Marieke Verbiesen

Marieke Verbiesen

Marieke Verbiesen is redacteur Zuid. Ze volgt Noord-Brabant en Zeeland en het verenigingsnieuws bij ZLTO.

Contact

Artikelen door Marieke Verbiesen

Brabantse veehouders blijven positief na verloren rechtszaak

Regio Zuid

Enkele veehouders startten bijna vier jaar geleden een rechtszaak tegen provincie Noord-Brabant vanwege nieuwe, strenge milieuregels. Ruim een maand geleden stelde de Haagse rechtbank hen in het ongelijk. Hoe kijken zij terug op de afgelopen jaren...

Brabantse veehouders: zet vaart achter werkbaar wolvenplan

Veehouderij

Schapenhouders en vertegenwoordigers van ZLTO, de Brabantse wolvencommissie, provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer en gemeente Heeze-Leende bespraken dinsdag de wolvenproblematiek. Dat deden ze op de Strabrechtse Heide. De boeren riepen op om...

Tuinders slaan alarm over gasprijs

Akker- & Tuinbouw

De groeiende tekorten aan aardgas en de hoge prijs die daarvan het gevolg is, raken ook tuinders in Zuid-Nederland hard in hun portemonnee. ZLTO en Glastuinbouw Nederland maken zich zorgen.

Stikstofcontrole Brabantse glastuinbouwbedrijven

Regio Zuid

Een aantal glastuinbouwbedrijven in Noord-Brabant is door de Omgevingsdienst gecontroleerd op hun stikstofuitstoot.

Boeren kleuren Breda groen met groente en fruit

Regio Zuid

Een opvallende bushalte kleurt het Brabantse Breda sinds woensdag groen. De halte ligt vol met groente- en fruitproducten. Met deze reclamestunt willen boeren, tuinders, veilingen, gezondheidsorganisaties en maatschappelijke organisaties het belang...

Waterschap Scheldestromen begonnen met onderhoud waterlopen

Regio Zuid

Waterschap Scheldestromen is gestart met het onderhoud aan de waterlopen. Door de natte weersomstandigheden en de late oogst kunnen medewerkers nog niet overal terecht.

Roep om hulp na overstromingen houdt aan

Algemeen

De hulp van boeren kwam vorige maand spontaan op gang na de overstromingen in Limburg en delen van Brabant en Gelderland. Die roep om hulp wordt nog altijd gehoord. Zo stelde akkerbouwer Conrad van Waes uit het Zeeuwse Westdorpe stelde vorige week...

ZLTO: 'Criminaliseren PAS-melders ronduit verwerpelijk'

Regio Zuid

'Criminaliseren van PAS-melders is ronduit verwerpelijk', verklaart ZLTO-voorzitter Wim Bens. Met die woorden wijst hij het handhavingsverzoek van Mobilisation for the Environment en Vereniging Leefmilieu aan het adres van PAS-melders krachtig van...

Burgers helpen Brabantse akkerbouwer van uienrestant af

Regio Zuid

'Een groot succes', noemt Jan Aarden van Flierbos Landbouw in Moerstraten de uienraapactie van afgelopen zondag. Meer dan duizend burgers hebben maar liefst 5.000 van de 200.000 kilo uien die over waren van het land geraapt.

PVV Brabant wil snelle vergunning overdekte uitloopstal kippen

Regio Zuid

Brabantse kippenhouders die aan het Beter Leven-keurmerk willen voldoen, moeten versneld aan een vergunning worden geholpen voor een overdekte uitloopstal, stelt PVV Brabant. De partij wil dat het provinciebestuur hier actie op onderneemt.

ZLTO pleit voor brede weersverzekering

Regio Zuid

Ondanks het grote aantal boeren in Noord-Brabant en Gelderland dat schade heeft door de overstromingen van vorige maand, hebben slechts dertig gedupeerden zich gemeld bij de waterschappen. ZLTO-bestuurder en portefeuillehouder Adrie Bossers pleit...

Monovergister veelbelovend systeem voor veehouderij

Regio Zuid

ZLTO onderzoekt via verschillende projecten kansen en mogelijkheden voor verduurzaming van de melkveehouderij. Deze week kwamen melkveehouders en andere belanghebbenden samen in het Brabantse Oploo om te zien welke maatregelen melkveehouder en...

Nieuwe coalitie Brabant een feit

Regio Zuid

Noord-Brabant heeft sinds vandaag een nieuw provinciebestuur met VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA. Het bestuursakkoord van het vorige college blijft grotendeels overeind. Wel worden de portefeuilles landbouw, natuur en stikstof ondergebracht bij...

Recensie: van boerenzoon tot charismatisch leider

Politiek

Kumt Goewd (Komt Goed) zijn de gevleugelde woorden van Harrie Verkampen. Het gelijknamige boek schetst een beeld van een boerenzoon die uitgroeit tot een charismatische leider.

GreenTechPort verbindt Brabantse 'groene' sectoren

Regio Zuid

Een netwerk van mensen die succesvol kunnen leren, samenwerken en ondernemen in de groene sector. Dat is het doel van GreenTechPort Brabant, waarvan ZLTO de initiatiefnemer is. Het samenwerkingsverband wordt gevormd door overheid, onderwijs en...

Extra rijksmiddelen voor aankoop Brabantse piekbelasters

Regio Zuid

Bijna twee derde van de 278 deelnemers aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) komt uit Brabant. Omdat er landelijk minder gebruik van de regeling wordt gemaakt dan ingeschat, blijven er financiële middelen over voor andere...

Brede coalitie doet oproep aan formateurs Brabant

Regio Zuid

Een brede coalitie van Brabantse organisaties heeft de formerende partijen in Noord-Brabant opgeroepen de meest dringende maatschappelijke opgaven op de agenda te zetten voor de langere termijn.

Geen extra geurnormen Roosendaal

Regio Zuid

De voorgestelde strengere geurnormen voor de veehouderij in gemeente Roosendaal komen er niet. Donderdagavond steunden de raadspartijen unaniem het voorstel van het gemeentebestuur. ZLTO Roosendaal is blij met deze uitkomst.

Succesvol hergebruik restwater Zuid-Nederland

Regio Zuid

Jarenlang werkten Zuid-Nederlandse en Vlaamse partners in project F2Agri aan mogelijkheden om gezuiverd restwater van de industrie ter beschikking te stellen aan de landbouw. Tijdens het slotevenement op woensdag keken ze terug op een geslaagde...

Eurofins Agro start bodemonderzoek voor hoogspanningsnetwerk Rilland-Tilburg

Regio Zuid

Onderzoeksbureau Eurofins Agro is gestart met grondonderzoek voor de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding van 380 kilovolt tussen Rilland en Tilburg. De grond waarover het traject loopt, wordt vooraf bemonsterd en onderzocht op de...

Toekomst van carbon farming start in Zeeland

Regio Zuid

De toekomst van carbon farming begint in Zeeland. Dat was de strekking van de veldconferentie die maandag plaatsvond bij Proefboerderij De Rusthoeve op Colijnsplaat.

Brabant gaat diervriendelijk predatieplan weidevogels opstellen

Regio Zuid

Het Brabantse provinciebestuur heeft van Provinciale Staten de opdracht gekregen om een diervriendelijk predatieplan op te stellen voor de bescherming van weidevogels. Een motie van PVV Noord-Brabant kon rekenen op een meerderheid van de stemmen.

Gewassen groeien onder zonnepanelen

Regio Zuid

Is de combinatie van gewasteelt en zonnepanelen een kansrijk concept? De initiatiefnemers van het Duurzaamheidspark in Oss onderzoeken de techniek, de teeltopties en de afzetmogelijkheden. De eerste resultaten zijn hoopgevend. Volgende week wordt de...

Gedeputeerde Staten van Zeeland handhaven distelaanpak

Regio Zuid

Het aantal terechte klachten over distels in Zeeland blijkt beperkt en partijen treden adequaat op om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Dat blijkt uit het monitoringsonderzoek 'Disteloverlast inventarisatie en monitoring over 2020' dat het...

Jan Baan onderscheiden als bruggenbouwer Brabantse natuur en landbouw

Regio Zuid

Jan Baan ontving woensdag bij zijn afscheid als directeur van het Brabants Landschap de Provinciepenning en het Ereburgerschap van Brabant. Hij kregen deze uit handen van de commissaris van de Koning, Ina Adema.

