wil groeien naar duizend klanten per week

Veehouderij

Vleesstierenhouder Corné van Roessel pimpte in de bouwvak zijn boerderijwinkel De Walhoeve in Goirle. De winkel ging dinsdag weer open. Personeel heeft meer ruimte en de routing is aangepast.

Friese boeren maaien grasland schoon

Regio Noord

Melkveehouder Berend Mulder uit Haskerdijken maaide deze week 23 hectare grasland schoon nadat er enkele regenbuien waren gevallen. Het gaat om de helft van zijn totaalareaal grasland.

Veemarkt Leeuwarden aast op De Hemrik

Regio Noord

Veemarkt Leeuwarden wil een pand op industrieterrein De Hemrik kopen. Volgens voorzitter Andries Kingma van Stichting Veehandelscentrum Noord-Nederland komt er over enkele maanden duidelijkheid of de financiering van het pand aan de Siriusweg 6...

Friese weidevogeltelling steeds nauwkeuriger

Regio Noord

Kollektievenberied Fryslân (KBF) en de Bond Friese VogelWachten (BFVW) gaan meer met elkaar samenwerken bij de weidevogeltellingen. Hiervoor ondertekenden ze dinsdag een vierjarige overeenkomst.

Ouderen krijgen prikkels op It Klokhús

Regio Noord

Jantina Reijenga (21) opende in juli zorgboerderij It Klokhús op het melkveebedrijf en de camping van haar ouders in Idzega. Ze vangt oudere mensen met geheugenproblemen op.

Wetterskip waarschuwt voor Dokkumer Grootdiep

Regio Noord

Boeren doen er verstandig aan hun vee niet te laten drinken uit het Dokkumer Grootdiep. Dat raadt Wetterskip Fryslân aan nadat ruim 30 ton zuiveringsslib in het Dokkumer Grootdiep is gekomen.

Boeren Drentse Veenkoloniën mogen weer beregenen

Regio Noord

Boeren in de Veenkoloniën in Drenthe mogen hun gewassen weer de hele dag beregenen. Waterschap Hunze en Aa's hief het beregeningsverbod voor de Veenmarkten maandag op.

Fruitbomenkweker werkt tussen consumenten

Akker- & Tuinbouw

Fruitbomenkweker Johan Smits van Stadsbomerij Almere is dit voorjaar begonnen met het planten van bomen in het Oosterwold tussen Almere en Zeewolde.

Wetterskip Fryslân heft beregeningsverbod op

Algemeen

Wetterskip Fryslân heft per direct het beregeningsverbod op. Anders dan verwacht, is de neerslag van de afgelopen dagen heel geleidelijk gevallen en goed opgenomen in de grond, geeft het Wetterskip aan.

Beregeningsverbod blijft van kracht voor Friese boer

Regio Noord

Het beregeningsverbod van Wetterskip Fryslân blijft de komende dagen van kracht. Het watertekort is zo groot, dat de regen die onder meer donderdag viel dit tekort niet oplost, geeft het waterschap aan.

Boeren Schokland bezorgd over nulmeting

Regio Noord

LTO Noord Noordoostpolder maakt zich grote zorgen over de nulmeting in het gebied rond Schokland. Volgens voorzitter Joost Lumens passeert de gemeente het amendement van ONS Noordoostpolder, D66, SP en Politieke Unie.

Boeren zoeken naar rendement uit oude es

Regio Noord

Boeren bij Vlagtwedde onderzoeken samen met landbouwadviseur Peter Brul de mogelijkheden om de producten van de Westeresch biologisch af te zetten. Dat werd dinsdag duidelijk tijdens een rondgang over de oude es in Oud-Veele bij Vlagtwedde.

'Met ijs halen we boerderij naar stad'

Regio Noord

Sander en Deborah Bouma uit Workum openden dit voorjaar een ijssalon in Leeuwarden. Via een webcam kunnen klanten in de winkel livebeelden van de koeien in Workum zien. 'Met de ijssalon halen we de boerderij naar de stad.'

Wetterskip verruimt beregeningstijd

Algemeen

Wetterskip Fryslân heeft sinds vrijdagavond de beregeningstijden ‘aanzienlijk’ verruimd. Dit gebeurde op verzoek van LTO Noord.

LTO wil uitbreiding onderzoek brand Nieuw-Dordrecht

Regio Noord

LTO Noord wil het onderzoek naar mogelijke gevolgen voor de land- en tuinbouw uitbreiden na de brand in een grote afvalberg in Nieuw-Dordrecht. Hierover overlegt de organisatie met de GGD.

Groningen wil afschot verwilderde kat

Regio Noord

Het provinciebestuur van Groningen wil verwilderde katten afschieten om weidevogels te beschermen. Dat blijkt uit de beleidsnotitie Fauna en Flora 2018 waarover Provinciale Staten in september een knoop doorhakken.

CDA Friesland bezorgd over werkgelegenheid HZPC

Regio Noord

De Friese CDA-Statenfractie is bezorgd over de gevolgen van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over genetische manipulatie voor akker- en tuinbouw en de veredeling van gewassen.

Veiligheidsregio: zorg voor bluswater bij oogst

Regio Noord

Boeren doen er verstandig aan bij het oogsten preventief een blusmiddel neer te zetten, bij voorkeur een trekker met giertank gevuld met water.

Beregeningsverbod voor akkerbouw in Westerveld

Algemeen

Na grasland en mais mag voor akkerbouwgewassen in Paardeweide-Veendijk ook geen water meer onttrokken. Dat besluit heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta genomen vanwege de aanhoudende droogte.

Bond Friese Vogelwachten luidt noodklok over steenmarter

Regio Noord

De Bond Friese Vogelwachten (BFVW) wil dat steenmarters in alle weidevogelgebieden in Friesland worden aangepakt. Volgens de BFVW is het aantal predatiegevallen in 2018 door de steenmarter bijna verdubbeld ten opzichte van 2017.

Commissaris van Koning bezoekt 'saladebar' voor schapen

Regio Noord

De Friese commissaris van de Koning Arno Brok en landbouwgedeputeerde Johannes Kramer bezochten deze week de 'saladebar' van melkschapenhouder Rein Boersma in Schettens.

Noordoostpolder wil zonneparken bij windmolens

Regio Noord

Het gemeentebestuur van Noordoostpolder wil zonneparken versneld mogelijk maken bij windmolens. Hiermee wil het voorkomen dat overal verspreid in het landelijk gebied zonneweides komen, stelt wethouder Wiemer Haagma. 'Dat past niet bij het...

Kavelruil Dronten stap dichterbij

Regio Noord

Kavelruil in Dronten is een stap dichterbij nu Staatsbosbeheer en gemeente Dronten in Flevoland maximaal 6,5 miljoen euro krijgen voor realisatie van ongeveer 70 hectare natuur aan de oostkant van Dronten.

Drenthe geeft duurzame boer meer tijd

Regio Noord

Melkveehouders in Drenthe krijgen twee maanden extra de tijd om hun duurzaamheidsplan af te maken voor de beloningsregeling van de provincie. Hiermee wordt volgens LTO Noord regio Noord-bestuurder Jan Bloemerts 'de druk van de ketel gehaald.'

'Boerenvisie niet verliezen met alle regels'

Algemeen

Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ) staat sinds kort op eigen benen. 'Doel is om naast het bieden van kwalitatieve zorg, in heel de provincie zorgboerdeirjen op te zetten en te groeien naar een omzet 10 miljoen euro', zegt voorzitter en zorgboer...

'Blaarkop is onze redding geweest'

Biologische landbouw

Auke en Rennie Stremler in Jorwert schakelden over van volledig intensief naar heel extensief boeren. Vorig jaar werden ze biologisch en openden ze een boerderijwinkel. 'De omslag is onze redding geweest.'

Wetterskip Fryslân stelt beregeningsverbod in

Algemeen

Wetterskip Fryslân stelt een beregeningsverbod in voor overdag. Dat heeft het waterschap zojuist bekendgemaakt.

Beregeningsverbod: LTO Noord vraagt uitzondering voor vollegrondsgroente

Regio Noord

LTO Noord heeft er bij het Wetterskip Fryslân op aangedrongen om een beregeningsverbod voor vollegrondsgroente als broccoli en bloemkool zo lang mogelijk uit te stellen. Dat stelt akkerbouwbestuurder Tineke de Vries van LTO Noord regio Noord na een...

2 miljoen euro voor verbetering waterkwaliteit Flevoland

Regio Noord

Provincie Flevoland stelt bijna 2 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Volgens gedeputeerde Harold Hofstra is er veel animo voor. 'Opnieuw openstellen van de regeling steunt agrariërs, stimuleert innovatie en draagt...

Broedparen grutto bij het Reitdiep toegenomen

Regio Noord

Het aantal broedparen grutto in het weidevogelbeheergebied in het Reitdiep is dit jaar met een kwart toegenomen. Dat meldt het Groninger Landschap.

Appel- en perentelers verwachten goede oogst

Akker- & Tuinbouw

GroentenFruit en de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) verwachten een goede oogst van peren en appels, ondanks de droogte. De oogstraming komt dit jaar uit op 259 miljoen kilo appels en 398 miljoen kilo peren.

Wetterskip Fryslân verwacht woensdag beregeningsverbod

Regio Noord

Wetterskip Fryslân verwacht woensdag met een beregeningsverbod te komen voor grasland en gezien de weersvoorspelling niet lang daarna voor akkerbouw, met uitzondering van de intensieve teelten. Dat zei loco-dijkgraaf Marian Jager vrijdagmiddag 20...

Kramer: stop met verketteren in Friesland

Regio Noord

Stop met verketteren. Daar is Friesland mij te kostbaar voor. Dat was de boodschap van gedeputeerde Johannes Kramer donderdagavond tijdens het debat over weidevogels en landschap bij de Leeuwarder Courant.

TU Delft: aardbevingen trigger voor schade

Regio Noord

Aardbevingen in Groningen kunnen een trigger zijn voor het ontstaan van schade. Dat concludeert TU Delft na onderzoek naar de oorzaken van bouwkundige schade in provincie Groningen. De onderzoekers onderzochten 69 panden, waarvoor complexe schade...

LTO Noord mengt zich in Friese natuurrealisatie

Regio Noord

LTO Noord gaat samen met onder andere terreinbeherende organisaties, Kollektivenberied Fryslân en de Friese Milieufederatie een plan voor natuurrealisatie verder uitwerken. Provinciale Staten Friesland gaven hier woensdagavond groen licht voor.

Overlastvergoeding voor aardbevingsschade

Regio Noord

Mensen met erkende schade door aardbevingen in Groningen hebben recht op een overlastvergoeding van tenminste 250 euro. Dat heeft de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen besloten.

Beregeningsverbod voor deel Veenkoloniën

Regio Noord

Hunze en Aa's heeft voor de Veenmarken in de Veenkoloniën een beregeningsverbod ingesteld voor overdag. Van 19 tot 7 uur mag er wel worden beregend.

'GroenLinks laat tanden op Schouwen-Duiveland nog niet zien'

Regio Zuid

Meer steun voor akkerranden op Schouwen-Duiveland. Hierop hoopt Pieter de Ruijter, voorzitter van de ZLTO-afdeling Schouwen-Duiveland, nu GroenLinks sinds maart met drie zetels in de gemeenteraad zit.

Eemsmond stemt voor boerderijlijst Gebouwd Erfgoed

Regio Noord

Boeren in gemeente Eemsmond ontkomen er niet aan dat hun boerderij als karakteristiek is aangewezen. De gemeenteraad ging met acht stemmen voor en vijf tegen op 12 juli alsnog akkoord met het facetbestemmingsplan Gebouwd Erfgoed.

Rijksuniversiteit weigert gesprek met LTO Noord

Regio Noord

Rijksuniversiteit Groningen (RUG) weigert een gesprek met LTO Noord. Ook wil ze geen bijdrage leveren aan de rectificatie van het artikel 'Weggemaaid' dat eind juni in de Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden werd geplaatst. LTO Noord had...

Schouten wil af van 'hokjesdenken' zorgboerderij

Algemeen

Landbouwminister Carola Schouten gaat kijken naar de toenemende regeldruk in de multifunctionele landbouwsector. Dat gaf ze dinsdagmiddag aan tijdens een bezoek aan zorgboerderij 't Paradijs in Barneveld.

Vos moet verdwalen in weidevogellandschap

Regio Noord

Ondanks allerlei inspanningen in het agrarisch natuurbeheer stijgt het aantal grutto's, kieviten en tureluurs nog niet. Dat zit zowel boer, natuurbeschermer als onderzoeker dwars. De hamvraag is of het open Friese weidelandschap nog een geschikt...

Mais op veen in Friesland is prima mogelijk

Regio Noord

Mais verbouwen op veen met niet-kerende grondbewerking is prima te doen. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) en Aequator Groen & Ruimte in het veenweidegebied van Friesland.

Zorgboerin runt café in Hellendoorn

Multifunctionele landbouw

Zorgboerin Carin Stokvis is sinds kort eigenaar van café de Gezelligeit in het centrum van Hellendoorn. Mensen met een verstandelijke beperking maken hier tosti's en bakken eieren.

Meer vogels, minder opbrengst akkervogelland

Regio Noord

Wierde & Dijk en Agrarisch natuurbeheer Oost-Groningen willen dat akkervogelvriendelijke bouwplannen onder het agrarisch natuur- en landschapsbeheer gaan vallen.

LTO Noord bedingt meer tijd bij de NAM

Algemeen

Boeren met oude schades in het aardbevingsgebied in Groningen krijgen extra de tijd om zaken te regelen. Dat heeft LTO Noord bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) bedongen.

WUR experimenteert met sorghum op veen

Veehouderij

Wageningen Livestock Research experimenteert voor het eerst met de teelt van sorghum op veen. Dit gebeurt bij loonbedrijf Anthony Brak in Aldeboarn. Het opkomstpercentage van de planten is laag, is de conclusie woensdag na een veldbezoek van ruim...

Sovon ziet geen massale zwaluwsterfte

Regio Noord

Het gaat niet massaal slecht met de huis- en boerenzwaluw in Noord-Nederland. Dat stelt Sovon Vogelonderzoek Nederland naar aanleiding van een bericht in het Dagblad van het Noorden.

Waterschapspartij wil hoger peil versimpelen

Regio Noord

Waterschapspartij Lagere Lasten Burger wil dat Wetterskip Fryslân de procedure rond het verhogen van peilen voor weidevogels vereenvoudigt. Ze stelt hierover vragen aan het dagelijks bestuur.

Eerste deel Floating Farm is klaar

Regio West

De eerste laag van de Floating Farm is klaar. Naar verwachting komt het drijflichaam zondag aan op de aanlegplaats in de Merwe-Vierhaven in Rotterdam.

Grote brand in graan zorgt voor overlast

Regio Noord

Een grote brand in een graanveld in het Groningse Wedde heeft zaterdag voor overlast op een naburige camping gezorgd. Een deel van de camping is ontruimd. Enkele mensen hebben mogelijk rook ingeademd.

Friese boeren leggen brakke oevers aan

Regio Noord

Agrarisch Collectief Waadrâne heeft vrijdagavond de aftrap gegeven voor het project Randen van het Wad. Het gaat om een pilot met brakke natuurvriendelijke oevers bij vijf boeren.

Wetterskip controleert keringen vanwege droogte

Regio Noord

Wetterskip Fryslân gaat in de tweede week van juli de regionale waterkeringen controleren in Zuidwest-Friesland. Het gaat om zo'n 500 kilometer die risicogestuurd worden nagekeken, stelt boezembeheerder Pier Schaper van Wetterskip Fryslân.

Mestsilozaak krijgt juridisch vervolg

Regio Noord

De mestsilozaak in Makkinga waarbij in 2013 drie mensen om het leven kwamen, krijgt een juridisch vervolg. Dat meldt Omrop Fryslân.

Spuitmachines spelen mee in Bildts theaterstuk

Regio Noord

Rond de twintig spuitmachines, combines, trekkers met ploegen en kiepers, vormen dit weekend het decor van het openluchttheaterstuk Altyd Seumer op 6 hectare land van akkerbouwer Teun de Jong in het Noordwest-Friese Zwarte Haan.

Brabant onderzoekt nieuwe stallen vleeskalveren

Veehouderij

Provincie Noord-Brabant doet onderzoek naar nieuwe stallen voor vleeskalveren. Net als de eerdere steun voor Keten Duurzaam Varkensvlees moet dit leiden tot nieuwe stalsystemen die de uitstoot van ammoniak bij de bron aanpakken, geeft de provincie...

Boer ervaart positie in de keten als zwak

Algemeen

De meeste primaire producenten in de agrofood ervaren hun positie ten opzichte van andere ketenpartijen als relatief zwak. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University Research in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en...

Fryslân voert druk op koop terpengrond op

Regio Noord

Boeren lopen nog niet warm voor de verkoop van terpengrond aan de provincie Fryslân. Dat constateert het provinciebestuur. Daarom zet de provincie extra in op de koop van de gronden. Ze schakelt hiervoor agrarische makelaars in.

Kenniscentrum Zilte Teelten gelanceerd

Algemeen

Het online Kenniscentrum Zilte Teelten van Salt Farm Foundation is deze week gelanceerd op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het platform is bedoeld om kennis en bewustzijn te vergroten over de mogelijkheden van zilte teelt...

Moorlag vraagt LNV om meer inzet weidevogels

Regio Noord

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) moet zich meer inzetten voor het behoud van weidevogels. Dat vindt PvdA-Tweede Kamer-lid William Moorlag.

'Weidevogelverhaal killend voor sector'

Regio Noord

Boeren maaien weidevogels kapot; agrarisch natuurbeheer is een grote hypocriete bende. Het interview met grutto-onderzoeker Egbert van der Velde in de Leeuwarder Courant stuit veel boeren tegen de borst.

Sietsma waarnemend Nationaal Coördinator Groningen

Regio Noord

Herman Sietsma is sinds woensdag waarnemend Nationaal Coördinator Groningen. Hij volgt Hans Alders op die onlangs opstapte nadat hij geen vertrouwen meer had in de samenwerking met minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Mais op veen met niet-kerende grondbewerking kan

Regio Noord

Mais verbouwen op veen met niet-kerende grondbewerking is prima te doen. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research en Aequator Groen en Ruimte in het veenweidegebied van Friesland.

Nieuw Fries Landbouwmuseum mikt op jongere bezoeker

Regio Noord

Het nieuwe Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden heeft het eerste weekend meer dan vijfhonderd bezoekers getrokken. Dat geeft directeur Henk Dijkstra aan. Hij mikt vooral op jonge bezoekers.

Ruim duizend aardappeleters aan tafel tijdens Ete bij de boer XL

Akker- & Tuinbouw

Tien boeren langs de Oudebildtdijk in Het Bildt kregen zaterdag 1.250 aardappeleters aan tafel tijdens Ete bij de boer XL.

'Over vijf jaar iedere boer een weerstation'

Regio Noord

In Noord-Groningen experimenteren akkerbouwers met drones, sensoren en weerstations om de teelt te optimaliseren. Ze verwachten binnen niet al te lange tijd proeven te doen met autonome voertuigen.

Boeren Tytsjerksteradiel boos over lichtplan

Regio Noord

Dat boeren in gemeente Tytsjerksteradiel een lichtplan moeten indienen bij de gemeente als ze nieuwe verlichting ophangen, stuit de plaatselijke LTO Noord-afdeling tegen de borst. Dat liet ze donderdagavond merken tijdens de opiniërende...

Eemsmond worstelt met karakteristieke boerderijen

Regio Noord

De gemeenteraad van Eemsmond betwijfelt of de beoordeling van karakteristieke boerderijen goed is verlopen. Dat bleek donderdagavond tijdens de raadsvergadering over het facet-bestemmingsplan Gebouwd erfgoed.

Groningen stelt evaluatie ganzenakkoord uit

Regio Noord

Provincie Groningen stelt de evaluatie van het Groninger Ganzenakkoord uit. Dat heeft de provincie samen met betrokken partijen als LTO Noord en natuurorganisaties afgesproken.

Tour du Boer door agrarische jongeren afgetrapt

Regio Noord

Het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK) maakt van juni tot en met september samen met de Natuur- en Milieufederatie Groningen een rondrit door Groningen om boeren te informeren over natuurinclusieve landbouw. Het startsein van de Tour du...

Boer ziet inkrimping veestapel als kans

Regio Noord

Boeren op Schiermonnikoog gaan uiterlijk in 2020 35 procent minder koeien melken om aan natuurdoelen tegemoet te komen. Om het inkomstengat op te vangen, richten ze een zuivelboerderij op waar hun melk wordt verwerkt tot kaas.

Burgemeester wil legale wietteelt op boerenbedrijf

Akker- & Tuinbouw

Het legaal telen van wiet moet een agrarische activiteit worden. Dat vindt burgemeester Rein Munniksma van gemeente Midden-Groningen.

Verhoging waterpeil voor weidevogels stagneert

Algemeen

In Agrarische Natuur Coöperatie Westergo hebben boeren dit jaar voor het eerst het waterpeil verhoogd om meer weidevogels te trekken. De vergunningsprocedure hiervoor verliep niet zonder slag of stoot. 'We kregen er bijna een houten kop van', stelt...

Grauwe klauwier strijkt neer in boerenbuitengebied

Regio Noord

De grauwe klauwier is onlangs gespot in Muntendam. Het planten van struweel op overhoekjes bij akkerpercelen in het boerenbuitengebied werpt hiermee zijn vruchten af. De terugkeer van die akkervogel staat voor het herstel aan biodiversiteit daar,...

Boeren uiten zorgen op stadhuis Leeuwarden

Regio Noord

Boeren rond Leeuwarden maken zich zorgen over de staat van de plattelandswegen en traag internet in het buitengebied. Dat maakten ze dinsdagavond op het stadhuis duidelijk aan wethouders Herwil van Gelder (PAL/GroenLinks) en Friso Douwstra (CDA).

Boeren laten zien dat ze hart voor natuur hebben

Regio Noord

Agrarisch Collectief Waadrâne plaatst de komende tijd informatieborden over weidevogelbeheer. Het collectief wil op deze manier tonen dat veel boeren hart hebben voor natuur, stelt voorzitter Hans Kroodsma.

Melkveehouder op Schiermonnikoog neemt genoegen met minder

Regio Noord

Melkveehouder en recreatieondernemer Peter Visser op Schiermonnikoog had vier jaar geleden nog 75 koeien. Nu herkauwen er in zijn pas verbouwde ligboxenstal 55 dieren. De inkrimping voelt als een opluchting. 'Door de PAS-maatregelen ben ik anders...

Waterschap stelt verkoopbesluit schouwpaden uit

Regio Noord

Waterschap Hunze en Aa's heeft woensdag het besluit over het verlagen van de verkoopprijs van schouwpaden uitgesteld.

Inkuilen gaat voor nieuwe beurs in Opende

Regio Noord

De eerste editie van de Melkvee- en Akkerbouwdagen in het Groningse Opende heeft 'veel last' van het mooie inkuilweer. De organisatie verwacht meer dan een kwart minder bezoekers.

Onderzoek wijst uit: Groningers overdrijven bodembeweging niet

Regio Noord

De beving van Zeerijp op 8 januari heeft het bewonersvertrouwen van het aardbevingsgebied diep geschonden. Dat stellen onderzoeksleiders Tom Postmes en Katherine Stroebe van Rijksuniversiteit Groningen (RUG): bewoners overdrijven bodembewegingen...

Friese bezwaarcommissie wil flexibelere regels

Regio Noord

Provincie Fryslân moet flexibeler met regelgeving voor boeren en tuinders omgaan. Dat vindt de onafhankelijk adviescommissie voor beroeps- en bezwaarschriften en klachten.

Terschellinger boer positief over ganzenproef

Veehouderij

De proef om de hele winter ganzen te verjagen, heeft een positief effect op de ruwvoerwinning. Dat stelt melkveehouder Gerard Cupido op Terschelling. Collega-boeren op het eiland hebben juist meer ganzenschade.

Boeren tegen Natura 2000 Wierdense Veld

Regio Oost

Boeren zijn tegen de aanwijzing van het Wierdense Veld als Natura 2000-gebied. Zij vinden het niet terecht dat zij wel maatregelen moeten treffen om het hoogveen te herstellen en drinkwaterbedrijf Vitens niet. Deze kritiek uitten zeven ondernemers...

AOC Oost en Groene Welle fuseren

Regio Noord

AOC Oost en Groene Welle gaan vanaf het nieuwe schooljaar samen verder als één nieuwe onderwijsorganisatie.

'Boer wordt landschaps- of datamanager'

Regio Noord

De rol van de boer verandert de komende jaren, naar landschaps- of datamanager. Dat antwoordde bestuursvoorzitter van Wageningen University & Research Louise Fresco op een vraag van een van de 165 jonge boeren en studenten.

Boeren teleurgesteld over vertrek Hans Alders

Regio Noord

Boeren reageren teleurgesteld op het vertrek van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders. 'Het leidt tot boosheid. Boeren zijn afhankelijk van een consistent bestuur. Dit gekrakeel is dan ook heel slecht', stelt LTO Noord regio Noord-bestuurder...

Alders stapt op als Nationaal Coördinator Groningen

Regio Noord

Hans Alders stopt als Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Hij heeft geen vertrouwen meer in de samenwerking met minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Groningse grutto alleen te redden met extra beheer

Algemeen

Natuurorganisaties en LTO Noord willen 1.250 hectare extra zwaar agrarisch natuurbeheer om in 2027 de gewenste tweeduizend broedparen grutto's te halen. Het gaat in Groningen om een areaalgroei van 15 procent.

Dankers vecht nieuw bestemmingsplan aan

Regio Noord

Gemeente Veendam heeft maandagavond groen licht gegeven voor het bestemmingsplan van de broers Martien en Robert Dankers in Borgercompagnie. Dankers gaat naar de Raad van State om daar tegen in beroep te gaan.

Overleg versterking bevingsgebied loopt vast

Algemeen

Het overleg tussen minister Eric Wiebes, provincie Groningen, tien gemeenten, de Groninger Bodem Beweging en het Gasberaad over de versterking van huizen en gebouwen in het aardbevingsgebied is vastgelopen.

Afbouwregeling voor boer in probleemgebied

Regio Noord

Voor de 151 boeren in Friesland die geen gebruik meer kunnen maken van de probleemgebiedenvergoeding komt een afbouwregeling. Dit is nodig na een uitspraak van de rechter.

Boeren Schiermonnikoog krimpen veestapel in

Veehouderij

Melkveehouders op Schiermonnikoog krimpen hun veestapel uiterlijk in 2020 in met 35 procent. Dat hebben ze afgesproken met Natuurmonumenten en gemeente Schiermonnikoog.

Ton haalbaar voor veenweideboer

Regio Noord

Melkveehouders kunnen in de Friese veenweide een bedrijfsresultaat van rond de 100.000 euro halen als het waterpeil stijgt.

Jongen overleden na val in mestput Oldehove

Veehouderij

De vijftienjarige jongen die zaterdag 12 mei in een mestput op een melkveehouderij in Oldehove viel, is overleden.

Provincie Flevoland verhoogt boerensubsidies

Algemeen

Provincie Flevoland stelt meer geld beschikbaar voor de landbouwsector. Ze heeft de subsidie voor 'Samenwerking voor innovaties' verhoogd met 2 miljoen euro naar 3 miljoen euro. Ook jonge boeren krijgen meer geld.

PvdD wil boeren steunen met wolvenhek

Regio Noord

Schapen- en geitenhouders moeten provinciale subsidie krijgen voor het plaatsen van hekken om wolven te weren. Dat vindt Partij voor de Dieren (PvdD) in Groningen.

Groningen trekt extra geld uit voor jonge boer

Regio Noord

Jonge boeren in Groningen krijgen van de provincie ruim een half miljoen euro extra voor duurzame investeringen.

25 miljoen voor Fries veenweidegebied

Veehouderij

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân investeren van 2020 tot 2030 25 miljoen euro in het Friese veenweidegebied om de doelstellingen op het gebied van klimaat, viataal platteland en duurzame landbouw te realiseren.

Escher verrijst in Bildtse graanvelden

Regio Noord

In graanpercelen in het Bildt verrijzen deze zomer acht tekeningen die op het werk van kunstenaar Escher zijn geïnspireerd. Boeren en handelsbedrijven regelden samen met kunstenaars een reuzenrad. De burger kan zo het agrarische landschap vanuit de...

Wolf doodt schapen bij Friese Boijl

Veehouderij

Een wolf heeft half april twee schapen in Boijl doodgebeten. Dat blijkt uit DNA-materiaal, meldt provincie Fryslân.

Noordelijke akker verandert in zwembad

Akker- & Tuinbouw

Een groot zwembad, met her en der een bietje. Zo omschrijft LTO Noord-bestuurder en akkerbouwer Henk Smith in Beerta zijn bietenperceel na de hevige regenval van zondagmiddag. In korte tijd viel er in Drenthe en Groningen zo'n 30 tot ruim 60...

Steun voor weidevogelbeheer op braakliggend mais

Algemeen

De Noardlike Fryske Wâlden steunen dit jaar voor het eerst boeren die een strook maisland braak laten liggen. Het collectief hoopt hier met name meer kieviten mee te trekken.

Kippen dood bij brand in Limburgse Ospel

Veehouderij

Bij een brand in het Limburgse Ospel zijn van woensdag op donderdag ruim 23.000 kippen omgekomen. Dat meldt De Limburger.

Schrik zit erin bij veenweideboeren

Regio Noord

'De schrik zit erin bij boeren in het Friese veenweidegebied, daar moeten we iets mee.' Hiervoor waarschuwde voorzitter Trienke Elshof van LTO Noord-regio Noord de statencommissie woensdag.

Bildtse akkerbouwer verbouwt 50 tinten groen

Regio Noord

Akkerbouwer Piet Hoekstra uit Sint Jacobiparochie heeft op een perceel langs de Oudebildtdijk het gewassenveld '50 tinten groen' aangelegd. Door het laten zien van onder andere uien, koolraap, witlof, emmertarwe en boekweit wil hij de consument...

Luring ziet kansen voor kaasmakerij in Onstwedde

Regio Noord

Marijke Luring (28) is na tien jaar weer terug in Onstwedde, waar ze op het ouderlijk biologische bedrijf Landleven een kaasmakerij begint. 'Veel hoogopgeleiden trekken hier weg, maar hier liggen ook kansen.'

Boeren meten voor Holwerd aan Zee

Regio Noord

Acacia Water is begonnen met het plaatsen van peilbuizen bij acht boeren rond Holwerd. Hiermee worden de zoutgehalten en grondwaterstanden gemeten.

Geen onteigening Friese landbouwgrond voor veenweide

Regio Noord

Gedeputeerde Staten van Friesland vinden het plan van de oppositiepartijen om landbouwgrond te onteigenen voor veenweide en natuurinclusieve landbouw te ver gaan. Volgens het provinciebestuur is dit in strijd met het coalitieakkoord.

Ierse Black Angus doet het goed in Friese wei

Veehouderij

Voor de derde keer in korte tijd haalde oud-jongveehouder Hans Kerkhof uit Akkrum half april een koppel jonge Black Angus-ossen uit Ierland. Inmiddels grazen er tachtig Ierse runderen op zijn 12 hectare land.

Onenigheid over peil Oosterland

Regio Noord

Waterschap Hunze en Aa's zal vaker peilbesluiten uitstellen in gebieden die zijn aangewezen voor natuur. Hiervoor vreest dagelijks bestuurder Hilbrand Sinnema. Volgens hem ligt de bal bij de provincies om te komen tot een oplossing.

Tentendiscussie Terschelling laait op

Regio Noord

Schapenhouders Albertine Wortel en Jaap Lieman in Halfweg moeten op last van een dwangsom het hout uit hun tipitenten verwijderen van gemeente Terschelling.

'Wij kunnen weer honderd jaar vooruit'

Regio Noord

Door de storm in 2013 ontstond zoveel schade aan de rijksmonumentale Groninger schuur van Fibo en Ella Zomerman in Leens, dat het gebouw grondig moest worden gerenoveerd. 'Wij kunnen weer honderd jaar vooruit.'

Oude Pekela moet geurnorm veranderen

Regio Noord

De geurnorm voor de intensieve veehouderij in gemeente Oude Pekela moet veranderen. Dat oordeelde de Raad van State (RvS) woensdag.

Ruim een miljoen euro voor Friese Veenweiden

Regio Noord

De provincie stelt ruim 1 miljoen euro beschikbaar voor vijf projecten om maatregelen te onderzoeken voor het vertragen van de afbraak van veen en het rendabel exploiteren van natter veen.

Prikverbod ganzenei frustreert boeren Ameland

Algemeen

Boeren op Ameland zijn het meer dan zat. Ook dit jaar mogen zij geen eieren van grauwe ganzen prikken, met schade op hun land tot gevolg. Staatsbosbeheer werkt een vergunningaanvraag voor het eierenprikken tegen, stellen zij.

Koeien loeien mee met Westlands Mannenkoor

Veehouderij

De 280 melkkoeien van Egbert en Homme Dijkstra uit het Friese Rottum loeiden zaterdag mee tijdens een optreden van het Westlands Mannenkoor. De 120 koorleden zongen de dieren vanaf de balustrade in de ligboxenstal toe.

Slagersbranche zoekt boeren

Veehouderij

Binnen nu en tien jaar stoppen vijfhonderd slagerijen, omdat zij geen opvolger hebben. Branchevereniging Koninklijke Nederlandse Slagers is daarom naarstig op zoek naar foodondernemers. Volgens haar zijn (stoppende) boeren de doelgroep om in het...

Nordwin College beoordeelt vee in Oentsjerk

Regio Noord

Honderd tweedejaarsleerlingen melkveehouderij van het Nordwin college in Leeuwarden deden vrijdag mee aan de veebeoordelingswedstrijd in de manage in Oentsjerk.

Fries weidevogelseizoen 'heel slecht' van start

Regio Noord

Het weidevogelseizoen in Friesland kent een 'heel slechte' start. Dat zegt woordvoerder Inge van der Zee van de Bond Friese VogelWachten (BFVW).

Toekomst veenweideboer weg met oppositieplan

Regio Noord

Er is geen toekomst meer voor het gros van de melkveehouders als de plannen van de oppositiepartijen in de Friese Staten doorgaan. Dat stelt LTO Noord-bestuurder Peet Sterkenburgh.

Friese oppositie wil voor 2030 duurzame sector

Regio Noord

De overgang naar duurzame landbouw in Friesland moet sneller. Dat vindt de oppositie van Provinciale Staten.

'Vers gras voeren brengt ons veel'

Veehouderij

Op de fiets jaagt Welmoed Deinum een koe het land in, die weer naar de stal was teruggelopen. 'Ze horen mijn stem en denken dat ze nu naar een nieuw stuk gras mogen. Maar ze moeten dit eerst goed kaalvreten. Vanmiddag om 13 uur krijgen ze weer een...

Drentse boer beducht voor wolf

Algemeen

Boeren rond Smilde maken zich zorgen over de komst van de wolf naar de provincie. Meerdere geven aan deze week een wolf te hebben gezien. Het dier staat inmiddels op waarnemingen.nl.

'Weidevogel zorgt voor extra dimensie'

Algemeen

Boeren met open grasland kunnen meer doen aan weidevogelbeheer. Dat vindt Pieter de Vries uit Ryptsjerk. Hij legde onlangs plasdras aan en verhoogde het waterpeil. Juist op het gangbare land doen de vogels het goed, merkt hij.

Eerste peilbuizen geplaatst in Breebaartpolder

Regio Noord

De monitoring in de Johannes Kerkhovenpolder bij Termunten is volgens LTO Noord een goed voorbeeld van hoe landbouwbelangen worden geborgd bij zoet-zoutovergangen. Het Groninger Landschap trekt hierin samen op met boeren. Dinsdag is de eerste...

CDA Fryslân bezorgd over Oudegaaster Brekken

Regio Noord

De statenfractie van CDA Fryslân maakt zich zorgen over de aanwijzing van een nieuw PAS-gebied: de Oudegaaster Brekken. Hiermee wordt het voor agrarische bedrijven in Zuidwest-Friesland veel lastiger hun bedrijf uit te breiden.

Kleirijperij bij Delfzijl van start

Regio Noord

De eerste slib is onlangs gestort in de proefvakken van de Pilot Kleirijperij Oterdum bij Delfzijl. In dit pilotproject wordt getest wat de beste manier is om slib uit de Eems Dollard te laten drogen tot klei.

Tulpenroute Flevoland gaat over grenzen heen

Regio Noord

Steden als Lelystad, maar ook het evenement Boer zoekt Burger zijn aangehaakt bij de Tulpenroute Flevoland. Dat werd zaterdag duidelijk tijdens een tulpenlunch in shortgolf Swifterbant.

Gedeputeerde zaait zomertarwe in

Akker- & Tuinbouw

Op 70 hectare bij Vlagtwedde wordt de komende jaren geëxperimenteerd met natuurinclusieve landbouw. Gedeputeerde Henk Staghouwer zaaide hiervoor donderdag op de Westeresch de eerste zomertarwe in.

Welmoed Deinum meest duurzame Friese jonge boer

Regio Noord

Biologisch dynamisch melkveehoudster Welmoed Deinum uit het Zuidwest-Friese Sondel is donderdagavond verkozen tot meest duurzame jonge boer in Friesland. De 24-jarige won zowel de jury- als de publieksprijs.

Nieuw Fries PAS-gebied leidt tot verbazing

Regio Noord

De aanwijzing van een nieuw Fries PAS-gebied verbaast LTO Noord enorm. Dat geeft LTO Noord-regio Noord-bestuurder Peet Sterkenburgh aan. Het gaat om de Oudegaaster Brekken in Zuidwest-Friesland.

'Lisdodde geen vervanger van melkkoe'

Algemeen

Boeren zijn niet enthousiast over de teelt van lisdoddes. Zoek oplossingen dichterbij de huidige praktijk, anders verlies je het veld.

D66'er Schukking uit veenweideoverleg

Regio Noord

D66-Statenlid Sietze Schukking is uit het veenweideoverleg gezet door vijf oppositiepartijen in de Friese Staten.

Boeren Groningen: tempo maken met schadeafwikkeling

Regio Noord

Boeren in Groningen reageren verheugd, maar ook gereserveerd op het besluit van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat om de gaskraan in 2030 helemaal dicht te draaien.

Biologische mosterd voor Groningse gedeputeerde

Regio Noord

Gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen heeft woensdag het eerste potje mosterd van op Groninger bodem geteelde biologische zwartemosterdzaad in ontvangst genomen.

'Mijn ambitie is minister van Landbouw worden'

Regio Noord

Meerdere jonge boeren in Friesland en Drenthe zijn na de verkiezingen op 21 maart met voorkeursstemmen in de gemeenteraad gekomen. Zo ook de 23-jarige schapenhouder Tom Dekker in Nijeveen. Hij staat te popelen om zijn politieke carrière te beginnen.

Friesland vergoedt aanvraag dassenschade

Regio Noord

Boeren in Friesland krijgen het behandelbedrag van 300 euro voor de aanvraag van dassenschade terug. Hiermee hoopt provincie Fryslân een goed beeld van de schade te krijgen.

Geitenbier zorgt voor minder afval

Regio Noord

Samen met bierbrouwers gaat geitenkaasmakerij De Molkerei in Oudebildtzijl bier gemaakt van geitenwei in de markt zetten. De Weibok werd onlangs tijdens het Lentebierfestival in Leeuwarden voor het eerst geschonken.

CU/SGP Noordoostpolder aast op agrarisch lobbyist

Regio Noord

De ChristenUnie/SGP van Noordoostpolder gaat met gemeenten in gesprek om een gemeentelijke agrarisch lobbyist in Den Haag en Brussel aan te trekken. 'Het is belangrijk de lokale overheid eerder aan tafel komt te zitten bij agrarische onderwerpen.'

Veerman: toekomst intensieve veehouderij problematisch

Algemeen

De toekomst van de intensieve veehouderij is problematisch. Dat zei oud-landbouwminister Cees Veerman woensdag op het landbouwcongres in Heerenveen. 'Laten we er eerlijk over zijn; als het niet kan, kan het niet. Laat deze bedrijven niet in de...

Friese politici willen 'koeien op waterski's'

Veehouderij

De groene politieke partijen in de Friese Staten willen dat koeien op waterski's naar buiten gaan. Hiermee reageert LTO Noord-bestuurder Peet Sterkenburgh op het idee van zes partijen om het waterpeil nog meer te verhogen in het veenweidegebied.

'Vreemde vogels' veroveren Friese kas

Regio Noord

Met Lost in the Greenhouse brengt muziektheatergezelschap Orkater in de kassen van Hartman in Sexbierum de arbeidsmigratie van Polen in beeld. 'Ik ben me bewust geworden van mijn eigen vooroordelen. Mensen uit Oost-Europese landen verschillen...

Knalgele nestkap moet Friese weidevogel redden

Regio Noord

1.500 knalgele nestkappen moeten ervoor zorgen dat de nesten tijdens het sleepslangen worden beschermd. De kappen werden donderdag gepresenteerd tijdens de start van het weidevogelseizoen bij Berend Mulder in Haskerdijken.

Aanpak steenmarters bij Aldeboarn

Regio Noord

De steenmarter bij Aldeboarn mag worden gevangen en gedood. Provincie Fryslân heeft hiervoor een ontheffing verleend aan agrarisch collectief It Lege Midden.

LTO noemt WNF-plan grote grazers wanhoopsoffensief

Veehouderij

Een wanhoopsoffensief noemt LTO het plan van het Wereld Natuur Fonds (WNF) en De Faunabescherming om de Oostvaardersplassen met het Horsterwold bij Zeewolde te verbinden. 'Het is absoluut niet realistisch', stelt LTO Noord Flevoland-voorzitter...

Afwikkeling bevingschade vraagt meer tijd

Regio Noord

Agro-experts vragen bij minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat uitstel voor de afhandeling van oude mijnbouwschades. Voor 1 juli lukt het niet om alle schademeldingen van boeren en tuinders 'naar genoegen' op te lossen.

Zorgboer ziet brood in onderwijsboerderij

Algemeen

Zorgboerderijen zijn met scholen en gemeenten in gesprek over het opzetten van onderwijsboerderijen. Doel is om schooluitval in met name basisschool en vmbo terug te dringen.

LTO Noord zet zwaar in op 'agrotafel' bij overleg mijnbouwschade

Algemeen

LTO Noord zet bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zwaar in op een eigen overlegtafel voor de landbouw rond de afwikkeling van mijnbouwschade. Dat maakte LTO Noord-regiobestuurder Alma den Hertog maandagavond bekend tijdens een...

Boer Oudega verknocht aan polder

Regio Noord

Melkveehouders in de Hegewarren bij Oudega hopen hun bedrijf te kunnen voortzetten in de polder onder de rook van Drachten. Dat blijkt na een rondgang na het conceptadvies om de 400 hectare onder water te zetten voor de vaargeul richting Drachten....

Boeren Oudega verknocht aan polder

Regio Noord

Melkveehouders in de Hegewarren bij Oudega hopen hun bedrijf voort te kunnen zetten in de polder onder de rook van Drachten. Dat blijkt na een rondgang na het concept-advies om de 400 hectare onder water te zetten voor de vaargeul richting Drachten....

