Eerste+Kamer+akkoord+met+snelheidsverhoging+trekkers
Nieuws
© Claas

Eerste Kamer akkoord met snelheidsverhoging trekkers

De maximum snelheid voor landbouwvoertuigen wordt verhoogd naar 40 km/h en deze voertuigen mogen op de provinciale weg rijden. De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met wetsvoorstel dat wijziging van de Wegenverkeerswet mogelijk maakt.

Met dit wetsvoorstel voldoet Nederland ook aan de Europese APK-plicht voor landbouwvoertuigen die harder dan 40 km/u kunnen rijden. Op verzoek van LTO Nederland is in het wetsvoorstel vastgelegd dat de APK-plicht niet van toepassing is op trekkers die door boeren op en om hun eigen bedrijf worden gebruikt.


LTO Nederland heeft zich er samen met Cumela Nederland en Fedecom voor ingezet dat aan het wetsvoorstel een snelheidsverhoging naar 40 km/h, een betere toegang tot provinciale wegen en de komst van één loket voor ontheffingsverlening zijn gekoppeld. Hierdoor kan het landbouwverkeer over veiligere en betere routes rijden.

Snelheidsverhoging

Voor agrarische ondernemers is de verhoging van de maximum snelheid voor landbouwvoertuigen naar 40 km/u belangrijk. De snelheidsverhoging is een belangrijke voorwaarde om met landbouwverkeer deel te nemen op de provinciale wegen. Daarmee heeft het landbouwverkeer een alternatief om buiten de bebouwde kom van dorpen en stadscentra te rijden.

Dit komt de verkeersveiligheid ten goede, zo is de achterliggende gedachte. Een ander belangrijk voordeel is dat er een centraal loket voor ontheffingen bij de RDW komt. De RDW gaat straks namens de wegbeheerders de landbouwontheffingen afgeven, wat de aanvraag een makkelijker moet maken.

Makkelijker en veiliger

Alfred Jansen, portefeuillehouder Veiligheid & Pacht van LTO Nederland is positief over het besluit: 'Dit wetsvoorstel is een goede zaak voor de verkeersveiligheid. Hierdoor kan het landbouwverkeer veilig en beter worden afgewikkeld. Het wordt voor boeren makkelijker maar bovenal veiliger om met de trekker op de juiste plek te komen.'

'Provincies, gemeenten en waterschappen kunnen met deze wet rondwegen voor landbouwvoertuigen openstellen. Dat is een significante verbetering voor de verkeersveiligheid in dorpen en de directe omgeving', vindt Jansen.

Registratie- en kentekenplicht

De aangenomen wet regelt tevens verplichte registratie voor (land)bouwvoertuigen. Ook moeten alle landbouwvoertuigen vanaf 2025 een kentekenplaat voeren. Nieuwe trekkers worden direct al voorzien van een kentekenplaat. De registratie- en kentekenplicht geldt ook voor bosbouwtrekkers, motorrijtuigen, mobiele machines en aanhangwagens met beperkte snelheid.

Verder moeten landbouwvoertuigen die eerder dan 2025 gebruik maken van de snelheidsverhoging, een ontheffing aanvragen en bij gebruik van provinciale wegen al voor 2025 een kentekenplaat dragen. LTO Nederland heeft zich er sterk voor gemaakt dat de kosten voor de ondernemer zo beperkt mogelijk zijn. Dit heeft erin geresulteerd dat registratie en kentekening binnen de conversieperiode voor het niet kostendekkende bedrag van circa 30 euro per voertuig mogelijk is.

Uitzonderingen

De registratie en kentekening bij de RDW van alle bestaande landbouwvoertuigen zal binnen een bepaalde periode (de zogeheten conversieperiode) plaatsvinden. Over de looptijd van deze periode is nog geen duidelijkheid, maar dat volgt waarschijnlijk snel.

Voor registratie/kentekening van bestaande landbouwvoertuigen binnen de conversieperiode is een keuring niet verplicht. Dit is wel het geval nadat de conversieperiode is afgelopen. Voor landbouwvoertuigen die het erf niet verlaten en fruitpluktreinen geldt de registratie- en kentekenplicht niet.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  16° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  17° / 8°
  15 %
 • Zaterdag
  15° / 11°
  70 %
Meer weer