ZLTO rekent op blijvende goede samenwerking in Brabant

Regio Zuid

'ZLTO rekent erop dat de partijen in Provinciale Staten een modus zullen vinden om ervoor te zorgen dat we samen een duurzame, gezonde toekomst kunnen realiseren voor de Brabantse land- en tuinbouw.' Zo reageert ZLTO-voorzitter Wim Bens op het...

LTO-voorzitter onder de indruk van Zeeuws ondernemerschap

Regio Zuid

LTO Nederland-voorzitter Sjaak van der Tak was woensdag onder de indruk van de grote saamhorigheid en passie van de Zeeuwse agrarisch ondernemers. Hij liet zich tijdens drie bedrijfsbezoeken bijpraten over actuele kwesties, zoals het...

Tuinbouwsector Zuid-Nederland slaat handen ineen

Regio Zuid

Op het gebied van samenwerking tussen de provincies Noord-Brabant en Limburg valt nog winst te behalen voor een toekomstbestendige tuinbouwsector in Zuid-Nederland. Dat blijkt uit een gezamenlijke verkenning die de provincies hebben laten uitvoeren.

ZLTO: 'Handelingsperspectief boer nodig in waterbeheer Rivierenland'

Regio Oost

Klimaatverandering is een van de pijlers in het Ontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027 (WBP) van waterschap Rivierenland. De focus ligt op het voorkomen van droogte en verdroging. ZLTO onderschrijft het WBP in hoofdlijnen, maar voorziet het...

Wolf in Zeeland gesignaleerd: ZLTO pleit voor beleid

Regio Zuid

De agrarische sector in Zeeland is zich rot geschrokken door de komst van een wolf in de provincie. Net als de overheid was ze er niet op voorbereid. ZLTO pleit daarom voor een provinciaal wolvenbeleid.

Bisschop De Korte zoekt dialoog met agrarische sector

Regio Zuid

Bisschop Gerard de Korte van Den Bosch vindt dat boeren een cruciale rol spelen om onze voedselproductie te verduurzamen. Dat zei hij in een gesprek met ZLTO.

ZLTO wil dat drempel voor melden faunaschade Brabant verdwijnt

Regio Zuid

De leges die provincie Noord-Brabant heft op het aanvragen van een vergoeding voor faunaschade, moeten worden afgeschaft. Daarvoor pleit ZLTO in een brief die zij deze week naar Provinciale Staten (PS) heeft gestuurd.

Kleine windmolens mogelijke oplossing voor netwerktekort

Regio Zuid

Nederland heeft een grote opgave als het gaat om het halen van de klimaatdoelstellingen. ZLTO is van mening dat boeren en tuinders daaraan een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Afdeling Altena Biesbosch ging donderdag op werkbezoek bij een...

ZLTO: meer bomen op percelen? Dan ook een goede beloning

Regio Oost

Meer groen in het buitengebied is goed voor de biodiversiteit, het klimaat en de omgeving. Maar de extra inspanningen die boeren leveren voor aanleg en onderhoud van bomen en houtige landschapselementen moeten hen wel wat opleveren. Dat is nu nog...

ZLTO uit kritiek op Zeeuwse nota Klimaatadaptatie

Algemeen

ZLTO Zeeland kraakt in een brief aan stuurgroep Klimaatadaptatie een aantal kritische noten over de nota Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KasZ) van de provincie. Ze hoopt dat de nota op deze punten wordt aangepast.

WUR: maatregelen tegen fosfor en stikstof in Maasregio nodig

Regio Zuid

Het oppervlaktewater in de Maasregio (Noord-Brabant en Limburg) bevat hoge concentraties stikstof en fosfor. Maatregelen zijn nodig, ook vanuit de landbouw. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmental Research in opdracht van de...

Kroniek van echtpaar Madou tekenend voor boerengeneratie na WOII

Regio Zuid

Jan en Netje Madou boerden in een tijd waarin 'een mens zijn weg moest zien te vinden in een maalstroom van steeds snellere maatschappelijke en technische ontwikkelingen', aldus Piet Snijders, die een biografie schreef over de oud-veehouder....

Recensie: 'Liefde achter de erpelkeul' bijzondere biografie

Algemeen

Met 'Liefde achter de erpelkeul' heeft oud-journalist Piet Snijders een lezenswaardige plattelandskroniek geschreven, met in de hoofdrol een voormalige ruilverkavelingsboer.

Brabantse omgevingsverordening ter inzage

Regio Zuid

De Brabantse ontwerpomgevingsverordening is vastgesteld door Gedeputeerde Staten en ligt sinds woensdag ter inzage. Tot en met 21 mei kan iedereen een zienswijze indienen.

Brabander start proef met teelt plantaardige eiwitten

Regio Zuid

Ad Raaijmakers heeft deze week voor het eerst veldbonen ingezaaid voor plantaardige vleesvervangers. De akkerbouwer uit het Brabantse Best kreeg hulp van Helicon-studenten. De teelt maakt onderdeel uit van het project Plantaardige eiwitten. Dit is...

Brabantse boeren essentieel in nationaal park

Regio Zuid

Ruim vijftig Brabantse partners hebben dinsdag de meerjarige samenwerking in het Van Gogh Nationaal Park afgetrapt. Het vertrekpunt voor de ontwikkeling van het park is het creëren van een gezonde leefomgeving voor inwoners, het versterken van de...

Brabantse melkveehouders beloond voor verbeteren biodiversiteit

Veehouderij

Tweehonderd melkveehouders kregen donderdag te horen dat ze kunnen deelnemen aan de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. Voor hun bijdrage aan het verbeteren van de biodiversiteit worden zij financieel beloond.

Motie tegen grootschalige mestbewerking Roosendaal aangehouden

Regio Zuid

Dankzij een succesvolle ZLTO-lobby is op het allerlaatste moment een motie van zes partijen in de gemeenteraad van Roosendaal tegen de komst van grootschalige mestbewerkingsinstallaties aangehouden. 'Dit is een belangrijk signaal richting andere...

Foodlab komt met creatieve oplossingen voor teeltondersteuning

Regio Zuid

Telers, ZLTO, Fruitport West-Brabant, Kunstloc Brabant, Rewin en diverse projectpartners keken afgelopen maanden samen naar de mogelijkheden om meer draagvlak te creëren voor teeltondersteunende voorzieningen. 'Daar is een aantal mooie ideeën uit...

Maaspont mag niet meer varen van minister

Algemeen

De veerpont tussen het Gelderse Nederasselt en het Brabantse Grave komt dit voorjaar niet meer in de vaart. Boeren en loonwerkers aan beide zijden van de Maas, die moeten omrijden vanwege de werkzaamheden aan de John S. Thompsonbrug, reageren...

Eerste zeshonderd struiken in Steenbergen voor pilot Groene Cirkels

Regio Zuid

Zeshonderd struiken zijn woensdag aangeplant bij akkerbouwer Pieter Maris aan de Bloemendijk in het Brabantse Steenbergen. Initiatief 'Landbouw en openbaar groen' komt voort uit Groene Cirkels, een samenwerking van diverse partijen in de regio,...

Geen vergunning voor mestverwerkingsinstallatie in Roosendaal

Regio Zuid

Biomineralen krijgt geen vergunning voor het realiseren van een mestverwerkingsinstallatie in Roosendaal. Dat bleek woensdag uit een uitspraak van de Raad van State.

Zoektocht naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering

Regio Zuid

Provincie Noord-Brabant stimuleert met haar beleid ondernemers die willen omschakelen naar natuurinclusieve landbouw. In samenwerking met Biodiversity in Business heeft HAS Bedrijfsopleidingen een achtdaagse cursus ontwikkeld voor boeren en tuinders...

Boeren maken bezwaar tegen brugafsluiting Vught

Regio Zuid

ZLTO Dommel en Aa wil dat gemeente Vught zo snel mogelijk met een plan komt om ervoor te zorgen dat twee afgesloten bruggen over het Drongelens Kanaal weer opengaan voor landbouwverkeer. Dat bleek deze week uit een digitale hoorzitting van de...

