Marieke Verbiesen

Marieke Verbiesen

Marieke Verbiesen is redacteur Zuid. Ze volgt Noord-Brabant en Zeeland en het verenigingsnieuws bij ZLTO.

Contact

Artikelen door Marieke Verbiesen

Duinzuivel biedt boeren nieuw perspectief

Veehouderij

De eerste 600 kilo (jong)belegen kaas van coöperatie Duinzuivel was vorig jaar in een mum van tijd verkocht. Volgens een van de afnemers hebben de melkveehouders rond de Loonse en Drunense Duinen 'goud in handen' vanwege de specifieke smaak van het...

Veerle van den Hove: 'Vrouwen hebben de behoefte om ervaringen te delen'

Multifunctionele landbouw

Volgens zorgboerin Veerle van den Hove (28) werken vrouwen vaker op intuïtie, zijn ze flexibeler en staan ze meer open voor veranderingen. Ze richtte samen met collega's een intervisiegroep op voor zorgboerinnen.

Loes Manders en José van Gog: 'We missen soms alleen wat fysieke kracht'

Veehouderij

Pluimveehouders Loes Manders (35) en José van Gog (44) in Noord-Brabant zijn in hun eentje verantwoordelijk voor het bedrijf. Daarnaast staan ze aan het hoofd van het gezin en hebben ze tijd voor zakelijke uitstapjes en sociale contacten. Hoe ze...

Hobbyschapenhouder mogelijk opnieuw slachtoffer wolf

Regio Zuid

Hobbyschapenhouder Henk Tiellemans uit Haren (gemeente Oss) is maandag mogelijk opnieuw slachtoffer geworden van een aanval door een wolf. Een van zijn schapen is daarbij gedood. Van het kadaver is DNA afgenomen, waarna moet blijken of het dier...

Brabantse kweker levert bomen voor eerste verticale bos

Regio Zuid

De eerste tien bomen zijn onlangs in bakken en balkons aan de gevel van de in aanbouw zijnde Trudo Toren op Strijp-S in Eindhoven geplant. Leverancier is Van den Berk Boomkwekerijen in Sint-Oedenrode.

ZLTO De Meierij: 'Actief beleid voor leefbaar buitengebied'

Regio Zuid

Voer een actief beleid om het buitengebied van Meierijstad mooi en leefbaar te houden. Koester daartoe de agrarisch ondernemers, bied ruimte voor ontwikkeling en blijf in overleg. Dat is de strekking van de agrarische visie van ZLTO De Meierij die...

Verouderde Brabantse stallen belangrijk onderdeel stikstofplan

Regio Zuid

De verplichte verduurzaming van verouderde veestallen in 2024 moet een substantiële bijdrage leveren aan de terugdringing van de stikstofuitstoot in Noord-Brabant. Dat blijkt uit de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS) die de provincie woensdag...

Waalre maakt zich hard voor biologische boomkwekerij

Regio Zuid

Gemeente Waalre gaat naar het provinciebestuur van Noord-Brabant om te praten over de mogelijkheden tot behoud van biologische boomkwekerij Schout Planten. Aanleiding is een petitie waarin adoptieboomfamilies, vrijwilligers, dorpsgenoten en klanten...

Recensie: 'Uitgemolken' slaat een brug tussen boer en burger

Veehouderij

'Uitgemolken' is het tweede boek van Irene van der Aart over haar leven als partner van een melkveehouder in de Achterhoek, die ze steevast Boer noemt.

Zeeuws ledenonderzoek naar klachten faunaschade

Regio Zuid

ZLTO Zeeland heeft alle leden een spoedenquête gestuurd over het melden van faunaschade. Aanleiding daarvoor zijn de aanhoudende klachten over registratie en afwikkeling door faunafonds BIJ12. Volgens bestuurder Hendrik-Jan ten Cate moet er nu echt...

Gedeputeerde: 'Brabant telt niet zes, maar 150 piekbelasters'

Regio Zuid

Brabant telt geen zes piekbelasters, zoals onderzoeksplatform Investico beweert, maar 150. Dat zegt gedeputeerde Erik Ronnes in een reactie op vragen van Nieuwe Oogst.

Brabant loopt achterstand Wnb-vergunningen in

Regio Zuid

De maatregelen die zijn genomen om de achterstand in de afhandeling van de vergunningverlening van aanvragen voor de Wet natuurbescherming (Wnb) in te lopen, hebben effect. Dat heeft het Brabantse provinciebestuur laten weten.

Weidevarkens staan centraal bij 't Krulstaartje in Dongen

Regio Zuid

Cas den Boer is 22 jaar en weet al precies wat hij wil: het meest smaakvolle en diervriendelijkste weidevarkensvlees verkopen van Nederland voor een betaalbare prijs. Bij 't Krulstaartje in Dongen staan de varkens centraal.

Brabantse Staten: 'Eerst zon op dak'

Regio Zuid

Voorrang geven aan 'zon op dak' boven realisatie van grootschalige zonneparken voor het opwekken van zonne-energie. Een meerderheid de Provinciale Staten van Noord-Brabant staat achter een motie die daarvoor pleit.

Boeren verbeteren met algen waterkwaliteit

Regio Zuid

Stadsboer Frank van Wagenberg uit Rosmalen heeft een deel van zijn kas ter beschikking gesteld aan The Weather Makers. Deze ingenieurs willen met een testopstelling van de Eco Oasis aantonen dat verbeterde waterkwaliteit bijdraagt aan circulaire...

ZLTO: 'Pas leges Wet natuurbescherming aan'

Regio Zuid

ZLTO gaat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant vrijdag 6 november tijdens de begrotingsbehandeling verzoeken de leges voor de Wet natuurbescherming (Wnb) aan te passen. Aanleiding is een vergelijkend onderzoek dat de belangenbehartiger heeft...

Duinboeren ondernemen in samenhang met de natuur

Regio Zuid

Frank Pulskens uit Helvoirt is bestuurslid bij Stichting Duinboeren en Gebiedsonderneming Duinboeren & Maatschappij. Als melkveehouder neemt hij regelmatig deel aan praktijkprojecten van de stichting.

Duinboeren zijn uit nood en actie ontstaan

Regio Zuid

Klimaatverandering, stikstofaanpak, geurnormen, afname van biodiversiteit. Je zou kunnen denken dat ondernemers het boeren tegenwoordig onmogelijk wordt gemaakt. Maar bedreigingen zijn van alle tijden. Je kunt in de verdediging gaan of je kunt je...

Kamerleden hebben goede hoop op zoet Volkerak-Zoommeer

Regio Zuid

Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Chris Stoffer (SGP) hebben goede hoop dat het kabinet instemt met het definitief schrappen van de uitgestelde plannen om het Volkerak-Zoommeer te verzilten. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer stemde dinsdag in...

Tweede Kamer voor behoud van zoet Volkerak-Zoommeer

Regio Zuid

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin CDA en SGP de regering verzoeken het eerder voorgenomen plan voor verzilting van het Volkerak-Zoommeer definitief te schrappen. ZLTO noemt dit 'heel goed nieuws voor de landbouw'.

ZLTO biedt gemeenten landbouwvisie aan

Regio Zuid

Samen met kinderen, die de toekomst zijn van de lokale agrarische sector, op traptrekkers en karretjes gevuld met streekproducten bood ZLTO Drimmelen-Geertruidenberg woensdag 28 oktober haar visie aan op de land- en tuinbouw. Deze werd overhandigd...

Maaspont minder vaak gebruikt dan verwacht

Regio Zuid

Veel minder boeren en loonwerkers hebben de afgelopen maand gebruikgemaakt van de veerpont over de Maas bij Nederasselt en Grave dan verwacht. De pont was bedoeld als alternatief voor de omleidingsroute voor de tijdelijk afgesloten John S....

Meer ruimte voor natuurinclusieve veehouderij in Noord-Brabant

Regio Zuid

Er komt meer ruimte voor natuurinclusieve veehouderij in Noord-Brabant. Dat hebben Gedeputeerde Staten bekendgemaakt naar aanleiding van een extra wijziging in de interim-omgevingsverordening.

Tenax is gespecialiseerd in boomzaden en plugplanten

Regio Zuid

Niels Dictus van Tenax Tree-Plugs & Seeds in Rijsbergen is specialist in de behandeling van boomzaden en de teelt van plugplanten. 'Kwekers ondervinden een flinke voorsprong in het teeltproces.'

ZLTO: 26 procent stikstofreductie wordt gehaald

Regio Zuid

Deze week werd bekend dat het kabinet 6 miljard euro uittrekt voor de stikstofaanpak. Hoewel de maatregelen in het miljardenpakket nog niet concreet zijn, verwacht ZLTO dat (vee)boeren in haar werkgebied ruim op tijd aan de stikstofeisen van de...

Petitie voor behoud biologische boomkwekerij

Regio Zuid

De biologische boomkwekerij Schout Planten in het Brabantse Waalre gaat noodgedwongen inkrimpen. Al sinds 2009 rekent eigenaar Arnold Schout op toestemming van de gemeente om een werktuigenloods neer te zetten, maar hij heeft nog altijd geen groen...

Masterplan Zoetwater voor Zeeland

Regio Zuid

ZLTO maakte woensdag een start met het opstellen van het 'Masterplan Zoetwater Zeeland'. Hierin komen de opgaven, oplossingsrichtingen en het uitvoeringsprogramma op het gebied van de zoetwaterbeschikbaarheid voor de Zeeuwse land- en tuinbouw te...

Biodiversiteitsmonitor in Brabant

Veehouderij

55 melkveehouders zijn dit voorjaar aan de slag gegaan met het praktijkproject Biodiversiteitsmonitor in het Brabantse Van Gogh Nationaal Park. Zij worden beloond voor hun bijdrage aan de natuur, water- en landschapskwaliteit.

Ties Somers boert nog met melkkar uit 1974

Regio Zuid

De meeste mensen weten niet wat ze zien: een oude boerderij met koeien op stal midden in het dorp. En verderop aan de doorgaande weg langs het weiland een houten melkkar op wielen uit de jaren zeventig. Ook in gebruik. Voor de Brabantse...

ZLTO Dommel en Aa wil ruimer huisvestingsbeleid

Regio Zuid

ZLTO Dommel en Aa wil meer mogelijkheden van gemeente Boxtel om arbeidsmigranten te huisvesten. De afdeling is niet blij met het conceptbeleid voor huisvesting van arbeidsmigranten in haar gemeente.

Gedeputeerde Brabant: 'We kunnen niet om verduurzaming heen'

Regio Zuid

Volgens de Brabantse CDA-gedeputeerde Elies Lemkes-Straver van Landbouw, Voedsel en Natuur is haar werk geslaagd als ze boeren weer toekomstperspectief heeft kunnen bieden. 'Niet alleen door regelgeving, maar vooral via het stimuleren van innovaties...

Pont als alternatief voor omleiding

Regio Zuid

Rijkswaterstaat (RWS) is op aandringen van de ZLTO-afdelingen Rijk van Nijmegen en Land van Cuijk en Cumela met een alternatief gekomen voor de omleidingsroute voor de John S. Thompsonbrug over de Maas. Vanaf komende week zet RWS een veerpont in...

Zeeuwse boeren stellen voorwaarden externe saldering

Algemeen

Het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt (ZAJK) en ZLTO willen registratie en controle in geval van externe saldering. Dat hebben ze laten weten in reactie op het besluit van provincie Zeeland om met ingang van 15 september externe saldering van...

Praktijkcentrum wordt Boerderij van de Toekomst

Regio Zuid

Praktijkcentrum voor Precisielandbouw bij Van den Borne Aardappelen in Reusel moet doorgroeien naar een Brabantse Boerderij van de Toekomst. Daarover hebben verschillende partijen zich vorige week uitgesproken.

Boerenpartijen: 'Extern salderen risico voor Brabantse landbouw'

Regio Zuid

De agrarische partijen in Noord-Brabant zijn tegen het voornemen van de provincie om per 15 september externe saldering van stikstofemissies mogelijk te maken. Volgens hen is het vervroegd openstellen van extern salderen risicovol voor de Brabantse...

ZLTO zet rechtszaak Brabants veehouderijbeleid door

Veehouderij

ZLTO heeft besloten de rechtszaak tegen het veehouderijbeleid van provincie Noord-Brabant voort te zetten. Dat heeft woordvoerder Erik Martens laten weten. Doel van de rechtszaak is het van tafel krijgen van de datum waarop verouderde stallen moeten...

