Sector+blijft+meedoen+in+rem+bodemdaling+veenweiden
Achtergrond
© Arjen Vos

Sector blijft meedoen in rem bodemdaling veenweiden

LTO Noord is blij met de toezeggingen van diverse statenleden in Noord-Holland dat alle opties open blijven om bodemdaling tegen te gaan.

Er is volgens provinciaal LTO Noord-voorzitter Rona Uitentuis grote bereidheid om met boeren in gesprek te gaan. 'Dat willen ze doen om de landbouw in het proces mee te nemen en het programma bodemdaling Noord-Holland vorm te geven.'

Maandag 3 december besprak de statencommissie Natuur, Landbouw, Water & Natuur de zogeheten richtinggevende notitie van provincie Noord-Holland over de aanpak van bodemdaling in het veenweidengebied. Zo'n honderd boeren kwam hier met trekkers op af om met een publieksvriendelijke actie extra aandacht te vragen voor het onderwerp.

Lisdodde en azolla

Eerder spraken LTO Noord en agrarische collectieven in Noord-Holland hun zorgen uit over de koers die de provincie leek te willen varen: vergaande vernatting van het veenweidengebied. In de notitie werd expliciet verwezen naar de introductie van natte teelten, zoals lisdodde en azolla. In sommige gebieden zou er zelfs geen ruimte meer zijn voor de koe in de wei.

'We laten zien dat bodemdaling hoog op agenda staat'

LTO Noord-voorzitter Rona Uitentuis

Een valse start voor een constructief gemeenschappelijk vervolg, zo luidde de conclusie vorige week tijdens een drukbezochte ledenbijeenkomst in De Rijp. 'We staan hiermee bij de aftrap al met 2-0 achter.' Volgens de landbouworganisaties neemt Gedeputeerde Staten in haar 'richtinggevende uitspraken' een fout en ongefundeerd voorschot op toekomstig beleid om bodemdaling tegen te gaan.

Waardering

Provinciaal LTO Noord-voorzitter Rona Uitentuis, die net als collega Sjaak Hoogedoorn van het collectief Water, Land en Dijken, insprak tijdens de statencommisievergadering, bespeurde een grote waardering onder statenleden voor het landschap dat door boeren wordt beheerd. 'En we hebben als sector laten zien dat bodemdaling en CO2-uitstoot bij ons hoog op de agenda staan.'

Er dient nog veel meer onderzoek gedaan te worden op dit thema, zo onderschreven alle fracties. 'Alle opties blijven dan ook open in plaats van de eenzijdige focus op natte teelten die aanvankelijk in de notitie zat', stelt Uitentuis.

Bijval Cono

LTO Noord kreeg dinsdag bijval van Cono Kaasmakers. De zuivelcoöperatie brak met de slogan 'Laat onze boeren niet verdrinken' een lans voor de melkveehouders in het veenweidengebied. Het bedrijf maakt zich ook grote zorgen over de vernattingsmaatregelen, waarbij grote delen boerengrond onder water worden gezet. 'Die maatregelen zijn onbegrijpelijk en onacceptabel voor onze leden melkveehouders', aldus bestuursvoorzitter Evert Kremer.

Kremer verwees daarbij naar de jarenlange investeringen in een duurzame bedrijfsvoering met het programma Caring Dairy. 'Het Cono-bestuur is medeopsteller van het dit jaar gepubliceerde Manifest Landbouw en Landschap in de Metropool Regio Amsterdam.' Het manifest is een breed georiënteerd plan voor de regio, waarbij diverse thema's aan de orde komen en dat breed gedragen wordt, ook door diverse ketenpartijen.

Zorgen Agrifirm

Ook landbouwcoöperatie Agrifirm uitte dinsdag haar zorgen via een brief aan Provinciale Staten. 'Veel van onze leden hebben een bloeiend bedrijf in de door u genoemde veenweidengebieden. In recente gesprekken met onze leden is ook nadrukkelijk de zorg over de toekomstige ontwikkelingen in het veenweidengebied onder onze aandacht gebracht. Wij willen deze ernstige en serieuze zorgen graag met u delen.'

Agrifirm vraagt het provinciale bestuur dringend om in overleg met de sector te treden. 'En niet daarop vooruitlopend reeds nadrukkelijk richtingen te kiezen.'

Maatwerk

Gedeputeerde Cees Loggen van provincie Noord-Holland gaf in de statencommissie aan dat hij graag maatwerk ziet en dat er geen 'one size fits all'-oplossing is. Oplossingen moeten dan ook altijd worden gevonden in samenspraak met de de gebieden zelf.

LTO Noord pleit ook voor dergelijke gebiedsprocessen van onderaf en is tevreden met de resultaten en toezeggingen. Ook Hoogedoorn waardeert dat. 'Gedeputeerde Loggen hield alle opties open in plaats van de eenzijdige focus op de natte teelten die in de notitie zat. Verder gaf hij aan dat hij graag maatwerk in de verschillende gebieden ziet. Met deze uitspraken haalde hij voorzichtig de angel uit het oorspronkelijke voorstel.'

Prettig signaal

Een prettig signaal, stelt Uitentuis, die verder pleit voor een zorgvuldig vervolg. 'Dat bodemdaling hoog op de agenda staat, is goed, maar we moeten niet in paniek raken. De CO2-uitstoot in de Noord-Hollands veenweiden is becijferd op 0,4 procent. Neemt niet weg dat we gaan voor een reductie. Maar dan wel gebaseerd op goed onderbouwd onderzoek, zodat de maatregelen die we treffen ook daadwerkelijk hout snijden.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  16° / 11°
  50 %
Meer weer