PVV%3A+%27Landbouwbeleid+is+doodsteek+voor+kleine+Brabantse+boer%27
Nieuws
© Twan Wiermans

PVV: 'Landbouwbeleid is doodsteek voor kleine Brabantse boer'

PVV Noord-Brabant noemt het landbouwbeleid van het nieuwe college een doodsteek voor kleine boeren. Die conclusie trekt de oppositiepartij na een nadere rekenkundige onderbouwing van de verwachte effecten van de voorgestelde beleidsaanpassing.

PVV Noord-Brabant zegt te zijn geschrokken van de uitkomsten van een onderzoek dat de provincie heeft laten uitvoeren naar de effecten van het veehouderijbeleid dat het nieuwe college van Gedeputeerde Staten voorstaat.


Deze nadere rekenkundige onderbouwing van de verwachte effecten van de voorgestelde beleidsaanpassing als gevolg van de wijziging van interimomgevingsverordening maakt volgens de fractie duidelijk dat vooral kleine melkveehouders en varkensboeren worden gedwongen om te stoppen met hun bedrijfsvoering.


Verschuiving

De wijziging in de interimomgevingsverordening gaat vooral over het tempo waarin veehouders verouderde stalsystemen moeten aanpassen. De uiterste datum waarop deze moeten zijn aangepast, verschuift van 1 oktober 2022 naar 1 januari 2024. Stikstofuitstoot van verouderde stallen mag dan nog worden gecompenseerd met nieuwe stallen. Verder vervalt de deadline voor het aanvragen van de vergunning voor een nieuwe stalaanpassing.

Uit het rapport blijkt dat de piek in het aantal stoppende bedrijven zal verschuiven van 2022 naar eind 2023. Door de hoge emissiereductie-eisen in de varkens-, melkvee-, geiten- en pluimveehouderij is er beperkt perspectief voor het gemiddeld op bedrijfsniveau voldoen aan de gestelde eisen. In de vleeskalverhouderij hebben factoren buiten het provinciaal beleid een grote invloed. Bij de voorgestelde beleidsaanpassingen zal de afname van het aantal bedrijven in de verschillende diercategorieën nagenoeg vergelijkbaar zijn als bij het huidige beleid.


Desastreus

'Ondanks het vertrek van GroenLinks en D66 schieten Brabantse boeren niets op qua beleid van het nieuwe college. Dit beleid van het nieuwe college is voor de kleine boer net zo desastreus als dat van het vorige. Zo gaat 66 procent van de melkveehouders met een klein bedrijf stoppen', aldus woordvoerder Maikel Boon van PVV Noord-Brabant.

'Het is voor ons onbegrijpelijk dat CDA en Forum voor Democratie instemmen met deze aanpassingen van het landbouwbeleid die alleen maar zullen zorgen voor meer schaalvergroting in Noord-Brabant. Wij roepen met Statenvragen dan ook op om het voorgestelde nieuwe beleid om te gooien, zodat de kleine boeren, die zo nadrukkelijk aan onze provincie verbonden zijn, voor Noord-Brabant behouden kunnen blijven.'


Statenvragen

Volgens een woordvoerder van Gedeputeerde Staten is het nog niet bekend wanneer Gedeputeerde Staten zullen reageren op de Statenvragen van de PVV-fractie. De termijn voor het beantwoorden is zes weken. De antwoorden zijn openbaar. Naar verwachting nemen Provinciale Staten eind november een besluit over de wijziging van de interimomgevingsverordening.Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  20° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  21° / 12°
  70 %
Meer weer