Boeren aan de slag voor voldoende water

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) wordt door LTO, Kadaster en het ministerie van Infrastructuur en Milieu samen opgepakt via het Supportteam DAW.

Boeren+aan+de+slag+voor+voldoende+water
© Nieuwe Oogst

Dit team gaat met agrariërs in het hele land aan de slag voor het beschikbaar houden van goed en voldoende water en voor een goede bodemkwaliteit. Daarbij is er vooral aandacht voor meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, wateroverlast en de zoetwatervoorraad.

Tijdens een excursie op Proefboerderij Vredepeel deelden Peter Heij (directeur-generaal Ruimte en Water), Frank Tierolff (lid raad van bestuur Kadaster) en Jakob Bartelds (LTO-portefeuillehouder Omgeving) dit vrijdag mee.

LTO

Voor LTO Nederland is werken aan schoon en voldoende zoet water van groot belang voor de agrariërs zelf en daarnaast een morele verplichting. Volgens LTO-bestuurder Jakob Bartelds staat er veel op het spel. 'We kunnen ons in de aanpak naar schoner water geen vrijblijvendheid veroorloven. Er is al veel geïnvesteerd met de nodige resultaten. Het heeft bijvoorbeeld veel kennis opgeleverd van de bodem, over gewasbescherming en bemesting. Onze bedrijfsvoering is daardoor veel efficiënter geworden.'

Water

Volgens Bartelds komt succes niet vanzelf. De samenwerking met kennisinstellingen, waterschappen en overheden is een belangrijke factor nu en in de toekomst, stelt hij. 'Het Supportteam DAW biedt een structuur om ondernemers daarin te ondersteunen. Want nog altijd voldoet een deel van ons grond- en oppervlaktewater niet aan de normen van de Kaderrichtlijn en de Nitraatrichtlijn'.

De drie organisaties erkennen dat boeren vrijwillig moeten aansluiten, maar dat het niet vrijblijvend is.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  18° / 8°
  20 %
 • Donderdag
  18° / 12°
  20 %
 • Vrijdag
  15° / 11°
  25 %
Meer weer