Waterkaravaan+start+op+emissieloos+erf
Achtergrond
© Joost de la Court

Waterkaravaan start op emissieloos erf

Bestuurders en medewerkers van de vier Drentse waterschappen, gedeputeerde Cees Bijl, LTO'ers en provincieambtenaren trokken woensdag met een bus door de provincie. Via deze Waterkaravaan kregen de circa vijftig deelnemers een proeve van waar boeren en tuinders mee bezig zijn in het kader van het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Melkveehouder Luuk Brands in Bunne renoveert zijn erf, als eerste DAW-deelnemer in het werkgebied van waterschap Noorderzijlvest. Om verontreinigingen van zijn erf naar het oppervlaktewater te voorkomen, liet hij afvoerputten aanleggen en een bufferopslag voor perssappen uit twee gloednieuwe sleufsilo's.

Samen met bedrijfsadviseur Janke Kloosterman vertelt Brands over de manier waarop hij bijdraagt aan schoon oppervlaktewater. Het is de start van een nieuw DAW-project 'Schoon Erf, Schoon water', mogelijk gemaakt door LTO Noord, Waterschap Noorderzijlvest en de provincie Drenthe.

Route langs boerderijen

De boerderij in Bunne was de eerste halte van de Waterkaravaan, tijdens een ronde door Drenthe. Later was er nog aandacht voor een collectieve wasplaats in Wapse, plaatsspecifiek peilbeheer bij veehouder Nico Neppelenbroek in Zuidwolde, effectief beregenen bij bessenteler Roelof IJken in Wachtum en het project DuurSaam Glashelder voor tuinders rond Emmen.

Over twintig tot dertig jaar gemeten, valt de investering wel mee

Luuk Brands, melkveehouder

Dat laatste project ondersteunt glastuinders in de werkgebieden van de Drentse en Groninger waterschappen bij het verminderen van emissies naar oppervlaktewater, grondwater en riool. In de bus of ter plaatse kregen de deelnemers uitleg over het doel van de verschillende maatregelen. Agrariërs vertelden over hun overwegingen om deel te nemen.

Voor Brands was het project een manier om zeker te weten dat zijn investering in twee sleufsilo's toekomstbestendig zou zijn. 'Ik wilde toch al aan de gang met nieuwe silo's. Maar regelgeving wil nog wel eens veranderen. As ik ervan uit kan gaan dat ik de komende twintig tot dertig jaar met deze silo's toekan en ook aan de wetgeving voldoe, dan valt de investering eigenlijk wel mee.'

Subsidie

De 1.000 euro subsidie die Brands als DAW-deelnemer kreeg, vond hij mooi meegenomen. 'Dat was op het totaal niet zo zwaarwegend.' De tips en adviezen van erfemissiespecialiste Kloosterman en het feit dat het waterschap als handhaver meekijkt, gaven voor hem de doorslag. Verder ging hij bij collega's in de regio langs die net een sleufsilo hadden laten aanleggen.

Op het bedrijf van Brands konden de deelnemers mooi de opslag van ruwvoer vergelijken. De veehouder had nog twee droge kuilbulten direct op het zand liggen en daarnaast een twintig jaar oude sleufsilo met een enkelvoudige afvoerput. De twee nieuwe sleufsilo's lopen centraal af in een gescheiden hemelwater- en perssappenafvoer. Die laatste afvoer is verbonden met een bufferopslag van 5.000 liter, waarvan Brands de inhoud op het land kan uitrijden.

Bestuurder Carla Alma van Waterschap Noorderzijlvest prijst de inzet van Brands. 'Maar er zijn in ons werkgebied zo'n 145 melkveehouders die aan de slag kunnen met erfemissie. Ik hoop dat er nog veel volgen.'

Regiodeal vol plannen
De Noordelijke provincies hebben met de regiodeal meteen al een paar concrete plannen voor ogen. Als startgebieden worden de veen- en kleiweidegebieden van Fryslân, de Waddeneilanden, het Drents Plateau, de Veenkoloniën, Westerwolde en het Groninger Hogeland genoemd.
Er volgt in die gebieden na toekenning van de overheid meteen een gebiedsproces, waarbij aan boeren en burgers de vraag wordt voorgelegd welke rol en verantwoordelijkheid zij willen nemen bij de realisatie van de plannen. De rol van boeren, grondbezitters en terreinbeheerders wordt zo snel mogelijk in kaart gebracht. De deal aangaan, betekent ook dat er ook verantwoordelijkheid moet worden genomen door de betrokken boeren, bijvoorbeeld door het waterpeil iets te verhogen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  8° / 4°
  60 %
 • Vrijdag
  8° / 2°
  10 %
 • Zaterdag
  10° / 4°
  40 %
Meer weer