Landbouworganisaties blijven vechten voor toekomst Brabantse boer

Regio Zuid

'Wij vinden nog altijd dat de deadline voor stalaanpassingen in lijn moet worden gebracht met de landelijke eisen.' Dat schrijft ZLTO namens een aantal agrarische organisaties in een brief aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, in aanloop naar de...

Boerenvoorman Harrie Verkampen: 'Mijn beste vrienden waren eens mijn vijand'

Regio Zuid

Dat er een boek moest komen, wisten de schrijvers Janine Rechters en Casper Kalb al toen ze nog intensief met 'hun' wethouder samenwerkten. 'Kumt Goewd' schetst niet alleen een beeld van de boerenvoorman, rasbestuurder en bevlogen politicus Harrie...

ZLTO praat mee over toekomst landbouwbeleid

Regio Zuid

Provincie Noord-Brabant werkt aan een beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Aan tafel zitten stakeholders uit de hele voedselketen. Ook ZLTO en haar leden zijn vertegenwoordigd.

NLDelta wil alsnog in gesprek met agrarische sector

Regio Zuid

NLDelta wil alsnog met de agrarische sector in gesprek over de procesgang rond het Nationale Park Nieuwe Stijl in Zuidwest-Nederland. Dat blijkt uit de reactie van provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland op de brandbrief van ZLTO, LTO Noord en KAVB.

Boeren klagen over lange aansluittijden elektriciteitsnet

Algemeen

Boeren moeten soms een jaar wachten voordat ze worden aangesloten op het elektriciteitsnet van netbeheerder Enexis Netbeheer. Dat blijkt uit een rondvraag van ZLTO.

Agrarische sector eist spoedoverleg over Nationaal Park NLDelta

Regio Zuid

De agrarische sector is niet te spreken over de procesgang rondom de statusaanvraag van een Nationaal Park Nieuwe Stijl in Zuidwest-Nederland. In een brandbrief hebben ZLTO, LTO Noord en KAVB het bestuur van NLDelta met klem opgeroepen de procedure...

Rabobank investeert miljoenen in Brabantse agri- en foodsector

Regio Zuid

Rabobank gaat de komende drie jaar 10 miljoen euro investeren in de Brabantse agri- en foodsector. Op het gebied van circulariteit en emissieverlaging bijvoorbeeld, zijn nieuwe ideeën broodnodig, zegt de bank.

ZLTO: 'Boeren over de grens is van alle tijden'

Regio Zuid

Tientallen Brabantse boeren zijn de afgelopen jaren in België gaan ondernemen vanwege de soepelere stikstofregels. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Maar boeren in Vlaanderen is van alle tijden, zegt ZLTO. Net zoals Belgische boeren over...

Gedeputeerde Lemkes wil gezamenlijke stikstofaanpak met België

Regio Zuid

Volgens de Brabantse landbouwgedeputeerde Elies Lemkes-Straver (CDA) is het belangrijk dat Vlaamse en Nederlandse grensprovincies zo snel mogelijk komen tot een gezamenlijke stikstofaanpak om te voorkomen dat boeren de grens oversteken naar België.

Roep om parlementaire ondervraging ontpoldering Hedwige

Regio Zuid

Het Hedwige-dossier 'schreeuwt' om een eerlijke analyse. Dat schrijft Zeeuws oud-Statenlid Johan Robesin in een petitie aan de Tweede Kamer. Hij roept daarin op een parlementaire ondervraging te houden naar de besluitvorming rond de ontpoldering van...

ZLTO: 'Waterschap, maak van zoetwater een kerntaak'

Regio Zuid

Zoetwaterbeschikbaarheid moet een kerntaak worden van waterschap Scheldestromen. Dat blijkt uit een brief van de ZLTO Raad Zeeland aan het Zeeuwse waterschap naar aanleiding van vragen over het Waterbeheerprogramma 2022-2027 (WBP).

CDA'er Wopke Hoekstra op verkiezingscampagne in de polder

Regio Zuid

De overheid zou beter kunnen investeren in duurzame stallen, dan in het huidige uitkoopbeleid van veehouders. Daarvan probeerde melkveehouder Mathé van den Bosch uit Oudenbosch CDA-voorman Wopke Hoekstra maandag op zijn bedrijf te overtuigen. De...

Meer aandacht voor landbouw in omgevingsvisie Meierijstad

Regio Zuid

De lobby van ZLTO-afdeling De Meierij heeft succes gehad. Delen uit de landbouwvisie die zij onlangs aanbod aan gemeente Meierijstad zijn opgenomen in de gemeentelijke omgevingsvisie.

Agrofoodpluim voor boeren met zorg voor bodem en vogels

Regio Zuid

Jacco Wink en Josien Boll van boerderij De Hoeve in Wijk en Aalburg ontvangen de Agrofoodpluim van provincie Noord-Brabant. Volgens gedeputeerde Elies Lemkes-Straver combineren zij melkveehouderij en akkerbouw op zo'n innovatieve wijze dat ze...

Bedrijven kunnen CO2 opslaan bij boeren via GO2Positive

Regio Zuid

ZLTO heeft woensdag de klimaatdienst GO2Positive gelanceerd voor bedrijven die hun CO2 verder willen reduceren of geheel klimaatpositief willen worden. Zij investeren in een lokale koolstofboer die CO2 uit de lucht haalt en langdurig vastlegt in de...

Rendac gaat restmateriaal slachterijen duurzamer verwaarden

Veehouderij

Rendac in het Brabantse Son gaat de productie van dierlijk restmateriaal verder verduurzamen door een gedeelte van de aanvoer separaat te verwerken. Op deze manier kan de verwerker van dierlijk restmateriaal zowel de duurzame energieproductie...

Noord-Brabant akkoord met transacties voor stikstofruimte

Regio Zuid

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben ingestemd met een aantal transacties van stikstofruimte waarbij de provincie is betrokken. Deze transacties zorgen volgens het provinciebestuur voor voldoende stikstofruimte voor een aantal economische en...

Brabantse boeren tegen inperking 5 procentregeling

Regio Zuid

Onevenwichtig, contraproductief en onverstandig. Die mening over de inperking van de 5 procentregeling staat in niet mis te verstane bewoordingen in een brief van ZLTO aan de Brabantse waterschappen.

Boeren rond Veerse Meer staan op hun strepen

Regio Zuid

Agrarische bedrijven rond het Veerse Meer willen zich kunnen blijven ontwikkelen na vaststelling van de nieuwe gebiedsvisie. Dat hebben de vier ZLTO-afdelingen laten weten aan de projectorganisatie en de provincie.

ZLTO verdedigt agrarisch standpunt in wolvendebat

Regio Zuid

Zo'n 120 mensen keken woensdagavond live naar het online wolvendebat tussen ZLTO en provincie Noord-Brabant. Doel was om burgers inzicht te geven in de standpunten van beide partijen.

Tim Moerman: 'Project Boer en Zorg goed voor ouderen en boeren'

Regio Zuid

Boer en Zorg heeft dinsdagavond de innovatiewedstrijd Rabo Food Forward West-Brabant en Zeeland gewonnen. De initiatiefnemers willen bewoners van Zeeuwse zorginstellingen een gezond diner bezorgen dat is gemaakt van verse streekproducten van lokale...

Financiële impuls inzaaien kruidenrijk grasland Brabant

Regio Zuid

Provincie Noord-Brabant wil melkveehouders helpen om 250 hectare kruidenrijk grasland in te zaaien via een financiële impuls aan de crowdfundingsactie 1001ha.

ZLTO: 'Brabant betaal mee aan waterbeheer boer'

Regio Zuid

ZLTO dringt er in een brief aan Provinciale Staten van Noord-Brabant op aan mee te betalen aan de maatregelen en innovaties die boeren toepassen om water vast te houden. Volgende week vrijdag staat het toekomstige bodem- en waterbeheer op de agenda...

Grondeigenaar en boer werken samen aan duurzaam openbaar groen

Regio Zuid

Openbaar groen dusdanig beplanten dat het bijdraagt aan de bescherming van landbouwgewassen en een hogere teeltopbrengst. En aan een gevarieerd en kleurrijk planten- en bloemenrijk dat het landschap verfraait. Dit is de kern van het nieuwe...

