Nieuwe deadline en meer keus voor Brabantse veehouders

Brabantse veehouders moeten uiterlijk op 1 januari 2024 hun stallen aanpassen aan de nieuwste emissie-eisen voor stikstof. Ze krijgen van de provincie meer mogelijkheden om aan die eisen te voldoen. ZLTO is 'gematigd tevreden' over de aanpassingen van het Brabantse veehouderijbeleid.

Nieuwe+deadline+en+meer+keus+voor+Brabantse+veehouders
© Jasper Schel

De voorstellen hiervoor staan in de wijziging van de Interim omgevingsverordening die Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant donderdag openbaar hebben gemaakt en die vanaf 14 juli ter inzage ligt.

Veel van de voorgestelde wijzigingen stonden al in het bestuursakkoord van de nieuwe coalitie. Zo was de verplaatsing van de deadline van 1 oktober 2022 naar 1 januari 2024 al bekend.


Intern salderen

Nieuw in de plannen is dat veehouders meerdere opties hebben om aan de eisen te voldoen, zolang de totale uitstoot van stikstof op het bedrijf maar onder de gestelde normen van de Interim omgevingsverordening blijft. 'Veehouders kunnen dit op bedrijfsniveau regelen of, zoals nu ook al het geval is, op dierplaatsniveau', licht Elies Lemkes (CDA), gedeputeerde landbouw en natuur, de wijziging toe. 'En met bedrijfsniveau bedoelen we één locatie. Het is niet de bedoeling dat ondernemers gaan middelen over meerdere bedrijfslocaties.'

Toch blijven we 2028 nog altijd realistischer en logischer vinden

Janus Scheepers, ZLTO-bestuurder

Ook kunnen ondernemers kiezen voor een mix aan voer- en managementmaatregelen en hoeven ze niet alleen te focussen op brongerichte stalsystemen. Voorbeelden zijn het toepassen van ruime weidegang, oftewel meer dan 720 uur per jaar, of voermaatregelen. Lemkes: 'Je kunt dus kiezen uit een mix aan maatregelen om aan de emissie-eisen te voldoen. Wel moet een ondernemer natuurlijk kunnen aantonen dat deze maatregelen zijn genomen.'


Brongerichte systemen

Deze maatregelen zijn vooral interessant voor veehouders in de diercategorieën waarvoor nog geen brongerichte stalsystemen beschikbaar zijn. Vooral voor geitenhouderijen en veehouderijen voor de roodvleesproductie loopt dit proces nog allesbehalve soepel. 'De ervaring leert dat je vier tot zes jaar nodig hebt voordat zo'n systeem op de markt komt en dat het betaalbaar is', zegt de gedeputeerde. 'We gaan ervan uit dat er ruim voor de nieuwe deadline voor bijna alle sectoren goed werkende brongerichte systemen beschikbaar zijn. Is dat niet het geval, dan geven we ruimte tot het moment dat die systemen er wel zijn.'

De deadline voor de vergunningaanvraag wordt losgelaten. 'Het op tijd indienen van de aanvraag is een eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer', stelt Lemkes. 'Wel kan het gunstig zijn om de aanvraag voor 1 januari 2023 te doen. Dan gelden namelijk nog de eisen op het moment van de aanvraag. Voor wie na deze datum een vergunning aanvraagt, krijgt te maken met de nieuwe omgevingsverordening en dan gelden de, mogelijk strengere, eisen op het moment van het verlenen van de vergunning.'


'Stap voorwaarts'

ZLTO is ziet dat, conform het bestuursakkoord van de nieuwe coalitie, het aanpassen van stallen aan de emissie-eisen is verschoven in de tijd. 'Dat beschouwen we als een stap voorwaarts', zegt ZLTO-bestuurder Janus Scheepers. 'Via onze lobby zijn we erin geslaagd om de invoeringsdatum op te schuiven naar 1 januari 2024, daar waar het vorige college 2022 voorstond: een eerste succes. Toch blijven we 2028 nog altijd realistischer en logischer vinden. De datum van invoering laten we in een bodemprocedure dan ook door de rechter toetsen. Op korte termijn verwachten we een uitspraak.'


Het feit dat veehouders met interne saldering de keuze krijgen om of op bedrijfs- of op stalniveau hun emissiedoelstellingen te halen en dat ze daarnaast kunnen kiezen uit een mix van maatregelen, vindt Scheepers een positieve ontwikkeling. 'Wel stelt de uitwerking helaas teleur', plaatst hij een kanttekening. 'Vooral bij diercategorieën waar de normen langzamerhand strenger worden, zoals melkvee, kalveren en sommige pluimveecategorieën, levert intern salderen op deze manier weinig tot geen voordelen op. Je kunt niet van bedrijven verwachten dat ze elke paar jaar opnieuw investeren.'


Ter inzage

De Interim omgevingsverordening ligt vanaf 14 juli tot 1 september ter inzage. De planning is dat het definitieve voorstel op 27 november ter besluitvorming voorgelegd wordt aan Provinciale Staten. Lemkes: 'Het beleid blijft ambitieus, maar wel realistisch en haalbaar. Het geeft ruimte voor ondernemerschap om aan de eisen te kunnen voldoen. Dat was het uitgangspunt bij het ontwerp.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  19° / 15°
  60 %
 • Donderdag
  20° / 13°
  50 %
 • Vrijdag
  20° / 11°
  60 %
Meer weer