Opnieuw schapen doodgebeten door wolf in Noord-Brabant

Regio Zuid

Een wolf heeft afgelopen weekend mogelijk opnieuw schapen gedood. Het lijkt erop dat de wolf, die dit voorjaar een groot aantal schapen en jonge Schotse hooglanders heeft doodgebeten, zich definitief gaat vestigen op de Strabrechtse Heide.

Uitbreiding Brabantse onttrekkingsverboden

Regio Zuid

De hoge temperaturen en de weersverwachting hebben ertoe geleid dat enkele Brabantse waterschappen deze week de onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater hebben uitgebreid.

Varkenshouders verkopen vlees van bijzondere rassen

Veehouderij

Familie Rooijakkers uit Aarle-Rixtel is gestart met de tijdelijke verkoop van hamburgers en worsten die zijn gemaakt van het vlees van bijzondere varkensrassen.

Boeren willen snel alternatief voor omrijroute Graafsebrug

Regio Zuid

Rijkswaterstaat (RWS) heeft nog geen oplossing gevonden voor landbouwverkeer dat de dupe is van de afsluiting van de Graafsebrug over de Maas bij Grave. Dit tot teleurstelling van de ZLTO-afdelingen Rijk van Nijmegen en Land van Cuijk.

PVV: 'Landbouwbeleid is doodsteek voor kleine Brabantse boer'

Regio Zuid

PVV Noord-Brabant noemt het landbouwbeleid van het nieuwe college een doodsteek voor kleine boeren. Die conclusie trekt de oppositiepartij na een nadere rekenkundige onderbouwing van de verwachte effecten van de voorgestelde beleidsaanpassing.

Huisvesting arbeidsmigranten Zeeland onder controle

Regio Zuid

Zeeuwse boeren en tuinders ondervinden vanwege het coronavirus over het algemeen geen grote problemen met de huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van provincie Zeeland.

ZLTO verkoopt gladiolen tijdens afgelaste Vierdaagse

Regio Oost

De Nijmeegse Vierdaagse gaat niet door als gevolg van de coronacrisis. Toch trekken boeren en tuinders van ZLTO-afdeling Rijk van Nijmegen de binnenstad in om bossen gladiolen te verkopen voor het goede doel.

Overheidssteun voor zoetwaterinitiatief Beveland

Regio Zuid

Provincie Zeeland en Waterschap Scheldestromen hebben woensdag hun medewerking toegezegd bij de uitbreiding van de beschikbaarheid van zoetwater in Oost Zuid-Beveland. Dat gebeurde tijdens een zoetwaterbijeenkomst van ZLTO-afdeling Oost...

De droogte te lijf met subirrigatie

Veehouderij

Voor het derde jaar op rij is het zeer droog. De familie Ulen uit Asten startte in 2018 met de aanleg van een subirrigatiesysteem. 'We hebben dit voorjaar niet hoeven beregenen voor de eerste en tweede snede', aldus melkveehouder Jacqueline Ulen....

Stoppende varkensboer mag deel stikstofruimte houden

Veehouderij

Voormalige varkenshouders mogen een deel van hun stikstofruimte houden om andere activiteiten op hun bedrijf door te zetten. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besloten.

Brabants Landschap: boer heeft recht op goed inkomen

Regio Zuid

De meeste Brabanders wonen in steden, is de stellige overtuiging van velen. Niet volgens directeur Jan Baan van Brabants Landschap. In zijn optiek is Noord-Brabant één groot natuurpark, waarbinnen ruimte is voor wonen, werken, recreëren en...

Nieuwe regelingen voor agrarisch natuurbeheer in Brabant

Regio Zuid

Provincie Noord-Brabant stelt twee nieuwe subsidieregelingen open om meer natuur in de samenleving te stimuleren en bepalende landschapselementen op agrarische gronden te behouden.

Restwater van Brabant Water voedt grasland melkveehouder

Regio Zuid

De verouderde beregeningsinstallatie kan hij voortaan in de schuur laten staan. Sinds twee weken voedt melkveehouder Twan van de Laar uit Veghel 19 hectare grasland met spoelwater van Brabant Water via een ondergronds subirrigatiesysteem.

Geen aanwijzing voor meerdere wolven in Heusden

Regio Zuid

Uit DNA-analyses en onderzoek met een warmtedrone in het gebied rond Heusden is geen aanwijzing gevonden dat er sprake is van meer dan één wolf. Provincie Noord-Brabant had voor de schademeldingen in gemeente Heusden een spoedanalyse aangevraagd.

Onttrekkingsverbod West-Brabant ingesteld

Regio Zuid

De eerste onttrekkingsverboden van dit seizoen in West-Brabant zijn een feit. Waterschap Brabantse Delta stelde maandag onttrekkingsverboden in voor oppervlaktewater.

ZLTO: 'Balans en realisme in Brabants bestuursakkoord'

Algemeen

Er gaat een nieuwe wind waaien in het Brabantse provinciehuis. Dat liet ZLTO donderdagmiddag weten na de presentatie van het coalitieakkoord door het nieuwe Brabantse provinciebestuur. Dat bestaat uit VVD, CDA, Forum voor Democratie (FvD) en Lokaal...

Lemkes wil hernieuwde samenwerking met Brabantse boeren

Regio Zuid

Voormalig ZLTO-directeur Elies Lemkes-Straver wil bouwen aan een hernieuwd vertrouwen tussen de agrarische sector en de provincie. Volgens de kandidaat-gedeputeerde van Landbouw, Voedsel en Natuur (CDA) biedt het bestuursakkoord hiervoor een goede...

Nieuw Brabants bestuur komt boeren tegemoet

Algemeen

De nieuwe Brabantse coalitie van VVD, Forum voor Democratie (FvD), CDA en Lokaal Brabant komt boeren tegemoet. Ze zet vol in op de gebiedsgerichte aanpak van stikstof, zodat er voldoende ontwikkelruimte blijft voor en tussen alle sectoren. Bovendien...

Overeenstemming over nieuwe Brabantse coalitie

Regio Zuid

De nieuwe Brabantse coalitie van VVD, Forum voor Democratie (FvD), CDA en Lokaal Brabant is rond. De CDA-achterban heeft zich donderdag bij meerderheid uitgesproken voor deze coalitie.

ZLTO roept op tot Brabants plan van aanpak wolven

Algemeen

In korte tijd heeft een wolf in Noord-Brabant een aantal landbouwdieren doodgebeten. ZLTO trok vorig jaar al bij de provincie aan de bel toen net over de grens in België een roedel was gesignaleerd. Ook nu roept de organisatie weer op tot een...

Asperges Verhoeven slaat zich creatief door crisis heen

Algemeen

Door het wegvallen van de afzetkanalen en het wegblijven van de vaste seizoensarbeiders door de coronacrisis, zat de familie Verhoeven aanvankelijk met de handen in het haar. Uit onverwachte hoek kregen zij hulp aangeboden en stonden andere afnemers...

Provincie geeft startsein voor Zeeuws Deltaplan Zoetwater

Regio Zuid

Provincie Zeeland heeft het startsein gegeven voor het Zeeuws Deltaplan Zoetwater. Via een actieve aanpak wil ze de beschikbaarheid van zoetwater veiligstellen. Volgens bestuurder Hendrik-Jan ten Cate sluit het plan naadloos aan op de...

Online marktplaats verbindt boer en burger

Algemeen

Boeren met een boerderijwinkel, stalletje langs de weg, versautomaat of melktappunt kunnen zich sinds kort aanmelden op de website van Lekkerder bij de Boer. Op deze manier wil initiatiefnemer Thomas Siahaya de vindbaarheid voor consumenten...

Noord-Brabant steekt extra geld in stalconcepten

Veehouderij

Provincie Noord-Brabant stelt extra geld ter beschikking voor de ontwikkeling van innovatieve stalconcepten. Het gaat om 150.000 euro voor advies en begeleiding bij het schrijven van zo'n vijftien tot twintig businessplannen.

Leerlingen pakken met Mudmaster slik op de weg aan

Regio Zuid

Zeven leerlingen van basisschool de Zonneberg in Kruisland hebben de Mudmaster ontwikkeld om het gevaar van modder op de weg tijdens de bietencampagne tegen te gaan. Hun team, X-Landers 10.0, heeft daarmee afgelopen zaterdag de First Lego League...

ZuiderZwam krijgt Agrofoodpluim van provincie Noord-Brabant

Regio Zuid

ZuiderZwam in Tilburg krijgt van provincie Noord-Brabant een Agrofoodpluim, omdat het bedrijf de lokale en circulaire economie verbindt met een duurzaam verdienmodel. ZuiderZwam maakt voedsel van koffiedrab. De oesterzwammen die groeien op de...

Vangkooi maakt jacht wilde zwijnen makkelijker

Veehouderij

De mogelijkheden om wilde zwijnen af te schieten in Noord-Brabant en Limburg zijn sinds enige tijd uitgebreid. Een van de middelen is de vangkooi. De belangstelling ervoor is groot, zo bleek maandag tijdens een demonstratie van varkensboer en...

Zeeuwse boeren zetten appgroep in tegen gps-dieven

Regio Zuid

De trekkers gaan weer het land op. Tegelijkertijd duiken in het landschap verdachte busjes met buitenlands kenteken op. Boeren in Zeeuws-Vlaanderen zijn alert nadat vorig jaar zo'n vijftig gps-systemen met een geschatte totaalwaarde van 1 miljoen...

Boeren gaan aan de slag met 'Brabant Bemest Beter'

Regio Zuid

Met het programma 'Brabant Bemest Beter' gaan vier organisaties samen werken aan bemesting. De gedachte achter het meerjarige programma is dat door goede ideeën voor een verbeterde inzet van dierlijke mestproducten succesvol in de praktijk te...

Centrum voor Mestverwaarding legt verbindingen

Regio Zuid

Jan Roefs zit al dertig jaar met zijn neus in de mest. Sinds twee jaar is hij directeur van Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM), een kenniscentrum waar belanghebbenden en geïnteresseerden informatie kunnen halen over mest.

ZLTO eist rectificatie ganzenuitspraak Zeeuwse gedeputeerde

Regio Zuid

ZLTO eist een rectificatie van de uitspraak van de Zeeuwse gedeputeerde Anita Pijpelink (PvdA) dat boeren ganzenschade zouden melden om eraan te verdienen.

ZLTO: 'Handen af van goede landbouwgrond!'

Regio Zuid

ZLTO reageert scherp op de plannen van provincie Noord-Brabant om de komende tien jaar 40 miljoen bomen te planten.

Grensboeren gaan samenwerken

Regio Zuid

Vlaamse en Zeeuwse boeren gaan vaker samenwerken. Binnen het project Bourgondische Buren zullen activiteiten worden ondernomen om ondernemers aan beide zijden van de grens op de kaart te zetten.

Eerste natuurrapport Zeeland

Regio Zuid

De biodiversiteit in Zeeland staat onder druk. Dat blijkt uit de eerste natuurrapportage van provincie Zeeland.

Rechtbank handhaaft deadlines Brabantse natuurregels

Regio Zuid

De deadlines in de Brabantse natuurregels gaan voorlopig niet van tafel. Dat maakte de rechtbank in Den Haag woensdag bekend. Toch lijkt er wel uitstel te komen.

Pachtuitgifte Waalwijk van de baan

Regio Zuid

ZLTO De Langstraat praat komende week met wethouder Eric Daandels van gemeente Waalwijk over het besluit om pachtgronden voorlopig niet uit te geven. De gronden zouden nodig zijn om stikstofruimte voor de industrie te compenseren.

Provincie gunt Brabantse boeren toch meer tijd

Regio Zuid

Het Brabantse provinciebestuur wil zich toch gaan houden aan de negen maanden uitstel voor veehouders die aan de strengere milieueisen voor stallen moeten voldoen. Dat heeft ze vanochtend bekendgemaakt. Dit besluit wordt naar verwachting medio...

Lokaal sensorennetwerk meet luchtkwaliteit

Algemeen

Agrarische ondernemers, verenigd in AgroProeftuin de Peel, gemeente Sint Anthonis en de Vereniging Burgerwetenschappers Sint Anthonis hebben vergevorderde plannen om een lokaal meetnetwerk op te zetten voor de uitstoot van geur en andere ongewenste...

ZLTO zet gang naar rechter door

Regio Zuid

Ondanks dat provincie Noord-Brabant vrijdag bekendmaakte de data voor vergunningaanvragen en uitvoering van emissiearme stalsystemen uit te stellen, zet ZLTO de rechtszaak tegen het provinciale veehouderijbeleid voort.