Boerenbelang Mijnbouwschade mikt op vierhonderd deelnemers

Regio Noord

De pas opgerichte Stichting Boerenbelang Mijnbouwschade mikt op vierhonderd deelnemende boeren om te komen tot een snelle schadeafhandeling. Dat werd donderdagavond duidelijk op een bijeenkomst van NMV en NAV over de stichting in Uithuizen.

Ganzenverjaagteams van start in Friesland

Regio Noord

Friese Wildbeheereenheden starten vanaf 1 maart met ganzenverjaagteams. Deze verjaagteams ondersteunen boeren bij het verjagen van ganzen. Dit moet ertoe leiden dat ganzen minder schade aanrichten aan gewassen. De teams zijn actief tot 1 juni 2018.

Vogelgriep op pluimveebedrijf in Oldekerk

Veehouderij

Op een pluimveebedrijf in het Groningse Oldekerk is zondag vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep.

Boeren zoeken naar alternatieve maisteelt

Algemeen

Met lichte grondbewerking kan evenveel mais van een hectare worden gehaald als met diepere grondbewerking in het Friese veenweidegebied. Dat is de eerste voorzichtige conclusie na een jaar uit de demonstratie van maisteelt op veen in Aldeboarn,...

Provincies stellen rietproef Lauwersmeer uit

Regio Noord

De rietproef in het Lauwersmeer gaat dit jaar niet door. Dat hebben provincie Groningen en provincie Fryslân donderdag in overleg met Wetterskip Fryslân en waterschap Noorderzijlvest besloten.

LTO sluit niet aan bij Stichting Boerenbelang Mijnbouwschade

Regio Noord

LTO Noord wil het afhandelen van aardbevingsschademeldingen en megaclaims gescheiden houden van de belangenbehartiging. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) gaan daarom samen verder met Stichting...

Raad van State wijst uitstel rietproef af

Regio Noord

De voorzieningenrechter van de Raad van State heeft dinsdag het spoedverzoek van boeren en eigenaren van recreatiewoningen afgewezen om de rietproef in het Lauwersmeer uit te stellen.

'Monitoringsplan moet rode knop zijn in rietproef'

Regio Noord

Opnieuw troffen voor- en tegenstanders van de rietproef in het Lauwersmeergebied elkaar in Groningen. Deze keer tijdens een hoorzitting over het monitoringsplan bij waterschap Noorderzijlvest.

'Iedere Groninger moet een grondboor hebben'

Regio Noord

Iedere Groninger moet een grondboor hebben om onderzoek te doen in de bodem. Want mensen weten te weinig wat er in de ondergrond gebeurt. Dat vindt onafhankelijk geoloog Peter van der Gaag.

Monitoringsplan moet rode knop zijn in rietproef

Regio Noord

Opnieuw troffen voor- en tegenstanders van de rietproef in het Lauwersmeergebied elkaar in korte tijd in Groningen. Deze keer tijdens een hoorzitting over het monitoringsplan bij waterschap Noorderzijlvest.

Friese gedeputeerden bezoeken veemarkt

Regio Noord

Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning van Friesland Arno Brok brachten woensdagavond een bezoek aan de veemarkt in Leeuwarden. Aanleiding is de mogelijke verplaatsing van de veemarkt.

Den Haag kan niet meer om aardbevingsschade boeren heen

Regio Noord

Leon Klijn uit Godlinze was een van de ruim honderd boeren die onlangs naar Den Haag gingen om aandacht te vragen voor de aardbevingsschade bij boerenbedrijven in Groningen. 'Ze kunnen nu niet meer om ons heen.'

Meer plasdras voor weidevogels in Friesland

Regio Noord

Boeren in Friesland kunnen meer plasdrasgebieden aanleggen voor weidevogels. Provincie Fryslân trekt hier 180.000 euro extra voor uit.

Friese boeren snakken naar kleine windmolens

Regio Noord

De roep om ook kleine windmolens toe te staan, wordt steeds groter onder boeren. LTO Noord vindt het een gemiste kans dat provincie Fryslân windmolens met een ashoogte tot 15 meter niet wil toestaan

'Complete puinhoop' peilbuizen rietproef frustreert boeren

Regio Noord

Het plaatsen van peilbuizen om de peilverhoging tijdens de rietproef in het Lauwersmeergebied te monitoren wekt frustratie op bij de betrokken boeren. Ze kwamen er achter dat sommige peilbuizen geen zout meten. Dat is juist van belang is om...

Friesland steekt 900.000 euro in POP3

Regio Noord

Provincie Fryslân trekt 900.000 euro uit voor het ontwikkelen van het platteland. Dat gebeurt onder de noemer POP3.

Benedictus: veenweidevisie staat op de helling

Veehouderij

De uitgangspunten van de Friese veenweidevisie staan op de helling, nu Provinciale Staten van Fryslân niet de nadruk willen leggen op het behoud van de landbouwkundige functie, maar op het creëren van meer balans tussen landbouw, natuur en milieu....

Meer aandacht voor economisch belang bijen

Algemeen

Met de Nationale Bijenstrategie komt meer en meer het besef dat het insect ook een economisch belang heeft voor boeren en telers. Dat stelt vicevoorzitter Rinus van 't Westeinde van BoerenNatuur.nl.

'Friese veenweidevisie heeft te veel oog voor boer'

Veehouderij

Er gaat in de Friese veenweidevisie te veel aandacht uit naar het behouden van de landbouwfunctie. En er is te weinig oog voor natuurorganisaties en 'Henk en Ingrid met een woning met verrotte palen'. Daar moet meer balans in komen, vindt een...

Sleepslangen gaat boven verwachting goed

Regio Noord

Loonbedrijf Boven uit het Groningse Finsterwolde reed woensdag 500 kuub mest uit bij melkveebedrijf Stoker und Nijman in het Duitse Jemgum, bij Leer. Dat ging boven verwachting goed.

Raad van State brandt vingers niet aan Lauwersmeer

Algemeen

De Raad van State doet geen uitspraak over beheerplan Natura 2000-gebied Lauwersmeer. Zeven akkerbouwers, inwoners van Lauwersoog, recreatiebedrijven en de Waddenvereniging hadden hier bezwaar tegen gemaakt.

Dievengilde haalt Fendt-trekkers leeg in Groningen

Regio Noord

Bij meerdere agrarische bedrijven in West-Groningen is de afgelopen weken apparatuur uit Fendt-trekkers gestolen. De politie waarschuwt boeren voor deze diefstallen.

Zware rammen op Rammendag Blijham

Regio Noord

De rammen zaterdag op de jaarlijkse rammendag van Schapenfokvereniging Westerwolde/Zuid-Oost Groningen in Blijham waren van goede kwaliteit. Ook was de jury goed te spreken over de gewichten van de dieren.

Boerengezin woont in container vanwege bevingsschade

Regio Noord

De gevolgen van aardbevingen laten diepe sporen achter bij Wiard Kraak (36) en Margreet Kadijk (29). Al bijna anderhalf jaar wonen ze met hun zoontjes in een container van 140 vierkante meter op het erf van hun akkerbouwbedrijf in Garrelsweer.

Wiebes kan niet heksen met schadeprotocol

Algemeen

Groningers die schade melden door aardbevingen, moeten niets met de NAM te maken hebben. Dat vindt minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Ruim honderd boeren melden schade aardbevingen

Regio Noord

De aardbeving deze week bij het Noord-Groningse Zeerijp heeft tot dusver voor 150 schademeldingen van boeren uit heel de provincie gezorgd.

Rechter laat waterschap zweten

Regio Noord

Wie is voor wat verantwoordelijk bij de proef met een verhoogd waterpeil in het Lauwersmeergebied? Om die vraag draaide het donderdag vooral in een bomvolle zaal in het Gerechtshof in Groningen.

Toezichthouder wil flinke vermindering gasproductie

Regio Noord

Uit oogpunt van veiligheid is naar verwachting een flinke vermindering van de gasproductie in Groningen noodzakelijk. Dat stelt toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

NAM dringt aan op verlaging gasproductie

Regio Noord

De Nederlandse Aardolie Maatschappij dringt bij toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan op verlaging van de gasproductie. Dat blijkt uit het rapport dat het bedrijf opstelde over de aardbeving in Zeerijp.

Groningse Staten manen minister Wiebes tot actie

Regio Noord

Provinciale Staten Groningen roepen minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op om gehoor te geven aan een eerlijke en snelle afhandeling van aardbevingsschade. 'Het is vijf over twaalf. Er is nu actie van de minister nodig.'

Boer wil hond scannen na doodbijten schapen

Veehouderij

Honden die schapen doodbijten, moeten beter worden onderzocht. Zo is een scan van een buik noodzakelijk om oormerken te traceren. Dat vindt schapenhouder Johannes de Jong uit Leeuwarden.

Veendamse boer mag ploegen zonder vergunning

Regio Noord

Boeren in Veendam kunnen zonder vergunning ploegen en diepwoelen. Een archeologisch onderzoek is niet meer nodig.

LTO Noord vraagt Deltaplan aardbevingen

Regio Noord

Er moet een Nationaal Deltaplan voor aardbevingen komen. Dat vindt LTO Noord regio Noord-bestuurder Alma den Hertog. 'De realiteitszin moet terug.'

Aardbeving zorgt voor boerenschade

Algemeen

De aardbeving van 3,4 op de schaal van Richter maandagmiddag bij Zeerijp zorgde voor schade aan boerderijen. Zelfs een boer in Den Andel, ruim 20 kilometer westelijker, meldde schade.

Zorgen over waterwinning bij Heerenveen

Regio Noord

Boeren bij Heerenveen maken zich zorgen over het plan van drinkwaterbedrijf Vitens voor de aanleg van een waterwinlocatie in het gebied. Ze vrezen vooral beperkingen als het niet mogen gebruiken van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen.

Bende steelt mestafsluiters in Drenthe en Overijssel

Regio Oost

Bij zeker drie agrarische bedrijven in Overijssel en Drenthe zijn deze dagen afsluiters van mestopslagen gestolen. Waterschap Vechtstromen roept boeren op alert te zijn: 'Er lijkt een bende actief'.

PvdD Zuid-Holland wil aandacht boerenproblemen

Regio West

De Partij voor de Dieren (PvdD) in Zuid-Holland wil meer aandacht voor de psychosociale problemen waarmee veel kleine familiebedrijven in de agrarische sector volgens de partij mee te kampen hebben. Dat stelt ze in Statenvragen aan de provincie...

'Vos' verjaagt ganzen uit wintertarwe

Akker- & Tuinbouw

Twee vossen van triplex verjagen sinds kort de ganzen in de wintertarwe van akkerbouwer Wim Veldman bij het Noord-Groningse Oudeschip.

Stroomstoring hindert melken Lemmer

Veehouderij

Boeren bij Lemmer hebben donderdagmorgen tijdens het melken een tijd lang zonder stroom gezeten. Dat kwam door brand in het transformatorhuisje bij een van hen op het erf. Het zorgde voor stress bij de koeien.

'Wij helpen mensen van het troetelbeeld af'

Regio Noord

Sytze en Alma van der Goot vonden aan de rand van Eelderwolde onderdak voor honderd van hun Limousins. Daar waar eerst vrees was voor weerstand vanuit de bevolking, is het tegendeel waar. 'De koeien hebben een enorme aantrekkingskracht', constateert...

Zorgen SP over FrieslandCampina Bedum

Regio Noord

De Statenfractie van de Socialistische Partij (SP) in Groningen maakt zich zorgen over het mogelijk verlies van banen bij FrieslandCampina Domo in Bedum.

Friesland telt kwart minder winterganzen

Regio Noord

Het aantal brandganzen, kleine rietganzen en kolganzen is afgelopen december met een kwart verminderd in Friesland. Daar waar de afgelopen vijftien jaar de teller op 500.000 winterganzen stond, verbleven er vorige maand 370.000.

Natuur verlangt reanimatie boerenpolder

Algemeen

Daar waar Groningse Waddenboeren lange tijd tegen het water vochten, worstelen ze nu met natuur en recreatie. De verloren strijd tegen de komst van een theehuis bij hun landerijen maakt dat heel concreet.

Oudejaarsstunt bij varkensbedrijf Hemelum

Veehouderij

Medewerkers van de Hemelumer Hoeve in het Zuidwest-Friese Hemelum hebben tijdens Oud en Nieuw bij het varkensbedrijf een spandoek geplaatst. Daarop kondigen ze de bouw van een innovatieve varkensstal met aandacht voor mens, dier en omgeving aan.

Teleurstelling over verbod afschot smient Zuid-Holland

Regio West

Het voorlopig verbod op afschot van smienten in Zuid-Holland is 'een grote streep door de rekening'. Dat vindt Basjan Niemansverdriet. Hij zit namens LTO Noord in de Faunabeheereenheid Zuid-Holland

Monumentale boerderij krijgt subsidievoorrang

Regio Noord

Monumentale boerderijen hebben in Friesland voorrang gekregen bij provinciaal geld voor onderhoud. Het gaat om twee boerderijen aan de Oudebildtdijk in Sint Jacobiparochie en boerderijen in Edens en Oudwoude.

Burgemeester helpt melkveehouder uit Haskerdijken aan stroom

Algemeen

Biologisch melkveehouder Catrinus Veeninga uit Haskerdijken krijgt woensdagmiddag na 2,5 dag weer stroom. De burgemeester van Heerenveen moest er aan te pas komen om de zaak in beweging te krijgen. 'Bij energiebedrijf Liander heerst geen...

Hond bijt schapen bij Kollumerzwaag dood

Regio Noord

Schapenhouder en loonwerker Anne van der Meulen uit Zwaagwesteinde heeft vorige week vijf dode schapen in de sloot en op zijn land aangetroffen. Hij gaat er vanuit dat een hond achter de schapen aan heeft gezeten.

Smaakcentrum wint Brabantse agrofoodpluim

Regio Zuid

Initiatiefnemer Martien Bos van het Smaakcentrum heeft de Agrofoodpluim van provincie Brabant gewonnen. De topkok krijgt de pluim voor de voedingslessen die hij jaarlijks in zijn Smaakcentra in Cuijk en Boxmeer geeft aan honderden kinderen van de...

Sojateelt uitdaging voor Drentse telers

Akker- & Tuinbouw

In Drenthe zijn akkerbouwers dit jaar in samenwerking met de provincie en Agrifirm begonnen met het telen van soja. Hoewel het een mooi gewas is, blijft het Nederlandse klimaat een uitdaging, volgens de telers. Ook de uitbetaling en het vermarkten...

Brandweer vangt schapen op A32 bij Heerenveen

Regio Noord

De A32 van Heerenveen richting Wolvega is zaterdagmorgen enkele tijd afgesloten geweest vanwege loslopende schapen.

Opvolging voor een derde Boskoopse kwekers onzeker

Akker- & Tuinbouw

Op zo'n 190 van de ruim 500 boomkwekerijen in Boskoop is opvolging onzeker. Ondernemers zijn op deze bedrijven ouder dan 57 jaar. Dat concludeert Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop in haar rapport Ruimtegebrek Greenport Boskoop.

Subsidie biologische landbouw Groningen in trek

Regio Noord

Een kleine 30 boeren in Groningen heeft bij de provincie subsidie aangevraagd voor investeringen in de biologische landbouw. In totaal vroegen ze voor ruim 1,5 miljoen euro subsidie aan.

73 hectare geruild bij A9 Heiloo

Regio West

Gemeente Heiloo heeft gronden verworven voor het tracé van de afslag A9 bij de Lagelaan. Enkele agrarische ondernemers vergroten hun grondpositie bij of in de buurt van het bedrijf. De akte van kavelruil Kooibrug is op vrijdag 22 december gepasseerd...

'Meer geld voor groene beoordelingsmethodieken'

Akker- & Tuinbouw

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) vraagt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit meer te investeren in het ontwikkelen van beoordelingsmethodieken voor 'groene' gewasbeschermingsmiddelen,...

500 euro voor pluimveehouders Barneveld

Regio Oost

Pluimveehouders in de gemeente Barneveld die dit jaar getroffen zijn door de fipronilcrisis, ontvangen van de gemeente eenmalig 500 euro. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten, meldt de Barneveldsche Courant.

Veehouders loven tipgeld uit voor schapendiefstal

Veehouderij

Vier gedupeerde schapenhouders in Noord-Groningen en LTO Noord Oldambt loven 7.000 euro uit voor de gouden tip die leidt tot het oplossen van schapendiefstallen in de regio.

Dijkgraaf wil schap bij vergadertafel weg

Algemeen

Waterschap Noorderzijlvest moet pro-actiever en assertiever worden in de aanpak van klimaatverandering. Dat betoogde dijkgraaf Bert Middel woensdagavond tijdens het mini-symposium over hoosbuien en hittestress.'Als we dat niet doen dat wordt het een...

Onderzoek naar vervuiling water

Regio Noord

Wetterskip Fryslân en Stichting Mesdag-Zuivelfonds gaan onderzoek doen naar de oorzaken van het gebrek aan vooruitgang in de waterkwaliteit in het landelijk gebied. Onderzoekinstituut NMI gaan de bronnen van vervuiling beter in beeld brengen. Dat...

Akkerbouwers worstelen met sojateelt in Drenthe

Akker- & Tuinbouw

n Drenthe zijn akkerbouwers dit jaar in samenwerking met de provincie en Agrifirm begonnen met het telen van soja. Hoewel het een mooi gewas is, blijft het Nederlandse klimaat een uitdaging, volgens de telers. Ook de uitbetaling en het vermarkten...

De Proefschuur kijkt verder dan supermarkt

Multifunctionele landbouw

De Proefschuur op Voorne-Putten levert sinds kort aan vijf supermarkten op het eiland. De coöperatie van vijftig boeren en tuinders haalde via aandelen van leden het benodigde startkapitaal van 150.000 euro binnen. Ze wil haar pijlen ook richten op...

'Ongekend hoge aantallen' broedvogels geteld

Algemeen

Natuurmonumenten telde dit weidevogelseizoen op 510 hectare weidevogelgebied in de Greidhoeke en Lytse Bouhoekeo 'ongekend hoge aantallen' broedvogels.

Schouten: ga in gesprek met natuurorganisaties

Regio Noord

Boeren moeten in gesprek met natuurorganisaties. Want als je kunt laten zien dat je met respect voor de natuur produceert, dan is je toekomst als boer veilig. Dat stelde minister Carola Schouten donderdagochtend op de dag van LTO Noord regio Noord...

Fryslân keurt plan voor ganzenaanpak goed

Regio Noord

Provincie Fryslân heeft het Faunabeheerplan voor de ganzenaanpak goedgekeurd.

Lydia en Wendelien vervoeren Texelse bieten naar Hoogkerk

Akker- & Tuinbouw

Waar Cosun de suikerbieten vooral over de weg vervoert, geldt een uitzondering. Alle suikerbieten die op Texel verbouwd worden, gaan per schip naar de suikerfabriek in Hoogkerk.

Toename sojateelt Noord-Nederland

Akker- & Tuinbouw

De sojateelt in Noord-Nederland is dit jaar toegenomen. Vooral akkerbouwers op de zandgronden in Drenthe doen proeven met het nieuwe gewas. Ook melkveehouders tonen interesse.

Rode worm belangrijk voedsel voor weidevogel

Veehouderij

Rode wormen spelen een sleutelrol in het ecosysteem van grasland Dat concludeert Jeroen Onrust van Rijksuniversiteit Groningen is zijn onderzoek Earth, worms en birds naar de wisselwerking tussen boeren, wormen en weidevogels.

Jongvee komt om bij brand Nijega

Regio Noord

Bij een grote brand zondagmorgen op een melkveehouderij in Nijega kwamen zeker 22 stuks jongvee om het leven. Veel koeien liepen brandwonden op, meldt de brandweer. De oorzaak is nog onbekend.

Aardappelkwekers Biemond bouwen kophalsrompboerderij 2.0

Akker- & Tuinbouw

Eenrum - Aardappelveredelaars Hans en Karel Biemond in Eenrum gaan de oude boerderij en woonhuis slopen om een heel nieuw bedrijf te bouwen. Opvallend is een breedkapkas op 7 meter hoogte, bovenop de schuren.

Opnieuw vogelgriep op eendenbedrijf Biddinghuizen

Veehouderij

Op een eendenbedrijf aan de Alikruikweg bij Biddinghuizen is vrijdagmorgen opnieuw vogelgriep vastgesteld. Vermoedelijk gaat het om de hoogpathogene variant, net als vorig jaar november.

Potato Valley wil data boeren koppelen

Regio Noord

Potato Valley wil data van ongeveer vijftig akkerbouwers uit Groningen en Friesland koppelen om innovatie in de sector te stimuleren.

Hunze en Aa's vangt minder muskusratten

Regio Noord

De muskusrattenvangst in het gebied van waterschap Hunze en Aa's daalde voor het vijfde jaar op rij. Het schap vangt in 2017 naar verwachting 3300 muskusratten.

Veehouders maken met Galloways verbinding met consument

Multifunctionele landbouw

Met de Galloway gaan Bianca en Alfred Lubberts uit Scheemda de verbinding aan met de consument. De koe zelf, de natuurbegrazing, het vlees dat ze verkopen en de huid waar ze tassen van laten maken, spelen hierbij een voorname rol.

Bij zorgboerderij gaat keukenla niet op kinderslot

Multifunctionele landbouw

Waar zorgboerderijen zich enkele jaren terug vooral richtten op de zorg voor jeugd, vangen nu ruim 150 boeren ook ouderen op. Veel van deze zorgboerderijen hebben hiervoor een wachtlijst.

Miljoenen euro's voor Fries veenweidegebied

Regio Noord

Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân en betrokken partners investeren de komende twee jaar 7,8 miljoen euro in de ontwikkeling van het Friese veenweidegebied.

Geen bewaakte spoorwegovergang aan Voslaan

Regio Noord

De spoorwegovergang aan de Voslaan in Winsum gaat 'zeer waarschijnlijk' niet beveiligd worden. ProRail wil de overgang opheffen. Dat heeft een van de boeren van de verantwoordelijk wethouder Bert Westerink te horen gekregen. De boeren vinden het een...

Friesland wil boer die nesten vernielt beboeten

Regio Noord

Provincie Fryslân wil dat boeren en loonwerkers, die tijdens werkzaamheden op het land nesten van weidevogels kapot maken, worden beboet. De provincie komt dit voorjaar met een handhavingsplan.

'Omzet multifunctioneel kan naar ruim miljard euro'

Multifunctionele landbouw

Zorgboer Arjan Monteny uit Brielle is sinds kort voorzitter van Platform Multifunctionele Landbouw. Het platform bestaat uit de regionale LTO's, zes brancheorganisaties en LTO-vakgroep Paardenhouderij. 'De groei in de sector gaat langzaam, maar...

'Agrarische sector moet zich meer verenigen in keten'

Multifunctionele landbouw

Hoe krijg je het voedsel dat boeren produceren, voor een eerlijke prijs en via de kortst mogelijke weg bij de consument? Dat onderzoekt beeldend kunstenaar Matthijs Bosman in Nederland Superland: een land zonder supermarkten.

Streekproducent kan lastig afzetkanaal vinden

Algemeen

Boeren, telers en andere streekproducenten vinden het lastig om afzetkanalen te vinden voor hun producten. Stichting Struinen en Vorsen en Slow Food Groene Hart matchen producenten met bereiders en afnemers in 'Verkorte Keten van Bodem tot Bord',...

Verkiezingsuitslag Leeuwarden stelt boer teleur

Regio Noord

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing woensdag in Leeuwarden heeft tot teleurstelling geleid bij boeren. 'We hadden gehoopt op een verschuiving, maar deze is uitgebleven', zegt voorzitter Pieter Kalsbeek van LTO Noord Mid-Fryslân.

Verhuur moet verleiden tot kopen extra pak melk

Regio Noord

Eefje Bouma (25) verhuurt met haar ouders en buurman De Pronkkeamer Skrins in Easterlittens. Het draait haar daarbij vooral om verbetering van het imago van de melkveehouderij.

Rijkswaterstaat trekt vergunning kwelderherstel in

Regio Noord

Rijkswaterstaat heeft de natuurvergunning voor kwelderherstel op Terschelling ingetrokken. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vindt de vergunning te weinig onderbouwd.

Wetterskip treft zeshonderd illegale dempingen aan

Regio Noord

Wetterskip Fryslân heeft de afgelopen jaren zeshonderd illegale dempingen aangetroffen in haar werkgebied. Het gaat om 38 kilometer watergang. Gemiddeld werd 70 meter gedempt door grondeigenaren.

Boer betaalt 6,9 procent meer aan Noorderzijlvest

Regio Noord

Een boer met 60 hectare landbouwgrond moet in 2018 6,9 procent meer belasting betalen aan waterschap Noorderzijlvest. Dat blijkt uit het jaarplan 2018. Het gaat om een bedrag van ongeveer 4.250 euro.

Gemeente Slochteren proeftuin kleine windmolen

Regio Noord

Gemeente Slochteren is door provincie Groningen aangewezen als eerste pilotgemeente waar kleine windmolens geplaatst mogen worden in het buitengebied.

Stadse allures wekken huiver op platteland

Regio Noord

In Noord-Nederland krijgen meer plattelandsgemeenten na een herindeling te maken met een (provincie)stad. Er wordt sterk betwijfeld of deze fusies meerwaarde voor boeren en tuinders bieden.

Schouten: onderschat niet hoe Brussel op ons let

Algemeen

Nederlandse boeren moeten niet onderschatten hoe scherp Brussel let op de melkveehouderijsector als het gaat om fosfaat. Dat gaf minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maandagavond boeren in het WTC in Leeuwarden mee.

Boete geëist tegen chauffeur melkwagen na ongeluk

Algemeen

Tegen de Drentse melkwagenchauffeur, die vorig jaar betrokken raakte bij een treinongeval bij Winsum, is 250 euro geëist. Dat meldt RTV Noord.

Boer betaalt minder aan WDODelta

Regio Noord

De belastingtarieven van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) dalen volgend jaar met gemiddeld 5 procent. Het tarief voor boeren en tuinders gaan met 5,6 procent omlaag.

Boerengeluid in nieuwe gemeenten hard nodig

Regio Noord

Het boerengeluid is met de herindeling van gemeenten harder nodig dan ooit. Waar de sector in de nieuwe gemeente Leeuwarden te maken krijgt met 'stadse problemen', komt de Partij voor de Dieren op in gemeenten in Oost-Groningen. 'We moeten nog meer...

67 schapen gestolen bij Woldendorp

Regio Noord

Bij schapenhouder Albert Oosterbeek uit Woldendorp zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 67 schapen gestolen. Het gaat om een vijfde deel van zijn driehonderd fokooien. 'Ik ben er ziek van. Het waren hartstikke mooie fokschapen', stelt Oosterbeek.

RvS ziet problematiek landbouw bij gaswinning

Regio Noord

Bij een nieuw besluit over de gaswinning moet het ministerie van Economische Zaken en Klimaat meer rekening houden met de landbouwbelangen. Dat is de belangrijkste conclusie voor de agrarische sector uit de uitspraak van de Raad van State (RvS)...

Raad van State vernietigt gaswinningbesluit

Regio Noord

De minister van Economische Zaken en Klimaat moet een nieuw besluit nemen over de gaswinning in Groningen. Zijn eerdere besluit om de komende vijf jaar 21,6 miljard kubieke meter per gasjaar te winnen, heeft hij niet goed onderbouwd. Dat oordeelde...

Arjan Monteny voorzitter Multifunctionele Landbouw

Algemeen

Zorgboer en akkerbouwer Arjan Monteny uit Brielle is sinds dinsdag voorzitter van platform Multifunctionele Landbouw bij LTO Nederland. Hij nam het stokje dinsdag over van Annette van Velde.

Escape room doet tuindersfamilie herleven

Multifunctionele landbouw

Tuinder Koos Dekker bouwde samen met zijn zoon Jari een escape room in de oude koelcel van hun tuinderij Marlequi in Warmenhuizen. Met het indoorevenement willen ze jaarrond inkomsten genereren uit hun multifunctioneel bedrijf. De escape room werd...

Laagste muskusrattenvangst Groningen in kwart eeuw

Regio Noord

Waterschap Noorderzijlvest ving dit jaar 5800 minder muskusratten in provincie Groningen dan in 2016. In totaal staat de teller op 6200 dieren. Dat is het laagte aantal in het gebied sinds de afgelopen 25 jaar.

Groningse melkveehouder zoekt het over de grens

Regio Noord

Na tien jaar gesteggel met de provincie en de gemeente mag Gerhard Rass bij Ter Apel een melkveebedrijf voor 560 koeien en 420 stuks jongvee bouwen. In die tijd dat hij wachtte op de omgevingsvergunning, kocht de ondernemer twee melkveehouderijen...

Strengere budgeteisen voor zorgboeren

Multifunctionele landbouw

De inkoopvoorwaarden voor de zorgsector worden volgend jaar strenger. Zorgboeren maken zich zorgen. Zij verwachten dat ze meer worden afgerekend op hun resultaten. 'Wanneer wij de zorgdoelen niet halen, kunnen wij tot maximaal 30 procent gekort...

Woningen van hennep opgetrokken in Oude Pekela

Akker- & Tuinbouw

Dun Agro is donderdag in Oude Pekela begonnen met de bouw van twee energieneutrale woningen van hennephout.

Melkveehouder start petitie tegen zonnepark

Regio Noord

Melkveehouder Anke Edens-Tamminga uit Leeuwarden is samen met buurtgenoten een petitie gestart tegen 17 hectare zonneparken aan de noordkant van de Friese stad. Plannen zijn er voor zonnepark Westeinde en Zonnepark De Zwette.

Leeuwarder boeren willen geen schepje erbovenop

Regio Noord

Geen aanvullende gemeentelijke eisen en minder OZB betalen. Deze boodschap gaven de ruim vijftig aanwezige boeren deze week de partijen in Leeuwarden mee tijdens de verkiezingdebat in Wergea.

Natuur- en Milieufederatie wil sterkere band boer en consument

Regio Noord

Natuur- en Milieufederatie Groningen wil de band tussen boeren en consumenten versterken om zo de natuurinclusieve landbouw een boost te geven. 'Natuurinclusieve landbouw is nog niet bij de consument bekend.'

40 miljoen voor zonnepanelen in aardbevingsgebied

Regio Noord

Eigenaren van woningen met aardbevingsschade in Groningen kunnen maximaal 4000 euro krijgen voor de aanleg van zonnepanelen of installatie van combiketels met HR.

50PLUS bezorgd over kreeft in boerensloot

Regio Noord

Zoetwaterkreeften in Friesland moeten gevangen worden. Dat vindt de partij 50PLUS in Provinciale Staten. Volgens de partij begint het aantal zoetwaterkreeften een plaag worden en leidt dit tot een afname van de biodiversiteit in sloten.

Waterschappen testen drogen slib in kas

Regio Noord

Wetterskip Fryslân onderzoekt of het drogen van zuiveringsslib in kassen met restwarmte en zonlicht in de praktijk haalbaar is. Dat doet het wetterskip samen met waterschappen Noorderzijlvest, Hunze & Aa's, Drents Overijsselse Delta,...

BoerenHummeltjes gaan met vieze broek naar huis

Multifunctionele landbouw

Daphne Teunissen (24) opende vorige maand haar agrarische kinderopvang BoerenHummeltjes in Halle. 'Elk kind moet kind kunnen zijn, met respect voor de omgeving. Kinderen moeten weten waar ons voedsel vandaan komt en de wereld ontdekken. Zo goed, dat...

Met geld in kontzak erfemissie aanpakken

Regio Noord

1.500 melkveehouders in Friesland doen mee aan het emissieproject 'Schoon erf, schoon water'. De insteek is: geen sancties opleggen, maar de boer zelf oplossingen laten bedenken om erfafspoeling te voorkomen. Hiermee wil het waterschap vertrouwen...

Wetterskip-bestuurder wil taskforce Verzilting

Regio Noord

Er moet meer onderzoek komen over verzilting zodat betrokken organisaties kunnen inspelen op de gevolgen daarvan. Wetterskip-bestuurder Rein Ferwerda (ChristenUnie) pleit voor een taskforce Verzilting na een discussie deze week in de...

Veel draagvlak voor zonnepark op landbouwgrond

Regio Noord

Vanuit de bevolking in IJlst is veel draagvlak voor een 2 hectare groot zonnepark op landbouwgrond net buiten de Friese stad. De energiecoöperatie is nu naarstig op zoek naar vervangende grond voor de boer die de grond van de gemeente pacht.

Betere Friese ganzenvergoeding in zicht

Regio Noord

De kans is reëel dat boeren in Friesland 80 procent van hun ganzenschade krijgen vergoed. Dat stelt Peet Sterkenburgh, die namens LTO met provincie, jagers en terreinbeherende organisaties opnieuw onderhandelt over de nieuwe ganzenaanpak.

Friesland stelt nieuwe ganzenaanpak uit

Regio Noord

Provincie Fryslân stelt de nieuwe ganzenaanpak uit. Dat betekent onder andere dat er vanaf 1 november geen ruimere jacht op ganzen geldt. Het opstellen van een vergunning vergt meer tijd van provincie en Faunabeheereenheid dan werd verwacht, stelt...

'Met tipitenten verwachten we een stabieler inkomen'

Multifunctionele landbouw

Boeren op Terschelling mogen sinds deze zomer een kleine camping beginnen. Albertine Wortel en Jaap Lieman van Kaasboerderij Halfweg investeerden in drie luxe tipitenten en zeven reguliere campingplaatsen. 'Met deze tak verwachten wij een stabieler...

Zuid-Ooster Harmke 365 blinkt uit in frame

Regio Noord

Zuid-Ooster Harmke 365 (v. Aalshorst Pleasure) van maatschap Dolstra-Smink uit Oosterstreek was donderdag een van de bijna negentig koeien die meededen aan de Veekeuring Fryslân in Oentsjerk. Wilco Stolwijk hielp de familie met het voorbrengen van...

Cupido stopt met foerageergebied Terschelling

Regio Noord

Melkveehouder Gerard Cupido uit Lies stopt met de opvang van ganzen op zijn 80 hectare grasland in de polder van Terschelling. Hij gaat zich in de winter richten op verjaging met ondersteunend afschot. 'Veel boeren laten de gans hun bedrijfsvoering...

LTO Noord tegen plan bouwpercelen Groningen

Regio Noord

LTO Noord is tegen het Inpassingsplan Agrarische bouwpercelen van provincie Groningen. Ze verzoekt Provinciale Staten nadrukkelijk het plan niet vast te stellen. Dat blijkt uit een zienswijze op het ontwerp van het inpassingsplan.

Boeren vragen RvS peilproef van tafel te vegen

Regio Noord

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) heeft woensdag bij de Raad van State gepleit om de proef met peilverhoging in het Lauwersmeer van tafel te vegen. Zij vreest vooral voor problemen in de afwateringsmogelijkheden in Noordoost-Friesland en...

NVWA zoekt samenwerking boeren rond Reitdiep

Regio Noord

De NVWA wil samenwerken met het Waterschap Noorderzijlvest en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond om de risico's op bruinrotbesmetting rond het Reitdiep zo klein mogelijk te houden. Dat schrijft ze in een brief aan de Nederlandse Akkerbouw Vakbond...

6.000 hectare geen ganzengedooggebied

Regio Noord

Ruim 6.000 hectare landbouwgrond in Friesland die was aangemeld voor ganzenfoerageergebied komt niet voor de regeling in aanmerking.

Biologisch geeft melkveehouder rust

Regio Noord

Veertig melkveebedrijven in Groningen en Friesland schakelden vorig jaar om naar biologisch. Dat is een kleine derde van het totaalaantal omschakelende melkveehouders. Het aantal noordelijke omschakelaars zit nog steeds in de lift, maar stijgt niet...

'Boerderijwinkel moet ook dertiger trekken'

Algemeen

Biologische boerderij 't Schop in Hilvarenbeek won maandag een restyling van haar boerderijwinkel. De prijs komt precies op het goede moment. Bart van den Broek (33) gaat deel uitmaken van de vof. 'De winkel moet hipper. We moeten meer dertigers...

PvdD en LTO Noord willen overleg over predatie

Regio Noord

Partij voor de Dieren en LTO Noord willen samen met natuurorganisaties It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten in overleg over predatie van weidevogels in natuurgebieden. Dat was een van de uitkomsten donderdagavond in Balk tijdens het...

Bijdrage kerk gevraagd voor duurzame Friese landbouw

Regio Noord

Provincie Fryslân schakelt de hulp van de protestantse kerk in om de landbouw in de provincie verder te verduurzamen. Dat geeft landbouwgedeputeerde Johannes Kramer aan. Hij heeft in november een gesprek met de kerk.

Friesland verwacht geen 'witte invasie'

Regio Noord

Friesland verwacht geen 'witte invasie' van geitenhouders. Dat gaf gedeputeerde Johannes Kramer woensdagmiddag aan naar aanleiding van Statenvragen van het CDA.

'Regioleren is een kluif, maar uitdagend'

Regio Noord

Nordwin College in Leeuwarden voerde drie jaar geleden het regioleren in. Bij regioleren gaan studenten in de tweede klas van het mbo dertig weken aan de slag met opdrachten van boeren en aanverwante bedrijven. Anders dan bij een stage staan...

Biologische boerderij 't Schop wint make-over

Algemeen

Jan en Cecile van den Broek van biologische boerderij 't Schop uit Hilvarenbeek hebben een restyling van hun boerderijwinkel gewonnen. Dat was de prijs van de campagne Over de vloer bij de boer van Food Inspiration.

Boerderijwinkels zoeken de x-factor

Algemeen

Boeren en tuinders hebben hulp nodig om meer rendement te halen uit hun boerderijwinkel. De klant verleiden om nog meer producten te kopen is een struikelblok. Dat bleek dinsdag tijdens de finale van Pimp My Farmshop van Food Inspiration bij de...

Zorgen over bluswater op Fries platteland

Regio Noord

De brandweer en LTO Noord moeten snel om tafel om het tekort aan bluswater bij een volgende boerderijbrand te voorkomen. Die oproep doet akkerbouwer Emile Vogels uit Firdgum.

'Fans die aan de deur staan, het blijft onwerkelijk'

Algemeen

Meer dan honderd columns schreef Hanna Hilhorst voor Nieuwe Oogst. Zaterdag 14 oktober presenteert ze haar columnbundel 'Pumps op het platteland, 101 keer Hanna' op haar zorgboerderij De Naoberhoeve in het Drentse Echten.

Akkerbouwer Jensma levert tarwe voor streekbrood

Regio Noord

Akkerbouwer Klaas-Jan Jensma uit Hijum levert sinds kort tarwe aan bakkers in Stiens en Oentsjerk. Die maken er streekbrood van.

Duizend Friese melkveehouders gaan voor schoon erf

Regio Noord

Ruim een derde van de melkveehouders in Friesland doet mee aan project Schoon Erf, Schoon Water om de emissie op het erf te beperken. De duizendste boer meldde zich deze week aan.

Landwinkel zoekt buiten erf

Multifunctionele landbouw

Landwinkel wil meer boerderijwinkels buiten het boerenerf realiseren. 'We zien daarin omzetkansen', zegt Landwinkel-voorzitter Peter Weenink. De coöperatie draaide onlangs een pilot met een Landwinkel in een tuincentrum in Zevenaar.

Trouwring uit mesttank terug naar weduwe

Algemeen

Vleesveehouder Bram Hamminga uit Zuidbroek vond onlangs tijdens het schoonmaken van zijn mesttank een gouden trouwring uit 1960. Hij wilde de ring graag teruggeven aan de eigenaar en plaatste daarvoor met succes een oproep op Facebook.

Verwachte storm raakt Bolletongersdei

Regio Noord

Het evenement Bolletongersdei dat morgen in Bolsward zou worden gehouden, is aangepast vanwege de storm die wordt voorspeld. Het landbouwsymposium is afgelast. De kalverkeuring met zo'n 60 deelnemers verplaatst naar een andere locatie.

Maaltijdroute trekt Groningers naar de boer

Regio Noord

Tientallen mensen volgden zaterdag de pompoensoeproute langs Groningse boeren en telers. Met deze stel-je-eigen-maaltijd-samen-route wil Waddenland Toerisme inwoners van Noord-Groningen en toeristen een blik in de keuken geven bij boerenbedrijven.

Sjaak Groot ging van akkerbouw naar zorglandbouw

Multifunctionele landbouw

Sjaak Groot uit Lelystad stapte over van de akkerbouw naar de zorglandbouw. Die omschakeling kostte hem meer tijd en moeite dan dat hij had gedacht. 'Ik heb heel erg moeten wennen dat het werk van deelnemers van de zorgboerderij niet gericht is op...

'Potje jam verkoopbaar maken is de kunst'

Algemeen

De Laarhoeve in Diessen realiseert met de ZLTO en drie andere boeren en telers een experimenteerkeuken om tweedeklasproducten te verwerken. Doel is dat tientallen agrarische bedrijven van de Kromme Pollepel gebruik gaan maken om voedselverspilling...

Oogsttijd! Pas op, modder op de weg!

Regio Noord

Gemeenten Franekeradiel, Menameradiel en Het Bildt hebben zaterdag het startschot gegeven voor de nieuwe Friese campagne 'Oogsttijd! Pas op, modder op de weg!'. Dat gebeurde op de agrarische dagen in Franeker.

Duizenden wandelaars over de vloer bij Groningse boeren

Regio Noord

Melkvee, pluimvee- en akkerbouwbedrijven in de gemeente Eemsmond zetten dit weekend hun deuren open voor de kleine 4.000 wandelaars die deelnamen aan de Tocht om de Noord. Voor akkerbouwer en pluimveehouder Lammert Westerhuis kwam met de...

Kaasmakers Tijnje storten zich op excursies

Regio Noord

Van bankdirecteuren uit India en Afrikanen die leren kaasmaken tot de kegelclub uit Heerenveen. Kaasmakers Sietse en Hendrika de Jong uit Tijnje zien zichzelf met excursies als ambassadeurs van de Friese melkveehouderij.

Akkerbouwers krijgen geld voor Potatoes Go Wild

Regio Noord

Potatoes Go Wild krijgt 150.000 euro subsidie voor de uitvoering van hun activiteiten in 2018. Het geld komt uit het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Leader van provincie Fryslân en gemeente het Bildt.

Súdwest-Fryslân steggelt over bestemmingsplan

Regio Noord

Het nieuwe bestemmingsplan Súdwest-Fryslân roept heel wat vragen bij gemeenteraadsleden en inwoners op. Deze week vergaderden de commissieleden Doarp, Sted en Omkriten hierover.

'Zorglandbouw boert steeds beter'

Multifunctionele landbouw

Ondernemers in de multifunctionele landbouw moeten meer gaan samenwerken met sectoren van buiten de landbouw. Alleen dan kan een goed verdienmodel worden ontwikkeld, stelt Jan Hassink van Wageningen University & Research. Hij deed onderzoek naar...

Haken en ogen aan eerste dorpsmolen op boerenerf

Regio Noord

De eerste coöperatieve dorpsmolen in de provincie Groningen verrijst eind deze maand op het erf van melkveehouder Jan Pieter van Tilburg in Hellum. Hoewel de initiatiefnemers verwachten dat hierdoor de waardering voor de melkveehouderij stijgt, laat...

