Agrarisch+waterbeheerders+wisselen+kennis+uit
Nieuws
© Projecten LTO Noord

Agrarisch waterbeheerders wisselen kennis uit

De excursie van boeren uit DAW-project Bewust Boeren in Gouwe Wiericke naar collega's in Schipluiden leverde donderdag een geslaagde kennisuitwisseling op.

De excursie draaide om het delen van ervaringen en kennis uit de kringlooplandbouw in Midden-Delfland en het DAW-project (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) in Gouwe Wiericke.

Er namen 25 personen deel aan de uitwisseling die mede was georganiseerd door Projecten LTO Noord, waaronder een tiental boeren en vertegenwoordigers van de waterschappen.

Waterkwaliteit

Een onderdeel was het meten van de waterkwaliteit bij Corné van Leeuwen. Daar bleek uit het project 'Samen meten, samen weten' dat er meer inzicht is ontstaan in de resultaten van watermaatregelen door boeren.

Het project heeft tot doel het stikstof- en fosfaatgehalte in de haarvaten van het systeem beter te begrijpen en de kringlopen meer te sluiten.

Belonen

Studiegroepbegeleider Frank Verhoeven van Boerenverstand stelde tijdens een presentatie dat het belangrijk is om boeren te belonen voor hun deelname en behaalde resultaten in kringlooplandbouw- en DAW-studiegroepen.

Weer

 • Donderdag
  20° / 14°
  50 %
 • Vrijdag
  20° / 11°
  30 %
 • Zaterdag
  21° / 9°
  10 %
Meer weer