Tarief Scheldestromen vrijwel zeker omlaag

Regio Zuid

Volgens voorzitter Wim van Gorsel van ZLTO Oost Zuid-Beveland en bestuurder bij waterschap Scheldestromen, wordt het tarief van Zeeuwse waterschapsheffing ongebouwd in 2020 naar beneden bijgesteld.

Brabantse subsidie leegstand verlengd

Algemeen

Provincie Noord-Brabant verlengt de openstelling van de subsidieregeling VABimpuls met twee jaar tot einde 2021. Ook verhoogt de provincie het budget van de subsidievouchers voor vrijkomende en vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen met 1,5 miljoen...

Hartenkreet agrisector aan Brabantse politiek

Algemeen

‘Denk goed na voordat u de Brabantse boeren de nek omdraait.’ Met deze zin begint de brief die ZLTO maandag aan Provinciale Staten van Noord-Brabant stuurde. Hiermee wil ZLTO bereiken dat de provincie afziet van het veehouderijbeleid uit 2017 en de...

Geen draagvlak voor samenwerking Tennet

Regio Zuid

LTO Nederland is uit het overleg met Tennet gestapt en zegt per 1 mei 2020 de samenwerking op. Ondanks vele inspanningen zorgt de werkwijze van de netbeheerder nog altijd voor veel ongenoegen bij boeren.

VVD-leden morren over eigen Brabantse fractie

Regio Zuid

Lokale VVD-afdelingen in Brabant hebben forse kritiek op de huidige stikstofstandpunten van de VVD-fractie in de Provinciale Staten. Zij gingen donderdag in discussie met premier Mark Rutte, enkele VVD-Kamerleden en verschillende Brabantse politici.

Opluchting over 'zoet' Volkerak

Algemeen

De agrarische sector in Zeeland en West-Brabant is opgelucht dat de verzilting van het Volkerak-Zoommeer van de baan is. Daardoor ziet belangenorganisatie ZLTO kansen om in de komende jaren een robuuste zoetwatervoorziening voor de gehele...

Aanpak wilde zwijnen Zuidoost-Brabant blijkt complex

Regio Zuid

Sinds de Afrikaanse varkenspest in 2018 in België uitbrak, is het besef tot alle partijen doorgedrongen dat de wildezwijnenpopulatie teruggebracht moet worden. Boeren in Zuidoost-Brabant hebben zich lokaal verenigd en de mogelijkheden om de dieren...

Brabantse partners werken samen in nieuw voedselsysteem

Regio Zuid

Zeventig vertegenwoordigers van de overheid, het onderwijs en de agrarische sector kwamen donderdagmiddag bijeen in Den Bosch om hun samenwerking te bekrachtigen in de transitie naar een nieuw voedselsysteem.

Brabantse varkenshouders ontwikkelen Goeie Worst

Regio Zuid

Vijf varkenshouders in Oost-Brabant hebben een speciale worst ontwikkeld die beter is voor het milieu. Vandaag, zaterdag, ligt Goeie Worst voor het eerst in de supermarktschappen in Cuijk, Overloon en Vierlingsbeek.

Brabantse boeren geloven niet meer in beloftes

Algemeen

Terwijl in Zeeland, Limburg en Gelderland – net als in de rest van Nederland – de rust na de boerenprotesten van afgelopen maand voorlopig is weergekeerd, blijft het onrustig in Noord-Brabant. De veroorzaker: CDA Brabant.

FDF eist excuses van Brabantse Commissaris van de Koning

Algemeen

De boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) eist in een persbericht excuses van Wim van de Donk, de Commissaris van de Koning (CvdK) in Noord-Brabant.

Brabantse oppositie en provinciebestuur slijpen messen

Regio Zuid

Terwijl voor het provinciehuis deze week de boerenactie tegen de provinciale stikstofmaatregelen onverminderd doorgaat, slijpen de oppositie en het provinciebestuur binnen hun messen voor het Statendebat komende vrijdag.

Ineke Oosthoek: gezichtsuitdrukkingen geiten vangen in een elfje

Regio Oost

In het aankomende boekje GeitenGein van Ineke Oosthoek uit Zaltbommel staan tientallen foto's van geiten, voorzien van een gedichtje. Vaak met een grappige ondertoon. Eerder maakte Oosthoek, die geen agrarische achtergrond heeft, een fotoboekje met...

Zeeuwse boeren en provincie pakken samen stikstof aan

Regio Zuid

In Zeeland zijn maandag geen boeren op hun trekkers naar het provinciehuis getrokken om het aangescherpte stikstofbeleid van tafel te krijgen. Het provinciebestuur en de landbouwsector gaan zich gezamenlijk inzetten voor werkbare regionale...

Protesterende Brabantse boeren eisen uitstel milieumaatregelen

Algemeen

Honderden Brabantse boeren hebben zich vrijdagochtend verzameld bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze eisen uitstel van de strenge milieumaatregelen van de provincie en willen dat deze gelijk lopen met de landelijke gebiedsgerichte...

ZLTO pleit voor gebiedsgerichte aanpak stikstof

Algemeen

ZLTO pleit voor een gebiedsgerichte aanpak van de Brabantse stikstofproblematiek. Dat staat in een brief die ZLTO aan Gedeputeerde Staten heeft gestuurd. De boerenorganisatie biedt aan om constructief mee te werken, maar vraagt dan wel om uitstel...

Friet eten en tegelijk de bodem verbeteren

Regio Zuid

Een nieuw product, Frietje Precies, wordt tijdens de komende Dutch Design Week van 19 tot 27 oktober in Eindhoven gepresenteerd. Volgens de initiatiefnemers een bodemvriendelijk frietje van aardappel, pastinaak en bataat dat de bodem en het...

Zuiden vertrekt met bus en banners naar Den Haag

Algemeen

Niet alleen in Den Haag stroomden de straten vol met boeren. Bij het hoofdkantoor van ZLTO in Den Bosch arriveerden vanochtend zo'n tweehonderd leden. Zij stapten in drie volle bussen, om zich aan te sluiten bij hun collega's die een paar uur eerder...

'Gezamenlijk oplossingen zoeken voor verkeersveiligheid'

Regio Zuid

Negen West-Brabantse gemeenten monitoren deze maand het landbouwverkeer, onder leiding van wethouder Jan Mollen van Halderberge. Op deze manier willen ze in kaart brengen waar de knelpunten liggen en gezamenlijk tot oplossingen komen.

Brabant wil goed locatiebeleid mestbewerking

Algemeen

Provincie Noord-Brabant en de gemeenten in Zuidoost- en Noordoost-Brabant willen een einde maken aan de onduidelijkheid over de vestiging van mestbewerkingslocaties. Daartoe starten ze een procedure voor het opstellen van een milieueffectrapportage.

FBE: wijzig leges faunaschade

Regio Zuid

De Faunabeheereenheid (FBE) Brabant dringt er bij provincie Noord-Brabant op aan om het beleid rond het innen van leges bij het indienen van faunaschade te heroverwegen en waar mogelijk aan te passen.

Geen schadelijke stoffen in Brabants water

Regio Zuid

Er worden geen kwalijke stoffen gevonden in het Brabantse drinkwater. Hiermee reageert Brabant Water op het rapport 'De kwaliteit van bronnen van drinkwater in Nederland' van kennisinstituut KWR.

Begrip kweken op agrarisch evenement

Regio Zuid

Boeren gingen in gesprek met burgers op het Boer meets Burgerplein op de Agrarische Dagen Someren (ADS), vorige week zaterdag en zondag. Het was de eerste keer dat het evenement zich ook meer richt op burgers. De ADS trok ruim 10.000 bezoekers naar...

Brabantse zorgen over inperking beregening

Algemeen

ZLTO maakt zich ernstig zorgen over mogelijke bedreigingen voor de beregeningsmogelijkheden van boeren. Met name in de zandgebieden in Noord-Brabant neemt volgens ZLTO-bestuurder Adrie Bossers de druk toe.

ZLTO baalt van sluiting waterinlaten

Regio Zuid

Het beregeningsverbod en de tijdelijke sluiting van de zoetwaterinlaten bij Tholen, Sint-Philipsland en de Reigersbergsche Polder bij Rilland bemoeilijkt de oogst van gewassen.

Grondruil Zeeland loopt voortvarend

Regio Zuid

Het gaat goed met Kavelruilbureau Zeeland. Dat blijkt uit cijfers die het bureau onlangs publiceerde. In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn al twaalf kavelruilen aan de notaris voorgelegd voor de aktepassering.

Boeren kunnen bijdragen aan vernatting Maashorst

Regio Zuid

De impasse duurt al zes jaar. Provincie, gemeenten, waterschap en natuurorganisaties willen natuurgebied de Maashorst in Oost-Brabant vergroten en vernatten. Maar de boeren willen er niet weg. Nu komt er misschien een nieuw voorstel.

Tijd dringt voor Brabantse varkenshouders

Regio Zuid

Het aantal varkenshouders neemt de komende jaren verder af als gevolg van de warme sanering. Boeren kunnen deelnemen aan verschillende regelingen om te stoppen of om te innoveren. De druk op boeren in Noord-Brabant is extra groot vanwege de strenge...

Actie ZLTO tegen insleep Afrikaanse varkenspest

Regio Zuid

Om insleep van Afrikaanse varkenspest te voorkomen, is ZLTO deze week een campagne gestart. 'De piek van toeristen en seizoenswerkers uit Oost-Europa in de zomerperiode zorgt voor een groter risico op verspreiding van de virusziekte', zegt...

Nest kiekendieven gered door oplettende medewerker

Akker- & Tuinbouw

Medewerker Jan Nagelkerke van akkerbouwbedrijf Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder redde een nest bruine kiekendieven. Die ontdekte hij tussen de jonge halmen van de wintergerst.

'Om verdroging tegen te gaan, hebben we boeren nodig'

Algemeen

Projectmanager Carel Nobbe van Waterschap Aa en Maas is kartrekker van het project 'Natte natuurparel Wijboschbroek'. Om verruiging en verdroging van het natuurgebied ten noorden van Schijndel tegen te gaan, wil het waterschap onder andere...

Boer schakelt media in tegen agriterreur

Algemeen

Jan van Wanroij uit Sint Anthonis lijkt vooralsnog het enige slachtoffer van agriterreur in dit deel van Noordoost-Brabant. Onlangs ontdekte hij dat voor de tweede keer zijn beregeningsputten onklaar zijn gemaakt. Hij vertelt erover in de media in...

Rendac neemt extra maatregelen ophalen kadavers

Veehouderij

In verband met de weersituatie van de afgelopen week heeft verwerker Rendac extra maatregelen genomen om kadavers tijdig en op een milieuverantwoorde manier op te halen.

Toename vergeling suikerbieten

Akker- & Tuinbouw

Zeeuwse akkerbouwers hebben na jaren weer meer last van vergelingsziekte in hun suikerbieten. Volgens ZLTO is het een groot probleem, dat veroorzaakt is door het recente Europese verbod op zaadcoating met neonicotinoïden.

Boer en jager gaan samen op wildezwijnenjacht

Regio Zuid

Wildbeheereenheden (WBE's) gaan samen met boeren op jacht. Volgens Joost Ploos van Amstel, voorzitter van WBE De Baronie van Cranendonck en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging Noord-Brabant, is dit belangrijk om het begrip tussen boeren en...

Acht Brabantse boeren bundelen afzet eigen producten

Regio Zuid

Rijp, een initiatief voor de afzet van producten rechtstreeks van de boer, beleefde deze week zijn vuurdoop. Acht Brabantse boerenbedrijven durfden het aan om zich te verenigen in dit onlineplatform dat boeren helpt actief te worden in de korte...

Geen steun voor terugdraaien Brabants veehouderijbeleid

Regio Zuid

De moties van Forum voor Democratie (FvD) en PVV tegen de herziening van het Brabantse veehouderijbeleid uit 2017 zijn met grote meerderheid verworpen.

Misstanden bij Brabantse aspergekweker

Algemeen

Bij een Brabantse aspergekweker heeft Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 'veel misstanden' geconstateerd. De ondernemer kan onder meer boetes krijgen voor het overtreden van regels voor het minimumloon en de arbeidstijden.

FvD en PVV richten vizier op Brabants college

Regio Zuid

Forum voor Democratie (FvD) en de PVV in Noord-Brabant hebben een motie ingediend tegen de herziening van het Brabantse veehouderijbeleid uit 2017.

CDA zet voet tussen de deur bij landbouwbeleid

Algemeen

Coalitiepartij CDA voerde de afgelopen jaren fel oppositie tegen het Brabantse veehouderijbeleid van het vorige bestuur. Ze is van mening dat dankzij de herziening van de veehouderijbesluiten uit 2017, dat deel uitmaakt van het nieuwe...