1,1 miljoen voor herstel Groningse wierden en dijken

Regio Noord

Provincie Groningen stelt ruim 1,1 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg en het herstel van landschapselementen als wierden, dijken, natuurlijke oevers, poelen en kolken. Het geld is bedoeld voor projecten in de gemeenten Zuidhorn, Winsum, De...

'Noordoostpolder is bezig met een inhaalslag'

Regio Noord

Zelfs op de dag van vandaag, 75 jaar na zijn ontstaan, waait de pioniersgeest door de Noordoostpolder. Dat stelt Vincent Oosterwijk, pionierszoon en eigenaar van het Pioniersmuseum en woon-zorgvoorziening Hoeve Marant in Kraggenburg.

Wolf doodt schapen in Groningen

Regio Noord

Een wolf heeft in augustus twee schapen gedood in Groningen. Dat blijkt uit DNA-onderzoek, meldt provincie Groningen.

Burgers zoeken Friese boerendaken

Regio Noord

Boeren en burgers gaan in Friesland gezamenlijk asbest verwijderen en zonnepanelen op boerendaken leggen in de pilot 'SamenZONderasbest'.

Loonbedrijf Brak hakselt platgeslagen mais

Regio Noord

Loonbedrijf en melkveebedrijf Brak in Aldeboarn maakte vrijdagochtend een begin met de maisoogst nadat de storm van woensdag flink heeft huisgehouden in zijn percelen snijmais. Van de 20 hectare mais, is 9 hectare geveld, stelt Anthony Brak.

Wethouders willen trekker over Lauwersseewei

Regio Noord

Wethouders uit Noordoost-Friesland willen dat het landbouwverkeer snel wordt toegelaten op een deel van de Lauwersseewei van Aldtsjerk naar Dokkum. LTO Noord steunt dit initiatief.

Waterafvoer zorgt voor problemen bij Friese boeren

Algemeen

Boeren in Friesland maken zich zorgen over de afvoer van het regenwater nu het langdurig en vroeg in het seizoen regent. Er zijn nog weinig sloten schoongemaakt. Enkele boeren melden rot in aardappelen.

'Gemeente straft boer met verhoging ozb'

Regio Oost

Steeds meer boeren stellen bij de gemeente de hoge ozb-tarieven voor niet-woningen aan de kaak. Vooral in gemeenten die voor een herindeling staan, kan dit resulteren in compensatie. LTO Noord verwacht dat meer afdelingen in gesprek met de wethouder...

Boeren Fryske Marren investeren in buurt

Regio Noord

Hij is niet verplicht om luchtwassers bij zijn vleeskuikenstallen te bouwen. Toch gaat pluimveehouder Freerk Pietersma in Sondel het wel doen. Voor de buurt en daarmee voor een goed imago van zijn bedrijf. De investering kost hem tienduizenden...

Communicatie Vruchtbare Kringloop Noorden moet beter

Regio Noord

Het aantal melkveehouders dat deelneemt aan de Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland valt tegen. Waar er plek is voor 300 boeren, hebben 180 het eerste jaar meegedraaid.

A7 dicht door ontsnapte kalveren

Regio West

De A7 bij Purmerend Zuid is vannacht in beide richtingen dicht geweest omdat er een koppel kalveren op de weg liep.

Boeren onderhouden gras Lelystad Airport

Regio Noord

Boeren gaan het gras van het nieuwe Lelystad Airport de komende vijftien jaar beheren en onderhouden. Dat maakten de Lelystadse Boer en aannemer Dura Vermeer vrijdagmorgen op de landingsbaan bekend.

Boeren kritisch over groene dijk Finsterwolde

Regio Noord

Kweldereigenaren staan niet te springen bij de ontwikkeling van een brede groene dijk bij Finsterwolde. 'We zien geen voordelen van de nieuwe dijk', stelt Wim Huisman uit Finsterwolde.

Hogere lichtopbrengst maakt nieuwe kassen rendabel

Akker- & Tuinbouw

Een hogere lichtopbrengst is cruciaal voor de verbetering van de fysieke opbrengst en daarmee het bedrijfsresultaat van glastuinbouwbedrijven. Beperking van het warmtegebruik heeft in vergelijking met verbetering van de lichttransmissie beperkt...

Klooster in monumentale boerderij Hilaard

Regio Noord

Een kophalsrompboerderij in Hilaard wordt een protestants 'klooster' voor twaalf kleasterlingen en twaalf gasten. Nijkleaster-voorzitter Henk Kroes ontvouwde de plannen donderdag tussen de ligboxen.

Melkveehouder start vrouwentuin voor Syriërs

Regio Noord

Melkveehouder Bartele Holtrop uit Rotstergaast start een vrouwentuin voor Syrische vluchtelingen. Dat gaf hij woensdag de Brabantse gedeputeerde Anne-Marie Sperings, haar Friese collega Johannes Kramer, boeren en adviseurs in de natuurinclusieve...

Eigenaren van boerencampings laten euro's liggen

Multifunctionele landbouw

Eigenaren van boerencampings laten euro's liggen bij het stroom- en internetverbruik van hun klanten. Dat stelt Vekabo-regiocoördinator en campingeigenaar Gerard Swart uit het Noord-Hollandse Akersloot. 'Als je niet weet wat een klant verbruikt,...

Boer lijdt schade door laagvliegende helikopter

Regio Noord

Een helikopter van de Koninklijke Luchtmacht heeft onlangs tijdens een oefening voor schade gezorgd aan de veestapel van melkveehouder Marchienus Enting uit Grolloo. 'Een helikopter vloog tot tweemaal toe idioot laag over de koeien.'

VVD Fryslân wil ruimere bejaging kraai, vos en konijn

Regio Noord

VVD Fryslân wil dat het gebruik van lokgeluiden en lokvogels bij de bejaging van kraai, kauw, Canadese gans, vos, houtduif en konijn zo snel mogelijk weer wordt toegestaan. Ze vraagt Gedeputeerde Staten op aanpassing van de wet Natuurbescherming aan...

Politie tipt boeren om mestafsluiters te merken

Regio Noord

Boeren doen er verstandig aan hun afsluiters van mestbassins te merken. Dat adviseert wijkagent Jan Rijkens van de politie Borger-Odoorn.

LTO Noord: buurtapp moet koperdiefstal halt toe roepen

Regio Noord

Boeren moeten zo snel mogelijk met buurtapps starten om diefstal van de messing-afsluiters van mestbassins te voorkomen. Dat vindt LTO Noord-regiobestuurder Jan Bloemerts.

Tientallen boeren dupe van diefstal afsluiter mestbassin

Regio Noord

Dieven hebben het voorzien op afsluiters van mestbassins in de Drentse gemeente Borger-Odoorn. 'Ze gaan alles bij langs, ik kan zo wel tien tot twintig namen noemen van boeren in de regio waarvan de afsluiter de afgelopen twee weken is gestolen',...

'Sector moet niet buigen voor elke scheet van burger'

Regio Noord

Voorzitter Trienke Elshof van LTO Noord regio Noord gaat er alles aan doen om te voorkomen dat de veehouderijsector in gemeente De Fryske Marren tijdelijk aan banden wordt gelegd, zoals een Amsterdamse arts wil. 'We moeten tegengaan dat iedere...

Boerenstrijd tegen giftige planten

Veehouderij

Veehouders in Friesland en Flevoland waarschuwen voor giftige planten. Volgens melkveehouder Piet Boer uit Biddinghuizen moet er meer aandacht komen voor beheer van natuurland dat boeren pachten. 'Het moet niet ten koste gaan van het vee.'

'Amsterdamse huisarts zet ons onder druk'

Regio Noord

Artikelen in de Leeuwarder Courant over een Amsterdamse huisarts die zegt ziek te zijn geworden van fijnstof afkomstig van veehouderijen in Oosterzee, hebben veel losgemaakt. Op sociale media uitten voor- en tegenstanders zich. Boeren vinden dat het...

Europese titel ijs maken werpt vruchten af

Multifunctionele landbouw

Melkveehouders Erik en Hermien Kuiper van De IJskuip uit Denekamp werden vorige week Europees kampioen ijs maken in het Italiaanse Bologna. Die erkenning werpt zijn vruchten af.

Vlaggetjes in land mysterie voor Deventer melkveehouder

Regio Oost

Melkveehouder Geertjan Kloosterboer in Deventer trof deze week vier vlaggetjes aan in het grasland toen hij naar zijn droge koeien ging kijken. Wie de vlaggetjes heeft neergezet en waarom is voor hem een raadsel.

Boost voor natuurinclusief boeren in Noord-Nederland

Regio Noord

NoorderlandMelk en Boerengilde willen de natuurinclusieve landbouw in Noord-Nederland een boost geven. Zij hebben Stichting Natuurlijk Melken 2050 opgericht om hiernaar verder onderzoek te doen.

Melkveehouder Frans Zeinstra wil met Cash de top halen

Regio Noord

Melkveehouder Frans Zeinstra uit Noardburgum maakt ruin Cash klaar voor de paardenmarathon Driezum-Wâlterswâld.

Zorgboerderijen en -instellingen moeten samenwerken

Multifunctionele landbouw

Zorgboerderijen en zorginstellingen kunnen meer samenwerken om de kwaliteit van zorg voor mensen met dementie te verbeteren. Dat moet meer in gesprekken met zorgverzekeraars naar voren komen, vindt zorgboer en lid van LTO-vakgroep Multifunctionele...

Carolus naar keuken koninklijk huis

Regio Noord

In de Noordoostpolder zijn de eerste nieuwe aardappelen geoogst. Het gaat om het phytophthora-resistente ras Carolus.

Graankubus Escher verrijst in Bildtse wintertarwe

Regio Noord

Beeldend kunstenaar Henk Rusman maakte als proef een Escher-kubus in de wintertarwe van akkerbouwer en dorpsgenoot Jan Hoogland in Oudebildtzijl.

Vechtdalboeren kiezen voor betaalde fietsroutes

Multifunctionele landbouw

Boerenfietsroutes waarvoor deelnemers 12,50 euro moeten betalen. Agrarische ondernemers in het Vechtdal in Overijssel experimenteren hier deze zomer mee om de kostprijs terug te verdienen. Maar een verdienmodel aan de activiteit koppelen is lastig.

Boer krijgt stem in nieuwe gemeente Het Hogeland

Regio Noord

De landbouw in Noord-Groningen wordt vooraf betrokken bij de plannen van de nieuwe gemeente Het Hogeland. Die toezegging deden de vier burgemeesters van de huidige gemeenten.

Noord-Nederlandse boer moet duurzaamheid oppakken

Veehouderij

Iedere Noord-Nederlandse melkveehouder moet iets doen met duurzaamheid op zijn bedrijf. Want als die dat niet doet, is het niet ondenkbaar dat de agrarische sector ook met ontwikkelingen als die in Brabant te maken krijgt.

Feestje en frustratie rond laatste Friese ruilverkaveling

Regio Noord

De langste en laatste klassieke kavelruil in Friesland, Baarderadeel, werd afgelopen vrijdag afgesloten. Een kleine veertig jaar waren honderden boeren rond Jorwerd ermee bezig.

Burgerinitiatief vraagt om compensatie veenweideboer

Regio Noord

Niet alleen vanuit de boeren, ook vanuit de burgers komt de roep om boeren meer te compenseren voor maatregelen om de veenoxidatie in het Friese veenweidegebied te beperken. Dat blijkt uit het rapport Romsicht, een ruimere kijk op veenweide van...

Friesland geeft groen licht voor ruimere afschot gans

Regio Noord

Een meerderheid van de Friese Staten is akkoord met een verruiming van afschot van winterganzen in Friesland. Zij stemde vanmiddag na een urenlang debat in met de nieuwe ganzenaanpak.

Roep om windmolens van 15 meter in Friesland

Regio Noord

LTO Noord, Energiecoöperatie De Eendracht-Ooststellingwerf, windmolenbouwer E.A.Z Wind en welstandsadviesbureau Hus en Hiem roepen provincie Friesland op om windmolens tot een ashoogte van maximaal 15 meter toe te staan.

'Voedselbank zoekt boer en teler'

Multifunctionele landbouw

Voedselbanken Nederland is naarstig op zoek naar groenten en fruit. De Europese interventieregeling waardoor de Voedselbank de afgelopen vier jaar 5 miljoen kilo agrarische producten kreeg, liep vorige maand af. Bestuurslid Willem van Prooijen van...

Coalitie steunt Friese ganzenaanpak

Regio Noord

Coalitiepartijen CDA, VVD, FNP en SP staan achter de nieuwe ganzenaanpak van provincie Fryslân. Dat bleek woensdagavond in de commissievergadering. Provinciale Staten besluiten volgende week over het beleid.

Eerste keurmerken Boerderijeducatie uitgereikt

Multifunctionele landbouw

Tien educatieboeren rond Amsterdam kregen dinsdagavond de eerste keurmerken Boerderijeducatie uitgereikt door voorzitter Annette van Velde van LTO-vakgroep Multifunctionele Landbouw. De uitreiking was bij educatieboerin Anja Gijsen in Abcoude. Zij...

Noardlike Fryske Wâlden ontvangen 3 miljoen euro extra

Regio Noord

De Noardlike Fryske Wâlden (NFW), een vereniging van boeren en particulieren die aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer doen, ontvangen een extra bedrag van 3 miljoen euro tot en met 2021.

NMV stapt uit Fries ganzenplan

Regio Noord

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond heeft zich teruggetrokken uit het ganzenplan dat de provincie samen met LTO, jagers en natuurorganisatie was overeengekomen. Volgens de NMV houdt de provincie zich niet aan de afspraken over onder andere het...

Landschapsbeheer Zuidoost-Friesland slaat aan

Regio Noord

Het landschapsbeheer werpt zijn vruchten af in Zuidoost-Friesland. Het aantal deelnemende boeren steeg van 119 in 2016 naar 278 in 2017.

Trekkerbestuurder vindt landbouwpasseerstrook te kort

Regio Noord

Boeren en loonwerkers vinden de landbouwpasseerstrook tussen Buitenpost en Augustinusga te kort. Volgens loonwerker Willem van der Schors uit Surhuizum is met de stroken de verkeersveiligheid in het geding. Ook gebruiken vrachtwagenchauffeurs de...

The Fruit Farm Group neemt Hartman over

Akker- & Tuinbouw

The Fruit Farm Group heeft glastuinbouwbedrijf A.C. Hartman in Sexbierum overgenomen. Het fruit- en groentebedrijf wil binnen vier jaar groeien van 72 hectare naar 110 hectare. Dat zorgt voor 150 tot 200 extra fte's, boven op de huidige 180 fte's....

Compensatie ozb voor boeren Leeuwarden dichtbij

Regio Noord

Een meerderheid van de gemeenteraad in Leeuwarden is voor een compensatie van drie jaar voor boeren vanwege de ozb-verhoging. in het najaar wordt een definitief besluit genomen. Dat bleek maandagavond tijdens een bijeenkomst van de raad.

Politie controleert gebruik landbouwpasseerstroken

Regio Noord

Het gebruik van de landbouwpasseerstroken tussen Buitenpost en Augustinusga wordt vanaf zaterdag verplicht. De politie controleert of boeren en loonwerkers er gebruik van maken.

Boeren Zuidhorn mogen kleine windmolens plaatsen

Regio Noord

Boeren in Zuidhorn mogen twee kleine windmolens van maximaal 15 meter plaatsen op hun erf. De gemeenteraad van Zuidhorn ging hier maandagavond na een lange discussie unaniem mee akkoord.

Streekboer opent jacht op consument

Regio Noord

De Streekboer start een consumentencampagne om uit te breiden. Ze wil zestien boerengezinnen een bestaan geven uit een 'onafhankelijke, eerlijke voedselmarkt'. Hiervoor moet het aantal vaste klanten verdubbelen van 800 naar 1.500.

Neerslagtekort dupeert Drentse akkerbouwers

Akker- & Tuinbouw

De droogte houdt akkerbouwers in Drenthe in de greep. Zij hebben vooral schade in de granen en zetmeelaardappelen.

'Consument rijdt boerderijwinkel nog te vaak voorbij'

Multifunctionele landbouw

Food Inspiration trapte onlangs de campagne 'over de vloer bij de boer' af. Het 'multimediale inspiratieconcept in de wereld van eten, drinken en slapen' helpt de consument de boer te vinden en andersom, stelt Food Inspiration-redacteur Maaike de...

VVD wil veemarkt in Leeuwarden behouden

Regio Noord

De VVD-fractie van gemeente Leeuwarden vindt dat de veemarkt in Leeuwarden moet blijven. Deze week werd bekend dat de veemarkt in de WTC-hal moet wijken voor het Cambuurstadion.

'Boer beperkende factor voor restaurants'

Multifunctionele landbouw

De burger klaagt dat er boven de grond geen leven is, de boer klaagt dat er onder de grond niets meer leeft. In de bodem vinden boer en consument een gezamenlijke deler. En de boer kan een inkomen halen uit de bodem. Dat stelt Wiebren van Stralen...

Leeuwarder Veemarkt moet wijken voor voetbal

Regio Noord

De Leeuwarder Veemarkt verdwijnt binnen twee jaar uit de WTC-hallen in Leeuwarden. Het bestuur is in gesprek met de gemeente en de eigenaar van WTC over een andere locatie, laat veemarkt-voorzitter Andries Kingma weten.

Meer proeven met zilte gewassen

Akker- & Tuinbouw

In zeven landen rond de Noordzee wordt de komende jaren geëxperimenteerd met zilte landbouw. Hiervoor is ruim 6,2 miljoen beschikbaar en het project loopt tot eind 2021.

Grutto biedt melkveehouder hoop

Regio Noord

De grutto speelt een belangrijke rol in theaterstuk Koning van het Grasland. Daarmee reist toneelgroep Jan Vos en theaterstichting Pier 21 door Noord-Nederland. Ook in het leven van biologisch melkveehouder Simon den Hartogh uit Anjum is de vogel...

Friese statenleden vinden landbouwvisie te mager

Regio Noord

Het landbouwbeleid van provincie Fryslân moet concreter. Dat bleek woensdagavond uit het debat over de beleidsbrief duurzame landbouw in de commissie van Provinciale Staten.

Restauratie Friese monumentale boerderijen loopt achter

Regio Noord

Provincie Fryslân trekt dit jaar voor het eerst 250.000 euro uit voor restauratie van monumentale boerderijen die in agrarisch gebruik zijn. In vergelijking met andere rijksmonumenten loopt de restauratie van boerderijen achter, blijkt uit onderzoek...

'Tijdens Oerol cijfer ik mij compleet weg'

Algemeen

Al 36 jaar is Terschelling in de ban van Oerol. Ooit begonnen om de rustige junimaand voor ondernemers aantrekkelijk te maken. Boeren bieden hun schuren en land aan en verkopen kaas, ijs en sokken. Ondertussen kuilen ze gras in. En de...

Ruim 3 miljoen euro voor zilte landbouw Groningen

Akker- & Tuinbouw

Project 'Zilte landbouw' heeft een subsidie van 3,1 miljoen euro ontvangen van Interreg North Sea Region programma 'Salfar'. De totale omvang van het project bedraagt 6,2 miljoen euro.

Friesland in 2025 natuurinclusief

Regio Noord

Provincie Fryslân wil dat de landbouw in 2025 duurzaam en natuurinclusief is. De agrarische sector moet hierin zelf het voortouw nemen. Dat blijkt uit een voorstel aan Provinciale Staten.

Koning van het Grasland toont worsteling boer

Regio Noord

Een handjevol spelers, een eenvoudig houten podium in een mooi ontworpen tent, een boerderij en een honderdkoppig publiek. Meer hadden toneelgroep Jan Vos en theaterstichting Pier 21 zaterdagavond niet nodig voor de première van Koning van het...

Akkerbouwers ontwikkelen Bloemen en Bijtjes-bier

Akker- & Tuinbouw

Met het Bloemen & Bijtjes-bier willen akkerbouwers samen met een bierbrouwer in Groningen natuur en landbouw weer met elkaar verenigen. Het bier werd onlangs gepresenteerd bij bierbrouwer Bax Bier in Groningen.

Friesland wil natuurinclusieve sector in 2025

Regio Noord

Provincie Fryslân wil dat de landbouw in 2025 duurzaam en natuurinclusief is. De agrarische sector moet hierin zelf het voortouw nemen. Dat blijkt uit een voorstel aan Provinciale Staten.

Tweehonderd studenten duiken in weidegang

Veehouderij

Tweehonderd studenten melkveehouderij van Van Hall en Nordwin College uit Leeuwarden leerden woensdag hoe ze gras kunnen meten. Dit gebeurde op Dairy Campus.

Hunze en Aa's verscherpt controle boeren

Regio Noord

Waterschap Hunze en Aa's gaat extra toezicht houden op het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen.

Meer schade aan dijk door muskusrat

Regio Noord

Meer graafschade aan dijken door muskusratten, mollen en muizen, een afname van graverij door konijnen en minder rijspoorschades. Dat zijn de meest in het oog springende resultaten van de controleronde langs de dijken door Waterschap Drents...

GPS spaart kievitsnest tijdens het maaien

Multifunctionele landbouw

Een gps die de weidevogelnesten tijdens het maaien tot 2 tot 3 centimeter nauwkeurig aangeeft. De Bond Friese VogelWachten (BFVW) ontwikkelde samen met loonwerkers dit systeem. Voorzitter Rendert Algra van de BFVW reageert op drie stellingen.

Familie Buysman opent kampeerboerderij

Multifunctionele landbouw

Familie Buysman in Bovenkarspel opent morgen een groepsverblijf met slaapruimte voor dertig personen. Daarmee bereidt ze zich voor op de overname van twee dochters en schoonzoon. 'We hebben hiermee jaarrond een vaste inkomstenbron.'

Friese boer mag kleine windmolen plaatsen

Regio Noord

Boeren in Friesland mogen kleine windmolens met een tiphoogte van maximaal 10 meter plaatsen op hun erf. Eerder werd dat alleen toegestaan als sprake was van een pilot. Gedeputeerde Staten van Friesland hebben hiervoor de verordening Romte...

Roep om boergestuurd waterpeil in Friesland

Regio Noord

Laat boeren in het Friese veenweidegebied zelf het waterpeil regelen. Deze hartenkreet deed biologisch melkveehouder Marten Dijkstra uit Aldeboarn maandagmiddag richting Statenleden en waterschapsbestuurders. 'We kunnen veel kosten besparen door...

'Meer en meer Koreanen willen Nederland ervaren'

Multifunctionele landbouw

Het aantal Amerikanen en Aziaten dat Beleefboerderij Leven van de Wind in Wieringerwerf bezoekt, zit in de lift. Ook zien steeds meer bedrijven de bezoekboerderij als vergaderlocatie. Dat stelt eigenaar Marbel de Graaf. 'Ik kan er een boterham mee...

Drenthe verduurzaamt landbouw

Regio Noord

Zo'n 250 Drentse melkveehouders wordt het vergemakkelijkt om hun bedrijf te verduurzamen. Ze krijgen ondersteuning bij het maken van een bedrijfsplan.

Aardbevingen beschadigen drainage niet

Algemeen

Groningen - Aardbevingen veroorzaken geen schade aan drainage op landbouwpercelen in Noord-Groningen. De buizen verzakken niet, blijkt uit onderzoek van Swe-co. Boeren en drainagebedrijf Hamminga Uithuizen plaatsen kanttekeningen.

'Tachtig soorten ijs blijft een uitdaging'

Multifunctionele landbouw

IJs maken wint aan populariteit onder boeren. Ook het aantal veehouders dat melk levert aan ijssalons neemt toe. Dat stelt branchevereniging Ambachtelijk IJscentrum. Willem-Jan Hegen en Gerlinde Bosman leverden jarenlang melk aan IJssalon Talenti in...

'Met vloggen wil ik campinggasten laten zien wat ik doe'

Multifunctionele landbouw

Eigenaar Joyce de Visser van minicamping De Visser in het Zeeuwse Zoutelande vlogt wekelijks. Inmiddels heeft ze zo'n vijftig filmpjes gemaakt. 'Ik wil mijn gasten laten zien wat ik doe.'

Gans lachende derde in Fries Luilekkerland

Algemeen

Een nieuwe ganzenaanpak moet zorgen voor minder schade aan landbouwpercelen in Friesland. De vraag is of dat gaat werken. Boeren en jagers zien pijnpunten. En de provincie loopt tegen de wet aan.

LTO Noord-lid verovert Amerika met miniatuurbalenpers

Mechanisatie

De John Deere-miniatuurbalenpers van LTO Noord-lid Piet Bloed uit het Groningse Lauwerzijl prijkt binnenkort op de voorpagina van het Amerikaanse maandblad Toy Farmer Magazine. Ruim honderd hooibalen van 11 centimeter maakte hij erbij.

Nieuwe naam voor Youth Food Movement

Algemeen

Youth Food Movement (YFM) heet vanaf vandaag Slow Food Youth Network (SFYN). Hiermee sluit het duurzame voedselinitiatief aan bij de wereldwijde Slow Food-beweging.

Agrifirm gaat in Nederland gmo-vrij voer leveren

Veehouderij

Voerfabrikant Agrifirm gaat gmo-vrij voer leveren in Nederland. De coöperatie start hiermee per 1 juni.

Vitelia vervolgt onderzoek beergedrag

Veehouderij

Vitelia Voeders gaat samen met de Limburgse varkenshouders Edwin en Elly Michiels, Connecting Agri & Food en Sensus een proef doen naar de economische aspecten van voer dat berengeur terugdringt.

Paasomzet FloraHolland stijgt 11 procent

Akker- & Tuinbouw

De omzet van FloraHolland steeg in de vierde vierwekelijkse periode van het jaar met 11 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De omzet komt hiermee uit op ruim 400 miljoen euro.

CDA en D66 vrezen voortbestaan natuurboeren Noord-Holland

Regio West

D66 en CDA Noord-Holland vrezen voor het voortbestaan van agrarische bedrijven als boeren in Noord-Holland na 2021 geen compensatie meer krijgen voor het werk dat zij aan natuur doen binnen het Nationaal Natuurnetwerk.

Boeren feliciteren koning met Abraham

Algemeen

Ruim tien boeren zijn woensdagmiddag urenlang in touw geweest om een Abraham van strobalen te maken voor koning Willem-Alexander die morgen vijftig wordt. Dat gebeurde op het grasland van de buurman van de koning: melkveehouder Marinus Jan Bos in...

'Voor kwaliteit blijft klant terugkomen'

Multifunctionele landbouw

Dokkumer stadsboerderij in Damwâld is de samenwerking aangegaan met twee melkveebedrijven in het Noord-Hollandse Twisk en het Overijsselse Ommen. Met De Molkerij wil zij de regionale afzet van zuivel en vlees vergroten. 'We doen niet aan...

NMV ontevreden over Friese ganzenaanpak

Regio Noord

De Nederlandse Melkveehouderij Vakbond is ontevreden over de nieuwe ganzenaanpak in Friesland. Volgens de NMV krijgen boeren niet genoeg mogelijk om de ganzen te laten verjagen. 'Boeren moeten lijdzaam toezien hij zij voor duizenden euro's schade...

'Meer aandacht voor dementie nodig'

Multifunctionele landbouw

Steeds meer zorgboeren vangen mensen met dementie op. Deze doelgroep wordt niet alleen ouder, maar ook het aantal jonge mensen met Alzheimer stijgt. Er is daarom meer aandacht voor dementie nodig, vindt zorgboerin Chantalle Reijrink van De Wederloop...

'Te gemakkelijk om alleen naar boeren te wijzen'

Regio Noord

Journaliste en columniste bij de Leeuwarder Courant Jantien de Boer schreef het pamflet Landschapspijn. Ze bezocht hiervoor boeren die kritiek hebben op haar artikelen.

Kamp draait gaskraan Groningen verder dicht

Algemeen

Minister Henk Kamp van Economische zaken verlaagt vanaf 1 oktober de gaswinning in Groningen verder met 10 procent.

Vergoeding Friese ganzenschade omlaag

Regio Noord

Boeren in Friesland krijgen minder vergoeding voor ganzenschade buiten de foerageergebieden. Daar staat tegenover dat de afschotmogelijkheden ruimer worden en de winterrustperiode vervalt.

Uitbreidingsstop boeren Bakkeveense Duinen

Regio Noord

Veehouders bij de Bakkeveense Duinen kunnen hun bedrijf niet meer uitbreiden. De beschikbare ruimte van de Programma Aanpak Stikstof (PAS) is benut, laat provincie Fryslân weten.

LTO gaat voor verdubbeling grutto's in Groningen

Regio Noord

Binnen tien jaar moet het aantal broedparen grutto's in provincie Groningen verdubbelen naar 2.000. LTO Noord stelt hiervoor samen met andere landbouw en natuurorganisaties een Groninger Actieplan Weidevogels op.

Boer 'schildert' Mondriaan in grasland Woudsend

Veehouderij

Melkveehouder Jacob van der Wal en loonwerker Arjen Rijpma hielpen mee bij de totstandkoming van land-artproject Linen yn Lân (lijnen in het land) van beeldend kunstenaar Gerrit Terpstra en galeriehoudster Yolanda van Dongen.

Boeren steunen alternatief plan brug Dronryp

Regio Noord

Boeren bij Dronryp maken zich zorgen over het weghalen van de brug over het Van Harinxmakanaal. Wanneer dit gebeurt, moeten zij een jaar lang 32 kilometer omrijden over Franeker. Dat brengt torenhoge kosten met zich mee. Onduidelijk is of deze extra...

Vogelbescherming: overheid moet natuurboer belonen

Algemeen

De overheid en de voedingsindustrie moeten boeren belonen die zich inzetten voor natuur en landschap. Dat stelt de Vogelbescherming. Aanleiding is een onderzoek onder Nederlanders over boerennatuur.

Marten Dijkstra wint Gouden Grutto

Algemeen

Melkveehouder Marten Dijkstra uit het Friese Aldeboarn is de winnaar van de Gouden Grutto Award 2017 van de Vogelbescherming. Negen natuurboeren waren voor deze prijs in de race.

'Duizend mensen shoppen bij boer in Oldambt'

Regio Noord

Ruim duizend mensen doen deze weken boodschappen bij een biologisch melkveehouder, akkerbouwer en varkenshouder rond Finsterwolde. Ze doen dit tijdens de de theatrale route 'Boer Zegt!'. Met dit stuk werkt theatergezelschap BUOG aan herstel van de...

Koeien Grin doen het supergoed op vroeg vers gras

Regio Noord

Melkveehouder Piet Grin uit Biddinghuizen liet maandag 6 hectare grasland maaien. Dinsdag perste het loonbedrijf het gras tot balen. 'We hebben het nog nooit zo vroeg gemaaid', stelt medewerker Martijn van de Brake van het melkveebedrijf.

Fries project erfafspoeling verlengd

Regio Noord

De termijn waarbinnen Friese melkveehouders zich als deelnemer voor het project Schoon Erf, Schoon Water kunnen aanmelden, is verlengd van 1 april naar 15 oktober. Inmiddels hebben zich ruim zevenhonderd boeren zich aangemeld.

'Weghalen vlonders safaritenten is onbegonnen werk'

Multifunctionele landbouw

Jan de Korte van kaasboerderij Mariekerke uit Meliskerke ligt met de gemeente Veere in de clinch over het weghalen van vlonders van zijn safaritenten. Hij stapte naar de Raad van State.

AB Vakwerk-leden ontvangen een bonus

Regio Noord

Leden van AB Vakwerk krijgen een bonus van bijna 500 euro voor de inhuur van flexibele arbeid. Dat maakte de uitzendorganisatie dinsdag bekend tijdens de presentatie van de jaarcijfers van 2016.

Verdubbeling aantal biologische conserventelers in Noorden

Regio Noord

Het aantal Noord-Nederlandse telers dat overstapt op bioconserven verdubbelt de komende jaren. Dat verwacht Ad Lievense van groenteverwerkingsbedrijf Laarakker Bio in het Limburgse Well.

Rechter steekt stokje voor zonnepark Midden-Groningen

Regio Noord

Het zonnepark Midden-Groningen op 115 hectare akkerbouwgrond is van de baan. De rechtbank in Groningen heeft de omgevingsvergunning vernietigd. Bewoners protesteerden tegen de komst van dit grootste zonnepark van Noordwest-Europa.

'Ga in gesprek met ProRail over je spoorwegovergang'

Algemeen

Ga in gesprek met ProRail. Dat adviseert melkvee- en schapenhouder Hendrik Sijtsma uit Harlingen collega-boeren die met hun bedrijf dichtbij een overgang zitten.

Aardbevingen dwarsbomen verkoop bedrijf

Regio Noord

Agrarische bedrijven in Noord-Groningen staan langer te koop. Wanneer ze verkocht worden, is dit voor (veel) lager dan de vraagprijs. Makelaars wijten dit aan de lagere melkprijs en onzekerheden rond fosfaat, maar ook aan de aardbevingsproblematiek....

'Koeientuin versterkt kinderopvang Tierelier'

Multifunctionele landbouw

Melkveehouders en eigenaren van agrarische kinderopvang Tierelier Jan en Ingrid van Esch in Heukelom willen met de bouw van een koeientuin de melkveehouderij nog meer verbinden met de kinderopvang.

Verduurzamingsregeling intensieve veehouderij gewild

Regio Noord

Ruim vijftig intensieve veehouders hebben zich gemeld voor de verduurzamingsregeling van de sector in Groningen. Hiermee is het budget van 2 miljoen euro dat provincie Groningen ervoor uittrok overschreden.

'Boerderij moet mensen bewustmaken van omgeving'

Multifunctionele landbouw

Peter en Marianne van Wijk kochten eind 2016 theehuis De Bosrand in Norg. Zij willen op 6 hectare braakliggend terrein tegenover de huidige accommodatie een natuur- en landschapsboerderij realiseren, vertelt Marianne van Wijk.

LTO Steenwijkerland wil korting voor verwijderen asbestdaken

Regio Oost

Boeren in gemeente Steenwijkerland moeten korting krijgen voor het verwijderen van asbest. Dat vindt LTO Noord Steenwijkerland. Samen met Business Club Steenwijkerland, de gemeente en de provincie Overijssel gaat LTO Noord onderzoeken.

NAM evalueert plaatsing geofoons na boerenkritiek

Algemeen

De NAM gaat het protocol voor de plaatsing van geofoons evalueren na kritiek van boeren rond Noordbroek, samen met Rossingh Drilling in Gieten. Dat zegt Jan van Elk, hoofd van het aardbevingsonderzoek bij de NAM.

Maargies Kooklokaal verbindt buurt

Multifunctionele landbouw

Zorgboerderij Maargies Hoeve breidde onlangs haar horecatak uit. Ze bouwde de voormalige basisschool in het Overijsselse Kallenkote om tot buurtrestaurant.

'Consument overhalen met bezorgen van boerderijproducten'

Multifunctionele landbouw

Nog te weinig consumenten vinden hun weg naar verkoop- en afhaalpunten van boerderijproducten. Dat geven de online streekwinkels Eetvallei en De Streekboer aan. 'Gemaksgedragingen van de consument zijn onze belangrijkste concurrent.'

Vis- en plantenteelt ook voor gangbare teler interessant

Multifunctionele landbouw

Duurzame Kost opende vorige maand op vijf hoog in Eindhoven een vis- en plantenkwekerij.

Gezonde schapenzesling geboren in Friese Wier

Regio Noord

Bij schapenhouder Feike Wiersma in het Noordwest-Friese Wier is van woensdag op donderdag een schapenzesling geboren. Het zestal, drie ooitjes en drie rammetjes, is gezond, stelt Wiersma. 'Het was een grote verrassing. Dit is heel bijzonder'.

NAM verantwoordelijk voor immateriële schade

Regio Noord

De NAM is aansprakelijk voor de door inwoners van het Groningenveld geleden en/of nog te lijden immateriële schade als gevolg van de aardbevingen. Dat oordeelde Rechtbank Assen woensdag.

Dirk Bruins in bestuur waterschap

Regio Noord

Melkveehouder Dirk Bruins uit Dwingeloo is vanmiddag beëdigd als lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Boer lucht hart op Facebook over kapot bierblikje in wei

Regio Noord

Melkveehouder Gouke Wilpstra uit Siegerswoude vond vorige week een kapot bierblikje in zijn grasland. Hij bedacht zich geen moment en plaatste de foto op Facebook.

Provincies onderzoeken biologische landbouw

Regio Noord

Provincies Groningen, Drenthe en Fryslân gaan de effecten van de biologische landbouw onderzoeken. Dat hebben de drie landbouwgedeputeerden besloten tijdens hun bezoek aan de Biofach in Neurenberg.

Shovel mogelijk oorzaak brand melkveebedrijf

Regio Noord

De brand donderdagavond op een melkveebedrijf in het Friese Zandhuizen is vermoedelijk ontstaan doordat een shovel in de ligboxenstal vlam vatte.

Agrarische kinderopvang boert goed

Multifunctionele landbouw

Nederland telt ruim veertig agrarische kinderopvangen die lid zijn van de Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK). Jaarlijks komen daar vier bij. Voorzitter Peter Gille merkt dat het aantal leden met grotere, goeddraaiende bedrijven toeneemt. 'Dat...

'Welzijnsconcepten zijn geen walhalla'

Regio Noord

Mooi speels in het stro, misschien liggen ze met kerst ook wel op uw bordje. Bij ons in ieder geval wel. #jumbo #nieuwestandaardkip, postte Bart Schuitema (28) uit Mussel eind vorig jaar een foto van zijn standaardkippen op Facebook.

Jonge boer moet meer openstaan voor consument

Regio Noord

Jonge boeren moeten meer openstaan voor contact met de consument. Die oproep deed voorzitter Rakesh de Vries van de Agrarische Jongeren Friesland (AJF) woensdag tijdens de eerste ledendag op Dairy Campus in Goutum.

'Grasland is een grote bloemenzee'

Regio Noord

Wekelijks laat melkveehouder Albrecht Finnema in Warstiens 5.000 kilo melk verwerken tot Friese kaas. 'Mijn allergrootste uitdaging is om de koeien nog beter te voeren.'

'Korte keten verdient meer steun'

Multifunctionele landbouw

Nederland ondersteunt initiatieven voor een korte keten nog te weinig. Ook voor de lange keten is dit een gemiste kans, stelt onderzoeker Jan-Willem van der Schans van Wageningen UR. 'Ons landbouwsysteem ontbeert directe prikkels vanuit de markt. Om...

LTO opent meldpunt paniekerige koeien

Veehouderij

LTO Noord gaat een meldpunt openen voor onrustige koeien. De organisatie hoopt hiermee te inventariseren of meer boeren te maken hebben met onrustige koeien.

Groningse boeren lopen mee in fakkeltocht

Regio Noord

Tientallen boeren uit het aardbevingsgebied liepen dinsdagavond mee in de fakkeltocht in de stad Groningen, georganiseerd door de Groninger Bodem Beweging.

Provincie en schap stellen peilproef jaar uit

Regio Noord

De proef om het waterpeil in het Lauwersmeer dit voorjaar met 40 centimeter te verhogen, schuift door naar 2018. Dat blijkt uit een overleg tussen provincie Groningen en Waterschap Noorderzijlvest maandag.

Caravanstalling bij boer neemt vlucht

Algemeen

Steeds meer (stoppende) boeren en telers beginnen een caravan- en camperstalling. De vraag naar stallingen neemt toe doordat met name de camperverkoop in de lift zit. Tegelijk stijgt het aantal vrijkomende agrarische bebouwingen.

Boer roemt Friese aanpak erfafspoeling

Regio Noord

'Ik zag subsidie, ik wil vooroplopen, ik heb het aardig op orde en wil dat laten zien, door eenvoudige maatregelen kan ik het milieu verbeteren, het is bij mij niet honderd punten, het moet toch.'

VVD Fryslân eist extra onderzoek ammoniakbeleid

Regio Noord

VVD Fryslân wil extra onderzoek naar de effectiviteit van het ammoniakbeleid in Nederland. De fractie vraagt het Friese college van Gedeputeerde Staten om actie om staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken hiertoe te bewegen.

Proefboerderij Ebelsheerd stort zich op biologisch

Regio Noord

Proefboerderij Ebelsheerd in Beerta gaat samen met Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw zich meer richten op biologische landbouw.

Tomaten telen in stad heeft toekomst

Multifunctionele landbouw

Niet alleen tomaten, sla en komkommers kunnen in de stad of naast fabrieken verbouwd worden, ook de teelt van suikerbietenstek en pootaardappelen is daar binnenkort mogelijk.

Zorgboerderij ontlast mantelzorger

Multifunctionele landbouw

De opvang van ouderen met geheugenproblemen op zorgboerderijen wordt specialistischer. In Zuid-Nederland maken meer boeren gebruik van de Böhm-methodiek, waarmee ze ook de mantelzorger ontlasten.

Onrustige koeien zijn raadsel voor boeren Stitswerd

Regio Noord

Vijf melkveehouders in het Groningse Stitswerd staan voor een raadsel. Zaterdag brak er op hetzelfde moment paniek uit bij hun koeien. Dat gebeurde in de herfst ook al een keer.

Hollenga beoogd lid dagelijks bestuur Noorderzijlvest

Regio Noord

Douwe Hollenga is de beoogd opvolger van Jan Bos, die vorige week uit het dagelijks bestuur stapte van waterschap Noorderzijlvest. De coalitie CDA-CU-VVD uit het algemeen bestuur heeft de CDA'er voorgedragen als lid van het dagelijks bestuur.

Ganzenschade Terschelling groeit door aanpak vaste wal

Regio Noord

Door de Friese ganzenaanpak neemt de ganzenoverlast op Terschelling en Ameland toe. Dat stellen eilander boeren. LTO Noord gaat in beroep bij de Raad van State tegen de Natura 2000-beheerplannen op Schiermonnikoog, Ameland en Terschelling.

Boeren Leeuwarden betalen niet voor Sinterklaas

Algemeen

Boeren rond Leeuwarden willen uit het ondernemersfonds van de gemeente. Volgens LTO Noord-voorzitter Mid Fryslân Pieter Kalsbeek hebben agrarische ondernemers niets aan zo'n fonds.

Weidevogelstand Friesland staat onder druk

Regio Noord

De weidevogelstand in gebieden met agrarisch natuurbeheer lijkt na negen jaar stabilisatie vorig jaar licht achteruit te zijn gegaan in Friesland. 'Weidevogels staan verder onder druk ondanks gebiedsgerichte aanpak. Een trieste conclusie', stelt het...

Windmolen draait boerenrichting op in Groningen

Regio Noord

Boeren in Middag-Humsterland kunnen opgelucht ademhalen. De kans is groot dat de gemeenteraad van Zuidhorn de nieuwe windmolens van E.A.Z. Wind nog voor de zomer toestaat. Maar de weg ernaartoe doet veel stof opwaaien.

Ziekenhuiseten steeds verser en gezonder

Multifunctionele landbouw

Steeds meer zorginstellingen werken met gezonde, verse en duurzame maaltijden. Twee jaar geleden waren dat tien, dit jaar worden het ruim honderd. Volgens Koen Nouws Keij, directeur van stichting Diverzio, biedt deze 'gezonde korte keten' kansen...

LTO Noord laakt archeologiebeleid Veendam

Regio Noord

Het archeologische beschermingsregime van gemeente Veendam is in strijd met een goede ruimtelijke ordening. De gemeente heeft nagelaten om bodemonderzoek te doen. Ook is de archeologische kaart onnauwkeurig opgesteld. Dat stelt LTO Noord in beroep...