De Putter: 'Regisseur adviseert bij behoud bijzondere boerderijen'

Regio Zuid

Provincie Zeeland gaat de strijd aan tegen leegstaande agrarische bebouwing en geeft subsidie aan eigenaren van cultuurhistorisch waardevolle boerderijen. Zij kunnen een beroep doen op de diensten van boerderijenregisseur Levien de Putter.

Eerste resultaten met proef hergebruik drainwater zijn veelbelovend

Regio Zuid

ZLTO is vorig jaar in samenwerking met Proefcentrum Hoogstraten, Waterschap Brabantse Delta en Proefstation voor de Groenteteelt gestart met een driejarig project naar de opvang en het hergebruik van drainwater op aardbeientrayvelden. De eerste...

Duinzuivel biedt boeren nieuw perspectief

Veehouderij

De eerste 600 kilo (jong)belegen kaas van coöperatie Duinzuivel was vorig jaar in een mum van tijd verkocht. Volgens een van de afnemers hebben de melkveehouders rond de Loonse en Drunense Duinen 'goud in handen' vanwege de specifieke smaak van het...

Veerle van den Hove: 'Vrouwen hebben de behoefte om ervaringen te delen'

Multifunctionele landbouw

Volgens zorgboerin Veerle van den Hove (28) werken vrouwen vaker op intuïtie, zijn ze flexibeler en staan ze meer open voor veranderingen. Ze richtte samen met collega's een intervisiegroep op voor zorgboerinnen.

Loes Manders en José van Gog: 'We missen soms alleen wat fysieke kracht'

Veehouderij

Pluimveehouders Loes Manders (35) en José van Gog (44) in Noord-Brabant zijn in hun eentje verantwoordelijk voor het bedrijf. Daarnaast staan ze aan het hoofd van het gezin en hebben ze tijd voor zakelijke uitstapjes en sociale contacten. Hoe ze...

Hobbyschapenhouder mogelijk opnieuw slachtoffer wolf

Regio Zuid

Hobbyschapenhouder Henk Tiellemans uit Haren (gemeente Oss) is maandag mogelijk opnieuw slachtoffer geworden van een aanval door een wolf. Een van zijn schapen is daarbij gedood. Van het kadaver is DNA afgenomen, waarna moet blijken of het dier...

Brabantse kweker levert bomen voor eerste verticale bos

Regio Zuid

De eerste tien bomen zijn onlangs in bakken en balkons aan de gevel van de in aanbouw zijnde Trudo Toren op Strijp-S in Eindhoven geplant. Leverancier is Van den Berk Boomkwekerijen in Sint-Oedenrode.

ZLTO De Meierij: 'Actief beleid voor leefbaar buitengebied'

Regio Zuid

Voer een actief beleid om het buitengebied van Meierijstad mooi en leefbaar te houden. Koester daartoe de agrarisch ondernemers, bied ruimte voor ontwikkeling en blijf in overleg. Dat is de strekking van de agrarische visie van ZLTO De Meierij die...

Verouderde Brabantse stallen belangrijk onderdeel stikstofplan

Regio Zuid

De verplichte verduurzaming van verouderde veestallen in 2024 moet een substantiële bijdrage leveren aan de terugdringing van de stikstofuitstoot in Noord-Brabant. Dat blijkt uit de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS) die de provincie woensdag...

Waalre maakt zich hard voor biologische boomkwekerij

Regio Zuid

Gemeente Waalre gaat naar het provinciebestuur van Noord-Brabant om te praten over de mogelijkheden tot behoud van biologische boomkwekerij Schout Planten. Aanleiding is een petitie waarin adoptieboomfamilies, vrijwilligers, dorpsgenoten en klanten...

Recensie: 'Uitgemolken' slaat een brug tussen boer en burger

Veehouderij

'Uitgemolken' is het tweede boek van Irene van der Aart over haar leven als partner van een melkveehouder in de Achterhoek, die ze steevast Boer noemt.

Zeeuws ledenonderzoek naar klachten faunaschade

Regio Zuid

ZLTO Zeeland heeft alle leden een spoedenquête gestuurd over het melden van faunaschade. Aanleiding daarvoor zijn de aanhoudende klachten over registratie en afwikkeling door faunafonds BIJ12. Volgens bestuurder Hendrik-Jan ten Cate moet er nu echt...

Gedeputeerde: 'Brabant telt niet zes, maar 150 piekbelasters'

Regio Zuid

Brabant telt geen zes piekbelasters, zoals onderzoeksplatform Investico beweert, maar 150. Dat zegt gedeputeerde Erik Ronnes in een reactie op vragen van Nieuwe Oogst.

Brabant loopt achterstand Wnb-vergunningen in

Regio Zuid

De maatregelen die zijn genomen om de achterstand in de afhandeling van de vergunningverlening van aanvragen voor de Wet natuurbescherming (Wnb) in te lopen, hebben effect. Dat heeft het Brabantse provinciebestuur laten weten.

Weidevarkens staan centraal bij 't Krulstaartje in Dongen

Regio Zuid

Cas den Boer is 22 jaar en weet al precies wat hij wil: het meest smaakvolle en diervriendelijkste weidevarkensvlees verkopen van Nederland voor een betaalbare prijs. Bij 't Krulstaartje in Dongen staan de varkens centraal.

Brabantse Staten: 'Eerst zon op dak'

Regio Zuid

Voorrang geven aan 'zon op dak' boven realisatie van grootschalige zonneparken voor het opwekken van zonne-energie. Een meerderheid de Provinciale Staten van Noord-Brabant staat achter een motie die daarvoor pleit.

Boeren verbeteren met algen waterkwaliteit

Regio Zuid

Stadsboer Frank van Wagenberg uit Rosmalen heeft een deel van zijn kas ter beschikking gesteld aan The Weather Makers. Deze ingenieurs willen met een testopstelling van de Eco Oasis aantonen dat verbeterde waterkwaliteit bijdraagt aan circulaire...

ZLTO: 'Pas leges Wet natuurbescherming aan'

Regio Zuid

ZLTO gaat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant vrijdag 6 november tijdens de begrotingsbehandeling verzoeken de leges voor de Wet natuurbescherming (Wnb) aan te passen. Aanleiding is een vergelijkend onderzoek dat de belangenbehartiger heeft...

Duinboeren ondernemen in samenhang met de natuur

Regio Zuid

Frank Pulskens uit Helvoirt is bestuurslid bij Stichting Duinboeren en Gebiedsonderneming Duinboeren & Maatschappij. Als melkveehouder neemt hij regelmatig deel aan praktijkprojecten van de stichting.

Duinboeren zijn uit nood en actie ontstaan

Regio Zuid

Klimaatverandering, stikstofaanpak, geurnormen, afname van biodiversiteit. Je zou kunnen denken dat ondernemers het boeren tegenwoordig onmogelijk wordt gemaakt. Maar bedreigingen zijn van alle tijden. Je kunt in de verdediging gaan of je kunt je...

Kamerleden hebben goede hoop op zoet Volkerak-Zoommeer

Regio Zuid

Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Chris Stoffer (SGP) hebben goede hoop dat het kabinet instemt met het definitief schrappen van de uitgestelde plannen om het Volkerak-Zoommeer te verzilten. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer stemde dinsdag in...

Tweede Kamer voor behoud van zoet Volkerak-Zoommeer

Regio Zuid

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin CDA en SGP de regering verzoeken het eerder voorgenomen plan voor verzilting van het Volkerak-Zoommeer definitief te schrappen. ZLTO noemt dit 'heel goed nieuws voor de landbouw'.

ZLTO biedt gemeenten landbouwvisie aan

Regio Zuid

Samen met kinderen, die de toekomst zijn van de lokale agrarische sector, op traptrekkers en karretjes gevuld met streekproducten bood ZLTO Drimmelen-Geertruidenberg woensdag 28 oktober haar visie aan op de land- en tuinbouw. Deze werd overhandigd...

Maaspont minder vaak gebruikt dan verwacht

Regio Zuid

Veel minder boeren en loonwerkers hebben de afgelopen maand gebruikgemaakt van de veerpont over de Maas bij Nederasselt en Grave dan verwacht. De pont was bedoeld als alternatief voor de omleidingsroute voor de tijdelijk afgesloten John S....