Onkruid klepelen, bloemen zaaien en insecten tellen

Regio Zuid

Ad Houbraken beheert sinds vorig jaar samen met drie collega-melkveehouders 8 hectare nieuwe natuur in de gemeenten Eersel en Bergeijk. Er liggen plasdrassen en paddenpoelen en er zijn struweel en meerderjarige bloemenmengsels aangeplant.

Boer meet zoutgehalte sloot

Regio Zuid

Twintig boeren uit Schouwen-Duiveland doen mee aan het project 'Natuurlijk Zoet' van Living Lab Schouwen-Duiveland. De komende twee jaar bemonsteren de deelnemers het zoutgehalte van diverse sloten op het Zeeuwse eiland.

Steun voor verbetering van Brabantse bodem

Algemeen

Provincie Noord-Brabant gaat boeren die de bodemkwaliteit van hun landbouwgrond structureel willen verbeteren, financieel en praktisch ondersteunen.

Bodemonderzoek voor aanleg glasvezel

Regio Zuid

Nog dit najaar start Glasvezel Buitenaf met de aanleg van glasvezel in het buitengebied van gemeente Cranendonck. Om dit te kunnen realiseren moest de kwaliteit van de bodem eerst worden onderzocht.

25 boeren krijgen alsnog droogteschadevergoeding

Algemeen

Zo'n 25 agrariërs krijgen van zinkfabriek Nyrstar in Budel en frisdrankfabriek Refresco in Maarheeze alsnog een droogteschadevergoeding uitbetaald over de afgelopen zes jaar. Dat heeft ZLTO bekendgemaakt.

Koning opent nieuwe insectenkwekerij Protix

Algemeen

Koning Willem-Alexander opent 11 juni een nieuwe insectenkwekerij van Protix in Bergen op Zoom.

Gemeente Haaren komt boeren tegemoet

Regio Zuid

Gemeente Haaren is agrarische ondernemers tegemoetgekomen die via ZLTO bezwaar hadden gemaakt tegen de aangescherpte geurverordening. De norm wordt verlaagd.

ZLTO dringt aan op perspectief Brabantse boeren

Algemeen

Verminder onnodige wet- en regelgeving en herzie het veehouderijbeleid. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen in de brief die ZLTO heeft gestuurd naar informateur Helmi Huijbregts-Schiedon en alle partijleiders van provincie Noord-Brabant.

Zorgen om verdere ontpoldering

Regio Zuid

Stichtingen Red Onze Polders en De Levende Delta roepen het provinciebestuur op de plannen tot ontpoldering van Zeeuws-Vlaanderen te heroverwegen en toekomstige plannen te schrappen.

Privérechercheur blijft alert op agriterreur

Regio Oost

De privérechercheur die ZLTO-afdeling Maas en Waal vorig jaar heeft ingeschakeld om de daders van agriterreur in de regio op te sporen, blijft actief.

Coöperatie plant eerste elzen aan in waterberging

Regio Zuid

Coöperatie Duurzame Energieketen de Baronie (CDEB) en waterschap Brabantse Delta zijn een samenwerking gestart om bij te dragen aan lokale kringlopen, versterking van het landschap en het realiseren van klimaatdoelen. De pilot wordt ondersteund door...

Een beleving voor de zintuigen

Regio Zuid

In dertig jaar tijd gingen ze over van gangbare naar biologische teelt en breidden ze uit met een winkel, logies, horecagelegenheid en natuurbeheer. Tom (55) en Yvonne (52) Romme willen iets voor hun omgeving betekenen.

Brabantse Impulsregeling vrijkomende stallen verlengd

Veehouderij

De voucherregeling VABimpuls voor staleigenaren die zich bezinnen op een andere toekomst, wordt verlengd tot eind 2019. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bekendgemaakt.

Brabant kiest voor lokale aanpak wilde zwijnen

Regio Zuid

Varkenshouder en akkerbouwer Toon Kuipers uit Leende was lange tijd een eenling in zijn strijd tegen wilde zwijnen in het Leenderbos en omgeving. Sinds de oprichting van een boerencoöperatie is daar verandering in gekomen.

'Historisch' hoge opkomst zuidelijke waterschappen

Regio Zuid

De Zeeuwse en Brabantse waterschappen zijn tevreden over het opkomstpercentage tijdens de waterschapsverkiezingen van woensdag. De definitieve uitslag van deze verkiezingen volgt maandag 25 maart.

CDA en VVD behouden koppositie in het zuiden

Regio Zuid

Forum voor Democratie stormt ook de zuidelijke provincies binnen. Niettemin zijn de traditionele partijen de grootste gebleven.

Provincies kijken naar elkaar bij intensieve veehouderij

Algemeen

De intensieve veehouderij krijgt de laatste jaren ongekend veel aandacht van provincies. Ze kijken bij elkaar over de schutting en nemen dingen van elkaar over. Noord-Brabant, een provincie met relatief veel intensieve veehouderijbedrijven...

Groot Nederlands aandeel Food Heroes Awards

Algemeen

Drie Nederlandse initiatieven doen dit jaar mee aan de Food Heroes Awards, een internationale competitie over oplossingen tegen voedselverspilling.

'Er kan niet genoeg aandacht zijn voor zoetwater'

Akkerbouwer Hubrecht Janse uit Goes staat voor de VVD zowel op de kandidatenlijst voor Waterschap Scheldestromen (nummer 2) als voor Provinciale Staten (nummer 14). Zijn belangrijkste thema: de beschikbaarheid van zoetwater.

'De staten kunnen toename biodiversiteit stimuleren'

Algemeen

Fruitteler Rinus van 't Westeinde is dit jaar 40 jaar bestuurlijk actief in diverse, wisselende besturen. Met zijn ruime ervaring heeft hij de afgelopen vier jaar als Statenlid voor het CDA in Zeeland behoorlijk wat voor elkaar gekregen. Maar zijn...

Schone lucht voor boer, buur en beest

Algemeen

Akkerbouwer Eric van der Spelt zit namens D66 in de gemeenteraad van Steenbergen. Hij heeft ruimte en economie in zijn portefeuille. Onderwerpen waar juist de provincie veel meer over gaat.

Schapenhouder wil meer dan landschapsbeheer

Regio Zuid

Schaapherder Bart van Ekkendonk, voormalig horecamedewerker en ambtenaar, runt sinds 2010 De Lachende Ooi in Loon op Zand. Hij zet zijn Kempische heideschapen in voor landschapsbeheer en begrazing in Midden-Brabant.

Voedseltop levert meer onderling begrip op

Algemeen

Ruim vierhonderd Brabanders sparden dinsdag tijdens de Voedsel1000 in Congrescentrum 1931 in Den Bosch over de toekomst van het voedselsysteem in de provincie. Een van de thema's die werden besproken, kwam van biologisch melkgeitenhouder Gerrit...

West-Brabant pakt drugsdumpingen aan

Regio Zuid

De Brabantse Wal-gemeenten en Tholen gaan samenwerken om drugsdumpingen in de regio aan te pakken. Ook ZLTO is een belangrijke partner.

Wormen en schimmels voeden planten kwekerij Kapteijns

Regio Zuid

Plantenkwekerij Kapteijns uit Den Bosch wint hij deze maand de Agrofoodpluim van provincie Noord-Brabant. Die krijgt het bedrijf omdat het zo min mogelijk kunstmest gebruikt. Dat kan volgens eigenaar Piet-Hein Kapteijns omdat wormen en schimmels het...

Twee nieuwe stalvloeren in Regeling ammoniak

Veehouderij

Twee nieuwe stalsystemen voor de melkveehouderij zijn onlangs toegevoegd aan de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Ze voldoen ook aan de eisen van provincie Noord-Brabant.

Flinke groei voor AgroProeftuin de Peel

Regio Zuid

AgroProeftuin de Peel groeit dit jaar naar veertien praktijkproeven op de proeflocatie aan de Middenpeelweg. Met ingang van dit jaar is deze locatie fors opgeschaald van 10 naar 35 hectare.

Idee voor circulaire proefboerderij in Brabant

Regio Zuid

KI Beers moet in de toekomst een broedplaats worden voor lokaal ondernemerschap en kennisontwikkeling. Met dit vooruitstrevende concept willen de initiatiefnemers bijdragen aan de vernieuwing van het platteland.

Drempelactie tegen droogte in zandgebieden

Veehouderij

Melkveehouder Jan Bruurs uit Baarle-Nassau kreeg deze week de eerste plankjes en paaltjes in het kader van de actie 'Drempels tegen Droogte' van Waterschap Brabantse Delta.

CDA houdt alle opties open rondom veehouderijbeleid

Regio Zuid

Het CDA in Noord-Brabant houdt alle opties open ten aanzien van het Brabantse veehouderijbesluit uit 2017. In haar verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen 2019 schrijft de partij het besluit te willen herzien.

Hart onder de riem voor boerengemeenschap

Algemeen

De Hervormde Gemeente in het Zeeuwse Nieuwvliet heeft woensdag een gespreksmiddag gehouden voor agrariërs. De gemeente kent een groot aantal boeren die in nood verkeren, door opeenvolgende jaren van tegenvallende oogsten.

Gemeentelijk beleid arbeidsmigrant

Regio Zuid

Steeds meer Brabantse gemeenten betrekken hun inwoners en bedrijven bij het opstellen van beleid voor arbeidsmigranten.

Boerderijcampings in de prijzen gevallen

Regio Zuid

Drie Zeeuwse en een Brabantse boerderijcamping zijn in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de Zoover Awards 2019, tijdens de vakantiebeurs in Utrecht.

Camera's tegen drugsdumpingen

Regio Zuid

Gemeente Loon op Zand gaat camera's ophangen in het buitengebied om het toenemende aantal drugsdumpingen aan te pakken.

Lange nasleep droge zomer zichtbaar bij Coop

Algemeen

Sinds deze week liggen in de schappen van ruim driehonderd filialen van supermarkt Coop verspakketten hutspot met groenten die door de droge zomer van 2018 normaal gesproken niet afgezet kunnen worden, omdat ze te klein zijn of er anders uitzien.

Varkenshouder mag tweede woning behouden

Regio Zuid

Een varkenshouder uit Gemert-Bakel mag een tweede woning behouden, stelt de Raad van State. In een zaak die provincie Noord-Brabant had aangespannen, werd gemeente Gemert-Bakel daarmee in het gelijk gesteld.

Provincie Noord-Brabant houdt Voedsel1000

Regio Zuid

Provincie Noord-Brabant houdt op dinsdag 19 februari de allereerste Voedsel1000, een bijeenkomst voor Brabanders die samen het Voedselbesluit gaan opstellen. ZLTO vindt het belangrijk dat ieder geluid wordt gehoord.

Drimmelen verdeeld over aanleg zonneweides

Regio Zuid

Tegenstanders van de komst van zonneweides protesteerden woensdag voor dorpshuis Plexat in Wagenberg. Onder hen waren ook boeren.

Brabantse subsidieregeling dierenwelzijn schiet tekort

Veehouderij

ZLTO heeft gematigd positief gereageerd op de subsidieregeling van provincie Noord-Brabant die veehouders financieel ondersteunt bij het uitbreiden van hun stal ten behoeve van een dierenwelzijnskeurmerk. Volgens ZLTO schiet de regeling tekort.

Stalderingsregeling belemmert dierenwelzijn

Veehouderij

ZLTO constateert dat de Brabantse stalderingsregeling pluimveehouders belemmert om te kiezen voor nog meer ruimte voor hun kippen en trekt bij de provincie aan de bel.

Tilburg besteedt aandacht aan gezond eten

Regio Zuid

Gemeente Tilburg wil gezond eten onder de aandacht brengen bij haar inwoners. Maar hoe doe je dat? Volgens Janneke de Vries van Buro DuPro, een kleinschalig organisatiebureau voor duurzame projecten, moet je daarvoor gewoon bij de boer zijn.

Brabantse Delta komt in actie tegen droogte

Algemeen

Waterschap Brabantse Delta heeft woensdag evaluatierapport Droogte 2018 gepresenteerd. Uit de conclusies en aanbevelingen van het rapport volgt het Actieprogramma Droogte voor de komende jaren.

Proces veehouderijbeleid Brabant loopt vertraging op

Regio Zuid

Provincie Noord-Brabant heeft rechtbank Oost-Brabant verzocht de procedure die ZLTO tegen haar heeft aangespannen vanwege Verordening natuurbescherming door te verwijzen naar rechtbank Den Haag.