Zuidhorn onderzoekt kleine windmolens

Regio Noord

Gemeente Zuidhorn gaat de effecten van kleinere windmolens, met een ashoogte van maximaal 15 meter, onderzoeken. Voor de zomer komt het college met een nieuw voorstel. Een motie van GroenLinks hierover werd gisteravond unaniem aangenomen na een...

Strijd voor boerenwindmolen in Zuidhorn

Regio Noord

Boeren in Middag-Humsterland worden tegengewerkt in de plaatsing van kleine windmolens. Zij vrezen dat de gemeenteraad van Zuidhorn maandagavond de windmolens in de ijskast zet om onderzoek te doen naar de effecten van de molen. Dit na kritiek van...

Gedeputeerde Kramer: boer stikt in regels

Regio Noord

In Friesland wordt nog te veel over boeren en tuinders gepraat in plaats van met. Dat vindt landbouwgedeputeerde Johannes Kramer. 'Journalisten en Statenleden moeten meer naar agrarische bedrijven toe om te horen wat er werkelijk speelt. Polarisatie...

Gelderland steekt 750.000 euro in innovatieve landbouw

Regio Oost

Provincie Gelderland steekt 750.000 euro in innovaties in de landbouw. De ZLTO krijgt subsidie voor een project met kunstenaars om oplossingen te vinden voor vrijkomende agrarische bebouwing in de buurt van Nijmegen. Ook tien andere projecten...

Zeeland krijgt provinciale vossenclub

Regio Zuid

Provincie Zeeland krijgt een provinciale vossengroep. Boeren, grondeigenaren, jagers en natuurorganisaties willen hiermee de overlast van vossen beperken en voorkomen.

'Omzet veel boerderijwinkels te laag'

Multifunctionele landbouw

Veel boerderijwinkels bieden hun producten tegen een te lage prijs aan. Een valkuil, stelt Wouter van Teeffelen van WTE Support. 'Boeren en telers richten zich op Aldi-gezinnen, terwijl ze beter het AH-publiek kunnen bedienen.'

'Geen peilproef Lauwersmeer in 2017'

Regio Noord

De peilproef in het Lauwersmeer kan op zijn vroegst pas volgend jaar plaatsvinden. Dat verwacht LTO Noord-bestuurder Tineke de Vries.

Kingma: tekort aan jongvee dreigt

Veehouderij

Voorzitter Andries Kingma van de Leeuwarder veemarkt verwacht snel een tekort aan jongvee in Nederland. Volgens hem worden steeds meer 'topkalfjes' die IBR-vrij zijn voor de slacht verkocht. Door het tekort gaat Kingma ervan uit dat de prijs voor...

Nepluvi maakt bezwaar tegen boetes NVWA

Veehouderij

De Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie maakt bezwaar tegen de boetes die door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit zijn opgelegd. Volgens Nepluvi heeft de NVWA vorig jaar 62 procent meer boetes opgemaakt .

Dijkbewaking langs Noord-Nederlandse kust

Regio Noord

Wetterskip Fryslân en Waterschap Noorderzijlvest bewaken vanaf vanavond de hele Noord-Nederlandse kust.

Boeren onderhouden Friese dijken steeds beter

Regio Noord

Boeren onderhouden polderdijken steeds beter. Dat constateert rayonbeheerder Oane Buwalda (links) van Wetterskip Fryslân.

Minder schapen op rammenkeuring Blijham

Regio Noord

Op de rammenkeuring voor Texelse stamboekschapen zaterdag in Manage Wittenburg in Blijham waren dit jaar minder rammen dan vorig jaar.

LTO Noord moet met Friese oproep aan de slag

Regio Noord

LTO Noord moet aan de slag met de oproep van Commissaris van de Koning van Friesland Joan Leemhuis om de boerenbelangenbehartiging te verbeteren. Dat vindt LTO Noord regio Noord-voorzitter Trienke Elshof.

Commissaris van de Koning wil betere agrarische belangenbehartiging

Algemeen

De belangenbehartiging van de landbouwsector moet beter. Dat stelde Commissaris van de Koning (CvK) van Fryslân Joan Leemhuis vrijdagmiddag in haar nieuwjaarstoespraak.

'Fries platteland moet snel op glasvezel'

Regio Noord

Het hele Friese platteland moet worden voorzien van snel internet, zowel inwoners in de witte als in de grijze gebieden. Dat is de insteek van Stichting De Fryske Marren op Glas (DFMopGlas). 'We willen zo efficiënt mogelijk verglazen. De mensen...

Gaswinning Groningen voorlopig niet omlaag

Regio Noord

De gaswinning in Groningen wordt voorlopig niet beperkt tot minder dan 24 miljard kuub per jaar. Dat heeft de Raad van State geoordeeld.

Kamp kijkt naar bodemdaling zoutwinning Nedmag

Regio Noord

Minister Henk Kamp (EZ) gaat bekijken of onderzoek nodig is of bodemdaling die wordt veroorzaakt door gas- en zoutwinning schade kan veroorzaken aan huizen. Dat antwoordt hij op Kamervragen van SP-Kamerlid Eric Smaling over de nieuwe zoutwinlocatie...

Willem en Drees stopt met leveren aan retail

Algemeen

Willem en Drees is gestopt met het beleveren aan de retail. Het merk is uit de schappen van zo'n zevenhonderd winkels van Jumbo, Coop en Spar gehaald.

Fryslân zit met afzet gans in maag

Multifunctionele landbouw

Het is nog lastig om meer ganzen op het bord van de consument te krijgen. Dat blijkt uit een eerste evaluatie van de tweejarige pilot 'Gans en Bord' van provincie Fryslân, in samenwerking met jagers, pluimveeslachters en horeca.

LTO Noord tegen Natura 2000-gebied Eems Dollard

Regio Noord

LTO Noord is tegen de aanwijzing van Eems Dollard als Natura 2000-gebied. De belangenbehartiger verwacht dat de economie in en rond het gebied hierdoor wordt geblokkeerd, terwijl de natuurdoelen niet worden gehaald.

'Formule agrarische kinderopvang werkt goed'

Multifunctionele landbouw

Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK) staat er kwalitatief en financieel goed voor. Tijd om een stap verder te gaan door meer aandacht te geven aan de inhoud van de VAK als organisatie en daarmee aan agrarische kinderopvang, vindt bestuurslid...

Dairy Campus koopt 45 hectare grond

Veehouderij

Wageningen UR heeft ruim 45 hectare land gekocht van gemeente Leeuwarden voor Dairy Campus. Het gaat om een bedrag van 2,26 miljoen euro.

250 hectare boerengrond voor weidevogels

Regio Noord

Een dikke 250 hectare rond de Hesenser en Lionserpolder bij Jorwerd is via ruilverkaveling geschikt gemaakt voor weidevogels. Eigenaren van de voormalige landbouwgronden en Natuurmonumenten, verenigd in de beheren de natuurgebieden straks samen.

Akkerbouwers openen ijsbaan in Wehe-den Hoorn

Regio Noord

Akkerbouwers Ron Claassen en Siegrid Hekma uit Wehe-den Hoorn openen vrijdagavond een ijsbaan in hun schuur. De ondernemers, die ook het klimpark Waddenfun runnen, verwachten hiermee de komende drie weken duizend bezoekers extra te trekken.

Muis houdt Friese boeren weer in de greep

Algemeen

Melkveehouders rond Sneek, maar ook op de klei onder Leeuwarden zien meer muizen op hun land dan vorig jaar. LTO Noord heeft het meldpunt muizen heropend waar boeren melding kunnen doen van muizenactiviteit.

Eurocommissaris Hogan: oplossing voor fosfaat en derogatie komt

Algemeen

Hij had nog nooit zoveel over mest gesproken tijdens het ontbijt als donderdagmorgen. Maar verzekerde eurocommissaris Phil Hogan de afdelingsbestuurders die deelnamen aan het ontbijt en daarna de ruim achthonderd aanwezigen bij de LTO Noord-regiodag...

Boeren starten zuivelfabriek in Amsterdam

Multifunctionele landbouw

Zeventien boeren in Amstelland willen samen met collectief Noord-Holland Zuid, Vogelbescherming en groothandel Vroegop Ruhé & Co een zuivelfabriek beginnen in het centrum van Amsterdam. Doel is jaarlijks 1,5 miljoen kilo melk te verwerken tot...

Boer staat in de rij voor De Streekboer

Algemeen

Het online kopen van agrarische producten en daarna afhalen bij een verzamelpunt is in opmars. De eerste Buurderij in Nederland wordt half december in Amsterdam geopend. Een dergelijk initiatief De Streekboer is na Friese dorpen en steden sinds deze...

CDA Noorderzijlvest: boer betaalt te veel

Regio Noord

De CDA-fractie in het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest vindt dat de kostendeling aangepast moet worden. Boeren betalen teveel belasting, vindt ze.

Regio wil deel kabel ondergronds

Regio Noord

LTO Noord is het eens met provincie Groningen en gemeenten eens om een deel van de 380kV-lijn ondergronds aan te leggen tussen Eemshaven en Vierverlaten.

Mopperen helpt watergebiedsplan vooruit

Regio Noord

In De Harken, bij Appelscha, komt 37.500 kuub meer waterberging dan dat het Wetterskip aanvankelijk voor ogen had. Deze resultaten werden woensdag tijdens het mini-symposium pilot watergebiedsplan in Oosterwolde bekendgemaakt. Samenwerking is...

'Als er ergens ruimte is voor intensief, dan is het wel in Groningen'

Algemeen

De verduurzamingsregeling voor de intensieve veehouderij die provincie Groningen samen met LTO Noord en de Dierenbescherming opstelde, kan een doorbraak in de sector betekenen.

'Innovatie multifunctionele landbouw op een laag pitje'

Multifunctionele landbouw

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken liet onlangs weten geen geld uit te willen trekken voor onderzoek in de multifunctionele landbouwsector. ChristenUnie had hierom gevraagd. Voorzitter van LTO-vakgroep Multifunctionele landbouw...

LTO Noord rolt meetnet uit over honderden akkerbouwers

Regio Noord

LTO Noord gaat een meetnet uitrollen over honderden boeren in de kleischil van Gronigen en Friesland.

Nieuwbouw aardbevingsgebied Groningen op slot

Regio Noord

Boeren in het aardbevingsgebied met karakteristieke panden wordt het onmogelijk gemaakt nieuw te bouwen. De aanwijzing van beeldbepalende panden maakt slopen lastig. Daardoor valt de door LTO Noord en NAM opgezette Groninger Schuren-regeling, een...

2 miljoen euro voor Groninger intensieve veehouders

Regio Noord

Provincie Groningen trekt 2 miljoen euro uit voor verduurzaming van de intensieve veehouderij in Groningen.

ProRail en melkveehouder eens over noodweg

Veehouderij

ProRail gaat het land van melkveehouder Willem Stavenga voor een tijdelijke noodweg huren. De huur bedraagt 10.000 euro per jaar. Dat zijn de partijen dinsdagochtend op het melkveebedrijf in Winsum overeengekomen.

Boer betaalt Wetterskip 1,7 procent meer

Algemeen

Agrarische bedrijven in Friesland en het Groningse Westerkwartier betalen volgend jaar 1,7 procent extra aan waterschapslasten. Dat laat Wetterskip Fryslân weten.

Ondernemerszin zit boeren De Marne in de genen

Regio Noord

De Vereniging ter Bevordering van Landbouw en Nijverheid de Marne in Leens bestaat 175 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum schreef sociaal geograaf Nina van den Broek het boek 'Boerderijen in De Marne'. Het verhaal van de gebouwen en hun bewoners.

Hans Alders oogst boerenkritiek in Middelstum

Regio Noord

Boeren in het aardbevingsgebied kunnen niet van de gemeentelijke lijsten met karakteristieke panden af. Dat zei Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders donderdagavond tegen tweehonderd boeren in in Middelstum.

'Geen onderzoeksgeld voor multifunctionele landbouw'

Multifunctionele landbouw

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken wil de multifunctionele landbouw niet met 500.000 euro onderzoeksgeld ondersteunen. De ChristenUnie had hierom gevraagd. 'Het is nu aan de sector zelf', zei de bewindsman donderdagavond in de...

ProRail-directeur bezoekt melkveehouder

Veehouderij

ProRail-directeur Pier Eringa bezoekt dinsdag melkveehouder Willem Stavenga in Winsum. Stavenga hoopt dat de directeur, evenals de burgemeester van Winsum, publiekelijk excuses maakt.

Nieuwe aanpak glasvezel in friesland

Regio Noord

KabelNoord kan de buitengebieden in Friesland niet meer van breedbandinternet voorzien. Er kleven juridische risco's aan de provinciale aandelenparticipatie en staatssteun.

Gesprek landbouw Bedum rondweg stokt

Regio Noord

Het gesprek met boeren over de invulling van kavelruil voor de rondweg rond Bedum stokt. Dat concludeert LTO Noord. Zij heeft hierover aan de bel getrokken bij provincie Groningen.

Verduurzaming landt niet op boerenerf in Noorden

Regio Noord

De ontwikkelingsrichting naar een duurzamere noordelijke landbouw is onduidelijk. Het landt nog niet op boerenerven. Die conclusie werd woensdagochtend getrokken tijdens een bijeenkomst over de Versnellingsagenda Duurzame Melkveehouderij...

Excuses burgemeester Winsum voor boer spoorwegovergang

Regio Noord

Burgemeester Rinus Michels van Winsum heeft zijn excuses aangeboden aan melkveehouder Willem Stavenga naar aanleiding van zijn uitspraak juridische stappen tegen de boer serieus te overwegen.

ProRail krijgt boerengrond Winsum niet cadeau

Regio Noord

Voor de derde keer in ruim twee jaar tijd vond vorige week een ernstig ongeluk plaats bij de onbewaakte spoorwegovergang aan de Voslaan in Winsum. Waar boeren in de buurt en erfbetreders al jaren pleiten voor een beveiligde overgang, azen gemeente...

Grondverwerving volgens ProRail geen sinecure

Algemeen

Dat er tot nu toe geen oplossing met boer Willem Stavenga is gevonden, betreurt ProRail ten zeerste, geeft een woordvoerder aan. 'We onderhandelen hier echter niet via de media over.'

Jonge boer moet zich meer bemoeien met innovatie

Algemeen

Jonge agrarische ondernemers in Groningen moeten zich meer aansluiten bij de Innovatieagenda Veenkoloniën en Potato Valley. Dat vindt gedeputeerde Henk Staghouwer.

ProRail komt volgens boer beloftes niet na

Veehouderij

De verbazing was groot bij melkveehouder Willem Stavenga uit Winsum toen hij vrijdagavond in de media vernam dat ProRail en de gemeente Winsum de grondaankoop voor een weg langs het spoor willen forceren. 'Wij worden als dwarsligger gezien, maar...

Boeren Winsum: overgang snel beveiligen

Regio Noord

Na een botsing tussen een melkwagen van FrieslandCampina en een trein vanmorgen pleiten boeren bij Winsum voor een snelle beveiliging van de overgang aan de Voslaan.

'Altijd een boer achter het stuur in Veenweide'

Regio Noord

Boeren moeten zelf het stuur oppakken in de uitwerking van de Veenweidevisie. Dat stelt de pas aangetrokken landbouwadvi-seur Bouwe Bakker. 'Samen de schouders eronder is een kans voor de landbouw. Ervoor weglopen geeft burgerinitiatieven de ruimte...

Wethouder Leeuwarden wil snel in gesprek met LTO

Regio Noord

Dat toerisme en recreatie boven de landbouw worden geplaatst in het buitengebied van Leeuwarden is 'grote onzin'.

Landbouwgemeente Leeuwarden zet boer aan kant

Regio Noord

De gemeenteraad in Leeuwarden stemde vorige week voor het D66-voorstel om toerisme en recreatie te verkiezen boven de melkveehouderij in het buitengebied.

Boeren Tersoal boos over tekst informatieborden kadeproject

Regio Noord

Tientallen boeren bij Tersoal hebben bezwaar gemaakt tegen informatie op borden die in samenwerking met Wetterskip Fryslân en de werkgroep van omwonenden Grienedyk zijn geplaatst bij het JS Gerbrandy gemaal en op picknicktafels. Sommige teksten zijn...

Familiebedrijf moet meerwaarde uit streek halen

Multifunctionele landbouw

Ruim tien ondernemers in het Land van Heusden en Altena blazen de afzet van streekproducten nieuw leven in. Ze lanceerden onlangs een nieuw merk en logo: Puur Altena. Pluimveehouder Theo Koekkoek uit Almkerk is een van de initiatiefnemers. Hij vindt...

Eiwit uit kippenhuid voor voedingsmiddelen

Regio Noord

DCP uit Ter Apelkanaal start een proef om eiwitten uit kippenhuiden te halen voor de voedingsmiddelenindustrie. Wanneer de proef slaagt wordt een fabriek gestart in Ter Apelkanaal.

Bruinrot op twee pootgoedbedrijven

Akker- & Tuinbouw

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een besmetting met bruinrot vastgesteld bij twee pootgoedbedrijven in Gelderland en Flevoland. Twee andere bedrijven zijn verdacht.

Leeuwarden vindt toerist belangrijker dan boer

Veehouderij

Een meerderheid van de gemeenteraad van Leeuwarden heeft gisteravond voor de motie van D66 gestemd om in het omgevingsplan toerisme en recreatie voorrang te geven op de melkveehouderij.

Fryslân en Wetterskip steken ruim tien miljoen in DAW

Regio Noord

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân stellen gezamenlijk 10,3 miljoen euro beschikbaar voor projecten vanuit de landbouw die bijdragen aan hetverbeteren van de waterkwaliteit.

'Gemeenten misbruiken bouwleges'

Algemeen

De bouwleges die gemeenten heffen lopen sterk uiteen. Dat blijkt uit een analyse van LTO Noord. De organisatie overweegt juridische stappen richting gemeenten.

Collectief Drentse glastuinders nog ver weg

Regio Noord

Het collectieve zuiveren van afvalwater door Drentse glastuinders staat op losse schroeven. Dat blijkt uit een onlangs gehouden bijeenkomst van glastuinders bij Van Geel Orchideeën in Erica.

Noorderzijlvest verleent vergunning voor peilproef

Regio Noord

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest verleent een vergunning aan de provincies Groningen en Fryslân voor de peilproef in het Lauwersmeer.

Koning en Maxima bezoeken Boerderijcampus

Algemeen

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima bezochten donderdagmiddag zorgboerderij Boerderijcampus in Tilligte tijdens het streekbezoek Noordoost-Twente.

'Toekomst voor landbouw met aanpassingen in Veenweide'

Regio Noord

Landschapsarchitect Peter de Ruyter pleit in zijn boek Vloeiend Landschap, over de toekomst van het Friese Landschap, voor een Deltaplan en Ruilverkaveling 2.0 voor een weerbaar en gezond landschap.

LTO Noord gaat in beroep tegen peilproef

Regio Noord

LTO Noord gaat in beroep tegen de watervergunning van provincie Groningen voor de proef met peilverhoging. Het algemeen bestuur van Waterschap Noorderzijlvest liet woensdagavond weten voor het verlenen van een watervergunning aan de provincie te...

Noorderzijlvest voor peilproef Lauwersmeer

Regio Noord

Een meerderheid van het algemeen bestuur van Waterschap Noorderzijlvest is voor de omstreden proef met verhoging van het peil in het Lauwersmeer. Dat bleek woensdagavond tijdens een drie uur lang debat over het verlenen van de watervergunning voor...

Tweehonderd boeren duiken in vruchtbare kringloop

Algemeen

Tweehonderd boeren zijn gestart met het project Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland. Na Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Vruchtbare Kringloop Overijssel gaan zij nu aan de slag met kringlooplandbouw voor het realiseren van milieu- en wateropgaven.

Streekboer ruikt kansen na verkoop van gele bloemkolen

Regio Noord

De Streekboer gaat verder met de verkoop van agrarische producten met 'een vlekje' om voedselverspilling te verminderen. Zaterdag draaide ze in Leeuwarden een succesvolle proef met de verkoop van gele bloemkolen van biologische...

'Verdienen aan natuur is lastig'

Multifunctionele landbouw

Paul de Dooij van adviesbureau De Natuurmakelaar maakte ruim honderd verdienmodellen voor natuurbeheerders. Hij roept agrarisch ondernemers op om meer om zich heen te kijken naar mogelijkheden voor verdienmodellen. De Dooij reageert op drie...

Minder animo Friese boer voor Nationale Burendag

Regio Noord

Het aantal Friese boeren dat zijn bedrijf openstelt voor Nationale Burendag ligt lager dan vorig jaar. Acht boeren gaan zaterdag samen met maximaal twintig buren koffiedrinken, dat waren er vorig jaar nog 24.

Staghouwer gaat van doorgaan peilproef uit

Regio Noord

De peilproef in het Lauwersmeer kan in februari gewoon doorgaan, ondanks het feit dat de vergunningverlening vertraging oploopt. Dat verwacht gedeputeerde Henk Staghouwer van provincie Groningen.

Waterschap steekt stokje voor vergunning peilproef Lauwersmeer

Regio Noord

Waterschap Noorderzijlvest weigert de aanvraag voor de watervergunning voor de proef met peilverhoging in het Lauwersmeer in behandeling te nemen. Volgens het schap is de aanvraag door de provincie Groningen nog onvolledig.

LTO mobiliseert boeren tegen watervergunning

Algemeen

LTO Noord Fryslân roept boeren op om woensdag 21 september massaal naar de vergadering van waterschap Noorderzijlvest te komen.

Animo voor melktap op het erf groeit

De belangstelling voor melktaps groeit. Melkveehouders hopen met de verkoop van rauwe melk de lage melkprijs wat te compenseren. Het levert veel boeren echter nog te weinig op om het als reële neventak te zien.

Achterland beschermd door opknapbeurt Waddenzeedijk

Regio Noord

De Waddenzeedijk ter hoogte van Zwarte Haan, Holwerd en Wierum is verbeterd. Het gaat om een traject van 13 kilometer. De laag Elastocoast. moet de dijk de komende vijftig jaar beschermd tegen erosie en hoogwater.

NAV in beroep tegen peilverhoging Lauwersmeer

Regio Noord

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) is in beroep gegaan bij de Raad van State tegen de voorgenomen proef met peilverhoging in het Lauwersmeer. De proef maakt deel uit van het Natura 2000 beheerplan. De NAV vindt de afwijzing van het ministerie...

Snel internet broodnodig op agrarisch bedrijf

Regio Noord

Na Flevoland, Friesland en Drenthe helpt ook Groningen boeren om snel internet op het agrarisch bedrijf te verwezenlijken. De provincies springen bij om de digitale kloof tussen stads- en plattelandsondernemers niet nog groter te laten worden.

Landbouw in beeld bij verdubbeling N33 Zuidbroek

Regio Noord

Rijkswaterstaat en provincie Groningen gaan de gevolgen voor de landbouw op de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam onderzoeken. Dit nemen ze mee in de keuze voor een voorkeursalternatief. LTO Noord Groningen had om een...

Cumela en politie op de bres voor verkeersveiligheid

Mechanisatie

Politie Noord-Nederland besteedt dit najaar extra aandacht aan de verkeersveiligheid van landbouwvoertuigen. Ze ontwikkelde samen met Cumela een folder over wet- en regelgeving die ze tijdens controles en voorlichtingbijeenkomsten uitdeelt.

Wolf duikt op in Twente

Algemeen

Inwoners hebben zaterdagmorgen vrijwel zeker een wolf gezien in de omgeving van het Beuninger Achterveld in Twente. Dat meldt Tubantia.

Open dag maatschap Roelofsen trekt duizend man

Veehouderij

De open dag vrijdag bij melkveehouder Johan Roelofsen in Kollumerpomp heeft zo'n duizend mensen getrokken. De ondernemer heeft sinds juli een 0+6+0-rijige ligboxenstal in gebruik met plaats voor 360 koeien.

Argentinië zet in op versterken landbouwrelatie Nederland

Algemeen

Argentinië wil de agrarische productie de komende jaren verdubbelen. Het land zoekt hierin de samenwerking met Nederland. De economische missie van staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) volgende week aan het Zuid-Amerikaanse land staat in het teken...

Koeien dood bij brand in Beek

Regio Oost

In een schuur aan de Den Hamweg in Beek heeft vrijdagmiddag een brand gewoed. Daarbij zijn zeven stuks rundvee omgekomen, meldt Omroep Gelderland.

Erwin van den Berg voorzitter Hollands Particulier Grondbezit

Regio West

Erwin van den Berg (45) is de nieuwe voorzitter van het Hollands Particulier Grondbezit (HPG). Hij volgt Reinier van Elderen op, die veertien jaar voorzitter was van de Noord- en Zuid-Hollandse vereniging van grondeigenaren.

Ooststellingwerf krijgt Kenniscentrum Bodem

Regio Noord

Gemeente Ooststellingwerf gaat een Kenniscentrum Bodem realiseren. Hiermee wil de gemeente in 2020 een koploperspositie in Noord-Nederland innemen op het gebied van kennis en duurzaam bodembeheer en verbetering van de bodem.

LTO Noord bezorgd over boeren rond Drentsche Aa

Regio Noord

In de provincie Drenthe leven plannen om het agrarische gebruik in de beekdalen van de Drentse Aa te beëindigen. Tot die conclusie komt LTO Noord Drenthe na het lezen van de concept-Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0, in opdracht van het Overlegorgaan...

40 miljoen euro voor snel internet buitengebied Groningen

Regio Noord

Provincie Groningen, de Economic Board Groningen (EBG) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) stellen samen een regeling van 40 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van snel internet in de provincie Groningen. Het doel is dat eind 2018 alle...

Moeder en kind samen bij boerenopvang in Wintelre

Multifunctionele landbouw

Henri en Mariska van de Ven van zorgboerderij en varkenshouderij De Vennekuus in Wintelre beginnen volgend jaar als een van de eerste zorgboerderijen met moeder-en-kindopvang. 'Er is veel vraag naar dit soort opvang, maar te weinig geld om die...

Kansen voor grote modderkruiper en groene glazenmaker

Regio Noord

In de Oost-Groningse veenwijken is veel potentie voor beheer van de grote modderkruiper. Dat blijkt uit onderzoek van Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland (Ravon). De instantie probeert via DNA-sporen de leefgebieden van de vissoort in...

Strengere controle declaratie zorgboerderij

Multifunctionele landbouw

De Sociale Verzekeringsbank gaat declaraties voor uitbetalingen van het persoonsgebonden budget (PGB) en zorgovereenkomsten strenger controleren. Volgens de verzekeringsbank is de helft van de declaraties onvolledig ingevuld. Dit treft ook...

'Meer advies over gezond eten'

Multifunctionele landbouw

Diëtiste Yvon van de Wetering zette met Westlandse telers en andere ondernemers 'Bakkie gezond' op. 'De meerwaarde ten opzichte van andere maaltijdboxen is dat wij de consument adviseren over gezond voedsel. Daarbij willen wij het Westlandse product...

SPNA en Delphy blazen biologische conserventeelt nieuw leven in

Akker- & Tuinbouw

Delphy, het vroegere DLV Plant, en Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) blazen de biologische conserventeelt in Noord-Nederland nieuw leven in.

Corpsballen Minerva vergapen zich aan melkrobot

Veehouderij

Het melkveebedrijf van Gerard van der Hulst in Hazerswoude was afgelopen week de uitvalsbasis van zo'n vijfhonderd studenten. Voor het eerst sinds haar bestaan hield studentenvereniging Minerva haar introductieweek bij een boer.

'Derde Friese melkveehouders aan slag met natuurinclusieve landbouw'

Regio Noord

Een derde van de Friese melkveehouders, zo'n zes- tot zevenhonderd, moet de komende vier jaar aan natuurinclusieve landbouw doen. Deze ambitie spraken onder andere provincie Fryslân, de agrarische natuurcollectieven en LTO dinsdag uit tijdens de...

Radboud Universiteit onderzoekt effect hogere peilen Friese veenweide

Regio Noord

De Radboud Universiteit Nijmegen onderzoekt komende jaren de effecten van hogere waterpeilen in het Friese Veenweidegebied. De provincie draagt 350.000 euro subsidie bij aan het onderzoek, dat tot 2020 loopt.

RWE vraagt om gesprek boeren en tegenstanders windmolens Meeden

Regio Noord

Energiebedrijf RWE heeft gemeente Menterwolde gevraagd om de boeren en tegenstanders windmolens in Meeden om tafel te zitten om verdere escalatie te voorkomen. Dat zegt woordvoerder Ronald Sutmuller.

Alex Vissering zingt tussen koeien in koepelstal

Veehouderij

Ruim 150 mensen kwamen zaterdagavond af op het concert van de Groningse zanger Alex Vissering in de koepelstal van biologische melkveehouders Harry en Chonda Luring in Onstwedde.

'Wonen bij zorgboer neemt vlucht'

Multifunctionele landbouw

Stichting Boer en Zorg in Noord-Nederland (Bezinn) gaat zich als eerste zorgboerenorganisatie in Nederland toespitsen op 24 uurszorg. Naar verwachting krijgen zorgboerderijen en zorginstellingen binnenkort groen licht van zorgverzekeraars voor de...

PvdD wil versneld saneringsplan asbestdaken

Regio Noord

De Tweede Kamer-fractie van de Partij voor de Dieren wil een versneld saneringsplan van asbestdaken. Dat stelt ze in Kamervragen aan staatssecretaris Martijn van Dam en minister Stef Blok (wonen).

Windmolenboeren Meeden verrast door blikjes met beton in percelen

Regio Noord

Tien boeren bij Meeden die plannen hebben voor windmolens hebben deze week meer dan honderd anderhalf liter conservenblikjes met beton aangetroffen in hun percelen. Volgens graszaadteler Haijo ten Have uit Scheemda is dit een actie van tegenstanders...

Asbest in zetmeelaardappelen Orvelte

Regio Noord

Het akkerbouw en zoogkoeienbedrijf van maatschap Willems uit Orvelte zit nog voor een deel op slot nadat begin deze week brand uitbrak bij hun buren, pluimveehouderij Jansen. Op het erf en in de zetmeelaardappelen van Willems daalden asbestdeeltjes...

Terschellinger pinken maken strandwandeling

Regio Noord

De verbazing onder toeristen op Terschelling was groot, toen ze onlangs pinken en paarden van tien boeren op Terschelling op het strand zagen lopen. De dieren waren uit het nabijgelegen natuurreservaat De Boschplaat gebroken.

Met melkrobots meer tijd voor watersportcamping

Multifunctionele landbouw

André en Willemke Huitema uit Heeg investeerden in twee Lely-melkrobots om zich meer te kunnen richten op hun camping. 'Hier verblijven dagelijks meer dan tweehonderd mensen.'

LTO Littenseradiel wil overleg landbouwverkeer

Regio Noord

LTO Noord Littenseradiel gaat mogelijkheden onderzoeken om de overlast van landbouwverkeer in de gemeente te beperken. Binnenkort gaat de afdeling hierover overleggen.

Man ernstig gewond na trekkerongeluk in weiland Holwerd

Regio Noord

Een 68-jarige inwoner van Holwerd raakte vrijdag aan het einde van de ochtend ernstig gewond in een weiland aan De Hoarnen in zijn woonplaats.

FF Boeren! in Gaasterland gaat collega's prikkelen

Regio Noord

FF Boeren! in Gaasterland wil zijn concept van open dagen bij agrarische bedrijven in het hele land uitrollen. Volgens bestuurslid Willeke Veldman komt er vraag van boeren uit Drenthe en Zuid-Holland. ‘We moeten niet iedere keer opnieuw het wiel...

Boeren en Buren duikt in keten

Multifunctionele landbouw

Boeren & Buren heeft onlangs een webplatform gelanceerd in Nederland. Hiermee wil het netwerk de korte keten versterken om zo het voedselsysteem te verbeteren. Enkele buurderijen zijn inmiddels in opbouw.

'Afzet zonnebloemen heel goed dit jaar'

Regio Noord

De afzet van zonnebloemen is dit jaar heel goed. Dat geeft kweker Eduard Daling uit Smilde aan. Samen met zijn zoon Martijn Daling teelt hij sinds vier jaar zonnebloemen. De bloemen gaan naar supermarktketens Albert Heijn en Jumbo.

PvdD tegen uitbreiding nertsenfokkerij Aduard

Veehouderij

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Groningen is tegen de uitbreidingsplannen van een nertsenfokkerij in Aduard. Dat blijk uit Statenvragen aan het provinciebestuur.

Voedselverspilling leeft bij consument en teler

Multifunctionele landbouw

Het terugdringen van voedselverspilling wint aan populariteit. Het laatste jaar ontstonden allerlei initiatieven om de consument en teler van verspilling te doordringen. En dat werpt zijn vruchten af, merken ze bij De Verspillingsfabriek in Veghel,...

Gemeenten staan mestopslag in veld toe

Regio Noord

Gemeenten Veendam en Pekela gaan mestbassins op veldkavels toestaan. Zij hebben hiervoor in een ontwerpvisie Mestopslag Buitengebied voorwaarden gesteld.

Boer opent koepelstal voor concerten

Regio Noord

Niet alleen koeien ook artiesten weten de nieuwe koepelstal van biologisch melkveehouder Harry Luring in het Groningse Onstwedde inmiddels te vinden.

Geitenhouders verder met serrestal jongvee

Regio Noord

Walte en Willeke Veldman uit Wijckel willen uitbreiden naar een bouwblok van 1,5 hectare. Na een serrestal voor de 650 geiten, hopen ze in 2018 een serrestal voor het jongvee te bouwen.

Geitenhouders verder met serrestal jongvee

Regio Noord

Walte en Willeke Veldman uit Wijckel willen uitbreiden naar een bouwblok van 1,5 hectare. Na een serrestal voor de 650 geiten, hopen ze in 2018 een serrestal voor het jongvee te bouwen.

'Kamp in overleg met LTO over bodemdaling'

Regio Noord

Tweede Kamerleden van de PvdA vragen minister Henk Kamp (EZ) om met LTO Noord te overleggen over de onduidelijkheid rond ongelijkmatige bodemdalingen in het aardbevingsgebied van Groningen.

'Kamp in overleg met LTO over bodemdaling'

Regio Noord

Tweede Kamerleden van de PvdA vragen minister Henk Kamp (EZ) om met LTO Noord te overleggen over de onduidelijkheid rond ongelijkmatige bodemdalingen in het aardbevingsgebied van Groningen.

‘Veen in Friesland anders dan in westen’

Regio Noord

Vegelinsoord - Hoewel de techniek van onderwaterdrainage in het Zuid-Hollandse Zegveld al bewezen is, is het van belang dat er ook in Friesland proeven mee worden gedaan, stelt Niek Bosma van Wetterskip Fryslân. ‘De situatie is in Friesland heel...

Recordaantal dieren schapenkeuring Blijham

Regio Noord

Een recordaantal schapen doet zaterdag mee aan de Texelaarkeuring in Blijham. Het gaat om 170 dieren, vorig jaar waren dat er nog vijftig.

Recordaantal dieren schapenkeuring Blijham

Regio Noord

Een recordaantal schapen doet zaterdag mee aan de Texelaarkeuring in Blijham. Het gaat om 170 dieren, vorig jaar waren dat er nog vijftig.

Akkervogelbeheer van start in Friesland

Regio Noord

Na onder andere Groningen en Flevoland is in Friesland ook akkervogelbeheer van start gegaan.

Akkervogelbeheer van start in Friesland

Regio Noord

Na onder andere Groningen en Flevoland is in Friesland ook akkervogelbeheer van start gegaan.

Pilot onderwaterdrainage in Friese veenweide

Regio Noord

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân zijn bij acht melkveehouders in het Friese veenweidegebied een proef met onderwaterdrainage gestart. Die moet onder andere de opbrengst in droge zomers verhogen en inklinking van veen en daarmee de bodemdaling...

Pilot onderwaterdrainage in Friese veenweide

Regio Noord

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân zijn bij acht melkveehouders in het Friese veenweidegebied een proef met onderwaterdrainage gestart. Die moet onder andere de opbrengst in droge zomers verhogen en inklinking van veen en daarmee de bodemdaling...

Derde kalverdrieling bij familie Terpstra (video)

Regio Noord

Voor de derde keer heeft een koe bij melkveehouders Jetze, Hiltje, Renske en Bouke Terpstra uit het Zuidwest-Friese Wijckel een drieling gekregen.

Derde kalverdrieling bij familie Terpstra

Regio Noord

Voor de derde keer heeft een koe bij melkveehouders Jetze, Hiltje en dochter Renske Terpstra uit het Zuidwest-Friese Wijckel een drieling gekregen.

PvdA stelt Kamervragen over bodemdaling

Regio Noord

PvdA'ers Jan Vos en Tjeerd van Dekken willen van minister Henk Kamp (EZ) duidelijkheid over de ongelijkmatige bodemdaling in Groningen. Dat bericht RTV Noord.

PvdA stelt Kamervragen over bodemdaling

Regio Noord

PvdA'ers Jan Vos en Tjeerd van Dekken willen van minister Henk Kamp (EZ) duidelijkheid over de ongelijkmatige bodemdaling in Groningen. Dat bericht RTV Noord.

LTO Noord: meer studie naar bodemdaling

Regio Noord

LTO Noord Groningen wil meer onderzoek naar de ongelijkmatige bodemdaling in de provincie Groningen. Volgens Annette van Velde van de Klankbordgroep Mijnbouwschade is de studie in opdracht van Commissie Bodemdaling te kort door de bocht.

Friese PAS aangescherpt

Regio Noord

Fryslân heeft de PAS aangescherpt. Boeren mogen hun Natuurbeschermingswetvergunning niet inwisselen voor een PAS-aanvraag.

Friese PAS aangescherpt

Regio Noord

Fryslân heeft de PAS aangescherpt. Boeren mogen hun Natuurbeschermingswetvergunning niet inwisselen voor een PAS-aanvraag.

Vekabo mikt op late boekingen

Belangenorganisatie Vekabo Nederland mikt met last minute naar de boer op een hogere bezetting van de 1.400 accommodaties in de zomer. De nieuwe boekingssite is sinds kort in de lucht.

Festivalgangers aan de bokkenburger

Regio Noord

Ruim twintig bokken, drie stierkalveren en tientallen leghennen werden dit weekend verorberd op het Welcome to the Village-festival in Leeuwarden.

Hogere productie vergister Dairy Campus

Regio Noord

De mestvergister op de Dairy Campus in Leeuwarden is maandag nieuw leven ingeblazen. Er kan meer biogas worden geproduceerd tegen lagere kosten.

Rietproef Lauwersmeer gaat door

Regio Noord

De rietproef in het Lauwersmeer gaat door. Het ministerie van Economische Zaken heeft het beheerplan Natura 2000 voor het Lauwersmeergebied vastgesteld.

Boeren Onnen zetten weidevogel op 1

Regio Noord

Zes boeren rond Onnen hebben in de Onnerpolder 120 hectare agrarische grond van provincie Groningen gekocht voor particulier natuurbeheer. Een nieuwe tak van sport, met als doel van de polder een topgebied voor weidevogels te maken.

LTO Fryslân: aan de slag met veenweidevisie

Regio Noord

LTO Noord Fryslân is ingenomen dat de brede Friese georganiseerde landbouw samen met provincie en Wetterskip Fryslân invulling gaat geven aan de veenweidevisie.

Landbouw helpt bij veenweidevisie

Regio Noord

Zeven landbouworganisaties in Fryslân gaan de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân helpen bij de uitvoering van de Veenweidevisie. De landbouwsector sluit bestuurlijk en ambtelijk aan. Zo komt er een Bestuurlijk Overleg Veenweide

Afdelingsbestuurders duiken in fruitteelt

Regio Noord

Rond de twintig afdelingsbestuurders en het provinciaal bestuur van LTO Noord Groningen kregen vrijdagmiddag een rondleiding over het fruitteelbedrijf Oudebosch in Niehove.

Zorgboeren Vechtdal luiden noodklok

Zorgboeren in het Overijsselse Vechtdal luiden de noodklok over de verregaande kortingen in de zorg.

Fryslân akkoord met peilproef Lauwersmeer

Regio Noord

Na provincie Groningen heeft ook provincie Fryslân het Natura 2000-beheerplan Lauwersmeer vastgesteld.

LTO Noord eist onderzoek dubbele dijk

Regio Noord

LTO Noord Groningen wil een onderzoek naar de effecten van de dubbele dijk tussen de Eemshaven en Delfzijl op de bodem, het oppervlaktewater en de gewassen van aangrenzende landbouwpercelen.

Meer zorgen over peilproef na hevige regen

Regio Noord

LTO Noord Fryslân vindt dat provincie- en waterschapsbestuurders zich na de fikse regenbui van vrijdag achter de oren moeten krabben of ze de peilverhoging in het Lauwersmeergebied moeten doorzetten.

LTO wil boerenvisie in veenweideproject

Regio Noord

De brede landbouw in Friesland heeft vrijdagmiddag het tienpuntenplan over uitwerking van de veenweidevisie overhandigd aan gedeputeerde Sietske Poepjes en dagelijks bestuurder Jan van Weperen van Wetterskip Fryslân.

Fryslân ziet geen alternatief peilverhoging

Regio Noord

Provincie Fryslân ziet geen andere alternatieven voor de proef met de peilverhoging in het Lauwersmeergebied.

Boerengilde levert eigen merk weidezuivel

Regio Noord

Boerengilde, Vogelbescherming en Noorderlandmelk lanceren 7 juni op het bedrijf van Sjirk Reijenga in Idezega een nieuw weidezuivelmerk. Dat komt in de winkels van Jumbo te liggen.

Vos op rooftocht in jongveestal Appelscha

Regio Noord

De verbazing bij melkveehouder Harry Doornenbal in Appelscha was groot toen hij zaterdag een vos in zijn jongveestal zag. 'Mijn zoon kwam binnen en zei: er zit een vos achter in de stal. Ik dacht eerst dat het een kat was.'

Dairy Campus trekt ruim 6.500 mensen

Veehouderij

De opening van de nieuwbouw van Dairy Campus bij Leeuwarden en de open dagen hebben ruim 6.500 mensen getrokken.

Dierenactivisten breken in bij pluimveebedrijf

Algemeen

Aanhangers van '269life The Netherlands' hebben vannacht ingebroken en videobeelden gemaakt op het pluimveebedrijf Visscher in Dalfsen.

College Westerveld wil landbouwsluis

Regio Noord

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Westerveld wil een landbouwsluis in De Mussels bij Dwingeloo.

NVWA: steviger toezicht werpt vruchten af

Algemeen

Het toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wordt steeds slagvaardiger. Dat stelt de NVWA in haar jaarverslag.

Bevingsbestendigere stal Groningen gewild

Regio Noord

Er is veel animo voor nieuwe agrarische gebouwen in het aardbevingsgebied van Groningen. Voor de nieuwbouwregeling van de NAM hebben zich in amper een half jaar tijd vijftig boeren gemeld.

200 miljoen euro voor varkenshouderij

Veehouderij

De varkenssector kan een steunpakket ter waarde van 200 miljoen euro tegemoetzien.

Delegatie Myanmar bezoekt pluimveesector

Veehouderij

Een delegatie uit de pluimveesector uit Myanmar heeft Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen bezocht.

