Oproep CONO Kaasmakers: laat onze boeren niet verdrinken

Met de slogan 'Laat onze boeren niet verdrinken,' breekt zuivelcoöperatie CONO Kaasmakers een lans voor de melkveehouders in het veenweidegebied.

CONO Kaasmakers in de Beemster maakt zich ernstig zorgen over de plannen van provincie Noord-Holland om met natte teelten de bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan. 'De vernattingsmaatregelen, waarbij grote delen boerengrond onder water worden gezet, zijn onbegrijpelijk en onacceptabel voor onze leden melkveehouders.'

Bestuursvoorzitter Evert Kremer verwijst daarbij naar de jarenlange investeringen in een duurzame bedrijfsvoering met programma Caring Dairy. 'Het Cono- bestuur is medeopsteller van het dit jaar gepubliceerde Manifest Landbouw en Landschap in de metropool regio Amsterdam.'

Onverteerbaar

In dat manifest is met alle betrokkenen in de provincie samengewerkt aan een concreet actieprogramma voor de komende jaren richting grondgebonden veehouderij en duurzame akkerbouw. 'Dat de provincie dan ineens deze bom onder de inspanningen en doelen van onze veehouders legt, is onverteerbaar.'

• Lees ook: Op de barricaden voor koe veenweiden

Spreektijd

Als protest tegen de beoogde provinciale aanpak van bodemdaling in het veenweidengebied, verzamelden tientallen boeren zich maandagmiddag met hun trekkers rond het provinciehuis in Haarlem. Ook vroegen ze spreektijd aan voor de behandeling van de notitie in de Statencommissie.

De zuivelcoöperatie is het volledig eens met LTO Noord, die in een brief aan Provinciale Staten en tijdens de inspraak in de Statencommissie aangeeft 'het onvoorstelbaar te vinden dat een onbewezen teelt, met onbewezen omgevingseffecten en onbewezen afzetmarkt, als het toekomstperspectief wordt benoemd voor grote delen van het veenweidegebied in de provincie'.

Onderzoeksresultaten

Middels Innovatie Programma Veen (IPV) wordt momenteel onderzocht in welke mate natte teelten een optie zijn om de daling te stoppen. Het verzoek aan de Statenleden is om de onderzoeksresultaten af te wachten.

'Onze melkveehouders behoren tot de besten ter wereld als het gaat om dierwelzijn, weidegang en duurzaamheid', geeft algemeen directeur Wim Betten van Cono aan. 'Ze hebben al een enorme opdracht om te ontwikkelen in de richting van het nieuwe boeren geheel volgens de circulaire economie en ze zijn hard op weg om dat doel te bereiken.'

Duurzaam bodembeheer

Betten daagt de provincie uit om gezamenlijk in te zetten op duurzaam bodembeheer in de aanpak van bodemdaling. 'Om zo te voorkomen dat de koe, de weidevogel én de boer uit het landschap verdwijnen.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  18° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 7°
  20 %
Meer weer