Succesvolle eerste bewegingsjacht wilde zwijnen

Algemeen

Jagers van de wildbeheereenheid (WBE) Zuid-Oost Kempen hebben op vrijdag 9 november in gemeente Bergeijk een succesvolle eerste bewegingsjacht uitgevoerd. Dat heeft de WBE donderdag bekendgemaakt.

FBE Noord-Brabant past beheer wilde zwijnen aan

Regio Zuid

De Faunabeheereenheid Noord-Brabant (FBE) gaat zich inzetten voor een aantal verbeteracties ten aanzien van de uitvoering van het beheer van wilde zwijnen. Daarmee volgt ze het advies op van de zwijnencommissie.

Boeren blij met blijvend zoet Volkerak-Zoommeer

Algemeen

Het Volkerak-Zoommeer blijft voorlopig zoet. Dat heeft het kabinet besloten. Boeren in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland zijn blij met dit besluit.

Koning om tafel met Zeeuwse boeren

Regio Zuid

Koning Willem-Alexander en koning Máxima hebben dinsdag een streekbezoek gebracht aan Schouwen-Duiveland en Tholen. ZLTO-voorzitter Hendrik Jan ten Cate en ZLTO-lid Paul Versluis waren uitgenodigd aan de gesprekstafel.

Brabant bewerkt ruim helft mestoverschot

Regio Zuid

Op basis van de verleende omgevingsvergunningen voor mestbewerking kan volgens provincie Noord-Brabant op dit moment 62 procent van het mestoverschot worden bewerkt. ZLTO vindt dat de provincie te strenge richtlijnen hanteert.

Kathleen Goense nieuwe directeur ZLTO

Algemeen

Rabobank directeur Kathleen Goense volgt per 1 december Elies Lemkes-Straver op als algemeen directeur van ZLTO, die in januari afscheid nam.

Voedselregio's gaan samen lobbyen in Brussel

Algemeen

De voedselregio's Greenport Regio Venlo, AgriFood Capital Noordoost-Brabant en Regio Foodvalley geven woensdag 10 oktober het startschot voor een intensieve samenwerking. De drie regio's vormen een coalitie om in Brussel een gezamenlijke boodschap...

Campagne moet varkensvlees redden

Veehouderij

Boerschappen en ZLTO zijn deze week een grootschalige campagne gestart om varkensvlees te redden. Dat vlees is afkomstig van de weidevarkens van Ben en Thea Bruurs uit Baarschot. Die veehouders houden hun varkens binnen vanwege de uitbraak van de...

Varkenpest baart zuidelijke varkenshouder zorgen

Regio Zuid

De schrik zit er goed in bij de varkenshouders in Zuidoost-Brabant, Noord-Limburg en Zuid-Gelderland sinds vorige week de Afrikaanse varkenspest bij enkele wilde zwijnen in België is aangetroffen.

Horeca zet misvormde groenten en fruit op de kaart

Algemeen

Den Bosch - Te kleine, misvormde, gedeukte en gevlekte groenten en fruit liggen al in de schappen van enkele supermarkten; ze komen nu ook op de menukaart van diverse restaurants en cateraars te staan. Daarmee krijgt de ZLTO-actie #hetezomeroogst...

Fonds draagt bij aan nieuwe stal Brabantse veeboer

Regio Zuid

Noord-Brabant - Het Nationaal Groenfonds en provincie Noord-Brabant hebben samen 15 miljoen euro uitgetrokken om (jonge) veeboeren door middel van leningen te ondersteunen bij investeringen in hun bedrijf.

ZLTO Drimmelen ageert tegen hoge waterschapslasten

Regio Zuid

ZLTO Drimmelen heeft bezwaar gemaakt tegen de plannen van Waterschap Brabantse Delta voor de verhoging van de waterschapslasten op landbouwgrond. De afdeling vindt dat de lasten onevenredig zijn verdeeld.

's Ochtends waterinstroom bij Lobith checken

Algemeen

De extreme droogte en hitte die Nederland teistert, leidt tot ongewone maatregelen. In Friesland is voor het eerst in decennia een beregeningsverbod afgekondigd. In Zeeland pendelen vrachtwagens af en aan om water vanuit Brabant aan te voeren....

Stijging waterschapslasten West-Brabant

Regio Zuid

Het dagelijkse bestuur van waterschap Brabantse Delta wil de waterschapslasten voor landbouwgrond in het gebied de komende jaren fors verhogen.

'Dure' jachtakte Zeeuwse boeren

Regio Zuid

De drie ZLTO-afdelingen in Zeeuws-Vlaanderen hebben bij de Dienst Regionaal Operationeel Centrum van de politie in Tilburg het verzoek neergelegd om de uitgifte en jaarlijkse controle van de jachtvergunning ook mogelijk te maken in Terneuzen.

ZLTO dagvaardt provincie Noord-Brabant

Veehouderij

ZLTO heeft samen met een aantal boeren provincie Noord-Brabant voor de rechter gedaagd. Dat heeft ze woensdagmiddag bekendgemaakt tijdens een persconferentie in Baarle-Nassau. ZLTO is van mening dat het nieuwe provinciale milieubeleid dat op 7 juli...

Brabant neemt extra maatregelen tegen wild zwijn

Veehouderij

Provincie Noord-Brabant en de leden van de zwijnentafel in Heeze-Leende (waaronder ZLTO) zijn het eens geworden over een aanvullend pakket aan maatregelen om de wildezwijnenproblematiek in de regio aan te pakken.

'Zolang er geen systeem is, ga ik niet investeren'

Regio Zuid

In het Brabantse Lage Mierde blikt melkveehouder Rick Meulenbroeks terug op die cruciale dag een jaar geleden. Wat hem nog het meest pijn doet, is de onrechtvaardigheid waarmee politieke besluiten worden genomen.

Proef met verbodsborden trekkers in Rilland

Regio Zuid

Gemeente Reimerswaal wil zwaar verkeer weren uit Rilland, waaronder vrachtwagens en trekkers. Voor boeren in en om het Zeeuwse dorp komt deze maatregel geheel onverwacht.

Boeren Loon op Zand bezorgd om gaswinning

Regio Zuid

Boeren maken zich zorgen over het voortzetten van aardgaswinning in het gebied tussen Loon op Zand en Tilburg. De bezwaren van beide gemeenten, provincie Noord-Brabant en de waterschappen zijn voor minister Eric Wiebes (EZK) geen aanleiding om de...

Zeeland krijgt kenniscentrum grond

Regio Zuid

De provincie Zeeland wil samen met partners, waaronder ZLTO, een Kennis- en Innovatiecentrum Grond en Eigendom oprichten. Het doel is om expertise en ervaringen te bundelen, ondersteunen en vergroten.

ZLTO sleept provincie voor rechter om veehouderijbeleid

Regio Zuid

Nadat de POV een gerechtelijke procedure is gestart tegen provincie Noord-Brabant, laat ZLTO weten op korte termijn ook naar de rechter te stappen om het aangescherpte veehouderijbeleid van tafel te krijgen.

Rechter biedt boer zekerheid over N69

Regio Zuid

De nieuwe provinciale weg N69 mag er komen. Dat heeft de Raad van State (RvS) woensdag beslist in een zaak die de BMF had aangespannen tegen provincie Noord-Brabant. ZLTO is tevreden dat er nu duidelijkheid is en ziet kansen voor een versterking van...

Distel jaren doorn in oog boer

Regio Zuid

De disteloverlast in Zeeland neemt al jaren toe. Gemeente Terneuzen denkt erover om een distelmeldpunt in het leven te roepen. Gemeente Sluis heeft al zo'n meldpunt.

Land van Cuijkse hamburger promoot landbouw

Regio Zuid

Als het aan Miriam van den Broek uit Wanroij ligt, komen de toeristen over een aantal jaar naar Land van Cuijk vanwege de speciale hamburger die is vernoemd naar de streek. Ze lacht erom, maar er zit een kern van waarheid in, bekent ze.

PVV wil criminaliteit op platteland slimmer bestrijden

Algemeen

De PVV-fractie in de Brabantse Provinciale Staten steunt het standpunt van de Commissaris van de Koning over criminaliteit in het buitengebied. Wim van de Donk vindt dat die slimmer moet worden bestreden.

Brabantse stalderingseis geen reden voor weigeren vergunning

Veehouderij

Gemeente Reusel-De Mierden mag een varkensbedrijf in Lage Mierde geen vergunning weigeren vanwege de stalderingseis van provincie Noord-Brabant. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald.

Boeren snuffelen aan emissiearme vloeren

Veehouderij

Een twintigtal Brabantse melkveehouders bezocht woensdag vier rundveebedrijven om emissiearme stalvloeren te bekijken. Deze voldoen straks allemaal aan de strengere eisen van provincie Noord-Brabant.

LTO Noord zet vraagtekens bij natuurbegraven in Gelderland

Regio Oost

LTO Noord zet vraagtekens bij het voornemen van de provincie Gelderland om begraven onder voorwaarden in de natuur toe te staan.

Geen controles meer op bacterievuur Maasheggen

Regio Zuid

Het Maasheggengebied maakt sinds maandag officieel geen deel meer uit van de bufferzone bacterievuur. Dat komt omdat de noodzaak van bacterievuurinspecties in dit deel van Oost-Brabant voor de boomkwekers gering is geworden.

Van werkstress naar boerengeduld

Regio Zuid

Jack en Wilma Verouden uit Dommelen hebben met De Weitens, een ecologische tuinderij met terras, hun droom gerealiseerd. Een hobby die is uitgegroeid tot een volwaardig bedrijf. Vanaf 30 april is De Weitens open voor bezoekers.

Kasgroenten groeien op restwater

Akker- & Tuinbouw

In het glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland bij Dinteloord is donderdag een ondergrondse zoetwatervoorziening officieel in gebruik genomen. Tuinders zijn zo verzekerd van voldoende hoogwaardig gietwater bij langdurige droogte in de zomer.

Brabant ondersteunt vrijwillige verplaatsing

Regio Zuid

Boeren met grond in Natuurnetwerk Brabant (NNB) met onvoldoende mogelijkheden hun bedrijf te ontwikkelen, kunnen met subsidie van de provincie het bedrijf verplaatsen naar een locatie met meer perspectief.

Consument produceert thuis eigen kipfilet

Veehouderij

Zes huishoudens gaan de komende drie maanden experimenteren met de productie van hun eigen kippenvlees. Van ei tot kipfilet.

Boer spil in klimaatambities Nijmeegse Vierdaagse

Regio Oost

Stichting Vierdaagse Feesten en de ZLTO-afdelingen Rijk van Nijmegen en Land van Cuijk hebben de intentie uitgesproken om de Vierdaagse Feesten over drie jaar energieneutraal en over vijf jaar klimaatneutraal te organiseren.

Weidevarkens Van den Elshorst winnaar Kempentrofee

Veehouderij

Weidevarkens Van den Elshorst is zaterdag door de Kempenaren gekozen tot het meest gewaardeerde initiatief in de Brabantse Kempen. Het bedrijf is daarmee winnaar van de Brabantse Kempentrofee 2017.

Brabant koopt stalderingsmeters voor aanleg N69

Veehouderij

Om de aanleg van de nieuwe verbindingsweg N69 tussen de Belgische grens en Eindhoven mogelijk te maken, is provincie Noord-Brabant gestart met het kopen van stalderingsmeters voor veehouderijen in De Kempen.

Reimerswaal komt fruittelers tegemoet

Regio Zuid

Gemeente Reimerswaal komt fruittelers tegemoet die hun zorgen hadden geuit over het in 2016 aangescherpte beleid rondom de huisvesting van arbeidsmigranten.

Ruimere regeling landbouwverkeer Zeelandbrug

Regio Zuid

Zeeuwse boeren en loonwerkers mogen ook dit jaar onder begeleiding over de Zeelandbrug rijden. Dat heeft provincie Zeeland besloten na overleg met vertegenwoordigers van de landbouwsector.

Telers willen soepelere huisvestingsregels

Akker- & Tuinbouw

Fruittelers in Reimerswaal kregen afgelopen week bezoek van hun gemeente. Aanleiding was een brief waarin zij hun zorgen uitten over het in 2016 aangescherpte beleid rondom de huisvesting van arbeidsmigranten.

Boomkweker slaapt beter met afgedekte planten

Regio Zuid

Sander Hendrikx slaapt 's nachts een stuk geruster, nu hij alle vorstgevoelige planten op zijn boomkwekerij in Diessen heeft afgedekt. Het kostte hem met drie medewerkers ongeveer een week werk. 'Een tijdrovend klusje, maar ik wil geen enkel risico...

