Deel klachten tegen zuivelcampagne NZO terecht

De Reclame Code Commissie (RCC) acht een aantal klachten van Wakker Dier tegen de website 'Nederland draait op zuivel' van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) gegrond. Het vraag-antwoordonderdeel zou een aantal onjuistheden bevatten. Overigens werden 16 van de 28 klachten afgewezen.

Deel+klachten+tegen+zuivelcampagne+NZO+terecht
© Nieuwe Oogst

De Nederlandse Zuivel Organisatie constateert tot haar tevredenheid dat de Reclame Code Commissie het merendeel van de klachten die tegen de campagnewebsite “Nederland draait op zuivel” waren ingediend, ongegrond heeft verklaard.

Toch haalde Wakker Dier soms ook gelijk. Zo staat op de website, die inmiddels deels is aangepast, dat melkveehouders enkel melk van gezonde koeien leveren. Wakker Dier betwist dit en krijgt hierbij de RCC achter zich. Volgens Wakker Dier wordt ook melk van koeien met klauwproblemen en (sub)klinische mastitis verwerkt. De RCC oordeelt dat een koe met mastitis door het publiek niet als zijnde gezond wordt beschouwd.

Ook de uitspraak dat een melkveehouder er alles aan doet om zijn koeien zo gezond mogelijk te houden, is in de ogen van de commissie onjuist. Volgens Wakker Dier kunnen koeien 14 jaar worden, maar ligt de gemiddelde afvoerleeftijd tussen de 5 en 6 jaar.

De dierenorganisatie stelt daarop dat de melkveehouder er niet alles aan doet om koeien op het bedrijf te houden en dat bedrijfseconomische motieven een belangrijke reden vormen voor afvoer. Dat de gezondheid van een koe voor een groot deel bepaalt hoe oud ze wordt, vindt ook de RCC misleidend.


Verder stelt Wakker Dier dat de technische voorstellen voor het stikstofprobleem, zoals die door landbouworganisaties worden aangedragen, onvoldoende zijn voor een oplossing. De NZO zegt dat maatregelen als het verdunnen van mest met water, het gebruik van minder kunstmest en aangepast veevoer dit wel kunnen oplossen.

Wakker Dier ziet enkel een oplossing in het verder inkrimpen van de veestapel. De RCC gaat hierin mee. Hoewel de maatregelen de uitstoot kunnen verminderen, vormen ze niet dé oplossing van het probleem.


Kalf bij de koe

Verder wordt de klacht dat de melkveehouder 'soms' al na een paar uur de kalf van de koe scheidt gegrond verklaard door de commissie. Die stelt dat de meeste veehouders koe en kalf direct na de geboorte scheiden. Het woord 'soms' is daarom niet gepast. Deze tekst is inmiddels aangepast.

Een andere klacht, over de uitspraak dat melk best duurzaam is omdat deze van dichtbij komt, werd eveneens gegrond verklaard. Volgens de commissie is 'dichtbij' niet het enige criterium om melk als zijnde duurzaam te beschouwen. Ook elders wordt volgens de RCC onterecht een link tussen zuivel en duurzaamheid gelegd. Volgens de campagne zou zuivel duurzaam zijn omdat het in de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum zit. De RCC betwist dat.

Verder is de uitspraak dat de Nederlandse veehouderij werkt aan de best denkbare voer- en mestkringloop volgens de RCC misplaatst. Datzelfde geldt voor uitspraken over inspanningen die voor een verlaging van de kooldioxide-uitstoot in 2018 hebben gezorgd. Volgens de commissie en Wakker Dier is dit vooral het gevolg van een krimp in de melkveestapel.


Niet alle zuivel gezond

Daarnaast werden enkele klachten over de gezondheidsclaim van zuivel gehonoreerd. Zo zouden enkel magere en halfvolle zuivel gezond zijn en niet alle zuivel, zoals de NZO beweert. In totaal vond Wakker Dier bij 12 van de 28 klachten gehoor bij de RCC.

Soortgelijke klachten over uitingen op de Facebookpagina van 'Nederland draait op zuivel' en het reclamefilmpje over de zeekoeien zijn door de RCC afgewezen. Omdat de commissie geen namen van klagers noemt, is het onduidelijk of ze van Wakker Dier afkomen.Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  11° / 4°
  50 %
 • Woensdag
  10° / 4°
  50 %
 • Donderdag
  10° / 3°
  40 %
Meer weer