Meer ruimte voor natuurinclusieve veehouderij in Noord-Brabant

Regio Zuid

Er komt meer ruimte voor natuurinclusieve veehouderij in Noord-Brabant. Dat hebben Gedeputeerde Staten bekendgemaakt naar aanleiding van een extra wijziging in de interim-omgevingsverordening.

Tenax is gespecialiseerd in boomzaden en plugplanten

Regio Zuid

Niels Dictus van Tenax Tree-Plugs & Seeds in Rijsbergen is specialist in de behandeling van boomzaden en de teelt van plugplanten. 'Kwekers ondervinden een flinke voorsprong in het teeltproces.'

ZLTO: 26 procent stikstofreductie wordt gehaald

Regio Zuid

Deze week werd bekend dat het kabinet 6 miljard euro uittrekt voor de stikstofaanpak. Hoewel de maatregelen in het miljardenpakket nog niet concreet zijn, verwacht ZLTO dat (vee)boeren in haar werkgebied ruim op tijd aan de stikstofeisen van de...

Petitie voor behoud biologische boomkwekerij

Regio Zuid

De biologische boomkwekerij Schout Planten in het Brabantse Waalre gaat noodgedwongen inkrimpen. Al sinds 2009 rekent eigenaar Arnold Schout op toestemming van de gemeente om een werktuigenloods neer te zetten, maar hij heeft nog altijd geen groen...

Masterplan Zoetwater voor Zeeland

Regio Zuid

ZLTO maakte woensdag een start met het opstellen van het 'Masterplan Zoetwater Zeeland'. Hierin komen de opgaven, oplossingsrichtingen en het uitvoeringsprogramma op het gebied van de zoetwaterbeschikbaarheid voor de Zeeuwse land- en tuinbouw te...

Biodiversiteitsmonitor in Brabant

Veehouderij

55 melkveehouders zijn dit voorjaar aan de slag gegaan met het praktijkproject Biodiversiteitsmonitor in het Brabantse Van Gogh Nationaal Park. Zij worden beloond voor hun bijdrage aan de natuur, water- en landschapskwaliteit.

Ties Somers boert nog met melkkar uit 1974

Regio Zuid

De meeste mensen weten niet wat ze zien: een oude boerderij met koeien op stal midden in het dorp. En verderop aan de doorgaande weg langs het weiland een houten melkkar op wielen uit de jaren zeventig. Ook in gebruik. Voor de Brabantse...

ZLTO Dommel en Aa wil ruimer huisvestingsbeleid

Regio Zuid

ZLTO Dommel en Aa wil meer mogelijkheden van gemeente Boxtel om arbeidsmigranten te huisvesten. De afdeling is niet blij met het conceptbeleid voor huisvesting van arbeidsmigranten in haar gemeente.

Gedeputeerde Brabant: 'We kunnen niet om verduurzaming heen'

Regio Zuid

Volgens de Brabantse CDA-gedeputeerde Elies Lemkes-Straver van Landbouw, Voedsel en Natuur is haar werk geslaagd als ze boeren weer toekomstperspectief heeft kunnen bieden. 'Niet alleen door regelgeving, maar vooral via het stimuleren van innovaties...

Pont als alternatief voor omleiding

Regio Zuid

Rijkswaterstaat (RWS) is op aandringen van de ZLTO-afdelingen Rijk van Nijmegen en Land van Cuijk en Cumela met een alternatief gekomen voor de omleidingsroute voor de John S. Thompsonbrug over de Maas. Vanaf komende week zet RWS een veerpont in...

Zeeuwse boeren stellen voorwaarden externe saldering

Algemeen

Het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt (ZAJK) en ZLTO willen registratie en controle in geval van externe saldering. Dat hebben ze laten weten in reactie op het besluit van provincie Zeeland om met ingang van 15 september externe saldering van...

Praktijkcentrum wordt Boerderij van de Toekomst

Regio Zuid

Praktijkcentrum voor Precisielandbouw bij Van den Borne Aardappelen in Reusel moet doorgroeien naar een Brabantse Boerderij van de Toekomst. Daarover hebben verschillende partijen zich vorige week uitgesproken.

Boerenpartijen: 'Extern salderen risico voor Brabantse landbouw'

Regio Zuid

De agrarische partijen in Noord-Brabant zijn tegen het voornemen van de provincie om per 15 september externe saldering van stikstofemissies mogelijk te maken. Volgens hen is het vervroegd openstellen van extern salderen risicovol voor de Brabantse...

ZLTO zet rechtszaak Brabants veehouderijbeleid door

Veehouderij

ZLTO heeft besloten de rechtszaak tegen het veehouderijbeleid van provincie Noord-Brabant voort te zetten. Dat heeft woordvoerder Erik Martens laten weten. Doel van de rechtszaak is het van tafel krijgen van de datum waarop verouderde stallen moeten...

Opnieuw schapen doodgebeten door wolf in Noord-Brabant

Regio Zuid

Een wolf heeft afgelopen weekend mogelijk opnieuw schapen gedood. Het lijkt erop dat de wolf, die dit voorjaar een groot aantal schapen en jonge Schotse hooglanders heeft doodgebeten, zich definitief gaat vestigen op de Strabrechtse Heide.

Uitbreiding Brabantse onttrekkingsverboden

Regio Zuid

De hoge temperaturen en de weersverwachting hebben ertoe geleid dat enkele Brabantse waterschappen deze week de onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater hebben uitgebreid.

Varkenshouders verkopen vlees van bijzondere rassen

Veehouderij

Familie Rooijakkers uit Aarle-Rixtel is gestart met de tijdelijke verkoop van hamburgers en worsten die zijn gemaakt van het vlees van bijzondere varkensrassen.

Boeren willen snel alternatief voor omrijroute Graafsebrug

Regio Zuid

Rijkswaterstaat (RWS) heeft nog geen oplossing gevonden voor landbouwverkeer dat de dupe is van de afsluiting van de Graafsebrug over de Maas bij Grave. Dit tot teleurstelling van de ZLTO-afdelingen Rijk van Nijmegen en Land van Cuijk.

PVV: 'Landbouwbeleid is doodsteek voor kleine Brabantse boer'

Regio Zuid

PVV Noord-Brabant noemt het landbouwbeleid van het nieuwe college een doodsteek voor kleine boeren. Die conclusie trekt de oppositiepartij na een nadere rekenkundige onderbouwing van de verwachte effecten van de voorgestelde beleidsaanpassing.

Huisvesting arbeidsmigranten Zeeland onder controle

Regio Zuid

Zeeuwse boeren en tuinders ondervinden vanwege het coronavirus over het algemeen geen grote problemen met de huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van provincie Zeeland.

ZLTO verkoopt gladiolen tijdens afgelaste Vierdaagse

Regio Oost

De Nijmeegse Vierdaagse gaat niet door als gevolg van de coronacrisis. Toch trekken boeren en tuinders van ZLTO-afdeling Rijk van Nijmegen de binnenstad in om bossen gladiolen te verkopen voor het goede doel.

Overheidssteun voor zoetwaterinitiatief Beveland

Regio Zuid

Provincie Zeeland en Waterschap Scheldestromen hebben woensdag hun medewerking toegezegd bij de uitbreiding van de beschikbaarheid van zoetwater in Oost Zuid-Beveland. Dat gebeurde tijdens een zoetwaterbijeenkomst van ZLTO-afdeling Oost...

De droogte te lijf met subirrigatie

Veehouderij

Voor het derde jaar op rij is het zeer droog. De familie Ulen uit Asten startte in 2018 met de aanleg van een subirrigatiesysteem. 'We hebben dit voorjaar niet hoeven beregenen voor de eerste en tweede snede', aldus melkveehouder Jacqueline Ulen....

Stoppende varkensboer mag deel stikstofruimte houden

Veehouderij

Voormalige varkenshouders mogen een deel van hun stikstofruimte houden om andere activiteiten op hun bedrijf door te zetten. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besloten.

Brabants Landschap: boer heeft recht op goed inkomen

Regio Zuid

De meeste Brabanders wonen in steden, is de stellige overtuiging van velen. Niet volgens directeur Jan Baan van Brabants Landschap. In zijn optiek is Noord-Brabant één groot natuurpark, waarbinnen ruimte is voor wonen, werken, recreëren en...