Stadsboerderij naar Rotterdam Centraal

Regio West

Stadboerderij Uit Je Eigen Stad heeft plannen voor een vestiging op Rotterdam Centraal. Ze start hiervoor een crowdfunding.

Ecodorp op oud Avebe-terrein stap dichterbij

Regio Noord

Het voormalige Avebe-terrein in Ter Apel is beeld voor een ecodorp. Minister Henk Kamp (EZ) heeft de bouwregels voor het dorp deze week versoepeld.

Jongere heeft het te druk voor GrAJK-dag

Regio Noord

Akkerbouwers hebben het te druk voor de eerste dag van het Gronings Agrarische Jongeren Kontakt (GrAJK). Het bestuur heeft de bijeenkomst daarom verplaatst naar het najaar.

LTO Noord baalt van afblazen veedebat

Regio Noord

Het akkoord tussen LTO Noord en de Natuur en Milieufederatie Drenthe over de intensieve veehouderij in gemeente Aa en Hunze heeft donderdagavond tot het vroegtijdig afblazen van de commissievergadering over het concept-bestemmingsplan buitengebied...

Vaarskalfdrieling geboren in Terwispel

Regio Noord

Op het bedrijf van Oeds en Mieke de Vos in Terwispel is zondag een vaarskalfdrieling (v. Delta Enigma) geboren. De vaarzen wegen 35 kilo en zijn gezond, stelt de boer.

Boeren Ten Boer starten gebiedscoöperatie

Regio Noord

Twee melkveehouders bij Ten Boer, Adrian Langereis en Henk Kooistra, hebben het initiatief genomen tot Gebiedscoöperatie Woldwijk.

Boerentoer voor Groninger Statenleden

Regio Noord

Zo'n zeventien Statenleden van de provincie Groningen gingen woensdag langs drie agrarische bedrijven in de provincie. Dit gebeurde op uitnodiging van LTO Noord Groningen.

Geen opvolger voor boerencamping

Voor veel boerencampings is geen opvolger. De laatste paar maanden sloten daarom acht VeKaBo-boerencampings. Dat geeft voorzitter Ellen Kok van brancheorganisatie VeKaBo Nederland aan.

Herbestemming is zaak van lange adem

Regio Noord

Minister Stef Blok van het ministerie voor Wonen en Rijksdienst opende deze week in Garyp zeven woningen in een voormalig melkveebedrijf.

De Streekboer haalt 100.000 euro op

Regio Noord

De Streekboer in Nieuwehorne heeft in een maand tijd 100.000 euro opgehaald met crowdfunding. Dat is 50.000 euro meer dan verwacht.

In één werkgang mais zaaien en bemesten

Regio Noord

Rudy Gorter van loonbedrijf De Samenwerking in Elsloo kan in één werkgang mais zaaien en mest uitrijden.

Crowdfunding inkomstenbron boerennatuur

Boeren die buiten het reguliere agrarische natuurbeheer vallen, zoeken steeds meer naar andere mogelijkheden om vogels te beschermen. De vorig jaar opgerichte Stichting Natuurfonds NL wil via crowdfunding ondernemers motiveren.

Stieren aan de wandel in Terneuzen (video)

Regio Zuid

Twee losgebroken stieren hebben maandagavond voor overlast gezorgd in Terneuzen. Een persoon die de dieren wilde vangen, raakte gewond.

GrAJK-voorman Maters wil één boerenfront

Regio Noord

De nieuwe voorzitter van het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK) Gerald Maters uit Niekerk (De Marne) gaat de samenwerking met LTO Noord meer opzoeken.

Dauwtrappen bij vleesveehouder in Rohel

Regio Noord

Vleesveehouder Steven van der Zee dauwtrapte op Hemelvaartsdag met een groep belangstellenden op zijn land in Rohel.

Pluimveestal brandt uit in Tzum

Regio Noord

Een pluimveestal in het Friese Tzum is in de nacht van donderdag op vrijdag afgebrand.

Reclamebord in Noordoostpolder mag

Regio Noord

Boeren in de Noordoostpolder (NOP) reageren gematigd positief op het bericht dat ze geen vergunning meer hoeven aan te vragen voor het plaatsen van reclameborden.

ANOG zet drone in voor akkervogels

Regio Noord

Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG) gaat een proef doen met drones om akkervogels te monitoren. Volgens voorzitter Jan Willem Kok is het lastiger om vrijwilligers te vinden voor de bescherming van akkervogels.

'Aspergeseizoen nog nooit zo laat'

Regio Noord

Door de kou komt het aspergeseizoen bij Ronnie en Bert Bruins in Ter Apel traag en moeizaam op gang.

Meer steun voor kievit in mais

Regio Noord

De Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) wil de kansen voor broedende kieviten in maispercelen vergroten. De bond breidt het project 'Kievit vrij baan in mais' dit jaar fors uit.

'Multifunctionele boer vergeet regelgeving'

Startende multifunctionele landbouwbedrijven verdiepen zich nog te weinig in de wet- en regelgeving die op ze afkomt. Dat merkt Maria van Boxtel van Land & Co.

Provincie blijft in gesprek over peilproef

Regio Noord

Provincie Groningen kijkt bij de totstandkoming van de peilproef in het Lauwersmeer naar de inbreng van de boeren. Dat geeft gedeputeerde Henk Staghouwer aan. 'We blijven met boeren in gesprek.'

Fryslân maakt vaart met snel internet

Regio Noord

Provincie Fryslân gaat samen met gemeenten en een marktpartij de aanleg van glasvezel in buitengebieden versnellen.

'Bieten hebben het niet gemakkelijk in kou'

Regio Noord

De sneeuw in Drenthe en Groningen houdt veel boeren bezig, blijkt uit foto's op Twitter. Akkerbouwer Jan Reinier de Jong in Odoorn controleerde vanmorgen zijn besneeuwde bietenpercelen. 'Ze hebben het niet gemakkelijk met de kou.'

LTO multifunctioneel: check inschrijving KvK

LTO Vakgroep Multifunctionele Landbouw roept boeren met een neventak te checken of ze bij de Kamer van Koophandel (KvK) zijn ingeschreven met als hoofdactiviteit agrarisch bedrijf.

Boeren Vechtdal trappen eigen fietsroutes af

Regio Oost

Achttien boeren met een neventak in het Overijsselse Vechtdal hebben drie fietsroutes langs hun bedrijven ontwikkeld. Boeren hopen door deze samenwerking meer neveninkomsten te genereren. Twee wethouders trapten de routes donderdagmiddag af.

LTO Groningen blij met ruimte veehouderij

Regio Noord

LTO Noord Groningen is blij met de 'doorbraak' in het intensieve veehouderijbeleid van provincie Groningen. De provincie haalt het slot af van de bedrijven in gele en groene gebieden.

LTO blij met resultaten biomonitoring REC

Regio Noord

LTO Noord-afdeling Franekeradeel-Harlingen is tevreden over de definitieve resultaten van de biomonitoring rond de Reststoffenenergiecentrale (REC).

CDA Groningen wil verlenging asbestregeling

Regio Noord

De Groningse CDA-Statenfractie wil verlenging voor de regeling asbest eraf, zonnepanelen erop. Sinds vorige week is het provinciale geld voor deze regeling op.

CDA vreest hertenschade

Regio Noord

De Statenfractie van het CDA in Friesland vreest voor schade in de omgeving van het Drents-Friese Wold door edel- en damherten als provincie Friesland evenals Drenthe het natuurgebied openstelt voor deze dieren.

Den Blanken erkend Lakenvelderfokker

Regio Noord

Arie den Blanken uit Makkinga is sinds zaterdag erkend Lakenvelderfokker. Hij kreeg van Stichting Zeldzame Huisdierrassen het erkenningsschildje uitgereikt.

Spaarwater zorgt voor meeropbrengst

Regio Noord

Zoetwaterberging, het verminderen van verzilting en druppelirrigatie die leidt tot opbrengstverhoging. Het is allemaal mogelijk, blijkt uit proeven van Spaarwater in Noord-Nederland. De grote vraag is of de maatregelen toegepast kunnen worden in de...

Gerald Maters voorzitter AJK Groningen

Regio Noord

Akkerbouwer Gerald Maters uit Niekerk is de nieuwe voorzitter van het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK). Hij nam deze week het stokje over van Willem Smits.

Noorden: compensatie grondgebondenheid

Regio Noord

Groningen, Fryslân en Drenthe hebben er vertrouwen in dat grondgebondenheid een belangrijk gespreksthema wordt tijdens het fosfaatdebat. Dat zeggen zij voorafgaand aan het fosfaatdebat donderdag in de Tweede Kamer.

Boer en wetterskip pakken wateroverlast aan

Regio Noord

Twintig boeren en Wetterskip Frsylân gaan de wateroverlast in De Harken, ten oosten van Makkinga aanpakken. Ze ondertekenden woensdag een samenwerkingscontract.

'Keukentafelgesprekken te vrijblijvend'

Regio Noord

De keukentafelgesprekken over onder andere kleur- en materiaalgebruik, nokhoogte van agrarische bedrijven en erfbeplanting in Drenthe, Friesland en Groningen is te verblijvend. Dat constateert de Noordelijke Rekenkamer

Overheden willen extra geld aardbevingsregio

Regio Noord

Het kabinet moet in de komende voorjaarsnota extra geld vrijmaken om provincie Groningen weer perspectief te geven. Dat schrijven de provincie en twaalf gemeenten in het aardbevingsgebied in een brief aan het kabinet.

Boer zoekt architect in Hornhuizen

Regio Noord

Boeren en architecten bij elkaar brengen. Dat was het doel van de architectenmarkt voor boeren, zaterdag in Hornhuizen.

Ook VVD tegen aanwijzing Bildtdijken

Regio Noord

Na SGP is ook VVD in de Tweede Kamer tegen de aanwijzing van de Bildtdijken tot beschermd dorpsgezicht. De partijen hebben hierover donderdag een motie ingediend in de Tweede Kamer.

Wetterskip bekijkt advies Veenweidevisie

Regio Noord

Dagelijks bestuurder Jan van Weperen van Wetterskip Fryslân gaat kijken hoe het advies over de Friese veenweide eruit zag voordat het naar Provinciale Staten ging.

LTO maakt tienpuntenplan veenweide

Regio Noord

LTO Noord Fryslân heeft een tienpuntenplan met maatregelen voor de Friese veenweide gemaakt. Volgende week heeft ze hierover overleg met AJF, Friesch Grondbezit, agrarische collectieven en NMV.

'Eigenlijk nog te nat om kunstmest te strooien'

Regio Noord

Loonwerker Ronald Bos uit Hoornsterzwaag loste donderdag bij een melkveehouder in Hoornsterzwaag twee grote kuubszakken met kunstmest.

Wantrouwen over Veenweidevisie

Regio Noord

LTO Noord Fryslân roept de Friese politiek op nog eens goed naar de vorig jaar vastgestelde Veenweidevisie te kijken. Deze oproep volgt na de drie veenweidebijeenkomsten waar in totaal zeshonderd belangstellenden op afkwamen.

Eerste aspergeoogst voor Albada in Sondel

Regio Noord

Jelmer Albada uit Sondel maakt zich op voor zijn allereerste aspergeoogst. 'Het is heel spannend. Ik verwacht midden april de eerste asperges te steken.'

Natuurorganisaties hebben boer nodig

Algemeen

Natuurorganisaties moeten stoppen met roepen dat alleen de boer moet veranderen. Dat vindt Kirsten Haanraads, adviseur public affairs bij vereniging Natuurmonumenten.

Boerderijexcursie-jaar start met koeien (video)

TV-kok Miljuschka Witzenhausen heeft gisteren in de koeientuin van Hoeve Biesland in Delfgauw het boerderij-excursiejaar geopend.

Tulpenteler maakt lesmateriaal voor kleuters

Akker- & Tuinbouw

Tulpenteler Sandra Munster uit Slootdorp heeft samen met de KAVB en Greenport Noord-Holland Noord lesmateriaal ontwikkeld voor kleuters over de bloembollenteelt.

'Woning Groningen moeilijker verkoopbaar'

Regio Noord

De woningmarkt in het aardbevingsgebied in Groningen ontwikkelde zich tussen de zomer van 2012 en eind 2015 ongunstiger dan een vergelijkbaar gebied in de omgeving.

'Bouwen onder architectuur loont'

Regio Noord

Zo’n 25 boerderijen aan de Groninger Waddenkust hebben de afgelopen vijf jaar een facelift ondergaan. Het project ‘Boerderijen aan de Waddenkust’ werd donderdag in Midwolda afgesloten.

Festival Leeuwarden koopt stierkalveren

Regio Noord

Biologisch melkveehouder Jaring Brunia uit Raerd verkoopt drie stierkalveren aan festival Welcome to the Village in Leeuwarden.

'Uitwerking veenweide niet overal haalbaar'

Regio Noord

De uitwerking van de veenweidevisie zal niet over haalbaar zijn. Dat gaf melkveehouder Catrinus Deinum uit Feanwâlden de Statenleden van het CDA woensdag mee tijdens een werkbezoek aan zijn bedrijf.

Boeren Lemsterland naar zorgcentrum

Regio Noord

LTO Noord Lemsterland brengt de agrarische sector naar bewoners van zorgcentrum Suderigge in Lemmer. Zeven (oud)-boeren zijn gaan in gesprek met zeventig bewoners.

Kamp bekijkt ondergrondse 380 kV-verbinding

Regio Noord

Minister Henk Kamp van Economische Zaken gaat nogmaals bekijken of een deel van de voorgenomen 380 kV-hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten ondergronds kan worden aangelegd.

Boeren wordt minder in Friese veenweide

Regio Noord

Friesland wordt natter en de landbouw moet hierdoor inleveren. Dat bleek dinsdagavond in Sneek tijdens de veenweidebijeenkomst van de provincie en Wetterskip Fryslân.

Meer boeren gebruiken Waddenslib

Regio Noord

Meer boeren uit de Veenkoloniën gaan proeven doen met Waddenslib voor grondverbetering. Zo'n 900 ton zoute slib uit de Eemshaven wordt dit jaar naar de Veenkoloniën vervoerd, vorig jaar was dat 400 ton. Groningen Seaports streeft naar een vierjarige...

Boer Groningen krijgt geld voor architect

Regio Noord

Natuur- en landschapsvereniging Wierde en Dijk start samen met provincie Groningen een pilot om boeren te stimuleren onder architectuur een schuur of stal te laten bouwen.

Buitendijks Hallum blijft boerenland

Regio Noord

Het buitendijks land bij Hallum blijft agrarisch. De gemeenteraad van Ferwerderadiel nam de gewijzigde beheersverordening woensdagavond unaniem aan.

Koe speelt hoofdrol in Fries Museum

Regio Noord

In het Fries Museum in Leeuwarden is vanaf zaterdag een fototentoonstelling over koeien te zien van fotografen Cas Oorthuys (1908-1975) en Hans van der Meer (1955).

Koeienbeelden weer terug in Friesland

Regio Noord

De twee stenen koeienbeelden die ingemetseld zaten in de muur bij de hoofdgang van Benninga's Friesche Margarinefabriek in Leeuwarden zijn weer terug in Friesland.

Koedoetips zetten stads gezin in beweging

Regio West

Stichting Struinen & Vorsen, boeren, Hogeschool Inholland en provincie Zuid-Holland hebben een boekje ontwikkeld om jonge gezinnen uit de stad naar het platteland te trekken. Het boekje 'Koedoetips in de polder rondom Gouda' is dinsdagmiddag...

Weer beroep tegen dorpsgezicht Bildtdijken

Regio Noord

LTO Noord, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) en Het Friesch Grondbezit hebben opnieuw, pro forma, beroep aangetekend tegen het besluit van de rechtbank om de Bildtdijken aan te wijzen als beschermd dorpsgezicht.

BFVW: stop met zoeken kievitseieren

Regio Noord

De Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) roept haar vierduizend leden op te stoppen met eierzoeken.

Kramer naar RVO voor ander natuurbeheer

Regio Noord

Gedeputeerde Johannes Kramer gaat bij RVO namens IPO pleiten voor minder regelgeving in het nieuwe agrarisch natuurbeheer.

Sulveren Skries naar Staatsbosbeheer

Regio Noord

Staatsbosbeheer Noard-Fryslân heeft de Sulveren Skries (zilveren grutto) gewonnen. Gedeputeerde Johannes Kramer reikte de prijs vrijdagmiddag uit tijdens de tiende weidevogelkennisdag in Earnewâld.

Achtkarspelen wil scherpere geurnorm

Regio Noord

Achtkarspelen schiet erg door in verscherping van het geurbeleid. Dat stelt LTO Noord. 'De gemeente snijdt zichzelf hiermee in de vingers.'

Groningen blijft mestvergisters steunen

Regio Noord

Provinciale Staten van Groningen blijven de komst van mestvergisters in de provincie ondersteunen.

Agnes de Boer: heftige, maar mooie week

Regio Noord

'Een heftige, maar mooie week.' Met deze woorden blikt biologisch melkveehoudster Agnes Boer uit Leens terug op haar woordvoering namens tweehonderd melkveehoudsters tijdens de actie Kalverliefde dinsdag in Den Haag.

Zorgboerderij struikelt over complexe zorg

Zorgboerderijen kunnen nog niet voldoen aan de groeiende vraag van gemeenten om kinderen met een complexe zorgvraag op een zorgboerderij te plaatsen.

Groenkindcentrum opent deuren in Nisse

Regio Zuid

Agrarische kinderopvang Windekind en BSO Windkracht 4-12 vormen samen met basisschool De Meidoorn in Nisse sinds kort een groenkindcentrum. De groene school wordt volgende maand geopend.

Zorgboerderij onderschat complexe zorg

Zorgboerderijen kunnen de complexe zorg aan kinderen makkelijk onderschatten. Dat blijkt uit het onderzoek 'Naar verantwoorde hulp voor jeugd op een zorgboerderij' van Inspectie Jeugdzorg en Inspectie Gezondheidszorg.

Ruim 400 scholieren leren over dode hoek

Regio Noord

Ruim vierhonderd basisschoolkinderen van alle zes basisscholen in Smilde leerden vrijdagmiddag over de dode hoek op de landbouwfair op het bloembollenbedrijf van Eduard Daling in Smilde.

Foto-oproep zet kwaad bloed bij nestbeschermer

Regio Noord

De oproep van Faunabescherming aan mensen in Friesland om foto's te maken van mensen die in het veld naar kievitseieren aan het zoeken zijn, zet kwaad bloed bij de weidevogelbeschermers.

Tuinbouw Berlikum test zuiveringsinstallatie

Regio Noord

Tuinders bij het Friese Berlikum gaan met het waterschap, LTO en de gemeente proefdraaien met een installatie om de zuiveringskosten te beperken. De installatie wordt dit jaar geplaatst.

Koeien praktijkcentrum Dronten naar buiten

Regio Noord

Ruim vijftig koeien van Aeres Praktijkcentrum Dronten gingen vanmiddag voor het eerst naar buiten.

Akkerbouw beproeft garnalendoppen

Regio Noord

Stichting Greenport Noord-Holland Noord en Projecten LTO Noord gaan onderzoek doen naar garnalendoppen als gewasbescherming voor akkerbouwers in de Waddenregio.

Fryslân staat bestrijden vos weer toe

Regio Noord

Voor het eerst sinds jaren mag via een lichtbak op vossen geschoten worden in Friesland om weidevogels te beschermen. Provincie Fryslân verleent hiervoor een ontheffing.

Friese collectieven blij met bejagen vos

Regio Noord

De Friese collectieven zijn blij dat de vos in Friesland met een lichtbak mag worden bestreden. Dat stelt voorzitter van het Friese collectievenberaad Wilco de Jong.

CvdK Fryslân eert eerste kievitsei in wei

Regio Noord

Commissaris van de Koning John Jorritsma werkt mee aan het ter plaatse eren van de vondst van het eerste kievitsei in het weiland. Dat heeft hij dinsdag in overleg met Gedeputeerde Staten besloten.

Afzet streekproduct grote hotels moet beter

Regio Noord

Boeren met streekproducten moeten zich beter verenigen zodat ze ook de grotere hotels en restaurants kunnen beleveren. 'Met eten en drinken kunnen we ons onderscheiden, en daarvoor heb ik jullie nodig.'

Opperste concentratie Wintershow in Pesse

Regio Noord

Cees Albring uit Drouwenermond was donderdag druk met het toiletteren van de koeien voor de Wintershow in Pesse die zaterdag gehouden wordt.

Boeren Sneek krijgen ondernemersfonds terug

Regio Noord

Boeren bij Nijefurd, Sneek en Bolsward kunnen het geld dat zij aan een ondernemersfonds Sudwest-Fryslân moeten betalen volledig terugvragen.

Noodbemesting tomatenkwekerij

Regio Noord

Het gevaar van een miljoenenstrop is geweken voor tomatenkwekerij Gardener's Pride in Berlikum. De 13 tot 14 hectare cherrytomaten worden na de brand van maandag weer bemest.

Multifunctioneel in knel met bedrijfstoeslag

Bedrijven die als nevenactiviteit landbouw hebben moeten dit jaar meer moeite doen voor de uitbetaling van hun toeslagrechten. In het ergste geval lopen ze hun toeslagen mis, blijkt uit gegevens van accountantskantoren.

LTO Noord wil verdienmodel in verordening

Regio Noord

LTO Noord Groningen doet een dringend beroep op provincie Groningen om het Groninger Verdienmodel in de provinciale omgevingsverordening op te nemen.

Ruimte voor landbouw Schiermonnikoog

Regio Noord

Boeren op Schiermonnikoog krijgen ruimte om te kunnen uitbreiden. Gemeente Schiermonnikoog past op aandringen van LTO Noord de regels aan.

Start Ommelandschapszuivel in Amsterdam

Regio West

Ontwerper Sietske Klooster ontwikkelt samen met vijf melkveehouders rond Amsterdam, collega-ontwerpers en zuivelverwerkers, een nieuwe zuivelcoöperatie: Ommelandschapszuivel Amsterdam. Ook in Brabant heeft ze hiervoor plannen.

LTO Noord: natuur jaagt eilander boer weg

Regio Noord

Door de verregaande natuurplannen verdwijnt de landbouw op de Waddeneilanden. Dat stelt LTO Noord.

Dik-Faber: onderzoek verbrede landbouw

Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) gaat bij staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam pleiten voor onderzoek in de multifunctionele landbouw (MFL).

SC Heerenveen gebaat bij nuchtere boer

Regio Noord

Melkveehouder Jorrit Jorritsma uit Oosterstreek is sinds deze week voorzitter van de raad van commissarissen (RvC) van SC Heerenveen. 'Boereneigenschappen als nuchterheid en discipline komen goed van pas in deze emotiefabriek.'

Winsum: Tennet-kabel onder Reitdiepdal

Regio Noord

De gemeenteraad van Winsum wil dat de hoogspanningskabel van Tennet onder het Reitdiepdal en Middag-Humsterland wordt geplaatst.

Stedelingen azen op stadsboerderij Dordrecht

Regio West

Bij Dordrecht moet binnen twee jaar een stadsboerderij verrijzen met een zorg-, horeca- en educatietak. Stichting Steunpunt Drechtstadsboer heeft hiervoor een voormalig akkerbouwbedrijf op het eiland van Dordrecht op het oog.

Spans zet duurzame vergaderlocatie op kaart

Regio Oost

Leanne Spans van biologisch melkveebedrijf Weidevol in Zwartsluis zet zich samen met Natuurmonumenten op de kaart als duurzame vergaderlocatie. Het afgelopen jaar kwamen zo'n tachtig bedrijven op bezoek.

Boeren Westerkwartier willen geen moeras

Regio Noord

In het Zuidelijk Westerkwartier wordt de komende jaren zo'n 2.000 hectare omgevormd tot natuur en waterberging. Grondeigenaren denken actief mee over de inrichting. 'We zitten niet te wachten op een groot moeras achter de deur.'

Akkers Bildtdijken bij Raad van State

Regio Noord

LTO Noord, NAV en Het Friesch Grondbezit gaan naar de Raad van State na het besluit van de rechter dat het akkerland bij de Bildtdijken beschermd dorpsgezicht blijft.

Kievitpopulatie sterk gegroeid (video)

Regio Noord

De kievitpopulatie is vorig jaar sterk gegroeid in Friesland. De stand in agrarische natuurbeheergebieden nam 40 procent toe. De opleving heeft mogelijk te maken met de muizenplaag.

Strengere controle op afwateringsgeulen

Regio Noord

Waterschap Hunze en Aa's gaat strenger toezien op het graven van afwateringsgeulen.

Boerderijeducatie Noord-Nederland breidt uit

Regio Noord

Na Groningen komt in Friesland en Drenthe dit jaar georganiseerde boerderijeducatie van de grond. Dat geeft Annely Langereis, educatieboerin en voorzitter van Stichting De Boer op Noord aan.

Ferwerderadiel: buitendijks snel agrarisch

Regio Noord

De gemeenteraad van Ferwerderadiel wil dat het college van burgemeester en wethouders de beheersverordening Waddenzee/Noordzee aanpast naar grondgebonden agrarisch gebruik.

300 kuub uit mestbassin Veendam in sloot

Regio Noord

Aan de Zuiderweg bij Veendam is deze week 300 kuub mest uit een mestbassin in de naastliggende sloot gestroomd. Vermoedelijk hebben vandalen de afsluiter meegenomen, laat Waterschap Hunze en Aa's weten.

VVD ongerust over verzilting bij peilproef

Regio Noord

VVD Fryslân is bezorgd over de verzilting van agrarisch grond bij de peilverhoging in het Lauwersmeer. De verzilting kan leiden tot waardedaling van landbouwgronden, aldus de liberalen.

LTO: voorstel Ferwerderadiel naar prullenbak

Regio Noord

Het college van gemeente Ferwerderadiel wil de beheersverordening Waddenzee/Noordzee niet wijzigen. Dat blijkt uit een voorstel naar de gemeenteraad.

LTO: boer weer betrokken in peildiscussie

Regio Noord

De landbouwsector bij Lauwersoog wordt weer betrokken in de discussie rond het experiment met peilverhoging in het Lauwersmeer.

Actie boeren Uitgeest tegen weg in polder

Algemeen

Ruim twintig leden van LTO Noord Noordzeekanaalgebied hebben zaterdag actie gevoerd bij het Fort aan den Ham in Uitgeest.

MOB wil sluiting varkensbedrijf Nijensleek

Regio Noord

Mobilisation for the Environment (MOB) wil een varkenshouderij aan de Polderweg in Nijensleek sluiten. Ze wil dit via de Raad van State afdwingen, meldt RTV Drenthe.

Onderzoek maaien riet Lauwersmeer

Regio Noord

Provincie Groningen gaat de mogelijkheden onderzoeken van het maaien van riet bij het Lauwersmeer. Dat blijkt uit een blog van gedeputeerde Henk Staghouwer.

'Boerencoöperatie Oregional is door dip'

Oregional was vijf jaar geleden een van de eerste regionale boerencoöperaties in Nederland. Na een dip zit de coöperatie nu weer in een positieve flow, merkt voorzitter Jos Bolk.

NAM ontwikkelt nieuwbouwwijzer

Regio Noord

De NAM heeft ingenieursbureau Grontmij en ruimtelijk adviesbureau Rombou de opdracht gegeven voor het maken van een nieuwbouwwijzer voor agrarische bedrijven. Hiermee hoopt zij vervolgschade door aardbevingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Samenwerking LTO en BoerenNatuur.nl

De nieuwe organisatie van agrarische collectieven BoerenNatuur.nl en LTO Nederland gaan samenwerken in de belangenbehartiging.

Pool gewond in chrysantenkwekerij

Akker- & Tuinbouw

Een Pool is levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij bij een chrysantenkweker in het Gelderse Poederoijen blootgesteld is aan een verboden bestrijdingsmiddel. Dat meldt het Brabants Dagblad.

LTO: snel oplossing lichte kalveren

LTO Nederland verwacht binnen twee tot drie weken met een totaalpakket te komen voor lichte kalveren die niet geschikt zijn voor vleesproductie.

Vijftig bouwaanvragen bij NAM

Regio Noord

Bij de NAM hebben vijftig boeren zich gemeld voor de nieuwbouwregeling.

Winsum kijkt naar strooibeleid in gemeente

Regio Noord

LTO Noord Winsum wil dat gemeente Winsum de gladheidbestrijding beter coördineert, met name richting loonwerkers.

Alex Datema voorzitter BoerenNatuur.nl

Melkveehouder Alex Datema uit het Groningse Briltil is unaniem benoemd tot voorzitter van BoerenNatuur.nl.

'Schadeclaim waardedaling oninteressant'

Regio Noord

Het is voor de meeste boeren volgens LTO Noord niet interessant om buiten een verkoop waardedalingsschade als gevolg van aardbevingen te claimen bij de NAM. Veel boeren hadden vragen hierover.

Gemeente Winsum onderzoekt maaibeleid

Regio Noord

Gemeente Winsum gaat onderzoeken of het maaien van bermen iets later kan plaatsvinden. Dat blijkt uit een gesprek met LTO Noord Winsum.

Hunze en Aa's: minder mestlozingen

Regio Noord

Steeds minder grote mestbassins knappen of lopen leeg in de sloten. Dat constateert Waterschap Hunze en Aa's.

Meer Wajongers bij boeren Noord-Nederland

Regio Noord

Uitkeringsorganisatie UWV gaat jongeren met een arbeidsbeperking (Wajongers) na Friesland ook in Groningen, Drenthe en Noord-Holland plaatsen op melkveebedrijven. Dat stelt Ken Leystra van UWV.

It Fryske Gea: zilte landbouw binnendijks

Regio Noord

Natuurorganisatie It Fryske Gea wil binnendijkse zilte landbouw langs de Friese waddenkust. Ook ziet de organisatie kansen voor een forse binnendijkse wateropvang. Dat blijkt uit haar visie Zilte Vitaliteit.

Kamp: vergoeding NAM voor bodembeweging

Regio Noord

De Nederlandse Aardolie Maatschappij moet schade door bodembeweging als gevolg van gaswinning vergoeden.

Boerinnen Hogeland samen in zorg

Regio Noord

Drie agrarische bedrijven met een zorg- en onderwijstak op het Hogeland werken sinds kort samen in de zorgverlening aan kinderen en jongeren. Met kleinschaligheid, zorg op maat en de groene zorg willen zij zich onderscheiden.

Weinig animo voor Friese muizenlening

Regio Noord

Slechts vijftien boeren met veel muizenschade hebben tot nu toe via provincie Fryslân een lening afgesloten. Dat zijn er aanzienlijk minder dan de provincie had verwacht.

BFVW: overleg rapen kievitseieren mislukt

Regio Noord

Het overleg tussen gedeputeerde Johannes Kramer en de Bond Friese Vogel Wachten (BFVW) over het rapen van kievitseieren is mislukt, meldt de BFVW.

Boeren bevingsgebied: compensatie grond

Regio Noord

Boeren in het gaswinningsgebied moeten net zo worden gecompenseerd voor hun grond, zoals dat ook gebeurt bij de aanleg van buizen en hoogspanningsleidingen. 'Een tientje per hectare is veel te weinig.'

Signaleringssysteem muis dit jaar klaar

Regio Noord

Het Early Warning Systeem voor een muizenplaag is in de loop van dit jaar ontwikkeld. Dat verwacht LTO-beleidsadviseur Wiebren van Stralen. LTO Noord is in overleg met provincie Fryslân hierover.

FNP: lagere pachtprijs duurzame grond

Regio Noord

De Fryske Nasjonale Partij (FNP) wil lagere pachtprijzen voor duurzame (biologische) grond. De Statenfractie heeft hierover vragen gesteld aan gedeputeerde Johannes Kramer.

PAS-ruimte Duinen Schier op

Regio Noord

De PAS-ruimte in het gebied Duinen Schiermonnikoog is op. Dat geeft provincie Fryslân aan. Ondernemers kunnen geen melding meer doen.

Onderzoek naar voortplanting muis

Regio Noord

Ecologisch onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga is in gesprek met Rijksuniversiteit Groningen (RUG) over onderzoek naar het voortplantingsgedrag van individuele muizen. De onderzoekers willen zich vooral richten op het bloed en het brein van de...

LTO inventariseert muizenverzekering

Regio Noord

LTO gaat bij leden inventariseren of er behoefte is aan een verzekering voor muizen en andere plaagdieren. LTO is in overleg hierover geweest met het Verbond van Verzekeraars.

RFC: 1,6 miljoen euro voor ijzelschade

Regio Noord

Royal FrieslandCampina (RFC) gaat boeren compenseren die melk moesten lozen vanwege de ijzel. Het gaat om ongeveer 1,6 miljoen euro.

Muizenworkshop op regiodag LTO Noord

Regio Noord

Op de Dag van LTO Noord van Fryslân, Groningen en Drenthe wordt stilgestaan bij het deze week gepresenteerde rapport over muizenplaag van onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga.

Ruim 800.000 euro voor jonge boeren Groningen

Regio Noord

Jonge boeren in Groningen die hun bedrijf willen moderniseren, krijgen hier de komende twee jaar 830.000 euro voor. Financiering van een windmolen behoort niet tot de mogelijkheden.

Wageningen UR start Smaakmissies

Wageningen UR wil met de nieuwe lesmethode Smaakmissies basisscholen naar educatieboerderijen trekken. De Smaakmissies zijn een verdieping van de Smaaklessen.

GrienLinks: verdroging Friesland aanpakken

Regio Noord

GrienLinks Fryslân wil de discussie over verdroging, waterpeilen en de 'radicale verandering' van de landbouw weer heropenen.

Campinggasten naar 'megastal' Kollum

Regio Noord

Melkveehouder Reijer den Hartog uit Kollum leidt honderden campinggasten van zijn buren rond onder de naam 'megastal'. Het vijfhonderd koeien tellende bedrijf kreeg onlangs de ondernemersprijs 2015 van Noordoost-Friesland.

Start Kollektievenberie Fryslân

Regio Noord

Het Kollektievenberie Fryslân is gestart. In het collectievenberaad zitten de zeven collectieven voor agrarisch natuurbeheer en LTO Noord.

Goede rammendag in Bijham

Regio Noord

De eerste rubriek oude rammen is afgelopen zaterdag tijdens de rammenkeuring in Blijham gewonnen door 0228-42462 van M. en O. Uineken uit Bonne.

Maatregelen ook in muisarme jaren (video)

Regio Noord

Om een muizenplaag zoveel mogelijk te voorkomen moeten boeren in Friesland ook in muisarme jaren maatregelen treffen.

LTO Groningen wil investeringsregeling

Regio Noord

LTO Noord Groningen wil een investeringsregeling voor agrarische bedrijven in het aardbevingsgebied van Groningen. Hiervoor zal LTO maandag pleiten tijdens het rondetafelgesprek over het gaswinningbesluit in de Tweede Kamer.

IJzelcompensatie NoorderlandMelk/A-ware

Algemeen

NoorderlandMelk en A-ware gaan de boeren, die melk moesten lozen vanwege de ijzel, 100 procent compenseren. Dat hebben de besturen van de bedrijven besloten.

LTO wil compensatie ijzelschade

Algemeen

LTO Nederland wil dat boeren in Noord-Nederland worden gecompenseerd voor het lozen van melk vanwege de ijzel. De verwachting is dat dit ook gebeurt, zegt voorzitter Kees Romijn van LTO-vakgroep Melkveehouderij.

CvK Friesland wil naar eerste kievitsei

Regio Noord

Commissaris van de Koning (CvK) John Jorritsma wil dit voorjaar in het weiland zelf de echtheid van het eerste kievitsei vaststellen. Hierdoor kan het nest blijven liggen.

LTO blij met voorkeur Seaports

Regio Noord

LTO Noord Het Hogeland is verheugd over het besluit van Groningen Seaports om de Eemshaven als voorkeurslocatie voor de heliport te kiezen.

Kaasroof schokt bond van zuivelbereiders

Er werd vorig jaar 8.500 kilo kaas bij agrarische bedrijven gestolen. Dat blijkt uit inventarisatie van NRC Handelsblad. De Bond van Boerderij-Zuivelbereiders (BBZ) reageert geschokt.

Boer maakt erven ijsvrij voor RFC

Regio Noord

Melkveehouder en loonwerker Anthony Brak uit het Friese Aldeboarn heeft woensdagnacht met zijn kalkstrooier vol zand de weg begaanbaar gemaakt voor de RMO's van Royal FrieslandCampina (RFC).

Voorkeur heliport in Eemshaven

Regio Noord

De Eemshaven blijft de voorkeurslocatie voor de vestiging van een heliport. Dat blijkt uit een brief van Groningen Seaports aan omwonenden.

'Hele nacht bezig om melk weg te laten lopen'

Regio Oost

Melkveehoudster Jeanet Brandsma uit Giethoorn is afgelopen nacht de hele nacht bezig geweest om melk weg te laten lopen naar de mestput. 'We waren er niet op ingericht.'

IJspret op boerenerven (video)

Regio Noord

Dat ijzel niet alleen voor hinder, maar ook voor ijspret zorgt, bewijzen tweets van boeren uit Noord-Nederland.

LTO Noord: strooibeleid onder loep

Regio Noord

Het strooibeleid van de gemeenten moet onder de loep. Dat vindt LTO Noord Groningen, Drenthe en Friesland. Ze hebben hierover een brief geschreven naar afdelingsvoorzitters.

Waterschappen: melk niet lozen op riool

Regio Noord

De noordelijke waterschappen verzoeken de boeren in Noord-Nederland dringend de melk niet te lozen op het riool, maar tijdelijk op te slaan en later te verwerken.

RFC: ophalen melk Noorden hervat

Regio Noord

Royal FrieslandCampina (RFC) rijdt weer in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. 'Het ophalen van melk is in grote delen van Noord-Nederland weer op gang gekomen.'

LTO Fryslân: ingrijpende maatregelen

Veehouderij

Dat Agrifirm en RFC niet meer rijden zijn ingrijpende maatregelen. Maar ijzel is overmacht. Dat stelt voorzitter van LTO Noord Fryslân Geart Kooistra.

NAM koopt De Plaats Melkema in Huizinge

Regio Noord

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft de kop-hals-rompboerderij De Plaats Melkema in het Groningse Huizinge gekocht.

RVO slecht bereikbaar door ijzel

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is dinsdag slecht bereikbaar voor agrarische vragen. Dat meldt de dienst via Twitter.

Agrifirm rijdt niet meer in uiterste noorden

Regio Noord

Agrifirm Feed rijdt niet meer in het meest noordelijke deel van Noord-Nederland. Tot nader order zijn de voerleveranties stopgezet, laat het bedrijf weten.

CBS: meer melkkoeien in Flevoland

Regio Noord

Het aantal melkkoeien in Flevoland is de laatste dertig jaar met 6 procent toegenomen, tegen de landelijke ontwikkelingen in. Het totaal aantal koeien in Nederland daalde in die periode met 30 procent.

Teler wil bittergourd naar Almere halen

Regio Noord

Een teler in Almere is met de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland en Albert Heijn in gesprek om de komkommer bittergourd op te nemen in het supermarktassortiment.

RvS: groen licht voor Polenhotel Swifterbant

Regio Noord

De Raad van State (RvS) heeft woensdag groen licht gegeven voor de bouw van een Polenhotel voor driehonderd arbeidsmigranten aan de Visvijverweg in Swifterbant.

LTO: aanpak zomerganzen in Alde Feanen

Regio Noord

Overzomerende ganzen moeten op een effectieve manier bestreden worden in het Natura 2000-gebied De Alde Feanen. Dat vindt LTO Noord Fryslân.

Politie naar co-vergister Drenthe

De politie en het Functioneel Parket hebben dinsdagmorgen vanwege een lopend strafrechtelijke onderzoek de administratie van een co-vergister in Zuidoost-Drenthe in beslaggenomen.

PAS-pot Alde Feanen alweer leeg

Regio Noord

De PAS-meldingenpot rond Natura 2000-gebied De Alde Feanen is binnen drie dagen alweer leeg. LTO Noord is verbolgen. 'Het systeem laat weer zien dat het absoluut niet praktisch is', stelt beleidsadviseur van LTO Noord Roel Visser.

Gelderland start inschrijving pachtgrond

Regio Oost

De eerste fase van uitgifte van pachtgronden van provincie Gelderland is gisteren opengesteld voor inschrijving. Het gaat om circa 350 hectare verdeeld over negentien gemeenten.

Stad en Ommeland pakt boerderijkat aan

Regio Noord

Vereniging Duurzame Landbouw Stad en Ommeland heeft zo'n vijftig boerderijkatten laten helpen om zo de predatie van weidevogels te verminderen. Ze werkt hierin samen met dierenartsen en Stichting Kat in Nood.

SVR: goed jaar boerencamping

2015 was een goed jaar voor boerencampings, meldt Stichting Vrije Recreatie (SVR). Het aantal overnachtingen steeg met ruim 8 procent naar 8,6 miljoen, geeft de vereniging aan.

Buitendijks land Marrum minder agrarisch

Regio Noord

Gemeente Ferwerderadiel heeft de volwaardige agrarische bestemming van boeren die buitendijks land in eigendom hebben erafgehaald. Ten onrechte, volgens de boeren. Zij verzoeken de gemeenteraad de beheersverordening te herzien.

3,6 miljoen euro voor Waddengebied

Het Waddenfonds stelt ruim 3,6 miljoen euro beschikbaar voor acht projecten in het Waddengebied in de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland.

Sovon: kievitstand Friesland achteruit

Regio Noord

De kievitstand in Friesland is in de periode 2003-2014 met 2,8 procent per jaar achteruit gegaan. Dat blijkt uit onderzoek van vogelonderzoekbureau Sovon.

LTO Noord: peilproef afstellen

Regio Noord

Het besluit om de proef met verhoging van het peil in het Lauwersmeer een jaar uit te stellen, stemt LTO Noord positief. 'Een eerste stap op weg naar afstel', reageert melkveehouder Johan Boersma uit Kolummerpomp.

Weer uitstel peilproef Lauwersmeer

Regio Noord

Provincies en waterschappen in Groningen en Friesland stellen de proef met een hoger waterpeil in het Lauwersmeer een jaar uit naar het voorjaar van 2017.

Van Erkelens herbenoemd als dijkgraaf

Regio Noord

Dijkgraaf Paul van Erkelens van Wetterskip Fryslân wordt met ingang van 1 januari 2016 herbenoemd voor een periode van zes jaar.

Boeren-skybox FC Groningen breidt uit

Regio Noord

De boeren-skybox van FC Groningen breidt uit van vijftig naar negentig plaatsen. Dat werd zondag duidelijk tijdens de oprichting van stichting Boeren-box, voorafgaand aan de wedstrijd FC Groningen-Feyenoord.

'Bevingsbestendiger bouw relatief eenvoudig'

Regio Noord

De maatregelen voor bevingsbestendiger nieuwbouw van stallen en schuren zijn in vergelijking met woningbouw relatief eenvoudig te nemen. Dat stelt Harm Hoorn van Zonneveld Ingenieurs in Rotterdam.

Groen-MBO Warmonderhof topopleiding

Algemeen

Warmonderhof in Dronten is door de MBO-keuzegids beoordeeld als topopleiding binnen het vakgebied Agroproductie.

