Gelderse+DAW%2Dsubsidie+nu+ook+voor+loonwerkers
Nieuws
© William Hoogteyling

Gelderse DAW-subsidie nu ook voor loonwerkers

De subsidieregeling van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) wordt in Gelderland dit jaar voor het eerst opengesteld voor loonbedrijven. Naast een regeling voor boeren komen loonwerkers in aanmerking voor een bijdrage in fysieke investeringen.

'Dat is uniek in Nederland', vertelt Bart van Moorsel. Hij is adviseur landbouw bij provincie Gelderland. 'De Europese subsidies in het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) mogen alleen bij boeren terecht komen. We hebben nu toch een mogelijkheid gevonden om via een andere subsidiestroom ook voor loonwerkers een mogelijkheid te geven. Loonwerkers zijn een belangrijke groep, die bijvoorbeeld in mechanisatiekeuzes veel invloed hebben op de bodem. Ik hoop dat andere provincies het ook gaan doen. Het komt op deze manier ook bij de landbouw terecht.'

Dinsdag lieten boeren, loonwerkers en andere geïnteresseerden zich informeren over de subsidiemogelijkheden van de provincie. Tegelijkertijd konden ze op drie verschillende locaties in de provincie kennis maken met initiatieven van het afgelopen jaar. In DAW werken boeren, tuinders en dus ook loonwerkers aan voldoende en schoon water in de agrarische sector. Daar is, op initiatief van LTO, extra aandacht voor vanwege de klimaatverandering en in sommige delen van het land bodemdaling.

Bodemkwaliteit

Een van de informatielocaties was loonbedrijf Van der Woerd in het Betuwse Zoelen. Het bedrijf deed vorig jaar al mee en investeerde in tal van zaken die een bijdrage leveren aan bodemkwaliteit en waterbeheersing. Dat kon vorig jaar, omdat het bedrijf ook zelf een akkerbouwtak heeft en dus gebruik kan maken van de POP3-subsidie. Zo schafte het bedrijf onder meer een woeler aan voor niet-kerende grondbewerking en investeerde het tegelijkertijd in een opslag voor bermmaaisel, een wasplaats voor spuitmachines en in precisiebemesting.

'Loonbedrijf Van der Woerd heeft tegelijkertijd geïnvesteerd in proefvelden', vertelt Wim de Hoop van het Kennis Center voor Groene Groei. Hij begeleidde onder meer de subsidieaanvraag. 'Die proefvelden hebben een subsidie uit de regeling innovatieve concepten. Het sluit heel mooi op elkaar aan. Het is logisch om ook loonwerkers hierbij te betrekken, want zij bewerken vaak wel 5.000 à 6.000 hectare landbouwgrond. Ze hebben een groot bereik. Het effect van een investering is dus groot.

Niet-kerende grondbewerking

Loonbedrijf Van der Woerd wordt steeds vaker benaderd voor niet-kerende grondbewerking. Het voordeel van de nieuwe woeler is dat het de grond niet te los maakt, vertelt eigenaar Gijs van der Woerd. 'Als je het te veel open woelt, wordt de bovenste laag bij veel regen een soort spons. Het gaat om bovenwettelijke maatregelen waar je subsidie voor krijgt. Wij doen dat ook op onze eigen percelen. Soms ben je bijvoorbeeld verplicht om een groenbemester in te zaaien, maar wij doen het ook omdat we het zelf belangrijk vinden voorde bodem. Voor de vruchtbaarheid, maar ook tegen bijvoorbeeld nematoden.'

Boeren kunnen dit jaar tussen 20 augustus en 17 september een subsidieaanvraag doen, loonwerkers van 1 oktober tot en met 31 maart. Het is het derde jaar dat dit mogelijk is. In 2016 bleef er nog 450.000 euro onbenutte subsidie over. Vorig jaar moest de provincie het bedrag verhogen. Gelders DAW-coördinator Marc Balemans hoopt dat het aantal deelnemers flink toeneemt, zodat er ook echt een effect ontstaat. Op dit moment doen er 750 deelnemers mee. In 2021 moeten dat er 7.000 zijn.

Voorwaarden

Aan de subsidie zijn wel allerlei voorwaarden verbonden. Zo moeten het bovenwettelijke investeringen zijn waar een boer of loonwerker een subsidie voor aanvraagt en moet het echt innovatief zijn. Voor boeren geldt een maximum van 20.000 euro en maximaal 40 procent van de investering.

Weer

 • Zondag
  4° / 0°
  10 %
 • Maandag
  4° / -3°
  40 %
 • Dinsdag
  9° / 3°
  60 %
Meer weer