Nieuwe regelingen voor agrarisch natuurbeheer in Brabant

Regio Zuid

Provincie Noord-Brabant stelt twee nieuwe subsidieregelingen open om meer natuur in de samenleving te stimuleren en bepalende landschapselementen op agrarische gronden te behouden.

Restwater van Brabant Water voedt grasland melkveehouder

Regio Zuid

De verouderde beregeningsinstallatie kan hij voortaan in de schuur laten staan. Sinds twee weken voedt melkveehouder Twan van de Laar uit Veghel 19 hectare grasland met spoelwater van Brabant Water via een ondergronds subirrigatiesysteem.

Geen aanwijzing voor meerdere wolven in Heusden

Regio Zuid

Uit DNA-analyses en onderzoek met een warmtedrone in het gebied rond Heusden is geen aanwijzing gevonden dat er sprake is van meer dan één wolf. Provincie Noord-Brabant had voor de schademeldingen in gemeente Heusden een spoedanalyse aangevraagd.

Onttrekkingsverbod West-Brabant ingesteld

Regio Zuid

De eerste onttrekkingsverboden van dit seizoen in West-Brabant zijn een feit. Waterschap Brabantse Delta stelde maandag onttrekkingsverboden in voor oppervlaktewater.

ZLTO: 'Balans en realisme in Brabants bestuursakkoord'

Algemeen

Er gaat een nieuwe wind waaien in het Brabantse provinciehuis. Dat liet ZLTO donderdagmiddag weten na de presentatie van het coalitieakkoord door het nieuwe Brabantse provinciebestuur. Dat bestaat uit VVD, CDA, Forum voor Democratie (FvD) en Lokaal...

Lemkes wil hernieuwde samenwerking met Brabantse boeren

Regio Zuid

Voormalig ZLTO-directeur Elies Lemkes-Straver wil bouwen aan een hernieuwd vertrouwen tussen de agrarische sector en de provincie. Volgens de kandidaat-gedeputeerde van Landbouw, Voedsel en Natuur (CDA) biedt het bestuursakkoord hiervoor een goede...

Nieuw Brabants bestuur komt boeren tegemoet

Algemeen

De nieuwe Brabantse coalitie van VVD, Forum voor Democratie (FvD), CDA en Lokaal Brabant komt boeren tegemoet. Ze zet vol in op de gebiedsgerichte aanpak van stikstof, zodat er voldoende ontwikkelruimte blijft voor en tussen alle sectoren. Bovendien...

Overeenstemming over nieuwe Brabantse coalitie

Regio Zuid

De nieuwe Brabantse coalitie van VVD, Forum voor Democratie (FvD), CDA en Lokaal Brabant is rond. De CDA-achterban heeft zich donderdag bij meerderheid uitgesproken voor deze coalitie.

ZLTO roept op tot Brabants plan van aanpak wolven

Algemeen

In korte tijd heeft een wolf in Noord-Brabant een aantal landbouwdieren doodgebeten. ZLTO trok vorig jaar al bij de provincie aan de bel toen net over de grens in België een roedel was gesignaleerd. Ook nu roept de organisatie weer op tot een...

Asperges Verhoeven slaat zich creatief door crisis heen

Algemeen

Door het wegvallen van de afzetkanalen en het wegblijven van de vaste seizoensarbeiders door de coronacrisis, zat de familie Verhoeven aanvankelijk met de handen in het haar. Uit onverwachte hoek kregen zij hulp aangeboden en stonden andere afnemers...

Provincie geeft startsein voor Zeeuws Deltaplan Zoetwater

Regio Zuid

Provincie Zeeland heeft het startsein gegeven voor het Zeeuws Deltaplan Zoetwater. Via een actieve aanpak wil ze de beschikbaarheid van zoetwater veiligstellen. Volgens bestuurder Hendrik-Jan ten Cate sluit het plan naadloos aan op de...

Online marktplaats verbindt boer en burger

Algemeen

Boeren met een boerderijwinkel, stalletje langs de weg, versautomaat of melktappunt kunnen zich sinds kort aanmelden op de website van Lekkerder bij de Boer. Op deze manier wil initiatiefnemer Thomas Siahaya de vindbaarheid voor consumenten...

Noord-Brabant steekt extra geld in stalconcepten

Veehouderij

Provincie Noord-Brabant stelt extra geld ter beschikking voor de ontwikkeling van innovatieve stalconcepten. Het gaat om 150.000 euro voor advies en begeleiding bij het schrijven van zo'n vijftien tot twintig businessplannen.

Leerlingen pakken met Mudmaster slik op de weg aan

Regio Zuid

Zeven leerlingen van basisschool de Zonneberg in Kruisland hebben de Mudmaster ontwikkeld om het gevaar van modder op de weg tijdens de bietencampagne tegen te gaan. Hun team, X-Landers 10.0, heeft daarmee afgelopen zaterdag de First Lego League...

ZuiderZwam krijgt Agrofoodpluim van provincie Noord-Brabant

Regio Zuid

ZuiderZwam in Tilburg krijgt van provincie Noord-Brabant een Agrofoodpluim, omdat het bedrijf de lokale en circulaire economie verbindt met een duurzaam verdienmodel. ZuiderZwam maakt voedsel van koffiedrab. De oesterzwammen die groeien op de...

Vangkooi maakt jacht wilde zwijnen makkelijker

Veehouderij

De mogelijkheden om wilde zwijnen af te schieten in Noord-Brabant en Limburg zijn sinds enige tijd uitgebreid. Een van de middelen is de vangkooi. De belangstelling ervoor is groot, zo bleek maandag tijdens een demonstratie van varkensboer en...

Zeeuwse boeren zetten appgroep in tegen gps-dieven

Regio Zuid

De trekkers gaan weer het land op. Tegelijkertijd duiken in het landschap verdachte busjes met buitenlands kenteken op. Boeren in Zeeuws-Vlaanderen zijn alert nadat vorig jaar zo'n vijftig gps-systemen met een geschatte totaalwaarde van 1 miljoen...

Boeren gaan aan de slag met 'Brabant Bemest Beter'

Regio Zuid

Met het programma 'Brabant Bemest Beter' gaan vier organisaties samen werken aan bemesting. De gedachte achter het meerjarige programma is dat door goede ideeën voor een verbeterde inzet van dierlijke mestproducten succesvol in de praktijk te...

Centrum voor Mestverwaarding legt verbindingen

Regio Zuid

Jan Roefs zit al dertig jaar met zijn neus in de mest. Sinds twee jaar is hij directeur van Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM), een kenniscentrum waar belanghebbenden en geïnteresseerden informatie kunnen halen over mest.

ZLTO eist rectificatie ganzenuitspraak Zeeuwse gedeputeerde

Regio Zuid

ZLTO eist een rectificatie van de uitspraak van de Zeeuwse gedeputeerde Anita Pijpelink (PvdA) dat boeren ganzenschade zouden melden om eraan te verdienen.

ZLTO: 'Handen af van goede landbouwgrond!'

Regio Zuid

ZLTO reageert scherp op de plannen van provincie Noord-Brabant om de komende tien jaar 40 miljoen bomen te planten.

Grensboeren gaan samenwerken

Regio Zuid

Vlaamse en Zeeuwse boeren gaan vaker samenwerken. Binnen het project Bourgondische Buren zullen activiteiten worden ondernomen om ondernemers aan beide zijden van de grens op de kaart te zetten.

Eerste natuurrapport Zeeland

Regio Zuid

De biodiversiteit in Zeeland staat onder druk. Dat blijkt uit de eerste natuurrapportage van provincie Zeeland.

Rechtbank handhaaft deadlines Brabantse natuurregels

Regio Zuid

De deadlines in de Brabantse natuurregels gaan voorlopig niet van tafel. Dat maakte de rechtbank in Den Haag woensdag bekend. Toch lijkt er wel uitstel te komen.

Pachtuitgifte Waalwijk van de baan

Regio Zuid

ZLTO De Langstraat praat komende week met wethouder Eric Daandels van gemeente Waalwijk over het besluit om pachtgronden voorlopig niet uit te geven. De gronden zouden nodig zijn om stikstofruimte voor de industrie te compenseren.

Provincie gunt Brabantse boeren toch meer tijd

Regio Zuid

Het Brabantse provinciebestuur wil zich toch gaan houden aan de negen maanden uitstel voor veehouders die aan de strengere milieueisen voor stallen moeten voldoen. Dat heeft ze vanochtend bekendgemaakt. Dit besluit wordt naar verwachting medio...

