Grote meerderheid achter protesten tegen voermaatregel

Een meerderheid van de boeren en tuinders steunt de acties tegen de voermaatregel van landbouwminister Carola Schouten die de stikstofuitstoot moet verminderen. Dit blijkt uit onderzoek van Nieuwe Oogst en NOS onder 2.250 veehouders en 990 akkerbouwers en tuinders.

Grote+meerderheid+achter+protesten+tegen+voermaatregel
© ANP

Zo'n 64 procent van de deelnemers aan het Nieuwe Oogst Opiniepanel steunt de boerenacties die deze week op veel plaatsen werden gehouden. Nog eens 10 procent steunt de acties niet, maar keurt deze ook niet af. Een minderheid van de veehouders (12 procent) en hun plantaardige collega's (13 procent) wijst de protesten af. Ook zijn er boeren (13 procent) die sommige acties wel en andere niet steunen.

Als we niet demonstreren, dan doen ze maar wat in Den Haag

Deelnemer aan Nieuwe Oogst Opiniepanel

De steun voor de acties in de plantaardige sector is vergelijkbaar met die in de veehouderij. Tussen provincies zijn weinig verschillen te zien. Alleen Friese boeren zijn een stuk kritischer. Opvallend is dat, ondanks de steun, maar weinig respondenten zelf hebben deelgenomen aan de acties. Onder de veehouders is dat 16 procent, bij akkerbouwers en tuinders 6 procent.

Grote bereidheid om deel te nemen

De bereidheid om deel te nemen aan toekomstige acties is wel groot. Ongeveer 50 procent van de veehouders is bereid actie te voeren als er opnieuw maatregelen komen waar ze het mee oneens zijn.

Boeren laten bij voorkeur hun stem horen bij provinciehuizen of op het Malieveld (70 procent). Daarna volgen de distributiecentra van supermarkten. Hier heeft demonstreren (47 procent) wel de voorkeur boven het blokkeren van de voedseldistributie (28 procent).

Het met trekkers blokkeren van snelwegen en daarmee het belemmeren van burgers heeft het minste draagvlak (20 procent). Zorgen om de beeldvorming bij het publiek is voor veel boeren reden om terughoudend te zijn met publieksonvriendelijke protestacties.

Uit de reacties die boeren geven in het onderzoek blijkt veel frustratie en wanhoop over het landbouwbeleid en het gebrek aan perspectief en verdienvermogen. Slechts een klein deel van de boeren wil niet meedoen aan de acties. Jongeren zijn er het met meest voor te porren.

'De stress in boerengezinnen is megahoog', vindt een Drentse melkveehouder. De boeren voelen zich door de politiek en marktpartijen niet serieus genomen.

Veel begrip en steun

Onder de respondenten is veel begrip en steun voor de boerenacties. 'Als we niet demonstreren, dan doen ze maar wat. Ze hebben in Den Haag geen benul van wat ze aan het doen zijn en hoe dat uitwerkt in de praktijk', reageert een Gelderse melkveehouder.

Een Noord-Hollandse melkveehouder schrijft: 'Ik vind dat wij als boeren onze stem moeten laten horen. Den Haag heeft te lang met ons gelachen en altijd maar regel na regel opgelegd.'

'Geen snelwegen blokkeren'

De actiebereidheid is groot, maar aan de wijze waarop zijn grenzen. 'Ik heb mee gedemonstreerd in Hilversum en Apeldoorn. Deze protesten steun ik, maar ik vind het blokkeren van snelwegen geen goede methode.' Een andere boer: 'De gewone burger mag er geen hinder van ondervinden. Dat is niet goed voor ons boerenimago. Dus geen snelwegen blokkeren, maar wel demonstreren bij distributiecentra.'

• Bekijk wat er nog meer is verschenen over de boerenprotesten

De steun voor de acties is aanzienlijk, ook door boeren die nu niet getroffen worden. Een akkerbouwer uit Groningen: 'Het huidige vraagstuk treft de veehouderij. Als akkerbouwer verwacht ik dat onze sector binnen afzienbare tijd weer aan de beurt komt.'

Offers gebracht

Voor een Utrechtse melkveehouder is de maat vol. 'De generatie van mijn ouders heeft altijd de mond dichtgehouden en steeds weer financiële offers gebracht. Denk aan superheffing, fosfaatrechten en nu krijgen we weer de stikstofrechten. De grens is bereikt. Wij willen ook een redelijk inkomen, desnoods via de zware methode van actievoeren.'

Waarnemend LTO-voorzitter Wim Bens heeft begrip voor de wanhoop die leeft onder boeren en roept de overheid op te luisteren naar de oplossingen die ze aandragen. 'De frustratie over van bovenaf opgelegde, knellende maatregelen wordt breed gevoeld', constateert hij

'De behoefte om dat met demonstraties te uiten, is groot. En de sympathie voor demonstraties ook. Dat geldt niet voor illegale acties en zaken die het maatschappelijk draagvlak in gevaar brengen, zoals blokkades en intimidaties. De boodschap voor de overheid is duidelijk: luister naar de oplossingen die boeren hebben, in plaats van het met regeltjes op detailniveau vast te laten lopen', aldus Bens.


Door een programmeerfout staat er in de de krant van zaterdag 11 juli een aantal verkeerde percentages:
• Bereidheid om mee te doen aan de demonstraties: 70 procent moet zijn ongeveer 50 procent;
• Steun voor demonstreren bij provinciehuizen of Malieveld: 40 procent moet zijn 70 procent;
• Steun voor het blokkeren van snelwegen: 11 procent moet zijn 20 procent;
• Steun voor demonstreren bij distributiecentra van supermarkten: 25 procent moet zijn 47 procent;
• Steun voor het blokkeren van distributiecentra van supermarkten: 15 procent moet zijn 28 procent.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  13° / 9°
  60 %
 • Zaterdag
  11° / 8°
  95 %
 • Zondag
  8° / 5°
  20 %
Meer weer