Aanpak+waterhuishouding+Zuidoost%2DDrenthe+van+start
Nieuws
© waterschap Vechtstromen

Aanpak waterhuishouding Zuidoost-Drenthe van start

Boeren in Zuidoost-Drenthe kunnen met steun van waterschap Vechtstromen maatregelen nemen om de waterhuishouding op hun bedrijf te verbeteren.

Deze week zijn de eerste adviesgesprekken van start gegaan. Het kan daarbij gaan om het opstellen van een bedrijfswateradvies, maar ook om concrete maatregelen als verbetering van de bodemkwaliteit en aanleg van peilgestuurde drainage. Apparatuur voor precisielandbouw en aanpassingen op het erf om afspoeling tegen te gaan komen eveneens voor subsidie in aanmerking.

Veel boeren hebben zich al voor het project aangemeld, meldt projectleider Bianca Domhof. Alle belangstellenden krijgen in de periode april/mei een intakegesprek met de DAW-gebiedsmakelaar Janke Kloosterman. Zij inventariseert de ondernemerswensen en maakt afspraken over de uitvoering. Op dit moment is nog ruimte voor enkele deelnemers.

Wateropgaven

Het project wordt uitgevoerd in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), een initiatief van LTO Nederland in samenwerking met de Rijksoverheid. Het doel van DAW-projecten is een bijdrage te leveren aan de wateropgaven, zowel wat betreft kwaliteit als kwantiteit in agrarische gebieden. Daarbij gaat het ook om het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw.

Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Drenthe en Waterschap Vechtstromen. Rondom het Drostendiep zijn de DAW-maatregelen gekoppeld aan het gebiedsproject, waarbij ook waterberging, natuurontwikkeling en kavelruil worden gerealiseerd. Vanuit de landbouw heeft de initiatiefgroep Stroomgebied Drostendiep daarbij het voortouw.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  21° / 13°
  50 %
 • Maandag
  25° / 13°
  10 %
 • Dinsdag
  26° / 14°
  10 %
Meer weer