Gelders plussenbeleid onvoldoende

Het milieuffectrapport (Mer) bij het Gelderse plussenbeleid is niet compleet. De milieueffecten van het plussenbeleid zijn namelijk onvoldoende in beeld gebracht.

Gelders+plussenbeleid+onvoldoende
© Peter Wijnands

Tot die conclusie komt de commissie m.e.r. die het rapport dat bij het Gelders plussenbeleid hoort, heeft bestudeert.

Provincie Gelderland wil de groei van de intensieve veehouderij sturen via het plussenbeleid. Veehouderijbedrijven kunnen groeien als dat gepaard gaat met extra maatregelen oftewel plussen, die ten goede komen aan het landschap, dierenwelzijn en milieu.

Voordat de provincie besluit over de herziening van de Omgevingsvisie en -verordening waarin dit plussenbeleid wordt vastgelegd, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie heeft de commissie m.e.r. vervolgens gevraagd het rapport te toetsen.

Verergeren

Deze is van mening dat het nieuwe beleid nu nog te veel vrij laat waar die plussen voor moeten worden ingezet: het landschap, het dierenwelzijn of het milieu. Daarmee bestaat de kans dat alle veehouders in een regio inzetten op hetzelfde aspect. Mogelijk verergeren lokaal dan weer sommige andere knelpunten.

De commissie adviseert daarom in ieder geval ook een alternatief uit te werken waarbij alle regionale milieuknelpunten opgelost worden. Pas dan kan er een besluit worden genomen over het nieuwe ruimtelijke beleid.

Duizenddingendoekje

In een reactie zegt gedeputeerde Jan Jacob van Dijk dat voor de provincie duurzame landbouw voorop staat. 'Wij willen ervoor zorgen dat de natuur en het milieu beter worden zonder dat dat ten koste gaat van de ontwikkeling van de sector. Het plussenbeleid gaat over ruimtelijke maatregelen. Met dit beleid sturen we meer op kwaliteit en minder op kwantiteit. De omvang van een stal is niet bepalend voor het effect ervan op het milieu.'

Hij tekent er wel bij aan dat het plussenbeleid geen duizenddingendoekje is om milieukwaliteit te verbeteren. 'Maar het leent zich wel voor concrete maatregelen als luchtwassers die een bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit, het tegengaan van leegstand in het landschap en grotere stallen voor het dierenwelzijn.'

November

Provincie Gelderland neemt het advies van de commissie m.e.r. over, gaat het milieueffectrapport aanvullen en legt het dan opnieuw voor ter beoordeling. Dat zal waarschijnlijk eind november zijn.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  4° / 2°
  40 %
 • Dinsdag
  5° / 3°
  20 %
 • Woensdag
  5° / 2°
  75 %
Meer weer