Lokaal sensorennetwerk meet luchtkwaliteit

Algemeen

Agrarische ondernemers, verenigd in AgroProeftuin de Peel, gemeente Sint Anthonis en de Vereniging Burgerwetenschappers Sint Anthonis hebben vergevorderde plannen om een lokaal meetnetwerk op te zetten voor de uitstoot van geur en andere ongewenste...

ZLTO zet gang naar rechter door

Regio Zuid

Ondanks dat provincie Noord-Brabant vrijdag bekendmaakte de data voor vergunningaanvragen en uitvoering van emissiearme stalsystemen uit te stellen, zet ZLTO de rechtszaak tegen het provinciale veehouderijbeleid voort.

Tarief Scheldestromen vrijwel zeker omlaag

Regio Zuid

Volgens voorzitter Wim van Gorsel van ZLTO Oost Zuid-Beveland en bestuurder bij waterschap Scheldestromen, wordt het tarief van Zeeuwse waterschapsheffing ongebouwd in 2020 naar beneden bijgesteld.

Brabantse subsidie leegstand verlengd

Algemeen

Provincie Noord-Brabant verlengt de openstelling van de subsidieregeling VABimpuls met twee jaar tot einde 2021. Ook verhoogt de provincie het budget van de subsidievouchers voor vrijkomende en vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen met 1,5 miljoen...

Hartenkreet agrisector aan Brabantse politiek

Algemeen

‘Denk goed na voordat u de Brabantse boeren de nek omdraait.’ Met deze zin begint de brief die ZLTO maandag aan Provinciale Staten van Noord-Brabant stuurde. Hiermee wil ZLTO bereiken dat de provincie afziet van het veehouderijbeleid uit 2017 en de...

Geen draagvlak voor samenwerking Tennet

Regio Zuid

LTO Nederland is uit het overleg met Tennet gestapt en zegt per 1 mei 2020 de samenwerking op. Ondanks vele inspanningen zorgt de werkwijze van de netbeheerder nog altijd voor veel ongenoegen bij boeren.

VVD-leden morren over eigen Brabantse fractie

Regio Zuid

Lokale VVD-afdelingen in Brabant hebben forse kritiek op de huidige stikstofstandpunten van de VVD-fractie in de Provinciale Staten. Zij gingen donderdag in discussie met premier Mark Rutte, enkele VVD-Kamerleden en verschillende Brabantse politici.

Opluchting over 'zoet' Volkerak

Algemeen

De agrarische sector in Zeeland en West-Brabant is opgelucht dat de verzilting van het Volkerak-Zoommeer van de baan is. Daardoor ziet belangenorganisatie ZLTO kansen om in de komende jaren een robuuste zoetwatervoorziening voor de gehele...

Aanpak wilde zwijnen Zuidoost-Brabant blijkt complex

Regio Zuid

Sinds de Afrikaanse varkenspest in 2018 in België uitbrak, is het besef tot alle partijen doorgedrongen dat de wildezwijnenpopulatie teruggebracht moet worden. Boeren in Zuidoost-Brabant hebben zich lokaal verenigd en de mogelijkheden om de dieren...

Brabantse partners werken samen in nieuw voedselsysteem

Regio Zuid

Zeventig vertegenwoordigers van de overheid, het onderwijs en de agrarische sector kwamen donderdagmiddag bijeen in Den Bosch om hun samenwerking te bekrachtigen in de transitie naar een nieuw voedselsysteem.

Brabantse varkenshouders ontwikkelen Goeie Worst

Regio Zuid

Vijf varkenshouders in Oost-Brabant hebben een speciale worst ontwikkeld die beter is voor het milieu. Vandaag, zaterdag, ligt Goeie Worst voor het eerst in de supermarktschappen in Cuijk, Overloon en Vierlingsbeek.

Brabantse boeren geloven niet meer in beloftes

Algemeen

Terwijl in Zeeland, Limburg en Gelderland – net als in de rest van Nederland – de rust na de boerenprotesten van afgelopen maand voorlopig is weergekeerd, blijft het onrustig in Noord-Brabant. De veroorzaker: CDA Brabant.

FDF eist excuses van Brabantse Commissaris van de Koning

Algemeen

De boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) eist in een persbericht excuses van Wim van de Donk, de Commissaris van de Koning (CvdK) in Noord-Brabant.

Brabantse oppositie en provinciebestuur slijpen messen

Regio Zuid

Terwijl voor het provinciehuis deze week de boerenactie tegen de provinciale stikstofmaatregelen onverminderd doorgaat, slijpen de oppositie en het provinciebestuur binnen hun messen voor het Statendebat komende vrijdag.

Ineke Oosthoek: gezichtsuitdrukkingen geiten vangen in een elfje

Regio Oost

In het aankomende boekje GeitenGein van Ineke Oosthoek uit Zaltbommel staan tientallen foto's van geiten, voorzien van een gedichtje. Vaak met een grappige ondertoon. Eerder maakte Oosthoek, die geen agrarische achtergrond heeft, een fotoboekje met...

Zeeuwse boeren en provincie pakken samen stikstof aan

Regio Zuid

In Zeeland zijn maandag geen boeren op hun trekkers naar het provinciehuis getrokken om het aangescherpte stikstofbeleid van tafel te krijgen. Het provinciebestuur en de landbouwsector gaan zich gezamenlijk inzetten voor werkbare regionale...

Protesterende Brabantse boeren eisen uitstel milieumaatregelen

Algemeen

Honderden Brabantse boeren hebben zich vrijdagochtend verzameld bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze eisen uitstel van de strenge milieumaatregelen van de provincie en willen dat deze gelijk lopen met de landelijke gebiedsgerichte...

ZLTO pleit voor gebiedsgerichte aanpak stikstof

Algemeen

ZLTO pleit voor een gebiedsgerichte aanpak van de Brabantse stikstofproblematiek. Dat staat in een brief die ZLTO aan Gedeputeerde Staten heeft gestuurd. De boerenorganisatie biedt aan om constructief mee te werken, maar vraagt dan wel om uitstel...

Friet eten en tegelijk de bodem verbeteren

Regio Zuid

Een nieuw product, Frietje Precies, wordt tijdens de komende Dutch Design Week van 19 tot 27 oktober in Eindhoven gepresenteerd. Volgens de initiatiefnemers een bodemvriendelijk frietje van aardappel, pastinaak en bataat dat de bodem en het...

Zuiden vertrekt met bus en banners naar Den Haag

Algemeen

Niet alleen in Den Haag stroomden de straten vol met boeren. Bij het hoofdkantoor van ZLTO in Den Bosch arriveerden vanochtend zo'n tweehonderd leden. Zij stapten in drie volle bussen, om zich aan te sluiten bij hun collega's die een paar uur eerder...

'Gezamenlijk oplossingen zoeken voor verkeersveiligheid'

Regio Zuid

Negen West-Brabantse gemeenten monitoren deze maand het landbouwverkeer, onder leiding van wethouder Jan Mollen van Halderberge. Op deze manier willen ze in kaart brengen waar de knelpunten liggen en gezamenlijk tot oplossingen komen.

Brabant wil goed locatiebeleid mestbewerking

Algemeen

Provincie Noord-Brabant en de gemeenten in Zuidoost- en Noordoost-Brabant willen een einde maken aan de onduidelijkheid over de vestiging van mestbewerkingslocaties. Daartoe starten ze een procedure voor het opstellen van een milieueffectrapportage.

FBE: wijzig leges faunaschade

Regio Zuid

De Faunabeheereenheid (FBE) Brabant dringt er bij provincie Noord-Brabant op aan om het beleid rond het innen van leges bij het indienen van faunaschade te heroverwegen en waar mogelijk aan te passen.

Geen schadelijke stoffen in Brabants water

Regio Zuid

Er worden geen kwalijke stoffen gevonden in het Brabantse drinkwater. Hiermee reageert Brabant Water op het rapport 'De kwaliteit van bronnen van drinkwater in Nederland' van kennisinstituut KWR.

