Utrecht+wil+bodemdaling+sneller+aanpakken
Nieuws
© Koen van Wijk

Utrecht wil bodemdaling sneller aanpakken

Provinciale Staten van Utrecht willen dat de bodemdaling in de provincie snel wordt aangepakt. De plannen en ambities uit de bodemdalingsvisie moeten daarom eerder worden ingezet dan nu gepland.

Dat bleek tijdens het debat over het Koersdocument Omgevingsvisie en Omgevingsverordering in de Statenvergadering van 10 december. Provinciale Staten reageerden in het debat op de provinciale Visie op Bodemdaling en namen een motie aan die aandringt op versnelling.

• Lees ook: Kamer wil één minister voor veenbodemdaling

Daarin missen de politici concrete keuzes, waardoor het onvoldoende duidelijk wordt hoe men de bodemdaling gaat remmen en stoppen. Het provinciebestuur heeft aangegeven dit in het uitvoeringsprogramma concreet te maken, wat in de loop volgende jaar wordt voorgelegd aan Provinciale Staten.

Remmen

In provincie Utrecht ligt ongeveer 25.000 hectare veengrond. Dat deel van de provincie kampt daardoor met een zakkende bodem. In de Utrechtse Visie op bodemdaling staat een ambitie voor het remmen van bodemdaling voor korte termijn (2030) en langere termijn (2050). Hierin worden maatregelen genoemd als onderwaterdrainage, drukdrainage, natte teelten, bevorderen van veengroei en inrichting van energielandschappen.

In koersdocument Omgevingsvisie en Omgevingsverordening staat hoe de provincie richting wil geven aan maatschappelijke thema's, waaronder bodemdaling. Het koersdocument is een voorbereiding op de Omgevingswet die naar verwachting in 2021 in werking treedt. In de Omgevingsvisie wordt het koersdocument verder uitgewerkt en wordt duidelijk wat dit per gebied betekent. Hierdoor komen er oplossingen die passen bij de verschillende gebieden van de provincie.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  18° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 7°
  20 %
Meer weer