Koks zetten geitenbok en leghaan op kaart

Algemeen

Normaal gesproken staan geitenbokjes, leghaantjes, oesterzwamvoetjes, preiloof en tweede categorie groenten niet op de menukaart van een restaurant. Maar tijdens de Maand van de Verspilling is dat anders. Restaurant Meneer Frits in Eindhoven gaat...

Adviesvouchers voor eigenaar lege stal weer beschikbaar

Regio Zuid

Eigenaren van lege stallen kunnen vanaf 1 maart een nieuwe aanvraag doen voor de voucherregeling van VABimpuls. Dat heeft provincie Noord-Brabant bekendgemaakt.

Boeren in beroep om hoogspanningsnetwerk

Algemeen

Zo'n vijftien agrariërs stonden deze week voor de Raad van State in Den Haag. Zij hebben beroep aangetekend tegen de plannen van het ministerie van EZK en netbeheerder Tennet voor de aanleg van een 380 kV-hoogspanningslijn tussen Rilland en Tilburg.

Brabant onderzoekt nieuwe voedergewassen

Veehouderij

Provincie Brabant gaat samen met partners en kennisinstellingen onderzoek verrichten naar nieuwe voedergewassen. Dat gebeurt in het kader van Uitvoeringsprogramma Plantaardig dat Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld.

Zeeland gauw over op snel internet

Regio Zuid

Nog dit jaar wordt een groot deel van het buitengebied in Zeeland aangesloten op snel internet. Vijf van de zeven opstelpunten hebben de drempel van 150 aanmeldingen voor de deadline van 1 februari binnengehaald.

Van boerenondernemer naar ondernemer

Regio Zuid

Henri Manders, adviseur omgeving bij ZLTO, wordt steeds vaker benaderd door leden die hun neventak willen uitbreiden en definitief afscheid willen nemen van hun agrarische activiteiten. Daar komt soms heel wat bij kijken.

ZLTO-directeur: scherp en kritisch blijven op onszelf

Algemeen

Algemeen directeur Elies Lemkes-Straver verlaat na zes jaar ZLTO. Zij heeft een impuls gegeven aan innovatie, technologie, kennis en verbinden van verschillende sectoren. Per 1 februari vervult ze het lectoraat 'Duurzaam produceren' aan de HAS...

HSLnet zoekt snelle surfers buitengebied Heeze-Leende

Regio Zuid

Zes jaar nadat de dorpskern van Heeze-Leende is voorzien van glasvezel kunnen ook ondernemers en burgers in het buitengebied gebruik gaan maken van snel internet. Tenminste als er genoeg aanmeldingen binnenkomen.

Jonge boer toont zijn voedselproductie op Facebook

Regio Zuid

Vijf jonge boeren uit Boxtel en Liempde brengen de keten van onze voedselproductie in beeld. Een van hen is Daan Bressers. Zijn filmpjes van anderhalve minuut op Facebook leveren duizenden volgers op. Hoe doet hij dat?

Hoogwater testcase terpboeren Overdiepse Polder

Regio Zuid

Het scheelde niet veel of het water van de Bergsche Maas was de Overdiepse Polder in gelopen. Mocht dat toch gebeuren, zaten de acht boeren daar veilig op hun terp.

Nu of nooit voor snel internet Zeeuws buitengebied

Regio Zuid

Bedrijven en particulieren kunnen zich voor 1 februari aanmelden voor snel internet in het Zeeuwse buitengebied. De plaatselijke ZLTO-afdelingen maken zich echter zorgen of er voldoende aanmeldingen binnenkomen om van start te kunnen gaan.

Brabantse webshop brengt boerenproduct aan de man

Algemeen

Acht Brabantse ondernemers starten binnenkort een proef om verse producten via een webshop van de boer naar de consument te brengen. Een uitdaging daarbij vormt de logistiek.

Milieufederatie teleurgesteld over aanpak mestfraude

Algemeen

De Brabantse Milieufederatie (BMF) is teleurgesteld over het plan van aanpak van de sector om de mestfraude aan te pakken.

Provincie noemt sectorplan mestfraude eerste stap

Veehouderij

Provincie Noord-Brabant noemt het sectorplan tegen de mestfraude 'een goede eerste stap'. Deze week kwam de sector met het voorstel van een kwaliteitskeurmerk. Dat moet voor bedrijven onderling duidelijk maken wie zich aan de regels houdt en wie...

Bomenvlogger trekt 35.000 viewers

Akker- & Tuinbouw

Zijn collega's lachten hem in eerste instantie uit. Toch nam Johan van den Berk, mede-eigenaar en hoofd pr bij Van den Berk Boomkwekerijen in Sint-Oedenrode, de handschoen op. Inmiddels staat hij bekend als de 'bomenvlogger' en kreeg zijn beste...

Ruim 110 miljoen euro voor Brabants platteland

Regio Zuid

Provincie Noord-Brabant, Europa en de Brabantse waterschappen investeren ruim 110 miljoen euro in een innovatief en duurzaam platteland in Brabant.

'Ik ondervind gebrek aan waardering voor agrariërs'

Regio Zuid

Dijkgraaf Kees Jan de Vet geeft de komende zes jaar bestuurlijk leiding aan waterschap Brabantse Delta.

Toekomstige koeientuin Heukelom wint Agrofoodpluim

Veehouderij

De plannen van familie Esch voor een koeientuin in Heukelom zijn beloond met de Agrofoodpluim van provincie Noord-Brabant.

Boeren in Zuiden maken werk van bodem- en waterbeheer

Regio Zuid

Boeren en tuinders doen volgens waterspecialist Johan Elshof van ZLTO steeds meer aan goed bodem- en waterbeheer. De meeste initiatieven vinden plaats in Zuid-Nederland.

'We lossen het zelf wel op'

Veehouderij

Het eerste ZLTO Festival on tour stond vrijdag vrijwel geheel in het teken van het aangescherpte Brabantse veehouderijbeleid. Veehouders toonden zich strijdlustig en collega's steunden hen.

Grasklaver goede voedselbron voor hommel

Regio Zuid

Uit een proef bij melkveehouder Walter Koppelaars in het Brabantse Lithoijen blijkt dat hommels prima gedijen op grasland waar klaver is gezaaid.

Optimisme over proeven met sorghum

Regio Zuid

Een proef van CZAV met het hakselen, inkuilen en conserveren van sorghum bij veehouder Kees Jansen in Dongen heeft positieve resultaten opgeleverd. Bij eerdere proeven werden alleen de teeltresultaten gemeten.

'Ik geloof in verbinding tussen technologie en ecologie'

Regio Zuid

De agrifoodsector is volop in beweging. Volgens Food100, een nieuw netwerk van gevestigde kopstukken en aanstormend talent, is het voedselsysteem van nu niet goed genoeg voor de 21ste eeuw. Pieter van Hout (29), projectleider innovatie bij ZLTO,...

Teleurstelling over intrekken Wet veedichte gebieden

Veehouderij

De Brabantse Milieufederatie (BMF) is teleurgesteld dat het nieuwe kabinet de Wet veedichte gebieden heeft ingetrokken.

Gemeentelijk snoeihout brandstof voor boeren

Regio Zuid

De Coöperatie Duurzame Energieketen de Baronie (CDEB) en de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen (ABG-gemeenten) gaan samenwerken om duurzame energieopwekking in de regio te bevorderen. Woensdag tekenden zij daarvoor een...

Brabantse veehouder wil weten waar die aan toe is

Veehouderij

Brabantse veehouders willen weten waar ze aan toe zijn. Dat bleek tijdens een bezoek van de CDA-fractie van provincie Noord-Brabant aan twee veehouders in Keldonk die worden geraakt door het nieuwe veehouderijbeleid.

'Ik denk ook aan een deltaplan voor landbouw en ecologie'

Regio Zuid

Hans Huijbers, voorzitter van ZLTO en LTO-portefeuillehouder Duurzaamheid, ziet in het regeerakkoord kansen voor de land- en tuinbouw. Wat provincie Noord-Brabant niet begrijpt, ziet het nieuwe kabinet volgens hem wel. Met de eerste minister van...

Boeren ontvangen schadevergoeding wateroverlast

Algemeen

In totaal 41 gedupeerden van de wateroverlast in juni 2016 in Zuidoost-Brabant ontvangen een schadevergoeding van Waterschap De Dommel.

'Lakenvelder vleesburger verbindt stad en platteland'

Regio Zuid

Belevingsboerderij Van 't Zandeind in Riel heeft een startsubsidie gekregen van Streeknetwerk LandStad De Baronie. Volgens boer Joost Huijbregts streven ze beiden naar een verbinding tussen stad en platteland en een leefbare omgeving.

Brabantse POV-regiobesturen gepresenteerd

Veehouderij

Deze week zijn in Zuid-Nederland twee regiobesturen van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) gepresenteerd. Het gaat om Brabant Zuid-Oost en Brabant Zuid-West.

Gezamenlijke zonnepanelen op dak graszodenteler

Regio Zuid

Elsendorp is een dorpje met slechts 1.134 inwoners. Toch loopt het dorp regelmatig voor de troepen uit, bijvoorbeeld als het gaat om het gezamenlijk organiseren van zorg, een dorpsvisie en een leefbaarheidsagenda. En nu ook met energiebesparing.

ZLTO wijst flankerend beleid af

Regio Zuid

Provinciale Staten van Noord-Brabant buigen zich morgen over het pakket aan ondersteunende maatregelen voor het aangescherpte veehouderijbeleid. ZLTO heeft er geen vertrouwen in en wijst het pakket af. Veehouders uiten wederom hun zorgen.

Brabant legt ZLTO pakket ondersteunende maatregelen voor

Algemeen

Brabant heeft het pakket ondersteunende maatregelen voor veehouders grotendeels uitgewerkt. ZLTO bekijkt het voorstel, maar vindt dat de verduurzamingsplannen nog steeds van tafel moeten.

Brabant wil meer en betere controle op veehouderij

Veehouderij

Noord-Brabant wil dat gemeenten veehouderijen meer en beter controleren. Een steekproef onder vijftien gemeenten bracht veel tekortkomingen aan het licht.

Verkaveling Land van Maas en Waal afgerond

Regio Oost

Deze week is na 28 jaar officieel een einde gekomen aan het landinrichtingsproject Land van Maas en Waal. Van de in totaal 9420 hectare is uiteindelijk 2100 hectare van eigenaar verwisseld. Hierbij waren 886 eigenaren betrokken.

Veelbelovend plasma helpt boer en burger

Regio Zuid

Plasma, bekend van toepassingen in de hightech industrie en in televisies, kent veelbelovende mogelijkheden voor de landbouw. Vooral op het gebied van duurzame teelt en diergezondheid. Dat blijkt uit onderzoek van de Technische Universiteit...

Zeeland hoopt op overheidssteun fipronilgedupeerden

Regio Zuid

Zeeland hoopt dat staatssecretaris Martijn van Dam instemt met een onderzoek naar de mogelijkheden om getroffen pluimveehouders te helpen.

ZLTO daagt Brabant voor de rechter

Regio Zuid

Noord-Brabant - ZLTO gaat procederen tegen de Brabantse maatregelen om de veehouderijsector versneld te saneren. 'Wij staan achter de verduurzaming van de sector, maar de snelheid waarop de provincie dat wil, is onmogelijk,' aldus ZLTO bestuurder...

Dahlia belangrijkste exportproduct voor Zundert

Regio Zuid

Zundert is de grootste leverancier van corsodahlia's in Europa. In totaal worden er dit jaar 20 miljoen bloemen geplukt.

Raadslid op stage in kas en stal

Regio Zuid

Twee weken liep CDA-gemeenteraadslid Jeroen Bruijns (links) stage op agrarische bedrijven in Breda. Vorige week was hij te gast bij komkommerteler Jan Hendrikx.

Goed resultaat Darlingbedrijven

Regio Zuid

Het gaat goed met Darling Ingredients International, sinds 2014 het moederbedrijf van de voormalige Vion-bedrijven Ecoson, Rendac en Sonac.

CDA Borsele wil nieuwe wet voor antihagelkanonen

Regio Zuid

CDA Borsele heeft de hulp ingeroepen van informateur Gerrit Zalm. In een brief roept de lokale partij op tot nieuwe wetgeving met betrekking tot het gebruik van antihagelkanonnen.

Nieuw Prinsenland krijgt steeds meer vorm

Regio Zuid

Met de aankoop van 23 hectare door Rijk Zwaan krijgt het glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland in Dinteloord steeds meer vorm.

Brabant houdt het land bezig

Veehouderij

Terwijl de POV en ZLTO zich oriënteren op juridische stappen, houden de aangescherpte milieueisen in Brabant de gemoederen ook in de rest van Nederland bezig.