Gebiedscoöperatie start met Terra opleiding

Regio Noord

Terra MBO, Gebiedscoöperatie Westerkwartier en Cowcept starten gezamenlijk een nieuwe opleiding: paraveterinair landbouwdieren. Dat is een combinatie tussen paraveterinair en veehouderij.

Weerstand tegen ondernemersfonds SWF

Regio Noord

De LTO Noord-afdelingen in Zuidwest-Friesland vinden het onterecht dat boeren moeten meebetalen aan een ondernemersfonds in Súdwest-Fryslân (SWF). Burgemeester en wethouders gaven onlangs groen licht voor het fonds dat toerisme moet versterken. .

Bevingsbestendiger stal koeien Overschild

Regio Noord

Koen en Marjolein van Rooijen in Overschild namen deze week hun bevingsbestendiger ligboxenstal in gebruik. Ze zijn hiermee een van de eerste melkveehouders die hier voor kiezen.

Andere naam multifunctionele landbouw

De term multifunctionele landbouw moet anders. Dat vinden ZLTO-coördinator landbouw en samenleving Ton Duffheus en voorzitter van de Denktank ‘Landbouw in Verbinding’ Isabelle Diks.

Gedupeerde schapenhoudster: let op honden

Regio Noord

Boeren moeten meer op hun honden letten als er schapen in de buurt lopen. Dat vindt schapenhouder Bernita Hakvoort in Blessum. Haar koppel rammen werd onlangs twee keer aangevallen door vermoedelijk twee boerenhonden.

Geen rioolbelasting Fryske Marren

Regio Noord

Veel boeren in gemeente Fryske Marren die eerder een brief kregen over de rioolaanslag, hoeven toch geen belasting te betalen. De gemeente heeft vorige week de agrarische ondernemers hierover een brief gestuurd.

Landbouw uit naam vmbo

Algemeen

De Tweede Kamer heeft unaniem voor de wet gestemd die de invoering van de nieuwe profielen in het vmbo mogelijk moet maken. De oude benaming 'Landbouw en natuurlijke omgeving' wordt officieel uit de wet geschrapt en ingeruild voor 'Groen'.

Intensieve veehouderij Achtkarspelen op slot

Regio Noord

Gemeente Achtkarspelen wil de intensieve veehouderij aan banden leggen. LTO Noord Achtkarspelen vindt de ontwikkeling een slechte zaak voor de sector.

Meer aandacht voor trekkerstroken

Regio Noord

Provincie Fryslân plaatst binnenkort borden bij de landbouwpasseerstroken op de provinciale weg tussen Buitenpost en Blauforleat. De provincie wil hiermee de aandacht voor de stroken verbeteren.

Telers Noord-Holland aan duurzame bol

Regio West

Negen bloembollentelers in Noord-Holland willen binnen drie jaar de helft minder kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Ze gaan de duurzame bollen vermarkten onder het label van Stichting Milieukeur (SKM).

ELAN over op landschapsbeheer

Regio Noord

Het agrarisch natuurbeheer in Zuidoost-Friesland verandert drastisch. Waar eerst de prioriteit op weidevogelbeheer lag, wordt nu het beheer van landschapselementen als houtwallen en poelen de hoofdtaak. Agrarisch collectief ELAN wil met...

Rekenhulp zoetwaterberging

Regio West

Provincie Noord-Holland heeft samen met Antea Group en Acacia Water een digitale rekenhulp ontwikkeld. Daarmee kunnen telers inzicht krijgen in de mogelijkheden van een zelfvoorzienend zoetwatersysteem op hun bedrijf.

Amsterdam: alle basisscholen naar boerderij

Regio West

Gemeente Amsterdam heeft de ambitie om alle 330 basisscholen in de stad naar de boerderij te krijgen. Ze nam dit jaar boerderijeducatie in het natuur- en milieueducatieprogramma op.

Groningen subsidieert groene hagelslag

Regio Noord

Provincie Groningen steekt 150.000 euro in de ontwikkeling van hagelslag op basis van groente. Na een test wordt het broodbeleg geproduceerd in de provincie.

LTO Noord vreest structurele peilverhoging

Regio Noord

LTO Noord Fryslân vreest voor een structurele peilverhoging in het voorjaar in het Lauwersmeergebied. Ze vraagt zich daarom af of het rechtmatig is dat het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest buitenspel is gezet.

Ook NAV tegen peilproef Lauwersmeer

Regio Noord

Ook de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) heeft bezwaar ingediend tegen de plannen om het waterpeil in het Lauwersmeer te verhogen. LTO Noord liet eerder al weten tegen de proef te zijn.

Van Hall krijgt lectoraat weidevogels

Regio Noord

Hogeschool van Hall Larenstein krijgt een lectoraat over weidevogels. Hiervoor stelt staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken samen met provincie Fryslân ruim 200.000 euro beschikbaar.

Gemaal geopend: boeren blijven sceptisch

Regio Noord

Het gemaal bij Herbaijum is vrijdag tijdens een excursie van gebiedscommissie Franekeradeel-Harlingen officieel geopend. De boeren in het gebied blijven sceptisch.

Voorzitter Fries Collectievenberaad stopt

Regio Noord

Thom Miedema uit Blessum stopt als voorzitter van het Friese Collectievenberaad. Ook legt hij zijn functie als voorzitter van Collectief Westergo neer.

Boer Noorderzijlvest betaalt 5,5 procent meer

Regio Noord

De waterschapslasten van Noorderzijlvest gaan voor boeren volgend jaar 5,5 procent omhoog. Dat is zo'n 3 euro per hectare meer dan in 2015.

RvS: Oldambt blokkeert terecht staluitbreiding

Regio Noord

Gemeente Oldambt heeft een varkenshouder in Finsterwolde met uitbreidingsplannen terecht een omgevingsvergunning geweigerd. Dat oordeelde de Raad van State (RvS) gisteren.

VVD: nog te veel regeldruk ANLb

Regio Noord

VVD Fryslân vindt dat RVO, Rijk en EU nog te veel regels opleggen in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). De partij vraagt het provinciebestuur stevige inspanningen om te bevorderen dat deze regeldruk afneemt.

Eerste dag Multifunctionele Landbouw

Algemeen

Wageningen UR houdt op 9 december in Kamerik voor het eerst een Dag van de Multifunctionele Landbouw. Ontmoeting en het toelichten van onderzoeksresultaten staan hierbij centraal, geeft Andries Visser van Wageningen UR aan. Of er onderzoeksgeld...

Schaap: kloof landbouw natuur nog te groot

Regio Noord

VVD-Eerste Kamerlid en voorzitter van de commissie verdeling middelen ANLb 16 Sybe Schaap vindt dat de kloof tussen natuur en landbouw nog steeds erg groot is. 'Van die tegenstelling moeten we af. Landbouw en natuur moeten elkaar veel meer gunnen.'

LTO: schaderegeling peilproef aanfluiting (video)

Regio Noord

De schaderegeling van provincie Groningen voor een proef met peilverhoging in het Lauwersmeer is een aanfluiting. Dat stelt LTO Noord in haar zienswijze op het ontwerpbeheerplan Natura 2000 Lauwersmeer.

Bezorgde boeren massaal naar Anjum

Regio Noord

De zorgen bij boeren over de proef met peilverhoging in het Lauwersmeer blijven ondanks een massaal bezochte informatieavond gisteren van provincie Groningen in Anjum .

Studenten werken mee aan bodemkwaliteit

Regio Noord

Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden heeft project Van Kennis naar Kunde afgetrapt. Studenten gaan onderzoeken hoe ze de bodem- en waterkwaliteit kunnen verbeteren.

Koeien Miedema in Rijs lopen nog buiten

Regio Noord

De koeien van melkveehouder Ocke Miedema in Rijs lopen ondanks de regen nog buiten. 'Er staat nog mooi gras, waar voeding in zit.'

LTO: gaskraan niet genoeg dicht (video)

Regio Noord

LTO Noord Groningen is teleurgesteld in de uitspraak van de Raad van State over terugdringing van de gaswinning. De organisatie vindt dat de gaskraan niet ver genoeg dicht wordt gedraaid, stelt bestuurder Annette van Velde.

PS wil meer monumenten in Groningen

Regio Noord

Provinciale Staten (PS) hebben Gedeputeerde Staten de opdracht gegeven om in Den Haag ervoor te pleiten dat meer beeldbepalende en karakteristieke gebouwen in Groningen de rijksmonumentenstatus krijgen.

VVD wil overleg Van Dam over hoger peil

Regio Noord

De VVD wil dat staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) met provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest overlegt over het experiment met peilverhoging in het Lauwersmeergebied. Dat moet schade voor omwonenden en ondernemers voorkomen.

Advocaat LTO Noord: polderuitspraak RvS

Regio Noord

De uitspraak van de Raad van State (RvS) over het terugdringen van de gasproductie in Groningen is een polderuitspraak. Dat vindt Liesbeth Holtz-Russel van BoutOveres Advocaten in Groningen die namens LTO Noord bezwaar maakte tegen het...

RvS: landbouwbelang meegenomen

Regio Noord

De Raad van State (RvS) vindt dat er voldoende informatie vanuit de landbouw is meegenomen voor het gaswinningsbesluit. Dat blijkt uit de uitspraak van vanmorgen.

5G-tests landbouw Noord-Groningen

Regio Noord

In Noord-Groningen wordt de komende jaren proeven gedaan met zelfrijdende landbouwmachines via 5G-internet. Dat geeft directeur van Economic Board Groningen Marco Smit aan.

Delfzijl onderzoekt verlaging ozb boeren

Regio Noord

Gemeente Delfzijl gaat onderzoeken of het ozb-tarief voor niet-woningen verlaagd kan worden. Een motie van de ChristenUnie hierover is onlangs aangenomen.Scheefgroei

Woudagemaal vanavond in bedrijf

Regio Noord

Het Woudagemaal in Lemmer wordt vanavond ingezet om overtollig water in Friesland richting het IJsselmeer te pompen. Dat meldt Wetterskip Fryslân.

Ruim 60 miljoen euro voor waterbeheer

Regio Noord

Wetterskip Fryslân wil in 2016 ruim 62 miljoen euro investeren in het waterbeheer in Friesland en het Groninger Westerkwartier. Dat staat in de door het dagelijks bestuur gepresenteerde conceptbegroting 2016.

Inspectie Noorderzijlvest hoogwater

Regio Noord

Waterschap Noorderzijlvest controleren de dijken vanwege het hoge water. Afgelopen weekend is er veel neerslag gevallen in Groningen.

Hunze en Aa's verhoogt taks 6 procent

Regio Noord

Waterschap Hunze en Aa's verhoogt het belastingtarief ongebouwd volgend jaar met 6 procent. Dat blijkt uit de ontwerpbegroting 2016.

Kamp keert bewijslast bevingschade om

Regio Noord

Minister Henk Kamp van Economische Zaken wil de bewijslast van aardbevingsschade omkeren. Hij dient hiervoor begin volgend jaar bij de Tweede Kamer een gewijzigd wetsvoorstel in.

Wetterskip wil meer whatsappen

Regio Noord

In de praktijkvoorbeelden van groene en blauwe diensten in Friesland moet beter gecommuniceerd worden. Volgens Wetterskip Fryslân is Whatsapp hierbij een handige tool.

'Klap in gezicht van veehouders'

Regio Noord

Dat provincie Groningen de intensieve veehouderij in de hele provincie op slot wil zetten, is een klap in het gezicht van intensieve veehouders. Dat stelt pluimveehouder Bart Thybaut uit Middelstum.

Halt veehouderij verrast LTO Groningen

Regio Noord

LTO Noord Groningen is onaangenaam verrast dat provincie Groningen de intensieve veehouderij in heel de provincie op slot wil zetten. Dat geeft waarnemend voorzitter Alma den Hertog aan.

LTO: verdienmodel aan koolstofbank

Regio Noord

Een regionale koolstofbank is alleen mogelijk als er een economisch verdienmodel aan wordt gekoppeld. Dat stellen LTO Noord Fryslân en de Noardlike Fryske Wâlden.

Game jam Grassland gaat niet door

Regio Noord

De game jam Grassland, die dit weekend gehouden zou worden in Leeuwarden, gaat niet door. Dat heeft de organisatie vanmiddag besloten.

Meer overleg bij schadebestrijding gans

Regio Noord

Tussen jagers, terreinbeherende organisaties en boeren is meer overleg nodig om verstoring van ganzen in natuurgebieden in Friesland te voorkomen.

Poëtische aardappel doet het goed

Regio Noord

Het project poëtische aardappel van de Stichting De Bildste Aardappelweken in samenwerking met Agrico en groothandelaar Greydanus verloopt succesvol. De partijen willen het volgend jaar grootser aanpakken.

GrienLinks: meer Fries geld weidevogels

Regio Noord

Provincie Fryslân moet meer geld uittrekken voor het behoud van weidevogels. Hiervoor pleitte GrienLinks-Statenlid Retze van der Honing tijdens de behandeling van de begroting.

FMF: compensatie voor veenweideboer

Regio Noord

Boeren in veenweidegebieden die met een hoger grondwaterpeil minder CO2-uitstoten moeten gecompenseerd worden. Dat stelt directeur Hans van der Werf van de Friese Milieu Federatie.

Ierse ambassadeur naar Dairy Campus

Regio Noord

De Ierse ambassadeur John Neary brengt deze week een werkbezoek aan Friesland. Hij bezoekt onder andere Dairy Campus.

Adviseursnetwerk oudere zorgboeren

Stichting Fondsbeheer Landbouw en Zorg (SFLZ) zet een adviseursnetwerk op van de eerste generatie zorgboeren.

Stijgende vraag wonen op zorgboerderij

De vraag naar wonen op zorgboerderijen stijgt door de veranderingen in zorg, concludeert Wageningen UR.

LTO Noord verrast over hoogveenbossen

Regio Noord

LTO Noord Groningen is verrast dat in de Natura 2000-gebiedsanalyse Lieftinghsbroek het habitattype hoogveenbossen is toegevoegd. Dat geeft beleidsadviseur Roel Visser aan.

65 schapen gestolen in Meedhuizen

Regio Noord

In Meedhuizen zijn 65 ooilammeren gestolen. Dat laat schapenhandelaar Jan Westerhof weten.

CDA Fryslân: duidelijkheid mestverwerking

Regio Noord

CDA Fryslân wil duidelijkheid over initiatieven vanuit de landbouwsector over de mestverwerking. Ze heeft hierover vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Erwt Dik Trom landelijk erkend streekproduct

Regio Noord

Het oude erwtenras Dik Trom krijgt de status Landelijk Erkend Streekproduct. Akkerbouwer Piet Hoekstra uit Sint Jacobiparochie herintroduceerde de erwt.

Arbiter voor aardbevingsschade Groningen

Regio Noord

Groningen krijgt een onafhankelijke arbiter voor aardbevingsschade. Dat staat in het concept-meerjarenplan aardbevingsbestendig Groningen dat woensdag door nationaal coördinator Hans Alders is gepresenteerd.

Groen licht voor grote stal Buijs

Regio Noord

Provinciale Staten Groningen geven groen licht voor een aanpassing van de provinciale omgevingsverordening. Melkveehouder Ad Buijs in Vlagtwedde kan daardoor 1.100 koeien en 800 stuks jongvee houden.

Kamp: versterken woningen verbeteren

Regio Noord

Bewoners en gemeenten moeten eerder betrokken worden bij de plannen om woningen in het aardbevingsgebied in Groningen te versterken en te verduurzamen.

Twee aardbevingen in Groningen

Regio Noord

In Groningen hebben dit weekend twee aardbevingen plaatsgevonden als gevolg van gaswinning.

VVD Groningen: natuur EHS schrappen

Regio Noord

VVD Groningen vindt dat er te veel landbouwgrond in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) Westerbroek wordt opgeofferd aan de natuur. De partij wil de strook natuur langs de A7 in de EHS Westerbroek verkleinen naar 150 meter.

Boeren stellen hondeneigenaar aansprakelijk

Regio Noord

De drie schapenhouders bij Oostwold bij wie twee weken geleden dertig tot veertig schapen zijn gedood, stellen de eigenaar van twee herdershonden hiervoor aansprakelijk.

Vervolgonderzoek asbest dijk Ameland

Regio Noord

Wetterskip Fryslân is deze week begonnen met het vervolgonderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de Waddenzeedijk op Ameland.

Veiligheidsregio Fryslân oefent hoogwater

Regio Noord

Veiligheidsregio Fryslân houdt volgende week een grootschalige, meerdaagse crisisoefening om zich samen met partijen als Defensie en Wetterskip Fryslân goed voor te bereiden op hoogwater.

Van der Heijden wast leliebol machinaal

Akker- & Tuinbouw

Bloembollenbedrijf De Middenweg in Vledder wast dit jaar voor het eerst de leliebollen weer machinaal met de aqua grader.

LTO overweegt stappen tegen hoger peil

Regio Noord

LTO Noord Fryslân onderzoekt de mogelijkheden voor juridische stappen tegen de overheid voor plannen om het peil in het Lauwersmeer in het voorjaar te verhogen. Ze had hier deze week overleg over met enkele bestuursleden uit het gebied.

VVD Fryslân wil campagne duurzaamheid

Regio Noord

VVD Fryslân ziet mogelijkheden voor een campagne waarin naar voren komt welke maatregelen boeren nemen om hun bedrijf te verduurzamen. Dat zei VVD-Statenlid Nynke Koopmans gistermiddag tijdens de Provinciale Staten-vergadering.

Goede start Graanacademie Oldambt

Regio Noord

Zo'n 45 akkerbouwers hebben zich aangemeld bij de Graanacademie. Op de startbijeenkomst woensdag in Midwolda kwamen ruim 65 boeren af.

Sayaguesa-koeien begrazen duinen Schier

Regio Noord

Sayaguesa-koeien grazen sinds deze week in de duinen van Schiermonnikoog. Natuurmonumenten zette de runderen, die verruiging van de duinen tegen moeten gaan, gisteren uit.

Oproep levert honderden aardappelrooiers op

Regio Noord

De Facebook-oproep van Fokje Folkertsma uit Oudemirdum om aardappelen te rooien is een succes. 'Duizenden kilo's zijn al uit de grond gehaald.'

CLM: meer druk op melkveehouder

Veehouderij

Als de melkveehouderijsector zaken als fosfaat, broeikasgas, ammoniak niet integraal oppakt, komt er opnieuw veel druk op de Nederlandse boer te liggen om duurzamer te produceren. Dat verwacht directeur Gijs Kuneman van Centrum voor Landbouw en...

Tureluur beste in agrarisch natuurgebied

Regio Noord

De tulereluur stabiliseerde in de periode van 2000 tot en met 2014 in agrarisch natuurgebied in Friesland. De andere drie klassieke soorten weidevogelsteltlopers gingen van 1,9 tot 3,4 procent per jaar achteruit.

Friese gebiedscollectieven aan de slag

Regio Noord

De zeven agrarische gebiedscollectieven in Friesland kunnen aan de slag.

'Product melk wordt uitgekleed'

Designer-researcher Renee Scheepers uit Eindhoven schenkt deze week rauwe melk aan bezoekers van Agri meets Design.

NAM overweegt aankoop Plaats Melkema

Regio Noord

De NAM overweegt aankoop van de kop-hals-rompboerderij De Plaats Melkema in Huizinge. Het horecapand is zwaar beschadigd als gevolg van aardbevingen.

Sector aast op buitenlandse toerist

Steeds meer buitenlanders bezoeken Nederland, vooral Chinezen, Belgen en Duitsers. Wageningen UR ziet kansen voor plattelandsondernemers.

VVD Fryslân: uitkering ganzenschade laat

Regio Noord

De Statenfractie van VVD Fryslân is bezorgd over de uitkering van de ganzenschade. Volgens de liberalen loopt het Faunafonds achter met het uitkeren daarvan.

Vereniging Hooiberghutten wil uitbreiden

Vereniging Hooiberghutten wil samen met Vereniging Vallei & Boerderij in Oost- en Midden-Nederland uitbreiden.

Minder dieren op Baistemaart Winsum

Regio Noord

Op de Baistemaart in het Groningse Winsum zijn maandag bijna de helft minder dieren aanwezig dan vorig jaar, meldt RTV Noord.

KNMI: aardbevingen minder krachtig

Regio Noord

Aardbevingen in Groningen worden minder krachtig dan voorspeld. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen, meldt het KNMI.

Kritiek VVD op rol provincie Windpark N33

Regio Noord

Dat het college van Gedeputeerde Staten van Groningen geen voorkeursalternatief bekend heeft gemaakt voor het Windpark N33, is tegen het zere been van de VVD-fractie.

Kaasmakerij in bunkers op Vlieland

Regio Noord

In voormalige drinkwaterbunkers van Vitens op Vlieland is sinds kort een kaasmakerij gevestigd.

Varkenshouder sleept Oldambt voor RvS

Regio Noord

Een varkenshouder in gemeente Oldambt heeft de gemeente voor de Raad van State (RvS) gesleept. De boer wil uitbreiden van ruim negenduizend naar 16.000 vleesvarkens.

Noorderzijlvest scherpt waterterm aan

Regio Noord

Waterschap Noorderzijlvest gaat de term oppervlaktewater aanscherpen in zijn proces-verbalen. Volgens het schap leidt het tot te veel verwarring.

Melkveehouder vrijgesproken lozen perssap

Regio Noord

Een melkveehouder in Bedum is vrijgesproken van het lozen van perssappen in oppervlaktewater. Volgens de politierechter was er geen opzet in het spel.

LTO Fryslân bezorgd over waterplan

Regio Noord

LTO Noord Fryslân is bezorgd over het ontwerp waterhuishoudingsplan 2016-2020 van provincie Fryslân. Volgens LTO Noord krijgt natuur de prioriteit ten opzichte van sociaal economische functies.

Opsteker voor agrarische kinderopvang

Het wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat kinderen die in aanraking komen met boerderijstof beter beschermd zijn tegen astma is een enorme opsteker voor de agrarische kinderopvang. Dat vindt de Verenigde Agrarische Kinderopvangen (VAK)

LTO en NAV naar rechter om Bildtdijken

Regio Noord

LTO Noord, het Friesch Grondbezit (HFG) en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) stappen morgen naar de rechter in Groningen.

Eemsmond: geen strengere eisen IV

Regio Noord

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Eemsmond wil boeren die hun intensieve veehouderij uit oogpunt van dierenwelzijn willen vergroten niet opzadelen met strengere eisen.

SVR: toeristenbelasting niet verhogen

Stichting Vrije Recreatie (SVR) heeft gistermiddag meer dan honderdduizend handtekeningen in de Tweede Kamer aangeboden tegen verhoging van de toeristenbelasting.

Meer rondritten door Friesland buitendijks (video)

Regio Noord

Gerben Visbeek uit Marrum leidt jaarlijks duizenden toeristen rond over dijken, door kwelders, langs slenken en geulen, het gebied waar hij vijftien jaar geleden zijn koeien nog molk. 'Het is een zeer exclusief stukje natuurgebied'.

GL Groningen legt zich neer bij grote stal

Na de SP legt ook GroenLinks (GL) zich neer bij de wijziging van de provinciale omgevingsverordening (POV), zodat melkveehouder Ad Buijs in Vlagtwedde 1.150 koeien en 840 stuks jongvee kan houden.

Weinig rot in groene pompoenen

Ellen Krul en Jos Jeuken van biologisch-dynamisch landbouwbedrijf Gaos in Swifterbant zijn vrijdag begonnen met de oogst van pompoenen.

Waterberging landbouw Drachten klaar

Wetterskip Fryslân heeft maatregelen getroffen om het landbouwgebied tussen Drachten en Rottevalle beter tegen wateroverlast te beschermen. Project Boppeste-Noorderhogeweg in Rottevalle is hiermee afgerond.

Vijf fracties in AB nieuw waterschap

Water Natuurlijk, CDA, Ongebouwd, ChristenUnie en VVD komen in het algemeen bestuur van het nieuwe waterschap Drents Overijsselse Delta.

'Boerenbedrijven overeind met landgoedmerk'

Vier agrarische bedrijven haken aan bij het merk Landgoed Vilsteren. Directeur-rentmeester Hugo Vernhout verwacht dat met de verkoop van streekproducten boerenbedrijven op het landgoed overeind blijven.

Plattelandscoöperatie Friesland opgericht

Landschapsbeheer Friesland en It Fryske Gea willen gezamenlijk het platteland versterken. Hiervoor hebben zij gisteren de Koöperaasje DoarpenLân opgericht.

Minder hinder archeologie boer Harlingen

Gemeente Harlingen verruimt de vrijstellingseis voor archeologisch onderzoek van 30 naar 40 centimeter onder maaiveld.

1.240 schademeldingen na beving Hellum

Het Centrum Veilig Wonen heeft tot maandag 1.240 schademeldingen ontvangen na de aardbeving in Hellum.

Watertekort bij bestrijding muizen

Honderden boeren in Friesland hebben dit jaar niet al hun percelen kunnen bevloeien om muizenoverlast te voorkomen. Er was onvoldoende water, stelt Jelle Bouma van het Actiecomité Muizen.

Goede stierenhandel op Bolletongersdei

Voor het eerst sinds lange tijd werden donderdag weer stieren verhandeld op Bolletongersdei in Bolsward. Het ging om twaalf dieren: tien dekstieren en twee dikbillen.

PvdA: prijsberekenfactor drogestof verouderd

De berekenfactor die het Flora en Faunafonds toepast bij de bepaling van de drogestofprijs voor ganzenschade is verouderd. Hiermee worden volgens PvdA Fryslân voornamelijk biologische boeren gedupeerd.

Aardschok bij Emmen

Bij het Drentse Emmen heeft gisteravond een aardschok plaatsgevonden. De beving had een kracht van 2.3 op de Schaal van Richter. Het KNMI registreerde de beving om 23.34 uur.

Educatieboer moet professionaliseren (video)

De neuzen van educatieboeren in Nederland moeten meer dezelfde kant op. Dat stelt het onlangs opgerichte Platform Boerderijeducatie.

Boeren Middag-Humsterland optimistisch

Boeren in Middag-Humsterland blijven ondanks de berperkingen optimistisch. Zie zien kansen voor uitbreiding in het kleinschalige Nationaal Landschap.

Fryslân verlengt subsidieregeling asbest

Provincie Fryslân verlengt de subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop met een jaar. Boeren kunnen tot eind 2016 van de regeling gebruikmaken.

LTO Noord onderzoekt proef met tiltmeters

LTO Noord Groningen onderzoekt de mogelijkheid voor een proef met tiltmeters in het aardbevingsgebied. Bij vier agrarische bedrijven zijn dit jaar van dit type meters geplaatst.

Agrarische Schouw trekt 5.000 bezoekers

De 63e Agrarische Schouw heeft gisteren 5.000 bezoekers naar Park Heremastate in Joure getrokken.

WUR-lespakket voedsel gewild

Het lespakket Voedselinnovaties voor de Kinderboekenweek is populair bij basisscholen. Een op de twaalf leerlingen in Nederland gaat aan de slag met het thema, geeft Wageningen UR (WUR) aan.

RUG duikt in aardbevingen

Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling (KADO) opgericht. Het centrum richt zich op de bovengrondse effecten van aardbevingen.

'Transitie zorg duurt nog jaren'

De transitie in de zorg duurt nog jaren. Dat gaf GGZ-directeur Paul van Rooij onlangs aan tijdens het zorgcongres in Zeist.

Van Erkelens voorgedragen herbenoeming

Dijkgraaf Paul van Erkelens van Wetterskip Fryslân is voorgedragen voor herbenoeming per 1 januari. Van Erkelens is sinds 2004 dijkgraaf van Wetterskip Fryslân.

Drents Collectief gecertificeerd

Het Drents Collectief, de koepelorganisatie voor agrarisch natuurbeheer in Drenthe, is als eerste agrarisch collectief in Nederland officieel gecertificeerd door de overheid.

Boerengolf zoekt samenwerking met RFC

De Vereniging van Boerengolfbaaneigenaren (VBG) zoekt de samenwerking met toeleveranciers als Royal FrieslandCampina (RFC), ForFarmers, maar ook Rabobank.

Samenwerking Fryslân en Chinese provincie

Provincie Fryslân en de Chinese provincie Heilongjiang gaan samenwerken op het gebied van akkerbouw en zuivel.

Onduidelijkheid over waterplan Twijzel

Het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân gaat vooreerst nog niet besluiten over het Watergebiedsplan Twijzel. Er zijn nog te veel onduidelijkheden, blijkt uit het overleg van de commissie gisteravond.

Duizend kinderen snoeien elzensingels

Duizend leerlingen van groep 7 en 8 van basisscholen in Noordoost-Friesland gaan bij boeren elzensingels snoeien en zagen. Doel is de leerlingen bewust te maken van cultuurhistorie, natuur en landschapsbeheer.

Veiling overtollige machines The Greenery

Overtollige machines van The Greenery worden geveild.

Slachtafval blokkeert weg bij Utrecht

Een deel van knooppunt Oudenrijn bij Utrecht is geblokkeerd door slachtafval, dat van een vrachtwagen is gevallen. De verbindingsweg van de A2 naar de A12, vanuit Amsterdam richting Arnhem, is dicht.

Meer ruimte voor natuur op braakgrond

Braakliggende grond kan gemakkelijk worden gebruikt voor natuur dankzij de nieuwe regeling Tijdelijke Natuur. De regeling zorgt dat ongebruikte bouwgrond natuur kan worden zonder dat dit toekomstige bouwprojecten tegenhoudt.

Overijssel verkoopt landbouwgrond

Provincie Overijssel gaat landbouwgronden verkopen die ze niet meer nodig heeft. Het gaat om in totaal zo'n 90 hectare grond.

LTO: kritiek ganzen 'stemmingmakerij'

LTO Noord Overijssel en de wildbeheereenheden (WBE) begrijpen niets van de onrust die over de provinciale ganzenaanpak is ontstaan. Het beleid is volgens de partijen zorgvuldig tot stand gekomen en dient zowel de belangen van de landbouw als de...

NFW: meer besdragende struiken

De Noardlike Fryske Wâlden (NFW) wil meer besdragende struiken in het gebied. Ze wil boeren stimuleren besdragende struiken bij te planten.

GBB doet aangifte tegen de NAM

De Groninger Bodem Beweging (GBB) heeft vrijdag aangifte tegen de NAM ingediend bij de hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Noord-Nederland.

LTO: onafhankelijk meetsysteem bevingen

LTO Noord Groningen wil dat tiltmeters worden toegevoegd aan het meet- en monitoringsplan voor aardbevingen. Volgens de organisatie zijn dat onafhankelijke meters. Dat bepleitte ze bij de Raad van State in Den Haag.

Ontwerpers aan de slag met hennep

Ontwerpers Nienke Voorintholt, Enzo Pérès Labardette en Nina van Bart proberen van hennep, aardappel en saffraan nieuwe producten te maken in een speciaal daarvoor ingericht designlab in Stadskanaal.

LTO Noord: Kamp moet werk overdoen

Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft de landbouwkundige gevolgen van de gaswinning niet meegenomen in algemene onderzoeken. Hij moet zijn werk over doen.

Landbouwverkeersles leerlingen Groningen

Educatieproject veilig omgaan met opvallend landbouwverkeer (Vomol) gaat van start in provincie Groningen. Zo'n twintig basisscholen doen mee aan het project van Cumela.

'Veel boerderijwinkels amateuristisch'

Veel boerderijwinkels zijn amateuristisch. Dit gaat ten koste van de verkoop, het rendement en de uitstraling. Dat stelt biologisch bakker Olaf Heinen van Le Perron, boulangerie traditionnelle in Zwolle.

Koningin Máxima bezoekt Stokman

Koningin Máxima heeft vanmorgen een bezoek gebracht aan melkveehouder Anton Stokman in Koudum.

Groningen: geen voorkeur windpark N33

Provincie Groningen spreekt geen voorkeur uit voor een locatie van windmolens rond de N33. Het rijk had gevraagd voor welke variant de provincie de voorkeur heeft.

Raster tegen ganzen geplaatst

In natuurgebied 't Roegwold aan de noordzijde van het Schildmeer is een raster van bijna een kilometer lang geplaatst. Het hek moet voorkomen dat jonge ganzen, die nog niet goed kunnen vliegen, voedsel gaan foerageren.

Kamervragen mestsilozaak Makkinga

De PvdA in de Tweede Kamer wil opheldering over de toewijzing van de mestsilozaak in Makkinga aan de rechtbank in Almelo. Dat meldt de Leeuwarder Courant

Molema plukt dikke pruimen

Akkerbouwer en fruitteler Wirtjo Molema uit Nieuwolda is tevreden over de pruimenoogst. 'De pruimen hangen mooi dit jaar. Ze zijn goed gedund, waardoor je mooie dikke pruimen krijgt.'

Tarief Wetterskip stijgt 8 procent

Boeren en andere grondeigenaren in Friesland gaan komend jaar extra waterschapsbelasting betalen. Wetterskip Fryslân verhoogt het tarief voor ongebouwd met ruim 8 procent.

CDA wil duidelijkheid over Dairy Campus

CDA Fryslân wil duidelijkheid over de financiële positie van de Dairy Campus.

LTO Noord: uitspraak rechter opsteker

De uitspraak van de rechter dat de NAM waardevermindering van huizen, agrarische bedrijven en landbouwgrond moet vergoeden, is een mooie opsteker voor de sector. Dat vindt voorzitter Egbert de Vries van LTO Noord Het Hogeland.

Compensatie bevingen ook voor boerderijen

Ook agrarische bedrijven hebben door de uitspraak van de rechter recht op compensatie door de NAM voor waardevermindering van hun boerderijen en grond.

De Burd weer aantrekkelijk voor weidevogels

Het gemaal op De Burd is gistermiddag overgedragen aan Wetterskip Fryslân. Met de aanleg van plasdrasgebieden wordt het eiland weer aantrekkelijk voor weidevogels.

Stieren weer welkom in Bolsward

De organisatie van Bolletongersdei in Bolsward heeft groen licht gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor de aanvoer van stieren. Dat meldt Omrop Fryslân.

Hilde Seepma wint Boeren-PC

Hilde Seepma uit Feanwâlden heeft de negende Boeren-PC gewonnen in Easterein.

Ontwerpers aan de slag met hennep

Zes ontwerpers en agrarische ondernemers proberen nieuwe producten van aardappel, hennep en saffraan te maken. Zij openen hiervoor een designlab in Stadskanaal waar publiek de ontwikkelingen op de voet kan volgen.

19 miljoen euro voor huisvesting schap

De dagelijks besturen van waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden willen 19 miljoen euro uittrekken voor het nieuwe waterschapshuis in Zwolle.

12 miljoen euro voor Friese veenweide

Provincie Fryslân investeert de komende zes jaar 26 miljoen euro in de Friese waterhuishouding. Bijna de helft, 12 miljoen euro, gaat naar de aanpak van het Friese veenweidegebied.

Bietengas bij tankstation in Hoogkerk

Suiker Unie en OrangeGas openen een groengastankstation aan het Hoendiep in Hoogkerk. Het groen gas dat Suiker Unie uit suikerbietresten produceert op de locatie Vierverlaten kan hier worden getankt.

Digitale fietsroute in Weststellingwerf

De digitale fietsroute langs agrarische bedrijven in Weststellingwerf is eind vorige week gelanceerd in aanwezigheid van onder meer Europarlementariër Jan Huitema.

Trekkerbestuurder gewond na botsing

Een 17-jarige bestuurder van een trekker uit Marrum is gistermorgen gewond geraakt nadat een vrachtwagen tegen de trekker botste. Dat gebeurde op de Ljouwterdyk in Hallum.

Kleine miljoen voor vervolg Spaarwater

Het Waddenfonds investeert 918.925 euro in het vervolg van Spaarwater. In het project bekijken akkerbouwers samen met onder andere acacia water hoe ze slimmer om kunnen gaan met zoet water.

LTO Noord blij met voortzetting Dialoogtafel

De Dialoogtafel wordt voortgezet. Uit een evaluatie van twee hoogleraren blijkt dat Dialoogtafel in Groningen goede resultaten heeft bereikt.

Najaarsonderhoud Wetterskip online

Wetterskip Fryslân heeft de kaart voor het najaarsonderhoud online gezet.

Waterpeil bij Ruinen tijdelijk verlaagd

Waterschap Reest en Wieden verlaagt tijdelijk het waterpeil bij Ruinen, Ruinerwold en Koekange.

Kritiek op archeologiebeleid Veendam

Zeven boeren bij Veendam willen dat gemeente Veendam de archeologische verwachting op hun percelen verwijderd. Volgens hen is hun bodem verstoord en is de dubbelbestemming archeologie ten onrechte op de landbouwpercelen gelegd.

Cuadrilla in beroep tegen schaliegasverbod

Het Britse bedrijf Cuadrilla gaat in een beroep tegen het besluit van minister Henk Kamp (EZ) om voorlopig niet te boren naar schaliegas in Noordoostpolder en Brabant.

Hooi vat vlam in kapschuur Surhuisterveen

In een kapschuur van een agrarisch bedrijf in Surhuisterveen heeft vannacht brand gewoed doordat een grote partij hooi vlam vatte.

'Archeologiebeleid vaak argeloos overgenomen'

Gemeenten in Noord-Nederland nemen vaak argeloos het archeologiebeleid over van archeologiebureaus. 'Ze zijn zich niet bewust dat archeologie ook voor hen een heel belemmerende kant heeft', stelt adviseur Jan Breimer.

Archeologiebeleid Harlingen onvolledig

Gemeente Harlingen gaat haar archeologiebeleid onder druk van LTO Noord herzien. Het archeologiebeleid is onvolledig, vindt LTO Noord .

Eten per Meter naar Wieringemeer

Eten per Meter is uitgerold naar de Kop van Noord-Holland. Het evenement dat in Flevoland ontstond, vindt eind augustus plaats op Bezoekboerderij Leven van de wind in de Wieringermeer.

Roekenschade in aardappelen Metslawier

Duizenden roeken, kauwen en zwarte kraaien zorgen voor overlast in aardappelen in Noordoost-Friesland. Ook pikken de vogels in maïsbulten rond Westergeest.

RvS vernietigt plan varkensstal Uithuizen

De Raad van State (Rvs) heeft het nieuwe bestemmingsplan voor de bouw van een varkensstal voor ruim 6.300 varkens in Uithuizen vernietigd.

'Kwaliteit Drentse blauwe bes super'

Blauwebessenteler Renco Bussemaker in Geesbrug is goed te spreken over de kwaliteit van de blauwe bessen. 'Die is super.'

LTO: snel draadloos internet in NOP

LTO Noord Noordoostpolder schaart zich achter het plan van de Ondernemers Vereniging Groendorpen (OVG) voor snel draadloos internet in het buitengebied van gemeente Noordoostpolder.

Maïs voor boer met muizenschade geknakt

Dubbele pech voor melkveehouder Feike Kramer uit het Friese Oosthem. Hij wilde met maïs het ruwvoertekort opvangen dat ontstond na de muizenplaag. Door de zomerstorm van eind juli knakte de maïs echter.

Trekker weer terecht na Facebookactie

De trekker van paardenhouder Arnoud van Daatselaar in Eemnes is na een oproep op Facebook weer terug. Het gaat om een Fendt 200-serie. De trekker werd vrijdagavond gestolen op het bedrijf van Van Daatselaar.

Overlast ganzen Flevoland groter

De ganzenpopulatie in Flevoland loopt uit de klauwen. Dat stelt directeur Jaco Burgers van biologisch landbouwbedrijf Erf in Lelystad.

Melkwagen kantelt bij Marum

Een 14 meter lange melkwagen is zondagmorgen op de A7 tussen afslag Frieschepalen en Marum gekanteld. De chauffeur kwam met de schrik vrij.

Boerderijen bij Bant zonder water

Enkele agrarische bedrijven bij Bant zitten zonder water. Volgens een akkerbouwer komt dat door een pittig lek bij de Polenweg/Lemsterweg.

Dode varkens boven snelweg België

Op zeven plaatsten in West-Vlaanderen hingen vanmorgen dode varkens boven de snelweg. Dat meldt HNL.BE.

Boer blokkeert afrit Middenbeemster

Melkveehouder Harry Heeman uit Middenbeemster blokkeerde gisteren de op- en afritten van de N244 bij Middenbeemster om aandacht te vragen voor de melkprijs. Dat meldt RTV Noord-Holland.

'HAK mogelijk verkocht'

Groenteconservenfabrikant HAK krijgt na tien jaar waarschijnlijk een nieuwe eigenaar. De Telegraaf schrijft vandaag dat bronnen in de markt dat melden.

Geen nieuwe gevallen vogelgriep Herzlake

Er zijn geen nieuwe gevallen van vogelgriep ontdekt in gemeente Herzlake in de Duitse deelstaat Nedersaksen.

Meer steun voor noordelijke fosfaatactie

De oproep om grondgebonden melkveehouderij een plek te geven in de regiegroep fosfaatrechten krijgt steeds meer steun.

Landbouw op helft oppervlakte Nederland

Ruim de helft van de totale oppervlakte van Nederland wordt voor de land- en tuinbouw gebruikt. Dat meldt Compendium voor de Leefomgeving.

Lauwersmeer weer op peil

Het Lauwersmeer is weer op peil. Dat meldt waterschap Noorderzijlvest.

Adventurepark Waddenfun boert goed

Akkerbouwer Ron Claassen, zijn vrouw Siegrid Hekma en zijn zus Maureen Claassen openden twee jaar geleden Adventurepark Waddenfun in Wehe-den Hoorn. Onlangs werd Waddenfun door de ANWB als derde leukste uitje in Groningen verkozen.

Bea 159 kampioen landbouwdag Den Hoorn

Bea 159 (Toystory x Roy) van Hans Kikkert uit Den Hoorn heeft gisteren op Landbouwdag in Den Hoorn op Texel het algemeen kampioenschap gewonnen.

Trekkerslep Hooghalen bestaat vijftien jaar

Trekkerslep Hooghalen bestaat dit jaar vijftien jaar. De organisatie verwacht volgend weekend 180 deelnemende trekkers aan de wedstrijden .

Driekleurig kalf raadsel voor boer Staphorst

Melkveehouder Henk van Boven uit Staphorst keek dinsdag vreemd op toen een van zijn koeien een driekleurig vaarskalf kreeg. 'Het is heel bijzonder, ik heb hier geen verklaring voor.'

PAS-probleem Waddenzee deels opgelost

De PAS-problemen voor boeren rond de Waddenzee zijn deels opgelost. Nog niet alle boeren kunnen echter melding doen van uitbreiding.

Natuurmonumenten uit LTO Noord-kantoor

Natuurmonumenten gaat het regiokantoor in Assen sluiten. Het kantoor is eigendom van LTO Noord.

'Met nertsen meer toekomst'

Middenin het fruitteeltgebied van Zuidelijk Flevoland begon Arnold Steijn in 2007 met tweehonderd nertsen in de fruitkistenopslag van zijn vader. Sinds 2010 houdt hij 9.000 moederdieren in een moderne foliekas.

Facebookgroep extensieve melkveehouders

Melkveehouders Femke en Gijsbert Bakhuizen uit het Noord-Hollandse Abcoude hebben een Facebookgroep voor extensieve melkveehouders opgericht.

Schap: waterstanden vrijdag weer normaal

De waterstanden van sloten en kanalen in het gebied van waterschap Hunze en Aa's zijn vrijdag weer normaal. Dat verwacht het waterschap.

