Zorgen+over+aanscherping+Gelderse+omgevingsvisie
Nieuws
© Wim Hollemans

Zorgen over aanscherping Gelderse omgevingsvisie

Zowel LTO Noord als diverse adviserende partijen in Gelderland hebben hun zorgen geuit over een mogelijke aanscherping van het Plussenbeleid in de nieuwe omgevingsvisie van de provincie. Niet-grondgebonden veehouderijbedrijven worden daardoor meer beperkt bij uitbreidingen.

De partijen hebben in hun zienswijzen om opheldering gevraagd. 'De tekst is aanmerkelijk veranderd ten opzichte van de tekst in de huidige verordening', schrijft LTO Noord. Wij kunnen, omdat een toelichting ontbreekt, niet goed achterhalen of er sprake is van aanpassing van het beleid. Wij vinden dat het plussenbeleid, zoals dat dit is vastgelegd in de huidige verordening moet worden gecontinueerd.'

Het Plussenbeleid van provincie Gelderland is ruim een jaar van kracht. Niet-grondgebonden veehouderijbedrijven kunnen hierdoor uitbreiden, mits er wordt geïnvesteerd in extra kwaliteitsverbeterende maatregelen en er goed wordt overlegd met de omgeving.

Binnen en buiten bouwvlak

In de huidige regeling is het Plussenbeleid alleen van toepassing bij uitbreiding van het oppervlak van een agrarisch bouwperceel. In de nieuwe tekst lijkt het beleid ook van toepassing op uitbreidingen binnen het bouwvlak. Het Plussenbeleid vormt slechts een onderdeel van de omgevingsvisie. De partijen hebben ook hun zorgen geuit over andere onderdelen van de concept-omgevingsvisie van de provincie. Zo lijken ook de voorwaarden voor de nieuwvestiging van een grondgebonden veehouderijbedrijf te wijzigen.

Hiervoor moet worden aangetoond dat nieuwvestiging een verbetering van de landbouwstructuur oplevert, dat hervestiging op een bestaand bouwperceel bedrijfseconomisch niet mogelijk is én dat een bestaand bedrijf moet worden verplaatst op initiatief van de overheid ten behoeve van het realiseren van ruimtelijke doelen van algemeen maatschappelijk belang. In het huidige beleid hoeft een bedrijf niet aan beide voorwaarden te voldoen, maar aan een van de twee. Volgens de huidige tekst moet aan beide voorwaarden worden voldaan. Dat zou een aanscherping van beleid betekenen.

Zonneparken

LTO Noord heeft daarnaast nog zorgen over de voorgenomen energietransitie van de provincie. Vooral het aangewezen grondgebied waar zonne- en windenergie mogelijk is, vraagt volgens LTO Noord om opheldering. 'Het lijkt erop dat het doel heilig wordt verklaard en dat alles hieraan ondergeschikt moet worden gemaakt', schrijft de belangenorganisatie.

'In deze benadering kunnen we ons niet vinden. We vinden dat er voor zonnepanelen een volgorde moet zijn. Eerst daken, bedrijventerreinen, braakliggende gronden, vuilstorten, waterpartijen enzovoort benutten, voordat landbouwgrond in beeld komt. Wij willen niet dat het hele buitengebied vol komt te staan met zonnepanelen. Dat is uit landbouwkundig oogpunt ongewenst, maar ook vanuit landschap. Velen vinden Gelderland de mooiste provincie van Nederland. Dat willen we toch zou houden? Dat gaat niet lukken als we de provincie vol zetten met zonnepanelen.'

Ook wordt vrijwel het hele rivierengebied aangeduid als waterbergingsgebied voor oppervlaktewater om overstromingsrisico's te voorkomen. Dat kan volgens LTO Noord niet de bedoeling zijn en vraagt om een concretere uitwerking.

Vaststelling

Op 21 november 2018 vindt de hoorzitting over de ontwerp-omgevingsvisie en -verordening plaats. Op 19 december 2018 wordt de nieuwe visie vastgesteld. In de omgevingsvisie staat de visie van de provincie op de invulling van de ruimte in Gelderland beschreven.

Onderwerpen als ruimtelijke ordening, milieu, water, verkeer en vervoer, ondergrond en komen daarin aan bod. In de Omgevingsverordening staan de regels die bij deze plannen en ideeën gelden. Gemeenten stemmen daar hun bestemmingsplannen op af.

Weer

 • Woensdag
  7° / 0°
  30 %
 • Donderdag
  3° / 2°
  80 %
 • Vrijdag
  7° / 5°
  80 %
Meer weer