%27Juiste+cijfers+zijn+nodig+om+wateraanpak+te+bepalen%27
Interview
© Koen van Wijk

'Juiste cijfers zijn nodig om wateraanpak te bepalen'

De Deltaplan Agrarische Waterbeheer (DAW)-impuls moet afspraken opleveren tussen landbouw en waterschappen. In de veenweiden ontbreekt het echter aan juiste feiten over de waterkwaliteit, vindt LTO Noord. 'We moeten anders meten', stelt Gijs Stigter van LTO Noord Utrecht-West.

Waarom is de DAW-impuls nodig?

'In West-Nederland blijft de deelname van agrarische ondernemers aan DAW-projecten achter. De waterschappen en LTO Noord willen hier daarom samen een extra impuls aan geven. Boeren moeten nog beter beseffen dat ze deel uitmaken van de problematiek.'

Wat levert in de veenweiden een probleem op voor de waterkwaliteit?

'Er is vooral sprake van fosfaatbelasting als gevolg van veenoxidatie. Fosfaat in de bodem is niet erg mobiel en wordt niet snel opgenomen door planten. Het wordt eerder gebonden aan ijzer dat in het veen aanwezig is.'

We zijn nog niet zover om te zeggen dat de landbouw te zware eisen krijgt opgelegd

Gijs Stigter, portefeuillehouder Water in Utrecht-West

Hoe is de waterkwaliteit vastgesteld?

'De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de waterkwaliteit in kaart gebracht met algemene informatie over de grondsoort, grondwaterstand en verdeling in gras- en bouwland. Ook is informatie over het grondgebruik via de Gecombineerde opgaves verworven. Dat levert een beeld dat geen ruimte laat aan de lokale feiten. Het een statisch model, terwijl veenbodems veel verschillen hebben.'

Is dat het enige bezwaar?

'Ook kun je stellen dat de vingers te makkelijk naar de landbouw wijzen.Uit de analyse van het waterschap blijkt dat in de Lopikerwaard twee derde van het fosfaat uit nalevering uit de bodem komt en dat 19 procent uit inlaat van gebiedsvreemd water en rioolwaterzuivering afkomstig is. Over dat laatste wordt niet gesproken. De landbouw heeft volgens het model dus slechts invloed op 14 procent, via aanpassing van bemesting en erfafspoeling.'

Willen jullie de cijfers aanvechten?

'We zijn nog niet zover om te zeggen dat de landbouw te zware eisen krijgt opgelegd. De discussie gaat over het uitgangspunt. Als je niet exact weet welk aandeel de landbouw heeft, dan weet je ook niet welke maatregelen je moet treffen en naar welk doel je toewerkt.'

Hoe zou het dan moeten?

'Wij pleiten voor het lokaal verzamelen van meetgegevens over meerdere jaren om de impact van bemesting te bepalen. Daarbij kan ook de impact van het weer meetellen. Uiteindelijk zoeken we sturingsinstrumenten op maat, waarop boeren hun praktijk kunnen aanpassen. Niet bemesten voor een regenbui bijvoorbeeld, of alleen baggerspuiten vóór de langste dag, omdat dan het fosfaat nog vastzit in de bagger.'

Weer

 • Donderdag
  6° / 4°
  60 %
 • Vrijdag
  6° / 3°
  70 %
 • Zaterdag
  5° / 1°
  20 %
Meer weer