Diefstal accu's waterbakken in Friesland

Bij in ieder geval twee melkveehouders rond Nijeholtwolde zijn onlangs accu's van waterdrinkbakken op zonne-energie gestolen.

Muizen ook bestrijden bij weinig schade

Onderzoekers roepen boeren op om muizen ook te bestrijden als er weinig schade is op percelen. Dat voorkomt grotere schade in het najaar.

Goede kwaliteit schapenfokdag Blijham

De ruim honderd dieren zaterdag op de fokdag van Schapenfokvereniging Westerwolde/Zuid Oost Groningen in Blijham waren van goede kwaliteit. Dat meldt de jury.

Aardbevingsbestendige wanden Eemskanaal

Waterschap Noorderzijlvest en Rijkswaterstaat zijn deze week begonnen met het plaatsen van aardbevingsbestendige damwanden bij Garmerwolde.

Serrestal geiten populair tijdens FF Boeren

Ruim zeshonderd mensen bezochten donderdag het melkgeitenbedrijf van Willeke en Walte Veldman uit Wijckel.

Hunze en Aa's: geen droogte-inspecties

Terwijl op veel plaatsen in Nederland maatregelen worden genomen vanwege de droogte, voert Waterschap Hunze en Aa's geen extra dijkinspecties uit.

Jonge boeren: groeien willen we niet meer

Een tweede stal bouwen en groeien naar minimaal honderd koeien. Dat was tot voor kort het toekomstbeeld van Auke (38) en Janke Jeltsje van Dijk (36) in Nijhuizum. Door ingrijpende gebeurtenissen veranderde dat plaatje drastisch.

NAM voor rechter gedaagd

De Nederlandsche Aardolie Maatschappij (NAM) is voor de rechter gedaagd vanwege de schade die is ontstaan aan een woonboerderij in het aardbevingsgebied in Groningen.

Bouw vrijstaande bevingsbestendiger woning

In Meedhuizen wordt woensdag de eerste paal geslagen van een vrijstaande aardbevingsbestendiger woning. Het huis voldoet aan de nieuwe bouwrichtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen.

'Us Mem naar hart Leeuwarden'

De redactie van de Friese zakagenda wil Us Mem naar het hart van Leeuwarden halen. Het bronzen beeld van een zwartbonte koe staat op de rotonde Harlingersingel-Harlingerstraatweg.

Werkstraf voor medewerker loonbedrijf

Een medewerker van een loonbedrijf uit Nijeholtwolde is gisterochtend veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. Dat meldt de Leeuwarder Courant.

Conditie dijken HHNK redelijk goed

De droogtegevoelige dijken van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) liggen er naar omstandigheden in redelijke goede conditie bij. Dat blijkt uit inspectie.

Q-koortsinenting schapen zorgboerderij

Minicampings, zorgboerderijen en maneges met schapen of geiten,zijn dit jaar wettelijk verplicht om de dieren voor 1 augustus te laten vaccineren tegen Q-koorts.

'Gevolgen hepatitis E gering'

De gevolgen van hepatitis E voor de volksgezondheid lijken vooralsnog gering te zijn. Tot dat oordeel komt het deskundigenberaad, waarin onder andere het RIVM, CVI en Sanquin zitten.

Honderden mensen tellen zomerganzen

Honderden vrijwilligers, jagers en deskundigen uit het hele land tellen zaterdag zomerganzen.

Politie zoekt eigenaar schapen Monster

In Monster is een aantal schapen uitgebroken. Politie Westland zoekt de eigenaar van de schapen die vanmorgen door een woonwijk liepen.

Flevopool draait goed mee in handel

Voorzitter Jan Dirk Tonkes uit Zeewolde is tevreden over de gezamenlijke afzet in Flevopool. 'Ik zie Flevopool als middel om de hoogste financiële opbrengst voor mijn consumptieaardappelen te realiseren.’

Onderzoek bestrijding muis verlengd

Het onderzoek naar de muizenplaag in Friesland wordt met drie maanden verlengd. Dat geeft Jelle Bouma van het Actiecomité Muizenschade aan.

Energiezuinige warmtebehandeling alliums

De biologische telers Sjaak Twisk en Aga Sulik in Dronten hebben samen met DLV Bouw, Milieu en Techniek BV en Dijksma Koudetechniek een energiezuinige warmtebehandeling voor de alliums, sieruien, ontwikkeld.

Prematuur kalf 'smaakmaker' fietstocht Rolde

Deelnemers aan de boerenfietstocht rond Rolde bekeken gisteren en prematuur vaarskalf van Roelof Ebbinge uit Grolloo.

Populatie grauwe kiekendief stabiliseert

Het aantal grauwe kiekendieven stabiliseert. Vorig jaar waren er 47 paartjes, die voor 117 jongen zorgden. Ook dit jaar verwacht de werkgroep rond de veertig paartjes uit te komen.

Drentse boeren bezorgd over jakobskruiskruid

Boeren in Drenthe trekken aan de bel over jakobskruiskruid langs kavelpaden en in sloten. Vooral in de berm langs rijks- en provinciale wegen bij Assen en Meppel groeit het onkruid volop.

LTO en Actiecomité: muizenschade melden

LTO Noord en het Actiecomité Muizenschade doen een dringend verzoek aan boeren om muizenschade te melden.

Verzet tegen schaliegas NOP blijft

Het verzet tegen het winnen van schaliegas blijft, ook nadat minister Henk Kamp vrijdag bekendmaakte dat de komende vijf jaar niet geboord wordt naar schaliegas. Melkveehoudster Gerrie Abrahamse uit Marknesse: 'Wij gaan voor afstel van de plannen.'

Asbestsanering schuren ook in Drenthe

Het asbestproject van Projecten LTO Noord en asbestsaneerder Man & Mach rolt uit naar Drenthe.

Tarwe rond webcam kiekendief platgeslagen

Door de vele regen en harde wind is het wintertarweperceel van akkerbouwer Hans Haanstra in Dronten platgeslagen. In de wintertarwe zit een nest jonge grauwe kiekendieven.

Groot Salland richt zandzakdepots in

Om de buitenpolders van Kampereilanden te beschermen tegen overstroming, neemt Waterschap Groot Salland tijdelijk extra maatregelen totdat een deel van de dijk langs het Zwarte Meer voldoet aan de gestelde norm.

Zorghoeve Kakelbont wil mbo uitbreiden

Zorghoeve Kakelbont in Dinteloord opende vorige maand een brasserie, vergaderruimte en lesruimte voor het speciaal middelbaar beroepsonderwijs.

Fries plan voor jonge WW'ers in agrosector

Gemeenten in Friesland hebben een actieplan gemaakt om tachtig werkloze jongeren aan een baan te helpen in de agro- en foodsector.

'Populatie muskusratten in 2018 onder controle'

Waterschappen in Noordoost-Nederland hebben de muskusrattenpopulatie in 2017-2018 redelijk onder controle. Dat verwacht regionaal coördinator muskusratten- en beverrattenbestrijding Henk van der Steen.

Piloot ziet brandende dijk Scheemda

Een piloot heeft zaterdag de brandweer gealarmeerd nadat hij vanuit de lucht een brandende dijk zag langs het Winschoterdiep bij Scheemda.

LTO Fryslân overweegt ganzenmeldpunt

LTO Noord Fryslân overweegt een meldpunt ganzenschade te openen om een objectiever schadebeeld te krijgen. Dat werd maandagavond duidelijk tijdens een LTO Noord-bijeenkomst over de ganzenproblematiek in 't Haske in Joure.

Bosk en Greide geen recht op vergoeding

De Gaasterlandse natuurvereniging Bosk en Greide heeft geen recht op een beheersvergoeding. Dat is het oordeel van een onafhankelijke arbitragecommissie.

Achthonderd LTO-leden fosfaatavond (video)

Volle bak vanavond in het Abe Lenstra Stadion van Heerenveen. Zo'n achthonderd leden van LTO Noord kwamen op de eerste bijeenkomst van de Vakgroep Melkveehouderij over fosfaatrechten af.

'Afhaalpunt streekproduct in heel Friesland'

Een afhaalpunt voor streekproducten in alle elf Friese steden. Dat is de ambitie van initiatiefnemers Janko Heida van de Streekboer.

Friese boerenhanden gefotografeerd

Pieter Postma uit Leeuwarden maakte een fotoserie van Friese Boerenhanden. Een van de foto's hangt binnenkort in het Gemeentemuseum in Den Haag.

Zorgen over uitbreiding bij Waddenzee

Melkveehouders langs de Waddenzee maken zich zorgen over uitbreiding nu het ministerie van het EZ mogelijk 'vage zuurgevoelige gebieden' bij het Natura 2000-gebied heeft aangetroffen.'

Fryslân: nog veel muizen op klei

De muizenplaag is in Friesland plaatselijk op een aantal locaties nog flink actief. Voornamelijk op de kleigrond worden lokaal veel muizen aangetroffen, laat provincie Fryslân weten.

Taxatie muizenschade rond 15 miljoen euro

De getaxeerde muizenschade over één snede in Friesland bedraagt ongeveer circa 15 miljoen euro. Dat laat provincie Fryslân weten.

Koe in Stiens getroffen door bliksem

Een koe die in een weiland in Stiens stond is gisteravond getroffen door de bliksem. Dat meldt een woordvoerster van de brandweer in Friesland.

Teleurstelling Noord-Nederland fosfaatbrief

De drie noordelijke landbouwgedeputeerden zijn teleurgesteld over de fosfaatbrief die staatssecretaris Sharon Dijksma donderdag naar de Tweede Kamer stuurde.

Frank Jorna in AB Wetterskip

Melkveehouder Frank Jorna uit Easterwierrum is deze week beëdigd als nieuw lid van het algemeen bestuur (AB) van Wetterskip Fryslân.

Ruimte glastuinbouw stad Groningen

Gemeente Groningen biedt bij Zernike ruimte voor glastuinbouw tot 20 hectare. Het bedrijf kan vlakbij warmte afnemen uit de geothermiebron bij de Zernikecampus, die naar verwachting volgend jaar wordt geboord.

'Glasvezel net zo nodig als gas en licht'

De coöperatie 'De Kop Breed' krijgt een lening van 2 mil-joen euro van provincie Drenthe voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Roden. Het gaat om achthonderd aansluitingen, waaronder agrarische bedrijven.

Fusiebesluit waterschappen uitgesteld

Provinciale Staten van Drenthe hebben gisteren geen besluit genomen over de fusie tussen waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden. Onder meer de PvdA is tegen de fusie.

Wetterskip Fryslan controleert veenkades

Wetterskip Fryslân gaat begin volgende week de veenkades inspecteren vanwege het oplopende neerslagtekort.

Festival zorgboerderij trekt 8.000 mensen

Zo'n achtduizend mensen kwamen afgelopen weekend af op het EffectFestival op zorgboerderij De Locatie in Vlijmen. Met het festival wil de zorgboerderij de kleinschalige zorg op de kaart zetten.

Onderzoek rodenticiden in muizenbestrijding

Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) gaat onderzoeken of akkerbouwers rodenticiden mogen gebruiken om schade in muizen in graszaad en wintergranen zo veel mogelijk te voorkomen.

Tour de Boer wil kloof verkleinen

De Agrarische Jongeren Friesland willen met project 'Boer Burger Buur' de kloof tussen boer en burger kleiner maken. Vier jonge boerinnen organiseerden daarom de Tour on Boer 'Beleef de weg van de melk'.

PvdA Drenthe tegen fusie waterschappen

De PvdA Statenfractie van provincie Drenthe is tegen de fusie van de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland. Provinciale Staten Drenthe beslissen morgen over de fusie.

NAM: veel vooruitgang geboekt

De NAM boekt veel vooruitgang in agrarische dossiers sinds de enquête van LTO Noord in april dit jaar. Dat laat een woordvoerder weten.

Boer geeft NAM onvoldoende

Boeren in Groningen zijn zeer ontevreden over de afwikkeling van aardbevingsschade. Op alle punten scoort de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) onvoldoende.

Fries voorschrift bejagen gans aangepast

Provincie Fryslân past het voorschrift om ganzen te bejagen in de winter aan. Jagers en de Faunabeheereenheid vonden de verordening te onduidelijk.

Friese jongeren starten De Streekboer

Vier Friese jongeren starten met De Streekboer. Hun eerste testlocatie is in Nieuwehorne.

Burgemeester NOP oogst aardappelen

Leerlingen van basisschool De Zevensprong uit Emmeloord en burgemeester Aucke van der Werff van gemeente Noordoostpolder (NOP) oogstten gisteren de eerste nieuwe aardappelen.

Uitbreiding vleeskuikens Spijk

Gedeputeerde Staten Groningen verlenen ontheffing voor een uitbreiding van een vleeskuikenhouderij in Spijk.

Zonnepark bij Avebe Veendam

Bij aardappelzetmeelbedrijf Avebe in Veendam wordt halverwege volgend jaar een zonnepark gebouwd.

Lasten Noorderzijlvest stijgen 3 procent

Waterschap Noorderzijlvest heeft de tarieven voor eigenaren van landbouwgrond in 2015 met 3 procent verhoogd.

4 miljoen euro voor bodemdaling gaswinning

Ruim 4 miljoen euro is vorig jaar besteed in verband met bodemdaling door aardgaswinning. Daarmee komt het totaal uitgekeerde bedrag sinds 1984 uit op ruim 200 miljoen euro.

Tweedaags festival op zorgboerderij Vlijmen

Jeugdzorgboerderij De Locatie in het Noord-Brabantse Vlijmen wil met een tweedaags theater-, kunst- en poeziëfestival de kleinschalige zorgsector meer op de kaart zetten.

Wetterskip Fryslân meest digitaal

Wetterskip Fryslân en Hollands Noorderkwartier slagen er van alle waterschappen het beste in om contact met burgers en ondernemers via digitale kanalen af te handelen.

LTO Groningen: beperking gaswinning goed

LTO Noord Groningen is blij met het besluit van het kabinet om de gaswinning dit jaar te beperken tot 30 miljard kuub gas. 'Het is goed dat deze beslissing is genomen', stelt bestuurslid Annette van Velde.

Gaswinning Groningen verminderd

De gaswinning in Groningen wordt dit jaar beperkt tot 30 miljard kuub gas. Eerder was er nog sprake van 39,4 miljard kuub.

ANOG: pas natuurbeleid bij Finsterwolde aan

Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG) wil dat provincie Groningen het agrarisch natuurbeheer aanpast. Ze pleit om het natuurbeheer in het gebied rond Finsterwolde voort te zetten.

Asbestoperatie van start in Groningen

Asbestsaneerder Man&Mach is gisteren begonnen met het saneren van asbest bij ruim tachtig agrarische bedrijven in Groningen. De hoeveelheid asbest bedraagt ruim 148.000 vierkante meter.

Theaterstuk afschaffing quotum in de maak

Zo'n 25 theatermakers van het 5eKwartier en amateurzangers bereiden op het melkveebedrijf en de minicamping van Janke Jeltje en Auke van Dijk in Nijhuizum de voorstelling 'Molke' voor.

Meer concurrentie agrarische kinderopvang

De agrarische kinderopvang maakt een turbulente tijd door. De concurrentiestrijd wordt heviger nu de overheid integrale kindcentra stimuleert, stelt voorzitter Peter Gille van de Vereniging Agrarische Kinderopvang

Jonge boeren vaker baan buitenshuis

Het aantal bedrijfsopvolgende jonge boeren dat werk heeft buiten het agrarisch bedrijf neemt toe. Zij kiezen om diverse redenen vaker voor ook een baan buitenshuis.

Boeren moeten omrijden vanwege Centrale As

Melkveehouder Floris Andringa uit Burgum moet sinds kort omrijden om bij zijn percelen bij Earnewâld te komen. Door werkzaamheden rond de Centrale As kan hij niet door Burgum.

Boeren Bildtdijken naar rechter

LTO Noord en de Nederlandse Akkerbouw Vereniging (NAV) willen de aanwijzing van landbouwgrond bij de Bildtdijken als beschermd dorpgebied aanvechten bij de rechter.

Nieuwe locatie Ommelander Markt Groningen

De Ommelander Markt in de stad Groningen krijgt een nieuwe locatie: het universiteitsplein aan de Oude Kijk in 't Jatstraat. Hiermee hoopt de streekmarkt meer bezoekers te trekken.

Johannes Lindenbergh loco-dijkgraaf af

Johannes Lindenbergh (62) is gestopt als loco-dijkgraaf bij waterschap Noorderzijlvest. De akkerbouwer uit Wehe-den Hoorn zat veertien jaar in het dagelijks bestuur van het waterschap.

Uitbreidingsplannen Het Betere Boerenbed

Het Betere BoerenBed wil de komende vijf jaar het aantal boerderijlocaties met meer dan honderd uitbreiden. Naast Europa zien ze een markt in de Verenigde Staten. Dat zegt eigenaar James Mennekens.

Noorden bezorgd over melkveewet

Groningen, Fryslân en Drenthe maken zich zorgen over het plan van staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) voor productiebeperking van de melkveehouderij.

Alfa verlengt sponsorcontract AJF

Alfa Accountants en Adviseurs heeft gisteren de sponsorovereenkomst met de Agrarische Jongeren Friesland (AJF) met drie jaar verlengd.

Onvrede over herplant bomen Loppersum

De VVD-fractie en akkerbouwers in gemeente Loppersum zijn tegen het herplanten van bomen langs gemeentelijke wegen. Zij vrezen onder meer schaduwwerking op de akkerbouwgewassen.

Leidraad aardbevingsbestendiger stallen

Het Agroteam van de Nederlandse Aardolie Maatschappij wil nog dit jaar met een leidraad komen voor aardbevingsbestendiger nieuwbouw van stallen, loodsen en mestsilo's.

Zorgboerderij begint ijsmakerij

Zorgboerderij De Golden Raand in het Groningse Noordwolde begint een ijsmakerij. Naar verwachting is de bouw over een maand afgerond, geeft melkveehouder Bas Hofman aan.

Albert van Burgsteden in NAM Agroteam

Het Agroteam van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is deze week uitgebreid. Albert van Burgsteden versterkt het team dat zich specifiek richt op aardbevingsgerelateerde zaken in de land- en tuinbouw.

Ontwikkelagenda melkveehouderij Drenthe

De partners van het Groenmanifest Drenthe komen met een ontwikkelagenda voor de melkveehouderij. Begin juli moet die bij Gedeputeerde Staten van Drenthe liggen.

Geld voor onderzoek rupsbanden Flevoland

Gedeputeerde Staten Flevoland stellen ruim 338.000 euro beschikbaar uit het programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland voor onderzoek Flevotracks naar rupsbanden die de bodemopbrengst kunnen verbeteren.

'Wierden waarschijnlijk gevoeliger voor beving'

Wierden zijn naar alle waarschijnlijkheid gevoeliger voor aardbevingen dan gemiddeld. Dat antwoordt minister Henk Kamp (EZ) op Kamervragen van Tweede Kamerlid Eric Smaling van de SP.

KNMI: aardbeving bij Uithuizen

Bij Uithuizen heeft vanmiddag rond 12.52 uur een beving plaatsgevonden.

Nieuwe gedeputeerde bij Drentse boer

De nieuwe Drentse landbouwgedeputeerde Henk Jumelet (CDA) heeft vanmorgen melkveehouders, bollentelers en loonwerkers Wim en Meine Timmermans in Bovensmilde bezocht.

Plattelandssite bijteun.nl vernieuwt

De plattelandstoeristische site bijteun.nl ontwikkelt een nieuwe versie van de website. Directeur Wouter Gijsbertsen sprak hier onlangs over met LTO-vakgroep Multifunctionele Landbouw.

Ton Leijten in college Zuiderzeeland

Het nieuwe college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland is gistermiddag geïnstalleerd. Akkerbouwer Ton Leijten komt in het dagelijks bestuur namens Werk aan Water en ongebouwd.

Hunze en Aa's voert later water aan

Waterschap Hunze en Aa's is afgelopen weekend begonnen met de aanvoer van water vanuit het IJsselmeer. Dat is zes weken later dan normaal.

Vlagtwedde voor melkveehouderij Buijs

De gemeenteraad van Vlagtwedde is gisteravond akkoord gegaan met de bouw van een melkveehouderij van 1. 150 koeien en 840 stuks jongvee bij Sellingen.

Mansholt naar Nederlands Theater Festival

De voorstelling Mansholt van Stichting Jan Vos is een van de elf beste theatervoorstellingen van 2014. Mansholt is daarom geselecteerd om te spelen op Het Nederlands Theater Festival 2015.

NAM: rond 150 complexe dossiers

Bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij liggen nog zo'n 150 complexe aardbevingsschadedossiers. Dat geeft woordvoerder Sander van Rootselaar aan.

Koloniën van Weldadigheid als werelderfgoed

Het rijk draagt de Koloniën van Weldadigheid in Vlaanderen en Nederland voor aan het Werelderfgoedcomité van Unesco. Dat maakte de regering vanmorgen bekend.

Van Schie wil groter areaal Choco Toms

Biologisch glastuinbouwers Ruud en Annelies van Schie uit Ens hebben plannen om hun areaal Choco Toms te vergroten. 'De reacties zijn heel positief.'

Fryslân: verwarring rond subsidie vervelend

Provincie Fryslân vindt het vervelend dat er verwarring gezaaid is rond het stopzetten van de probleemgebiedenvergoeding voor boeren. Dat stelt landbouwgedeputeerde Johannes Kramer.

Twijfels over langlopende bevingsschades

Afdelingsvoorzitter Egbert de Vries van LTO Noord Hogeland en makelaar Albrechtus Tebbens Torringa betwijfelen of het doel van de NAM wat betreft afronden van langlopende schadegevallen realistisch is.

Lichtuitstoot stal verminderen voor 2023

Bestaande ligboxenstallen in Friesland en Groningen moeten uiterlijk in 2022 de lichtuitstoot zo veel mogelijk verminderen.

Kamp bekijkt opkoopregeling bevinggebied

Minister Henk Kamp van Economische Zaken laat een opkoopregeling van woningen in het aardbevingsgebied van Groningen onderzoeken. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

NAM: afronding in 2015 langlopende schades

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil de langlopende schadegevallen, die ingediend zijn voor 5 januari 2015, dit jaar afronden.

Van der Valk zoekt invulling boerderij

Hotel- en restaurantketen Van der Valk zoekt een invulling voor boerderij Buma State bij Leeuwarden. Van der Valk kocht onlangs 10 hectare grond bij de Werpsterhoek voor de bouw van een nieuw hotel.

Melkveehouders openen ijsautomaat

Melkveehouders en ijsmakers Mariëlle en Peter van der Willigen openden deze maand De IJsberg op hun erf in het Gelderse Buren. Uit de ijsautomaat kunnen passanten zelf boerenijs halen.

Melk centraal tijdens Food Filmfestival

Melk staat centraal tijdens de eerste editie van het Food Filmfestival on Tour. Tijdens een talkshow gaan melkveehouders Jaring Brunia en Jeroen van Wijk in op landschap, winst, consument en innovatie.

LTO verwacht vijftig muizenleningen

LTO Noord verwacht dat zo'n vijftig boeren zich gaan melden voor een lening voor muizenschade. Dat stelt Wiebren van Stralen van LTO Noord.

Plattelandstoeristische sites minder bekend

Specifieke plattelandstoeristische sites bijteun.nl, boerzoektjou.nl en farmcamps zijn veel minder bekend bij mensen die op zoek gaan naar een vakantie dan sites als booking.com.

LTO Fryslân positief over coalitieakkoord

LTO Noord Fryslân is positief over het coalitieakkoord Mei Elkenien, foar Elkenien van CDA, VVD, SP en FNP. 'Het huidige beleid wordt in grote lijnen voortgezet. We zijn ermee ingenomen dat Johannes Kramer gedeputeerde Landbouw blijft', stelt...

Kramer blijft gedeputeerde landbouw

Johannes Kramer van de FNP wordt ook in het nieuwe college van provincie Fryslân gedeputeerde van landbouw. Het nieuwe college presenteerde vanmorgen het collegeakkoord Mei elkenien, foar elkenien.

Burgers bekijken lammetjes bij Oldehove

Rond de 25 mensen kwamen donderdag op Hemelvaartsdag op het eerste evenement van het LTO Noord Groningen-initiatief Moi Toch? af.

Vijf boeren melden zich voor muizenlening

Vijf boeren uit Friesland hebben zich tot nu toe bij provincie Fryslân aangemeld voor een lening voor muizenschade.

Bouw theehuis Westpolder stap dichterbij

Gedeputeerde Staten Groningen trekken de eerder verleende ontheffing voor de bouw van een theehuis in Westpolder niet in.

Doorgezaaid muizenland in de kuilbult

Klaas, Popke en Lieuwe Dijkstra uit Nij Beets bij Drachten hebben dinsdag doorgezaaid muizenland ingekuild. Ze kuilden 25 hectare van de 70 hectare in.

Schap maakt kaden aardbevingbestendig

Waterschap Noorderzijlvest en Rijkswaterstaat vervangen de beschoeiingen langs het Eemskanaal tussen Groningen en Woltersum door aardbevingsbestendige damwanden

Vleesveehouder kookt met (on)kruid

Vleesveehouder Steven van der Zee uit het Friese Rohel werkt sinds kort samen met een chefkok en wildplukker om zijn product nog beter te vermarkten. 'Je moet de mensen iets aparts aanbieden.'

Laatste boer in Euvelgunne stopt

Veehouder Thies Dijkhuis is de laatste boer in het voormalige gehucht Euvelgunne. Binnen niet al te lange tijd neemt het Groninger Landschap, beheerder van de Hunzezone, het land, het vee en de boerderij van Dijkhuis over.

Diefstal middelen: kijkgat in loods

Bij verschillende akkerbouwbedrijven in Oost-Groningen hebben inbrekers vooraf kijkgaten in de loods geslagen en met een zaklantaarn gekeken of er wat te halen viel.

'Gestolen middelen blijven niet in Nederland'

De gestolen gewasbeschermingsmiddelen in de Veenkoloniën worden niet in Nederland doorverkocht. Dat verwacht een gewasbeschermingsmiddelenadviseur.

LTO: niet te veel middelen op voorraad

Akkerbouwers doen er verstandig aan niet te veel gewasbeschermingsmiddelen op voorraad te hebben. Dat adviseert LTO Noord Groningen na de inbraakgolf in de Veenkoloniën,

Extra toezicht politie na inbraken bij boeren

Bij zes inbraken op akkerbouwbedrijven in Stadskanaal, Vlagtwedde en Sellingen zijn de afgelopen twee weken gewasbeschermingsmiddelen en elektronische apparatuur uit trekkers gestolen. De politie houdt extra toezicht en waarschuwt boeren.

Discussie na verkoop koe aan popfestival

Melkveehouder Jaring Brunia uit het Friese Raerd heeft guste koe Janneke verkocht aan het Welcome to the Village-festival dat in juli in in de Groene Ster bij Leeuwarden wordt gehouden.

Nog geen akkoord grondeigenaren Winsum

ProRail en gemeente Winsum hebben nog geen overeenstemming bereikt over de grondaankoop of -ruil met boeren bij de Voslaan in gemeente Winsum. 'Alles is nog lang niet in kannen en kruiken', stellen de melkveehouders.

Spoorwegovergang Winsum gesloten

De spoorwegovergang Voslaan in Winsum wordt gesloten. ProRail wil een noodweg aanleggen naar een bestaande overweg. Het gaat vooralsnog om een tijdelijke oplossing.

Biologisch bedrijf leerschool managers

Het biologisch bedrijf is de ideale plek om managers op te leiden. Dat is de ervaring van coach en landbouwkundige Oscar Jansen.

Onderhandeling Fries coalitieakkoord klaar

De onderhandelingen over het coalitieakkoord van CDA, VVD, SP en FNP zijn vrijdag afgerond.

GS Groningen: maatwerk melkveehouderij

Het nieuwe provinciebestuur van Groningen kiest voor meer maatwerk in de veehouderij. Een groot pluspunt uit het coalitieakkoord vindt LTO Noord Groningen.

Draaiboek wolven eind dit jaar klaar

Het draaiboek wolven dat de provincies ontwikkelen is in de loop van dit jaar afgerond. In het draaiboek komen aanbevelingen uit het wolvenplan van Alterra, dat vorig jaar is gepubliceerd.

LTO: niet knabbelen aan EHS Groningen

De begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de verbindingszones in Groningen dreigen te worden vernietigd. Dat blijkt volgens LTO Noord uit het collegeakkoord 2015-2019. LTO Noord vindt dit zorgwekkend.

Succesvol eerste jaar Tulpenpluktuin Drenthe

Bloembollentelers en akkerbouwers Gert (links) en Ilse Seubring uit Beilen kijken tevreden terug op het eerste jaar van hun Tulpenpluktuin Drenthe. Ze gaan volgend jaar de tuin opnieuw openen.

College Groningen: geen nieuw glas

Er komt geen nieuwe glastuinbouw in provincie Groningen. Dat is de insteek van het nieuwe provinciebestuur dat gisteren is geïnstalleerd.

CU Fryslân vreest afname natuurbeheer

De animo voor agrarisch natuurbeheer in probleemgebieden in Friesland kan flink afnemen. Daarvoor vreest ChristenUnie Fryslân.

Vijftien koeien in mestkelder Bolsward

Bij een boerderij aan de Exmorraweg in Bolsward zijn gistermiddag vijftien koeien door een rooster van een ligboxenstal gezakt. Dat schrijft de Leeuwarder Courant.

Muizenlening Friesland open op 1 mei

Provincie Fryslân stelt de regeling voor een lening voor boeren met muizenschade op 1 mei open.

'Groninger Verdienmodel ook onder 2 hectare'

Het nieuwe Groningse provinciebestuur wil onderzoeken of het Groninger Verdienmodel ook kan gelden voor bouwblokken onder de 2 hectare.

Groningen: landbouw weer naar ChristenUnie

De ChristenUnie krijgt opnieuw de portefeuille landbouw en visserij in het provinciebestuur van Groningen. Gaswinning

Vekabo vreest dalend bezoekersaantal

Vekabo Nederland maakt zich zorgen over de mogelijke afschaffing van het lage btw-tarief. De organisatie van plattelandsaccommodaties vreest dat veel bedrijven hun bezoekeraantallen zien dalen.

Hertogboeren werken samen met ANWB

Hertogboeren Fons Sleutjes en Nicky Sanders laten via vaar- en fietstochten burgers Den Bosch en de ommelanden beleven. Ze werken sinds kort samen met de ANWB.

NAM-directeur biedt excuses aan

NAM-directeur Gerald Schotman biedt zijn excuses aan dat de aardbevingen voor zoveel mensen tot problemen leiden.

Proef vogelakkers in Duitsland en België

Werkgroep Grauwe Kiekendief gaat volgend jaar proefdraaien met vogelakkers in Nedersachsen en Vlaanderen.

ANOG: weinig animo voor akkerranden

Weinig akkerbouwers kiezen in de vergroening voor akkerranden. Dat concludeert Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG) na een verkenning.

'Sector onderschat communicatie'

De agrarische sector onderschat zichzelf in wat ze met communicatie kan bereiken. Dat zegt Juul Smeets, vierdejaars student aan CAH Vilentum in Dronten.

Staghouwer op voor groenste politicus

De Groningse landbouw- en natuurgedeputeerde Henk Staghouwer is genomineerd voor de groenste politicus van het jaar.

'Groningen beperkt melkveehouderij'

Provincie Groningen dreigt met de concept-provinciale omgevingsvisie 2015-2019 de uitbreiding van de melkveehouderij te beperken. Gemeenten worden buitenspel gezet. LTO Noord Groningen is overdonderd.

Dansende koe goed voor klantenbinding

Koeien naar buiten laten gaan onder toeziend oog van de burger, levert verbrede melkveebedrijven in financiële zin niet zoveel op. Wel is het ontzettend goed voor de klantenbinding, stellen enkele multifunctionele boeren.

Brandweer redt man onder mestzak

De brandweer heeft vanmiddag een persoon onder een mestzak vandaan gehaald in Niekerk.

Staten achter lening muizenschade

Provinciale Staten Fryslân hebben groen licht gegeven voor de lening voor boeren met muizenschade. Alleen de Partij voor de Dieren stemde tegen.

Kalveren dood bij brand Lemmer

Ruim dertig kalveren zijn vanochtend omgekomen bij een grote brand op een boerderij aan de Plattedijk in Lemmer, meldt de Leeuwarder Courant.

Fryslân stemt in met PAS

Gedeputeerde Staten Fryslân hebben ingestemd met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De maatregelen worden de komende zes jaar uitgevoerd.

Fryslân: ook in 2015 schade door muizen

De muizenplaag zal ook in 2015 schade veroorzaken. Dat laat provincie Fryslân weten. De eerste muizen in Friesland hebben alweer jongen.

Kalveren Haule dood bij mest mixen

Op een veebedrijf in het Friese Haule zijn enkele kalveren gedood tijdens het mixen van mest. Dat meldt de brandweer.

Koks: geen tweede muizenplaag

Boeren hoeven niet bang te zijn voor een snelle tweede muizenplaag. Dat zegt Ben Koks van Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief, die al sinds 1991 veldmuizen monitort.

Comité muizenschade meer dan tevreden

Het actiecomité muizenschade is meer dan tevreden over de verruimingen die staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) doorvoert voor boeren met muizenschade. 'Dit was het hoogst haalbare', geeft Jacob van der Wal aan.

Melkveehouder begint Zwolse stadsboerderij

Biologisch melkveehouder Henk Pelleboer uit Mastenbroek begint samen met zijn zonen een stadsboerderij in Zwolle.

Geen meldingen muizenschade meer

Bij het LTO Noord meldpunt muizenschade zijn vorige week geen nieuwe meldingen binnengekomen. Dat is voor het eerst sinds november vorig jaar.

Honderden zien dansende koeien (video)

Honderden burgers bezochten zaterdagmiddag het biologisch melkveebedrijf Kleikracht van Martin Wiersema en Jolanda Roggeveld in Winsum.

Wetterskip: CDA, Water Natuurlijk en CU

CDA, Water Natuurlijk in combinatie met geborgde zetels natuur, geborgde zetels ongebouwd en ChristenUnie willen samen de coalitie van het Wetterskip Fryslân vormen.

Friese lening voor maximaal 400 boeren

Maximaal vierhonderd boeren kunnen een muizenlening aanvragen als Provinciale Staten woensdag hiervoor tien miljoen euro beschikbaar stellen. De boeren moeten een minimale schade hebben van 31.250 euro.

Formatie GS Groningen op schema

De formatie voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen ligt na twee weken onderhandelen op schema.

Knook: spannend hoe bieten doorkomen

Akkerbouwer Han Knook uit Espel is donderdagmiddag verder gegaan met het zaaien van suikerbieten. Drie weken geleden had hij ook al 8 hectare gezaaid.

Meer geitenlammeren bij Tuenter

Bij biologisch geitenbedrijf Tuenter in Westerlee is zondag de aflammerperiode begonnen. De geiten werpen heel wat meer lammeren dan andere jaren, constateert Hielke Tuenter

LTO Noord Groningen trapt Moi Toch? af

LTO Noord, provincie Groningen en GrAJK willen met het boer-burgerinitiatief Moi Toch? burgers nieuwsgierig maken naar wat er op het platteland gebeurt.

Koeien weg bij recreatiebedrijf D'Elf Ieken

Henk Eggen en Lutske Koopstra van D'Elf Ieken in Elsloo stopten twee weken geleden met melken. Een van hun doelen is om meer uit de recreatietak te halen. 'De koeien gingen altijd voor.'

Nieuwe tak voor Limburgse ezelhouder

De onzekerheid in de zorg bracht Roel en Marjon Niessen van zorgboerderij en ezelmelkerij 't Jaegershoes in het Noord-Limburgse Belfeld ertoe om een Bed and Breakfast te beginnen. 'Wij zijn altijd op zoek naar verdienmodellen.'

Geart Benedictus ook formateur Friesland

Oud LTO Noord-bestuurder Geart Benedictus gaat als formateur de besprekingen leiden om in Friesland te komen tot een coalitie van CDA, VVD, SP en FNP. Eerder was Benedictus informateur.

PvdA na jaren niet in Fries college

De PvdA komt zoals het nu lijkt na jaren niet in het college van Gedeputeerde Staten Fryslân.

LTO: meer zwanenschade in Flevoland

Steeds meer boeren in Flevoland hebben schade door ganzen en zwanen, maar lang niet iedereen meldt de schade. Dat stelt voorzitter Arnold Michielsen van LTO Noord Flevoland.

Meer ruimte doorzaaien weidevogelgrasland

Boeren met veel muizenschade die hun weidevogelgrasland willen doorzaaien of herinzaaien krijgen hiervoor meer ruimte.

LTO: ruimer peilbeheer Grote Masloot

Boeren bij de Grote Masloot, tussen Zeijen en Donderen, vinden dat het peilbeheer van waterschap Noorderzijlvest ernstig tekortschiet.

'Heel wat keren met vuist op tafel geslagen'

De land- en tuinbouwsector moet meer boerenemotie tonen. Dat vindt vertrekkend voorzitter Hilbrand Sinnema van LTO Noord Groningen.

Groningen betaalt mee aan muizenstudie

Provincie Groningen verleent een subsidie van 20.000 euro voor het onderzoek 'Muizenplaag onder de loep' dat onder andere onderzoeksbureau Altenburg & Wybenga uitvoert.

Hilbrand Sinnema legt voorzitterschap neer

Hilbrand Sinnema beëindigt zijn voorzitterschap van LTO Noord Groningen.

Noordelijke schappen sluiten keringen

Wetterskip Fryslân sluit vanmiddag rond 17 uur de keermuur bij Harlingen vanwege de harde wind en het verwachte hoogwater. Ook de Tsjerk Hiddessluizen en de zeegemalen bij Roptazijl en Zwarte Haan gaan dicht.

Boerencamping klaar voor Tour de France

Een week voordat het hoogseizoen begint, zijn de campingplekken en Bed and Breakfast-kamers van Boerderij Hazenveld in Kockengen bijna allemaal volgeboekt. Reden: de Tour de France die in Utrecht begint.

Regeling muizenschade nabij

Boeren met veel muizenschade worden ontzien bij herstel van grasland. Naar verwachting geeft de Europese Commissie binnenkort groen licht voor verruiming van de regelgeving.

Vrees voor afhaken muizenboer natuurbeheer

LTO Noord vreest dat boeren met flinke muizenschade massaal stoppen met agrarisch natuurbeheer. Volgens de belangenorganisatie zijn de regels voor voortzetting van het agrarisch natuurbeheer te krap.

Noren kijken ogen uit bij konijnenhouder

Zeven studenten van een mbo-veehouderijopleiding in Midden-Noorwegen keken gisteren hun ogen uit bij konijnenhouders Jan en Tjitske Veenstra in Metslawier. Het bedrijf houdt zevenhonderd voedsters en 5.500 vleeskonijnen.

BoerenNatuur uit kritiek op controle RVO

Koepelorganisatie BoerenNatuur en de collectieven hebben kritiek op de controle die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) door wil voeren in het nieuwe beleid agrarisch natuurbeheer.

Herinzaai zwaar beschadigd natuurland

Herinzaai van kruidenrijke mengsels is alleen mogelijk bij boeren met agrarisch natuurbeheer van wie de helft van het grasland is aangetast door muizenvraat. Dat geeft provincie Fryslân aan.

Agrarische opvang stapt in gastouderschap

Karla Noordman van agrarische kinderdagopvang De Kleine Kornuiten in Dalfsen begeleidt sinds kort gastouders. 'Het groene concept slaat erg aan. Wij willen onze visie verder verspreiden.'

'Tweede muizenplaag niet uitgesloten'

Een tweede muizenplaag in Friesland is niet uitgesloten. Dat geeft onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga aan. De onderzoekers deden de afgelopen periode veldwerk op tweehonderd percelen.

Weer aardbeving bij Appingedam

Bij Appingedam heeft vanmiddag een aardbeving plaatsgevonden. De beving had een kracht van 2.3 op de schaal van Richter.

BoerenNatuur stopt eind dit jaar

Vereniging BoerenNatuur stopt eind dit jaar. Dat hebben de leden van de vereniging gisteravond besloten.

22.000 hectare muizenland beschadigd

Ongeveer 22.000 hectare grasland in Friesland is beschadigd door muizen. 7.000 is ernstig aangetast, ongeveer 15.000 matig. Dat laat provincie Fryslân weten na de eerste taxatieronde.

LTO Noord: muizenschade zet door

Op basis van de eerste taxatie verwacht Wiebren van Stralen van LTO Noord dat zo'n vijftig tot honderd bedrijven in Friesland een beroep moeten doen op een lening om de kosten te kunnen financieren. 'De schade van muizen zet nog door. De grootste...

LTO Fryslân: landbouwbeleid vervolgen

Het ingezette Friese landbouwbeleid moet in de nieuwe Provinciale Staten een vervolg krijgen. Dat vindt voorzitter van LTO Noord Fryslân Geart Kooistra.

Twee nieuwkomers Noorderzijlvest

Partij voor de Dieren en de Algemene Waterschapspartij komen in het nieuwe algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest. Dat blijkt uit de voorlopige uitslag.

BBB Wetterbelang: uitslag teleurstellend

De uitslag voor Bedrijf, Boer, Burger Wetterbelang valt teleurstellend uit. Dat zegt lijsttrekker Trienke Elshof. 'Waar stemmers in plattelandsgemeenten ons gezocht hebben, hebben we in de steden verloren.'

Sinnema: afstraffing coalitie landelijk beleid

Coalitiepartijen PvdA en VVD in Groningen zijn met de voorlopige verkiezingsuitslag afgestraft voor het landelijk beleid. Dat stelt LTO Noord Groningen-voorzitter Hilbrand Sinnema.

CDA grootste in Friese Staten

Het CDA wordt met negen zetels de grootste partij in Fryslân. Nieuwkomer is Partij voor de Dieren.

Zetelverlies voor Bedrijf, Boer, Burger

De belangenpartij Bedrijf, Boer, Burger verliest naar alle waarschijnlijkheid een zetel in het Wetterskip Fryslân-bestuur. VVD krijgt er een bij. Partij voor de Dieren komt voor het eerst in het bestuur.

SP wint, PvdA verliest in Groningen

De Socialistische Partij (SP) is met acht zetels de grootste partij geworden in provincie Groningen. PvdA wordt gehalveerd. Dat blijkt uit de voorlopige uitslag.

'Boerenlandpad blijven promoten'

Landschapsbeheer Groningen trekt aan de bel bij de provincie voor behoud van de vergoeding voor boerenlandpaden.

Boeren Schier doen proef met biodiversiteit

De zeven melkveehouders op Schiermonnikoog willen ook na de invoering van de PAS een inkomen blijven verdienen op het eiland. Zij gaan proefdraaien met het businessmodel biodiversiteit in de melkveehouderij.

LTO Noord in beroep tegen gasbesluit

LTO Noord heeft samen met andere agrarische partijen een beroep ingediend bij de Raad van State tegen het gaswinningsbesluit van minister Henk Kamp van Economische Zaken.

Waddenslib uitgereden in Veenkoloniën

Het eerste slib uit de Eemshaven is vanmorgen uitgereden op akkerbouwgrond in de Veenkoloniën. Dat gebeurde bij Stoffer Hofman in Veendam.

