LTO+Nederland+content+met+uitwerking+pensioen
Nieuws
© Dirk Hol

LTO Nederland content met uitwerking pensioen

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zijn tevreden met de stappen die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gezet in de uitwerking van het pensioenakkoord. Zijn concept-wetsvoorstel biedt mogelijkheden voor maatwerk en een stabiel premiestelsel.

In een brief aan de Tweede Kamer beschrijft Koolmees welke regels hij voorstelt voor de overgang van het bestaande naar het nieuwe pensioenstelsel (het transitie FTK - financieel toetsingskader) in het wetsvoorstel. Ook heeft hij bekendgemaakt welke voorwaarden het komende jaar aan de dekkingsgraad van de pensioenfondsen worden gesteld.


Pensioenfondsen hoeven komend jaar hun pensioenen niet te korten bij een dekkingsgraad van 90 procent of hoger in plaats van de wettelijke 104 procent. De huidige situatie met de uitbraak van corona maakt het voor pensioenfondsen moeilijk te voldoen aan de wettelijke eis van een dekkingsgraad van 104 procent. Gezien het uitzonderlijke van die situatie vindt minister Koolmees het verantwoord pensioenfondsen langer de tijd te geven aan deze eis te voldoen.


Transitie naar het nieuwe stelsel

Om de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel transparant en geleidelijk te laten verlopen, is voor de overgangsperiode (van 2022 tot 2026) een ingroei-pad beschreven: het transitie-FTK. Uitgangspunt is dat met de blik van het nieuwe stelsel naar de overgangsperiode wordt gekeken. Dat garandeert een verantwoorde, uitlegbare en evenwichtige overstap naar het nieuwe stelsel, verwacht Koolmees.

Voor deze overgangsperiode wordt een minimale dekkingsgraad voorgesteld van 90 procent, waarbij fondsen moeten toegroeien naar een dekkingsgraad van minimaal 95 procent. Zo wordt voorkomen dat deelnemers en gepensioneerden in de overgangsperiode te maken krijgen met kortingen die ze in het nieuwe stelsel niet zouden hebben gehad.

Koolmees stelt ook dat het individuele bezwaarrecht bij het verder uitwerken van het pensioenakkoord buitenwerking wordt gesteld omwille van het proces. Daar staat volgens hem tegenover dat de positie van de bestaande medezeggenschapsorganen wordt versterkt.


Evenwichtig pakket

Volgens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland ligt er met de uitwerking van de afspraken uit het pensioenakkoord een evenwichtig pakket aan maatregelen om tot een beter en moderner pensioenstelsel te komen. 'Sociale partners (werkgevers en werknemers) krijgen straks de keuze tussen twee type premieregelingen. Het pensioen wordt hiermee persoonlijker met meer ruimte voor maatwerk. Daarnaast gaan we naar een stelsel met stabiele premies', zeggen de organisaties in een gezamenlijke reactie.

De ondernemersorganisaties zijn positief over de voorstellen voor de transitieperiode naar een nieuw stelsel. 'Dat draagt bij aan rust en stabiliteit in de transitieperiode naar een beter stelsel, aldus de ondernemersorganisaties'. Met het uitwerken van de conceptwetgeving is er volgens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland een belangrijke stap gezet op weg naar een toekomstbestendig pensioenstelsel.

'Maar voordat we daar zijn, moet er nog een hoop gebeuren. Nadat het definitieve pakket volgend jaar in beide Kamers wordt behandeld, begint pas het echte werk: dan is het aan werkgevers om samen met werknemers tot nieuwe pensioenafspraken te komen en moeten deze worden geïmplementeerd', vinden de organisaties.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  24° / 13°
  50 %
 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
Meer weer