Begrip kweken op agrarisch evenement

Regio Zuid

Boeren gingen in gesprek met burgers op het Boer meets Burgerplein op de Agrarische Dagen Someren (ADS), vorige week zaterdag en zondag. Het was de eerste keer dat het evenement zich ook meer richt op burgers. De ADS trok ruim 10.000 bezoekers naar...

Brabantse zorgen over inperking beregening

Algemeen

ZLTO maakt zich ernstig zorgen over mogelijke bedreigingen voor de beregeningsmogelijkheden van boeren. Met name in de zandgebieden in Noord-Brabant neemt volgens ZLTO-bestuurder Adrie Bossers de druk toe.

ZLTO baalt van sluiting waterinlaten

Regio Zuid

Het beregeningsverbod en de tijdelijke sluiting van de zoetwaterinlaten bij Tholen, Sint-Philipsland en de Reigersbergsche Polder bij Rilland bemoeilijkt de oogst van gewassen.

Grondruil Zeeland loopt voortvarend

Regio Zuid

Het gaat goed met Kavelruilbureau Zeeland. Dat blijkt uit cijfers die het bureau onlangs publiceerde. In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn al twaalf kavelruilen aan de notaris voorgelegd voor de aktepassering.

Boeren kunnen bijdragen aan vernatting Maashorst

Regio Zuid

De impasse duurt al zes jaar. Provincie, gemeenten, waterschap en natuurorganisaties willen natuurgebied de Maashorst in Oost-Brabant vergroten en vernatten. Maar de boeren willen er niet weg. Nu komt er misschien een nieuw voorstel.

Tijd dringt voor Brabantse varkenshouders

Regio Zuid

Het aantal varkenshouders neemt de komende jaren verder af als gevolg van de warme sanering. Boeren kunnen deelnemen aan verschillende regelingen om te stoppen of om te innoveren. De druk op boeren in Noord-Brabant is extra groot vanwege de strenge...

Actie ZLTO tegen insleep Afrikaanse varkenspest

Regio Zuid

Om insleep van Afrikaanse varkenspest te voorkomen, is ZLTO deze week een campagne gestart. 'De piek van toeristen en seizoenswerkers uit Oost-Europa in de zomerperiode zorgt voor een groter risico op verspreiding van de virusziekte', zegt...

Nest kiekendieven gered door oplettende medewerker

Akker- & Tuinbouw

Medewerker Jan Nagelkerke van akkerbouwbedrijf Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder redde een nest bruine kiekendieven. Die ontdekte hij tussen de jonge halmen van de wintergerst.

'Om verdroging tegen te gaan, hebben we boeren nodig'

Algemeen

Projectmanager Carel Nobbe van Waterschap Aa en Maas is kartrekker van het project 'Natte natuurparel Wijboschbroek'. Om verruiging en verdroging van het natuurgebied ten noorden van Schijndel tegen te gaan, wil het waterschap onder andere...

Boer schakelt media in tegen agriterreur

Algemeen

Jan van Wanroij uit Sint Anthonis lijkt vooralsnog het enige slachtoffer van agriterreur in dit deel van Noordoost-Brabant. Onlangs ontdekte hij dat voor de tweede keer zijn beregeningsputten onklaar zijn gemaakt. Hij vertelt erover in de media in...

Rendac neemt extra maatregelen ophalen kadavers

Veehouderij

In verband met de weersituatie van de afgelopen week heeft verwerker Rendac extra maatregelen genomen om kadavers tijdig en op een milieuverantwoorde manier op te halen.

Toename vergeling suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Zeeuwse akkerbouwers hebben na jaren weer meer last van vergelingsziekte in hun suikerbieten. Volgens ZLTO is het een groot probleem, dat veroorzaakt is door het recente Europese verbod op zaadcoating met neonicotinoïden.

Boer en jager gaan samen op wildezwijnenjacht

Regio Zuid

Wildbeheereenheden (WBE's) gaan samen met boeren op jacht. Volgens Joost Ploos van Amstel, voorzitter van WBE De Baronie van Cranendonck en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging Noord-Brabant, is dit belangrijk om het begrip tussen boeren en...

Acht Brabantse boeren bundelen afzet eigen producten

Regio Zuid

Rijp, een initiatief voor de afzet van producten rechtstreeks van de boer, beleefde deze week zijn vuurdoop. Acht Brabantse boerenbedrijven durfden het aan om zich te verenigen in dit onlineplatform dat boeren helpt actief te worden in de korte...

Geen steun voor terugdraaien Brabants veehouderijbeleid

Regio Zuid

De moties van Forum voor Democratie (FvD) en PVV tegen de herziening van het Brabantse veehouderijbeleid uit 2017 zijn met grote meerderheid verworpen.

Misstanden bij Brabantse aspergekweker

Algemeen

Bij een Brabantse aspergekweker heeft Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 'veel misstanden' geconstateerd. De ondernemer kan onder meer boetes krijgen voor het overtreden van regels voor het minimumloon en de arbeidstijden.

FvD en PVV richten vizier op Brabants college

Regio Zuid

Forum voor Democratie (FvD) en de PVV in Noord-Brabant hebben een motie ingediend tegen de herziening van het Brabantse veehouderijbeleid uit 2017.

CDA zet voet tussen de deur bij landbouwbeleid

Algemeen

Coalitiepartij CDA voerde de afgelopen jaren fel oppositie tegen het Brabantse veehouderijbeleid van het vorige bestuur. Ze is van mening dat dankzij de herziening van de veehouderijbesluiten uit 2017, dat deel uitmaakt van het nieuwe...

Onkruid klepelen, bloemen zaaien en insecten tellen

Regio Zuid

Ad Houbraken beheert sinds vorig jaar samen met drie collega-melkveehouders 8 hectare nieuwe natuur in de gemeenten Eersel en Bergeijk. Er liggen plasdrassen en paddenpoelen en er zijn struweel en meerderjarige bloemenmengsels aangeplant.

Boer meet zoutgehalte sloot

Regio Zuid

Twintig boeren uit Schouwen-Duiveland doen mee aan het project 'Natuurlijk Zoet' van Living Lab Schouwen-Duiveland. De komende twee jaar bemonsteren de deelnemers het zoutgehalte van diverse sloten op het Zeeuwse eiland.

Steun voor verbetering van Brabantse bodem

Algemeen

Provincie Noord-Brabant gaat boeren die de bodemkwaliteit van hun landbouwgrond structureel willen verbeteren, financieel en praktisch ondersteunen.

Bodemonderzoek voor aanleg glasvezel

Regio Zuid

Nog dit najaar start Glasvezel Buitenaf met de aanleg van glasvezel in het buitengebied van gemeente Cranendonck. Om dit te kunnen realiseren moest de kwaliteit van de bodem eerst worden onderzocht.

25 boeren krijgen alsnog droogteschadevergoeding

Algemeen

Zo'n 25 agrariërs krijgen van zinkfabriek Nyrstar in Budel en frisdrankfabriek Refresco in Maarheeze alsnog een droogteschadevergoeding uitbetaald over de afgelopen zes jaar. Dat heeft ZLTO bekendgemaakt.

Koning opent nieuwe insectenkwekerij Protix

Algemeen

Koning Willem-Alexander opent 11 juni een nieuwe insectenkwekerij van Protix in Bergen op Zoom.

Gemeente Haaren komt boeren tegemoet

Regio Zuid

Gemeente Haaren is agrarische ondernemers tegemoetgekomen die via ZLTO bezwaar hadden gemaakt tegen de aangescherpte geurverordening. De norm wordt verlaagd.

ZLTO dringt aan op perspectief Brabantse boeren

Algemeen

Verminder onnodige wet- en regelgeving en herzie het veehouderijbeleid. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen in de brief die ZLTO heeft gestuurd naar informateur Helmi Huijbregts-Schiedon en alle partijleiders van provincie Noord-Brabant.

Zorgen om verdere ontpoldering

Regio Zuid

Stichtingen Red Onze Polders en De Levende Delta roepen het provinciebestuur op de plannen tot ontpoldering van Zeeuws-Vlaanderen te heroverwegen en toekomstige plannen te schrappen.

Privérechercheur blijft alert op agriterreur

Regio Oost

De privérechercheur die ZLTO-afdeling Maas en Waal vorig jaar heeft ingeschakeld om de daders van agriterreur in de regio op te sporen, blijft actief.

POAH! Ford 3600 Mechanisatie