Jonge weidevogelbeschermers aan de slag

Vereniging Duurzame Landbouw Stad en Ommeland begint dit jaar met een project om vier jongeren bij weidevogelbescherming te betrekken.

VVD: geen peilverhoging Friesland

VVD Fryslân is tegen een peilverhoging voor boeren in bodemdalingsgebied.

LTO Fryslân: droge wei in veenweide

Door plannen met een flexibel zomerpeil in de Friese Veenweide zullen melkveehouders hun koeien minder lang laten weiden, verwacht LTO Noord Fryslân.

Netwerkdag op Landgoed Barendonk (video)

Landgoed de Barendonk in het Noord-Brabantse Beers mikt de laatste tijd meer en meer op zakelijke klanten.

Fries convenant erfafspoeling (video)

LTO Noord Fryslân heeft gistermiddag samen met Wetterskip Fryslân, NMV en AJF het convenant Erfafspoeling op de Dairy Campus in Leeuwarden ondertekend.

HarvestaGG naar Ter Apelkanaal

Het bedrijf HarvestaGG van Jan Cees Vogelaar wil zich in Ter Apelkanaal vestigen. Vogelaar hoopt dat in het najaar met de bouw van de Green Goods Farm kan worden begonnen.

LTO-vakgroep Schapenhouderij: alert op wolf

Nu volgens wolvenkenners de eerste wolf in Nederland is gesignaleerd, is het zaak dat de schapensector alert wordt op de komst van wolven in Nederland. Dat stelt voorzitter Jeljer Wynia van LTO-vakgroep Schapenhouderij.

Groene pluim voor Zeeuwse fruitteler

Pieter Jans Jansonius van biologisch fruitteeltbedrijf De Muyehof in Nieuwerkerk heeft zaterdag de Groene Pluim gekregen. Dat meldt de PZC.

Taxatie muizenland leidend bij vrijstelling

De taxaties die het Faunafonds deze periode uitvoert bij boeren in Friesland met muizenschade, zijn leidend bij eventuele vrijstelling in regelgeving. Dat geeft Jelle Bouma van het actiecomité muizenschade aan.

Hoeksema Transitie programmaleider ZLTO

Oud-wethouder van Oss Hendrik Hoeksema wordt per 1 april programmaleider Transitie bij ZLTO.

Wetterskip verhoogt waterpeil tijdelijk

Wetterskip Fryslân verhoogt tijdelijk de waterstand van de Friese boezem. Dit heeft een gunstig effect op de natuur, stelt het waterschap.

Dijksma komt met Brabantwet veehouderij

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken komt zaterdag met een Brabantwet voor een duurzame veehouderij. Dat zegt zij in een interview met het Eindhovens Dagblad.

LTO ondertekent Green Deal HarvestaGG

LTO Noord ondertekent met andere partijen dit weekend de Green Deal HarvestaGG in het Euroborg Stadion van Groningen.

DeltaMilk verhoogt voorschotmelkprijs

DeltaMilk verhoogt over de maand februari haar voorschotmelkprijs met 1,25 cent en komt daarmee op 31,57 euro per 100 kilo. Ook de voorschotmelkprijs over maart stijgt.

Flevo-politici positief over uitbreiding intensief

Flevolandse politici waren donderdagavond in De Meeuwenhoeve in Lelystad positief over uitbreiding van de intensieve veehouderij in de provincie om zo meer te kunnen doen aan dierenwelzijn en efficiënter met energie om te gaan.

VVD: simpelere uitvoering GLB

VVD-Europarlementariër Jan Huitema heeft vrijdag een aantal voorstellen aan de Europese Commissie gedaan om de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) te vereenvoudigen.

Geld voor landbouwcoöperatie Ooststellingwerf

Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland en provincie Fryslân zeggen in totaal 37.500 euro toe voor het oprichten van een landbouwcoöperatie, grondruilcoöperatie en het samenstellen van een projectgroep in Ooststellingwerf.

Kramer: goede hoop op muizenlening

Gedeputeerde Johannes Kramer van provincie Fryslân verwacht volgende week duidelijkheid te krijgen van de Europese Commissie (EC) over een muizenlening.

ANV lanceert verkavelingsmodel

Agrarische Natuurvereniging (ANV) Gagelvenne in Ooststellingwerf heeft een verkavelingsmodel ontwikkeld om de ontwikkelingsmogelijkheden van boeren en het behalen van maatschappelijke doelen te vergroten.

Boeren Het Bildt teleurgesteld in gemeente

Gemeente Het Bildt maakt geen bezwaar tegen de aanwijzing van de Bildtdijken als beschermd dorpsgebied. Dit tot grote teleurstelling van boeren in het gebied. Bedrijfsopvolging

RUG: glasvezel alleen haalbaar met steun

De enige haalbare manier om buitengebieden in Groningen toegang te geven tot snel internet is door financiële steun van overheden en/of andere geldschieters.

Bildtdijken blijven beschermd dorpsgezicht

Gemeente het Bildt maakt geen bezwaar tegen de aanwijzing van de Nieuwe en Oude Bildtdijken als beschermd dorpsgezicht.

Hennepkwekerij in Friese mestkelder

De politie heeft woensdagmiddag in een gierkelder bij een boerderij aan de Aengwirderweg in Terband een hennepkwekerij met 945 planten ontdekt. De 26-jarige eigenaar werd aangehouden.

Kramer: blij met hulp boer ganzenaanpak

Gedeputeerde Johannes Kramer is blij met de medewerking van de boeren in de nieuwe Friese ganzenaanpak.

'Muizenplaag lijkt over hoogtepunt' (video)

De muizenplaag lijkt over het hoogtepunt heen. Dat zegt Wiebren van Stralen van LTO Nederland.

Syb van der Ploeg trapt campagne BBB af

Syb van der Ploeg heeft gisteren de verkiezingscampagne voor Bedrijf, Boer en Burger (BBB) afgetrapt.

Gemaal Lauwersoog geen verkiezingsitem

Het plan voor een gemaal bij Lauwersoog is geen item in de waterschapsverkiezingen. Onbegrijpelijk, volgens LTO Fryslân-voorzitter Geart Kooistra.

2.500 Rotterdamse kinderen de stad uit

Door initiatief De Stad Uit van provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam en de GGD kwamen in een half jaar tijd 2.500 Rotterdamse kinderen naar het platteland. Dat geeft projectleider Gudrun Feldkamp aan.

'Wateroverlast Lauwersmeer niet aan orde'

Wateroverlast zal tijdens de proef met een verhoging van het waterpeil in het Lauwersmeer niet aan de orde zijn. Dat verzekert ecoloog Henk Hut van Staatsbosbeheer (SBB).

PvdD: biologische kantine Groningen

De Partij voor de Dieren wil dat provincie Groningen overgaat op een biologische kantine. Het verzoek legt de partij neer bij Gedeputeerde Staten.

Strijden voor veilig achterland Lauwersmeer

De proef van Staatsbosbeheer, DLG en de waterschappen met peilverhoging is het zoveelste plan in het Lauwersmeergebied waarvan agrarische ondernemers Johan Boersma uit Kollumerpomp en Wridzer Bakker uit Munnekezijl het tij proberen te keren. 'Je...

'Wat zich afspeelt in Groningen raakt mij diep'

Het kabinet erkent en betreurt dat er in het verleden te weinig aandacht is geweest voor de veiligheid van Groningers.

'Te hoge drempel Fries weidevogelbeheer'

De drempel om vanaf 2016 aan weidevogelbeheer te doen, ligt voor (melk)veehouders in Friesland te hoog.

KNMI: winter was vrij zacht en nat

De winter was zacht maar minder uitzonderlijk dan vorig jaar, toen het in een deel van Nederland volledig ontbrak aan vorst en sneeuw. Het KNMI kwalificeert de winter van 2015 als vrij zacht, zonnig en nat.

Verbazing over voorstel Vogelbescherming

Het voorstel van Vogelbescherming Nederland aan de provincies om boeren met een muizenplaag te vragen geen graslandherstellende maatregelen toe te staan tijdens het broedseizoen is verbazingwekkend.

Muizenschade in alle provincies

Boeren uit heel Nederland melden muizenschade, blijkt uit de gegevens van de LTO-standsorganisaties.

LTO en NMV-bijeenkomsten over muizen

LTO Noord en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) houden in maart twee gezamenlijke bijeenkomsten voor boeren met muizenschade.

Soepeler agrarisch natuurbeheer muizenboer

Provincie Fryslân versoepelt de regels voor agrarisch natuurbeheer voor boeren met muizenschade in Friesland. Dat geeft ze aan in een brief aan LTO Noord en BoerenNatuur.

Dijksma: overleg uitrijperiode muizenboeren

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken zoekt uit of de mestuitrijperiode van boeren met muizenschade verlengd kan worden. Ze gaat hierover overleggen met de Europese Commissie.

Omzetgroei verbreders vlakt af

De omzetgroei in de multifunctionele landbouw is in 2012 en 2013 afgevlakt. De omzet in de dag- en verblijfsrecreatie en boerderijeducatie daalde licht.

Aardbeving bij Appingedam

In de omgeving van Appingedam heeft rond 11 uur vanmorgen een aardbeving plaatsgevonden, meldt het KNMI.

LTO: Het Bildt geen monumentenstatus

LTO Noord Fryslân is tegen de aanwijzing van 2.500 hectare landbouwgrond bij de Bildtdijken als beschermd dorpsgezicht. Zij heeft bezwaar gemaakt bij de betrokken ministeries.

LTO-enquête afwikkeling schade beving

LTO Noord houdt binnenkort een enquête onder leden in Noord-Groningen over de afwikkeling van schade door aardbevingen.

Agroteam start afhandeling kelderschade

Het Agroteam dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij vanaf begin dit jaar heeft ingeschakeld voor de schadeafhandeling in de agrarische sector, wil in de zomer alle bedrijven bezocht hebben met schade aan mestkelders.

Taxaties muizenschade bij duizend boeren

Het Faunafonds gaat vanaf maandag bij ruim duizend boeren in Friesland de muizenschade taxeren.

Groningen onderzoekt lening muizenschade

Provincie Groningen onderzoekt de mogelijkheden om boeren met muizenschade te helpen. Dat zegt gedeputeerde Henk Staghouwer.

Studie stikstofdepositie Schiermonnikoog

Er komt een haalbaarheidsstudie hoe de stikstofdepositie op Schiermonnikoog kan worden verminderd. Provinciale Staten namen hierover woensdag en motie aan.

Gronings geld voor teeltsoftware boeren

Project Innovatieve Datauitwisseling in de Agrarische Keten (IDAK) van Crop-R krijgt een bijdrage van bijna 30.000 euro van provincie Groningen.

Landinrichting Lutjegast-Doezum klaar

Het landinrichtingsproject Lutjegast-Doezum is afgesloten. In een gebied van 2.500 hectare in gemeente Grootegast zijn diverse maatregelen getroffen op het gebied van landbouw, waterhuishouding, natuur en recreatie.

Boeren praten met Máxima over grondprijs

Vier jonge boeren hebben dinsdag met koning Willem-Alexander en koningin Máxima gesproken over financiën en de grondprijs in de Veenkoloniën. Het koningspaar was op streekbezoek in de Groningse en Drentse Veenkoloniën.

Miljoenen voor spoorwegovergangen Winsum

Van de elf onbewaakte overgangen in gemeente Winsum worden er tien opgeheven of beveiligd. Ook komt er een veetunnel onder het spoor. Dat is het voorstel van provincie Groningen, ProRail en gemeente Winsum.

Vekabo: groei boerencampings is eruit

De groei van boerencampings is eruit, de markt heeft zijn top bereikt. Dat stelt Vekabo-bestuurder Gerard Swart.

Fryslân: 8 miljoen euro voor muizenlening

Provincie Fryslân verwacht dat ze 8 miljoen euro beschikbaar stelt voor leningen aan boeren die muizenschade hebben.

Studenten maken app duurzaam boeren

Studenten van het Nordwin College, Friesland College en Van Hall Instituut ontwikkelen een game voor economisch duurzaam boeren. De aftrap vond gistermiddag plaats op het melkveebedrijf van Thom Miedema in Blessum.

CU: ook muizenlening Groningen

ChristenUnie (CU) Groningen wil dat ook boeren met muizenschade in Groningen financiële ondersteuning kunnen krijgen.

LTO Noord teleurgesteld na gasdebat

Een mooi toneelspel voor de bühne. Dat is de conclusie van LTO Noord Groningen-voorzitter Hilbrand Sinnema na het debat over gaswinning in Groningen donderdag in de Tweede Kamer.

Vroeg lammerseizoen begint goed bij Wynia

De eerste schapen van schapenhouder Jeljer Wynia in het Friese Hitzum lammerden halverwege deze week al af.

Actiecomite blij met oplossing knelgevallen

Melkveehouder Jacob van der Wal van het Actiecomité Muizenschade is opgelucht over de kredietmogelijkheid die provincie Fryslân de boeren met muizenschade wil bieden.

Friese lening voor muizenschade

Provincie Fryslân komt met een lening voor boeren met muizenschade. Dat maakte gedeputeerde Johannes Kramer vanmorgen op het provinciehuis in Leeuwarden bekend.

'Boer heeft kop weer naar Groninger kwelder'

Door het veeveiliger maken van de Groningse kwelders, hebben boeren de kop weer naar de kwelder. De animo om er te weiden neemt toe. Dat stelt scheidend voorzitter Klaas Sijpkens van Vereniging van Oevereigenaren en Gebruikers.

'Weidevogelstand Friesland stabiliseert'

De weidevogelstand op agrarisch land in Friesland stabiliseert. Dat blijkt uit een onderzoek van ecologisch onderzoek- en adviesbureau Altenburg & Wymenga uit Feanwâlden.

CU: breng schrijnende gevallen muis in beeld

ChristenUnie Fryslân verzoekt de provincie om duidelijk in kaart te brengen hoeveel schrijnende gevallen er in het gebied dat wordt geplaagd door muizen zijn. Daarvoor krijgt de provincie drie weken de tijd.

Kabinet draait gaskraan verder dicht

Het kabinet gaat de gaswinning tot 1 juli 2015 beperken tot 16,5 miljard kuub. Dat maakte minister Henk Kamp van Economische Zaken zonet bekend.

VVD Groningen: minder winning dan Kamp

De VVD in Groningen wil minder gaswinning in Groningen dan VVD-minister Henk Kamp (EZ).

Ruim 1.100 meldingen muizenschade

Bij het meldpunt Muizenschade van LTO Noord zijn in ruim twee maanden meer dan 1.100 meldingen van muizenschade binnengekomen. Dat meldt Wiebren van Stralen van LTO Noord.

Wereldwijde zorgen over bedrijfsopvolging

De opvolging van agrarische bedrijven is een groot knelpunt in de oplossing van het wereldvoedselvraagstuk. Dat stelde Rabobank-topman Berry Marttin gisteren op een seminar in Wolvega.

'Taxeer alleen zwaar beschadigd muizenland'

Boeren met muizenschade moeten alleen zwaar beschadigde percelen laten taxeren. Dat adviseren het actiecomité en LTO Noord.

NAM zet extra mensen vanwege schade

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zet extra mensen in voor de problemen rond de aardbevingsschade bij boeren.

NAM inspecteert 52 mestkelders

De Nederlandse Aardolie Maatschappij laat 52 mestkelders in Groningen inspecteren op aardbevingsschade.

Gijsberts opent demonstratie perssappen

Gedeputeerde Bert Gijsberts heeft gisteren de eerste demonstratie absorberen van perssappen geopend. Dat gebeurde op de boerderij van Van Dijkuizen in Zeewolde.

NPO 1 filmt Friese muizenboeren

Melkveehouders Berend en Regina Oenema uit Joure werden deze week geïnterviewd door Maaike Timmerman van het WNL-televisieprogramma Vandaag de Dag.

Tien waterschapspartijen in Friesland

Aan de verkiezingen voor het nieuwe algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân nemen tien partijen deel.

Oproep Dierenbescherming verbaast VVD

VVD Groningen is verbaasd over de oproep van de Dierenbescherming om in Groningen een bouwstop in te stellen voor nieuwe stallen. Dat stelt Statenlid Matthijs Oosterhuis.

Taxatie muizenschade vanaf 15 februari

Het Faunafonds gaat vanaf 15 februari de schade door muizen op grasland in Friesland taxeren. Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten Fryslân dinsdag besloten.

Koning en koningin naar de Veenkoloniën

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen dinsdag 17 februari een streekbezoek aan de Veenkoloniën in de provincies Groningen en Drenthe. Zij gaan onder andere praten met medewerkers van Avebe en jonge boeren.

Subsidies kwelderbeheer verdubbeld

Provincie Groningen verdubbelt de subsidies voor kwelderbeheer. Ze stelt voor een periode van zes jaar maximaal 972.000 euro beschikbaar.

PvdA: kredieten voor muizenboer

Boeren die door de muizenplaag in de financiële problemen komen moeten worden geholpen met kredietverlening. Dat vindt PvdA Fryslân.

Boek over werken met Jelsumer fokvee

De Friese vereniging voor historische landbouw Afron heeft haar nieuwe boek 'Strie moat bolsterje' gepresenteerd. Het boek gaat over werken op het fokbedrijf Vijver Zathe in Jelsum in de jaren 1950-1969.

LTO: opties Groninger Verdienmodel beperkt

De mogelijkheden om het Groninger Verdienmodel goed te borgen zijn beperkt na een uitspraak van de Raad van State. Dat geeft Annette van Velde van LTO Noord aan.

Meer dan 900 boeren melden muizenschade

Meldpunt muizenschade van LTO Noord heeft inmiddels 936 meldingen van boeren gekregen met muizenschade.

Rabobank Friesland verlengt contract AJF

De Friese Rabobanken hebben de sponsovereenkomsten met de Agrarische Jongeren Friesland (AJF) met drie jaar verlengd.

PvdD: geen schadevergoeding muizenboer

Boeren met muizenschade moeten geen schadevergoeding krijgen van de overheid. Dat stelt Partij voor de Dieren (PvdD) Groningen in vragen aan Gedeputeerde Staten van Groningen.

Wageningen UR raadt frezen muizenland af

Wageningen Livestock Research raadt het frezen van de grond die beschadigd is door muizen sterk af. 'De grond versmeert snel', stelt Bert Philipsen van Wageningen Livestock Research.

LTO: land pas op na taxatie muizenschade

Melkveehouders in Friesland met muizenschade moeten pas na half februari het land opgaan. Dat adviseert LTO Noord. 'Anders is de muizenschade niet goed taxeerbaar.'

Advocaat: Groninger Verdienmodel wankelt

De juridische houdbaarheid van het Groninger Verdienmodel staat door een uitspraak van de Raad van State (RvS) op losse schroeven. Dat stelt advocaat Paul Bodden van Hekkelman Advocaten en Notarissen.

Actiecomité: knelgevallenregeling muizenboer

Actiecomité muizenschade pleit voor een knelgevallenregeling voor boeren met muizenschade. Het biedt hierover dinsdag een petitie aan aan de Vaste Kamercommissie.

De Zonnehoeve steekt in op vindbaarheid

Landschapscamping De Zonnehoeve in Zonnemaire is door Vekabo uitgeroepen tot beste camping van 2015. De vindbaarheid van de camping is echter een probleem, geeft eigenaar Anja van der Bijl aan.

Proef met slib Veenkoloniën

Provincie Groningen wil met een proef met slib stuifschade in de Veenkoloniën tegengaan.

Dijksma bezoekt Friesland (video)

Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) gaat de mogelijkheden onderzoeken of de brede weersverzekering ook voor boeren met muizenschade kan gelden. Dat maakte zij dinsdag bekend tijdens haar bezoek aan Friesland.

LC zoekt 'creatieve tips' muizenplaag boeren

De Leeuwarder Courant (LC) vraagt haar leden om tips om de 'muizen uit de Friese weilanden te krijgen'.

Directeur NMF Groningen stopt

Siegbert van der Velde legt zijn taken neer als directeur van Natuur en Milieufederatie Groningen (NMF). Hij zet zijn loopbaan als zelfstandig adviseur voort.

Dijksma bezoekt morgen Friese muizenboer

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken brengt morgen een bezoek aan een boerenbedrijf in Friesland dat getroffen is door muizenschade.

De Zonnehoeve camping van het jaar

Landschapscamping De Zonnehoeve in het Zeeuwse Zonnemaire is door Vekabo Nederland uitgeroepen tot camping van het jaar 2015. Volgens Vekabo is De Zonnehoeve een ruime en rustig gelegen camping.

De Rouwe: bedrijven gaan naar de knoppen

Tweede Kamerlid Sander de Rouwe (CDA) bezocht vanmorgen het melkveebedrijf van Age Jan Dijkstra in Terzool. 'De ellende begint nu pas. Hier gaan bedrijven weerloos naar de knoppen.'

Schap: geen regeling boeren Schokland

Waterschap Zuiderzeeland ziet af van een schaderegeling voor zeven boeren bij Schokland. Dat blijkt uit het concept Waterbeheerplan 2016-2021.

Weinig animo verkiezing duurzame boer

De verkiezing 'meest duurzame jonge agrarische ondernemer van Fryslân' van provincie Fryslân, Nordwin College en Agrarische Jongeren Friesland (AJF) heeft zo'n tien aanmeldingen opgeleverd. Dat aantal valt wat tegen,stelt Bastiaan Kooistra van AJF.

'Muis ontneemt me mijn vrijheid' (video)

Melkveehouder Arie van Vliet (27) deed op de muizenactiedag een noodkreet richting politiek voor muizenvergoeding. 'Ik ben van plan om een nieuwe ligboxenstal te bouwen. Maar de muis ontneemt me op dit moment mijn vrijheid.'

Natuurvriendelijke oever bij Rottevalle

Wetterskip Fryslân is gestart met de aanleg van een natuurvriendelijke oever langs De Lyts bij Rottevalle. In hetzelfde gebied vervangt Wetterskip Fryslân dekomende tijd de rioolpersleiding.

Mestbassin Borgercompagnie overstroomd

In Borgercompagnie is deze week een mestbassin overstroomd. Dat meldt waterschap Hunze en Aa's.

WNF-directeur: project biodiversiteit gewaagd

Het proefproject van het Wereld Natuur Fonds om boeren meer te betrekken bij biodiversiteit is gewaagd. Dat vindt directeur Johan van de Gronden. 'Het wordt razend moeilijk.'

Muizenschade rond 75 miljoen euro

De schade die boeren lijden door muizen ligt rond de 75 miljoen euro. Het gaat om gemiddeld 100.000 euro per bedrijf.

750 boeren op muizenactiedag Heerenveen

Ruim 750 boeren kwamen vanmiddag af op de actiedag muizenschade in het Abe Lenstrastadion in Heerenveen. Friese melkveehouders hadden de dag samen met LTO Noord georganiseerd.

CDA: veenweide organisch bemesten

Het Friese CDA-Statenlid Maaike Prins uit Oentsjerk ziet mogelijkheden met het organisch bemesten van weilanden in de Friese veenweidegebied.

Kinderopvang Tjarietstee tegen de stroom in

Jantina en Matthijs Spriensma uit het Noord-Groningse Roodeschool bouwden tegelijkertijd een bedrijf op. Zij een kinderopvang, hij een akkerbouwbedrijf.

Markt boerendatingsites blijft

Voor boerendatingsites als Farmers4love en Farmdate blijft een markt, stellen de initiatiefnemers. Het aantal leden voor Farmers4love groeide in een jaar tijd naar ruim duizend.

Fekkes gaat muizenschade te lijf

Loonwerker Klaas Fekkes, van het gelijknamige loonbedrijf uit Marrum/Hegebeintum, ontwikkelde samen met de Italiaanse machinefabrikant Celli een 7 meter brede overtopfrees door.

NFW: mozaïekbeleid weidevogels heeft effect

Het huidige mozaïekbeleid voor weidevogels heeft effect. Dat concludeert Vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW)

Toename ziekte van Weil in Friesland

GGD Fryslân heeft in 2014 dertien meldingen van de ziekte van Weil ontvangen. Dat is meer dan drie keer zoveel als in andere jaren.

RUG: nóg later maaien om grutto te redden

Weilanden in natuurreservaten, zouden pas ná 15 juni moeten worden gemaaid. Dat is de meest effectieve maatregel om de voortdurende afname van het aantal grutto’s te remmen.

Watergebiedsplan Burgum en Dokkum

Wetterskip Fryslân stelt voor de regio tussen Burgum en Dokkum het watergebiedsplan Tusken Ie en Swemmer op.

15 procent van de boeren is single

In 2013 had 15 procent van de Nederlandse boeren geen partner. Bij de overige werkzame personen was dat meer dan een kwart. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Boeren Zuidhorn winnen WOZ-zaak

Boeren bij Zuidhorn en hun taxateurs vochten met succes bij de rechtbank aan dat door de nieuwe agrarische taxatiewijzer de WOZ-waarde van hun bedrijven hoger uitvalt. ‘Het is geen overwinning, maar gerechtigheid’, stellen zij.

LTO: taxatiewijzer verder aanpassen

LTO gaat in overleg met de Waarderingskamer en Vereniging Nederlandse Gemeenten om de taxatiewijzer Tiox nog verder bij te stellen.

Wij, Varkenland erkenning voor sector

Met zijn theatervoorstelling Wij, Varkenland wil de Vlaamse theatermaker Lucas De Man boeren een gezicht geven. Drieduizend boeren kwamen al op het solostuk af.

Drie ton aardappelen voor Voedselbank

Honderden bezoekers hebben maandag tijdens de Der Aaardappelsale in de Der Aa-kerk 3 ton aardappelen aan de Voedselbank in Groningen geschonken. Dat meldt organisator Veenbrand.

LTO uit kritiek op bestemmingsplan Haren

LTO Noord heeft veel kritiek op het ontwerp-bestemmingsplan buitengebied Haren.

Geen tussenuitspraak RvS over schapenstal

De Raad van State (RvS) heeft geen nieuwe tussenuitspraak gedaan over de bouw van een schapenstal van Raymond Zijp in het Natura 2000-gebied de Eilandspolder, zoals afgelopen zaterdag in Nieuwe Oogst editie Midden stond.

Man zwaargewond na val door dak stal

Op een melkveebedrijf bij het Friese Jelsum is vanmorgen een man zwaargewond geraakt na een val door het dak van een stal. Dat meldt Omrop Fryslân.

Akkerbouwer stort aardappelen in Aa-kerk

Akkerbouwer Erwin Westers uit Hornhuizen stort vanmiddag een trekkerlading biologische aardappelen van het ras Sarpo Mira in de Der Aa-kerk in Groningen. Dat meldt Youth Food Movement

Ellen Schukken winnaar grassoorten

Ellen Schukken uit Aldeboarn heeft de wedstrijd over grassoorten van Van Hall Larenstein en het Nordwin College op de Landbouwbeurs in Leeuwarden gewonnen.

Fryslân verheldert regels ganzenafschot

Provincie Fryslân gaat de verordening schadebestrijding ganzen aanpassen.

'Oprichting Friese collectieven taai proces'

De oprichting van de collectieven in Friesland was een taai proces. Dat stelt voorzitter Thom Miedema van het Fries Collectievenberaad.

LTO overvallen door zoekgebied heliport

LTO Noord Het Hogeland is overvallen door de beslissing van Groningen Seaports dat het voor een heliport in de polder ten noorden van Uithuizermeeden kiest.

Fakkeltocht tegen gaswinning Groningen

Actiegroepen als Groninger Bodem Beweging, Schokken Groningen, Grunn in Beweging, Milieudefensie en Natuur en Milieufederatie hielden gisteravond een fakkeltocht op de Grote Markt in Groningen tegen de gaswinning.

PS Fryslân voor windmolens Afsluitdijk

Een meerderheid van Provinciale Staten Fryslân is voor windenergie bij de Afsluitdijk. Gedeputeerde Hans Konst gaat naar Den Haag om hiervoor bij minister Henk Kamp (EZ) te pleiten.

Kruising Leeuwarden vol met blikken melk

Een vrachtwagen heeft op het Oostergoplein in Leeuwarden een lading met honderden dozen met blikken melk verloren.

Zwartboek lesstof aan Kamer overhandigd

NVV-voorzitter Ingrid Jansen heeft gistermiddag in Den Haag het zwartboek van Meldpunt Valse Lesstof aan de leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappelijk aangeboden.

LTO: gasvermindering veel te weinig

De vermindering van de gaswinning in 2015 met 3,1 miljard kuub gas (7,3 procent) is veel te weinig. Dat stelt LTO Noord Groningen-voorzitter Hilbrand Sinnema.

Voorstelling Mansholt naar Zuid-Nederland

De theatervoorstelling over Sicco Mansholt zal volgend jaar ook in Midden- en Zuid-Nederland te zien zijn. Dat meldt organisator Stichting Jan de Vos.

CDA Fryslân schrikt van rekenmodel

De Friese CDA-fractie is geschrokken van 'mogelijke fouten in het rekenmodel voor de ammoniakuitstoot'. Dat laat ze Gedeputeerde Staten Fryslân weten.

Heliport in polder Uithuizermeeden

Groningen Seaports onderzoekt in de polder boven Uithuizermeeden een geschikte locatie voor een heliport. Het zoekgebied, overwegend akkerbouwgebied, is zo'n 400 hectare groot.

Boeren beginnen pannenkoekenboerderij

Oud-melkveehouders Baars openden twee maanden geleden de deuren van hun Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve, pal aan de Lek bij Vianen. Over enkele weken komt het eerste jongvee in de zichtstal.

Verkiezing duurzaamste jonge boer Fryslân

Agrarische Jongeren Friesland (AJF) en Nordwin College organiseren in opdracht van provincie Fryslân de verkiezing 'Meest duurzame jonge agrarische ondernemer van Fryslân. De aftrap vond onlangs plaats tijdens de Dag van LTO Noord Fryslân in...

Waterplan Súdwesthoeke-Fryske Marren

Wetterskip Fryslân stelt voor gebied Súdwesthoeke-Fryske Marren een watergebiedsplan op. Daarin staat op hoofdlijnen hoe het waterschap het waterbeheer hier de komende tien jaar wil uitvoeren.

Boeren steunen voetbalclub Stobbegat

Zo'n 46 boeren bij Vegelingsoord sponsoren de plaatselijke Fuotbalforiening Stobbegat.

Spaarwater met drie jaar verlengd

Het project Spaarwater van Acacia Water, waterschappen, LTO Noord en Waddenfonds wordt met drie jaar verlengd. Dat zei projectleider Jouke Velstra van Acacia Water deze week bij de proeflocatie in Borgsweer.

Kuilpakken langs boerderijenroute NOP

Kinderen van de buitenschoolse opvang en zorgboerderij De Zonnestraal in Luttelgeest beschilderden woensdagmiddag tien kuilpakken voor de tweede verlichte boerderijenroute in de Noordoostpolder.

Met ganzenvlees Hoeksche Waard promoten

Jeanet Dekker uit Mijnsheerenland begon in 1997 als een van de eersten in de Hoeksche Waard met huisverkoop op haar akkerbouw- en fruitteeltbedrijf De Kikkershoek. Ze breidde het assortiment eind november uit met ganzenvlees.

Ontwerpwedstrijd Groninger Verdienmodel

LTO Noord, Libau en Natuur- en Milieufederatie Groningen koppelen een ontwerpwedstrijd voor stallen aan het Groninger Verdienmodel. Provincie Groningen steunt het project met 10.000 euro.

NMF: veengebieden inkomstenbron boer

Veengebieden vormen voor boeren, natuurbeheerders en bedrijven een potentiële inkomstenbron. Dat stellen Natuur en Milieufederatie Groningen en adviesbureau IMSA Amsterdam na onderzoek.

Friese boer vreest grotere kloof burger

Net iets minder dan de helft van de Friese boeren (43 procent) vreest dat de afstand tussen boer en burger in de toekomst groeit. Dat blijkt uit onderzoek dat de Agrarische Jongeren Friesland (AJF) liet uitvoeren.

33 procent zaaiuien afgeleverd

Ruim een derde, 33 procent, van het brutovolume zaaiuien op peildatum half november is afgeleverd. Dat meldt Bureau Uienmarkt Informatie.

Half miljoen Cepuna-bomen grond in

In 2016 zullen naar verwachting in Nederland een half miljoen bomen van het nieuwe perenras Cepuna geplant zijn. Dat meldt de Fruitteeltkrant.

Boeren: meer studie draagvlak Flevonatuur

Flevolandse boeren willen meer onderzoek naar draagvlak voor de plannen voor nieuwe natuur in Flevoland. Dat bleek onlangs tijdens de Statencommissie Ruimte & Leefomgeving.

Spaarwater start in Flevoland

Het project Spaarwater start in Flevoland. Eerder al deden Friesland, Groningen en Noord-Holland mee aan het project systeemgerichte drainage.

'Sector moet voorbereid zijn op vogelgriep'

Nederland is kwetsbaarder voor virussen zoals de vogelgriep en daar moet het land op voorbereid zijn.

'Ongebouwd zwaarder belast'

De uitspraak van de Hoge Raad dat boeren met natuurland jarenlang te veel waterschapsbelasting hebben betaald, heeft financiële gevolgen voor ongebouwd. Natuurland

Te veel waterschapslasten voor natuurboeren

Boeren met natuurbeheersubsidie hebben jarenlang te veel betaald aan het waterschap. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Opbrengst soja hoger dan vorig jaar

De beste 25 procent van de telers haalden dit jaar een aanzienlijke hogere sojaopbrengst dan vorig jaar. Dat meldt Agrifirm Plant.

Proeffabriek bioraffinage bieten naar Lelystad

Het Wemeldingse bedrijf Dutch Sustainable Development (DSD) vestigt zich in Flevoland voor een proefproject met bioraffinage van onder meer suikerbieten. Dat meldt PZC.

België laat weer Nederlands pluimvee toe

België heeft de grenzen voor Nederlands pluimvee weer opengesteld.

Schaap in politieauto terug naar weiland

Een schaap is vanmorgen in een auto van politie Drachten teruggebracht naar het weiland.

Koeienschedels in Leeuwarden gevonden

Archeologen hebben in Leeuwarden verschillende afvalkuilen van een leerlooierij uit vermoedelijk de 15e eeuw gevonden. In de afvalkuilen troffen ze tientallen koeienschedels en mest aan.

VVD: akkoord mestkelders mooi begin

VVD Groningen is blij met de protocollen die de NAM en LTO Noord maakten voor schade aan mestkelders en drainage in het Groninger aardbevingsgebied.

Doorbraak schade aardbevingen boeren

NAM, LTO Noord en Federatie Particulier Grondbezit hebben met Groninger bouw- en draineerbedrijven protocollen ontwikkeld voor schade aan mestkelders en drainage, veroorzaakt door aardbevingen.

CRV naar Werpsterhoek bij Leeuwarden

Veeverbeteringsorganisatie CRV verhuist naar knooppunt Werpsterhoek bij Leeuwarden. Dat maakte de organisatie gisteren bekend in de ledenraad.

LTO Noord lanceert aardbevingsite

LTO Noord Groningen heeft een site met specifieke informatie voor boeren in het aardbevingsgebied in Groningen gemaakt. De site ging vanmiddag online.

Ruim 250 weidedagen voor koeien Marum

Melkveehouder Sjoerd van der Meulen uit Marum weidt zijn koeien sinds 15 maart dag en nacht. De teller staat inmiddels op ruim 250 weidedagen.

LTO: beving veroorzaakt schade mestkelders

Aardbevingen in Noord-Groningen veroorzaken schade aan mestkelders. Dat concludeert LTO Noord Groningen-voorzitter Hilbrand Sinnema na het onderzoek van de Nederlandse Aardolie Maatschappij en LTO Noord.

LTO Noord meldpunt muizenschade online

Het meldpunt muizenschade van LTO Noord is sinds vanmorgen online.

LTO: handhaaf peilbeleid Friese veenweide

Het huidige peilbeleid, met mogelijkheden voor drooglegging tot 90 centimeter onder het maaiveld, biedt de meeste perspectief voor een toekomstgerichte melkveehouderij. Dat stelt LTO Noord Fryslân.

NFW: minder verantwoordelijkheid collectief

Agrarische gebiedscollectieven krijgen minder verantwoordelijkheid dan gehoopt. Dat geeft Vereniging Noardlike Fryske Wâlden aan na de pilot die ze van 2011 tot 2014 uitvoerde.

Snel internet rukt op in Friese polders

Honderden agrarische bedrijven in Friesland worden de komende jaren op glasvezel aangesloten. Boeren in Langedijke bij Appelscha gingen hiervoor de samenwerking aan met de basisschool en particulieren.

Strijker: snel internet groter oppakken

De initiatieven voor snel internet op het platteland moeten grootschaliger. Daarvoor pleit hoogleraar plattelandsontwikkeling Dirk Strijker.

Vijf slenken in oude staat terugbracht op Ameland

Wetterskip Fryslân heeft op Ameland vijf slenken in oude staat terugbracht. Hierdoor is 6 hectare meer waterberging ontstaan.

LTO Flevoland: geen natuursnippers

Nieuwe natuurgebieden in Flevoland moeten niet als kleine eilandjes in het agrarisch productiegebied komen te liggen. Dat geeft LTO Noord in een reactie aan op het Programma Natuur.

Pleegzorg Nederland zoekt boeren

In Nederland is een tekort aan pleeggezinnen. Pleegzorg Nederland zoekt daarom boeren die kinderen willen opvangen.

Broei door muizen in kuil Zuidwest-Friesland

Muizen duiken dit jaar steeds vaker op in kuilbulten in Zuidwest-Friesland.

Start Takomst fan it Boerehiem

Dertig boeren in Zuidwest-Friesland nemen deel aan het project Takomst fan it Boerehiem. Voor de boeren is een inrichtingsplan gemaakt om de erven op te knappen.

'Museumbezoeker staat niet stil bij jonge boer'

Jonge boeren en studenten uit melkveeprovincie Friesland en zes jonge ranchers uit de Amerikaanse cowboystaat Colorado spelen een hoofdrol in de tentoonstelling 'Farmers and Ranchers'. De tentoonstelling wordt vanmiddag geopend in het Fries Museum.

1.900 handtekeningen voor ProRail

RMO-chauffeur Aijolt Eggens uit Witteveen heeft deze week een kleine 1.900 handtekeningen voor een veiligere overweg overhandigd aan de gemeente en ProRail.

25 jaar in actie voor veiligere overgang

Het afgelopen jaar vonden in een half jaar tijd twee dodelijke ongevallen plaats op de onbewaakte spoorwegovergang aan de Voslaan bij Winsum. Omliggende boeren zijn al 25 jaar in actie voor een veiligere overgang.

Faunafonds: beter communiceren met boer

De communicatie met boeren over preventie van wildschade moet beter. Dat vindt de nieuwe regioconsulent Johan Wesselink (61) uit Diever van BIJ12 Faunafonds voor Noord-Nederland.

Geschatte schade kaasfabriek 85 miljoen

De brand in de kaasfabriek van Royal FrieslandCampina afgelopen zomer heeft naar schatting 85 miljoen euro aan schade opgeleverd. Dat meldt de Leeuwarder Courant.

50.000 euro schade glas door bevingen

Spruitjestelers Henk en Johan Doff bij Uithuizen hebben door de aardbevingen in Noord-Nederland voor 50.000 euro aan glas vervangen. Dat geeft Johan Doff aan.

Wetterskip legt muskusrattenbestrijding stil

Wetterskip Fryslân en Noorderzijlvest legt de muskusrattenbestrijding tot woensdagmiddag stil. Dit doet het waterschap in verband met de vogelgriep in Hekendorp, geeft Omrop Fryslân aan.

Rechtbank Groningen: Bosk en Greide te laat

Vereniging Agrarisch en Particulier Natuurvereniging Bosk & Greide heeft te laat bezwaar gemaakt tegen bezuinigingen op subsidie voor natuurbeheer.

'Bokashi in trek bij boeren en waterschappen'

Steeds meer boeren rijden Bokashi over het land uit. Dat geeft Joost Mulder van meststoffenhandel Agriton aan. Ook waterschappen hebben interesse.

Friese boeren in Farmers and Ranchers

Friese jonge melkveehouders spelen een hoofdrol in de foto- en filmtentoonstelling Farmers & Ranchers, die binnenkort in het Fries Museum in Leeuwarden wordt geopend.

Geld voor waddenproject zilte aardappelen

Provincie Groningen draagt ruim 71.000 euro bij aan project 'Zilte aardappelketens in de Waddenregio; meeboeren met zilt'.

VVD Groningen: provinciaal geld internet

De VVD-Statenfractie in Groningen vindt dat de provincie zich moet inzetten voor snel internet op het platteland.

Man aangereden tijdens vangen kalf Beesd

Een 37-jarige man uit Tricht is vrijdagavond in Beesd zwaargewond geraakt terwijl hij probeerde te helpen een losgebroken kalf te vangen.

LTO Glaskracht: EU-steun telers helpt weinig

De interventiemaatregelen van Brussel wegens de Russische boycot van groente en fruit zetten weinig zoden aan de dijk, vindt LTO Glaskracht Nederland.

Boerenkunstwerk in Torenbosje bij Dronten

In het Torenbosje tussen Dronten en Elburg is deze week begonnen met de aanleg van een kunstwerk en een picknickplaats.

Led-schemen op Plantion-gebouw Ede

Plantion plaatst volgend jaar twee led-schermen op het Plantion-gebouw in Ede.

Innovatieprijs voor irrigatiepomp aQysta

Het Nederlandse innovatiebedrijf aQysta heeft met de Barsha-pomp de finale van de Climate-KIC's Venture Competion in het Spaanse Valencia gewonnen.

Koeien Westerwijtwerd krijgen scheerbeurt

Bedrijfsverzorger Jolanda van Os van Abiant schoor vrijdag de melkkoeien van Pier Prins in Westerwijtwerd. 'Het gaat om het functioneel scheren. Zo gek veel zit er niet op.'

Tommy Wieringa plant bomen voor koeien

Schrijver Tommy Wieringa gaat op pad om bomen te planten die koeien in de wei op warme zomerdagen schaduw bieden. De eerste bomen plant hij maandag op boerderijen in Raalte en Heino. Dat meldt de Stentor.

WBE: rol provincie cruciaal bij afzet gans

Voorzitter Hans Flieringa van Wildbeheereenheid (WBE) Hoeksche Waard ziet voor de provincies een faciliterende rol om de gans in de voedselketen te krijgen.

Amerikaan met gestolen kalf in auto opgepakt

Politieagenten hebben in de Amerikaanse staat Californië een vreemde ontdekking gedaan toen ze in het holst van de nacht een auto controleerden.

Dieseldiefstal bij boeren Overijssel

Agrarische bedrijven in Overijssel zijn de afgelopen maanden enkele malen bezocht door dieseldieven. Zo werd er voor honderden euro's aan diesel gestolen bij bedrijven in Schalkhaar, Wetering en Rheezerveen.

'Varkenshouders ambassadeurs POV'

Voorzitter Ingrid Jansen van de Producenten Organisatie Varkenshouder vroeg gisteravond in het Brabantse Zeeland varkenshouders aan de slag te gaan als 'ambassadeurs' voor de POV.

WUR:bollenteelt kan nadelig voor natuur zijn

De bollenteelt op de Veluwe kan op met name watergebonden natuur een nadelig effect hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van Alterra Wageningen UR .