Deltacommissaris ziet kleinschalig project zitten

Regio Oost

Deltacommissaris Wim Kuijken is onder de indruk van de wijze waarop gemeenten en boeren in het Land van Maas en Waal werk maken van klimaatadaptatie. 'Kleinschalige projecten doen ertoe.'

Discussie over Brabants veebeleid gaat door

Veehouderij

Het stof is nog niet neergedaald of de discussie over het vrijdag aangenomen besluit van provincie Noord-Brabant om de veehouderij versneld te verduurzamen laait alweer op.

'Uitvoering Brabantse veehouderijbeleid zal vastlopen'

Veehouderij

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben vrijdagavond ingestemd met een versnelde transitie van de veehouderij. Dat nieuwe beleid zal vastlopen in de uitvoering, voorspelt ZLTO-voorzitter Hans Huijbers.

Brabants veehouderijdebat vergt veel tijd

Veehouderij

Provinciale Staten debatteren waarschijnlijk nog de hele vrijdagavond over de toekomst van de Brabantse veehouderij.

Boeren discussiëren met gedeputeerde Spierings

Veehouderij

Boeren gingen voor aanvang van de vergadering van de Brabantse Provinciale Staten met gedeputeerde Anne-Marie Spierings van landbouw in discussie.

Veehouders laten van zich horen bij provinciehuis

Veehouderij

Brabantse veehouders laten vrijdag van zich horen bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze willen dat de voorgestelde plannen voor een versnelde omvorming van de veehouderij van tafel gaan.

D-day voor Brabantse boeren

Veehouderij

Honderden boze Brabantse boeren protesteren vrijdag voor de deur van het provinciehuis. Ze zijn tegen de plannen van provincie Noord-Brabant voor een versnelde omvorming van de veehouderij.

Boeren krijgen geen schadevergoeding noodweer

Regio Zuid

Waterschap De Dommel wijst merendeel van de 323 schadeclaims vanwege de extreme regenbuien en wateroverlast in Zuidoost-Brabant af.

Brabantse boeren proberen VVD aan hun kant te krijgen

Veehouderij

Veehouders in Deurne kwamen dinsdagavond samen om te protesteren tegen de versnelde ingang van de plannen van provincie Noord-Brabant voor de intensieve veehouderij. Zij hopen VVD Brabant te overtuigen tegen de plannen van Gedeputeerde Staten te...

Gemeenten steunen Brabantse veehouders

Veehouderij

Ook deze week mobiliseren veehouders in Noord-Brabant zich om actie te voeren tegen de versnellingsplannen van de provincie. Daarbij kunnen ze rekenen op de steun van lokale politici.

Pluim voor restaurant in voormalige melkveestal

Veehouderij

Eeterij D'n Oven van voormalig melkveehouders Pieter en Mieke Schraven uit Zeeland (NB) heeft de Agrofoodpluim van de provincie Noord-Brabant gekregen.

Uitstel toeristenheffing arbeidsmigranten Reimerswaal

Regio Zuid

Nog voordat de gemeenteraad van Reimerswaal zich dinsdag over de plannen heeft kunnen uitspreken, heeft het college van burgemeester en wethouders de voorgenomen toeristenbelasting voor arbeidsmigranten ingetrokken.

Proeflocatie Agro As de Peel ingezaaid

Regio Zuid

Met het inzaaien van sorghum werd donderdag aan de Middenpeelweg in het Brabantse Landerd de Proeflocatie Agro As de Peel officieel in gebruik genomen.

Intensievere samenwerking HAS, Breedwise en Naktuinbouw

Regio Zuid

Breedwise, HAS Hogeschool (HAS) en Naktuinbouw gaan intensiever samenwerken op het gebied van opleidingen en cursussen. Door deze samenwerking ontstaat er synergie in de opleidingen voor de sector plantaardig uitgangsmateriaal.

Máxima bezoekt Tobroco Machines

Regio Zuid

Koningin Máxima brengt donderdag 8 juni een werkbezoek aan Tobroco Machines in Oisterwijk. Tobroco is winnaar van de Koning Willem I Prijs 2016 in de categorie midden- en kleinbedrijf.

Actieplan veranderend klimaat

Regio Zuid

Zuidoost-Brabant - Dit mag nooit meer gebeuren, zeiden waterschap en gemeenten, boeren en burgers na de extreme wateroverlast in Zuidoost-Brabant in juni 2016. Deze week gaf het algemeen bestuur van waterschap De Dommel een klap op 24 maatregelen en...

Bloemenzaad voor meer biodiversiteit

Regio Zuid

Langs de A58, ter hoogte van afslag 18, is het één gele bloemenzee. Bijen en andere insecten kunnen er hun geluk niet op. En dat is precies de bedoeling van imker Henk Boot uit Etten-Leur.

Boeren eisen verandering bij Waterschap De Dommel

Regio Zuid

'Verandering is keihard nodig', stelt Gerard Nabuurs van ZLTO tijdens de vergadering van de commissie Watersystemen van waterschap De Dommel.

Waterschap Aa en Maas start weerdialoog

Regio Zuid

Waterschap Aa en Maas start met 'weerdialogen' in zijn beheergebied. Samen met lokale partijen gaat het waterschap kijken hoe ze kunnen omgaan met weersextremen.

Aa en Maas wijst alle waterclaims af

Regio Zuid

Bijna alle mensen die een schadeclaim bij waterschap Aa en Maas hebben ingediend naar aanleiding van de aanhoudende piekbuien in mei en juni vorig jaar, hebben bericht ontvangen.

Investeren in een betere veehouderij

Regio Zuid

Zuidoost-Brabant kent de hoogste veedichtheid van ons land. De maatschappelijke weerstand is groot. Ondanks deze kritische geluiden blijft Wilfred Bankers uit Deurne investeren in een betere varkens- en pluimveehouderij.

Proefboeren met Green Deals

Algemeen

Verschillende partijen, waaronder ZLTO, provincie Noord-Brabant, het ministerie van Economische Zaken, onderwijs- en onderzoeksinstellingen hebben donderdag twee 'Green Deals' getekend. Daarmee geven ze hun steun aan twee alternatieve manieren van...

Weer uitstel biomineralenfabriek

Regio Zuid

De vergunningverlening van een biomineralenfabriek in Roosendaal is voor de tweede keer niet doorgegaan dankzij een motie in de gemeenteraad. Niet alleen de initiatiefnemer spreekt er zijn verbazing over uit, burgemeester Niederer noemt de opdracht...

Proef met infiltratiesysteem hoge zandgrond

Regio Zuid

Alles begint met een goed idee. Dat moet Léon Steenbergen, graszodenkweker in Vinkel, hebben gedacht toen hij acht jaar geleden een systeem bedacht om met water uit de natte gronden zijn droge gronden te voorzien van water.

Venlose tomatenteler trots op lifetime award

Regio Zuid

Ton Janssen, oprichter van Tasty Tom, heeft een Lifetime Achievement Award ontvangen voor zijn verdiensten in de tomatensector. Hij kreeg de onderscheiding in het bijzijn van collega's uit de hele wereld tijdens de vierde editie van het Tomato...

Koppositie duurzame voedselproductie Brabant

Regio Zuid

Noordoost-Brabant kan zich ontwikkelen tot een koploperregio op het gebied van duurzame voedselproductie. Dat blijkt uit onderzoek van AgriFood Capital.

Pluim voor KDV dat oog heeft voor dier, mens en milieu

Veehouderij

Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) heeft de Agrofoodpluim ontvangen van provincie Noord-Brabant. Initiatiefnemers Hans Verhoeven en Mark van den Eijnden namen het provinciale schouderklopje in ontvangst namens alle deelnemers in de keten.

Glastuinders proberen vooruit te kijken

Regio Zuid

Glastuinders in Someren werden in juni vorig jaar hard getroffen door de ijsstorm die over de regio raasde. Na maanden van herstelwerkzaamheden worden de eerste gewassen weer geplant.

Bijeenkomst over 150 kV-net roept vragen op

Regio Zuid

Grondeigenaren en belangstellenden zijn dinsdag in Heinkenszand door Tennet geïnformeerd over een nieuw ondergronds hoogspanningsnetwerk van 150 kilovolt (kV) op Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Zo'n twintig ZLTO-leden waren daarbij.

Petitie tegen verbod op uienmiddel

Regio Zuid

Gemeente Reimerswaal gaat op hoog niveau pleiten tegen een mogelijk verbod op het middel maleïnehydrazide (MH).

Vorming Zeeuwse vossentafel

Regio Zuid

Diverse partijen gaan zich op korte termijn verenigen in een provinciale vossenwerkgroep. ZLTO is een van hen. De werkgroep wil ruimere mogelijkheden om de vossenstand in Zeeland terug te dringen.

Meer ruimte voor Beter Leven-pluimveehouder

Veehouderij

ZLTO dringt er bij provincie Zeeland op aan meer ruimte te bieden aan pluimveehouders die willen uitbreiden om volgens het Beter Leven-keurmerk te gaan boeren.

Tuinder wil jaarrond zeekool telen

Regio Zuid

Saeftinghe Zilt, het bedrijf van akkerbouwer Jean-Pierre van Wesemael in Nieuw-Namen, gaat de teelt van zeekool jaarrond opzetten en professionaliseren.

Zeeland wil dekkend draadloos netwerk

Regio Zuid

Voor 9.000 adressen in het buitengebied van Zeeland is er geen snelle internetverbinding. De provincie helpt om ervoor te zorgen dat ook deze adressen snel internet kunnen afnemen. Zeeland stelt samen met gemeenten een subsidieregeling open.

ZLTO gaat mogelijk in beroep tegen Tennet

Regio Zuid

Netbeheerder Tennet heeft gereageerd op de individuele zienswijzen die ZLTO namens acht ondernemers heeft ingediend tegen de aanleg van een 380 kV-hoogspanningslijn tussen Borsele en Rilland. Boeren vinden de tegemoetkoming onvoldoende en overwegen...

Combi landbouw en natuur in trek in Brabant

Regio Zuid

De opkomst was boven verwachting bij de recente bijeenkomsten in West-, Midden-, en Oost-Brabant over het Ondernemende Natuurnetwerk Brabant. Maar liefst 120 agrariërs toonden belangstelling om hun bedrijf te combineren met natuurontwikkeling.

Shoppen bij premiestijging loont

Algemeen

Interpolis verhoogt de premie van de hagelverzekering vanaf 1 januari met 50 tot 100 procent. Andere verzekeraars lijken daar voorlopig niet in mee te gaan.

Gemeente Heeze-Leende in actie voor stormgedupeerden

Algemeen

ZLTO Kempen Zuidoost en gemeente Heeze-Leende trekken samen op om versneld een oplossing te vinden voor ondernemers die in juni zijn getroffen door het noodweer dat grote schade aanrichtte aan bedrijfsgebouwen en gewassen.

Interpolis verhoogt premie hagelverzekering

Algemeen

Interpolis kondigt een premieverhoging aan van de hagelverzekering. In sommige gevallen stijgt de premie met 100 procent.

Joris Baecke vicevoorzitter ZLTO

Algemeen

Het ZLTO-bestuur heeft Joris Baecke (38) unaniem gekozen als vicevoorzitter. Baecke volgt daarmee Toon van Hoof op die 22 november tijdens de Algemene Vergadering afscheid nam van het ZLTO-bestuur.

GS Brabant zetten familiebedrijf op de tocht

Regio Zuid

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zetten het voortbestaan van honderden boerenfamiliebedrijven op het spel. Dat stelt ZLTO naar aanleiding van een voorstel van GS aan Provinciale Staten over het stikstofbeleid.

Hoger beroep tegen Achmea/Interpolis

Veehouderij

ZLTO gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de rechter in het kort geding van melkveehouder Theo Sonnemans uit Someren tegen verzekeraar Achmea/Interpolis.

Hogan roemt Brabants 'lef'

Algemeen

Eurocommissaris Phil Hogan (Landbouw en plattelandsontwikkeling) was aangenaam verrast tijdens zijn bezoek aan Brabant maandagmiddag. Hij werd op HAS Hogeschool in Den Bosch onder andere ontvangen door ZLTO-directeur Elies Lemkes.

Rubberproef met Russische paardenbloem

Regio Zuid

De rubberproductie in Zuidoost-Azië holt achteruit vanwege schimmels. De industrie is op zoek naar planten die de productie kunnen overnemen. Proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat neemt de proef op de som met de Russische paardenbloem.

Zoet water voortaan in beleid Scheldestromen

Regio Zuid

Zoet water wordt met de weerextremen van de laatste jaren steeds belangrijker in Zeeland. Waterschap Scheldestromen heeft donderdag een notitie aangenomen waarin zoet water integraal onderdeel wordt van beleid in het watersysteembeheer.

Rabobank positief over natuurbeheer boeren

Regio Zuid

Slimmer en goedkoper de functies en natuurdoelen van de Ecologische Hoofdstructuur realiseren. Dat is het doel van het Ondernemende Natuurnetwerk Brabant (ONNB), de opvolger van de Ondernemende EHS. De Rabobank Nederland staat positief tegenover de...

HAS Hogeschool Den Bosch scoort twee keer top

Regio Zuid

HAS Hogeschool in Den Bosch staat dit jaar bij twee belangrijke rankings in de top 2 als het gaat om studenttevredenheid en onderwijskwaliteit. Dat staat te lezen in zowel het Elsevier-onderzoek 'Beste studies 2016' als de Keuzegids Hbo 2017.

Strengere regels vee Gestel

Regio Zuid

De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel heeft donderdagavond ingestemd met nog strengere regels voor de veehouderij.

Smaakvollere pompoen met menselijke meststof

Algemeen

Chris Poelen (tweede van links) bemestte in juli een perceel pompoenen met menselijke meststof, gemaakt van de urine van de Nijmeegse Vierdaagsefeesten 2015. Afgelopen weekend hield de groenteteler uit Groesbeek een proeverij.

Biomassawilg maakt uitstekende groeistart

Regio Zuid

De wilgenstekjes die in maart zijn geplant op een perceel van een leegstaand industrieterrein in Gilze zijn zo goed gegroeid dat er mogelijk volgend jaar al geoogst kan worden. Het hout wordt gebruikt om als biomassa te verstoken in de houtkachels...

ZLTO zet overleg afhandeling ijsstormschade op scherp

Algemeen

ZLTO voert al geruime tijd de druk op bij verzekeraars na de ijsstormschade in juni. De zaak wordt nu op scherp gezet.. Samen met twee advocaten die gespecialiseerd zijn in het verzekeringsrecht bereidt ZLTO een kort geding voor namens twee...

ZLTO gaat over op plan B stormschade

Algemeen

De afdelingsbestuurders van ZLTO zijn gisteravond bijeengekomen om de vervolgstappen te bespreken na de storm van juni.

Kamerleden blijven getroffen boeren bezoeken

Algemeen

PvdA-Kamerlid Henk Leenders (links) is niet de eerste en vast ook niet de laatste politicus die een rondgang maakte langs boeren die in juni door stormschade zijn getroffen. Maandag bezocht hij samen met lokale bestuurders en ZLTO- en...

ZLTO onderzoekt optie kort geding

Regio Zuid

Verzekeraars hebben hun winst de afgelopen maanden zien dalen, vooral door het noodweer dat Zuidoost-Brabant in juni trof. Bij ZLTO blijven daarentegen meldingen binnenkomen van leden van wie de schademelding niet wordt gehonoreerd vanwege een...

Zeeuws paard Valegro wint goud in Rio de Janeiro

Regio Zuid

De Engelse amazone Charlotte Dujardin won deze week goud tijdens de dressuurfinale op de Olympische Spelen in Rio. Haar ruin komt uit het Zeeland.

ZLTO en gemeente Son en Breugel: 'Sector gaat niet op slot'

Regio Zuid

ZLTO Dommelland en gemeente Son en Breugel zijn vrijdag met een gezamenlijke verklaring gekomen naar aanleiding van het besluit van de gemeente om voorlopig geen vergunningen in behandeling te nemen van varkens- en pluimveehouderijen.

Waterschap maakt Gaternisse Kreek toekomstbestendig

Regio Zuid

Vanaf deze week wordt de Gaternisse Kreek tussen Nummer Eén en Schoondijke toekomstbestendig gemaakt. De werkzaamheden moeten onder meer voorkomen dat kostbare landbouwgrond verloren gaat.

Van den Hout blij met natuurnetwerk

Regio Zuid

Noord-Brabant is, na het wegvallen van rijkssubsidies, de enige provincie die de ambities voor het natuurnetwerk overeind heeft gehouden. Gedeputeerde Ecologie Johan van den Hout is te spreken over het Ondernemende Natuurnetwerk Brabant.

‘Het boerenverhaal staat centraal’

Om naast de wandelaars een groter publiek te bereiken, zijn ZLTO Rijk van Nijmegen en Land van Cuijk dit jaar partner geworden van Stichting Vierdaagsefeesten Nijmegen. Daarmee hebben ze een nieuw podium gekregen voor hun boodschap richting...

Zeeland achter natuurontwikkeling Braakman

Regio Zuid

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben in een reactie op een brief van ZLTO Terneuzen laten weten de huidige aanpak rond de natuurontwikkeling Braakman te handhaven.

Zeeland achter natuurontwikkeling Braakman

Regio Zuid

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben in een reactie op een brief van ZLTO Terneuzen laten weten de huidige aanpak rond de natuurontwikkeling Braakman te handhaven.

Wateroverlast eist extra maatregelen

Regio Zuid

In de toekomst worden steeds meer en heviger regenbuien verwacht. Waterschappen zeggen te werken aan een oplossing.

GS Noord-Brabant wil mestdialoog voortzetten

Regio Zuid

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant zijn positief over de 'mesttafels' die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden tussen veehouders en vertegenwoordigers van kritische burgergroepen. Zij spreken van een doorbraak en pleiten voor...

Biologische honing zoogkoeienhouder (video)

Toon van den Oord had zijn handen geduldig in zijn zakken gehouden. Totdat hij maandag de eerste pot van zijn biologisch geproduceerde honing overhandigde aan ZLTO-voorzitter Hans Huijbers. Een primeur.

Mestverwerking MACE naar OOC Terminals

OOC Terminals neemt mogelijk de mestverwerking op zich voor MACE. De provincie Noord-Brabant en de gemeente Oss hebben deze partijen aangemoedigd samen te werken.

Ook Schouwen-Duiveland wil snel internet

In navolging van Sluis en Noord-Beveland gaat ook Schouwen-Duiveland werk maken van snel internet in het buitengebied.

Geen effect verhoging waterpeil Veerse Meer

Regio Zuid

Om de ecologische en recreatieve mogelijkheden van het Veerse Meer in Zeeland beter te benutten, was verhoging van het winterwaterpeil noodzakelijk. Het effect op nabijgelegen landbouwgronden blijkt minimaal te zijn.

Onderzoek naar preventie graslandschade

Veehouderij

ZLTO wil samen met WUR-expert Klaas van Rozen en 25 melkveehouders uit Brabant en mogelijk ook uit Limburg een onderzoek opzetten naar preventie van schade aan grasland door engerlingen.

Rabobank partner AspergeGilde

Algemeen

AspergeGilde Peel en Maas en Rabobank Peel, Maas en Leudal hebben een meerjarige samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Gemengde gevoelens na uitspraak N69

Provinciale Staten van Noord-Brabant moeten de plannen voor de aanleg van de nieuwe verbindingsweg N69 op punten aanpassen. Agrariërs houden gemengde gevoelens over aan de uitspraak, omdat onteigening weer een stukje dichterbij is gekomen.

Carbon farming voor boer en klimaat

Regio Zuid

Enkele land- en tuinbouworganisaties uit Nederland, België, Duitsland, Engeland en Noorwegen zijn vorige week samengekomen om te praten over 'carbon farming'. ZLTO was één van hen.

LTO uit zorg onverzekerde seizoenwerker

Algemeen

LTO Seizoensarbeid en zorgverzekeraars vrezen dat duizenden buitenlandse seizoenwerkers na 1 juli onverzekerd aan de slag gaan op de Nederlandse velden.

IPC Agrifood subsidie voor innovaties

Zeventien ondernemers, waarvan de helft uit Noord-Brabant, hebben 421.000 euro aan subsidie binnengehaald door mee te doen aan de IPC Agrifood van ZLTO, Stichting Innovatiehuis en OndernemersLift+. De ondernemers gebruiken de subsidie voor hun...

ZLTO wil succesvol project SaMeDi uitbreiden

Huisartsen en dierenartsen in zes Brabantse gemeenten zijn zo positief over de samenwerking in project 'Samenwerking Medici en Dierenartsen' (SaMeDi), dat ze bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een aanvraag hebben gedaan voor...

Eerste aanplant houtige biomassa Gilze-Rijen

Regio Zuid

De in oprichting zijnde Coöperatie Duurzame Energieketen de Baronie (CDEB) heeft deze week samen met de gemeente Gilze-Rijen op 3,2 hectare leegstaande grond van bedrijventerrein Midden-Brabant Poort wilgenstekjes aangeplant.

Inloopdag Merensteyn drukbezocht

'Voel je hier thuis, want de fabriek is ook een beetje van jullie', sprak Ben Rooyakkers van mestproducentencoöperatie Mestac tijdens de inloopdag voor coöperatieleden van de mestverwerkingsinstallatie Merensteyn in het Limburgse Ysselsteyn.

Steun voor jonge Brabantse landbouwers

Provincie Noord-Brabant stelt per 1 maart 2016 een bedrag van 1,12 miljoen euro beschikbaar voor agrariërs tot en met 40 jaar.

Bergeijkse mestverwerker mag uitbreiden

Regio Zuid

Gemeente Bergeijk is bereid mee te werken aan de uitbreidingsplannen van mestverwerker Houbraken.

Adviseur helpt bij bedrijfswaterplan

ZLTO helpt leden bij het opstellen van bedrijfswaterplannen. De steun scheelt de ondernemer tijd voor de aanvraag en levert nieuwe ideeën op.

Gouden speld voor Nol Hooijmaijers

Nol Hooijmaijers uit Waspik heeft deze week de gouden ZLTO-speld gekregen voor zijn inzet en zijn verdiensten als medeoprichter en voorzitter van de Belangenvereniging Overdiepse Polder.

ZLTO helpt bij Jonge Landbouwersregeling

Bij ZLTO komen veel vragen binnen over de Jonge Landbouwersregeling. Binnenkort houdt de organisatie daarom informatiebijeenkomsten.

Gilze-Rijen zet aan tot teelt biomassa

Regio Zuid

Gemeente Gilze-Rijen heeft de intentie uitgesproken om gemeentegrond te verpachten voor de teelt van houtige biomassa. Pachter wordt een coöperatie in oprichting van kalverhouders en de Agrarische Natuurvereniging (ANV) uit de Zuidelijk Baronie.

Samenwerken voor gebruik houtige biomassa

Regio West

Een zestal kalverhouders in de Zuidelijke Baronie heeft het plan opgevat om een coöperatie op te richten voor het beheer van een lokale warmteketen op basis van regionale houtige biomassa.

ZLTO: Boeren met tech en touch (video)

Algemeen

Het ZLTO Congres voor bestuurders, stakeholders, bedrijven en leden stond donderdag geheel in het teken van de impact van hightech op de land- en tuinbouw. Boeren met tech en touch.

Brabantse boeren vangen vluchtelingen op

Algemeen

Den Elshorst in Baarschot en De Nieuwe Erf in Diessen vingen vanaf maandag 72 uur lang vluchtelingen op in hun accommodaties. Het gaat om eenmalige crisisopvang bij de boerencampings.

Venray heeft meeste stallen in zuiden

In gemeente Venray zijn 143 stallen bijgebouwd sinds 2009. Venray spant hiermee de kroon in Noord-Brabant en Limburg, en staat op de negende plek in een landelijk overzicht dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft gepubliceerd.

Ambtenaren bezoeken Zeeuwse fruitteler

Bijna twintig ambtenaren van provincie Zeeland hebben deze week een bezoek gebracht aan het fruitteeltbedrijf van de familie Mesu in Nieuw- en Sint Joosland.

Rechtstreex ook van start in Eindhoven

Dertien agrarische ondernemers, waaronder een groot aantal ZLTO-leden, hebben zich aangesloten bij het nieuwe voedselinitiatief Rechtstreex Eindhoven.

'Laat het water maar komen'

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) prijst burgerparticipatie in ontwikkeling van overstroomgebied voor de Maas.

ZLTO: geen actie, wel eisen voor Brussel

ZLTO reist maandag met een delegatie af naar Brussel. Daar vindt een extra landbouwraad plaats die in het teken staat van de problematiek rond de lage prijzen van diverse producten.

Mestac biedt afzetgarantie mestoverschot

Mestproducentencoöperatie Mestac is deze week begonnen met de bouw van mestverwerkingsinstallatie Merensteyn in het Limburgse Ysselsteyn.